Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 177/2019-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 23. ročník - 2019 3.1
(4/2019)
26 520 19 700 18 000 451 z 500
90%
18 000
2. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 255/2015-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 19. ročník - 2015 3.1
(4/2015)
24 920 18 100 18 000 473 z 500
95%
18 000
3. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1104/2013-3/3.1
Naše filmové storočie, 100 osobných "najlepších" filmov autorov Františka Gyárfáša a Juraja Malíčka 3.1
(3/2013)
11 897 8 620 0 101 z 500
20%
4. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 266/2018-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 22. ročník - 2018 3.1
(4/2018)
25 320 18 500 18 000 478 z 500
96%
18 000
5. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 201/2011-2/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze (15. ročník / 2011) 3.1
(2/2011)
26 300 21 700 21 700 616 z 700
88%
21 700
6. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 234/2017-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 21. ročník - 2017 3.1
(4/2017)
25 320 18 500 18 000 479 z 500
96%
18 000
7. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 267/2018-4/3.1
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME ZBORNÍK Z 18. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2018)
6 600 5 500 5 000 461 z 500
92%
5 000
8. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 264/2016-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 20. ročník - 2016 3.1
(4/2016)
28 770 20 450 18 000 454 z 500
91%
18 000
9. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 823/2012-2/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 16. ročník - 2012 3.1
(2/2012)
23 020 18 820 18 000 454 z 500
91%
18 000
10. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 280/2014-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 18. ročník - 2014 3.1
(4/2014)
24 950 18 130 18 000 483 z 500
97%
18 000
11. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 821/2012-2/3.1
MINORITY A FILM - ZBORNÍK Z 14. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(2/2012)
6 050 5 250 4 000 433 z 500
87%
4 000
12. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 278/2014-4/3.1
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ - ZBORNÍK Z 15. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2014)
6 050 5 250 5 000 463 z 500
93%
5 000
13. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 518/2013-3/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 17. ročník - 2013 3.1
(3/2013)
23 950 17 930 15 000 493 z 500
99%
15 000
14. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 202/2011-2/3.1
KLUBOVÝ FILM 3.1
(2/2011)
4 150 3 750 3 500 533 z 700
76%
3 500
15. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 284/2022-4/3.1
STOPY ZAČIATKOV ZBORNÍK Z 20. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2022)
6 100 5 000 5 000 485 z 500
97%
5 000
16. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 245/2023-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 27. ročník - 2023 3.1
(4/2023)
26 620 19 800 16 000 441 z 500
88%
16 000
17. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 286/2022-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 26. ročník - 2022 3.1
(4/2022)
25 820 19 000 19 000 476 z 500
95%
19 000
18. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 262/2016-4/3.1
VLAK ZVANÝ FILM - ZBORNÍK Z 16. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2016)
6 550 5 450 5 000 435 z 500
87%
5 000
19. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 227/2021-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 25. ročník - 2021 3.1
(4/2021)
31 520 24 550 20 000 448 z 500
90%
20 000
20. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 29/09/1-2010/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 3.1
(1/2010)
19 800 16 200 16 000 16 000
21. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 28/09/1-2010/3.1
BÉLA BALÁZS - CHVÁLA FILMOVÉHO UMENIA ZBORNÍK Z 12. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(1/2010)
8 400 6 400 6 000 6 000
22. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 197/2020-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 24. ročník - 2020 3.1
(4/2020)
26 520 19 700 18 000 456 z 500
91%
18 000
23. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 573/2020-4/3.1
OBRAZ - SLOVO - ZVUK ZBORNÍK Z 19. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2020)
6 400 5 300 5 000 453 z 500
91%
5 000
24. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 274/2016-4/3.1
Redakcia a priebežná aktualizácia webovej stránky Asociácie slovenských kameramanov (ASK) 3.1
(4/2016)
9 010 7 110 0 236 z 500
47%
25. Diverzita o.z
Matúškova 1643/20, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 36141658
číslo žiadosti: 215/2019-4/3.1
Filmové portréty (pracovný názov) 3.1
(4/2019)
10 653 10 120 0 149 z 500
30%
26. F. R. & G., spol. s r.o.
Ružová 8, 900 28, Ivanka pri Dunaji
IČO: 31330312
číslo žiadosti: 567/2014-4/3.1
JARO RIHÁK: NA DRUGU STRONU 3.1
(4/2014)
7 900 4 805 2 000 363 z 500
73%
27. feel me film s.r.o.
Borbisova 990/33, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 592/2010-4/3.1
Homo Felix, Ročník II. 3.1
(4/2010)
17 880 16 400 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 19 21 61 96,83 63
28. feel me film s.r.o.
Borbisova 990/33, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 1416/2011-4/3.1
Homo Felix, Ročník III. 3.1
(4/2011)
19 250 17 570 11 000 564 z 700
81%
11 000
29. feel me film s.r.o.
Borbisova 990/33, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 122/09/1-2010/3.1
Homo Felix, odborný časopis o animovanom filme. 3.1
(1/2010)
30 102 27 010 15 000 15 000
30. feel me film s.r.o.
Borbisova 990/33, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 936/2012-2/3.1
Homo Felix, ročník IV. 3.1
(2/2012)
23 310 20 810 15 000 424 z 500
85%
15 000
31. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 671/2020-4/3.1
Internetový filmový časopis Filmpress.sk 2020, 2021, 2022 3.1
(4/2020)
44 970 38 870 24 000 355 z 500
71%
24 000
32. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 620/2019-4/3.1
Internetový filmový časopis Filmpress.sk 3.1
(4/2019)
15 000 13 250 8 000 365 z 500
73%
8 000
33. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 381/2013-3/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(3/2013)
10 084 9 579 3 000 324 z 500
65%
3 000
34. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 618/2018-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2018)
15 000 13 150 9 000 374 z 500
75%
9 000
35. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 782/2023-4/3.1
Internetový filmový časopis Filmpress.sk (2024-2026) 3.1
(4/2023)
44 970 38 870 24 000 362 z 500
72%
24 000
36. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 562/2014-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2014)
15 000 13 180 4 000 335 z 500
67%
4 000
37. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 566/2017-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2017)
15 000 13 150 8 000 398 z 500
80%
8 000
38. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 484/2016-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2016)
15 000 13 150 7 000 396 z 500
79%
7 000
39. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 468/2015-4/3.1
OZ FilmPress.sk 3.1
(4/2015)
15 000 13 350 6 000 343 z 500
69%
6 000
40. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1467/2013-3/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(3/2013)
59 875 30 000 30 000 495 z 500
99%
 
41. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 214/2018-4/3.1
Hľadanie nového priestoru – peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika 3.1
(4/2018)
9 384 3 324 2 500 405 z 500
81%
2 500
42. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 258/2021-4/3.1
Martin Slivka Muž, ktorý sadil stromy 3.1
(4/2021)
9 734 5 908 5 900 473 z 500
95%
5 900
43. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 277/2016-4/3.1
Filmové recenzie autorka: Mgr.art. Zuzana Mojžišová, PhD. 3.1
(4/2016)
6 000 3 900 3 000 416 z 500
83%
3 000
44. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1497/2011-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(4/2011)
10 000 7 000 7 000 609 z 700
87%
7 000
45. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1782/2012-2/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(2/2012)
66 875 40 000 3 000 442 z 500
88%
3 000
46. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1781/2012-2/3.1
Eva Vženteková: Uhrov diptych - Organ a Tri dcéry 3.1
(2/2012)
5 800 3 000 3 000 456 z 500
91%
3 000
47. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 611/2016-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 -1969 3.1
(4/2016)
54 875 25 000 25 000 477 z 500
95%
25 000
48. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 53/09/1-2010/3.1
Václav Macek: Ján Kadár 1918 - 1979 3.1
(1/2010)
14 000 8 000 4 000 4 000
49. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 216/2019-4/3.1
Rudolf Urc 3.1
(4/2019)
11 832 5 982 3 500 355 z 500
71%
3 500
50. Homo Felix o. z.
Obrancov mieru 100/100, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42264847
číslo žiadosti: 1522/2013-3/3.1
Homo Felix International 2014 3.1
(3/2013)
26 950 16 650 15 000 455 z 500
91%
15 000
51. Inštitút Pontón
Ukrajinská 1671/4 , 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 55352758
číslo žiadosti: 743/2023-4/3.1
Magazín Pontón 3.1
(4/2023)
16 240 13 240 5 000 334 z 500
67%
5 000
52. Kinema s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36360414
číslo žiadosti: 670/2020-4/3.1
Kinema.sk 2021-2022 3.1
(4/2020)
57 700 51 700 30 000 408 z 500
82%
30 000
53. Kinema s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36360414
číslo žiadosti: 685/2019-4/3.1
Kinema.sk 2020 3.1
(4/2019)
54 044 20 900 14 000 406 z 500
81%
14 000
54. Kinema s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36360414
číslo žiadosti: 244/2022-4/3.1
Kinema.sk 2023-2024 3.1
(4/2022)
69 000 60 600 35 000 361 z 500
72%
35 000
55. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM
č.d. 558, 900 67, Láb
IČO: 41330145
číslo žiadosti: 1790/2012-2/3.1
Významné osobnosti strihovej skladby 3.1
(2/2012)
19 160 15 000 0 260 z 500
52%
56. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 948/2014-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 24, č. 25 a The KINEČKO č. 4) 3.1
(4/2014)
22 650 13 450 11 000 342 z 500
68%
11 000
57. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 666/2016-4/3.1
KINEČKO 2017 (www.kinecko.com) 3.1
(4/2016)
26 060 21 420 7 000 322 z 500
64%
7 000
58. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 515/2015-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 26, č. 27, č. 28) 3.1
(4/2015)
23 700 13 400 9 000 363 z 500
73%
9 000
59. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 820/2015-4/3.1
KINEČKO 2016 3.1
(4/2015)
22 900 13 500 7 000 348 z 500
70%
7 000
60. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 525/2013-3/3.1
KINEČKO 2013 3.1
(3/2013)
35 050 28 850 19 000 432 z 500
86%
19 000
61. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 675/2010-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2010)
8 433 7 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 21 63 100 63
62. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1496/2011-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2011)
16 850 12 350 7 000 566 z 700
81%
7 000
63. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 239/2011-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2011)
13 355 10 755 10 750 627 z 700
90%
10 750
64. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1495/2011-4/3.1
The KINEČKO 3.1
(4/2011)
3 760 2 860 2 000 489 z 700
70%
2 000
65. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 135/2016-4/3.1
KINEČKO 2016 (č. 31 a č. 32) 3.1
(4/2016)
14 576 10 526 7 000 369 z 500
74%
7 000
66. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 353/2014-4/3.1
KINEČKO 2014 3.1
(4/2014)
41 100 28 600 16 000 386 z 500
77%
16 000
67. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1801/2012-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2012)
5 750 4 100 2 000 418 z 500
84%
2 000
68. Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35790253
číslo žiadosti: 203/2021-4/3.1
Magazín o filme 3.1
(4/2021)
103 000 48 600 10 000 323 z 500
65%
10 000
69. Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35790253
číslo žiadosti: 302/2022-4/3.1
Magazín o filme 3.1
(4/2022)
68 000 15 000 12 000 338 z 500
68%
12 000
70. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1482/2011-4/3.1
Edícia Cinematik: FRANCÚZSKY FILM NOIR 3.1
(4/2011)
10 900 9 650 5 000 413 z 700
59%
5 000
71. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1755/2012-2/3.1
Alain Resnais 3.1
(2/2012)
12 800 11 600 4 000 392 z 500
78%
4 000
72. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 272/2017-4/3.1
CinemaView.sk 3.1
(4/2017)
13 000 5 000 0 138 z 500
28%
73. SANDBERG Film s.r.o.
Štítová 6, 841 10, Bratislava - Devín
IČO: 45322180
číslo žiadosti: 937/2014-4/3.1
Jaro Rihák: NA DRUGU STRONU. Príbeh parníka Pentcho 3.1
(4/2014)
12 000 4 805 2 000 380 z 500
76%
2 000
74. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 217/2019-4/3.1
Vydávanie mesačníka Film.sk - rok 2019 3.1
(4/2019)
64 300 32 000 25 000 427 z 500
85%
25 000
75. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 337/2023-4/3.1
VYDÁVANIE MESAČNÍKA FILM.SK – apríl 2023 – marec 2024 3.1
(4/2023)
59 880 29 165 25 000 460 z 500
92%
25 000
76. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 269/2021-4/3.1
Vydávanie mesačníka Film.sk – apríl 2021 – marec 2023 3.1
(4/2021)
110 758 55 200 50 000 463 z 500
93%
50 000
77. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 339/2023-4/3.1
RODINNÉ FILMOVÉ STRIEBRO 3.1
(4/2023)
11 212 3 500 0 249 z 500
50%
78. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 340/2023-4/3.1
JELENA PAŠTÉKOVÁ - MEDZI LITERATÚROU A FILMOM 3.1
(4/2023)
2 878 1 067 0 178 z 500
36%
79. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1099/2013-3/3.1
ROZPRAVA O ŽÁNRI Peter Michalovič - Vlastimil Zuska 3.1
(3/2013)
15 298 8 098 8 000 486 z 500
97%
8 000
80. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 287/2016-4/3.1
NEVIDITEĽNÉ DEJINY (S DOKUMENTARISTAMI) 3.1
(4/2016)
8 911 6 400 6 000 453 z 500
91%
6 000
81. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 589/2017-4/3.1
Projekt inovácie mesačníka Film.sk 3.1
(4/2017)
61 821 30 500 15 000 366 z 500
73%
15 000
82. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 798/2023-4/3.1
MÁME SVOJ FILM Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939-1945 3.1
(4/2023)
14 969 8 000 6 000 451 z 500
90%
6 000
83. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 276/2018-4/3.1
Vydávanie inovovanej podoby mesačníka Film.sk - druhý polrok 2018 3.1
(4/2018)
32 561 15 000 15 000 466 z 500
93%
15 000
84. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 683/2020-4/3.1
Abecedár slovenského filmu (1921 – 2021) 3.1
(4/2020)
11 471 8 300 8 000 468 z 500
94%
8 000
85. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 707/2020-4/3.1
Knižná publikácia MILOSLAV LUTHER 3.1
(4/2020)
6 705 4 200 4 000 467 z 500
93%
4 000
86. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 227/2020-4/3.1
Vydávanie mesačníka Film.sk - apríl 2020/marec 2021 3.1
(4/2020)
64 300 32 000 25 000 445 z 500
89%
25 000
87. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 476/2015-4/3.1
FILM AKO VOĽNÝ VERŠ 3.1
(4/2015)
9 552 6 600 6 600 456 z 500
91%
6 600
88. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Štúrova 14/8, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00177431
číslo žiadosti: 260/2021-4/3.1
Filmové a televízne umenie proti fašizmu, rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu 3.1
(4/2021)
111 100 100 000 0 45 z 500
9%
89. Anton Szomolányi
Hrdličkova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 282/2016-4/3.1
Dokončenie knižnej publikácie "Kamera! Beží!" 3.1
(4/2016)
9 870 5 500 0 321 z 500
64%
90. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 688/2011-3/3.1
Jana Dudková: Slovenský film v ére transkulturality 3.1
(3/2011)
6 060 4 100 4 100 609 z 700
87%
4 100
91. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 661/2016-4/3.1
Martin Ciel: FILM A POLITIKA (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989) 3.1
(4/2016)
6 800 5 160 5 000 444 z 500
89%
5 000
92. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 588/2017-4/3.1
Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989 3.1
(4/2017)
7 200 5 560 5 000 453 z 500
91%
5 000
93. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 144/2010-2/3.1
Vnem v zrkadle fotografie a filmu 3.1
(2/2010)
8 500 5 800 4 500 4 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
19 13 17 49 77,78 63
94. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 249/2020-4/3.1
Slovenský štát vo filme Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 3.1
(4/2020)
8 500 7 800 5 000 394 z 500
79%
5 000
95. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 942/2014-4/3.1
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 3.1
(4/2014)
11 450 8 250 8 000 432 z 500
86%
8 000
96. Vydavateľstvo Absynt s.r.o.
Moyzesova 925/53, 010 01, Žilina
IČO: 50378619
číslo žiadosti: 368/2020-4/3.1
Katarzyna Surmiak-Domańska - Kieślowski v detaile 3.1
(4/2020)
19 596 12 000 5 000 388 z 500
78%
5 000
97. Vydavateľstvo Európa, s.r.o.
Romanova 42 , 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 35838256
číslo žiadosti: 507/2013-3/3.1
W. Barnes Tatum: Ježiš vo filme, prvých sto rokov a viac 3.1
(3/2013)
12 760 5 850 0 72 z 500
14%
98. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 301/2018-4/3.1
Vydanie knihy Kamera! - Beží... alebo niekoľko múdrostí ako tvoriť pohyblivý obraz /druhý diel/ 3.1
(4/2018)
8 700 5 000 0 249 z 500
50%
99. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 302/2018-4/3.1
Veľká ilúzia 3.1
(4/2018)
20 350 7 350 0 249 z 500
50%
100. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 252/2016-4/3.1
Karol Plicka 3.1
(4/2016)
39 240 5 000 0 316 z 500
63%
101. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 506/2015-4/3.1
Priestorový zvuk – realizácia zvukového environmentu 3.1
(4/2015)
2 496 2 110 2 100 429 z 500
86%
2 100
102. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 504/2015-4/3.1
Praktická dramaturgia 3.1
(4/2015)
2 360 2 200 2 200 437 z 500
87%
2 200
103. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 505/2015-4/3.1
Špecifiká rozprávania vo viac - príbehových filmoch 3.1
(4/2015)
1 750 1 600 1 600 419 z 500
84%
1 600
104. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 591/2017-4/3.1
Obrazy (proti) extrémizmu - výroba DVD 3.1
(4/2017)
10 335 5 115 3 000 353 z 500
71%
3 000
105. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1096/2013-3/3.1
Filmové premýšľanie o Rómoch 3.1
(3/2013)
3 430 1 950 0 103 z 500
21%
106. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1094/2013-3/3.1
A predsa sa animuje! 3.1
(3/2013)
6 450 6 050 0 103 z 500
21%
107. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 270/2016-4/3.1
Transformation Processes in Post-Scialist Screen Media 3.1
(4/2016)
5 500 4 500 4 500 446 z 500
89%
4 500
108. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 268/2016-4/3.1
Svetlo a farba v kameramanskej tvorbe 3.1
(4/2016)
3 750 3 550 3 000 398 z 500
80%
3 000
109. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 269/2016-4/3.1
Písať príbeh ( Pôvodný názov - Ako sme (sa) učili alebo o scenáristike a všeličom inom.) 3.1
(4/2016)
5 430 5 130 3 000 386 z 500
77%
3 000
110. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 267/2016-4/3.1
Skriptá réžie 3.1
(4/2016)
3 850 3 650 0 264 z 500
53%
111. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 266/2016-4/3.1
Obrazy extrémizmu 3.1
(4/2016)
7 670 6 920 5 000 367 z 500
73%
5 000
112. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 341/2023-4/3.1
Päť úvah o dokumentárnom filme 3.1
(4/2023)
4 690 3 690 0 143 z 500
29%
113. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 264/2018-4/3.1
Rozhovory o filmovej hudbe 3.1
(4/2018)
3 950 3 350 2 800 404 z 500
81%
2 800
114. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 231/2021-4/3.1
Televízna tvorba - SVETLO 1 3.1
(4/2021)
5 260 4 060 2 000 358 z 500
72%
2 000
115. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 303/2022-4/3.1
Rozhovory s osobnosťami slovenskej kinematografie - Anglická verzia 3.1
(4/2022)
2 700 2 200 2 200 392 z 500
78%
2 200
116. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1095/2013-3/3.1
Kapitoly z dejín svetového filmu 3.1
(3/2013)
6 525 4 025 1 000 360 z 500
72%
1 000
117. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 259/2017-4/3.1
Skriptá réžie 3.1
(4/2017)
5 850 5 150 0 218 z 500
44%
118. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 258/2017-4/3.1
Teória hudobnej nahrávky 3.1
(4/2017)
6 240 5 835 5 000 407 z 500
81%
5 000
119. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 683/2019-4/3.1
A predsa sa animuje - Reedícia v anglickom jazyku 3.1
(4/2019)
6 200 5 800 0 113 z 500
23%
120. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 614/2018-4/3.1
PROFESIA - KAMERAMAN I 3.1
(4/2018)
3 880 3 380 0 135 z 500
27%
121. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 592/2014-4/3.1
Monografia Dokumentárny film v krajinách Vyšehradskej štvorky 3.1
(4/2014)
6 620 4 260 4 000 443 z 500
89%
4 000
122. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 591/2014-4/3.1
A predsa sa animuje! 3.1
(4/2014)
6 450 5 450 3 000 359 z 500
72%
3 000
123. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 338/2014-4/3.1
Nový slovenský film: produkčné, estetické, distribučné a kritické východiská 3.1
(4/2014)
2 310 1 010 1 010 449 z 500
90%
1 010
124. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1448/2013-3/3.1
Filmové premýšľanie o Rómoch 3.1
(3/2013)
3 430 1 950 1 800 383 z 500
77%
1 800
125. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 623/2016-4/3.1
Strih zvuku - príprava zvukového materiálu na zvukovú mixáž 3.1
(4/2016)
8 000 7 600 2 500 339 z 500
68%
2 500
126. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 706/2020-4/3.1
Dušan Trančík: Poznámky k filmovej reči 3.1
(4/2020)
4 530 3 530 3 500 332 z 500
66%
3 500
127. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 625/2016-4/3.1
Tlač dvoch publikácií Svetlo a farba v kameramanskej tvorbe autora prof. Ďuriša a tlač publikácie Ako sme (sa) učili alebo o scénaristike a všeličom inom. Autori Prof. Dušan Dušek a doc. Mgr. art Jozef Puškáš 3.1
(4/2016)
5 000 4 500 4 500 442 z 500
88%
4 500
128. Za hranicami o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 200/2019-4/3.1
KINEČKO 2019 - II. polrok 3.1
(4/2019)
20 250 13 250 10 000 380 z 500
76%
10 000
129. Za hranicami o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 304/2018-4/3.1
KINEČKO online svet filmu – 1.polrok 2018 3.1
(4/2018)
13 500 10 300 7 000 388 z 500
78%
7 000
130. Za hranicami o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 699/2019-4/3.1
KINEČKO 2020 - I. polrok 3.1
(4/2019)
13 500 12 000 8 000 374 z 500
75%
8 000
131. Za hranicami o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 365/2020-4/3.1
KINEČKO online (august 2020 - august 2022) 3.1
(4/2020)
53 700 40 000 37 000 417 z 500
83%
37 000
132. Za hranicami o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 654/2018-4/3.1
KINEČKO november 2018 – máj 2019 3.1
(4/2018)
13 050 10 150 9 000 427 z 500
85%
9 000
133. Zum Zum production, s.r.o.
Pod rovnicami 49, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46789243
číslo žiadosti: 593/2014-4/3.1
Marínka Somarinka 3.1
(4/2014)
9 666 4 850 0 107 z 500
21%
134. Zum Zum production, s.r.o.
Pod rovnicami 49, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46789243
číslo žiadosti: 613/2016-4/3.1
Pracovný zošit Marínka Somarinka 3.1
(4/2016)
3 660 3 460 0 224 z 500
45%
 2 681 7531 783 6191 123 7601 091 760
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač