Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 619/2010-4/3.5
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.5
(4/2010)
29 940 28 440 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 4 3 16 25,40 63
2. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 77/2010-2/3.5
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.5
(2/2010)
29 940 28 440 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 4 10 25 39,68 63
3. NUNEZ NFE s.r.o.
Lamačská cesta 97, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 45427518
číslo žiadosti: 1560/2011-4/3.5
KINOFIL 3.5
(4/2011)
53 700 42 000 0 269 z 700
38%
4. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 215/2010-2/3.5
Kinorama 3.5
(2/2010)
889 884 233 937 50 000 50 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 14 37 58,73 63
5. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 233/2011-2/3.5
Kinorama 3.5
(2/2011)
1 030 392 50 000 0 247 z 700
35%
6. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 148/2010-2/3.5
VÝBER Z TVORBY ŠTUDENTOV FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY V BRATISLAVE 1990-2010 2 DVD (400 MINÚT) 10000 VÝLISKOV 3.5
(2/2010)
13 143 11 543 11 500 11 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 17 18 53 84,13 63
 2 046 999394 36061 50061 500
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač