Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. ACAPU, s.r.o.
Leškova 7/A, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45418233
číslo žiadosti: 1485/2013-3/3.2
Výskum a tvorba metodiky vyhodnocovania efektivity poskytovania finančnej podpory na vývoj, tvorbu a šírenie audiovizuálnych diel a podpory rozvoja audiovizuálneho prostredia v jeho ostatných aspektoch (1. fáza) 3.2
(3/2013)
11 150 9 950 5 000 386 z 500
77%
5 000
2. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 515/2012-2/3.2
Filmový marketing 3.2
(2/2012)
10 800 9 800 0 156 z 500
31%
3. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 662/2016-4/3.2
Výskum animačného a herného priemyslu na Slovensku (1. fáza) 3.2
(4/2016)
10 550 6 600 0 227 z 500
45%
4. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 175/2019-4/3.2
OBRAZ - SLOVO - ZVUK 19. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2019)
9 200 6 600 5 000 404 z 500
81%
5 000
5. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 256/2015-4/3.2
VLAK ZVANÝ FILM 16. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2015)
7 900 5 400 5 000 468 z 500
94%
5 000
6. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1103/2013-3/3.2
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ 15. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(3/2013)
7 900 5 400 5 400 494 z 500
99%
5 400
7. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 236/2017-4/3.2
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME 18. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2017)
8 200 5 900 5 500 461 z 500
92%
5 500
8. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 203/2011-2/3.2
MINORITY A FILM 14. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(2/2011)
8 950 6 950 6 950 656 z 700
94%
6 950
9. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 244/2023-4/3.2
PRÍRODA, KULTÚRA, FILM 21. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2023)
12 900 8 050 6 000 427 z 500
85%
6 000
10. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 530/2021-4/3.2
STOPY ZAČIATKOV 20. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2021)
8 700 6 200 6 200 484 z 500
97%
6 200
11. Erik Binder
Adámiho, 24, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 861/2022-4/3.2
PREMENY SCIENCE FICTION KINEMATOGRAFIE 3.2
(4/2022)
3 800 3 800 0 130 z 500
26%
12. Miroslava Brezovská
Za kasárňou 56, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 665/2016-4/3.2
Straty a nálezy lokalizácie audiovizuálnych diel: Stručný pohľad na vývoj a rozvoj audiovizuálneho prekladu na Slovensku 3.2
(4/2016)
5 000 3 000 2 000 397 z 500
79%
2 000
13. Centire s.r.o.
Záhradnícka 72, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 36866857
číslo žiadosti: 634/2017-4/3.2
Mapovanie audiovizuálneho sektora na Slovensku 3.2
(4/2017)
20 623 19 592 19 500 455 z 500
91%
19 500
14. Janka Dudková
Vlčie hrdlo 5, 821 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 223/2018-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii NECS 2018 - Media Tactics and Engagement 3.2
(4/2018)
1 347 897 897 495 z 500
99%
897
15. Janka Dudková
Vlčie hrdlo 5, 821 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 171/2019-4/3.2
Obraz spoločenskej zmeny v (slovenskej) televíznej fikcii 1990-1993 3.2
(4/2019)
5 500 4 500 3 500 448 z 500
90%
3 500
16. Ľubomír Fifik
Plavecký Štvrtok 3619, 900 68, Plavecký Štvrtok
číslo žiadosti: 251/2019-4/3.2
Na ceste za televíziou verejnej služby 3.2
(4/2019)
5 000 5 000 2 500 353 z 500
71%
2 500
17. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1330/2012-2/3.2
QUO VADIS CINEMA II. (AKTUÁLNY STAV KÍN NA SLOVENSKU A PERSPEKTÍVY ICH ĎALŠIEHO FUNGOVANIA) 3.2
(2/2012)
18 620 12 150 10 000 381 z 500
76%
10 000
18. Film Expanded
Haburská 20, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 51898616
číslo žiadosti: 381/2023-4/3.2
Podkladová štúdia: zmapovanie pola súčasnej filmovej výchovy na Slovenku 3.2
(4/2023)
5 150 4 000 0 122 z 500
24%
19. filmotras s.r.o.
Vištuk 358, 900 85, Vištuk
IČO: 46713379
číslo žiadosti: 257/2021-4/3.2
Rodinné archívy (digitalizácia a katalogizácia) 3.2
(4/2021)
25 212 23 712 23 000 432 z 500
86%
23 000
20. filmotras s.r.o.
Vištuk 358, 900 85, Vištuk
IČO: 46713379
číslo žiadosti: 345/2023-4/3.2
Rodinné archívy (digitalizácia a katalogizácia) - 2023 3.2
(4/2023)
52 400 49 700 20 000 403 z 500
81%
20 000
21. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 267/2024-4/3.2
Hommage a Ilja Zeljenka (Film a hudba) 3.2
(4/2024)
6 900 3 200 3 200 480 z 500
96%
 
22. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1498/2011-4/3.2
Slovenská kinematografia 1896 - 1914 3.2
(4/2011)
4 500 4 000 4 000 616 z 700
88%
4 000
23. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 288/2024-4/3.2
Nech žije kino!(Pocta slovenskému filmu) 3.2
(4/2024)
109 000 50 000 0 113 z 500
23%
24. František Gyárfáš
Palisády 32, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1244/2011-1/3.2
Naše filmové storočie (100 osobných „najlepších“ filmov) 3.2
(1/2011)
9 600 5 600 3 291 518 z 700
74%
3 291
25. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 260/2017-4/3.2
Ivan Július Kovačevič a týždenník Nástup 3.2
(4/2017)
2 800 2 600 2 600 499 z 500
100%
2 600
26. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1047/2013-3/3.2
Slovenské kino 1939-1945 ako priestor indoktrinácie, odporu a slasti 3.2
(3/2013)
2 950 2 800 2 800 440 z 500
88%
2 800
27. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 600/2018-4/3.2
Od Tatier po Azovské more (prvý slovenský celovečerný film) 3.2
(4/2018)
2 000 1 800 1 800 494 z 500
99%
1 800
28. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 665/2019-4/3.2
APOŠTOLÁT FILMU. Katolícka cenzúra a film na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 3.2
(4/2019)
2 000 2 000 2 000 485 z 500
97%
2 000
29. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 335/2023-4/3.2
Tretí dych (kinematografický obraz staroby) 3.2
(4/2023)
4 000 4 000 2 500 429 z 500
86%
2 500
30. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 552/2011-1/3.2
KINEMATOGRAFIA SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 3.2
(1/2011)
5 100 4 500 4 500 4 500
31. Barbora Hrínová
H. Meličkovej 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 340/2014-4/3.2
Špecifiká rozprávania vo viac-príbehových filmoch 3.2
(4/2014)
3 200 3 200 2 000 439 z 500
88%
2 000
32. Martin Krištof
sv. Bystríka 3, 010 08, Žilina
číslo žiadosti: 771/2011-1/3.2
Oral History - mapovanie dejín slovenskej kinematografie cez výpovede pracovníkov kín 3.2
(1/2011)
3 500 2 600 2 000 2 000
33. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 514/2015-4/3.2
Alternatívna distribúcia filmov 3.2
(4/2015)
4 500 2 950 1 500 338 z 500
68%
1 500
34. Ivana Laučíková
Borbisova 990/33, 031 01, Liptovský Mikuláš
číslo žiadosti: 847/2023-4/3.2
Kapitoly z teórie a estetiky animovaného filmu 3.2
(4/2023)
5 000 5 000 5 000 497 z 500
99%
5 000
35. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 729/2012-2/3.2
Rozprava o žánri. Žánre vysoké a prekliato nízke 3.2
(2/2012)
3 000 3 000 2 700 447 z 500
89%
2 700
36. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 55/2016-4/3.2
Miloslav Luther – televízne filmy, seriály a série 3.2
(4/2016)
2 800 2 800 2 500 472 z 500
94%
2 500
37. Katarína Mišíková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 231/2023-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej filmologickej konferencii NECS 2023: Care 3.2
(4/2023)
1 500 1 500 800 420 z 500
84%
800
38. Katarína Mišíková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 53/2022-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej filmologickej konferencii NECS 2022 "Epistemic Media: Atlas, Archive, Network" 3.2
(4/2022)
900 900 900 496 z 500
99%
900
39. Katarína Mišíková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 262/2017-4/3.2
Aktívna účasť na NECS konferencii Sensibility and the Senses: Media, Bodies, Practices 3.2
(4/2017)
1 050 900 900 478 z 500
96%
900
40. Katarína Mišíková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 617/2018-4/3.2
Sociálny realizmus v súčasnom slovenskom filme 3.2
(4/2018)
3 000 3 000 3 000 481 z 500
96%
3 000
41. Peter Neveďal
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 305/2018-4/3.2
"Filmová produkcia a distribúcia" - pracovný názov 3.2
(4/2018)
4 000 3 000 2 000 393 z 500
79%
2 000
42. Juraj Oniščenko
Kmeťovo námestie 1, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 279/2018-4/3.2
Dejiny svetovej kinematografie I 3.2
(4/2018)
7 500 3 000 1 500 354 z 500
71%
1 500
43. Martin Palúch
Beskydská 3, 974 01, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 244/2020-4/3.2
Archívny strihový film – prípadové štúdie 3.2
(4/2020)
4 215 4 000 3 500 443 z 500
89%
3 500
44. Martin Palúch
Beskydská 3, 974 01, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 512/2013-3/3.2
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 3.2
(3/2013)
4 035 3 800 1 500 384 z 500
77%
1 500
45. Erik Panák
Winterova 1754 / 14, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 1323/2011-1/3.2
Výskumná práca vedúca k realizácii publikácie o filmovej produkcii dlhometrážnych filmov. 3.2
(1/2011)
13 000 6 000 1 750 489 z 700
70%
1 750
46. Jaroslava Panáková
Nemcovej 2/16, 036 01, Martin
číslo žiadosti: 517/2015-4/3.2
Vizuálna kultúra v kontexte (post)socialistických transformácií. 3.2
(4/2015)
3 000 3 000 0 88 z 500
18%
47. Marián Pauer
Znievska 28, 851 06, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 273/2016-4/3.2
IVAN RUMANOVSKÝ 3.2
(4/2016)
3 000 3 000 2 000 407 z 500
81%
2 000
48. Eva Pavlovičová
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1472/2013-3/3.2
Filmové právo v Slovenskej republike 3.2
(3/2013)
3 200 3 200 1 000 323 z 500
65%
1 000
49. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 1258/2012-2/3.2
Celkový kontext digitalizácie kín na Slovensku 3.2
(2/2012)
17 940 12 813 0 293 z 500
59%
50. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 265/2016-4/3.2
Kapitoly z dejín a teórie dokumentárneho filmu (učebný text) 3.2
(4/2016)
2 000 1 800 1 800 483 z 500
97%
1 800
51. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 107/2010-2/3.2
Reprezentácia minulosti v slovenskom televíznom vysielaní (1956-2010) 3.2
(2/2010)
3 500 3 300 3 300 3 300
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 20 62 98,41 63
52. SHAPE Production s. r. o.
Romanova 1654/1, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 52589625
číslo žiadosti: 311/2024-4/3.2
AUDIOVIZUÁLNE 3.2
(4/2024)
62 040 47 460 0 165 z 500
33%
53. Alexandra Slastanova
Bajzova 1, 821 08, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 860/2022-4/3.2
Strih ako poetický nástroj 3.2
(4/2022)
1 500 1 500 0 158 z 500
32%
54. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1113/2013-3/3.2
Odborná diskusia o AVF 3.2
(3/2013)
2 002 1 777 1 000 451 z 500
90%
1 000
55. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 575/2011-1/3.2
Dejiny slovenskej televízie 3.2
(1/2011)
10 550 10 550 3 000 3 000
56. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 323/2014-4/3.2
Vývojové tendencie Slovenskej televízie (v období 1956 - 1989) 3.2
(4/2014)
18 850 17 850 0 78 z 500
16%
57. Anton Szomolányi
Hrdličkova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 1100/2013-3/3.2
Ako "nakamerovať" film. 3.2
(3/2013)
3 000 3 000 0 102 z 500
20%
58. Eva Šošková
Súmračná, 3259/14, 821 02, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 312/2022-4/3.2
Slovenský animovaný film po roku 1989 3.2
(4/2022)
5 000 5 000 3 000 399 z 500
80%
3 000
59. Leo Štefankovič
Ráztočná 22, 821 07, Bratislava - Vrakuňa
číslo žiadosti: 670/2018-4/3.2
O DRAMATURGII TAK TROCHU CELKOM INAK 3.2
(4/2018)
3 000 3 000 3 000 484 z 500
97%
3 000
60. TaO Productions s.r.o.
Palkovičova 8, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 35831502
číslo žiadosti: 590/2014-4/3.2
Film 'Vyššia moc' ako učebná pomôcka pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. 3.2
(4/2014)
4 800 3 750 0 69 z 500
14%
61. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
IČO: 31825249
číslo žiadosti: 69/09/1-2010/3.2
AUTORSKOPRÁVNA OCHRANA FILMOVEJ PRODUKCIE A TVORBY AKO HNACIEHO MOTORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU V EURÓPSKOM A GLOBÁLNOM MERADLE 3.2
(1/2010)
53 000 50 000 0
62. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 385/2023-4/3.2
Tu Bolo Kino 3.2
(4/2023)
17 450 11 000 5 000 380 z 500
76%
5 000
63. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 322/2018-4/3.2
Tu bolo kino 3.2
(4/2018)
14 790 5 600 3 000 352 z 500
70%
3 000
64. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 930/2014-4/3.2
ODBORNÝ VÝSKUM V OBLASTI ŠTATISTICKÉHO SLEDOVANIA VÝSLEDKOV FILMOVEJ DISTRIBÚCIE A KÍN V SR 3.2
(4/2014)
6 450 6 050 4 000 323 z 500
65%
4 000
65. Marek Urban
J. Murgaša 700/8, 971 01, Prievidza
číslo žiadosti: 616/2018-4/3.2
Výskumné metódy pre študentov filmových a divadelných štúdií 3.2
(4/2018)
3 300 3 000 2 500 415 z 500
83%
2 500
66. Rudolf Urc
Ondavská 6, 821 08, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 837/2022-4/3.2
Začiatky populárno-vedeckého filmu na Slovensku – 40. – 60- roky 20. storočia 3.2
(4/2022)
3 000 3 000 3 000 484 z 500
97%
3 000
67. Yvonne Vavrová
Valachovej 3, 841 01, Bratislava - Dúbravka
číslo žiadosti: 226/2022-4/3.2
STORYBOARDING 3.2
(4/2022)
5 000 5 000 3 000 381 z 500
76%
3 000
68. Barbara Vidlička Vrťová
Azovská 2, 821 08, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 1259 /2011-1/ 3.2
Producentská dramaturgia a vývoj audiovizuálnych diel 3.2
(1/2011)
6 720 5 350 1 250 444 z 700
63%
1 250
69. Miroslav Vlček
Pod vodojemom 13, 044 31, Družstevná pri Hornáde
číslo žiadosti: 369/2020-4/3.2
Analýza procesu hodnotenia žiadostí v oblasti hraného filmu 3.2
(4/2020)
5 000 4 500 3 000 402 z 500
80%
3 000
70. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 245/2020-4/3.2
Medzinárodná konferencia: Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989 3.2
(4/2020)
4 650 3 450 0 120 z 500
24%
71. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 161/2011-2/3.2
Film a história v 20. storočí – medzi dneškom a minulosťou 3.2
(2/2011)
15 950 12 500 0 388 z 700
55%
72. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 503/2015-4/3.2
Konferencia SIECE – Transformačné procesy a nové technológie v audiovizuálnych médiách 3.2
(4/2015)
23 300 14 100 10 000 395 z 500
79%
10 000
73. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 229/2021-4/3.2
PILOTNÝ PROJEKT DIGITALIZÁCIE FILMOVÉHO ARCHÍVU FTF VŠMU 3.2
(4/2021)
24 611 11 761 0 134 z 500
27%
74. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 294/2015-4/3.2
Konferencia "Transformácie štátnomonopolných kinematografií po roku 1989 – stredovýchodeurópske kinematografie na ceste k sebazadefinovaniu". 3.2
(4/2015)
4 150 3 850 3 500 412 z 500
82%
75. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 615/2018-4/3.2
Prezentácia dokumenárneho interview a aktívna účasť prof. Zuzany Gindl Tatárovej na panelovej diskusii v rámci Kongresu a valného zhromaždenia CILECTu (medzinárodná organizácia vysokých filmových škôl. 3.2
(4/2018)
2 052 1 900 1 400 422 z 500
84%
1 400
76. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 103/09/1-2010/3.2
METAMORFÓZY ŚTUDENTSKEJ FILMOVEJ TVORBY (ZA 20 ROKOV TRVANIA FTF VŠMU) 3.2
(1/2010)
10 700 8 900 5 300 5 300
77. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1449/2013-3/3.2
Antológia kritickej reflexie slovenského filmu 3.2
(3/2013)
2 580 2 080 0 102 z 500
20%
78. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 304/2022-4/3.2
Premeny slovenského filmu: Slovenská kinematografia v odrazoch doby (pracovný názov) 3.2
(4/2022)
54 320 36 570 12 000 321 z 500
64%
12 000
79. Eva Vženteková
Južná 11, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 500/2011-1/3.2
Umelecko-historická a sakrálna reflexia Uhrovho diptychu Organ a Tri dcéry ako východisko reinterpretácie 3.2
(1/2011)
1 000 1 000 1 000 1 000
80. Eva Vženteková
Južná 11, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 1079/2013-3/3.2
Obraz histórie, mentality a identity v slovenskom filme. Obdobie 1938 - 1945 3.2
(3/2013)
1 500 1 500 1 500 479 z 500
96%
1 500
81. Your Dreams Factory
Tolstého 5, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 53647033
číslo žiadosti: 303/2024-4/3.2
Výskum spoločenského dopadu audiovizuálnych diel v SR 3.2
(4/2024)
11 800 10 500 0 120 z 500
24%
82. Jana Znášiková
Haanova 41, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 821/2015-4/3.2
Animovaná tvorba pre deti, ako edukatívno - výchovný prostriedok. 3.2
(4/2015)
4 718 3 000 0 73 z 500
15%
 868 375648 962262 238255 538
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač