Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 132/09/1-2010/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(1/2010)
50 000 28 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 7 11 30 66,67 45
2. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 243/2012-1/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(1/2012)
91 690 39 740 27 000 387 z 500
77%
27 000
3. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 98/2011-2/2.2.1
Fest Anča 2.2.1
(2/2011)
55 000 22 900 9 000 393 z 500
79%
9 000
4. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 298/2010-3/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 - 12. ročník 2.2.1
(3/2010)
1 300 000 400 000 150 000 150 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 5 13 28 62,22 45
5. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 39/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 - 12. ročník 2.2.1
(1/2010)
1 300 000 400 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 3 14 29 64,44 45
6. Ars Poetica
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30852811
číslo žiadosti: 255/2011-2/2.2.1
Ars Poetica Film 2011 (Nesúťažná prehliadka) 2.2.1
(2/2011)
31 500 25 000 0 220 z 500
44%
7. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 130/2011-2/2.2.1
ART FILM FEST 2011 2.2.1
(2/2011)
794 591 215 800 120 000 431 z 500
86%
120 000
8. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 238/2012-1/2.2.1
Art Film Fest 2012 2.2.1
(1/2012)
735 998 200 000 135 000 431 z 500
86%
135 000
9. ART FILM, n.o.
Skuteckého 23, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 37954512
číslo žiadosti: 137/09/1-2010/2.2.1
Art Film Fest Medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice - Trenčín 2.2.1
(1/2010)
976 818 324 550 125 000 125 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,50 9,50 13,50 37,50 83,33 45
10. ARTE
Kadnárová 35, 831 51, Bratislava - Rača
IČO: 42177774
číslo žiadosti: 253/2012-1/2.2.1
MAFF - Music and Film Festival 2012 2.2.1
(1/2012)
24 785 18 290 0 262 z 500
52%
11. ARTE
Kadnárová 35, 831 51, Bratislava - Rača
IČO: 42177774
číslo žiadosti: 315/2010-3/2.2.1
MAFF 2010 - MUSIC AND FILM FESTIVAL 2.2.1
(3/2010)
58 998 51 778 16 000 16 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 9 12 33 73,33 45
12. Artéria
Ďumbierska 29, 949 01, Nitra
IČO: 42118875
číslo žiadosti: 126/09/1-2010/2.2.1
Seminár slovenského filmu 2010 2.2.1
(1/2010)
6 389 4 300 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 9 10 31 68,89 45
13. Artéria
Ďumbierska 29, 949 01, Nitra
IČO: 42118875
číslo žiadosti: 227/2012-1/2.2.1
Seminár slovenského filmu 2012 - Trezor 2.2.1
(1/2012)
10 290 6 380 0 99 z 500
20%
14. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 244/2012-1/2.2.1
19. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2012 2.2.1
(1/2012)
96 000 61 500 42 000 381 z 500
76%
42 000
15. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 205/2011-2/2.2.1
XVIII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - FEBIOFEST 2011 2.2.1
(2/2011)
105 000 71 500 45 000 389 z 500
78%
45 000
16. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 312/2010-3/2.2.1
PROJEKT 100 - 2010 2.2.1
(3/2010)
111 650 84 000 33 000 33 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 9 13 35 77,78 45
17. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 311/2010-3/2.2.1
XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 - dofinancovanie 2.2.1
(3/2010)
150 000 40 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 11 29 64,44 45
18. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 36/09/1-2010/2.2.1
XVII. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa - Febiofest 2010 2.2.1
(1/2010)
140 000 109 500 35 000 35 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 8 11 33 73,33 45
19. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1240/2011-4/2.2.1
17.PROJEKT 100 - 2011 2.2.1
(4/2011)
91 153 68 700 10 000 334 z 500
67%
10 000
20. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 1468/2011-4/2.2.1
Festival Azyl 2011 2.2.1
(4/2011)
72 970 24 850 10 000 394 z 500
79%
10 000
21. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 226/2012-1/2.2.1
Festival Azyl 2012 2.2.1
(1/2012)
41 220 20 650 8 000 344 z 500
69%
8 000
22. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 307/2010-3/2.2.1
Festival Azyl 2010 2.2.1
(3/2010)
112 693 32 123 20 000 20 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,58 12,58 11,58 38,75 86,11 45
23. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 174/2012-1/2.2.1
13. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2012 2.2.1
(1/2012)
62 000 13 000 10 000 385 z 500
77%
10 000
24. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 79/01/1-2010/2.2.1
11. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 2.2.1
(1/2010)
50 000 15 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 7 10 28 62,22 45
25. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 268/2010-3/2.2.1
11. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2010 2.2.1
(3/2010)
50 000 13 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 12 13 37 82,22 45
26. Človek v ohrození
Baštová 5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31799311
číslo žiadosti: 75/2011-2/2.2.1
12. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2011 2.2.1
(2/2011)
50 000 13 000 8 000 387 z 500
77%
8 000
27. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 1525/2011-4/2.2.1
38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2011 2.2.1
(4/2011)
136 094 40 176 0 298 z 500
60%
28. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 152/2011-2/2.2.1
38. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2011 a ekotopfilm TOUR Slovensko 2011 2.2.1
(2/2011)
277 145 106 425 0 358 z 500
72%
29. Ekotopfilm spol. s r. o.
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36667081
číslo žiadosti: 309/2010-3/2.2.1
37. Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2010 2.2.1
(3/2010)
216 900 86 610 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 13 33 73,33 45
30. Envirofilm, n.o.
Kráľovohoľská 2, 974 11, Banská Bystrica
IČO: 45737061
číslo žiadosti: 237/2012-1/2.2.1
ENVIROFILM, 18. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí 2.2.1
(1/2012)
133 040 46 500 0 107 z 500
21%
31. Festival Cinematik, o.z.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 52/09/1-2010/2.2.1
5. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(1/2010)
149 850 120 150 55 000 55 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 13 36 80 45
32. Festival Cinematik, o.z.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 215/2011-2/2.2.1
6. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(2/2011)
92 450 73 600 50 000 384 z 500
77%
50 000
33. Festival Cinematik, o.z.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 225/2012-1/2.2.1
7. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany 2.2.1
(1/2012)
92 450 73 600 42 000 378 z 500
76%
42 000
34. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o.
Tupolevova 18, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 37924818
číslo žiadosti: 237/2011-2/2.2.1
Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2011 2.2.1
(2/2011)
80 256 48 680 8 000 364 z 500
73%
8 000
35. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o.
Tupolevova 18, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 37924818
číslo žiadosti: 87/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival študentských filmov Early Melons 2010 2.2.1
(1/2010)
48 000 20 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 10 12 35 77,78 45
36. Filmový klub 23 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1192/4, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 37910361
číslo žiadosti: 192/2011-2/2.2.1
STARCOV POKLAD - 7. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 2.2.1
(2/2011)
5 557 4 253 3 000 377 z 500
75%
3 000
37. Filmový klub 23 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1192/4, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 37910361
číslo žiadosti: 117/09/1-2010/2.2.1
STARCOV POKLAD 6. ročník Medzinárodnej prehliadky krátkych filmov 2.2.1
(1/2010)
7 568 4 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 11 9 31 68,89 45
38. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 236/2012-1/2.2.1
l. medzinárodný festival experimentálneho filmu a digitálneho umenia 2.2.1
(1/2012)
4 350 3 000 0 86 z 500
17%
39. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 252/2012-1/2.2.1
XX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 10. - 14. 10. 2012 2.2.1
(1/2012)
55 950 13 450 12 000 404 z 500
81%
12 000
40. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 300/2010-3/2.2.1
XVIII. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 13. - 17. 10. 2010 2.2.1
(3/2010)
86 000 14 800 12 000 12 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 12 12 37 82,22 45
41. Horský film Poprad, n.f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01, Poprad
IČO: 31949517
číslo žiadosti: 299/2011-2/2.2.1
XIX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 12. - 16. 10. 2011 2.2.1
(2/2011)
87 000 14 500 8 000 371 z 500
74%
8 000
42. Horský interneotvý klub, o.z.
Starý Smokovec 7, 062 01, Vysoké Tatry
IČO: 36066508
číslo žiadosti: 321/2010-3/2.2.1
HORALFEST - nájdi sa v horách 2.2.1
(3/2010)
13 170 11 530 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
3 3 5 11 24,44 45
43. Hory a mesto
Sasinkova 20/225, 900 21, Svätý Jur
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 142/09/1-2010/2.2.1
Hory a mesto 2010 - 11. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(1/2010)
64 600 23 400 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 11 29 64,44 45
44. Hory a mesto
Sasinkova 20/225, 900 21, Svätý Jur
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 143/2011-2/2.2.1
Hory a mesto 2011 - 12. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(2/2011)
72 050 25 100 10 000 370 z 500
74%
10 000
45. Hory a mesto
Sasinkova 20/225, 900 21, Svätý Jur
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 246/2012-1/2.2.1
Hory a mesto 2012 - 13. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva 2.2.1
(1/2012)
74 350 27 050 12 000 396 z 500
79%
12 000
46. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 255/2012-1/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(1/2012)
27 275 13 945 6 000 287 z 500
57%
6 000
47. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 11/09/1-2010/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(1/2010)
27 000 16 400 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 6 9 25 55,56 45
48. HoryZonty
Radlinského 9, 911 05, Trenčín
IČO: 42018641
číslo žiadosti: 82/2011-2/2.2.1
HoryZonty - Festival dobrodružných filmov 2.2.1
(2/2011)
27 000 16 400 0 280 z 500
56%
49. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 230/2012-1/2.2.1
Šieste Slovenské filmobranie 2.2.1
(1/2012)
5 080 4 064 2 000 312 z 500
62%
2 000
50. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 190/2011-2/2.2.1
Piate Slovenské filmobranie 2.2.1
(2/2011)
3 315 1 805 1 805 389 z 500
78%
1 805
51. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Ul. 17. Novembra 1258, 022 01, Čadca
IČO: 36145203
číslo žiadosti: 228/2012-1/2.2.1
ETNOFIM ČADCA 2012 2.2.1
(1/2012)
25 550 15 000 7 000 309 z 500
62%
7 000
52. Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145076
číslo žiadosti: 14/09/1-2010/1.2.3
16. Etnofilm Čadca 2010 2.2.1
(1/2010)
66 619 48 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7,25 4,25 7,25 18,75 41,67 45
53. Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50, 022 01, Čadca
IČO: 36145076
číslo žiadosti: 299/2010-3/2.2.1
16. Etnofilm Čadca 2010 2.2.1
(3/2010)
49 570 18 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8,67 6,67 9,67 25 55,56 45
54. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 164/09/1-2010/2.2.1
Film Východu 2.2.1
(1/2010)
66 000 59 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 2 3 9 20 45
55. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 273/2012-1/2.2.1
18. medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2.2.1
(1/2012)
178 700 50 000 0 284 z 500
57%
56. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 319/2010-3/2.2.1
16. medzinárodný festival lokálnych televízií / MFLTV 2.2.1
(3/2010)
180 500 50 000 20 000 20 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 5 12 28 62,22 45
57. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 158/09/1-2010/2.2.1
16. medzinárodný festival lokálnych televízií 2.2.1
(1/2010)
180 500 50 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 2 3 11 24,44 45
58. Nadácia City TV
Jesenského 12, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 35506849
číslo žiadosti: 271/2011-2/2.2.1
17. medzinárodný festival lokálnych televízií (MFLTV) 17th International Festival of Local Televisions (IFOLT) 2.2.1
(2/2011)
180 500 49 500 0 200 z 500
40%
59. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 130/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava 2.2.1
(1/2010)
58 000 20 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
60. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 245/2011-2/2.2.1
13. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava -FIFFBA 2011 2.2.1
(2/2011)
70 000 25 000 11 000 394 z 500
79%
11 000
61. Nezisková organizácia FIFFBA
Bratislavská 57, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 42166551
číslo žiadosti: 251/2012-1/2.2.1
FIFFBA 2012 - 14. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava 2.2.1
(1/2012)
53 000 25 000 9 000 347 z 500
69%
9 000
62. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 229/2012-1/2.2.1
Filmový BARBAKAN 2012 2.2.1
(1/2012)
111 319 27 442 7 000 302 z 500
60%
7 000
63. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 228/2012-1/2.2.1
Eastsider 2012 2.2.1
(1/2012)
129 326 36 610 0 102 z 500
20%
64. Občianske združenie Vresk Factory
Hronské Predmestie 1057/9, 97404, Banská Bystrica
IČO: 37897900
číslo žiadosti: 306/2010-3/2.2.1
Barbakan multimediálny festival 2.2.1
(3/2010)
139 082 33 400 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
2 1 6 9 20 45
65. Obec Blatnica
Blatnica 1, 1, 038 15, Blatnica
IČO: 00316571
číslo žiadosti: 301/2011-2/2.2.1
Blatnica vo filme 2.2.1
(2/2011)
15 050 5 800 3 195 346 z 500
69%
3 195
66. Pamäť národa
Romanova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42175267
číslo žiadosti: 177/2012-1/2.2.1
Filmová prehliadka Festival slobody - druhý ročník 2.2.1
(1/2012)
14 900 6 050 0 111 z 500
22%
67. Pamäť národa
Romanova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42175267
číslo žiadosti: 269/2011-2/2.2.1
Medzinárodná filmová prehliadka Festival slobody 2.2.1
(2/2011)
16 950 13 220 0 314 z 500
63%
68. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 236/2011-2/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2011 - 13 .ročník 2.2.1
(2/2011)
1 100 000 200 000 120 000 376 z 500
75%
120 000
69. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 242/2011-2/2.2.1
Letné festivalové dni 2011 - 1. ročník 2.2.1
(2/2011)
27 150 21 500 0 289 z 500
58%
70. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 256/2012-1/2.2.1
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2012 – 14.ročník 2.2.1
(1/2012)
495 000 190 000 120 000 395 z 500
79%
120 000
71. Richard Hrubjak
726, 029 47, Oravská Polhora
IČO: 37728580
číslo žiadosti: 1466/2011-4/2.2.1
BABIA HORA DIASHOW - 11. ročník prehliadky horských, adrenalínových a cestovateľských filmov 2.2.1
(4/2011)
38 170 30 536 0 204 z 500
41%
72. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z.
Lokca 269, 029 51, Lokca
IČO: 42068509
číslo žiadosti: 259/2010-3/2.1.1
AmatFest 2010 2.2.1
(3/2010)
2 485 1 925 1 500 1 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 12 9 32 71,11 45
73. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 298/2011-2/2.2.1
DOCsk 2011 - Festival dokumentárnych filmov Košice 2.2.1
(2/2011)
33 171 14 000 0 316 z 500
63%
74. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 270/2012-1/2.2.1
DOCsk 2012 - Festival dokumentárnych* filmov Košice 2.2.1
(1/2012)
37 875 20 000 4 700 278 z 500
56%
4 700
75. Spoločnosť a film
Muránska 8, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42108870
číslo žiadosti: 134/09/1-2010/2.2.1
Fórum.Docsk 2.2.1
(1/2010)
32 975 20 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 10 29 64,44 45
76. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36068284
číslo žiadosti: 5/09/1-2010/2.2.1
Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl- ANIMOFEST 2.2.1
(1/2010)
22 100 10 900 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 4 4 14 31,11 45
77. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 212/2012-1/2.2.1
14. Letný filmový seminár 4 živly: HRANICE 2.2.1
(1/2012)
25 700 19 300 11 000 375 z 500
75%
11 000
78. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 250/2011-2/2.2.1
13. Letný filmový seminár 4 živly 2011: PAMÄŤ 2.2.1
(2/2011)
27 880 18 280 10 000 409 z 500
82%
10 000
79. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 151/09/1-2010/2.2.1
12. Letný filmový seminár 4 živly: HRA 2.2.1
(1/2010)
21 640 10 340 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 11 11 35 77,78 45
80. Top kreativ, spol.s.r.o.
Hliny 1411/3, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 46161732
číslo žiadosti: 254/2012-1/2.2.1
Medzinárodný festival motorkárskych filmov 2.2.1
(1/2012)
13 475 4 490 3 000 279 z 500
56%
3 000
81. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 300/2011-2/2.2.1
Kinobus (nielen) filmový festival 2.2.1
(2/2011)
22 200 8 000 3 000 401 z 500
80%
3 000
82. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 160/09/1-2010/2.2.1
Blatnica o filme 2.2.1
(1/2010)
12 840 5 900 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
5 5 3 13 28,89 45
83. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 268/2012-1/2.2.1
Kinobus (nielen) filmový festival 2012 2.2.1
(1/2012)
18 000 7 000 3 000 313 z 500
63%
3 000
84. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 159/09/1-2010/2.2.1
Kinobus - (nielen) filmový festival 2.2.1
(1/2010)
19 400 7 550 2 000 2 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 8 10 28 62,22 45
85. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 164/2011-2/2.2.1
Festival Áčko 2011 2.2.1
(2/2011)
19 800 13 800 11 000 383 z 500
77%
11 000
86. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 247/2012-1/2.2.1
Festival ÁČKO 2012 2.2.1
(1/2012)
20 900 14 700 10 000 367 z 500
73%
10 000
87. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 104/09/1-2010/2.2.1
Áčko 2010 - 14. ročník festivalu študentských filmov 2.2.1
(1/2010)
33 968 28 550 8 000 8 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 7 11 28 62,22 45
 11 915 4904 293 8921 491 2001 491 200
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač