hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 236/2012-1/2.2.1
l. medzinárodný festival experimentálneho filmu a digitálneho umenia 2.2.1
(1/2012)
4 350 3 000 0 86 z 500
17%
2. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 136/2021-1/2.2
Deň filmového historika (Storočnica) 2.2
(1/2021)
12 600 9 500 0 139 z 500
28%
3. 4av.sk, s. r. o.
Bilíkova 26, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 45926859
číslo žiadosti: 881/2019-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2019 - 21. ročník 2.2
(1/2019)
157 000 64 500 0 127 z 500
25%
4. ADATAS, spol. s r.o.
Trnavská 7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31379052
číslo žiadosti: 66/09/1-2010/2.2.2
Návraty k živému prameňu 2.2.2
(1/2010)
4 965 4 715 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
5 2 4 11 24,44 45
5. ADATAS, spol. s r.o.
Trnavská 7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31379052
číslo žiadosti: 101/2011-2/2.2.2
Povstanie a Poéma o svedomí, v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Klubom umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB 2.2.2
(2/2011)
5 570 4 400 0 236 z 500
47%
6. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1151/2015-1/2.2
Dámy a páni prichádzame... 2.2
(1/2015)
8 510 6 190 0 106 z 500
21%
7. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 1805/2012-2/2.2.3
KABÁT 2.2.3
(2/2012)
2 575 1 975 1 250 307 z 500
61%
1 250
8. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1193/2015-1/2.2
8. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča 2.2
(1/2015)
122 330 73 330 50 000 415 z 500
83%
50 000
9. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 132/09/1-2010/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(1/2010)
50 000 28 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 7 11 30 66,67 45
10. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1985/2013-1/2.2
Fest Anča 2013 šiesty ročník 2.2
(1/2013)
90 600 52 450 30 000 367 z 500
73%
30 000
11. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 988/2020-1/2.2
13. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2020 2.2
(1/2020)
140 000 78 000 65 000 457 z 500
91%
65 000
12. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1123/2021-1/2.2
14. a 15. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2021 a 2022 2.2
(1/2021)
332 600 200 000 170 000 435 z 500
87%
170 000
13. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 243/2012-1/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(1/2012)
91 690 39 740 27 000 387 z 500
77%
27 000
14. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1022/2016-1/2.2
9. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2016)
126 150 68 150 50 000 406 z 500
81%
50 000
15. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 269/2012-1/2.2.2
Fest Anča Winter Edition Košice 2.2.2
(1/2012)
10 950 7 450 0 108 z 500
22%
16. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 891/2019-1/2.2
12. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2019)
120 000 68 000 60 000 467 z 500
93%
60 000
17. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 812/2018-1/2.2
11. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2018)
128 800 74 300 60 000 449 z 500
90%
60 000
18. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1752/2014-1/2.2.
7. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča 2.2
(1/2014)
123 580 69 880 40 000 376 z 500
75%
40 000
19. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 918/2017-1/2.2
10. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2017)
103 950 65 600 65 000 440 z 500
88%
65 000
20. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 98/2011-2/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(2/2011)
55 000 22 900 9 000 393 z 500
79%
9 000
21. ANIMFILM, s.r.o.
Škovránčia 1, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44100817
číslo žiadosti: 1183/2015-1/2.2
Festival filmov o zdraví 2.2
(1/2015)
11 920 8 728 0 94 z 500
19%
22. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 3/09/1-2010/2.2.2
CENA TIBORA VICHTU, 8.ročník scenáristickej súťaže 2.2.2
(1/2010)
69 650 24 350 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 15 34 75,56 45
23. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 96/2012-2/2.2.3
KROK ZA KROKOM na festivaloch 2.2.3
(2/2012)
4 900 3 900 0 112 z 500
22%
24. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 974/2016-1/2.2
Austrálsky a novozélandský filmový festival - AUSSIE FILM FEST a KIWI FILM FEST 2.2
(1/2016)
33 300 12 150 0 125 z 500
25%
25. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 262/2010-3/2.2.4
Producers on the move 2010 2.2.3
(3/2010)
4 150 3 100 3 100 3 100
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12,58 13,58 12,58 38,75 86,11 45
26. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1052/2011-1/2.2.3
ČAS GRIMÁS na festivaloch 2.2.3
(1/2011)
6 945 5 545 2 000 305 z 500
61%
2 000
27. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 97/2012-1/2.2.2
CENA TIBORA VICHTU, 10.ročník scenáristickej súťaže 2.2.2
(1/2012)
28 860 23 060 11 000 392 z 500
78%
11 000
28. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 114/2011-2/2.2.2
CENA TIBORA VICHTU, 9.ročník scenáristickej súťaže 2.2.2
(2/2011)
42 650 25 650 11 000 439 z 500
88%
11 000
29. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 298/2010-3/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 - 12. ročník 2.2.1
(3/2010)
1 300 000 400 000 150 000 150 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 5 13 28 62,22 45
30. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 39/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 - 12. ročník 2.2.1
(1/2010)
1 300 000 400 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 3 14 29 64,44 45
31. Ars Poetica
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30852811
číslo žiadosti: 255/2011-2/2.2.1
Ars Poetica Film 2011 (Nesúťažná prehliadka) 2.2.1
(2/2011)
31 500 25 000 0 220 z 500
44%
32. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 976/2020-1/2.2
ART FILM FEST 2020 2.2
(1/2020)
3 178 992 750 000 200 000 435 z 500
87%
200 000
33. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 866/2019-1/2.2
ART FILM FEST 2019 2.2
(1/2019)
1 225 300 280 000 200 000 471 z 500
94%
200 000
34. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 1029/2016-1/2.2
ART FILM FEST 2016 2.2
(1/2016)
890 937 200 000 150 000 431 z 500
86%
150 000
35. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 822/2018-1/2.2
ART FILM FEST 2018 2.2
(1/2018)
1 235 000 280 000 185 000 468 z 500
94%
185 000
36. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 887/2017-1/2.2
ART FILM FEST 2017 2.2
(1/2017)
1 059 623 270 000 200 000 447 z 500
89%
200 000
37. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 130/2011-2/2.2.1
ART FILM FEST 2011 2.2.1
(2/2011)
794 591 215 800 120 000 431 z 500
86%
120 000
38. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 2023/2013-1/2.2
ART FILM FEST 2013 2.2
(1/2013)
768 526 200 000 170 000 453 z 500
91%
170 000
39. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 1188/2015-1/2.2
ART FILM FEST 2015 2.2
(1/2015)
610 379 200 000 160 000 431 z 500
86%
160 000
40. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 238/2012-1/2.2.1
Art Film Fest 2012 2.2.1
(1/2012)
735 998 200 000 135 000 431 z 500
86%
135 000
41. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 1754/2014-1/2.2
ART FILM FEST Trenčín, Trenčianske Teplice 2014 2.2
(1/2014)
649 710 200 000 145 000 403 z 500
81%
145 000
42. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 137/09/1-2010/2.2.1
Art Film Fest Medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice - Trenčín 2.2.1
(1/2010)
976 818 324 550 125 000 125 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,50 9,50 13,50 37,50 83,33 45
43. ARTE
Kadnárová 35, 831 51, Bratislava - Rača
IČO: 42177774
číslo žiadosti: 253/2012-1/2.2.1
MAFF - Music and Film Festival 2012 2.2.1
(1/2012)
24 785 18 290 0 262 z 500
52%
44. ARTE
Kadnárová 35, 831 51, Bratislava - Rača
IČO: 42177774
číslo žiadosti: 315/2010-3/2.2.1
MAFF 2010 - MUSIC AND FILM FESTIVAL 2.2.1
(3/2010)
58 998 51 778 16 000 16 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 9 12 33 73,33 45
45. Artéria
Ďumbierska 29, 949 01, Nitra
IČO: 42118875
číslo žiadosti: 126/09/1-2010/2.2.1
Seminár slovenského filmu 2010 2.2.1
(1/2010)
6 389 4 300 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 9 10 31 68,89 45
46. Artéria
Ďumbierska 29, 949 01, Nitra
IČO: 42118875
číslo žiadosti: 227/2012-1/2.2.1
Seminár slovenského filmu 2012 - Trezor 2.2.1
(1/2012)
10 290 6 380 0 99 z 500
20%
47. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 302/2010-3/2.2.3
X=X+1 2.2.3
(3/2010)
11 180 9 480 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
