Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 769/2013-4/4.2
E-cinema pre kremnickú Akropolu 4.2
(4/2013)
19 426 16 264 14 000 388 z 500
78%
14 000
2. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 391/2020-4/4.1
DCI kino v Kremnici 4.1
(4/2020)
42 000 21 000 19 000 408 z 500
82%
19 000
3. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 389/2023-4/4.2
Modernizácia projektora pre Kino inak v A4 - priestore pre súčasnú kultúru 4.2
(4/2023)
15 000 13 500 6 500 357 z 500
71%
6 500
4. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 267/2017-4/4.3
Kino inak - budovanie publika 4.3
(4/2017)
20 845 18 645 0 214 z 500
43%
5. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 767/2013-4/4.2
Modernizácia Kina inak v A4 - priestore pre súčasnú kultúru 4.2
(4/2013)
19 406 17 346 14 000 407 z 500
81%
14 000
6. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 949/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra Komárno 4.1
(4/2014)
79 668 39 834 0 107 z 500
21%
7. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 749/2020-4/4.3
Výmena kinoservera pre Kino Tatra Komárno 4.3
(4/2020)
8 040 4 020 4 000 459 z 500
92%
3 350
8. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 639/2017-4/4.1
Digitalizácia Letného kina v Komárne 4.1
(4/2017)
68 548 23 988 20 000 384 z 500
77%
9. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 299/2015-4/4.1
Digitalizácia kina TATRA Komárno 4.1
(4/2015)
99 448 33 308 30 000 418 z 500
84%
30 000
10. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 253/2017-4/4.3
Rozšírenie lokálnych marketingových služieb pre Kino Tatra Komárno 4.3
(4/2017)
22 256 16 422 5 000 373 z 500
75%
5 000
11. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 1482/2012-2/4.1
DIGITALIZÁCIA KINA MLADOSŤ V BRATISLAVE K JEHO STOROČNICI 4.1
(2/2012)
97 036 52 036 45 900 422 z 500
84%
45 900
12. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 730/2019-4/4.5
Zviditeľnenie kina Mladosť 4.5
(4/2019)
8 356 7 485 7 000 470 z 500
94%
7 000
13. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 627/2016-4/4.3
Zvýšenie komfortu a pohodlia pre návštevníkov kina Mladosť. 4.3
(4/2016)
37 402 17 338 17 000 470 z 500
94%
17 000
14. BONA FIDE o.z.
Gorkého 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31310711
číslo žiadosti: 285/2016-4/4.2
Digitalizácia Kina Tabačka technológiou E-cinema 4.2
(4/2016)
16 260 14 634 10 700 407 z 500
81%
10 700
15. CEKINO s.r.o.
Námestie Š.N.Hýroša 8, 034 01, Ružomberok
IČO: 51669439
číslo žiadosti: 641/2018-4/4.1
Kino Korzo Ružomberok - digitálna projekcia sála KORZO D - cinema 4.1
(4/2018)
42 598 21 299 20 000 419 z 500
84%
16. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 954/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni 4.1
(4/2014)
101 625 35 700 29 000 392 z 500
78%
29 000
17. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 823/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev - Centra Audiovizuálnej Kultúry 4.1
(4/2015)
57 402 28 701 27 000 409 z 500
82%
27 000
18. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 326/2021-4/4.4
VIGADO.SK (VOD platforma) 4.4
(4/2021)
12 000 6 000 0 132 z 500
26%
19. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 254/2019-4/4.2
Kino Impulz - druhá kinosála Úsmevu v Košiciach 4.2
(4/2019)
19 484 17 534 9 000 387 z 500
77%
9 000
20. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 392/2020-4/4.3
Modernizácia Kina Úsmev 2020 4.3
(4/2020)
4 500 2 250 2 200 417 z 500
83%
2 200
21. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 390/2020-4/4.5
Rozvoj publika v Kine Úsmev 4.5
(4/2020)
6 120 5 450 3 500 357 z 500
71%
3 500
22. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 735/2019-4/4.5
Rozvoj publika v Kine Úsmev 4.5
(4/2019)
6 150 4 300 0 175 z 500
35%
23. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 736/2019-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Úsmev 4.3
(4/2019)
6 506 3 253 0 175 z 500
35%
24. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 306/2023-4/4.1
Výmena projektoru vo veľkej kinosále Kina Úsmev 4.1
(4/2023)
74 953 37 477 30 000 436 z 500
87%
30 000
25. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 307/2023-4/4.3
Komfortnejšie Kino Úsmev – úprava veľkej kinosály 4.3
(4/2023)
45 000 22 500 0 121 z 500
24%
26. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 701/2020-4/4.1
Technické zabezpečenie kinosály ULTRA X CINEMAX v Prešove OC NOVUM 4.1
(4/2020)
115 041 57 521 50 000 433 z 500
87%
50 000
27. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 703/2020-4/4.1
DIGITALIZÁCIA KINOSÁLY B v CINEMAX PREŠOV NOVUM 4.1
(4/2020)
55 041 27 521 25 000 439 z 500
88%
25 000
28. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 652/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti v Poprade 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0 375 z 500
75%
29. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 671/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spolocnosti CINEMAX, a.s. v NITRE 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0 361 z 500
72%
30. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 654/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Prešove 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 22 000 373 z 500
75%
22 000
31. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 709/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu sály C vo viacsálovom kine CINEMAX Žilina. 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12,08 12,08 7,08 31,25 69,44 45
32. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 702/2020-4/4.3
Ozvučenie kinosály ULTRA X CINEMAX v Prešove 4.3
(4/2020)
101 978 50 989 20 000 376 z 500
75%
20 000
33. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 711/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Košiciach 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,92 14,92 13,92 43,75 97,22 45
34. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 817/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály G vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0 306 z 500
61%
35. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 710/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu Sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11,17 12,17 9,17 32,50 72,22 45
36. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 244/2024-4/4.1
Digitalizácia kinosály A / ULTRA X v CINEMAX KOŠICE 4.1
(4/2024)
119 760 50 000 25 000 330 z 500
66%
25 000
37. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 815/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Dunajskej Strede 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 10 750 333 z 500
67%
10 750
38. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 816/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Prešove 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0 306 z 500
61%
39. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 651/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0 369 z 500
74%
40. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 814/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály F vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Banskej Bystrici 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0 314 z 500
63%
41. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 668/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trenčíne 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0 360 z 500
72%
42. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 653/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trnave. 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0 304 z 500
61%
43. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 655/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX v Žiline 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0 346 z 500
69%
44. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1523/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Poprade. 4.1
(4/2011)
71 950 35 975 10 000 359 z 500
72%
10 000
45. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1522/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Skalici 4.1
(4/2011)
69 950 34 975 0 358 z 500
72%
46. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 393/2022-4/4.3
Výmena sedadiel v kine Tatra Vráble 4.3
(4/2022)
33 275 16 637 16 600 470 z 500
94%
16 600
47. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 161/2013-4/4.1
Digitalizácia Letného kina Centrál Park Podhájska 4.1
(4/2013)
62 100 31 050 28 000 318 z 500
64%
28 000
48. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 256/2016-4/4.3
Modernizácia Letného kina Centrál Park Podhájska 4.3
(4/2016)
8 440 4 220 3 900 434 z 500
87%
3 900
49. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 239/2020-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra Vráble 4.1
(4/2020)
51 570 25 785 23 000 426 z 500
85%
23 000
50. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 240/2020-4/4.3
Modernizácia zvuku a výmena plátna v kine Tatra Vráble 4.3
(4/2020)
8 550 4 275 4 000 414 z 500
83%
4 000
51. DAFilms Slovensko
Račianska 1575/78, , 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 53033531
číslo žiadosti: 380/2022-4/4.4
DAFilms.sk - slovenská online platforma pre dokumentárne, hrané, animované filmy a program pre deti 4.4
(4/2022)
79 000 24 000 24 000 468 z 500
94%
24 000
52. DAFilms Slovensko
Račianska 1575/78, , 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 53033531
číslo žiadosti: 322/2021-4/4.4
Nové technologické možnosti pre online festivaly a detský program na portáli DAFilms Junior 4.4
(4/2021)
80 000 40 000 0 126 z 500
25%
53. DAFilms Slovensko
Račianska 1575/78, , 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 53033531
číslo žiadosti: 613/2021-4/4.4
Nové technologické možnosti pre online festivaly 4.4
(4/2021)
26 000 10 000 0 135 z 500
27%
54. DAFilms Slovensko
Račianska 1575/78, , 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 53033531
číslo žiadosti: 536/2021-4/4.4
Detský portál DAFilms Junior Slovensko 4.4
(4/2021)
78 100 30 000 16 500 348 z 500
70%
16 500
55. DAFilms Slovensko
Račianska 1575/78, , 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 53033531
číslo žiadosti: 335/2024-4/4.4
DAFilms.sk - modernizácia slovenskej online platformy 4.4
(4/2024)
64 000 24 000 24 000 487 z 500
97%
24 000
56. Different-občianske združenie
Andrejová 88, 086 37, Andrejová
IČO: 30852552
číslo žiadosti: 733/2019-4/4.2
digitalizácia Kina Kameň v kultúrno-komunitnom centre Bašta 4.2
(4/2019)
10 933 9 800 0 97 z 500
19%
57. Divadlo Pôtoň, n.o.
358, 935 03, Bátovce
IČO: 37971361
číslo žiadosti: 297/2015-4/4.2
Kino Hviezda / Len plátno, ja a film 4.2
(4/2015)
18 625 16 491 11 000 396 z 500
79%
11 000
58. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 567/2016-4/4.3
Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II 4.3
(4/2016)
40 000 20 000 18 000 415 z 500
83%
16 500
59. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 1076/2012-2/4.1
Digitalizácia kina NOVA Sereď 4.1
(2/2012)
139 800 40 800 33 000 380 z 500
76%
33 000
60. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 186/2019-4/4.3
Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III 4.3
(4/2019)
48 500 24 250 22 000 444 z 500
89%
22 000
61. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 328/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina NOVA Sereď 4.3
(4/2014)
67 946 33 973 25 000 418 z 500
84%
25 000
62. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 195/2019-4/4.5
Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III - propagácia a marketing 4.5
(4/2019)
5 360 4 824 3 000 406 z 500
81%
3 000
63. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 618/2010-4/4.1
Digitalizácia kina NICOLAUS 4.1
(4/2010)
76 065 38 033 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 15 15 43 95,56 45
64. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 733/2023-4/4.3
Výmena kinoservera a príslušenstva pre kino Baník Handlová 4.3
(4/2023)
16 380 8 190 8 000 462 z 500
92%
8 000
65. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 659/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Baník DK MH Handlova 4.1
(4/2013)
105 818 52 909 35 000 367 z 500
73%
35 000
66. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 540/2012-2/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(2/2012)
105 210 52 000 33 000 306 z 500
61%
33 000
67. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 714/2010-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2010)
101 170 50 585 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7 7 10 24 53,33 45
68. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 698/2011-3/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(3/2011)
103 469 51 735 0 311 z 500
62%
69. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 661/2019-4/4.3
Výmena sedadiel v Kine Kultúra Námestovo 4.3
(4/2019)
91 258 45 629 42 000 427 z 500
85%
41 900
70. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 479/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra v Námestove 4.1
(2/2012)
91 218 45 609 35 000 367 z 500
73%
35 000
71. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 354/2024-4/4.3
Výmena kinoservera a príslušenstva v kine Kultúra Námestovo 4.3
(4/2024)
18 720 9 360 8 000 419 z 500
84%
8 000
72. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 561/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Strojár Martin 4.1
(3/2011)
67 480 33 740 0 361 z 500
72%
73. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 292/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Strojár - moderné mestské kino 4.1
(4/2013)
105 774 52 887 35 000 400 z 500
80%
35 000
74. EuroCinema BB s.r.o.
T.Vansovej 2333/28, 960 01, Zvolen
IČO: 36726265
číslo žiadosti: 678/2011-3/4.1
Digitalizácia sály 6 v multikine CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA (pôvodný názov: Digitalizácia kinosály JURAJA JAKUBISKA v multikine EUROPA CINEMAS Banská Bystrica) 4.1
(3/2011)
107 910 50 000 23 000 336 z 500
67%
23 000
75. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 833/2021-4/4.3
Edison Filmhub Bratislava - Veľká sála - ozvučenie, plátno 4.3
(4/2021)
13 535 6 768 6 700 467 z 500
93%
6 700
76. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 324/2021-4/4.1
Edison Filmhub Bratislava - Malá sála 4.1
(4/2021)
37 925 18 963 17 000 447 z 500
89%
17 000
77. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 281/2018-4/4.1
Digitalizácia Kina Film Europe 4.1
(4/2018)
46 480 23 240 20 000 431 z 500
86%
20 000
78. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 808/2015-4/4.3
Pohodlné sedenie v Kine Film Europe 4.3
(4/2015)
27 779 9 949 6 000 419 z 500
84%
6 000
79. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 321/2021-4/4.1
Edison Filmhub Bratislava - Veľká sála 4.1
(4/2021)
43 195 21 598 21 000 462 z 500
92%
21 000
80. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 832/2021-4/4.3
Edison Filmhub Bratislava - Malá sála - ozvučenie, plátno 4.3
(4/2021)
10 485 5 243 5 200 466 z 500
93%
5 200
81. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 831/2021-4/4.3
Edison Filmhub Bratislava - Malá sála - kino sedenie 4.3
(4/2021)
8 330 4 165 4 000 458 z 500
92%
4 000
82. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 834/2021-4/4.3
Edison Filmhub Bratislava - Veľká sála - kino sedenie 4.3
(4/2021)
16 100 8 050 8 000 467 z 500
93%
8 000
83. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 938/2014-4/4.2
Technologická inovácia audiovizuálnej projekčnej technológie za účelom rozšírenia činnosti o.z. Filmový klub Bytča 4.2
(4/2014)
16 298 14 668 9 000 392 z 500
78%
9 000
84. Filmpark production s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 607/2017-4/4.4
Vývoj software "Vision" - druhá časť 4.4
(4/2017)
40 300 19 800 0 251 z 500
50%
85. Filmpark production s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 249/2017-4/4.4
Vývoj software "Vision" 4.4
(4/2017)
47 200 23 200 15 000 375 z 500
75%
15 000
86. Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01, Rožňava
IČO: 31297781
číslo žiadosti: 952/2014-4/4.2
Kino Apollo 4.2
(4/2014)
20 390 18 290 9 000 343 z 500
69%
9 000
87. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 656/2022-4/4.3
Výmena úložiska GDC pre audiovizuálny obsah v multikine Golden Apple Cinema. 4.3
(4/2022)
3 228 1 613 1 600 464 z 500
93%
1 600
88. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 271/2024-4/4.5
Modernizácia predajného systému kina Golden Apple Cinema, výmena softvéru a nového webu 4.5
(4/2024)
11 742 8 000 5 000 359 z 500
72%
5 000
89. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 601/2018-4/4.1
Digitalizácia sály "B" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2018)
62 000 31 000 30 000 431 z 500
86%
30 000
90. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 1575/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2013)
55 905 27 952 27 500 446 z 500
89%
27 500
91. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 718/2020-4/4.5
Skvalitnenie a rozširovanie marketingových činností kina Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 4.5
(4/2020)
23 469 20 900 0 127 z 500
25%
92. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 719/2020-4/4.3
Modernizácia ozvučenia v sále R multikina Golden Apple Cinema o zvukový systém DOLBY ATMOS 4.3
(4/2020)
101 886 50 940 20 000 375 z 500
75%
93. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 271/2023-4/4.3
Výmena TMS (Theatre management System) vrátane výmeny serverov pre kino Golden Apple Cinema 4.3
(4/2023)
35 430 17 715 16 000 454 z 500
91%
16 000
94. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 621/2016-4/4.1
Digitalizácia sály "R" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2016)
32 092 16 046 16 000 469 z 500
94%
16 000
95. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 393/2020-4/4.4
Portál DAFilms.sk - Slovenské online kino 4.4
(4/2020)
60 000 30 000 19 000 378 z 500
76%
19 000
96. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN
Príbovce 70, 038 42, Príbovce
IČO: 47625538
číslo žiadosti: 628/2016-4/4.2
Kino Scala Prešov 4.2
(4/2016)
18 000 16 000 14 000 431 z 500
86%
97. K13 - Košické kultúrne centrá
Kukučinová 2, 040 01, Košice - Juh
IČO: 42323975
číslo žiadosti: 826/2015-4/4.1
Digitalizácia multifunkčnej sály v Kasárňach kulturparku 4.1
