Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1233/2023-1/1.4.1
Hala 22 1.4.1
(1/2023)
4 225 3 055 3 000 414 z 500
83%
3 000
2. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1234/2023-1/1.4.1
Odtiene svetla 1.4.1
(1/2023)
4 890 3 710 0 148 z 500
30%
3. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1282/2024-1/1.4.1
Hľadanie Emanuely 1.4.1
(1/2024)
4 572 3 100 0 125 z 500
25%
4. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1283/2024-1/1.4.1
Križovatka Jozefa Čabelku 1.4.1
(1/2024)
10 600 6 200 0 134 z 500
27%
5. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1281/2024-1/1.4.1
Mama 1.4.1
(1/2024)
7 100 5 200 1 900 383 z 500
77%
1 900
6. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1284/2024-1/1.4.1
Sága o Sen-tráve 1.4.1
(1/2024)
7 840 5 700 0 135 z 500
27%
7. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1143/2022-1/1.4.1
11 hodín 16 minút 1.4.1
(1/2022)
3 560 3 100 0 50 z 500
10%
8. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1145/2022-1/1.4.1
“Rozptýlené hniezdo” 1.4.1
(1/2022)
4 600 3 900 2 300 392 z 500
78%
2 300
9. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 1144/2022-1/1.4.1
Mami! 1.4.1
(1/2022)
3 850 3 100 0 136 z 500
27%
10. Almostar s.r.o.
Štvrť SNP 128/14, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 46340599
číslo žiadosti: 1565/2012-4/1.4.1
13. poschodie 1.4.1
(4/2012)
52 960 47 020 0 349 z 500
70%
11. Almostar s.r.o.
Štvrť SNP 128/14, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 46340599
číslo žiadosti: 218/2012-3/1.4.1
13. poschodie 1.4.1
(3/2012)
52 960 47 020 0 260 z 500
52%
12. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 562/2011-3/1.4.1
Kabát 1.4.1
(3/2011)
39 990 12 750 6 340 297 z 500
59%
6 340
13. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 214/2012-3/1.4.1
Kabát 1.4.1
(3/2012)
13 850 12 450 0 100 z 500
20%
14. Atarax spol. s r.o.
Puškinova 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31689647
číslo žiadosti: 135/09/1-2010/1.4.1
Veda je hľadanie pravdy 1.4.1
(1/2010)
52 605 49 905 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 0 6 16 35,56 45
15. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 221/2010-2/1.4.1
Onemanshow 1.4.1
(2/2010)
53 639 43 074 29 600 29 600
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 11 34 75,56 45
16. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 118/2011-2/1.4.1
Maják 1.4.1
(2/2011)
59 000 18 400 0 283 z 500
57%
17. DARKROOM s.r.o.
Brečtanová 1, 833 14, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44853262
číslo žiadosti: 190/2010-2/1.4.1
Song for Two (Rainy Blues - prac. názov) 1.4.1
(2/2010)
29 225 25 775 17 000 17 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 10 11 32 71,11 45
18. Dielna autorského filmu
Klenová 26, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42171709
číslo žiadosti: 90/09/1-2010/1.4.1
O priateľoch a hosťoch 1.4.1
(1/2010)
9 000 6 650 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 5 4 13 28,89 45
19. FARBYKA, s.r.o.
Dunajská 58 , 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35831901
číslo žiadosti: 293/2011-2/1.4.1
Láska v Bratislave 1.4.1
(2/2011)
183 510 84 574 0 277 z 500
55%
20. FARBYKA, s.r.o.
Dunajská 58 , 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35831901
číslo žiadosti: 638/2011-3/1.4.1
Láska v Bratislave - Stratení Bulhari 1.4.1
(3/2011)
18 641 12 649 3 660 258 z 500
52%
21. FARBYKA, s.r.o.
Dunajská 58 , 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35831901
číslo žiadosti: 639/2011-3/1.4.1
Láska v Bratislave - Izba 513 1.4.1
(3/2011)
19 321 13 171 0 231 z 500
46%
22. FARBYKA, s.r.o.
Dunajská 58 , 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35831901
číslo žiadosti: 637/2011-3/1.4.1
Láska v Bratislave - Kufrík 1.4.1
(3/2011)
17 921 13 029 0 223 z 500
45%
23. Filming Zone, s.r.o.
Bukovec 72, 044 20, Bukovec
IČO: 36584991
číslo žiadosti: 203/2010-2/1.4.1
VLNA 1.4.1
(2/2010)
28 130 24 800 14 000  
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 7 10 29 64,44 45
24. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o.
Palisady 42, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35966939
číslo žiadosti: 169/2011-2/1.4.1
CELTIK 1.4.1
(2/2011)
58 785 52 285 0 198 z 500
40%
25. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o.
Palisady 42, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35966939
číslo žiadosti: 168/2011-2/1.4.1
SPOLU 1.4.1
(2/2011)
27 666 24 466 0 219 z 500
44%
26. FLY UNITED
Levočská 2, 010 08, Žilina
IČO: 37902041
číslo žiadosti: 250/2012-3/1.4.1
ČO SME ROBILI PRED TÝM, AKO SME ŠLI SPOLU NA KAKAO 1.4.1
(3/2012)
38 570 11 329 2 500 309 z 500
62%
2 500
27. KAFI-Občianské združenie
Pasteurovo nám. 5, 040 00, Košice - Juh
IČO: 45005257
číslo žiadosti: 301/2011-2/1.4.1
Úsvit 1.4.1
(2/2011)
54 438 32 038 0 180 z 500
36%
28. Motte s.r.o.
Trebuľa 1741/17 , 962 31, Sliač
IČO: 45419965
číslo žiadosti: 1504/2012-4/1.4.1
Ante 1.4.1
(4/2012)
6 000 5 000 0 75 z 500
15%
29. petit-grand
M. Sch. Trnavského 18, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36696901
číslo žiadosti: 159/2011-2/1.4.1
1943. 1.4.1
(2/2011)
83 865 21 200 9 400 326 z 500
65%
9 400
30. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1253/2024-1/1.4.1
Spoveď 1.4.1
(1/2024)
8 420 4 420 2 100 368 z 500
74%
2 100
31. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1216/2023-1/1.4.1
Taká jednoduchá krása bez zaťažkávajúcej melanchólie (pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
7 715 2 750 2 700 388 z 500
78%
2 700
32. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1243/2024-1/1.4.1
Hviezdna obloha za slnečného dňa (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
17 510 7 800 4 000 392 z 500
78%
4 000
33. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1205/2023-1/1.4.1
LANKSON (pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
12 815 5 140 5 000 396 z 500
79%
5 000
34. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1212/2023-1/1.4.1
TICHO (pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
9 545 3 575 2 500 357 z 500
71%
2 500
35. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1263/2024-1/1.4.1
Fontána pre Grétu 1.4.1
(1/2024)
9 640 4 550 2 300 398 z 500
80%
2 300
36. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1260/2024-1/1.4.1
Zmysel čísla tri (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
17 760 8 000 0 159 z 500
32%
37. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1213/2023-1/1.4.1
Čistota 1.4.1
(1/2023)
12 200 4 800 4 200 366 z 500
73%
4 200
38. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1251/2024-1/1.4.1
Patálie a trampoty (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
10 000 4 900 0 160 z 500
32%
39. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1242/2024-1/1.4.1
Malý slon 1.4.1
(1/2024)
14 540 7 170 0 155 z 500
31%
40. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1249/2024-1/1.4.1
Ihrisko (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
6 560 1 790 0 141 z 500
28%
41. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1217/2023-1/1.4.1
Vespolod 1.4.1
(1/2023)
4 442 1 210 0 107 z 500
21%
42. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1201/2023-1/1.4.1
Autobus (pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
18 045 7 815 6 800 395 z 500
79%
6 800
43. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1214/2023-1/1.4.1
Z vnútra von (Prieskum - pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
7 772 2 190 1 500 351 z 500
70%
1 500
44. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1245/2024-1/1.4.1
Krehkosť 1.4.1
(1/2024)
15 585 8 285 0 160 z 500
32%
45. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1211/2023-1/1.4.1
Labilinth (pracovní název) 1.4.1
(1/2023)
22 170 9 975 0 164 z 500
33%
46. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1199/2023-1/1.4.1
Kokón (pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
14 985 7 385 0 153 z 500
31%
47. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1197/2023-1/1.4.1
PUSTATINA 1.4.1
(1/2023)
3 800 1 450 1 450 402 z 500
80%
1 450
48. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1257/2024-1/1.4.1
Hviezdna cesta 1.4.1
(1/2024)
4 645 2 545 1 800 413 z 500
83%
1 800
49. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1259/2024-1/1.4.1
Kam zmizlo moje telo? 1.4.1
(1/2024)
9 138 4 488 0 155 z 500
31%
50. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1215/2023-1/1.4.1
...a nebo má dve poschodia 1.4.1
(1/2023)
19 900 10 500 10 000 412 z 500
82%
10 000
51. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1200/2023-1/1.4.1
Umčo (alebo na Východe nič nie je)- (pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
8 752 3 500 3 200 391 z 500
78%
3 200
52. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1204/2023-1/1.4.1
O psíčkovi a mačičke 1.4.1
(1/2023)
1 920 1 500 0 149 z 500
30%
53. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1202/2023-1/1.4.1
Dialógy 1.4.1
(1/2023)
14 412 7 952 0 172 z 500
34%
54. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1261/2024-1/1.4.1
Der Stahlspiegel 1.4.1
(1/2024)
2 840 940 600 394 z 500
79%
600
55. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1246/2024-1/1.4.1
Underground theatre /pracovný názov/ 1.4.1
(1/2024)
11 010 4 460 4 400 421 z 500
84%
4 400
56. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1198/2023-1/1.4.1
Moja heimat (Hadviga - pracovný názov) 1.4.1
(1/2023)
10 888 4 188 4 150 397 z 500
79%
4 150
57. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1248/2024-1/1.4.1
Problémy úplně celého světa (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
11 875 4 000 0 274 z 500
55%
 
58. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1241/2024-1/1.4.1
Na popole základy 1.4.1
(1/2024)
18 645 8 560 7 000 412 z 500
82%
7 000
59. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1206/2023-1/1.4.1
MOMENTUM (Názov filmu -Pôvodný názov) 1.4.1
(1/2023)
9 008 3 380 3 000 376 z 500
75%
3 000
60. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1262/2024-1/1.4.1
Mi o 10 rokov v Bratislave (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
9 645 3 800 3 600 418 z 500
84%
3 600
61. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1113/2022-1/1.4.1
Pianissimo 1.4.1
(1/2022)
16 080 7 740 4 600 416 z 500
83%
4 600
62. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1111/2022-1/1.4.1
Ja ešte nechcem odísť! / I don't want to go yet! 1.4.1
(1/2022)
5 160 1 200 1 000 418 z 500
84%
1 000
63. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1117/2022-1/1.4.1
AETHER 1.4.1
(1/2022)
9 718 3 210 0 152 z 500
30%
64. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1118/2022-1/1.4.1
Svlékat mlhy 1.4.1
(1/2022)
22 785 9 120 7 500 417 z 500
83%
7 500
65. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1130/2022-1/1.4.1
Lekcie z poníženosti 1.4.1
(1/2022)
5 894 2 084 1 600 371 z 500
74%
1 600
66. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1114/2022-1/1.4.1
Portréty hladujúcich umelcov 1.4.1
(1/2022)
20 112 9 765 0 147 z 500
29%
67. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1129/2022-1/1.4.1
Čierne na bielom 1.4.1
(1/2022)
11 474 4 032 3 000 424 z 500
85%
3 000
68. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1126/2022-1/1.4.1
Angličan 1.4.1
(1/2022)
15 360 7 600 3 000 368 z 500
74%
3 000
69. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1119/2022-1/1.4.1
Kameň a rožok (Pracovný názov) 1.4.1
(1/2022)
26 100 8 500 4 800 381 z 500
76%
4 800
70. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1115/2022-1/1.4.1
Najkrajší kút v šírom svete 1.4.1
(1/2022)
13 444 5 262 2 700 373 z 500
75%
2 700
71. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1128/2022-1/1.4.1
Posledné chvíle pred strachom 1.4.1
(1/2022)
5 000 1 655 700 358 z 500
72%
700
72. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1133/2022-1/1.4.1
Dôvod na radosť (Zvliekanie z kože - pôvodný názov) 1.4.1
(1/2022)
10 500 2 700 1 500 367 z 500
73%
1 500
73. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1116/2022-1/1.4.1
Krásne Utópie 1.4.1
(1/2022)
24 615 7 745 6 800 439 z 500
88%
6 800
74. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1120/2022-1/1.4.1
Neklopať 1.4.1
(1/2022)
19 085 9 580 8 500 439 z 500
88%
8 500
75. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1132/2022-1/1.4.1
SEASONS 1.4.1
(1/2022)
5 000 1 810 0 154 z 500
31%
76. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1134/2022-1/1.4.1
Piano 1.4.1
(1/2022)
2 750 1 500 700 355 z 500
71%
700
77. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1135/2022-1/1.4.1
Zrodenie ženy 1.4.1
(1/2022)
17 545 3 350 1 800 408 z 500
82%
1 800
78. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1125/2022-1/1.4.1
O mŕtvych len v dobrom 1.4.1
(1/2022)
13 485 6 045 3 600 365 z 500
73%
3 600
79. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1131/2022-1/1.4.1
VALE TUDO (pracovný názov) 1.4.1
(1/2022)
8 215 3 320 1 200 373 z 500
75%
1 200
80. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1112/2022-1/1.4.1
ExperiMent 1.4.1
(1/2022)
10 900 2 100 0 147 z 500
29%
81. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1255/2024-1/1.4.1
Európu obchádza strašidlo 1.4.1
(1/2024)
15 560 5 622 5 000 410 z 500
82%
5 000
82. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1127/2022-1/1.4.1
O hviezdach a bájkach 1.4.1
(1/2022)
3 090 1 490 700 370 z 500
74%
700
83. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1256/2024-1/1.4.1
Ezovojna (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
12 650 4 030 0 141 z 500
28%
84. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1244/2024-1/1.4.1
2 lístky na Mars (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
18 155 9 160 5 900 386 z 500
77%
5 900
85. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1203/2023-1/1.4.1
MILKA OD 7 DO 5 (pracovný názov KTO SÚ ONI) 1.4.1
(1/2023)
10 055 3 075 2 500 371 z 500
74%
2 500
86. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1252/2024-1/1.4.1
Pútnik 1.4.1
(1/2024)
8 990 2 500 0 157 z 500
31%
87. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1258/2024-1/1.4.1
Kazeta zabudnutých predstáv 1.4.1
(1/2024)
17 870 7 860 2 900 354 z 500
71%
2 900
88. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1250/2024-1/1.4.1
Nenápadný pôvab ilúzií (pracovný názov) 1.4.1
(1/2024)
15 610 10 450 0 165 z 500
33%
89. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1254/2024-1/1.4.1
Tu a tam (Portréty nového sveta) 1.4.1
(1/2024)
14 130 6 700 4 000 388 z 500
78%
4 000
90. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1247/2024-1/1.4.1
Prístavy 1.4.1
(1/2024)
11 905 5 155 4 500 411 z 500
82%
4 500
91. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1264/2024-1/1.4.1
KORENE 1.4.1
(1/2024)
14 815 7 510 0 174 z 500
35%
 1 703 547909 538238 500220 840
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač