Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. Wanda Adamík Hrycová
Beblavého 4, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 282/2019-4/3.3
Producentské workshopy EAVE 2019 3.3
(4/2019)
5 550 5 000 0 234 z 500
47%
2. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 441/2020-4/3.3
Česko-Slovenské partnerstvo v dokumentárnej tvorbe 3.3
(4/2020)
14 700 13 000 0 113 z 500
23%
3. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1089/2013-3/3.3
CENA TIBORA VICHTU - workshop "Umenie predať scenár" 3.3
(3/2013)
10 300 8 900 0 107 z 500
21%
4. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 877/2012-2/3.3
MAJSTROVSTVO PÍSANIA SCENÁROV, scenáristický workshop 3.3
(2/2012)
11 000 9 700 0 267 z 500
53%
5. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 214/2010-2/3.3
Script&Pitch - séria workshopv pre medzinárodných scenáristov a dramaturgov 3.3
(2/2010)
109 650 22 330 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 9 10 32 50,79 63
6. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 279/2016-4/3.3
Close Encounters 2016 3.3
(4/2016)
13 350 9 800 0 244 z 500
49%
7. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 724/2010-4/3.3
MASTER CLASS (Profile Filmmaker) 2010 3.3
(4/2010)
13 230 11 920 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 4 4 16 25,40 63
8. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 366/2020-4/3.3
Pop Up Film Residency Bratislava 2020/2021 3.3
(4/2020)
42 970 21 970 17 000 415 z 500
83%
17 000
9. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 1736/2012-2/3,3
MAIA WORKSHOPS – Jún 2013 Košice 3.3
(2/2012)
92 930 22 740 0 219 z 500
44%
10. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 72/2013-3/3.3
MAIA WORKSHOPS 2013 (pôvodný názov MAIA WORKSHOPS - KOŠICE 2013) 3.3
(3/2013)
42 400 12 180 9 000 365 z 500
73%
9 000
11. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 18/2017-4/3.3
EAVE Producers workshop 2017 – účasť Juraj Krasnohorsky 3.3
(4/2017)
12 450 8 400 7 800 429 z 500
86%
7 800
12. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 237/2019-4/3.3
Pop Up Film Residency - Bratislava 3.3
(4/2019)
29 260 17 260 15 000 409 z 500
82%
15 000
13. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 652/2018-4/3.3
Bratislava Film Residence 3.3
(4/2018)
26 790 20 550 0 141 z 500
28%
14. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 346/2014-4/3.3
DOK.Incubator Bratislava 2014 3.3
(4/2014)
63 456 30 000 9 000 313 z 500
63%
9 000
15. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 705/2020-4/3.3
dok.incubator workshop 2021 3.3
(4/2020)
68 973 25 400 20 000 424 z 500
85%
20 000
16. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 809/2015-4/3.3
DOK.Incubator 2016 3.3
(4/2015)
65 430 26 500 5 000 384 z 500
77%
5 000
17. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 128/2012-2/3.3
DOK.Incubator Bratislava 3.3
(2/2012)
38 925 24 000 18 500 415 z 500
83%
18 500
18. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 854/2022-4/3.3
dok.incubator workshop 2023 3.3
(4/2022)
83 403 32 684 32 000 481 z 500
96%
32 000
19. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 590/2017-4/3.3
dok.incubator workshop 2018 3.3
(4/2017)
65 188 25 070 20 000 384 z 500
77%
20 000
20. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 296/2015-4/3.3
DOK.Incubator 2015 3.3
(4/2015)
65 430 26 500 18 000 404 z 500
81%
18 000
21. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 1112/2013-3/3.3.
DOK.Incubator - špeciálny program na Slovensku 3.3
(3/2013)
19 934 11 780 0 232 z 500
46%
22. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 531/2013-3/3.3
DOK.Incubator Bratislava 3.3
(3/2013)
51 183 30 000 9 300 364 z 500
73%
9 300
23. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 276/2016-4/3.3
DOK.Incubator 2016 - realizácia 3.3
(4/2016)
60 430 21 500 18 000 411 z 500
82%
18 000
24. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 247/2017-4/3.3
DOK.Incubator 2017 3.3
(4/2017)
66 985 26 855 15 000 375 z 500
75%
15 000
25. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 796/2021-4/3.3
dok.incubator workshop 2022 3.3
(4/2021)
74 570 28 000 28 000 492 z 500
98%
28 000
26. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 672/2019-4/3.3
dok.incubator workshop 2020 3.3
(4/2019)
69 313 25 595 22 000 417 z 500
83%
22 000
27. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 632/2018-4/3.3
dok.incubator workshop 2019 3.3
(4/2018)
65 353 25 030 22 000 445 z 500
89%
22 000
28. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 832/2023-4/3.3
dok.incubator workshop 2024 3.3
(4/2023)
86 088 35 606 32 000 468 z 500
94%
32 000
29. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 633/2017-4/3.3
VAF 2018 – Masterclass: scenár a dramaturgia krátkeho animovaného filmu 3.3
(4/2017)
16 810 9 950 9 000 431 z 500
86%
9 000
30. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 813/2021-4/3.3
CEE Animation 2022 - vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2021)
15 790 6 210 6 210 494 z 500
99%
6 210
31. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 405/2023-4/3.3
CEE Animation Workshop 2023 Bratislava 3.3
(4/2023)
108 929 30 753 25 000 460 z 500
92%
25 000
32. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 697/2019-4/3.3
CEE Animation 2020 - Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2019)
14 300 6 970 6 000 447 z 500
89%
7 100
33. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 663/2016-4/3.3
VAF 2017 – Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2016)
15 135 10 330 6 000 352 z 500
70%
6 000
34. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 1808/2012-2/3.3
Visegrad Animation Forum 2013 (VAF 2013) 3.3
(2/2012)
50 165 6 700 2 000 420 z 500
84%
2 000
35. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 839/2022-4/3.3
CEE Animation 2023 - vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2022)
13 380 5 750 5 750 495 z 500
99%
5 750
36. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 748/2023-4/3.3
CEE Animation 2024-2026 (vzdelávacie aktivity na Slovensku) 3.3
(4/2023)
62 790 35 820 30 000 468 z 500
94%
30 000
37. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 653/2018-4/3.3
CEE Animation 2019 - Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2018)
19 810 12 350 12 000 472 z 500
94%
12 000
38. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 178/2019-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2019)
17 750 14 150 14 000 461 z 500
92%
14 000
39. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 908/2022-4/3.3
Vzdelávací seminár ASFK, kino Mier Nové Zámky 7.-9.10.2022 3.3
(4/2022)
8 000 6 000 6 000 462 z 500
92%
6 000
40. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 803/2015-4/3.3
Industry program v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2016 3.3
(4/2015)
11 150 9 350 6 000 449 z 500
90%
6 000
41. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 781/2021-4/3.3
Jesenný vzdelávací seminár ASFK 3.3
(4/2021)
7 000 5 500 0 135 z 500
27%
42. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1105/2013-3/3.3
PROJEKT 100 - 2013 (vzdelávacia časť) 3.3
(3/2013)
9 350 6 800 6 170 448 z 500
90%
6 170
43. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 519/2013-3/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK ( 6.-9.6.2013 Krpáčovo /kino Mostár Brezno; 22.-24.11.2013 Martin / kino Strojár) 3.3
(3/2013)
13 600 9 800 9 000 468 z 500
94%
9 000
44. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 268/2018-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2018)
17 550 13 900 11 000 433 z 500
87%
11 000
45. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 263/2016-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (10.-12. júna Krpáčovo) a (25.-27. novembra, kino Lumiere Bratislava) 3.3
(4/2016)
15 600 11 900 10 000 414 z 500
83%
10 000
46. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 261/2016-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2016)
15 000 11 800 10 000 441 z 500
88%
10 000
47. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 204/2011-2/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 3.3
(2/2011)
11 800 10 000 10 000 543 z 700
78%
10 000
48. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 235/2017-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (9.-11. júna 2017 Hotel Polianka, Krpáčovo, 24.-26. novembra 2017 kino Tatran, Poprad) 3.3
(4/2017)
18 300 14 300 10 000 423 z 500
85%
10 000
49. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 606/2015-4/3.3
PROJEKT 100 - 2015 /vzdelávacia časť/ 3.3
(4/2015)
12 600 9 950 7 000 453 z 500
91%
7 000
50. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 285/2022-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2022)
15 000 10 000 10 000 477 z 500
95%
10 000
51. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 544/2018-4/3.3
PROJEKT 100 2018 - edukatívna časť 3.3
(4/2018)
14 400 11 000 8 000 439 z 500
88%
8 000
52. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 822/2012-2/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (25.-27.5.2012 /Krpáčovo-kino Mostár Brezno; 23.-25.11.2012 /Martin-kino Strojár) 3.3
(2/2012)
11 700 9 600 7 150 415 z 500
83%
6 000
53. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 263/2017-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2017)
17 620 13 920 11 000 428 z 500
86%
11 000
54. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 269/2018-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (15.-17.júna 2018 Hotel Polianka, Krpáčovo, 26.-28. október 2018 kino Tatran, Poprad) 3.3
(4/2018)
18 000 14 250 10 000 418 z 500
84%
10 000
55. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 257/2015-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (5.-7.6.2015 Krpáčovo a 20.-22.11.2015 Martin, kino Strojár) 3.3
(4/2015)
13 800 10 800 10 000 451 z 500
90%
10 000
56. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 578/2016-4/3.3
PROJEKT 100 - 2016 /vzdelávacia časť/ 3.3
(4/2016)
13 900 10 650 7 000 415 z 500
83%
7 000
57. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 591/2016-4/3.3
Industry programy v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2017 3.3
(4/2016)
11 150 9 000 6 000 409 z 500
82%
6 000
58. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 246/2020-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2020)
16 500 13 200 12 000 466 z 500
93%
12 000
59. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 529/2017-4/3.3
PROJEKT 100 2017 - edukatívna časť 3.3
(4/2017)
14 600 11 150 7 000 401 z 500
80%
7 000
60. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 247/2020-4/3.3
Vzdelávací seminár ASFK (6.-8.11.2020 kino Mier Nové Zámky) 3.3
(4/2020)
13 290 10 500 5 000 395 z 500
79%
5 000
61. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 176/2019-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov na Slovensku - Jarný programovací seminár (Hotel Polianka, Krpáčovo 31.5.-2.6.2019) a Jesenný programovací seminár (Kino Úsmev, Košice 25.-27.10.2019) 3.3
(4/2019)
17 720 14 100 7 000 350 z 500
70%
7 000
62. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 37/09/1-2010/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 3.3
(1/2010)
8 200 7 550 7 000 7 000
63. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 577/2014-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2014)
13 630 10 050 10 000 459 z 500
92%
10 000
64. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1458/2013-4/3.3
Nové kino 3.3
(4/2013)
16 700 12 300 12 300 475 z 500
95%
12 300
65. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1320/2012-2/3.3
PROJEKT 100 - 2012 3.3
(2/2012)
10 150 7 800 4 500 430 z 500
86%
4 500
66. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 571/2017-4/3.3
Industry programy v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2018 3.3
(4/2017)
17 850 14 300 0 235 z 500
47%
67. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 258/2015-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2015)
17 120 11 900 11 000 466 z 500
93%
11 000
68. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 226/2021-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2021)
17 800 14 100 13 000 469 z 500
94%
13 000
69. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 922/2014-4/3.3
Nové kino - dofinancovanie projektu 3.3
(4/2014)
4 200 3 700 3 500 470 z 500
94%
3 500
70. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 331/2023-4/3.3
Vzdelávací seminár ASFK - 9.-11.6.2023 Hotel Polianka Krpáčovo 3.3
(4/2023)
10 200 8 000 6 000 422 z 500
84%
6 000
71. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 332/2023-4/3.3
Filmový kabinet deťom (školský rok 2023/2024) 3.3
(4/2023)
39 700 31 400 15 000 451 z 500
90%
15 000
72. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 687/2014-4/3.3
PROJEKT 100 - 2014 (vzdelávacia časť) 3.3
(4/2014)
10 250 8 050 8 000 464 z 500
93%
8 000
73. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 279/2014-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK ( 6.-8.6.2014 Krpáčovo a 14.-16.11.2014 Martin / kino Strojár) 3.3
(4/2014)
13 800 10 800 10 000 460 z 500
92%
10 000
74. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 666/2019-4/3.3
ASK MASTERCLASS 3.3
(4/2019)
18 900 11 450 8 000 398 z 500
80%
8 000
75. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 681/2020-4/3.3
ASK MASTERCLASS II. 3.3
(4/2020)
24 500 15 450 15 000 453 z 500
91%
15 000
76. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 235/2022-4/3.3
ASK MASTERCLASS III. 3.3
(4/2022)
29 000 18 600 18 000 448 z 500
90%
18 000
77. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 213/2019-4/3.3
ASK INDUSTRY DAY 2019 3.3
(4/2019)
25 600 13 800 6 000 340 z 500
68%
6 000
78. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 306/2018-4/3.3
Workshop AZYL 2019 (pôvodný názov Workshop AZYL 2018) 3.3
(4/2018)
6 770 3 550 3 000 428 z 500
86%
3 000
79. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 382/2023-4/3.3
Workshopy AZYL 2023 3.3
(4/2023)
28 670 11 000 8 000 405 z 500
81%
8 000
80. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 814/2021-4/3.3
Workshopy AZYL 2022 3.3
(4/2021)
41 500 14 000 7 000 374 z 500
75%
7 000
81. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 743/2020-4/3.3
Workshopy AZYL 2021 3.3
(4/2020)
36 500 12 000 12 000 423 z 500
85%
12 000
82. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 698/2019-4/3.3
Workshop AZYL 2020 3.3
(4/2019)
7 700 4 000 2 500 365 z 500
73%
2 500
83. Peter Badač
Nám. SNP 23, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 272/2016-4/3.3
Účasť na workshope European TV Drama Series Lab 2016 3.3
(4/2016)
4 090 3 000 3 000 461 z 500
92%
3 000
84. Peter Badač
Nám. SNP 23, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 798/2021-4/3.3
Účasť na workshope ACE PRODUCERS 31 3.3
(4/2021)
7 340 5 000 5 000 492 z 500
98%
5 000
85. Peter Badač
Nám. SNP 23, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 465/2011-1/3.3
Producers Workshop 3.3
(1/2011)
1 995 1 500 309 432 z 700
62%
309
86. Peter W. Balko
Pavla Dobšinského 5240/40A, 984 01, Lučenec
číslo žiadosti: 283/2019-4/3.3
EAVE workshop 2019 3.3
(4/2019)
4 900 4 900 2 000 338 z 500
68%
2 000
87. Barbara Janišová Feglová
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43107893
číslo žiadosti: 120/09/1-2010/3.3
Dramaturgický vzdelávací workshop MIDPOINT: Centrum stredoeurópskej scenáristickej tvorby 3.3
(1/2010)
169 554 18 980 11 200 11 200
88. Zuzana Bieliková
Anenská 3, 810 00, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1130/2013-3/3.3
Kurz filmového marketingu a medzinárodnej distribúcie na Media Business School 3.3
(3/2013)
2 350 1 800 1 200 387 z 500
77%
1 200
89. Rudolf Biermann
Pernek 346, 900 53, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 500/2015-4/3.3
Producentský workshop - Masaryk 3.3
(4/2015)
6 997 3 000 0 110 z 500
22%
90. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 267/2021-4/3.3.
Cena mladého publika 2021 3.3
(4/2021)
3 754 3 000 3 000 448 z 500
90%
3 000
91. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 815/2015-4/3.3
Visegrad Film Forum 2016 3.3
(4/2015)
52 417 21 970 10 000 382 z 500
76%
10 000
92. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 300/2015-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2015 3.3
(4/2015)
5 305 2 405 2 000 389 z 500
78%
2 000
93. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 241/2018-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2018 3.3
(4/2018)
4 500 2 000 2 000 480 z 500
96%
2 000
94. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 564/2013-3/3.3
Visegrad Film Forum 2014 3.3
(3/2013)
58 137 26 290 3 000 365 z 500
73%
3 000
95. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 821/2014-4/3.3
Visegrad Film Forum 2015 3.3
(4/2014)
36 639 21 632 12 000 360 z 500
72%
12 000
96. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 275/2016-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2016 3.3
(4/2016)
4 700 2 400 2 000 418 z 500
84%
2 000
97. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 256/2017-4/3.3
Visegrad Film Forum 2017 3.3
(4/2017)
52 000 19 000 10 000 353 z 500
71%
10 000
98. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 257/2017-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2017 3.3
(4/2017)
6 200 2 400 2 000 393 z 500
79%
2 000
99. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 695/2019-4/3.3
Visegrad Film Forum 2020 3.3
(4/2019)
62 000 18 000 15 000 412 z 500
82%
21 330
100. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 633/2018-4/3.3
Visegrad Film Forum 2019 3.3
(4/2018)
55 000 15 000 15 000 456 z 500
91%
15 000
101. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 1441/2013-3/3.3
Visegrad Film Forum 2014 - realizácia 3.3
(3/2013)
53 274 19 400 15 000 348 z 500
70%
15 000
102. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 347/2014-4/3.3
European Film Award - Youth Audience Award Bratislava 2014 3.3
(4/2014)
5 000 4 240 1 500 274 z 500
55%
1 500
103. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 601/2017-4/3.3
Visegrad Film Forum 2018 3.3
(4/2017)
55 000 15 000 15 000 463 z 500
93%
15 000
104. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 841/2023-4/3.3
Visegrad Film Forum 2024 - 2026 3.3
(4/2023)
244 950 75 000 55 000 414 z 500
83%
55 000
105. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 199/2019-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2019 3.3
(4/2019)
4 500 2 000 2 000 476 z 500
95%
2 000
106. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 867/2022-4/3.3
Visegrad Film Forum 2023 3.3
(4/2022)
65 353 22 000 22 000 419 z 500
84%
22 000
107. Božena o.z.
Petzvalova 47, 040 11, Košice - Západ
IČO: 42408628
číslo žiadosti: 248/2017-4/3.3
Božena animuje 3.3
(4/2017)
5 000 4 500 0 185 z 500
37%
108. BRATISLAVA FILM ACADEMY
Bajkalská 13495/7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 50821628
číslo žiadosti: 797/2023-4/3.3
DNI ARCHÍVNEHO FILMU 2024 – ARCHÍV, HISTÓRIA, PAMÄŤ 3.3
(4/2023)
19 810 16 110 12 000 436 z 500
87%
12 000
109. Bright Sight Pictures, s.r.o.
Žilinská 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50922777
číslo žiadosti: 638/2017-4/3.3
UCLA, Professional Program in Producing 3.3
(4/2017)
12 420 6 220 6 000 454 z 500
91%
6 000
110. Centaurus o.z.
Lesná 1, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45025495
číslo žiadosti: 349/2014-4/3.3
Centaurus - herecký filmový workshop 3.3
(4/2014)
14 205 6 510 0 69 z 500
14%
111. Centaurus o.z.
Lesná 1, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45025495
číslo žiadosti: 348/2014-4/3.3
Centaurus - filmový workshop 3.3
(4/2014)
8 305 5 210 0 92 z 500
18%
112. Natália Centková
Vrátna 44, 040 01, Košice - Staré Mesto
číslo žiadosti: 443/2022-4/3.3
Účasť na programe CICAE Arthouse Cinema Training 2022 3.3
(4/2022)
1 850 1 850 1 150 418 z 500
84%
1 150
113. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 153/2011-2/3.3
MIDPOINT – dramaturgický workshop 1 3.3
(2/2011)
107 645 23 975 20 000 575 z 700
82%
20 000
114. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 244/2017-4/3.3
MIDPOINT 2017: TV Launch - Workshop 1 & Intensive SK 3.3
(4/2017)
65 840 28 990 20 000 400 z 500
80%
20 000
115. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 816/2015-4/3.3
Story Launch – A TV Lab for Filmmakers 2016 3.3
(4/2015)
50 120 12 160 7 000 433 z 500
87%
7 000
116. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 289/2015-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2015 3.3
(4/2015)
67 870 25 340 20 000 450 z 500
90%
20 000
117. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1080/2013-3/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013 - Dramaturgický workshop pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(3/2013)
10 240 8 740 6 000 405 z 500
81%
6 000
118. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 681/2019-4/3.3
MIDPOINT 2019 - 2023 3.3
(4/2019)
198 255 86 820 70 000 443 z 500
89%
70 000
119. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 278/2016-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2016: TV LAUNCH a worskhop pro slovenských profesionálov SK INTENSIVE 3.3
(4/2016)
64 240 29 890 18 000 425 z 500
85%
18 000
120. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 262/2018-4/3.3
MIDPOINT 2018 3.3
(4/2018)
67 770 28 980 20 000 421 z 500
84%
20 000
121. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 529/2013-3/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013: Medzinárodný študentský workshop, časť 1 (pôvodný názov: Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013 Medzinárodný študentský workskshop, časť 1 a Workshop pre slovenských filmových profesionálov) 3.3
(3/2013)
76 120 33 220 11 500 406 z 500
81%
11 500
122. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 258/2012-2/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2012 - Medzinárodný študentský workskshop, časť 1 a Workshop pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(2/2012)
80 140 38 320 25 000 429 z 500
86%
25 000
123. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1540/2011-4/3.3
Workshop miniForum 2012: Marketing a prezentácia filmového diela 3.3
(4/2011)
7 750 5 820 5 000 486 z 700
69%
5 000
124. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 344/2014-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2014 3.3
(4/2014)
61 510 24 510 19 000 452 z 500
90%
19 000
125. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1804/2012-2/3.3
miniFÓRUM 2013 3.3
(2/2012)
8 720 7 040 2 300 396 z 500
79%
2 300
126. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 281/2016-4/3.3
Večerná škola filmu 3.3
(4/2016)
16 950 14 600 0 237 z 500
47%
127. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 507/2022-4/3.3
Nové kino 3.3
(4/2022)
6 100 5 500 4 000 386 z 500
77%
4 000
128. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 671/2018-4/3.3
Prednášky z dejín a teórie filmu v Kine Úsmev 3.3
(4/2018)
9 180 7 140 0 116 z 500
23%
129. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 270/2018-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2018)
11 505 6 755 3 500 380 z 500
76%
3 500
130. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 246/2017-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2017)
12 005 6 755 3 000 387 z 500
77%
3 000
131. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 291/2015-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2015)
8 915 3 985 2 500 367 z 500
73%
2 500
132. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 260/2016-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2016)
12 005 7 155 2 500 377 z 500
75%
2 500
133. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1082/2013-3/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(3/2013)
11 190 8 010 0 112 z 500
22%
134. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 162/2019-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2019)
12 435 8 135 5 000 386 z 500
77%
5 000
135. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 295/2020-4/3.3
DOX IN VITRO 2020 - 2022 3.3
(4/2020)
39 750 23 550 16 000 432 z 500
86%
16 000
136. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1360/2013-3/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(3/2013)
8 190 3 310 3 000 428 z 500
86%
3 000
137. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 560/2014-4/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(4/2014)
8 925 3 995 2 000 375 z 500
75%
2 000
138. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 234/2023-4/3.3
14. DOX IN VITRO 2023 15. DOX IN VITRO 2024 16. DOX IN VITRO 2025 3.3
(4/2023)
42 930 25 530 16 000 419 z 500
84%
16 000
139. CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35730897
číslo žiadosti: 1118/2013-4/3.3
Vzdelávanie a tréningový program pre prevádzkovateľov kín a kinárov v novodobej digitálnej ére 3.3
(4/2013)
10 050 9 300 9 000 412 z 500
82%
9 000
140. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 344/2023-4/3.3
Dni zmeny 2023, industry program Medzinárodného filmového festivalu Jeden svet 3.3
(4/2023)
29 333 12 428 5 000 374 z 500
75%
5 000
141. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 303/2018-4/3.3
Vzdelávacie aktitivy na 19. MFF dokumentárnych filmov Jeden svet 3.3
(4/2018)
25 000 16 000 0 226 z 500
45%
142. DESANT
Topoľová 3650/17, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48273635
číslo žiadosti: 862/2022-4/3.3
LEKTVAR 2023 3.3
(4/2022)
17 560 13 300 8 000 357 z 500
71%
8 000
143. DESANT
Topoľová 3650/17, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48273635
číslo žiadosti: 867/2023-4/3.3
LEKTVAR 2024 3.3
(4/2023)
20 100 14 400 8 000 373 z 500
75%
8 000
144. Paulína Ďurinová
Belanská 560, 033 01, Liptovský Hrádok
číslo žiadosti: 1067/2013-3/3.3
Účasť na Summer school of ethnographic filmmaking v Žluticich, Česká republika 3.3
(3/2013)
470 470 430 420 z 500
84%
430
145. Jozef Elšík
L. Svobodu 2166/13, 909 01, Skalica
číslo žiadosti: 511/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 409 z 500
82%
300
146. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 452/2012-2/3.3
Účasť na workshope Go Short Student Campus, Nijmegen 3.3
(2/2012)
800 800 800 460 z 500
92%
800
147. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1081/2013-3/3.3
Účasť na Aristoteles Workshope, Rumunsko 3.3
(3/2013)
866 866 0 98 z 500
20%
148. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 950/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 436 z 500
87%
450
149. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1031/2012-2/3.3
Účasť na workshope INTERaction, Srbsko 3.3
(2/2012)
370 305 0 300 z 500
60%
150. Zuza Ferenczová
Jablonové 172, 900 54, Jablonové
číslo žiadosti: 161/2019-4/3.3
Účasť na sérii workshopov MIDPOINT TV LAUNCH 2019 3.3
(4/2019)
2 500 2 500 1 500 389 z 500
78%
1 500
151. Festival Cinematik, o.z.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 214/2011-2/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(2/2011)
12 110 8 910 7 500 574 z 700
82%
7 500
152. Festival Cinematik, o.z.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 127/2012-2/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(2/2012)
12 110 9 110 6 500 354 z 500
71%
6 500
153. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1088/2013-4/3.3
QUO VADIS CINEMA III 3.3
(4/2013)
15 745 10 350 10 000 433 z 500
87%
10 000
154. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 261/2018-4/3.3
Bergman 100 3.3
(4/2018)
16 822 7 400 3 500 360 z 500
72%
3 500
155. Film Expanded
Haburská 20, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 51898616
číslo žiadosti: 214/2019-4/3.3
Ex Oriente Film 2019 - Vision, Space and Storytelling 3.3
(4/2019)
82 865 20 520 10 000 366 z 500
73%
10 000
156. Film Expanded
Haburská 20, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 51898616
číslo žiadosti: 686/2019-4/3.3
Ex Oriente Film 2020: Find Your Way - Vision, Space and Storytelling 3.3
(4/2019)
81 820 20 500 10 000 374 z 500
75%
10 000
157. Filmodrom
1. maja 2, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42299331
číslo žiadosti: 547/2013-3/3.3
Filmodrom 2013 3.3
(3/2013)
36 280 27 120 0 84 z 500
17%
158. Filmodrom
1. maja 2, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42299331
číslo žiadosti: 892/2012-2/3.3
Filmodrom 2012 3.3
(2/2012)
30 900 22 490 10 000 356 z 500
71%
10 000
159. FLY UNITED
Levočská 2, 010 08, Žilina
IČO: 37902041
číslo žiadosti: 520/2015-4/3.3
Účasť na TorinoFilmLab FrameWork 2015 3.3
(4/2015)
4 500 4 250 0 207 z 500
41%
160. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 278/2018-4/3.3
Storočnica Jána Kadára 3.3
(4/2018)
36 307 17 962 14 000 413 z 500
83%
14 000
161. Peter Gašparík
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
číslo žiadosti: 277/2023-4/3.3
Summer Scriptwriting Base 2023 - účasť na workshope 3.3
(4/2023)
600 600 600 471 z 500
94%
600
162. Gabriela Gažová
Južná 15, 934 01, Levice
číslo žiadosti: 263/2021-4/3.3
Účasť na medzinárodných workshopoch: SeriesLab Europe 2021 a MFI Script 2 Film Workshop 3.3
(4/2021)
5 000 5 000 0 155 z 500
31%
163. Gabriela Gažová
Južná 15, 934 01, Levice
číslo žiadosti: 804/2022-4/3.3
Účasť na medzinárodnom workshope MFI Script 2 Film Workshop 3.3
(4/2022)
3 000 3 000 2 000 393 z 500
79%
2 000
164. Andrej Gregorčok
Mamateyova 1584/3, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 516/2015-4/3.3
účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres 3.3
(4/2015)
2 000 1 500 1 500 409 z 500
82%
1 500
165. Andrej Gregorčok
Mamateyova 1584/3, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 663/2019-4/3.3
ANOMALIA (Workflow in 3D Character Animation) 3.3
(4/2019)
2 020 1 500 1 500 394 z 500
79%
1 500
166. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 283/2016-4/3.3
Mysli filmom /Filmový krúžok pre stredné školy/ 3.3
(4/2016)
11 050 10 400 7 000 356 z 500
71%
7 000
167. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 265/2017-4/3.3
MYSLI FILMOM II / filmový krúžok pre stredné školy 3.3
(4/2017)
23 190 21 940 7 000 335 z 500
67%
7 000
168. H3-Creative s.r.o.
Nerudova 18082/1, 821 04, Bratislava - Ružinov
IČO: 50391364
číslo žiadosti: 571/2016-4/3.3
UnionDocs Collaborative Studio Program 3.3
(4/2016)
21 400 12 400 4 000 351 z 500
70%
4 000
169. Hailstone s.r.o.
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
IČO: 47392371
číslo žiadosti: 700/2019-4/3.3
Emerging Producers 2020 - účasť Tomáš Krupu 3.3
(4/2019)
2 000 1 600 1 500 415 z 500
83%
1 500
170. Erika Hajzoková
Sv.Vincenta, 2, 821 03, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 349/2022-4/3.3
Internationale filmschule Köln - scénár k filmu 3.3
(4/2022)
1 350 1 150 0 138 z 500
28%
171. Erika Hajzoková
Sv.Vincenta, 2, 821 03, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 346/2022-4/3.3.
