hlavná stránka → zoznam žiadateľov 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadateľov

výzva:
typ žiadateľa:
(ne)vysporiadaní žiadatelia:
názov/meno IČO typ
žiadateľa
adresa počet reg.
žiadostí
počet
podpor. žiadostí
1. Kinečko online, o.z. 51431173 PO_NE Javorová 1329/11
900 24 Veľký Biel
8 8
2. Mchallenge s.r.o. 44685726 PO Hurbanova 4,
927 01 Šaľa
1 0
3. Ugly Agency & Production s.r.o. 44671067 PO Dúhová 13
903 01 Senec
2 0
4. 0000 s.r.o. 54805767 PO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
2 0
5. 1115 42019648 PO_NE P. Križku 393/10
967 01 Kremnica
3 3
6. 3S Video, spol. s r.o. 35811242 PO Staré grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
7. 4av.sk, s. r. o. 45926859 PO Bilíkova 26
841 01 Bratislava - Dúbravka
7 1
8. 500 42244919 PO_NE Textilná 4
040 12 Košice - Nad jazerom
11 4
9. 5050 productions, s.r.o. 47957778 PO Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 0
10. 71km, s.r.o. 47367547 PO Vajanského nábrežie 9
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 1
11. A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435 PO_NE Karpatská 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 1
12. ACAPU, s.r.o. 45418233 PO Leškova 7/A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 4
13. Adamec, Igor 14757474 FO Klincová 17
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
14. Adamík Hrycová, Wanda 78249884 FO Beblavého 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
15. Adamove, Ján 35241248 FO Nešpora 2
984 03 Lučenec
1 0
16. ADATAS, spol. s r.o. 31379052 PO Trnavská 7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 0
17. Admiral Films, s.r.o. 48070441 PO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
5 1
18. Adore Films s.r.o. 47412828 PO Zámocká 3
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
19. Agentura RND, s.r.o. 35717076 PO Zahradnicka 95
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
20. Agentúra SIGNUM s.r.o. 35732598 PO Kĺzavá 11
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
21. AH production, s.r.o. 36806951 PO Irkutská 14/D
851 10 Bratislava - Rusovce
24 19
22. Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970 PO_NE J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
39 20
23. AKCENTT STUDIO, spol. s r.o. 31337635 PO Ipeľská 1
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
24. AKRAN, s.r.o. 44883277 PO Ignáca Gešaja 14
900 28 Zálesie
1 0
25. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 35718463 PO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
66 41
26. ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. 35710802 PO Hviezdoslavovo námestie 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
14 5
27. Alexander Niskač, samozaposlen v kulturi (producent, pedagog, fotograf) 87817269 PO Laborecká 8
066 01 Humenné
3 0
28. Alexandra, Gojdičová 32562418 FO Korytnická 6
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 1
29. Aliancia žien Slovenska 30809177 PO_NE Nabělkova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
30. All4films s.r.o. 47604077 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
9 2
31. Allexim s.r.o. 36813516 PO Palisády 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 1
32. Almostar s.r.o. 46340599 PO Štvrť SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice
7 3
33. AM:PM, s.r.o. 35854944 PO Romanova 33
85102 Bratislava - Petržalka
13 2
34. ANČA 42128323 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
21 17
35. Andrea Šestáková 46882332 SZCO Júnová 3201/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 0
36. Andrea Václavínek IMPERIO production 48211834 SZCO Pribišova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
3 0
37. ANGRY TIGER s.r.o. 51672294 PO Fraňa Kráľa 31
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 2
38. Anima Production spol. s r.o. 36321508 PO Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
4 0
39. ANIMFILM, s.r.o. 44100817 PO Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 1
40. Animoline, spol. s r.o. 35829290 PO Kopčianská 20
851 01 Bratislava - Petržalka
21 9
41. ansze, s.r.o. 54218314 PO Debraď 138
045 01 Debraď
1 0
42. Anzio s.r.o. 47240539 PO Mliekárenská 9
821 09 Bratislava - Ružinov
2 2
43. APA - Art Production Agency s.r.o. 35886447 PO Na Pasienku 62
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
44. AQUA H 32054432 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
45. ARAR s.r.o. 46293591 PO Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 28
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
46. ARCHA production s.r.o. 53246039 PO Zadunajská cesta 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
47. ARCONI 36769819 PO Pribinova 22
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
48. ARINA s.r.o. 36258377 PO Winterova 14
921 01 Piešťany
116 58
49. ARINAFILM s.r.o. 54548039 PO Dulovo nám. 4
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
50. Arolla film, s.r.o 44998988 PO Komenského 501/18
033 01 Liptovský Hrádok
6 1
51. ARS FORUM, o.z. 42193273 PO_NE Daxnerova 23
979 01 Rimavská Sobota
3 1
52. Ars Nova - združenie 31806651 PO_NE Lovinského 18
811 02 Bratislava - Staré Mesto
7 2
53. Ars Poetica 30852811 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
54. Arsy-Versy, s.r.o. 45901805 PO Haanova 48
851 04 Bratislava - Petržalka
16 10
55. ars_litera 30801273 PO_NE Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava - Staré Mesto
6 4
56. ART FILM FEST s.r.o. 48284254 PO Tomášikova 30C
821 01 Bratislava - Ružinov
6 6
57. ART FILM, n.o. 37954512 PO_NE Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
6 6
58. Art Park, s.r.o. 48291749 PO Pavlovová 11
821 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
59. Art4 fun studio, s.r.o. 46437886 PO Rosná 6
040 01 Košice - Juh
1 0
60. Art4, s.r.o. 36869716 PO Vajnorská 167
831 04 Bratislava - Nové Mesto
22 7
61. Artactive j.s.a. 52377261 PO Drotárska cesta 21/A
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 1
62. ARTAKTIV 42262852 PO_NE Pri Kríži 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
63. ARTBAR s.r.o. 45415536 PO Radlinského 22
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
64. ARTE 42177774 PO_NE Kadnárová 35
831 51 Bratislava - Rača
3 1
65. Artéria 42118875 PO_NE Ďumbierska 29
949 01 Nitra
2 1
66. Artichoke s.r.o. 35864842 PO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
59 30
67. ARTILERIA, s.r.o. 36706787 PO Drobného 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
38 30
68. ARTpoint s.r.o. 35970031 PO Istrijská 80
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 1
69. ARTREAL, s.r.o. 31379184 PO Prídavkova 27
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 3
70. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok 37974238 PO_NE Belanská štvrť 575/18
033 01 Liptovský Hrádok
1 1
71. ARYTMIA s.r.o. 52210979 PO Františka Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
8 6
72. Asociácia nezávislých producentov 45734011 PO_NE Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
16 13
73. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) 42263603 PO_NE Vištuk, č. 277
900 85 Vištuk
15 15
74. Asociácia slovenských filmových klubov 30812976 PO_NE Grösslingová 43
811 09 Bratislava - Staré Mesto
235 217
75. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z. 50133985 PO_NE Hurbanovo námestie 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 1
76. Asociácia slovenských kameramanov 36067091 PO_NE Svoradova 2
813 01 Bratislava - Staré Mesto
11 9
77. Asociácia súčasného tanca 31769080 PO_NE Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
78. ASTRAS s. r. o. 44623712 PO Holíčska 19
851 05 Bratislava - Petržalka
3 0
79. Atarax spol. s r.o. 31689647 PO Puškinova 2
040 01 Košice - Staré Mesto
12 1
80. atelier.doc 31812406 PO_NE Galandova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 4
81. atelier.doc, s.r.o. 43809537 PO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
23 15
82. Ateliér.EM 42173663 PO_NE Gorazdova 31
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
83. Aton Multimedia spol. s r.o. 31737463 PO Rybárska 1
911 01 Trenčín
1 0
84. Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 36066273 PO_NE Gallayova 43
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
85. ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
64 29
86. Audiovizuálny fond 42169330 PO Brodway 53
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
87. Autistické centrum Andreas n.o. 31821677 PO_NE Galandova 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
88. AVI Studio,s.r.o. 35695463 PO Na vyhliadke 22
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
7 2
89. AZYL Production s.r.o. 35799498 PO Panenská 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
71 36
90. B PRODUCTION s.r.o. 52359581 PO Vysoká 2/B
811 06 Bratislava - Staré Mesto
8 2
91. BA Production s.r.o 44255659 PO Plánky 390/4
840 02 Bratislava - Lamač
1 0
92. Bachratá, Libuša 96539542 FO Straková 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
93. Bachratý, Rastislav (Radek) 82936692 FO Bezručova 6
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
94. Bachynec, Matúš 89525664 FO Halalovka 30
911 08 Trenčín
1 1
95. BAD IDEA, o.z. 45782415 PO_NE Orgovánová 3413/2
945 01 Komárno
2 1
96. Bad Puppy s.r.o. 52502139 PO Malokarpatské námestie 1125/3
841 03 Bratislava - Lamač
1 0
97. Badač, Peter 43276024 FO Nám. SNP 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 4
98. Balašková, Bronislava 78255893 FO Ota Holúska 1A
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 0
99. Baláž, Michal 64325737 FO Duchnovičova 18
066 01 Humenné
2 1
100. Balážová, Soňa 47579514 FO P.O.Hviezdoslava 85/12-28
018 51 Nová Dubnica
2 1
101. Balcarová Kucbelová, Katarína 34737758 FO Šoltésovej 22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
102. Balko, Peter 68555439 FO Ul. Pavla Dobsinskeho 5240/40A
984 01 Lučenec
1 0
103. Baltazár Ryšavý - Boldi 40175111 SZCO č.d. 43
946 02 Čalovec
11 8
104. Bandiková, Andrea 45767815 FO Družstevná, 8
036 01 Martin
1 1
105. Banyák, Jozef 41158136 FO Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
106. Baranová, Martina 76287886 FO Meteorová 1
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
107. Barbara Feglová 43107893 SZCO Za tehelňou 3
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
108. Bari, Dominik 95877817 FO Golianova 16
040 18 Košice - Krásna
1 1
109. Barracuda Movie s.r.o. 36691798 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
14 14
110. Barták, Igor 18222781 FO Podzámčok 16
962 61 Podzámčok
1 0
111. Beaver production s.r.o. 52036359 PO J.Stanislava 7
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
112. Bečková, Petra 64561818 FO Teplická 45
914 01 Trenčianska Teplá
2 1
113. BEETLE s.r.o. 36737780 PO Topoľová 3
900 33 Marianka
31 11
114. Bencsíková, Beáta 67922616 FO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
115. Benedek, David 17332913 FO Hany Zelinovej 3
903 01 Senec
2 0
116. Benko, Michal 11393463 FO Domaniža 491
018 16 Domaniža
1 0
117. Beňová, Martina 15253533 FO ČSA 395/15
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
118. BeOnMind s.r.o. 45637440 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
5 2
119. Berezňáková, Barbora 16163965 FO Bernolákova 58
902 01 Pezinok
11 5
120. Berkat Slovensko, o.z. 42152445 PO_NE Priehon 104/19
972 05 Sebedražie
1 0
121. BFILM s.r.o. 45655839 PO Vajnorská 18
831 04 Bratislava - Nové Mesto
111 60
122. Bieliková, Zuzana 97984745 FO Anenská 3
810 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
123. Biermann, Rudolf 38218381 FO Pernek 346
900 53 Bratislava - Staré Mesto
1 0
124. Big Bang Creative, s.r.o. 46008888 PO Majoránová 45
821 07 Bratislava - Ružinov
2 0
125. Bilská, Zuzana 78437749 FO Za hradbami, 34
902 01 Pezinok
1 0
126. Binder, Erik 32397392 FO Adámiho, 24
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
127. Biograf, literatúra, fotografia, o.z. 42355966 PO_NE Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 2
128. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. 35758911 PO Hviezdoslavovo nám 17
811 02 Bratislava - Staré Mesto
11 11
129. Blackout productions, s. r. o. 47433396 PO Zhorínska 1387/10
841 03 Bratislava - Lamač
3 0
130. Blaško, Michal 14747724 FO Bartóková 1
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
131. Blažek, Ladislav 89476851 FO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
132. BLUE FACES s.r.o. 45354642 PO Hviezdoslavova 53
018 63 Ladce
2 2
133. Bobčík, Ivan 47458354 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
1 1
134. Bobčík, Ivan_ 24576144 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
2 0
135. Bobocká, Michaela 92553765 FO Očkov 123
916 22 Očkov
2 2
136. BOČEV s.r.o. 43897291 PO Nábr.arm.gen.L.Svobodu 20/101938
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 0
137. BODVA STUDIO s.r.o. 45866708 PO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
6 1
138. Bohinská, Alžbeta 19392988 FO Šulianske jazero 499
930 31 Bodíky
4 0
139. Boiler 42268044 PO_NE Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
17 16
140. Bolješik, Richard 47889241 FO Drotárska cesta 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 1
141. BONA FIDE o.z. 31310711 PO_NE Gorkého 2
040 01 Košice - Staré Mesto
2 1
142. BONTONFILM a.s. 36006858 PO Drieňová 34
821 02 Bratislava - Ružinov
54 40
143. Boris Šima szčo 43442081 SZCO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
144. Boroš, Pavol 88613661 FO Zlatá 2
974 05 Banská Bystrica
1 0
145. Boroš, Rastislav 68177715 FO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
4 3
146. Borsuková, Jana 27681386 FO Mierová 54
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
147. Bosák, Julián 14593791 FO Ždiarska 4
040 12 Košice - Nad jazerom
1 1
148. Božena o.z. 42408628 PO_NE Petzvalova 47
040 11 Košice - Západ
1 0
149. Brandy, s.r.o. 35903384 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
150. Branislav Molnár - Fotománia Plus 35327375 SZCO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
151. Kern, Branislav 53317386 FO Hrnčiarska 8
900 01 Modra
1 0
152. Breezymen 45630887 PO Račianska 243
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
153. Brezovská, Miroslava 69995263 FO Za kasárňou 56
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 1
154. Bright Sight Pictures, s.r.o. 50922777 PO Žilinská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
20 9
155. Brodfilm 44783132 PO Palárikova 2
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
156. Bródy, Henrich 93727275 FO Ružova dolina 20
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
157. Brštiaková, Petra 37621686 FO Pútnická 140
841 06 Bratislava - Devín
1 0
158. Buchelová, Martina 53885889 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 1
159. Bučka, Jana 82835944 FO Za sokolovňou 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 3
160. Bučková, Jana 53291167 FO Pod Hájom 6, Nitra
949 11 Nitra
1 1
161. budinsky, peter 69158476 FO wolkrova 25
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
162. C 9, s.r.o. 35760991 PO Kraskova 2
831 02 Bratislava - Staré Mesto
6 1
163. Cakanyova, Viera 76617512 FO Šustekova 15
851 04 Bratislava - Petržalka
4 4
164. CEKINO s.r.o. 51669439 PO Námestie Š.N.Hýroša 8
034 01 Ružomberok
1 0
165. Centaurus o.z. 45025495 PO_NE Lesná 1
974 01 Banská Bystrica
2 0
166. Centire s.r.o. 36866857 PO Záhradnícka 72
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
167. Centrum Umenia - Art for ART 42170109 PO_NE Kuklovská 1
841 08 Bratislava - Karlova Ves
2 0
168. Centrum voľného času 00188131 PO_NE Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
7 7
169. CEPER FILM, s.r.o. 46230114 PO Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
3 1
170. CHARACTER - Film Development Association 42181771 PO_NE Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
21 19
171. Chovanec, Lenka 78214168 FO Mýtna 33
902 01 Pezinok
1 1
172. Chovan, Radoslav 23249962 FO Skautská 2
040 01 Košice - Sever
3 0
173. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. 44667931 PO Sadová 29/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
8 0
174. Chyť sa roboty OZ 42295513 PO_NE Andreja Hlinku 59
921 01 Piešťany
1 0
175. Cibulková, Kristína 21458584 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
176. Cicha, Eduard 35192481 FO Fajnorovo nábrežie 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
177. Cinefil 42240549 PO_NE Mäsiarska 35
040 01 Košice - Staré Mesto
21 13
178. Cinema City Slovakia s.r.o. 44066490 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
3 3
179. CinemArt SK, s.r.o. 50071254 PO Grösslingová 2468/51
811 09 Bratislava - Staré Mesto
31 18
180. Cinematik, s. r. o. 45302847 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
25 23
181. CINEMAX Bratislava, s.r.o. 47661887 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
8 8
182. CINEMAX, a.s. 36612367 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
27 15
183. CinePunkt s.r.o. 54031176 PO Trieda SNP 61
040 11 Košice - Západ
1 1
184. Cinetica, s.r.o. 46348018 PO J.Rumana 29
031 01 Liptovský Mikuláš
2 1
185. Cinetype, s.r.o. 35834161 PO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
14 5
186. CineVision, s.r.o. 50626272 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Staré Mesto
8 2
187. CLASSIC MSL spol.s r.o. 35920092 PO Hlboká 728/1
941 48 Podhájska
11 11
188. Clontz, Naďa 53848398 FO Holubyho 351/25
916 01 Stará Turá
1 1
189. CLOSED CIRCLE PRODUCTION, s.r.o. 54510228 PO Nám.slobody 1194/21
926 01 Sereď
1
190. Co. MKI & HUMANITA Slovakia, s.r.o. 36531481 PO Za humnami 732/49
949 01 Nitra
1 0
191. CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Staré Mesto
163 104
192. Crazy Company s.r.o. 47539241 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
193. Creative Station s.r.o. 50019961 PO Topoľčianska 33
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
194. CREATV s.r.o. 31721958 PO Jesenského 10
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
195. Csudai, Viktor 21852314 FO Na križovatkách 39
821 04 Bratislava - Ružinov
2 2
196. Csütörtökiová, Daniela 93647541 FO Odborárska 6/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
197. CULTFILM s.r.o. 36782084 PO Bartoškova 8
831 04 Bratislava - Nové Mesto
7 3
198. Cultura, o.z. 50382136 PO_NE Partizánska 424/9
914 51 Trenčianske Teplice
4 0
199. Cvikova, Jana 82234147 FO Žabotova, 8
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
200. Czuczor , Noël 99423466 FO Nábrežná 2
940 73 Nové Zámky
1 0
201. Čechová, Simona 83786454 FO Ulica Vladimíra Clementisa 6644/28
917 01 Trnava
1 1
202. Čenkovej deti 42176379 PO_NE Vtáčnik 1
83101 Bratislava - Nové Mesto
10 3
203. Čepková, Lenka 83639192 FO SNP 410/7
907 01 Myjava
2 0
204. Čermáková Uličná, Soňa 84649838 FO Kvetoslavov 381
930 41 Kvetoslavov
2 1
205. Čermáková, Alena 67661423 FO Uránová 11
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
206. Čermák, Peter 83441146 FO Puškinova 12
902 01 Pezinok
1 0
207. Černeková, Lucia 55171287 FO Bernolákova 2082
955 01 Topoľčany
6 1
208. Číková, Ivana 63281216 FO Pri struhe 17
831 07 Bratislava - Vajnory
8 0
209. Človek v ohrození 31799311 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
8 7
210. Človek v ohrození, n.o. 50082001 PO_NE Baštová 343/5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
10 9
211. Čobejová, Michaela 89632628 FO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
212. D-RELAX s.r.o. 46739831 PO Balaton 2
920 01 Hlohovec
2 0
213. D.N.A. s.r.o. 35814209 PO Šancová 3563/100
831 04 Bratislava - Nové Mesto
66 31
214. DAFilms Slovensko 53033531 PO_NE Račianska 1575/78,
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
215. Kristek, Dalibor 47123826 FO T. G. Masaryka 36
940 68 Nové Zámky
1 0
216. DANAE Production s.r.o. 53327772 PO Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
5 2
217. Danay, Tomáš 11554364 FO Vavilovova 20
851 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
218. Dančiak, Stanislav 83874289 FO Bystrická 5881/2
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
219. Daniel Ondruš 40 963 250 SZCO Hanulova 9
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
220. Danubestory o.z. 42290791 PO_NE Dechtice 507
919 53 Dechtice
18 3
221. DARKROOM s.r.o. 44853262 PO Brečtanová 1
833 14 Bratislava - Nové Mesto
1 1
222. Horinek, Dávid 48284581 FO Bakošova 2101/30
841 03 Bratislava - Lamač
2 0
223. Davidov, Tomáš 98586731 FO Buzulucká 2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
1 1
224. Dayhey, s.r.o. 44075901 PO Rozvodná 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
17 7
225. DDP s.r.o. 46728970 PO Jaselská 2389/2
960 01 Zvolen
2 1
226. DESANT 48273635 PO Topoľová 3650/17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 1
227. Detary film s.r.o. 44 755 040 PO Palisády 33
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
228. Dielna autorského filmu 42171709 PO_NE Klenová 26
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
229. Different-občianske združenie 30852552 PO_NE Andrejová 88
086 37 Andrejová
2 1
230. DIGITRIXX, s.r.o. 36727806 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
231. Dingová, Bianka 21159778 FO Nám. J. Emanuela 304/14
922 03 Vrbové
1 0
232. Ditte, Lucia 63313982 FO Benediktiho 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 2
233. Divadelný ústav 00164691 PO_NE Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava - Staré Mesto
1 0
234. Divadlo Aréna 30777810 PO_NE Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava - Petržalka
6 4
235. Divadlo Pôtoň, n.o. 37971361 PO_NE 358
935 03 Bátovce
1 1
236. Divadlo RAMAGU o.z. 42232473 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
1 0
237. dive 2000 production,s.r.o. 44251891 PO Farská 22
949 01 Nitra
19 9
238. Diverzita o.z 36141658 PO_NE Matúškova 1643/20
026 01 Dolný Kubín
1 0
239. Diviak, Filip 27177491 FO Podkerepušky 650/24
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 1
240. Dlhý, široký a bystrozraký 42317339 PO_NE M.Rázusa 1751/44
960 01 Zvolen
2 1
241. Dluhý, Daniel 21795636 FO Bardejovská 5
060 01 Kežmarok
2 0
242. Dobrovoda, Denis 17669156 FO Zahradnicka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
243. doc.Darina Smržová - EDIT STUDIO 40963756 SZCO Donnerova 17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
244. Dodoková, Tereza 55543988 FO Makovického 10
971 01 Prievidza
1 0
245. dog 95 film factory s. r. o. 52575098 PO Rosna 10
040 01 Košice - Juh
2 0
246. DogDocs 42148260 PO_NE Bratislavská 415/15
010 01 Žilina
13 3
247. Dom kultúry 31871798 PO_NE Školská 118/1
926 01 Sereď
12 12
248. Dom kultúry LM 36139246 PO_NE Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
9 8
249. Dom kultúry mesta Handlová 00516465 PO_NE Námestie baníkov č. 3
972 51 Handlová
5 3
250. Dom kultúry Púchov 00490741 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
1 1
251. DOM KULTÚRY V ČADCI 37798740 PO_NE Matičné námestie č. 1434/11
022 01 Čadca
4 2
252. Dom kultúry v Námestove 00355321 PO_NE Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
10 10
253. Dom odborov Strojár, s.r.o. 31572596 PO Námestie S.H. Vajanského č. 2
036 01 Martin
5 4
254. Dombrovský, Peter 88595469 FO Čínska 2527/27
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 0
255. Domček, Šimon 93182782 FO Bilíkova 20
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
256. Dr.Olejník Jiří, Filmové štúdio KB-6 32158271 SZCO Pri kríži 1
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
257. Drozda, Samuel 73375631 FO Hany Meličkovej 37
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
258. DRYEYE Film s. r. o. 53694511 PO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
2 1
259. Dudková, Janka 15824521 FO Vlčie hrdlo 5
821 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
260. Dumplings Film s.r.o. 53874943 PO Masarykova 1957/49
071 01 Michalovce
1 0
261. Ďurinová, Paulína 12766111 FO Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok
4 4
262. Ďuriška, Martin 31984331 FO Tomášovská 7/A
900 29 Nová Dedinka
1 0
263. Ďuriš, Roman 51922586 FO Lermontovova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
4 3
264. Dušan Davidov-TITUS film 17097771 SZCO Buzulucká č.2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
17 7
265. Dynamo Productions s.r.o. 48125521 PO Pasteurovo nám. 5
040 01 Košice - Juh
11 4
266. Dzurindova, Zuzana 84256537 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 2
267. EALLIN NOMAD Slovakia 44774958 PO Špitálska 57/16
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 1
268. EDIT Studio, s.r.o. 46049428 PO Donnerova 717/17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
21 17
269. Eibner Production s.r.o. 44283679 PO Vazovova 7
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
270. Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081 PO Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
3 1
271. ekran s.r.o. 44550880 PO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
272. Elaia design studio, s.r.o. 35945966 PO Táborská 10
821 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
273. Elšík, Jozef 71264979 FO L. Svobodu 2166/13
909 01 Skalica
1 1
274. EMEDI, s.r.o. 36758485 PO Ľubická cesta 1268/33
060 01 Kežmarok
1 0
275. Engler, Igor 59423281 FO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
4 1
276. Envirofilm, n.o. 45737061 PO_NE Kráľovohoľská 2
974 11 Banská Bystrica
2 1
277. Epic production s.r.o 50729144 PO Alžbety Gwerkovej 27
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
278. Erik Bošnák - E.B. PRODUCTION 45462020 SZCO Ďumbierska 6871/14
080 01 Prešov
1 0
279. escadra s.r.o. 46605355 PO Špitalska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
9 3
280. eSlovensko, o.z. 37832069 PO_NE M. R. Štefánika 13
984 01 Lučenec
3 1
281. et cetera group, s.r.o. 46519793 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
31 15
282. Euforion – kultúrno voľnočasové fórum 31815308 PO_NE Černyševského 21
851 01 Bratislava - Petržalka
6 3
283. EuroCinema BB s.r.o. 36726265 PO T.Vansovej 2333/28
960 01 Zvolen
1 1
284. EuropaCinema ZV s.r.o. 36646245 PO Račianska 96
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
285. European Media Centre 42171881 PO_NE Osuského 6
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
286. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie 31805604 PO_NE Františkánske nám. 7
811 01 Bratislava - Staré Mesto
7 4
287. Európsky inštitút, s.r.o. 47180811 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 1
288. Eva Čarnogurská - Umelecké videá 47632046 SZCO Fraňa Kráľa 10
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
289. Expanzia 44038488 PO Holíčska 6
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
290. F. R. & G., spol. s r.o. 31330312 PO Ružová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
291. Fabian, Roman 41121965 FO Svätoplukova 1467/30
020 01 Púchov
1 1
292. Fabrika umenia 42377421 PO_NE Horská 1314/44
958 06 Partizánske
1 0
293. FAJNDIZAJN, s.r.o. 46019928 PO Boženy Němcovej 321/1
969 01 Banská Štiavnica
2 1
294. Fáma Productions s.r.o. 35779730 PO Sibírska 8
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
295. FANTOMAS PRODUCTION 44724349 PO Špitálska 57
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 3
296. Farba, Andrej 32481556 FO Vígľašská 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 2
297. FARBYKA, s.r.o. 35831901 PO Dunajská 58
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 1
298. Farkašová, Katarína 82153232 FO Nábělková 2
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
299. Fascinujúce deti ,o,z. 50285335 PO_NE Partizánska 17
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
300. Fatrsíková, Ľudmila 35411389 FO Strečnianska 7
851 05 Bratislava - Čunovo
1 0
301. feel me film s.r.o. 36288764 PO Borbisova 990/33
031 01 Liptovský Mikuláš
20 17
302. Fejer, Pavol 11744978 FO Adamiho 15
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
303. Felix, Adam 58134488 FO Jána Galbavého 3
949 01 Nitra
2 2
304. Ferencová, Marta 97293663 FO Námestie 1. mája 16
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
305. Ferenczová, Zuza 54666362 FO Jablonové 172
900 54 Jablonové
1 1
306. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o. 37924818 PO_NE Tupolevova 18
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
307. Fifik, Ľubomír 38156321 FO Plavecký Štvrtok 3619
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
308. Fifiková, Anna 37816182 FO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
309. Fifth Fox & Reflector, s.r.o. 03589338 PO Nad Dunajom 6
841 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
310. FILM 2000, s.r.o. 46001174 PO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
4 3
311. Film Europe s.r.o. 35934271 PO Matúškova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
117 92
312. Film Expanded 51898616 PO_NE Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
15 11
313. FILM EXPANDED Distribution Company s. r. o. 53560345 PO Haburská 211/20
821 01 Bratislava - Ružinov
18 12
314. FILM INSTITUTE 50821628 PO_NE Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 1
315. Film Pro, s.r.o. 45383723 PO Polárna 8
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
316. Film Tour 36796522 PO 297
925 26 Reca
1 0
317. Filma, s.r.o. 45411131 PO Jarková 77
08001 Prešov
1 0
318. Filmaari s.r.o. 52218571 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
319. FILMÁRIK TRENČÍN o.z. 51201160 PO_NE Nová Bošáca 335
913 08 Nová Bošáca
1 0
320. Filmarium s.r.o. 44453744 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 3
321. FilmFrame, s.r.o. 35969598 PO Cernysevskeho 10
851 01 Bratislava - Petržalka
25 7
322. FILMIEM 42354501 PO_NE Šancová 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
323. Filming Zone, s.r.o. 36584991 PO Bukovec 72
044 20 Bukovec
2 0
324. Filmmar, s.r.o. 35842270 PO Jakubovo námestie 3
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 1
325. Filmodrom 42299331 PO_NE 1. maja 2
969 01 Banská Štiavnica
6 3
326. filmotras s.r.o. 46713379 PO Vištuk 358
900 85 Vištuk
2 1
327. Filmový klub 23 Dolný Kubín 37910361 PO_NE Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín
2 2
328. FILMOVÝ KLUB BYTČA 42064767 PO_NE Hlinkova 673
014 01 Bytča
6 5
329. Filmpark production s. r. o. 36356212 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
95 43
330. Filmpark, s. r. o. 34135642 PO Ružová dolina 19
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
331. FilmPress.sk 42172659 PO_NE Čsl. parašutistov 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 11
332. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. 35966939 PO Palisady 42
811 06 Bratislava - Staré Mesto
8 0
333. filmsomnia s.r.o. 47968877 PO Hany Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 2
334. FilmStar s.r.o. 45871159 PO Haburská 29
821 01 Bratislava - Ružinov
2 1
335. FilmSTart spol. sr.o. 46929215 PO Robotnícka 13
974 01 Banská Bystrica
2 1
336. Filmtopia s.r.o. 46819002 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
63 51
337. Filmus s.r.o. 47633247 PO Nám. hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava - Petržalka
2 0
338. FilmWorx s.r.o. 50710699 PO Bajkalska 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
33 10
339. FilmWorx s.r.o. 46730524 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 0
340. fisheye s.r.o. 47595337 PO Klenová 13
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
341. Fitková, Katarína 75487486 FO Uhrová 24
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
342. FLEISCHER production s.r.o. 47680091 PO Eisnerova 40
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
343. Fluidum Film s.r.o 46827978 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
10 2
344. Fly Fish, s.r.o. 36576026 PO Štefánikova 24
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
345. FLY UNITED 37902041 PO_NE Levočská 2
010 08 Žilina
4 2
346. Fool Moon, s. r. o. 44992122 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
51 44
347. Formats Pro Media s.r.o. 45531854 PO Púpavova 35
841 04 Bratislava - Karlova Ves
19 5
348. Fornay, Mira 76257641 FO 29.augusta 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
349. Fornayová, Petra 88746221 FO Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
350. Forum Film Slovakia s. r. o. 46148060 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
26 24
351. Forza a.s. 36035092 PO Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
1 0
352. FOTOFO 30811911 PO_NE Prepoštská 4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
15 12
353. FOUR spol. s r.o. 35722657 PO Liptovská 5
821 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
354. Fourth Culture Films Ltd. 68854543 PO 32 Castle Street
Badín
1 0
355. FRAME FILM s.r.o 45468907 PO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
7 5
356. Frame film SK, s.r.o. 53663730 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 1
357. FREE COOL IN s.r.o 35916991 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 1
358. Freelancers 45556571 PO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
359. FRESH FABRIK, s.r.o. 46853812 PO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
360. FRESH FILM PRODUCTION s.r.o. 36844578 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
2 0
361. Frimmer, Martin 39338516 FO Bullova 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
362. frogmedia s.r.o. 46263900 PO Vajnorská 11
831 03 Bratislava - Ružinov
1 0
363. FUJART 42200091 PO_NE Perecká 24
934 05 Levice
1 0
364. FULLEYE s.r.o. 50499165 PO Kopčianska 10
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
365. Fullframe s.r.o. 46999337 PO Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 1
366. Fulmeková, Miriam 52987675 FO Panská 13
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
367. Furča Film s.r.o. 44332645 PO Šulekova 10
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
368. Furia Film plus s.r.o. 45429383 PO Ivanska 3
900 28 Zálesie
12 5
369. FURIA FILM s.r.o. 36681971 PO Ferienčíkova 1
811 08 Bratislava - Staré Mesto
42 20
370. Gábor, Peter 52481128 FO Karpastká 1
974 11 Banská Bystrica
5 1
371. Gajdoš, Jakub 51766223 FO Trieda SNP 8
974 01 Banská Bystrica
1 0
372. GARFIELD FILM s.r.o. 45240540 PO Pernek 346
900 53 Pernek
15 10
373. Gärtner., Peter. 52862793 FO Lúčna 1014/1
014 01 Bytča
1 0
374. Gašparík, Peter 53593459 FO Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
1 1
375. Gašparík, Peter 47698141 FO Pri Hrubej lúke 25
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
376. Gazík, Martin 61457432 FO Ďumbierska 3E
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
377. Gažová, Gabriela 24181233 FO Južná 15
934 01 Levice
4 2
378. Géci, Matej 41927117 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
379. Géci, Richard 83883613 FO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
380. Gejdoš, Pavel 88613944 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
381. Geletová, Petra 41126617 FO Pitelová 110
966 11 Trnavá Hora
1 0
382. Gemerské osvetové stredisko 31297781 PO_NE Betliarska 8
048 01 Rožňava
1 1
383. Genský, Roman 29476337 FO Pri tehelni 3
934 01 Levice
1 0
384. GENTA FILM 35917181 PO Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava - Ružinov
5 1
385. GEORGE MILLER s.r.o. 47602546 PO Majerníkova 1B/81
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
386. Gerbel, Jana 92321157 FO Björnsonova 3046/16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
387. Glasnerová, Magdaléna 48767637 FO Homolova 27
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
388. Global Motion Frames s.r.o. 43849296 PO Nejedlého 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
389. Globe 35894725 PO Kuklovska 15
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1
390. Glocko, Peter 82829582 FO Staré záhrady 12
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
391. Gogár, Vladimír 61775434 FO Bulharská 31.
821 04 Bratislava - Ružinov
3 0
392. Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 PO Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš
15 12
393. Gombíková, Jana 75732428 FO Hodžova 11
911 01 Trenčín
1 1
394. Gonda, Martin 75863167 FO Čordáková 8
040 11 Košice - Západ
3 1
395. gotthardt film, s.r.o. 46073078 PO 29.januára 649/29
059 38 Štrba
5 3
396. Gradovová, Irina 91921114 FO Podháj 63
974 05 Banská Bystrica
1 1
397. Grajciar, Marek 28124573 FO č.d. 188
962 66 Sebechleby
1 0
398. GRAND SLOVAKIA, s.r.o. 36011045 PO Terany 39
962 68 Terany
3 1
399. Green Talk s.r.o., 46370773 PO Gorkeho 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
400. Gregorčok, Andrej 66164676 FO Mamateyova 1584/3
851 04 Bratislava - Petržalka
3 3
401. Gregušová, Veronika 19346117 FO Vajanského nábrežie 19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
402. GRIMALDI PRODUCTION s.r.o. 46972773 PO Šťastná 11
821 05 Bratislava - Ružinov
6 3
403. Gröber, Gabriel 38452395 FO Nám. Hraničiarov 35
851 03 Bratislava - Petržalka
4 0
404. Grusková, Anna 11585846 FO Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 1
405. Guča s. r. o. 47586001 PO Šancova 15
811 05 Bratislava - Staré Mesto
18 10
406. Guga, Ján 28382289 FO Nad tehelňou 69
911 01 Trenčín
1 0
407. Gyárfáš Lutherová, Soňa 67457619 FO Floglova, 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
408. Gyárfáš, František 47626925 FO Palisády 32
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
409. György, Dominik 68839798 FO Venevská 28
990 01 Veľký Krtíš
2 1
410. H3-Creative s.r.o. 50391364 PO Nerudova 18082/1
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
411. Hailstone s.r.o. 47392371 PO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
14 10
412. Hajzoková, Erika 35865268 FO Sv.Vincenta, 2
821 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
413. Halmová, Lucia 15454423 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
414. halusicova, silvia 88538739 FO mokrohajska cesta 10
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
415. Hanáková, Petra 19362652 FO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 5
416. Hančinová, Hana 82163627 FO Landererova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
417. Hansman, Ivan 64751661 FO Jasovská 3
857 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
418. Hanulák, Lukáš 77288639 FO Suché miesto 36
900 25 Chorvátsky Grob
5 3
419. Hanuljak, Adam 86182999 FO Palárikova 21
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
420. Harlem, s.r.o. 35970553 PO Grösslingová 67
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
421. Harmaniaková, Anna 72361563 FO Na Karlove 2
974 01 Banská Bystrica
4 0
422. HBFilm, s.r.o. 35897660 PO Bratislavská 38
900 21 Svätý Jur
1 0
423. HD Studio Production s.r.o. 47493755 PO Ivana Bukovčana 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
424. Hellios international s.r.o. 45247889 PO Estónska ul. č.20
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
425. Hercegová, Kristina 58845451 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
426. HERO SQUARED KFT 77638953 PO Dózsa György út 102
010 68 Badín
1
427. Hevier, Daniel 83861186 FO Švabinského 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
428. Hirjak, Pavol 19584745 FO J.G. Tajovského 3
071 01 Michalovce
1 0
429. HITCHHIKER Cinema, s.r.o. 46540474 PO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
53 37
430. HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 35865148 PO Kollárovo námestie 19
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 3
431. Holloš, Vladimír 99456676 FO Panská 39
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
432. Holubník 45782016 PO_NE Sienkiewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
433. Holubova, Dorota 85298482 FO Sieniewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
434. HomeMedia Production s.r.o. 36771023 PO Seberíniho 2
821 03 Bratislava - Ružinov
2 0
435. Homo Felix o. z. 42264847 PO_NE Obrancov mieru 100/100
969 01 Banská Štiavnica
1 1
436. Hoppanová, Anastasia 89436744 FO Západný rad 11
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 1
437. Horňák, Michal 43159146 FO Macharova 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
438. Horský film Poprad, n.f. 31949517 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
13 13
439. Horský interneotvý klub, o.z. 36066508 PO_NE Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry
1 0
440. Hory a mesto 36070360 PO_NE Strmé sady 5805/16
841 01 Bratislava - Dúbravka
13 11
441. HoryZonty 42018641 PO_NE Radlinského 9
911 05 Trenčín
12 11
442. Hošková, Michaela 64857395 FO Horná 15
977 01 Brezno
1 1
443. Hraník, Jakub 15588283 FO Na Hrebienku 4894/19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
444. Hriň, Marek 46298835 FO Medzi vodami 201/1
965 01 Žiar nad Hronom
4 1
445. Hrínová, Barbora 32113151 FO H. Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 3
446. Hrušková, Zuza 75356667 FO Doncova 1443/5
034 01 Ružomberok
1 0
447. Huba, Jakub 14357735 FO Staroturský chodník 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
448. Hucíková, Ivana 94953154 FO Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
7 3
449. Hučková, Valentína 76692856 FO Jasikova 18
821 03 Bratislava - Ružinov
1 1
450. Hudák, Marián 91134469 FO Sofijská 10
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 1
451. Hudec, Dušan 26936472 FO Justičná 5
811 07 Bratislava - Staré Mesto
5 4
452. Hulapa film, s. r. o. 45461163 PO Riazanská 36
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 10
453. Hulman, Miloslav 41365779 FO Sadová 115/5
921 01 Piešťany
1 0
454. Hvišč, Martin 94915417 FO Staré záhrady 36
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
455. I.N.P. s.r.o. 35819634 PO Jamnického 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
11 2
456. ICONUS s.r.o. 47085282 PO Pekná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
457. Ideas Film, s.r.o. 35821078 PO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 3
458. IFFTT, o.z. 50222066 PO_NE M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
1 1
459. Igor Rešovský - AIM 30367735 SZCO Kvetoslavov 153
930 41 Kvetoslavov
1 0
460. ilovefilm s.r.o. 35691859 PO Športová 121/7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 6
461. ImagIn Studios s.r.o 47383208 PO Dolinská 27
914 42 Horné Srnie
1 0
462. IMAGINE PRODUCTION s.r.o. 47503416 PO Tulská 19
960 01 Zvolen
1 0
463. IMAGINE VISION, s.r.o. 31735631 PO Masarykova 22
080 01 Prešov
1 0
464. IMAGINE VISIONS 50693921 PO Urbánkova 13
080 01 Prešov
1 0
465. IMAGINECOMMUNICATIONS s.r.o 36791440 PO Jána Stanislava 18
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
466. Imrich Nagy-BODVA STUDIO 32698151 SZCO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
5 2
467. INCOGNITO PRODUCTION 35860766 PO Desiata 2
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
468. Ing. arch. Juraj Krumpolec 35332662 SZCO Jelšová 3
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 2
469. Ing. Miroslav Ciglian - MOON EYE STUDIO 45713332 SZCO Bobrovec 306
032 21 Bobrovec
1 0
470. Ing. Miroslav Drobný 32601301 SZCO M.R.Štefánika 13
984 01 Lučenec
4 0
471. Ing.Ján Valent - FOCUS 22659099 SZCO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
472. INGENIUM Slovakia s.r.o. 44897855 PO Vajanského 29/5953
917 01 Trnava
2 1
473. Ingrid Ďurinová IPON Public Relations 32589875 SZCO Belanská 560/46
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
474. Iniciatíva Inakosť 37995545 PO_NE Rajská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
5 5
475. INOUT STUDIO, s.r.o. 44420773 PO Palkovičova 13
821 08 Bratislava - Ružinov
20 9
476. IRISFILM s.r.o. 51419742 PO Zaježová 158
962 63 Pliešovce
2 0
477. IRON LIBRI, s.r.o. 46215336 PO Hronského 1327/5
957 04 Bánovce nad Bebravou
1 0
478. ita agentúra, s.r.o. 31345506 PO Čajakova 4033/13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
28 26
479. Ivan Popovič - MY STUDIO 32172567 SZCO Púpavová 26
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 3
480. Tirpáková, Ivana 51203979 FO Budatínska 3063/67
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
481. Ivančíková, Lenka 35126966 FO Dolná Streda 282
925 63 Dolná Streda
1 1
482. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o. 48146307 PO Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
7 4
483. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. 47383984 PO Panenská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
484. J.A.M. FILM 1999, s.r.o. 35766549 PO Fedákova 22
841 02 Bratislava - Dúbravka
5 1
485. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o. 31326757 PO Lazaretská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
11 3
486. Čorba, Ján 51169983 FO Nová 403/33
976 96 Medzibrod
1 0
487. Janáč, Milo 54717728 FO Športová 30
056 01 Gelnica
1 0
488. JandL, marketing a reklama, s.r.o. 31356036 PO Štefánikova 6
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
489. Janiš, Juraj 35215596 FO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
490. Jaroslav, Baran 43173839 FO Vyšehradská 11
851 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
491. Jaroš, Martin 52889142 FO Hradištná 23
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
492. Jasaň, Marek 13521682 FO Novomeského 16
903 01 Senec
1 0
493. Jeleneková Michaela 37420241 SZCO F.Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
1 1
494. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o. 47467420 PO Podhájska 10
900 33 Marianka
4 0
495. JM film s.r.o. 31678190 PO Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
1 0
496. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 31343899 PO Búdkova 32
811 04 Bratislava - Staré Mesto
39 22
497. Jones, Lenka 98884665 FO Raztocna 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
498. Jonisová, Katarína 26168365 FO Brezová 14
953 01 Zlaté Moravce
1 1
499. Juračka, Pavol 34697233 FO Hany Meličkovej 4
841 05 Bratislava - Karlova Ves
3 1
500. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN 47625538 SZCO Príbovce 70
038 42 Príbovce
1 0
501. Juraj Galvánek - C-GA FILM 17359911 SZCO Budatínská 49
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
502. Juraj Kilián 44873522 SZCO Floriánske námestie 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 0
503. Jurčišin-Kukľa, Jozef 97166876 FO Dúhová 110
900 26 Slovenský Grob
1 0
504. K.B.service & consulting, s.r.o. 35823356 PO Družstevná 2
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
505. K13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PO_NE Kukučinová 2
040 01 Košice - Juh
1 0
506. K2 Production s.r.o. 44752539 PO Vavrinecká 54
831 52 Bratislava - Nové Mesto
33 14
507. K2 STUDIO s.r.o. 31400990 PO Oráčska 18
831 06 Bratislava - Rača
49 40
508. Kadlečík, Pavol 84761847 FO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
509. Kadlečík, Peter 49816847 FO Palkovičova
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
510. KADMEDIA s.r.o. 44112840 PO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
8 3
511. KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. 51063778 PO_NE Schillerova 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
512. KAFI-Občianské združenie 45005257 PO_NE Pasteurovo nám. 5
040 00 Košice - Juh
1 0
513. kaleidoscope s.r.o. 50178709 PO Špitálska 2214/20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 2
514. Kalinová, Andrea 83185672 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
515. Kalinová, Barbora 15491327 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
516. Kaliská, Michaela 23362191 FO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
517. Kaliská, Zuzana 57349612 FO nu
nu Bratislava - Staré Mesto
4 0
518. Kalmár, Peter 19546828 FO Kuzmányho 23
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
519. Kalužáková, Veronika 64394189 FO Nám. Hraničiarov 27
851 03 Bratislava - Petržalka
3 3
520. Kameňolom 52792692 PO_NE Prievozska 1308/17a
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
521. KANIMEX s.r.o. 35797011 PO Haanova 39
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
522. Karol Trnka - KartA 32110465 SZCO Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
3 1
523. Kasanický, Filip 39532919 FO Liptovská 2113/17
034 01 Ružomberok
1 1
524. Kašová, Lucia 33949873 FO Na Brezinách 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 3
525. Kazimír, Martin 78711557 FO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
526. Keď môžem pomôžem 51278561 PO_NE Moldavská 9
040 11 Košice - Západ
1 0
527. Kelemen, Roman 18412513 FO Na Vŕšku 425/16
900 89 Častá
1 0
528. Kendera, Marek 68585841 FO Jána Jančeka 21
034 01 Ružomberok
4 0
529. kerekesfilm s.r.o. 54002095 PO Mikoviniho 31
040 11 Košice - Západ
14 2
530. Kerekes, Peter 83397987 FO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
531. KFS production, s. r. o. 44168870 PO Krátka 134/12
900 46 Most pri Bratislave
32 17
532. Kilián, Juraj 13747417 FO Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
533. Kinema s.r.o. 36360414 PO Sliačska 1/D
831 02 Bratislava - Nové Mesto
7 7
534. KINEMATOGRAF, s.r.o. 46470786 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 4
535. kino Danubius Štúrovo 34001085 PO_NE Hlavná č.6
943 01 Štúrovo
1 1
536. KINO INVEST s.r.o. 48235181 PO Námestie republiky 5994/32
984 01 Lučenec
7 6
537. Kino PO s.r.o. 53877187 PO Grobská 11C
900 27 Bernolákovo
1 1
538. KINOPE s.r.o 52546551 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
4 4
539. KINOX.SK s.r.o. 46287531 PO Hviezdoslavova 46
900 31 Stupava
1 0
540. Kirchhoff, Robert 75817125 FO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
541. Klimáček, Viliam 47135344 FO Zadunajská 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
542. Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského 42272441 PO_NE Tomášikova 10/G
821 03 Bratislava - Ružinov
1 0
543. Kľujev, Nazarij 79783768 FO Štefanikova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
544. kňažková, soňa 54118411 FO považská 559/16
914 41 Nemšová
1 0
545. Knopp, Erik 54587443 FO Špania Dolina 214
974 01 Špania Dolina
1 0
546. Kocourková, Veronika 36261358 FO Komenského 17
068 01 Medzilaborce
1 1
547. Kočiš, Michal 59287769 FO Tehelná 600/6
087 01 Giraltovce
1 0
548. Kočišová, Nikola 77639724 FO Hlavná 511
094 14 Sečovská Polianka
1 0
549. KODRETA furniture s.r.o. 36005908 PO Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
550. Kojnok, Arnold 56138683 FO Sklárska 574/4
987 01 Poltár
1 0
551. Koláriková, Lenka 76578553 FO Riečka 102
974 01 Riečka
2 1
552. Koleják, Jozef 43315616 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 1
553. Kolejáková, Veronika 45916126 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 1
554. Kolenčík, Andrej 19867683 FO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
4 2
555. Kollár, Jozef 19144697 FO Ľudovíta Fullu 9
841 05 Bratislava - Devín
1 1
556. KOLOTOČE s.r.o. 47218495 PO Nám.Š.Moysesa č.4
974 01 Banská Bystrica
2 1
557. Kolsa Films SK 53549899 PO Záhradnícka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
558. Korec, Pavol 61329218 FO Groslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
8 5
559. Koškovský, Tibor 87543112 FO Hankovce 170
067 12 Hankovce
2 0
560. Košťál, Peter 72333795 FO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
561. Kovács, Igor 63538266 FO SNP 35
900 21 Svätý Jur
2 0
562. Kováčik, Peter 44451787 FO Na stebničku 533/17
086 33 Zborov
4 2
563. Kozuch, Joanna 68642531 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
564. Krajcova, Daniela 42928537 FO Mýtna 9
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 1
565. Krajčovič, Matej 94162357 FO Ružová 7
974 11 Banská Bystrica
2 0
566. Krajňák, Matúš 41828968 FO Čergovská 20
080 01 Prešov
4 3
567. Králiková Hashimoto, Lena 37853439 FO Beniakova 5/A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
568. Král, Miroslav 98121324 FO Párovská 5
911 01 Nitra
1 0
569. Král, Vladimír 37699823 FO Doľany 90
900 88 Doľany
1 1
570. Krasnohorsky, Juraj 66868391 FO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
571. Kratochvíl, Jakub 17213166 FO Šoltésovej 32
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
572. Kristóf, György 71245799 FO Pasterurovo námestie 5
040 01 Košice - Juh
5 1
573. Krištof, Martin 58637234 FO sv. Bystríka 3
010 08 Žilina
1 1
574. Krištúfek, Peter 67849177 FO Jeséniova 28
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 3
575. Krizkova, Zuzana 87876825 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
576. Križka , Timotej 46534327 FO Timravina 3
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
577. Križková, Eva 72972954 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Rača
5 3
578. Križková, Tereza 32262397 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
579. Križková, Zuzana 27341629 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
580. Krnáč, Ján 19113626 FO Padličkovo 26
977 01 Brezno
1 0
581. Krnáč, Tomáš 35811628 FO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
582. Krňanová, Daša 69111269 FO Sklárska 17
987 01 Poltár
1 0
583. Krupa, Tomas 58186838 FO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
3 2
584. Kubicar, Matej 12425295 FO Palarikova 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
585. Kuboš, Marek 96977322 FO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
4 4
586. Kučíková, Kamila 79893229 FO Björnsonova 3039/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
587. Kuhn, Teodor 46779226 FO Sinokvetná 25
821 05 Bratislava - Ružinov
3 3
588. Kultúrna scéna 42386497 PO_NE Nám. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
589. Kultúrne a spoločenské stredisko 00145254 PO_NE Jašíkova 179
023 54 Turzovka
1 1
590. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 00516988 PO_NE Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
7 6
591. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve 31916503 PO_NE Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
1 1
592. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii" 37923561 PO_NE M. R. Štefánika 9
972 71 Nováky
1 1
593. Kultúrne centrum Modra 00350109 PO_NE Sokolská 8
900 01 Modra
8 8
594. Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 PO_NE Rovniankova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
7 6
595. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky 34017526 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
596. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 36010456 PO Antona Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
10 10
597. Kurta, Adam 91912784 FO Letecká 16
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
598. Kušnieriková, Lena 67579356 FO Šancová 50
831 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
599. KUUL.TV, s.r.o. 36287890 PO Liptovská 31
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
600. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 36145203 PO_NE Ul. 17. Novembra 1258
022 01 Čadca
6 3
601. Kysucké múzeum v Čadci 36145076 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
2 1
602. L.A.C. 34029052 PO_NE Priateľstva 91
930 02 Orechová Potôň
2 0
603. La Plata Production s. r. o. 46910042 PO Silvánová 23/B
902 01 Pezinok
1 0
604. LADISLAV GULIK DRAP STUDIO 41680821 SZCO JANKA KRÁĽA 1549/44
958 06 Partizánske
2 0
605. Lakčevič, Zvonko 67516836 FO Kadnárova 37
831 51 Bratislava - Nové Mesto
1 0
606. LampART 37917358 PO_NE Karpatská 62
911 01 Trenčín
13 7
607. Langerová, Viera 15296119 FO Okružná 772/70
058 02 Poprad
2 2
608. Lapšanská, Kristína 98573245 FO Francisciho 14
054 01 Levoča
3 2
609. Laputa 45021520 PO_NE Cesta k nemocnici 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
610. Lasicová, Hana 58794399 FO Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
611. LAST FRAME PRODUCTION, s.r.o. 45881103 PO Ľ. Fullu 3416/9B
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
612. Laura, združenie mladých 31955916 PO_NE Mamateyova 4
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
613. LAVAS 42023165 PO_NE Mostová 231
958 04 Partizánske
6 2
614. Lavrik, Silvester 78819393 FO Hronského 1327
957 04 Bánovce nad Bebravou
4 2
615. Laxton s.r.o. 46394486 PO Západný rad 37
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
616. Lazor, Anna 45835115 FO Atenská č.18
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
2 0
617. LECA production, s.r.o. 46079424 PO Martina Rázusa
911 01 Trenčín
4 0
618. Lehotsky Film s.r.o. 47354496 PO Líščie údolie 12
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 2
619. Lengyel, Branislav 42346914 FO Vajanského 1592/10
034 01 Ružomberok
1 0
620. Lenka Šturmankinová 50127161 SZCO Poničanova 62
040 17 Košice - Barca
1 0
621. LEON Productions, spol. s r.o. 35749041 PO Jadranská 41/2341
841 01 Bratislava - Dúbravka
32 24
622. Lesná, Ľubica 29342448 FO Tvarožková 1385/10
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
623. Life o.z. 36070106 PO_NE Hrobáková 24
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
624. Límová, Zuzana 54875621 FO Halalovka 64
911 08 Trenčín
2 2
625. Liová, Zuzana 64767299 FO Kysucká 16
903 01 Senec
1 1
626. LIPSTICK s.r.o. 47606738 PO Koreničova 699/2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
12 6
627. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 PO_NE Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
2 2
628. Live AID 30801443 PO_NE Lazaretska 29
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
629. Living documentary 42255058 PO_NE Úzka 2740/30
900 42 Dunajská Lužná
4 1
630. LJ Production s.r.o. 46910387 PO Pribinova 1172/7
020 01 Púchov
3 1
631. Local Media Institute 42023408 PO_NE Nová Lehota 45
972 51 Handlová
1 0
632. LOS FILMOS s.r.o 04679217 PO Miletičova 23
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
633. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 36140953 PO_NE Prieložtek č. 1
036 01 Martin
5 0
634. Loupfilm s.r.o. 50504088 PO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 0
635. Lovasová, Štefánia 35658615 FO Hviezdoslavova, 12
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
636. Ľubomír Beňo P.ART 17769311 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
3 3
637. Ľubomír Bukový - HALECORE Artivist 45634220 SZCO Jána Mazúra 2
036 01 Martin
1 0
638. Lubomír Štecko - Neo - Media 40776999 SZCO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
639. Diko, Lukáš 51668017 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
640. Luther&Partner s.r.o. 36701335 PO Flöglova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
641. LUX communication 30813000 PO_NE Kapitulská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
642. LV Production, s.r.o. 44819749 PO Veľkolúcka 1226/53
962 31 Veľká Lúka
9 3
643. Ondrušová, Lýdia 53263235 FO Nad Laborcom 1770/6
071 01 Michalovce
1 0
644. M.O.M.ent production s.r.o. 36723738 PO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
15 3
645. M@M o.z. 42062969 PO_NE M.R. Štefánika 54
036 01 Martin
5 2
646. Macko, Dušan 37997299 FO Škultétyho 30
949 12 Nitra
1 0
647. Madejova, Martina 47522692 FO Palkovičova 18
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
648. Maderova, Lubomira 56538814 FO Znievska 23
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
649. Madness Productions s.r.o. 47612584 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
650. Magat, Peter 33917457 FO Jana Kovalika 18
010 01 Žilina
1 1
651. Magic Box Slovakia, s.r.o 35832550 PO Trenčianska 47
821 09 Bratislava - Ružinov
23 19
652. Magic Seven Slovakia, spol. s r. o. 35765623 PO Štefánikova 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 1
653. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 PO Šustekova 8
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
654. Majer, Radovan 89947764 FO Švermova 19
974 04 Banská Bystrica
1 0
655. Malá scéna s.r.o 50091735 PO Šarfická 128/66
900 82 Blatné
4 0
656. Maletzová, Soňa 62784291 FO Stefana Kralika 1/A
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
2 1
657. Mančuška, Ján 89383516 FO Moyzesova 31
900 28 Ivanka pri Dunaji
3 2
658. Mandala Pictures, s.r.o. 45418110 PO Mariánska 18
900 31 Stupava
27 12
659. MAO production s.r.o. 35910704 PO Tematínska 2
851 05 Bratislava - Petržalka
8 3
660. Maráky, Daniel 73852173 FO 29. augusta 362
900 46 Most pri Bratislave
2 1
661. Marek Šulík 41493532 SZCO č.d. 358
900 85 Vištuk
1 0
662. Marek Urban, Marek Urban 32171158 FO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
663. Môťovská, Mária 05788803 FO Nejedlého 11
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
664. Mario Lorenc 41805500 SZCO Prašník 231
922 11 Prašník
1 0
665. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 PO Bratislavská 1/A
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 1
666. MARLEN Media Group s.r.o. 45860289 PO Berehovská 2168/1
075 01 Trebišov
10 3
667. Hnát, Martin 50095595 FO SNP 25
066 01 Humenné
3 2
668. Martin Tokár 44702248 SZCO Vinné 36
072 31 Vinné
2 2
669. Martinetti (rod. Spalova), Martina 69537925 FO Kpt. Nálepku 24
920 01 Hlohovec
1 0
670. Martiniaková, Mária 51653358 FO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
671. Marušic, Juraj 66623992 FO Mierová 167
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
672. Matej Mazák - animovaný film 47886111 PO Novákova 2
036 01 Martin
1 1
673. Materáková, Michaela 32454549 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
674. Matia, Pavol 18788138 FO Vojenska, 1
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
675. Matičné Studio Karola Plicku, s.r.o. 46553380 PO Horná 21
974 01 Badín
1 0
676. Matisko, Roman 61868698 FO Šándorová 6
821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
677. Matje! s. r. o. 50808591 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Rača
1 0
678. Matrka, Simon 55579713 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
679. Matrka, Šimon 88671559 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
680. Vizár, Matúš 47833068 FO Americká 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
681. Matyas Brych 50356186 SZCO Duklianská 644/13
089 01 Svidník
2 0
682. Mátyus, Róbert 42626379 FO Národná trieda 67
040 01 Košice - Sever
1 1
683. Max Movie s.r.o, 35858532 PO Košická 37
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
684. MAYA, spol. s r.o. 31362095 PO Čajakova 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
7 6
685. Mazl s.r.o. 36705799 PO Haydnova 21
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
686. MEBA Production, s.r.o. 45485666 PO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
9 2
687. MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 PO Staré Grunty 3633/214B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
64 33
688. Media Pro Entertainment Slovakia s r.o. 45508071 PO Bratislavská 1/d
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 0
689. Media Voice 48414085 PO_NE Okružná 21/1
972 51 Handlová
5 4
690. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 36728683 PO Obchodná 1
955 01 Topoľčany
1 1
691. Mediapulz s.r.o. 36615153 PO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
692. Mediastream, s.r.o. 45885788 PO Turistická 95
949 01 Nitra
2 0
693. Medical Trade, s.r.o. 35882701 PO Bullova 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
694. Medvecký, Jakub 91127174 FO Zochova 1019/20
026 01 Dolný Kubín
2 1
695. mee river 53607767 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1
696. mee, s.r.o. 46345001 PO Olivová 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2
697. Melikant, Jan 89738137 FO Agátová 4
052 01 Spišská Nová Ves
1 1
698. Meliš, Tibor 85895322 FO Mierové námestie 93/26
019 01 Ilava
1 1
699. Memory film s.r.o. 47166347 PO TATRANSKÁ 96
974 11 Banská Bystrica
4 2
700. Meressa Rusnokova, Daniela 65462256 FO Pankúchova 3
851 04 Bratislava - Petržalka
1 1
701. Mesto Banská Bystrica 00313271 PO_NE Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
1 0
702. Mesto Banská Štiavnica 00320501 PO_NE Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
969 24 Banská Štiavnica
11 10
703. Mesto Bardejov 00321842 PO_NE Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
5 3
704. Mesto Brezno 00313319 PO_NE Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
2 2
705. Mesto Detva 00319805 PO_NE J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
1 1
706. Mesto Dubnica nad Váhom 00317209 PO_NE Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
10 8
707. Mesto Handlová 00318094 PO_NE Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
1 0
708. Mesto Hlohovec 00312509 PO_NE M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
3 3
709. Mesto Hriňová 00319961 PO_NE Partizánska 1612
962 05 Hriňová
5 4
710. Mesto Kežmarok 00326283 PO_NE Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
3 2
711. Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 PO_NE Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
712. Mesto Krompachy 00329282 PO_NE Námestie slobody 1
053 42 Krompachy
1 0
713. Mesto Krupina 00320056 PO_NE Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
6 5
714. Mesto Lučenec 00316181 PO_NE Novohradská 1
984 01 Lučenec
2 2
715. Mesto Malacky 00304913 PO_NE Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky
2 2
716. mesto Martin 00316792 PO_NE Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
717. Mesto Modra 00304956 PO_NE Dukelská 38
900 01 Modra
2 1
718. Mesto Myjava 00309745 PO_NE M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava
1 1
719. Mesto Nová Dubnica 00317586 PO_NE Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
1 0
720. Mesto Nové Zámky 00309150 PO_NE Hlavné námestie 10
940 35 Nové Zámky
14 12
721. Mesto Partizánske 00310905 PO_NE Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske
2 2
722. Mesto Pezinok 00305022 PO_NE Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok
1 1
723. Mesto Poltár 00316342 PO_NE Železničná 489/1
987 01 Poltár
2 0
724. Mesto Poprad 00326470 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
1 1
725. Mesto Púchov 00317748 PO_NE Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
2 1
726. Mesto Rimavská Sobota 00319031 PO_NE Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
2 1
727. Mesto Snina 00323560 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
1 1
728. Mesto Spišská Nová Ves 00329614 PO_NE Radničné námestie č. 7
052 70 Spišská Nová Ves
2 2
729. Mesto Stropkov 00331007 PO_NE Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
1 1
730. Mesto Svidník 00331023 PO_NE Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidník
3 2
731. Mesto Šaľa 00306185 PO_NE Nám. sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
8 7
732. Mesto Tisovec 00319155 PO_NE Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
1 0
733. Mesto Trebišov 00331996 PO_NE M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
7 6
734. Mesto Trenčianske Teplice 00312088 PO_NE M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
4 3
735. Mesto Trstená 00314897 PO_NE Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
11 10
736. Mesto Turčianske Teplice 00317004 PO_NE Partizánska 413/1
039 01 Turčianske Teplice
1 1
737. Mesto Vráble 00308641 PO_NE Hlavná 1221
952 01 Vráble
1 1
738. Mesto Zlaté Moravce 00308676 PO_NE 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
1 1
739. Mesto Žiar nad Hronom 00321125 PO_NE Š.Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
3 2
740. Mestská časť Bratislava-Petržalka 00603201 PO_NE Kutlíkova 17
852 12 Bratislava - Petržalka
1 1
741. Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 PO_NE Námestie sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad
8 8
742. Mestské centrum kultúry Malacky 00350117 PO_NE Záhorácka 1919
901 01 Malacky
11 10
743. Mestské kultúrne a osvetové stredisko 42089697 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
5 5
744. Mestské kultúrne centrum 00352454 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
3 2
745. Mestské kultúrne centrum 37952005 PO_NE SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
6 6
746. Mestské kultúrne centrum Hlohovec 00182877 PO_NE Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec
2 2
747. Mestské kultúrne stredisko 00350702 PO_NE Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
11 10
748. Mestské kultúrne stredisko 00059404 PO_NE Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
3 3
749. Mestské kultúrne stredisko 00125598 PO_NE Mariánske námestie 1
053 04 Spišské Podhradie
3 0
750. Mestské kultúrne stredisko 00352179 PO_NE Starý trh č.46
060 01 Kežmarok
2 1
751. Mestské kultúrne stredisko 00138789 PO_NE Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca
9 9
752. Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 PO_NE Gorkého 1
066 01 Humenné
9 9
753. Mestské kultúrne stredisko Levice 00060526 PO_NE A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
10 10
754. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 42080312 PO_NE Námestie Majstra Pavla 54
054 01 Levoča
6 5
755. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 00 182 869 PO_NE A.Dubčeka č.27
921 34 Piešťany
11 11
756. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota 00358649 PO_NE Nám. Š.M.Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
5 5
757. Mestské kultúrne stredisko Senec 00350125 PO_NE Námestie 1. mája 2
903 01 Senec
7 7
758. Mestské kultúrne stredisko Senica 00514071 PO_NE Námestie oslobodenia 11/17
905 01 Senica
4 4
759. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 00062448 PO_NE Hasičská 25
943 01 Štúrovo
7 6
760. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 00500879 PO_NE Námestie Ľudovíta Štúra 2357
955 01 Topoľčany
2 1
761. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti 00358657 PO_NE Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
2 1
762. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 00149683 PO_NE Janka Borodáča 18
083 01 Sabinov
8 7
763. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE 00186660 PO_NE Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce
9 9
764. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 42208033 PO_NE Námestie A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce
3 2
765. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 35519088 PO_NE M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
10 10
766. METAFORUM 51911523 PO_NE Špitálska 45
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 2
767. MFF Piešťany, o.z. 30856663 PO_NE Bitúnková 1453/23
900 31 Stupava
5 5
768. Mgr. art. Eva Gajdošová 45689571 SZCO Pavlovova 1049/18
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
769. Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM 40969983 SZCO Hany Meličkovej 2989/14
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
770. Štepka, Juraj 40247830 FO Klobučnícka 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
771. Mgr. art. Marek Valovčin 50075063 SZCO Sv. proroka Eliáša 117/1
094 14 Sečovská Polianka
1 0
772. Malo, Martin 51410796 FO Nográdyho 6
960 01 Zvolen
1 0
773. Mgr. art. Peter Morávek - Film 48319902 SZCO Trenčianska 37
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
774. Móciková, Simona 51029421 FO Palkovičova 4276/24
955 01 Topoľčany
1 0
775. Mgr. Ján Jurga 47018798 SZCO Murgašová 3196/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
776. Mgr. Jaroslav Mikuš - Centaurus 34552642 SZCO Karpatská 370/26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
777. Mgr. Peter Drobka Cooperation Art Agency / C.A.A. 13976061 SZCO Jurigovo nám. 5
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
778. Balla, Tamas 46997075 FO Kapicova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
3 0
779. Mgr. Tomáš Pašteka - DETAIL 32195028 SZCO Kovácsova 22
851 10 Bratislava - Rusovce
1 1
780. Mgr. Vladimír Kucer - Charisma 32482221 SZCO Humenská 31
040 11 Košice - Západ
1 0
781. Mgr. Vladimír Štric - FILM 2000 36924199 SZCO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 2
782. Mgr.art Katarína Kerekesová - OD PLOTNY 40051463 SZCO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
783. Mgr.art Mária Staviarska 75041719 SZCO Lomnická 2
080 05 Prešov
2 2
784. Julény, Jakub 50071181 FO Sládkovičova 1166/15
962 31 Sliač
1 1
785. Stašák, Michal 52874621 FO Vimperská 3010
962 12 Detva
1 0
786. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO 41473272 SZCO Agátová 1097/3
900 23 Viničné
4 2
787. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM 41330145 SZCO č.d. 558
900 67 Láb
4 2
788. Mgr.art. Tomáš Krupa 46566929 SZCO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
1 0
789. Mgr.art. Viktor Tinák Uhrín 41035801 SZCO Slovenského 12
040 01 Košice - Sever
1 0
790. Micenková, Jana 94595957 FO Húskova 15
040 11 Košice - Sídlisko KVP
2 1
791. Michal Vasilko - HD STUDIO 43278183 SZCO Ivana Bukovčana 26
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
792. micháliková, simona 67813757 FO Osloboditeľov 680/16
914 41 Nemšová
1 0
793. Michalovič, Peter 11628144 FO Blagoevova 22
851 04 Bratislava - Petržalka
2 2
794. Mičev, Stanislav 19932558 FO Hronská 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
795. MIDART,s.r.o. 36425087 PO P.O.Hviezdoslava
036 01 Martin
5 0
796. Midriak, Ľuboš 74159216 FO Mýtna 44
811 07 Bratislava - Staré Mesto
7 0
797. Miestne kultúrne stredisko Terchová 00001306 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Žilina
2 0
798. Miestne kultúrne stredisko v Terchovej 00364886 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Terchová
1 0
799. Mihalčínová, Anna 29224389 FO Fibichova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
800. Mihalyiová, Michaela 31629129 FO Moskovská 4
071 01 Michalovce
1 1
801. Mikula, Jakub 82447128 FO Šulekova, 6
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
802. Mikulová, Katarína 57557844 FO Ventúrska 8
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
803. Minarčin, Peter 41295472 FO Povina 19, 19
023 33 Povina
4 0
804. Minár, Peter 44859272 FO Jozefská 1
921 01 Piešťany
1 1
805. Mind & Art, s. r. o. 50975668 PO Vajnorská 21/A
831 03 Bratislava - Staré Mesto
1
806. MiOli entertainment, s.r.o. 51432714 PO Kvačalova 1008/43
821 08 Bratislava - Ružinov
1
807. MIRAFILM s.r.o. 36729256 PO Pri Suchom Mlyne 72
811 04 Bratislava - Staré Mesto
7 4
808. MIRAFOX, s.r.o. 36755320 PO Rajská 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
23 9
809. Mirakl 50024701 PO_NE Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
810. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR 37308599 SZCO Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
811. Mišíková, Katarína 79877329 FO Pod Rovicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 3
812. Mitašová, Renáta 63718764 FO Kuzmányho 923/27
017 01 Považská Bystrica
1 0
813. MJ Advisory, s.r.o. 44173989 PO Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
814. MLYNY CINEMAS spol. s r.o. 47979372 PO Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
8 8
815. MM Film s.r.o. 36680168 PO Poľná 17
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
816. MMM group, s.r.o. 44997744 PO Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
817. Moiré s. r . o. 47707381 PO Pribišova 3030/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
818. Mokrá, Michaela 13593165 FO 29.augusta 4
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
819. Molnár, Branislav 22299928 FO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
820. Molnár, Csaba 75426474 FO Mesačná 10
945 01 Komárno
1 1
821. Mólo 42359503 PO_NE Medená 11
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
822. Moncoľová, Ivana 64118327 FO Nám. SNP 14
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
823. Monsters films s.r.o. 52793338 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
2 1
824. Morgan Financial Group, s. r. o. 46488804 PO Bošániho 5
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 0
825. morusa s.r.o. 46862919 PO Pražská 3223/13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 1
826. Mosnák, Fedor 93981454 FO Muskátová 40
821 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
827. Motte s.r.o. 45419965 PO Trebuľa 1741/17
962 31 Sliač
7 1
828. Mountain resort Donovaly s. r. o. 31439195 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
829. MOVE THE MOVIE s.r.o. 46925384 PO Račianska 143
831 54 Bratislava - Nové Mesto
2 0
830. Moving Medical Media, s.r.o. 50179071 PO Lopenícka 24
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
831. MOVIO, s.r.o. 47090375 PO M.R.Štefánika 3512/20
955 01 Topoľčany
1 0
832. MOW, a. s. 36706949 PO Vansovej 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
833. Mózer, Martin 29195122 FO Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
834. MPhilms 30800293 PO_NE Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
16 14
835. MPhilms s.r.o. 45354731 PO Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
100 55
836. Mravec, Juraj 16982792 FO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
837. MULTIKULTÚRA V NÁS 42182964 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
838. Muránska, Ľubica 57746553 FO Ľubľanská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
839. Murín, Gustáv 26589848 FO Hagarova 2549/17
831 51 Bratislava - Staré Mesto
1 1
840. Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 PO_NE Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
1 1
841. MW Promotion spol. s r.o. 31620124 PO Komenského 2375/36
960 01 Zvolen
1 0
842. Nadácia City TV 35506849 PO_NE Jesenského 12
040 01 Košice - Staré Mesto
8 3
843. Nadácia Cvernovka 50063421 PO_NE Račianska 78
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
844. Nadácia TV JOJ 37925636 PO_NE Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
845. Námerová, Barbora 88536936 FO Rastlinná 8
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
846. NAMUR s.r.o. 45297240 PO Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
847. NAPIONIERI s. r. o. 45932018 PO Tatranská 51
974 11 Banská Bystrica
4 2
848. Náš Devín 50525701 PO_NE Štítová, 10/4105
841 10 Bratislava - Devín
1 0
849. Centková, Natália 54096596 FO Vrátna 44
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
850. Naturally s.r.o. 47792001 PO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
2 0
851. Návrat 31746209 PO_NE Šancová 42
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
852. Návraty k pokladom 50464582 PO_NE Botanická 39
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
853. Nemčeková, Jana 91747393 FO Gúgska 25
940 01 Nové Zámky
5 1
854. Németh, Mário 75199876 FO Palmová 4
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
855. Neskaradziany, Valery 62764915 FO Banícka 32
974 05 Malachov
1 0
856. Neveďal, Peter 17265191 FO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
857. Nezisková organizácia FIFFBA 42166551 PO_NE Bratislavská 57
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
4 3
858. Morgenstein, Nina 41642929 FO Cyprichova 8
831 54 Bratislava - Nové Mesto
1 0
859. Niňaj, Jaroslav 45989669 FO Magurská 8
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 2
860. NINJA film s.r.o. 53107004 PO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 1
861. No Label Sound s.r.o. 36841706 PO Sokolíkova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
862. Noacho production s.r.o. 54581923 PO Račianska 88B
831 02 Bratislava - Rača
1 0
863. noemo production s.r.o. 45943231 PO včelárska 5
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
864. noemo, s.r.o. 35886994 PO Pribinova 22/A
811 09 Bratislava - Staré Mesto
24 7
865. Nohelová, Šárka 46552941 FO Dobrovského 3
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
866. Noperfection, s.r.o. 50425480 PO Zemiansky Kvašov 2423/44
017 01 Považská Bystrica
1 0
867. Nota Media s. r. o. 44473397 PO Veternicová 27
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
868. NOTES Production, s.r.o. 35917873 PO Karadzicova 39
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 2
869. NOVÉ TVÁRE / NEW FACES 42007445 PO_NE Rudlovská cesta 13
974 01 Banská Bystrica
1 0
870. NOVINSKI s.r.o. 35925957 PO Vlčkova 35
811 04 Bratislava - Staré Mesto
20 6
871. Novohradské osvetové stredisko 45020094 PO_NE J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec
1 0
872. Nový film 42105404 PO_NE Škultétyho 28
080 01 Prešov
8 3
873. NUNEZ NFE s.r.o. 45427518 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Lamač
16 5
874. nutprodukcia s.r.o. 48281239 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
52 26
875. o.z. Efilm 50082116 PO Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
876. občianske združenie EEE 42179793 PO_NE Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
17 13
877. občianske združenie Film Generácia 42412307 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
878. Občianske združenie Free Film 42203911 PO_NE Mesačná 10.
945 01 Komárno
1 0
879. Občianske združenie Nový Priestor - medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla 42258693 PO_NE Tománkova 2A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
880. Občianske združenie Občania tretieho milénia 35549475 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
881. Občianske združenie Pour Art 42128455 PO_NE Hlavná 68
900 31 Stupava
1 0
882. Občianske združenie Supertrieda 42138604 PO_NE Heydukova 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 2
883. Občianske združenie Vresk Factory 37897900 PO_NE Hronské Predmestie 1057/9
97404 Banská Bystrica
5 1
884. Občianske združenie: Živá spoločnosť 42253039 PO_NE Páričkova 31
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
885. Občianske združenie\"ŠUPKA\" 31772269 PO_NE Dúbravská cesta 11
845 32 Bratislava - Karlova Ves
1 0
886. Obec Blatnica 00316571 PO_NE Blatnica 1, 1
038 15 Blatnica
2 1
887. Obec Bošany 00310255 PO_NE SNP 112
956 18 Bošany
1 1
888. Obec Demandice 00306878 PO_NE Hlavná č.236
935 85 Demandice
1 0
889. Obec Halič 00316091 PO_NE Mierová 66
985 11 Halič
1 0
890. Obec Ludanice 00310689 PO_NE SNP 448/69
956 11 Ludanice
1 0
891. Obec Margecany 00329347 PO_NE Obchodná 7
055 01 Margecany
1 1
892. Obec Nižná 00314684 PO_NE Nová doba 506
027 43 Nižná
1 1
893. Obec Očová 00320153 PO_NE SNP 330/110
962 23 Očová
1 1
894. Obec Orechová Potôň 00305669 PO_NE Kostolná ulica 281/11
930 02 Orechová Potôň
1 0
895. Obec Pata 00306126 PO_NE Hlohovecká 103
925 53 Pata
1 0
896. Obec Pliešovce 00320170 PO_NE Hviezdoslavova 1
962 63 Pliešovce
2 0
897. Obec Smižany 00691721 PO_NE Námestie M. Pajdušáka 50
053 11 Smižany
1 0
898. Obec Smolenice 00312983 PO_NE SNP 52
919 04 Smolenice
1 1
899. Obec Závod 00310158 PO_NE Sokolská 243
908 72 Závod
2 0
900. Obermajer, Lukáš 64942929 FO Oreské 120
908 63 Oreské
3 1
901. Obertová, Veronika 57881254 FO A.Hlinku 115
921 01 Piešťany
1 1
902. objectif, s.r.o 47371048 PO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
22 20
903. OKNO obč.z. 36070858 PO_NE Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
9 4
904. Olekšák, Roman 18485453 FO Leškova 10
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
905. Oľga Marošová - OLI 34998730 SZCO Donska 20
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 1
906. Oľhová, Mária 18116194 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
2 2
907. Oľhová, Tereza 18398366 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
1 1
908. Ondrej Šulaj 46830952 SZCO Gorkého 200/15
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
909. Ondríková, Daniela 77355575 FO Čimhová 184
027 12 Liesek
3 0
910. Oniščenko, Juraj 29248453 FO Kmeťovo námestie 1
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
911. Oparty, Matúš 58246879 FO M. Gaceka
026 01 Dolný Kubín
1 0
912. OREO s.r.o. 35849614 PO Vajnorská 1
831 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
913. Osobnosti.sk 42170150 PO_NE Pri kríži 5
841 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
914. Osuch, Peter 37459805 FO Štúrova 31
972 01 Bojnice
1 0
915. OTHER CONTENT s. r. o. 44144415 PO Tomášikova 21
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
916. Oto Vojtičko OTTO-QUELLE 30647649 SZCO Hlavné námestie 76
060 01 Abrahámovce
1 1
917. Out of Frame s.r.o. 36664456 PO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
3 1
918. Out of home, o.z. 42206839 PO_NE Učiteľská 19
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
919. Ové Pictures, s.r.o. 45711950 PO A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany
3 3
920. OYSTER agency 48076431 PO Partizánska 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
921. OZ Adrenalín 42412501 PO_NE Myjavská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 2
922. OZ Cestou necestou 42270880 PO_NE Drotárska cesta 1470/4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
923. OZ KINO S 42247411 PO_NE Turgenevova 28
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
924. OZ Menachem 53533976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
925. OZ MENACHEM 53633976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
926. OZ Priatelia divadla a filmu 42134897 PO_NE Cajlanská 203
902 01 Pezinok
2 0
927. P-MAT, n.o. 31820832 PO_NE Ambroseho 2
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
928. Pacek Halmová, Lucia 29173595 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
3 0
929. Pálenik, Jozef 46381313 FO Kašťieľska 281/21
919 51 Špačince
1 0
930. Palonder, František 91848396 FO Znievska 10
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
931. Palúch, Martin 71564355 FO Beskydská 3
974 01 Banská Bystrica
3 3
932. Palúchová, Jana 92512293 FO Hurbanova 1
984 01 Lučenec
1 0
933. PAMARCH, s.r.o. 46282041 PO Štefánikova7
949 01 Nitra
1 0
934. Pamäť národa 42175267 PO_NE Romanova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
10 3
935. Panák, Erik 74396256 FO Winterova 1754 / 14
921 01 Piešťany
1 1
936. Panáková, Jaroslava 79973213 FO Nemcovej 2/16
036 01 Martin
1 0
937. Panáková, Silvia 32135921 FO Rozvodná 15
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
938. Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429 PO_NE Tomášikova 20
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
939. Paprika Studios s.r.o. 50437500 PO Zochova 6-8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
5 2
940. Paragliding Expedition Slovakia 42184941 PO_NE Vilova 27
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
941. Parralel s.r.o. 50353471 PO Na hrádzi 8
851 10 Bratislava - Čunovo
2 0
942. partizanfilm s.r.o 36816981 PO Havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
22 17
943. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o. 36188131 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
20 12
944. Pastirčák, Daniel 84571898 FO Pifflová 3
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
945. Pastirčáková, Debora 19261347 FO Panenská 30
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
946. Paššová, Laura 12264177 FO Sládkovičova, 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
947. Pašš, Patrik 45148344 FO Sladkovicova 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 2
948. Pašš, Patrik 84349993 FO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
1 1
949. Patapuf o.z. 42181437 PO_NE Ľudovíta Fullu
901 01 Malacky
1 0
950. Pauer, Marián 19798718 FO Znievska 28
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
951. Pauerová, Lucia 49647967 FO 19
985 02 Breznička
1 0
952. Pavel Dvořák Vydavatreľstvo Rak 17358086 SZCO J. Holčeka 65
900 86 Budmerice
2 0
953. Pavlac, Peter 56927332 FO Šteberlova 75
902 01 Pezinok
1 0
954. Pavlovičová, Eva 65282777 FO Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
955. Pázman, Marcel 38258612 FO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
3 1
956. peacemaker films s.r.o. 52445933 PO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 2
957. PEGART s.r.o. 44011644 PO Pribišova 6
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
958. Pegasfilm s.r.o. 45425809 PO Tomášikova 26
821 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
959. Pekarcik, Pavol 74661187 FO havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
1 0
960. Leidenfrostová, Kristína 34326318 FO Ivana Bukovčana 28
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
5 3
961. per ART 42365147 PO_NE Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
962. PERMANENT PRODUCTION s.r.o. 47483971 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 2
963. Balko, Peter W. 47584831 FO Pavla Dobšinského 5240/40A
984 01 Lučenec
1 1
964. Peter Bielik 32216432 SZCO Námestie hraničiarov 16
851 03 Bratislava - Petržalka
1 1
965. Peter Hledík Barok film 17390818 SZCO Gogolova 27
914 51 Trenčianske Teplice
5 2
966. Peter Kerekes s.r.o. 35932368 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
54 37
967. Skala, Peter 43468098 FO Slobody 30
862 61 Dobrá Niva
1 0
968. Petit Press, a.s. 35790253 PO Lazaretská 12
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
969. petit-grand 36696901 PO M. Sch. Trnavského 18
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
970. Petráňová, Miriam 85596645 FO Pražská 13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 3
971. Petrovičová, Michala 66479676 FO Pekná 366
908 73 Veľké Leváre
1 0
972. Petrovský, Michal 27542579 FO Radlinského 94/7
014 01 Bytča
2 1
973. Petrovský, Michal 82437527 FO Radlinského 94
014 01 Bytča
1 0
974. Petrov, Stanislav 86559354 FO Donnerova 19
851 07 Bratislava - Staré Mesto
2 0
975. Pezinské kultúrne centrum 42129168 PO_NE Holubyho 42
902 01 Pezinok
8 8
976. PFX SK s.r.o. 54652707 PO Karpatská 18
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1
977. PhDr. Pavol Štec - Promedium 41006461 SZCO Matuškova 2
040 11 Košice - Západ
1 0
978. PHOENIX FILM s.r.o. 47690844 PO Cez vody 13/19 - Bodice
031 01 Liptovský Mikuláš
3 2
979. Photomania Events s.r.o. 46836756 PO Balkánská 102
851 10 Bratislava - Rusovce
3 0
980. Piga, Martin 79511528 FO Budimír, 535
044 43 Budimír
1 1
981. Piknik Pictures, s.r.o. 36752649 PO Staré Grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
22 8
982. Piknik Service s.r.o. 52059545 PO Rača 10171
831 01 Bratislava - Rača
5 1
983. Pinčíková, Mária 62796874 FO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
5 2
984. Pirohova, Jana 27173762 FO Čelakovského 4
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
985. Pirošková, Adriana 52296629 FO Holíčska 5
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
986. Piško, Rastislav 74966442 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
987. Piussi, Lucia 49839869 FO Karpatská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
988. Piussi, Zuzana 36571951 FO Kuzmányho 12
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 3
989. Pivarčiová, Katarína 82324894 FO Vilová 31
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
990. Pivovarníková, Martina 68521486 FO Potočná 10
056 01 Gelnica
2 1
991. PIXI FILM s.r.o. 47015802 PO Ukrajinská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
992. PIXLA produktion s.r.o. 48084069 PO Plavecký Štvrtok 511
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
993. PJF s.r.o. 46424792 PO Športová 2886/82
926 01 Sereď
2 1
994. Pjonteková, Miroslava 57399211 FO Suchá hora 26
060 01 Kežmarok
1 0
995. plackartnyj s.r.o. 47691433 PO Tylova 1044/19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 7
996. plaftik, s.r.o. 35846445 PO Brestová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
2 0
997. Plančíková, Vladislava 65651498 FO Čierny Brod 472
925 08 Čierny Brod
1 1
998. playwork production s.r.o. 63338214 PO Mikovíniho 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
999. plutoon s.r.o. 47412241 PO Račianska 88 B
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
1000. Pnacekova, Michaela 18858559 FO Hlboka 49
104 39 Nitra
1 1
1001. Pňačeková, Michaela 17867936 FO Hlboká 49
949 01 Nitra
2 0
1002. PO.CITY 42038995 PO_NE Prostějovská 4840/28
080 01 Prešov
7 7
1003. PO:CITY, s.r.o. 36661406 PO 17.novembra 162
080 01 Prešov
1 0
1004. Podhradská, Lea 18741869 FO Ružový háj 1352/3
929 01 Dunajská Streda
1 0
1005. PodlahaShow 50087606 SZCO Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce
1 0
1006. Pohanková, Oľga 73132141 FO Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
1007. Pokorný, Peter 14673247 FO Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1008. Polygon Production s.r.o. 35780690 PO Mliekárenská 8
821 09 Bratislava - Ružinov
4 3
1009. Pop Up Films s.r.o. 53022556 PO Chorvátska 2703/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
5 4
1010. Popovičová, Alexandra 57735141 FO sokolikova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
1011. Portugalský inštitút, o.z. 30788684 PO_NE Skuteckého 24
974 01 Banská Bystrica
1 0
1012. positive film, s. r. o. 46076158 PO Konventná 19
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1013. Potápačský klub Vodnár 35510455 PO_NE Námestie svätého Egídia 3
058 01 Poprad
2 0
1014. Povykom 42372631 PO_NE Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 1
1015. Prablesková, Michaela 21866195 FO Hanulova 20
949 01 Nitra
1 0
1016. PRAUS, ERIK 46044655 FO Segnerova 2, 689/2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
1017. Pressburg Partners Production s.r.o. 53518501 PO školská 2743/3
946 03 Kolárovo
2 1
1018. PRO Leaders, s.r.o. 36757284 PO Kalinčiakova 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1019. producer, s. r. o. 44441134 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 3
1020. Prokopová, Marta 85654149 FO Na Úvrati 16
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
1021. Promea Communication spol. s r.o. 35772638 PO Tvarožkova 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 1
1022. promovie s.r.o. 48029645 PO Bradáčova 2
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
1023. ProReMi s.r.o 52370763 PO Tichá 2179/4
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1024. ProStudio Film, spol. s r.o. 36721514 PO Havlíčkova 7
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1025. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. 36220418 PO Hradné údolie 9A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
15 6
1026. PSYCHÉ film, s.r.o. 36662151 PO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
7 4
1027. Publikum.sk 42160049 PO_NE Hospodárska 93
917 01 Trnava
4 2
1028. PubRes s. r. o. 31345824 PO Grösslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
133 82
1029. Púchovská kultúra, s.r.o. 50648616 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
3 2
1030. PULZAR experimental film&video s.r.o. 36840874 PO Znievska 11
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
1031. Punkchart films s.r.o. 45282528 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
144 68
1032. Pupala, Richard 16333416 FO Znievska 36
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
1033. Pusztay, Michal 29667867 FO Tranovského 47
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
1034. PX CENTRUM 31118127 PO_NE Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
13 9
1035. R FILM, s.r.o. 44502176 PO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
1036. Radical Productions s.r.o. 46687912 PO Fándlyho 980/30
919 43 Cífer
1 0
1037. RAFAEL, s.r.o. 46936823 PO Pezinská 25
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
1038. RAIMAN Production s.r.o. 35977019 PO Stare Grunty 21A
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
1039. Raimanova, Dasa 45772997 FO Sulekova 22
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1040. Raketa s.r.o. 50971883 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
1041. RAMAGU FILM 48412104 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
3 1
1042. Rampáček, Róbert 95859752 FO Vodná 6
040 01 Košice - Sever
2 2
1043. Rankov, Pavel 73451866 FO Nám. sv. Františka 18
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
1044. Rausová, Růžena 51741146 FO Hollého 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
1045. Raýman, Juraj 44975456 FO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 4
1046. Real Music House 47418753 PO Ovručska 1666/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1047. ReAnimare 37850440 PO_NE Františkánska 2
917 01 Trnava
1 1
1048. Rebuy Stars, s.r.o. 46329684 PO Lazaretská 31
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1049. RECORD, s.r.o. 36648973 PO Ružová 1360/42
96001 Zvolen
14 3
1050. REGIA CIVITAS PRODUCTIONS s.r.o. 51106493 PO Halenárska 8819/10
917 01 Trnava
3 0
1051. REGIONMEDIA, s.r.o. 44195842 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
1052. REGIONPRODUKTION s.r.o. 46460730 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
1053. rEhit s.r.o. 36504246 PO Hlavne námestie 76
060 01 Kežmarok
2 1
1054. Reisel, Dominik 35551533 FO Pod Rovnicou 11
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 0
1055. Remeňová, Viera 16995915 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
1056. Reminiscencie 48412015 PO_NE Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
12 7
1057. Remo, Miroslav 40921999 FO Haanova 48
851 04 Bratislava - Staré Mesto
4 4
1058. ResArtis o.z. 42240832 PO_NE Hlinkova 30
040 01 Košice - Sever
8 3
1059. RGBH Film s. r. o. 45588414 PO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
1060. Chudy, Richard 51958970 FO Okrúhla 44
920 03 Hlohovec
2 1
1061. Richard Hrubjak 37728580 SZCO 726
029 47 Oravská Polhora
1 0
1062. Ridzoňová Ferenčuhová, Mária 89573494 FO Včelárska 15
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
1063. Rihák, Daniel 19195341 FO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
3 1
1064. Rísová, Danica 47459978 FO Prievozská 31
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
1065. Robert Fiľo Wide Road Films 50976605 SZCO Letná 16
091 01 Stropkov
1 0
1066. Roller, Tomáš 38758116 FO Dobrovičova 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1067. Roman Brath 45866643 SZCO pod zibricou 11
951 01 Štitáre
1 0
1068. Romeofilms s.r.o. 47643277 PO Bajkalská 9/B
831 04 Bratislava - Ružinov
2 0
1069. Rómske mediálne centrum 31310397 PO_NE Južná trieda 53
040 01 Košice - Sever
2 0
1070. Roško, Peter 61458916 FO Wolkrova 39
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
1071. Rózsa, Réka 39472336 FO Mierova 167
925 42 Trstice
3 0
1072. Rudakova, Anastasia 31943724 FO Svateho Cyrila a Metoda 42
900 29 Nová Dedinka
1 0
1073. Rudolf Biermann 41532287 SZCO Pernek 346
900 53 Pernek
16 4
1074. Rýdza, Romana 65943916 FO Karpatská 20
914 41 Nemšová
1 1
1075. Ryšan, Matúš 43329537 FO Mliekarenská 11
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
1076. S PRO ALFA SK, s.r.o. 36812315 PO Záhumenská 26
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
7 5
1077. S-MEDIA.TV s.r.o. 51171201 PO Sliačska 1/E
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1078. Sabuchová, Alena 74639591 FO Pivovarská 24
034 01 Ružomberok
2 0
1079. Safetycar media 42251877 PO_NE Čordákova 26
040 23 Košice - Sídlisko KVP
1 0
1080. Saganová, Kristína 54863482 FO Pálenická 602
922 21 Moravany nad Váhom
1 1
1081. SANDBERG Film s.r.o. 45322180 PO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
4 2
1082. Sardinka Production s.r.o. 47195673 PO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
13 2
1083. sarkany s.r.o. 46953795 PO Sološnica 401
906 31 Sološnica
6 3
1084. Sárkány, Vladislava 97352882 FO 401
906 37 Sološnica
1 0
1085. Sater, Denis 44311891 FO Dravce 105
053 14 Dravce
3 0
1086. Saturn Entertainment s r.o. 31382258 PO Senická 17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1087. Savková, Sabína 49481276 FO Kukučínova 2044/5
069 01 Snina
1 0
1088. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z. 42068509 PO_NE Lokca 269
029 51 Lokca
1 1
1089. Schwarz, Adam 94768181 FO Pod Banošom 2
974 11 Banská Bystrica
1 0
1090. Schwarz, Martin 79224619 FO Okružná 167
900 26 Slovenský Grob
3 0
1091. Sebik.tv s.r.o. 45505683 PO Jelačičova 22
821 08 Bratislava - Ružinov
5 1
1092. Sedlačko, Pavol 87174359 FO Bakossova 39
974 01 Banská Bystrica
2 0
1093. Semjan, Štefan 88275343 FO Bradáčova 5
851 02 Bratislava - Čunovo
1 0
1094. SEMTAM, s.r.o. 35833939 PO Rovníková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
2 1
1095. sentimentalfilm s.r.o. 44473222 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
87 35
1096. Sevastyanov, Anastasia 57855934 FO Stančeka 1280/9
971 01 Prievidza
1 1
1097. Seven hills, s.r.o. 47047291 PO Šulekova 1168/5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1098. SHAKAZULU FILMS s.r.o. 51226804 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1099. SHAPE Production s. r. o. 52589625 PO Romanova 1654/1
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
1100. SHARMANT s.r.o. 36705675 PO Vajnorská 10
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1101. Sigmund, Lukáš 69466954 FO Grosslingova 20
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 1
1102. Silverart, s.r.o. 43788131 PO Tichá 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
36 21
1103. Sládeček, Ivan 97992749 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
1104. Slastanova, Alexandra 39636713 FO Bajzova 1
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
1105. Sliepková, Barbora 22215415 FO Smrečianska 45
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 1
1106. Slovak Motion Picture s.r.o. 46588485 PO Sabinovská 12
821 02 Bratislava - Ružinov
12 3
1107. SLOVAK PRESS PHOTO 36844748 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1108. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 PO_NE Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
1 0
1109. Slovenská asociácia producentov v audiovízii 36061182 PO_NE Grösslingova 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
6 4
1110. Slovenská filmová a televízna akadémia 31755607 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
36 31
1111. Slovenská produkčná, a.s. 35843624 PO Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 2
1112. Slovenská sekcia UNICA 42272009 PO_NE Kubačova 13
831 06 Bratislava - Rača
2 0
1113. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 17323649 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1114. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry 17328501 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1115. Slovenský dokumentárny film, občianske združenie. 42261520 PO_NE Muškátová 34
821 01 Bratislava - Ružinov
3 1
1116. Slovenský filmový ústav 00891444 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
78 73
1117. Slovenský filmový zväz 00587109 PO_NE Hálkova 34
83103 Bratislava - Nové Mesto
8 8
1118. Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 PO_NE Balkánska 31
853 08 Bratislava - Rusovce
2 2
1119. Slovenský paralympijský výbor 31745661 PO_NE Benediktiho 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1120. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00177431 PO_NE Štúrova 14/8
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1121. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p. 00165506 PO Kupeľná 107
962 71 Dudince
2 1
1122. Sľúková, Martina 26885199 FO Pôtor 92
991 03 Pôtor
6 4
1123. SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. 45330433 PO Dlhá 1424/47
905 01 Senica
4 0
1124. smartin, s.r.o 36768782 PO Hradská 124
821 07 Bratislava - Vrakuňa
2 1
1125. Smatana, Martin 76617163 FO Baničova 18
010 15 Žilina
5 4
1126. Smejkal, Pavel 61548171 FO Uherova 8
040 11 Košice - Západ
3 1
1127. Smitka, Igor 91334834 FO Saratovská 17
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
1128. Smrtníková, Alena 83743563 FO Cukrovar 227
925 21 Sládkovičovo
1 0
1129. Snopek, Martin 63234721 FO Prostredná 9
902 01 Svätý Jur
2 2
1130. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o. 35737174 PO Šulekova 32
811 03 Bratislava - Staré Mesto
37 29
1131. Solařová, Barbora 72571596 FO Dubové 198
038 23 Dubové
1 0
1132. Solovicová, Katarína 19643267 FO Hubeného 50
831 53 Bratislava - Rača
1 0
1133. SONAF – Slovak National Film Agency a. s. 47819014 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
3 1
1134. SONET 42172586 PO_NE Mlynarovičova 8
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
1135. Sotáková, Zuzana 54151859 FO Hodvábna 1291/9
075 01 Trebišov
1 1
1136. Sotník, Matej 19677994 FO A. Nográdyho 576/22
960 01 Zvolen
3 2
1137. Spectral s.r.o. 47845384 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
8 4
1138. Spevák, Jakub 44511134 FO Ortútska cesta 189
974 05 Malachov
1 1
1139. SPI International Czech Rep. and Slovakia s.r.o. 35803797 PO Haburská 35
821 01 Bratislava - Ružinov
1 1
1140. Spoločnosť a film 42108870 PO_NE Muránska 8
040 01 Košice - Staré Mesto
3 2
1141. Spoločnosť prof. Martina Slivku 42255970 PO_NE Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
6 1
1142. Spolok PAMODAJ 42391491 PO_NE B.Němcovej 4035/2
036 01 Martin
1 1
1143. Spolok rodákov Jozefa Kronera, OZ 42064724 PO_NE Staškov 577,
023 53 Staškov
1 0
1144. SPOT Production, s.r.o. 35744707 PO Révová 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1145. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 PO_NE Spartakovská 1/B
917 01 Trnava
10 8
1146. Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o. 36268071 PO Nám.M.R.Štefánika 560/4
907 14 Myjava
3 3
1147. Stadtrucker, Ivan 66242445 FO Čs. parašutistov 21
831 03 Bratislava - Nové Mesto
3 1
1148. Stalker Production 47197315 PO Jiskrova 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
4 2
1149. Stančíková, Marta 95189145 FO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
1 0
1150. Guštafík, Stanislav 41887255 FO Vavrinecká 758/26
900 91 Limbach
1 0
1151. Starinská Kacarová, Diana 73289753 FO Legionárska 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
1152. Statos,s.r.o. 43769837 PO Kamenárska 14
821 04 Bratislava - Ružinov
1 0
1153. Staviarska, Mgr.art. Mária 23816775 FO Sabinovská, 241/9
083 01 Jakubovany
2 2
1154. Staviarsky production s.r.o. 50699261 PO Sabinovská 241/9
083 01 Jakubovany
3 1
1155. Staviarsky, Víťazoslav 22657275 FO Javorinská 25
080 01 Prešov
5 2
1156. Ster Century Cinemas, s.r.o. 47907380 PO Pluhová 2
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 7
1157. stoptime, s.r.o. 36724807 PO Lichardova 14
811 03 Bratislava - Staré Mesto
16 14
1158. Stračiaková, Petra 78521939 FO Západ 1054/9
028 01 Trstená
1 1
1159. Streamline, s.r.o. 35696745 PO Na kaštieli 8
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 2
1160. Strnad, Michaela 42267767 FO Poštová 1
900 36 Slovenský Grob
3 0
1161. STRUKTURA, s.r.o. 44828993 PO Karloveská 5
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
1162. Studio Bororo s.r.o. 52667120 PO Baničova 3395/18
010 15 Žilina
5 2
1163. Studio JŠ, s.r.o. 46376194 PO Ul. 1 Mája 1435
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
1164. studio LUX, s.r.o. 35822350 PO Kapitulská 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 2
1165. Suchý, Michal (Mišo) 99447549 FO Francisciho 9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1166. suggestive s.r.o. 50167715 PO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 0
1167. Sujová, Ivana 93846255 FO Pieninská 21
974 11 Banská Bystrica
1 1
1168. Súkromná stredná odborná škola 37841700 PO_NE Fučíkova 426
925 21 Sládkovičovo
1 0
1169. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby 36068284 PO_NE Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
1170. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa 42243432 PO_NE Pionierska 33
044 14 Čaňa
1 0
1171. Super film s.r.o. 43824625 PO Mýtna 42
811 07 Bratislava - Staré Mesto
31 24
1172. SUPER MEDIA, s.r.o. 52451488 PO Mliekarenská 10
821 08 Bratislava - Ružinov
1
1173. Suroviak, Ondrej 63849483 FO Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
1174. Susko, Tomáš 31468845 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 0
1175. Svjetski films s.r.o. 54058082 PO Koháryho ulica 904/4
931 04 Levice
1 1
1176. Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO 44919573 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 3
1177. SYMBIO FILM s.r.o. 45966745 PO Jozefská 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 0
1178. Szomolányi, Anton 69886287 FO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
1179. Šaro, Martin 21735569 FO Staničná 1324/30
093 01 Vranov nad Topľou
1 0
1180. Šašalová, Ema 16348628 FO Poľná 56
040 14 Košice - Košická Nová Ves
1 0
1181. Šebesta, Juraj 51821322 FO Kováčska 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
1182. Šeminská, Zuzana 63567727 FO Lesná, 5470/4
080 01 Prešov
1 0
1183. Šifra, Miroslav 36148627 FO Na Kapustnice, 33/7
059 17 Vernár
1 1
1184. Šima, Boris 76187566 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
1185. Šimko, Ján 75447273 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1186. Šišovič, Šimon 22613788 FO Iľjušinova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
1187. Škop, Marko 35499963 FO Páričkova 1094/11
821 08 Bratislava - Ružinov
2 2
1188. Šlauka, Juraj 95172986 FO Marcheggská 55
900 31 Stupava
10 5
1189. Šošková, Eva 65211739 FO Súmračná, 3259/14
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
1190. Štecko, Lubomír 25718152 FO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
1191. Štefankovič, Leo 95996855 FO Ráztočná 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
1192. Štefankovičová, Michaela 56243635 FO Púpavová 33
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
1193. Štokovec, priestor pre kultúru 45022810 PO Ilija 47
969 03 Ilija
1 0
1194. Štrelinger, Viliam 52961835 FO Žilinská 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1195. Štúdio Hačo s.r.o. 46487204 PO Novomeského 26
927 01 Šaľa
2 0
1196. Štúdio J+J,s.r.o 36807869 PO Vysoká 65
054 01 Levoča
3 0
1197. Štumpf, Dávid 87119258 FO Práce 6/7
945 01 Komárno
1 1
1198. štyri živly 31813291 PO_NE Novackého 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
16 15
1199. Šufliarsky, Michal 35734235 FO Dostojevského rad 15
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1200. Šulák, Róbert 86849255 FO Trnavská 22.
902 01 Pezinok
1 1
1201. Šulc, Matej 62393291 FO Matuškova 4
040 11 Košice - Západ
2 0
1202. Šulík, Juraj 42845386 FO Daxnerova 8
010 01 Žilina
2 1
1203. Šulík, Marek 48288739 FO č.d.358
900 85 Vištuk
1 1
1204. Šuster, Martin 82229215 FO Internátna, 39
974 04 Banská Bystrica
1 0
1205. Šveda, Róbert 76457753 FO Šancová 48
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1206. TA-SPORT, a.s. 36212245 PO Dlhé Hony 5268/9
058 01 Poprad
5 0
1207. TaO Productions s.r.o. 35831502 PO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
9 0
1208. Ťapák, Marek 42828729 FO Buková 573
900 42 Miloslavov
2 1
1209. TATRA STAR, s.r.o. 31376525 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
12 1
1210. TATRAFILM spol. s r.o. 31338925 PO Vajnorská 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 3
1211. Technické služby Brezno 00183067 PO_NE Rázusova 16
977 01 Brezno
5 5
1212. Televízia Turiec, s.r.o. 31647308 PO Moskovská 1
036 01 Martin
5 4
1213. TEREN s.r.o. 44592299 PO Šulekova 11
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1214. Michalová, Tereza 50524771 FO Pod rovnicami 13
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 1
1215. Teserakt, s.r.o. 45302618 PO Fadruszova 11
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
1216. The Factory 52458679 PO Jedlíkova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1217. Timčák, Jozef 55222178 FO Studenohorská 15
841 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1218. Timko, Ľubomír 77214339 FO Požiarna 15
044 24 Poproč
1 1
1219. TITANIC s.r.o. 31394264 PO Pavlovova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
10 9
1220. TOBOGANG s.r.o. 35868082 PO Ružinovská 3
821 02 Bratislava - Ružinov
3 0
1221. Tofel, Milan 11485345 FO Dunajská 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
1222. Tokár, Martin 96192831 FO Vinné 36
072 31 Vinné
3 0
1223. Tokárová, Tereza 28775125 FO Belanská
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
1224. Tomková, Katarína 47755713 FO Šrobárova 19
979 01 Rimavská Sobota
4 3
1225. Tonada, s.r.o. 45263523 PO Rajtáková 1450/19
841 03 Bratislava - Lamač
8 2
1226. Top kreativ, spol.s.r.o. 46161732 PO Hliny 1411/3
017 01 Považská Bystrica
3 2
1227. Tóth, Miroslav 34128149 FO Ožvoldíkova 4
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
1228. tóthová, roberta 41936313 FO Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
2 1
1229. Totiková, Adriana 76856915 FO Gaštanová 79
066 01 Humenné
2 2
1230. Továreň 5/7/11, s.r.o 36821845 PO Medená 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1231. TRAKT 42148031 PO_NE Inovecká 4
911 01 Trenčín
1 0
1232. Trančík, Dušan 63881839 FO Mateja Bela 8
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
1233. TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 PO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
128 80
1234. Trik film s.r.o. 47608200 PO Prostredná 9
900 21 Svätý Jur
4 3
1235. Trišč, Matúš 11452792 FO Jarovnice 150
082 63 Jarovnice
2 0
1236. TRIZMA 46035931 PO Židovská 299/21
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
1237. Trizmová, Miroslava 73655236 FO Štefánikova 21
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1238. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 31825249 PO_NE Hornopotočná 23
918 43 Trnava
1 0
1239. Trnený, Richard 76394377 FO Tehelná 18
920 01 Hlohovec
2 0
1240. Trníková, Kristína 43331542 FO Ľ. Podjavorinskej 2
914 51 Trenčianske Teplice
1 0
1241. Trnka, n.o. 45737037 PO_NE Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
4 1
1242. Truc sphérique 36143693 PO_NE Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3
010 01 Žilina
13 9
1243. Túlavé kino 52126200 PO_NE Ignáca Gešaja 25
900 28 Zálesie
2 1
1244. Turčanová, Nina 17476144 FO Drieňová 23
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
1245. Tureková, Vanda 76673382 FO Račianska 87
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1246. Turoň, Petr 67342193 FO Svätý Kríž 39
032 11 Svätý Kríž
3 0
1247. TV SEN, s.r.o. 36225843 PO Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
1 0
1248. Udvorková, Dominika 12829686 FO Hrádok 243
916 33 Hrádok
1 0
1249. Uličná, Rebeka 27599642 FO Tehelná 37
080 01 Prešov
1 0
1250. Uličný, Tomáš 25892322 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1251. Ultrafilm s.r.o. 36687260 PO Ukrajinská 10
831 02 Bratislava - Nové Mesto
29 13
1252. Umelecký súbor Lúčnica 00164828 PO_NE Štúrova 6
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1253. UMENIE & FILM & MENŠINY 42230489 PO_NE Orechová 31
066 01 Humenné
1 0
1254. UN FILM, s.r.o. 35873701 PO Drotárska 29
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1255. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 30844096 PO_NE Vidlicová 1849/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
7 6
1256. Urban, Marek 66384712 FO J. Murgaša 700/8
971 01 Prievidza
1 1
1257. Urc, Rudolf 29535458 FO Ondavská 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
1258. Uriková, Soňa 21549257 FO Rozkvet 2074/156
017 01 Považská Bystrica
1 0
1259. Ústav pamäti národa 37977997 PO_NE Miletičova 19
820 18 Bratislava - Ružinov
1 0
1260. uuu, s.r.o. 46642561 PO Vodná 941/6
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
1261. Vadas, Marek 52173714 FO Topoľčianska 20
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
1262. VAL Productions SK, s.r.o. 43995578 PO Račianska 109/C
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
1263. Valentko, Roman 13549884 FO Dúbravka 5818
841 01 Bratislava - Dúbravka
3 2
1264. Valentková, Katarína 19361461 FO Studenohorská 17
841 03 Bratislava - Lamač
3 3
1265. Valentová, Oľga 82292281 FO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1266. Valentovič, Gregor 22144183 FO Fándlyho 1920/1
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
1267. Vanák, Ivan 55299484 FO A. Hlinku 55/57
921 01 Piešťany
3 0
1268. Vanessa Kristína Biermannová 53108035 SZCO Pernek 346
900 53 Pernek
1 0
1269. VANTAGE s.r.o. 44222769 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
1270. Vavrová, Yvonne 96693391 FO Valachovej 3
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
1271. Važan, Peter 13554379 FO Račianska 16
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
1272. Verešová, Veronika 54213255 FO Hlavná, 158/179
013 14 Kamenná Poruba
1 0
1273. Vermona s.r.o. 54664578 PO Novozámocká 197
951 12 Ivanka pri Nitre
1 0
1274. Versa Interactive and Publishing, s.r.o. 52301117 PO Ivánska cesta 410/26
821 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
1275. VERTEX CREATION s.r.o. 36694835 PO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
2 0
1276. VERTIGO 37854968 PO_NE Botanická 1677/3
949 01 Nitra
9 8
1277. verybuzy s.r.o. 35885301 PO Povraznícka 12
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
1278. VIA IURIS - Centrum pre práva občana 00631213 PO_NE Radničné námestie 9
902 01 Pezinok
1 1
1279. VIAFILM, s.r.o. 43796176 PO Na Vŕšku 10
811 01 Bratislava - Staré Mesto
8 2
1280. Vích, Miroslav 79886463 FO Palkovičova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
1281. Vician, Marek 37357548 FO Vysoká, 12
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1282. Video Studio PROMOTION s.r.o. 45417296 PO Meštianska 20/23
945 01 Komárno
1 0
1283. Vidlička Vrťová, Barbara 64436454 FO Azovská 2
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
1284. vidno s.r.o. 50630989 PO Konventná 9
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1285. Viktorín, Jakub 37226219 FO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 4
1286. Gruska, Viliam 13999524 FO Jurigovo namestie 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
1287. Villaris, Marian 58575648 FO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
1288. Viluda, Ľubomír 23434364 FO Veľkolúcka 53
962 31 Veľká Lúka
1 0
1289. VIRUSfilm s.r.o. 52180387 PO Grösslingová 69
811 09 Bratislava - Staré Mesto
19 9
1290. Vision Production, s.r.o. 36257699 PO Zvončín 248
919 01 Trnava
1 0
1291. VISIONPRO MEDIA s.r.o. 47880651 PO Gajova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 0
1292. Višňový sad 50962761 PO_NE Prostějovská 46
080 01 Prešov
1 0
1293. Viva Studio, s.r.o. 31357792 PO Osadná 10
851 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1294. Vladimír Kampf 32131348 SZCO Dechtice 507
919 53 Dechtice
2 1
1295. Vladimír Mičúch, Aramisova 29254518 FO Levočská 2/37
010 01 Žilina
2 1
1296. Vlček, Miroslav 76993527 FO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 1
1297. VLNA 36067148 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
11 9
1298. Vlnová, Dorota 71448855 FO Svätoplukova 14
902 01 Pezinok
3 3
1299. Vodráška, Igor 63175583 FO Hlavná 25
981 01 Hnúšťa
3 1
1300. Voices 37925156 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1301. Vojtek, Jaroslav 99625699 FO Hany Meličkovej 14
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1302. Vozárová, Veronika 36779817 FO Mierová 195/45
072 22 Strážske
2 1
1303. vrábel, peter 89796721 FO Sibírska 48
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
1304. Vrzgulová, Alžbeta 28791622 FO Bullova 21
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
1305. VŠETKO PRE ZDRAVIE, o.z. 42169771 PO_NE Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
1306. Vydavateľstvo Absynt s.r.o. 50378619 PO Moyzesova 925/53
010 01 Žilina
1 1
1307. Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 PO Bjornsonova 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1308. Vydavateľstvo Európa, s.r.o. 35838256 PO Romanova 42
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
1309. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 PO Bojnická 10, P.O.BOX 70
830 00 Bratislava - Nové Mesto
3 0
1310. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta 00397431 PO_NE Ventúrska 3
813 01 Bratislava - Staré Mesto
389 289
1311. Vženteková, Eva 59761962 FO Južná 11
921 01 Piešťany
5 3
1312. Wandal Production, s.r.o. 36787311 PO Mikulášska 1/A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
43 21
1313. WANTED, spol. s r.o. 31374174 PO Vansovej 3
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 3
1314. well.sk s.r.o. 36811777 PO Tupolevova 9
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
1315. WHAT IF Films 53248937 PO Štítová 745/6
841 10 Bratislava - Devín
3 0
1316. Wider s.r.o. 46342753 PO Miletičova 5B
821 08 Bratislava - Ružinov
31 9
1317. WildMedia, s. r. o. 54318581 PO Mramorová 1
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
1
1318. X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 PO Dubová 33/A
931 01 Šamorín
1 0
1319. YARO LETO FILM s.r.o. 44997710 PO Školská 448/10
941 48 Podhájska
2 0
1320. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ 30796865 PO_NE Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
1321. za! amfiteáter 42308518 PO_NE Mládežnícka 3457/39
974 04 Banská Bystrica
2 1
1322. Zabloudil, René 13123738 FO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
2 0
1323. Záhon, Zoro 81924351 FO Trnavská 7
832 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
1324. Zákuťanský, Peter 13968286 FO Marka Čulena 33
080 01 Prešov
1 0
1325. Zamenis, s.r.o. 47079584 PO 624
919 03 Horné Orešany
1
1326. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 53740408 PO_NE Hlavná 1
917 71 Trnava
1 1
1327. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica 42397529 PO_NE Bernolákova 50
974 05 Banská Bystrica
1 0
1328. Združenie animačný ateliér detí a mládeže 42129117 PO_NE Vrakúnska 29
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 1
1329. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 31770746 PO_NE Pribišova 8
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
1330. ZDRUŽENIE JEKHETANE - SPOLU 31956131 PO_NE Jarkova 4
080 01 Prešov
1 0
1331. Združenie Mórica Beňovského 31802486 PO_NE Šalviová 8
821 01 Bratislava - Ružinov
4 1
1332. Združenie v obraze 42176646 PO_NE Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
1333. ZELNIK/VISUALS, s.r.o. 47145731 PO Hálova 8
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
1334. Zigova, Anabela 97123924 FO Riazanská 52
831 03 Bratislava - Ružinov
5 0
1335. Zimanyiová, Lucia 66668282 FO Pri píle 12
900 43 Hamuliakovo
1 0
1336. Známa firma s.r.o 47160829 PO Gajova 9
811 09 Bratislava - Staré Mesto
9 5
1337. Znášiková, Jana 43337546 FO Haanova 41
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
1338. Zrebný, Slavomír 91348947 FO Pod záhradami 64
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
1339. Zum Zum production, s.r.o. 46789243 PO Pod rovnicami 49
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 1
1340. Zuzana Burianová 45370800 SZCO Andreja Kmeťa 305/40
010 01 Žilina
1 1
1341. Zvalova, Adela 62768526 FO Kremencova 32
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
1342. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 31562141 PO Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
1 0
1343. Žgančíková, Marcela 44592221 FO Hlboká 24
917 01 Trnava
1 1
1344. Žilinčárová, Kristína 21433571 FO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
1345. Žovinec, Martin 17375728 FO Karpatská 54
911 01 Trenčín
1 0
1346. Žudro 31817548 PO_NE Dražická 20
841 01 Bratislava - Dúbravka
8 6
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2022 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.