hlavná stránka → databáza 
Audiovizuálny fond

Verejná databáza Audiovizuálneho fondu

Vážení používatelia,

účelom verejnej databázy Audiovizuálneho fondu je najmä sprístupňovať verejnosti priebežne aktualizované informácie o podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu aj s možnosťou triedenia týchto informácií, ako aj ich detailnejšieho zobrazenia vo vzťahu k jednotlivým žiadostiam alebo žiadateľom.

Pri detailnom zobrazení každej žiadosti je k dispozícii popis projektu, jeho rozpočet, hodnotenie žiadosti príslušnou odbornou komisiou a kópia kreditu žiadateľa s informáciami aktualizovanými ku dňu vyhodnotenia žiadosti. Pri každej podporenej žiadosti je v jej detaile obsiahnutá aj forma a suma poskytnutých finančných prostriedkov, kópia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a po predložení ich vyúčtovania je vo verejnej databáze sprístupnené aj vecné vyhodnotenie projektu žiadateľom.

Na vstupnej stránke sa zobrazuje prehľad jednotlivých oblastí podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu. Z hlavnej ponuky si môžete vybrať zobrazenie zoznamu všetkých žiadostí alebo zobrazenie zoznamu žiadostí v príslušnom programe/podprograme. V nasledujúcej úrovni zobrazenia „zoznam žiadostí“ môžete na triedenie žiadostí využiť jednotlivé filtre (rok, výzva, program, podporené/nepodporené a pod.). Tieto filtre sa nachádzajú v hornej časti obrazovky.

V zozname žiadostí môžete kliknutím na príslušnú žiadosť zobraziť jej detail.

Z ponuky na pravej strane obrazovky si môžete vybrať aj zobrazenie zoznamu žiadateľov, v ktorom si následne tiež kliknutím na príslušného žiadateľa môžete zobraziť jeho detail aj s priebežne aktualizovanými informáciami o kredite žiadateľa a o jeho mínusových bodoch.

Vzhľadom na to, že v priebehu jednotlivých rokov sa na úrovni podprogramov menila štruktúra podpornej činnosti, odporúčame primárne triediť zoznam žiadostí podľa rokov alebo čísla výzvy.

Ak si dáte zobraziť zoznam žiadostí za príslušný kalendárny rok, môžete si z tohto zoznamu urobiť export údajov do súboru vo formáte „csv“.

Radi privítame vaše prípadné podnety a návrhy na zdokonalenie verejnej databázy Audiovizuálneho fondu, ktoré nám môžete poslať na adresu avf@avf.sk.

Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2024 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.