5 1 6 12 26,67 45
48. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok
Belanská štvrť 575/18 , 033 01, Liptovský Hrádok
IČO: 37974238
číslo žiadosti: 318/2010-3/2.2.2
TATRANSKÝ KAMZÍK – 23. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov – vzdelávacia časť: odborný rozborový seminár a workshop 2.2.2
(3/2010)
14 120 10 380 9 000 9 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 11 12 34 75,56 45
49. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1977/2013-1/2.2
XX. Medzinárodný filmový festival - FEBIOFEST 2013 2.2
(1/2013)
95 475 61 030 40 000 378 z 500
76%
40 000
50. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1083/2015-1/2.2
22.Medzinárodný filmový festival - FEBIOFEST 2015 2.2
(1/2015)
113 750 81 730 60 000 401 z 500
80%
60 000
51. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 877/2017-1/2.2
24.Medzinárodný festival filmových klubov - Febiofest 2017 2.2
(1/2017)
140 550 101 500 78 000 429 z 500
86%
78 000
52. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 244/2012-1/2.2.1
19. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2012 2.2.1
(1/2012)
96 000 61 500 42 000 381 z 500
76%
42 000
53. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 205/2011-2/2.2.1
XVIII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - FEBIOFEST 2011 2.2.1
(2/2011)
105 000 71 500 45 000 389 z 500
78%
45 000
54. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 312/2010-3/2.2.1
PROJEKT 100 - 2010 2.2.1
(3/2010)
111 650 84 000 33 000 33 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 9 13 35 77,78 45
55. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 311/2010-3/2.2.1
XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 - dofinancovanie 2.2.1
(3/2010)
150 000 40 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 11 29 64,44 45
56. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 885/2019-1/2.2
26. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2019 2.2
(1/2019)
180 100 131 200 100 000 461 z 500
92%
100 000
57. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 977/2020-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava (2020, 2021, 2022) 2.2
(1/2020)
656 300 435 000 300 000 465 z 500
93%
300 000
58. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 36/09/1-2010/2.2.1
XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 2.2.1
(1/2010)
140 000 109 500 35 000 35 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 8 11 33 73,33 45
59. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1013/2016-1/2.2
Medzinárodný festival filmových klubov - FEBIOFEST 2016 2.2
(1/2016)
126 500 97 800 46 000 346 z 500
69%
46 000
60. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1671/2014-1/2.2
21.Medzinárodný filmový festival - FEBIOFEST 2014 2.2
(1/2014)
103 175 71 600 50 000 380 z 500
76%
50 000
61. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 813/2018-1/2.2
25. Medzinárodný festival filmových klubov - Febiofest 2018 2.2
(1/2018)
175 660 129 300 85 000 454 z 500
91%
85 000
62. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 38/09/1-2010/2.2.3
Slovenský program na Letní filmové škole 2010, Uherské Hradiště 2.2.3
(1/2010)
10 640 9 340 5 000 5 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 8 12 33 73,33 45
63. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1240/2011-4/2.2.1
17.PROJEKT 100 - 2011 2.2.1
(4/2011)
91 153 68 700 10 000 334 z 500
67%
10 000
64. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 870/2012-2/2.2.4
KAMERA 2012 2.2.3
(2/2012)
13 650 7 550 0 215 z 500
43%
65. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 292/2010-3/2.2.2
KAMERA 2010 2.2.2
(3/2010)
10 250 5 920 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
66. Asociácia súčasného tanca
Anenská 1, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31769080
číslo žiadosti: 1026/2016-1/2.2
NU VIDEO DANCE 2016, 3.ročník 2.2
(1/2016)
20 850 14 100 0 120 z 500
24%
67. Asociácia súčasného tanca
Anenská 1, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31769080
číslo žiadosti: 1655/2014-1/2.2
NU VIDEO DANCE 2014 2.2
(1/2014)
30 460 23 850 0 101 z 500
20%
68. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1693/2014-1/2.2
Festival Azyl 2014 2.2
(1/2014)
41 500 24 600 7 000 318 z 500
64%
69. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1468/2011-4/2.2.1
Festival Azyl 2011 2.2.1
(4/2011)
72 970 24 850 10 000 394 z 500
79%
10 000
70. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1194/2015-1/2.2
Festival Azyl 2015 2.2
(1/2015)
36 150 20 850 0 274 z 500
55%
71. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1125/2021-1/2.2
Festival AZYL 2021 2.2
(1/2021)
87 040 26 000 0 163 z 500
33%
72. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 887/2019-1/2.2
Festival AZYL 2019 2.2
(1/2019)
35 000 12 000 5 000 367 z 500
73%
5 000
73. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 226/2012-1/2.2.1
Festival Azyl 2012 2.2.1
(1/2012)
41 220 20 650 8 000 344 z 500
69%
8 000
74. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 307/2010-3/2.2.1
Festival Azyl 2010 2.2.1
(3/2010)
112 693 32 123 20 000 20 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,58 12,58 11,58 38,75 86,11 45
75. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 980/2020-1/2.2
Festival AZYL 2020 2.2
(1/2020)
35 000 9 000 0 163 z 500
33%
76. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 820/2018-1/2.2
AZYL Festival 2018 2.2
(1/2018)
40 000 15 000 0 349 z 500
70%
77. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 886/2017-1/2.2
Kinobus 2017 2.2
(1/2017)
14 650 4 100 1 500 352 z 500
70%
78. BONA FIDE o.z.
Gorkého 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31310711
číslo žiadosti: 271/2012-1/2.2.2
Silent cinema 2.2.2
(1/2012)
13 594 9 294 0 230 z 500
46%
79. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 154/2011-2/2.2.2
Fórum na propagáciu pripravovaných slovenských filmov 2.2.2
(2/2011)
20 000 16 000 10 000 353 z 500
71%
10 000
80. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 715/2012-2/2.2.4
FÓRUM 2012 2.2.3
(2/2012)
24 700 17 690 12 000 361 z 500
72%
12 000
81. Chyť sa roboty OZ
Andreja Hlinku 59, 921 01, Piešťany
IČO: 42295513
číslo žiadosti: 1206/2015-1/2.2
Lidožúr 2.2
(1/2015)
1 970 1 570 0 104 z 500
21%
82. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 133/2021-1/2.2
Storočnica s Kinom Úsmev 2.2
(1/2021)
19 916 15 460 15 000 422 z 500
84%
15 000
83. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 880/2017-1/2.2
12. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2017)
187 707 130 700 100 000 438 z 500
88%
100 000
84. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1973/2013-1/2.2
8. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2013)
99 899 64 950 55 000 419 z 500
84%
55 000
85. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 973/2016-1/2.2
11. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2016)
154 215 100 700 70 000 394 z 500
79%
70 000
86. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 925/2020-1/2.2
15., 16., 17. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2020)
648 160 448 200 300 000 436 z 500
87%
300 000
87. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 849/2019-1/2.2
14. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2019)
192 967 131 700 100 000 456 z 500
91%
100 000
88. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 816/2018-1/2.2
13. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2018)
190 267 130 700 90 000 444 z 500
89%
90 000
89. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1184/2015-1/2.2
10. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2015)
154 055 100 700 70 000 392 z 500
78%
70 000
90. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1651/2014-1/2.2
9. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2014)
139 449 102 200 60 000 369 z 500
74%
60 000
91. Cinetype, s.r.o.
Ďurgalova 2, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35834161
číslo žiadosti: 1046/2012-2/2.2.3
Hviezda 2.2.3
(2/2012)
3 670 2 330 1 500 289 z 500
58%
1 500
92. Cultura, o.z.
Partizánska 424/9, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50382136
číslo žiadosti: 859/2018-1/2.2
International Film Festival Trenčianske Teplice 2018 2.2
(1/2018)
199 600 80 000 0 250 z 500
50%
93. Cultura, o.z.
Partizánska 424/9, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50382136
číslo žiadosti: 1134/2021-1/2.2
ART IN PARK 2021 2.2
(1/2021)
88 850 20 850 0 123 z 500
25%
94. Cultura, o.z.
Partizánska 424/9, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50382136
číslo žiadosti: 985/2020-1/2.2
ART IN PARK Trenčianske Teplice 2020 2.2
(1/2020)
111 920 20 800 0 107 z 500
21%
95. Cultura, o.z.
Partizánska 424/9, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50382136
číslo žiadosti: 876/2019-1/2.2.
