hlavná stránka → zoznam žiadostí → zobrazenie žiadosti 
Audiovizuálny fond
Naspäť na zoznam žiadostí

Zobrazenie žiadosti

číslo programu: 1.1.2 názov programu: Produkcia hraných audiovizuálnych diel
číslo: 101/2019-2/1.1.2 výzva č. 2/2019
projekt: Kto je ďalší? (Aj internet zabíja) stav: nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou
žiadateľ: Európsky inštitút, s.r.o. typ príspevku: Dotácia
suma v EUR v % suma v EUR v %
celkové náklady: 85 550 100% zabezpečené: 8 600 10%
požadované: 76 950 89.94% plánované: 0 0%
schválený príspevok: povinné spolufinancovanie: 0 0%

poučenie popis projektu explikácie rámcový rozpočet hodnotenie zmluvy o žiadateľovi kredit žiadateľa mínusové body

Prehľad hodnotenia projektu

Celkové hodnotenie projektu:
počet členov, ktorý projekt nehodnotili: 2 z 7
kritérium 1: 107.00 z 250.00 = 42.80%
kritérium 2 a 3 spolu: 107.00 z 500.00 = 21.40%
odporúčaná suma priemer: 0
odporúčaná suma (za komisiu): 0
odporúčaná suma z rezervy: 0
schválená suma z rezervy: 0
schválená suma: 0Meno Body
kritérium 1
PROJEKT
Body
kritérium 2
ROZPOČET
Body
kritérium 3
ŽIADATEĽ
Odporúčaná suma
Peter Svarinský - 0.00 0.00
-
slovné hodnotenie:

Peter Nagel 33 (22,11) 0
slovné hodnotenie: Opätovná žiadosť na dokončenie trojpoviedkovej snímky z komúny tzv. online generácie. Autor, ako sám uviedol, už pracuje s dvoma dokončenými epizódami, ale aj s ešte nie celkom hotovým segmentom tretieho príbehu sexuálneho vydierania v podobe testovacích, ale aj festivalových projekcií. Záujem a pozornosť podľa jeho vyjadrenia film získava najmä u mladého publika. Celý projekt je pripravovaný a realizovaný ako edukatívny formát, kde najväčší priestor dostanú školské projekcie (ambíciou je návštevnosť 100 tisíc divákov). Nasadenie v bežnej kinodistibúcii bude preto doplnkové.

Patrik Pašš 13 (6,7) - - 0
slovné hodnotenie: Oceňujem snahu o osvetu, o ochranu mladých, o upozornenie na hrozby nových médií a trendov. Kvalita scenárov jednotlivých dielov je však nepresvedčivá a obavu zo zvolenej formy, ktorá môže byť v prípade niektorých dielov (hlavne Killfie) kontraproduktívna, až škodlivá podčiarkol svojou reakciou na prosbu o posudok detského psychológa aj samotný dramaturg projektu.

Barbara Hessová 18 (10,8) 0
slovné hodnotenie: Opätovne podaná žiadosť sa oproti minulej výzve obsahovo výrazne nezmenila a preto ju hodnotím rovnako. Predmetom opakovane podanej žiadosti žiadateľa (v minulosti s týmto projektom nepodporený) je tento raz posledná z troch poviedok v predpokladanej dĺžke 23 min. Scenár tretej poviedky je len akýmsi bodovým náčrtom zamýšľaného zámeru a chýba podrobnejšie rozpísanie jednotlivých obrazov a režijného zámeru. Tvorcovia, hoci veľmi úprimne a otvorene prezentujúc projekt, neobhájili umelecké a obsahové zameranie projektu na audiovizuálnu tvorbu. Dôraz v prípade tohto projektu je kladený na vzdelávacie účely na čo je určená primárne podpora z Ministerstva školstva a z iných zdrojov. Príbeh, ktorý sa môže odohrať kdekoľvek tvorcovia chcú nakrúcať v Londýne, čím sa realizácia komplikuje a predražuje a vzhľadom na charakter projektu to nie je nevyhnutné. V prípade, že nebude projekt podporený, odporúčam tvorcom zjednodušiť výrobu a realizovať projekt v alternatívnom priestore a mieste na Slovensku. Realizačný tím odkazuje na pozitívnu divácku recepciu predchádzajúceho dokumentárneho projektu o populárnom slovenskom raperovi, či internetové vzdelávacie série, čo vytvára predpoklad na to, že si projekt po jeho dokončení nájde svoju odozvu u cieľovej skupiny, no vzhľadom na priority a ostatné projekty podané žiadateľmi v tejto výzve a ich zameranie na audiovizuálnu hranú oblasť tento projekt neposúvam do 2. kola.

