hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 236/2012-1/2.2.1
l. medzinárodný festival experimentálneho filmu a digitálneho umenia 2.2.1
(1/2012)
4 350 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
86 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
38,22 % 0 % 0 % 0 %
2. 4av.sk, s. r. o.
Bilíkova 26, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 45926859
číslo žiadosti: 881/2019-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2019 - 21. ročník 2.2
(1/2019)
157 000 64 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
127 z 250 0 z 200 0 z 50 127 z 500
50,80 % 0 % 0 % 25,40 %
3. ADATAS, spol. s r.o.
Trnavská 7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31379052
číslo žiadosti: 66/09/1-2010/2.2.2
Návraty k živému prameňu 2.2.2
(1/2010)
4 965 4 715 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
5 2 4 11 24,44 45
4. ADATAS, spol. s r.o.
Trnavská 7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31379052
číslo žiadosti: 101/2011-2/2.2.2
Povstanie a Poéma o svedomí, v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Klubom umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB 2.2.2
(2/2011)
5 570 4 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
108 z 225 71 z 150 57 z 125 128 z 275
48 % 47,33 % 45,60 % 46,55 %
5. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1151/2015-1/2.2
Dámy a páni prichádzame... 2.2
(1/2015)
8 510 6 190 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
106 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,40 % 0 % 0 % 0 %
6. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 1805/2012-2/2.2.3
KABÁT 2.2.3
(2/2012)
2 575 1 975 1 250 1 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
116 z 225 111 z 150 80 z 125 191 z 275
51,56 % 74 % 64 % 69,45 %
7. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1193/2015-1/2.2
8. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča 2.2
(1/2015)
122 330 73 330 50 000 50 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 250 142 z 175 64 z 75 206 z 250
83,60 % 81,14 % 85,33 % 82,40 %
8. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 132/09/1-2010/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(1/2010)
50 000 28 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 7 11 30 66,67 45
9. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1985/2013-1/2.2
Fest Anča 2013 šiesty ročník 2.2
(1/2013)
90 600 52 450 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 225 87 z 150 99 z 125 186 z 275
80,44 % 58 % 79,20 % 67,64 %
10. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 243/2012-1/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(1/2012)
91 690 39 740 27 000 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 225 103 z 150 103 z 125 206 z 275
80,44 % 68,67 % 82,40 % 74,91 %
11. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1022/2016-1/2.2
9. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2016)
126 150 68 150 50 000 50 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212 z 250 131 z 175 63 z 75 194 z 250
84,80 % 74,86 % 84 % 77,60 %
12. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 269/2012-1/2.2.2
Fest Anča Winter Edition Košice 2.2.2
(1/2012)
10 950 7 450 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
108 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
48 % 0 % 0 % 0 %
13. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 891/2019-1/2.2
12. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2019)
120 000 68 000 60 000 60 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
231 z 250 186 z 200 50 z 50 467 z 500
92,40 % 93 % 100 % 93,40 %
14. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 812/2018-1/2.2
11. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2018)
128 800 74 300 60 000 60 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
231 z 250 153 z 175 65 z 75 449 z 500
92,40 % 87,43 % 86,67 % 89,80 %
15. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 1752/2014-1/2.2.
7. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča 2.2
(1/2014)
123 580 69 880 40 000 40 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 225 98 z 150 103 z 125 201 z 275
77,78 % 65,33 % 82,40 % 73,09 %
16. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 918/2017-1/2.2
10. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2.2
(1/2017)
103 950 65 600 65 000 65 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
224 z 250 152 z 175 64 z 75 440 z 500
89,60 % 86,86 % 85,33 % 88 %
17. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 98/2011-2/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(2/2011)
55 000 22 900 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 225 105 z 150 109 z 125 214 z 275
79,56 % 70 % 87,20 % 77,82 %
18. ANIMFILM, s.r.o.
Škovránčia 1, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44100817
číslo žiadosti: 1183/2015-1/2.2
Festival filmov o zdraví 2.2
(1/2015)
11 920 8 728 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
37,60 % 0 % 0 % 0 %
19. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 3/09/1-2010/2.2.2
CENA TIBORA VICHTU, 8.ročník scenáristickej súťaže 2.2.2
(1/2010)
69 650 24 350 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 15 34 75,56 45
20. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 96/2012-2/2.2.3
KROK ZA KROKOM na festivaloch 2.2.3
(2/2012)
4 900 3 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,78 % 0 % 0 % 0 %
21. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 974/2016-1/2.2
Austrálsky a novozélandský filmový festival - AUSSIE FILM FEST a KIWI FILM FEST 2.2
(1/2016)
33 300 12 150 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
125 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
50 % 0 % 0 % 0 %
22. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 262/2010-3/2.2.4
Producers on the move 2010 2.2.3
(3/2010)
4 150 3 100 3 100 3 100
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12,58 13,58 12,58 38,75 86,11 45
23. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1052/2011-1/2.2.3
ČAS GRIMÁS na festivaloch 2.2.3
(1/2011)
6 945 5 545 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
127 z 225 85 z 150 93 z 125 178 z 275
56,44 % 56,67 % 74,40 % 64,73 %
24. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 97/2012-1/2.2.2
CENA TIBORA VICHTU, 10.ročník scenáristickej súťaže 2.2.2
(1/2012)
28 860 23 060 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 225 91 z 150 112 z 125 203 z 275
84 % 60,67 % 89,60 % 73,82 %
25. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 114/2011-2/2.2.2
CENA TIBORA VICHTU, 9.ročník scenáristickej súťaže 2.2.2
(2/2011)
42 650 25 650 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 225 119 z 150 118 z 125 237 z 275
89,78 % 79,33 % 94,40 % 86,18 %
26. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 298/2010-3/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 - 12. ročník 2.2.1
(3/2010)
1 300 000 400 000 150 000 150 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 5 13 28 62,22 45
27. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 39/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 - 12. ročník 2.2.1
(1/2010)
1 300 000 400 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 3 14 29 64,44 45
28. Ars Poetica
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30852811
číslo žiadosti: 255/2011-2/2.2.1
Ars Poetica Film 2011 (Nesúťažná prehliadka) 2.2.1
(2/2011)
31 500 25 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 225 42 z 150 66 z 125 108 z 275
49,78 % 28 % 52,80 % 39,27 %
29. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 866/2019-1/2.2
ART FILM FEST 2019 2.2
(1/2019)
1 225 300 280 000 200 000 200 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
236 z 250 190 z 200 45 z 50 471 z 500
94,40 % 95 % 90 % 94,20 %
30. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 1029/2016-1/2.2
ART FILM FEST 2016 2.2
(1/2016)
890 937 200 000 150 000 150 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 152 z 175 64 z 75 216 z 250
86 % 86,86 % 85,33 % 86,40 %
31. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 822/2018-1/2.2
ART FILM FEST 2018 2.2
(1/2018)
1 235 000 280 000 185 000 185 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
238 z 250 160 z 175 70 z 75 468 z 500
95,20 % 91,43 % 93,33 % 93,60 %
32. ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C, 821 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48284254
číslo žiadosti: 887/2017-1/2.2
ART FILM FEST 2017 2.2
(1/2017)
1 059 623 270 000 200 000 200 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
230 z 250 148 z 175 69 z 75 447 z 500
92 % 84,57 % 92 % 89,40 %
33. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 130/2011-2/2.2.1
ART FILM FEST 2011 2.2.1
(2/2011)
794 591 215 800 120 000 120 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 225 110 z 150 115 z 125 225 z 275
91,56 % 73,33 % 92 % 81,82 %
34. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 2023/2013-1/2.2
ART FILM FEST 2013 2.2
(1/2013)
768 526 200 000 170 000 170 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 225 131 z 150 118 z 125 249 z 275
90,67 % 87,33 % 94,40 % 90,55 %
35. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 1188/2015-1/2.2
ART FILM FEST 2015 2.2
(1/2015)
610 379 200 000 160 000 160 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 155 z 175 56 z 75 211 z 250
88 % 88,57 % 74,67 % 84,40 %
36. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 238/2012-1/2.2.1
Art Film Fest 2012 2.2.1
(1/2012)
735 998 200 000 135 000 135 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 225 112 z 150 114 z 125 226 z 275
91,11 % 74,67 % 91,20 % 82,18 %
37. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 1754/2014-1/2.2
ART FILM FEST Trenčín, Trenčianske Teplice 2014 2.2
(1/2014)
649 710 200 000 145 000 145 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 225 104 z 150 108 z 125 212 z 275
84,89 % 69,33 % 86,40 % 77,09 %
38. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 137/09/1-2010/2.2.1
Art Film Fest Medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice - Trenčín 2.2.1
(1/2010)
976 818 324 550 125 000 125 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,50 9,50 13,50 37,50 83,33 45
39. ARTE
Kadnárová 35, 831 51, Bratislava - Rača
IČO: 42177774
číslo žiadosti: 253/2012-1/2.2.1
MAFF - Music and Film Festival 2012 2.2.1
(1/2012)
24 785 18 290 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
130 z 225 64 z 150 68 z 125 132 z 275
57,78 % 42,67 % 54,40 % 48 %
40. ARTE
Kadnárová 35, 831 51, Bratislava - Rača
IČO: 42177774
číslo žiadosti: 315/2010-3/2.2.1
MAFF 2010 - MUSIC AND FILM FESTIVAL 2.2.1
(3/2010)
58 998 51 778 16 000 16 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 9 12 33 73,33 45
41. Artéria
Ďumbierska 29, 949 01, Nitra
IČO: 42118875
číslo žiadosti: 126/09/1-2010/2.2.1
Seminár slovenského filmu 2010 2.2.1
(1/2010)
6 389 4 300 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 9 10 31 68,89 45
42. Artéria
Ďumbierska 29, 949 01, Nitra
IČO: 42118875
číslo žiadosti: 227/2012-1/2.2.1
Seminár slovenského filmu 2012 - Trezor 2.2.1
(1/2012)
10 290 6 380 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
99 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44 % 0 % 0 % 0 %
43. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 302/2010-3/2.2.3
X=X+1 2.2.3
(3/2010)
11 180 9 480 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
5 1 6 12 26,67 45
44. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok
Belanská štvrť 575/18 , 033 01, Liptovský Hrádok
IČO: 37974238
číslo žiadosti: 318/2010-3/2.2.2
TATRANSKÝ KAMZÍK – 23. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov – vzdelávacia časť: odborný rozborový seminár a workshop 2.2.2
(3/2010)
14 120 10 380 9 000 9 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 11 12 34 75,56 45
45. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1977/2013-1/2.2
XX. Medzinárodný filmový festival - FEBIOFEST 2013 2.2
(1/2013)
95 475 61 030 40 000 40 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 225 95 z 150 111 z 125 206 z 275
76,44 % 63,33 % 88,80 % 74,91 %
46. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1083/2015-1/2.2
22.Medzinárodný filmový festival - FEBIOFEST 2015 2.2
(1/2015)
113 750 81 730 60 000 60 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 250 141 z 175 60 z 75 201 z 250
80 % 80,57 % 80 % 80,40 %
47. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 877/2017-1/2.2
24.Medzinárodný festival filmových klubov - Febiofest 2017 2.2
(1/2017)
140 550 101 500 78 000 78 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 140 z 175 69 z 75 429 z 500
88 % 80 % 92 % 85,80 %
48. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 244/2012-1/2.2.1
19. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2012 2.2.1
(1/2012)
96 000 61 500 42 000 42 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 90 z 150 105 z 125 195 z 275
82,67 % 60 % 84 % 70,91 %
49. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 205/2011-2/2.2.1
XVIII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - FEBIOFEST 2011 2.2.1
(2/2011)
105 000 71 500 45 000 45 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 225 83 z 150 112 z 125 195 z 275
86,22 % 55,33 % 89,60 % 70,91 %
50. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 312/2010-3/2.2.1
PROJEKT 100 - 2010 2.2.1
(3/2010)
111 650 84 000 33 000 33 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 9 13 35 77,78 45
51. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 311/2010-3/2.2.1
XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 - dofinancovanie 2.2.1
(3/2010)
150 000 40 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 11 29 64,44 45
52. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 885/2019-1/2.2
26. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2019 2.2
(1/2019)
180 100 131 200 100 000 100 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235 z 250 176 z 200 50 z 50 461 z 500
94 % 88 % 100 % 92,20 %
53. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 36/09/1-2010/2.2.1
XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 2.2.1
(1/2010)
140 000 109 500 35 000 35 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 8 11 33 73,33 45
54. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1013/2016-1/2.2
Medzinárodný festival filmových klubov - FEBIOFEST 2016 2.2
(1/2016)
126 500 97 800 46 000 46 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177 z 250 111 z 175 58 z 75 169 z 250
70,80 % 63,43 % 77,33 % 67,60 %
55. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1671/2014-1/2.2
21.Medzinárodný filmový festival - FEBIOFEST 2014 2.2
(1/2014)
103 175 71 600 50 000 50 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 97 z 150 105 z 125 202 z 275
79,11 % 64,67 % 84 % 73,45 %
56. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 813/2018-1/2.2
25. Medzinárodný festival filmových klubov - Febiofest 2018 2.2
(1/2018)
175 660 129 300 85 000 85 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
231 z 250 155 z 175 68 z 75 454 z 500
92,40 % 88,57 % 90,67 % 90,80 %
57. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 38/09/1-2010/2.2.3
Slovenský program na Letní filmové škole 2010, Uherské Hradiště 2.2.3
(1/2010)
10 640 9 340 5 000 5 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 8 12 33 73,33 45
58. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1240/2011-4/2.2.1
17.PROJEKT 100 - 2011 2.2.1
(4/2011)
91 153 68 700 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 225 66 z 150 98 z 125 164 z 275
75,56 % 44 % 78,40 % 59,64 %
59. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 870/2012-2/2.2.4
KAMERA 2012 2.2.3
(2/2012)
13 650 7 550 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 45 z 150 47 z 125 92 z 275
54,67 % 30 % 37,60 % 33,45 %
60. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 292/2010-3/2.2.2
KAMERA 2010 2.2.2
(3/2010)
10 250 5 920 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
61. Asociácia súčasného tanca
Anenská 1, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31769080
číslo žiadosti: 1026/2016-1/2.2
NU VIDEO DANCE 2016, 3.ročník 2.2
(1/2016)
20 850 14 100 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
48 % 0 % 0 % 0 %
62. Asociácia súčasného tanca
Anenská 1, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31769080
číslo žiadosti: 1655/2014-1/2.2
NU VIDEO DANCE 2014 2.2
(1/2014)
30 460 23 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
63. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1693/2014-1/2.2
Festival Azyl 2014 2.2
(1/2014)
41 500 24 600 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 80 z 150 85 z 125 165 z 275
68 % 53,33 % 68 % 60 %
64. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1468/2011-4/2.2.1
Festival Azyl 2011 2.2.1
(4/2011)
72 970 24 850 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196,25 z 225 92,50 z 150 106,25 z 125 198,75 z 275
87,22 % 61,67 % 85 % 72,27 %
65. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1194/2015-1/2.2
Festival Azyl 2015 2.2
(1/2015)
36 150 20 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 250 108 z 175 34 z 75 142 z 250
52,80 % 61,71 % 45,33 % 56,80 %
66. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 887/2019-1/2.2
Festival AZYL 2019 2.2
(1/2019)
35 000 12 000 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 153 z 200 25 z 50 367 z 500
75,60 % 76,50 % 50 % 73,40 %
67. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 226/2012-1/2.2.1
Festival Azyl 2012 2.2.1
(1/2012)
41 220 20 650 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 87 z 150 94 z 125 181 z 275
72,44 % 58 % 75,20 % 65,82 %
68. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 307/2010-3/2.2.1
Festival Azyl 2010 2.2.1
(3/2010)
112 693 32 123 20 000 20 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,58 12,58 11,58 38,75 86,11 45
69. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 820/2018-1/2.2
AZYL Festival 2018 2.2
(1/2018)
40 000 15 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 121 z 175 40 z 75 349 z 500
75,20 % 69,14 % 53,33 % 69,80 %
70. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 886/2017-1/2.2
Kinobus 2017 2.2
(1/2017)
14 650 4 100 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 250 124 z 175 49 z 75 352 z 500
71,60 % 70,86 % 65,33 % 70,40 %
71. BONA FIDE o.z.
Gorkého 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31310711
číslo žiadosti: 271/2012-1/2.2.2
Silent cinema 2.2.2
(1/2012)
13 594 9 294 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
116 z 225 56 z 150 58 z 125 114 z 275
51,56 % 37,33 % 46,40 % 41,45 %
72. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 154/2011-2/2.2.2
Fórum na propagáciu pripravovaných slovenských filmov 2.2.2
(2/2011)
20 000 16 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 225 104 z 150 79 z 125 183 z 275
75,56 % 69,33 % 63,20 % 66,55 %
73. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 715/2012-2/2.2.4
FÓRUM 2012 2.2.3
(2/2012)
24 700 17 690 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 109 z 150 87 z 125 196 z 275
73,33 % 72,67 % 69,60 % 71,27 %
74. Chyť sa roboty OZ
Andreja Hlinku 59, 921 01, Piešťany
IČO: 42295513
číslo žiadosti: 1206/2015-1/2.2
Lidožúr 2.2
(1/2015)
1 970 1 570 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
104 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
41,60 % 0 % 0 % 0 %
75. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 880/2017-1/2.2
12. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2017)
187 707 130 700 100 000 100 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 250 146 z 175 70 z 75 438 z 500
88,80 % 83,43 % 93,33 % 87,60 %
76. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1973/2013-1/2.2
8. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2013)
99 899 64 950 55 000 55 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 225 119 z 150 109 z 125 228 z 275
84,89 % 79,33 % 87,20 % 82,91 %
77. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 973/2016-1/2.2
11. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2016)
154 215 100 700 70 000 70 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 131 z 175 61 z 75 192 z 250
80,80 % 74,86 % 81,33 % 76,80 %
78. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 849/2019-1/2.2
14. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2019)
192 967 131 700 100 000 100 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
231 z 250 180 z 200 45 z 50 456 z 500
92,40 % 90 % 90 % 91,20 %
79. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 816/2018-1/2.2
13. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2018)
190 267 130 700 90 000 90 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
224 z 250 154 z 175 66 z 75 444 z 500
89,60 % 88 % 88 % 88,80 %
80. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1184/2015-1/2.2
10. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2015)
154 055 100 700 70 000 70 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 250 134 z 175 65 z 75 199 z 250
77,20 % 76,57 % 86,67 % 79,60 %
81. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1651/2014-1/2.2
9. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2
(1/2014)
139 449 102 200 60 000 60 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185 z 225 83 z 150 101 z 125 184 z 275
82,22 % 55,33 % 80,80 % 66,91 %
82. Cinetype, s.r.o.
Ďurgalova 2, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35834161
číslo žiadosti: 1046/2012-2/2.2.3
Hviezda 2.2.3
(2/2012)
3 670 2 330 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
131 z 225 80 z 150 78 z 125 158 z 275
58,22 % 53,33 % 62,40 % 57,45 %
83. Cultura, o.z.
Partizánska 424/9, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50382136
číslo žiadosti: 859/2018-1/2.2
International Film Festival Trenčianske Teplice 2018 2.2
(1/2018)
199 600 80 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
126 z 250 81 z 175 43 z 75 250 z 500
50,40 % 46,29 % 57,33 % 50 %
84. Cultura, o.z.
Partizánska 424/9, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50382136
číslo žiadosti: 876/2019-1/2.2.
ART IN PARK Trenčianske Teplice 2019 - Filmová časť 2.2
(1/2019)
150 840 50 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 250 0 z 200 0 z 50 134 z 500
53,60 % 0 % 0 % 26,80 %
85. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 1934/2013-1/2.2
14. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2013)
70 000 15 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 102 z 150 98 z 125 200 z 275
79,11 % 68 % 78,40 % 72,73 %
86. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 174/2012-1/2.2.1
13. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2012 2.2.1
(1/2012)
62 000 13 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 225 108 z 150 102 z 125 210 z 275
77,78 % 72 % 81,60 % 76,36 %
87. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 79/01/1-2010/2.2.1
11. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 2.2.1
(1/2010)
50 000 15 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 7 10 28 62,22 45
88. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 268/2010-3/2.2.1
11. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 2.2.1
(3/2010)
50 000 13 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 12 13 37 82,22 45
89. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 1653/2014-1/2.2
15. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2014 2.2
(1/2014)
60 000 18 000 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 225 109 z 150 100 z 125 209 z 275
77,78 % 72,67 % 80 % 76 %
90. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 1178/2015-1/2.2
16. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2015)
60 000 20 000 17 000 17 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 153 z 175 64 z 75 217 z 250
78,80 % 87,43 % 85,33 % 86,80 %
91. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 970/2016-1/2.2
17. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2016)
63 850 25 000 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196 z 250 135 z 175 60 z 75 195 z 250
78,40 % 77,14 % 80 % 78 %
92. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 75/2011-2/2.2.1
12. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2011 2.2.1
(2/2011)
50 000 13 000 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
184 z 225 101 z 150 102 z 125 203 z 275
81,78 % 67,33 % 81,60 % 73,82 %
93. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 883/2017-1/2.2
18. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2017)
65 500 26 000 16 000 16 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 250 131 z 175 57 z 75 399 z 500
84,40 % 74,86 % 76 % 79,80 %
94. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 849/2018-1/2.2
19. Medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2.2
(1/2018)
73 880 29 650 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 146 z 175 65 z 75 426 z 500
86 % 83,43 % 86,67 % 85,20 %
95. D.N.A. s.r.o.
Šancová 3563/100, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35814209
číslo žiadosti: 1655/2012-2/2.2.3
Celovečerný film Anjeli na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(2/2012)
10 041 8 007 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
97 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,11 % 0 % 0 % 0 %
96. Dlhý, široký a bystrozraký
M.Rázusa 1751/44, 960 01, Zvolen
IČO: 42317339
číslo žiadosti: 852/2018-1/2.2
Kinematografický VAD 2018 ( Audiovizuálna zložka 30. ročníka multižánrového festivalu Víkend atraktívneho divadla 2017 ) 2.2
(1/2018)
3 700 2 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
88 z 250 70 z 175 33 z 75 191 z 500
35,20 % 40 % 44 % 38,20 %
97. Dlhý, široký a bystrozraký
M.Rázusa 1751/44, 960 01, Zvolen
IČO: 42317339
číslo žiadosti: 923/2017-1/2.2
Kinematografický VAD 2017 ( Audiovizuálna zložka 29. ročníka multižánrového festivalu Víkend atraktívneho divadla 2017 ) 2.2
(1/2017)
3 700 2 800 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177 z 250 110 z 175 46 z 75 333 z 500
70,80 % 62,86 % 61,33 % 66,60 %
98. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 1525/2011-4/2.2.1
38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2011 2.2.1
(4/2011)
136 094 40 176 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 80 z 150 84 z 125 164 z 275
59,56 % 53,33 % 67,20 % 59,64 %
99. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 152/2011-2/2.2.1
38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2011 a ekotopfilm TOUR Slovensko 2011 2.2.1
(2/2011)
277 145 106 425 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
176 z 225 77 z 150 105 z 125 182 z 275
78,22 % 51,33 % 84 % 66,18 %
100. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 309/2010-3/2.2.1
37. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2010 2.2.1
(3/2010)
216 900 86 610 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 13 33 73,33 45
101. Envirofilm, n.o.
Kráľovohoľská 2, 974 11, Banská Bystrica
IČO: 45737061
číslo žiadosti: 1652/2014-1/2.2
20. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2.2
(1/2014)
87 678 22 150 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 85 z 150 93 z 125 178 z 275
60 % 56,67 % 74,40 % 64,73 %
102. Envirofilm, n.o.
Kráľovohoľská 2, 974 11, Banská Bystrica
IČO: 45737061
číslo žiadosti: 237/2012-1/2.2.1
ENVIROFILM, 18. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí 2.2.1
(1/2012)
133 040 46 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
107 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
47,56 % 0 % 0 % 0 %
103. Fabrika umenia
Horská 1314/44, 958 06, Partizánske
IČO: 42377421
číslo žiadosti: 886/2018-1/2.2
Fest slovenský film 2019 2.2
(1/2019)
10 800 4 450 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 250 0 z 200 0 z 50 155 z 500
62 % 0 % 0 % 31 %
104. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o.
Tupolevova 18, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 37924818
číslo žiadosti: 237/2011-2/2.2.1
Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2011 2.2.1
(2/2011)
80 256 48 680 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 225 85 z 150 91 z 125 176 z 275
83,56 % 56,67 % 72,80 % 64 %
105. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o.
Tupolevova 18, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 37924818
číslo žiadosti: 87/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2010 2.2.1
(1/2010)
48 000 20 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 10 12 35 77,78 45
106. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 905/2017-1/2.2
Be2Can 2017 - Veľké filmové festivalové echo (4. ročník) 2.2
(1/2017)
31 826 14 250 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 250 138 z 175 68 z 75 417 z 500
84,40 % 78,86 % 90,67 % 83,40 %
107. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 904/2017-1/2.2
SCANDI 2017 - Severská filmová lekcia (3. ročník) 2.2
(1/2017)
18 567 8 650 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 134 z 175 67 z 75 411 z 500
84 % 76,57 % 89,33 % 82,20 %
108. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1018/2016-1/2.2
Be2Can - Veľké filmové festivalové echo (3. ročník) 2.2
(1/2016)
29 546 14 750 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 250 127 z 175 60 z 75 187 z 250
77,60 % 72,57 % 80 % 74,80 %
109. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1017/2016-1/2.2
Creme de la creme – Týždeň francúzskeho filmu (3. ročník) 2.2
(1/2016)
29 675 10 510 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
118 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
47,20 % 0 % 0 % 0 %
110. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 867/2019-1/2.2
Be2Can 2019 2.2
(1/2019)
36 768 17 300 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 158 z 200 25 z 50 380 z 500
78,80 % 79 % 50 % 76 %
111. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 823/2018-1/2.2
SCANDI 2018 - Severská filmová lekcia (4. ročník) 2.2
(1/2018)
18 174 9 900 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212 z 250 149 z 175 65 z 75 426 z 500
84,80 % 85,14 % 86,67 % 85,20 %
112. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 824/2018-1/2.2
Be2Can 2018 - Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes (5. ročník) 2.2
(1/2018)
48 401 26 800 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 149 z 175 64 z 75 431 z 500
87,20 % 85,14 % 85,33 % 86,20 %
113. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1197/2015-1/2.2
Be2Can - Veľké filmové festivalové echo (2. ročník) 2.2
(1/2015)
31 061 20 955 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 125 z 175 59 z 75 184 z 250
78 % 71,43 % 78,67 % 73,60 %
114. FILMÁRIK TRENČÍN o.z.
Nová Bošáca 335, 913 08, Nová Bošáca
IČO: 51201160
číslo žiadosti: 853/2018-1/2.2
FILMÁRIK TRENČÍN Medzinárodný filmový festival pre deti a mládež 2.2
(1/2018)
99 700 59 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
143 z 250 84 z 175 43 z 75 270 z 500
57,20 % 48 % 57,33 % 54 %
115. Filmový klub 23 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1192/4, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 37910361
číslo žiadosti: 192/2011-2/2.2.1
STARCOV POKLAD - 7. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 2.2.1
(2/2011)
5 557 4 253 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
173 z 225 108 z 150 96 z 125 204 z 275
76,89 % 72 % 76,80 % 74,18 %
116. Filmový klub 23 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1192/4, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 37910361
číslo žiadosti: 117/09/1-2010/2.2.1
STARCOV POKLAD 6. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 2.2.1
(1/2010)
7 568 4 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 11 9 31 68,89 45
117. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 819/2018-1/2.2
Festival Hviezdne noci Bytča, 4. ročník 2.2
(1/2018)
60 000 30 200 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 134 z 175 56 z 75 389 z 500
79,60 % 76,57 % 74,67 % 77,80 %
118. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 868/2019-1/2.2
Festival Hviezdne noci Bytča 2019, 5. ročník 2.2
(1/2019)
60 600 27 000 16 000 16 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 154 z 200 5 z 50 367 z 500
83,20 % 77 % 10 % 73,40 %
119. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 888/2017-1/2.2
Festival Hviezdne noci Bytča 2017, 3. ročník 2.2
(1/2017)
30 534 20 050 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 121 z 175 50 z 75 370 z 500
79,60 % 69,14 % 66,67 % 74 %
120. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 1698/2012-2/2.2.4.
FILMING IN SLOVAKIA 2.2.3
(2/2012)
33 120 25 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
41,78 % 0 % 0 % 0 %
121. FLY UNITED
Levočská 2, 010 08, Žilina
IČO: 37902041
číslo žiadosti: 928/2011-1/2.2.3
Prezentácia Aramisova filmu Cagey Tigers na festivale v Cannes 2.2.3
(1/2011)
18 477 10 616 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 67 z 150 87 z 125 154 z 275
59,56 % 44,67 % 69,60 % 56 %
122. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 650/2010-4/2.2.3
Animovaný film Kamene na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(4/2010)
6 285 5 370 4 000 4 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 13 14 42 93,33 45
123. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 980/2011-1/2.2.3
Prezentácia projektu MIMI a LÍZA na CARTOON FORUM SOPOT 2011 2.2.3
(1/2011)
4 100 2 650 2 650 2 650
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 125 z 150 108 z 125 233 z 275
83,11 % 83,33 % 86,40 % 84,73 %
124. GARFIELD FILM s.r.o.
Pernek 346, 900 53, Pernek
IČO: 45240540
číslo žiadosti: 1035/2011-1/2.2.3
CIGÁN 2.2.3
(1/2011)
22 250 17 650 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 225 77 z 150 102 z 125 179 z 275
77,78 % 51,33 % 81,60 % 65,09 %
125. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 1204/2015-1/2.2
Filmový festival BIOLIFE LIPTOV 2015 1. ročník 2.2
(1/2015)
24 730 12 341 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
86 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
34,40 % 0 % 0 % 0 %
126. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1983/2013-1/2.2
XXI. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 9. - 13. 10. 2013 2.2
(1/2013)
60 200 13 800 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
159 z 225 117 z 150 104 z 125 221 z 275
70,67 % 78 % 83,20 % 80,36 %
127. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1760/2014-1/2.2
XXII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad. 8.-12.10.2014 2.2
(1/2014)
67 615 14 200 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
156 z 225 104 z 150 99 z 125 203 z 275
69,33 % 69,33 % 79,20 % 73,82 %
128. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1023/2016-1/2.2
XXIV. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 12.-16.10.2016 2.2
(1/2016)
81 085 12 910 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 145 z 175 64 z 75 209 z 250
76 % 82,86 % 85,33 % 83,60 %
129. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 252/2012-1/2.2.1
XX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 10. - 14. 10. 2012 2.2.1
(1/2012)
55 950 13 450 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 225 119 z 150 106 z 125 225 z 275
79,56 % 79,33 % 84,80 % 81,82 %
130. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 300/2010-3/2.2.1
XVIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 13. - 17. 10. 2010 2.2.1
(3/2010)
86 000 14 800 12 000 12 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 12 12 37 82,22 45
131. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 299/2011-2/2.2.1
XIX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 12. - 16. 10. 2011 2.2.1
(2/2011)
87 000 14 500 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 79 z 150 106 z 125 185 z 275
82,67 % 52,67 % 84,80 % 67,27 %
132. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 852/2019-1/2.2
XXVII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 9. - 13. 10. 2019 2.2
(1/2019)
94 475 14 160 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 188 z 200 40 z 50 446 z 500
87,20 % 94 % 80 % 89,20 %
133. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 1187/2015-1/2.2
XXIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad 14.-18.10.2015 2.2
(1/2015)
76 210 13 900 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 250 146 z 175 64 z 75 210 z 250
77,20 % 83,43 % 85,33 % 84 %
134. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 809/2018-1/2.2
XXVI. Medzinárodný festival horských filmov 2.2
(1/2018)
90 000 14 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 154 z 175 65 z 75 439 z 500
88 % 88 % 86,67 % 87,80 %
135. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 872/2017-1/2.2
XXV. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 11. - 15. 10. 2017 2.2
(1/2017)
89 485 13 510 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 149 z 175 69 z 75 438 z 500
88 % 85,14 % 92 % 87,60 %
136. Horský interneotvý klub, o.z.
Starý Smokovec 7, 062 01, Vysoké Tatry
IČO: 36066508
číslo žiadosti: 321/2010-3/2.2.1
HORALFEST - nájdi sa v horách 2.2.1
(3/2010)
13 170 11 530 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
3 3 5 11 24,44 45
137. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 921/2017-1/2.2
Hory a mesto 2017 - 18. ročník medzinárodného festivalu horského filmu 2.2
(1/2017)
93 340 26 700 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 130 z 175 61 z 75 395 z 500
81,60 % 74,29 % 81,33 % 79 %
138. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 142/09/1-2010/2.2.1
Hory a mesto 2010 - 11. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(1/2010)
64 600 23 400 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 11 29 64,44 45
139. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 964/2016-1/2.2
Hory a mesto 2016 - 17. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2
(1/2016)
88 100 31 600 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 141 z 175 55 z 75 196 z 250
75,60 % 80,57 % 73,33 % 78,40 %
140. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 860/2018-1/2.2
Hory a mesto 2018 - 19. ročník medzinárodného festivalu horského filmu 2.2
(1/2018)
98 800 27 500 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212 z 250 149 z 175 62 z 75 423 z 500
84,80 % 85,14 % 82,67 % 84,60 %
141. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 1196/2015-1/2.2
Hory a mesto 2015 - 16. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2
(1/2015)
88 800 30 100 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 130 z 175 66 z 75 196 z 250
75,60 % 74,29 % 88 % 78,40 %
142. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 143/2011-2/2.2.1
Hory a mesto 2011 - 12. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(2/2011)
72 050 25 100 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
176 z 225 102 z 150 92 z 125 194 z 275
78,22 % 68 % 73,60 % 70,55 %
143. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 1672/2014-1/2.2
Hory a mesto 2014 - 15. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2
(1/2014)
80 400 31 400 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166 z 225 104 z 150 98 z 125 202 z 275
73,78 % 69,33 % 78,40 % 73,45 %
144. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 246/2012-1/2.2.1
Hory a mesto 2012 - 13. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(1/2012)
74 350 27 050 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 225 124 z 150 103 z 125 227 z 275
75,11 % 82,67 % 82,40 % 82,55 %
145. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 884/2017-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2017 2.2
(1/2017)
40 150 11 600 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 145 z 175 60 z 75 406 z 500
80,40 % 82,86 % 80 % 81,20 %
146. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 255/2012-1/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(1/2012)
27 275 13 945 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
131 z 225 90 z 150 66 z 125 156 z 275
58,22 % 60 % 52,80 % 56,73 %
147. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 11/09/1-2010/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(1/2010)
27 000 16 400 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 6 9 25 55,56 45
148. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 851/2019-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2019 2.2
(1/2019)
43 900 10 550 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 161 z 200 30 z 50 390 z 500
79,60 % 80,50 % 60 % 78 %
149. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 1027/2016-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2016 2.2
(1/2016)
39 570 13 020 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
144 z 250 103 z 175 50 z 75 153 z 250
57,60 % 58,86 % 66,67 % 61,20 %
150. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 848/2018-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2018 2.2
(1/2018)
43 500 11 900 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 250 130 z 175 56 z 75 369 z 500
73,20 % 74,29 % 74,67 % 73,80 %
151. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 1755/2014-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2014 2.2
(1/2014)
32 010 9 970 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 88 z 150 88 z 125 176 z 275
65,33 % 58,67 % 70,40 % 64 %
152. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 1203/2015-1/2.2
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2015 2.2
(1/2015)
32 010 9 970 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 250 132 z 175 57 z 75 189 z 250
66 % 75,43 % 76 % 75,60 %
153. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 82/2011-2/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(2/2011)
27 000 16 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 225 75 z 150 73 z 125 148 z 275
58,67 % 50 % 58,40 % 53,82 %
154. IFFTT, o.z.
M.R.Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 50222066
číslo žiadosti: 885/2017-1/2.2
Park Film Fest International Film Festival Trenčianske Teplice 2017 2.2
(1/2017)
201 280 80 000 50 000 50 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 134 z 175 55 z 75 387 z 500
79,20 % 76,57 % 73,33 % 77,40 %
155. Iniciatíva Inakosť
Rajská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 37995545
číslo žiadosti: 883/2019-1/2.2
Filmový festival inakosti 2019 2.2
(1/2019)
73 001 40 860 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 164 z 200 30 z 50 409 z 500
86 % 82 % 60 % 81,80 %
156. Iniciatíva Inakosť
Rajská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 37995545
číslo žiadosti: 861/2018-1/2.2
Filmový festival inakosti 2018 2.2
(1/2018)
74 921 39 510 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 139 z 175 61 z 75 410 z 500
84 % 79,43 % 81,33 % 82 %
157. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 674/2010-4/2.2.3
Múry sú vysoké a hrubé (Aleš Votava) 2.2.3
(4/2010)
6 944 5 035 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 4 6 14 31,11 45
158. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 301/2010-3/2.2.4
Uvedenie dokumentárneho filmu o Alešovi Votavovi Múry sú vysoké a hrubé v Ríme ( pracovný názov ) 2.2.3
(3/2010)
6 000 4 320 1 000 1 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 9 26 57,78 45