(4/2015)
51 672 25 536 0 101 z 500
20%
98. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 224/2019-4/4.2
Digitalizácia open air Art kina Kinematograf 4.2
(4/2019)
17 800 14 300 13 000 471 z 500
94%
13 000
99. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 391/2023-4/4.3
KINEMATOGRAF open air kino - modernizácia E-Cinema - plátno 4.3
(4/2023)
7 940 3 970 3 800 474 z 500
95%
3 800
100. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 768/2013-4/4.2
KINEMATOGRAF - open air art kino - modernizácia E-cinema HD projekcie (obraz) 4.2
(4/2013)
15 733 14 033 14 000 438 z 500
88%
14 000
101. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 572/2014-4/4.2
Kinematograf 2 - digitalizícia mobilného letného "Art kina" v regiónoch 4.2
(4/2014)
13 820 12 000 10 000 425 z 500
85%
10 000
102. kino Danubius Štúrovo
Hlavná č.6, 943 01, Štúrovo
IČO: 34001085
číslo žiadosti: 617/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Danubius Štúrovo 4.1
(4/2010)
79 041 39 520 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 11 7 30 66,67 45
103. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 252/2019-4/4.3
Výmena sedadiel v kinosále 2 KINA STAR Zvolen 4.3
(4/2019)
16 882 8 441 0 141 z 500
28%
104. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 269/2024-4/4.3
Výmena kino serverov v Kine Star Zvolen 4.3
(4/2024)
45 580 22 790 11 000 334 z 500
67%
11 000
105. KINOX.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 46, 900 31, Stupava
IČO: 46287531
číslo žiadosti: 290/2023-4/4.3
Nový Kinoserver Barco Alchemy ICMP-X 4.3
(4/2023)
14 487 7 244 6 000 411 z 500
82%
6 000
106. KINOX.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 46, 900 31, Stupava
IČO: 46287531
číslo žiadosti: 1330/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Stupave 4.1
(4/2013)
125 202 40 422 0 234 z 500
47%
107. KODRETA furniture s.r.o.
Bajkalská 13495/7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36005908
číslo žiadosti: 268/2017-4/4.4
Autojib 4.4
(4/2017)
63 200 31 200 10 000 365 z 500
73%
10 000
108. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 261/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
76 980 38 490 0 369 z 500
74%
109. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 640/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
64 150 32 075 32 000 425 z 500
85%
26 400
110. Kultúrne a spoločenské stredisko
Jašíkova 179, 023 54, Turzovka
IČO: 00145254
číslo žiadosti: 677/2013-4/4.2
Modernizácia kina JAŠÍK v Turzovke 4.2
(4/2013)
29 720 23 776 13 000 322 z 500
64%
13 000
111. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 322/2014-4/4.2
Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD 4.2
(4/2014)
23 600 18 880 15 000 393 z 500
79%
15 000
112. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii"
M. R. Štefánika 9, 972 71, Nováky
IČO: 37923561
číslo žiadosti: 774/2013-4/4.2
Nevysporiadaná žiadosť
Digitalizácia Kina Nováky 4.2
(4/2013)
25 432 22 888 12 500 291 z 500
58%
12 500
113. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 682/2020-4/4.5
Rozšírenie marketingových nástrojov a viditeľnosti kina MIER Modra 4.5
(4/2020)
8 240 7 416 7 000 439 z 500
88%
7 000
114. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 270/2017-4/4.3
Výmena sedadiel v Kine Mier Modra 4.3
(4/2017)
60 000 30 000 29 000 392 z 500
78%
29 000
115. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 906/2022-4/4.3
Výmena sedačiek v Kine Lúky 4.3
(4/2022)
85 801 34 314 34 000 461 z 500
92%
34 000
116. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 236/2021-4/4.1
Digitalizácia kina Lúky 4.1
(4/2021)
29 063 14 500 14 500 474 z 500
95%
14 500
117. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 235/2021-4/4.3
Modernizácia kina Lúky 4.3
(4/2021)
21 045 10 500 10 500 472 z 500
94%
10 500
118. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 802/2015-4/4.1
Redigitalizácia kina Kultúra Ružomberok 4.1
(4/2015)
58 100 29 050 29 000 459 z 500
92%
29 000
119. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 605/2018-4/4.3
Modernizácia technológie Kina Kultúra 4.3
(4/2018)
30 000 15 000 15 000 440 z 500
88%
15 000
120. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 277/2024-4/4.5
Systém marketingových riešení a nového webu kina Kultúra v Ružomberku 4.5
(4/2024)
9 665 8 698 6 000 372 z 500
74%
6 000
121. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 905/2022-4/4.1
Nákup projektoru podľa štandardov DCI 4.1
(4/2022)
57 876 28 930 26 000 427 z 500
85%
26 000
122. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 1546/2011-4/4.1
Digitalizácia ArtKina METRO Trenčín 4.1
(4/2011)
135 179 51 283 30 000 376 z 500
75%
30 000
123. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 327/2021-4/4.1
Nákup kinoservera podľa štandardu DCI 4.1
(4/2021)
5 595 2 720 2 700 466 z 500
93%
2 700
124. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 339/2022-4/4.1
Nákup projektoru podľa štandardov DCI 4.1
(4/2022)
49 224 24 612 19 000 397 z 500
79%
125. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 271/2017-4/4.3
Lokálny marketing ArtKina Metro Trenčín 4.3
(4/2017)
13 300 5 650 4 500 394 z 500
79%
 
126. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 599/2014-4/4.3
Modernizácia ArtKina Metro Trenčín 4.3
(4/2014)
35 700 17 850 12 000 375 z 500
75%
12 000
127. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 564/2017-4/4.3
VZDUCH v kine Scéna 4.3
(4/2017)
37 900 18 950 0 256 z 500
51%
128. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 286/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 4.1
(4/2016)
30 000 15 000 0 167 z 500
33%
129. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 1581/2013-4/4.2
Filmový klub a kino ''Mestská scéna'' 4.2
(4/2013)
13 500 10 500 10 000 379 z 500
76%
10 000
130. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 342/2013-4/4.1
Audiovizuálny referenčný bod 4.1
(4/2013)
46 900 23 450 0 101 z 500
20%
131. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 630/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 2 4.1
(4/2016)
40 000 20 000 18 000 434 z 500
87%
18 000
132. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01, Topoľčany
IČO: 36728683
číslo žiadosti: 735/2023-4/4.1
Obnova projekčnej techniky - Kino Topoľčany 4.1
(4/2023)
104 640 50 000 40 000 413 z 500
83%
40 000
133. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01, Topoľčany
IČO: 36728683
číslo žiadosti: 736/2023-4/4.3
Výmena plátna-Kino Topoľčany 4.3
(4/2023)
7 560 3 780 3 500 442 z 500
88%
3 500
134. Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 00313271
číslo žiadosti: 343/2021-4/4.2
Bystrické kino/Robotnícky dom 4.2
(4/2021)
32 067 28 000 0 106 z 500
21%
135. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 642/2017-4/4.3
Výmena sedačiek v kine Akademik 4.3
(4/2017)
29 000 14 500 14 500 430 z 500
86%
14 500
136. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 316/2018-4/4.3
Milka V. 4.3
(4/2018)
4 000 2 000 1 000 352 z 500
70%
137. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 1329/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Akademik 4.1
(4/2013)
76 189 29 790 29 790 418 z 500
84%
29 790
138. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 824/2015-4/4.2
Digitalizácia Bardejovského letného amfiteátra 4.2
(4/2015)
14 890 13 190 0 84 z 500
17%
139. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 734/2019-4/4.3
Zvýšenie pohodlia a komfortu divákom Kina Žriedlo 4.3
(4/2019)
89 884 44 942 40 000 419 z 500
84%
40 000
140. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 576/2014-4/4.1
Digitalizácia kino žriedlo Bardejovské Kúpele 4.1
(4/2014)
91 842 38 934 35 000 425 z 500
85%
35 000
141. Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01, Brezno
IČO: 00313319
číslo žiadosti: 593/2016-4/4.3