ART IN PARK Trenčianske Teplice 2019 - Filmová časť 2.2
(1/2019)
150 840 50 500 0 134 z 500
27%
96. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 1934/2013-1/2.2
14. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2013)
70 000 15 000 10 000 378 z 500
76%
10 000
97. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 174/2012-1/2.2.1
13. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2012 2.2.1
(1/2012)
62 000 13 000 10 000 385 z 500
77%
10 000
98. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 79/01/1-2010/2.2.1
11. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 2.2.1
(1/2010)
50 000 15 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 7 10 28 62,22 45
99. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 268/2010-3/2.2.1
11. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 2.2.1
(3/2010)
50 000 13 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 12 13 37 82,22 45
100. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 1653/2014-1/2.2
15. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2014 2.2
(1/2014)
60 000 18 000 14 000 384 z 500
77%
14 000
101. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 1178/2015-1/2.2
16. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2015)
60 000 20 000 17 000 414 z 500
83%
17 000
102. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 970/2016-1/2.2
17. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2016)
63 850 25 000 14 000 391 z 500
78%
14 000
103. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 75/2011-2/2.2.1
12. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2011 2.2.1
(2/2011)
50 000 13 000 8 000 387 z 500
77%
8 000
104. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 883/2017-1/2.2
18. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2017)
65 500 26 000 16 000 399 z 500
80%
16 000
105. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 946/2020-1/2.2
Jeden svet 2020 a 2021 2.2
(1/2020)
309 600 60 200 34 000 399 z 500
80%
34 000
106. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 849/2018-1/2.2
19. Medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2018)
73 880 29 650 10 000 426 z 500
85%
10 000
107. D.N.A. s.r.o.
Šancová 3563/100, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35814209
číslo žiadosti: 1655/2012-2/2.2.3
Celovečerný film Anjeli na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(2/2012)
10 041 8 007 0 97 z 500
19%
108. Dlhý, široký a bystrozraký
M.Rázusa 1751/44, 960 01, Zvolen
IČO: 42317339
číslo žiadosti: 852/2018-1/2.2
Kinematografický VAD 2018 ( Audiovizuálna zložka 30. ročníka multižánrového festivalu Víkend atraktívneho divadla 2017 ) 2.2
(1/2018)
3 700 2 800 0 191 z 500
38%
109. Dlhý, široký a bystrozraký
M.Rázusa 1751/44, 960 01, Zvolen
IČO: 42317339
číslo žiadosti: 923/2017-1/2.2
Kinematografický VAD 2017 ( Audiovizuálna zložka 29. ročníka multižánrového festivalu Víkend atraktívneho divadla 2017 ) 2.2
(1/2017)
3 700 2 800 1 500 333 z 500
67%
1 500
110. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 1525/2011-4/2.2.1
38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2011 2.2.1
(4/2011)
136 094 40 176 0 298 z 500
60%
111. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 152/2011-2/2.2.1
38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2011 a ekotopfilm TOUR Slovensko 2011 2.2.1
(2/2011)
277 145 106 425 0 358 z 500
72%
112. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 309/2010-3/2.2.1
37. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2010 2.2.1
(3/2010)
216 900 86 610 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 13 33 73,33 45
113. Envirofilm, n.o.
Kráľovohoľská 2, 974 11, Banská Bystrica
IČO: 45737061
číslo žiadosti: 1652/2014-1/2.2
20. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2.2
(1/2014)
87 678 22 150 8 000 313 z 500
63%
8 000
114. Envirofilm, n.o.
Kráľovohoľská 2, 974 11, Banská Bystrica
IČO: 45737061
číslo žiadosti: 237/2012-1/2.2.1
ENVIROFILM, 18. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí 2.2.1
(1/2012)
133 040 46 500 0 107 z 500
21%
115. Fabrika umenia
Horská 1314/44, 958 06, Partizánske
IČO: 42377421
číslo žiadosti: 886/2018-1/2.2
Fest slovenský film 2019 2.2
(1/2019)
10 800 4 450 0 155 z 500
31%
116. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o.
Tupolevova 18, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 37924818
číslo žiadosti: 237/2011-2/2.2.1
Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2011 2.2.1
(2/2011)
80 256 48 680 8 000 364 z 500
73%
8 000
117. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o.
Tupolevova 18, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 37924818
číslo žiadosti: 87/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2010 2.2.1
(1/2010)
48 000 20 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 10 12 35 77,78 45
118. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 905/2017-1/2.2
Be2Can 2017 - Veľké filmové festivalové echo (4. ročník) 2.2
(1/2017)
31 826 14 250 11 000 417 z 500
83%
11 000
119. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 904/2017-1/2.2
SCANDI 2017 - Severská filmová lekcia (3. ročník) 2.2
(1/2017)
18 567 8 650 7 000 411 z 500
82%
7 000
120. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1018/2016-1/2.2
Be2Can - Veľké filmové festivalové echo (3. ročník) 2.2
(1/2016)
29 546 14 750 8 000 381 z 500
76%
8 000
121. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1017/2016-1/2.2
Creme de la creme – Týždeň francúzskeho filmu (3. ročník) 2.2
(1/2016)
29 675 10 510 0 118 z 500
24%
122. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1122/2021-1/2.2
SCANDI 2021 (7. ročník) 2.2
(1/2021)
22 368 13 300 9 000 385 z 500
77%
9 000
123. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1121/2021-1/2.2
BE2CAN 2021 - Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes (8.ročník) 2.2
(1/2021)
47 485 25 045 15 000 364 z 500
73%
15 000
124. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 978/2020-1/2.2
SCANDI 2020 (6. ročník) 2.2
(1/2020)
19 583 10 000 6 000 361 z 500
72%
6 000
125. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 867/2019-1/2.2
Be2Can 2019 2.2
(1/2019)
36 768 17 300 10 000 380 z 500
76%
10 000
126. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 979/2020-1/2.2
Be2Can 2020 - Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes (7. ročník) 2.2
(1/2020)
35 481 18 200 11 000 369 z 500
74%
11 000
127. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 823/2018-1/2.2
SCANDI 2018 - Severská filmová lekcia (4. ročník) 2.2
(1/2018)
18 174 9 900 5 000 426 z 500
85%
5 000
128. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 824/2018-1/2.2
Be2Can 2018 - Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes (5. ročník) 2.2
(1/2018)
48 401 26 800 10 000 431 z 500
86%
10 000
129. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1197/2015-1/2.2
Be2Can - Veľké filmové festivalové echo (2. ročník) 2.2
(1/2015)
31 061 20 955 11 000 379 z 500
76%
11 000
130. Film Expanded
Haburská 20, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 51898616
číslo žiadosti: 1124/2021-1/2.2
Ozveny Ji.hlavy 2021 2.2
(1/2021)
24 000 12 000 11 000 423 z 500
85%
11 000
131. Film Expanded
Haburská 20, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 51898616
číslo žiadosti: 999/2020-1/2.2
Ozveny MFDF Ji.hlava v Bratislave 2.2
(1/2020)
7 225 5 000 5 000 440 z 500
88%
5 000
132. FILM INSTITUTE
Turá Lúka 55, 907 03, Myjava
IČO: 50821628
číslo žiadosti: 134/2021-1/2.2
Dni archívneho filmu 2021 - Storočnica 2.2
(1/2021)
9 400 8 000 8 000 422 z 500
84%
8 000
133. FILMÁRIK TRENČÍN o.z.
Nová Bošáca 335, 913 08, Nová Bošáca
IČO: 51201160
číslo žiadosti: 853/2018-1/2.2
FILMÁRIK TRENČÍN Medzinárodný filmový festival pre deti a mládež 2.2
(1/2018)
99 700 59 200 0 270 z 500
54%
134. Filmový klub 23 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1192/4, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 37910361
číslo žiadosti: 192/2011-2/2.2.1
STARCOV POKLAD - 7. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 2.2.1
(2/2011)
5 557 4 253 3 000 377 z 500
75%
3 000
135. Filmový klub 23 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1192/4, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 37910361
číslo žiadosti: 117/09/1-2010/2.2.1
STARCOV POKLAD 6. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 2.2.1
(1/2010)
7 568 4 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 11 9 31 68,89 45
136. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 819/2018-1/2.2
Festival Hviezdne noci Bytča, 4. ročník 2.2
(1/2018)
60 000 30 200 10 000 389 z 500
78%
10 000
137. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 989/2020-1/2.2
Festival Hviezdne noci 2020 2.2
(1/2020)
105 200 26 750 0 345 z 500
69%
138. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 868/2019-1/2.2
Festival Hviezdne noci Bytča 2019, 5. ročník 2.2
(1/2019)
60 600 27 000 16 000 367 z 500
73%
16 000
139. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 888/2017-1/2.2
Festival Hviezdne noci Bytča 2017, 3. ročník 2.2
(1/2017)
30 534 20 050 10 000 370 z 500
74%
10 000
140. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 1698/2012-2/2.2.4.
FILMING IN SLOVAKIA 2.2.3
(2/2012)
33 120 25 000 0 94 z 500
19%
141. FLY UNITED
Levočská 2, 010 08, Žilina
IČO: 37902041
číslo žiadosti: 928/2011-1/2.2.3
Prezentácia Aramisova filmu Cagey Tigers na festivale v Cannes 2.2.3
(1/2011)
18 477 10 616 3 000 288 z 500
58%
3 000
142. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 650/2010-4/2.2.3
Animovaný film Kamene na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(4/2010)
6 285 5 370 4 000 4 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 13 14 42 93,33 45
143. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 980/2011-1/2.2.3
Prezentácia projektu MIMI a LÍZA na CARTOON FORUM SOPOT 2011 2.2.3
(1/2011)
4 100 2 650 2 650 420 z 500
84%
2 650
144. GARFIELD FILM s.r.o.
Pernek 346, 900 53, Pernek
IČO: 45240540
číslo žiadosti: 1035/2011-1/2.2.3
CIGÁN 2.2.3
(1/2011)
22 250 17 650 3 000 354 z 500
71%
3 000
145. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 1204/2015-1/2.2
Filmový festival BIOLIFE LIPTOV 2015 1. ročník 2.2
(1/2015)
24 730 12 341 0 86 z 500
17%
146. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1983/2013-1/2.2
XXI. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 9. - 13. 10. 2013 2.2
(1/2013)
60 200 13 800 13 000 380 z 500
76%
13 000
147. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1760/2014-1/2.2
XXII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad. 8.-12.10.2014 2.2
(1/2014)
67 615 14 200 12 000 359 z 500
72%
12 000
148. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1136/2021-1/2.2
XXIX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 13. - 17. 10. 2021 2.2
(1/2021)
80 200 12 900 12 000 448 z 500
90%
12 000
149. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 998/2020-1/2.2
XXVIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 14. - 18. 10. 2020 2.2
(1/2020)
99 700 14 100 12 000 439 z 500
88%
12 000
150. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1023/2016-1/2.2
XXIV. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 12.-16.10.2016 2.2
(1/2016)
81 085 12 910 9 000 399 z 500
80%
9 000
151. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 252/2012-1/2.2.1
XX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 10. - 14. 10. 2012 2.2.1
(1/2012)
55 950 13 450 12 000 404 z 500
81%
12 000
152. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 300/2010-3/2.2.1
XVIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 13. - 17. 10. 2010 2.2.1
(3/2010)
86 000 14 800 12 000 12 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 12 12 37 82,22 45
153. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 299/2011-2/2.2.1
XIX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 12. - 16. 10. 2011 2.2.1
(2/2011)
87 000 14 500 8 000 371 z 500
74%
8 000
154. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 852/2019-1/2.2
XXVII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 9. - 13. 10. 2019 2.2
(1/2019)
94 475 14 160 12 000 446 z 500
89%
12 000
155. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1187/2015-1/2.2
XXIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad 14.-18.10.2015 2.2
(1/2015)
76 210 13 900 12 000 403 z 500
81%
12 000
156. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 809/2018-1/2.2
XXVI. Medzinárodný festival horských filmov 2.2
(1/2018)
90 000 14 000 10 000 439 z 500
88%
10 000
157. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 872/2017-1/2.2
XXV. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 11. - 15. 10. 2017 2.2
(1/2017)
89 485 13 510 13 000 438 z 500
88%
13 000
158. Horský interneotvý klub, o.z.
Starý Smokovec 7, 062 01, Vysoké Tatry
IČO: 36066508
číslo žiadosti: 321/2010-3/2.2.1
HORALFEST - nájdi sa v horách 2.2.1
(3/2010)
13 170 11 530 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
3 3 5 11 24,44 45
159. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 930/2020-1/2.2
Hory a mesto 2020 - 21. ročník medzinárodného festivalu horského filmu 2.2
(1/2020)
137 467 67 950 0 311 z 500
62%
160. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 921/2017-1/2.2
Hory a mesto 2017 - 18. ročník medzinárodného festivalu horského filmu 2.2
(1/2017)
93 340 26 700 15 000 395 z 500
79%
15 000
161. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 1097/2021-1/2.2
Hory a mesto - 21. ročník medzinárodného festivalu horského filmu 2.2
(1/2021)
84 420 28 820 16 000 349 z 500
70%
16 000
162. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 142/09/1-2010/2.2.1
Hory a mesto 2010 - 11. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(1/2010)
64 600 23 400 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 11 29 64,44 45
163. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 964/2016-1/2.2
Hory a mesto 2016 - 17. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2
(1/2016)
88 100 31 600 8 000 385 z 500
77%
8 000
164. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 860/2018-1/2.2
Hory a mesto 2018 - 19. ročník medzinárodného festivalu horského filmu 2.2
(1/2018)
98 800 27 500 10 000 423 z 500
85%
10 000
165. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 1196/2015-1/2.2
Hory a mesto 2015 - 16. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2
(1/2015)
88 800 30 100 14 000 385 z 500
77%
14 000
166. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 143/2011-2/2.2.1
Hory a mesto 2011 - 12. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(2/2011)
72 050 25 100 10 000 370 z 500
74%
10 000
167. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 1672/2014-1/2.2
Hory a mesto 2014 - 15. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2
(1/2014)
80 400 31 400 12 000 368 z 500
74%
12 000
168. Hory a mesto
Strmé sady 5805/16, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 246/2012-1/2.2.1
Hory a mesto 2012 - 13. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(1/2012)
74 350 27 050 12 000 396 z 500
79%
12 000
169. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 884/2017-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2017 2.2
(1/2017)
40 150 11 600 8 000 406 z 500
81%
8 000
170. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 255/2012-1/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(1/2012)
27 275 13 945 6 000 287 z 500
57%
6 000
171. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 11/09/1-2010/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(1/2010)
27 000 16 400 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 6 9 25 55,56 45
172. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 1096/2021-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2021 2.2
(1/2021)
43 945 10 930 8 000 391 z 500
78%
8 000
173. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 933/2020-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2020 2.2
(1/2020)
45 075 11 220 4 000 358 z 500
72%
4 000
174. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 851/2019-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2019 2.2
(1/2019)
43 900 10 550 6 000 390 z 500
78%
6 000
175. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 1027/2016-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2016 2.2
(1/2016)
39 570 13 020 3 000 297 z 500
59%
3 000
176. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 848/2018-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2018 2.2
(1/2018)
43 500 11 900 5 000 369 z 500
74%
5 000
177. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 1755/2014-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2014 2.2
(1/2014)
32 010 9 970 5 000 323 z 500
65%
5 000
178. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 1203/2015-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2015 2.2
(1/2015)
32 010 9 970 5 000 354 z 500
71%
5 000
179. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 82/2011-2/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(2/2011)