159. K2 STUDIO s.r.o.
Oráčska 18, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 31400990
číslo žiadosti: 308/2010-3/2.2.3
V tieni Džingischána 2.2.3
(3/2010)
6 595 3 646 1 000 1 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 10 27 60 45
160. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 1965/2013-1/2.2
Siedme Slovenské filmobranie 2.2
(1/2013)
5 390 4 310 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 83 z 150 82 z 125 165 z 275
59,56 % 55,33 % 65,60 % 60 %
161. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 1654/2014-1/2.2
8. Slovenské filmobranie 2.2
(1/2014)
3 192 2 551 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
142 z 225 92 z 150 84 z 125 176 z 275
63,11 % 61,33 % 67,20 % 64 %
162. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 230/2012-1/2.2.1
Šieste Slovenské filmobranie 2.2.1
(1/2012)
5 080 4 064 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 93 z 150 80 z 125 173 z 275
61,78 % 62 % 64 % 62,91 %
163. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 190/2011-2/2.2.1
Piate Slovenské filmobranie 2.2.1
(2/2011)
3 315 1 805 1 805 1 805
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 225 121 z 150 96 z 125 217 z 275
76,44 % 80,67 % 76,80 % 78,91 %
164. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 1201/2015-1/2.2
9. Slovenské filmobranie 2.2
(1/2015)
3 192 2 551 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
146 z 250 128 z 175 48 z 75 176 z 250
58,40 % 73,14 % 64 % 70,40 %
165. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 34017526
číslo žiadosti: 1205/2015-1/2.2
Filmové, literárne a výtvarné umelecké ROZHĽADY 2015. IX. ročník medzinárodného filmového, literárneho a výtvarného festivalu ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťami s psychickým ochorením, pracovníkov s nimi a priaznivcov mentálneho a duševného zdravia 2.2
(1/2015)
34 930 5 630 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
80 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
32 % 0 % 0 % 0 %
166. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 858/2018-1/2.2
ETNOFILM ČADCA 2018 2.2
(1/2018)
21 300 16 600 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 135 z 175 63 z 75 401 z 500
81,20 % 77,14 % 84 % 80,20 %
167. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 228/2012-1/2.2.1
ETNOFIM ČADCA 2012 2.2.1
(1/2012)
25 550 15 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
144 z 225 92 z 150 73 z 125 165 z 275
64 % 61,33 % 58,40 % 60 %
168. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 963/2016-1/2.2
ETNOFILM ČADCA 2016 2.2
(1/2016)
18 800 13 800 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 133 z 175 66 z 75 199 z 250
78,80 % 76 % 88 % 79,60 %
169. Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145076
číslo žiadosti: 14/09/1-2010/1.2.3
16. Etnofilm Čadca 2010 2.2.1
(1/2010)
66 619 48 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7,25 4,25 7,25 18,75 41,67 45
170. Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145076
číslo žiadosti: 299/2010-3/2.2.1
16. Etnofilm Čadca 2010 2.2.1
(3/2010)
49 570 18 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8,67 6,67 9,67 25 55,56 45
171. Laputa
Cesta k nemocnici 29, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45021520
číslo žiadosti: 884/2019-1/2.2
Filmový festival Malé letá 2019 2.2
(1/2019)
26 700 15 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
156 z 250 0 z 200 0 z 50 156 z 500
62,40 % 0 % 0 % 31,20 %
172. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 699/2010-4/2.2.4
Prezentačná kampaň filmu Hranica k získaniu nominácie na cenu Oscar 2.2.3
(4/2010)
33 165 30 865 11 000 11 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 9 11 29 64,44 45
173. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36145246
číslo žiadosti: 882/2017-1/2.2
Tatranský kamzík 2017 - XXVI. ročník 2.2
(1/2017)
9 310 7 410 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 119 z 175 56 z 75 365 z 500
76 % 68 % 74,67 % 73 %
174. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36145246
číslo žiadosti: 1980/2013-1/2.2
Tatranský kamzík 2013 - XXIV. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov 2.2
(1/2013)
10 870 8 670 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 225 87 z 150 77 z 125 164 z 275
58,67 % 58 % 61,60 % 59,64 %
175. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 1951/2013-1/2.2
Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc SR,15.ročník(Workshop 2013) 2.2
(1/2013)
16 540 12 630 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
83 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
36,89 % 0 % 0 % 0 %
176. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 151/2012-1/2.2.2
Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc SR,14.ročník (Workshop 2012) 2.2.2
(1/2012)
18 710 8 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
98 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,56 % 0 % 0 % 0 %
177. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 104/2011-2/2.2.2
WORKSHOP-Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc SR, 13.ročník 2.2.2
(2/2011)
27 880 12 680 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
111 z 225 58 z 150 63 z 125 121 z 275
49,33 % 38,67 % 50,40 % 44 %
178. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 17/09/1-2010/2.2.2
WORKSHOP 2010 - Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, XII. ročník 2.2.2
(1/2010)
28 010 12 120 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 4 4 14 31,11 45
179. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 93/09/1-2010/2.2.3
Zmenil tvár Šanghaja 2.2.3
(1/2010)
34 578 22 938 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 0 5 11 24,44 45
180. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 145/2011-2/2.2.2
WINGS OF L.E.HUDEC/ SLOVAKIA - CHINA FILM DAY 2.2.2
(2/2011)
29 300 14 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 92 z 150 75 z 125 167 z 275
60 % 61,33 % 60 % 60,73 %
181. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 295/2010-3/2.2.4
Zmenil tvár Šanghaja 2.2.3
(3/2010)
43 155 29 280 19 500 19 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 10 29 64,44 45
182. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 890/2019-1/2.2
Filmový ateliér Mesta kultúry 2019 2.2
(1/2019)
37 990 30 180 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 177 z 200 0 z 50 398 z 500
88,40 % 88,50 % 0 % 79,60 %
183. Mesto Nová Dubnica
Trenčianska 45/41, 018 51, Nová Dubnica
IČO: 00317586
číslo žiadosti: 856/2018-1/2.2
Panorex - prehliadka panoramatických 70mm filmov 2.2
(1/2018)
16 320 10 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
130 z 250 87 z 175 39 z 75 256 z 500
52 % 49,71 % 52 % 51,20 %
184. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 164/09/1-2010/2.2.1
Film Východu 2.2.1
(1/2010)
66 000 59 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 2 3 9 20 45
185. METAFORUM
Špitálska 45, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51911523
číslo žiadosti: 869/2019-1/2.2
1. ročník Festivalu seriálovej tvorby 2.2
(1/2019)
25 850 12 410 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
129 z 250 0 z 200 0 z 50 129 z 500
51,60 % 0 % 0 % 25,80 %
186. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 52/09/1-2010/2.2.1
5. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(1/2010)
149 850 120 150 55 000 55 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 13 36 80 45
187. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 215/2011-2/2.2.1
6. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(2/2011)
92 450 73 600 50 000 50 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
176 z 225 100 z 150 108 z 125 208 z 275
78,22 % 66,67 % 86,40 % 75,64 %
188. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 225/2012-1/2.2.1
7. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(1/2012)
92 450 73 600 42 000 42 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 225 95 z 150 102 z 125 197 z 275
80,44 % 63,33 % 81,60 % 71,64 %
189. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
Nejedlého 53, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 37308599
číslo žiadosti: 1806/2012-2/2.2.3
Slovenský film v Argentíne 2.2.3
(2/2012)
27 524 21 914 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
77 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
34,22 % 0 % 0 % 0 %
190. Mólo
Medená 11, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42359503
číslo žiadosti: 854/2018-1/2.2
Fashion LIVE! Film Festival 2.2
(1/2018)
86 900 24 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 250 63 z 175 35 z 75 210 z 500
44,80 % 36 % 46,67 % 42 %
191. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 296/2010-3/2.2.3
Účasť delegácie k filmu ĎAKUJEM, DOBRE na MFF Cannes a propagácia tohto filmu na ďalších medzinárodných festivaloch 2.2.3
(3/2010)
5 310 4 910 4 900 4 900
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 15 15 45 100 45
192. MULTIKULTÚRA V NÁS
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 42182964
číslo žiadosti: 1202/2015-1/2.2
V. medzinárodný umelecký Festival Damiana Vizára 2.2
(1/2015)
34 930 13 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
81 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
32,40 % 0 % 0 % 0 %
193. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 1978/2013-1/2.2
2 v 1 - medzinárodné festivaly audiovízie v Košiciach 2.2
(1/2013)
144 600 40 300 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
122 z 225 65 z 150 85 z 125 150 z 275
54,22 % 43,33 % 68 % 54,55 %
194. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 273/2012-1/2.2.1
18. medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2.2.1
(1/2012)
178 700 50 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 76 z 150 74 z 125 150 z 275
59,56 % 50,67 % 59,20 % 54,55 %
195. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 319/2010-3/2.2.1
16. medzinárodný festival lokálnych televízií / MFLTV 2.2.1
(3/2010)
180 500 50 000 20 000 20 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 5 12 28 62,22 45
196. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 882/2019-1/2.2
25. medzinárodný filmový festival Zlatý Žobrák 2.2
(1/2019)
111 510 41 930 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 250 0 z 200 0 z 50 102 z 500
40,80 % 0 % 0 % 20,40 %
197. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 158/09/1-2010/2.2.1
16. medzinárodný festival lokálnych televízií 2.2.1
(1/2010)
180 500 50 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 2 3 11 24,44 45
198. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 271/2011-2/2.2.1
17. medzinárodný festival lokálnych televízií (MFLTV) 17th International Festival of Local Televisions (IFOLT) 2.2.1
(2/2011)
180 500 49 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
124 z 225 13 z 150 63 z 125 76 z 275
55,11 % 8,67 % 50,40 % 27,64 %
199. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 1213/2015-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Košice 2015 – 8.ročník / Košice International Film Festival ( KIFF ) 2.2
(1/2015)
98 830 39 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
109 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
43,60 % 0 % 0 % 0 %
200. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 130/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava 2.2.1
(1/2010)
58 000 20 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
201. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 245/2011-2/2.2.1
13. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava -FIFFBA 2011 2.2.1
(2/2011)
70 000 25 000 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185 z 225 113 z 150 96 z 125 209 z 275
82,22 % 75,33 % 76,80 % 76 %
202. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 251/2012-1/2.2.1
FIFFBA 2012 - 14. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava 2.2.1
(1/2012)
53 000 25 000 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 225 96 z 150 91 z 125 187 z 275
71,11 % 64 % 72,80 % 68 %
203. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 1199/2015-1/2.2
Filmová noc na hrade 2015 2.2
(1/2015)
20 500 16 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
98 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
39,20 % 0 % 0 % 0 %
204. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 878/2019-1/2.2
FNNH - Filmová noc na hrade 2019 2.2
(1/2019)
15 050 11 400 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 150 z 200 25 z 50 373 z 500
79,20 % 75 % 50 % 74,60 %
205. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 872/2018-1/2.2
Filmová noc na hrade 2018 2.2
(1/2018)
22 020 14 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 250 122 z 175 45 z 75 348 z 500
72,40 % 69,71 % 60 % 69,60 %
206. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 2026/2013-1/2.2
Eastsider 2013 2.2
(1/2013)
77 471 20 165 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
86 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
38,22 % 0 % 0 % 0 %
207. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 2025/2013-1/2.2
Filmový BARBAKAN 2013 2.2
(1/2013)
75 645 20 773 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
144 z 225 74 z 150 59 z 125 133 z 275
64 % 49,33 % 47,20 % 48,36 %
208. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 229/2012-1/2.2.1
Filmový BARBAKAN 2012 2.2.1
(1/2012)
111 319 27 442 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
138 z 225 79 z 150 85 z 125 164 z 275
61,33 % 52,67 % 68 % 59,64 %
209. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 228/2012-1/2.2.1
Eastsider 2012 2.2.1
(1/2012)
129 326 36 610 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,33 % 0 % 0 % 0 %
210. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 306/2010-3/2.2.1
Barbakan multimediálny festival 2.2.1
(3/2010)
139 082 33 400 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
2 1 6 9 20 45
211. Obec Blatnica
Blatnica 1, 038 15, Blatnica
IČO: 00316571
číslo žiadosti: 301/2011-2/2.2.1
Blatnica vo filme 2.2.1
(2/2011)
15 050 5 800 3 195 3 195
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 112 z 150 76 z 125 188 z 275
