hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. 500
Textilná 4, 040 12, Košice - Nad jazerom
IČO: 42244919
číslo žiadosti: 1001/2023-3/2.1.3
Osobná účasť delegácie autorov a hlavných protagonistov na svetovej premiére celovečerného dokumentárneho filmu TRETÍ KONIEC PALICE, sekcia Opus Bonum na MFDF Jihlava 2023 2.1.3
(3/2023)
8 532 6 790 4 500 371 z 500
74%
4 500
2. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 268/2013-3/2.1.3
DVD - The best movies Academy of Arts 2.1.3
(3/2013)
4 200 3 700 3 000 353 z 500
71%
3 000
3. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 61/2022-3/2.1.3
Medzinárodná prezentácia slovenskej animácie / Fest Anča 2022 2.1.3
(3/2022)
5 696 4 000 0 139 z 500
28%
4. ANGRY TIGER s.r.o.
Fraňa Kráľa 31 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51672294
číslo žiadosti: 972/2022-3/2.1.3
Vitaj doma, brate!-prezentácia v zahraničí 2.1.3
(3/2022)
37 500 30 000 0 113 z 500
23%
5. APA - Art Production Agency s.r.o.
Na Pasienku 62, 900 25, Chorvátsky Grob
IČO: 35886447
číslo žiadosti: 81/2018-3/2.1.3
OTO 18.ročník 2.1.3
(3/2018)
370 000 30 000 0 253 z 500
51%
6. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 92/2020-3/2.1.3
NEVIDITEĽNÁ - svetová festivalová premiéra 2.1.3
(3/2020)
9 308 8 308 6 000 370 z 500
74%
6 000
7. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 70/2016-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII 2.1.3
(3/2016)
61 150 19 600 10 000 360 z 500
72%
10 000
8. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 353/2015-3/2.1.3
FESTIVAL SLOVENSKÉHO FILMU V DÁNSKU 2.1.3
(3/2015)
24 460 16 890 6 000 356 z 500
71%
6 000
9. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1414/2013-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLIÍ, 2.ročník 2.1.3
(3/2013)
49 250 23 750 15 000 370 z 500
74%
15 000
10. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 500/2021-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, 9. ročník 2.1.3
(3/2021)
66 900 14 600 10 000 395 z 500
79%
10 000
11. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 486/2020-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 8. ročník 2.1.3
(3/2020)
63 000 14 200 10 000 436 z 500
87%
10 000
12. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 375/2019-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, 7.ročník 2.1.3
(3/2019)
59 350 13 500 10 000 436 z 500
87%
10 000
13. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 375/2017-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, 5.ročník 2.1.3
(3/2017)
68 650 15 800 10 000 399 z 500
80%
10 000
14. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 365/2018-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, 6.ročník 2.1.3
(3/2018)
59 000 13 500 12 000 426 z 500
85%
12 000
15. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 607/2014-3/2.1.3
Lyrik na festivaloch 2.1.3
(3/2014)
8 600 8 120 0 121 z 500
24%
16. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1084/2014-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLIÍ 2.1.3
(3/2014)
62 950 21 450 15 000 417 z 500
83%
15 000
17. ARINAFILM s.r.o.
Dulovo nám. 4, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 54548039
číslo žiadosti: 580/2022-3/2.1.3
Český a slovenský filmový festival, 10. ročník 2.1.3
(3/2022)
67 650 15 100 8 000 348 z 500
70%
8 000
18. Arsy-Versy, s.r.o.
Haanova 48, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 45901805
číslo žiadosti: 612/2021-3/2.1.3
Láska pod kapotou - svetová premiéra filmu v hlavnej súťaži na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch 2021. 2.1.3
(3/2021)
10 830 9 730 6 000 330 z 500
66%
6 000
19. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 700/2018-3/2.1.3
Journey - svetová premiéra na festivale BIAF 2018 (Južná Kórea) 2.1.3
(3/2018)
1 380 1 230 1 000 428 z 500
86%
20. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 1220/2023-3/2.1.3
UMELOHMOTNÉ NEBO - účasť na European Film Academy Awards a ANNIE Awards 2.1.3
(3/2023)
2 510 1 710 1 700 464 z 500
93%
1 700
21. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 429/2016-3/2.1.3
SUPERBIA - účasť na Semaine de la Critique Cannes 2016 2.1.3
(3/2016)
7 730 5 990 5 000 392 z 500
78%
5 000
22. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 64/2024-3/2.1.3
ANNIE AWARDS - účasť na odovzdávaní cien Umelohmotné nebo 2.1.3
(3/2024)
1 795 1 360 1 000 427 z 500
85%
1 000
23. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 76/2023-3/2.1.3
UMELOHMOTNÉ NEBO - účasť na BERLINALE 2023 2.1.3
(3/2023)
16 780 13 350 6 000 354 z 500
71%
6 000
24. ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36706787
číslo žiadosti: 778/2019-3/2.1.3
NECH JE SVETLO - podpora kampane národného kandidáta na ceny AMPAS - Oskary 2.1.3
(3/2019)
19 970 17 970 17 914 459 z 500
92%
16 500
25. ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36706787
číslo žiadosti: 763/2016-3/2.1.3
Eva Nová - podpora prezentácie na ceny AMPAS - Oskary 2.1.3
(3/2016)
14 970 14 170 12 000 439 z 500
88%
12 000
26. ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36706787
číslo žiadosti: 378/2019-3/2.1.3
NECH JE SVETLO - svetová festivalová premiéra 2.1.3
(3/2019)
15 460 12 160 10 000 449 z 500
90%
10 000
27. ARYTMIA s.r.o.
Františka Schmuckera 3, 851 10, Bratislava - Jarovce
IČO: 52210979
číslo žiadosti: 774/2022-3/2.1.3
Plastic Symphony - svetová festivalová premiéra 2.1.3
(3/2022)
31 370 23 920 6 100 325 z 500
65%
6 100
28. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 907/2015-3/2.1.3
Podpora účasti slovenských tvorcov na festivale Finále Plzeň 2016 2.1.3
(3/2015)
9 760 3 650 0 187 z 500
37%
29. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 787/2016-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie na festivale Finále Plzeň 2017 2.1.3
(3/2016)
6 700 3 300 0 202 z 500
40%
30. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 773/2018-3/2.1.3
CEE Animation 2019 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2018)
10 560 6 550 4 500 456 z 500
91%
3 500
31. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 802/2019-3/2.1.3
CEE Animation 2020 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2019)
11 260 5 570 3 700 428 z 500
86%
4 800
32. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 1245/2022-3/2.1.3
CEE Animation 2023 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2022)
13 000 5 780 5 000 5 000
33. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 827/2014-3/2.1.3
Visegrad Animation Forum 2015 (VAF 2015) 2.1.3
(3/2014)
5 195 4 525 3 000 377 z 500
75%
3 000
34. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 1301/2023-3/2.1.3
CEE Animation 2024 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2023)
25 260 17 180 15 000 451 z 500
90%
12 000
35. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 784/2016-3/2.1.3
VAF 2017 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2016)
3 940 3 470 3 000 407 z 500
81%
3 000
36. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 1052/2021-3/2.1.3
CEE Animation 2022 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2021)
12 040 5 560 4 000 406 z 500
81%
4 000
37. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 762/2017-3/2.1.3
VAF 2018 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2017)
7 700 4 200 3 000 412 z 500
82%
3 000
38. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 196/2014-3/2.1.3
Visegrad Animation Forum 2014 (VAF 2014) 2.1.3
(3/2014)
8 000 7 600 3 500 335 z 500
67%
3 500
39. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 962/2015-3/2.1.3
Visegrad Animation Forum 2016 (VAF 2016) 2.1.3
(3/2015)
6 970 6 300 4 000 378 z 500
76%
4 000
40. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 594/2023-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 15. ročníku festivalu Eastern Neighbours v Haagu 2.1.3
(3/2023)
7 530 6 000 2 000 348 z 500
70%
2 000
41. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 435/2016-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 42. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti, Česká republika 2.1.3
(3/2016)
9 600 7 000 5 000 388 z 500
78%
5 000
42. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 547/2018-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 44. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2018)
7 040 6 060 5 000 417 z 500
83%
5 000
43. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 368/2015-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 41. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti, Česká republika 2.1.3
(3/2015)
8 350 5 400 5 000 441 z 500
88%
5 000
44. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 481/2017-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 43. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2017)
9 450 7 600 5 000 404 z 500
81%
5 000
45. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 368/2019-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 45. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2019)
6 400 5 750 5 000 432 z 500
86%
5 000
46. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 653/2021-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 47. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2021)
6 650 5 950 4 000 388 z 500
78%
4 000
47. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 542/2023-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 49. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2023)
7 500 6 000 6 000 435 z 500
87%
6 000
48. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z.
Hurbanovo námestie 7, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50133985
číslo žiadosti: 127/2019-3/2.1.3
Cena Asociácie slovenských filmových strihačov 2019 2.1.3
(3/2019)
18 980 7 620 3 500 399 z 500
80%
3 500
49. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z.
Hurbanovo námestie 7, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50133985
číslo žiadosti: 799/2016-3/2.1.3
Cena Asociácie slovenských filmových strihačov 2017 2.1.3
(3/2016)
20 935 16 035 0 210 z 500
42%
50. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 453/2013-3/2.1.3
KAMERA 2013 2.1.3
(3/2013)
13 650 6 950 3 000 347 z 500
69%
3 000
51. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 674/2023-3/2.1.3
Kamera 2023 2.1.3
(3/2023)
33 230 18 440 7 000 316 z 500
63%
7 000
52. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 445/2017-3/2.1.3
KAMERA 2017 2.1.3
(3/2017)
18 350 7 000 4 000 386 z 500
77%
4 000
53. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 361/2019-3/2.1.3
KAMERA 2019 2.1.3
(3/2019)
26 700 15 100 7 000 391 z 500
78%
7 000
54. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 656/2015-3/2.1.3
KAMERA 2015 2.1.3
(3/2015)
14 000 5 300 5 000 435 z 500
87%
5 000
55. Atac Artistic s.r.o.
Bardejovská 1719/5, 060 01, Kežmarok
IČO: 51077230
číslo žiadosti: 51/2024-3/2.1.3
Possonia: Bratislava vo Florencii 2.1.3
(3/2024)
773 618 600 416 z 500
83%
600
56. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 404/2020-3/2.1.3
AMNESTIE - festivalová distribúcia 2.1.3
(3/2020)
8 800 4 900 0 134 z 500
27%
57. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 198/2014-3/2.1.3
Festivalová účasť filmu Kandidát 2.1.3
(3/2014)
15 050 9 450 0 119 z 500
24%
58. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 931/2014-3/2.1.3
Festivalová účasť filmu Kandidát 2.1.3
(3/2014)
7 050 3 900 3 500 415 z 500
83%
3 500
59. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 480/2023-3/2.1.3
Šťastný človek /prezentácia filmu na festivale/ 2.1.3
(3/2023)
21 162 15 944 5 000 323 z 500
65%
5 000
60. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 407/2017-3/2.1.3
STRACH - festivalová distribúcia 2.1.3
(3/2017)
5 750 5 000 0 249 z 500
50%
61. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 571/2024-3/2.1.3
Medzinárodný filmový festival Karlove Vary KVIFF 2024 - prezentácia filmov Světýlka a Architektúra ČSSR 1958-89 2.1.3
(3/2024)
6 128 4 090 3 800 439 z 500
88%
3 800
62. Bad Puppy s.r.o.
Malokarpatské námestie 1125/3, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 52502139
číslo žiadosti: 188/2020-3/2.1.3
FILM EXPO 2020 2.1.3
(3/2020)
72 900 39 900 0 133 z 500
27%
63. BEETLE s.r.o.
Topoľová 3, 900 33, Marianka
IČO: 36737780
číslo žiadosti: 1144/2014-3/2.1.3
HRANA 4 FILMY O MAREKOVI BREZOVSKOM (česká distribúcia) 2.1.3
(3/2014)
10 370 9 230 0 116 z 500
23%
64. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 39/2022-3/2.1.3
BOLO RAZ JEDNO MORE... - medzinárodná premiéra v Clermont-Ferrand 2.1.3
(3/2022)
4 150 3 100 3 000 463 z 500
93%
3 000
65. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 40/2022-3/2.1.3
MOJA AFGANSKÁ RODINA – účasť na Oscaroch a Zlatých glóboch 2.1.3
(3/2022)
46 900 4 100 0 139 z 500
28%
66. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 594/2022-3/2.1.3
BOLO RAZ JEDNO MORE... - kampaň filmu na Ceny americkej filmovej akadémie 2.1.3
(3/2022)
12 500 10 000 6 000 388 z 500
78%
6 000
67. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 576/2019-3/2.1.3
SH_T HAPPENS - uvedenie filmu na Biennale a Sundance 2.1.3
(3/2019)
10 290 4 450 4 410 424 z 500
85%
3 800
68. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 140/2016-3/2.1.3
Stabilita - účasť na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2016)
2 600 2 100 1 500 374 z 500
75%
1 500
69. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 428/2015-3/2.1.3
Nina - účasť na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2015)
6 100 3 100 3 000 367 z 500
73%
3 000
70. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 663/2022-3/2.1.3
SVETLONOC - svetová premiéra v Locarne 2.1.3
(3/2022)
12 750 10 100 8 000 432 z 500
86%
8 000
71. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 876/2020-3/2.1.3
SH_T HAPPENS - kvalifikácia filmu na Ceny americkej filmovej akadémie 2.1.3
(3/2020)
4 050 3 100 1 600 349 z 500
70%
1 600
72. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 308/2022-3/2.1.3
MOJA AFGANSKÁ RODINA – účasť na Oscaroch a Zlatých glóboch 2.1.3
(3/2022)
46 900 4 100 0 67 z 500
13%
73. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 20/2017-3/2.1.3
ŠPINA - svetová premiéra filmu na MFF Rotterdam 2.1.3
(3/2017)
7 320 4 900 3 000 393 z 500
79%
3 000
74. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 663/2013-3/2.1.3
Pandy - účasť na festivaloch 2.1.3
(3/2013)
11 800 6 000 4 000 389 z 500
78%
4 000
75. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 729/2019-3/2.1.3
ŠARKAN - kvalifikácia filmu na Ceny americkej filmovej akadémie 2.1.3
(3/2019)
1 400 1 200 1 200 424 z 500
85%
1 100
76. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 351/2018-3/2.1.3
PRODUCERS ON THE MOVE 2018 - účasť producenta Petra Badača 2.1.3
(3/2018)
4 460 3 600 3 500 418 z 500
84%
3 500
77. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 10/2019-3/2.1.3
ŠARKAN - svetová premiéra filmu na Berlinale 2.1.3
(3/2019)
9 470 3 750 3 000 447 z 500
89%
3 000
78. BRATISLAVA FILM ACADEMY
Bajkalská 13495/7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 50821628
číslo žiadosti: 241/2022-3/2.1.3
Kino na Hranici / slovenská účasť 2.1.3
(3/2022)
14 650 11 350 0 129 z 500
26%
79. Bright Sight Pictures, s.r.o.
Žilinská 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50922777
číslo žiadosti: 1071/2022-3/2.1.3
Svetová premiéra filmu Slúžka na Tallinn Black Nights Film Festival 2.1.3
(3/2022)
17 600 13 000 6 500 345 z 500
69%
6 500
80. Bright Sight Pictures, s.r.o.
Žilinská 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50922777
číslo žiadosti: 371/2024-3/2.1.3.
Uvedenie filmu Pokiaľ ja žijem na festivaloch DOK.fest München a Millenium Docs Against Gravity 2.1.3
(3/2024)
12 100 7 000 5 000 417 z 500
83%
5 000
81. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 530/2013-3/2.1.3
FÓRUM 2013 2.1.3
(3/2013)
30 580 19 740 5 000 330 z 500
66%
5 000
82. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 308/2023-3/2.1.3
Slovak Industry in Focus na medzinárodnom filmovom festivale Stockfish v Reykjavíku 2.1.3
(3/2023)
8 740 7 030 1 500 316 z 500
63%
1 500
83. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1083/2013-3/2.1.3
Stretnutie zástupcov národných audiovizuálnych fondov krajín V4 2.1.3
(3/2013)
3 730 3 530 3 000 385 z 500
77%
3 000
84. CinePunkt s.r.o.
Trieda SNP 61, 040 11, Košice - Západ
IČO: 54031176
číslo žiadosti: 481/2023-3/2.1.3
Územie fantázie - medzinárodná premiéra na festivale BELDOCS 2.1.3
(3/2023)
12 010 6 090 4 000 376 z 500
75%
4 000
85. Cinetype, s.r.o.
Ďurgalova 2, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35834161
číslo žiadosti: 807/2019-3/2.1.3
Mohyla 2.1.3
(3/2019)
4 710 3 360 0 74 z 500
15%
86. CineVision, s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50626272
číslo žiadosti: 94/2018-3/2.1.3
Prezentácia krátkeho hraného filmu Toto nie je o nás na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2018)
3 000 2 700 2 500 400 z 500
80%
2 500
87. D.N.A. s.r.o.
Šancová 3563/100, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35814209
číslo žiadosti: 1055/2020-3/2.1.3
SPRÁVA - kampaň národného kandidáta - Oscary 2021 (AMPAS) a Zlaté Glóbusy (HFPA) 2021 2.1.3
(3/2020)
150 949 45 000 34 000 401 z 500
80%
34 000
88. D.N.A. s.r.o.
Šancová 3563/100, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35814209
číslo žiadosti: 710/2015-3/2.1.3
Medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu Čistič - svetová premiéra 2.1.3
(3/2015)
10 530 4 400 3 500 423 z 500
85%
3 500
89. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 455/2018-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2018)
31 390 24 000 4 000 350 z 500
70%
4 000
90. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 680/2015-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2015)
76 150 40 900 8 000 315 z 500
63%
8 000
91. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 395/2017-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2017)
24 990 19 300 4 000 353 z 500
71%
4 000
92. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 370/2015-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2015)
64 150 53 350 0 107 z 500
21%
93. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 110/2016-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2016)
54 827 47 000 8 000 313 z 500
63%
8 000
94. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 452/2019-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2019)
31 390 24 000 0 140 z 500
28%
95. EDIT Studio, s.r.o.
Donnerova 717/17, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46049428
číslo žiadosti: 331/2015-3/2.1.3
Neznámi hrdinovia / The Final Mission 2.1.3
(3/2015)
8 805 6 344 2 500 303 z 500
61%
2 500
96. et cetera group, s.r.o.
Prúdová 3035/12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 46519793
číslo žiadosti: 842/2015-3/2.1.3
Sedem zhavranelých bratov 2.1.3
(3/2015)
3 778 3 120 2 000 308 z 500
62%
1 000
97. feel me film s.r.o.
Borbisova 990/33, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 526/2013-3/2.1.3
Sneh. Prezentácia na medzinárodných festivaloch. 2.1.3
(3/2013)
9 080 8 030 4 000 363 z 500
73%
4 000
98. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1087/2013-3/2.1.3
SALTO MORTALE 2.1.3
(3/2013)
12 140 8 300 0 112 z 500
22%
99. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1086/2013-3/2.1.3
Tanec medzi črepinami - účasť na Medzinárodnom televíznom festivale Zlatá Praha a distribúcia v ČR 2.1.3
(3/2013)
9 126 3 650 2 500 348 z 500
70%
2 500
100. FilmFrame, s.r.o.
Cernysevskeho 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 35969598
číslo žiadosti: 289/2023-3/2.1.3
Malá Ríša (japonský preklad: Budúcnosť je za hranicou zrady) medzikultúrna výmena 2.1.3
(3/2023)
34 880 10 900 0 118 z 500
24%
101. Filmpark production s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 404/2019-3/2.1.3
Súčasný slovenský film - SLOVAK FILM HARVEST 2020 2.1.3
(3/2019)
27 800 18 700 8 000 368 z 500
74%
8 000
102. Filmpark production s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 767/2018-3/2.1.3
Súčasný slovenský film - SLOVAK FILM HARVEST 2019 2.1.3
(3/2018)
27 800 18 700 10 000 417 z 500
83%
103. Filmpark production s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 754/2017-3/2.1.3
Súčasný slovenský film - Dni slovenského filmu NYC 2.1.3
(3/2017)
16 100 12 250 7 000 383 z 500
77%
7 000
104. Filmtopia s.r.o.
Lovinského 39, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46819002
číslo žiadosti: 138/2016-3/2.1.3
Slovak Visual: Prehliadka slovenského filmu v Brazílii 2.1.3
(3/2016)
25 800 9 150 8 000 395 z 500
79%
8 000
105. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 543/2015-3/2.1.3
Prezentácia projektu "WEBSTEROVCI" na CARTOON FORUM TOULOUSE 2015 2.1.3
(3/2015)
3 140 2 100 0 83 z 500
17%
106. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 771/2018-3/2.1.3
Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla ( TV špeciál) - prezentácia v zahraničí 2.1.3
(3/2018)
9 900 6 400 0 152 z 500
30%
107. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 561/2021-3/2.1.3
Mimi a Líza TV seriál 1-13 - výroba cudzojazyčného znenia 2.1.3
(3/2021)
13 970 4 080 4 000 461 z 500
92%
4 000
108. For Film, s.r.o.
Röntgenova 14, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47066857
číslo žiadosti: 483/2014-3/2.1.3
COMEBACK - svetová premiéra, účasť delegácie, prihlasovanie na ďalšie podujatia 2.1.3
(3/2014)
7 100 5 780 3 500 384 z 500
77%
3 500
109. For Film, s.r.o.
Röntgenova 14, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47066857
číslo žiadosti: 634/2015-3/2.1.3
STANKO - svetová premiéra na IFF Warsaw, účasť delegácie, prihlasovanie na ďalšie podujatia 2.1.3
(3/2015)
7 500 5 950 4 000 387 z 500
77%
4 000
110. Formats Pro Media s.r.o.
Púpavova 35, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 45531854
číslo žiadosti: 1068/2013-3/2.1.3
Exponáty, alebo pribehy z kaštiela 2.1.3
(3/2013)
8 050 7 250 3 000 314 z 500
63%
3 000
111. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 492/2021-3/2.1.3
Cena Petra Mihálika a Pavla Branka 2.1.3
(3/2021)
9 850 6 850 5 000 329 z 500
66%
5 000
112. FREE COOL IN s.r.o
Zámocká 22, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35916991
číslo žiadosti: 47/2024-3/2.1.3
Film PETER DVORSKÝ na festivale v USA 2.1.3
(3/2024)
17 800 13 300 1 000 313 z 500
63%
113. FULLEYE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 50499165
číslo žiadosti: 729/2018-3/2.1.3
NOSFERATU VR / SYNTHESY VR / BEYOND SIN VR - účasť na VR festivaloch 2.1.3
(3/2018)
34 000 29 000 0 134 z 500
27%
114. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 74/2020-3/2.1.3
ŠARLATÁN 2.1.3
(3/2020)
26 050 12 800 7 000 347 z 500
69%
7 000
115. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 885/2014-3/2.1.3
V tichu 2.1.3
(3/2014)
13 450 7 100 4 500 379 z 500
76%
4 500
116. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 1191/2022-3/2.1.3
Účasť filmu "Poznámky z Eremocénu" na 73. ročníku MFF Berlinale 2.1.3
(3/2022)
20 500 12 000 8 000 8 000
117. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 501/2024-3/2.1.3.
Účasť filmu Lapilli na 58. MFF Karlovy Vary (súťaž Proxima) 2.1.3
(3/2024)
10 000 5 000 3 000 378 z 500
76%
3 000
118. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 485/2023-3/2.1.3
Poznámky z Eremocénu - uvedenie filmu na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2023)
22 000 11 900 5 000 373 z 500
75%
5 000
119. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 582/2024-3/2.1.3
Účasť filmu Tá druhá na 58. MFF Karlovy Vary 2.1.3
(3/2024)
7 000 1 100 1 000 420 z 500
84%
1 000
120. Hailstone s.r.o.
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
IČO: 47392371
číslo žiadosti: 393/2014-3/2.1.3
ABSOLVENTI/ Sloboda nie je zadarmo 2.1.3
(3/2014)
7 500 5 450 2 500 317 z 500
63%
2 500
121. Hailstone s.r.o.
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
IČO: 47392371
číslo žiadosti: 757/2019-3/2.1.3
DOBRÁ SMRŤ - účasť na festivale DocsMX 2019 v Mexico City 2.1.3
(3/2019)
1 535 1 200 1 200 429 z 500
86%
1 100
122. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 538/2022-3/2.1.3
PONGO CALLING - svetová premiéra 2.1.3
(3/2022)
19 084 8 687 4 500 367 z 500
73%
4 500
123. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 740/2016-3/2.1.3
Diera v hlave - svetová a medzinárodná premiéra 2.1.3
(3/2016)
13 170 6 460 4 000 415 z 500
83%
4 000
124. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 449/2016-3/2.1.3
Diera v hlave - festivalová účasť 2.1.3
(3/2016)
19 900 7 220 0 229 z 500
46%
125. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 812/2022-3/2.1.3
Čiary - festivalová reprezentácia 2.1.3
(3/2022)
13 266 3 300 2 900 440 z 500
88%
2 900
126. Hulapa film, s. r. o.
Riazanská 36, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45461163
číslo žiadosti: 43/2017-3/2.1.3
PIATA LOĎ - prezentácia filmu v zahraničí na svetovej premiére na MFF BERLINALE 2017 a následných festivaloch 2.1.3
(3/2017)
22 960 11 900 10 000 423 z 500
85%
10 000
127. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 376/2017-3/2.1.3
28. Igric 2017 2.1.3
(3/2017)
83 440 29 990 15 000 369 z 500
74%
15 000
128. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 440/2014-3/2.1.3
25. Igric 2014 2.1.3
(3/2014)
20 200 16 300 12 000 361 z 500
72%
12 000
129. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 103/2016-3/2.1.3
27. Igric 2016 2.1.3
(3/2016)
91 010 45 560 18 000 342 z 500
68%
18 000
130. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 163/2015-3/2.1.3
26. Igric 2015 2.1.3
(3/2015)
23 000 19 100 14 000 390 z 500
78%
14 000
131. JandL, marketing a reklama, s.r.o.
Štefánikova 6, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31356036
číslo žiadosti: 537/2020-3/2.1.3
realizácia kampane na podporu distribúcie slovenských filmov a návštevnosti kín IDEM DO KINA 2.1.3
(3/2020)
54 386 13 046 13 000 450 z 500
90%
13 000
132. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 42/2022-3/2.1.3
AMPAS (Oscars) kampaň filmu Cenzorka 2.1.3
(3/2022)
37 600 30 000 0 134 z 500
27%
133. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 43/2022-3/2.1.3
HPFA (Golden Globes) kampaň filmu Cenzorka 2.1.3
(3/2022)
22 000 17 500 0 120 z 500
24%
134. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 466/2021-3/2.1.3
Producers on the Move 2021 2.1.3
(3/2021)
3 200 1 500 1 500 467 z 500
93%
1 500
135. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 424/2022-3/2.1.3
AMPAS (Oscars) kampaň filmu Cenzorka 2.1.3
(3/2022)
37 600 30 000 0 60 z 500
12%
136. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 425/2022-3/2.1.3
HPFA (Golden Globes) kampaň filmu Cenzorka 2.1.3
(3/2022)
22 000 17 500 0 60 z 500
12%
137. KFS production, s. r. o.
Krátka 134/12, 900 46, Most pri Bratislave
IČO: 44168870
číslo žiadosti: 767/2017-3/2.1.3
Prezentácia slovenských filmov a tvorcov v rámci prehliadky Czech-In 2.1.3
(3/2017)
18 300 8 900 0 275 z 500
55%
138. KFS production, s. r. o.
Krátka 134/12, 900 46, Most pri Bratislave
IČO: 44168870
číslo žiadosti: 1113/2022-3/2.1.3
ULTIMATUM - medzinárodna verzia v rámci festivalového uvedenia na festivale v COTTBUSE a sekundárne tiež svetového predaja pôvodného slovenského TV seriálu (MIPCOM 2022, Cottbus 2022) 2.1.3
(3/2022)
14 650 6 500 3 500 351 z 500
70%
3 500
139. Kolsa Films SK
Záhradnícka 87, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 53549899
číslo žiadosti: 501/2022-3/2.1.3
Katedrála - svetová premiéra celovečerného slovenského dokumentu 2.1.3
(3/2022)
3 820 3 055 3 000 435 z 500
87%
3 000
140. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 34017526
číslo žiadosti: 190/2014-3/2.1.3
Prezentácia krátkeho dokumentárno-hraného filmu HRA NIELEN NA VLASTNOM PIESOČKU na medzinárodných filmových festivaloch a podujatiach v zahraničí 2.1.3
(3/2014)
10 190 9 020 1 000 285 z 500
57%
1 000
141. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 830/2019-3/2.1.3
SKUTOK SA STAL 2.1.3
(3/2019)
7 058 3 889 3 800 405 z 500
81%
3 200
142. LIPSTICK s.r.o.
Koreničova 699/2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47606738
číslo žiadosti: 1114/2022-3/2.1.3
Čierne na bielom koni - účasť na filmovom festivale v Cottbuse 2.1.3
(3/2022)
4 750 3 800 3 000 346 z 500
69%
3 000
143. MAO production s.r.o.
Tematínska 2, 851 05, Bratislava - Petržalka
IČO: 35910704
číslo žiadosti: 867/2014-3/2.1.3
Čierna a biela 2.1.3
(3/2014)
5 750 2 650 1 500 340 z 500
68%
1 500
144. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 31444873
číslo žiadosti: 801/2019-3/2.1.3
Noc filmových nádejí 2019 2.1.3
(3/2019)
17 563 14 515 14 000 429 z 500
86%
12 500
145. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 193/2014-3/2.1.3
VŠETKY MOJE DETI - prezentácia slovenského nezávislého dokumentárneho filmu v ČR 2.1.3
(3/2014)
7 090 2 990 2 900 372 z 500
74%
2 900
146. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 84/2019-3/2.1.3
KAPELA na festivale JEDEN SVĚT v ČR 2.1.3
(3/2019)
3 275 2 345 2 300 430 z 500
86%
2 300
147. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 123/2016-3/2.1.3
FARBY PIESKU - prezentácia a distribúcia slovenského dokumentárneho filmu v ČR 2.1.3
(3/2016)
10 820 4 730 2 000 346 z 500
69%
2 000
148. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 686/2018-3/2.1.3
KAPELA prezentácia na XXXIV.festivale vo Varšave 2.1.3
(3/2018)
8 480 6 730 4 000 395 z 500
79%
3 000
149. Media Voice
Okružná 21/1, 972 51, Handlová
IČO: 48414085
číslo žiadosti: 424/2021-3/2.1.3
AKO SOM SA STALA PARTIZÁNKOU - účasť na svetovej premiére na goEast Film Festival a zahraničných filmových festivaloch 2.1.3
(3/2021)
9 760 7 590 7 000 433 z 500
87%
7 000
150. Mediapulz s.r.o.
Klemensova 5, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36615153
číslo žiadosti: 711/2017-3/2.1.3
SIFF 2017 2.1.3
(3/2017)
830 730 400 405 z 500
81%
400
151. MIRAFOX, s.r.o.
Rajská 8, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36755320
číslo žiadosti: 522/2013-3/2.1.3
Producers on the Move 2013, MFF Cannes 2013 – účasť na projekte: Mira Fornay (spoločnosť MIRAFOX) 2.1.3
(3/2013)
4 940 4 390 3 000 364 z 500
73%
3 000
152. MIRAFOX, s.r.o.
Rajská 8, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36755320
číslo žiadosti: 48/2023-3/2.1.3
MIMI (cesta hrdinky) 2.1.3
(3/2023)
26 871 19 630 10 000 373 z 500
75%
10 000
153. MIRAFOX, s.r.o.
Rajská 8, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36755320
číslo žiadosti: 1328/2013-3/2.1.3
Môj pes Killer - nominácie 26. udeľovanía Európskych filmových cien 2.1.3
(3/2013)
3 900 3 700 2 500 348 z 500
70%
2 500
154. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
Nejedlého 53, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 37308599
číslo žiadosti: 1521/2013-3/2.1.3
Slovenský film v Argentíne 2.1.3
(3/2013)
19 504 16 064 0 81 z 500
16%
155. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 834/2019-3/2.1.3
Raj na zemi - festivaly 2.1.3
(3/2019)
9 000 6 000 0 172 z 500
34%
156. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 869/2014-3/2.1.3
Slovensko 2.0 - festivaly 2.1.3
(3/2014)
9 900 4 800 2 500 339 z 500
68%
2 500
157. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 732/2023-3/2.1.3
Vysvetlenie na všetko - účasť na festivale La Biennale di Venezia 2.1.3
(3/2023)
15 600 7 000 6 000 384 z 500
77%
6 000
158. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 487/2014-3/2.1.3
Slovensko 2.0 - festivaly 2.1.3
(3/2014)
8 200 5 000 0 76 z 500
15%
159. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 502/2013-3/2.1.3
Účasť delegácie k filmu ĎAKUJEM, DOBRE na MFF Rotterdam a účasť tohto filmu na ďalších medzinárodných festivaloch 2.1.3
(3/2013)
11 200 7 800 3 000 345 z 500
69%
3 000
160. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 403/2015-3/2.1.3
Deti - festivaly 2.1.3
(3/2015)
10 500 5 200 2 000 316 z 500
63%
2 000
161. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 39/2023-3/2.1.3
Moc - MFF Rotterdam a festivaly 2.1.3
(3/2023)
22 000 17 600 5 000 345 z 500
69%
5 000
162. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 735/2015-3/2.1.3
Deti - festivaly 2.1.3
(3/2015)
8 800 3 200 2 500 404 z 500
81%
2 500
163. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 404/2015-3/2.1.3
Účasť na Producers Network na Marché du Film v Cannes 2.1.3
(3/2015)
4 200 3 200 0 77 z 500
15%
164. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 1040/2023-3/2.1.3
Kálmánov deň - účasť na festivale Tallinn Black Nights 2.1.3
(3/2023)
8 950 6 450 3 000 357 z 500
71%
3 000
165. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 486/2014-3/2.1.3
Deti - festivaly 2.1.3
(3/2014)
9 400 5 900 0 90 z 500
18%
166. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 194/2014-3/2.1.3
Producers on the Move 2014, MFF Cannes - účasť na projekte - Mátyás Prikler 2.1.3
(3/2014)
5 000 4 200 3 000 381 z 500
76%
3 000
167. MULTIKULTÚRA V NÁS
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 42182964
číslo žiadosti: 192/2014-3/2.1.3
Prezentácia krátkeho hraného filmu PSISTA FUTBALISTA na medzinárodných filmových festivaloch a podujatiach v zahraničí 2.1.3
(3/2014)
10 190 9 020 1 000 284 z 500
57%
1 000
168. NOVINSKI s.r.o.
Vlčkova 35, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35925957
číslo žiadosti: 529/2024-3/2.1.3
Keď život chutí/LIVING LARGE/-svetová premiéra v Annecy 2.1.3
(3/2024)
4 088 3 258 3 000 434 z 500
87%
3 000
169. nutprodukcia s.r.o.
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48281239
číslo žiadosti: 533/2022-3/2.1.3
Obeť - svetová festivalová premiéra, účasť delegácie 2.1.3
(3/2022)
34 740 19 000 14 000 384 z 500
77%
14 000
170. nutprodukcia s.r.o.
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48281239
číslo žiadosti: 868/2023-3/2.1.3
Tonko, Slávka a kúzelné svetlo- uvedenie filmu na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2023)
3 125 2 500 2 500 456 z 500
91%
2 500
171. nutprodukcia s.r.o.
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48281239
číslo žiadosti: 1000/2022-3/2.1.3
Obeť - podpora prezentácie na ceny AMPAS - Oscar a ocenenia Zlatý Glóbus 2.1.3
(3/2022)
42 230 30 000 26 250 457 z 500
91%
26 250
172. nutprodukcia s.r.o.
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48281239
číslo žiadosti: 817/2022-3/2.1.3
Obeť - uvedenie filmu na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2022)
22 640 12 000 8 750 414 z 500
83%
8 750
173. nutprodukcia s.r.o.
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48281239
číslo žiadosti: 483/2023-3/2.1.3
Tonko, Slávka a kúzelné svetlo - medzinárodná festivalová premiéra, účasť delegácie 2.1.3
(3/2023)
42 800 15 000 15 000 452 z 500
90%
15 000
174. nutprodukcia s.r.o.
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 48281239
číslo žiadosti: 41/2024-3/2.1.3
Ešte nie som, kým chcem byť - účasť na Berlinale, sekcia Panorama 2.1.3
(3/2024)
14 878 2 400 2 400 466 z 500
93%
2 400
175. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1122/2013-3/2.1.3
Poďme hovoriť o... 2.1.3
(3/2013)
10 760 10 200 0 103 z 500
21%
176. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 527/2013-3/2.1.3
Séria Diskusií: Ako sa vám páči? 2.1.3
(3/2013)
15 950 15 150 0 98 z 500
20%
177. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 407/2015-3/2.1.3
Slovenský fokus na podujatí Visegrad Film Festival 2.1.3
(3/2015)
18 960 9 940 0 111 z 500
22%
178. Oľga Marošová - OLI
Donska 20, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 34998730
číslo žiadosti: 143/2018-3/2.1.3
29.Igric 2018 2.1.3
(3/2018)
94 230 34 680 18 000 395 z 500
79%
18 000
179. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 453/2019-3/2.1.3
Hluché dni - Svetová premiéra na KVIFF a ďalšia festivalová účasť 2.1.3
(3/2019)
18 600 14 000 6 000 377 z 500
75%
6 000
180. Peter Kerekes s.r.o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 35932368
číslo žiadosti: 104/2014-3/2.1.3
Prezentácia filmu Zamatoví teroristi na MFF Berlinale a účasť tohto filmu na ďalších medzinárodných festivaloch 2.1.3
(3/2014)
13 388 9 968 3 700 371 z 500
74%
3 700
181. plackartnyj s.r.o.
Tylova 1044/19, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47691433
číslo žiadosti: 770/2014-3/2.1.3
Fongopolis. Medzinárodná festivalová distribúcia. 2.1.3
(3/2014)
3 617 2 617 2 000 383 z 500
77%
2 000
182. plackartnyj s.r.o.
Tylova 1044/19, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47691433
číslo žiadosti: 394/2017-3/2.1.3
39 týždňov, 6 dní - zabezpečenie účasti AVD na podujatiach v zahraničí 2.1.3
(3/2017)
6 420 3 870 2 000 356 z 500
71%
2 000
183. Povykom
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
IČO: 42372631
číslo žiadosti: 1090/2014-3/2.1.3
Internetový portál SlovenskýFilm.com 2.1.3
(3/2014)
18 300 16 300 0 120 z 500
24%
184. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 184/2016-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2016 2.1.3
(3/2016)
2 200 1 250 0 364 z 500
73%
185. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 459/2016-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2016 2.1.3
(3/2016)
2 250 1 400 1 000 365 z 500
73%
1 000
186. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 240/2014-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2014 2.1.3
(3/2014)
2 240 1 200 1 100 369 z 500
74%
1 100
187. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 576/2024-3/2.1.3
Ema a smrtihlav - svetová premiéra v Hlavnej súťaži KVIFF 2.1.3
(3/2024)
17 740 12 000 8 000 409 z 500
82%
8 000
188. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 571/2019-3/2.1.3
Premiéra filmu Pomaľované vtáča v hlavnej súťaži a prezentácia českej a slovenskej kinematografie na MFF Benátky 2019 2.1.3
(3/2019)
114 464 25 000 16 800 425 z 500
85%
21 250
189. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 38/2018-3/2.1.3
HMYZ - svetová premiéra filmu v Rotterdame 2.1.3
(3/2018)
3 550 1 700 1 700 437 z 500
87%
1 700
190. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 187/2024-3/2.1.3
TiDF a Agora Thessaloniki - Pozor, padá SNG! 2.1.3
(3/2024)
4 000 3 000 1 500 411 z 500
82%
1 500
191. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 516/2016-3/2.1.3
svetová premiéra filmu Učiteľka v súťaži MFF Karlove Vary 2.1.3
(3/2016)
6 720 3 500 3 000 417 z 500
83%
3 000
192. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 475/2021-3/2.1.3
NA ZNAČKY! medzinárodná premiéra filmu na MFF DocLisboa 2.1.3
(3/2021)
3 580 2 030 2 000 483 z 500
97%
2 000
193. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 79/2019-3/2.1.3
Medzinárodná premiéra filmu TOMAN 2.1.3
(3/2019)
2 930 1 300 1 000 445 z 500
89%
1 000
194. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 35/2020-3/2.1.3
Alchymická pec - medzinárodná premiéra filmu na MFF Rotterdam 2.1.3
(3/2020)
4 000 2 000 1 500 393 z 500
79%
1 500
195. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 737/2021-3/2.1.3
Účasť filmu Cenzorka na 78. ročníku MFF Benátky 2.1.3
(3/2021)
25 180 18 600 12 000 328 z 500
66%
12 000
196. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 634/2022-3/2.1.3
Cenzorka / Európske filmové ceny 2022 2.1.3
(3/2022)
38 110 30 000 20 000 380 z 500
76%
20 000
197. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 707/2023-3/2.1.3
Svetloplachosť-účasť na MFF Benátky 2023 2.1.3
(3/2023)
44 000 25 000 10 000 362 z 500
72%
10 000
198. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 823/2016-3/2.1.3
Uvedenie filmu Hotel Úsvit na IDFA 2.1.3
(3/2016)
6 884 5 297 5 000 401 z 500
80%
5 000
199. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 989/2023-3/2.1.3
Svetloplachosť / Prvá fáza oscarovskej kampane 2.1.3
(3/2023)
101 474 50 000 50 000 475 z 500
95%
50 000
200. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 500/2017-3/2.1.3
Nina - Svetová premiéra na KVIFF a ďalšia festivalová účasť 2.1.3
(3/2017)
22 600 15 950 14 000 425 z 500
85%
14 000
201. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 65/2020-3/2.1.3
Účasť Punkchart films na 70. ročníku Berlinale 2.1.3
(3/2020)
27 300 18 000 13 000 368 z 500
74%
13 000
202. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 1094/2022-3/2.1.3
Cenzorka / EFA 2022 / Osobná účasť 2.1.3
(3/2022)
4 440 3 100 2 000 388 z 500
78%
2 000
203. Rudolf Biermann
Pernek 346, 900 53, Pernek
IČO: 41532287
číslo žiadosti: 24/2017-3/2.1.3
MASARYK 2.1.3
(3/2017)
53 138 20 000 0 285 z 500
57%
204. S-MEDIA.TV s.r.o.
Sliačska 1/E, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 51171201
číslo žiadosti: 193/2020-3/2.1.3
Prezentácia slovenských audiovizuálnych diel na medzinárodných filmových festivaloch a filmových trhoch 2.1.3
(3/2020)
69 140 46 700 0 81 z 500
16%
205. Sardinka Production s.r.o.
Liptovská 32, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 47195673
číslo žiadosti: 1300/2023-3/2.1.3
Smolu nosíš ty, láska (By my luck, honey) 2.1.3
(3/2023)
18 250 10 000 0 82 z 500
16%
206. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 868/2015-3/2.1.3
KOZA - podpora prezentacie filmu KOZA v ramci nominacie na ceny AMPAS (OSCARS) 2.1.3
(3/2015)
93 535 46 400 15 000 335 z 500
67%
15 000
207. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 111/2015-3/2.1.3
KOZA - medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu s ťažiskom na celosvetovú premiéru na MFF BERLINALE 2015. 2.1.3
(3/2015)
41 528 20 870 5 000 319 z 500
64%
5 000
208. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 391/2017-3/2.1.3
OUT - CANNES 2017 (UN CERTAIN REGARD) 2.1.3
(3/2017)
73 990 36 880 10 000 348 z 500
70%
10 000
209. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 630/2015-3/2.1.3
KOZA - medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu na MFF TORONTO 2015. 2.1.3
(3/2015)
14 110 5 720 4 500 384 z 500
77%
4 500
210. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 408/2015-3/2.1.3
PRODUCER ON THE MOVE 2015, MFF Cannes 2015 2.1.3
(3/2015)
3 950 3 500 2 500 376 z 500
75%
2 500
211. Silverart, s.r.o.
Tichá 4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43788131
číslo žiadosti: 351/2017-3/2.1.3
Producers On the Move / Cannes 2017 - Katarína Krnáčová 2.1.3
(3/2017)
4 600 3 800 3 500 423 z 500
85%
3 500
212. Silverart, s.r.o.
Tichá 4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43788131
číslo žiadosti: 156/2020-3/2.1.3
Letní rebeli - účasť na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2020)
15 760 9 660 8 000 418 z 500
84%
8 000
213. Silverart, s.r.o.
Tichá 4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43788131
číslo žiadosti: 922/2023-3/2.1.3
JEJ TELO - svetová premiéra na Tallinn Black Nights Film Festival 2.1.3
(3/2023)
9 430 4 200 2 000 382 z 500
76%
2 000
214. Silverart, s.r.o.
Tichá 4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43788131
číslo žiadosti: 25/2024-3/2.1.3
REDAKCIA - svetová premiéra na Berlinale 2.1.3
(3/2024)
3 000 2 400 2 300 450 z 500
90%
2 300
215. Silverart, s.r.o.
Tichá 4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43788131
číslo žiadosti: 520/2022-3/2.1.3
Prezentácia filmu AKO SOM SA NAUČILA LIETAŤ na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2022)
5 930 4 430 4 000 429 z 500
86%
4 000
216. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 1125/2013-3/2.1.3
Fénix alebo Tri dni pre slovenský film 2.1.3
(3/2013)
47 339 19 832 0 112 z 500
22%
217. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 233/2023-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2023 2.1.3
(3/2023)
4 590 3 655 3 000 404 z 500
81%
3 000
218. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 122/2016-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2016 2.1.3
(3/2016)
6 201 5 663 4 000 399 z 500
80%
4 000
219. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 77/2024-3/2.1.3
Národné filmové ceny Slnko v sieti 2024, 2025, 2026 2.1.3
(3/2024)
750 582 300 000 300 000 485 z 500
97%
300 000
220. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 124/2017-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2017 2.1.3
(3/2017)
4 711 4 183 4 000 411 z 500
82%
4 000
221. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 60/2019-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2019 2.1.3
(3/2019)
4 543 4 030 3 500 455 z 500
91%
3 500
222. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 510/2013-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2013 2.1.3
(3/2013)
12 673 11 773 4 000 352 z 500
70%
4 000
223. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 168/2014-3/2.1.3
Národná filmová cena Slnko v sieti 2014 2.1.3
(3/2014)
74 730 45 630 40 000 414 z 500
83%
40 000
224. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 452/2021-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2021 2.1.3
(3/2021)
4 543 4 030 3 800 443 z 500
89%
3 800
225. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 92/2018-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2018 2.1.3
(3/2018)
4 516 3 878 3 500 446 z 500
89%
3 500
226. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1031/2021-3/2.1.3
Národné filmové ceny SLNKO V SIETI 2.1.3
(3/2021)
218 303 95 550 85 000 449 z 500
90%
85 000
227. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 745/2016-3/2.1.3
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2017 2.1.3
(3/2016)
24 886 19 776 15 000 399 z 500
80%
15 000
228. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 150/2014-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2014 2.1.3
(3/2014)
6 012 5 474 3 000 380 z 500
76%
3 000
229. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1459/2013-3/2.1.3
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2014 2.1.3
(3/2013)
17 902 15 502 8 000 370 z 500
74%
8 000
230. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 468/2022-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2022 2.1.3
(3/2022)
4 590 3 655 3 000 430 z 500
86%
3 000
231. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 520/2024-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2024 2.1.3
(3/2024)
4 990 3 655 3 000 435 z 500
87%
3 000
232. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 474/2020-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2020 2.1.3
(3/2020)
4 543 4 030 3 500 438 z 500
88%
3 500
233. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1124/2022-3/2.1.3
Národné filmové ceny SLNKO V SIETI za rok 2022 2.1.3
(3/2022)
185 850 80 000 80 000 454 z 500
91%
80 000
234. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 162/2015-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2015 2.1.3
(3/2015)
5 304 4 676 3 500 413 z 500
83%
3 500
235. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 679/2015-3/2.1.3
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2016 2.1.3
(3/2015)
22 535 19 835 15 000 405 z 500
81%
15 000
236. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 475/2022-3/2.1.3
ZBLÍZKA_podcast od filmových tvorcov nielen pre filmových tvorcov 2.1.3
(3/2022)
12 110 9 100 4 500 333 z 500
67%
4 500
237. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 73/2017-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2017 2.1.3
(3/2017)
8 446 7 100 5 000 409 z 500
82%
5 000
238. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 251/2022-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2022 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2022)
12 050 9 600 8 000 392 z 500
78%
8 000
239. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 226/2020-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2020 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2020)
11 800 10 450 8 000 461 z 500
92%
8 000
240. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 439/2014-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2014 2.1.3
(3/2014)
8 550 7 150 5 000 398 z 500
80%
5 000
241. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 430/2016-3/2.1.3
Slovensko ako hosť trhu CineLink/MFF Sarajevo 2016 2.1.3
(3/2016)
8 600 5 970 0 341 z 500
68%
242. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 50/2019-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2019 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2019)
12 046 10 700 8 000 453 z 500
91%
8 000
243. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 71/2013-3/2.1.3
Projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí 2013 2.1.3
(3/2013)
120 000 40 000 28 000 422 z 500
84%
28 000
244. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 77/2018-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2018 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2018)
12 046 10 700 10 000 454 z 500
91%
10 000
245. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 436/2024-3/2.1.3.
Propagácia slovenskej audiovízie 2024 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2024)
13 550 10 100 8 000 418 z 500
84%
8 000
246. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 474/2023-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2023 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2023)
13 550 10 800 8 000 379 z 500
76%
8 000
247. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 354/2015-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2015 2.1.3
(3/2015)
8 596 7 150 5 000 454 z 500
91%
5 000
248. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 68/2016-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2016 2.1.3
(3/2016)
8 396 7 100 5 000 382 z 500
76%
5 000
249. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 199/2021-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2021 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2021)
11 800 10 450 8 000 425 z 500
85%
8 000
250. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 649/2022-3/2.1.3
33.IGRIC 2022 2.1.3
(3/2022)
84 000 30 000 20 000 371 z 500
74%
20 000
251. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 511/2013-3/2.1.3
24. Igric 2013 2.1.3
(3/2013)
9 600 6 250 3 000 363 z 500
73%
3 000
252. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 76/2019-3/2.1.3
30. Igric 2019 2.1.3
(3/2019)
117 450 49 900 20 000 395 z 500
79%
20 000
253. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 489/2024-3/2.1.3.
35. IGRIC 2024 2.1.3
(3/2024)
98 128 30 000 18 000 386 z 500
77%
20 000
254. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 525/2021-3/2.1.3
32. IGRIC 2021 2.1.3
(3/2021)
78 500 25 000 23 000 443 z 500
89%
23 000
255. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 485/2020-3/2.1.3
31. Igric 2020 2.1.3
(3/2020)
107 025 39 950 20 000 337 z 500
67%
20 000
256. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 607/2023-3/2.1.3
34. IGRIC 2023 2.1.3
(3/2023)
113 600 40 000 16 000 325 z 500
65%
16 000
257. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 797/2016-3/2.1.3
ČERVENÝ KAPITÁN - medzinárodná premiéra na BLACK NIGHTS IFF Tallinn (A festival) a ACE- propagácia slovenskej audiovizuálnej kultúry v zahraničí (projekt Samko Tále) 2.1.3
(3/2016)
14 113 8 468 1 900 341 z 500
68%
1 900
258. SONAF – Slovak National Film Agency a. s.
Royova 27, 831 05, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47819014
číslo žiadosti: 1089/2014-3/2.1.3
SONAF.SK 2.1.3
(3/2014)
10 000 7 500 0 125 z 500
25%
259. SONAF – Slovak National Film Agency a. s.
Royova 27, 831 05, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47819014
číslo žiadosti: 235/2015-3/2.1.3
SONAF.SK 2.1.3
(3/2015)
10 000 7 500 5 000 315 z 500
63%
5 000
260. Stredoeurópsky dom fotografie
Prepoštská 2087/4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 54598133
číslo žiadosti: 203/2023-3/2.1.3
Cena Petra Mihálika Cena Pavla Branka 2.1.3
(3/2023)
14 525 7 655 0 94 z 500
19%
261. Studio Bororo s.r.o.
Baničova 3395/18, 010 15, Žilina
IČO: 53071387
číslo žiadosti: 552/2024-3/2.1.3
Ahoj leto - účasť na festivaloch 2.1.3
(3/2024)
6 768 5 349 3 500 400 z 500
80%
3 500
262. Super film s.r.o.
Mýtna 42, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43824625
číslo žiadosti: 758/2022-3/2.1.3
Účasť filmu Běžná selhání na Giornate degli Autori 2.1.3
(3/2022)
2 433 1 900 1 900 431 z 500
86%
1 900
263. TITANIC s.r.o.
Pavlovova 6, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 31394264
číslo žiadosti: 746/2018-3/2.1.3
ZABEZPEČENIE PREZENTÁCIE FILMU TLMOČNÍK - OSCAR, ZLATÝ GLÓBUS 2.1.3
(3/2018)
77 850 35 000 35 000 475 z 500
95%
264. TITANIC s.r.o.
Pavlovova 6, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 31394264
číslo žiadosti: 91/2018-3/2.1.3
Svetová premiéra filmu TLMOČNÍK na Berlinale - zabezpečenie účasti delegácie, prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2.1.3
(3/2018)
36 200 10 000 10 000 468 z 500
94%
10 000
265. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 116/2016-3/2.1.3
Očami fotografky - výroba DVD (slovenská a anglická verzia) 2.1.3
(3/2016)
4 392 2 325 2 000 392 z 500
78%
2 000
266. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 968/2014-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Krok do Tmy" v zahraničí- (premiéra v Prahe, oscarová projekcia v USA) 2.1.3
(3/2014)
13 994 12 494 0 122 z 500
24%
267. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 115/2016-3/2.1.3
Zlatá lýra DVD 2.1.3
(3/2016)
4 694 2 650 2 000 402 z 500
80%
2 000
268. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 106/2015-3/2.1.3
Krok do Tmy - projekcia na EFM Berlinale 2015 2.1.3
(3/2015)
3 555 2 720 1 500 361 z 500
72%
1 500
269. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 410/2015-3/2.1.3
Výroba cudzojazyčných titulkov do filmu Krok do tmy 2.1.3
(3/2015)
4 194 2 900 1 000 288 z 500
58%
1 000
270. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 121/2016-3/2.1.3
Prezentácia Slovenska 2.1.3
(3/2016)
74 490 50 980 0 189 z 500
38%
271. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 1482/2013-3/2.1.3
Nickyho rodina - viacjazyčné DVD 2.1.3
(3/2013)
14 700 11 300 4 000 358 z 500
72%
4 000
272. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 319/2019-3/2.1.3
ÚČASŤ PROF. ONDREJA ŠULAJA NA V4 CENTRAL EUROPEAN FILM FESTIVAL NA TAIWANE 2.1.3
(3/2019)
2 125 1 825 1 000 422 z 500
84%
1 000
273. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 1375/2013-3/2.1.3
Účasť TRIGON PRODUCTION sro na festivale BMCTE-SPOLU 2.1.3
(3/2013)
3 900 3 400 1 000 367 z 500
73%
1 000
274. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 128/2019-3/2.1.3
Vycestovacia doložka pre Dubčeka – účasť v Taliansku 2.1.3
(3/2019)
4 080 2 860 2 000 410 z 500
82%
2 000
275. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 189/2014-3/2.1.3
Svetová premiéra filmu Krok do tmy a sprievodné akcie 2.1.3
(3/2014)
12 190 9 990 0 124 z 500
25%
276. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 1093/2013-3/2.1.3
„Fokus: Súčasný slovenský film“ na festivale Ars Cameralis 2013 v Katoviciach 2.1.3
(3/2013)
9 700 6 700 5 000 332 z 500
66%
5 000
277. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 141/2014-3/2.1.3
Fokus: Súčasný slovenský film 2014. Obrazy a sny – najoceňovanejšie slovenské filmy, Skopje, Macedónsko 2.1.3
(3/2014)
11 500 8 160 7 000 392 z 500
78%
7 000
278. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 369/2017-3/2.1.3
Prezentácia filmu Atlantída, 2003 na filmovom festivale v Cannes a ďalších 2.1.3
(3/2017)
5 120 3 400 3 000 402 z 500
80%
3 000
279. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1031/2014-3/2.1.3
Prezentácia filmu Comeback na podujatí IDFA Docs for Sale (Market) v Amsterdame 2.1.3
(3/2014)
1 812 1 401 1 200 401 z 500
80%
1 200
280. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 437/2022-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Chlieb náš každodenný" na filmovom festivale v Cannes 2022 a následné premietanie v Paríži 2.1.3
(3/2022)
6 400 4 900 4 500 394 z 500
79%
4 500
281. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 454/2016-3/2.1.3
Prezentácia hraného študentského filmu Prepáčte mi na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2016)
1 500 1 300 500 329 z 500
66%
500
282. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 794/2014-3/2.1.3
Prezentácia študentského filmu a jeho tvorcov na filmovom festivale v San Sebastiane. 2.1.3
(3/2014)
2 520 2 390 0 105 z 500
21%
283. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 303/2019-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Pura Vida" na filmovom festivale v Cannes 2019 2.1.3
(3/2019)
4 785 3 085 3 000 446 z 500
89%
3 000
284. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 905/2015-3/2.1.3
Zahraničná distribúcia animovaného filmu Rosso Papavero 2.1.3
(3/2015)
3 500 3 325 0 200 z 500
40%
285. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 600/2016-3/2.1.3
Aktívna účasť profesorky Zuzany Gindl-Tatárovej, PhD. na medzinárodnom kongrese CILECT a CAPA konferencii a nadväzujúci trojdňový Masterclass na Griffith Film School v Brisbane v Austrálii. 2.1.3
(3/2016)
3 012 1 801 1 600 394 z 500
79%
1 600
286. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 109/2016-3/2.1.3
Prezentácia animovaného filmu Kovbojsko na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2016)
3 000 2 850 1 500 366 z 500
73%
1 500
287. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 540/2017-3/2.1.3
Prezentácia filmu Magic Moments na medzinárodnom filmovom festivale v Toronte 2.1.3
(3/2017)
6 005 4 505 4 000 382 z 500
76%
4 000
288. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 534/2024-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Tento divný deň" na filmovom festivale v Krakowe 2.1.3
(3/2024)
3 800 3 000 2 000 404 z 500
81%
2 000
289. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 221/2022-3/2.1.3
Prezentácia filmu "V plytkej vode" počas festivalu First Look - Museum of Moving Image New York 2.1.3
(3/2022)
6 220 4 570 4 500 441 z 500
88%
4 500
290. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 166/2015-3/2.1.3
Prezentácia animovaného filmu Rosso Papavero na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2015)
3 000 2 850 2 800 412 z 500
82%
2 800
291. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 888/2021-3/2.1.3
Prezentácia študentského filmu "V plytkej vode" na medzinárodnom festivale DOK Leipzig 2021 2.1.3
(3/2021)
1 350 800 800 445 z 500
89%
800
292. Wandal Production, s.r.o.
Mikulášska 1/A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36787311
číslo žiadosti: 761/2017-3/2.1.3
Cesta filmu ČIARA za Oscarom a Zlatým Glóbusom 2.1.3
(3/2017)
148 000 50 000 45 000 443 z 500
89%
45 000
293. Wandal Production, s.r.o.
Mikulášska 1/A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36787311
číslo žiadosti: 491/2017-3/2.1.3
ČIARA - hlavná súťaž KVIFF 2017 2.1.3
(3/2017)
28 350 13 850 10 000 392 z 500
78%
10 000
294. Wandal Production, s.r.o.
Mikulášska 1/A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36787311
číslo žiadosti: 111/2018-3/2.1.3
ČIARA - svetové turné 2.1.3
(3/2018)
48 900 40 000 30 000 416 z 500
83%
30 000
295. Za hranicami o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 1189/2022-3/2.1.3
KINO NA HRANICI - slovenská účasť 2.1.3
(3/2022)
18 850 14 450 7 000 7 000
296. Za hranicami o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 1215/2023-3/2.1.3
Kino na hranici 2024 - slovenská účasť 2.1.3
(3/2023)
19 750 14 950 5 000 346 z 500
69%
297. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30796865
číslo žiadosti: 497/2014-3/2.1.3
EKOTOUR JUNIOR 2.1.3
(3/2014)
38 400 32 200 0 86 z 500
17%
298. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica
Bernolákova 50, 974 05, Banská Bystrica
IČO: 42397529
číslo žiadosti: 198/2016-3/2.1.3
Pocta Ivanovi Palúchovi 2.1.3
(3/2016)
5 270 5 000 0 312 z 500
62%
299. Známa firma s.r.o
Gajova 9, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47160829
číslo žiadosti: 528/2022-3/2.1.3
Strigov - medzinárodná premiéra 2.1.3
(3/2022)
2 750 2 200 2 000 408 z 500
82%
2 000
300. Žudro
Dražická 20, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 31817548
číslo žiadosti: 597/2018-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Ťažká duša" na WOMEXe v Las Palmas 2.1.3
(3/2018)
1 195 980 800 416 z 500
83%
700
 7 728 6983 833 7852 081 3242 026 450
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2024 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.