Letná škola filmového strihu 3.3
(4/2022)
630 570 0 138 z 500
28%
172. Lukáš Hanulák
Suché miesto 36, 900 25, Chorvátsky Grob
číslo žiadosti: 563/2013-3/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(3/2013)
2 960 2 960 1 600 372 z 500
74%
173. Lukáš Hanulák
Suché miesto 36, 900 25, Chorvátsky Grob
číslo žiadosti: 1259/2012-2/3.3
Nipkow Programm 3.3
(2/2012)
2 400 2 400 0 98 z 500
20%
174. Adam Hanuljak
Palárikova 21, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 672/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
923 923 800 432 z 500
86%
800
175. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 518/2017-4/3.3
Emerging Producers 2018 - účasť Barbary Janišovej Feglovej 3.3
(4/2017)
3 900 1 500 1 500 461 z 500
92%
1 500
176. Hory a mesto
Sasinkova 20/225, 900 21, Svätý Jur
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 523/2013-3/3.3
Workshop horského filmu na filmovom festivale Hory a mesto 2013 3.3
(3/2013)
4 640 2 940 1 500 287 z 500
57%
1 500
177. Hory a mesto
Sasinkova 20/225, 900 21, Svätý Jur
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 278/2019-4/3.3
Workshop horského filmu na filmovom festivale Hory a mesto 2019 3.3
(4/2019)
3 870 2 120 0 141 z 500
28%
178. Ivana Hucíková
Riazanská 14417/110A, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 183/2018-4/3.3
Účasť na filmovom festivale Tribeca 2018 3.3
(4/2018)
2 500 2 000 1 300 382 z 500
76%
1 300
179. Valentína Hučková
Jasikova 18, 821 03, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 513/2023-4/3.3
eTraining | Green Production 3.3
(4/2023)
300 300 300 489 z 500
98%
300
180. Valentína Hučková
Jasikova 18, 821 03, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 558/2022-4/3.3
GREENSHOOTING - Sustainability in Film Workshop with Dörte Schneider on July 18th-21st, 2022 3.3
(4/2022)
225 225 225 492 z 500
98%
225
181. INGENIUM Slovakia s.r.o.
Vajanského 29/5953, 917 01, Trnava
IČO: 44897855
číslo žiadosti: 331/2014-4/3.3
Právo duševného vlastníctva v audiovízií 3.3
(4/2014)
8 500 7 000 6 000 413 z 500
83%
6 000
182. Agata Jeleneková
Vlčkova 35, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 718/2023-4/3.3
Účasť na workshope EAVE MARKETING WORKSHOP 2023 3.3
(4/2023)
2 450 2 450 2 000 446 z 500
89%
2 000
183. KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z.
Schillerova 1, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51063778
číslo žiadosti: 336/2023-4/3.3
10.jubilejný ročník vzdelávacieho semináru KADU „Pamäť – archív - kánon“ 3.3
(4/2023)
14 695 10 685 5 500 391 z 500
78%
5 500
184. KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z.
Schillerova 1, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51063778
číslo žiadosti: 344/2022-4/3.3
9.ročník vzdelávacieho seminára KADU "Kontinuita režijného majstrovstva - Párnický-Šulík" 3.3
(4/2022)
9 700 6 250 5 000 455 z 500
91%
5 000
185. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 289/2016-4/3.3
EAVE Producers Workshop / účasť Katarína Tomková 3.3
(4/2016)
8 700 3 360 3 000 441 z 500
88%
3 000
186. Zuzana Kaliská
nu, nu , Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 243/2017-4/3.3
WRITER´S ROOM 3.3
(4/2017)
3 000 3 000 0 189 z 500
38%
187. Zuzana Kaliská
nu, nu , Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 265/2018-4/3.3
PITCHING CLUB 3.3
(4/2018)
3 000 1 800 0 198 z 500
40%
188. Filip Kasanický
Liptovská 2113/17, 034 01, Ružomberok
číslo žiadosti: 662/2019-4/3.3
ANOMALIA (Workflow in 3D Character Animation) 3.3
(4/2019)
2 020 1 500 1 500 394 z 500
79%
1 500
189. Lucia Kašová
Na Brezinách 2, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 835/2023-4/3.3
Účasť Lucie Kašovej na MFI Script 2 Film Workshops – Doc Lab 3.3
(4/2023)
2 500 2 500 2 000 443 z 500
89%
2 000
190. Peter Kerekes
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
číslo žiadosti: 557/2020-4/3.3
Účasť režiséra Petra Kerekesa na medzinárodnom workshope First Cut Lab Karlovy Vary s projektom Cenzorka 3.3
(4/2020)
2 500 2 500 2 500 466 z 500
93%
2 500
191. Juraj Kilián
Floriánske nám. 2, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 588/2014-4/3.3
Workshop digitálnych filmových technológií 3.3
(4/2014)
24 490 17 830 0 61 z 500
12%
192. Nazarij Kľujev
Štefanikova 5, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 671/2019-4/3.3
Účasť na workshope IDFAcademy 2019 s dokumentárnym filmom - The Sailor 3.3
(4/2019)
1 230 1 000 0 197 z 500
39%
193. Pavol Korec
Groslingova 34, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 334/2023-4/3.3
Malá esej o filmovom herectve 3.3
(4/2023)
3 000 3 000 0 180 z 500
36%
194. Matúš Krajňák
Čergovská 20, 080 01, Prešov
číslo žiadosti: 301/2022-4/3.3
Účasť na tréningovom programe Midpoint Series Launch 2022 3.3
(4/2022)
1 947 1 947 1 800 467 z 500
93%
1 800
195. Miroslav Král
Párovská 5, 911 01, Nitra
číslo žiadosti: 350/2014-4/3.3
Fest Training Ground 2014 3.3
(4/2014)
734 734 700 402 z 500
80%
196. Juraj Krasnohorsky
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 299/2012-2/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops - časť 3/3 3.3
(2/2012)
1 350 1 350 1 350 457 z 500
91%
1 350
197. Juraj Krasnohorsky
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 647/2011-1/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(1/2011)
1 850 1 400 1 400 596 z 700
85%
1 400
198. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 55/2018-4/3.3
FEST FILM LAB - režijný workshop s Bélom Tarrom 3.3
(4/2018)
2 213 1 599 1 599 481 z 500
96%
1 599
199. Ján Krnáč
Padličkovo 26, 977 01, Brezno
číslo žiadosti: 1398/2013-3/3.3
Odborná filmová stáž v Kapskom meste 3.3
(3/2013)
5 830 5 330 0 65 z 500
13%
200. Tomas Krupa
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
číslo žiadosti: 566/2013-3/3.3
Účasť režiséra a producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(3/2013)
2 930 2 930 1 600 386 z 500
77%
1 600
201. Kristína Leidenfrostová
Ivana Bukovčana 28, 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves
číslo žiadosti: 597/2014-4/3.3
Účasť projektu dok. filmu "Kde inde, ak nie doma" na Ex Oriente 2014 3.3
(4/2014)
1 970 1 750 0 67 z 500
13%
202. Lenka Šturmankinová
Poničanova 62, 040 17, Košice - Barca
IČO: 50127161
číslo žiadosti: 667/2016-4/3.3
Projekt vzdelávania detí s poruchami učenia a správania prostredníctvom filmovej tvorby 3.3
(4/2016)
2 500 2 320 0 323 z 500
65%
203. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 518/2015-4/3.3
Cesta za úspechom - workshop DOK.Incubator 3.3
(4/2015)
1 905 1 714 1 700 393 z 500
79%
1 700
204. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 637/2017-4/3.3
Účasť na DOK Leipzig Tour s doc.incubator SK 3.3
(4/2017)
296 296 290 480 z 500
96%
290
205. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 636/2017-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2017 3.3
(4/2017)
803 803 800 479 z 500
96%
800
206. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 1084/2013-3/3.3
WORKSHOP 2013-Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc Slovenska,XV.ročník 3.3
(3/2013)
20 600 9 470 1 000 292 z 500
58%
207. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 1175/2012-2/3.3
Felvidek. Horná zem - účasť na workshope Dok.Inkubator 3.3
(2/2012)
1 700 1 400 0 248 z 500
50%
208. Mária Martiniaková
Kuchyňa 1281, 900 52, Kuchyňa
číslo žiadosti: 635/2017-4/3.3
Účasť na festivale IDFA ( pôvodný názov Hra o čas ) 3.3
(4/2017)
950 650 650 480 z 500
96%
650
209. Šimon Matrka
Hontianska 10, 821 09, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 512/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 409 z 500
82%
300
210. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 144/2011-2/3.3
HUDBA V AUDIOVÍZII / Hudobné autorské právo v audiovízii 3.3
(2/2011)
24 776 13 990 0 296 z 700
42%
211. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 668/2016-4/3.3
WORKSHOP HUDBA V AUDIOVÍZII II. 3.3
(4/2016)
8 220 3 970 0 225 z 500
45%
212. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 1475/2013-3/3.3
WORKSHOP HUDBA V AUDIOVÍZII 3.3
(3/2013)
17 780 9 980 0 97 z 500
19%
213. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 302/2015-4/3.3
HUDBA V AUDIOVÍZII 3.3
(4/2015)
9 440 4 910 2 500 314 z 500
63%
2 500
214. Media Voice
Okružná 21/1, 972 51, Handlová
IČO: 48414085
číslo žiadosti: 503/2019-4/3.3
Účasť tvorcov dokumentárneho filmu AKO SOM SA STALA PARTIZÁNKOU na workshope Ex oriente Film. 3.3
(4/2019)
3 180 3 020 0 168 z 500
34%
215. Jan Melikant
Agátová 4, 052 01, Spišská Nová Ves
číslo žiadosti: 651/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
810 810 800 469 z 500
94%
800
216. Tibor Meliš
Mierové námestie 93/26, 019 01, Ilava
číslo žiadosti: 951/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 424 z 500
85%
450
217. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 1388/2013-4/3.3
Moje kino (marketing a fundraising ako nástroj rozvoja jednosálových kín) 3.3
(4/2013)
10 000 8 000 6 000 373 z 500
75%
6 000
218. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 578/2022-4/3.3
CINEDU 2022 - Filmový festival pre deti a mládež 3.3
(4/2022)
33 600 18 450 15 000 390 z 500
78%
15 000
219. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 271/2022-4/3.3
Kinársky tábor so zameraním na výchovu filmového diváka 3.3
(4/2022)
1 400 1 200 0 126 z 500
25%
220. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 256/2021-4/3.3
Kinársky tábor so zameraním na výchovu filmového diváka 3.3
(4/2021)
1 400 1 200 1 200 461 z 500
92%
1 200
221. METAFORUM
Špitálska 45, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51911523
číslo žiadosti: 59/2021-4/3.3
3. ročník festivalu seriálov Pilot 2021 3.3
(4/2021)
29 500 17 500 10 000 400 z 500
80%
10 000
222. METAFORUM
Špitálska 45, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51911523
číslo žiadosti: 721/2019-4/3.3
2. ročník festivalu seriálov Pilot 2020 3.3
(4/2019)
28 500 14 000 7 000 384 z 500
77%
7 000
223. Mgr. art. Peter Morávek - Film
Trenčianska 37, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 48319902
číslo žiadosti: 508/2018-4/3.3
Účasť na DOK.Incubator 2018 3.3
(4/2018)
694 655 600 444 z 500
89%
600
224. Michaela Mokrá
29.augusta 4, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 255/2021-4/3.3
Nové postupy patinovania kostýmov - účasť na workshope 3.3
(4/2021)
2 662 2 200 2 200 486 z 500
97%
2 200
225. Mária Môťovská
Nejedlého 11, 841 02, Bratislava - Dúbravka
číslo žiadosti: 225/2021-4/3.3
Účasť producentky na CEE Animation Workshop 3.3
(4/2021)
5 400 2 820 1 800 387 z 500
77%
1 800
226. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1124/2013-3/3.3
Letný filmový workshop MPhilms 2013 3.3
(3/2013)
14 200 4 900 1 500 335 z 500
67%
1 500
227. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1123/2013-3/3.3
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2013 3.3
(3/2013)
6 160 3 900 2 000 342 z 500
68%
2 000
228. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 264/2017-4/3.3
Letný workshop Čerenčany 2017 3.3
(4/2017)
9 810 5 500 2 500 354 z 500
71%
2 500
229. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 351/2014-4/3.3
Letný filmový workshop MPhilms 2014 3.3
(4/2014)
15 780 7 800 5 000 402 z 500
80%
5 000
230. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 352/2014-4/3.3
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2014 3.3
(4/2014)
6 160 3 200 1 000 409 z 500
82%
1 000
231. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 950/2014-4/3.3
EAVE workshop pre producentov - Katarína Krnáčová 3.3
(4/2014)
7 850 5 300 4 500 371 z 500
74%
4 500
232. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 556/2020-4/3.3
Emerging Producers 2021 3.3
(4/2020)
1 900 1 500 1 200 439 z 500
88%
1 200
233. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 513/2015-4/3.3
ACE 25 Workshops on Project Development and Financing (2015-2016) - Zora Jaurová 3.3
(4/2015)
7 800 6 400 4 800 351 z 500
70%
4 800
234. Barbora Námerová
Rastlinná 8, 851 10, Bratislava - Jarovce
číslo žiadosti: 367/2020-4/3.3
Účasť na programe Midpoint Tv Launch 2020 3.3
(4/2020)
4 000 4 000 0 121 z 500
24%
235. NINJA film s.r.o.
Karola Adlera 13, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 53107004
číslo žiadosti: 833/2023-4/3.3
Safe & Sound Film Days 3.3
(4/2023)
12 170 10 470 0 172 z 500
34%
236. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1483/2013-3/3.3
Poďme hovoriť o... 3.3
(3/2013)
11 350 10 370 4 000 300 z 500
60%
4 000
237. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 241/2011-2/3.3
KINEČKO workshop (film a pamäť) 3.3
(2/2011)
4 660 4 060 0 292 z 700
42%
238. občianske združenie Film Generácia
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42412307
číslo žiadosti: 947/2014-4/3.3
Film Generation - príprava didaktických materiálov 3.3
(4/2014)
19 500 18 500 0 85 z 500
17%
239. Občianske združenie Občania tretieho milénia
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 35549475
číslo žiadosti: 247/2010-2/3.3
Spišská žurnalistická škola 3.3
(2/2010)
17 200 13 680 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 7 9 25 39,68 63
240. Silvia Panáková
Rozvodná 15, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 4/09/1-2010/3.3
Vzdelávací program Ateliers du cinéma européen (ACE) 3.3
(1/2010)
7 700 7 700 0
241. Silvia Panáková
Rozvodná 15, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 137/2010-2/3.3
Vzdelávací program Ateliers du cinéma européen (ACE) 3.3
(2/2010)
7 100 7 100 5 600 5 600
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 10 10 34 53,97 63
242. Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 36077429
číslo žiadosti: 221/2018-4/3.3
CREATIVE ARTUR Dream-Create-Share Snívaj-Tvor-Zdieľaj 3.3
(4/2018)
17 460 13 710 6 000 351 z 500
70%
 
243. Mária Pinčíková
Bzovícka 14, 851 07, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 723/2019-4/3.3
Účasť na IDFA Academy 2019 3.3
(4/2019)
1 370 1 220 0 201 z 500
40%
244. plutoon s.r.o.
Račianska 88 B, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47412241
číslo žiadosti: 946/2014-4/3.3
Účasť projektu Srdce veže na medzinárodných koprodukčných fórach 3.3
(4/2014)
2 060 1 910 0 67 z 500
13%
245. Michaela Pnacekova
Hlboka 49, 104 39, Nitra
číslo žiadosti: 292/2019-4/3.3
Účasť na cykle workshopov MIDPOINT TV Launch 3.3
(4/2019)
2 000 2 000 1 500 400 z 500
80%
1 500
246. Michaela Pňačeková
Hlboká 49, 949 01, Nitra
číslo žiadosti: 574/2014-4/3.3
VÝVOJ PROJEKTU KADERNÍČKY V POHRANIČÍ V RÁMCI WORKSHOPOV MAIA A EX ORIENTE FILM 3.3
(4/2014)
3 340 3 340 0 70 z 500
14%
247. Pop Up Films s.r.o.
Chorvátska 2703/6, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 53022556
číslo žiadosti: 747/2023-4/3.3
Pop Up Film Residency Bratislava 2024-2025 3.3
(4/2023)
70 000 35 000 30 000 432 z 500
86%
30 000
248. Pop Up Films s.r.o.
Chorvátska 2703/6, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 53022556
číslo žiadosti: 286/2023-4/3.3
Pop Up Film Residency Bratislava 2023-2025 3.3
(4/2023)
114 000 57 000 0 264 z 500
53%
249. Pop Up Films s.r.o.
Chorvátska 2703/6, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 53022556
číslo žiadosti: 264/2021-4/3.3
Pop Up Film Residency Bratislava 2021-2023 3.3
(4/2021)
88 000 44 000 34 000 428 z 500
86%
34 000
250. Pop Up Films s.r.o.
Chorvátska 2703/6, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 53022556
číslo žiadosti: 834/2022-4/3.3
Pop Up+ 3.3
(4/2022)
32 600 13 000 0 133 z 500
27%
251. Pop Up Films s.r.o.
Chorvátska 2703/6, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 53022556
číslo žiadosti: 742/2020-4/3.3
First Cut Lab Slovakia 3.3
(4/2020)
12 090 9 190 6 000 388 z 500
78%
6 000
252. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 109/2010-2/3.3
II. MAIA WORKSHOP - Právne a finančné otázky 3.3
(2/2010)
56 100 20 000 19 000 19 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 12 14 40 63,49 63
253. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 556/2019-4/3.3
účasť projektu Na značky! na medzinárodnom workshope dok.incubator 3.3
(4/2019)
10 428 4 790 0 167 z 500
33%
254. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 238/2019-4/3.3
MIDPOINT TV Launch - účasť projektu na medz. workshope 3.3
(4/2019)
8 700 5 200 3 000 403 z 500
81%
3 000
255. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 259/2011-2/3.3
Doc.Incubator 3.3
(2/2011)
33 000 23 100 0 274 z 700
39%
256. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 1521/2011-4/3.3
DOK.Incubator 3.3
(4/2011)
40 425 24 000 0 384 z 700
55%
257. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 197/2010-2/3.3
East Silver – slovenský deň pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(2/2010)
104 671 17 445 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 12 16 46 73,02 63
258. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 516/2013-3/3.3
East Silver – slovenský deň a program pre slovenských filmových profesionálov 2013 3.3
(3/2013)
55 000 13 000 0 92 z 500
18%
259. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 672/2011-3/3.3
EX ORIENTE SLOVENSKO 3.3
(3/2011)
59 090 24 160 0 419 z 700
60%
260. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 666/2011-3/3.3
East Silver – slovenský deň pre slovenských filmových profesionálov 2011 3.3
(3/2011)
108 204 15 500 10 000 453 z 700
65%
10 000
261. Lukáš Sigmund
Grosslingova 20, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 509/2015-4/3.3
Účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres 3.3
(4/2015)
2 000 1 500 0 106 z 500
21%
262. Lukáš Sigmund
Grosslingova 20, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 744/2019-4/3.3
Účasť na štúdijnom programe Serial Eyes 2019/2020 3.3
(4/2019)
8 310 4 400 2 250 395 z 500
79%
2 250
263. Slovenská sekcia UNICA
Kubačova 13, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 42272009
číslo žiadosti: 598/2014-4/3.3
UNICA 2014 - tvorivý workshop 3.3
(4/2014)
11 340 7 840 3 000 390 z 500
78%
264. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17323649
číslo žiadosti: 509/2013-3/3.3
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá 2 TEÓRIA - DIDAKTIKA - KRITIKA - PRAX 3.3
(3/2013)
2 652 2 502 2 000 358 z 500
72%
2 000
265. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17328501
číslo žiadosti: 341/2014-4/3.3
Ateliér audiovizuálneho prekladu: audiovizuálna tvorba bez hraníc 3.3
(4/2014)
4 595 4 345 2 000 339 z 500
68%
2 000
266. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 73/2020-4/3.3
Filmový kabinet 4 - jeseň 2020 3.3
(4/2020)
8 590 6 250 5 000 446 z 500
89%
5 000
267. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 811/2015-4/3.3
Filmový kabinet 2016 (3. semester + Filmový kabinet plus) 3.3
(4/2015)
8 960 6 250 5 000 424 z 500
85%
5 000
268. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 225/2019-4/3.3
Filmový kabinet 4 - jeseň 2019 3.3
(4/2019)
8 120 6 100 5 000 419 z 500
84%
5 000
269. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 602/2017-4/3.3
Filmový kabinet - 3. semester (zima - jar 2018) 3.3
(4/2017)
4 980 3 480 3 000 443 z 500
89%
3 000
270. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 909/2022-4/3.3
Filmový kabinet špeciál: Werner Herzog (jeseň 2022) 3.3
(4/2022)
8 200 4 280 0 117 z 500
23%
271. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1098/2013-3/3.3
FILMOVÝ KABINET 3.3
(3/2013)
7 100 4 200 4 000 444 z 500
89%
4 000
272. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 785/2021-4/3.3
Filmový kabinet 4 - Cesty dospelosti (jar 2022) 3.3
(4/2021)
9 547 6 300 6 300 480 z 500
96%
6 300
273. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 277/2018-4/3.3
Filmový kabinet PLUS 2018 3.3
(4/2018)
5 555 3 945 3 000 417 z 500
83%
3 000
274. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 614/2016-4/3.3
Filmový kabinet 2017 3.3
(4/2016)
9 550 6 530 5 000 414 z 500
83%
5 000
275. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 595/2014-4/3.3
Vlak zvaný film - 120 rokov na filmovej trati (pôv.názov OSTRO SLEDOVANÉ VLAKY Vlaky v dejinách slovenskej a svetovej kinematografie) 3.3
(4/2014)
27 990 12 910 12 000 466 z 500
93%
12 000
276. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 941/2014-4/3.3
FILMOVÝ KABINET 2015 3.3
(4/2014)
8 930 6 190 6 000 436 z 500
87%
6 000
277. Martin Smatana
Baničova 18, 010 15, Žilina
číslo žiadosti: 722/2019-4/3.3
účasť na Animation Sans Frontiers 3.3
(4/2019)
7 770 4 880 1 500 405 z 500
81%
1 500
278. Pavel Smejkal
Uherova 8, 040 11, Košice - Západ
číslo žiadosti: 1456/2013-3/3.3
Účasť na workshope DOK.Incubator v Lipsku 3.3
(3/2013)
490 340 0 77 z 500
15%
279. Zuzana Sotáková
Hodvábna 1291/9, 075 01, Trebišov
číslo žiadosti: 187/2019-4/3.3
Tréningový workshop GoCritic! pre filmových kritikov 3.3
(4/2019)
250 250 250 476 z 500
95%
250
280. Matej Sotník
A. Nográdyho 576/22, 960 01, Zvolen
číslo žiadosti: 834/2023-4/3.3
Emerging Producers 2024 - Účasť na workshope 3.3
(4/2023)
2 350 2 000 1 500 448 z 500
90%
1 500
281. Matej Sotník
A. Nográdyho 576/22, 960 01, Zvolen
číslo žiadosti: 373/2022-4/3.3
MIDPOINT Series Launch 2022 - Účasť producenta na workshope 3.3
(4/2022)
1 800 1 800 1 800 490 z 500
98%
1 800
282. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 546/2013-3/3.3
Dejiny slovenskej televízie 3.3
(3/2013)
10 000 10 000 0 73 z 500
15%
283. Mgr.art. Mária Staviarska
Sabinovská, 241/9, 083 01, Jakubovany
číslo žiadosti: 404/2023-4/3.3
Filmouka 3.3
(4/2023)
5 000 5 000 2 500 417 z 500
83%
2 500
284. Michaela Strnad
Poštová 1, 900 36, Slovenský Grob
číslo žiadosti: 936/2014-4/3.3
Serial -Eyes 3.3
(4/2014)
4 500 3 200 0 56 z 500
11%
285. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1121/2013-3/3.3
Detské 4 živly - animačný workshop 3.3
(3/2013)
3 680 2 930 0 97 z 500
19%
286. Marek Šulík
č.d.358, 900 85, Vištuk
číslo žiadosti: 481/2011-1/3.3
Zvonky šťastia (pracovný názov Príbehy strachu) 3.3
(1/2011)
2 300 2 100 1 500 479 z 700
68%
1 500
287. Ivana Tirpáková
Budatínska 3063/67, 851 06, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 133/2019-4/3.3
PUPPETS FOR FILM ANIMATION 2019 Workshop: výroba bábky pre animovaný film a bábková animácia 3.3
(4/2019)
2 012 1 812 1 500 418 z 500
84%
1 500
288. Ivana Tirpáková
Budatínska 3063/67, 851 06, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 664/2019-4/3.3
ANOMALIA (Acting in 3D character Animation) 3.3
(4/2019)
2 020 1 500 1 500 394 z 500
79%
1 500
289. Tereza Tokárová
Belanská, 040 01, Košice - Staré Mesto
číslo žiadosti: 863/2022-4/3.3
účasť na Emerging Producers 2023 3.3
(4/2022)
3 000 2 000 1 400 420 z 500
84%
1 400
290. Katarína Tomková
Šrobárova 19, 979 01, Rimavská Sobota
číslo žiadosti: 822/2015-4/3.3
EAVE Producers Workshop / účasť 3.3
(4/2015)
8 810 5 100 3 000 375 z 500
75%
3 000
291. Adriana Totiková
Gaštanová 79, 066 01, Humenné
číslo žiadosti: 1131/2013-3/3.3
Tie roky 90te! (účasť na MAIA workshope) 3.3
(3/2013)
2 100 1 700 1 600 359 z 500
72%
1 600
292. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 301/2015-4/3.3
My Street Films 3.3
(4/2015)
16 680 7 200 2 000 325 z 500
65%
2 000
293. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 934/2014-4/3.3
ODBORNÉ ŠKOLENIE NA TÉMU NOVÉ TRENDY VO FILMOVEJ DISTRIBÚCII 2015-16 3.3
(4/2014)
22 000 20 800 0 90 z 500
18%
294. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 744/2023-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2023 3.3
(4/2023)
33 500 14 700 10 000 396 z 500
79%
10 000
295. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 593/2017-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2018 3.3
(4/2017)
23 700 14 850 7 000 355 z 500
71%
7 000
296. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 280/2016-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2016 3.3
(4/2016)
15 500 8 000 5 000 387 z 500
77%
5 000
297. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 668/2019-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2022 3.3
(4/2019)
28 300 16 000 10 000 383 z 500
77%
10 000
298. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 266/2017-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2017 3.3
(4/2017)
21 161 14 350 5 000 365 z 500
73%
5 000
299. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 631/2018-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2019 3.3
(4/2018)
32 700 21 000 10 000 327 z 500
65%
10 000
300. Robert Vajda
Levočská 2957/2, 010 08, Žilina
číslo žiadosti: 502/2023-4/3.3
Workshopy UNREAL ENGINE 5: ANIMATION FILMMAKING LABS - účasť 3.3
(4/2023)
5 000 5 000 0 131 z 500
26%
301. VIAFILM, s.r.o.
Na Vŕšku 10, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43796176
číslo žiadosti: 247/2014-4/3.3
Film Directing Workshop s PETER WEBBER v Londýne 3.3
(4/2014)
1 430 1 350 1 000 416 z 500
83%
1 000
302. VIAFILM, s.r.o.
Na Vŕšku 10, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43796176
číslo žiadosti: 696/2019-4/3.3
IDFA academy 3.3
(4/2019)
1 170 1 080 0 130 z 500
26%
303. Jakub Viktorín
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 268/2021-4/3.3
EAVE Producers Workshop 2021 - účasť na programe 3.3
(4/2021)
6 200 4 200 4 200 484 z 500
97%
4 200
304. Jakub Viktorín
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 159/2013-3/3.3
Creative Minds in Cannes 2013 - Účasť na programe 3.3
(3/2013)
2 120 2 120 2 000 467 z 500
93%
2 000
305. Jakub Viktorín
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1075/2012-2/3.3
BRIGHT YOUNG SCREENS - FESTIVAL TRAINING SEMINAR - účasť na seminári 3.3
(2/2012)
400 350 350 452 z 500
90%
350
306. Jakub Viktorín
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 440/2022-4/3.3
Producers on the Move 2022 - účasť na programe 3.3
(4/2022)
3 150 2 150 2 150 468 z 500
94%
2 150
307. Aramisova Vladimír Mičúch
Levočská 2/37, 010 01, Žilina
číslo žiadosti: 479/2015-4/3.3
Zabezpečenie účasti autora na viacetapovom medzinárodnom workshope SCRIPT 2 FILM v Grécku. 3.3
(4/2015)
1 332 692 0
308. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 746/2023-4/3.3
Fórum scenárov 2024 3.3
(4/2023)
3 360 2 460 2 400 460 z 500
92%
2 400
309. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 343/2023-4/3.3
Medzinárodná odborná konferencia VFX 3.3
(4/2023)
3 700 3 100 0 162 z 500
32%
310. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 295/2015-4/3.3
6th European Editing Masterclass 3.3
(4/2015)
25 400 12 700 10 000 429 z 500
86%
10 000
311. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 342/2023-4/3.3
Študentské dialógy 3.3
(4/2023)
7 165 5 935 4 500 381 z 500
76%
4 500
312. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 263/2018-4/3.3
8th European Editing Masterclass 3.3
(4/2018)
4 334 3 144 3 000 476 z 500
95%
3 000
313. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 228/2021-4/3.3
Medzinárodná odborná konferencia VFX 3.3
(4/2021)
3 600 3 250 3 000 408 z 500
82%
3 000
314. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 497/2012-2/3.3
Seminár GEECT 3.3
(2/2012)
1 750 1 350 0 194 z 500
39%
315. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 230/2021-4/3.3
Nová vlna filmového zvuku v procese vzdelávania 2021 - 2022 na FTF VŠMU v Bratislave. 3.3
(4/2021)
12 890 11 990 8 000 346 z 500
69%
8 000
316. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 684/2019-4/3.3
OIRFET Erazmus+ - Open innovative resources for filmmaking education and training 3.3
(4/2019)
5 800 5 200 0 136 z 500
27%
317. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 613/2018-4/3.3
CGI PRODUCENT - PROJEKTOVÝ MANAŽÉR BUDÚCNOSTI 3.3
(4/2018)
5 060 4 760 4 700 445 z 500
89%
4 700
318. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 624/2016-4/3.3
7th European Editing Masterclass 3.3
(4/2016)
3 370 3 170 2 000 340 z 500
68%
2 000
319. Eva Vženteková
Južná 11, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 224/2021-4/3.3
Video analýza filmov Štefana Uhra Organ a Tri dcéry 3.3
(4/2021)
4 000 4 000 0 189 z 500
38%
320. Eva Vženteková
Južná 11, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 815/2021-4/3.3
Videoanalýza filmov Organ a Tri dcéry 3.3
(4/2021)
4 000 4 000 4 000 413 z 500
83%
4 000
 6 820 5973 304 5271 890 3831 884 363
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač