hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 200/2019-4/3.1
KINEČKO 2019 - II. polrok 3.1
(4/2019)
20 250 13 250 10 000 380 z 500
76%
10 000
2. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 304/2018-4/3.1
KINEČKO online svet filmu – 1.polrok 2018 3.1
(4/2018)
13 500 10 300 7 000 388 z 500
78%
7 000
3. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 699/2019-4/3.1
KINEČKO 2020 - I. polrok 3.1
(4/2019)
13 500 12 000 8 000 374 z 500
75%
8 000
4. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 654/2018-4/3.1
KINEČKO november 2018 – máj 2019 3.1
(4/2018)
13 050 10 150 9 000 427 z 500
85%
9 000
5. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1467/2013-3/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(3/2013)
59 875 30 000 30 000 495 z 500
99%
6. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 214/2018-4/3.1
Hľadanie nového priestoru – peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika 3.1
(4/2018)
9 384 3 324 2 500 405 z 500
81%
2 500
7. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 278/2018-4/3.3
Storočnica Jána Kadára 3.3
(4/2018)
36 307 17 962 14 000 413 z 500
83%
14 000
8. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1498/2011-4/3.2
Slovenská kinematografia 1896 - 1914 3.2
(4/2011)
4 500 4 000 4 000 616 z 700
88%
4 000
9. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 277/2016-4/3.1
Filmové recenzie autorka: Mgr.art. Zuzana Mojžišová, PhD. 3.1
(4/2016)
6 000 3 900 3 000 416 z 500
83%
3 000
10. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1497/2011-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(4/2011)
10 000 7 000 7 000 609 z 700
87%
7 000
11. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1782/2012-2/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(2/2012)
66 875 40 000 3 000 442 z 500
88%
3 000
12. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1781/2012-2/3.1
Eva Vženteková: Uhrov diptych - Organ a Tri dcéry 3.1
(2/2012)
5 800 3 000 3 000 456 z 500
91%
3 000
13. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 611/2016-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 -1969 3.1
(4/2016)
54 875 25 000 25 000 477 z 500
95%
25 000
14. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 53/09/1-2010/3.1
Václav Macek: Ján Kadár 1918 - 1979 3.1
(1/2010)
14 000 8 000 4 000 4 000
15. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 216/2019-4/3.1
Rudolf Urc 3.1
(4/2019)
11 832 5 982 3 500 355 z 500
71%
3 500
16. ACAPU, s.r.o.
Leškova 7/A, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45418233
číslo žiadosti: 1485/2013-3/3.2
Výskum a tvorba metodiky vyhodnocovania efektivity poskytovania finančnej podpory na vývoj, tvorbu a šírenie audiovizuálnych diel a podpory rozvoja audiovizuálneho prostredia v jeho ostatných aspektoch (1. fáza) 3.2
(3/2013)
11 150 9 950 5 000 386 z 500
77%
5 000
17. Wanda Adamík Hrycová
Beblavého 4, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 282/2019-4/3.3
Producentské workshopy EAVE 2019 3.3
(4/2019)
5 550 5 000 0 234 z 500
47%
18. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 515/2012-2/3.2
Filmový marketing 3.2
(2/2012)
10 800 9 800 0 156 z 500
31%
19. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 662/2016-4/3.2
Výskum animačného a herného priemyslu na Slovensku (1. fáza) 3.2
(4/2016)
10 550 6 600 0 227 z 500
45%
20. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1089/2013-3/3.3
CENA TIBORA VICHTU - workshop "Umenie predať scenár" 3.3
(3/2013)
10 300 8 900 0 107 z 500
21%
21. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 877/2012-2/3.3
MAJSTROVSTVO PÍSANIA SCENÁROV, scenáristický workshop 3.3
(2/2012)
11 000 9 700 0 267 z 500
53%
22. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 214/2010-2/3.3
Script&Pitch - séria workshopv pre medzinárodných scenáristov a dramaturgov 3.3
(2/2010)
109 650 22 330 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 9 10 32 50,79 63
23. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 279/2016-4/3.3
Close Encounters 2016 3.3
(4/2016)
13 350 9 800 0 244 z 500
49%
24. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 724/2010-4/3.3
MASTER CLASS (Profile Filmmaker) 2010 3.3
(4/2010)
13 230 11 920 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 4 4 16 25,40 63
25. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 1736/2012-2/3,3
MAIA WORKSHOPS – Jún 2013 Košice 3.3
(2/2012)
92 930 22 740 0 219 z 500
44%
26. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 72/2013-3/3.3
MAIA WORKSHOPS 2013 (pôvodný názov MAIA WORKSHOPS - KOŠICE 2013) 3.3
(3/2013)
42 400 12 180 9 000 365 z 500
73%
9 000
27. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 18/2017-4/3.3
EAVE Producers workshop 2017 – účasť Juraj Krasnohorsky 3.3
(4/2017)
12 450 8 400 7 800 429 z 500
86%
7 800
28. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 237/2019-4/3.3
Pop Up Film Residency - Bratislava 3.3
(4/2019)
29 260 17 260 15 000 409 z 500
82%
15 000
29. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 652/2018-4/3.3
Bratislava Film Residence 3.3
(4/2018)
26 790 20 550 0 141 z 500
28%
30. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 346/2014-4/3.3
DOK.Incubator Bratislava 2014 3.3
(4/2014)
63 456 30 000 9 000 313 z 500
63%
9 000
31. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 809/2015-4/3.3
DOK.Incubator 2016 3.3
(4/2015)
65 430 26 500 5 000 384 z 500
77%
5 000
32. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 128/2012-2/3.3
DOK.Incubator Bratislava 3.3
(2/2012)
38 925 24 000 18 500 415 z 500
83%
18 500
33. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 590/2017-4/3.3
dok.incubator workshop 2018 3.3
(4/2017)
65 188 25 070 20 000 384 z 500
77%
20 000
34. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 296/2015-4/3.3
DOK.Incubator 2015 3.3
(4/2015)
65 430 26 500 18 000 404 z 500
81%
18 000
35. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 1112/2013-3/3.3.
DOK.Incubator - špeciálny program na Slovensku 3.3
(3/2013)
19 934 11 780 0 232 z 500
46%
36. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 531/2013-3/3.3
DOK.Incubator Bratislava 3.3
(3/2013)
51 183 30 000 9 300 364 z 500
73%
9 300
37. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 276/2016-4/3.3
DOK.Incubator 2016 - realizácia 3.3
(4/2016)
60 430 21 500 18 000 411 z 500
82%
18 000
38. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 247/2017-4/3.3
DOK.Incubator 2017 3.3
(4/2017)
66 985 26 855 15 000 375 z 500
75%
15 000
39. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 672/2019-4/3.3
dok.incubator workshop 2020 3.3
(4/2019)
69 313 25 595 22 000 417 z 500
83%
22 000
40. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 632/2018-4/3.3
dok.incubator workshop 2019 3.3
(4/2018)
65 353 25 030 22 000 445 z 500
89%
22 000
41. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 633/2017-4/3.3
VAF 2018 – Masterclass: scenár a dramaturgia krátkeho animovaného filmu 3.3
(4/2017)
16 810 9 950 9 000 431 z 500
86%
9 000
42. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 697/2019-4/3.3
CEE Animation 2020 - Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2019)
14 300 6 970 6 000 447 z 500
89%
6 000
43. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 663/2016-4/3.3
VAF 2017 – Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2016)
15 135 10 330 6 000 352 z 500
70%
6 000
44. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 1808/2012-2/3.3
Visegrad Animation Forum 2013 (VAF 2013) 3.3
(2/2012)
50 165 6 700 2 000 420 z 500
84%
2 000
45. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 653/2018-4/3.3
CEE Animation 2019 - Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2018)
19 810 12 350 12 000 472 z 500
94%
12 000
46. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 178/2019-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2019)
17 750 14 150 14 000 461 z 500
92%
14 000
47. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 175/2019-4/3.2
OBRAZ - SLOVO - ZVUK 19. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2019)
9 200 6 600 5 000 404 z 500
81%
5 000
48. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 177/2019-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 23. ročník - 2019 3.1
(4/2019)
26 520 19 700 18 000 451 z 500
90%
18 000
49. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 803/2015-4/3.3
Industry program v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2016 3.3
(4/2015)
11 150 9 350 6 000 449 z 500
90%
6 000
50. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 256/2015-4/3.2
VLAK ZVANÝ FILM 16. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2015)
7 900 5 400 5 000 468 z 500
94%
5 000
51. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 255/2015-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 19. ročník - 2015 3.1
(4/2015)
24 920 18 100 18 000 473 z 500
95%
18 000
52. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1104/2013-3/3.1
Naše filmové storočie, 100 osobných "najlepších" filmov autorov Františka Gyárfáša a Juraja Malíčka 3.1
(3/2013)
11 897 8 620 0 101 z 500
20%
53. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1103/2013-3/3.2
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ 15. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(3/2013)
7 900 5 400 5 400 494 z 500
99%
5 400
54. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 266/2018-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 22. ročník - 2018 3.1
(4/2018)
25 320 18 500 18 000 478 z 500
96%
18 000
55. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1105/2013-3/3.3
PROJEKT 100 - 2013 (vzdelávacia časť) 3.3
(3/2013)
9 350 6 800 6 170 448 z 500
90%
6 170
56. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 519/2013-3/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK ( 6.-9.6.2013 Krpáčovo /kino Mostár Brezno; 22.-24.11.2013 Martin / kino Strojár) 3.3
(3/2013)
13 600 9 800 9 000 468 z 500
94%
9 000
57. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 201/2011-2/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze (15. ročník / 2011) 3.1
(2/2011)
26 300 21 700 21 700 616 z 700
88%
21 700
58. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 234/2017-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 21. ročník - 2017 3.1
(4/2017)
25 320 18 500 18 000 479 z 500
96%
18 000
59. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 268/2018-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2018)
17 550 13 900 11 000 433 z 500
87%
11 000
60. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 236/2017-4/3.2
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME 18. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2017)
8 200 5 900 5 500 461 z 500
92%
5 500
61. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 203/2011-2/3.2
MINORITY A FILM 14. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(2/2011)
8 950 6 950 6 950 656 z 700
94%
6 950
62. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 267/2018-4/3.1
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME ZBORNÍK Z 18. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2018)
6 600 5 500 5 000 461 z 500
92%
5 000
63. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 263/2016-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (10.-12. júna Krpáčovo) a (25.-27. novembra, kino Lumiere Bratislava) 3.3
(4/2016)
15 600 11 900 10 000 414 z 500
83%
10 000
64. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 261/2016-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2016)
15 000 11 800 10 000 441 z 500
88%
10 000
65. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 204/2011-2/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 3.3
(2/2011)
11 800 10 000 10 000 543 z 700
78%
10 000
66. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 235/2017-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (9.-11. júna 2017 Hotel Polianka, Krpáčovo, 24.-26. novembra 2017 kino Tatran, Poprad) 3.3
(4/2017)
18 300 14 300 10 000 423 z 500
85%
10 000
67. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 606/2015-4/3.3
PROJEKT 100 - 2015 /vzdelávacia časť/ 3.3
(4/2015)
12 600 9 950 7 000 453 z 500
91%
7 000
68. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 264/2016-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 20. ročník - 2016 3.1
(4/2016)
28 770 20 450 18 000 454 z 500
91%
18 000
69. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 823/2012-2/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 16. ročník - 2012 3.1
(2/2012)
23 020 18 820 18 000 454 z 500
91%
18 000
70. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 544/2018-4/3.3
PROJEKT 100 2018 - edukatívna časť 3.3
(4/2018)
14 400 11 000 8 000 439 z 500
88%
8 000
71. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 822/2012-2/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (25.-27.5.2012 /Krpáčovo-kino Mostár Brezno; 23.-25.11.2012 /Martin-kino Strojár) 3.3
(2/2012)
11 700 9 600 7 150 415 z 500
83%
6 000
72. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 280/2014-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 18. ročník - 2014 3.1
(4/2014)
24 950 18 130 18 000 483 z 500
97%
18 000
73. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 821/2012-2/3.1
MINORITY A FILM - ZBORNÍK Z 14. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(2/2012)
6 050 5 250 4 000 433 z 500
87%
4 000
74. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 278/2014-4/3.1
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ - ZBORNÍK Z 15. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2014)
6 050 5 250 5 000 463 z 500
93%
5 000
75. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 263/2017-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2017)
17 620 13 920 11 000 428 z 500
86%
11 000
76. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 518/2013-3/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 17. ročník - 2013 3.1
(3/2013)
23 950 17 930 15 000 493 z 500
99%
15 000
77. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 269/2018-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (15.-17.júna 2018 Hotel Polianka, Krpáčovo, 26.-28. október 2018 kino Tatran, Poprad) 3.3
(4/2018)
18 000 14 250 10 000 418 z 500
84%
10 000
78. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 202/2011-2/3.1
KLUBOVÝ FILM 3.1
(2/2011)
4 150 3 750 3 500 533 z 700
76%
3 500
79. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 257/2015-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (5.-7.6.2015 Krpáčovo a 20.-22.11.2015 Martin, kino Strojár) 3.3
(4/2015)
13 800 10 800 10 000 451 z 500
90%
10 000
80. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 578/2016-4/3.3
PROJEKT 100 - 2016 /vzdelávacia časť/ 3.3
(4/2016)
13 900 10 650 7 000 415 z 500
83%
7 000
81. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 591/2016-4/3.3
Industry programy v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2017 3.3
(4/2016)
11 150 9 000 6 000 409 z 500
82%
6 000
82. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 262/2016-4/3.1
VLAK ZVANÝ FILM - ZBORNÍK Z 16. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2016)
6 550 5 450 5 000 435 z 500
87%
5 000
83. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 529/2017-4/3.3
PROJEKT 100 2017 - edukatívna časť 3.3
(4/2017)
14 600 11 150 7 000 401 z 500
80%
7 000
84. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 176/2019-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov na Slovensku - Jarný programovací seminár (Hotel Polianka, Krpáčovo 31.5.-2.6.2019) a Jesenný programovací seminár (Kino Úsmev, Košice 25.-27.10.2019) 3.3
(4/2019)
17 720 14 100 7 000 350 z 500
70%
7 000
85. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 37/09/1-2010/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 3.3
(1/2010)
8 200 7 550 7 000 7 000
86. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 577/2014-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2014)
13 630 10 050 10 000 459 z 500
92%
10 000
87. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1458/2013-4/3.3
Nové kino 3.3
(4/2013)
16 700 12 300 12 300 475 z 500
95%
12 300
88. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 29/09/1-2010/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 3.1
(1/2010)
19 800 16 200 16 000 16 000
89. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 28/09/1-2010/3.1
BÉLA BALÁZS - CHVÁLA FILMOVÉHO UMENIA ZBORNÍK Z 12. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(1/2010)
8 400 6 400 6 000 6 000
90. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1320/2012-2/3.3
PROJEKT 100 - 2012 3.3
(2/2012)
10 150 7 800 4 500 430 z 500
86%
4 500
91. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 571/2017-4/3.3
Industry programy v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2018 3.3
(4/2017)
17 850 14 300 0 235 z 500
47%
92. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 258/2015-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2015)
17 120 11 900 11 000 466 z 500
93%
11 000
93. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 922/2014-4/3.3
Nové kino - dofinancovanie projektu 3.3
(4/2014)
4 200 3 700 3 500 470 z 500
94%
3 500
94. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 687/2014-4/3.3
PROJEKT 100 - 2014 (vzdelávacia časť) 3.3
(4/2014)
10 250 8 050 8 000 464 z 500
93%
8 000
95. Asociácia slovenských filmových klubov
Grösslingová 43, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 279/2014-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK ( 6.-8.6.2014 Krpáčovo a 14.-16.11.2014 Martin / kino Strojár) 3.3
(4/2014)
13 800 10 800 10 000 460 z 500
92%
10 000
96. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 274/2016-4/3.1
Redakcia a priebežná aktualizácia webovej stránky Asociácie slovenských kameramanov (ASK) 3.1
(4/2016)
9 010 7 110 0 236 z 500
47%
97. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 666/2019-4/3.3
ASK MASTERCLASS 3.3
(4/2019)
18 900 11 450 8 000 398 z 500
80%
8 000
98. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 213/2019-4/3.3
ASK INDUSTRY DAY 2019 3.3
(4/2019)
25 600 13 800 6 000 340 z 500
68%
6 000
99. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 306/2018-4/3.3
Workshop AZYL 2019 (pôvodný názov Workshop AZYL 2018) 3.3
(4/2018)
6 770 3 550 3 000 428 z 500
86%
3 000
100. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 698/2019-4/3.3
Workshop AZYL 2020 3.3
(4/2019)
7 700 4 000 2 500 365 z 500
73%
2 500
101. Peter Badač
Stred 50/29, 017 01, Považská Bystrica
číslo žiadosti: 272/2016-4/3.3
Účasť na workshope European TV Drama Series Lab 2016 3.3
(4/2016)
4 090 3 000 3 000 461 z 500
92%
3 000
102. Peter Badač
Stred 50/29, 017 01, Považská Bystrica
číslo žiadosti: 465/2011-1/3.3
Producers Workshop 3.3
(1/2011)
1 995 1 500 309 432 z 700
62%
309
103. Peter W. Balko
Pavla Dobšinského 5240/40A, 984 01, Lučenec
číslo žiadosti: 283/2019-4/3.3
EAVE workshop 2019 3.3
(4/2019)
4 900 4 900 2 000 338 z 500
68%
2 000
104. Barbara Feglová
Za tehelňou 3, 821 04, Bratislava - Ružinov
IČO: 43107893
číslo žiadosti: 120/09/1-2010/3.3
Dramaturgický vzdelávací workshop MIDPOINT: Centrum stredoeurópskej scenáristickej tvorby 3.3
(1/2010)
169 554 18 980 11 200 11 200
105. Zuzana Bieliková
Anenská 3, 810 00, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1130/2013-3/3.3
Kurz filmového marketingu a medzinárodnej distribúcie na Media Business School 3.3
(3/2013)
2 350 1 800 1 200 387 z 500
77%
1 200
106. Rudolf Biermann
Pernek 346, 900 53, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 500/2015-4/3.3
Producentský workshop - Masaryk 3.3
(4/2015)
6 997 3 000 0 110 z 500
22%
107. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 815/2015-4/3.3
Visegrad Film Forum 2016 3.3
(4/2015)
52 417 21 970 10 000 382 z 500
76%
10 000
108. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 300/2015-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2015 3.3
(4/2015)
5 305 2 405 2 000 389 z 500
78%
2 000
109. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 241/2018-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2018 3.3
(4/2018)
4 500 2 000 2 000 480 z 500
96%
2 000
110. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 564/2013-3/3.3
Visegrad Film Forum 2014 3.3
(3/2013)
58 137 26 290 3 000 365 z 500
73%
3 000
111. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 821/2014-4/3.3
Visegrad Film Forum 2015 3.3
(4/2014)
36 639 21 632 12 000 360 z 500
72%
12 000
112. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 275/2016-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2016 3.3
(4/2016)
4 700 2 400 2 000 418 z 500
84%
2 000
113. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 256/2017-4/3.3
Visegrad Film Forum 2017 3.3
(4/2017)
52 000 19 000 10 000 353 z 500
71%
10 000
114. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 257/2017-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2017 3.3
(4/2017)
6 200 2 400 2 000 393 z 500
79%
2 000
115. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 695/2019-4/3.3
Visegrad Film Forum 2020 3.3
(4/2019)
62 000 18 000 15 000 412 z 500
82%
15 000
116. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 633/2018-4/3.3
Visegrad Film Forum 2019 3.3
(4/2018)
55 000 15 000 15 000 456 z 500
91%
15 000
117. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 1441/2013-3/3.3
Visegrad Film Forum 2014 - realizácia 3.3
(3/2013)
53 274 19 400 15 000 348 z 500
70%
15 000
118. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 347/2014-4/3.3
European Film Award - Youth Audience Award Bratislava 2014 3.3
(4/2014)
5 000 4 240 1 500 274 z 500
55%
1 500
119. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 601/2017-4/3.3
Visegrad Film Forum 2018 3.3
(4/2017)
55 000 15 000 15 000 463 z 500
93%
15 000
120. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 199/2019-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2019 3.3
(4/2019)
4 500 2 000 2 000 476 z 500
95%
2 000
121. Božena o.z.
Petzvalova 47, 040 11, Košice - Západ
IČO: 42408628
číslo žiadosti: 248/2017-4/3.3
Božena animuje 3.3
(4/2017)
5 000 4 500 0 185 z 500
37%
122. Miroslava Brezovská
Za kasárňou 56, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 665/2016-4/3.2
Straty a nálezy lokalizácie audiovizuálnych diel: Stručný pohľad na vývoj a rozvoj audiovizuálneho prekladu na Slovensku 3.2
(4/2016)
5 000 3 000 2 000 397 z 500
79%
2 000
123. Bright Sight Pictures, s.r.o.
Žilinská 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50922777
číslo žiadosti: 638/2017-4/3.3
UCLA, Professional Program in Producing 3.3
(4/2017)
12 420 6 220 6 000 454 z 500
91%
6 000
124. Centaurus o.z.
Lesná 1, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45025495
číslo žiadosti: 349/2014-4/3.3
Centaurus - herecký filmový workshop 3.3
(4/2014)
14 205 6 510 0 69 z 500
14%
125. Centaurus o.z.
Lesná 1, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45025495
číslo žiadosti: 348/2014-4/3.3
Centaurus - filmový workshop 3.3
(4/2014)
8 305 5 210 0 92 z 500
18%
126. Centire s.r.o.
Záhradnícka 72, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 36866857
číslo žiadosti: 634/2017-4/3.2
Mapovanie audiovizuálneho sektora na Slovensku 3.2
(4/2017)
20 623 19 592 19 500 455 z 500
91%
19 500
127. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 153/2011-2/3.3
MIDPOINT – dramaturgický workshop 1 3.3
(2/2011)
107 645 23 975 20 000 575 z 700
82%
20 000
128. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 244/2017-4/3.3
MIDPOINT 2017: TV Launch - Workshop 1 & Intensive SK 3.3
(4/2017)
65 840 28 990 20 000 400 z 500
80%
20 000
129. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 816/2015-4/3.3
Story Launch – A TV Lab for Filmmakers 2016 3.3
(4/2015)
50 120 12 160 7 000 433 z 500
87%
7 000
130. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 289/2015-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2015 3.3
(4/2015)
67 870 25 340 20 000 450 z 500
90%
20 000
131. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1080/2013-3/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013 - Dramaturgický workshop pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(3/2013)
10 240 8 740 6 000 405 z 500
81%
6 000
132. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 681/2019-4/3.3
MIDPOINT 2019 - 2022 3.3
(4/2019)
198 255 86 820 70 000 443 z 500
89%
70 000
133. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 278/2016-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2016: TV LAUNCH a worskhop pro slovenských profesionálov SK INTENSIVE 3.3
(4/2016)
64 240 29 890 18 000 425 z 500
85%
18 000
134. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 262/2018-4/3.3
MIDPOINT 2018 3.3
(4/2018)
67 770 28 980 20 000 421 z 500
84%
20 000
135. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 529/2013-3/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013: Medzinárodný študentský workshop, časť 1 (pôvodný názov: Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013 Medzinárodný študentský workskshop, časť 1 a Workshop pre slovenských filmových profesionálov) 3.3
(3/2013)
76 120 33 220 11 500 406 z 500
81%
11 500
136. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 258/2012-2/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2012 - Medzinárodný študentský workskshop, časť 1 a Workshop pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(2/2012)
80 140 38 320 25 000 429 z 500
86%
25 000
137. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1540/2011-4/3.3
Workshop miniForum 2012: Marketing a prezentácia filmového diela 3.3
(4/2011)
7 750 5 820 5 000 486 z 700
69%
5 000
138. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 344/2014-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2014 3.3
(4/2014)
61 510 24 510 19 000 452 z 500
90%
19 000
139. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1804/2012-2/3.3
miniFÓRUM 2013 3.3
(2/2012)
8 720 7 040 2 300 396 z 500
79%
2 300
140. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 281/2016-4/3.3
Večerná škola filmu 3.3
(4/2016)
16 950 14 600 0 237 z 500
47%
141. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 671/2018-4/3.3
Prednášky z dejín a teórie filmu v Kine Úsmev 3.3
(4/2018)
9 180 7 140 0 116 z 500
23%
142. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 270/2018-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2018)
11 505 6 755 3 500 380 z 500
76%
3 500
143. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 246/2017-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2017)
12 005 6 755 3 000 387 z 500
77%
3 000
144. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 291/2015-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2015)
8 915 3 985 2 500 367 z 500
73%
2 500
145. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 260/2016-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2016)
12 005 7 155 2 500 377 z 500
75%
2 500
146. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1082/2013-3/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(3/2013)
11 190 8 010 0 112 z 500
22%
147. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 162/2019-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2019)
12 435 8 135 5 000 386 z 500
77%
5 000
148. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1360/2013-3/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(3/2013)
8 190 3 310 3 000 428 z 500
86%
3 000
149. Cinematik, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 560/2014-4/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(4/2014)
8 925 3 995 2 000 375 z 500
75%
2 000
150. CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35730897
číslo žiadosti: 1118/2013-4/3.3
Vzdelávanie a tréningový program pre prevádzkovateľov kín a kinárov v novodobej digitálnej ére 3.3
(4/2013)
10 050 9 300 9 000 412 z 500
82%
9 000
151. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 303/2018-4/3.3
Vzdelávacie aktitivy na 19. MFF dokumentárnych filmov Jeden svet 3.3
(4/2018)
25 000 16 000 0 226 z 500
45%
152. Diverzita o.z
Matúškova 1643/20, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 36141658
číslo žiadosti: 215/2019-4/3.1
Filmové portréty (pracovný názov) 3.1
(4/2019)
10 653 10 120 0 149 z 500
30%
153. DogDocs
Bratislavská 415/15, 010 01, Žilina
IČO: 42148260
číslo žiadosti: 287/2011-2/3.4
Workshopy jednominútových filmov 3.4
(2/2011)
10 180 7 600 0 374 z 700
53%
154. Janka Dudková
Vlčie hrdlo 5, 821 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 223/2018-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii NECS 2018 - Media Tactics and Engagement 3.2
(4/2018)
1 347 897 897 495 z 500
99%
897
155. Janka Dudková
Vlčie hrdlo 5, 821 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 171/2019-4/3.2
Obraz spoločenskej zmeny v (slovenskej) televíznej fikcii 1990-1993 3.2
(4/2019)
5 500 4 500 3 500 448 z 500
90%
3 500
156. Paulína Ďurinová
Belanská 560, 033 01, Liptovský Hrádok
číslo žiadosti: 1067/2013-3/3.3
Účasť na Summer school of ethnographic filmmaking v Žluticich, Česká republika 3.3
(3/2013)
470 470 430 420 z 500
84%
430
157. Jozef Elšík
L. Svobodu 2166/13, 909 01, Skalica
číslo žiadosti: 511/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 409 z 500
82%
300
158. F. R. & G., spol. s r.o.
Ružová 8, 900 28, Ivanka pri Dunaji
IČO: 31330312
číslo žiadosti: 567/2014-4/3.1
JARO RIHÁK: NA DRUGU STRONU 3.1
(4/2014)
7 900 4 805 2 000 363 z 500
73%
159. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 452/2012-2/3.3
Účasť na workshope Go Short Student Campus, Nijmegen 3.3
(2/2012)
800 800 800 460 z 500
92%
800
160. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1081/2013-3/3.3
Účasť na Aristoteles Workshope, Rumunsko 3.3
(3/2013)
866 866 0 98 z 500
20%
161. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 950/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 436 z 500
87%
450
162. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1031/2012-2/3.3
Účasť na workshope INTERaction, Srbsko 3.3
(2/2012)
370 305 0 300 z 500
60%
163. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 592/2010-4/3.1
Homo Felix, Ročník II. 3.1
(4/2010)
17 880 16 400 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 19 21 61 96,83 63
164. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 1416/2011-4/3.1
Homo Felix, Ročník III. 3.1
(4/2011)
19 250 17 570 11 000 564 z 700
81%
11 000
165. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 122/09/1-2010/3.1
Homo Felix, odborný časopis o animovanom filme. 3.1
(1/2010)
30 102 27 010 15 000 15 000
166. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 936/2012-2/3.1
Homo Felix, ročník IV. 3.1
(2/2012)
23 310 20 810 15 000 424 z 500
85%
15 000
167. Zuza Ferenczová
Jablonové 172, 900 54, Jablonové
číslo žiadosti: 161/2019-4/3.3
Účasť na sérii workshopov MIDPOINT TV LAUNCH 2019 3.3
(4/2019)
2 500 2 500 1 500 389 z 500
78%
1 500
168. Ľubomír Fifik
Plavecký Štvrtok 3619, 900 68, Plavecký Štvrtok
číslo žiadosti: 251/2019-4/3.2
Na ceste za televíziou verejnej služby 3.2
(4/2019)
5 000 5 000 2 500 353 z 500
71%
2 500
169. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1088/2013-4/3.3
QUO VADIS CINEMA III 3.3
(4/2013)
15 745 10 350 10 000 433 z 500
87%
10 000
170. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 261/2018-4/3.3
Bergman 100 3.3
(4/2018)
16 822 7 400 3 500 360 z 500
72%
3 500
171. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1330/2012-2/3.2
QUO VADIS CINEMA II. (AKTUÁLNY STAV KÍN NA SLOVENSKU A PERSPEKTÍVY ICH ĎALŠIEHO FUNGOVANIA) 3.2
(2/2012)
18 620 12 150 10 000 381 z 500
76%
10 000
172. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1812/2012-2/3.4
THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY 3.4
(2/2012)
28 599 13 414 0 240 z 500
48%
173. Film Expanded
Haburská 20, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 51898616
číslo žiadosti: 214/2019-4/3.3
Ex Oriente Film 2019 - Vision, Space and Storytelling 3.3
(4/2019)
82 865 20 520 10 000 366 z 500
73%
10 000
174. Film Expanded
Haburská 20, 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 51898616
číslo žiadosti: 686/2019-4/3.3
Ex Oriente Film 2020: Find Your Way - Vision, Space and Storytelling 3.3
(4/2019)
81 820 20 500 10 000 374 z 500
75%
10 000
175. FilmFrame, s.r.o.
Cernysevskeho 10, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 35969598
číslo žiadosti: 698/2010-4/3.4
KRÁTKA DLHÁ CESTA multimediálny výchovno-vzdelávací projekt 3.4
(4/2010)
29 000 8 400 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
16 7 7 30 47,62 63
176. Filmodrom
1. maja 2, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42299331
číslo žiadosti: 547/2013-3/3.3
Filmodrom 2013 3.3
(3/2013)
36 280 27 120 0 84 z 500
17%
177. Filmodrom
1. maja 2, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42299331
číslo žiadosti: 892/2012-2/3.3
Filmodrom 2012 3.3
(2/2012)
30 900 22 490 10 000 356 z 500
71%
10 000
178. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 619/2010-4/3.5
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.5
(4/2010)
29 940 28 440 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 4 3 16 25,40 63
179. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 620/2019-4/3.1
Internetový filmový časopis Filmpress.sk 3.1
(4/2019)
15 000 13 250 8 000 365 z 500
73%
8 000
180. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 381/2013-3/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(3/2013)
10 084 9 579 3 000 324 z 500
65%
3 000
181. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 77/2010-2/3.5
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.5
(2/2010)
29 940 28 440 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 4 10 25 39,68 63
182. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 618/2018-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2018)
15 000 13 150 9 000 374 z 500
75%
9 000
183. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 562/2014-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2014)
15 000 13 180 4 000 335 z 500
67%
4 000
184. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 566/2017-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2017)
15 000 13 150 8 000 398 z 500
80%
8 000
185. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 484/2016-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2016)
15 000 13 150 7 000 396 z 500
79%
7 000
186. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 468/2015-4/3.1
OZ FilmPress.sk 3.1
(4/2015)
15 000 13 350 6 000 343 z 500
69%
6 000
187. FLY UNITED
Levočská 2, 010 08, Žilina
IČO: 37902041
číslo žiadosti: 520/2015-4/3.3
Účasť na TorinoFilmLab FrameWork 2015 3.3
(4/2015)
4 500 4 250 0 207 z 500
41%
188. Andrej Gregorčok
Mamateyova 1584/3, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 516/2015-4/3.3
účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres 3.3
(4/2015)
2 000 1 500 1 500 409 z 500
82%
1 500
189. Andrej Gregorčok
Mamateyova 1584/3, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 663/2019-4/3.3
ANOMALIA (Workflow in 3D Character Animation) 3.3
(4/2019)
2 020 1 500 1 500 394 z 500
79%
1 500
190. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 283/2016-4/3.3
Mysli filmom /Filmový krúžok pre stredné školy/ 3.3
(4/2016)
11 050 10 400 7 000 356 z 500
71%
7 000
191. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 265/2017-4/3.3
MYSLI FILMOM II / filmový krúžok pre stredné školy 3.3
(4/2017)
23 190 21 940 7 000 335 z 500
67%
7 000
192. František Gyárfáš
Palisády 32, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1244/2011-1/3.2
Naše filmové storočie (100 osobných „najlepších“ filmov) 3.2
(1/2011)
9 600 5 600 3 291 518 z 700
74%
3 291
193. H3-Creative s.r.o.
Nerudova 18082/1, 821 04, Bratislava - Ružinov
IČO: 50391364
číslo žiadosti: 571/2016-4/3.3
UnionDocs Collaborative Studio Program 3.3
(4/2016)
21 400 12 400 4 000 351 z 500
70%
4 000
194. Hailstone s.r.o.
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
IČO: 47392371
číslo žiadosti: 700/2019-4/3.3
Emerging Producers 2020 - účasť Tomáš Krupu 3.3
(4/2019)
2 000 1 600 1 500 415 z 500
83%
1 500
195. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 260/2017-4/3.2
Ivan Július Kovačevič a týždenník Nástup 3.2
(4/2017)
2 800 2 600 2 600 499 z 500
100%
2 600
196. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1047/2013-3/3.2
Slovenské kino 1939-1945 ako priestor indoktrinácie, odporu a slasti 3.2
(3/2013)
2 950 2 800 2 800 440 z 500
88%
2 800
197. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 600/2018-4/3.2
Od Tatier po Azovské more (prvý slovenský celovečerný film) 3.2
(4/2018)
2 000 1 800 1 800 494 z 500
99%
1 800
198. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 665/2019-4/3.2
APOŠTOLÁT FILMU. Katolícka cenzúra a film na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 3.2
(4/2019)
2 000 2 000 2 000 485 z 500
97%
2 000
199. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 552/2011-1/3.2
KINEMATOGRAFIA SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 3.2
(1/2011)
5 100 4 500 4 500 602 z 700
86%
4 500
200. Lukáš Hanulák
Suché miesto 36, 900 25, Chorvátsky Grob
číslo žiadosti: 563/2013-3/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(3/2013)
2 960 2 960 1 600 372 z 500
74%
201. Lukáš Hanulák
Suché miesto 36, 900 25, Chorvátsky Grob
číslo žiadosti: 1259/2012-2/3.3
Nipkow Programm 3.3
(2/2012)
2 400 2 400 0 98 z 500
20%
202. Adam Hanuljak
Palárikova 21, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 672/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
923 923 800 432 z 500
86%
800
203. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 518/2017-4/3.3
Emerging Producers 2018 - účasť Barbary Janišovej Feglovej 3.3
(4/2017)
3 900 1 500 1 500 461 z 500
92%
1 500
204. Homo Felix o. z.
Obrancov mieru 100/100, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42264847
číslo žiadosti: 1522/2013-3/3.1
Homo Felix International 2014 3.1
(3/2013)
26 950 16 650 15 000 455 z 500
91%
15 000
205. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 523/2013-3/3.3
Workshop horského filmu na filmovom festivale Hory a mesto 2013 3.3
(3/2013)
4 640 2 940 1 500 287 z 500
57%
1 500
206. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 278/2019-4/3.3
Workshop horského filmu na filmovom festivale Hory a mesto 2019 3.3
(4/2019)
3 870 2 120 0 141 z 500
28%
207. Barbora Hrínová
H. Meličkovej 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 340/2014-4/3.2
Špecifiká rozprávania vo viac-príbehových filmoch 3.2
(4/2014)
3 200 3 200 2 000 439 z 500
88%
2 000
208. Ivana Hucíková
Nerudova 1, 821 04, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 183/2018-4/3.3
Účasť na filmovom festivale Tribeca 2018 3.3
(4/2018)
2 500 2 000 1 300 382 z 500
76%
1 300
209. INGENIUM Slovakia s.r.o.
Vajanského 29/5953, 917 01, Trnava
IČO: 44897855
číslo žiadosti: 331/2014-4/3.3
Právo duševného vlastníctva v audiovízií 3.3
(4/2014)
8 500 7 000 6 000 413 z 500
83%
6 000
210. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 289/2016-4/3.3
EAVE Producers Workshop / účasť Katarína Tomková 3.3
(4/2016)
8 700 3 360 3 000 441 z 500
88%
3 000
211. Zuzana Kaliská
Hronská 2, 821 07, Bratislava - Podunajské Biskupice
číslo žiadosti: 243/2017-4/3.3
WRITER´S ROOM 3.3
(4/2017)
3 000 3 000 0 189 z 500
38%
212. Zuzana Kaliská
Hronská 2, 821 07, Bratislava - Podunajské Biskupice
číslo žiadosti: 265/2018-4/3.3
PITCHING CLUB 3.3
(4/2018)
3 000 1 800 0 198 z 500
40%
213. Filip Kasanický
Liptovská 2113/17, 034 01, Ružomberok
číslo žiadosti: 662/2019-4/3.3
ANOMALIA (Workflow in 3D Character Animation) 3.3
(4/2019)
2 020 1 500 1 500 394 z 500
79%
1 500
214. Juraj Kilián
Floriánske nám. 2, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 588/2014-4/3.3
Workshop digitálnych filmových technológií 3.3
(4/2014)
24 490 17 830 0 61 z 500
12%
215. Kinema s.r.o.
Astrová 6 , 821 01, Bratislava - Ružinov
IČO: 36360414
číslo žiadosti: 685/2019-4/3.1
Kinema.sk 2020 3.1
(4/2019)
54 044 20 900 14 000 406 z 500
81%
14 000
216. Nazarij Kľujev
Štefanikova 5, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 671/2019-4/3.3
Účasť na workshope IDFAcademy 2019 s dokumentárnym filmom - The Sailor 3.3
(4/2019)
1 230 1 000 0 197 z 500
39%
217. Miroslav Král
Párovská 5, 911 01, Nitra
číslo žiadosti: 350/2014-4/3.3
Fest Training Ground 2014 3.3
(4/2014)
734 734 700 402 z 500
80%
218. Juraj Krasnohorsky
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 299/2012-2/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops - časť 3/3 3.3
(2/2012)
1 350 1 350 1 350 457 z 500
91%
1 350
219. Juraj Krasnohorsky
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 647/2011-1/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(1/2011)
1 850 1 400 1 400 596 z 700
85%
1 400
220. Martin Krištof
sv. Bystríka 3, 010 08, Žilina
číslo žiadosti: 771/2011-1/3.2
Oral History - mapovanie dejín slovenskej kinematografie cez výpovede pracovníkov kín 3.2
(1/2011)
3 500 2 600 2 000 517 z 700
74%
2 000
221. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 514/2015-4/3.2
Alternatívna distribúcia filmov 3.2
(4/2015)
4 500 2 950 1 500 338 z 500
68%
1 500
222. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 55/2018-4/3.3
FEST FILM LAB - režijný workshop s Bélom Tarrom 3.3
(4/2018)
2 213 1 599 1 599 481 z 500
96%
1 599
223. Ján Krnáč
Padličkovo 26, 977 01, Brezno
číslo žiadosti: 1398/2013-3/3.3
Odborná filmová stáž v Kapskom meste 3.3
(3/2013)
5 830 5 330 0 65 z 500
13%
224. Tomas Krupa
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
číslo žiadosti: 566/2013-3/3.3
Účasť režiséra a producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(3/2013)
2 930 2 930 1 600 386 z 500
77%
1 600
225. Laura, združenie mladých
Mamateyova 4, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31955916
číslo žiadosti: 543/2011-3/3.4
Mediálna škola 3.4
(3/2011)
49 999 43 800 0 254 z 700
36%
226. Kristína Leidenfrostová
Ivana Bukovčana 28, 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves
číslo žiadosti: 597/2014-4/3.3
Účasť projektu dok. filmu "Kde inde, ak nie doma" na Ex Oriente 2014 3.3
(4/2014)
1 970 1 750 0 67 z 500
13%
227. Lenka Šturmankinová
Poničanova 62, 040 17, Košice - Barca
IČO: 50127161
číslo žiadosti: 667/2016-4/3.3
Projekt vzdelávania detí s poruchami učenia a správania prostredníctvom filmovej tvorby 3.3
(4/2016)
2 500 2 320 0 323 z 500
65%
228. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 518/2015-4/3.3
Cesta za úspechom - workshop DOK.Incubator 3.3
(4/2015)
1 905 1 714 1 700 393 z 500
79%
1 700
229. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 637/2017-4/3.3
Účasť na DOK Leipzig Tour s doc.incubator SK 3.3
(4/2017)
296 296 290 480 z 500
96%
290
230. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 636/2017-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2017 3.3
(4/2017)
803 803 800 479 z 500
96%
800
231. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 1084/2013-3/3.3
WORKSHOP 2013-Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc Slovenska,XV.ročník 3.3
(3/2013)
20 600 9 470 1 000 292 z 500
58%
232. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 1175/2012-2/3.3
Felvidek. Horná zem - účasť na workshope Dok.Inkubator 3.3
(2/2012)
1 700 1 400 0 248 z 500
50%
233. Mária Martiniaková
Klemensova 5, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 635/2017-4/3.3
Účasť na festivale IDFA ( pôvodný názov Hra o čas ) 3.3
(4/2017)
950 650 650 480 z 500
96%
650
234. Šimon Matrka
Hontianska 10, 821 09, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 512/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 409 z 500
82%
300
235. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 144/2011-2/3.3
HUDBA V AUDIOVÍZII / Hudobné autorské právo v audiovízii 3.3
(2/2011)
24 776 13 990 0 296 z 700
42%
236. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 668/2016-4/3.3
WORKSHOP HUDBA V AUDIOVÍZII II. 3.3
(4/2016)
8 220 3 970 0 225 z 500
45%
237. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 1475/2013-3/3.3
WORKSHOP HUDBA V AUDIOVÍZII 3.3
(3/2013)
17 780 9 980 0 97 z 500
19%
238. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 302/2015-4/3.3
HUDBA V AUDIOVÍZII 3.3
(4/2015)
9 440 4 910 2 500 314 z 500
63%
2 500
239. Mediálny Hlas - Media Voice
Československej armády 1927/40, 972 51, Handlová
IČO: 48414085
číslo žiadosti: 503/2019-4/3.3
Účasť tvorcov dokumentárneho filmu AKO SOM SA STALA PARTIZÁNKOU na workshope Ex oriente Film. 3.3
(4/2019)
3 180 3 020 0 168 z 500
34%
240. Jan Melikant
Agátová 4, 052 01, Spišská Nová Ves
číslo žiadosti: 651/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
810 810 800 469 z 500
94%
800
241. Tibor Meliš
Mierové námestie 93/26, 019 01, Ilava
číslo žiadosti: 951/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 424 z 500
85%
450
242. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 1388/2013-4/3.3
Moje kino (marketing a fundraising ako nástroj rozvoja jednosálových kín) 3.3
(4/2013)
10 000 8 000 6 000 373 z 500
75%
6 000
243. METAFORUM
Špitálska 45, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 51911523
číslo žiadosti: 721/2019-4/3.3
2. ročník festivalu seriálov Pilot 2020 3.3
(4/2019)
28 500 14 000 7 000 384 z 500
77%
7 000
244. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 214/2011-2/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(2/2011)
12 110 8 910 7 500 574 z 700
82%
7 500
245. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 127/2012-2/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(2/2012)
12 110 9 110 6 500 354 z 500
71%
6 500
246. Mgr. art. Peter Morávek - Film
Trenčianska 37, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 48319902
číslo žiadosti: 508/2018-4/3.3
Účasť na DOK.Incubator 2018 3.3
(4/2018)
694 655 600 444 z 500
89%
600
247. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM
č.d. 558, 900 67, Láb
IČO: 41330145
číslo žiadosti: 1790/2012-2/3.1
Významné osobnosti strihovej skladby 3.1
(2/2012)
19 160 15 000 0 260 z 500
52%
248. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 729/2012-2/3.2
Rozprava o žánri. Žánre vysoké a prekliato nízke 3.2
(2/2012)
3 000 3 000 2 700 447 z 500
89%
2 700
249. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 55/2016-4/3.2
Miloslav Luther – televízne filmy, seriály a série 3.2
(4/2016)
2 800 2 800 2 500 472 z 500
94%
2 500
250. Katarína Mišíková
Pod Rovicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 262/2017-4/3.2
Aktívna účasť na NECS konferencii Sensibility and the Senses: Media, Bodies, Practices 3.2
(4/2017)
1 050 900 900 478 z 500
96%
900
251. Katarína Mišíková
Pod Rovicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 617/2018-4/3.2
Sociálny realizmus v súčasnom slovenskom filme 3.2
(4/2018)
3 000 3 000 3 000 481 z 500
96%
3 000
252. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 252/2011-2/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2011 3.4
(2/2011)
8 700 4 100 4 100 499 z 700
71%
4 100
253. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 251/2011-2/3.4
Filmový workshop Zlaté Moravce 2011 3.4
(2/2011)
6 300 3 800 0 367 z 700
52%
254. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 217/2010-2/3.4
Filmový workshop Zlaté Moravce 2010 3.4
(2/2010)
6 300 3 800 3 500 3 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
16 17 15 48 76,19 63
255. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 248/2011-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2011 3.4
(2/2011)
6 300 3 800 1 900 392 z 700
56%
1 900
256. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 209/2010-2/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2010 3.4
(2/2010)
7 200 4 100 4 100 4 100
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 17 16 51 80,95 63
257. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 855/2012-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2012 3.4
(2/2012)
6 300 3 800 2 000 406 z 500
81%
2 000
258. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 854/2012-2/3.4
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2012 3.4
(2/2012)
6 300 3 800 2 000 402 z 500
80%
2 000
259. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1124/2013-3/3.3
Letný filmový workshop MPhilms 2013 3.3
(3/2013)
14 200 4 900 1 500 335 z 500
67%
1 500
260. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1123/2013-3/3.3
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2013 3.3
(3/2013)
6 160 3 900 2 000 342 z 500
68%
2 000
261. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1541/2011-4/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2012 3.4
(4/2011)
9 500 4 900 4 000 563 z 700
80%
4 000
262. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 264/2017-4/3.3
Letný workshop Čerenčany 2017 3.3
(4/2017)
9 810 5 500 2 500 354 z 500
71%
2 500
263. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 191/2010-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2010 3.4
(2/2010)
6 300 3 800 3 500 3 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 16 14 45 71,43 63
264. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 351/2014-4/3.3
Letný filmový workshop MPhilms 2014 3.3
(4/2014)
15 780 7 800 5 000 402 z 500
80%
5 000
265. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 352/2014-4/3.3
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2014 3.3
(4/2014)
6 160 3 200 1 000 409 z 500
82%
1 000
266. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 950/2014-4/3.3
EAVE workshop pre producentov - Katarína Krnáčová 3.3
(4/2014)
7 850 5 300 4 500 371 z 500
74%
4 500
267. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 513/2015-4/3.3
ACE 25 Workshops on Project Development and Financing (2015-2016) - Zora Jaurová 3.3
(4/2015)
7 800 6 400 4 800 351 z 500
70%
4 800
268. Peter Neveďal
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 305/2018-4/3.2
"Filmová produkcia a distribúcia" - pracovný názov 3.2
(4/2018)
4 000 3 000 2 000 393 z 500
79%
2 000
269. NUNEZ NFE s.r.o.
Lamačská cesta 97, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 45427518
číslo žiadosti: 1560/2011-4/3.5
KINOFIL 3.5
(4/2011)
53 700 42 000 0 269 z 700
38%
270. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1483/2013-3/3.3
Poďme hovoriť o... 3.3
(3/2013)
11 350 10 370 4 000 300 z 500
60%
4 000
271. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 948/2014-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 24, č. 25 a The KINEČKO č. 4) 3.1
(4/2014)
22 650 13 450 11 000 342 z 500
68%
11 000
272. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 666/2016-4/3.1
KINEČKO 2017 (www.kinecko.com) 3.1
(4/2016)
26 060 21 420 7 000 322 z 500
64%
7 000
273. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 515/2015-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 26, č. 27, č. 28) 3.1
(4/2015)
23 700 13 400 9 000 363 z 500
73%
9 000
274. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 820/2015-4/3.1
KINEČKO 2016 3.1
(4/2015)
22 900 13 500 7 000 348 z 500
70%
7 000
275. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 525/2013-3/3.1
KINEČKO 2013 3.1
(3/2013)
35 050 28 850 19 000 432 z 500
86%
19 000
276. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 675/2010-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2010)
8 433 7 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 21 63 100 63
277. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1496/2011-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2011)
16 850 12 350 7 000 566 z 700
81%
7 000
278. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 239/2011-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2011)
13 355 10 755 10 750 627 z 700
90%
10 750
279. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 241/2011-2/3.3
KINEČKO workshop (film a pamäť) 3.3
(2/2011)
4 660 4 060 0 292 z 700
42%
280. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1495/2011-4/3.1
The KINEČKO 3.1
(4/2011)
3 760 2 860 2 000 489 z 700
70%
2 000
281. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 135/2016-4/3.1
KINEČKO 2016 (č. 31 a č. 32) 3.1
(4/2016)
14 576 10 526 7 000 369 z 500
74%
7 000
282. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 353/2014-4/3.1
KINEČKO 2014 3.1
(4/2014)
41 100 28 600 16 000 386 z 500
77%
16 000
283. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1801/2012-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2012)
5 750 4 100 2 000 418 z 500
84%
2 000
284. občianske združenie Film Generácia
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42412307
číslo žiadosti: 947/2014-4/3.3
Film Generation - príprava didaktických materiálov 3.3
(4/2014)
19 500 18 500 0 85 z 500
17%
285. Občianske združenie Občania tretieho milénia
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 35549475
číslo žiadosti: 247/2010-2/3.3
Spišská žurnalistická škola 3.3
(2/2010)
17 200 13 680 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 7 9 25 39,68 63
286. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 708/2010-4/3.4
Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej tvorbe pre školákov, študentov a mládež. 3.4
(4/2010)
9 350 5 960 1 500 1 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 13 15 41 65,08 63
287. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 746/2010-4/3.4
Séria vzdelávacích workshopov pre učiteľov, vedúcich krúžkov v oblasti audiovizuálnej a mediálnej práce a výchovy. 3.4
(4/2010)
7 150 6 730 6 500 6 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
19 18 18 55 87,30 63
288. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 706/2010-4/3.4
Séria vzdelávacích workshopov v oblasti audiovizuálnej a mediálnej problematiky a mediálnej komunikácie pre deti a mládež na Slovensku. 3.4
(4/2010)
5 500 5 080 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 5 5 16 25,40 63
289. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 102/2010-2/3.4
Audiovizuálna výchova v celoslovenskom školskom Supertrieda. 3.4
(2/2010)
23 320 17 580 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11,50 8,50 11,50 31,50 50 63
290. Juraj Oniščenko
Kmeťovo námestie 1, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 279/2018-4/3.2
Dejiny svetovej kinematografie I 3.2
(4/2018)
7 500 3 000 1 500 354 z 500
71%
1 500
291. Martin Palúch
Beskydská 3, 974 01, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 512/2013-3/3.2
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 3.2
(3/2013)
4 035 3 800 1 500 384 z 500
77%
1 500
292. Erik Panák
Winterova 1754 / 14, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 1323/2011-1/3.2
Výskumná práca vedúca k realizácii publikácie o filmovej produkcii dlhometrážnych filmov. 3.2
(1/2011)
13 000 6 000 1 750 489 z 700
70%
1 750
293. Jaroslava Panáková
Nemcovej 2/16, 036 01, Martin
číslo žiadosti: 517/2015-4/3.2
Vizuálna kultúra v kontexte (post)socialistických transformácií. 3.2
(4/2015)
3 000 3 000 0 88 z 500
18%
294. Silvia Panáková
Rozvodná 15, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 4/09/1-2010/3.3
Vzdelávací program Ateliers du cinéma européen (ACE) 3.3
(1/2010)
7 700 7 700 0
295. Silvia Panáková
Rozvodná 15, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 137/2010-2/3.3
Vzdelávací program Ateliers du cinéma européen (ACE) 3.3
(2/2010)
7 100 7 100 5 600 5 600
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 10 10 34 53,97 63
296. Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 36077429
číslo žiadosti: 221/2018-4/3.3
CREATIVE ARTUR Dream-Create-Share Snívaj-Tvor-Zdieľaj 3.3
(4/2018)
17 460 13 710 6 000 351 z 500
70%
297. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 215/2010-2/3.5
Kinorama 3.5
(2/2010)
889 884 233 937 50 000 50 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 14 37 58,73 63
298. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 233/2011-2/3.5
Kinorama 3.5
(2/2011)
1 030 392 50 000 0 247 z 700
35%
299. Marián Pauer
Znievska 28, 851 06, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 273/2016-4/3.2
IVAN RUMANOVSKÝ 3.2
(4/2016)
3 000 3 000 2 000 407 z 500
81%
2 000
300. Eva Pavlovičová
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1472/2013-3/3.2
Filmové právo v Slovenskej republike 3.2
(3/2013)
3 200 3 200 1 000 323 z 500
65%
1 000
301. Mária Pinčíková
Bzovícka 14, 851 07, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 723/2019-4/3.3
Účasť na IDFA Academy 2019 3.3
(4/2019)
1 370 1 220 0 201 z 500
40%
302. plutoon s.r.o.
Račianska 88 B, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47412241
číslo žiadosti: 946/2014-4/3.3
Účasť projektu Srdce veže na medzinárodných koprodukčných fórach 3.3
(4/2014)
2 060 1 910 0 67 z 500
13%
303. Michaela Pnacekova
Hlboka 49, 104 39, Nitra
číslo žiadosti: 292/2019-4/3.3
Účasť na cykle workshopov MIDPOINT TV Launch 3.3
(4/2019)
2 000 2 000 1 500 400 z 500
80%
1 500
304. Michaela Pňačeková
Hlboká 49, 949 01, Nitra
číslo žiadosti: 574/2014-4/3.3
VÝVOJ PROJEKTU KADERNÍČKY V POHRANIČÍ V RÁMCI WORKSHOPOV MAIA A EX ORIENTE FILM 3.3
(4/2014)
3 340 3 340 0 70 z 500
14%
305. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 109/2010-2/3.3
II. MAIA WORKSHOP - Právne a finančné otázky 3.3
(2/2010)
56 100 20 000 19 000 19 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 12 14 40 63,49 63
306. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1482/2011-4/3.1
Edícia Cinematik: FRANCÚZSKY FILM NOIR 3.1
(4/2011)
10 900 9 650 5 000 413 z 700
59%
5 000
307. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1755/2012-2/3.1
Alain Resnais 3.1
(2/2012)
12 800 11 600 4 000 392 z 500
78%
4 000
308. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 272/2017-4/3.1
CinemaView.sk 3.1
(4/2017)
13 000 5 000 0 138 z 500
28%
309. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 556/2019-4/3.3
účasť projektu Na značky! na medzinárodnom workshope dok.incubator 3.3
(4/2019)
10 428 4 790 0 167 z 500
33%
310. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 238/2019-4/3.3
MIDPOINT TV Launch - účasť projektu na medz. workshope 3.3
(4/2019)
8 700 5 200 3 000 403 z 500
81%
3 000
311. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 1258/2012-2/3.2
Celkový kontext digitalizácie kín na Slovensku 3.2
(2/2012)
17 940 12 813 0 293 z 500
59%
312. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 259/2011-2/3.3
Doc.Incubator 3.3
(2/2011)
33 000 23 100 0 274 z 700
39%
313. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 1521/2011-4/3.3
DOK.Incubator 3.3
(4/2011)
40 425 24 000 0 384 z 700
55%
314. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 265/2016-4/3.2
Kapitoly z dejín a teórie dokumentárneho filmu (učebný text) 3.2
(4/2016)
2 000 1 800 1 800 483 z 500
97%
1 800
315. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 107/2010-2/3.2
Reprezentácia minulosti v slovenskom televíznom vysielaní (1956-2010) 3.2
(2/2010)
3 500 3 300 3 300 3 300
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 20 62 98,41 63
316. SANDBERG Film s.r.o.
Štítová 6, 841 10, Bratislava - Devín
IČO: 45322180
číslo žiadosti: 937/2014-4/3.1
Jaro Rihák: NA DRUGU STRONU. Príbeh parníka Pentcho 3.1
(4/2014)
12 000 4 805 2 000 380 z 500
76%
2 000
317. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 197/2010-2/3.3
East Silver – slovenský deň pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(2/2010)
104 671 17 445 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 12 16 46 73,02 63
318. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 516/2013-3/3.3
East Silver – slovenský deň a program pre slovenských filmových profesionálov 2013 3.3
(3/2013)
55 000 13 000 0 92 z 500
18%
319. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 672/2011-3/3.3
EX ORIENTE SLOVENSKO 3.3
(3/2011)
59 090 24 160 0 419 z 700
60%
320. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 666/2011-3/3.3
East Silver – slovenský deň pre slovenských filmových profesionálov 2011 3.3
(3/2011)
108 204 15 500 10 000 453 z 700
65%
10 000
321. Lukáš Sigmund
Grosslingova 20, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 509/2015-4/3.3
Účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres 3.3
(4/2015)
2 000 1 500 0 106 z 500
21%
322. Lukáš Sigmund
Grosslingova 20, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 744/2019-4/3.3
Účasť na štúdijnom programe Serial Eyes 2019/2020 3.3
(4/2019)
8 310 4 400 2 250 395 z 500
79%
2 250
323. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1113/2013-3/3.2
Odborná diskusia o AVF 3.2
(3/2013)
2 002 1 777 1 000 451 z 500
90%
1 000
324. Slovenská sekcia UNICA
Kubačova 13, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 42272009
číslo žiadosti: 598/2014-4/3.3
UNICA 2014 - tvorivý workshop 3.3
(4/2014)
11 340 7 840 3 000 390 z 500
78%
325. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17323649
číslo žiadosti: 716/2012-2/3.4
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: výzvy a perspektívy 3.4
(2/2012)
2 000 1 520 1 000 395 z 500
79%
1 000
326. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17323649
číslo žiadosti: 509/2013-3/3.3
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá 2 TEÓRIA - DIDAKTIKA - KRITIKA - PRAX 3.3
(3/2013)
2 652 2 502 2 000 358 z 500
72%
2 000
327. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17328501
číslo žiadosti: 341/2014-4/3.3
Ateliér audiovizuálneho prekladu: audiovizuálna tvorba bez hraníc 3.3
(4/2014)
4 595 4 345 2 000 339 z 500
68%
2 000
328. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 217/2019-4/3.1
Vydávanie mesačníka Film.sk - rok 2019 3.1
(4/2019)
64 300 32 000 25 000 427 z 500
85%
25 000
329. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 811/2015-4/3.3
Filmový kabinet 2016 (3. semester + Filmový kabinet plus) 3.3
(4/2015)
8 960 6 250 5 000 424 z 500
85%
5 000
330. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 225/2019-4/3.3
Filmový kabinet 4 - jeseň 2019 3.3
(4/2019)
8 120 6 100 5 000 419 z 500
84%
5 000
331. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 602/2017-4/3.3
Filmový kabinet - 3. semester (zima - jar 2018) 3.3
(4/2017)
4 980 3 480 3 000 443 z 500
89%
3 000
332. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1099/2013-3/3.1
ROZPRAVA O ŽÁNRI Peter Michalovič - Vlastimil Zuska 3.1
(3/2013)
15 298 8 098 8 000 486 z 500
97%
8 000
333. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 287/2016-4/3.1
NEVIDITEĽNÉ DEJINY (S DOKUMENTARISTAMI) 3.1
(4/2016)
8 911 6 400 6 000 453 z 500
91%
6 000
334. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1098/2013-3/3.3
FILMOVÝ KABINET 3.3
(3/2013)
7 100 4 200 4 000 444 z 500
89%
4 000
335. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 277/2018-4/3.3
Filmový kabinet PLUS 2018 3.3
(4/2018)
5 555 3 945 3 000 417 z 500
83%
3 000
336. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 589/2017-4/3.1
Projekt inovácie mesačníka Film.sk 3.1
(4/2017)
61 821 30 500 15 000 366 z 500
73%
15 000
337. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 276/2018-4/3.1
Vydávanie inovovanej podoby mesačníka Film.sk - druhý polrok 2018 3.1
(4/2018)
32 561 15 000 15 000 466 z 500
93%
15 000
338. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 614/2016-4/3.3
Filmový kabinet 2017 3.3
(4/2016)
9 550 6 530 5 000 414 z 500
83%
5 000
339. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 595/2014-4/3.3
Vlak zvaný film - 120 rokov na filmovej trati (pôv.názov OSTRO SLEDOVANÉ VLAKY Vlaky v dejinách slovenskej a svetovej kinematografie) 3.3
(4/2014)
27 990 12 910 12 000 466 z 500
93%
12 000
340. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 476/2015-4/3.1
FILM AKO VOĽNÝ VERŠ 3.1
(4/2015)
9 552 6 600 6 600 456 z 500
91%
6 600