Katarína Mišíková 18 (10,8) - - 0
slovné hodnotenie: Opakovaná žiadosť o podporu didaktického projektu zameraného na prevenciu dospievajúcich tínedžerov pred nástrahami kyberpriestoru. Ide o pomerne jednoducho vystavaný poviedkový film, ktorý stavia jednak na senzácii často medializovaných problémov vývoja mládeže, spojených s fenoménmi ako kyberšikana, killfie a sexuálne vydieranie. Nie je celkom jasné, prečo majú byť reprezentatívne práve tieto tri fenomény a nie trebárs iné (napr. závislosť na videohrách), ale to nie je primárny problém predkladaného projektu. Ten spočíva v tom, čo komisia konštatovala už v predchádzajúcich hodnoteniach, nakoľko projekt sa po tvorivej stránke nijako výraznejšie neposunul. Môžem teda len opätovne konštatovať, že zatiaľ čo zámer projektu je spoločensky prospešný, jeho umelecký potenciál je vzhľadom na úroveň spracovania dvoch predchádzajúcich poviedok a úroveň predloženého scenára tretej poviedky pomerne slabý. Stavia na osvedčených schémach známych z populárnych médií. Nie je predpoklad, že by sa finálne dielo uplatnilo inak ako na školských predstaveniach, ktoré už žiadatelia v súčasnosti organizujú pre dve hotové poviedky, prípadne na špecializovaných festivaloch zameraných na edukatívne filmy. Stále zostáva problematické, čo je vlastne predmetom žiadosti: dve poviedky sú nakrútené, ale vecným výstupom má byť celovečerný poviedkový film. Realizačný tím projektu sa opiera o skúsenosti s edukatívnym projektom Ovce.sk a celovečerným dokumentom Rytmus-sídliskový sen a celkový zámer projektu je podobne rozkročený medzi ambíciou prostredníctvom audiovizuálnej formy vychovávať mládež a ambíciou tú istú mládež zaujať atraktívnymi prvkami imitujúcimi vizuálny jazyk sociálnych médií. Hoci sa autori zaštiťujú konzultáciami so psychológmi a pedagógmi, nie je v projekte ich konkrétna zaangažovanosť badateľná.

Vladimír Burianek - 0.00 0.00
-
slovné hodnotenie:

Tibor Búza 25 (17,8) 0
slovné hodnotenie: Projekt bol predložený komisii už niekoľko krát. A bohužiaľ, môžem iba zopakovať pripomienky z ostatných honotení, nakoľko predkladatelia nereflektovali takmer žiadne závery od hodnotiacich komisií. Nespochybniteľná je aktuálnosť témy, problém je ale spracovanie a obavy že samotný výsledok môže pôsobiť skôr ako manuál, nie ako odsrašujúci príklad. Ak autori vo svojich explikáciách hovoria že cieľom je skôr vychovávať, nemôžu to následne na prezentácii nepriamo poprieť. Vývoj a realizácia projektu v horizonte niekoľkých rokov je nejasný a vzniká dojem, že pôvodne bol koncipovaný ako vzdelávací projekt.


Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2020 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.