hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 795/2020-9/2.3
kino Akropola Kremnica 2020 - 2021 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
2. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 399/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Akropola Kremnica 2.3
(1/2023)
435 391 391 410 z 500
82%
391
3. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 267/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tatra Komárno 2.3
(1/2020)
2 869 2 581 2 581 480 z 500
96%
2 581
4. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 212/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tatra Komárno 2.3
(1/2018)
3 791 3 411 3 411 500 z 500
100%
3 411
5. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 185/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tatra Komárno 2.3
(1/2019)
1 145 1 030 1 030 483 z 500
97%
1 030
6. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 252/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tatra Komárno 2.3
(1/2021)
0 0 2 821 500 z 500
100%
2 821
7. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 677/2020-9/2.3
Projekt mimoriadnej podpory na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky Kina Tatra v Komárne 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
8. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 238/2015-8/2.3
SLOVENSKÉ FILMY V KINE MLADOSŤ 2.3
(8/2015)
8 019 4 614 4 614 500 z 500
100%
4 614
9. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 771/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
10. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 272/2018-1/2.3
SLOVENSKÉ FILMY V KINE MLADOSŤ 2017 2.3
(1/2018)
8 539 7 684 7 684 500 z 500
100%
7 684
11. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 313/2022-1/2.3
Európske filmy v kine MLADOSŤ 2.3
(1/2022)
0 0 1 914 460 z 500
92%
1 914
12. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 275/2020-1/2.3
SLOVENSKÉ FILMY V KINE MLADOSŤ 2019 2.3
(1/2020)
7 245 6 519 6 519 500 z 500
100%
6 519
13. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 299/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Mladosť Bratislava 2.3
(1/2023)
6 775 6 096 6 096 415 z 500
83%
6 096
14. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 220/2019-1/2.3
SLOVENSKÉ FILMY V KINE MLADOSŤ 2018 2.3
(1/2019)
3 153 2 837 2 837 488 z 500
98%
2 837
15. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 193/2017-1/2.3
SLOVENSKE FILMY V KINE MLADOSŤ 2016 2.3
(1/2017)
18 933 11 103 11 103 500 z 500
100%
11 103
16. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 382/2021-1/2.3
Európske filmy v kine MLADOSŤ 2.3
(1/2021)
0 0 3 337 500 z 500
100%
3 337
17. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 269/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
3 481 3 132 3 132 485 z 500
97%
3 132
18. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 228/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
2 166 985 985 500 z 500
100%
985
19. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 278/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 471 455 z 500
91%
471
20. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 241/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti Kino Tatra Stará Ľubovňa 2.3
(1/2023)
2 889 2 599 2 599 410 z 500
82%
2 599
21. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 231/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
3 300 2 969 2 969 500 z 500
100%
2 969
22. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 667/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
23. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 240/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 538 500 z 500
100%
1 538
24. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 407/2020-1/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev 2.3
(1/2020)
7 339 6 604 6 604 500 z 500
100%
6 604
25. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 325/2023-1/2.3
Slovenské a európske filmy v Kine Úsmev 2.3
(1/2023)
2 473 2 225 2 225 415 z 500
83%
2 225
26. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 420/2021-1/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev 2.3
(1/2021)
0 0 3 794 500 z 500
100%
3 794
27. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 233/2019-1/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev 2.3
(1/2019)
1 941 1 746 1 746 478 z 500
96%
1 746
28. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 235/2018-1/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev 2.3
(1/2018)
5 237 4 712 4 712 500 z 500
100%
4 712
29. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 782/2020-9/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev počas pandemickej situácie 2.3
(9/2020)
0 0 15 900 500 z 500
100%
15 900
30. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 117/2017-1/2.3
Slovenské filmy v Kine Úsmev 2.3
(1/2017)
3 685 1 834 1 834 500 z 500
100%
1 834
31. Cinema City Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44066490
číslo žiadosti: 785/2020-9/2.3
Cinema City Slovakia s.r.o. - Výzva 9/2020 2.3
(9/2020)
0 0 230 550 500 z 500
100%
230 550
32. Cinema City Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44066490
číslo žiadosti: 376/2022-1/2.3
Cinema City Slovakia s.r.o. - Výzva 1/2022 2.3
(1/2022)
0 0 24 337 455 z 500
91%
24 337
33. Cinema City Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44066490
číslo žiadosti: 387/2021-1/2.3
Cinema City Slovakia s.r.o. - Výzva 1/2021 2.3
(1/2021)
0 0 62 763 500 z 500
100%
62 763
34. Cinema City Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 44066490
číslo žiadosti: 397/2023-1/2.3
Cinema City Slovakia s.r.o.- Výzva 1/2023 2.3
(1/2023)
61 778 55 594 55 594 410 z 500
82%
55 594
35. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 239/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(8/2015)
39 181 17 323 17 323 500 z 500
100%
17 323
36. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 258/2020-1/2.3
CINEMAX Bratislava, s.r.o. 2.3
(1/2020)
37 197 33 473 33 473 490 z 500
98%
33 473
37. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 374/2022-1/2.3
Podpora slovenskej a európskej tvorby v kine CINEMAX BORY 2.3
(1/2022)
0 0 9 718 460 z 500
92%
9 718
38. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 348/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine CINEMAX BORY 2.3
(1/2023)
23 118 20 803 20 803 410 z 500
82%
20 803
39. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 274/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
45 610 41 044 41 044 500 z 500
100%
41 044
40. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 190/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2019)
10 934 9 839 9 839 478 z 500
96%
9 839
41. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 407/2021-1/2.3
PODPORA SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFICKEJ TVORBY V KINE CINEMAX BORY 2.3
(1/2021)
0 0 22 502 500 z 500
100%
22 502
42. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 759/2020-9/2.3
PODPORA SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFICKEJ TVORBY V KINE CINEMAX BRATISLAVA, s.r.o. 2.3
(9/2020)
0 0 95 400 500 z 500
100%
95 400
43. CINEMAX Bratislava, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 47661887
číslo žiadosti: 203/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
34 232 16 379 16 379 500 z 500
100%
16 379
44. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 189/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2019)
82 829 74 537 74 537 483 z 500
97%
74 537
45. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 273/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
263 354 236 992 236 992 500 z 500
100%
236 992
46. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 408/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 198 342 500 z 500
100%
198 342
47. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 240/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(8/2015)
239 021 119 674 119 674 500 z 500
100%
119 674
48. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 758/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 421 350 500 z 500
100%
421 350
49. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 375/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kinách CINEMAX 2.3
(1/2022)
0 0 71 980 460 z 500
92%
71 980
50. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 347/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v sieti kín CINEMAX 2.3
(1/2023)
186 611 167 931 167 931 410 z 500
82%
167 931
51. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 202/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
175 950 92 044 92 044 500 z 500
100%
92 044
52. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 257/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
301 713 271 511 271 511 490 z 500
98%
271 511
53. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 327/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Centrál Park Podhájska 2.3
(1/2023)
2 480 2 231 2 231 410 z 500
82%
2 231
54. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 328/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatra Vráble 2.3
(1/2023)
958 862 862 410 z 500
82%
862
55. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 784/2020-9/2.3
Podpora Kina Tatra Vráble na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
56. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 272/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
4 524 4 071 4 071 485 z 500
97%
4 071
57. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 364/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Centrál Park Podhájska 2.3
(1/2021)
0 0 2 490 500 z 500
100%
2 490
58. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 203/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
2 821 2 538 2 538 500 z 500
100%
2 538
59. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 783/2020-9/2.3
Podpora Kina Centrál Park Podhájska na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
60. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 365/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatra Vráble 2.3
(1/2021)
0 0 123 500 z 500
100%
123
61. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 253/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2019 2.3
(1/2020)
3 313 2 981 2 981 490 z 500
98%
2 981
62. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 218/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2017 2.3
(1/2018)
3 668 3 300 3 300 500 z 500
100%
3 300
63. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 214/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2020 2.3
(1/2021)
0 0 2 156 500 z 500
100%
2 156
64. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 233/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2015 2.3
(8/2015)
3 783 1 764 1 764 500 z 500
100%
1 764
65. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 297/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2021 2.3
(1/2022)
0 0 644 455 z 500
91%
644
66. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 766/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - kompenzácia dopadov koronakrízy 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
67. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 293/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2022 2.3
(1/2023)
2 533 2 279 2 279 410 z 500
82%
2 279
68. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 195/2017-1/2-3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine NOVA Sereď rok 2016 2.3
(1/2017)
2 260 1 019 1 019 500 z 500
100%
1 019
69. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 417/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 180 500 z 500
100%
1 180
70. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 778/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
71. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 219/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(8/2015)
1 668 839 839 500 z 500
100%
839
72. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 209/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
2 136 1 922 1 922 500 z 500
100%
1 922
73. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 261/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Nicolaus 2.3
(1/2023)
1 485 1 336 1 336 410 z 500
82%
1 336
74. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 206/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
2 293 1 112 1 112 500 z 500
100%
1 112
75. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 360/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
1 766 1 589 1 589 485 z 500
97%
1 589
76. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 231/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2019)
501 450 450 474 z 500
95%
450
77. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 274/2022-1/2.3
Európske kino v Handlovej 2.3
(1/2022)
0 0 519 455 z 500
91%
519
78. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 1039/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti v kine Baník v čase korona krízy 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
79. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 210/2017-1/2.3
Slovensko v kine Baník. 2.3
(1/2017)
645 304 304 500 z 500
100%
80. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 242/2023-1/2.3
Európske filmy v kine Baník 2.3
(1/2023)
1 221 1 098 1 098 410 z 500
82%
1 098
81. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 205/2015-8/2.3
Slovenské kino Baník 2.3
(8/2015)
1 300 627 627 500 z 500
100%
627
82. Dom kultúry Púchov
Hoenningovo námestie 2002, 020 01, Púchov
IČO: 00490741
číslo žiadosti: 216/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine DK Púchov 2.3
(8/2015)
2 231 1 180 1 180 500 z 500
100%
1 180
83. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 664/2020-9/2.3
Poď do kina 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
84. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 184/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2019)
1 963 1 766 1 766 478 z 500
96%
1 766
85. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 264/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2020)
3 699 3 328 3 328 485 z 500
97%
3 328
86. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 275/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2022)
0 0 898 455 z 500
91%
898
87. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 208/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2017)
2 381 1 262 1 262 500 z 500
100%
1 262
88. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 228/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2018)
4 524 4 071 4 071 500 z 500
100%
4 071
89. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 206/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Kultúra Námestovo 2.3
(8/2015)
2 809 1 383 1 383 500 z 500
100%
1 383
90. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 212/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2021)
0 0 3 670 500 z 500
100%
3 670
91. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 666/2020-9/2.3
Mimoriadna podpora návštevnosti a prevádzky v Kine Kultúra Námestovo 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
92. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 281/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine Kultúra Námestovo 2.3
(1/2023)
4 703 4 232 4 232 410 z 500
82%
4 232
93. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 201/2015-8/2.3
Slovenský film v modernom digitálnom mestskom kine 2.3
(8/2015)
2 273 1 570 1 570 500 z 500
100%
1 570
94. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 327/2018-1/2.3
Slovenský film v modernom digitálnom mestskom kine III. 2.3
(1/2018)
2 694 2 424 2 424 500 z 500
100%
2 424
95. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 190/2017-1/2.3
Slovenský film v modernom digitálnom mestskom kine II. 2.3
(1/2017)
2 568 1 807 1 807 500 z 500
100%
1 807
96. EuropaCinema ZV s.r.o.
Račianska 96, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36646245
číslo žiadosti: 230/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(8/2015)
8 370 4 963 4 963 500 z 500
100%
4 963
97. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 267/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských a európskych kinematografických diel v Kine Film Europe za rok 2022 2.3
(1/2023)
1 553 1 397 1 397 410 z 500
82%
1 397
98. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1046/2020-9/2.3
Kino Film Europe v časoch korony 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
99. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 388/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti Kina Film Europe 2.3
(1/2021)
0 0 317 500 z 500
100%
317
100. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 296/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti Kina Film Europe 2.3
(1/2022)
0 0 197 455 z 500
91%
197
101. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 275/2018-1/2.3
Slovenské filmy vo Filmovom klube Bytča 2.3
(1/2018)
464 417 417 500 z 500
100%
417
102. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 294/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela premietané v Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(1/2022)
0 0 4 170 455 z 500
91%
4 170
103. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 207/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v multikine Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(8/2015)
8 538 5 349 5 349 500 z 500
100%
5 349
104. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 200/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2017 v multikine Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(1/2018)
14 515 13 062 13 062 500 z 500
100%
13 062
105. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 239/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v multikine Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši v roku 2020 2.3
(1/2021)
0 0 11 560 500 z 500
100%
11 560
106. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 187/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2016 v multikine Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(1/2017)
12 447 7 478 7 478 500 z 500
100%
7 478
107. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 750/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre multikino Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(9/2020)
0 0 23 850 500 z 500
100%
23 850
108. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 282/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v multikine Golden Apple Cinema 2.3
(1/2023)
10 211 9 188 9 188 410 z 500
82%
9 188
109. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 172/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2018 v multikine Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(1/2019)
4 011 3 609 3 609 466 z 500
93%
3 609
110. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 259/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2019 pre multikino Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 2.3
(1/2020)
15 450 13 903 13 903 485 z 500
97%
13 903
111. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 201/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2018)
26 415 23 770 23 770 500 z 500
100%
23 770
112. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 318/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2022)
0 0 8 190 455 z 500
91%
8 190
113. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 317/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine Star Zvolen a Kine Star Lučenec 2.3
(1/2023)
22 952 20 654 20 654 410 z 500
82%
20 654
114. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 768/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(9/2020)
0 0 47 700 500 z 500
100%
47 700
115. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 227/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2019)
7 337 6 602 6 602 473 z 500
95%
6 602
116. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 404/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2021)
0 0 22 844 500 z 500
100%
22 844
117. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 281/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2020)
34 210 30 785 30 785 485 z 500
97%
30 785
118. Kino PO s.r.o.
Grobská 11C, 900 27, Bernolákovo
IČO: 53877187
číslo žiadosti: 346/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine STAR Prešov 2.3
(1/2023)
4 023 3 620 3 620 410 z 500
82%
3 620
119. Kino PO s.r.o.
Grobská 11C, 900 27, Bernolákovo
IČO: 53877187
číslo žiadosti: 321/2022-1/2.3
Podpora návšetvnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 260 450 z 500
90%
260
120. KINO ÚSVIT BETLIAR
Pokroku 314, 049 21, Betliar
IČO: 53167970
číslo žiadosti: 322/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Úsvit, Betliar 2.3
(1/2023)
942 847 847 410 z 500
82%
847
121. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 271/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
7 925 7 131 7 131 480 z 500
96%
7 131
122. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 317/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 1 734 455 z 500
91%
1 734
123. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 362/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 4 510 500 z 500
100%
4 510
124. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 676/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
125. KINOPE s.r.o
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 52546551
číslo žiadosti: 298/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
4 469 4 021 4 021 405 z 500
81%
4 021
126. KINOX.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 46, 900 31, Stupava
IČO: 46287531
číslo žiadosti: 330/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti kina Kultúrka Stupava pre Slovenské a európske projekcie 2.3
(1/2023)
849 764 764 410 z 500
82%
764
127. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
Obrancov mieru 871/1, 962 12, Detva
IČO: 31916503
číslo žiadosti: 323/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti Kino Marína v Detve 2.3
(1/2023)
1 276 1 148 1 148 405 z 500
81%
1 148
128. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve
Obrancov mieru 871/1, 962 12, Detva
IČO: 31916503
číslo žiadosti: 796/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Marína - Detva 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
129. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 273/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenskej kinematografie v kine MIER Modra 2.3
(1/2020)
2 509 2 257 2 257 495 z 500
99%
2 257
130. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 236/2018-1/2.3
Podpora slovenskej kinematografie v kine MIER Modra 2.3
(1/2018)
1 705 1 534 1 534 500 z 500
100%
1 534
131. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 279/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine MIER Modra 2.3
(1/2022)
0 0 845 460 z 500
92%
845
132. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 242/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine MIER Modra 2.3
(1/2021)
0 0 1 474 500 z 500
100%
1 474
133. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 675/2020-9/2.3
Zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kina MIER Modra 2.3
(9/2020)
1 705 1 534 10 200 500 z 500
100%
10 200
134. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 182/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenskej kinematografie v kine MIER Modra 2.3
(1/2019)
1 331 1 197 1 197 482 z 500
96%
1 197
135. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 770/2020-9/2.3
Podpora premietania v Artkine za zrkadlom počas pandemickej situácie 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
136. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 380/2021-1/2.3
Slovenské filmy v Artkine za zrkadlom 2.3
(1/2021)
0 0 661 500 z 500
100%
661
137. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 271/2018-1/2.3
Slovenské filmy v Artkine za zrkadlom 2.3
(1/2018)
1 712 1 540 1 540 500 z 500
100%
138. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 276/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 2 494 460 z 500
92%
2 494
139. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 180/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(8/2015)
5 266 3 645 3 645 500 z 500
100%
3 645
140. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 686/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
141. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 238/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Kulrúra, Ružomberok 2.3
(1/2023)
7 469 6 721 6 721 410 z 500
82%
6 721
142. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 199/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
8 816 7 933 7 933 500 z 500
100%
7 933
143. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 181/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
4 363 2 885 2 885 500 z 500
100%
2 885
144. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 346/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 5 578 500 z 500
100%
5 578
145. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 228/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2019)
3 704 3 333 3 333 483 z 500
97%
3 333
146. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 274/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
9 092 8 181 8 181 495 z 500
99%
8 181
147. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 265/2022-1/2.3
Nevysporiadaná žiadosť
Podpora návštevnosti slovenských a európskych audiovizuálnych diel diel v ArtKine Metro Trenčín. 2.3
(1/2022)
0 0 2 102 460 z 500
92%
2 102
148. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 1061/2020-9/2.3
Podpora uvádzania slovenských a eúropskych audiovizuálnych diel v ArtKine Metro Trenčín. 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
149. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 256/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v ArtKine Metro Trenčín 2.3
(1/2020)
3 175 2 857 2 857 490 z 500
98%
2 857
150. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 392/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských a európskych audiovizuálnych diel diel v ArtKine Metro Trenčín. 2.3
(1/2021)
0 0 2 510 500 z 500
100%
151. Ľubomír Beňo P.ART
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 17769311
číslo žiadosti: 248/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
5 962 5 365 5 365 500 z 500
100%
5 365
152. Ľubomír Beňo P.ART
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 17769311
číslo žiadosti: 214/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské filmové diela 2.3
(8/2015)
2 884 2 008 2 008 500 z 500
100%
2 008
153. Ľubomír Beňo P.ART
Generála Svobodu 1141/3, 958 01, Partizánske
IČO: 17769311
číslo žiadosti: 68/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské filmové diela 2.3
(1/2017)
2 573 1 363 1 363 500 z 500
100%
1 363
154. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01, Topoľčany
IČO: 36728683
číslo žiadosti: 246/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Topoľčany 2.3
(1/2021)
0 0 2 554 500 z 500
100%
2 554
155. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 396/2021-1/2.3
Uvádzanie európskych kinematografických diel v kine Akademik v roku 2020 2.3
(1/2021)
0 0 1 265 500 z 500
100%
1 265
156. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 221/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Akademik 2.3
(8/2015)
2 311 1 270 1 270 500 z 500
100%
1 270
157. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 315/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Akademik v roku 2017 2.3
(1/2018)
2 622 2 359 2 359 500 z 500
100%
2 359
158. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 322/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Akademik 2.3
(1/2022)
0 0 449 455 z 500
91%
449
159. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 673/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti v kine Akademik v čase korona krízy 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
160. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 230/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov v kine Akademik v roku 2016 2.3
(1/2017)
2 057 945 945 500 z 500
100%
945
161. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 258/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Žriedlo, Bardejovské Kúpele 2.3
(1/2023)
2 710 2 438 2 438 410 z 500
82%
2 438
162. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 358/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2020)
4 118 3 705 3 705 485 z 500
97%
3 705
163. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 1057/2020-9/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
164. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 285/2018-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2.3
(1/2018)
3 612 3 250 3 250 500 z 500
100%
3 250
165. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 288/2022-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2022 2.3
(1/2022)
0 0 755 460 z 500
92%
755
166. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 244/2021-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2021 2.3
(1/2021)
0 0 2 172 500 z 500
100%
2 172
167. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 170/2019-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2.3
(1/2019)
743 668 668 478 z 500
96%
668
168. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 291/2023-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2023 2.3
(1/2023)
2 951 2 655 2 655 410 z 500
82%
2 655
169. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 266/2020-1/2.3
Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2.3
(1/2020)
2 882 2 593 2 593 495 z 500
99%
2 593
170. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 1038/2020-9/2.3
Kino Poľana - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
171. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 329/2023-1/2.3
Kino Poľana - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
423 380 380 405 z 500
81%
380
172. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 325/2018-1/2.3
Kino Poľana - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
265 238 238 500 z 500
100%
238
173. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 319/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Kultúra Krupina 2.3
(1/2023)
836 752 752 405 z 500
81%
752
174. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 493/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Krupina 2.3
(1/2020)
1 311 1 179 1 179 490 z 500
98%
1 179
175. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 405/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Krupina 2.3
(1/2021)
0 0 764 500 z 500
100%
764
176. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 207/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Krupine 2.3
(1/2017)
776 345 345 500 z 500
100%
345
177. Mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01, Lučenec
IČO: 00316181
číslo žiadosti: 804/2020-9/2.3
Vráťme mestu Apollo... 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
3 400
178. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 244/2015-8/2.3
Podpora slovenskej kinematografie v kine Mier 2.3
(8/2015)
3 074 1 362 1 362 500 z 500
100%
1 362
179. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 299/2022-1/2.3
Podpora slovenskej a európskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2022)
0 0 1 571 460 z 500
92%
1 571
180. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 324/2018-1/2.3
Podpora slovenskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2018)
5 561 5 004 5 004 500 z 500
100%
5 004
181. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 419/2021-1/2.3
Podpora slovenskej a európskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2021)
0 0 4 425 500 z 500
100%
4 425
182. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 204/2017-1/2.3
Podpora slovenskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2017)
3 741 1 688 1 688 500 z 500
100%
1 688
183. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 264/2023-1/2.3
Podpora slovenskej a európskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2023)
5 067 4 559 4 559 415 z 500
83%
4 559
184. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 277/2020-1/2.3
Podpora slovenskej kinematografie v kine Mier 2.3
(1/2020)
8 005 7 203 7 203 495 z 500
99%
7 203
185. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 779/2020-9/2.3
Podpora kina Mier na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
186. Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 091 01, Stropkov
IČO: 00331007
číslo žiadosti: 1056/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Stropkov 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
187. Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 091 01, Stropkov
IČO: 00331007
číslo žiadosti: 398/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine Stropkov 2.3
(1/2023)
1 175 1 057 1 057 410 z 500
82%
1 057
188. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 1064/2020-9/2.3
Kultúra nás spája 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
189. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 218/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v DK Kino Šaľa 2.3
(8/2015)
1 337 693 693 500 z 500
100%
693
190. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 792/2020-9/2.3
Podpora na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky DK Kino Šaľa v nadväznosti na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
3 400
191. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 320/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine DK Šaľa 2.3
(1/2023)
761 684 684 405 z 500
81%
684
192. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 268/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine DK Šaľa 2.3
(1/2020)
2 206 1 985 1 985 490 z 500
98%
1 985
193. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 194/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v DK Kino Šaľa 2.3
(1/2017)
1 521 735 735 500 z 500
100%
735
194. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 249/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v DK Kino šaľa 2.3
(1/2018)
1 970 1 772 1 772 500 z 500
100%
1 772
195. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 224/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
3 190 2 870 2 870 500 z 500
100%
2 870
196. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 684/2020-9/2.3
Podpora slovenského filmu 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
197. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 243/2021-1/2.3
Lepšia návštevnosť na slovenský film 2.3
(1/2021)
0 0 2 075 500 z 500
100%
2 075
198. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 265/2023-1/2.3
Slovenský film v Trebišove 2.3
(1/2023)
1 987 1 788 1 788 410 z 500
82%
1 788
199. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 230/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
2 739 2 464 2 464 480 z 500
96%
2 464
200. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 238/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Prameň 2.3
(1/2018)
1 244 1 119 1 119 500 z 500
100%
1 119
201. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 196/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Prameň v Trenčianskych Tepliciach 2.3
(8/2015)
1 992 869 869 500 z 500
100%
869
202. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 295/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2022)
0 0 837 455 z 500
91%
837
203. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 210/2018-1/2.3
Zvýšenie podpory návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2018)
3 033 2 729 2 729 500 z 500
100%
2 729
204. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 181/2015-8/2.3
Zvýšenie návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Mier Trstená 2.3
(8/2015)
2 814 1 361 1 361 500 z 500
100%
1 361
205. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 213/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2021)
0 0 2 162 500 z 500
100%
2 162
206. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 658/2020-9/2.3
Mimoriadna podpora návštevnosti a prevádzky Kina Mier Trstená. 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
207. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 357/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2020)
3 593 3 233 3 233 490 z 500
98%
3 233
208. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 263/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2023)
3 963 3 566 3 566 410 z 500
82%
3 566
209. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 182/2017-1/2.3
Podpora návšetvnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2017)
1 178 570 570 500 z 500
100%
570
210. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 173/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Mier Trstená 2.3
(1/2019)
1 065 958 958 478 z 500
96%
958
211. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 209/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran v Poprade 2.3
(1/2017)
5 567 2 841 2 841 500 z 500
100%
2 841
212. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 234/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za rok 2017 2.3
(1/2018)
4 545 4 090 4 090 500 z 500
100%
4 090
213. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 350/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za rok 2021 2.3
(1/2022)
0 0 930 460 z 500
92%
930
214. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 232/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za rok 2018 2.3
(1/2019)
2 255 2 029 2 029 478 z 500
96%
2 029
215. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 253/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za rok 2020 2.3
(1/2021)
0 0 2 635 500 z 500
100%
2 635
216. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 769/2020-9/2.3
Zmiernenie dopadu koronakrízy v kine Tatran Poprad 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
217. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 349/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Tatran za rok 2022 2.3
(1/2023)
4 887 4 397 4 397 415 z 500
83%
4 397
218. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 254/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Tatran za rok 2019 2.3
(1/2020)
7 310 6 578 6 578 495 z 500
99%
6 578
219. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 328/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
4 257 3 830 3 830 500 z 500
100%
3 830
220. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 229/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2017)
3 893 1 798 1 798 500 z 500
100%
1 798
221. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 325/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 864 460 z 500
92%
864
222. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 389/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 980 500 z 500
100%
1 980
223. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 229/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(8/2015)
3 904 1 904 1 904 500 z 500
100%
1 904
224. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 279/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
3 141 2 826 2 826 500 z 500
100%
2 826
225. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 394/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
3 106 2 795 2 795 410 z 500
82%
2 795
226. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 786/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
227. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 345/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 489 500 z 500
100%
1 489
228. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 396/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
1 052 946 946 410 z 500
82%
946
229. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 265/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
3 141 2 826 2 826 485 z 500
97%
2 826
230. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 237/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
2 705 2 434 2 434 500 z 500
100%
2 434
231. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 687/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
232. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 207/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2017 2.3
(1/2018)
2 377 2 139 2 139 500 z 500
100%
2 139
233. Mestské kultúrne centrum
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 00352454
číslo žiadosti: 64/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v Kine Mier Spišská Nová Ves 2.3
(8/2015)
3 049 1 759 1 759 500 z 500
100%
1 759
234. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 277/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2021 2.3
(1/2022)
0 0 473 455 z 500
91%
473
235. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 798/2020-9/2.3
Podpora prevádzky kina Hron v dôsledku pandémie 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
236. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 381/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2020 2.3
(1/2021)
0 0 1 742 500 z 500
100%
1 742
237. Mestské kultúrne centrum
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 00352454
číslo žiadosti: 178/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Mier Spišská Nová Ves 2.3
(1/2017)
1 928 968 968 500 z 500
100%
238. Mestské kultúrne centrum
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 00352454
číslo žiadosti: 663/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre kino MIER Spišská Nova ves 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
239. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 469/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2019 2.3
(1/2020)
3 150 2 834 2 834 480 z 500
96%
2 834
240. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 318/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine Hron za r. 2022 2.3
(1/2023)
1 874 1 686 1 686 405 z 500
81%
1 686
241. Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 37952005
číslo žiadosti: 212/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Hron za r. 2016 2.3
(1/2017)
2 065 930 930 500 z 500
100%
930
242. Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Námestie sv. Michala 3, 920 01, Hlohovec
IČO: 00182877
číslo žiadosti: 316/2023-1/2.3
Zvýšenie návštevnosti Kina Úsmev v Hlohovci 2.3
(1/2023)
2 501 2 250 2 250 410 z 500
82%
2 250
243. Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Námestie sv. Michala 3, 920 01, Hlohovec
IČO: 00182877
číslo žiadosti: 780/2020-9/2.3
Zvýšenie návštevnosti Kina Úsmev v Hlohovci. 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
244. Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Námestie sv. Michala 3, 920 01, Hlohovec
IČO: 00182877
číslo žiadosti: 361/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenskej kinematografie v kine Úsmev Hlohovec 2.3
(1/2020)
3 312 2 980 2 980 480 z 500
96%
2 980
245. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 287/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2022)
0 0 425 455 z 500
91%
425
246. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 217/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2018)
1 528 1 375 1 375 500 z 500
100%
1 375
247. Mestské kultúrne stredisko
Starý trh č.46, 060 01, Kežmarok
IČO: 00352179
číslo žiadosti: 807/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti kina Iskra 2.3
(9/2020)
0 0 3 400 500 z 500
100%
3 400
248. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 232/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2015 2.3
(8/2015)
2 689 1 213 1 213 500 z 500
100%
1 213
249. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 240/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2018 2.3
(1/2019)
1 253 1 127 1 127 478 z 500
96%
1 127
250. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 280/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2019 2.3
(1/2020)
2 562 2 305 2 305 485 z 500
97%
2 305
251. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 808/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
252. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 282/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 1 044 455 z 500
91%
1 044
253. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 185/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2016 2.3
(1/2017)
2 713 1 289 1 289 500 z 500
100%
1 289
254. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 251/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2021)
0 0 1 373 500 z 500
100%
1 373
255. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 688/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Klub Revúca 9/2020 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
256. Mestské kultúrne stredisko
Starý trh č.46, 060 01, Kežmarok
IČO: 00352179
číslo žiadosti: 412/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela kino Iskra 2.3
(1/2021)
0 0 1 523 500 z 500
100%
257. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 793/2020-9/2.3
Moderné a bezpečné kino 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
258. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 236/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2023)
1 312 1 180 1 180 410 z 500
82%
1 180
259. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 326/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela za rok 2017 2.3
(1/2018)
3 226 2 903 2 903 500 z 500
100%
2 903
260. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 361/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 2 263 500 z 500
100%
2 263
261. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 283/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v Kine Považan, Nové Mesto nad Váhom 2.3
(1/2023)
3 186 2 867 2 867 410 z 500
82%
2 867
262. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 202/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2019)
498 448 448 483 z 500
97%
448
263. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 211/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2.3
(1/2017)
1 155 512 512 500 z 500
100%
512
264. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 261/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v Kine Klub Revúca 2019 2.3
(1/2020)
1 811 1 629 1 629 490 z 500
98%
1 629
265. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 188/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2017)
1 864 1 130 1 130 500 z 500
100%
1 130
266. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 289/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2022)
0 0 1 226 460 z 500
92%
1 226
267. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 250/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
5 428 4 884 4 884 500 z 500
100%
4 884
268. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 215/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(8/2015)
3 874 2 593 2 593 500 z 500
100%
2 593
269. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 292/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Fajn v Humennom 2.3
(1/2023)
6 209 5 587 5 587 410 z 500
82%
5 587
270. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 685/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
271. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 393/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 3 693 500 z 500
100%
3 693
272. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 183/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2019)
2 324 2 091 2 091 478 z 500
96%
2 091
273. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 232/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
7 295 6 564 6 564 490 z 500
98%
6 564
274. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 230/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(1/2019)
1 912 1 720 1 720 473 z 500
95%
1 720
275. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 290/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Junior 2.3
(1/2022)
0 0 1 573 460 z 500
92%
1 573
276. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 230/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(1/2018)
6 285 5 655 5 655 500 z 500
100%
5 655
277. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 255/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(1/2020)
7 095 6 384 6 384 485 z 500
97%
6 384
278. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 100/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(8/2015)
2 091 970 970 500 z 500
100%
970
279. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 394/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Junior 2.3
(1/2021)
0 0 4 433 500 z 500
100%
4 433
280. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 657/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
281. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 191/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Junior Levice 2.3
(1/2017)
3 464 1 755 1 755 500 z 500
100%
1 755
282. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 315/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Junior Levice 2.3
(1/2023)
5 608 5 046 5 046 410 z 500
82%
5 046
283. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 791/2020-9/2.3
Reštart Kina Úsmev 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
284. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 279/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. 2.3
(1/2023)
603 542 542 410 z 500
82%
542
285. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 227/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. 2.3
(1/2018)
624 561 561 500 z 500
100%
561
286. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 238/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. 2.3
(1/2021)
0 0 345 500 z 500
100%
345
287. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 202/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(8/2015)
518 358 358 500 z 500
100%
358
288. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 806/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Fontána v Piešťanoch 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
289. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 291/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na SK kinematografické diela v kine Fontána v Piešťanoch 2.3
(1/2022)
0 0 999 460 z 500
92%
999
290. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 231/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov pre kino Fontána v Piešťanoch 2.3
(8/2015)
5 230 2 757 2 757 500 z 500
100%
2 757
291. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 229/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov pre kino Fontána v Piešťanoch 2.3
(1/2018)
5 173 4 655 4 655 500 z 500
100%
4 655
292. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 294/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Fontána v Piešťanoch 2.3
(1/2023)
3 659 3 292 3 292 415 z 500
83%
3 292
293. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 359/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela. 2.3
(1/2020)
4 304 3 873 3 873 485 z 500
97%
3 873
294. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 363/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela v kine Fontána Piešťany 2.3
(1/2021)
0 0 3 389 500 z 500
100%
3 389
295. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 235/2019-1/2.3
Podpora návštevnosti SK filmov pre kino Fontána v Piešťanoch 2.3
(1/2019)
1 384 1 245 1 245 473 z 500
95%
1 245
296. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 205/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských filmov pre kino Fontána v Piešťanoch 2.3
(1/2017)
4 996 2 580 2 580 500 z 500
100%
2 580
297. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 413/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2021)
0 0 1 367 500 z 500
100%
1 367
298. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 242/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(8/2015)
3 118 1 787 1 787 500 z 500
100%
1 787
299. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 232/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2018)
2 522 2 269 2 269 500 z 500
100%
2 269
300. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 689/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
301. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 217/2015-8/2.3
Podporujeme návštevnosť slovenských filmov 2.3
(8/2015)
3 031 1 284 1 284 500 z 500
100%
1 284
302. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 1047/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
303. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 323/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre KINO SENEC 2.3
(1/2022)
0 0 1 737 455 z 500
91%
1 737
304. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 321/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v KINE SENEC 2.3
(1/2023)
5 386 4 846 4 846 410 z 500
82%
4 846
305. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 383/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 3 931 500 z 500
100%
3 931
306. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 788/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti kina Mladosť počas COVID-19 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
307. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 257/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti kina Mladosť Senica 2.3
(1/2023)
3 029 2 725 2 725 410 z 500
82%
2 725
308. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 376/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela v kine Mladosť Senica 2.3
(1/2021)
0 0 1 973 500 z 500
100%
1 973
309. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 278/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2020)
1 242 1 117 1 117 480 z 500
96%
1 117
310. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 787/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela pre kino Danubius Štúrovo 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
311. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 395/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 857 500 z 500
100%
857
312. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 314/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Danubius, Štúrovo 2.3
(1/2023)
1 640 1 475 1 475 410 z 500
82%
1 475
313. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25, 943 01, Štúrovo
IČO: 00062448
číslo žiadosti: 215/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2018)
1 350 1 214 1 214 500 z 500
100%
1 214
314. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Rumunskej armády 195, 981 01, Hnúšťa
IČO: 00358657
číslo žiadosti: 273/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti Kina Rimava 2.3
(1/2022)
0 0 114 450 z 500
90%
114
315. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Rumunskej armády 195, 981 01, Hnúšťa
IČO: 00358657
číslo žiadosti: 239/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti kina Rimava v Hnúšti 2.3
(1/2023)
311 279 279 405 z 500
81%
279
316. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 292/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2022)
0 0 475 455 z 500
91%
475
317. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 241/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2021)
0 0 1 739 500 z 500
100%
1 739
318. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 767/2020-9/2.3
Podpora zabezpečenia programu, návštevnosti a prevádzky kina Torysa Sabinov 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
319. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 60/2017-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2017)
907 435 435 500 z 500
100%
435
320. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 260/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2020)
3 216 2 894 2 894 480 z 500
96%
2 894
321. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 324/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Torysa Sabinov 2.3
(1/2023)
1 681 1 512 1 512 410 z 500
82%
1 512
322. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 280/2022-1/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2022)
0 0 1 710 455 z 500
91%
1 710
323. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 239/2018-1/2.3
Žiadost o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2018)
8 888 7 998 7 998 500 z 500
100%
7 998
324. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 208/2015-8/2.3
Žiadost o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(8/2015)
6 023 2 873 2 873 500 z 500
100%
2 873
325. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 260/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Centrum Michalovce 2.3
(1/2023)
5 827 5 243 5 243 410 z 500
82%
5 243
326. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 186/2017-1/2.3
Žiadost o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2017)
4 841 2 191 2 191 500 z 500
100%
2 191
327. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 760/2020-9/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
328. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 247/2021-1/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2021)
0 0 5 815 500 z 500
100%
5 815
329. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 201/2019-1/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2019)
2 422 2 179 2 179 478 z 500
96%
2 179
330. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 229/2020-1/2.3
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu návštevnosti slovenských kinematografických diel 2.3
(1/2020)
10 834 9 749 9 749 490 z 500
98%
9 749
331. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Námestie A. Hlinku 1, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 42208033
číslo žiadosti: 297/2023-1/2.3
Kino Tekov - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2023)
1 317 1 185 1 185 410 z 500
82%
1 185
332. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Námestie A. Hlinku 1, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 42208033
číslo žiadosti: 1062/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - Kino Tekov 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
333. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
Námestie A. Hlinku 1, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 42208033
číslo žiadosti: 377/2021-1/2.3
Kino Tekov - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela 2.3
(1/2021)
0 0 1 232 500 z 500
100%
1 232
334. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 794/2020-9/2.3
Podpora návštevnosti v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(9/2020)
0 0 10 200 500 z 500
100%
10 200
335. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 320/2022-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(1/2022)
0 0 784 455 z 500
91%
784
336. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 208/2018-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(1/2018)
4 488 4 038 4 038 500 z 500
100%
4 038
337. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 197/2015-8/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(8/2015)
2 233 1 301 1 301 500 z 500
100%
1 301
338. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 406/2021-1/2.3
Podpora návštevnosti kina vo Vranove nad Topľou 2.3
(1/2021)
0 0 2 427 500 z 500
100%
2 427
339. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 280/2023-1/2.3
Podpora návštevnosti v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(1/2023)
2 771 2 493 2 493 405 z 500
81%
2 493
340. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 408/2020-1/2.3
Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou 2.3
(1/2020)
5 600 5 039 5 039 485 z 500
97%
5 039