hlavná stránka → zoznam žiadostí → zobrazenie žiadosti 
Audiovizuálny fond
Naspäť na zoznam žiadostí

Zobrazenie žiadosti

číslo programu: 1.1.2 názov programu: Produkcia hraných audiovizuálnych diel
číslo: 392/2019-6/1.1.2 výzva č. 6/2019
projekt: MOJEPOVSTANIE.SK 2.0 stav: nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou
žiadateľ: MW Promotion spol. s r.o. typ príspevku: Dotácia
suma v EUR v % suma v EUR v %
celkové náklady: 299 375 100% zabezpečené: 185 000 62%
požadované: 114 375 38.2% plánované: 0 0%
schválený príspevok: povinné spolufinancovanie: 0 0%

poučenie popis projektu explikácie rámcový rozpočet hodnotenie zmluvy o žiadateľovi kredit žiadateľa mínusové body

Prehľad hodnotenia projektu

Celkové hodnotenie projektu:
počet členov, ktorý projekt nehodnotili: 2 z 7
kritérium 1: 173.00 z 250.00 = 69.20%
kritérium 2 a 3 spolu: 173.00 z 500.00 = 34.60%
odporúčaná suma priemer: 0
odporúčaná suma (za komisiu): 0
odporúčaná suma z rezervy: 0
schválená suma z rezervy: 0
schválená suma: 0Meno Body
kritérium 1
PROJEKT
Body
kritérium 2
ROZPOČET
Body
kritérium 3
ŽIADATEĽ
Odporúčaná suma
Peter Svarinský 27 (20,7) 0
slovné hodnotenie: Projekt Moje povstanie bol originálnym pred piatimi rokmi a hoci čísla hovoria, že zaujal, sám nie som o tom celkom presvedčený. Súčasní mladí ľudia nevedia o našej nedávnej, či vzdialenejšej minulosti a nielen o našej, takmer nič a aj tento projekt bez sprievodného elementu sa mi zdá marný.

Patrik Pašš 36 (27,9) - - 0
slovné hodnotenie: Koncepcia projektu, ktorý sa cez reklamný vizuál snaží vzbudiť záujem o históriu, je podľa môjho názoru pomýlená. Rezignácia na herectvo, psychológiu postáv, príbehovú hĺbku, je silnejúcim trendom, ktorý sa dá zvrátiť ponukou kvalitnejšieho obsahu. Podlizovanie sa cieľovému (ne)vkusu ho totiž zároveň legitimizuje. Marketingovo skúsenejší kolegovia však argumentujú sledovanosťou a záujmom u mladého publika, podriaďujem sa teda väčšinovému názoru a posúvam projekt nad kvalitatívnu hranicu podpory.

Branislav Slyško 36 (23,13) - - 0
slovné hodnotenie: Nová séria šiestich príbehov osobností – hrdinov SNP – nadväzuje na svojho úspešného predchodcu, pričom si zachováva účelnú voľbu sprostredkovania jednotlivých príbehov prostredníctvom populárnych prezentátorov/influencerov obľúbených u mladej generácie. Priblíženiu významnej historickej témy a hrdinstva bežných ľudí vo výnimočnej situácii má napomôcť – podobne ako v prvej sérii – moderné vizuálne stvárnenie aj následná distribúcia na sociálnych sieťach a web stránkach. Aj keď sú jednotlivé príbehy stavané ako samostatné, ich hlavné postavy sa v nich objavujú opakovane a v záverečnej časti vystupujú všetky, čo dáva sérii zaujímavý pocit vzájomného prepojenia a celku. Jeden z mála prihlásených projektov, kde sa cielene pracuje s hudobnými motívmi.

Richard Němec 37 (26,11) 0
slovné hodnotenie: Projekt Moje povstanie 2.0 navazuje na úspěšnou první řadu, která zaznamenala velký ohlas při tv vysílání a do dnešní doby se používá k výukovým účelům. Pozitivem projektu je, že autoři navazují pomocí krátkých příběhů zpracovaných moderní formou kontakt s mladými diváky, kterým představují historicky důležité období slovenských dějin. Silnou stránkou je účast influencerů. Série krátkých filmů klade důraz na společenské hodnoty. Divácký potenciál projektu je relativně vysoký i přes pochopitelné zaměření pouze na lokální publikum. Už samotný sběr a publikování nových příběhů má důležitý společenský význam.

Vladimír Burianek - 0.00 0.00
-
slovné hodnotenie:

Zdeněk Skaunic - 0.00 0.00
-
slovné hodnotenie:

Tibor Búza 37 (27,10) 0
slovné hodnotenie: Prvá séria Moje povstanie mala snahu ponúknuť mladému divákovi túto tému ich spôsobom a cez ich “distribučné kanály”. Využitie sociálnych sietí, YouTube a celebrít ktoré sú pre túto cieľovku smerodatné. Projekt bol vo svojom období hodnotený pozitívne /okrem iného cena mladého diváka na festivale v Plzni/. Je pochopiteľné že má RTVS ambíciu pokračovať v tomto projekte. Je ale trochu na škodu, že v zásade je projekt iba voľným pokračovaním toho z pred piatich rokov. Prezentovaný posun nie je tak výrazný aby projekt posunul o level vyššie. Napriek tomu navrhujem posunúť do druhého kola.


Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.