27 000 16 400 0 280 z 500
56%
180. IFFTT, o.z.
M.R.Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50222066
číslo žiadosti: 885/2017-1/2.2
Park Film Fest International Film Festival Trenčianske Teplice 2017 2.2
(1/2017)
201 280 80 000 50 000 387 z 500
77%
50 000
181. Iniciatíva Inakosť
Rajská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 37995545
číslo žiadosti: 883/2019-1/2.2
Filmový festival inakosti 2019 2.2
(1/2019)
73 001 40 860 20 000 409 z 500
82%
20 000
182. Iniciatíva Inakosť
Rajská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 37995545
číslo žiadosti: 1127/2021-1/2.2
Filmový festival inakosti 2021 2.2
(1/2021)
73 700 41 360 32 000 412 z 500
82%
32 000
183. Iniciatíva Inakosť
Rajská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 37995545
číslo žiadosti: 982/2020-1/2.2
Filmový festival inakosti 2020 2.2
(1/2020)
73 001 40 860 25 000 405 z 500
81%
25 000
184. Iniciatíva Inakosť
Rajská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 37995545
číslo žiadosti: 861/2018-1/2.2
Filmový festival inakosti 2018 2.2
(1/2018)
74 921 39 510 10 000 410 z 500
82%
10 000
185. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 674/2010-4/2.2.3
Múry sú vysoké a hrubé (Aleš Votava) 2.2.3
(4/2010)
6 944 5 035 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 4 6 14 31,11 45
186. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 301/2010-3/2.2.4
Uvedenie dokumentárneho filmu o Alešovi Votavovi Múry sú vysoké a hrubé v Ríme ( pracovný názov ) 2.2.3
(3/2010)
6 000 4 320 1 000 1 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 9 26 57,78 45
187. K2 STUDIO s.r.o.
Oráčska 18, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 31400990
číslo žiadosti: 308/2010-3/2.2.3
V tieni Džingischána 2.2.3
(3/2010)
6 595 3 646 1 000 1 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 10 27 60 45
188. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 1965/2013-1/2.2
Siedme Slovenské filmobranie 2.2
(1/2013)
5 390 4 310 2 000 299 z 500
60%
2 000
189. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 1654/2014-1/2.2
8. Slovenské filmobranie 2.2
(1/2014)
3 192 2 551 2 000 318 z 500
64%
2 000
190. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 230/2012-1/2.2.1
Šieste Slovenské filmobranie 2.2.1
(1/2012)
5 080 4 064 2 000 312 z 500
62%
2 000
191. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 190/2011-2/2.2.1
Piate Slovenské filmobranie 2.2.1
(2/2011)
3 315 1 805 1 805 389 z 500
78%
1 805
192. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 1201/2015-1/2.2
9. Slovenské filmobranie 2.2
(1/2015)
3 192 2 551 2 000 322 z 500
64%
2 000
193. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 34017526
číslo žiadosti: 1205/2015-1/2.2
Filmové, literárne a výtvarné umelecké ROZHĽADY 2015. IX. ročník medzinárodného filmového, literárneho a výtvarného festivalu ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťami s psychickým ochorením, pracovníkov s nimi a priaznivcov mentálneho a duševného zdravia 2.2
(1/2015)
34 930 5 630 0 80 z 500
16%
194. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 858/2018-1/2.2
ETNOFILM ČADCA 2018 2.2
(1/2018)
21 300 16 600 5 000 401 z 500
80%
5 000
195. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 228/2012-1/2.2.1
ETNOFIM ČADCA 2012 2.2.1
(1/2012)
25 550 15 000 7 000 309 z 500
62%
7 000
196. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 963/2016-1/2.2
ETNOFILM ČADCA 2016 2.2
(1/2016)
18 800 13 800 8 000 396 z 500
79%
8 000
197. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 1000/2020-1/2.2
21. MFF Etnofilm Čadca 2020 2.2
(1/2020)
21 800 17 100 0 344 z 500
69%
198. Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145076
číslo žiadosti: 14/09/1-2010/1.2.3
16. Etnofilm Čadca 2010 2.2.1
(1/2010)
66 619 48 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7,25 4,25 7,25 18,75 41,67 45
199. Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145076
číslo žiadosti: 299/2010-3/2.2.1
16. Etnofilm Čadca 2010 2.2.1
(3/2010)
49 570 18 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8,67 6,67 9,67 25 55,56 45
200. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 1128/2021-1/2.2
FILM SQUARE 2.2
(1/2021)
57 800 19 000 0 139 z 500
28%
201. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 986/2020-1/2.2
FILM SQUARE 2.2
(1/2020)
48 950 16 000 0 315 z 500
63%
202. Laputa
Cesta k nemocnici 29, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45021520
číslo žiadosti: 884/2019-1/2.2
Filmový festival Malé letá 2019 2.2
(1/2019)
26 700 15 500 0 156 z 500
31%
203. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 699/2010-4/2.2.4
Prezentačná kampaň filmu Hranica k získaniu nominácie na cenu Oscar 2.2.3
(4/2010)
33 165 30 865 11 000 11 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 9 11 29 64,44 45
204. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36145246
číslo žiadosti: 882/2017-1/2.2
Tatranský kamzík 2017 - XXVI. ročník 2.2
(1/2017)
9 310 7 410 6 000 365 z 500
73%
6 000
205. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36145246
číslo žiadosti: 1980/2013-1/2.2
Tatranský kamzík 2013 - XXIV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov 2.2
(1/2013)
10 870 8 670 5 000 296 z 500
59%
5 000
206. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 1951/2013-1/2.2
Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc SR,15.ročník(Workshop 2013) 2.2
(1/2013)
16 540 12 630 0 83 z 500
17%
207. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 151/2012-1/2.2.2
Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc SR,14.ročník (Workshop 2012) 2.2.2
(1/2012)
18 710 8 200 0 98 z 500
20%
208. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 104/2011-2/2.2.2
WORKSHOP-Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc SR, 13.ročník 2.2.2
(2/2011)
27 880 12 680 0 232 z 500
46%
209. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 17/09/1-2010/2.2.2
WORKSHOP 2010 - Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, XII. ročník 2.2.2
(1/2010)
28 010 12 120 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 4 4 14 31,11 45
210. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 93/09/1-2010/2.2.3
Zmenil tvár Šanghaja 2.2.3
(1/2010)
34 578 22 938 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 0 5 11 24,44 45
211. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 145/2011-2/2.2.2
WINGS OF L.E.HUDEC/ SLOVAKIA - CHINA FILM DAY 2.2.2
(2/2011)
29 300 14 400 0 302 z 500
60%
212. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 295/2010-3/2.2.4
Zmenil tvár Šanghaja 2.2.3
(3/2010)
43 155 29 280 19 500 19 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 10 29 64,44 45
213. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 890/2019-1/2.2
Filmový ateliér Mesta kultúry 2019 2.2
(1/2019)
37 990 30 180 25 000 398 z 500
80%
25 000
214. Mesto Nová Dubnica
Trenčianska 45/41, 018 51, Nová Dubnica
IČO: 00317586
číslo žiadosti: 856/2018-1/2.2
Panorex - prehliadka panoramatických 70mm filmov 2.2
(1/2018)
16 320 10 000 0 256 z 500
51%
215. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 997/2020-1/2.2
Kino Nostalgia, výberové filmové projekcie 2.2
(1/2020)
12 760 10 208 7 000 359 z 500
72%
7 000
216. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 164/09/1-2010/2.2.1
Film Východu 2.2.1
(1/2010)
66 000 59 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 2 3 9 20 45
217. METAFORUM
Špitálska 45, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51911523
číslo žiadosti: 869/2019-1/2.2
1. ročník Festivalu seriálovej tvorby 2.2
(1/2019)
25 850 12 410 0 129 z 500
26%
218. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 52/09/1-2010/2.2.1
5. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(1/2010)
149 850 120 150 55 000 55 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 13 36 80 45
219. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 215/2011-2/2.2.1
6. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(2/2011)
92 450 73 600 50 000 384 z 500
77%
50 000
220. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 225/2012-1/2.2.1
7. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(1/2012)
92 450 73 600 42 000 378 z 500
76%
42 000
221. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
