hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 778/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
2. Púchovská kultúra, s.r.o.
Hoenningovo námestie 2002, 020 01, Púchov
IČO: 50648616
číslo žiadosti: 789/2020-9/2.3
Podpora prevádzky kina Púchov v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
3. Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01, Pezinok
IČO: 42129168
číslo žiadosti: 790/2020-9/2.3
Zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kina Pezinského kultúrneho centra v Pezinku 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
4. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 806/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Fontána v Piešťanoch 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
5. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 794/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
6. Mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01, Lučenec
IČO: 00316181
číslo žiadosti: 804/2020-9/2.3
Vráťme mestu Apollo... 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
3 400
7. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 788/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti kina Mladosť počas COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
8. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 770/2020-9/2.3
Podpora premietania v Artkine za zrkadlom počas pandemickej situácie 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
9. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 771/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
10. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 795/2020-9/2.3
kino Akropola Kremnica 2020 - 2021 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
11. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 781/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
12. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 792/2020-9/2.3
Podpora na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky DK Kino Šaľa v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
3 400
13. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 1047/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
14. Technické služby Brezno
Rázusova 16, 977 01, Brezno
IČO: 00183067
číslo žiadosti: 1040/2020-9/2.3
Mimoriadna výzva 9/2020 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
15. Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Námestie sv. Michala 3, 920 01, Hlohovec
IČO: 00182877
číslo žiadosti: 780/2020-9/2.3
Zvýšenie návštevnosti Kina Úsmev v Hlohovci. 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
16. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 1039/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti v kine Baník v čase korona krízy 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
17. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1046/2020-9/2.3
Kino Film Europe v časoch korony 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
18. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 1038/2020-9/2.3
Kino Poľana - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
19. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 797/2020-9/2.3
Kino Nostalgia vs. COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
20. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 784/2020-9/2.3
Podpora Kina Tatra Vráble na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
21. Mestské kultúrne stredisko
Starý trh č.46, 060 01, Kežmarok
IČO: 00352179
číslo žiadosti: 807/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti kina Iskra 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
3 400
22. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 1057/2020-9/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
23. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 1061/2020-9/2.3
Podpora uvádzania slovenských a eúropskych audiovizuálnych diel v ArtKine Metro Trenčín. 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
24. Cinema City Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44066490
číslo žiadosti: 785/2020-9/2.3
Cinema City Slovakia s.r.o. - Výzva 9/2020 2.3
(9/2020)
0 0 230 550 500 z 500
100%
230 550
25. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 1053/2020-9/2.3
Podpora kina HVIEZDA v Trnave - COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
3 400
26. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 808/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
27. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 798/2020-9/2.3
Podpora prevádzky kina Hron v dôsledku pandémie 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
28. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Námestie A. Hlinku 1, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 42208033
číslo žiadosti: 1062/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tekov 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
29. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 1064/2020-9/2.3
Kultúra nás spája 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
30. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 676/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
31. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 684/2020-9/2.3
Podpora slovenského filmu 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
32. Televízia Turiec, s.r.o.
Moskovská 1, 036 01, Martin
IČO: 31647308
číslo žiadosti: 665/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské filmy v kine Moskva Martin v roku 2020 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
33. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 766/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - kompenzácia dopadov koronakrízy 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
34. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 674/2020-9/2.3
KINOKLUB NITRA v čase limitovanej prevádzky 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
35. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 750/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre multikino Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(9/2020)
0 0 23 850 500 z 500
100%
23 850
36. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 686/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
37. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 688/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Klub Revúca 9/2020 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
38. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 689/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
39. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 758/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 421 350 500 z 500
100%
421 350
40. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 767/2020-9/2.3
Podpora zabezpečenia programu, návštevnosti a prevádzky kina Torysa Sabinov 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
41. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 759/2020-9/2.3
PODPORA SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFICKEJ TVORBY V KINE CINEMAX BRATISLAVA, s.r.o. 2.3
(9/2020)
0 0 95 400 500 z 500
100%
95 400
42. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 637/2020-9/2.3
Kino Lumiere v čase pandémie COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 31 800 500 z 500
100%
31 800
43. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 666/2020-9/2.3
Mimoriadna podpora návštevnosti a prevádzky v Kine Kultúra Námestovo 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
44. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 673/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti v kine Akademik v čase korona krízy 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
45. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 658/2020-9/2.3
Mimoriadna podpora návštevnosti a prevádzky Kina Mier Trstená. 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
46. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 793/2020-9/2.3
Moderné a bezpečné kino 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
47. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 768/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(9/2020)
0 0 47 700 500 z 500
100%
47 700
48. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 783/2020-9/2.3
Podpora Kina Centrál Park Podhájska na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
49. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 664/2020-9/2.3
Poď do kina 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
50. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 667/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
51. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 657/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
52. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 787/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre kino Danubius Štúrovo 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
53. Ster Century Cinemas, s.r.o.
Pluhová 2, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47907380
číslo žiadosti: 772/2020-9/2.3
Podpora programu filmových predstavení s prioritným zameraním na uvádzanie hlavne slovenských a európskych audiovizuálnych diel. 2.3
(9/2020)
0 0 111 300 500 z 500
100%
111 300
54. MLYNY CINEMAS spol. s r.o.
Štefánikova trieda 61, 949 01, Nitra
IČO: 47979372
číslo žiadosti: 799/2020-9/2.3
Slovenská kinematografia v Mlyny Cinemas 2.3
(9/2020)
0 0 39 750 500 z 500
100%
39 750
55. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 687/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
56. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 00352454
číslo žiadosti: 663/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre kino MIER Spišská Nova ves 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
57. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 791/2020-9/2.3
Reštart Kina Úsmev 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
58. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 677/2020-9/2.3
Projekt mimoriadnej podpory na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky Kina Tatra v Komárne 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
59. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 760/2020-9/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
60. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 685/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
61. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 769/2020-9/2.3
Zmiernenie dopadu koronakrízy v kine Tatran Poprad 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
62. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 786/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
63. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
Obrancov mieru 871/1, 962 12, Detva
IČO: 31916503
číslo žiadosti: 796/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Marína - Detva 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
64. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 779/2020-9/2.3
Podpora kina Mier na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
65. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 782/2020-9/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev počas pandemickej situácie 2.3
(9/2020)
0 0 15 900 500 z 500
100%
15 900
66. Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o.
Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14, Myjava
IČO: 36268071
číslo žiadosti: 805/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti kina Primáš v Myjave 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
67. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 345/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 489 500 z 500
100%
1 489
68. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 396/2021-1/2.3
Uvádzanie európskych kinematografických diel v kine Akademik v roku 2020 2.3
(1/2021)
0 0 1 265 500 z 500
100%
1 265
69. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 417/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 180 500 z 500
100%
1 180
70. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 214/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2020 2.3
(1/2021)
0 0 2 156 500 z 500
100%
2 156
71. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 316/2022-1/2.3
SLOVENSKÉ A EURÓPSKE FILMY V NOSTALGII 2021 2.3
(1/2022)
0 0 871 455 z 500
91%
871
72. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 413/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2021)
0 0 1 367 500 z 500
100%
1 367
73. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 265/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských a európskych audiovizuálnych diel diel v ArtKine Metro Trenčín. 2.3
(1/2022)
0 0 2 102 460 z 500
92%
2 102
74. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 294/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela premietané v Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(1/2022)
0 0 4 170 455 z 500
91%
4 170
75. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 278/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 471 455 z 500
91%
471
76. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 274/2022-1/2.3
Európske kino v Handlovej 2.3
(1/2022)
0 0 519 455 z 500
91%
519
77. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 325/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 864 460 z 500
92%
864
78. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 295/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2022)
0 0 837 455 z 500
91%
837
79. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 280/2022-1/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2022)
0 0 1 710 455 z 500
91%
1 710
80. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 374/2022-1/2.3
Podpora slovenskej a európskej tvorby v kine CINEMAX BORY 2.3
(1/2022)
0 0 9 718 460 z 500
92%
9 718
81. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 287/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2022)
0 0 425 455 z 500
91%
425
82. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 389/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 980 500 z 500
100%
1 980
83. Ster Century Cinemas, s.r.o.
Pluhová 2, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47907380
číslo žiadosti: 254/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti pre slovenské a európske audiovizuálne diela 2.3
(1/2022)
0 0 12 081 450 z 500
90%
12 081
84. Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01, Pezinok
IČO: 42129168
číslo žiadosti: 266/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Pezinok v roku 2022 2.3
(1/2022)
0 0 1 323 460 z 500
92%
1 323
85. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 289/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 1 226 460 z 500
92%
1 226
86. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 275/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2022)
0 0 898 455 z 500
91%
898
87. Technické služby Brezno
Rázusova 16, 977 01, Brezno
IČO: 00183067
číslo žiadosti: 272/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 600 455 z 500
91%
600
88. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 297/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2021 2.3
(1/2022)
0 0 644 455 z 500
91%
644
89. Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 091 01, Stropkov
IČO: 00331007
číslo žiadosti: 1056/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Stropkov 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
90. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 320/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(1/2022)
0 0 784 455 z 500
91%
784
91. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Rumunskej armády 195, 981 01, Hnúšťa
IČO: 00358657
číslo žiadosti: 273/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti Kina Rimava 2.3
(1/2022)
0 0 114 450 z 500
90%
114
92. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 277/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2021 2.3
(1/2022)
0 0 473 455 z 500
91%
473
93. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 279/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine MIER Modra 2.3
(1/2022)
0 0 845 460 z 500
92%
845
94. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 291/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na SK kinematografické diela v kine Fontána v Piešťanoch 2.3
(1/2022)
0 0 999 460 z 500
92%
999
95. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 282/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 1 044 455 z 500
91%
1 044
96. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 380/2021-1/2.3
Slovenské filmy v Artkine za zrkadlom 2.3
(1/2021)
0 0 661 500 z 500
100%
661
97. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 323/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre KINO SENEC 2.3
(1/2022)
0 0 1 737 455 z 500
91%
1 737
98. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 290/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Junior 2.3
(1/2022)
0 0 1 573 460 z 500
92%
1 573
99. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 276/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 2 494 460 z 500
92%
2 494
100. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 299/2022-1/2.3
Podpora slovenskej a európskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2022)
0 0 1 571 460 z 500
92%
1 571
101. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Námestie A. Hlinku 1, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 42208033
číslo žiadosti: 377/2021-1/2.3
Kino Tekov - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 232 500 z 500
100%
1 232
102. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 239/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v multikine Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši v roku 2020 2.3
(1/2021)
0 0 11 560 500 z 500
100%
11 560
103. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 242/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine MIER Modra 2.3
(1/2021)
0 0 1 474 500 z 500
100%
1 474
104. MLYNY CINEMAS spol. s r.o.
Štefánikova trieda 61, 949 01, Nitra
IČO: 47979372
číslo žiadosti: 293/2022-1/2.3
ZAŽI EURÓPSKU a SLOVENSKÚ KINEMATOGRAFIU V MLYNY CINEMAS 2.3
(1/2022)
0 0 7 039 460 z 500
92%
7 039
105. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 408/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 198 342 500 z 500
100%
198 342
106. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 381/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2020 2.3
(1/2021)
0 0 1 742 500 z 500
100%
1 742
107. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 407/2021-1/2.3
PODPORA SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFICKEJ TVORBY V KINE CINEMAX BORY 2.3
(1/2021)
0 0 22 502 500 z 500
100%
22 502
108. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 313/2022-1/2.3
Európske filmy v kine MLADOSŤ 2.3
(1/2022)
0 0 1 914 460 z 500
92%
1 914
109. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 364/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Centrál Park Podhájska 2.3
(1/2021)
0 0 2 490 500 z 500
100%
2 490
110. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 318/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2022)
0 0 8 190 455 z 500
91%
8 190
111. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 403/2021-1/2.3
Slovenské a európske filmy v Kine Lumiere v roku 2020 2.3
(1/2021)
0 0 17 828 500 z 500
100%
17 828
112. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 406/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti kina vo Vranove nad Topľou 2.3
(1/2021)
0 0 2 427 500 z 500
100%
2 427
113. Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o.
Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14, Myjava
IČO: 36268071
číslo žiadosti: 298/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Primáš 2.3
(1/2022)
0 0 923 455 z 500
91%
923
114. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 251/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2021)
0 0 1 373 500 z 500
100%
1 373
115. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 317/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 1 734 455 z 500
91%
1 734
116. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 405/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Krupina 2.3
(1/2021)
0 0 764 500 z 500
100%
764
117. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 379/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 2 783 500 z 500
100%
2 783
118. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 388/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti Kina Film Europe 2.3
(1/2021)
0 0 317 500 z 500
100%
317
119. Televízia Turiec, s.r.o.
Moskovská 1, 036 01, Martin
IČO: 31647308
číslo žiadosti: 391/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Moskva Martin v roku 2021 2.3
(1/2021)
0 0 2 482 500 z 500
100%
2 482
120. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 252/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tatra Komárno 2.3
(1/2021)
0 0 2 821 500 z 500
100%
2 821
121. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 324/2022-1/2.3
Slovenské a európske filmy v Kine Lumiere v roku 2021 2.3
(1/2022)
0 0 12 091 475 z 500
95%
12 091
122. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 350/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za rok 2021 2.3
(1/2022)
0 0 930 460 z 500
92%
930
123. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 292/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2022)
0 0 475 455 z 500
91%
475
124. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 241/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2021)
0 0 1 739 500 z 500
100%
1 739
125. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 419/2021-1/2.3
Podpora slovenskej a európskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2021)
0 0 4 425 500 z 500
100%
4 425
126. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 362/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 4 510 500 z 500
100%
4 510
127. Cinema City Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44066490
číslo žiadosti: 376/2022-1/2.3
Cinema City Slovakia s.r.o. - Výzva 1/2022 2.3
(1/2022)
0 0 24 337 455 z 500
91%
24 337
128. Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01, Pezinok
IČO: 42129168
číslo žiadosti: 347/2021-1/2.3
Kino Pezinok - Podpora návštevnosti na slovenské a európske kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 2 238 500 z 500
100%
2 238
129. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 288/2022-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2022 2.3
(1/2022)
0 0 755 460 z 500
92%
755
130. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 322/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Akademik 2.3
(1/2022)
0 0 449 455 z 500
91%
449
131. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 394/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Junior 2.3
(1/2021)
0 0 4 433 500 z 500
100%
4 433
132. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 296/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti Kina Film Europe 2.3
(1/2022)
0 0 197 455 z 500
91%
197
133. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko
Hlavná 1, 917 71, Trnava
IČO: 53740408
číslo žiadosti: 314/2022-1/2.3
podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2022)
0 0 1 207 460 z 500
92%
1 207
134. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 213/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2021)
0 0 2 162 500 z 500
100%
2 162
135. za! amfiteáter
Mládežnícka 3457/39, 974 04, Banská Bystrica
IČO: 42308518
číslo žiadosti: 315/2022-1/2.3
Európske filmy 2.3
(1/2022)
0 0 866 455 z 500
91%
866
136. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 212/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2021)
0 0 3 670 500 z 500
100%
3 670
137. MLYNY CINEMAS spol. s r.o.
Štefánikova trieda 61, 949 01, Nitra
IČO: 47979372
číslo žiadosti: 375/2021-1/2.3
ZAŽI EURÓPSKU KINEMATOGRAFIU V MLYNY CINEMAS 2.3
(1/2021)
0 0 18 007 500 z 500
100%
18 007
138. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 319/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 863 455 z 500
91%
863
139. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01, Topoľčany
IČO: 36728683
číslo žiadosti: 246/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Topoľčany 2.3
(1/2021)
0 0 2 554 500 z 500
100%
2 554
140. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 243/2021-1/2.3
Lepšia návštevnosť na slovenský film 2.3
(1/2021)
0 0 2 075 500 z 500
100%
2 075
141. Kino PO s.r.o.
Grobská 11C, 900 27, Bernolákovo
IČO: 53877187
číslo žiadosti: 321/2022-1/2.3
Podpora návšetvnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 260 450 z 500
90%
260
142. Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o.
Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14, Myjava
IČO: 36268071
číslo žiadosti: 348/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Primáš 2.3
(1/2021)
0 0 2 230 500 z 500
100%
2 230
143. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 375/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kinách CINEMAX 2.3
(1/2022)
0 0 71 980 460 z 500
92%
71 980
144. X-BIONIC® SPHERE a.s.
Dubová 33/A, 931 01, Šamorín
IČO: 46640134
číslo žiadosti: 390/2021-1/2.3
Tuli Cinema 2.3
(1/2021)
0 0 2 739 500 z 500
100%
145. Mestské kultúrne stredisko
Starý trh č.46, 060 01, Kežmarok
IČO: 00352179
číslo žiadosti: 412/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela kino Iskra 2.3
(1/2021)
0 0 1 523 500 z 500
100%
146. Cinema City Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44066490
číslo žiadosti: 387/2021-1/2.3
Cinema City Slovakia s.r.o. - Výzva 1/2021 2.3
(1/2021)
0 0 62 763 500 z 500
100%
62 763
147. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 420/2021-1/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev 2.3
(1/2021)
0 0 3 794 500 z 500
100%
3 794
148. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 253/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za rok 2020 2.3
(1/2021)
0 0 2 635 500 z 500
100%
2 635
149. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 244/2021-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2021 2.3
(1/2021)
0 0 2 172 500 z 500
100%
2 172
150. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 402/2021-1/2.3
SLOVENSKÉ A EURÓPSKE FILMY V NOSTALGII 2020 2.3
(1/2021)
0 0 1 171 500 z 500
100%
1 171
151. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 346/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 5 578 500 z 500
100%
5 578
152. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 393/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 3 693 500 z 500
100%
3 693
153. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 247/2021-1/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2021)
0 0 5 815 500 z 500
100%
5 815
154. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 395/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 857 500 z 500
100%
857
155. Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00164828
číslo žiadosti: 366/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela pre kino Dom umenia Piešťany 2.3
(1/2021)
0 0 471 500 z 500
100%
471
156. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 361/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 2 263 500 z 500
100%
2 263
157. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 376/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Mladosť Senica 2.3
(1/2021)
0 0 1 973 500 z 500
100%
1 973
158. Technické služby Brezno
Rázusova 16, 977 01, Brezno
IČO: 00183067
číslo žiadosti: 245/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 790 500 z 500
100%
1 790
159. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 363/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Fontána Piešťany 2.3
(1/2021)
0 0 3 389 500 z 500
100%
3 389
160. Ster Century Cinemas, s.r.o.
Pluhová 2, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47907380
číslo žiadosti: 211/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské a európske kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 36 006 500 z 500
100%
36 006
161. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 404/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2021)
0 0 22 844 500 z 500
100%
22 844
162. Púchovská kultúra, s.r.o.
Hoenningovo námestie 2002, 020 01, Púchov
IČO: 50648616
číslo žiadosti: 378/2021-1/2.3
Výzva 1/2021 - program 2.3-Podpora návštevnosti na kinomatografické diela. 2.3
(1/2021)
0 0 1 431 500 z 500
100%
1 431
163. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným
Búdkova 32, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31343899
číslo žiadosti: 554/2017-8/5.2
Generál (TV miniséria) 5.2
(8/2017)
1 190 000 0 -  
164. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 238/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. 2.3
(1/2021)
0 0 345 500 z 500
100%
345
165. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 240/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 538 500 z 500
100%
1 538
166. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 383/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 3 931 500 z 500
100%
3 931
167. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 365/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatra Vráble 2.3
(1/2021)
0 0 123 500 z 500
100%
123
168. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 382/2021-1/2.3
Európske filmy v kine MLADOSŤ 2.3
(1/2021)
0 0 3 337 500 z 500
100%
3 337
169. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 392/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských a európskych audiovizuálnych diel diel v ArtKine Metro Trenčín. 2.3
(1/2021)
0 0 2 510 500 z 500
100%
170. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 576/2011-3/1.4.2
Let za snom 1.4.2
(3/2011)
3 915 3 430 2 160 295 z 500
59%
2 160
171. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 577/2011-3/1.4.2
Strašiak 1.4.2
(3/2011)
3 585 3 140 1 340 308 z 500
62%
1 340
172. BONTONFILM a.s.
Drieňová 34, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 36006858
číslo žiadosti: 253/2016-3/2.1.2
Carol 2.1.2
(3/2016)
11 083 5 000 2 000 384 z 500
77%
2 000
173. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1463/2011-4/1.1.1
Cesta k spáse neprejazdná 1.1.1
(4/2011)
11 000 9 900 0 458 z 900
51%
174. noemo production s.r.o.
včelárska 5, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 45943231
číslo žiadosti: 1550/2011-4/1.1.1
Dolce Vita 1.1.1
(4/2011)
30 000 10 000 0 275 z 900
31%
175. Nota Media s. r. o.
Veternicová 27, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 44473397
číslo žiadosti: 1471/2011-4/1.2.5
Čas a strata pamäti 1 diel 1.2.2
(4/2011)
22 565 18 170 0 147 z 500
29%
176. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 1501/2011-4/2.1.1
distribúcia filmu ALOIS NEBEL 2.1.1
(4/2011)
46 218 18 170 4 200 372 z 500
74%
4 200
177. BEETLE s.r.o.
Topoľová 3, 900 33, Marianka
IČO: 36737780
číslo žiadosti: 1477/2011-4/1.2.4
HRANA - Marek Brezovsky 1.2.2
(4/2011)
125 500 22 500 0 196 z 500
39%
178. FOUR spol. s r.o.
Liptovská 5, 821 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35722657
číslo žiadosti: 1528/2011-4/1.2.5
Po stopách Letopisu 1.2.2
(4/2011)
37 320 33 520 0 213 z 500
43%
179. Piknik Pictures, s.r.o.
Staré Grunty 61, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 36752649
číslo žiadosti: 1509/2011-4/1.1.4
Výstava - postprodukcia 1.5
(4/2011)
44 830 37 330 0 358 z 900
40%
180. For Film, s.r.o.
Röntgenova 14, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47066857
číslo žiadosti: 1443/2011-4/1.2.5
INDIANO ZO ŽIHĽAVY 1.2.2
(4/2011)
54 720 40 820 0 267 z 500
53%
181. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 1513/2011-4/1.2.5
ZLATÁ LÝRA - 1 časť 1.2.2
(4/2011)
57 750 41 000 14 000 326 z 500
65%
182. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 1556/2011-4/1.2.5
Jozef Jankovič - Sochárove roky a dni 1.2.2
(4/2011)
50 975 43 641 0 301 z 500
60%
183. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 1351/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v KSC Fontána v Piešťanoch 4.1
(4/2011)
93 086 46 543 32 500 378 z 500
76%
32 500
184. Čenkovej deti
Vtáčnik 1, 83101, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42176379
číslo žiadosti: 1490/2011-4/1.2.4
Politická objednávka, alebo Don Quijote videný a stratený. 1.2.2
(4/2011)
109 935 46 166 0 214 z 500
43%
185. Spoločnosť prof. Martina Slivku
Nejedlého 53, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 42255970
číslo žiadosti: 1561/2011-4/1.2.5
PO STOPÁCH NAJSTARŠEJ SLOVENSKEJ PÍSOMNOSTI 1.2.2
(4/2011)
51 698 46 500 0 202 z 500
40%
186. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o.
Tekovská 7, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 35718463
číslo žiadosti: 1529/2011-4/1.2.4
Flashbacky Tibora Borského 1.2.2
(4/2011)
175 009 65 009 20 000 380 z 500
76%
187. Piknik Pictures, s.r.o.
Staré Grunty 61, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 36752649
číslo žiadosti: 1508/2011-4/2.1.1
Slovak Shorts I 2.1.1
(4/2011)
88 048 72 418 0 176 z 500
35%
188. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 1593/2011-4/1.1.4
Čakáreň 1.5
(4/2011)
365 000 120 000 0 492 z 900
55%
189. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o.
Lazaretská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31326757
číslo žiadosti: 1489/2011-4/1.1.4
SLOVANSKÁ EPOPEJ alebo TISÍC ROKOV SAMOTY I. časť POHANIA II. časť KRESŤANIA 1.5
(4/2011)
2 264 020 137 800 0 562 z 900
62%
190. Wider s.r.o.
Miletičova 5B, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 46342753
číslo žiadosti: 1545/2011-4/1.1.5
Bod zlomu 1.1.2
(4/2011)
1 462 292 169 416 0 423 z 900
47%
191. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1446/2011-4/1.1.4
Strach 1.5
(4/2011)
280 200 182 950 0 450 z 900
50%
192. MIRAFOX, s.r.o.
Rajská 8, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36755320
číslo žiadosti: 1517/2011-4/1.1.4
Môj pes Killer 1.5
(4/2011)
1 066 919 200 500 0 432 z 900
48%
193. AVI Studio,s.r.o.
Na vyhliadke 22, 841 07, Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 35695463
číslo žiadosti: 1507/2011-4/1.3.4
Pogrom Slavia 1.3.2
(4/2011)
301 530 207 730 15 000 399 z 500
80%
194. Magic Seven Slovakia, spol. s r. o.
Štefánikova 19, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35765623
číslo žiadosti: 1500/2011-4/1.1.4
JASKYŇA 1.5
(4/2011)
639 453 225 503 0 418 z 900
46%
195. Valentína Hučková
Jasikova 18, 821 03, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 558/2022-4/3.3
GREENSHOOTING - Sustainability in Film Workshop with Dörte Schneider on July 18th-21st, 2022 3.3
(4/2022)
225 225 225 492 z 500
98%
225
196. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 325/2018-1/2.3
Kino Poľana - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
265 238 238 500 z 500
100%
238
197. Zuzana Sotáková
Hodvábna 1291/9, 075 01, Trebišov
číslo žiadosti: 187/2019-4/3.3
Tréningový workshop GoCritic! pre filmových kritikov 3.3
(4/2019)
250 250 250 476 z 500
95%
250
198. Formats Pro Media s.r.o.
Púpavova 35, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 45531854
číslo žiadosti: 1499/2011-4/1.1.4
Kríza stredného veku 1.5
(4/2011)
323 922 274 320 0 470 z 900
52%
199. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Rumunskej armády 195, 981 01, Hnúšťa
IČO: 00358657
číslo žiadosti: 239/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti kina Rimava v Hnúšti 2.3
(1/2023)
311 279 279 405 z 500
81%
279
200. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 637/2017-4/3.3
Účasť na DOK Leipzig Tour s doc.incubator SK 3.3
(4/2017)
296 296 290 480 z 500
96%
290
201. Šimon Matrka
Hontianska 10, 821 09, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 512/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 409 z 500
82%
300
202. Jozef Elšík
L. Svobodu 2166/13, 909 01, Skalica
číslo žiadosti: 511/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 409 z 500
82%
300
203. Valentína Hučková
Jasikova 18, 821 03, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 513/2023-4/3.3
eTraining | Green Production 3.3
(4/2023)
300 300 300 489 z 500
98%
300
204. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 210/2017-1/2.3
Slovensko v kine Baník. 2.3
(1/2017)
645 304 304 500 z 500
100%
205. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1031/2012-2/3.3
Účasť na workshope INTERaction, Srbsko 3.3
(2/2012)
370 305 0 300 z 500
60%
206. Pavel Smejkal
Uherova 8, 040 11, Košice - Západ
číslo žiadosti: 1456/2013-3/3.3
Účasť na workshope DOK.Incubator v Lipsku 3.3
(3/2013)
490 340 0 77 z 500
15%
207. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 207/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Krupine 2.3
(1/2017)
776 345 345 500 z 500
100%
345
208. Jakub Viktorín
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1075/2012-2/3.3
BRIGHT YOUNG SCREENS - FESTIVAL TRAINING SEMINAR - účasť na seminári 3.3
(2/2012)
400 350 350 452 z 500
90%
350
209. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 202/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(8/2015)
518 358 358 500 z 500
100%
358
210. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 329/2023-1/2.3
Kino Poľana - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
423 380 380 405 z 500
81%
380
211. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 399/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Akropola Kremnica 2.3
(1/2023)
435 391 391 410 z 500
82%
391
212. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 275/2018-1/2.3
Slovenské filmy vo Filmovom klube Bytča 2.3
(1/2018)
464 417 417 500 z 500
100%
417
213. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 60/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2017)
907 435 435 500 z 500
100%
435
214. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 202/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2019)
498 448 448 483 z 500
97%
448
215. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 231/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2019)
501 450 450 474 z 500
95%
450
216. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 63/2015-8/2.3
CYKLUS SLOVENSKÉ KINO 2015 2.3
(8/2015)
694 454 454 500 z 500
100%
454
217. Paulína Ďurinová
Belanská 560, 033 01, Liptovský Hrádok
číslo žiadosti: 1067/2013-3/3.3
Účasť na Summer school of ethnographic filmmaking v Žluticich, Česká republika 3.3
(3/2013)
470 470 430 420 z 500
84%
430
218. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 211/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2017)
1 155 512 512 500 z 500
100%
512
219. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 279/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. 2.3
(1/2023)
603 542 542 410 z 500
82%
542
220. Tibor Meliš
Mierové námestie 93/26, 019 01, Ilava
číslo žiadosti: 951/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 424 z 500
85%
450
221. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 950/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 436 z 500
87%
450
222. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 227/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. 2.3
(1/2018)
624 561 561 500 z 500
100%
561
223. Erika Hajzoková
Sv.Vincenta, 2, 821 03, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 346/2022-4/3.3.
Letná škola filmového strihu 3.3
(4/2022)
630 570 0 138 z 500
28%
224. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 182/2017-1/2.3
Podpora návšetvnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2017)
1 178 570 570 500 z 500
100%
570
225. Peter Gašparík
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
číslo žiadosti: 277/2023-4/3.3
Summer Scriptwriting Base 2023 - účasť na workshope 3.3
(4/2023)
600 600 600 471 z 500
94%
600
226. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 167/2019-1/2.3
CYKLUS SLOVENSKÉ KINO 2018 2.3
(1/2019)
