hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. AH production, s.r.o.
Irkutská 14/D, 851 10, Bratislava - Rusovce
IČO: 36806951
číslo žiadosti: 483/2014-3/2.1.3
COMEBACK - svetová premiéra, účasť delegácie, prihlasovanie na ďalšie podujatia 2.1.3
(3/2014)
7 100 5 780 3 500 384 z 500
77%
3 500
2. AH production, s.r.o.
Irkutská 14/D, 851 10, Bratislava - Rusovce
IČO: 36806951
číslo žiadosti: 634/2015-3/2.1.3
STANKO - svetová premiéra na IFF Warsaw, účasť delegácie, prihlasovanie na ďalšie podujatia 2.1.3
(3/2015)
7 500 5 950 4 000 387 z 500
77%
4 000
3. Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
IČO: 31094970
číslo žiadosti: 268/2013-3/2.1.3
DVD - The best movies Academy of Arts 2.1.3
(3/2013)
4 200 3 700 3 000 353 z 500
71%
3 000
4. APA - Art Production Agency s.r.o.
Na Pasienku 62, 900 25, Chorvátsky Grob
IČO: 35886447
číslo žiadosti: 81/2018-3/2.1.3
OTO 18.ročník 2.1.3
(3/2018)
370 000 30 000 0 253 z 500
51%
5. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 92/2020-3/2.1.3
NEVIDITEĽNÁ - svetová festivalová premiéra 2.1.3
(3/2020)
9 308 8 308 6 000 370 z 500
74%
6 000
6. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 70/2016-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII 2.1.3
(3/2016)
61 150 19 600 10 000 360 z 500
72%
10 000
7. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 353/2015-3/2.1.3
FESTIVAL SLOVENSKÉHO FILMU V DÁNSKU 2.1.3
(3/2015)
24 460 16 890 6 000 356 z 500
71%
6 000
8. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1414/2013-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLIÍ, 2.ročník 2.1.3
(3/2013)
49 250 23 750 15 000 370 z 500
74%
15 000
9. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 486/2020-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 8. ročník 2.1.3
(3/2020)
63 000 14 200 10 000 436 z 500
87%
10 000
10. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 375/2019-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, 7.ročník 2.1.3
(3/2019)
59 350 13 500 10 000 436 z 500
87%
10 000
11. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 375/2017-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, 5.ročník 2.1.3
(3/2017)
68 650 15 800 10 000 399 z 500
80%
10 000
12. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 365/2018-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLII, 6.ročník 2.1.3
(3/2018)
59 000 13 500 12 000 426 z 500
85%
12 000
13. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 607/2014-3/2.1.3
Lyrik na festivaloch 2.1.3
(3/2014)
8 600 8 120 0 121 z 500
24%
14. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1084/2014-3/2.1.3
ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL V AUSTRÁLIÍ 2.1.3
(3/2014)
62 950 21 450 15 000 417 z 500
83%
15 000
15. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 700/2018-3/2.1.3
Journey - svetová premiéra na festivale BIAF 2018 (Južná Kórea) 2.1.3
(3/2018)
1 380 1 230 1 000 428 z 500
86%
16. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 429/2016-3/2.1.3
SUPERBIA - účasť na Semaine de la Critique Cannes 2016 2.1.3
(3/2016)
7 730 5 990 5 000 392 z 500
78%
5 000
17. ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36706787
číslo žiadosti: 778/2019-3/2.1.3
NECH JE SVETLO - podpora kampane národného kandidáta na ceny AMPAS - Oskary 2.1.3
(3/2019)
19 970 17 970 17 914 459 z 500
92%
16 500
18. ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36706787
číslo žiadosti: 763/2016-3/2.1.3
Eva Nová - podpora prezentácie na ceny AMPAS - Oskary 2.1.3
(3/2016)
14 970 14 170 12 000 439 z 500
88%
12 000
19. ARTILERIA, s.r.o.
Drobného 23, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36706787
číslo žiadosti: 378/2019-3/2.1.3
NECH JE SVETLO - svetová festivalová premiéra 2.1.3
(3/2019)
15 460 12 160 10 000 449 z 500
90%
10 000
20. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 907/2015-3/2.1.3
Podpora účasti slovenských tvorcov na festivale Finále Plzeň 2016 2.1.3
(3/2015)
9 760 3 650 0 187 z 500
37%
21. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 787/2016-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie na festivale Finále Plzeň 2017 2.1.3
(3/2016)
6 700 3 300 0 202 z 500
40%
22. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 773/2018-3/2.1.3
CEE Animation 2019 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2018)
10 560 6 550 4 500 456 z 500
91%
3 500
23. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 802/2019-3/2.1.3
CEE Animation 2020 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2019)
11 260 5 570 3 700 428 z 500
86%
4 800
24. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 827/2014-3/2.1.3
Visegrad Animation Forum 2015 (VAF 2015) 2.1.3
(3/2014)
5 195 4 525 3 000 377 z 500
75%
3 000
25. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 784/2016-3/2.1.3
VAF 2017 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2016)
3 940 3 470 3 000 407 z 500
81%
3 000
26. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 762/2017-3/2.1.3
VAF 2018 - Prezentácia SK animácie v zahraničí 2.1.3
(3/2017)
7 700 4 200 3 000 412 z 500
82%
3 000
27. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 196/2014-3/2.1.3
Visegrad Animation Forum 2014 (VAF 2014) 2.1.3
(3/2014)
8 000 7 600 3 500 335 z 500
67%
3 500
28. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 962/2015-3/2.1.3
Visegrad Animation Forum 2016 (VAF 2016) 2.1.3
(3/2015)
6 970 6 300 4 000 378 z 500
76%
4 000
29. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 435/2016-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 42. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti, Česká republika 2.1.3
(3/2016)
9 600 7 000 5 000 388 z 500
78%
5 000
30. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 547/2018-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 44. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2018)
7 040 6 060 5 000 417 z 500
83%
5 000
31. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 368/2015-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 41. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti, Česká republika 2.1.3
(3/2015)
8 350 5 400 5 000 441 z 500
88%
5 000
32. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 481/2017-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 43. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2017)
9 450 7 600 5 000 404 z 500
81%
5 000
33. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 368/2019-3/2.1.3
Prezentácia slovenského filmu na 45. ročníku Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti v Českej republike 2.1.3
(3/2019)
6 400 5 750 5 000 432 z 500
86%
5 000
34. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z.
Hurbanovo námestie 7, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50133985
číslo žiadosti: 127/2019-3/2.1.3
Cena Asociácie slovenských filmových strihačov 2019 2.1.3
(3/2019)
18 980 7 620 3 500 399 z 500
80%
3 500
35. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z.
Hurbanovo námestie 7, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50133985
číslo žiadosti: 799/2016-3/2.1.3
Cena Asociácie slovenských filmových strihačov 2017 2.1.3
(3/2016)
20 935 16 035 0 210 z 500
42%
36. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 453/2013-3/2.1.3
KAMERA 2013 2.1.3
(3/2013)
13 650 6 950 3 000 347 z 500
69%
3 000
37. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 445/2017-3/2.1.3
KAMERA 2017 2.1.3
(3/2017)
18 350 7 000 4 000 386 z 500
77%
4 000
38. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 361/2019-3/2.1.3
KAMERA 2019 2.1.3
(3/2019)
26 700 15 100 7 000 391 z 500
78%
7 000
39. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 656/2015-3/2.1.3
KAMERA 2015 2.1.3
(3/2015)
14 000 5 300 5 000 435 z 500
87%
5 000
40. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 404/2020-3/2.1.3
AMNESTIE - festivalová distribúcia 2.1.3
(3/2020)
8 800 4 900 0 134 z 500
27%
41. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 198/2014-3/2.1.3
Festivalová účasť filmu Kandidát 2.1.3
(3/2014)
15 050 9 450 0 119 z 500
24%
42. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 931/2014-3/2.1.3
Festivalová účasť filmu Kandidát 2.1.3
(3/2014)
7 050 3 900 3 500 415 z 500
83%
3 500
43. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 407/2017-3/2.1.3
STRACH - festivalová distribúcia 2.1.3
(3/2017)
5 750 5 000 0 249 z 500
50%
44. Bad Puppy s.r.o.
Malokarpatské námestie 1125/3, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 52502139
číslo žiadosti: 188/2020-3/2.1.3
FILM EXPO 2020 2.1.3
(3/2020)
72 900 39 900 0 133 z 500
27%
45. BEETLE s.r.o.
Topoľová 3, 900 33, Marianka
IČO: 36737780
číslo žiadosti: 1144/2014-3/2.1.3
HRANA 4 FILMY O MAREKOVI BREZOVSKOM (česká distribúcia) 2.1.3
(3/2014)
10 370 9 230 0 116 z 500
23%
46. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 576/2019-3/2.1.3
SH_T HAPPENS - uvedenie filmu na Biennale a Sundance 2.1.3
(3/2019)
10 290 4 450 4 410 424 z 500
85%
3 800
47. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 140/2016-3/2.1.3
Stabilita - účasť na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2016)
2 600 2 100 1 500 374 z 500
75%
1 500
48. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 428/2015-3/2.1.3
Nina - účasť na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2015)
6 100 3 100 3 000 367 z 500
73%
3 000
49. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 876/2020-3/2.1.3
SH_T HAPPENS - kvalifikácia filmu na Ceny americkej filmovej akadémie 2.1.3
(3/2020)
4 050 3 100 1 600 349 z 500
70%
1 600
50. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 20/2017-3/2.1.3
ŠPINA - svetová premiéra filmu na MFF Rotterdam 2.1.3
(3/2017)
7 320 4 900 3 000 393 z 500
79%
3 000
51. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 663/2013-3/2.1.3
Pandy - účasť na festivaloch 2.1.3
(3/2013)
11 800 6 000 4 000 389 z 500
78%
4 000
52. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 729/2019-3/2.1.3
ŠARKAN - kvalifikácia filmu na Ceny americkej filmovej akadémie 2.1.3
(3/2019)
1 400 1 200 1 200 424 z 500
85%
1 100
53. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 351/2018-3/2.1.3
PRODUCERS ON THE MOVE 2018 - účasť producenta Petra Badača 2.1.3
(3/2018)
4 460 3 600 3 500 418 z 500
84%
3 500
54. BFILM s.r.o.
Vajnorská 18, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45655839
číslo žiadosti: 10/2019-3/2.1.3
ŠARKAN - svetová premiéra filmu na Berlinale 2.1.3
(3/2019)
9 470 3 750 3 000 447 z 500
89%
3 000
55. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 530/2013-3/2.1.3
FÓRUM 2013 2.1.3
(3/2013)
30 580 19 740 5 000 330 z 500
66%
5 000
56. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1083/2013-3/2.1.3
Stretnutie zástupcov národných audiovizuálnych fondov krajín V4 2.1.3
(3/2013)
3 730 3 530 3 000 385 z 500
77%
3 000
57. Cinetype, s.r.o.
Ďurgalova 2, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35834161
číslo žiadosti: 807/2019-3/2.1.3
Mohyla 2.1.3
(3/2019)
4 710 3 360 0 74 z 500
15%
58. CineVision, s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50626272
číslo žiadosti: 94/2018-3/2.1.3
Prezentácia krátkeho hraného filmu Toto nie je o nás na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2018)
3 000 2 700 2 500 400 z 500
80%
2 500
59. D.N.A. s.r.o.
Šancová 3563/100, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35814209
číslo žiadosti: 1055/2020-3/2.1.3
SPRÁVA - kampaň národného kandidáta - Oscary 2021 (AMPAS) a Zlaté Glóbusy (HFPA) 2021 2.1.3
(3/2020)
150 949 45 000 34 000 401 z 500
80%
34 000
60. D.N.A. s.r.o.
Šancová 3563/100, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35814209
číslo žiadosti: 710/2015-3/2.1.3
Medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu Čistič - svetová premiéra 2.1.3
(3/2015)
10 530 4 400 3 500 423 z 500
85%
3 500
61. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 455/2018-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2018)
31 390 24 000 4 000 350 z 500
70%
4 000
62. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 680/2015-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2015)
76 150 40 900 8 000 315 z 500
63%
8 000
63. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 395/2017-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2017)
24 990 19 300 4 000 353 z 500
71%
4 000
64. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 370/2015-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2015)
64 150 53 350 0 107 z 500
21%
65. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 110/2016-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2016)
54 827 47 000 8 000 313 z 500
63%
8 000
66. Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30777810
číslo žiadosti: 452/2019-3/2.1.3
Kino Aréna 2.1.3
(3/2019)
31 390 24 000 0 140 z 500
28%
67. EDIT Studio, s.r.o.
Donnerova 717/17, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46049428
číslo žiadosti: 331/2015-3/2.1.3
Neznámi hrdinovia / The Final Mission 2.1.3
(3/2015)
8 805 6 344 2 500 303 z 500
61%
2 500
68. et cetera group, s.r.o.
Prúdová 3035/12, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 46519793
číslo žiadosti: 842/2015-3/2.1.3
Sedem zhavranelých bratov 2.1.3
(3/2015)
3 778 3 120 2 000 308 z 500
62%
1 000
69. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 526/2013-3/2.1.3
Sneh. Prezentácia na medzinárodných festivaloch. 2.1.3
(3/2013)
9 080 8 030 4 000 363 z 500
73%
4 000
70. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1087/2013-3/2.1.3
SALTO MORTALE 2.1.3
(3/2013)
12 140 8 300 0 112 z 500
22%
71. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1086/2013-3/2.1.3
Tanec medzi črepinami - účasť na Medzinárodnom televíznom festivale Zlatá Praha a distribúcia v ČR 2.1.3
(3/2013)
9 126 3 650 2 500 348 z 500
70%
2 500
72. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 404/2019-3/2.1.3
Súčasný slovenský film - SLOVAK FILM HARVEST 2020 2.1.3
(3/2019)
27 800 18 700 8 000 368 z 500
74%
8 000
73. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 767/2018-3/2.1.3
Súčasný slovenský film - SLOVAK FILM HARVEST 2019 2.1.3
(3/2018)
27 800 18 700 10 000 417 z 500
83%
74. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 754/2017-3/2.1.3
Súčasný slovenský film - Dni slovenského filmu NYC 2.1.3
(3/2017)
16 100 12 250 7 000 383 z 500
77%
7 000
75. Filmtopia s.r.o.
Lovinského 39, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46819002
číslo žiadosti: 138/2016-3/2.1.3
Slovak Visual: Prehliadka slovenského filmu v Brazílii 2.1.3
(3/2016)
25 800 9 150 8 000 395 z 500
79%
8 000
76. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 543/2015-3/2.1.3
Prezentácia projektu "WEBSTEROVCI" na CARTOON FORUM TOULOUSE 2015 2.1.3
(3/2015)
3 140 2 100 0 83 z 500
17%
77. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 771/2018-3/2.1.3
Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla ( TV špeciál) - prezentácia v zahraničí 2.1.3
(3/2018)
9 900 6 400 0 152 z 500
30%
78. Formats Pro Media s.r.o.
Púpavova 35, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 45531854
číslo žiadosti: 1068/2013-3/2.1.3
Exponáty, alebo pribehy z kaštiela 2.1.3
(3/2013)
8 050 7 250 3 000 314 z 500
63%
3 000
79. FULLEYE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 50499165
číslo žiadosti: 729/2018-3/2.1.3
NOSFERATU VR / SYNTHESY VR / BEYOND SIN VR - účasť na VR festivaloch 2.1.3
(3/2018)
34 000 29 000 0 134 z 500
27%
80. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 74/2020-3/2.1.3
ŠARLATÁN 2.1.3
(3/2020)
26 050 12 800 7 000 347 z 500
69%
7 000
81. FURIA FILM s.r.o.
Ferienčíkova 1, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36681971
číslo žiadosti: 885/2014-3/2.1.3
V tichu 2.1.3
(3/2014)
13 450 7 100 4 500 379 z 500
76%
4 500
82. Hailstone s.r.o.
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
IČO: 47392371
číslo žiadosti: 393/2014-3/2.1.3
ABSOLVENTI/ Sloboda nie je zadarmo 2.1.3
(3/2014)
7 500 5 450 2 500 317 z 500
63%
2 500
83. Hailstone s.r.o.
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
IČO: 47392371
číslo žiadosti: 757/2019-3/2.1.3
DOBRÁ SMRŤ - účasť na festivale DocsMX 2019 v Mexico City 2.1.3
(3/2019)
1 535 1 200 1 200 429 z 500
86%
1 100
84. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 740/2016-3/2.1.3
Diera v hlave - svetová a medzinárodná premiéra 2.1.3
(3/2016)
13 170 6 460 4 000 415 z 500
83%
4 000
85. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 449/2016-3/2.1.3
Diera v hlave - festivalová účasť 2.1.3
(3/2016)
19 900 7 220 0 229 z 500
46%
86. Hulapa film, s. r. o.
Riazanská 36, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45461163
číslo žiadosti: 43/2017-3/2.1.3
PIATA LOĎ - prezentácia filmu v zahraničí na svetovej premiére na MFF BERLINALE 2017 a následných festivaloch 2.1.3
(3/2017)
22 960 11 900 10 000 423 z 500
85%
10 000
87. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 376/2017-3/2.1.3
28. Igric 2017 2.1.3
(3/2017)
83 440 29 990 15 000 369 z 500
74%
15 000
88. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 440/2014-3/2.1.3
25. Igric 2014 2.1.3
(3/2014)
20 200 16 300 12 000 361 z 500
72%
12 000
89. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 103/2016-3/2.1.3
27. Igric 2016 2.1.3
(3/2016)
91 010 45 560 18 000 342 z 500
68%
18 000
90. ilovefilm s.r.o.
Športová 121/7, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35691859
číslo žiadosti: 163/2015-3/2.1.3
26. Igric 2015 2.1.3
(3/2015)
23 000 19 100 14 000 390 z 500
78%
14 000
91. JandL, marketing a reklama, s.r.o.
Štefánikova 6, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31356036
číslo žiadosti: 537/2020-3/2.1.3
realizácia kampane na podporu distribúcie slovenských filmov a návštevnosti kín IDEM DO KINA 2.1.3
(3/2020)
54 386 13 046 13 000 450 z 500
90%
13 000
92. KFS production, s. r. o.
134, 900 46, Most pri Bratislave
IČO: 44168870
číslo žiadosti: 767/2017-3/2.1.3
Prezentácia slovenských filmov a tvorcov v rámci prehliadky Czech-In 2.1.3
(3/2017)
18 300 8 900 0 275 z 500
55%
93. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 34017526
číslo žiadosti: 190/2014-3/2.1.3
Prezentácia krátkeho dokumentárno-hraného filmu HRA NIELEN NA VLASTNOM PIESOČKU na medzinárodných filmových festivaloch a podujatiach v zahraničí 2.1.3
(3/2014)
10 190 9 020 1 000 285 z 500
57%
1 000
94. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 830/2019-3/2.1.3
SKUTOK SA STAL 2.1.3
(3/2019)
7 058 3 889 3 800 405 z 500
81%
3 200
95. MAO production s.r.o.
Tematínska 2, 851 05, Bratislava - Petržalka
IČO: 35910704
číslo žiadosti: 867/2014-3/2.1.3
Čierna a biela 2.1.3
(3/2014)
5 750 2 650 1 500 340 z 500
68%
1 500
96. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 31444873
číslo žiadosti: 801/2019-3/2.1.3
Noc filmových nádejí 2019 2.1.3
(3/2019)
17 563 14 515 14 000 429 z 500
86%
12 500
97. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 193/2014-3/2.1.3
VŠETKY MOJE DETI - prezentácia slovenského nezávislého dokumentárneho filmu v ČR 2.1.3
(3/2014)
7 090 2 990 2 900 372 z 500
74%
2 900
98. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 84/2019-3/2.1.3
KAPELA na festivale JEDEN SVĚT v ČR 2.1.3
(3/2019)
3 275 2 345 2 300 430 z 500
86%
2 300
99. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 123/2016-3/2.1.3
FARBY PIESKU - prezentácia a distribúcia slovenského dokumentárneho filmu v ČR 2.1.3
(3/2016)
10 820 4 730 2 000 346 z 500
69%
2 000
100. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 686/2018-3/2.1.3
KAPELA prezentácia na XXXIV.festivale vo Varšave 2.1.3
(3/2018)
8 480 6 730 4 000 395 z 500
79%
3 000
101. Mediálny Hlas - Media Voice
Československej armády 1927/40, 972 51, Handlová
IČO: 48414085
číslo žiadosti: 424/2021-3/2.1.3
AKO SOM SA STALA PARTIZÁNKOU - účasť na svetovej premiére na goEast Film Festival a zahraničných filmových festivaloch 2.1.3
(3/2021)
9 760 7 590 7 000 433 z 500
87%
7 000
102. Mediapulz s.r.o.
Klemensova 5, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36615153
číslo žiadosti: 711/2017-3/2.1.3
SIFF 2017 2.1.3
(3/2017)
830 730 400 405 z 500
81%
400
103. MIRAFOX, s.r.o.
Rajská 8, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36755320
číslo žiadosti: 522/2013-3/2.1.3
Producers on the Move 2013, MFF Cannes 2013 – účasť na projekte: Mira Fornay (spoločnosť MIRAFOX) 2.1.3
(3/2013)
4 940 4 390 3 000 364 z 500
73%
3 000
104. MIRAFOX, s.r.o.
Rajská 8, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36755320
číslo žiadosti: 1328/2013-3/2.1.3
Môj pes Killer - nominácie 26. udeľovanía Európskych filmových cien 2.1.3
(3/2013)
3 900 3 700 2 500 348 z 500
70%
2 500
105. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
Nejedlého 53, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 37308599
číslo žiadosti: 1521/2013-3/2.1.3
Slovenský film v Argentíne 2.1.3
(3/2013)
19 504 16 064 0 81 z 500
16%
106. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 834/2019-3/2.1.3
Raj na zemi - festivaly 2.1.3
(3/2019)
9 000 6 000 0 172 z 500
34%
107. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 869/2014-3/2.1.3
Slovensko 2.0 - festivaly 2.1.3
(3/2014)
9 900 4 800 2 500 339 z 500
68%
2 500
108. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 487/2014-3/2.1.3
Slovensko 2.0 - festivaly 2.1.3
(3/2014)
8 200 5 000 0 76 z 500
15%
109. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 502/2013-3/2.1.3
Účasť delegácie k filmu ĎAKUJEM, DOBRE na MFF Rotterdam a účasť tohto filmu na ďalších medzinárodných festivaloch 2.1.3
(3/2013)
11 200 7 800 3 000 345 z 500
69%
3 000
110. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 403/2015-3/2.1.3
Deti - festivaly 2.1.3
(3/2015)
10 500 5 200 2 000 316 z 500
63%
2 000
111. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 735/2015-3/2.1.3
Deti - festivaly 2.1.3
(3/2015)
8 800 3 200 2 500 404 z 500
81%
2 500
112. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 404/2015-3/2.1.3
Účasť na Producers Network na Marché du Film v Cannes 2.1.3
(3/2015)
4 200 3 200 0 77 z 500
15%
113. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 486/2014-3/2.1.3
Deti - festivaly 2.1.3
(3/2014)
9 400 5 900 0 90 z 500
18%
114. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 194/2014-3/2.1.3
Producers on the Move 2014, MFF Cannes - účasť na projekte - Mátyás Prikler 2.1.3
(3/2014)
5 000 4 200 3 000 381 z 500
76%
3 000
115. MULTIKULTÚRA V NÁS
Pekná cesta 9, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 42182964
číslo žiadosti: 192/2014-3/2.1.3
Prezentácia krátkeho hraného filmu PSISTA FUTBALISTA na medzinárodných filmových festivaloch a podujatiach v zahraničí 2.1.3
(3/2014)
10 190 9 020 1 000 284 z 500
57%
1 000
116. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1122/2013-3/2.1.3
Poďme hovoriť o... 2.1.3
(3/2013)
10 760 10 200 0 103 z 500
21%
117. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 527/2013-3/2.1.3
Séria Diskusií: Ako sa vám páči? 2.1.3
(3/2013)
15 950 15 150 0 98 z 500
20%
118. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 407/2015-3/2.1.3
Slovenský fokus na podujatí Visegrad Film Festival 2.1.3
(3/2015)
18 960 9 940 0 111 z 500
22%
119. Oľga Marošová - OLI
Donska 20, 841 06, Bratislava - Záhorská Bystrica
IČO: 34998730
číslo žiadosti: 143/2018-3/2.1.3
29.Igric 2018 2.1.3
(3/2018)
94 230 34 680 18 000 395 z 500
79%
18 000
120. partizanfilm s.r.o
Havlíčkova 40, 040 01, Košice - Sever
IČO: 36816981
číslo žiadosti: 453/2019-3/2.1.3
Hluché dni - Svetová premiéra na KVIFF a ďalšia festivalová účasť 2.1.3
(3/2019)
18 600 14 000 6 000 377 z 500
75%
6 000
121. Peter Kerekes s.r.o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 35932368
číslo žiadosti: 104/2014-3/2.1.3
Prezentácia filmu Zamatoví teroristi na MFF Berlinale a účasť tohto filmu na ďalších medzinárodných festivaloch 2.1.3
(3/2014)
13 388 9 968 3 700 371 z 500
74%
3 700
122. plackartnyj s.r.o.
Tylova 1044/19, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47691433
číslo žiadosti: 770/2014-3/2.1.3
Fongopolis. Medzinárodná festivalová distribúcia. 2.1.3
(3/2014)
3 617 2 617 2 000 383 z 500
77%
2 000
123. plackartnyj s.r.o.
Tylova 1044/19, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47691433
číslo žiadosti: 394/2017-3/2.1.3
39 týždňov, 6 dní - zabezpečenie účasti AVD na podujatiach v zahraničí 2.1.3
(3/2017)
6 420 3 870 2 000 356 z 500
71%
2 000
124. Povykom
Moravské Lieskové 284, 916 42, Moravské Lieskové
IČO: 42372631
číslo žiadosti: 1090/2014-3/2.1.3
Internetový portál SlovenskýFilm.com 2.1.3
(3/2014)
18 300 16 300 0 120 z 500
24%
125. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 184/2016-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2016 2.1.3
(3/2016)
2 200 1 250 0 364 z 500
73%
126. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 459/2016-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2016 2.1.3
(3/2016)
2 250 1 400 1 000 365 z 500
73%
1 000
127. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 240/2014-3/2.1.3
Slovak Short Cinema 2014 2.1.3
(3/2014)
2 240 1 200 1 100 369 z 500
74%
1 100
128. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 571/2019-3/2.1.3
Premiéra filmu Pomaľované vtáča v hlavnej súťaži a prezentácia českej a slovenskej kinematografie na MFF Benátky 2019 2.1.3
(3/2019)
114 464 25 000 16 800 425 z 500
85%
21 250
129. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 38/2018-3/2.1.3
HMYZ - svetová premiéra filmu v Rotterdame 2.1.3
(3/2018)
3 550 1 700 1 700 437 z 500
87%
1 700
130. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 516/2016-3/2.1.3
svetová premiéra filmu Učiteľka v súťaži MFF Karlove Vary 2.1.3
(3/2016)
6 720 3 500 3 000 417 z 500
83%
3 000
131. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 79/2019-3/2.1.3
Medzinárodná premiéra filmu TOMAN 2.1.3
(3/2019)
2 930 1 300 1 000 445 z 500
89%
1 000
132. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 35/2020-3/2.1.3
Alchymická pec - medzinárodná premiéra filmu na MFF Rotterdam 2.1.3
(3/2020)
4 000 2 000 1 500 393 z 500
79%
1 500
133. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 823/2016-3/2.1.3
Uvedenie filmu Hotel Úsvit na IDFA 2.1.3
(3/2016)
6 884 5 297 5 000 401 z 500
80%
5 000
134. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 500/2017-3/2.1.3
Nina - Svetová premiéra na KVIFF a ďalšia festivalová účasť 2.1.3
(3/2017)
22 600 15 950 14 000 425 z 500
85%
14 000
135. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 65/2020-3/2.1.3
Účasť Punkchart films na 70. ročníku Berlinale 2.1.3
(3/2020)
27 300 18 000 13 000 368 z 500
74%
13 000
136. Rudolf Biermann
Pernek 346, 900 53, Pernek
IČO: 41532287
číslo žiadosti: 24/2017-3/2.1.3
MASARYK 2.1.3
(3/2017)
53 138 20 000 0 285 z 500
57%
137. S-MEDIA.TV s.r.o.
Sliačska 1/E, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 51171201
číslo žiadosti: 193/2020-3/2.1.3
Prezentácia slovenských audiovizuálnych diel na medzinárodných filmových festivaloch a filmových trhoch 2.1.3
(3/2020)
69 140 46 700 0 81 z 500
16%
138. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 868/2015-3/2.1.3
KOZA - podpora prezentacie filmu KOZA v ramci nominacie na ceny AMPAS (OSCARS) 2.1.3
(3/2015)
93 535 46 400 15 000 335 z 500
67%
15 000
139. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 111/2015-3/2.1.3
KOZA - medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu s ťažiskom na celosvetovú premiéru na MFF BERLINALE 2015. 2.1.3
(3/2015)
41 528 20 870 5 000 319 z 500
64%
5 000
140. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 391/2017-3/2.1.3
OUT - CANNES 2017 (UN CERTAIN REGARD) 2.1.3
(3/2017)
73 990 36 880 10 000 348 z 500
70%
10 000
141. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 630/2015-3/2.1.3
KOZA - medzinárodná prezentácia celovečerného hraného filmu na MFF TORONTO 2015. 2.1.3
(3/2015)
14 110 5 720 4 500 384 z 500
77%
4 500
142. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 408/2015-3/2.1.3
PRODUCER ON THE MOVE 2015, MFF Cannes 2015 2.1.3
(3/2015)
3 950 3 500 2 500 376 z 500
75%
2 500
143. Silverart, s.r.o.
Tichá 4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43788131
číslo žiadosti: 351/2017-3/2.1.3
Producers On the Move / Cannes 2017 - Katarína Krnáčová 2.1.3
(3/2017)
4 600 3 800 3 500 423 z 500
85%
3 500
144. Silverart, s.r.o.
Tichá 4, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43788131
číslo žiadosti: 156/2020-3/2.1.3
Letní rebeli - účasť na zahraničných festivaloch 2.1.3
(3/2020)
15 760 9 660 8 000 418 z 500
84%
8 000
145. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 1125/2013-3/2.1.3
Fénix alebo Tri dni pre slovenský film 2.1.3
(3/2013)
47 339 19 832 0 112 z 500
22%
146. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 122/2016-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2016 2.1.3
(3/2016)
6 201 5 663 4 000 399 z 500
80%
4 000
147. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 124/2017-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2017 2.1.3
(3/2017)
4 711 4 183 4 000 411 z 500
82%
4 000
148. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 60/2019-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2019 2.1.3
(3/2019)
4 543 4 030 3 500 455 z 500
91%
3 500
149. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 510/2013-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2013 2.1.3
(3/2013)
12 673 11 773 4 000 352 z 500
70%
4 000
150. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 168/2014-3/2.1.3
Národná filmová cena Slnko v sieti 2014 2.1.3
(3/2014)
74 730 45 630 40 000 414 z 500
83%
40 000
151. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 452/2021-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2021 2.1.3
(3/2021)
4 543 4 030 3 800 443 z 500
89%
3 800
152. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 92/2018-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2018 2.1.3
(3/2018)
4 516 3 878 3 500 446 z 500
89%
3 500
153. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 745/2016-3/2.1.3
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2017 2.1.3
(3/2016)
24 886 19 776 15 000 399 z 500
80%
15 000
154. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 150/2014-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2014 2.1.3
(3/2014)
6 012 5 474 3 000 380 z 500
76%
3 000
155. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1459/2013-3/2.1.3
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2014 2.1.3
(3/2013)
17 902 15 502 8 000 370 z 500
74%
8 000
156. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 474/2020-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2020 2.1.3
(3/2020)
4 543 4 030 3 500 438 z 500
88%
3 500
157. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 162/2015-3/2.1.3
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2015 2.1.3
(3/2015)
5 304 4 676 3 500 413 z 500
83%
3 500
158. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 679/2015-3/2.1.3
Príprava národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2016 2.1.3
(3/2015)
22 535 19 835 15 000 405 z 500
81%
15 000
159. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 73/2017-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2017 2.1.3
(3/2017)
8 446 7 100 5 000 409 z 500
82%
5 000
160. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 226/2020-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2020 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2020)
11 800 10 450 8 000 461 z 500
92%
8 000
161. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 439/2014-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2014 2.1.3
(3/2014)
8 550 7 150 5 000 398 z 500
80%
5 000
162. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 430/2016-3/2.1.3
Slovensko ako hosť trhu CineLink/MFF Sarajevo 2016 2.1.3
(3/2016)
8 600 5 970 0 341 z 500
68%
163. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 50/2019-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2019 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2019)
12 046 10 700 8 000 453 z 500
91%
8 000
164. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 71/2013-3/2.1.3
Projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí 2013 2.1.3
(3/2013)
120 000 40 000 28 000 422 z 500
84%
28 000
165. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 77/2018-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2018 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2018)
12 046 10 700 10 000 454 z 500
91%
10 000
166. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 354/2015-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2015 2.1.3
(3/2015)
8 596 7 150 5 000 454 z 500
91%
5 000
167. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 68/2016-3/2.1.3
Film New Europe – slovenská sekcia 2016 2.1.3
(3/2016)
8 396 7 100 5 000 382 z 500
76%
5 000
168. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 199/2021-3/2.1.3
Propagácia slovenskej audiovízie 2021 - Film New Europe, Cineuropa 2.1.3
(3/2021)
11 800 10 450 8 000 425 z 500
85%
8 000
169. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 511/2013-3/2.1.3
24. Igric 2013 2.1.3
(3/2013)
9 600 6 250 3 000 363 z 500
73%
3 000
170. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 76/2019-3/2.1.3
30. Igric 2019 2.1.3
(3/2019)
117 450 49 900 20 000 395 z 500
79%
20 000
171. Slovenský filmový zväz
Hálkova 34, 83103, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00587109
číslo žiadosti: 485/2020-3/2.1.3
31. Igric 2020 2.1.3
(3/2020)
107 025 39 950 20 000 337 z 500
67%
20 000
172. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 797/2016-3/2.1.3
ČERVENÝ KAPITÁN - medzinárodná premiéra na BLACK NIGHTS IFF Tallinn (A festival) a ACE- propagácia slovenskej audiovizuálnej kultúry v zahraničí (projekt Samko Tále) 2.1.3
(3/2016)
14 113 8 468 1 900 341 z 500
68%
1 900
173. SONAF – Slovak National Film Agency a. s.
Royova 27, 831 05, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47819014
číslo žiadosti: 1089/2014-3/2.1.3
SONAF.SK 2.1.3
(3/2014)
10 000 7 500 0 125 z 500
25%
174. SONAF – Slovak National Film Agency a. s.
Royova 27, 831 05, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47819014
číslo žiadosti: 235/2015-3/2.1.3
SONAF.SK 2.1.3
(3/2015)
10 000 7 500 5 000 315 z 500
63%
5 000
175. TITANIC s.r.o.
Pavlovova 6, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 31394264
číslo žiadosti: 746/2018-3/2.1.3
ZABEZPEČENIE PREZENTÁCIE FILMU TLMOČNÍK - OSCAR, ZLATÝ GLÓBUS 2.1.3
(3/2018)
77 850 35 000 35 000 475 z 500
95%
176. TITANIC s.r.o.
Pavlovova 6, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 31394264
číslo žiadosti: 91/2018-3/2.1.3
Svetová premiéra filmu TLMOČNÍK na Berlinale - zabezpečenie účasti delegácie, prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2.1.3
(3/2018)
36 200 10 000 10 000 468 z 500
94%
10 000
177. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 116/2016-3/2.1.3
Očami fotografky - výroba DVD (slovenská a anglická verzia) 2.1.3
(3/2016)
4 392 2 325 2 000 392 z 500
78%
2 000
178. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 968/2014-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Krok do Tmy" v zahraničí- (premiéra v Prahe, oscarová projekcia v USA) 2.1.3
(3/2014)
13 994 12 494 0 122 z 500
24%
179. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 115/2016-3/2.1.3
Zlatá lýra DVD 2.1.3
(3/2016)
4 694 2 650 2 000 402 z 500
80%
2 000
180. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 106/2015-3/2.1.3
Krok do Tmy - projekcia na EFM Berlinale 2015 2.1.3
(3/2015)
3 555 2 720 1 500 361 z 500
72%
1 500
181. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 410/2015-3/2.1.3
Výroba cudzojazyčných titulkov do filmu Krok do tmy 2.1.3
(3/2015)
4 194 2 900 1 000 288 z 500
58%
1 000
182. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 121/2016-3/2.1.3
Prezentácia Slovenska 2.1.3
(3/2016)
74 490 50 980 0 189 z 500
38%
183. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 1482/2013-3/2.1.3
Nickyho rodina - viacjazyčné DVD 2.1.3
(3/2013)
14 700 11 300 4 000 358 z 500
72%
4 000
184. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 319/2019-3/2.1.3
ÚČASŤ PROF. ONDREJA ŠULAJA NA V4 CENTRAL EUROPEAN FILM FESTIVAL NA TAIWANE 2.1.3
(3/2019)
2 125 1 825 1 000 422 z 500
84%
1 000
185. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 1375/2013-3/2.1.3
Účasť TRIGON PRODUCTION sro na festivale BMCTE-SPOLU 2.1.3
(3/2013)
3 900 3 400 1 000 367 z 500
73%
1 000
186. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 128/2019-3/2.1.3
Vycestovacia doložka pre Dubčeka – účasť v Taliansku 2.1.3
(3/2019)
4 080 2 860 2 000 410 z 500
82%
2 000
187. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 189/2014-3/2.1.3
Svetová premiéra filmu Krok do tmy a sprievodné akcie 2.1.3
(3/2014)
12 190 9 990 0 124 z 500
25%
188. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 1093/2013-3/2.1.3
„Fokus: Súčasný slovenský film“ na festivale Ars Cameralis 2013 v Katoviciach 2.1.3
(3/2013)
9 700 6 700 5 000 332 z 500
66%
5 000
189. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 141/2014-3/2.1.3
Fokus: Súčasný slovenský film 2014. Obrazy a sny – najoceňovanejšie slovenské filmy, Skopje, Macedónsko 2.1.3
(3/2014)
11 500 8 160 7 000 392 z 500
78%
7 000
190. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 369/2017-3/2.1.3
Prezentácia filmu Atlantída, 2003 na filmovom festivale v Cannes a ďalších 2.1.3
(3/2017)
5 120 3 400 3 000 402 z 500
80%
3 000
191. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1031/2014-3/2.1.3
Prezentácia filmu Comeback na podujatí IDFA Docs for Sale (Market) v Amsterdame 2.1.3
(3/2014)
1 812 1 401 1 200 401 z 500
80%
1 200
192. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 454/2016-3/2.1.3
Prezentácia hraného študentského filmu Prepáčte mi na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2016)
1 500 1 300 500 329 z 500
66%
500
193. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 794/2014-3/2.1.3
Prezentácia študentského filmu a jeho tvorcov na filmovom festivale v San Sebastiane. 2.1.3
(3/2014)
2 520 2 390 0 105 z 500
21%
194. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 303/2019-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Pura Vida" na filmovom festivale v Cannes 2019 2.1.3
(3/2019)
4 785 3 085 3 000 446 z 500
89%
3 000
195. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 905/2015-3/2.1.3
Zahraničná distribúcia animovaného filmu Rosso Papavero 2.1.3
(3/2015)
3 500 3 325 0 200 z 500
40%
196. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 600/2016-3/2.1.3
Aktívna účasť profesorky Zuzany Gindl-Tatárovej, PhD. na medzinárodnom kongrese CILECT a CAPA konferencii a nadväzujúci trojdňový Masterclass na Griffith Film School v Brisbane v Austrálii. 2.1.3
(3/2016)
3 012 1 801 1 600 394 z 500
79%
1 600
197. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 109/2016-3/2.1.3
Prezentácia animovaného filmu Kovbojsko na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2016)
3 000 2 850 1 500 366 z 500
73%
1 500
198. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 540/2017-3/2.1.3
Prezentácia filmu Magic Moments na medzinárodnom filmovom festivale v Toronte 2.1.3
(3/2017)
6 005 4 505 4 000 382 z 500
76%
4 000
199. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 166/2015-3/2.1.3
Prezentácia animovaného filmu Rosso Papavero na filmových festivaloch 2.1.3
(3/2015)
3 000 2 850 2 800 412 z 500
82%
2 800
200. Wandal Production, s.r.o.
Mikulášska 1/A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36787311
číslo žiadosti: 761/2017-3/2.1.3
Cesta filmu ČIARA za Oscarom a Zlatým Glóbusom 2.1.3
(3/2017)
148 000 50 000 45 000 443 z 500
89%
45 000
201. Wandal Production, s.r.o.
Mikulášska 1/A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36787311
číslo žiadosti: 491/2017-3/2.1.3
ČIARA - hlavná súťaž KVIFF 2017 2.1.3
(3/2017)
28 350 13 850 10 000 392 z 500
78%
10 000
202. Wandal Production, s.r.o.
Mikulášska 1/A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36787311
číslo žiadosti: 111/2018-3/2.1.3
ČIARA - svetové turné 2.1.3
(3/2018)
48 900 40 000 30 000 416 z 500
83%
30 000
203. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ
Zadunajská cesta 12, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 30796865
číslo žiadosti: 497/2014-3/2.1.3
EKOTOUR JUNIOR 2.1.3
(3/2014)
38 400 32 200 0 86 z 500
17%
204. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica
Bernolákova 50, 974 05, Banská Bystrica
IČO: 42397529
číslo žiadosti: 198/2016-3/2.1.3
Pocta Ivanovi Palúchovi 2.1.3
(3/2016)
5 270 5 000 0 312 z 500
62%
205. Žudro
Dražická 20, 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 31817548
číslo žiadosti: 597/2018-3/2.1.3
Prezentácia filmu "Ťažká duša" na WOMEXe v Las Palmas 2.1.3
(3/2018)
1 195 980 800 416 z 500
83%
700
 4 653 2972 354 3341 085 8241 037 950
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2021 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.