Nejedlého 53, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 37308599
číslo žiadosti: 1806/2012-2/2.2.3
Slovenský film v Argentíne 2.2.3
(2/2012)
27 524 21 914 0 77 z 500
15%
222. Mólo
Medená 11, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42359503
číslo žiadosti: 854/2018-1/2.2
Fashion LIVE! Film Festival 2.2
(1/2018)
86 900 24 900 0 210 z 500
42%
223. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 296/2010-3/2.2.3
Účasť delegácie k filmu ĎAKUJEM, DOBRE na MFF Cannes a propagácia tohto filmu na ďalších medzinárodných festivaloch 2.2.3
(3/2010)
5 310 4 910 4 900 4 900
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 15 15 45 100 45
224. MULTIKULTÚRA V NÁS
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 42182964
číslo žiadosti: 1202/2015-1/2.2
V. medzinárodný umelecký Festival Damiana Vizára 2.2
(1/2015)
34 930 13 950 0 81 z 500
16%
225. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 1978/2013-1/2.2
2 v 1 - medzinárodné festivaly audiovízie v Košiciach 2.2
(1/2013)
144 600 40 300 15 000 272 z 500
54%
15 000
226. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 273/2012-1/2.2.1
18. medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2.2.1
(1/2012)
178 700 50 000 0 284 z 500
57%
227. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 319/2010-3/2.2.1
16. medzinárodný festival lokálnych televízií / MFLTV 2.2.1
(3/2010)
180 500 50 000 20 000 20 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 5 12 28 62,22 45
228. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 882/2019-1/2.2
25. medzinárodný filmový festival Zlatý Žobrák 2.2
(1/2019)
111 510 41 930 0 102 z 500
20%
229. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 158/09/1-2010/2.2.1
16. medzinárodný festival lokálnych televízií 2.2.1
(1/2010)
180 500 50 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 2 3 11 24,44 45
230. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 271/2011-2/2.2.1
17. medzinárodný festival lokálnych televízií (MFLTV) 17th International Festival of Local Televisions (IFOLT) 2.2.1
(2/2011)
180 500 49 500 0 200 z 500
40%
231. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 1213/2015-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Košice 2015 – 8.ročník / Košice International Film Festival ( KIFF ) 2.2
(1/2015)
98 830 39 900 0 109 z 500
22%
232. Návraty k pokladom
Botanická 39, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 50464582
číslo žiadosti: 983/2020-1/2.2
Kultúrno - spoločenská akcia venovaná pripomenutiu si 170. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. 2.2
(1/2020)
12 190 10 630 0 46 z 500
9%
233. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 130/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava 2.2.1
(1/2010)
58 000 20 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
234. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 245/2011-2/2.2.1
13. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava -FIFFBA 2011 2.2.1
(2/2011)
70 000 25 000 11 000 394 z 500
79%
11 000
235. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 251/2012-1/2.2.1
FIFFBA 2012 - 14. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava 2.2.1
(1/2012)
53 000 25 000 9 000 347 z 500
69%
9 000
236. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 1199/2015-1/2.2
Filmová noc na hrade 2015 2.2
(1/2015)
20 500 16 400 0 98 z 500
20%
237. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 878/2019-1/2.2
FNNH - Filmová noc na hrade 2019 2.2
(1/2019)
15 050 11 400 5 000 373 z 500
75%
5 000
238. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 1126/2021-1/2.2
FNNH 2021, komercia-umenie 2.2
(1/2021)
15 330 11 480 7 000 337 z 500
67%
7 000
239. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 996/2020-1/2.2
FNNH 2020, komercia-umenie 2.2
(1/2020)
17 650 14 030 0 340 z 500
68%
240. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 872/2018-1/2.2
Filmová noc na hrade 2018 2.2
(1/2018)
22 020 14 600 0 348 z 500
70%
241. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 2026/2013-1/2.2
Eastsider 2013 2.2
(1/2013)
77 471 20 165 0 86 z 500
17%
242. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 2025/2013-1/2.2
Filmový BARBAKAN 2013 2.2
(1/2013)
75 645 20 773 0 277 z 500
55%
243. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 229/2012-1/2.2.1
Filmový BARBAKAN 2012 2.2.1
(1/2012)
111 319 27 442 7 000 302 z 500
60%
7 000
244. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 228/2012-1/2.2.1
Eastsider 2012 2.2.1
(1/2012)
129 326 36 610 0 102 z 500
20%
245. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 306/2010-3/2.2.1
Barbakan multimediálny festival 2.2.1
(3/2010)
139 082 33 400 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
2 1 6 9 20 45
246. Obec Blatnica
Blatnica 1, 1, 038 15, Blatnica
IČO: 00316571
číslo žiadosti: 301/2011-2/2.2.1
Blatnica vo filme 2.2.1
(2/2011)
15 050 5 800 3 195 346 z 500
69%
3 195
247. OZ Adrenalín
Myjavská 8, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42412501
číslo žiadosti: 947/2020-1/2.2
Adrenalin Film Festival 2020 2.2
(1/2020)
8 900 4 300 3 000 388 z 500
78%
3 000
248. OZ Cestou necestou
Drotárska cesta 1470/4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42270880
číslo žiadosti: 990/2020-1/2.2
Cestovateľský festival Cestou necestou 2020 2.2
(1/2020)
60 500 12 000 0 109 z 500
22%
249. OZ Priatelia divadla a filmu
Cajlanská 203, 902 01, Pezinok
IČO: 42134897
číslo žiadosti: 924/2020-1/2.2
Pezinský Alternatívny Filmový Festival (PAFF) 2.2
(1/2020)
40 210 14 900 5 000 349 z 500
70%
250. P-MAT, n.o.
Ambroseho 2, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31820832
číslo žiadosti: 1210/2015-1/2.27755155189
Festival Fyzikálnych Filmov 2015 2.2
(1/2015)
4 205 2 209 0 109 z 500
22%
251. P-MAT, n.o.
Ambroseho 2, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31820832
číslo žiadosti: 1673/2014-1/2.2
Festival Fyzikálnych Filmov 2014 2.2
(1/2014)
8 906 6 813 2 000 285 z 500
57%
2 000
252. Pamäť národa
Romanova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42175267
číslo žiadosti: 177/2012-1/2.2.1
Filmová prehliadka Festival slobody - druhý ročník 2.2.1
(1/2012)
14 900 6 050 0 111 z 500
22%
253. Pamäť národa
Romanova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42175267
číslo žiadosti: 269/2011-2/2.2.1
Medzinárodná filmová prehliadka Festival slobody 2.2.1
(2/2011)
16 950 13 220 0 314 z 500
63%
254. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 1976/2013-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2013 - 15. ročník 2.2
(1/2013)
495 000 190 000 165 000 429 z 500
86%
165 000
255. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 1024/2016-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2016 - 18. ročník 2.2
(1/2016)
385 000 140 000 50 000 336 z 500
67%
50 000
256. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 236/2011-2/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2011 - 13 .ročník 2.2.1
(2/2011)
1 100 000 200 000 120 000 376 z 500
75%
120 000
257. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 919/2017-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2017 - 19. ročník 2.2
(1/2017)
312 000 110 000 70 000 371 z 500
74%
70 000
258. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 242/2011-2/2.2.1
Letné festivalové dni 2011 - 1. ročník 2.2.1
(2/2011)
27 150 21 500 0 289 z 500
58%
259. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 256/2012-1/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2012 – 14.ročník 2.2.1
(1/2012)
495 000 190 000 120 000 395 z 500
79%
120 000
260. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 1195/2015-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2015 - 17. ročník 2.2
(1/2015)
475 000 190 000 50 000 325 z 500
65%
50 000
261. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 851/2018-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2018 - 20. ročník 2.2
(1/2018)
293 190 110 000 60 000 391 z 500
78%
60 000
262. PERMANENT PRODUCTION s.r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47483971
číslo žiadosti: 1753/2014-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2014 - 16. ročník 2.2
(1/2014)
475 000 190 000 110 000 351 z 500
70%
110 000
263. plaftik, s.r.o.
Brestová 3, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 35846445
číslo žiadosti: 970/2011-1/2.2.3
Animovaný film KTO JE TAM? na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(1/2011)
6 450 5 160 0 216 z 500
43%
264. plaftik, s.r.o.
Brestová 3, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 35846445
číslo žiadosti: 1151/2011-1/2.2.3
Animovaný film KTO JE TAM? na medzinárodných festivaloch 2.2.3
(1/2011)
6 450 5 160 1 440 317 z 500
63%
265. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 874/2018-1/2.2
POCITY FILM 2018: Prešovský filmový festival 2.2
(1/2018)
23 084 11 634 5 000 413 z 500
83%
5 000
266. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 924/2017-1/2.2
POCITY FILM 2017 : Prešovský filmový festival 2.2
(1/2017)
15 060 5 400 5 000 403 z 500
81%
5 000
267. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 1135/2021-1/2.2
POCITY FILM 2021 2.2
(1/2021)
29 124 10 684 9 000 406 z 500
81%
9 000
268. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 889/2019-1/2.2
POCITY FILM 2019: Prešovský filmový festival 2.2
(1/2019)
32 330 10 684 8 000 376 z 500
75%
8 000
269. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 1002/2020-1/2.2
POCITY FILM 2020 2.2
(1/2020)
32 430 10 684 8 000 386 z 500
77%
8 000
270. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 1030/2016-1/2.2
POCITY film fest 2016 : Prešovský filmový festival 2.2
(1/2016)
14 650 10 000 2 000 279 z 500
56%
2 000
271. PO:CITY, s.r.o.
17.novembra 162, 080 01, Prešov
IČO: 36661406
číslo žiadosti: 984/2020-1/2.2
Dni architektúry a filmu / DAAF 2020 - Bratislava / Košice 2.2
(1/2020)
26 800 19 700 0 118 z 500
24%
272. Portugalský inštitút, o.z.
Skuteckého 24, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 30788684
číslo žiadosti: 1198/2015-1/2.2
Brazil Visual 2015 2.2
(1/2015)
45 225 15 900 0 254 z 500
51%
273. Potápačský klub Vodnár
Námestie svätého Egídia 3, 058 01, Poprad
IČO: 35510455
číslo žiadosti: 847/2018-1/2.2
Medzinárodný festival potápačských filmov a fotografií ( ďalej MFPF) - 33. ročník 2.2
(1/2018)
29 165 14 960 0 338 z 500
68%
274. Povykom
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
IČO: 42372631
číslo žiadosti: 850/2018-1/2.2
VIFI fest 2.2
(1/2018)
4 600 3 400 0 255 z 500
51%
275. Povykom
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
IČO: 42372631
číslo žiadosti: 879/2019-1/2.2
VIFI FEST 2019 2.2
(1/2019)
9 450 5 250 3 000 356 z 500
71%
3 000
276. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o.
Hradné údolie 9A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36220418
číslo žiadosti: 1739/2012-2/2.2.3
Až do mesta Aš 2.2.3
(2/2012)
13 710 10 910 5 000 354 z 500
71%
5 000
277. Richard Hrubjak
726, 029 47, Oravská Polhora
IČO: 37728580
číslo žiadosti: 1466/2011-4/2.2.1
BABIA HORA DIASHOW - 11. ročník prehliadky horských, adrenalínových a cestovateľských filmov 2.2.1
(4/2011)
38 170 30 536 0 204 z 500
41%
278. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z.
Lokca 269, 029 51, Lokca
IČO: 42068509
číslo žiadosti: 259/2010-3/2.1.1
AmatFest 2010 2.2.1
(3/2010)
2 485 1 925 1 500 1 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 12 9 32 71,11 45
279. SLOVAK PRESS PHOTO
Björnsonova 16, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36844748
číslo žiadosti: 1025/2016-1/2.2
SLOVAK PRESS PHOTO 2016 2.2
(1/2016)
12 800 5 500 0 100 z 500
20%
280. Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica
IČO: 00626031
číslo žiadosti: 1964/2013-1/2.2
19.medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2.2
(1/2013)
35 750 28 600 0 247 z 500
49%
281. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 284/2011-2/2.2.4
CANNES 2011 - The Marche du Film 2.2.3
(2/2011)
134 983 82 521 0 194 z 500
39%
282. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 713/2010-4/2.2.4
BERLÍN 2011 – Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie na Medzinárodnom filmovom festivale a Európskom filmovom trhu 2.2.3
(4/2010)
30 818 23 100 11 000 11 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 11 12 35 77,78 45
283. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 322/2010-3/2.2.2
Tri dni pre slovenský film 2.2.2
(3/2010)
27 164 19 029 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 13 33 73,33 45
284. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 1392/2011-1/2.2.3
CANNES 2011 - The Marche du Film 2.2.3
(1/2011)
113 096 25 942 6 320 372 z 500
74%
6 320
285. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 86/09/1-2010/2.2.4
Slovenská kinematografia v Európskej únii 2010 2.2.3
(1/2010)
179 048 54 100 23 000 23 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,42 9,42 12,42 36,25 80,56 45
286. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 821/2018-1/2.2
Týždeň slovenského filmu a Slnko v sieti 2.2
(1/2018)
829 500 291 000 225 000 434 z 500
87%
225 000
287. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1019/2016-1/2.2
Týždeň slovenského filmu 2.2
(1/2016)
223 722 87 740 56 000 371 z 500
74%
56 000
288. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 881/2017-1/2.2
Týždeň slovenského filmu a odovzdávanie cien SFTA Slnko v sieti 2.2
(1/2017)
259 069 87 869 80 000 438 z 500
88%
80 000
289. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 135/2021-1/2.2
100. rokov slovenského filmu („STOROČNICA“ ) 2.2
(1/2021)
108 768 74 700 0 140 z 500
28%
290. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 67/09/1-2010/2.2.2
Slnko v sieti 2010 2.2.2
(1/2010)
327 819 132 234 40 000 40 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 5 14 33 73,33 45
291. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1503/2011-4/2.2.2
Národné filmové ceny Slnko v sieti 2012 2.2.2
(4/2011)
14 889 10 000 10 000 351 z 500
70%
10 000
292. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 307/2011-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2011 2.2.3
(2/2011)
14 140 9 540 0 241 z 500
48%
293. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 270/2011-2/2.2.2
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2010/2011 2.2.2
(2/2011)
35 035 26 785 0 248 z 500
50%
294. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 261/2010-3/2.2.2
Slnko v sieti 2010 2.2.2
(3/2010)
294 319 26 229 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 5 10 25 55,56 45
295. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 248/2012-1/2.2.2
Slnko v sieti 2012 - udeľovanie národných filmových cien 2.2.2
(1/2012)
182 264 41 892 38 000 357 z 500
71%
38 000
296. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 249/2012-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2012 2.2.3
(2/2012)
13 823 10 873 5 800 318 z 500
64%
5 800
297. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 310/2010-3/2.2.4
PREZENTÁCIA SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE V ZAHRANIČÍ 2.2.3
(3/2010)
13 605 9 405 9 000 9 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 11 14 39 86,67 45
298. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 940/2011-1/2.2.3
Účasť slovenskej kinematografie na Európskej filmovej cene, cene AMPAS a Film New Europe 2.2.3
(1/2011)
10 871 8 631 6 500 401 z 500
80%
6 500
299. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1192/2015-1/2.2
Týždeň slovenského filmu 2.2
(1/2015)
62 603 50 000 20 000 338 z 500
68%
20 000
300. Slovenská sekcia UNICA
Kubačova 13, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 42272009
číslo žiadosti: 1684/2014-1/2.2
UNICA 2014 - svetový festival a kongres neprofesionálneho filmu 2.2
(1/2014)
70 540 23 600 0 107 z 500
21%
301. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1753/2012-2/2.2.4
Podpora slovenskej audiovízie na verejnosti- Stánok slovenskej audiovízie - Vianočné trhy 2012 2.2.3
(2/2012)
8 120 2 170 0 84 z 500
17%
302. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 411/2012-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí 2012 2.2.3
(2/2012)
120 000 40 000 30 100 417 z 500
83%
30 100
303. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 48/09/1-2010/2.2.2
21.Igric 2010 2.2.2
(1/2010)
11 933 7 675 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 8 25 55,56 45
304. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 164/2012-1/2.2.2
23.Igric 2012 2.2.2
(1/2012)
11 820 8 370 4 000 319 z 500
64%
4 000
305. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 128/2011-2/2.2.2
22.Igric 2011 2.2.2
(2/2011)
11 470 8 370 4 000 345 z 500
69%
4 000
306. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 635/2010-4/2.2.3
DOM/ DUM 2.2.3
(4/2010)
92 900 36 600 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
307. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 837/2011-1/2.2.3
DOM - prezentacia tvorcov a producenta na zaklade vyberu na MFF KARLOVY VARY 2011 {Varety's director to watch} a MFF CANNES 2011 {EFP Producer on the move} 2.2.3
(1/2011)
10 480 5 090 5 090 469 z 500
94%
5 090
308. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 284/2012-2/2.2.4
Červený kapitán - Prezentácia pripravovaného celovečerného filmu na medzinárodných podujatiach a odborných workshopoch 2.2.3
(2/2012)
20 782 8 610 5 200 364 z 500
73%
5 200
309. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 298/2011-2/2.2.1
DOCsk 2011 - Festival dokumentárnych filmov Košice 2.2.1
(2/2011)
33 171 14 000 0 316 z 500
63%
310. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 270/2012-1/2.2.1
DOCsk 2012 - Festival dokumentárnych* filmov Košice 2.2.1
(1/2012)
37 875 20 000 4 700 278 z 500
56%
4 700
311. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 134/09/1-2010/2.2.1
Fórum.Docsk 2.2.1
(1/2010)
32 975 20 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 10 29 64,44 45
312. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 74/09/1-2010/2.2.2
EURÓPSKE OKO 2010 2.2.2
(1/2010)
15 950 9 450 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 6 4 16 35,56 45
313. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 75/09/1-2010/2.2.2
Letná prehliadka MLADÝ SLOVENSKÝ FILM v Lesnom kine Nostalgia 2.2.2
(1/2010)
13 950 9 750 4 000 4 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 9 10 30 66,67 45
314. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 211/2011-2/2.2.2
Letná prehliadka MLADÝ SLOVENSKÝ FILM v Lesnom kine Nostalgia (2011) 2.2.2
(2/2011)
11 500 7 500 4 000 402 z 500
80%
4 000
315. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 245/2012-1/2.2.2
4. ročník prehliadky MLADÝ SLOVENSKÝ FILM 2012 2.2.2
(1/2012)
11 000 7 100 6 000 355 z 500
71%
6 000
316. STRUKTURA, s.r.o.
Karloveská 5, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 44828993
číslo žiadosti: 1982/2013-1/2.2
5. Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2013 2.2
(1/2013)
27 800 20 900 12 000 325 z 500
65%
12 000
317. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36068284
číslo žiadosti: 5/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl- ANIMOFEST 2.2.1
(1/2010)
22 100 10 900 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 4 4 14 31,11 45
318. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa
Pionierska 33, 044 14, Čaňa
IČO: 42243432
číslo žiadosti: 855/2018-1/2.2
"Children's Art fest 2018" 2.2
(1/2018)
34 439 32 717 0 219 z 500
44%
319. Štúdio Hačo s.r.o.
Novomeského 26, 927 01, Šaľa
IČO: 46487204
číslo žiadosti: 1200/2015-1/2.2
Bratislava 48 Hour Film Project 2015 2.2
(1/2015)
11 245 4 068 0 103 z 500
21%
320. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1981/2013-1/2.2
Filmový seminár 4 živly: Láska (ku kinu) 2.2
(1/2013)
47 200 25 000 15 000 364 z 500
73%
15 000
321. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 212/2012-1/2.2.1
14. Letný filmový seminár 4 živly: HRANICE 2.2.1
(1/2012)
25 700 19 300 11 000 375 z 500
75%
11 000
322. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 920/2017-1/2.2
Filmový seminár 4 živly 2017: 6. Zimný filmový seminár - Osud 19. Letný filmový seminár - Viera 2.2
(1/2017)
61 930 29 405 25 000 408 z 500
82%
25 000
323. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 250/2011-2/2.2.1
13. Letný filmový seminár 4 živly 2011: PAMÄŤ 2.2.1
(2/2011)
27 880 18 280 10 000 409 z 500
82%
10 000
324. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1190/2015-1/2.2
Filmový zimný a letný seminár 4 živly 2015: (ne)ZMYSLY 2.2
(1/2015)
60 020 36 515 20 000 375 z 500
75%
20 000
325. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 151/09/1-2010/2.2.1
12. Letný filmový seminár 4 živly: HRA 2.2.1
(1/2010)
21 640 10 340 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 11 11 35 77,78 45
326. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 877/2019-1/2.2
21. Letný filmový festival: Čísla / 8. Zimný filmový festival 4 živly: Nula 2.2
(1/2019)
64 690 34 115 23 000 412 z 500
82%
23 000
327. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 987/2020.-1/2.2
Letný filmový festival 4 živly 2020-2022 2.2
(1/2020)
171 000 103 245 78 000 414 z 500
83%
78 000
328. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1028/2016-1/2.2
Filmový seminár 4 živly 2016: 5. Zimný filmový seminár - Rebélia 18. Letný filmový seminár - Mladosť 2.2
(1/2016)
59 200 33 616 19 000 380 z 500
76%
19 000
329. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1751/2014-1/2.2.
Filmový seminár 4 živly 2014 2.2
(1/2014)
50 800 29 000 16 000 356 z 500
71%
16 000
330. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 817/2018-1/2.2
Filmový festival 4 živly 2018: 7. Zimné 4 Živly - ZAČIATOK 20. Letné 4 Živly - HAPPYEND 2.2
(1/2018)
60 050 29 115 20 000 420 z 500
84%
20 000
331. Top kreativ, spol.s.r.o.
Hliny 1411/3, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 46161732
číslo žiadosti: 1979/2013-1/2.2
Medzinárodný festival motorkárskych filmov 2.2
(1/2013)
18 850 7 500 5 000 333 z 500
67%
5 000
332. Top kreativ, spol.s.r.o.
Hliny 1411/3, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 46161732
číslo žiadosti: 254/2012-1/2.2.1
Medzinárodný festival motorkárskych filmov 2.2.1
(1/2012)
13 475 4 490 3 000 279 z 500
56%
3 000
333. Top kreativ, spol.s.r.o.
Hliny 1411/3, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 46161732
číslo žiadosti: 1692/2014-1/2.2
Medzinárodný festival motorkárskych filmov 2.2
(1/2014)
18 800 8 200 5 000 352 z 500
70%
 
334. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 442/2012-2/2.2.3
Mŕtvola musí zomrieť (účasť na zahraničných festivaloch, príprava materiálov a osobná účasť) 2.2.3
(2/2012)
15 300 12 120 0 89 z 500
18%
335. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 302/2010-3/2.2.4
NICKYHO RODINA - medzinárodné premiéry 2.2.3
(3/2010)
19 000 14 500 18 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 14 34 75,56 45
336. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 305/2010-3/2.2.3
Nebo, peklo...zem - festivaly 2.2.3
(3/2010)