hlavná stránka → zoznam žiadostí → zobrazenie žiadosti 
Audiovizuálny fond
Naspäť na zoznam žiadostí

Zobrazenie žiadosti

číslo programu: 1.3.4 názov programu: Produkcia animovaných kinematografických diel
číslo: 205/2010-2/1.3.3 výzva č. 2/2010
projekt: Posledný autobus stav: podporená žiadosť
žiadateľ: feel me film s.r.o. typ príspevku: Dotácia
suma v EUR v % suma v EUR v %
celkové náklady: 73 271 100% zabezpečené: 33 384 46%
požadované: 39 887 54.43% plánované: 0 0%
schválený príspevok: 10 800 15% povinné spolufinancovanie: 3 664 5%

popis projektu rámcový rozpočet hodnotenie zmluvy o žiadateľovi mínusové body
Žiadateľ feel me film s.r.o.
Podprogram 1.3.4 - Produkcia animovaných kinematografických diel
Posledný autobus

(Základné zámery a ciele z hľadiska umeleckého a tvorivého potenciálu, celkového prínosu pre audiovizuálnu kultúru v SR; podrobný popis uviesť v prílohe.)
Maximálne 600 znakov.
Posledný autobus je autorský krátkometrážny animovaný film spracúvajúci univerzálnu tému ľudského egoizmu a strachu. Prináša znepokojujúce podobenstvo z ríše zvierat, kde hrdinovia v kritickom momente ohrozenia odhaľujú svoj pravý charakter a v mene vlastnej záchrany sú schopní obetovať aj svojich najbližších. Výpoveď o nadčasovom probléme je zrozumiteľná širokej diváckej obci a zámerom tvorcov je dostať ho do kinodistribúcie a televízneho vysielania tak, aby zasiahla čo najväčšie publikum na Slovensku i v európskom a svetovom teritóriu.

(komu je projekt určený)
Maximálne 600 znakov.
Medzinárodný dospelý divák.

Maximálne 600 znakov.
Spoločnosť feel me film má záujem podporovať výrobu animovaných filmov, ktoré hľadajú neštandardné vyjadrovacie možnosti média a razia tým cestu novej estetike. Kým vo svetovej kinematografii sa dnes bežne experimentuje s formálnym prelínaním hraného a animovaného filmu, u nás sa tak deje zriedkavo. Posledný autobus je krokom týmto smerom, skúma výrobné i umelecké možnosti kombinácie animácie s reálnym človekom a prostredím. Snahou tvorcov je priniesť formálne zaujímavý titul so širokým diváckym potenciálom.
Krátka animovaná dráma.
18 min.
digitálna fotografia
35mm filmová kópia


Predchádzajúca podpora na tento projekt*:
rok poskytovateľ Poskytnutá čiastka
v EUR            v Sk
Vyučtovaná
2006 MK SR (poskytnuté koproducentovi - M. Snopekovi) 16 597 Áno
2006 Litfond (poskytnuté koproducentovi - M. Snopekovi) 1 361 Áno
2007 MK SR (poskytnuté spoločnosti feel me film s.r.o.) 49 791 Áno
2009 MK SR (poskytnuté spoločnosti feel me film s.r.o.) 55 000 Áno
0 Nie
spolu 122 749

Odhadované celkové náklady na realizáciu audiovizuálneho diela* v EUR
20 616
246 170
266 786
Meno a priezvisko
Autor námetu Martin Snopek
Scenár M. Snopek, P. Pašš ml.
Réžia Martin Snopek
Dramaturg

Časový a vecný harmonogram realizácie:
od vývoja po distribúciu: VI. 2005 - XII.2010, aktuálna fáza: III.2010 - XII.2010
Bratislava (Slovensko)
VI.2005 - XII.2006 námet, scenár, výtvarná koncepcia, storyboard
I.2007 - X.2007 masky, kostýmy, kasting, obhliadky, rekvizity
XI.2007 - XII.2009 prvá (2007) a druhá (2009) časť nakrúcania
XI.2009 - XI.2010 strih, obrazová postprodukcia, hudba, zvukovýroba, lab. práce
2.11.2007
50
4.12.2010
Martin Snopek
Karpatská 34
Modra 900 02
IČO: 36 950 718

Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2024 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.