70,22 % 74,67 % 60,80 % 68,36 %
212. P-MAT, n.o.
Ambroseho 2, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31820832
číslo žiadosti: 1210/2015-1/2.27755155189
Festival Fyzikálnych Filmov 2015 2.2
(1/2015)
4 205 2 209 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
109 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
43,60 % 0 % 0 % 0 %
213. P-MAT, n.o.
Ambroseho 2, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31820832
číslo žiadosti: 1673/2014-1/2.2
Festival Fyzikálnych Filmov 2014 2.2
(1/2014)
8 906 6 813 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
131 z 225 86 z 150 68 z 125 154 z 275
58,22 % 57,33 % 54,40 % 56 %
214. Pamäť národa
Romanova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42175267
číslo žiadosti: 177/2012-1/2.2.1
Filmová prehliadka Festival slobody - druhý ročník 2.2.1
(1/2012)
14 900 6 050 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
111 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,33 % 0 % 0 % 0 %
215. Pamäť národa
Romanova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42175267
číslo žiadosti: 269/2011-2/2.2.1
Medzinárodná filmová prehliadka Festival slobody 2.2.1
(2/2011)
16 950 13 220 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
161 z 225 85 z 150 68 z 125 153 z 275
71,56 % 56,67 % 54,40 % 55,64 %
216. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 1976/2013-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2013 - 15. ročník 2.2
(1/2013)
495 000 190 000 165 000 165 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 225 126 z 150 113 z 125 239 z 275
84,44 % 84 % 90,40 % 86,91 %
217. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 1024/2016-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2016 - 18. ročník 2.2
(1/2016)
385 000 140 000 50 000 50 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177,50 z 250 118,75 z 175 41,25 z 75 160 z 250
71 % 67,86 % 55 % 64 %
218. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 236/2011-2/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2011 - 13 .ročník 2.2.1
(2/2011)
1 100 000 200 000 120 000 120 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 225 87 z 150 101 z 125 188 z 275
83,56 % 58 % 80,80 % 68,36 %
219. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 919/2017-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2017 - 19. ročník 2.2
(1/2017)
312 000 110 000 70 000 70 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 250 126 z 175 52 z 75 371 z 500
77,20 % 72 % 69,33 % 74,20 %
220. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 242/2011-2/2.2.1
Letné festivalové dni 2011 - 1. ročník 2.2.1
(2/2011)
27 150 21 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
126 z 225 83 z 150 80 z 125 163 z 275
56 % 55,33 % 64 % 59,27 %
221. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 256/2012-1/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2012 – 14.ročník 2.2.1
(1/2012)
495 000 190 000 120 000 120 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 225 118 z 150 102 z 125 220 z 275
77,78 % 78,67 % 81,60 % 80 %
222. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 1195/2015-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2015 - 17. ročník 2.2
(1/2015)
475 000 190 000 50 000 50 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 250 106 z 175 44 z 75 150 z 250
70 % 60,57 % 58,67 % 60 %
223. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 851/2018-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2018 - 20. ročník 2.2
(1/2018)
293 190 110 000 60 000 60 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 140 z 175 47 z 75 391 z 500
81,60 % 80 % 62,67 % 78,20 %
224. PERMANENT PRODUCTION s.r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47483971
číslo žiadosti: 1753/2014-1/2.2
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2014 - 16. ročník 2.2
(1/2014)
475 000 190 000 110 000 110 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 225 86 z 150 96 z 125 182 z 275
75,11 % 57,33 % 76,80 % 66,18 %
225. plaftik, s.r.o.
Brestová 3, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 35846445
číslo žiadosti: 970/2011-1/2.2.3
Animovaný film KTO JE TAM? na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(1/2011)
6 450 5 160 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 225 44 z 150 78 z 125 122 z 275
41,78 % 29,33 % 62,40 % 44,36 %
226. plaftik, s.r.o.
Brestová 3, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 35846445
číslo žiadosti: 1151/2011-1/2.2.3
Animovaný film KTO JE TAM? na medzinárodných festivaloch 2.2.3
(1/2011)
6 450 5 160 1 440
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
156 z 225 75 z 150 86 z 125 161 z 275
69,33 % 50 % 68,80 % 58,55 %
227. PO.CITY
Royova 2, 080 05, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 874/2018-1/2.2
POCITY FILM 2018: Prešovský filmový festival 2.2
(1/2018)
23 084 11 634 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 145 z 175 58 z 75 413 z 500
84 % 82,86 % 77,33 % 82,60 %
228. PO.CITY
Royova 2, 080 05, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 924/2017-1/2.2
POCITY FILM 2017 : Prešovský filmový festival 2.2
(1/2017)
15 060 5 400 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 143 z 175 61 z 75 403 z 500
79,60 % 81,71 % 81,33 % 80,60 %
229. PO.CITY
Royova 2, 080 05, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 889/2019-1/2.2
POCITY FILM 2019: Prešovský filmový festival 2.2
(1/2019)
32 330 10 684 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 165 z 200 10 z 50 376 z 500
80,40 % 82,50 % 20 % 75,20 %
230. PO.CITY
Royova 2, 080 05, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 1030/2016-1/2.2
POCITY film fest 2016 : Prešovský filmový festival 2.2
(1/2016)
14 650 10 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 250 95 z 175 50 z 75 145 z 250
53,60 % 54,29 % 66,67 % 58 %
231. Portugalský inštitút, o.z.
Skuteckého 24, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 30788684
číslo žiadosti: 1198/2015-1/2.2
Brazil Visual 2015 2.2
(1/2015)
45 225 15 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 250 77 z 175 45 z 75 122 z 250
52,80 % 44 % 60 % 48,80 %
232. Potápačský klub Vodnár
Námestie svätého Egídia 3, 058 01, Poprad
IČO: 35510455
číslo žiadosti: 847/2018-1/2.2
Medzinárodný festival potápačských filmov a fotografií ( ďalej MFPF) - 33. ročník 2.2
(1/2018)
29 165 14 960 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 250 115 z 175 49 z 75 338 z 500
69,60 % 65,71 % 65,33 % 67,60 %
233. Povykom
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
IČO: 42372631
číslo žiadosti: 850/2018-1/2.2
VIFI fest 2.2
(1/2018)
4 600 3 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
128 z 250 87 z 175 40 z 75 255 z 500
51,20 % 49,71 % 53,33 % 51 %
234. Povykom
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
IČO: 42372631
číslo žiadosti: 879/2019-1/2.2
VIFI FEST 2019 2.2
(1/2019)
9 450 5 250 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 250 165 z 200 0 z 50 356 z 500
76,40 % 82,50 % 0 % 71,20 %
235. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o.
Hradné údolie 9A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36220418
číslo žiadosti: 1739/2012-2/2.2.3
Až do mesta Aš 2.2.3
(2/2012)
13 710 10 910 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 225 118 z 150 95 z 125 213 z 275
62,67 % 78,67 % 76 % 77,45 %
236. Richard Hrubjak
726, 029 47, Oravská Polhora
IČO: 37728580
číslo žiadosti: 1466/2011-4/2.2.1
BABIA HORA DIASHOW - 11. ročník prehliadky horských, adrenalínových a cestovateľských filmov 2.2.1
(4/2011)
38 170 30 536 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 225 38 z 150 49 z 125 87 z 275
52 % 25,33 % 39,20 % 31,64 %
237. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z.
Lokca 269, 029 51, Lokca
IČO: 42068509
číslo žiadosti: 259/2010-3/2.1.1
AmatFest 2010 2.2.1
(3/2010)
2 485 1 925 1 500 1 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 12 9 32 71,11 45
238. SLOVAK PRESS PHOTO
Björnsonova 16, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36844748
číslo žiadosti: 1025/2016-1/2.2
SLOVAK PRESS PHOTO 2016 2.2
(1/2016)
12 800 5 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
100 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
40 % 0 % 0 % 0 %
239. Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica
IČO: 00626031
číslo žiadosti: 1964/2013-1/2.2
19.medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2.2
(1/2013)
35 750 28 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 47 z 150 77 z 125 124 z 275
54,67 % 31,33 % 61,60 % 45,09 %
240. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 284/2011-2/2.2.4
CANNES 2011 - The Marche du Film 2.2.3
(2/2011)
134 983 82 521 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
106 z 225 15 z 150 73 z 125 88 z 275
47,11 % 10 % 58,40 % 32 %
241. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 713/2010-4/2.2.4
BERLÍN 2011 – Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie na Medzinárodnom filmovom festivale a Európskom filmovom trhu 2.2.3
(4/2010)
30 818 23 100 11 000 11 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 11 12 35 77,78 45
242. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 322/2010-3/2.2.2
Tri dni pre slovenský film 2.2.2
(3/2010)
27 164 19 029 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 13 33 73,33 45
243. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 1392/2011-1/2.2.3
CANNES 2011 - The Marche du Film 2.2.3
(1/2011)
113 096 25 942 6 320 6 320
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 225 93 z 150 105 z 125 198 z 275
77,33 % 62 % 84 % 72 %
244. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 86/09/1-2010/2.2.4
Slovenská kinematografia v Európskej únii 2010 2.2.3
(1/2010)
179 048 54 100 23 000 23 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,42 9,42 12,42 36,25 80,56 45
245. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 821/2018-1/2.2
Týždeň slovenského filmu a Slnko v sieti 2.2
(1/2018)
829 500 291 000 225 000 225 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 151,25 z 175 63,75 z 75 435 z 500
88 % 86,43 % 85 % 87 %
246. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1019/2016-1/2.2
Týždeň slovenského filmu 2.2
(1/2016)
223 722 87 740 56 000 56 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 117 z 175 57 z 75 174 z 250
78,80 % 66,86 % 76 % 69,60 %
247. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 881/2017-1/2.2
Týždeň slovenského filmu a odovzdávanie cien SFTA Slnko v sieti 2.2
(1/2017)
259 069 87 869 80 000 80 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 152 z 175 66 z 75 438 z 500
88 % 86,86 % 88 % 87,60 %
248. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 67/09/1-2010/2.2.2
Slnko v sieti 2010 2.2.2
(1/2010)
327 819 132 234 40 000 40 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 5 14 33 73,33 45
249. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1503/2011-4/2.2.2
Národné filmové ceny Slnko v sieti 2012 2.2.2
(4/2011)
14 889 10 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 225 62 z 150 108 z 125 170 z 275
80,44 % 41,33 % 86,40 % 61,82 %
250. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 307/2011-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2011 2.2.3
(2/2011)
14 140 9 540 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
108,75 z 225 41,25 z 150 92,50 z 125 133,75 z 275
48,33 % 27,50 % 74 % 48,64 %
251. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 270/2011-2/2.2.2
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2010/2011 2.2.2
(2/2011)
35 035 26 785 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132,50 z 225 26,25 z 150 90 z 125 116,25 z 275
58,89 % 17,50 % 72 % 42,27 %
252. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 261/2010-3/2.2.2
Slnko v sieti 2010 2.2.2
(3/2010)
294 319 26 229 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 5 10 25 55,56 45
253. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 248/2012-1/2.2.2
Slnko v sieti 2012 - udeľovanie národných filmových cien 2.2.2
(1/2012)
182 264 41 892 38 000 38 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 225 96 z 150 101 z 125 197 z 275
71,11 % 64 % 80,80 % 71,64 %
254. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 249/2012-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2012 2.2.3
(2/2012)
13 823 10 873 5 800 5 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 84 z 150 95 z 125 179 z 275
61,78 % 56 % 76 % 65,09 %
255. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 310/2010-3/2.2.4
PREZENTÁCIA SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE V ZAHRANIČÍ 2.2.3
(3/2010)
13 605 9 405 9 000 9 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 11 14 39 86,67 45
256. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 940/2011-1/2.2.3
Účasť slovenskej kinematografie na Európskej filmovej cene, cene AMPAS a Film New Europe 2.2.3
(1/2011)
10 871 8 631 6 500 6 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 109 z 150 105 z 125 214 z 275
83,11 % 72,67 % 84 % 77,82 %
257. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1192/2015-1/2.2
Týždeň slovenského filmu 2.2
(1/2015)
62 603 50 000 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 250 98 z 175 60 z 75 158 z 250
72 % 56 % 80 % 63,20 %
258. Slovenská sekcia UNICA
Kubačova 13, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 42272009
číslo žiadosti: 1684/2014-1/2.2
UNICA 2014 - svetový festival a kongres neprofesionálneho filmu 2.2
(1/2014)
70 540 23 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
107 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
47,56 % 0 % 0 % 0 %
259. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1753/2012-2/2.2.4
Podpora slovenskej audiovízie na verejnosti- Stánok slovenskej audiovízie - Vianočné trhy 2012 2.2.3
(2/2012)
8 120 2 170 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
84 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
37,33 % 0 % 0 % 0 %
260. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 411/2012-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí 2012 2.2.3
(2/2012)
120 000 40 000 30 100 30 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 225 113 z 150 114 z 125 227 z 275
84,44 % 75,33 % 91,20 % 82,55 %
261. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 48/09/1-2010/2.2.2
21.Igric 2010 2.2.2
(1/2010)
11 933 7 675 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 8 25 55,56 45
262. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 164/2012-1/2.2.2
23.Igric 2012 2.2.2
(1/2012)
11 820 8 370 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 225 103 z 150 84 z 125 187 z 275
58,67 % 68,67 % 67,20 % 68 %
263. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 128/2011-2/2.2.2
22.Igric 2011 2.2.2
(2/2011)
11 470 8 370 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 112 z 150 80 z 125 192 z 275
68 % 74,67 % 64 % 69,82 %
264. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 635/2010-4/2.2.3
DOM/ DUM 2.2.3
(4/2010)
92 900 36 600 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
265. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 837/2011-1/2.2.3
DOM - prezentacia tvorcov a producenta na zaklade vyberu na MFF KARLOVY VARY 2011 {Varety's director to watch} a MFF CANNES 2011 {EFP Producer on the move} 2.2.3
(1/2011)
10 480 5 090 5 090 5 090
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213,75 z 225 143,75 z 150 113,75 z 125 257,50 z 275
95 % 95,83 % 91 % 93,64 %
266. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 284/2012-2/2.2.4
Červený kapitán - Prezentácia pripravovaného celovečerného filmu na medzinárodných podujatiach a odborných workshopoch 2.2.3
(2/2012)
20 782 8 610 5 200 5 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 109 z 150 97 z 125 206 z 275
70,22 % 72,67 % 77,60 % 74,91 %
267. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 298/2011-2/2.2.1
DOCsk 2011 - Festival dokumentárnych filmov Košice 2.2.1
(2/2011)
33 171 14 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
150 z 225 84 z 150 82 z 125 166 z 275
66,67 % 56 % 65,60 % 60,36 %
268. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 270/2012-1/2.2.1
DOCsk 2012 - Festival dokumentárnych* filmov Košice 2.2.1
(1/2012)
37 875 20 000 4 700 4 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 79 z 150 64 z 125 143 z 275
60 % 52,67 % 51,20 % 52 %
269. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 134/09/1-2010/2.2.1
Fórum.Docsk 2.2.1
(1/2010)
32 975 20 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 10 29 64,44 45
270. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 74/09/1-2010/2.2.2
EURÓPSKE OKO 2010 2.2.2
(1/2010)
15 950 9 450 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 6 4 16 35,56 45
271. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 75/09/1-2010/2.2.2
Letná prehliadka MLADÝ SLOVENSKÝ FILM v Lesnom kine Nostalgia 2.2.2
(1/2010)
13 950 9 750 4 000 4 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 9 10 30 66,67 45
272. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 211/2011-2/2.2.2
Letná prehliadka MLADÝ SLOVENSKÝ FILM v Lesnom kine Nostalgia (2011) 2.2.2
(2/2011)
11 500 7 500 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 111 z 150 104 z 125 215 z 275
83,11 % 74 % 83,20 % 78,18 %
273. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 245/2012-1/2.2.2
4. ročník prehliadky MLADÝ SLOVENSKÝ FILM 2012 2.2.2
(1/2012)
11 000 7 100 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 92 z 150 96 z 125 188 z 275
74,22 % 61,33 % 76,80 % 68,36 %
274. STRUKTURA, s.r.o.
Karloveská 5, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 44828993
číslo žiadosti: 1982/2013-1/2.2
5. Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2013 2.2
(1/2013)
27 800 20 900 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 225 96 z 150 78 z 125 174 z 275
67,11 % 64 % 62,40 % 63,27 %
275. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36068284
číslo žiadosti: 5/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl- ANIMOFEST 2.2.1
(1/2010)
22 100 10 900 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 4 4 14 31,11 45
276. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa
Pionierska 33, 044 14, Čaňa
IČO: 42243432
číslo žiadosti: 855/2018-1/2.2
"Children's Art fest 2018" 2.2
(1/2018)
34 439 32 717 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
124 z 250 54 z 175 41 z 75 219 z 500
49,60 % 30,86 % 54,67 % 43,80 %
277. Štúdio Hačo s.r.o.
Novomeského 26, 927 01, Šaľa
IČO: 46487204
číslo žiadosti: 1200/2015-1/2.2
Bratislava 48 Hour Film Project 2015 2.2
(1/2015)
11 245 4 068 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
103 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
41,20 % 0 % 0 % 0 %
278. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1981/2013-1/2.2
Filmový seminár 4 živly: Láska (ku kinu) 2.2
(1/2013)
47 200 25 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 225 80 z 150 101 z 125 181 z 275
81,33 % 53,33 % 80,80 % 65,82 %
279. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 212/2012-1/2.2.1
14. Letný filmový seminár 4 živly: HRANICE 2.2.1
(1/2012)
25 700 19 300 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185 z 225 85 z 150 105 z 125 190 z 275
82,22 % 56,67 % 84 % 69,09 %
280. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 920/2017-1/2.2
Filmový seminár 4 živly 2017: 6. Zimný filmový seminár - Osud 19. Letný filmový seminár - Viera 2.2
(1/2017)
61 930 29 405 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 136 z 175 62 z 75 408 z 500
84 % 77,71 % 82,67 % 81,60 %
281. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 250/2011-2/2.2.1
13. Letný filmový seminár 4 živly 2011: PAMÄŤ 2.2.1
(2/2011)
27 880 18 280 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 225 109 z 150 103 z 125 212 z 275
87,56 % 72,67 % 82,40 % 77,09 %
282. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1190/2015-1/2.2
Filmový zimný a letný seminár 4 živly 2015: (ne)ZMYSLY 2.2
(1/2015)
60 020 36 515 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 250 137 z 175 60 z 75 197 z 250
71,20 % 78,29 % 80 % 78,80 %
283. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 151/09/1-2010/2.2.1
12. Letný filmový seminár 4 živly: HRA 2.2.1
(1/2010)
21 640 10 340 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 11 11 35 77,78 45
284. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 877/2019-1/2.2
21. Letný filmový festival: Čísla / 8. Zimný filmový festival 4 živly: Nula 2.2
(1/2019)
64 690 34 115 23 000 23 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 167 z 200 30 z 50 412 z 500
86 % 83,50 % 60 % 82,40 %
285. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1028/2016-1/2.2
Filmový seminár 4 živly 2016: 5. Zimný filmový seminár - Rebélia 18. Letný filmový seminár - Mladosť 2.2
(1/2016)
59 200 33 616 19 000 19 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 125 z 175 60 z 75 185 z 250
78 % 71,43 % 80 % 74 %
286. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1751/2014-1/2.2.
Filmový seminár 4 živly 2014 2.2
(1/2014)
50 800 29 000 16 000 16 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 225 88 z 150 96 z 125 184 z 275
76,44 % 58,67 % 76,80 % 66,91 %
287. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 817/2018-1/2.2
Filmový festival 4 živly 2018: 7. Zimné 4 Živly - ZAČIATOK 20. Letné 4 Živly - HAPPYEND 2.2
(1/2018)
60 050 29 115 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 146 z 175 61 z 75 420 z 500
85,20 % 83,43 % 81,33 % 84 %
288. Top kreativ, spol.s.r.o.
Hliny 1411/3, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 46161732
číslo žiadosti: 1979/2013-1/2.2
Medzinárodný festival motorkárskych filmov 2.2
(1/2013)
18 850 7 500 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
144 z 225 99 z 150 90 z 125 189 z 275
64 % 66 % 72 % 68,73 %
289. Top kreativ, spol.s.r.o.
Hliny 1411/3, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 46161732
číslo žiadosti: 254/2012-1/2.2.1
Medzinárodný festival motorkárskych filmov 2.2.1
(1/2012)
13 475 4 490 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
122 z 225 100 z 150 57 z 125 157 z 275
54,22 % 66,67 % 45,60 % 57,09 %
290. Top kreativ, spol.s.r.o.
Hliny 1411/3, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 46161732
číslo žiadosti: 1692/2014-1/2.2
Medzinárodný festival motorkárskych filmov 2.2
(1/2014)
18 800 8 200 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 105 z 150 89 z 125 194 z 275
70,22 % 70 % 71,20 % 70,55 %
291. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 442/2012-2/2.2.3
Mŕtvola musí zomrieť (účasť na zahraničných festivaloch, príprava materiálov a osobná účasť) 2.2.3
(2/2012)
15 300 12 120 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
89 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
39,56 % 0 % 0 % 0 %
292. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 302/2010-3/2.2.4
NICKYHO RODINA - medzinárodné premiéry 2.2.3
(3/2010)
19 000 14 500 18 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 14 34 75,56 45
293. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 305/2010-3/2.2.3
Nebo, peklo...zem - festivaly 2.2.3
(3/2010)
7 280 5 450 2 500 2 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 11 30 66,67 45
294. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 1351/2012-2/2.2.4
Zbohom súdruhovia - prezentácia diela na MFF CINEMATIK 2012, spojená s účasťou tvorcov 2.2.3
(2/2012)
12 391 9 150 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 225 40 z 150 80 z 125 120 z 275
50,22 % 26,67 % 64 % 43,64 %
295. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 1035/2016-1/2.2
Kinobus (nielen) filmový festival 2016 2.2
(1/2016)
17 449 6 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
44,80 % 0 % 0 % 0 %
296. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 2027/2013-1/2.2
Kinobus (nielen) filmový festival 2013 - Vina 2.2
(1/2013)
22 472 6 800 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 225 90 z 150 86 z 125 176 z 275
67,11 % 60 % 68,80 % 64 %
297. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 300/2011-2/2.2.1
Kinobus (nielen) filmový festival 2.2.1
(2/2011)
22 200 8 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 225 114 z 150 105 z 125 219 z 275
80,89 % 76 % 84 % 79,64 %
298. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 160/09/1-2010/2.2.1
Blatnica o filme 2.2.1
(1/2010)
12 840 5 900 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
5 5 3 13 28,89 45
299. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 1766/2014-1/2.2
Kinobus (nielen) filmový festival 2014 2.2
(1/2014)
14 972 5 400 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 225 89 z 150 89 z 125 178 z 275
66,22 % 59,33 % 71,20 % 64,73 %
300. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 268/2012-1/2.2.1
Kinobus (nielen) filmový festival 2012 2.2.1
(1/2012)
18 000 7 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 92 z 150 82 z 125 174 z 275
61,78 % 61,33 % 65,60 % 63,27 %
301. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 159/09/1-2010/2.2.1
Kinobus - (nielen) filmový festival 2.2.1
(1/2010)
19 400 7 550 2 000 2 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 10 28 62,22 45
302. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 1214/2015-1/2.2
Kinobus /nielen( filmový festival 2015 - teratralita kina 2.2
(1/2015)
18 711 6 530 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 250 95 z 175 22 z 75 117 z 250
59,20 % 54,29 % 29,33 % 46,80 %
303. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 48/2012-2/2.2.3
Three Days of Slovak Cinema 2012 2.2.3
(2/2012)
14 280 11 280 3 900 3 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 90 z 150 78 z 125 168 z 275
61,78 % 60 % 62,40 % 61,09 %
304. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 164/2011-2/2.2.1
Festival Áčko 2011 2.2.1
(2/2011)
19 800 13 800 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 225 102,50 z 150 101,25 z 125 203,75 z 275
80 % 68,33 % 81 % 74,09 %
305. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 247/2012-1/2.2.1
Festival ÁČKO 2012 2.2.1
(1/2012)
20 900 14 700 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177 z 225 88 z 150 102 z 125 190 z 275
78,67 % 58,67 % 81,60 % 69,09 %
306. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1984/2013-1/2.2
Festival študentských filmov Áčko 2013 - 17. ročník 2.2
(1/2013)
20 000 14 100 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 87 z 150 102 z 125 189 z 275
72,44 % 58 % 81,60 % 68,73 %
307. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 889/2017-1/2.2
Festival študentských filmov Áčko 2017 - 21. ročník 2.2
(1/2017)
14 615 10 615 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 117 z 175 43 z 75 350 z 500
76 % 66,86 % 57,33 % 70 %
308. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1691/2014-1/2.2
Festival študentských filmov Áčko 2014 - 18. ročník 2.2
(1/2014)
25 580 17 650 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 225 80 z 150 93 z 125 173 z 275
66,22 % 53,33 % 74,40 % 62,91 %
309. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 323/2010-3/2.2.2
ROKY,KROKY,SKOKY ... a predsa sa točí 2.2.2
(3/2010)
9 574 8 174 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 12 12 34 75,56 45
310. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 320/2010-3/2.2.3
Filmy FTF VŠMU na zahraničných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(3/2010)
10 541 7 841 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 12 15 40 88,89 45
311. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 856/2019-1/2.2
Festival študentských filmov Áčko 2019 - 23. ročník 2.2
(1/2019)
13 000 9 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 147 z 200 35 z 50 386 z 500
81,60 % 73,50 % 70 % 77,20 %
312. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 104/09/1-2010/2.2.1
Áčko 2010 - 14. ročník festivalu študentských filmov 2.2.1
(1/2010)
33 968 28 550 8 000 8 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 7 11 28 62,22 45
313. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1191/2015-1/2.2
Festival študentských filmov Áčko 2015 - 19. ročník 2.2
(1/2015)
20 000 17 000 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
157 z 250 117 z 175 19 z 75 136 z 250
62,80 % 66,86 % 25,33 % 54,40 %
314. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 862/2018-1/2.2
Festival študentských filmov Áčko 2018 - 22. ročník 2.2
(1/2018)
13 120 9 120 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 139 z 175 34 z 75 372 z 500
79,60 % 79,43 % 45,33 % 74,40 %
315. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1012/2016-1/2.2
Festival študentských filmov Áčko 2016 - 20. ročník 2.2
(1/2016)
16 700 12 200 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 112 z 175 41 z 75 153 z 250
64 % 64 % 54,67 % 61,20 %
316. za! amfiteáter
Pražská 1, 960 01, Zvolen
IČO: 42308518
číslo žiadosti: 857/2018-1/2.2
III. Prehliadka panoramatických filmov [ppf] Banská Bystrica + ďalšie 70mm projekcie 2018 2.2
(1/2018)
13 900 6 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 117 z 175 54 z 75 360 z 500
75,60 % 66,86 % 72 % 72 %
317. Združenie animačný ateliér detí a mládeže
Vrakúnska 29, 821 06, Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO: 42129117
číslo žiadosti: 976/2012-2/2.2.3
Účasť slovenských animovaných filmov pre deti na filmových festivaloch,prehliadkach a verejných podujatiach v zahraničí 2.2.3
(2/2012)
6 700 5 300 4 400 4 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
137 z 225 106 z 150 87 z 125 193 z 275
60,89 % 70,67 % 69,60 % 70,18 %
 32 890 58612 624 0916 149 3506 126 410
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.