hlavná stránka → zoznam žiadostí → zobrazenie žiadosti 
Audiovizuálny fond
Naspäť na zoznam žiadostí

Zobrazenie žiadosti

číslo programu: 2.1.1 názov programu: Distribúcia slovenských audiovizuálnych diel
číslo: 1484/2013-3/2.1.1 výzva č. 3/2013
projekt: Štvorec v kruhu stav: podporená žiadosť
žiadateľ: ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. typ príspevku: Dotácia
suma v EUR v % suma v EUR v %
celkové náklady: 25 467 100% zabezpečené: 7 117 28%
požadované: 12 650 49.67% plánované: 5 700 22%
schválený príspevok: 4 000 16% povinné spolufinancovanie: 841 5%

poučenie popis projektu rámcový rozpočet hodnotenie zmluvy vyúčtovanie D o žiadateľovi mínusové body
čís. položky Prehľad položiek rozpočet
v EUR
požadované
v EUR
požad. v %
A CELKOVÉ NÁKLADY 25 467 12 650 49.67
A.1 Honoráre a ostatné osobné náklady 1 800 1 800 14.23
A.2 Náklady na výrobu filmových distribučných kópií 0 0 0
A.3 Náklady na výrobu digitálnych distribučných kópií 1 375 1 375 10.87
A.4 Dabing a titulkovanie 600 300 2.38
A.5 Prenájmy a služby 500 325 2.57
A.6 Doprava, ubytovanie a cestovné 827 400 3.17
A.7 Propagácia a tlačoviny 10 850 3 500 27.67
A.8 Prezentácia 5 935 2 840 22.46
A.9 Ostatné náklady súvisiace s projektom 980 480 3.80
A.10 Prevádzkové náklady 1 400 1 000 7.91
A.11 Rezerva na nepredvídateľné výdavky 1 200 630 4.99
B PLÁN FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA Plánované
(v EUR)
Zabezpečené
(v EUR)
Zabezpečené
v %
5 700 7 117 27.94
B.1 Verejné financie SR (okrem požadovaných prostriedkov AVF) 0 0 0
B.2 Finančné prostriedky európskych inštitúcií 0 0 0
B.3 Vstupy partnerov v SR 0 0 0
B.4 Vstupy zahraničných partnerov 0 0 0
B.5 Ďalšie finančné zdroje tretích osôb 0 0 0
B.6 Ďalšie vecné vstupy tretích osôb 3 700 3 300 12.95
B.7 Vlastné zdroje distribútora 0 3 817 14.98
B.8 Predpokladané výnosy z využitia projektu 2 000 0 0
B.1 až B.7 plánované + zabezpečené 12 817 x
C Audiovizuálny fond požadovaný príspevok 12 650 x x
D súčet B spolu + C 25 467 x x
E Rozdiel: A-D (musí sa rovnať nule) 0 x xVoľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.