hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. 3S Video, spol. s r.o.
Staré grunty 61, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35811242
číslo žiadosti: 55/09/1-2010/1.2.2
Beňovský & Štefánik - podanie ruky ponad kontinenty a storočia. 1.2.1
(1/2010)
48 416 43 575 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 4 7 17 37,78 45
2. 4av.sk, s. r. o.
Bilíkova 26, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 45926859
číslo žiadosti: 1702/2013-5/1.2.1
! 1.2.1
(5/2013)
24 370 15 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
144 z 225 68 z 150 1 z 125 69 z 275
64 % 45,33 % 0,80 % 25,09 %
3. 500
Textilná 4, 040 12, Košice - Nad jazerom
IČO: 42244919
číslo žiadosti: 388/2016-5/1.2.1
PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA 1.2.1
(5/2016)
47 750 37 730 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 103 z 175 23 z 75 315 z 500
75,60 % 58,86 % 30,67 % 63 %
4. 71km, s.r.o.
Vajanského nábrežie 9, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47367547
číslo žiadosti: 462/2014-5/1.2.1
Fotografický film 1.2.1
(5/2014)
28 820 17 020 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 250 107 z 175 0 z 75 107 z 250
53,20 % 61,14 % 0 % 42,80 %
5. 71km, s.r.o.
Vajanského nábrežie 9, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47367547
číslo žiadosti: 1104/2014-5/1.2.1
Fotografický film 1.2.1
(5/2014)
28 820 17 020 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
109 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
43,60 % 0 % 0 % 0 %
6. 71km, s.r.o.
Vajanského nábrežie 9, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47367547
číslo žiadosti: 731/2017-5/1.2.1
ZÓNA 1.2.1
(5/2017)
26 900 23 900 17 000 17 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 250 119 z 175 16 z 75 341 z 500
82,40 % 68 % 21,33 % 68,20 %
7. ACAPU, s.r.o.
Leškova 7/A, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45418233
číslo žiadosti: 735/2013-5/1.2.1
LADISLAV MARTONÍK 1.2.1
(5/2013)
16 643 13 863 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 73 z 150 69 z 125 142 z 275
74,22 % 48,67 % 55,20 % 51,64 %
8. ACAPU, s.r.o.
Leškova 7/A, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45418233
číslo žiadosti: 697/2011-3/1.2.2
GIOIA BELLA 1.2.1
(3/2011)
6 400 4 400 2 900 2 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 225 85 z 150 70 z 125 155 z 275
71,11 % 56,67 % 56 % 56,36 %
9. AH production, s.r.o.
Irkutská 14/D, 851 10, Bratislava - Rusovce
IČO: 36806951
číslo žiadosti: 661/2013-5/1.2.1
ZATOPENÉ 1.2.1
(5/2013)
15 800 14 100 5 400 5 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 78 z 150 80 z 125 158 z 275
73,33 % 52 % 64 % 57,45 %
10. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o.
Tekovská 7, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 35718463
číslo žiadosti: 726/2013-5/1.2.1
INDE 1.2.1
(5/2013)
29 330 12 230 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 225 102 z 150 116 z 125 218 z 275
84 % 68 % 92,80 % 79,27 %
11. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o.
Tekovská 7, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 35718463
číslo žiadosti: 1108/2014-5/1.2.1
HĽADANIE 1.2.1
(5/2014)
28 805 12 900 9 500 9 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198,75 z 250 105 z 175 70 z 75 175 z 250
79,50 % 60 % 93,33 % 70 %
12. ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o.
Hviezdoslavovo námestie 16, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35710802
číslo žiadosti: 688/2013-5/1.2.1
Helena a Stanko 1.2.1
(5/2013)
7 660 5 910 4 100 4 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 114 z 150 113 z 125 227 z 275
68,89 % 76 % 90,40 % 82,55 %
13. Allexim s.r.o.
Palisády 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36813516
číslo žiadosti: 136/09/1-2010/1.2.2
Jeden súdny proces na konci 50. rokov 20. storočia 1.2.1
(1/2010)
118 650 103 650 4 300 4 300
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 4 9 23 51,11 45
14. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 224/2012-2/1.2.1
Svetlo z podzemia 1.2.1
(2/2012)
5 800 4 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 70 z 150 36 z 125 106 z 275
54,67 % 46,67 % 28,80 % 38,55 %
15. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 558/2011-3/1.2.2
LYRIK 1.2.1
(3/2011)
15 350 13 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 65 z 150 60 z 125 125 z 275
60 % 43,33 % 48 % 45,45 %
16. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 2/09/1-2010/1.2.2
Róbert Vano, vlci mimo svorku a zúriví bohovia. 1.2.1
(1/2010)
19 700 18 700 4 565 4 565
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 13 36 80 45
17. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 909/2015-5/1.2.1
Kľúče od kráľovstva 1.2.1
(5/2015)
14 200 12 700 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 250 100 z 175 55 z 75 155 z 250
58,80 % 57,14 % 73,33 % 62 %
18. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 414/2017-6/1.2.1
Návod na prežitie - Rusíni 1.2.1
(6/2017)
5 350 4 750 4 700 4 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 142 z 175 55 z 75 415 z 500
87,20 % 81,14 % 73,33 % 83 %
19. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 987/2012-2/1.2.2
Kvety a korene 1.2.1
(2/2012)
16 200 14 550 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 63 z 150 97 z 125 160 z 275
70,22 % 42 % 77,60 % 58,18 %
20. Arolla film, s.r.o
Komenského 501/18, 033 01, Liptovský Hrádok
IČO: 44998988
číslo žiadosti: 736/2013-5/1.2.1
Film "Vlčie hory" 1.2.1
(5/2013)
19 900 17 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
97 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,11 % 0 % 0 % 0 %
21. ARS FORUM, o.z.
Daxnerova 23, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 42193273
číslo žiadosti: 1403/2012-2/1.2.2
Rušičky slobody 1.2.1
(2/2012)
4 000 3 600 3 600 3 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 225 140 z 150 77 z 125 217 z 275
62,67 % 93,33 % 61,60 % 78,91 %
22. Arsy-Versy, s.r.o.
Haanova 48, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 45901805
číslo žiadosti: 346/2017-5/1.2.1
Láska pod kapotou 1.2.1
(5/2017)
23 050 13 710 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 250 107 z 175 10 z 75 298 z 500
72,40 % 61,14 % 13,33 % 59,60 %
23. Arsy-Versy, s.r.o.
Haanova 48, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 45901805
číslo žiadosti: 942/2015-5/1.2.1
Pátranie po zvláštnych ženách 1.2.1
(5/2015)
9 600 8 600 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 250 142 z 175 5 z 75 147 z 250
77,20 % 81,14 % 6,67 % 58,80 %
24. Arsy-Versy, s.r.o.
Haanova 48, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 45901805
číslo žiadosti: 292/2018-5/1.2.1
Biely útek 1.2.1
(5/2018)
28 300 15 400 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 250 142 z 175 15 z 75 379 z 500
88,80 % 81,14 % 20 % 75,80 %
25. Art4, s.r.o.
Vajnorská 167, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36869716
číslo žiadosti: 439/2017-6/1.2.1
Budúcnosť energie 1.2.1
(6/2017)
8 650 5 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
114 z 250 117 z 175 5 z 75 236 z 500
45,60 % 66,86 % 6,67 % 47,20 %
26. Art4, s.r.o.
Vajnorská 167, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36869716
číslo žiadosti: 1133/2014-5/1.2.1
Pokojní v nepokoji 1.2.1
(5/2014)
8 410 6 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 250 124 z 175 0 z 75 124 z 250
53,20 % 70,86 % 0 % 49,60 %
27. Art4, s.r.o.
Vajnorská 167, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36869716
číslo žiadosti: 291/2018-5/1.2.1
Cesta na MS 2019 v hokeji 1.2.1
(5/2018)
11 000 9 050 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
85 z 250 100 z 175 10 z 75 195 z 500
34 % 57,14 % 13,33 % 39 %
28. ARTAKTIV
Pri Kríži 10 , 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 42262852
číslo žiadosti: 1737/2013-5/1.2.1
ATELIÉRY - portréty súčasných slovenských maliarov 1.2.1
(5/2013)
6 420 5 480 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
99 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44 % 0 % 0 % 0 %
29. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 405/2014-5/1.2.1
ŽIVÉ MESTÁ 1.2.1
(5/2014)
23 996 21 396 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
48 % 0 % 0 % 0 %
30. ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36706787
číslo žiadosti: 404/2014-5/1.2.1
Never happened 1.2.1
(5/2014)
19 950 16 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 50 z 175 60 z 75 110 z 250
78 % 28,57 % 80 % 44 %
31. Atarax spol. s r.o.
Puškinova 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31689647
číslo žiadosti: 368/2016-5/1.2.1
Jakabovci Košiciam 1.2.1
(5/2016)
23 070 17 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 250 78 z 175 15 z 75 195 z 500
40,80 % 44,57 % 20 % 39 %
32. Atarax spol. s r.o.
Puškinova 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31689647
číslo žiadosti: 363/2016-5/1.2.1
Ľudovít Oelschläger 1.2.1
(5/2016)
29 480 17 030 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 250 70 z 175 15 z 75 202 z 500
46,80 % 40 % 20 % 40,40 %
33. Atarax spol. s r.o.
Puškinova 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31689647
číslo žiadosti: 581/2011-3/1.2.2
Nezabudneme - scenár 1.2.1
(3/2011)
8 464 7 617 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
108 z 225 70 z 150 69 z 125 139 z 275
48 % 46,67 % 55,20 % 50,55 %
34. atelier.doc
Galandova 5, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31812406
číslo žiadosti: 682/2011-3/1.2.2
NEMOC TRETEJ MOCI (pracovný názov V tieni zákona) 1.2.1
(3/2011)
16 964 15 267 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
173 z 225 80 z 150 90 z 125 170 z 275
76,89 % 53,33 % 72 % 61,82 %
35. atelier.doc, s.r.o.
Piešťanská 7, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 43809537
číslo žiadosti: 762/2016-5/1.2.1
Konšpirácia ticha 1.2.1
(5/2016)
42 070 16 300 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 129 z 175 57 z 75 418 z 500
92,80 % 73,71 % 76 % 83,60 %
36. atelier.doc, s.r.o.
Piešťanská 7, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 43809537
číslo žiadosti: 1561/2012-2/1.2.2
Film a spoločnosť - diely „Vyleteli vtáčky z hniezda (pôvodne KAPITAL) a „Zrodenie národov“ (pôvodne Generácia 93) - (pôvodný názov Film a spoločnosť) 1.2.1
(2/2012)
11 090 9 650 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 225 93 z 150 107 z 125 200 z 275
67,11 % 62 % 85,60 % 72,73 %
37. atelier.doc, s.r.o.
Piešťanská 7, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 43809537
číslo žiadosti: 616/2015-5/1.2.1
Dubček 1.2.1
(5/2015)
28 450 20 940 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 250 71 z 175 45 z 75 116 z 250
58,80 % 40,57 % 60 % 46,40 %
38. atelier.doc, s.r.o.
Piešťanská 7, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 43809537
číslo žiadosti: 330/2016-5/1.2.1
Dubček 1.2.1
(5/2016)
60 987 12 800 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 250 130 z 175 50 z 75 402 z 500
88,80 % 74,29 % 66,67 % 80,40 %
39. Aton Multimedia spol. s r.o.
Rybárska 1 , 911 01, Trenčín
IČO: 31737463
číslo žiadosti: 718/2013-5/1.2.1
Tatranské plesá 1.2.1
(5/2013)
24 838 14 304 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,78 % 0 % 0 % 0 %
40. ATTACK FILM, s.r.o.
Prúdová 12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35902809
číslo žiadosti: 874/2015-5/1.2.1
PAVÚK 1.2.1
(5/2015)
9 840 7 050 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 250 109 z 175 55 z 75 164 z 250
61,60 % 62,29 % 73,33 % 65,60 %
41. ATTACK FILM, s.r.o.
Prúdová 12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35902809
číslo žiadosti: 7/09/1-2010/1.2.2
BRATISLAVA na ceste hľadania svojej identity 1.2.1
(1/2010)
36 200 17 710 2 270 2 270
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 9 11 28 62,22 45
42. ATTACK FILM, s.r.o.
Prúdová 12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35902809
číslo žiadosti: 360/2016-5/1.2.1
Odtiene tmy 1.2.1
(5/2016)
8 150 5 050 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 250 97 z 175 65 z 75 282 z 500
48 % 55,43 % 86,67 % 56,40 %
43. AVI Studio,s.r.o.
Na vyhliadke 22, 841 07, Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 35695463
číslo žiadosti: 924/2012-2/1.2.2
Prítomná minulosť 1.2.1
(2/2012)
27 500 17 120 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 225 92 z 150 95 z 125 187 z 275
80 % 61,33 % 76 % 68 %
44. AVI Studio,s.r.o.
Na vyhliadke 22, 841 07, Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 35695463
číslo žiadosti: 382/2013-5/1.2.1
Prítomná minulosť - Kláštorisko 1.2.1
(5/2013)
7 950 6 350 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
95 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
42,22 % 0 % 0 % 0 %
45. BAD IDEA, o.z.
Orgovánová 3413/2, 945 01, Komárno
IČO: 45782415
číslo žiadosti: 736/2017-5/1.2.1
Nepela (pracovný názov) 1.2.1
(5/2017)
13 490 11 990 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 250 113 z 175 1 z 75 295 z 500
72,40 % 64,57 % 1,33 % 59 %
46. BAD IDEA, o.z.
Orgovánová 3413/2, 945 01, Komárno
IČO: 45782415
číslo žiadosti: 824/2016-5/1.2.1
Ondrej (pracovný názov) 1.2.1
(5/2016)
8 990 6 890 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
118 z 250 97 z 175 2 z 75 217 z 500
47,20 % 55,43 % 2,67 % 43,40 %
47. Peter Badač
Stred 50/29, 017 01, Považská Bystrica
číslo žiadosti: 116/09/1-2010/1.2.3
Zem útočí! 1.2.1
(1/2010)
24 000 11 000 4 490 4 490
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 9 11 30 66,67 45
48. Barbora Berezňáková
Bernolákova 58, 902 01, Pezinok
číslo žiadosti: 751/2016-5/1.2.1
STENY 1.2.1
(5/2016)
3 200 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 350 49 z 75 42 z 75 318 z 500
64,86 % 65,33 % 56 % 63,60 %
49. Barbora Berezňáková
Bernolákova 58, 902 01, Pezinok
číslo žiadosti: 719/2017-5/1.2.1
68/89 1.2.1
(5/2017)
4 500 4 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 350 55 z 75 43 z 75 320 z 500
63,43 % 73,33 % 57,33 % 64 %
50. Barbora Berezňáková
Bernolákova 58, 902 01, Pezinok
číslo žiadosti: 347/2017-6/1.2.1
Koridor 1.2.1
(6/2017)
2 000 2 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
279 z 350 64 z 75 34 z 75 377 z 500
79,71 % 85,33 % 45,33 % 75,40 %
51. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 657/2011-3/1.2.2
Urban Tourist 1.2.1
(3/2011)
17 500 10 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
110 z 225 63 z 150 58 z 125 121 z 275
48,89 % 42 % 46,40 % 44 %
52. Biograf, literatúra, fotografia, o.z.
Úprkova 15, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42355966
číslo žiadosti: 437/2014-5/1.2.1
Sérum pravdy (pracovný názov) 1.2.1
(5/2014)
12 810 11 220 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 250 81 z 175 0 z 75 81 z 250
66,80 % 46,29 % 0 % 32,40 %
53. Biograf, literatúra, fotografia, o.z.
Úprkova 15, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42355966
číslo žiadosti: 1060/2014-5/1.2.1
Investigátori ( Sérum pravdy-pracovný názov) 1.2.1
(5/2014)
9 560 7 870 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 250 170 z 175 0 z 75 170 z 250
67,60 % 97,14 % 0 % 68 %
54. BODVA STUDIO s.r.o.
Námestie Mieru 5, 045 01, Moldava nad Bodvou
IČO: 45866708
číslo žiadosti: 517/2011-3/1.2.2
Voľný pád 1.2.1
(3/2011)
4 620 4 150 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
74 z 225 45 z 150 41 z 125 86 z 275
32,89 % 30 % 32,80 % 31,27 %
55. Richard Bolješik
Drotárska cesta 7, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 120/2015-5/1.2.1
Vykostení po smrti alebo horor v slovenských márniciach 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 113 z 175 33 z 75 146 z 250
64 % 64,57 % 44 % 58,40 %
56. Richard Bolješik
Drotárska cesta 7, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 325/2016-5/1.2.1
Mičurín ako symbol "troj-generačného" zla 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 130 z 175 49 z 75 367 z 500
75,20 % 74,29 % 65,33 % 73,40 %
57. Bright Sight Pictures, s.r.o.
Žilinská 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50922777
číslo žiadosti: 249/2019-5/1.2.1
Nezávislí 1.2.1
(5/2019)
20 750 14 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
110 z 250 0 z 200 0 z 50 110 z 500
44 % 0 % 0 % 22 %
58. Brodfilm
Palárikova 2, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44783132
číslo žiadosti: 70/09/1-2010/1.2.2
2010-VZNIK MOCI 1.2.1
(1/2010)
29 175 27 475 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7 4 5 16 35,56 45
59. Henrich Bródy
Ružova dolina 20, 821 09, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 1704/2013-5/1.2.1
Záhadne kamene z Carnacu 1.2.1
(5/2013)
3 200 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
111 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,33 % 0 % 0 % 0 %
60. Henrich Bródy
Ružova dolina 20, 821 09, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 1703/2013-5/1.2.1
Príbehy stromov 1.2.1
(5/2013)
3 200 3 200 3 200 3 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 150 z 150 0 z 125 150 z 275
68 % 100 % 0 % 54,55 %
61. Jana Bučka
Pod Hájom 6, 949 11, Nitra
číslo žiadosti: 751/2018-5/1.2.1
AA 1.2.1
(5/2018)
4 000 4 000 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
278 z 350 52 z 75 60 z 75 390 z 500
79,43 % 69,33 % 80 % 78 %
62. Jana Bučková
Pod Hájom 6, Nitra, 949 11, Nitra
číslo žiadosti: 1005/2011-1/1.2.2
POSLANIE alebo MISSION POSSIBLE? 1.2.1
(1/2011)
8 200 5 550 3 780 3 780
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172,50 z 225 87,50 z 150 100 z 125 187,50 z 275
76,67 % 58,33 % 80 % 68,18 %
63. C 9, s.r.o.
Kraskova 2, 831 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35760991
číslo žiadosti: 1707/2013-5/1.2.1
Mali sme Filipa! 1.2.1
(5/2013)
11 890 8 600 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 141 z 150 1 z 125 142 z 275
60 % 94 % 0,80 % 51,64 %
64. C 9, s.r.o.
Kraskova 2, 831 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35760991
číslo žiadosti: 729/2013-5/1.2.1
Mali sme Filipa! 1.2.1
(5/2013)
12 290 9 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 225 61 z 150 56 z 125 117 z 275
50,22 % 40,67 % 44,80 % 42,55 %
65. Viera Cakanyova
Šustekova 15, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 893/2015-5/1.2.1
BNW (Brave new world = Prekrásny nový svet) 1.2.1
(5/2015)
3 200 3 200 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185 z 250 143 z 175 48 z 75 191 z 250
74 % 81,71 % 64 % 76,40 %
66. Centrum Umenia - Art for ART
Kuklovská 1, 841 08, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 42170109
číslo žiadosti: 119/09/1-2010/1.2.1
„JE TO VŠETKO O ŽIVOTE...PANTOMÍMA DŽEZU DODO ŠOŠOKA“ 1.2.1
(1/2010)
37 556 35 656 2 340
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 4 10 24 53,33 45
67. Lenka Chovanec
Mýtna 33, 902 01, Pezinok
číslo žiadosti: 943/2015-5/1.2.1
ESTER M.-ŠIMEROVÁ: DEKÓDOVANIE OSUDU 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166 z 250 134 z 175 40 z 75 174 z 250
66,40 % 76,57 % 53,33 % 69,60 %
68. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
Sadová 29/A, 900 28, Ivanka pri Dunaji
IČO: 44667931
číslo žiadosti: 644/2011-3/1.2.1
List z Moskvy 1.2.1
(3/2011)
14 827 13 266 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
87 z 225 37 z 150 49 z 125 86 z 275
38,67 % 24,67 % 39,20 % 31,27 %
69. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
Sadová 29/A, 900 28, Ivanka pri Dunaji
IČO: 44667931
číslo žiadosti: 646/2011-3/1.2.3
Časostroj 1.2.1
(3/2011)
33 822 30 438 2 660
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 50 z 150 90 z 125 140 z 275
72,44 % 33,33 % 72 % 50,91 %
70. Cinetype, s.r.o.
Ďurgalova 2, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35834161
číslo žiadosti: 387/2017-6/1.2.1
JA SOM ŠTEFÁNIK - MOHYLA 1.2.1
(6/2017)
20 690 18 621 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 250 135 z 175 1 z 75 317 z 500
72,40 % 77,14 % 1,33 % 63,40 %
71. Crazy Company s.r.o.
Zámocká 22, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47539241
číslo žiadosti: 746/2016-5/1.2.1
Marek Ormandík 1.2.1
(5/2016)
10 000 9 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
129 z 250 81 z 175 18 z 75 228 z 500
51,60 % 46,29 % 24 % 45,60 %
72. Čenkovej deti
Vtáčnik 1, 83101, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42176379
číslo žiadosti: 725/2013-5/1.2.1
Skype Chechnya 1.2.1
(5/2013)
17 556 14 286 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
109 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
48,44 % 0 % 0 % 0 %
73. Alena Čermáková
Uránová 11, 821 02, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 297/2018-5/1.2.1
SVETLO NA KONCI DŇA 1.2.1
(5/2018)
5 000 5 000 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
278 z 350 52 z 75 52 z 75 382 z 500
79,43 % 69,33 % 69,33 % 76,40 %
74. Daniel Ondruš
Hanulova 9, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 40 963 250
číslo žiadosti: 3109/1-2010/1.2.1
Pohraničie 1.2.1
(1/2010)
18 799 17 599 5 400 5 400
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 4 11 27 60 45
75. Danubestory o.z.
Dechtice 507, 919 53, Dechtice
IČO: 42290791
číslo žiadosti: 1683/2013-5/1.2.1
maSka tvár osudu 1.2.1
(5/2013)
15 310 13 190 4 200 4 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 138 z 150 5 z 125 143 z 275
54,67 % 92 % 4 % 52 %
76. Danubestory o.z.
Dechtice 507, 919 53, Dechtice
IČO: 42290791
číslo žiadosti: 1682/2013-5/1.2.1
BáBka 1.2.1
(5/2013)
12 520 10 450 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
83 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
36,89 % 0 % 0 % 0 %
77. Danubestory o.z.
Dechtice 507, 919 53, Dechtice
IČO: 42290791
číslo žiadosti: 418/2014-5/1.2.1
kArpAty 1.2.1
(5/2014)
22 490 19 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
109 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
43,60 % 0 % 0 % 0 %
78. Danubestory o.z.
Dechtice 507, 919 53, Dechtice
IČO: 42290791
číslo žiadosti: 687/2013-5/1.2.1
Andelský kotel 1.2.1
(5/2013)
3 870 3 483 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
63 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
28 % 0 % 0 % 0 %
79. Danubestory o.z.
Dechtice 507, 919 53, Dechtice
IČO: 42290791
číslo žiadosti: 686/2013-5/1.2.1
maSka tvár osudu 1.2.1
(5/2013)
23 401 21 046 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
80. Danubestory o.z.
Dechtice 507, 919 53, Dechtice
IČO: 42290791
číslo žiadosti: 931/2015-5/1.2.1
kArpAty 1.2.1
(5/2015)
8 496 7 290 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
122 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
48,80 % 0 % 0 % 0 %
81. Danubestory o.z.
Dechtice 507, 919 53, Dechtice
IČO: 42290791
číslo žiadosti: 440/2015-5/1.2.1
Zbohom, Slováci 1.2.1
(5/2015)
11 700 10 450 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
106 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,40 % 0 % 0 % 0 %
82. Tomáš Davidov
Buzulucká 2, 040 22, Košice - Dargovských hrdinov
číslo žiadosti: 342/2018-5/1.2.1
Pád kurdských nádejí 1.2.1
(5/2018)
5 900 4 200 4 200 4 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
288 z 350 73 z 75 38 z 75 399 z 500
82,29 % 97,33 % 50,67 % 79,80 %
83. DDP s.r.o.
Jaselská 2389/2, 960 01, Zvolen
IČO: 46728970
číslo žiadosti: 437/2015-5/1.2.1
Osobnosti Slovenskej architektúry 1.2.1
(5/2015)
4 950 4 450 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 250 143 z 175 0 z 75 143 z 250
60,40 % 81,71 % 0 % 57,20 %
84. DDP s.r.o.
Jaselská 2389/2, 960 01, Zvolen
IČO: 46728970
číslo žiadosti: 436/2015-5/1.2.1
Pod omietkou času 1.2.1
(5/2015)
7 000 6 300 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
45,20 % 0 % 0 % 0 %
85. Detary film s.r.o.
Palisády 33, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44 755 040
číslo žiadosti: 721/2012-2/1.2.1
Na stráž 1.2.1
(2/2012)
12 000 9 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
92 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
40,89 % 0 % 0 % 0 %
86. Daniel Dluhý
Bardejovská 5, 060 01, Kežmarok
číslo žiadosti: 196/2018-5/1.2.1
Mesto zájdených čias (pracovný názov) 1.2.1
(5/2018)
3 400 3 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 350 32 z 75 36 z 75 201 z 500
38 % 42,67 % 48 % 40,20 %
87. Daniel Dluhý
Bardejovská 5, 060 01, Kežmarok
číslo žiadosti: 738/2017-5/1.2.1
Mesto zájdených čias 1.2.1
(5/2017)
5 000 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
129 z 350 37 z 75 36 z 75 202 z 500
36,86 % 49,33 % 48 % 40,40 %
88. Denis Dobrovoda
Zahradnicka 87, 821 08, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 191/2019-5/1.2.1
Žertva 1.2.1
(5/2019)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 350 0 z 75 0 z 75 113 z 500
32,29 % 0 % 0 % 22,60 %
89. DogDocs
Bratislavská 415/15, 010 01, Žilina
IČO: 42148260
číslo žiadosti: 357/2016-5/1.2.1
Po sezóne (pôvodný názov - Opustená rekreácia) 1.2.1
(5/2016)
8 980 7 370 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 250 114 z 175 13 z 75 275 z 500
59,20 % 65,14 % 17,33 % 55 %
90. DogDocs
Bratislavská 415/15, 010 01, Žilina
IČO: 42148260
číslo žiadosti: 734/2013-5/1.2.1
CYKLOFILm 1.2.1
(5/2013)
2 590 2 330 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
66 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
29,33 % 0 % 0 % 0 %
91. DogDocs
Bratislavská 415/15, 010 01, Žilina
IČO: 42148260
číslo žiadosti: 434/2015-5/1.2.1
O mladých rodičoch 3 1.2.1
(5/2015)
10 000 9 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
110 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
44 % 0 % 0 % 0 %
92. Paulína Ďurinová
Belanská 560, 033 01, Liptovský Hrádok
číslo žiadosti: 604/2011-1/1.2.1
Tisovci 1.2.1
(1/2011)
3 060 2 760 2 700 2 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 225 80 z 150 67 z 125 147 z 275
52 % 53,33 % 53,60 % 53,45 %
93. Martin Ďuriška
Tomášovská 7/A, 900 29, Nová Dedinka
číslo žiadosti: 716/2013-5/1.2.1
Expirovaná generácia 1.2.1
(5/2013)
6 700 5 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
89 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
39,56 % 0 % 0 % 0 %
94. Roman Ďuriš
Koháryho 4, 934 01, Levice
číslo žiadosti: 337/2016-5/1.2.1
To,tak jak to je,je jinak aneb film o pusobení Bondyho díla (Vzpomínky z pozůstalosti -pracovný názov) 1.2.1
(5/2016)
7 100 3 000 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185 z 250 139 z 175 55 z 75 379 z 500
74 % 79,43 % 73,33 % 75,80 %
95. Dušan Davidov-TITUS film
Buzulucká č.2, 040 22, Košice - Dargovských hrdinov
IČO: 17097771
číslo žiadosti: 161/09/1-2010/1.2.2
Od východu na východ 1.2.1
(1/2010)
80 190 31 848 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 5 9 22 48,89 45
96. Dušan Davidov-TITUS film
Buzulucká č.2, 040 22, Košice - Dargovských hrdinov
IČO: 17097771
číslo žiadosti: 936/2015-5/1.2.1
Magické Slovensko 1.2.1
(5/2015)
3 500 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 250 131 z 175 20 z 75 151 z 250
61,60 % 74,86 % 26,67 % 60,40 %
97. Dušan Davidov-TITUS film
Buzulucká č.2, 040 22, Košice - Dargovských hrdinov
IČO: 17097771
číslo žiadosti: 421/2015-5/1.2.1
Magické Slovensko 1.2.1
(5/2015)
15 000 9 500 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 250 125 z 175 20 z 75 145 z 250
59,20 % 71,43 % 26,67 % 58 %
98. Dynamo Productions s.r.o.
Pasteurovo nám. 5, 040 01, Košice - Juh
IČO: 48125521
číslo žiadosti: 435/2015-5/1.2.1
Schengen sen 1.2.1
(5/2015)
14 470 9 650 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166 z 250 147 z 175 0 z 75 147 z 250
66,40 % 84 % 0 % 58,80 %
99. EDIT Studio, s.r.o.
Donnerova 717/17, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46049428
číslo žiadosti: 379/2017-6/1.2.1
Divadlo Petra Scherhaufera 1.2.1
(6/2017)
12 059 6 490 6 400 6 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 150 z 175 9 z 75 380 z 500
88,40 % 85,71 % 12 % 76 %
100. EDIT Studio, s.r.o.
Donnerova 717/17, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46049428
číslo žiadosti: 795/2016-5/1.2.1
Architekt drsnej poetiky 1.2.1
(5/2016)
22 200 9 908 9 500 9 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 137 z 175 14 z 75 369 z 500
87,20 % 78,29 % 18,67 % 73,80 %
101. EDIT Studio, s.r.o.
Donnerova 717/17, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46049428
číslo žiadosti: 422/2015-5/1.2.1
Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom 1.2.1
(5/2015)
10 960 6 090 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
145 z 250 142 z 175 5 z 75 147 z 250
58 % 81,14 % 6,67 % 58,80 %
102. Elaia design studio, s.r.o.
Táborská 10, 821 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35945966
číslo žiadosti: 58/09/1-2010/1.2.2
Protestujem... 1.2.1
(1/2010)
177 072 167 137 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 2 4 10 22,22 45
103. Elaia design studio, s.r.o.
Táborská 10, 821 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35945966
číslo žiadosti: 59/09/1-2010/1.5.3
Kamaráti 1.2.1
(1/2010)
406 406 385 777 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 2 5 11 24,44 45
104. et cetera group, s.r.o.
Prúdová 12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 46519793
číslo žiadosti: 683/2013-5/1.2.1
Krížom cez vodu - 3.časť 1.2.1
(5/2013)
8 510 5 620 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 225 109 z 150 110 z 125 219 z 275
76,44 % 72,67 % 88 % 79,64 %
105. et cetera group, s.r.o.
Prúdová 12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 46519793
číslo žiadosti: 420/2014-5/1.2.1
Mesto má oči nevyspaté 1.2.1
(5/2014)
18 540 13 340 10 500 10 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 124 z 175 15 z 75 139 z 250
78,80 % 70,86 % 20 % 55,60 %
106. et cetera group, s.r.o.
Prúdová 12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 46519793
číslo žiadosti: 850/2012-2/1.2.2
Krížom cez vodu 1.2.1
(2/2012)
16 560 12 550 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 225 89 z 150 103 z 125 192 z 275
66,22 % 59,33 % 82,40 % 69,82 %
107. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie
Františkánske nám. 7, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31805604
číslo žiadosti: 664/2013-5/1.2.1
SUNSHINE/DEL KHAM 1.2.1
(5/2013)
5 600 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
136 z 225 70 z 150 74 z 125 144 z 275
60,44 % 46,67 % 59,20 % 52,36 %
108. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie
Františkánske nám. 7, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31805604
číslo žiadosti: 1699/2013-5/1.2.1
Milonga 1.2.1
(5/2013)
13 000 11 700 2 800 2 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 131 z 150 10 z 125 141 z 275
68,89 % 87,33 % 8 % 51,27 %
109. FAJNDIZAJN, s.r.o.
Boženy Němcovej 321/1, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 46019928
číslo žiadosti: 1110/2014-5/1.2.1
KEĎ TVOR TVORÍ (pracovný názov) 1.2.1
(5/2014)
17 750 15 630 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
164 z 250 175 z 175 0 z 75 175 z 250
65,60 % 100 % 0 % 70 %
110. FAJNDIZAJN, s.r.o.
Boženy Němcovej 321/1, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 46019928
číslo žiadosti: 1111/2014-5/1.2.1
ZA SAGANA! (pracovný názov) 1.2.1
(5/2014)
3 700 2 150 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
95 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
38 % 0 % 0 % 0 %
111. Katarína Farkašová
Nábělková 2, 841 05, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 840/2012-2/1.2.2
Švédi z osady (pracovný názov Ako okradnúť Slovensko o deti) 1.2.1
(2/2012)
4 400 3 800 3 800 3 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166 z 225 117 z 150 94 z 125 211 z 275
73,78 % 78 % 75,20 % 76,73 %
112. Pavol Fejer
Adamiho 15, 841 05, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 328/2012-2/1.2.2
Detská kriminalita 1.2.1
(2/2012)
4 300 4 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
88 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
39,11 % 0 % 0 % 0 %
113. FILM 2000, s.r.o.
Kpt. Rašu 14, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 46001174
číslo žiadosti: 541/2011-3/1.2.1
POVSTANIE 1.2.1
(3/2011)
8 610 7 510 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 63 z 150 72 z 125 135 z 275
65,33 % 42 % 57,60 % 49,09 %
114. Filmarium s.r.o.
Palárikova 12, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44453744
číslo žiadosti: 1674/2013-5/1.2.1
Prešovský Seattle (pracovný názov Slovenský Seattle) 1.2.1
(5/2013)
5 500 4 950 3 200 3 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
127 z 225 119 z 150 20 z 125 139 z 275
56,44 % 79,33 % 16 % 50,55 %
115. Filmarium s.r.o.
Palárikova 12, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44453744
číslo žiadosti: 1676/2013-5/1.2.1
Revolúcia na periférií 1.2.1
(5/2013)
3 800 3 420 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,78 % 0 % 0 % 0 %
116. Filmarium s.r.o.
Palárikova 12, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44453744
číslo žiadosti: 432/2014-5/1.2.1
Krajina otcov 1.2.1
(5/2014)
4 100 3 690 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
111 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
44,40 % 0 % 0 % 0 %
117. Filmarium s.r.o.
Palárikova 12, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44453744
číslo žiadosti: 298/2018-5/1.2.1
Citová chudoba 1.2.1
(5/2018)
9 500 7 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
118 z 250 100 z 175 10 z 75 228 z 500
47,20 % 57,14 % 13,33 % 45,60 %
118. Filmarium s.r.o.
Palárikova 12, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44453744
číslo žiadosti: 685/2013-5/1.2.1
Ďakujem ti, moja rodná strana, za víťazstvá a mierové rána! 1.2.1
(5/2013)
10 000 9 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
52 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
23,11 % 0 % 0 % 0 %
119. FilmFrame, s.r.o.
Sevcenkova 1, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 35969598
číslo žiadosti: 42/09/1-2010/1.2.2
„super“ ženy Slovenska 1.2.1
(1/2010)
68 171 31 305 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 3 6 15 33,33 45
120. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 741/2013-5/1.2.1
3 túžby 1.2.1
(5/2013)
15 500 12 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
104 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
46,22 % 0 % 0 % 0 %
121. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 1744/2013-5/1.2.1
ESO (1 - 11) 1.2.1
(5/2013)
11 450 7 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,78 % 0 % 0 % 0 %
122. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 1743/2013-5/1.2.1
Horehronskí gadi - pracovný názov 1.2.1
(5/2013)
17 480 11 600 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 225 113 z 150 55 z 125 168 z 275
71,11 % 75,33 % 44 % 61,09 %
123. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 1742/2013-5/1.2.1
SVETLÉ MIESTO (pracovný názov SVADOBNÍ HOSTIA) 1.2.1
(5/2013)
25 400 20 200 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 225 105 z 150 55 z 125 160 z 275
77,33 % 70 % 44 % 58,18 %
124. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 413/2017-6/1.2.1
Fantastický stredovek 1.2.1
(6/2017)
18 700 14 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 250 112 z 175 65 z 75 344 z 500
66,80 % 64 % 86,67 % 68,80 %
125. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 479/2014-5/1.2.1
OSOBNOSTI V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH 1.2.1
(5/2014)
12 280 10 430 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 250 79 z 175 35 z 75 114 z 250
52,80 % 45,14 % 46,67 % 45,60 %
126. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 480/2014-5/1.2.1
Sneh je utopista 1.2.1
(5/2014)
17 800 13 500 13 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 120 z 175 35 z 75 155 z 250
75,20 % 68,57 % 46,67 % 62 %
127. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 727/2017-5/1.2.1
Odpočítavanie – Ivan Palúch 1.2.1
(5/2017)
15 100 12 100 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 125 z 175 65 z 75 392 z 500
80,80 % 71,43 % 86,67 % 78,40 %
128. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 1136/2014-5/1.2.1
Sneh je utopista 1.2.1
(5/2014)
17 800 13 500 10 400 10 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 138 z 175 40 z 75 178 z 250
78 % 78,86 % 53,33 % 71,20 %
129. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 713/2013-5/1.2.1
Homosexuálni kresťania - pracovný názov 1.2.1
(5/2013)
15 700 13 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
41,78 % 0 % 0 % 0 %
130. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 935/2015-5/1.2.1
Dvaja bratia (pracovný názov) 1.2.1
(5/2015)
10 800 7 400 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 250 120 z 175 55 z 75 175 z 250
63,20 % 68,57 % 73,33 % 70 %
131. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o.
Palisady 42, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35966939
číslo žiadosti: 592/2011-3/1.2.2
PÝCHA A PÁD 1.2.1
(3/2011)
10 030 8 930 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
72 z 225 43 z 150 51 z 125 94 z 275
32 % 28,67 % 40,80 % 34,18 %
132. filmsomnia s.r.o.
Kozia 21, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47968877
číslo žiadosti: 1057/2014-5/1.2.1
Ľudia na ceste 1.2.1
(5/2014)
15 150 9 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
95 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
38 % 0 % 0 % 0 %
133. filmsomnia s.r.o.
Kozia 21, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47968877
číslo žiadosti: 1058/2014-5/1.2.1
Rukojemníci 1.2.1
(5/2014)
12 140 7 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
37,60 % 0 % 0 % 0 %
134. FilmStar s.r.o.
Haburská 29, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 45871159
číslo žiadosti: 711/2011-3/1.2.1
Jas modrého svetla 1.2.1
(3/2011)
11 320 7 240 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
121 z 225 60 z 150 60 z 125 120 z 275
53,78 % 40 % 48 % 43,64 %
135. FilmStar s.r.o.
Haburská 29, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 45871159
číslo žiadosti: 712/2011-3/1.2.1
Vozroždenie 1.2.1
(3/2011)
14 428 12 150 3 020 3 020
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 65 z 150 80 z 125 145 z 275
68,44 % 43,33 % 64 % 52,73 %
136. FilmSTart spol. sr.o.
Robotnícka 13, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 46929215
číslo žiadosti: 1709/2013-5/1.2.1
Autobus bláznov 1.2.1
(5/2013)
5 000 4 500 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 146 z 150 0 z 125 146 z 275
54,67 % 97,33 % 0 % 53,09 %
137. FilmSTart spol. sr.o.
Robotnícka 13, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 46929215
číslo žiadosti: 744/2013-5/1.2.1
Ostré hrany 1.2.1
(5/2013)
9 542 7 650 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
79 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
35,11 % 0 % 0 % 0 %
138. Fluidum Film s.r.o
Zámocká 22, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46827978
číslo žiadosti: 753/2018-5/1.2.1
S tebou pár chvíľ 1.2.1
(5/2018)
18 450 15 750 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 250 0 z 200 0 z 50 172 z 500
68,80 % 0 % 0 % 34,40 %
139. Fluidum Film s.r.o
Zámocká 22, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46827978
číslo žiadosti: 435/2017-6/1.2.1
Neznámi Slovania 1.2.1
(6/2017)
15 910 13 960 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
121 z 250 84 z 175 0 z 75 205 z 500
48,40 % 48 % 0 % 41 %
140. Fluidum Film s.r.o
Zámocká 22, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46827978
číslo žiadosti: 937/2015-5/1.2.1
Lúskanie 1.2.1
(5/2015)
15 360 9 360 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 250 130 z 175 0 z 75 130 z 250
70 % 74,29 % 0 % 52 %
141. Fluidum Film s.r.o
Zámocká 22, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46827978
číslo žiadosti: 366/2016-5/1.2.1
Rómska otázka 1.2.1
(5/2016)
13 139 10 639 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 250 111 z 175 9 z 75 298 z 500
71,20 % 63,43 % 12 % 59,60 %
142. Fluidum Film s.r.o
Zámocká 22, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46827978
číslo žiadosti: 389/2016-5/1.2.1
Buskeri.sk 1.2.1
(5/2016)
11 080 8 680 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
125 z 250 82 z 175 8 z 75 215 z 500
50 % 46,86 % 10,67 % 43 %
143. Formats Pro Media s.r.o.
Púpavova 35, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 45531854
číslo žiadosti: 712/2013-5/1.2.1
Loď ktorá sa plaví do neznáma 1.2.1
(5/2013)
5 100 4 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
82 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
36,44 % 0 % 0 % 0 %
144. Formats Pro Media s.r.o.
Púpavova 35, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 45531854
číslo žiadosti: 683/2011-3/1.2.2
OTEC A SYN 1.2.1
(3/2011)
10 680 9 612 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
84 z 225 68 z 150 67 z 125 135 z 275
37,33 % 45,33 % 53,60 % 49,09 %
145. Formats Pro Media s.r.o.
Púpavova 35, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 45531854
číslo žiadosti: 1126/2012-2/1.2.2
KDE LEŽÍ BIEDA RUSOVSKÉHO KAŠTIEĽA?? 1.2.1
(2/2012)
8 670 7 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
121 z 225 73 z 150 79 z 125 152 z 275
53,78 % 48,67 % 63,20 % 55,27 %
146. FRAME FILM s.r.o
Gessayova 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
IČO: 45468907
číslo žiadosti: 383/2015-5/1.2.1
CONTAMINATED FUTURE (Kontaminovaná budúcnosť) 1.2.1
(5/2015)
25 000 14 600 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 250 152 z 175 0 z 75 152 z 250
66,80 % 86,86 % 0 % 60,80 %
147. Furia Film plus s.r.o.
Ivanska 3, 900 28, Zálesie
IČO: 45429383
číslo žiadosti: 1135/2014-5/1.2.1
NOVÝ ŽIVOT 1.2.1
(5/2014)
11 700 8 700 6 800 6 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 131 z 175 50 z 75 181 z 250
75,20 % 74,86 % 66,67 % 72,40 %
148. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 474/2014-5/1.2.1
Z vody 1.2.1
(5/2014)
29 700 15 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
124 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
49,60 % 0 % 0 % 0 %
149. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 736/2016-5/1.2.1
Storočnica SND 1.2.1
(5/2016)
19 250 13 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
150 z 250 72 z 175 40 z 75 262 z 500
60 % 41,14 % 53,33 % 52,40 %
150. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 681/2011-3/1.2.1
V tichu... (pôvodný názov Denník Agáty Schindlerovej, resp. Schindlerovej zoznamy) 1.2.1
(3/2011)
53 780 32 300 32 300 32 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185 z 225 100 z 150 102 z 125 202 z 275
82,22 % 66,67 % 81,60 % 73,45 %
151. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 49/09/1-2010/1.2.1
ABSOLVENTI 1.2.1
(1/2010)
26 590 16 700 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7 7 6 20 44,44 45
152. Martin Gazík
Ďumbierska 3E, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 659/2017-5/1.2.1
Eliáš Láni (1570-1618) 1.2.1
(5/2017)
2 000 2 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 350 60 z 75 38 z 75 276 z 500
50,86 % 80 % 50,67 % 55,20 %
153. Matej Géci
Kozia 12, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 695/2013-5/1.2.1
Nadrealisti 1.2.1
(5/2013)
3 925 3 925 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
77 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
34,22 % 0 % 0 % 0 %
154. Petra Geletová
Pitelová 110, 966 11, Trnavá Hora
číslo žiadosti: 1706/2013-5/1.2.1
Liptovská Koruna 1.2.1
(5/2013)
3 200 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
93 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
41,33 % 0 % 0 % 0 %
155. GENTA FILM
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 35917181
číslo žiadosti: 73/09/1-2010/1.2.2
Divadlo Astorka Korzo ´90 - prvé porevolučné divadlo 1.2.1
(1/2010)
17 860 16 930 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 5 7 18 40 45
156. Martin Gonda
Čordáková 8, 040 11, Košice - Západ
číslo žiadosti: 452/2018-6/1.2.1
Deň na Poloninách 1.2.1
(6/2018)
3 900 3 900 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
298 z 350 71 z 75 47 z 75 416 z 500
85,14 % 94,67 % 62,67 % 83,20 %
157. gotthardt film, s.r.o.
29.januára 649/29, 059 38, Štrba
IČO: 46073078
číslo žiadosti: 364/2016-5/1.2.1
Krstný otec 1.2.1
(5/2016)
15 700 11 200 5 500 5 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 132 z 175 12 z 75 342 z 500
79,20 % 75,43 % 16 % 68,40 %
158. gotthardt film, s.r.o.
29.januára 649/29, 059 38, Štrba
IČO: 46073078
číslo žiadosti: 1705/2013-5/1.2.1
Cigánsky sen 1.2.1
(5/2013)
3 500 3 150 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
87 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
38,67 % 0 % 0 % 0 %
159. Irina Gradovová
Podháj 63, 974 05, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 704/2012-2/1.2.1
Stránky života 1.2.1
(2/2012)
3 000 3 000 2 200 2 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
131 z 225 116 z 150 72 z 125 188 z 275
58,22 % 77,33 % 57,60 % 68,36 %
160. GRIMALDI PRODUCTION s.r.o.
Vyšehradská 8, 851 06, Bratislava - Petržalka
IČO: 46972773
číslo žiadosti: 709/2013-5/1.2.1
Nevďačná cudzinka Irena Brežná 1.2.1
(5/2013)
9 000 6 000 3 900 3 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 225 114 z 150 93 z 125 207 z 275
75,56 % 76 % 74,40 % 75,27 %
161. Gabriel Gröber
Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 356/2016-5/1.2.1
Stigma Engerau 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 250 91 z 175 47 z 75 261 z 500
49,20 % 52 % 62,67 % 52,20 %
162. Gabriel Gröber
Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 711/2013-5/1.2.1
ROCKERI A FATALISTKY 1.2.1
(5/2013)
2 950 2 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
60 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
26,67 % 0 % 0 % 0 %
163. Gabriel Gröber
Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 734/2018-5/1.2.1
End of Godfather´s Culture 1.2.1
(5/2018)
5 000 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
52 z 350 0 z 75 0 z 75 52 z 500
14,86 % 0 % 0 % 10,40 %
164. Gabriel Gröber
Nám. Hraničiarov 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 906/2015-5/1.2.1
STIGMA ENGERAU 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 250 88 z 175 35 z 75 123 z 250
56,40 % 50,29 % 46,67 % 49,20 %
165. Viliam Gruska
Jurigovo namestie 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 1061/2014-5/1.2.1
Ladislav Hanus Apologét kultúry, kultúrnosti, kresťanstva a pluralizmu 1.2.1
(5/2014)
3 200 3 200 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
142 z 250 150 z 175 56 z 75 206 z 250
56,80 % 85,71 % 74,67 % 82,40 %
166. Anna Grusková
Jelenia 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 718/2017-5/1.2.1
Zlatá a červená (Gwerkovci) 1.2.1
(5/2017)
3 500 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 350 129 z 75 5 z 75 324 z 500
54,29 % 172 % 6,67 % 64,80 %
167. Anna Grusková
Jelenia 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 359/2015-5/1.2.1
Mám rád Karpatských Nemcov 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
114 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
45,60 % 0 % 0 % 0 %
168. silvia halusicova
mokrohajska cesta 10, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 248/2019-5/1.2.1
Identita 1.2.1
(5/2019)
4 500 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 350 0 z 75 0 z 75 174 z 500
49,71 % 0 % 0 % 34,80 %
169. Ivan Hansman
Jasovská 3 , 857 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1464/2012-2/1.2.2
Pálenvo, buď pochválenvo 1.2.1
(2/2012)
4 200 4 200 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 225 110 z 150 96 z 125 206 z 275
62,67 % 73,33 % 76,80 % 74,91 %
170. Lukáš Hanulák
Suché miesto 36, 900 25, Chorvátsky Grob
číslo žiadosti: 740/2013-5/1.2.1
Biele Tiene 1.2.1
(5/2013)
2 950 2 950 2 400 2 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 102 z 150 77 z 125 179 z 275
70,22 % 68 % 61,60 % 65,09 %
171. Anna Harmaniaková
Na Karlove 2, 974 01, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 1657/2013-5/1.2.1
Temné kúty Afriky 1.2.1
(5/2013)
3 200 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
81 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
36 % 0 % 0 % 0 %
172. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 754/2018-5/1.2.1
Môj emigrant 1.2.1
(5/2018)
52 130 23 290 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
156 z 250 0 z 200 0 z 50 156 z 500
62,40 % 0 % 0 % 31,20 %
173. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 1741/2013-5/1.2.1
SÚDRUŽKY 1.2.1
(5/2013)
29 400 17 000 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 140 z 150 5 z 125 145 z 275
70,22 % 93,33 % 4 % 52,73 %
174. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 1112/2014-5/1.2.1
BIELE VRANY 1.2.1
(5/2014)
20 180 10 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 250 155 z 175 5 z 75 160 z 250
72,40 % 88,57 % 6,67 % 64 %
175. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 442/2014-5/1.2.1
MEIN JANOSCHIK 2014 1.2.1
(5/2014)
26 450 15 100 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
150 z 250 155 z 175 5 z 75 160 z 250
60 % 88,57 % 6,67 % 64 %
176. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 789/2016-5/1.2.1
KOMUNA ( pracovný názov- Komunardi ) 1.2.1
(5/2016)
27 000 10 000 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 114 z 175 7 z 75 319 z 500
79,20 % 65,14 % 9,33 % 63,80 %
177. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 358/2016-5/1.2.1
KAPITOLY BOZKOV 1.2.1
(5/2016)
22 340 11 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 250 132 z 175 5 z 75 331 z 500
77,60 % 75,43 % 6,67 % 66,20 %
178. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 948/2015-5/1.2.1
KAPITOLY BOZKOV - vývoj (odborná a literárna príprava) 1.2.1
(5/2015)
35 030 20 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 250 79 z 175 5 z 75 84 z 250
53,20 % 45,14 % 6,67 % 33,60 %
179. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 714/2013-5/1.2.1
PRVÁ 1.2.1
(5/2013)
23 700 20 200 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
184 z 225 103 z 150 111 z 125 214 z 275
81,78 % 68,67 % 88,80 % 77,82 %
180. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 359/2016-5/1.2.1
Miss Angelika 1.2.1
(5/2016)
21 220 10 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
145 z 250 103 z 175 5 z 75 253 z 500
58 % 58,86 % 6,67 % 50,60 %
181. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 342/2017-5/1.2.1
Čiary 1.2.1
(5/2017)
42 000 15 500 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 250 126 z 175 10 z 75 342 z 500
82,40 % 72 % 13,33 % 68,40 %
182. HITCHHIKER FILMS, s.r.o.
Kollárovo námestie 19, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35865148
číslo žiadosti: 123/09/1-2010/1.2.2
Slovenské kino (pôv. názov: Míľniky slovenskej kinematografie) 1.2.1
(1/2010)
179 142 131 072 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9,67 4,67 10,67 25 55,56 45
183. Ivana Hucíková
Nerudova 1, 821 04, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 430/2017-6/1.2.1
Prázdne miesta 1.2.1
(6/2017)
5 000 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 350 50 z 75 28 z 75 265 z 500
53,43 % 66,67 % 37,33 % 53 %
184. Ivana Hucíková
Nerudova 1, 821 04, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 737/2017-5/1.2.1
Ženy vo väzení (pracovný názov) 1.2.1
(5/2017)
4 000 4 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
266 z 350 62 z 75 37 z 75 365 z 500
76 % 82,67 % 49,33 % 73 %
185. Marián Hudák
Sofijská 10, 040 13, Košice - Sídlisko Ťahanovce
číslo žiadosti: 331/2018-5/1.2.1
Gemer je vesmír (Grafikon 165 166 167) 1.2.1
(5/2018)
5 000 5 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
295 z 350 54 z 75 57 z 75 406 z 500
84,29 % 72 % 76 % 81,20 %
186. Dušan Hudec
Justičná 5, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 791/2016-5/1.2.1
Za Boha, za národ. 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
310 z 350 69 z 75 57 z 75 436 z 500
88,57 % 92 % 76 % 87,20 %
187. Dušan Hudec
Justičná 5, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1063/2014-5/1.2.1
Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom 1.2.1
(5/2014)
3 200 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
40,80 % 0 % 0 % 0 %
188. Dušan Hudec
Justičná 5, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 642/2011-1/1.2.2
ODCHÁDZANIE ( pracovný názov Za čo sme bojovali (Slováci v nemeckých zajateckých táboroch) 1.2.1
(1/2011)
8 360 4 350 4 320 4 320
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 65 z 150 73 z 125 138 z 275
72,44 % 43,33 % 58,40 % 50,18 %
189. Dušan Hudec
Justičná 5, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 447/2018-6/1.2.1
Bol som blízko neba 1.2.1
(6/2018)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
308 z 350 74 z 75 51 z 75 433 z 500
88 % 98,67 % 68 % 86,60 %
190. Dušan Hudec
Justičná 5, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 327/2012-2/1.2.2
Americkí letci na Slovensku počas 2. sv. vojny (Cyklus Za čo sme bojovali) 1.2.1
(2/2012)
4 500 4 100 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 121 z 150 105 z 125 226 z 275
83,11 % 80,67 % 84 % 82,18 %
191. Hulapa film, s. r. o.
Riazanská 36, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45461163
číslo žiadosti: 1738/2013-5/1.2.1
Zlatá brána otvorená 1.2.1
(5/2013)
4 300 3 870 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 127 z 150 20 z 125 147 z 275
59,56 % 84,67 % 16 % 53,45 %
192. Hulapa film, s. r. o.
Riazanská 36, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45461163
číslo žiadosti: 1732/2013-5/1.2.1
REBORN (Znovuzrodení) 1.2.1
(5/2013)
10 500 8 300 3 800 3 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 225 129 z 150 20 z 125 149 z 275
50,22 % 86 % 16 % 54,18 %
193. Hulapa film, s. r. o.
Riazanská 36, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45461163
číslo žiadosti: 694/2011-3/1.2.1
DISCO BOY 1.2.1
(3/2011)
9 910 7 910 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
105 z 225 65 z 150 60 z 125 125 z 275
46,67 % 43,33 % 48 % 45,45 %
194. I.N.P. s.r.o.
Jamnického 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35819634
číslo žiadosti: 386/2017-6/1.2.1
METROPOLA 1.2.1
(6/2017)
19 420 17 200 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 250 129 z 175 10 z 75 317 z 500
71,20 % 73,71 % 13,33 % 63,40 %
195. I.N.P. s.r.o.
Jamnického 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35819634
číslo žiadosti: 720/2017-5/1.2.1
FLOW 1.2.1
(5/2017)
17 900 16 100 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 56 z 175 10 z 75 226 z 500
64 % 32 % 13,33 % 45,20 %
196. I.N.P. s.r.o.
Jamnického 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35819634
číslo žiadosti: 895/2015-5/1.2.1
Drakula na koľajniciach 1.2.1
(5/2015)
12 200 10 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 250 96 z 175 0 z 75 96 z 250
59,20 % 54,86 % 0 % 38,40 %
197. I.N.P. s.r.o.
Jamnického 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35819634
číslo žiadosti: 334/2016-5/1.2.1
FREEDOOM 1.2.1
(5/2016)
9 700 8 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 250 95 z 175 7 z 75 203 z 500
40,40 % 54,29 % 9,33 % 40,60 %
198. Igor Rešovský - AIM
Kvetoslavov 153, 930 41, Kvetoslavov
IČO: 30367735
číslo žiadosti: 603/2011-3/1.2.2
Slováci v emigrácii 1.2.1
(3/2011)
33 708 29 878 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
130 z 225 58 z 150 56 z 125 114 z 275
57,78 % 38,67 % 44,80 % 41,45 %
199. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 1675/2013-5/1.2.1
PRVÝ TRANSPORT DO OSVIENČIMU 1.2.1
(5/2013)
9 500 7 500 4 800 4 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 138 z 150 1 z 125 139 z 275
68 % 92 % 0,80 % 50,55 %
200. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 924/2015-5/1.2.1
Crisis 1.2.1
(5/2015)
18 475 12 545 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 250 104 z 175 0 z 75 104 z 250
58,80 % 59,43 % 0 % 41,60 %
201. IMAGINE PRODUCTION s.r.o.
Tulská 19, 960 01, Zvolen
IČO: 47503416
číslo žiadosti: 389/2014-5/1.2.1
Večnosť v sekundách (pracovný názov) 1.2.1
(5/2014)
22 753 20 468 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
96 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
38,40 % 0 % 0 % 0 %
202. Imrich Nagy-BODVA STUDIO
Námestie Mieru 5, 045 01, Moldava nad Bodvou
IČO: 32698151
číslo žiadosti: 13/09/1-2010/1.2.3
Po stopách židovskej kultúry v Kežmarku a okolí 1.2.1
(1/2010)
8 740 8 300 2 800 2 800
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 9 11 29 64,44 45
203. Imrich Nagy-BODVA STUDIO
Námestie Mieru 5, 045 01, Moldava nad Bodvou
IČO: 32698151
číslo žiadosti: 12/09/1-2010/1.2.3
Žijú medzi nami - nevidiaci a slabozrakí v Košiciach 1.2.1
(1/2010)
8 740 8 300 1 970 1 970
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 7 9 26 57,78 45
204. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o.
Lazaretská 4, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31326757
číslo žiadosti: 169/09/1-2010/1.1.2
SLOVANIA OD KRISTA PO DNES 1.2.1
(1/2010)
436 000 120 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 2 11 22 48,89 45
205. Jeleneková Michaela
F.Schmuckera 3, 851 10, Bratislava - Jarovce
IČO: 37420241
číslo žiadosti: 133/09/1-2010/1.2.1
Soľ nad zlato 1.2.1
(1/2010)
2 105 1 005 620 620
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 12 7 25 55,56 45
206. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o.
Podhájska 10, 900 33, Marianka
IČO: 47067420
číslo žiadosti: 334/2015-5/1.2.1
Kozmonaut - pracovný názov 1.2.1
(5/2015)
33 040 19 140 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
99 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
39,60 % 0 % 0 % 0 %
207. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o.
Podhájska 10, 900 33, Marianka
IČO: 47067420
číslo žiadosti: 333/2015-5/1.2.1
Ľudia z mesta Nula 1.2.1
(5/2015)
31 700 16 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
104 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
41,60 % 0 % 0 % 0 %
208. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o.
Podhájska 10, 900 33, Marianka
IČO: 47067420
číslo žiadosti: 336/2015-5/1.2.1
Život chrobáka 1.2.1
(5/2015)
20 675 14 475 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
108 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
43,20 % 0 % 0 % 0 %
209. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o.
Podhájska 10, 900 33, Marianka
IČO: 47067420
číslo žiadosti: 335/2015-5/1.2.1
Obruč oranžového slnka 1.2.1
(5/2015)
23 450 18 450 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
140 z 250 77 z 175 0 z 75 77 z 250
56 % 44 % 0 % 30,80 %
210. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným
Búdkova 32, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31343899
číslo žiadosti: 663/2011-3/1.2.2
Nepokojní 1.2.1
(3/2011)
23 408 15 570 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
111 z 225 51 z 150 47 z 125 98 z 275
49,33 % 34 % 37,60 % 35,64 %
211. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným
Búdkova 32, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31343899
číslo žiadosti: 809/2013-5/1.2.1
NÁVRATY K ALEXANDROVI DUBČEKOVI (pracovný názov Dvanásť zastavení Alexandra Dubčeka) 1.2.1
(5/2013)
26 832 20 900 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 72 z 150 85 z 125 157 z 275
65,33 % 48 % 68 % 57,09 %
212. Lenka Jones
Raztocna 22, 821 07, Bratislava - Vrakuňa
číslo žiadosti: 1386/2011-1/1.2.3
PRÍSNE TAJNÉ ! LEN PRE DETSKÉ OČI & UŠI (pracovný názov Farebny svet víly Violy) 1.2.1
(1/2011)
3 250 3 250 3 250 3 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
162 z 225 100 z 150 110 z 125 210 z 275
72 % 66,67 % 88 % 76,36 %
213. K.B.service & consulting, s.r.o.
Družstevná 2, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35823356
číslo žiadosti: 710/2018-5/1.2.1
Ostrov odpadu (pracovný názov) 1.2.1
(5/2018)
16 200 13 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
126 z 250 0 z 200 0 z 50 126 z 500
50,40 % 0 % 0 % 25,20 %
214. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 444/2018-6/1.2.1
Fetiše "Nežnej revolúcie" 1.2.1
(6/2018)
13 400 10 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 250 109 z 175 30 z 75 313 z 500
69,60 % 62,29 % 40 % 62,60 %
215. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 658/2011-3/1.2.2
dokumentárny cyklus Fetiše socializmu (Socialistické módne fenomény) 1.2.1
(3/2011)
52 343 38 894 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 225 70 z 150 83 z 125 153 z 275
52 % 46,67 % 66,40 % 55,64 %
216. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 115/09/1-2010/1.2.2
Slovensko - rozprávková krajina ( pracovný názov pre vývoj scenárov ) 1.2.1
(1/2010)
28 240 25 440 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 6 8 22 48,89 45
217. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 742/2013-5/1.2.1
Cezpoľní 1.2.1
(5/2013)
15 627 12 623 6 900 6 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 88 z 150 105 z 125 193 z 275
68,44 % 58,67 % 84 % 70,18 %
218. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 396/2016-5/1.2.1
Adam@Eva.love (Vzťahy 21. storočia) 1.2.1
(5/2016)
16 900 13 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
140 z 250 91 z 175 30 z 75 261 z 500
56 % 52 % 40 % 52,20 %
219. K2 STUDIO s.r.o.
Oráčska 18, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 31400990
číslo žiadosti: 564/2011-3/1.2.1
Polárnik Peter Valušiak 1.2.1
(3/2011)
6 000 5 400 2 340 2 340
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 225 73 z 150 100 z 125 173 z 275
75,56 % 48,67 % 80 % 62,91 %
220. K2 STUDIO s.r.o.
Oráčska 18, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 31400990
číslo žiadosti: 32/09/1-2010/1.2.1
Deti džungle (pracovný názov)- vývoj scenára 1.2.1
(1/2010)
6 000 5 450 3 750 3 750
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 10 30 66,67 45
221. K2 STUDIO s.r.o.
Oráčska 18, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 31400990
číslo žiadosti: 761/2016-5/1.2.1
Svetozár Stračina 1.2.1
(5/2016)
9 830 7 430 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 250 115 z 175 70 z 75 363 z 500
71,20 % 65,71 % 93,33 % 72,60 %
222. K2 STUDIO s.r.o.
Oráčska 18, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 31400990
číslo žiadosti: 326/2016-5/1.2.1
Svetozár Stračina - archeológ hudby (pracovný názov) 1.2.1
(5/2016)
9 050 6 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 250 94 z 175 70 z 75 322 z 500
63,20 % 53,71 % 93,33 % 64,40 %
223. Pavol Kadlečík
Zadunajská cesta 1, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 477/2014-5/1.2.1
Všetci sme na jednej lodi 1.2.1
(5/2014)
3 200 3 200 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 250 136 z 175 0 z 75 136 z 250
68,80 % 77,71 % 0 % 54,40 %
224. KADMEDIA s.r.o.
Zadunajská cesta 1, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44112840
číslo žiadosti: 1132/2014-5/1.2.1
Všetci sme na jednej lodi 1.2.1
(5/2014)
5 820 4 575 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
137 z 250 170 z 175 0 z 75 170 z 250
54,80 % 97,14 % 0 % 68 %
225. Andrea Kalinová
Gajova 17, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1736/2013-5/1.2.1
Opustená rekreácia 1.2.1
(5/2013)
3 200 3 200 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
128 z 225 138 z 150 0 z 125 138 z 275
56,89 % 92 % 0 % 50,18 %
226. Andrea Kalinová
Gajova 17, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 739/2013-5/1.2.1
Opustená rekreácia 1.2.1
(5/2013)
4 100 3 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
100 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,44 % 0 % 0 % 0 %
227. Veronika Kalužáková
Nám. Hraničiarov 27, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 433/2014-5/1.2.1
Puto 1.2.1
(5/2014)
2 500 2 500 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
171 z 250 138 z 175 0 z 75 138 z 250
68,40 % 78,86 % 0 % 55,20 %
228. Veronika Kalužáková
Nám. Hraničiarov 27, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 733/2017-5/1.2.1
Dať či vziať 1.2.1
(5/2017)
4 000 4 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
270 z 350 66 z 75 40 z 75 376 z 500
77,14 % 88 % 53,33 % 75,20 %
229. Lucia Kasova
Na Brezinách 2, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 730/2017-5/1.2.1
What shall we do with a drunken sailor 1.2.1
(5/2017)
9 950 4 300 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
278 z 350 63 z 75 39 z 75 380 z 500
79,43 % 84 % 52 % 76 %
230. Robert Kirchhoff
Piešťanská 7, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 329/2016-5/1.2.1
Za červenou čiarou 1.2.1
(5/2016)
4 200 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
219 z 250 144 z 175 66 z 75 429 z 500
87,60 % 82,29 % 88 % 85,80 %
231. Michal Kočiš
Tehelná 600/6, 087 01, Giraltovce
číslo žiadosti: 390/2015-5/1.2.1
Chvíle snov 1.2.1
(5/2015)
2 700 2 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
107 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,80 % 0 % 0 % 0 %
232. Lenka Koláriková
Riečka 102, 974 01, Riečka
číslo žiadosti: 670/2013-5/1.2.1
Kým sme sa stali 1.2.1
(5/2013)
4 300 1 500 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
146 z 225 105 z 150 60 z 125 165 z 275
64,89 % 70 % 48 % 60 %
233. Pavol Korec
Groslingova 34, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 314/2017-5/1.2.1
Nebo nad Luníkom. 1.2.1
(5/2017)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235 z 350 62 z 75 43 z 75 340 z 500
67,14 % 82,67 % 57,33 % 68 %
234. Peter Kováčik
Na stebničku 533/17, 086 33, Zborov
číslo žiadosti: 345/2017-5/1.2.1
DOM.ov 1.2.1
(5/2017)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
279 z 350 63 z 75 41 z 75 383 z 500
79,71 % 84 % 54,67 % 76,60 %
235. Peter Kováčik
Na stebničku 533/17, 086 33, Zborov
číslo žiadosti: 297/2016-5/1.2.1
OTEC /pracovný názov/ 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
192 z 250 133 z 175 55 z 75 380 z 500
76,80 % 76 % 73,33 % 76 %
236. Peter Kováčik
Na stebničku 533/17, 086 33, Zborov
číslo žiadosti: 708/2013-5/1.2.1
SMIECH 1.2.1
(5/2013)
4 300 3 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
95 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
42,22 % 0 % 0 % 0 %
237. Lena Králiková Hashimoto
Beniakova 5/A , 841 05, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 370/2016-5/1.2.1
Dlhonôžko, zober ma von! 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 144 z 175 57 z 75 399 z 500
79,20 % 82,29 % 76 % 79,80 %
238. Jakub Kratochvíl
Šoltésovej 32, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 280/2018-5/1.2.1
Opatrovateľky 1.2.1
(5/2018)
3 500 3 500 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
325 z 350 72 z 75 44 z 75 441 z 500
92,86 % 96 % 58,67 % 88,20 %
239. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 727/2016-5/1.2.1
ESENCIA - nenaratívny dokument o esencii experimentovania nie len vo filme 1.2.1
(5/2016)
2 700 1 150 1 150 1 150
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
274 z 350 69 z 75 40 z 75 383 z 500
78,29 % 92 % 53,33 % 76,60 %
240. Tereza Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 794/2016-5/1.2.1
Lov Pokémonov 1.2.1
(5/2016)
3 500 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 350 38 z 75 39 z 75 190 z 500
32,29 % 50,67 % 52 % 38 %
241. Tereza Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 739/2017-5/1.2.1
Náš život s developermi 1.2.1
(5/2017)
3 700 3 700 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
281 z 350 68 z 75 44 z 75 393 z 500
80,29 % 90,67 % 58,67 % 78,60 %
242. Tomas Krupa
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
číslo žiadosti: 743/2013-5/1.2.1
OUTSIDERI 1.2.1
(5/2013)
3 640 3 640 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
243. Tomas Krupa
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
číslo žiadosti: 1708/2013-5/1.2.1
ŽIVOT JE KRÁTKY (pracovný názov Hráči so smrťou) 1.2.1
(5/2013)
2 300 2 300 1 800 1 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
121 z 225 140 z 150 5 z 125 145 z 275
53,78 % 93,33 % 4 % 52,73 %
244. Matej Kubicar
Palarikova 23, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 431/2014-5/1.2.1
Na ceste za slobodou 1.2.1
(5/2014)
4 200 4 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
44,80 % 0 % 0 % 0 %
245. Marek Kuboš
Hamuliakova 410, 027 43, Nižná
číslo žiadosti: 450/2018-6/1.2.1
Medzi nami 1.2.1
(6/2018)
5 000 5 000 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
303 z 350 71 z 75 51 z 75 425 z 500
86,57 % 94,67 % 68 % 85 %
246. Marek Kuboš
Hamuliakova 410, 027 43, Nižná
číslo žiadosti: 347/2015-5/1.2.1
To sa už u nás nedá. 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 250 113 z 175 41 z 75 154 z 250
72,80 % 64,57 % 54,67 % 61,60 %
247. Lena Kušnieriková
Šancová 50, 831 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 394/2016-5/1.2.1
Pozor padá SNG 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 150 z 175 58 z 75 411 z 500
81,20 % 85,71 % 77,33 % 82,20 %
248. Kristína Lapšanská
Francisciho 14, 054 01, Levoča
číslo žiadosti: 945/2015-5/1.2.1
F.64.0 1.2.1
(5/2015)
4 500 3 500 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 250 155 z 175 39 z 75 194 z 250
71,60 % 88,57 % 52 % 77,60 %
249. Kristína Lapšanská
Francisciho 14, 054 01, Levoča
číslo žiadosti: 724/2013-5/1.2.1
Šachtare volaju... alebo banícka ofera 1.2.1
(5/2013)
5 500 4 500 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
128 z 225 91 z 150 68 z 125 159 z 275
56,89 % 60,67 % 54,40 % 57,82 %
250. Kristína Lapšanská
Francisciho 14, 054 01, Levoča
číslo žiadosti: 723/2013-5/1.2.1
Iný kraj, iný mrav... 1.2.1
(5/2013)
18 200 15 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
104 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
46,22 % 0 % 0 % 0 %
251. Kristína Leidenfrostová
Ivana Bukovčana 28, 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves
číslo žiadosti: 778/2013-5/1.2.1
Kde inde, ak nie doma 1.2.1
(5/2013)
2 710 2 710 2 700 2 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 108 z 150 65 z 125 173 z 275
74,22 % 72 % 52 % 62,91 %
252. Kristína Leidenfrostová
Ivana Bukovčana 28, 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves
číslo žiadosti: 387/2015-5/1.2.1
Diagnóza Penta 1.2.1
(5/2015)
2 500 2 500 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 250 129 z 175 39 z 75 168 z 250
74,80 % 73,71 % 52 % 67,20 %
253. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 391/2016-5/1.2.1
NA SÚTOKU RIEK 1.2.1
(5/2016)
54 000 18 000 8 500 8 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 122 z 175 30 z 75 347 z 500
78 % 69,71 % 40 % 69,40 %
254. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 341/2017-5/1.2.1
NEVYNÚTENÁ CHYBA 1.2.1
(5/2017)
18 590 15 520 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 123 z 175 30 z 75 352 z 500
79,60 % 70,29 % 40 % 70,40 %
255. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 1138/2014-5/1.2.1
DUŠAN HANÁK 1.2.1
(5/2014)
13 618 12 200 9 500 9 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 250 141 z 175 25 z 75 166 z 250
72,80 % 80,57 % 33,33 % 66,40 %
256. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 1134/2014-5/1.2.1
SKUTOK SA NESTAL 1.2.1
(5/2014)
13 288 11 888 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 250 140 z 175 25 z 75 165 z 250
73,20 % 80 % 33,33 % 66 %
257. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 466/2014-5/1.2.1
Spomienky na cestu za úspechom 1.2.1
(5/2014)
22 970 20 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 250 59 z 175 25 z 75 84 z 250
66,80 % 33,71 % 33,33 % 33,60 %
258. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 738/2013-5/1.2.1
Príbehy z kaviarní 1.2.1
(5/2013)
10 900 9 000 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
152 z 225 92 z 150 103 z 125 195 z 275
67,56 % 61,33 % 82,40 % 70,91 %
259. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 737/2013-5/1.2.1
DESATORO 1.2.1
(5/2013)
20 500 17 950 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 225 84 z 150 88 z 125 172 z 275
50,22 % 56 % 70,40 % 62,55 %
260. Ľubica Lesná
Tvarožková 1385/10, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1128/2012-2/1.2.2
PRVÝ TRANSPORT DO OSVIENČIMU 1.2.1
(2/2012)
5 500 5 000 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 225 119 z 150 112 z 125 231 z 275
65,78 % 79,33 % 89,60 % 84 %
261. Life o.z.
Hrobáková 24 , 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 36070106
číslo žiadosti: 1379/2012-2/1.2.1
Identity card - Kde domov můj? 1.2.1
(2/2012)
2 800 2 500 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 225 78 z 150 89 z 125 167 z 275
74,67 % 52 % 71,20 % 60,73 %
262. Living documentary
Úzka 2740/30, 900 42, Dunajská Lužná
IČO: 42255058
číslo žiadosti: 729/2017-5/1.2.1
Young dreamers 1.2.1
(5/2017)
11 455 10 105 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 250 79 z 175 15 z 75 233 z 500
55,60 % 45,14 % 20 % 46,60 %
263. Living documentary
Úzka 2740/30, 900 42, Dunajská Lužná
IČO: 42255058
číslo žiadosti: 419/2014-5/1.2.1
V mene otca (pracovný názov) 1.2.1
(5/2014)
14 114 11 525 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
40,80 % 0 % 0 % 0 %
264. Local Media Institute
Nová Lehota 45, 972 51, Handlová
IČO: 42023408
číslo žiadosti: 1457/2012-2/1.2.2
ZMYSEL(nosť) ŽENY/pracovný názov 1.2.1
(2/2012)
3 475 3 125 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
83 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
36,89 % 0 % 0 % 0 %
265. Loupfilm s.r.o.
Pod vodojemom 13, 044 31, Družstevná pri Hornáde
IČO: 50504088
číslo žiadosti: 826/2016-5/1.2.1
Vojny slonov 1.2.1
(5/2016)
25 100 12 250 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 250 86 z 175 2 z 75 220 z 500
52,80 % 49,14 % 2,67 % 44 %
266. LV Production, s.r.o.
Veľkolúcka 1226/53, 962 31, Veľká Lúka
IČO: 44819749
číslo žiadosti: 241/2019-5/1.2.1
Čelom vzad 1.2.1
(5/2019)
11 850 7 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
125 z 250 0 z 200 0 z 50 125 z 500
50 % 0 % 0 % 25 %
267. LV Production, s.r.o.
Veľkolúcka 1226/53, 962 31, Veľká Lúka
IČO: 44819749
číslo žiadosti: 1658/2013-5/1.2.1
Sedem hriechov civilizácie 1.2.1
(5/2013)
12 680 9 300 3 900 3 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 225 138 z 150 5 z 125 143 z 275
50,22 % 92 % 4 % 52 %
268. M.O.M.ent production s.r.o.
Malinovská 316/92, 900 28, Zálesie
IČO: 36723738
číslo žiadosti: 1109/2014-5/1.2.1
NA ZDRAVIE? 1.2.1
(5/2014)
6 160 5 540 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
126 z 250 118 z 175 10 z 75 128 z 250
50,40 % 67,43 % 13,33 % 51,20 %
269. M.O.M.ent production s.r.o.
Malinovská 316/92, 900 28, Zálesie
IČO: 36723738
číslo žiadosti: 382/2015-5/1.2.1
NA ZDRAVIE? 1.2.1
(5/2015)
6 300 5 600 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 250 144 z 175 10 z 75 154 z 250
61,60 % 82,29 % 13,33 % 61,60 %
270. M.O.M.ent production s.r.o.
Malinovská 316/92, 900 28, Zálesie
IČO: 36723738
číslo žiadosti: 471/2014-5/1.2.1
NA ZDRAVIE 1.2.1
(5/2014)
24 800 22 300 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
40,80 % 0 % 0 % 0 %
271. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Šustekova 8, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31356958
číslo žiadosti: 33/09/1-2010/1.2.2
Vojenské lietadlá a história, Slovensko a Európa 1919 - 2009 1.2.1
(1/2010)
124 100 66 400 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 3 5 14 31,11 45
272. Malá scéna s.r.o
Šarfická 128/66, 900 82, Blatné
IČO: 50091735
číslo žiadosti: 757/2018-5/1.2.1
PANTOMÍMA SK 1.2.1
(5/2018)
27 850 24 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
159 z 250 0 z 200 0 z 50 159 z 500
63,60 % 0 % 0 % 31,80 %
273. Soňa Maletzová
Stefana Kralika 1/A, 841 07, Bratislava - Devínska Nová Ves
číslo žiadosti: 880/2015-5/1.2.1
Varga 1.2.1
(5/2015)
2 000 2 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 250 147 z 175 35 z 75 182 z 250
67,60 % 84 % 46,67 % 72,80 %
274. Martin Malo
Nográdyho 6, 960 01, Zvolen
číslo žiadosti: 245/2019-5/1.2.1
Hana 1.2.1
(5/2019)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 350 0 z 75 0 z 75 153 z 500
43,71 % 0 % 0 % 30,60 %
275. Ján Mančuška
Moyzesova 31, 900 28, Ivanka pri Dunaji
číslo žiadosti: 69/2018-5/1.2.1
Hlaveň pri hlave 1.2.1
(5/2018)
10 000 5 000 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
285 z 350 67 z 75 42 z 75 394 z 500
81,43 % 89,33 % 56 % 78,80 %
276. Ján Mančuška
Moyzesova 31, 900 28, Ivanka pri Dunaji
číslo žiadosti: 894/2015-5/1.2.1
Slovenský Mníchov 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 250 145 z 175 38 z 75 183 z 250
68 % 82,86 % 50,67 % 73,20 %
277. Ján Mančuška
Moyzesova 31, 900 28, Ivanka pri Dunaji
číslo žiadosti: 332/2015-5/1.2.1
Slovenský "Mníchov" 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
121 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
48,40 % 0 % 0 % 0 %
278. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 395/2016-5/1.2.1
Praha a Praha (pôvodný názov Praha²/pracovný názov/) 1.2.1
(5/2016)
12 600 7 470 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 250 131 z 175 20 z 75 334 z 500
73,20 % 74,86 % 26,67 % 66,80 %
279. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 1681/2013-5/1.2.1
Paralelné životy - dokončenie vývoja 1.2.1
(5/2013)
21 160 12 680 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 225 130 z 150 15 z 125 145 z 275
67,11 % 86,67 % 12 % 52,73 %
280. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 897/2015-5/1.2.1
Blší trh – príbeh predmetov, ľudí i krajín 1.2.1
(5/2015)
23 445 17 540 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 250 75 z 175 20 z 75 95 z 250
72 % 42,86 % 26,67 % 38 %
281. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 300/2018-5/1.2.1
PODZEMKA 1.2.1
(5/2018)
15 630 11 860 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 250 145 z 175 25 z 75 328 z 500
63,20 % 82,86 % 33,33 % 65,60 %
282. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 299/2018-5/1.2.1
NAŠI SUSEDIA (pôv. názov projektu Náš život s developermi) 1.2.1
(5/2018)
16 870 11 350 11 300 11 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 250 151 z 175 25 z 75 403 z 500
90,80 % 86,29 % 33,33 % 80,60 %
283. MAO production s.r.o.
Tematínska 2, 851 05, Bratislava - Petržalka
IČO: 35910704
číslo žiadosti: 1740/2013-5/1.2.1
Väzeň Duda 1.2.1
(5/2013)
8 260 2 900 2 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
115 z 225 139 z 150 5 z 125 144 z 275
51,11 % 92,67 % 4 % 52,36 %
284. Marek Urban Marek Urban
Tekovská 7, 821 09, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 393/2016-5/1.2.1
PRÁVO VOĽBY 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 250 105 z 175 47 z 75 284 z 500
52,80 % 60 % 62,67 % 56,80 %
285. Martin Tokár
Vinné 36, 072 31, Vinné
IČO: 44702248
číslo žiadosti: 841/2016-5/1.2.1
Denníky z 1.sv vojny 1.2.1
(5/2016)
9 940 5 600 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 250 130 z 175 2 z 75 315 z 500
73,20 % 74,29 % 2,67 % 63 %
286. Martin Tokár
Vinné 36, 072 31, Vinné
IČO: 44702248
číslo žiadosti: 384/2015-5/1.2.1
Zvony 1.2.1
(5/2015)
23 860 14 590 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
127 z 250 138 z 175 0 z 75 138 z 250
50,80 % 78,86 % 0 % 55,20 %
287. Mária Martiniaková
Klemensova 5, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 731/2016-5/1.2.1
DARKONAUTI, HĽADAČI TMY 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 350 58 z 75 32 z 75 306 z 500
61,71 % 77,33 % 42,67 % 61,20 %
288. Róbert Mátyus
Národná trieda 67, 040 01, Košice - Sever
číslo žiadosti: 715/2013-5/1.2.1
Portrét Miroslava Buľovského 1.2.1
(5/2013)
2 500 2 500 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
159 z 225 111 z 150 70 z 125 181 z 275
70,67 % 74 % 56 % 65,82 %
289. MEBA Production, s.r.o.
Haburská 16, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 45485666
číslo žiadosti: 721/2013-5/1.2.1
NOW I DO THAT 1.2.1
(5/2013)
3 090 2 190 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
56 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
24,89 % 0 % 0 % 0 %
290. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 586/2011-3/1.2.1
Labyrint sveta, raj duše 1.2.1
(3/2011)
19 998 9 960 3 280 3 280
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 68 z 150 75 z 125 143 z 275
74,22 % 45,33 % 60 % 52 %
291. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 1053/2014-5/1.2.1
Všetky naše deti / KAPELA 1.2.1
(5/2014)
35 000 9 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
143 z 250 128 z 175 20 z 75 148 z 250
57,20 % 73,14 % 26,67 % 59,20 %
292. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 584/2011-3/1.2.1
FARBY PIESKU 1.2.1
(3/2011)
25 751 14 460 3 800 3 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 225 75 z 150 95 z 125 170 z 275
84,44 % 50 % 76 % 61,82 %
293. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 777/2013-5/1.2.1
Konkurz 1.2.1
(5/2013)
9 462 8 278 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
86 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
38,22 % 0 % 0 % 0 %
294. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 348/2015-5/1.2.1
Všetky naše deti / KAPELA 1.2.1
(5/2015)
18 996 9 805 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
130 z 250 116 z 175 25 z 75 141 z 250
52 % 66,29 % 33,33 % 56,40 %
295. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 643/2013-5/1.2.1
MEDZI TIGROM A DRAKOM 1.2.1
(5/2013)
25 390 12 690 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 225 44 z 150 76 z 125 120 z 275
53,33 % 29,33 % 60,80 % 43,64 %
296. Mediálny Hlas - Media Voice
Československej armády 1927/40, 972 51, Handlová
IČO: 48414085
číslo žiadosti: 775/2017-5/1.2.1
Ako som sa stala partizánkou Filmový odboj proti zabudnutiu 1.2.1
(5/2017)
14 720 9 750 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 250 124 z 175 1 z 75 312 z 500
74,80 % 70,86 % 1,33 % 62,40 %
297. Mediapulz s.r.o.
Klemensova 5, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36615153
číslo žiadosti: 1710/2013-5/1.2.1
Naturálne odhalenia 1.2.1
(5/2013)
12 480 10 710 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 138 z 150 0 z 125 138 z 275
68 % 92 % 0 % 50,18 %
298. Medical Trade, s.r.o.
Bullova 1, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35882701
číslo žiadosti: 440/2018-6/1.2.1
Milan Rastislav Štefánik - vidieť ďalej 1.2.1
(6/2018)
1 170 1 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 109 z 175 5 z 75 274 z 500
64 % 62,29 % 6,67 % 54,80 %
299. Daniela Meressa Rusnokova
Pankúchova 3, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 319/2017-5/1.2.1
Šedá zóna (Balada o predčasniatku) - (Pracovný názov) 1.2.1
(5/2017)
5 000 5 000 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
273 z 350 60 z 75 45 z 75 378 z 500
78 % 80 % 60 % 75,60 %
300. Mgr. art. Eva Gajdošová
Pavlovova 1049/18, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 45689571
číslo žiadosti: 596/2011-3/1.2.2
AUGUSTA 1.2.1
(3/2011)
9 000 4 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
114 z 225 50 z 150 60 z 125 110 z 275
50,67 % 33,33 % 48 % 40 %
301. Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM
Hany Meličkovej 2989/14, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 40969983
číslo žiadosti: 735/2018-5/1.2.1
TRETÍ KONIEC PALICE- vývoj 1.2.1
(5/2018)
26 180 20 880 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
228 z 250 157 z 200 0 z 50 385 z 500
91,20 % 78,50 % 0 % 77 %
302. Mgr. Ján Jurga
Murgašová 3196/6, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47018798
číslo žiadosti: 720/2013-5/1.2.1
Záhady gobelínov lásky 1.2.1
(5/2013)
10 750 9 650 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 225 56 z 150 55 z 125 111 z 275
53,33 % 37,33 % 44 % 40,36 %
303. Mgr. Peter Drobka Cooperation Art Agency / C.A.A.
Jurigovo nám. 5, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 13976061
číslo žiadosti: 1637/2013-5/1.2.1
Ladislav Martoník /"Balada pre Láďu"/ 1.2.1
(5/2013)
7 000 6 300 3 200 3 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
129 z 225 139 z 150 1 z 125 140 z 275
57,33 % 92,67 % 0,80 % 50,91 %
304. Mgr. Vladimír Štric - FILM 2000
Kpt. Rašu 14, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36924199
číslo žiadosti: 10/09/1-2010/1.2.1
POVSTANIE 1.2.1
(1/2010)
13 437 11 742 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 9 12 32 71,11 45
305. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO
Agátová 1097/3 , 900 23, Viničné
IČO: 41473272
číslo žiadosti: 97/09/1-2010/1.2.2
Hodina dejepisu 1.2.1
(1/2010)
17 700 13 300 7 425 7 425
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,92 13,92 14,92 43,75 97,22 45
306. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO
Agátová 1097/3 , 900 23, Viničné
IČO: 41473272
číslo žiadosti: 101/09/1-2010/1.2.1
OKHWAN YOON 1.2.1
(1/2010)
35 500 31 500 4 400 4 400
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 11 31 68,89 45
307. simona micháliková
Osloboditeľov 680/16, 914 41, Nemšová
číslo žiadosti: 505/2014-5/1.2.1
Piráti zo stredozeme 1.2.1
(5/2014)
6 050 3 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
70 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
28 % 0 % 0 % 0 %
308. MIDART,s.r.o.
P.O.Hviezdoslava, 036 01, Martin
IČO: 36425087
číslo žiadosti: 413/2014-5/1.2.1
Anjeliček môj strážniček 1.2.1
(5/2014)
20 000 10 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
104 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
41,60 % 0 % 0 % 0 %
309. Ľuboš Midriak
Mýtna 44, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1409/2013-6/1.2.1
Anjeliček môj strážniček, stretneme sa v nebi 1.2.1
(6/2013)
3 200 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
76 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
33,78 % 0 % 0 % 0 %
310. Ľuboš Midriak
Mýtna 44, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 414/2014-5/1.2.1
Zabudnuté kúpele 1.2.1
(5/2014)
3 200 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
124 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
49,60 % 0 % 0 % 0 %
311. Ľuboš Midriak
Mýtna 44, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 737/2016-5/1.2.1
Pozývací list 68 1.2.1
(5/2016)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
214 z 350 52 z 75 43 z 75 309 z 500
61,14 % 69,33 % 57,33 % 61,80 %
312. Ľuboš Midriak
Mýtna 44, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1656/2013-5/1.2.1
Zápisník 68 1.2.1
(5/2013)
3 200 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
78 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
34,67 % 0 % 0 % 0 %
313. MIRAFILM s.r.o.
Pri Suchom Mlyne 72, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36729256
číslo žiadosti: 919/2015-5/1.2.1
POZDRAV Z NEBA 1.2.1
(5/2015)
25 380 19 930 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177 z 250 128 z 175 5 z 75 133 z 250
70,80 % 73,14 % 6,67 % 53,20 %
314. MIRAFILM s.r.o.
Pri Suchom Mlyne 72, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36729256
číslo žiadosti: 329/2012-2/1.2.2
ANTINKO - dokumentárny film o hudobnom skladateľovi Antonovi Seleckom 1.2.1
(2/2012)
12 800 11 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
124 z 225 41 z 150 80 z 125 121 z 275
55,11 % 27,33 % 64 % 44 %
315. Mirakl
Nerudova 1, 821 04, Bratislava - Ružinov
IČO: 50024701
číslo žiadosti: 927/2015-5/1.2.1
La soupe sociale 1.2.1
(5/2015)
7 750 4 500 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
173 z 250 154 z 175 0 z 75 154 z 250
69,20 % 88 % 0 % 61,60 %
316. MM Film s.r.o.
Poľná 17, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36680168
číslo žiadosti: 643/2011-3/1.2.1
Spravodliví gašpari 1.2.1
(3/2011)
16 650 14 470 2 260 2 260
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 61 z 150 77 z 125 138 z 275
73,33 % 40,67 % 61,60 % 50,18 %
317. Ivana Moncoľová
Nám. SNP 14, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 343/2017-5/1.2.1
NEO-AVANT-GARDA 1.2.1
(5/2017)
4 720 4 720 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
250 z 350 53 z 75 35 z 75 338 z 500
71,43 % 70,67 % 46,67 % 67,60 %
318. morusa s.r.o.
Pražská 3223/13, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46862919
číslo žiadosti: 1054/2014-5/1.2.1
VETVA A5 1.2.1
(5/2014)
9 820 8 220 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
103 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
41,20 % 0 % 0 % 0 %
319. Fedor Mosnák
Muskátová 40, 821 00, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1301/2011-1/1.2.2
Nech žije revolúcia a kontrarevolúcia! (Neznáme dejiny východoeurópskeho hraného filmu 1.2.1
(1/2011)
18 050 7 520 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 225 60 z 150 79 z 125 139 z 275
59,11 % 40 % 63,20 % 50,55 %
320. Moving Medical Media, s.r.o.
Lopenícka 24, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 50179071
číslo žiadosti: 738/2016-5/1.2.1
Choroby z rozmaru 3D 1.2.1
(5/2016)
36 000 28 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 250 36 z 175 2 z 75 150 z 500
44,80 % 20,57 % 2,67 % 30 %
321. MOVIO, s.r.o.
M.R.Štefánika 3512/20, 955 01, Topoľčany
IČO: 47090375
číslo žiadosti: 728/2013-5/1.2.1
Slovenská rodina 1.2.1
(5/2013)
17 900 12 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
74 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
32,89 % 0 % 0 % 0 %
322. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 591/2011-3/1.2.2
Maďari na Slovensku (pracovný názov) 1.2.1
(3/2011)
41 300 31 200 3 600 3 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 225 70 z 150 97 z 125 167 z 275
86,67 % 46,67 % 77,60 % 60,73 %
323. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 946/2015-5/1.2.1
Dobeš 1.2.1
(5/2015)
14 300 7 400 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 250 122 z 175 40 z 75 162 z 250
67,20 % 69,71 % 53,33 % 64,80 %
324. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 381/2015-5/1.2.1
Expremiéri 1.2.1
(5/2015)
10 250 7 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
109 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
43,60 % 0 % 0 % 0 %
325. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 367/2016-5/1.2.1
Raj na zemi (pracovný názov) 1.2.1
(5/2016)
19 400 11 500 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 128 z 175 40 z 75 389 z 500
88,40 % 73,14 % 53,33 % 77,80 %
326. Gustáv Murín
Hagarova 2549/17, 831 51, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 710/2013-5/1.2.1
SLOVÁCI A SVET 1.2.1
(5/2013)
4 500 4 500 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 94 z 150 84 z 125 178 z 275
73,33 % 62,67 % 67,20 % 64,73 %
327. Mário Németh
Palmová 4, 851 10, Bratislava - Jarovce
číslo žiadosti: 720/2018-5/1.2.1
Kostol sv. Mikuláša 1.2.1
(5/2018)
2 500 2 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 350 0 z 75 0 z 75 225 z 500
64,29 % 0 % 0 % 45 %
328. No Label Sound s.r.o.
Sokolíkova 19, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36841706
číslo žiadosti: 1033/2014-5/1.2.1
Talenty na export 1.2.1
(5/2014)
9 334 6 000 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 175 z 175 0 z 75 175 z 250
79,60 % 100 % 0 % 70 %
329. Nota Media s. r. o.
Veternicová 27, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 44473397
číslo žiadosti: 594/2011-3/1.2.2
Pracovný názov: Čas a strata pamäti 1 až 7 diel 1.2.1
(3/2011)
56 500 39 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
97 z 225 42 z 150 62 z 125 104 z 275
43,11 % 28 % 49,60 % 37,82 %
330. Nový film
Škultétyho 28, 080 01, Prešov
IČO: 42105404
číslo žiadosti: 722/2013-5/1.2.1
Tanec so zemou 1.2.1
(5/2013)
6 845 3 365 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
104 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
46,22 % 0 % 0 % 0 %
331. Občianske združenie Nový Priestor - medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla
Tománkova 2A, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 42258693
číslo žiadosti: 478/2014-5/1.2.1
Káli - suspended reality 1.2.1
(5/2014)
6 020 4 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 250 90 z 175 0 z 75 90 z 250
59,60 % 51,43 % 0 % 36 %
332. Občianske združenie\"ŠUPKA\"
Dúbravská cesta 11, 845 32, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31772269
číslo žiadosti: 45/09/1-2010/1.2.2
Škola úžitkového výtvarníctva - prameň tvorivosti 1.2.1
(1/2010)
9 500 9 025 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 4 5 13 28,89 45
333. Peter Osuch
Štúrova 31, 972 01, Bojnice
číslo žiadosti: 1328/2011-1/1.2.1
Vek nevinnosti 1.2.1
(1/2011)
4 250 4 250 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 225 52 z 150 44 z 125 96 z 275
52 % 34,67 % 35,20 % 34,91 %
334. Jozef Pálenik
Kašťieľska 281/21, 919 51, Špačince
číslo žiadosti: 417/2014-5/1.2.1
Šaty robia človeka 1.2.1
(5/2014)
3 800 3 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
99 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
39,60 % 0 % 0 % 0 %
335. František Palonder
Znievska 10, 851 06, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 389/2017-6/1.2.1
Nikdy neplač 1.2.1
(6/2017)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
284 z 350 64 z 75 44 z 75 392 z 500
81,14 % 85,33 % 58,67 % 78,40 %
336. Paragliding Expedition Slovakia
Vilova 27, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 42184941
číslo žiadosti: 727/2013-5/1.2.1
Perzepolis 1.2.1
(5/2013)
8 000 7 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
53 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
23,56 % 0 % 0 % 0 %
337. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 779/2013-5/1.2.1
Vedecké pastelky 1.2.1
(5/2013)
16 705 5 000 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 225 110 z 150 97 z 125 207 z 275
86,22 % 73,33 % 77,60 % 75,27 %
338. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 162/09/1-2010/1.2.1
chopin express 1.2.1
(1/2010)
68 348 38 508 19 600 19 600
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 13 15 43 95,56 45
339. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 163/09/1-2010/1.2.2
\\\"... z mesta do mesta...\\\" pracovný názov 1.2.1
(1/2010)
42 852 31 782 5 970 5 970
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 10 14 37 82,22 45
340. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 732/2017-5/1.2.1
TVOR 1.2.1
(5/2017)
10 600 6 500 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 155 z 175 15 z 75 383 z 500
85,20 % 88,57 % 20 % 76,60 %
341. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 1113/2014-5/1.2.1
Mier v duši 1.2.1
(5/2014)
9 800 7 800 6 800 6 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 160 z 175 15 z 75 175 z 250
75,60 % 91,43 % 20 % 70 %
342. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 1145/2014-5/1.2.1
8463 1.2.1
(5/2014)
3 500 2 500 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185 z 250 139 z 175 15 z 75 154 z 250
74 % 79,43 % 20 % 61,60 %
343. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 429/2017-6/1.2.1
V kaviarni 1.2.1
(6/2017)
26 700 14 500 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 250 128 z 175 40 z 75 347 z 500
71,60 % 73,14 % 53,33 % 69,40 %
344. Debora Pastirčáková
Panenská 30, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 293/2018-5/1.2.1
Deti cudzincov 1.2.1
(5/2018)
3 600 3 300 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 350 30 z 75 25 z 75 237 z 500
52 % 40 % 33,33 % 47,40 %
345. Lucia Pauerová
19, 985 02, Breznička
číslo žiadosti: 467/2014-5/1.2.1
Zóna A – Čo sa stalo s naším životom 1.2.1
(5/2014)
2 930 1 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
93 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
37,20 % 0 % 0 % 0 %
346. Marcel Pázman
Gessayova 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 389/2015-5/1.2.1
Láska na diaľku (pracovný názov) 1.2.1
(5/2015)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
116 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
46,40 % 0 % 0 % 0 %
347. Marcel Pázman
Gessayova 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1628/2013-5/1.2.1
BOMBARDOVANIE APOLKY 1.2.1
(5/2013)
3 200 3 200 2 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 143 z 150 10 z 125 153 z 275
68,44 % 95,33 % 8 % 55,64 %
348. Marcel Pázman
Gessayova 35, 851 03, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 344/2017-5/1.2.1
HOME(LESS) 1.2.1
(5/2017)
5 000 5 000 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
249 z 350 61 z 75 39 z 75 349 z 500
71,14 % 81,33 % 52 % 69,80 %