677 609 609 473 z 500
95%
609
227. Atac Artistic s.r.o.
Bardejovská 1719/5, 060 01, Kežmarok
IČO: 51077230
číslo žiadosti: 51/2024-3/2.1.3
Possonia: Bratislava vo Florencii 2.1.3
(3/2024)
773 618 600 416 z 500
83%
600
228. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 205/2015-8/2.3
Slovenské kino Baník 2.3
(8/2015)
1 300 627 627 500 z 500
100%
627
229. Mária Martiniaková
Kuchyňa 1281, 900 52, Kuchyňa
číslo žiadosti: 635/2017-4/3.3
Účasť na festivale IDFA ( pôvodný názov Hra o čas ) 3.3
(4/2017)
950 650 650 480 z 500
96%
650
230. Mgr. art. Peter Morávek - Film
Trenčianska 37, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 48319902
číslo žiadosti: 508/2018-4/3.3
Účasť na DOK.Incubator 2018 3.3
(4/2018)
694 655 600 444 z 500
89%
600
231. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 170/2019-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2.3
(1/2019)
743 668 668 478 z 500
96%
668
232. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 320/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine DK Šaľa 2.3
(1/2023)
761 684 684 405 z 500
81%
684
233. Aramisova Vladimír Mičúch
Levočská 2/37, 010 01, Žilina
číslo žiadosti: 479/2015-4/3.3
Zabezpečenie účasti autora na viacetapovom medzinárodnom workshope SCRIPT 2 FILM v Grécku. 3.3
(4/2015)
1 332 692 0
234. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 218/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v DK Kino Šaľa 2.3
(8/2015)
1 337 693 693 500 z 500
100%
693
235. Daniela Krajcova
Mýtna 9, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1300/2011-1/1.3.1
Stabilita 1.3.1
(1/2011)
1 120 720 720 321 z 500
64%
720
236. Mediapulz s.r.o.
Klemensova 5, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36615153
číslo žiadosti: 711/2017-3/2.1.3
SIFF 2017 2.1.3
(3/2017)
830 730 400 405 z 500
81%
400
237. Miroslav Král
Párovská 5, 911 01, Nitra
číslo žiadosti: 350/2014-4/3.3
Fest Training Ground 2014 3.3
(4/2014)
734 734 700 402 z 500
80%
238. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 194/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v DK Kino Šaľa 2.3
(1/2017)
1 521 735 735 500 z 500
100%
735
239. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 319/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Kultúra Krupina 2.3
(1/2023)
836 752 752 405 z 500
81%
752
240. KINOX.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 46, 900 31, Stupava
IČO: 46287531
číslo žiadosti: 330/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti kina Kultúrka Stupava pre Slovenské a európske projekcie 2.3
(1/2023)
849 764 764 410 z 500
82%
764
241. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 452/2012-2/3.3
Účasť na workshope Go Short Student Campus, Nijmegen 3.3
(2/2012)
800 800 800 460 z 500
92%
800
242. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 888/2021-3/2.1.3
Prezentácia študentského filmu "V plytkej vode" na medzinárodnom festivale DOK Leipzig 2021 2.1.3
(3/2021)
1 350 800 800 445 z 500
89%
800
243. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 636/2017-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2017 3.3
(4/2017)
803 803 800 479 z 500
96%
800
244. Jan Melikant
Agátová 4, 052 01, Spišská Nová Ves
číslo žiadosti: 651/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
810 810 800 469 z 500
94%
800
245. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 250/2023-1/2.3
SLOVENSKÉ A EURÓPSKE KINO 2022 2.3
(1/2023)
919 827 827 405 z 500
81%
827
246. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 219/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(8/2015)
1 668 839 839 500 z 500
100%
839
247. KINO ÚSVIT BETLIAR
Pokroku 314, 049 21, Betliar
IČO: 53167970
číslo žiadosti: 322/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Úsvit, Betliar 2.3
(1/2023)
942 847 847 410 z 500
82%
847
248. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 328/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatra Vráble 2.3
(1/2023)
958 862 862 410 z 500
82%
862
249. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1081/2013-3/3.3
Účasť na Aristoteles Workshope, Rumunsko 3.3
(3/2013)
866 866 0 98 z 500
20%
250. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 196/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Prameň v Trenčianskych Tepliciach 2.3
(8/2015)
1 992 869 869 500 z 500
100%
869
251. Janka Dudková
Vlčie hrdlo 5, 821 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 223/2018-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii NECS 2018 - Media Tactics and Engagement 3.2
(4/2018)
1 347 897 897 495 z 500
99%
897
252. Katarína Mišíková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 53/2022-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej filmologickej konferencii NECS 2022 "Epistemic Media: Atlas, Archive, Network" 3.2
(4/2022)
900 900 900 496 z 500
99%
900
253. Katarína Mišíková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 262/2017-4/3.2
Aktívna účasť na NECS konferencii Sensibility and the Senses: Media, Bodies, Practices 3.2
(4/2017)
1 050 900 900 478 z 500
96%
900
254. Paulína Ďurinová
Belanská 560, 033 01, Liptovský Hrádok
číslo žiadosti: 201/2024-4/3.3
Účasť na DOX:ACADEMY na CPH DOX 2024 3.3
(4/2024)
900 900 900 493 z 500
99%
900
255. Adam Hanuljak
Palárikova 21, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 672/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
923 923 800 432 z 500
86%
800
256. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 212/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2016 2.3
(1/2017)
2 065 930 930 500 z 500
100%
930
257. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1261/2024-1/1.4.1
Der Stahlspiegel 1.4.1
(1/2024)
2 840 940 600 394 z 500
79%
600
258. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 230/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine Akademik v roku 2016 2.3
(1/2017)
2 057 945 945 500 z 500
100%
945
259. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 396/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
1 052 946 946 410 z 500
82%
946
260. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 282/2020-1/2.3
CYKLUS SLOVENSKÉ KINO 2019 2.3
(1/2020)
1 055 949 949 475 z 500
95%
949
261. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 243/2015-8/2.3
Slovenské filmy v kine Nostalgia 2.3
(8/2015)
1 409 950 950 500 z 500
100%
950
262. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 173/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2019)
1 065 958 958 478 z 500
96%
958
263. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 00352454
číslo žiadosti: 178/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Mier Spišská Nová Ves 2.3
(1/2017)
1 928 968 968 500 z 500
100%
264. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 100/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(8/2015)
2 091 970 970 500 z 500
100%
970
265. Žudro
Dražická 20, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 31817548
číslo žiadosti: 597/2018-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Ťažká duša" na WOMEXe v Las Palmas 2.1.3
(3/2018)
1 195 980 800 416 z 500
83%
700
266. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 228/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
2 166 985 985 500 z 500
100%
985
267. Eva Vženteková
Južná 11, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 500/2011-1/3.2
Umelecko-historická a sakrálna reflexia Uhrovho diptychu Organ a Tri dcéry ako východisko reinterpretácie 3.2
(1/2011)
1 000 1 000 1 000 1 000
268. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 99/2018-3/2.1.1
Ozveny Áčka 2017 2.1.1
(3/2018)
2 000 1 000 1 000 407 z 500
81%
1 000
269. Nazarij Kľujev
Štefanikova 5, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 671/2019-4/3.3
Účasť na workshope IDFAcademy 2019 s dokumentárnym filmom - The Sailor 3.3
(4/2019)
1 230 1 000 0 197 z 500
39%
270. Medical Trade, s.r.o.
Bullova 1, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35882701
číslo žiadosti: 440/2018-6/1.2.1
Milan Rastislav Štefánik - vidieť ďalej 1.2.1
(6/2018)
1 170 1 000 0 274 z 500
55%
271. Jeleneková Michaela
F.Schmuckera 3, 851 10, Bratislava - Jarovce
IČO: 37420241
číslo žiadosti: 133/09/1-2010/1.2.1
Soľ nad zlato 1.2.1
(1/2010)
2 105 1 005 620 620
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 12 7 25 55,56 45
272. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 338/2014-4/3.1
Nový slovenský film: produkčné, estetické, distribučné a kritické východiská 3.1
(4/2014)
2 310 1 010 1 010 449 z 500
90%
1 010
273. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 195/2017-1/2-3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2016 2.3
(1/2017)
2 260 1 019 1 019 500 z 500
100%
1 019
274. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 185/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tatra Komárno 2.3
(1/2019)
1 145 1 030 1 030 483 z 500
97%
1 030
275. Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 091 01, Stropkov
IČO: 00331007
číslo žiadosti: 398/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine Stropkov 2.3
(1/2023)
1 175 1 057 1 057 410 z 500
82%
1 057
276. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 340/2023-4/3.1
JELENA PAŠTÉKOVÁ - MEDZI LITERATÚROU A FILMOM 3.1
(4/2023)
2 878 1 067 0 178 z 500
36%
277. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 892/2017-1/1.4.1
Aúúúna 1.4.2
(1/2017)
3 770 1 070 1 000 412 z 500
82%
1 000
278. VIAFILM, s.r.o.
Na Vŕšku 10, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43796176
číslo žiadosti: 696/2019-4/3.3
IDFA academy 3.3
(4/2019)
1 170 1 080 0 130 z 500
26%
279. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 242/2023-1/2.3
Európske filmy v kine Baník 2.3
(1/2023)
1 221 1 098 1 098 410 z 500
82%
1 098
280. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 221/2013-2/1.4.1
Rolo 1.4.2
(2/2013)
1 500 1 100 700 369 z 500
74%
700
281. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 81/2019-3/2.1.1
Ozveny Áčka 2018 2.1.1
(3/2019)
2 000 1 100 1 000 402 z 500
80%
1 000
282. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 582/2024-3/2.1.3
Účasť filmu Tá druhá na 58. MFF Karlovy Vary 2.1.3
(3/2024)
7 000 1 100 1 000 420 z 500
84%
1 000
283. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 206/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
2 293 1 112 1 112 500 z 500
100%
1 112
284. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 278/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
1 242 1 117 1 117 480 z 500
96%
1 117
285. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 238/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Prameň 2.3
(1/2018)
1 244 1 119 1 119 500 z 500
100%
1 119
286. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 240/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2018 2.3
(1/2019)
1 253 1 127 1 127 478 z 500
96%
1 127
287. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 188/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
1 864 1 130 1 130 500 z 500
100%
1 130
288. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1100/2021-1/1.4.1
Rauu (Črepina-pracovný názov) 1.4.2
(1/2021)
3 540 1 140 900 401 z 500
80%
900
289. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
Obrancov mieru 871/1, 962 12, Detva
IČO: 31916503
číslo žiadosti: 323/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti Kino Marína v Detve 2.3
(1/2023)
1 276 1 148 1 148 405 z 500
81%
1 148
290. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 727/2016-5/1.2.1
ESENCIA - nenaratívny dokument o esencii experimentovania nie len vo filme 1.2.1
(5/2016)
2 700 1 150 1 150 383 z 500
77%
1 150
291. Erika Hajzoková
Sv.Vincenta, 2, 821 03, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 349/2022-4/3.3
Internationale filmschule Köln - scénár k filmu 3.3
(4/2022)
1 350 1 150 0 138 z 500
28%
292. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 202/2018-4/4.3
Informovanosť=návštevnosť 4.3
(4/2018)
2 330 1 165 1 000 421 z 500
84%
1 000
293. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 493/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Krupina 2.3
(1/2020)
1 311 1 179 1 179 490 z 500
98%
1 179
294. Dom kultúry Púchov
Hoenningovo námestie 2002, 020 01, Púchov
IČO: 00490741
číslo žiadosti: 216/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine DK Púchov 2.3
(8/2015)
2 231 1 180 1 180 500 z 500
100%
1 180
295. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 236/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2023)
1 312 1 180 1 180 410 z 500
82%
1 180
296. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Námestie A. Hlinku 1, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 42208033
číslo žiadosti: 297/2023-1/2.3
Kino Tekov - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
1 317 1 185 1 185 410 z 500
82%
1 185
297. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 798/2014-6/1.4.1
Trvalý víkend ( pracovný názov Betonika lekárska ) 1.4.2
(6/2014)
1 340 1 190 1 000 353 z 500
71%
1 000
298. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 182/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenskej kinematografie v kine MIER Modra 2.3
(1/2019)
1 331 1 197 1 197 482 z 500
96%
1 197
299. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 914/2017-1/1.4.1
selFISH 1.4.2
(1/2017)
3 400 1 200 1 200 432 z 500
86%
1 200
300. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 271/2022-4/3.3
Kinársky tábor so zameraním na výchovu filmového diváka 3.3
(4/2022)
1 400 1 200 0 126 z 500
25%
301. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 256/2021-4/3.3
Kinársky tábor so zameraním na výchovu filmového diváka 3.3
(4/2021)
1 400 1 200 1 200 461 z 500
92%
1 200
302. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1111/2022-1/1.4.1
Ja ešte nechcem odísť! / I don't want to go yet! 1.4.1
(1/2022)
5 160 1 200 1 000 418 z 500
84%
1 000
303. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 729/2019-3/2.1.3
ŠARKAN - kvalifikácia filmu na Ceny americkej filmovej akadémie 2.1.3
(3/2019)
1 400 1 200 1 200 424 z 500
85%
1 100
304. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 240/2014-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2014 2.1.3
(3/2014)
2 240 1 200 1 100 369 z 500
74%
1 100
305. Hailstone s.r.o.
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
IČO: 47392371
číslo žiadosti: 757/2019-3/2.1.3
DOBRÁ SMRŤ - účasť na festivale DocsMX 2019 v Mexico City 2.1.3
(3/2019)
1 535 1 200 1 200 429 z 500
86%
1 100
306. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1217/2023-1/1.4.1
Vespolod 1.4.1
(1/2023)
4 442 1 210 0 107 z 500
21%
307. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 232/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2015 2.3
(8/2015)
2 689 1 213 1 213 500 z 500
100%
1 213
308. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 215/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
1 350 1 214 1 214 500 z 500
100%
1 214
309. Mária Pinčíková
Bzovícka 14, 851 07, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 723/2019-4/3.3
Účasť na IDFA Academy 2019 3.3
(4/2019)
1 370 1 220 0 201 z 500
40%
310. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 700/2018-3/2.1.3
Journey - svetová premiéra na festivale BIAF 2018 (Južná Kórea) 2.1.3
(3/2018)
1 380 1 230 1 000 428 z 500
86%
311. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 901/2017-1/1.4.1
Mašina 1.4.2
(1/2017)
1 830 1 230 1 000 410 z 500
82%
1 000
312. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 235/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti SK filmov pre kino Fontána v Piešťanoch 2.3
(1/2019)
1 384 1 245 1 245 473 z 500
95%
1 245
313. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 184/2016-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2016 2.1.3
(3/2016)
2 200 1 250 0 364 z 500
73%
314. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 966/2020-1/1.4.1
Zem moja mať(pracovný názov) Ideál 1.4.2
(1/2020)
5 710 1 250 800 369 z 500
74%
800
315. Slovenská filharmónia
Medená 3, 816 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00164704
číslo žiadosti: 285/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Dom umenia Piešťany 2.3
(1/2023)
1 394 1 254 1 254 405 z 500
81%
1 254
316. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 208/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2017)
2 381 1 262 1 262 500 z 500
100%
1 262
317. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 221/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Akademik 2.3
(8/2015)
2 311 1 270 1 270 500 z 500
100%
1 270
318. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 72/2017-1/2.3
CYKLUS SLOVENSKÉ KINO 2016 2.3
(1/2017)
2 109 1 280 1 280 500 z 500
100%
1 280
319. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 217/2015-8/2.3
Podporujeme návštevnosť slovenských filmov 2.3
(8/2015)
3 031 1 284 1 284 500 z 500
100%
1 284
320. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 185/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2016 2.3
(1/2017)
2 713 1 289 1 289 500 z 500
100%
1 289
321. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 240/2018-1/2.3
CYKLUS SLOVENSKÉ KINO 2017 2.3
(1/2018)
1 441 1 296 1 296 500 z 500
100%
1 296
322. Mário Németh
Palmová 4, 851 10, Bratislava - Jarovce
číslo žiadosti: 724/2018-5/1.1.1
Admiral - muž v maske (prvý super hrdina) 1.1.1
(5/2018)
1 300 1 300 0 83 z 500
17%
323. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 454/2016-3/2.1.3
Prezentácia hraného študentského filmu Prepáčte mi na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2016)
1 500 1 300 500 329 z 500
66%
500
324. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 79/2019-3/2.1.3
Medzinárodná premiéra filmu TOMAN 2.1.3
(3/2019)
2 930 1 300 1 000 445 z 500
89%
1 000
325. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 197/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(8/2015)
2 233 1 301 1 301 500 z 500
100%
1 301
326. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 261/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Nicolaus 2.3
(1/2023)
1 485 1 336 1 336 410 z 500
82%
1 336
327. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 977/2016-1/1.4.1
Indigo 1.4.2
(1/2016)
1 747 1 347 0 111 z 500
22%
328. Anna Harmaniaková
Na Karlove 2, 974 01, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 398/2014-5/1.3.1
Viac hláv- viac rozumu 1.3.1
(5/2014)
1 350 1 350 0 100 z 500
20%
329. Juraj Krasnohorsky
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 299/2012-2/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops - časť 3/3 3.3
(2/2012)
1 350 1 350 1 350 457 z 500
91%
1 350
330. VIAFILM, s.r.o.
Na Vŕšku 10, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43796176
číslo žiadosti: 247/2014-4/3.3
Film Directing Workshop s PETER WEBBER v Londýne 3.3
(4/2014)
1 430 1 350 1 000 416 z 500
83%
1 000
331. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 181/2015-2/1.4.1
NINA 1.4.2
(2/2015)
1 500 1 350 1 300 338 z 500
68%
1 300
332. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 795/2014-6/1.4.1
Na stope 1.4.2
(6/2014)
1 500 1 350 1 000 362 z 500
72%
1 000
333. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 497/2012-2/3.3
Seminár GEECT 3.3
(2/2012)
1 750 1 350 0 194 z 500
39%
334. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 64/2024-3/2.1.3
ANNIE AWARDS - účasť na odovzdávaní cien Umelohmotné nebo 2.1.3
(3/2024)
1 795 1 360 1 000 427 z 500
85%
1 000
335. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 181/2015-8/2.3
Zvýšenie návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Mier Trstená 2.3
(8/2015)
2 814 1 361 1 361 500 z 500
100%
1 361
336. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 244/2015-8/2.3
Podpora slovenskej kinematografie v kine Mier 2.3
(8/2015)
3 074 1 362 1 362 500 z 500
100%
1 362
337. Ľubomír Beňo P.ART
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 17769311
číslo žiadosti: 68/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské filmové diela 2.3
(1/2017)
2 573 1 363 1 363 500 z 500
100%
1 363
338. CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35730897
číslo žiadosti: 532/2011-3/2.1.3
Iluzionista 2.1.2
(3/2011)
1 860 1 370 1 300 422 z 500
84%
1 300
339. CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35730897
číslo žiadosti: 531/2011-3/2.1.3
BIUTIFUL 2.1.2
(3/2011)
1 905 1 370 1 300 439 z 500
88%
1 300
340. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 217/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2018)
1 528 1 375 1 375 500 z 500
100%
1 375