Obnova interiéru kina Mostár v Brezne 4.3
(4/2016)
200 798 41 980 30 000 361 z 500
72%
28 200
142. Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01, Brezno
IČO: 00313319
číslo žiadosti: 935/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Mostár Brezno 4.1
(4/2014)
107 814 39 234 30 000 387 z 500
77%
30 000
143. Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 962 12, Detva
IČO: 00319805
číslo žiadosti: 775/2013-4/4.1
DIGITÁLIZÁCIA KINA MARÍNA PRI KULTÚRNOM CENTRE ANDREJA SLÁDKOVIČA V DETVE 4.1
(4/2013)
97 362 48 681 37 000 381 z 500
76%
37 000
144. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 328/2021-4/4.3
Obnova plátna v Kine Lastovička 4.3
(4/2021)
4 762 2 242 2 200 462 z 500
92%
2 200
145. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 202/2018-4/4.3
Informovanosť=návštevnosť 4.3
(4/2018)
2 330 1 165 1 000 421 z 500
84%
1 000
146. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 293/2015-4/4.3
Modernizácia kinosály v MsDK 4.3
(4/2015)
46 050 23 000 0 74 z 500
15%
147. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 955/2014-4/4.1
Digitalizácia kina v MsDK 4.1
(4/2014)
94 322 31 194 27 000 367 z 500
73%
 
148. Mesto Handlová
Námestie baníkov 7, 972 51, Handlová
IČO: 00318094
číslo žiadosti: 253/2019-4/4.3
Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová 4.3
(4/2019)
122 006 39 194 35 000 430 z 500
86%
149. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 319/2018-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci 4.1
(4/2018)
88 414 44 207 32 000 400 z 500
80%
32 000
150. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 320/2018-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci 4.3
(4/2018)
102 392 51 196 35 000 393 z 500
79%
35 000
151. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 325/2021-4/4.2
Letné kino - Amfiteáter v Hlohovci 4.2
(4/2021)
24 945 22 451 12 500 351 z 500
70%
12 500
152. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 245/2017-4/4.3
Projekčná plocha Kino Poľana 4.3
(4/2017)
13 638 6 819 4 000 367 z 500
73%
4 000
153. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 669/2019-4/4.3
Výmena sedačiek v kine Poľana 4.3
(4/2019)
37 635 18 818 0 102 z 500
20%
154. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 341/2013-4/4.2
Digitalizácia kina Poľana Hriňová 4.2
(4/2013)
15 787 14 208 11 000 292 z 500
58%
11 000
155. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 693/2011-3/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(3/2011)
109 445 54 722 0 260 z 500
52%
156. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 1084/2012-2/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(2/2012)
87 923 40 020 33 000 387 z 500
77%
33 000
157. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 603/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Iskra v Kežmarku 4.3
(4/2014)
4 442 2 221 2 000 355 z 500
71%
2 000
158. Mesto Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255, 023 02, Krásno nad Kysucou
IČO: 00314072
číslo žiadosti: 1552/2011-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2011)
105 210 52 605 0 291 z 500
58%
159. Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42, Krompachy
IČO: 00329282
číslo žiadosti: 194/2019-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry Krompachy 4.2
(4/2019)
15 243 13 443 0 121 z 500
24%
160. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 195/2018-4/4.3
Modernizácia kinosály - Kino Kultúra Krupina 4.3
(4/2018)
65 490 32 745 26 000 400 z 500
80%
26 000
161. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 246/2024-4/4.3
Výmena kinoservera pre Kino Kultúra Krupina 4.3
(4/2024)
15 596 7 798 6 000 383 z 500
77%
6 000
162. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 587/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine 4.1
(4/2014)
87 793 34 473 32 000 412 z 500
82%
32 000
163. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 334/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine 4.2
(4/2014)
23 368 21 031 0 106 z 500
21%
164. Mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01, Lučenec
IČO: 00316181
číslo žiadosti: 700/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Apollo v Lučenci 4.1
(4/2010)
88 290 44 145 38 000 38 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 13 15 42 93,33 45
165. Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A,, 901 01, Malacky
IČO: 00304913
číslo žiadosti: 579/2019-4/4.1
Redigitalizácia kina Záhoran Malacky 4.1
(4/2019)
85 356 42 678 40 000 460 z 500
92%
40 000
166. Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A,, 901 01, Malacky
IČO: 00304913
číslo žiadosti: 599/2011-3/4.1
Digitalizácia kina v Malackách 4.1
(3/2011)
91 044 45 522 34 000 405 z 500
81%
34 000
167. mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
IČO: 00316792
číslo žiadosti: 807/2015-4/4.1
Amfiko Martin - digitalizácia amfiteátra technológiou D -Cinema 4.1
(4/2015)
89 454 39 454 0 117 z 500
23%
168. Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30, 071 01, Michalovce
IČO: 00325490
číslo žiadosti: 512/2023-4/4.1
Redigitalizácia obrazu kina Centrum v Michalovciach – obnova premietacej digitálnej technológie 4.1
(4/2023)
106 980 50 000 45 000 449 z 500
90%
45 000
169. Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30, 071 01, Michalovce
IČO: 00325490
číslo žiadosti: 511/2023-4/4.3
Redigitalizácia obrazu kina Centrum v Michalovciach – modernizácia vybavenia 4.3
(4/2023)
8 280 4 140 4 000 461 z 500
92%
4 000
170. Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01, Modra
IČO: 00304956
číslo žiadosti: 1493/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier v Modre 4.1
(2/2012)
94 876 34 188 32 000 358 z 500
72%
32 000
171. Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01, Modra
IČO: 00304956
číslo žiadosti: 943/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Mier v Modre 4.3
(4/2014)
40 000 20 000 0 89 z 500
18%
172. Mesto Myjava
M.R.Štefánika 560/4, 907 01, Myjava
IČO: 00309745
číslo žiadosti: 286/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Primáš Myjava 4.1
(4/2015)
111 834 34 824 30 000 399 z 500
80%
30 000
173. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 1452/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier Nové Zámky 4.1
(4/2011)
77 810 38 905 32 500 435 z 500
87%
32 500
174. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 321/2018-4/4.3
Výmena premietacieho plátna v kine Mier 4.3
(4/2018)
6 480 3 240 3 000 439 z 500
88%
3 000
175. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 467/2015-4/4.2
Amfiteáter Nové Zámky 4.2
(4/2015)
21 170 19 053 0 124 z 500
25%
176. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 643/2017-4/4.1
Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema 4.1
(4/2017)
70 848 35 424 32 000 409 z 500
82%
32 000
177. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 332/2014-4/4.3
Pohodlné sedenie v kine Mier 4.3
(4/2014)
66 120 33 060 25 000 398 z 500
80%
25 000
178. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 600/2014-4/4.2
Amfiteáter Nové Zámky 4.2
(4/2014)
21 170 19 053 0 318 z 500
64%
179. Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01, Partizánske
IČO: 00310905
číslo žiadosti: 550/2011-3/4.1
Digitalizácia Panoramatického kina v Partizánskom 4.1
(3/2011)
115 194 57 597 38 000 370 z 500
74%
38 000
180. Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01, Partizánske
IČO: 00310905
číslo žiadosti: 594/2014-4/4.3
Modernizácia kinosály Panoramatického kina Partizánske 4.3
(4/2014)
110 479 55 240 25 000 398 z 500
80%
25 000
181. Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14, Pezinok
IČO: 00305022
číslo žiadosti: 1461/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v meste Pezinok 4.1
(4/2011)
126 672 43 792 30 000 393 z 500
79%
30 000
182. Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14, Pezinok
IČO: 00305022
číslo žiadosti: 768/2023-4/4.3
Modernizácia vybavenia zvukového procesoru v KINE Pezinok 4.3
(4/2023)
18 479 9 240 7 000 391 z 500
78%
7 000
183. Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14, Pezinok
IČO: 00305022
číslo žiadosti: 767/2023-4/4.1
Redigitalizácia Kina Pezinok 4.1
(4/2023)
82 705 41 352 33 000 400 z 500
80%
33 000
184. Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01, Poltár
IČO: 00316342
číslo žiadosti: 215/2021-4/4.2
Digitalizácia kina v Poltári 4.2
(4/2021)
25 665 23 098 0 83 z 500
17%
185. Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01, Poltár
IČO: 00316342
číslo žiadosti: 344/2021-4/4.3
Zásuvné hľadisko - kino Ipeľ v Poltári 4.3
(4/2021)
179 391 89 696 0 56 z 500
11%
186. Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42, Poprad
IČO: 00326470
číslo žiadosti: 501/2015-4/4.1
Digitalizácia Kina Tatran v Poprade 4.1
(4/2015)
74 510 37 250 33 000 429 z 500
86%
33 000
187. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 705/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 0 248 z 500
50%
188. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 1074/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 32 000 343 z 500
69%
32 000
189. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 539/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(2/2012)
95 376 47 688 35 000 367 z 500
73%
35 000
190. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 701/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(4/2010)
88 486 44 243 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 11 31 68,89 45
191. Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 00323560
číslo žiadosti: 307/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Snina 4.1
(4/2014)
91 944 38 934 36 000 391 z 500
78%
36 000
192. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
číslo žiadosti: 719/2010-4/4.1
Obnova audiovizuálnej techniky - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 4.1
(4/2010)
93 720 46 860 39 000 39 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 13 14 40 88,89 45
193. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
číslo žiadosti: 333/2014-4/4.3
Modernizácia sedadiel - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 4.3
(4/2014)
87 812 43 906 25 000 393 z 500
79%
25 000
194. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 429/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Dukla Svidník 4.1
(2/2012)
113 072 41 597 34 000 330 z 500
66%
34 000
195. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 242/2017-4/4.3
Nový pohľad 4.3
(4/2017)
15 580 7 290 0 161 z 500
32%
196. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 334/2024-4/4.3
Modernizácia vybavenia digitalizovaného kina Svidník 4.3
(4/2024)
18 180 9 090 7 000 377 z 500
75%
7 000
197. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 1486/2011-4/4.1
Digitalizácia kina DK Šaľa 4.1
(4/2011)
93 372 46 686 30 000 389 z 500
78%
30 000
198. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 259/2019-4/4.3
Modernizácia kinosály 2019 - Kino DK Šaľa 4.3
(4/2019)
161 462 49 748 37 000 444 z 500
89%
37 000
199. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 939/2014-4/4.3
Modernizácia kinosály - Kino DK Šaľa 4.3
(4/2014)
91 027 45 514 18 000 382 z 500
76%
 
200. Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61, Tisovec
IČO: 00319155
číslo žiadosti: 1595/2011-4/4.1
Kino Tisovec 4.1
(4/2011)
95 376 42 120 0 302 z 500
60%
201. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 329/2014-4/4.1
Digitalizácia mestského kina 4.1
(4/2014)
108 526 42 414 39 000 394 z 500
79%
28 300
202. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 607/2018-4/4.3
Modernizácia kina Slávia 4.3
(4/2018)
60 648 30 324 30 000 440 z 500
88%
30 000
203. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 1459/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(2/2012)
104 620 39 171 0 276 z 500
55%
204. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 187/2013-4/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(4/2013)
104 620 39 171 30 000 311 z 500
62%
30 000
205. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 1564/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier v Trstenej 4.1
(4/2011)
101 028 45 609 30 000 365 z 500
73%
30 000
206. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 250/2017-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Mier Trstená 4.3
(4/2017)
73 914 36 500 29 000 394 z 500
79%
29 000
207. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 944/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Mier v Trstenej 4.3
(4/2014)
92 504 46 000 18 000 388 z 500
78%
208. Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01, Turčianske Teplice
IČO: 00317004
číslo žiadosti: 1488/2012-2/4.1
Digitálne kino pre Digitálne mesto 4.1
(2/2012)
72 210 36 105 32 000 315 z 500
63%
32 000
209. Mesto Vráble
Hlavná 1221, 952 01, Vráble
IČO: 00308641
číslo žiadosti: 614/2013-4/4.2
Modernizácia kina Tatra 4.2
(4/2013)
31 420 26 028 13 000 343 z 500
69%
13 000
210. Mesto Zlaté Moravce
1. mája č. 2, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 00308676
číslo žiadosti: 578/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach 4.1
(4/2014)
99 738 35 940 32 000 406 z 500
81%
32 000
211. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 554/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Hron ul.SNP 119 Žiar nad Hronom 4.1
(2/2012)
90 765 45 383 0 321 z 500
64%
212. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 678/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Hron v Žiari nad Hronom 4.1
(4/2013)
81 800 40 900 34 000 360 z 500
72%
34 000
213. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 622/2016-4/4.3
Modernizácia kina Hron - II. etapa 4.3
(4/2016)
65 000 32 500 25 000 386 z 500
77%
25 000
214. Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 00603414
číslo žiadosti: 764/2023-4/4.2
Prevádzkovanie Letného kina na Malokarpatskom námestí v Lamači a digitalizácia priestorov jednosálového kina v Kultúrnom centre Lamač 4.2
(4/2023)
23 500 15 000 8 000 349 z 500
70%
8 000
215. Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12, Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
číslo žiadosti: 585/2014-4/4.1
Digitalizácia Artkina za zrkadlom 4.1
(4/2014)
78 484 33 295 30 000 426 z 500
85%
30 000
216. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 641/2017-4/4.3
Komplexný marketing kina Tatran v Poprade 4.3
(4/2017)
7 145 3 573 3 500 431 z 500
86%
3 500
217. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 568/2019-4/4.3
Výmena premietacieho plátna v kine Záhoran 4.3
(4/2019)
4 680 2 340 2 300 457 z 500
91%
2 300
218. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 256/2019-4/4.5
Lokálny marketing kina Záhoran Malacky 4.5
(4/2019)
8 676 7 752 3 000 382 z 500
76%
3 000
219. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 257/2019-4/4.1
Obnova premietacej techniky 4.1
(4/2019)
4 698 2 349 0 148 z 500
30%
220. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 255/2019-4/4.3
Modernizácia zvuku 4.3
(4/2019)
21 966 10 983 7 000 412 z 500
82%
7 000
221. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 586/2018-4/4.3
Modernizácia projekčnej plochy Kina Centrum 4.3
(4/2018)
26 312 13 156 12 000 414 z 500
83%
12 000
222. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 00352454
číslo žiadosti: 270/2024-4/4.3
Výmena kinoservera a plátna 4.3
(4/2024)
23 500 11 750 10 000 422 z 500
84%
10 000
223. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 489/2015-4/4.1
Digitalizácia kina KLUB Revúca 4.1
(4/2015)
84 520 29 260 28 000 401 z 500
80%
28 000
224. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 354/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.2
(4/2014)
16 891 15 201 0 51 z 500
10%
225. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 956/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.2
(4/2014)
19 401 16 401 0 112 z 500
22%
226. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 538/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Považan v MsKS Nové Mesto nad Váhom 4.1
(2/2012)
90 066 45 033 35 000 361 z 500
72%
35 000
227. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 545/2012-2/4.1
Digitalizácia kina DK Galanta 4.1
(2/2012)
92 546 46 272 35 000 389 z 500
78%
35 000
228. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 553/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.1
(2/2012)
101 249 45 309 0 229 z 500
46%
229. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 271/2016-4/4.1
Digitalizácia prírodného kina Galanta 4.1
(4/2016)
111 784 41 784 37 400 438 z 500
88%
37 400
230. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 629/2016-4/4.3
Modernizácia sedadiel v Kine Klub Revúca 4.3
(4/2016)
77 440 38 720 30 000 390 z 500
78%
30 000
231. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 1470/2011-4/4.1
Digitalizácia kina mesta Humenné 4.1
(4/2011)
91 218 45 609 30 000 393 z 500
79%
30 000
232. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 135/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Junior Levice 4.1
(4/2013)
82 044 41 022 34 500 398 z 500
80%
34 500
233. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 287/2015-4/4.3
Modernizácia kina Junior Levice 4.3
(4/2015)
97 711 48 856 25 000 412 z 500
82%
25 000
234. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 706/2023-4/4.1
Re-digitalizácia kina Junior Levice 4.1
(4/2023)
98 760 49 380 40 000 415 z 500
83%
40 000
235. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 705/2023-4/4.3
Modernizácia kina Junior Levice / plátno, príslušenstvo 4.3
(4/2023)
14 100 7 050 5 000 382 z 500
76%
5 000
236. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 1465/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2011)
101 249 45 309 30 000 314 z 500
63%
237. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 676/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2013)
97 366 48 683 34 000 338 z 500
68%
34 000
238. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 237/2021-4/4.5
Lokálny marketing a rozvoj publika kina Fontána v Piešťanoch. 4.5
(4/2021)
17 197 15 477 11 000 377 z 500
75%
11 000
239. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 1351/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v KSC Fontána v Piešťanoch 4.1
(4/2011)
93 086 46 543 32 500 378 z 500
76%
32 500
240. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 269/2017-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály novými sedadlami v jedno sálovom kina Fontána v Piešťanoch 4.3
(4/2017)
62 000 31 000 29 000 423 z 500
85%
24 200
241. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 654/2017-4/4.3
On line propagácia a predaj vstupeniek 4.3
(4/2017)
3 220 1 610 1 500 406 z 500
81%
1 500
242. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 848/2023-4/4.3
Modernizácia Kina Orbis v Rimavskej Sobote 4.3
(4/2023)
38 000 19 000 19 000 468 z 500
94%
19 000
243. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 341/2022-4/4.1
RE-DIGITALIZÁCIA KINA MIER SENEC 4.1
(4/2022)
83 880 41 940 35 000 422 z 500
84%
35 000
244. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 340/2022-4/4.3
MODERNIZÁCIA / plátno a zvukový systém 4.3
(4/2022)
17 952 8 976 8 500 446 z 500
89%
8 500
245. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 486/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier Senec 4.1
(2/2012)
115 800 34 264 32 000 403 z 500
81%
32 000
246. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 734/2023-4/4.1
Redigitalizácia kina v Senici 4.1
(4/2023)
103 367 50 000 45 000 444 z 500
89%
45 000
247. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 245/2024-4/4.3
Nové plátno do kina Mladosť Senica 4.3
(4/2024)
26 334 13 167 11 000 422 z 500
84%
11 000
248. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 1458/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mladosť Senica 4.1
(2/2012)
113 317 39 090 35 100 395 z 500
79%
35 100
249. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 606/2018-4/4.3
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica 4.3
(4/2018)
106 320 53 160 42 000 397 z 500
79%
42 000
250. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 776/2021-4/4.3
Výmena sedačiek v kine Danubius Štúrovo 4.3
(4/2021)
40 597 20 299 20 000 474 z 500
95%
20 000
251. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357, 955 01, Topoľčany
IČO: 00500879
číslo žiadosti: 1437/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Topoľčany 4.1
(4/2011)
88 052 44 026 30 000 356 z 500
71%
30 000
252. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357, 955 01, Topoľčany
IČO: 00500879
číslo žiadosti: 337/2014-4/4.3
rekonštrukcia interiéru a vestibulu kina, výmena sedadiel 4.3
(4/2014)
150 000 40 000 0 94 z 500
19%
253. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Rumunskej armády 195, 981 01, Hnúšťa
IČO: 00358657
číslo žiadosti: 464/2013-4/4.2
Digitalizácia kina Rimava v Hnúšti 4.2
(4/2013)
7 453 6 708 0 102 z 500
20%
254. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 222/2018-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály kina Torysa Sabinov 4.3
(4/2018)
68 114 34 057 30 000 429 z 500
86%
30 000
255. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 945/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Torysa v Sabinove 4.1
(4/2014)
96 148 36 495 30 000 406 z 500
81%
30 000
256. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 1376/2011-4/4.1
Digitalizácia obrazu kina Centrum Michalovce 4.1
(4/2011)
104 508 52 254 32 500 409 z 500
82%
32 500
257. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 204/2021-4/4.5
Intenzifikácia marketingu kina Mladosť vo Vranove nad Topľou 4.5
(4/2021)
8 600 7 740 6 500 395 z 500
79%
6 500
258. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 1457/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Mladosť vo Vranove 4.1
(4/2011)
84 240 42 120 32 500 440 z 500
88%
32 500
259. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 272/2023-4/4.3
Výmena kino servera a obslužného PC 4.3
(4/2023)
19 980 9 990 8 800 431 z 500
86%
8 800
260. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 1334/2013-4/4.2
Letné kino 4.2
(4/2013)
18 180 16 000 14 000 400 z 500
80%
14 000
261. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 804/2015-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály kina Mladosť 4.3
(4/2015)
39 800 19 900 18 000 422 z 500
84%
18 000
262. Mountain resort Donovaly s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31439195
číslo žiadosti: 343/2022-4/4.1
Kino PT JAVORINA 4.1
(4/2022)
29 908 14 954 0 119 z 500
24%
263. Mountain resort Donovaly s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31439195
číslo žiadosti: 342/2022-4/4.3
Modernizácia kina PT JAVORINA 4.3
(4/2022)
28 022 14 011 0 107 z 500
21%
264. Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59, Banská Bystrica
IČO: 35986077
číslo žiadosti: 1574/2013-4/4.2
Modernizácia kinosály Múzea SNP technológiou E-cinema HD 4.2
(4/2013)
13 000 11 700 11 500 395 z 500
79%
11 500
265. Nadácia Cvernovka
Račianska 78, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 50063421
číslo žiadosti: 720/2020-4/4.2
Digitalizácia audiovizuálneho zariadenia pre premietacie sály kultúrneho priestoru Nová Cvernovka 4.2
(4/2020)
39 090 34 000 25 000 378 z 500
76%
25 000
266. Náš Devín
Štítová, 10/4105, 841 10, Bratislava - Devín
IČO: 50525701
číslo žiadosti: 837/2021-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry Devín 4.2
(4/2021)
22 232 15 000 0 81 z 500
16%
267. noemo, s.r.o.
Pribinova 22/A, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35886994
číslo žiadosti: 333/2024-4/4.3
KINO OVSIŠTE-modernizácia 4.3
(4/2024)
48 744 24 372 0 129 z 500
26%
268. noemo, s.r.o.
Pribinova 22/A, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35886994
číslo žiadosti: 332/2024-4/4.1
KINO OVSIŠTE 4.1
(4/2024)
80 540 40 270 0 129 z 500
26%
269. Obec Bošany
SNP 112, 956 18, Bošany
IČO: 00310255
číslo žiadosti: 301/2013-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry-Bošany 4.2
(4/2013)
19 208 17 286 13 000 308 z 500
62%
13 000
270. Obec Demandice
Hlavná č.236, 935 85, Demandice
IČO: 00306878
číslo žiadosti: 252/2017-4/4.2
Digitalizácia kina HVIEZDA v Demandiciach. 4.2
(4/2017)
17 513 15 762 0 223 z 500
45%
271. Obec Halič
Mierová 66, 985 11, Halič
IČO: 00316091
číslo žiadosti: 605/2014-4/4.2
Modernizácia kina Hviezda v Haliči 4.2
(4/2014)
18 803 16 300 0 283 z 500
57%
272. Obec Ludanice
SNP 448/69, 956 11, Ludanice
IČO: 00310689
číslo žiadosti: 589/2014-4/4.2
Digitalizácia kina v Kultúrnom dome Ludanice 4.2
(4/2014)
25 238 22 713 0 285 z 500
57%
273. Obec Margecany
Obchodná 7, 055 01, Margecany
IČO: 00329347
číslo žiadosti: 356/2014-4/4.2
Modernizácia kina Družba Margecany 4.2
(4/2014)
18 212 14 168 11 000 335 z 500
67%
11 000
274. Obec Nižná
Nová doba 506, 027 43, Nižná
IČO: 00314684
číslo žiadosti: 770/2013-4/4.2
Kino Ostražica 4.2
(4/2013)
22 538 20 283 13 000 316 z 500
63%
13 000
275. Obec Očová
SNP 330/110, 962 23, Očová
IČO: 00320153
číslo žiadosti: 312/2013-4/4.2
Modernizácia kina Osveta v Očovej 4.2
(4/2013)
20 914 18 822 12 000 304 z 500
61%
12 000
276. Obec Orechová Potôň
Kostolná ulica 281/11, 930 02, Orechová Potôň
IČO: 00305669
číslo žiadosti: 258/2019-4/4.2
Kino Orechová Potôň 4.2
(4/2019)
17 111 14 911 0 114 z 500
23%
277. Obec Pata
Hlohovecká 103, 925 53, Pata
IČO: 00306126
číslo žiadosti: 584/2014-4/4.2
Digitalizácia kina v obci Pata 4.2
(4/2014)
21 788 19 599 0 270 z 500
54%
278. Obec Pliešovce
Hviezdoslavova 1, 962 63, Pliešovce
IČO: 00320170
číslo žiadosti: 805/2015-4/4.2
Kino Pliešovce 4.2
(4/2015)
22 092 19 882 0 99 z 500
20%
279. Obec Pliešovce
Hviezdoslavova 1, 962 63, Pliešovce
IČO: 00320170
číslo žiadosti: 292/2015-4/4.2
Kino Pliešovce 4.2
(4/2015)
25 509 22 958 10 000 311 z 500
62%
280. Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11, Smižany
IČO: 00691721
číslo žiadosti: 1333/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Smižanoch 4.1
(4/2013)
93 600 34 254 30 000 372 z 500
74%
281. Obec Smolenice
SNP 52, 919 04, Smolenice
IČO: 00312983
číslo žiadosti: 211/2018-4/4.2
Digitalizácia kina v KD Smolenice 4.2
(4/2018)
24 365 21 865 12 000 339 z 500
68%
12 000
282. Obec Závod
Sokolská 243, 908 72, Závod
IČO: 00310158
číslo žiadosti: 806/2015-4/4.2
Digitalizácia kina MÁJ technológiou E - CINEMA v obci Závod 4.2
(4/2015)
18 361 16 461 0 118 z 500
24%
283. Obec Závod
Sokolská 243, 908 72, Závod
IČO: 00310158
číslo žiadosti: 932/2014-4/4.2
Digitalizácia kina Máj technológiou E-cinema HD v obci Závod 4.2
(4/2014)
18 361 16 525 0 109 z 500
22%
284. Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01, Pezinok
IČO: 42129168
číslo žiadosti: 400/2022-4/4.3
Modernizácia Pezinského kina - komfort, rýchlosť a pohodlie diváka pred návštevou kina 4.3
(4/2022)
4 150 2 075 1 200 325 z 500
65%
1 200
285. Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01, Pezinok
IČO: 42129168
číslo žiadosti: 342/2021-4/4.5
Marketing Kina Pezinok - inovatívne formy marketingu a propagácie, návrat divákov do kinosály 4.5
(4/2021)
10 800 9 720 7 000 380 z 500
76%
7 000
286. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 347/2024-4/4.2
Zabezpečenie audiovizuálnej techniky pre Kino Pocity 4.2
(4/2024)
10 000 8 000 8 000 478 z 500
96%
8 000
287. Púchovská kultúra, s.r.o.
Hoenningovo námestie 2002, 020 01, Púchov
IČO: 50648616
číslo žiadosti: 305/2023-4/4.3
Výmena kinoservera v Kine Púchov 4.3
(4/2023)
13 040 6 520 6 000 426 z 500
85%
6 000
288. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 363/2014-4/4.1
Modernizácia kina Mier Považská Bystrica technológiou D-cinema 4.1
(4/2014)
64 180 32 090 28 000 363 z 500
73%
22 000
289. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 731/2019-4/4.3
Estetizácia kinosály kina Mier 4.3
(4/2019)
104 784 52 392 0 114 z 500
23%
290. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 278/2024-4/4.3
Upgrade zvukového systému kina Mier v Považskej Bystrici 4.3
(4/2024)
6 793 3 396 2 500 370 z 500
74%
2 500
291. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 530/2020-4/4.3
Zväčšenie diskového poľa digitálneho projektora v kine Mier Považská Bystrica 4.3
(4/2020)
3 300 1 650 1 100 388 z 500
78%
1 100
292. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1475/2012-2/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 1 4.1
(2/2012)
87 443 42 318 37 000 438 z 500
88%
37 000
293. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 387/2023-4/4.1
Kino Lumiere: redigitalizácia kinosály K3 4.1
(4/2023)
64 836 32 418 25 000 425 z 500
85%
25 000
294. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 388/2023-4/4.1
Kino Lumiere: redigitalizácia kinosály K4 4.1
(4/2023)
64 836 32 418 25 000 425 z 500
85%
25 000
295. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 626/2016-4/4.3
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - modernizácia kina - výmena kinokresiel a úpravy elevácie, skvalitnenie pohodlia návštevníkov kina, vytvorenie sedenia pre imobilných návštevníkov, zlepšenie pozorovacej vzdialenosti a uhlov 4.3
(4/2016)
107 094 53 540 47 000 449 z 500
90%
47 000
296. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 717/2020-4/4.5
Kino doma ako marketingový nástroj na rozvoj publika 4.5
(4/2020)
26 181 18 408 13 000 379 z 500
76%
13 000
297. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 606/2017-4/4.1
Kino Lumiere - server K1 4.1
(4/2017)
17 193 7 805 7 000 440 z 500
88%
7 000
298. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 290/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 4 4.1
(4/2015)
76 955 30 847 28 000 458 z 500
92%
26 000
299. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 810/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2015)
72 616 30 416 17 000 422 z 500
84%
17 000
300. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 716/2020-4/4.1
Redigitalizácia kinosály - projektor K1 4.1
(4/2020)
68 652 33 750 33 000 465 z 500
93%
33 000
301. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1576/2013-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 2 4.1
(4/2013)
89 000 39 000 38 000 463 z 500
93%
38 000
302. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 605/2017-4/4.3
Kino Lumiere - modernizácia a marketing 4.3
(4/2017)
17 580 8 790 6 000 440 z 500
88%
6 000
303. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 640/2018-4/4.3
Kino Lumiere - modernizácia a marketing (fáza II) 4.3
(4/2018)
26 300 13 150 9 000 392 z 500
78%
9 000
304. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 940/2014-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2014)
75 162 30 847 0 412 z 500
82%
305. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 386/2023-4/4.1
Redigitalizácia Kino Lumiere - laserový RGB projektor 4K 4.1
(4/2023)
131 852 50 000 40 000 428 z 500
86%
40 000
306. Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08, Bratislava - Rusovce
IČO: 00164780
číslo žiadosti: 510/2015-4/4.1
Kino SĽUK - rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti 4.1
(4/2015)
56 790 28 395 27 000 408 z 500
82%
27 000
307. Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08, Bratislava - Rusovce
IČO: 00164780
číslo žiadosti: 612/2016-4/4.3
Oprava a revitalizácia hľadiska kina SĽUK 4.3
(4/2016)
105 000 30 000 18 000 345 z 500
69%
18 000
308. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p.
Kupeľná 107, 962 71, Dudince
IČO: 00165506
číslo žiadosti: 269/2013-4/4.2
E-cinema DIAMANT Dudince 4.2
(4/2013)
16 028 14 425 0 101 z 500
20%
309. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p.
Kupeľná 107, 962 71, Dudince
IČO: 00165506
číslo žiadosti: 1571/2013-4/4.2
E-cinema DIAMANT Dudince 4.2
(4/2013)
16 925 14 425 13 000 336 z 500
67%
13 000
310. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 194/2013-4/4.1
Digitalizácia Mestského amfiteátra Trnava 4.1
(4/2013)
99 851 35 000 30 000 391 z 500
78%
30 000
311. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 623/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(4/2010)
128 542 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 9 11 30 66,67 45
312. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 257/2016-4/4.3
Kino Hviezda Trnava - výmena projekčnej plochy 4.3
(4/2016)
8 500 4 250 3 700 396 z 500
79%
3 700
313. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 544/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(3/2011)
115 260 50 000 38 000 433 z 500
87%
38 000
314. Stará škola Kokava OZ
Hviezdoslavova 496/1, 985 05, Kokava nad Rimavicou
IČO: 53560558
číslo žiadosti: 390/2023-4/4.2
Zriadenie Letného kina v kultúrnom centre Stará škola Kokava 4.2
(4/2023)
16 500 14 850 0 125 z 500
25%
315. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 284/2016-4/4.3
Modernizácia vyše 50-ročného kina, skvalitnenie pohodlia pre návštevníkov Kina Nostalgia (v priestoroch nerekonštruovaného ex-kina Nivy) 4.3
(4/2016)
57 000 28 500 28 500 466 z 500
93%
28 250
316. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 1077/2012-2/4.1
Digitalizácia Nostalgie – záchrana i obnova tradície. 4.1
(2/2012)
62 500 46 250 46 250 424 z 500
85%
46 250
317. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 835/2021-4/4.5
30 rokov Kina Nostalgia - lokálny marketing a nové benefity pre návštevníkov. 4.5
(4/2021)
12 695 11 425 8 000 366 z 500
73%
8 000
318. Súkromná stredná odborná škola
Fučíkova 426, 925 21, Sládkovičovo
IČO: 37841700
číslo žiadosti: 825/2015-4/4.2
Digitalizácia kina v Sládkovičove 4.2
(4/2015)
23 035 20 600 0 110 z 500
22%
319. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 507/2015-4/4.1
Digitalizácia sály číslo 4 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2015)
45 723 22 862 10 000 371 z 500
74%
320. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1493/2011-4/4.1
Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine Ster Century Cinemas Žilina) (pôvodný názov:Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine City Cinemas Žilina) 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 10 000 352 z 500
70%
10 000
321. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1494/2011-4/4.1
digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 0 353 z 500
71%
322. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 684/2010-4/4.1
Dígitalizácia kina prevádzkovateľa - spoločnosti TATRAFILM: ÚSMEV Košice, Kasárenské nám. 1 4.1
(4/2010)
139 000 50 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 2 7 18 40 45
323. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 683/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Žilina 4.1
(4/2010)
139 000 68 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 2 7 19 42,22 45
324. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 682/2010-4/4.1
Digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2010)
139 000 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 1 8 19 42,22 45
325. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 681/2010-4/4.1
Digitalizácia dvoch kinosál v pripravovaných kinosálach multikina Citycinemas Žilina. Planované otvorenie 18.11.2010 4.1
(4/2010)
265 000 100 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 1 6 15 33,33 45
326. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 342/2014-4/4.1
Digitalizácia kinosály č.3 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2014)
57 015 28 508 10 000 350 z 500
70%
10 000
327. Technické služby Brezno
Rázusova 16, 977 01, Brezno
IČO: 00183067
číslo žiadosti: 309/2022-4/4.3
Výmena diskovej kapacity 4.3
(4/2022)
3 360 1 680 1 200 356 z 500
71%
1 200
328. Televízia Turiec, s.r.o.
Moskovská 1, 036 01, Martin
IČO: 31647308
číslo žiadosti: 607/2010-4/4.1
Digitalizácia kina MOSKVA Martin 4.1
(4/2010)
86 913 43 456 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 12 10 32 71,11 45
329. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 357/2014-4/4.3
Dať počuť filmu – rekonštrukcia a modernizácia S1 – Stanica Žilina-Záriečie 4.3
(4/2014)
27 275 13 100 0 114 z 500
23%
330. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 953/2014-4/4.2
Na ceste od experimentu k štandartu - modernizácia kina Stanica Žilina Záriečie 4.2
(4/2014)
17 930 13 450 5 000 320 z 500
64%
5 000
331. Túlavé kino
Ignáca Gešaja 25, 900 28, Zálesie
IČO: 52126200
číslo žiadosti: 329/2021-4/4.2
Digitalizácia audiovizuálneho zariadenia pre Túlavé kino 4.2
(4/2021)
12 000 10 000 8 000 408 z 500
82%
8 000
332. Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00164828
číslo žiadosti: 596/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Dom umenia Piešťany 4.1
(4/2014)
130 305 42 958 27 000 345 z 500
69%
27 000
333. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 298/2015-4/4.3
Modernizácia projekčnej plochy 4.3
(4/2015)
16 500 8 250 8 000 458 z 500
92%
8 000
334. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 195/2013-4/4.2
Obnovenie činnosti bývalého kina Tatra - záchrana kontinuity filmovo-klubového hnutia v Nitre 4.2
(4/2013)
16 115 14 500 14 500 431 z 500
86%
14 500
335. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 748/2020-4/4.2
KINOKLUB NITRA - zachovanie kontinuity uvádzania artových filmov 4.2
(4/2020)
23 781 21 253 0 156 z 500
31%
336. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 836/2021-4/4.3
Zavedenie zvukovej technológie DOLBY ATMOS do priestorov Kina KLAP. 4.3
(4/2021)
112 180 16 768 0 142 z 500
28%
337. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 797/2021-4/4.4
PILOTNÝ PROJEKT DIGITALIZÁCIE FILMOVÉHO ARCHÍVU FTF VŠMU 4.4
(4/2021)
24 611 11 761 0 137 z 500
27%