hlavná stránka → zoznam žiadostí → zobrazenie žiadosti 
Audiovizuálny fond
Naspäť na zoznam žiadostí

Zobrazenie žiadosti

číslo programu: 4.2 názov programu: Modernizácia kín technológiou E-cinema HD
číslo: 770/2013-4/4.2 výzva č. 4/2013
projekt: Kino Ostražica stav: podporená žiadosť
žiadateľ: Obec Nižná typ príspevku: Dotácia
suma v EUR v % suma v EUR v %
celkové náklady: 22 538 100% zabezpečené: 2 255 10%
požadované: 20 283 89.99% plánované: 0 0%
schválený príspevok: 13 000 58% povinné spolufinancovanie: 1 632 10%

popis projektu rámcový rozpočet hodnotenie zmluvy vyúčtovanie D o žiadateľovi mínusové body

Vecné vyhodnotenie projektu

Podrobná správa o realizácii projektu
v ktorej prijímateľ podrobne popisuje všetky etapy realizácie projektu
Realizáciu základnej časti projektu bola zmluvou A-03082013 poverená firma AudioMaster s.r.o. z Nových Zámkov. Fyzická realizácia projektu začala 26.9.2013. Projekčná a zvuková časť bola nainštalovaná k 1.10.2013. Zariadenie bolo predvedené v činnosti. Ďalšou činnosťou bola príprava kinosály a premietacej kabíny na prevádzku, vybudovanie uzamykateľného krytu pohyblivých reproduktorových sústav, nákup a montáž svetelných programovateľných panelov nad rámec projektu. Zabezpečenie distrubučných spoločností a uzatvorenie distribučných zmlúv.
Informácia o naplnení predpokladov, cieľov a výsledkov projektu,
ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na tento projekt
Premietanie v kine sa začalo 25.3.2014. Môžeme konštatovať zlý stav distribučných spoločností. Zoznam ponúkaných titulov je veľmi obmedzený a ešte aj ten nie je reálne k dispozícii. Programovú štruktúru našich zámerov je veľmi ťažko napĺňať. Komunikácia so spoločnosťami je z ich strany nedostatočná a prístup a zodpovednosť zlá. Ponuka európskej distribúcie je minimálna a neúnosne stará. Na základe týchto skutočností sme realizovali v tomto krátkom období od spustenia prevádzky kina 9 filmových predstavení a 15 iných audiovizuálnych prezentácií. Z uplynulého obdobia sa javí záväzok počtu návštevníkov audiovizuálnych podujatí ako reálne naplniteľný a aj prekročiteľný. Ak sa nezlepší stav distribučnej siete čo do množstva a kvality bude problematické naplnenie predpokladaných ročných parametrov čo do množstva objednaných titulov a nárastu tržieb.
Zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii
Rekonštrukcia kina je prínosom z pohľadu možnosti zachovania kultúrneho života v spádovej oblasti kina Ostražica v Nižnej. Otvorili sa okrem možnosti opätovne realizovať filmové predstavenia realizovať aj iné audiovizuálne podujatia vo vysokej vizuálnej aj zvukovej kvalite.
Zoznam záväzných vecných výstupov z realizácie projektu podľa prílohy 1 zmluvy
Projekčná časť technológie E-cinema HD: Christie LWU505, Lens 2,89-4,6:1 pre 505, Samsung BD-E8900, inštalácia a nastavenie typ3 v cene 8328,-EUR a

Zvuková časť technológie E-cinema HD: Denon DN-500AV, JBL JRX115, LD SAT62, JBL JRX118S, AM set pre obsluhu EC, Crown XLS1500, DAP Rack, Kompletná kabeláž, inštalácia a nastavenie typ3, Stojany SCR v cene 7578,-EUR
Informácia o splnení podmienky podľa prílohy č. 3 zmluvy
Logo poskytovateľa s textovou informáciou je uvádzaný pri každej filmovej produkcii, na internetovej stránke pri každej upútavke, medzi projektami ako aj medzi partnermi. Logo je realizované s aktívnym odkazom na www.avf.sk. Tabuľka s informáciou o podpore digitalizácie kina Ostražica je pri vstupe do kinosály.
Iné dôležité skutočnosti

Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2018 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.