hlavná stránka 
Audiovizuálny fond

Registračný systém Audiovizuálneho fondu

Žiadatelia:

- Registrácia nového žiadateľa
- Podanie žiadosti
- Prihlásenie existujúceho žiadateľa:
Prihlasovacie meno:

Heslo:

Návody:

- Príručka k elektronickej registrácii
- Vzor elektronického registračného formulára
- Príručka k vyúčtovaniu


Verejná databáza

- Verejná databáza Audiovizuálneho fondu
počet evidovaných žiadostí celkom: 8853
počet podporených žiadostí celkom: 5014
celková výška požadovanej dotácie:612 063 891 Eur
celková výška schválenej dotácie:176 266 012 Eur
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2024 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.