Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. DogDocs
Bratislavská 415/15, 010 01, Žilina
IČO: 42148260
číslo žiadosti: 287/2011-2/3.4
Workshopy jednominútových filmov 3.4
(2/2011)
10 180 7 600 0 374 z 700
53%
2. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1812/2012-2/3.4
THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY 3.4
(2/2012)
28 599 13 414 0 240 z 500
48%
3. FilmFrame, s.r.o.
Cernysevskeho 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 35969598
číslo žiadosti: 698/2010-4/3.4
KRÁTKA DLHÁ CESTA multimediálny výchovno-vzdelávací projekt 3.4
(4/2010)
29 000 8 400 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
16 7 7 30 47,62 63
4. Laura, združenie mladých
Mamateyova 4, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31955916
číslo žiadosti: 543/2011-3/3.4
Mediálna škola 3.4
(3/2011)
49 999 43 800 0 254 z 700
36%
5. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 252/2011-2/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2011 3.4
(2/2011)
8 700 4 100 4 100 499 z 700
71%
4 100
6. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 251/2011-2/3.4
Filmový workshop Zlaté Moravce 2011 3.4
(2/2011)
6 300 3 800 0 367 z 700
52%
7. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 217/2010-2/3.4
Filmový workshop Zlaté Moravce 2010 3.4
(2/2010)
6 300 3 800 3 500 3 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
16 17 15 48 76,19 63
8. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 248/2011-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2011 3.4
(2/2011)
6 300 3 800 1 900 392 z 700
56%
1 900
9. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 209/2010-2/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2010 3.4
(2/2010)
7 200 4 100 4 100 4 100
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 17 16 51 80,95 63
10. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 855/2012-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2012 3.4
(2/2012)
6 300 3 800 2 000 406 z 500
81%
2 000
11. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 854/2012-2/3.4
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2012 3.4
(2/2012)
6 300 3 800 2 000 402 z 500
80%
2 000
12. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1541/2011-4/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2012 3.4
(4/2011)
9 500 4 900 4 000 563 z 700
80%
4 000
13. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 191/2010-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2010 3.4
(2/2010)
6 300 3 800 3 500 3 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 16 14 45 71,43 63
14. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 708/2010-4/3.4
Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej tvorbe pre školákov, študentov a mládež. 3.4
(4/2010)
9 350 5 960 1 500 1 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 13 15 41 65,08 63
15. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 746/2010-4/3.4
Séria vzdelávacích workshopov pre učiteľov, vedúcich krúžkov v oblasti audiovizuálnej a mediálnej práce a výchovy. 3.4
(4/2010)
7 150 6 730 6 500 6 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
19 18 18 55 87,30 63
16. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 706/2010-4/3.4
Séria vzdelávacích workshopov v oblasti audiovizuálnej a mediálnej problematiky a mediálnej komunikácie pre deti a mládež na Slovensku. 3.4
(4/2010)
5 500 5 080 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 5 5 16 25,40 63
17. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 102/2010-2/3.4
Audiovizuálna výchova v celoslovenskom školskom Supertrieda. 3.4
(2/2010)
23 320 17 580 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11,50 8,50 11,50 31,50 50 63
18. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17323649
číslo žiadosti: 716/2012-2/3.4
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: výzvy a perspektívy 3.4
(2/2012)
2 000 1 520 1 000 395 z 500
79%
1 000
19. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 210/2011-2/3.4
LEGENDY FILMU (2011) 3.4
(2/2011)
13 300 8 600 0 390 z 700
56%
20. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 118/2010-2/3.4
LEGENDY FILMU 3.4
(2/2010)
13 350 8 650 4 000 4 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 15 16 46 73,02 63
21. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 145/2012-2/3.4
4 živly pre deti 3.4
(2/2012)
3 005 2 155 2 000 463 z 500
93%
2 000
 257 953165 38940 10040 100
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač