hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 1805/2012-2/2.2.3
KABÁT 2.2.3
(2/2012)
2 575 1 975 1 250 1 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
116 z 225 111 z 150 80 z 125 191 z 275
51,56 % 74 % 64 % 69,45 %
2. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 96/2012-2/2.2.3
KROK ZA KROKOM na festivaloch 2.2.3
(2/2012)
4 900 3 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,78 % 0 % 0 % 0 %
3. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 262/2010-3/2.2.4
Producers on the move 2010 2.2.3
(3/2010)
4 150 3 100 3 100 3 100
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12,58 13,58 12,58 38,75 86,11 45
4. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1052/2011-1/2.2.3
ČAS GRIMÁS na festivaloch 2.2.3
(1/2011)
6 945 5 545 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
127 z 225 85 z 150 93 z 125 178 z 275
56,44 % 56,67 % 74,40 % 64,73 %
5. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 302/2010-3/2.2.3
X=X+1 2.2.3
(3/2010)
11 180 9 480 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
5 1 6 12 26,67 45
6. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 38/09/1-2010/2.2.3
Slovenský program na Letní filmové škole 2010, Uherské Hradiště 2.2.3
(1/2010)
10 640 9 340 5 000 5 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 8 12 33 73,33 45
7. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 870/2012-2/2.2.4
KAMERA 2012 2.2.3
(2/2012)
13 650 7 550 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 45 z 150 47 z 125 92 z 275
54,67 % 30 % 37,60 % 33,45 %
8. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 715/2012-2/2.2.4
FÓRUM 2012 2.2.3
(2/2012)
24 700 17 690 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 109 z 150 87 z 125 196 z 275
73,33 % 72,67 % 69,60 % 71,27 %
9. Cinetype, s.r.o.
Ďurgalova 2, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35834161
číslo žiadosti: 1046/2012-2/2.2.3
Hviezda 2.2.3
(2/2012)
3 670 2 330 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
131 z 225 80 z 150 78 z 125 158 z 275
58,22 % 53,33 % 62,40 % 57,45 %
10. D.N.A. s.r.o.
Šancová 3563/100, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35814209
číslo žiadosti: 1655/2012-2/2.2.3
Celovečerný film Anjeli na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(2/2012)
10 041 8 007 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
97 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,11 % 0 % 0 % 0 %
11. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 1698/2012-2/2.2.4.
FILMING IN SLOVAKIA 2.2.3
(2/2012)
33 120 25 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
41,78 % 0 % 0 % 0 %
12. FLY UNITED
Levočská 2, 010 08, Žilina
IČO: 37902041
číslo žiadosti: 928/2011-1/2.2.3
Prezentácia Aramisova filmu Cagey Tigers na festivale v Cannes 2.2.3
(1/2011)
18 477 10 616 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 67 z 150 87 z 125 154 z 275
59,56 % 44,67 % 69,60 % 56 %
13. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 650/2010-4/2.2.3
Animovaný film Kamene na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(4/2010)
6 285 5 370 4 000 4 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 13 14 42 93,33 45
14. Fool Moon, s. r. o.
Vištuk 277, 900 85, Vištuk
IČO: 44992122
číslo žiadosti: 980/2011-1/2.2.3
Prezentácia projektu MIMI a LÍZA na CARTOON FORUM SOPOT 2011 2.2.3
(1/2011)
4 100 2 650 2 650 2 650
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 125 z 150 108 z 125 233 z 275
83,11 % 83,33 % 86,40 % 84,73 %
15. GARFIELD FILM s.r.o.
Pernek 346, 900 53, Pernek
IČO: 45240540
číslo žiadosti: 1035/2011-1/2.2.3
CIGÁN 2.2.3
(1/2011)
22 250 17 650 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 225 77 z 150 102 z 125 179 z 275
77,78 % 51,33 % 81,60 % 65,09 %
16. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 674/2010-4/2.2.3
Múry sú vysoké a hrubé (Aleš Votava) 2.2.3
(4/2010)
6 944 5 035 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
4 4 6 14 31,11 45
17. K2 Production s.r.o.
Vavrinecká 54, 831 52, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 44752539
číslo žiadosti: 301/2010-3/2.2.4
Uvedenie dokumentárneho filmu o Alešovi Votavovi Múry sú vysoké a hrubé v Ríme ( pracovný názov ) 2.2.3
(3/2010)
6 000 4 320 1 000 1 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 9 26 57,78 45
18. K2 STUDIO s.r.o.
Oráčska 18, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 31400990
číslo žiadosti: 308/2010-3/2.2.3
V tieni Džingischána 2.2.3
(3/2010)
6 595 3 646 1 000 1 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 8 10 27 60 45
19. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 699/2010-4/2.2.4
Prezentačná kampaň filmu Hranica k získaniu nominácie na cenu Oscar 2.2.3
(4/2010)
33 165 30 865 11 000 11 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 9 11 29 64,44 45
20. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 93/09/1-2010/2.2.3
Zmenil tvár Šanghaja 2.2.3
(1/2010)
34 578 22 938 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 0 5 11 24,44 45
21. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 295/2010-3/2.2.4
Zmenil tvár Šanghaja 2.2.3
(3/2010)
43 155 29 280 19 500 19 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 10 29 64,44 45
22. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
Nejedlého 53, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 37308599
číslo žiadosti: 1806/2012-2/2.2.3
Slovenský film v Argentíne 2.2.3
(2/2012)
27 524 21 914 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
77 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
34,22 % 0 % 0 % 0 %
23. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 296/2010-3/2.2.3
Účasť delegácie k filmu ĎAKUJEM, DOBRE na MFF Cannes a propagácia tohto filmu na ďalších medzinárodných festivaloch 2.2.3
(3/2010)
5 310 4 910 4 900 4 900
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 15 15 45 100 45
24. plaftik, s.r.o.
Brestová 3, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 35846445
číslo žiadosti: 970/2011-1/2.2.3
Animovaný film KTO JE TAM? na medzinárodných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(1/2011)
6 450 5 160 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 225 44 z 150 78 z 125 122 z 275
41,78 % 29,33 % 62,40 % 44,36 %
25. plaftik, s.r.o.
Brestová 3, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 35846445
číslo žiadosti: 1151/2011-1/2.2.3
Animovaný film KTO JE TAM? na medzinárodných festivaloch 2.2.3
(1/2011)
6 450 5 160 1 440
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
156 z 225 75 z 150 86 z 125 161 z 275
69,33 % 50 % 68,80 % 58,55 %
26. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o.
Hradné údolie 9A, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36220418
číslo žiadosti: 1739/2012-2/2.2.3
Až do mesta Aš 2.2.3
(2/2012)
13 710 10 910 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 225 118 z 150 95 z 125 213 z 275
62,67 % 78,67 % 76 % 77,45 %
27. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 284/2011-2/2.2.4
CANNES 2011 - The Marche du Film 2.2.3
(2/2011)
134 983 82 521 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
106 z 225 15 z 150 73 z 125 88 z 275
47,11 % 10 % 58,40 % 32 %
28. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 713/2010-4/2.2.4
BERLÍN 2011 – Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie na Medzinárodnom filmovom festivale a Európskom filmovom trhu 2.2.3
(4/2010)
30 818 23 100 11 000 11 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 11 12 35 77,78 45
29. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 1392/2011-1/2.2.3
CANNES 2011 - The Marche du Film 2.2.3
(1/2011)
113 096 25 942 6 320 6 320
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 225 93 z 150 105 z 125 198 z 275
77,33 % 62 % 84 % 72 %
30. Slovenská asociácia producentov v audiovízii
Grösslingova 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36061182
číslo žiadosti: 86/09/1-2010/2.2.4
Slovenská kinematografia v Európskej únii 2010 2.2.3
(1/2010)
179 048 54 100 23 000 23 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,42 9,42 12,42 36,25 80,56 45
31. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 307/2011-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2011 2.2.3
(2/2011)
14 140 9 540 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
108,75 z 225 41,25 z 150 92,50 z 125 133,75 z 275
48,33 % 27,50 % 74 % 48,64 %
32. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 249/2012-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí 2012 2.2.3
(2/2012)
13 823 10 873 5 800 5 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 84 z 150 95 z 125 179 z 275
61,78 % 56 % 76 % 65,09 %
33. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 310/2010-3/2.2.4
PREZENTÁCIA SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE V ZAHRANIČÍ 2.2.3
(3/2010)
13 605 9 405 9 000 9 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 11 14 39 86,67 45
34. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 940/2011-1/2.2.3
Účasť slovenskej kinematografie na Európskej filmovej cene, cene AMPAS a Film New Europe 2.2.3
(1/2011)
10 871 8 631 6 500 6 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 109 z 150 105 z 125 214 z 275
83,11 % 72,67 % 84 % 77,82 %
35. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1753/2012-2/2.2.4
Podpora slovenskej audiovízie na verejnosti- Stánok slovenskej audiovízie - Vianočné trhy 2012 2.2.3
(2/2012)
8 120 2 170 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
84 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
37,33 % 0 % 0 % 0 %
36. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 411/2012-2/2.2.4
Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí 2012 2.2.3
(2/2012)
120 000 40 000 30 100 30 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 225 113 z 150 114 z 125 227 z 275
84,44 % 75,33 % 91,20 % 82,55 %
37. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 635/2010-4/2.2.3
DOM/ DUM 2.2.3
(4/2010)
92 900 36 600 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 8 28 62,22 45
38. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 837/2011-1/2.2.3
DOM - prezentacia tvorcov a producenta na zaklade vyberu na MFF KARLOVY VARY 2011 {Varety's director to watch} a MFF CANNES 2011 {EFP Producer on the move} 2.2.3
(1/2011)
10 480 5 090 5 090 5 090
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213,75 z 225 143,75 z 150 113,75 z 125 257,50 z 275
95 % 95,83 % 91 % 93,64 %
39. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o.
Šulekova 32, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35737174
číslo žiadosti: 284/2012-2/2.2.4
Červený kapitán - Prezentácia pripravovaného celovečerného filmu na medzinárodných podujatiach a odborných workshopoch 2.2.3
(2/2012)
20 782 8 610 5 200 5 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 109 z 150 97 z 125 206 z 275
70,22 % 72,67 % 77,60 % 74,91 %
40. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 442/2012-2/2.2.3
Mŕtvola musí zomrieť (účasť na zahraničných festivaloch, príprava materiálov a osobná účasť) 2.2.3
(2/2012)
15 300 12 120 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
89 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
39,56 % 0 % 0 % 0 %
41. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 302/2010-3/2.2.4
NICKYHO RODINA - medzinárodné premiéry 2.2.3
(3/2010)
19 000 14 500 18 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 8 14 34 75,56 45
42. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 305/2010-3/2.2.3
Nebo, peklo...zem - festivaly 2.2.3
(3/2010)
7 280 5 450 2 500 2 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 8 11 30 66,67 45
43. TRIGON PRODUCTION s.r.o.
Hríbová 9, 821 05, Bratislava - Ružinov
IČO: 35699507
číslo žiadosti: 1351/2012-2/2.2.4
Zbohom súdruhovia - prezentácia diela na MFF CINEMATIK 2012, spojená s účasťou tvorcov 2.2.3
(2/2012)
12 391 9 150 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 225 40 z 150 80 z 125 120 z 275
50,22 % 26,67 % 64 % 43,64 %
44. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 48/2012-2/2.2.3
Three Days of Slovak Cinema 2012 2.2.3
(2/2012)
14 280 11 280 3 900 3 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 90 z 150 78 z 125 168 z 275
61,78 % 60 % 62,40 % 61,09 %
45. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 320/2010-3/2.2.3
Filmy FTF VŠMU na zahraničných festivaloch a prehliadkach 2.2.3
(3/2010)
10 541 7 841 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 12 15 40 88,89 45
46. Združenie animačný ateliér detí a mládeže
Vrakúnska 29, 821 06, Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO: 42129117
číslo žiadosti: 976/2012-2/2.2.3
Účasť slovenských animovaných filmov pre deti na filmových festivaloch,prehliadkach a verejných podujatiach v zahraničí 2.2.3
(2/2012)
6 700 5 300 4 400 4 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
137 z 225 106 z 150 87 z 125 193 z 275
60,89 % 70,67 % 69,60 % 70,18 %
 1 214 722656 564229 150219 710
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.