Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 769/2013-4/4.2
E-cinema pre kremnickú Akropolu 4.2
(4/2013)
19 426 16 264 14 000 388 z 500
78%
14 000
2. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 389/2023-4/4.2
Modernizácia projektora pre Kino inak v A4 - priestore pre súčasnú kultúru 4.2
(4/2023)
15 000 13 500 6 500 357 z 500
71%
6 500
3. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 767/2013-4/4.2
Modernizácia Kina inak v A4 - priestore pre súčasnú kultúru 4.2
(4/2013)
19 406 17 346 14 000 407 z 500
81%
14 000
4. BONA FIDE o.z.
Gorkého 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31310711
číslo žiadosti: 285/2016-4/4.2
Digitalizácia Kina Tabačka technológiou E-cinema 4.2
(4/2016)
16 260 14 634 10 700 407 z 500
81%
10 700
5. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 254/2019-4/4.2
Kino Impulz - druhá kinosála Úsmevu v Košiciach 4.2
(4/2019)
19 484 17 534 9 000 387 z 500
77%
9 000
6. Different-občianske združenie
Andrejová 88, 086 37, Andrejová
IČO: 30852552
číslo žiadosti: 733/2019-4/4.2
digitalizácia Kina Kameň v kultúrno-komunitnom centre Bašta 4.2
(4/2019)
10 933 9 800 0 97 z 500
19%
7. Divadlo Pôtoň, n.o.
358, 935 03, Bátovce
IČO: 37971361
číslo žiadosti: 297/2015-4/4.2
Kino Hviezda / Len plátno, ja a film 4.2
(4/2015)
18 625 16 491 11 000 396 z 500
79%
11 000
8. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 938/2014-4/4.2
Technologická inovácia audiovizuálnej projekčnej technológie za účelom rozšírenia činnosti o.z. Filmový klub Bytča 4.2
(4/2014)
16 298 14 668 9 000 392 z 500
78%
9 000
9. Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01, Rožňava
IČO: 31297781
číslo žiadosti: 952/2014-4/4.2
Kino Apollo 4.2
(4/2014)
20 390 18 290 9 000 343 z 500
69%
9 000
10. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN
Príbovce 70, 038 42, Príbovce
IČO: 47625538
číslo žiadosti: 628/2016-4/4.2
Kino Scala Prešov 4.2
(4/2016)
18 000 16 000 14 000 431 z 500
86%
11. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 224/2019-4/4.2
Digitalizácia open air Art kina Kinematograf 4.2
(4/2019)
17 800 14 300 13 000 471 z 500
94%
13 000
12. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 768/2013-4/4.2
KINEMATOGRAF - open air art kino - modernizácia E-cinema HD projekcie (obraz) 4.2
(4/2013)
15 733 14 033 14 000 438 z 500
88%
14 000
13. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 572/2014-4/4.2
Kinematograf 2 - digitalizícia mobilného letného "Art kina" v regiónoch 4.2
(4/2014)
13 820 12 000 10 000 425 z 500
85%
10 000
14. Kultúrne a spoločenské stredisko
Jašíkova 179, 023 54, Turzovka
IČO: 00145254
číslo žiadosti: 677/2013-4/4.2
Modernizácia kina JAŠÍK v Turzovke 4.2
(4/2013)
29 720 23 776 13 000 322 z 500
64%
13 000
15. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 322/2014-4/4.2
Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD 4.2
(4/2014)
23 600 18 880 15 000 393 z 500
79%
15 000
16. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii"
M. R. Štefánika 9, 972 71, Nováky
IČO: 37923561
číslo žiadosti: 774/2013-4/4.2
Nevysporiadaná žiadosť
Digitalizácia Kina Nováky 4.2
(4/2013)
25 432 22 888 12 500 291 z 500
58%
12 500
17. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 1581/2013-4/4.2
Filmový klub a kino ''Mestská scéna'' 4.2
(4/2013)
13 500 10 500 10 000 379 z 500
76%
10 000
18. Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 00313271
číslo žiadosti: 343/2021-4/4.2
Bystrické kino/Robotnícky dom 4.2
(4/2021)
32 067 28 000 0 106 z 500
21%
19. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 824/2015-4/4.2
Digitalizácia Bardejovského letného amfiteátra 4.2
(4/2015)
14 890 13 190 0 84 z 500
17%
20. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 325/2021-4/4.2
Letné kino - Amfiteáter v Hlohovci 4.2
(4/2021)
24 945 22 451 12 500 351 z 500
70%
12 500
21. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 341/2013-4/4.2
Digitalizácia kina Poľana Hriňová 4.2
(4/2013)
15 787 14 208 11 000 292 z 500
58%
11 000
22. Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42, Krompachy
IČO: 00329282
číslo žiadosti: 194/2019-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry Krompachy 4.2
(4/2019)
15 243 13 443 0 121 z 500
24%
23. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 334/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine 4.2
(4/2014)
23 368 21 031 0 106 z 500
21%
24. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 467/2015-4/4.2
Amfiteáter Nové Zámky 4.2
(4/2015)
21 170 19 053 0 124 z 500
25%
25. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 600/2014-4/4.2
Amfiteáter Nové Zámky 4.2
(4/2014)
21 170 19 053 0 318 z 500
64%
26. Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01, Poltár
IČO: 00316342
číslo žiadosti: 215/2021-4/4.2
Digitalizácia kina v Poltári 4.2
(4/2021)
25 665 23 098 0 83 z 500
17%
27. Mesto Vráble
Hlavná 1221, 952 01, Vráble
IČO: 00308641
číslo žiadosti: 614/2013-4/4.2
Modernizácia kina Tatra 4.2
(4/2013)
31 420 26 028 13 000 343 z 500
69%
13 000
28. Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 00603414
číslo žiadosti: 764/2023-4/4.2
Prevádzkovanie Letného kina na Malokarpatskom námestí v Lamači a digitalizácia priestorov jednosálového kina v Kultúrnom centre Lamač 4.2
(4/2023)
23 500 15 000 8 000 349 z 500
70%
8 000
29. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 354/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.2
(4/2014)
16 891 15 201 0 51 z 500
10%
30. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 956/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.2
(4/2014)
19 401 16 401 0 112 z 500
22%
31. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Rumunskej armády 195, 981 01, Hnúšťa
IČO: 00358657
číslo žiadosti: 464/2013-4/4.2
Digitalizácia kina Rimava v Hnúšti 4.2
(4/2013)
7 453 6 708 0 102 z 500
20%
32. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 1334/2013-4/4.2
Letné kino 4.2
(4/2013)
18 180 16 000 14 000 400 z 500
80%
14 000
33. Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59, Banská Bystrica
IČO: 35986077
číslo žiadosti: 1574/2013-4/4.2
Modernizácia kinosály Múzea SNP technológiou E-cinema HD 4.2
(4/2013)
13 000 11 700 11 500 395 z 500
79%
11 500
34. Nadácia Cvernovka
Račianska 78, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 50063421
číslo žiadosti: 720/2020-4/4.2
Digitalizácia audiovizuálneho zariadenia pre premietacie sály kultúrneho priestoru Nová Cvernovka 4.2
(4/2020)
39 090 34 000 25 000 378 z 500
76%
25 000
35. Náš Devín
Štítová, 10/4105, 841 10, Bratislava - Devín
IČO: 50525701
číslo žiadosti: 837/2021-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry Devín 4.2
(4/2021)
22 232 15 000 0 81 z 500
16%
36. Obec Bošany
SNP 112, 956 18, Bošany
IČO: 00310255
číslo žiadosti: 301/2013-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry-Bošany 4.2
(4/2013)
19 208 17 286 13 000 308 z 500
62%
13 000
37. Obec Demandice
Hlavná č.236, 935 85, Demandice
IČO: 00306878
číslo žiadosti: 252/2017-4/4.2
Digitalizácia kina HVIEZDA v Demandiciach. 4.2
(4/2017)
17 513 15 762 0 223 z 500
45%
38. Obec Halič
Mierová 66, 985 11, Halič
IČO: 00316091
číslo žiadosti: 605/2014-4/4.2
Modernizácia kina Hviezda v Haliči 4.2
(4/2014)
18 803 16 300 0 283 z 500
57%
39. Obec Ludanice
SNP 448/69, 956 11, Ludanice
IČO: 00310689
číslo žiadosti: 589/2014-4/4.2
Digitalizácia kina v Kultúrnom dome Ludanice 4.2
(4/2014)
25 238 22 713 0 285 z 500
57%
40. Obec Margecany
Obchodná 7, 055 01, Margecany
IČO: 00329347
číslo žiadosti: 356/2014-4/4.2
Modernizácia kina Družba Margecany 4.2
(4/2014)
18 212 14 168 11 000 335 z 500
67%
11 000
41. Obec Nižná
Nová doba 506, 027 43, Nižná
IČO: 00314684
číslo žiadosti: 770/2013-4/4.2
Kino Ostražica 4.2
(4/2013)
22 538 20 283 13 000 316 z 500
63%
13 000
42. Obec Očová
SNP 330/110, 962 23, Očová
IČO: 00320153
číslo žiadosti: 312/2013-4/4.2
Modernizácia kina Osveta v Očovej 4.2
(4/2013)
20 914 18 822 12 000 304 z 500
61%
12 000
43. Obec Orechová Potôň
Kostolná ulica 281/11, 930 02, Orechová Potôň
IČO: 00305669
číslo žiadosti: 258/2019-4/4.2
Kino Orechová Potôň 4.2
(4/2019)
17 111 14 911 0 114 z 500
23%
44. Obec Pata
Hlohovecká 103, 925 53, Pata
IČO: 00306126
číslo žiadosti: 584/2014-4/4.2
Digitalizácia kina v obci Pata 4.2
(4/2014)
21 788 19 599 0 270 z 500
54%
45. Obec Pliešovce
Hviezdoslavova 1, 962 63, Pliešovce
IČO: 00320170
číslo žiadosti: 805/2015-4/4.2
Kino Pliešovce 4.2
(4/2015)
22 092 19 882 0 99 z 500
20%
46. Obec Pliešovce
Hviezdoslavova 1, 962 63, Pliešovce
IČO: 00320170
číslo žiadosti: 292/2015-4/4.2
Kino Pliešovce 4.2
(4/2015)
25 509 22 958 10 000 311 z 500
62%
47. Obec Smolenice
SNP 52, 919 04, Smolenice
IČO: 00312983
číslo žiadosti: 211/2018-4/4.2
Digitalizácia kina v KD Smolenice 4.2
(4/2018)
24 365 21 865 12 000 339 z 500
68%
12 000
48. Obec Závod
Sokolská 243, 908 72, Závod
IČO: 00310158
číslo žiadosti: 806/2015-4/4.2
Digitalizácia kina MÁJ technológiou E - CINEMA v obci Závod 4.2
(4/2015)
18 361 16 461 0 118 z 500
24%
49. Obec Závod
Sokolská 243, 908 72, Závod
IČO: 00310158
číslo žiadosti: 932/2014-4/4.2
Digitalizácia kina Máj technológiou E-cinema HD v obci Závod 4.2
(4/2014)
18 361 16 525 0 109 z 500
22%
50. PO.CITY
Prostějovská 4840/28, 080 01, Prešov
IČO: 42038995
číslo žiadosti: 347/2024-4/4.2
Zabezpečenie audiovizuálnej techniky pre Kino Pocity 4.2
(4/2024)
10 000 8 000 8 000 478 z 500
96%
8 000
51. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p.
Kupeľná 107, 962 71, Dudince
IČO: 00165506
číslo žiadosti: 269/2013-4/4.2
E-cinema DIAMANT Dudince 4.2
(4/2013)
16 028 14 425 0 101 z 500
20%
52. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p.
Kupeľná 107, 962 71, Dudince
IČO: 00165506
číslo žiadosti: 1571/2013-4/4.2
E-cinema DIAMANT Dudince 4.2
(4/2013)
16 925 14 425 13 000 336 z 500
67%
13 000
53. Stará škola Kokava OZ
Hviezdoslavova 496/1, 985 05, Kokava nad Rimavicou
IČO: 53560558
číslo žiadosti: 390/2023-4/4.2
Zriadenie Letného kina v kultúrnom centre Stará škola Kokava 4.2
(4/2023)
16 500 14 850 0 125 z 500
25%
54. Súkromná stredná odborná škola
Fučíkova 426, 925 21, Sládkovičovo
IČO: 37841700
číslo žiadosti: 825/2015-4/4.2
Digitalizácia kina v Sládkovičove 4.2
(4/2015)
23 035 20 600 0 110 z 500
22%
55. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 953/2014-4/4.2
Na ceste od experimentu k štandartu - modernizácia kina Stanica Žilina Záriečie 4.2
(4/2014)
17 930 13 450 5 000 320 z 500
64%
5 000
56. Túlavé kino
Ignáca Gešaja 25, 900 28, Zálesie
IČO: 52126200
číslo žiadosti: 329/2021-4/4.2
Digitalizácia audiovizuálneho zariadenia pre Túlavé kino 4.2
(4/2021)
12 000 10 000 8 000 408 z 500
82%
8 000
57. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 195/2013-4/4.2
Obnovenie činnosti bývalého kina Tatra - záchrana kontinuity filmovo-klubového hnutia v Nitre 4.2
(4/2013)
16 115 14 500 14 500 431 z 500
86%
14 500
58. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 748/2020-4/4.2
KINOKLUB NITRA - zachovanie kontinuity uvádzania artových filmov 4.2
(4/2020)
23 781 21 253 0 156 z 500
31%
 1 141 225989 506399 200375 200
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk)


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

verzia pre tlač