hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 304/2018-4/3.1
KINEČKO online svet filmu – 1.polrok 2018 3.1
(4/2018)
13 500 10 300 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 250 128 z 175 55 z 75 388 z 500
82 % 73,14 % 73,33 % 77,60 %
2. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 654/2018-4/3.1
KINEČKO november 2018 – máj 2019 3.1
(4/2018)
13 050 10 150 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 164 z 200 42 z 50 427 z 500
88,40 % 82 % 84 % 85,40 %
3. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1467/2013-3/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(3/2013)
59 875 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 225 150 z 150 120 z 125 270 z 275
100 % 100 % 96 % 98,18 %
4. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 214/2018-4/3.1
Hľadanie nového priestoru – peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika 3.1
(4/2018)
9 384 3 324 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 128 z 175 59 z 75 405 z 500
87,20 % 73,14 % 78,67 % 81 %
5. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 278/2018-4/3.3
Storočnica Jána Kadára 3.3
(4/2018)
36 307 17 962 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 140 z 175 58 z 75 413 z 500
86 % 80 % 77,33 % 82,60 %
6. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1498/2011-4/3.2
Slovenská kinematografia 1896 - 1914 3.2
(4/2011)
4 500 4 000 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
283 z 315 168 z 210 165 z 175 333 z 385
89,84 % 80 % 94,29 % 86,49 %
7. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 277/2016-4/3.1
Filmové recenzie autorka: Mgr.art. Zuzana Mojžišová, PhD. 3.1
(4/2016)
6 000 3 900 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 152 z 175 54 z 75 416 z 500
84 % 86,86 % 72 % 83,20 %
8. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1497/2011-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(4/2011)
10 000 7 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
308 z 315 136 z 210 165 z 175 301 z 385
97,78 % 64,76 % 94,29 % 78,18 %
9. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1782/2012-2/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(2/2012)
66 875 40 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 225 114 z 150 118 z 125 232 z 275
93,33 % 76 % 94,40 % 84,36 %
10. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1781/2012-2/3.1
Eva Vženteková: Uhrov diptych - Organ a Tri dcéry 3.1
(2/2012)
5 800 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 225 138 z 150 118 z 125 256 z 275
88,89 % 92 % 94,40 % 93,09 %
11. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 611/2016-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 -1969 3.1
(4/2016)
54 875 25 000 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
244 z 250 169 z 175 64 z 75 477 z 500
97,60 % 96,57 % 85,33 % 95,40 %
12. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 53/09/1-2010/3.1
Václav Macek: Ján Kadár 1918 - 1979 3.1
(1/2010)
14 000 8 000 4 000 4 000
13. ACAPU, s.r.o.
Leškova 7/A, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45418233
číslo žiadosti: 1485/2013-3/3.2
Výskum a tvorba metodiky vyhodnocovania efektivity poskytovania finančnej podpory na vývoj, tvorbu a šírenie audiovizuálnych diel a podpory rozvoja audiovizuálneho prostredia v jeho ostatných aspektoch (1. fáza) 3.2
(3/2013)
11 150 9 950 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 100 z 150 100 z 125 200 z 275
82,67 % 66,67 % 80 % 72,73 %
14. Wanda Adamík Hrycová
Beblavého 4, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 282/2019-4/3.3
Producentské workshopy EAVE 2019 3.3
(4/2019)
5 550 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234 z 350 0 z 75 0 z 75 234 z 500
66,86 % 0 % 0 % 46,80 %
15. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 515/2012-2/3.2
Filmový marketing 3.2
(2/2012)
10 800 9 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
130 z 225 9 z 150 17 z 125 26 z 275
57,78 % 6 % 13,60 % 9,45 %
16. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 662/2016-4/3.2
Výskum animačného a herného priemyslu na Slovensku (1. fáza) 3.2
(4/2016)
10 550 6 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 250 63 z 175 44 z 75 227 z 500
48 % 36 % 58,67 % 45,40 %
17. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 1089/2013-3/3.3
CENA TIBORA VICHTU - workshop "Umenie predať scenár" 3.3
(3/2013)
10 300 8 900 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
107 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
47,56 % 0 % 0 % 0 %
18. ARINA s.r.o.
Winterova 14, 921 01, Piešťany
IČO: 36258377
číslo žiadosti: 877/2012-2/3.3
MAJSTROVSTVO PÍSANIA SCENÁROV, scenáristický workshop 3.3
(2/2012)
11 000 9 700 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
128 z 225 46 z 150 93 z 125 139 z 275
56,89 % 30,67 % 74,40 % 50,55 %
19. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 214/2010-2/3.3
Script&Pitch - séria workshopv pre medzinárodných scenáristov a dramaturgov 3.3
(2/2010)
109 650 22 330 3 000 3 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 9 10 32 50,79 63
20. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 279/2016-4/3.3
Close Encounters 2016 3.3
(4/2016)
13 350 9 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 250 63 z 175 49 z 75 244 z 500
52,80 % 36 % 65,33 % 48,80 %
21. Ars Nova - združenie
Lovinského 18, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31806651
číslo žiadosti: 724/2010-4/3.3
MASTER CLASS (Profile Filmmaker) 2010 3.3
(4/2010)
13 230 11 920 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 4 4 16 25,40 63
22. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 1736/2012-2/3,3
MAIA WORKSHOPS – Jún 2013 Košice 3.3
(2/2012)
92 930 22 740 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 48 z 150 48 z 125 96 z 275
54,67 % 32 % 38,40 % 34,91 %
23. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 72/2013-3/3.3
MAIA WORKSHOPS 2013 (pôvodný názov MAIA WORKSHOPS - KOŠICE 2013) 3.3
(3/2013)
42 400 12 180 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166,25 z 225 112,50 z 150 87,50 z 125 200 z 275
73,89 % 75 % 70 % 72,73 %
24. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 18/2017-4/3.3
EAVE Producers workshop 2017 – účasť Juraj Krasnohorsky 3.3
(4/2017)
12 450 8 400 7 800 7 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
230 z 250 165 z 175 34 z 75 429 z 500
92 % 94,29 % 45,33 % 85,80 %
25. Artichoke s.r.o.
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35864842
číslo žiadosti: 652/2018-4/3.3
Bratislava Film Residence 3.3
(4/2018)
26 790 20 550 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 250 20 z 200 4 z 50 141 z 500
46,80 % 10 % 8 % 28,20 %
26. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 346/2014-4/3.3
DOK.Incubator Bratislava 2014 3.3
(4/2014)
63 456 30 000 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 250 91 z 175 53 z 75 144 z 250
67,60 % 52 % 70,67 % 57,60 %
27. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 809/2015-4/3.3
DOK.Incubator 2016 3.3
(4/2015)
65 430 26 500 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 130 z 175 57 z 75 187 z 250
78,80 % 74,29 % 76 % 74,80 %
28. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 128/2012-2/3.3
DOK.Incubator Bratislava 3.3
(2/2012)
38 925 24 000 18 500 18 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 225 114 z 150 108 z 125 222 z 275
85,78 % 76 % 86,40 % 80,73 %
29. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 590/2017-4/3.3
dok.incubator workshop 2018 3.3
(4/2017)
65 188 25 070 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 132 z 175 53 z 75 384 z 500
79,60 % 75,43 % 70,67 % 76,80 %
30. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 296/2015-4/3.3
DOK.Incubator 2015 3.3
(4/2015)
65 430 26 500 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196,25 z 250 150 z 175 58,75 z 75 208,75 z 250
78,50 % 85,71 % 78,33 % 83,50 %
31. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 1112/2013-3/3.3.
DOK.Incubator - špeciálny program na Slovensku 3.3
(3/2013)
19 934 11 780 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
113 z 225 52 z 150 67 z 125 119 z 275
50,22 % 34,67 % 53,60 % 43,27 %
32. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 531/2013-3/3.3
DOK.Incubator Bratislava 3.3
(3/2013)
51 183 30 000 9 300 9 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 105 z 150 105 z 125 210 z 275
68,44 % 70 % 84 % 76,36 %
33. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 276/2016-4/3.3
DOK.Incubator 2016 - realizácia 3.3
(4/2016)
60 430 21 500 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 124 z 175 67 z 75 411 z 500
88 % 70,86 % 89,33 % 82,20 %
34. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 247/2017-4/3.3
DOK.Incubator 2017 3.3
(4/2017)
66 985 26 855 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 250 127 z 175 62 z 75 375 z 500
74,40 % 72,57 % 82,67 % 75 %
35. Asociácia nezávislých producentov
Grösslingová 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45734011
číslo žiadosti: 632/2018-4/3.3
dok.incubator workshop 2019 3.3
(4/2018)
65 353 25 030 22 000 22 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 250 169 z 200 49 z 50 445 z 500
90,80 % 84,50 % 98 % 89 %
36. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 633/2017-4/3.3
VAF 2018 – Masterclass: scenár a dramaturgia krátkeho animovaného filmu 3.3
(4/2017)
16 810 9 950 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
219 z 250 149 z 175 63 z 75 431 z 500
87,60 % 85,14 % 84 % 86,20 %
37. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 663/2016-4/3.3
VAF 2017 – Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2016)
15 135 10 330 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 111 z 175 51 z 75 352 z 500
76 % 63,43 % 68 % 70,40 %
38. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 1808/2012-2/3.3
Visegrad Animation Forum 2013 (VAF 2013) 3.3
(2/2012)
50 165 6 700 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 225 120 z 150 117 z 125 237 z 275
81,33 % 80 % 93,60 % 86,18 %
39. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF)
Vištuk, č. 277, 900 85, Vištuk
IČO: 42263603
číslo žiadosti: 653/2018-4/3.3
CEE Animation 2019 - Vzdelávacie aktivity na Slovensku 3.3
(4/2018)
19 810 12 350 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
238 z 250 183 z 200 51 z 50 472 z 500
95,20 % 91,50 % 102 % 94,40 %
40. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 803/2015-4/3.3
Industry program v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2016 3.3
(4/2015)
11 150 9 350 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 250 155 z 175 67 z 75 222 z 250
90,80 % 88,57 % 89,33 % 88,80 %
41. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 256/2015-4/3.2
VLAK ZVANÝ FILM 16. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2015)
7 900 5 400 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232,50 z 250 168,75 z 175 68,75 z 75 237,50 z 250
93 % 96,43 % 91,67 % 95 %
42. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 255/2015-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 19. ročník - 2015 3.1
(4/2015)
24 920 18 100 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
237,50 z 250 168,75 z 175 68,75 z 75 237,50 z 250
95 % 96,43 % 91,67 % 95 %
43. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1104/2013-3/3.1
Naše filmové storočie, 100 osobných "najlepších" filmov autorov Františka Gyárfáša a Juraja Malíčka 3.1
(3/2013)
11 897 8 620 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
44. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1103/2013-3/3.2
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ 15. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(3/2013)
7 900 5 400 5 400 5 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 225 147 z 150 124 z 125 271 z 275
99,11 % 98 % 99,20 % 98,55 %
45. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 266/2018-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 22. ročník - 2018 3.1
(4/2018)
25 320 18 500 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
243 z 250 167 z 175 68 z 75 478 z 500
97,20 % 95,43 % 90,67 % 95,60 %
46. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1105/2013-3/3.3
PROJEKT 100 - 2013 (vzdelávacia časť) 3.3
(3/2013)
9 350 6 800 6 170 6 170
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 225 137 z 150 117 z 125 254 z 275
86,22 % 91,33 % 93,60 % 92,36 %
47. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 519/2013-3/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK ( 6.-9.6.2013 Krpáčovo /kino Mostár Brezno; 22.-24.11.2013 Martin / kino Strojár) 3.3
(3/2013)
13 600 9 800 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212 z 225 137 z 150 119 z 125 256 z 275
94,22 % 91,33 % 95,20 % 93,09 %
48. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 201/2011-2/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze (15. ročník / 2011) 3.1
(2/2011)
26 300 21 700 21 700 21 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
285 z 315 170 z 210 161 z 175 331 z 385
90,48 % 80,95 % 92 % 85,97 %
49. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 234/2017-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 21. ročník - 2017 3.1
(4/2017)
25 320 18 500 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
245 z 250 166 z 175 68 z 75 479 z 500
98 % 94,86 % 90,67 % 95,80 %
50. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 268/2018-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2018)
17 550 13 900 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 146 z 175 69 z 75 433 z 500
87,20 % 83,43 % 92 % 86,60 %
51. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 236/2017-4/3.2
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME 18. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2017)
8 200 5 900 5 500 5 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
240 z 250 157 z 175 64 z 75 461 z 500
96 % 89,71 % 85,33 % 92,20 %
52. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 203/2011-2/3.2
MINORITY A FILM 14. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(2/2011)
8 950 6 950 6 950 6 950
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
296 z 315 197 z 210 163 z 175 360 z 385
93,97 % 93,81 % 93,14 % 93,51 %
53. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 267/2018-4/3.1
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME ZBORNÍK Z 18. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2018)
6 600 5 500 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234 z 250 161 z 175 66 z 75 461 z 500
93,60 % 92 % 88 % 92,20 %
54. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 263/2016-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (10.-12. júna Krpáčovo) a (25.-27. novembra, kino Lumiere Bratislava) 3.3
(4/2016)
15 600 11 900 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
217 z 250 132 z 175 65 z 75 414 z 500
86,80 % 75,43 % 86,67 % 82,80 %
55. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 261/2016-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2016)
15 000 11 800 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
226 z 250 149 z 175 66 z 75 441 z 500
90,40 % 85,14 % 88 % 88,20 %
56. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 204/2011-2/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 3.3
(2/2011)
11 800 10 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
254 z 315 141 z 210 148 z 175 289 z 385
80,63 % 67,14 % 84,57 % 75,06 %
57. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 235/2017-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (9.-11. júna 2017 Hotel Polianka, Krpáčovo, 24.-26. novembra 2017 kino Tatran, Poprad) 3.3
(4/2017)
18 300 14 300 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 250 141 z 175 66 z 75 423 z 500
86,40 % 80,57 % 88 % 84,60 %
58. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 606/2015-4/3.3
PROJEKT 100 - 2015 /vzdelávacia časť/ 3.3
(4/2015)
12 600 9 950 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
224 z 250 162 z 175 67 z 75 229 z 250
89,60 % 92,57 % 89,33 % 91,60 %
59. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 264/2016-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 20. ročník - 2016 3.1
(4/2016)
28 770 20 450 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
238 z 250 151 z 175 65 z 75 454 z 500
95,20 % 86,29 % 86,67 % 90,80 %
60. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 823/2012-2/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 16. ročník - 2012 3.1
(2/2012)
23 020 18 820 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 225 125 z 150 118 z 125 243 z 275
93,78 % 83,33 % 94,40 % 88,36 %
61. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 544/2018-4/3.3
PROJEKT 100 2018 - edukatívna časť 3.3
(4/2018)
14 400 11 000 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
233 z 250 156 z 200 50 z 50 439 z 500
93,20 % 78 % 100 % 87,80 %
62. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 822/2012-2/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (25.-27.5.2012 /Krpáčovo-kino Mostár Brezno; 23.-25.11.2012 /Martin-kino Strojár) 3.3
(2/2012)
11 700 9 600 7 150 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 225 105 z 150 115 z 125 220 z 275
86,67 % 70 % 92 % 80 %
63. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 280/2014-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 18. ročník - 2014 3.1
(4/2014)
24 950 18 130 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
243 z 250 167 z 175 73 z 75 240 z 250
97,20 % 95,43 % 97,33 % 96 %
64. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 821/2012-2/3.1
MINORITY A FILM - ZBORNÍK Z 14. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(2/2012)
6 050 5 250 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 225 129 z 150 110 z 125 239 z 275
86,22 % 86 % 88 % 86,91 %
65. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 278/2014-4/3.1
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ - ZBORNÍK Z 15. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2014)
6 050 5 250 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 250 167 z 175 73 z 75 240 z 250
89,20 % 95,43 % 97,33 % 96 %
66. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 263/2017-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2017)
17 620 13 920 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 250 146 z 175 66 z 75 428 z 500
86,40 % 83,43 % 88 % 85,60 %
67. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 518/2013-3/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 17. ročník - 2013 3.1
(3/2013)
23 950 17 930 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 225 147 z 150 123 z 125 270 z 275
99,11 % 98 % 98,40 % 98,18 %
68. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 269/2018-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (15.-17.júna 2018 Hotel Polianka, Krpáčovo, 26.-28. október 2018 kino Tatran, Poprad) 3.3
(4/2018)
18 000 14 250 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 250 144 z 175 68 z 75 418 z 500
82,40 % 82,29 % 90,67 % 83,60 %
69. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 202/2011-2/3.1
KLUBOVÝ FILM 3.1
(2/2011)
4 150 3 750 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
253 z 315 130 z 210 150 z 175 280 z 385
80,32 % 61,90 % 85,71 % 72,73 %
70. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 257/2015-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (5.-7.6.2015 Krpáčovo a 20.-22.11.2015 Martin, kino Strojár) 3.3
(4/2015)
13 800 10 800 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
217,50 z 250 166,25 z 175 68,75 z 75 235 z 250
87 % 95 % 91,67 % 94 %
71. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 578/2016-4/3.3
PROJEKT 100 - 2016 /vzdelávacia časť/ 3.3
(4/2016)
13 900 10 650 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 138 z 175 64 z 75 415 z 500
85,20 % 78,86 % 85,33 % 83 %
72. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 591/2016-4/3.3
Industry programy v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2017 3.3
(4/2016)
11 150 9 000 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 143 z 175 58 z 75 409 z 500
83,20 % 81,71 % 77,33 % 81,80 %
73. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 262/2016-4/3.1
VLAK ZVANÝ FILM - ZBORNÍK Z 16. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2016)
6 550 5 450 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 144 z 175 59 z 75 435 z 500
92,80 % 82,29 % 78,67 % 87 %
74. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 529/2017-4/3.3
PROJEKT 100 2017 - edukatívna časť 3.3
(4/2017)
14 600 11 150 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 140 z 175 60 z 75 401 z 500
80,40 % 80 % 80 % 80,20 %
75. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 37/09/1-2010/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 3.3
(1/2010)
8 200 7 550 7 000 7 000
76. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 577/2014-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2014)
13 630 10 050 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
229 z 250 159 z 175 71 z 75 230 z 250
91,60 % 90,86 % 94,67 % 92 %
77. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1458/2013-4/3.3
Nové kino 3.3
(4/2013)
16 700 12 300 12 300 12 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
217 z 225 133 z 150 125 z 125 258 z 275
96,44 % 88,67 % 100 % 93,82 %
78. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 29/09/1-2010/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 3.1
(1/2010)
19 800 16 200 16 000 16 000
79. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 28/09/1-2010/3.1
BÉLA BALÁZS - CHVÁLA FILMOVÉHO UMENIA ZBORNÍK Z 12. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(1/2010)
8 400 6 400 6 000 6 000
80. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1320/2012-2/3.3
PROJEKT 100 - 2012 3.3
(2/2012)
10 150 7 800 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 225 107 z 150 112 z 125 219 z 275
93,78 % 71,33 % 89,60 % 79,64 %
81. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 571/2017-4/3.3
Industry programy v rámci Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 2018 3.3
(4/2017)
17 850 14 300 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
106 z 250 74 z 175 55 z 75 235 z 500
42,40 % 42,29 % 73,33 % 47 %
82. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 258/2015-4/3.3
Filmový kabinet deťom 3.3
(4/2015)
17 120 11 900 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
228,75 z 250 170 z 175 68,75 z 75 238,75 z 250
91,50 % 97,14 % 91,67 % 95,50 %
83. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 922/2014-4/3.3
Nové kino - dofinancovanie projektu 3.3
(4/2014)
4 200 3 700 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
236 z 250 160 z 175 74 z 75 234 z 250
94,40 % 91,43 % 98,67 % 93,60 %
84. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 687/2014-4/3.3
PROJEKT 100 - 2014 (vzdelávacia časť) 3.3
(4/2014)
10 250 8 050 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
236 z 250 155 z 175 73 z 75 228 z 250
94,40 % 88,57 % 97,33 % 91,20 %
85. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 279/2014-4/3.3
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK ( 6.-8.6.2014 Krpáčovo a 14.-16.11.2014 Martin / kino Strojár) 3.3
(4/2014)
13 800 10 800 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
229 z 250 157 z 175 74 z 75 231 z 250
91,60 % 89,71 % 98,67 % 92,40 %
86. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 274/2016-4/3.1
Redakcia a priebežná aktualizácia webovej stránky Asociácie slovenských kameramanov (ASK) 3.1
(4/2016)
9 010 7 110 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
119 z 250 58 z 175 59 z 75 236 z 500
47,60 % 33,14 % 78,67 % 47,20 %
87. AZYL Production s.r.o.
Panenská 13, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35799498
číslo žiadosti: 306/2018-4/3.3
Workshop AZYL 2019 (pôvodný názov Workshop AZYL 2018) 3.3
(4/2018)
6 770 3 550 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
224 z 250 155 z 175 49 z 75 428 z 500
89,60 % 88,57 % 65,33 % 85,60 %
88. Peter Badač
Stred 50/29, 017 01, Považská Bystrica
číslo žiadosti: 272/2016-4/3.3
Účasť na workshope European TV Drama Series Lab 2016 3.3
(4/2016)
4 090 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 161 z 175 68 z 75 461 z 500
92,80 % 92 % 90,67 % 92,20 %
89. Peter Badač
Stred 50/29, 017 01, Považská Bystrica
číslo žiadosti: 465/2011-1/3.3
Producers Workshop 3.3
(1/2011)
1 995 1 500 309 309
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213,50 z 315 116,67 z 210 103,83 z 175 220,50 z 385
67,78 % 55,56 % 59,33 % 57,27 %
90. Barbara Feglová
Za tehelňou 3, 821 04, Bratislava - Ružinov
IČO: 43107893
číslo žiadosti: 120/09/1-2010/3.3
Dramaturgický vzdelávací workshop MIDPOINT: Centrum stredoeurópskej scenáristickej tvorby 3.3
(1/2010)
169 554 18 980 11 200 11 200
91. Zuzana Bieliková
Anenská 3, 810 00, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1130/2013-3/3.3
Kurz filmového marketingu a medzinárodnej distribúcie na Media Business School 3.3
(3/2013)
2 350 1 800 1 200 1 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 124 z 150 100 z 125 224 z 275
72,44 % 82,67 % 80 % 81,45 %
92. Rudolf Biermann
Pernek 346, 900 53, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 500/2015-4/3.3
Producentský workshop - Masaryk 3.3
(4/2015)
6 997 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
110 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
44 % 0 % 0 % 0 %
93. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 815/2015-4/3.3
Visegrad Film Forum 2016 3.3
(4/2015)
52 417 21 970 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 250 129 z 175 53 z 75 182 z 250
80 % 73,71 % 70,67 % 72,80 %
94. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 300/2015-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2015 3.3
(4/2015)
5 305 2 405 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188,75 z 250 156,25 z 175 45 z 75 201,25 z 250
75,50 % 89,29 % 60 % 80,50 %
95. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 241/2018-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2018 3.3
(4/2018)
4 500 2 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
238 z 250 171 z 175 71 z 75 480 z 500
95,20 % 97,71 % 94,67 % 96 %
96. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 564/2013-3/3.3
Visegrad Film Forum 2014 3.3
(3/2013)
58 137 26 290 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
173 z 225 90 z 150 102 z 125 192 z 275
76,89 % 60 % 81,60 % 69,82 %
97. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 821/2014-4/3.3
Visegrad Film Forum 2015 3.3
(4/2014)
36 639 21 632 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 250 111 z 175 49 z 75 160 z 250
80 % 63,43 % 65,33 % 64 %
98. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 275/2016-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2016 3.3
(4/2016)
4 700 2 400 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 250 160 z 175 52 z 75 418 z 500
82,40 % 91,43 % 69,33 % 83,60 %
99. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 256/2017-4/3.3
Visegrad Film Forum 2017 3.3
(4/2017)
52 000 19 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
184 z 250 113 z 175 56 z 75 353 z 500
73,60 % 64,57 % 74,67 % 70,60 %
100. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 257/2017-4/3.3
European Film Award - Young Audience Award Bratislava 2017 3.3
(4/2017)
6 200 2 400 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 250 131 z 175 57 z 75 393 z 500
82 % 74,86 % 76 % 78,60 %
101. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 633/2018-4/3.3
Visegrad Film Forum 2019 3.3
(4/2018)
55 000 15 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
243 z 250 189 z 200 24 z 50 456 z 500
97,20 % 94,50 % 48 % 91,20 %
102. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 1441/2013-3/3.3
Visegrad Film Forum 2014 - realizácia 3.3
(3/2013)
53 274 19 400 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
161 z 225 95 z 150 92 z 125 187 z 275
71,56 % 63,33 % 73,60 % 68 %
103. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 347/2014-4/3.3
European Film Award - Youth Audience Award Bratislava 2014 3.3
(4/2014)
5 000 4 240 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
144 z 250 85 z 175 45 z 75 130 z 250
57,60 % 48,57 % 60 % 52 %
104. Boiler
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42268044
číslo žiadosti: 601/2017-4/3.3
Visegrad Film Forum 2018 3.3
(4/2017)
55 000 15 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
240 z 250 161 z 175 62 z 75 463 z 500
96 % 92 % 82,67 % 92,60 %
105. Božena o.z.
Petzvalova 47, 040 11, Košice - Západ
IČO: 42408628
číslo žiadosti: 248/2017-4/3.3
Božena animuje 3.3
(4/2017)
5 000 4 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
100 z 250 55 z 175 30 z 75 185 z 500
40 % 31,43 % 40 % 37 %
106. Miroslava Brezovská
Za kasárňou 56, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 665/2016-4/3.2
Straty a nálezy lokalizácie audiovizuálnych diel: Stručný pohľad na vývoj a rozvoj audiovizuálneho prekladu na Slovensku 3.2
(4/2016)
5 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 140 z 175 56 z 75 397 z 500
80,40 % 80 % 74,67 % 79,40 %
107. Bright Sight Pictures, s.r.o.
Žilinská 10, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50922777
číslo žiadosti: 638/2017-4/3.3
UCLA, Professional Program in Producing 3.3
(4/2017)
12 420 6 220 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
233 z 250 165 z 175 56 z 75 454 z 500
93,20 % 94,29 % 74,67 % 90,80 %
108. Centaurus o.z.
Lesná 1, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45025495
číslo žiadosti: 349/2014-4/3.3
Centaurus - herecký filmový workshop 3.3
(4/2014)
14 205 6 510 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
69 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
27,60 % 0 % 0 % 0 %
109. Centaurus o.z.
Lesná 1, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 45025495
číslo žiadosti: 348/2014-4/3.3
Centaurus - filmový workshop 3.3
(4/2014)
8 305 5 210 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
92 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
36,80 % 0 % 0 % 0 %
110. Centire s.r.o.
Záhradnícka 72, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 36866857
číslo žiadosti: 634/2017-4/3.2
Mapovanie audiovizuálneho sektora na Slovensku 3.2
(4/2017)
20 623 19 592 19 500 19 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
233 z 250 161 z 175 61 z 75 455 z 500
93,20 % 92 % 81,33 % 91 %
111. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 153/2011-2/3.3
MIDPOINT – dramaturgický workshop 1 3.3
(2/2011)
107 645 23 975 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
285 z 315 144 z 210 146 z 175 290 z 385
90,48 % 68,57 % 83,43 % 75,32 %
112. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 244/2017-4/3.3
MIDPOINT 2017: TV Launch - Workshop 1 & Intensive SK 3.3
(4/2017)
65 840 28 990 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 137 z 175 61 z 75 400 z 500
80,80 % 78,29 % 81,33 % 80 %
113. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 816/2015-4/3.3
Story Launch – A TV Lab for Filmmakers 2016 3.3
(4/2015)
50 120 12 160 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 250 153 z 175 64 z 75 217 z 250
86,40 % 87,43 % 85,33 % 86,80 %
114. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 289/2015-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2015 3.3
(4/2015)
67 870 25 340 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223,75 z 250 160 z 175 67,50 z 75 227,50 z 250
89,50 % 91,43 % 90 % 91 %
115. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1080/2013-3/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013 - Dramaturgický workshop pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(3/2013)
10 240 8 740 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 225 107 z 150 103 z 125 210 z 275
86,67 % 71,33 % 82,40 % 76,36 %
116. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 278/2016-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2016: TV LAUNCH a worskhop pro slovenských profesionálov SK INTENSIVE 3.3
(4/2016)
64 240 29 890 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
219 z 250 145 z 175 61 z 75 425 z 500
87,60 % 82,86 % 81,33 % 85 %
117. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 262/2018-4/3.3
MIDPOINT 2018 3.3
(4/2018)
67 770 28 980 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 250 140 z 175 65 z 75 421 z 500
86,40 % 80 % 86,67 % 84,20 %
118. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 529/2013-3/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013: Medzinárodný študentský workshop, časť 1 (pôvodný názov: Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2013 Medzinárodný študentský workskshop, časť 1 a Workshop pre slovenských filmových profesionálov) 3.3
(3/2013)
76 120 33 220 11 500 11 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196 z 225 105 z 150 105 z 125 210 z 275
87,11 % 70 % 84 % 76,36 %
119. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 258/2012-2/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2012 - Medzinárodný študentský workskshop, časť 1 a Workshop pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(2/2012)
80 140 38 320 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
207 z 225 110 z 150 112 z 125 222 z 275
92 % 73,33 % 89,60 % 80,73 %
120. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1540/2011-4/3.3
Workshop miniForum 2012: Marketing a prezentácia filmového diela 3.3
(4/2011)
7 750 5 820 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
230 z 315 133 z 210 123 z 175 256 z 385
73,02 % 63,33 % 70,29 % 66,49 %
121. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 344/2014-4/3.3
Dramaturgické workshopy MIDPOINT 2014 3.3
(4/2014)
61 510 24 510 19 000 19 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
230 z 250 152 z 175 70 z 75 222 z 250
92 % 86,86 % 93,33 % 88,80 %
122. CHARACTER - Film Development Association
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42181771
číslo žiadosti: 1804/2012-2/3.3
miniFÓRUM 2013 3.3
(2/2012)
8 720 7 040 2 300 2 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 105 z 150 104 z 125 209 z 275
83,11 % 70 % 83,20 % 76 %
123. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 281/2016-4/3.3
Večerná škola filmu 3.3
(4/2016)
16 950 14 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
130 z 250 71 z 175 36 z 75 237 z 500
52 % 40,57 % 48 % 47,40 %
124. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 671/2018-4/3.3
Prednášky z dejín a teórie filmu v Kine Úsmev 3.3
(4/2018)
9 180 7 140 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 250 10 z 200 5 z 50 116 z 500
40,40 % 5 % 10 % 23,20 %
125. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 270/2018-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2018)
11 505 6 755 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 112 z 175 53 z 75 380 z 500
86 % 64 % 70,67 % 76 %
126. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 246/2017-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2017)
12 005 6 755 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196 z 250 127 z 175 64 z 75 387 z 500
78,40 % 72,57 % 85,33 % 77,40 %
127. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 291/2015-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2015)
8 915 3 985 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168,75 z 250 143,75 z 175 56,25 z 75 200 z 250
67,50 % 82,14 % 75 % 80 %
128. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 260/2016-4/3.3
DOX IN VITRO 3.3
(4/2016)
12 005 7 155 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 117 z 175 65 z 75 377 z 500
78 % 66,86 % 86,67 % 75,40 %
129. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1082/2013-3/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(3/2013)
11 190 8 010 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
49,78 % 0 % 0 % 0 %
130. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 1360/2013-3/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(3/2013)
8 190 3 310 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 225 135 z 150 105 z 125 240 z 275
83,56 % 90 % 84 % 87,27 %
131. Cinematik, s.r.o.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 45302847
číslo žiadosti: 560/2014-4/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(4/2014)
8 925 3 995 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 250 132 z 175 60 z 75 192 z 250
73,20 % 75,43 % 80 % 76,80 %
132. CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35730897
číslo žiadosti: 1118/2013-4/3.3
Vzdelávanie a tréningový program pre prevádzkovateľov kín a kinárov v novodobej digitálnej ére 3.3
(4/2013)
10 050 9 300 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 225 113 z 150 98 z 125 211 z 275
89,33 % 75,33 % 78,40 % 76,73 %
133. Človek v ohrození, n.o.
Baštová 343/5, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50082001
číslo žiadosti: 303/2018-4/3.3
Vzdelávacie aktitivy na 19. MFF dokumentárnych filmov Jeden svet 3.3
(4/2018)
25 000 16 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 250 60 z 175 46 z 75 226 z 500
48 % 34,29 % 61,33 % 45,20 %
134. Diverzita o.z
Matúškova 1643/20, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 36141658
číslo žiadosti: 215/2019-4/3.1
Filmové portréty (pracovný názov) 3.1
(4/2019)
10 653 10 120 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 250 0 z 200 0 z 50 149 z 500
59,60 % 0 % 0 % 29,80 %
135. DogDocs
Bratislavská 415/15, 010 01, Žilina
IČO: 42148260
číslo žiadosti: 287/2011-2/3.4
Workshopy jednominútových filmov 3.4
(2/2011)
10 180 7 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 315 80 z 210 93 z 175 173 z 385
63,81 % 38,10 % 53,14 % 44,94 %
136. Janka Dudková
Vlčie hrdlo 5, 821 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 223/2018-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii NECS 2018 - Media Tactics and Engagement 3.2
(4/2018)
1 347 897 897 897
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
348 z 350 74 z 75 73 z 75 495 z 500
99,43 % 98,67 % 97,33 % 99 %
137. Paulína Ďurinová
Belanská 560, 033 01, Liptovský Hrádok
číslo žiadosti: 1067/2013-3/3.3
Účasť na Summer school of ethnographic filmmaking v Žluticich, Česká republika 3.3
(3/2013)
470 470 430 430
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 130 z 150 112 z 125 242 z 275
79,11 % 86,67 % 89,60 % 88 %
138. Jozef Elšík
L. Svobodu 2166/13, 909 01, Skalica
číslo žiadosti: 511/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 250 158 z 175 60 z 75 218 z 250
76,40 % 90,29 % 80 % 87,20 %
139. F. R. & G., spol. s r.o.
Ružová 8, 900 28, Ivanka pri Dunaji
IČO: 31330312
číslo žiadosti: 567/2014-4/3.1
JARO RIHÁK: NA DRUGU STRONU 3.1
(4/2014)
7 900 4 805 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 130 z 175 73 z 75 203 z 250
64 % 74,29 % 97,33 % 81,20 %
140. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 452/2012-2/3.3
Účasť na workshope Go Short Student Campus, Nijmegen 3.3
(2/2012)
800 800 800 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 225 147 z 150 118 z 125 265 z 275
86,67 % 98 % 94,40 % 96,36 %
141. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1081/2013-3/3.3
Účasť na Aristoteles Workshope, Rumunsko 3.3
(3/2013)
866 866 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
98 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,56 % 0 % 0 % 0 %
142. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 950/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 450
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 225 127 z 150 110 z 125 237 z 275
88,44 % 84,67 % 88 % 86,18 %
143. Andrej Farba
Vígľašská 7, 851 01, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1031/2012-2/3.3
Účasť na workshope INTERaction, Srbsko 3.3
(2/2012)
370 305 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 55 z 150 78 z 125 133 z 275
74,22 % 36,67 % 62,40 % 48,36 %
144. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 592/2010-4/3.1
Homo Felix, Ročník II. 3.1
(4/2010)
17 880 16 400 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 19 21 61 96,83 63
145. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 1416/2011-4/3.1
Homo Felix, Ročník III. 3.1
(4/2011)
19 250 17 570 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
268 z 315 143 z 210 153 z 175 296 z 385
85,08 % 68,10 % 87,43 % 76,88 %
146. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 122/09/1-2010/3.1
Homo Felix, odborný časopis o animovanom filme. 3.1
(1/2010)
30 102 27 010 15 000 15 000
147. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 936/2012-2/3.1
Homo Felix, ročník IV. 3.1
(2/2012)
23 310 20 810 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 225 100 z 150 119 z 125 219 z 275
91,11 % 66,67 % 95,20 % 79,64 %
148. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1088/2013-4/3.3
QUO VADIS CINEMA III 3.3
(4/2013)
15 745 10 350 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 225 120 z 150 115 z 125 235 z 275
88 % 80 % 92 % 85,45 %
149. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 261/2018-4/3.3
Bergman 100 3.3
(4/2018)
16 822 7 400 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 250 105 z 175 61 z 75 360 z 500
77,60 % 60 % 81,33 % 72 %
150. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1330/2012-2/3.2
QUO VADIS CINEMA II. (AKTUÁLNY STAV KÍN NA SLOVENSKU A PERSPEKTÍVY ICH ĎALŠIEHO FUNGOVANIA) 3.2
(2/2012)
18 620 12 150 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 111 z 150 105 z 125 216 z 275
73,33 % 74 % 84 % 78,55 %
151. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1812/2012-2/3.4
THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY 3.4
(2/2012)
28 599 13 414 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
131 z 225 38 z 150 71 z 125 109 z 275
58,22 % 25,33 % 56,80 % 39,64 %
152. FilmFrame, s.r.o.
Sevcenkova 1, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 35969598
číslo žiadosti: 698/2010-4/3.4
KRÁTKA DLHÁ CESTA multimediálny výchovno-vzdelávací projekt 3.4
(4/2010)
29 000 8 400 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
16 7 7 30 47,62 63
153. Filmodrom
1. maja 2, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42299331
číslo žiadosti: 547/2013-3/3.3
Filmodrom 2013 3.3
(3/2013)
36 280 27 120 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
84 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
37,33 % 0 % 0 % 0 %
154. Filmodrom
1. maja 2, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42299331
číslo žiadosti: 892/2012-2/3.3
Filmodrom 2012 3.3
(2/2012)
30 900 22 490 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
146 z 225 106 z 150 104 z 125 210 z 275
64,89 % 70,67 % 83,20 % 76,36 %
155. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 619/2010-4/3.5
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.5
(4/2010)
29 940 28 440 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 4 3 16 25,40 63
156. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 381/2013-3/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(3/2013)
10 084 9 579 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
140 z 225 97 z 150 87 z 125 184 z 275
62,22 % 64,67 % 69,60 % 66,91 %
157. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 77/2010-2/3.5
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.5
(2/2010)
29 940 28 440 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11 4 10 25 39,68 63
158. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 618/2018-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2018)
15 000 13 150 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 141 z 200 43 z 50 374 z 500
76 % 70,50 % 86 % 74,80 %
159. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 562/2014-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2014)
15 000 13 180 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 250 108 z 175 57 z 75 165 z 250
68 % 61,71 % 76 % 66 %
160. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 566/2017-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2017)
15 000 13 150 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 250 142 z 175 63 z 75 398 z 500
77,20 % 81,14 % 84 % 79,60 %
161. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 484/2016-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2016)
15 000 13 150 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 135 z 175 57 z 75 396 z 500
81,60 % 77,14 % 76 % 79,20 %
162. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 468/2015-4/3.1
OZ FilmPress.sk 3.1
(4/2015)
15 000 13 350 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 250 108 z 175 55 z 75 163 z 250
72 % 61,71 % 73,33 % 65,20 %
163. FLY UNITED
Levočská 2, 010 08, Žilina
IČO: 37902041
číslo žiadosti: 520/2015-4/3.3
Účasť na TorinoFilmLab FrameWork 2015 3.3
(4/2015)
4 500 4 250 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 250 37 z 175 29 z 75 66 z 250
56,40 % 21,14 % 38,67 % 26,40 %
164. Andrej Gregorčok
Kalinčiakova 18, 974 05, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 516/2015-4/3.3
účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres 3.3
(4/2015)
2 000 1 500 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 154 z 175 57 z 75 211 z 250
79,20 % 88 % 76 % 84,40 %
165. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 283/2016-4/3.3
Mysli filmom /Filmový krúžok pre stredné školy/ 3.3
(4/2016)
11 050 10 400 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 117 z 175 38 z 75 356 z 500
80,40 % 66,86 % 50,67 % 71,20 %
166. Guča s. r. o.
Šancova 15, 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 47586001
číslo žiadosti: 265/2017-4/3.3
MYSLI FILMOM II / filmový krúžok pre stredné školy 3.3
(4/2017)
23 190 21 940 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 107 z 175 40 z 75 335 z 500
75,20 % 61,14 % 53,33 % 67 %
167. František Gyárfáš
Palisády 32, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1244/2011-1/3.2
Naše filmové storočie (100 osobných „najlepších“ filmov) 3.2
(1/2011)
9 600 5 600 3 291 3 291
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
239,17 z 315 128,33 z 210 151,67 z 175 280 z 385
75,93 % 61,11 % 86,67 % 72,73 %
168. H3-Creative s.r.o.
Nerudova 18082/1, 821 04, Bratislava - Ružinov
IČO: 50391364
číslo žiadosti: 571/2016-4/3.3
UnionDocs Collaborative Studio Program 3.3
(4/2016)
21 400 12 400 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 114 z 175 40 z 75 351 z 500
78,80 % 65,14 % 53,33 % 70,20 %
169. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 260/2017-4/3.2
Ivan Július Kovačevič a týždenník Nástup 3.2
(4/2017)
2 800 2 600 2 600 2 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
349 z 350 75 z 75 75 z 75 499 z 500
99,71 % 100 % 100 % 99,80 %
170. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1047/2013-3/3.2
Slovenské kino 1939-1945 ako priestor indoktrinácie, odporu a slasti 3.2
(3/2013)
2 950 2 800 2 800 2 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 225 122 z 150 109 z 125 231 z 275
92,89 % 81,33 % 87,20 % 84 %
171. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 600/2018-4/3.2
Od Tatier po Azovské more (prvý slovenský celovečerný film) 3.2
(4/2018)
2 000 1 800 1 800 1 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
348 z 350 73 z 75 73 z 75 494 z 500
99,43 % 97,33 % 97,33 % 98,80 %
172. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 552/2011-1/3.2
KINEMATOGRAFIA SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 3.2
(1/2011)
5 100 4 500 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
289,33 z 315 168 z 210 145,83 z 175 313,83 z 385
91,85 % 80 % 83,33 % 81,52 %
173. Lukáš Hanulák
Suché miesto 36, 900 25, Chorvátsky Grob
číslo žiadosti: 563/2013-3/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(3/2013)
2 960 2 960 1 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 225 100 z 150 100 z 125 200 z 275
76,44 % 66,67 % 80 % 72,73 %
174. Lukáš Hanulák
Suché miesto 36, 900 25, Chorvátsky Grob
číslo žiadosti: 1259/2012-2/3.3
Nipkow Programm 3.3
(2/2012)
2 400 2 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
98 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,56 % 0 % 0 % 0 %
175. Adam Hanuljak
Palárikova 21, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 672/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
923 923 800 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
320 z 350 56 z 75 56 z 75 432 z 500
91,43 % 74,67 % 74,67 % 86,40 %
176. HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
Konventná 2, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46540474
číslo žiadosti: 518/2017-4/3.3
Emerging Producers 2018 - účasť Barbary Janišovej Feglovej 3.3
(4/2017)
3 900 1 500 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
245 z 250 166 z 175 50 z 75 461 z 500
98 % 94,86 % 66,67 % 92,20 %
177. Homo Felix o. z.
Obrancov mieru 100/100, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42264847
číslo žiadosti: 1522/2013-3/3.1
Homo Felix International 2014 3.1
(3/2013)
26 950 16 650 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 225 117 z 150 130 z 125 247 z 275
92,44 % 78 % 104 % 89,82 %
178. Hory a mesto
Fedákova 24, 841 02, Bratislava - Dúbravka
IČO: 36070360
číslo žiadosti: 523/2013-3/3.3
Workshop horského filmu na filmovom festivale Hory a mesto 2013 3.3
(3/2013)
4 640 2 940 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
129 z 225 67 z 150 91 z 125 158 z 275
57,33 % 44,67 % 72,80 % 57,45 %
179. Barbora Hrínová
H. Meličkovej 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 340/2014-4/3.2
Špecifiká rozprávania vo viac-príbehových filmoch 3.2
(4/2014)
3 200 3 200 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 157 z 175 67 z 75 224 z 250
86 % 89,71 % 89,33 % 89,60 %
180. Ivana Hucíková
Nerudova 1, 821 04, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 183/2018-4/3.3
Účasť na filmovom festivale Tribeca 2018 3.3
(4/2018)
2 500 2 000 1 300 1 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
276 z 350 52 z 75 54 z 75 382 z 500
78,86 % 69,33 % 72 % 76,40 %
181. INGENIUM Slovakia s.r.o.
Vajanského 29/5953, 917 01, Trnava
IČO: 44897855
číslo žiadosti: 331/2014-4/3.3
Právo duševného vlastníctva v audiovízií 3.3
(4/2014)
8 500 7 000 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 140 z 175 60 z 75 200 z 250
85,20 % 80 % 80 % 80 %
182. kaleidoscope s.r.o.
Špitálska 2214/20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50178709
číslo žiadosti: 289/2016-4/3.3
EAVE Producers Workshop / účasť Katarína Tomková 3.3
(4/2016)
8 700 3 360 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 154 z 175 66 z 75 441 z 500
88,40 % 88 % 88 % 88,20 %
183. Zuzana Kaliská
Hronská 2, 821 07, Bratislava - Podunajské Biskupice
číslo žiadosti: 243/2017-4/3.3
WRITER´S ROOM 3.3
(4/2017)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
114 z 350 40 z 75 35 z 75 189 z 500
32,57 % 53,33 % 46,67 % 37,80 %
184. Zuzana Kaliská
Hronská 2, 821 07, Bratislava - Podunajské Biskupice
číslo žiadosti: 265/2018-4/3.3
PITCHING CLUB 3.3
(4/2018)
3 000 1 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
127 z 350 37 z 75 34 z 75 198 z 500
36,29 % 49,33 % 45,33 % 39,60 %
185. Juraj Kilián
Floriánske nám. 2, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 588/2014-4/3.3
Workshop digitálnych filmových technológií 3.3
(4/2014)
24 490 17 830 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
61 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
24,40 % 0 % 0 % 0 %
186. Miroslav Král
Párovská 5, 911 01, Nitra
číslo žiadosti: 350/2014-4/3.3
Fest Training Ground 2014 3.3
(4/2014)
734 734 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 159 z 175 55 z 75 214 z 250
75,20 % 90,86 % 73,33 % 85,60 %
187. Juraj Krasnohorsky
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 299/2012-2/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops - časť 3/3 3.3
(2/2012)
1 350 1 350 1 350 1 350
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 145 z 150 125 z 125 270 z 275
83,11 % 96,67 % 100 % 98,18 %
188. Juraj Krasnohorsky
Čapkova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 647/2011-1/3.3
Účasť producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(1/2011)
1 850 1 400 1 400 1 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
274,17 z 315 180,83 z 210 142,33 z 175 323,17 z 385
87,04 % 86,11 % 81,33 % 83,94 %
189. Martin Krištof
sv. Bystríka 3, 010 08, Žilina
číslo žiadosti: 771/2011-1/3.2
Oral History - mapovanie dejín slovenskej kinematografie cez výpovede pracovníkov kín 3.2
(1/2011)
3 500 2 600 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
256,67 z 315 145,83 z 210 116,67 z 175 262,50 z 385
81,48 % 69,44 % 66,67 % 68,18 %
190. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 514/2015-4/3.2
Alternatívna distribúcia filmov 3.2
(4/2015)
4 500 2 950 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 250 111 z 175 52 z 75 163 z 250
70 % 63,43 % 69,33 % 65,20 %
191. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 55/2018-4/3.3
FEST FILM LAB - režijný workshop s Bélom Tarrom 3.3
(4/2018)
2 213 1 599 1 599 1 599
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
343 z 350 74 z 75 64 z 75 481 z 500
98 % 98,67 % 85,33 % 96,20 %
192. Ján Krnáč
Padličkovo 26, 977 01, Brezno
číslo žiadosti: 1398/2013-3/3.3
Odborná filmová stáž v Kapskom meste 3.3
(3/2013)
5 830 5 330 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
65 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
28,89 % 0 % 0 % 0 %
193. Tomas Krupa
Smreková 3095/22, 010 07, Žilina
číslo žiadosti: 566/2013-3/3.3
Účasť režiséra a producenta na tréningovom programe Maia Workshops 3.3
(3/2013)
2 930 2 930 1 600 1 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 225 110 z 150 104 z 125 214 z 275
76,44 % 73,33 % 83,20 % 77,82 %
194. Laura, združenie mladých
Mamateyova 4, 851 04, Bratislava - Petržalka
IČO: 31955916
číslo žiadosti: 543/2011-3/3.4
Mediálna škola 3.4
(3/2011)
49 999 43 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141,17 z 315 36,17 z 210 77 z 175 113,17 z 385
44,81 % 17,22 % 44 % 29,39 %
195. Kristína Leidenfrostová
Ivana Bukovčana 28, 841 08, Bratislava - Devínska Nová Ves
číslo žiadosti: 597/2014-4/3.3
Účasť projektu dok. filmu "Kde inde, ak nie doma" na Ex Oriente 2014 3.3
(4/2014)
1 970 1 750 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
67 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
26,80 % 0 % 0 % 0 %
196. Lenka Šturmankinová
Poničanova 62, 040 17, Košice - Barca
IČO: 50127161
číslo žiadosti: 667/2016-4/3.3
Projekt vzdelávania detí s poruchami učenia a správania prostredníctvom filmovej tvorby 3.3
(4/2016)
2 500 2 320 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 250 122 z 175 27 z 75 323 z 500
69,60 % 69,71 % 36 % 64,60 %
197. LEON Productions, spol. s r.o.
Jadranská 41/2341 , 841 01, Bratislava - Dúbravka
IČO: 35749041
číslo žiadosti: 518/2015-4/3.3
Cesta za úspechom - workshop DOK.Incubator 3.3
(4/2015)
1 905 1 714 1 700 1 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 250 142 z 175 57 z 75 199 z 250
77,60 % 81,14 % 76 % 79,60 %
198. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 637/2017-4/3.3
Účasť na DOK Leipzig Tour s doc.incubator SK 3.3
(4/2017)
296 296 290 290
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
338 z 350 69 z 75 73 z 75 480 z 500
96,57 % 92 % 97,33 % 96 %
199. Zuzana Límová
Halalovka 64, 911 08, Trenčín
číslo žiadosti: 636/2017-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2017 3.3
(4/2017)
803 803 800 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
336 z 350 75 z 75 68 z 75 479 z 500
96 % 100 % 90,67 % 95,80 %
200. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Prieložtek č. 1, 036 01, Martin
IČO: 36140953
číslo žiadosti: 1084/2013-3/3.3
WORKSHOP 2013-Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc Slovenska,XV.ročník 3.3
(3/2013)
20 600 9 470 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 82 z 150 76 z 125 158 z 275
59,56 % 54,67 % 60,80 % 57,45 %
201. Mandala Pictures, s.r.o.
Mariánska 18, 900 31, Stupava
IČO: 45418110
číslo žiadosti: 1175/2012-2/3.3
Felvidek. Horná zem - účasť na workshope Dok.Inkubator 3.3
(2/2012)
1 700 1 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
125 z 225 50 z 150 73 z 125 123 z 275
55,56 % 33,33 % 58,40 % 44,73 %
202. Mária Martiniaková
Klemensova 5, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 635/2017-4/3.3
Účasť na festivale IDFA ( pôvodný názov Hra o čas ) 3.3
(4/2017)
950 650 650 650
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
343 z 350 74 z 75 63 z 75 480 z 500
98 % 98,67 % 84 % 96 %
203. Šimon Matrka
Hontianska 10, 821 09, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 512/2015-4/3.3
ANOMALIA (CG Animation Basics) 3.3
(4/2015)
420 300 300 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 250 158 z 175 60 z 75 218 z 250
76,40 % 90,29 % 80 % 87,20 %
204. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 144/2011-2/3.3
HUDBA V AUDIOVÍZII / Hudobné autorské právo v audiovízii 3.3
(2/2011)
24 776 13 990 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
152 z 315 68 z 210 76 z 175 144 z 385
48,25 % 32,38 % 43,43 % 37,40 %
205. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 668/2016-4/3.3
WORKSHOP HUDBA V AUDIOVÍZII II. 3.3
(4/2016)
8 220 3 970 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 250 60 z 175 45 z 75 225 z 500
48 % 34,29 % 60 % 45 %
206. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 1475/2013-3/3.3
WORKSHOP HUDBA V AUDIOVÍZII 3.3
(3/2013)
17 780 9 980 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
97 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,11 % 0 % 0 % 0 %
207. MEDIA FILM, s.r.o.
Staré Grunty 3633/214B, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 35958863
číslo žiadosti: 302/2015-4/3.3
HUDBA V AUDIOVÍZII 3.3
(4/2015)
9 440 4 910 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
156,25 z 250 122,50 z 175 36,25 z 75 158,75 z 250
62,50 % 70 % 48,33 % 63,50 %
208. Jan Melikant
Agátová 4, 052 01, Spišská Nová Ves
číslo žiadosti: 651/2018-4/3.3
Účasť na IDFAcademy 2018 3.3
(4/2018)
810 810 800 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
336 z 350 70 z 75 63 z 75 469 z 500
96 % 93,33 % 84 % 93,80 %
209. Tibor Meliš
Mierové námestie 93/26, 019 01, Ilava
číslo žiadosti: 951/2012-2/3.3
Účasť na workshope Summer MEDIA Studio 2012, Litva 3.3
(2/2012)
550 550 450 450
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 127 z 150 110 z 125 237 z 275
83,11 % 84,67 % 88 % 86,18 %
210. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 1388/2013-4/3.3
Moje kino (marketing a fundraising ako nástroj rozvoja jednosálových kín) 3.3
(4/2013)
10 000 8 000 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 225 110 z 150 93 z 125 203 z 275
75,56 % 73,33 % 74,40 % 73,82 %
211. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 214/2011-2/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(2/2011)
12 110 8 910 7 500 7 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
264 z 315 154 z 210 156 z 175 310 z 385
83,81 % 73,33 % 89,14 % 80,52 %
212. MFF Piešťany, o.z.
Bitúnková 1453/23, 900 31, Stupava
IČO: 30856663
číslo žiadosti: 127/2012-2/3.3
Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe 3.3
(2/2012)
12 110 9 110 6 500 6 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 109 z 150 90 z 125 199 z 275
68,89 % 72,67 % 72 % 72,36 %
213. Mgr. art. Peter Morávek - Film
Trenčianska 37, 821 09, Bratislava - Ružinov
IČO: 48319902
číslo žiadosti: 508/2018-4/3.3
Účasť na DOK.Incubator 2018 3.3
(4/2018)
694 655 600 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
226 z 250 175 z 200 43 z 50 444 z 500
90,40 % 87,50 % 86 % 88,80 %
214. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM
č.d. 558, 900 67, Láb
IČO: 41330145
číslo žiadosti: 1790/2012-2/3.1
Významné osobnosti strihovej skladby 3.1
(2/2012)
19 160 15 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
138 z 225 45 z 150 77 z 125 122 z 275
61,33 % 30 % 61,60 % 44,36 %
215. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 729/2012-2/3.2
Rozprava o žánri. Žánre vysoké a prekliato nízke 3.2
(2/2012)
3 000 3 000 2 700 2 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
207 z 225 118 z 150 122 z 125 240 z 275
92 % 78,67 % 97,60 % 87,27 %
216. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 55/2016-4/3.2
Miloslav Luther – televízne filmy, seriály a série 3.2
(4/2016)
2 800 2 800 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
240 z 250 160 z 175 72 z 75 472 z 500
96 % 91,43 % 96 % 94,40 %
217. Katarína Mišíková
Pod Rovicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 262/2017-4/3.2
Aktívna účasť na NECS konferencii Sensibility and the Senses: Media, Bodies, Practices 3.2
(4/2017)
1 050 900 900 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
341 z 350 72 z 75 65 z 75 478 z 500
97,43 % 96 % 86,67 % 95,60 %
218. Katarína Mišíková
Pod Rovicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 617/2018-4/3.2
Sociálny realizmus v súčasnom slovenskom filme 3.2
(4/2018)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
342 z 350 70 z 75 69 z 75 481 z 500
97,71 % 93,33 % 92 % 96,20 %
219. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 252/2011-2/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2011 3.4
(2/2011)
8 700 4 100 4 100 4 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234 z 315 140 z 210 125 z 175 265 z 385
74,29 % 66,67 % 71,43 % 68,83 %
220. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 251/2011-2/3.4
Filmový workshop Zlaté Moravce 2011 3.4
(2/2011)
6 300 3 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
137 z 315 115 z 210 115 z 175 230 z 385
43,49 % 54,76 % 65,71 % 59,74 %
221. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 217/2010-2/3.4
Filmový workshop Zlaté Moravce 2010 3.4
(2/2010)
6 300 3 800 3 500 3 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
16 17 15 48 76,19 63
222. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 248/2011-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2011 3.4
(2/2011)
6 300 3 800 1 900 1 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166 z 315 108 z 210 118 z 175 226 z 385
52,70 % 51,43 % 67,43 % 58,70 %
223. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 209/2010-2/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2010 3.4
(2/2010)
7 200 4 100 4 100 4 100
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 17 16 51 80,95 63
224. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 855/2012-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2012 3.4
(2/2012)
6 300 3 800 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
184 z 225 101 z 150 121 z 125 222 z 275
81,78 % 67,33 % 96,80 % 80,73 %
225. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 854/2012-2/3.4
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2012 3.4
(2/2012)
6 300 3 800 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 225 101 z 150 121 z 125 222 z 275
80 % 67,33 % 96,80 % 80,73 %
226. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1124/2013-3/3.3
Letný filmový workshop MPhilms 2013 3.3
(3/2013)
14 200 4 900 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 87 z 150 93 z 125 180 z 275
68,89 % 58 % 74,40 % 65,45 %
227. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1123/2013-3/3.3
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2013 3.3
(3/2013)
6 160 3 900 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
161 z 225 82 z 150 99 z 125 181 z 275
71,56 % 54,67 % 79,20 % 65,82 %
228. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 1541/2011-4/3.4
Letný filmový workshop MPhilms 2012 3.4
(4/2011)
9 500 4 900 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
245 z 315 158 z 210 160 z 175 318 z 385
77,78 % 75,24 % 91,43 % 82,60 %
229. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 264/2017-4/3.3
Letný workshop Čerenčany 2017 3.3
(4/2017)
9 810 5 500 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 99 z 175 67 z 75 354 z 500
75,20 % 56,57 % 89,33 % 70,80 %
230. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 191/2010-2/3.4
Filmový workshop Čerenčany 2010 3.4
(2/2010)
6 300 3 800 3 500 3 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 16 14 45 71,43 63
231. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 351/2014-4/3.3
Letný filmový workshop MPhilms 2014 3.3
(4/2014)
15 780 7 800 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 140 z 175 64 z 75 204 z 250
79,20 % 80 % 85,33 % 81,60 %
232. MPhilms
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 30800293
číslo žiadosti: 352/2014-4/3.3
Filmový worskhop Spišský Hrhov 2014 3.3
(4/2014)
6 160 3 200 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 135 z 175 66 z 75 201 z 250
83,20 % 77,14 % 88 % 80,40 %
233. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 950/2014-4/3.3
EAVE workshop pre producentov - Katarína Krnáčová 3.3
(4/2014)
7 850 5 300 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 145 z 175 28 z 75 173 z 250
79,20 % 82,86 % 37,33 % 69,20 %
234. MPhilms s.r.o.
Horná 5, 831 52, Bratislava - Rača
IČO: 45354731
číslo žiadosti: 513/2015-4/3.3
ACE 25 Workshops on Project Development and Financing (2015-2016) - Zora Jaurová 3.3
(4/2015)
7 800 6 400 4 800 4 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 250 120 z 175 57 z 75 177 z 250
69,60 % 68,57 % 76 % 70,80 %
235. Peter Neveďal
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 305/2018-4/3.2
"Filmová produkcia a distribúcia" - pracovný názov 3.2
(4/2018)
4 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
278 z 350 54 z 75 61 z 75 393 z 500
79,43 % 72 % 81,33 % 78,60 %
236. NUNEZ NFE s.r.o.
Lamačská cesta 97, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 45427518
číslo žiadosti: 1560/2011-4/3.5
KINOFIL 3.5
(4/2011)
53 700 42 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
157 z 315 47 z 210 65 z 175 112 z 385
49,84 % 22,38 % 37,14 % 29,09 %
237. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1483/2013-3/3.3
Poďme hovoriť o... 3.3
(3/2013)
11 350 10 370 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
134 z 225 73 z 150 93 z 125 166 z 275
59,56 % 48,67 % 74,40 % 60,36 %
238. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 948/2014-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 24, č. 25 a The KINEČKO č. 4) 3.1
(4/2014)
22 650 13 450 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 250 115 z 175 52 z 75 167 z 250
70 % 65,71 % 69,33 % 66,80 %
239. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 666/2016-4/3.1
KINEČKO 2017 (www.kinecko.com) 3.1
(4/2016)
26 060 21 420 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 88 z 175 45 z 75 322 z 500
75,60 % 50,29 % 60 % 64,40 %
240. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 515/2015-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 26, č. 27, č. 28) 3.1
(4/2015)
23 700 13 400 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 117 z 175 56 z 75 173 z 250
76 % 66,86 % 74,67 % 69,20 %
241. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 820/2015-4/3.1
KINEČKO 2016 3.1
(4/2015)
22 900 13 500 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 250 121 z 175 44 z 75 165 z 250
73,20 % 69,14 % 58,67 % 66 %
242. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 525/2013-3/3.1
KINEČKO 2013 3.1
(3/2013)
35 050 28 850 19 000 19 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 225 114 z 150 119 z 125 233 z 275
88,44 % 76 % 95,20 % 84,73 %
243. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 675/2010-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2010)
8 433 7 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 21 63 100 63
244. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1496/2011-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2011)
16 850 12 350 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
274,17 z 315 149,33 z 210 143,50 z 175 292,83 z 385
87,04 % 71,11 % 82 % 76,06 %
245. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 239/2011-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2011)
13 355 10 755 10 750 10 750
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
299,83 z 315 169,17 z 210 159,83 z 175 329 z 385
95,19 % 80,56 % 91,33 % 85,45 %
246. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 241/2011-2/3.3
KINEČKO workshop (film a pamäť) 3.3
(2/2011)
4 660 4 060 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
126 z 315 74 z 210 92 z 175 166 z 385
40 % 35,24 % 52,57 % 43,12 %
247. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1495/2011-4/3.1
The KINEČKO 3.1
(4/2011)
3 760 2 860 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235,67 z 315 128,33 z 210 126 z 175 254,33 z 385
74,81 % 61,11 % 72 % 66,06 %
248. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 135/2016-4/3.1
KINEČKO 2016 (č. 31 a č. 32) 3.1
(4/2016)
14 576 10 526 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 250 121 z 175 48 z 75 369 z 500
80 % 69,14 % 64 % 73,80 %
249. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 353/2014-4/3.1
KINEČKO 2014 3.1
(4/2014)
41 100 28 600 16 000 16 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 123 z 175 61 z 75 184 z 250
80,80 % 70,29 % 81,33 % 73,60 %
250. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1801/2012-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2012)
5 750 4 100 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 225 109 z 150 107 z 125 216 z 275
89,78 % 72,67 % 85,60 % 78,55 %
251. občianske združenie Film Generácia
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42412307
číslo žiadosti: 947/2014-4/3.3
Film Generation - príprava didaktických materiálov 3.3
(4/2014)
19 500 18 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
85 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
34 % 0 % 0 % 0 %
252. Občianske združenie Občania tretieho milénia
Radničné námestie č.4, 052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 35549475
číslo žiadosti: 247/2010-2/3.3
Spišská žurnalistická škola 3.3
(2/2010)
17 200 13 680 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 7 9 25 39,68 63
253. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 708/2010-4/3.4
Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej tvorbe pre školákov, študentov a mládež. 3.4
(4/2010)
9 350 5 960 1 500 1 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 13 15 41 65,08 63
254. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 746/2010-4/3.4
Séria vzdelávacích workshopov pre učiteľov, vedúcich krúžkov v oblasti audiovizuálnej a mediálnej práce a výchovy. 3.4
(4/2010)
7 150 6 730 6 500 6 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
19 18 18 55 87,30 63
255. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 706/2010-4/3.4
Séria vzdelávacích workshopov v oblasti audiovizuálnej a mediálnej problematiky a mediálnej komunikácie pre deti a mládež na Slovensku. 3.4
(4/2010)
5 500 5 080 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
6 5 5 16 25,40 63
256. Občianske združenie Supertrieda
Heydukova 18, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42138604
číslo žiadosti: 102/2010-2/3.4
Audiovizuálna výchova v celoslovenskom školskom Supertrieda. 3.4
(2/2010)
23 320 17 580 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11,50 8,50 11,50 31,50 50 63
257. Juraj Oniščenko
Kmeťovo námestie 1, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 279/2018-4/3.2
Dejiny svetovej kinematografie I 3.2
(4/2018)
7 500 3 000 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
260 z 350 45 z 75 49 z 75 354 z 500
74,29 % 60 % 65,33 % 70,80 %
258. Martin Palúch
Beskydská 3, 974 01, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 512/2013-3/3.2
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 3.2
(3/2013)
4 035 3 800 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
176 z 225 105 z 150 103 z 125 208 z 275
78,22 % 70 % 82,40 % 75,64 %
259. Erik Panák
Winterova 1754 / 14, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 1323/2011-1/3.2
Výskumná práca vedúca k realizácii publikácie o filmovej produkcii dlhometrážnych filmov. 3.2
(1/2011)
13 000 6 000 1 750 1 750
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234,50 z 315 124,83 z 210 131,83 z 175 256,67 z 385
74,44 % 59,44 % 75,33 % 66,67 %
260. Jaroslava Panáková
Nemcovej 2/16, 036 01, Martin
číslo žiadosti: 517/2015-4/3.2
Vizuálna kultúra v kontexte (post)socialistických transformácií. 3.2
(4/2015)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
88 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
35,20 % 0 % 0 % 0 %
261. Silvia Panáková
Rozvodná 15, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 4/09/1-2010/3.3
Vzdelávací program Ateliers du cinéma européen (ACE) 3.3
(1/2010)
7 700 7 700 0
262. Silvia Panáková
Rozvodná 15, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 137/2010-2/3.3
Vzdelávací program Ateliers du cinéma européen (ACE) 3.3
(2/2010)
7 100 7 100 5 600 5 600
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 10 10 34 53,97 63
263. Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava - Ružinov
IČO: 36077429
číslo žiadosti: 221/2018-4/3.3
CREATIVE ARTUR Dream-Create-Share Snívaj-Tvor-Zdieľaj 3.3
(4/2018)
17 460 13 710 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 110 z 175 53 z 75 351 z 500
75,20 % 62,86 % 70,67 % 70,20 %
264. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 215/2010-2/3.5
Kinorama 3.5
(2/2010)
889 884 233 937 50 000 50 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 9 14 37 58,73 63
265. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o.
Lovinského 18, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36188131
číslo žiadosti: 233/2011-2/3.5
Kinorama 3.5
(2/2011)
1 030 392 50 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 315 45 z 210 67 z 175 112 z 385
42,86 % 21,43 % 38,29 % 29,09 %
266. Marián Pauer
Znievska 28, 851 06, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 273/2016-4/3.2
IVAN RUMANOVSKÝ 3.2
(4/2016)
3 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 146 z 175 64 z 75 407 z 500
78,80 % 83,43 % 85,33 % 81,40 %
267. Eva Pavlovičová
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1472/2013-3/3.2
Filmové právo v Slovenskej republike 3.2
(3/2013)
3 200 3 200 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 98 z 150 78 z 125 176 z 275
65,33 % 65,33 % 62,40 % 64 %
268. plutoon s.r.o.
Račianska 88 B, 831 02, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 47412241
číslo žiadosti: 946/2014-4/3.3
Účasť projektu Srdce veže na medzinárodných koprodukčných fórach 3.3
(4/2014)
2 060 1 910 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
67 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
26,80 % 0 % 0 % 0 %
269. Michaela Pňačeková
Hlboká 49, 949 01, Nitra
číslo žiadosti: 574/2014-4/3.3
VÝVOJ PROJEKTU KADERNÍČKY V POHRANIČÍ V RÁMCI WORKSHOPOV MAIA A EX ORIENTE FILM 3.3
(4/2014)
3 340 3 340 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
70 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
28 % 0 % 0 % 0 %
270. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 109/2010-2/3.3
II. MAIA WORKSHOP - Právne a finančné otázky 3.3
(2/2010)
56 100 20 000 19 000 19 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 12 14 40 63,49 63
271. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1482/2011-4/3.1
Edícia Cinematik: FRANCÚZSKY FILM NOIR 3.1
(4/2011)
10 900 9 650 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205,33 z 315 101,50 z 210 107,33 z 175 208,83 z 385
65,19 % 48,33 % 61,33 % 54,24 %
272. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1755/2012-2/3.1
Alain Resnais 3.1
(2/2012)
12 800 11 600 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 225 103 z 150 107 z 125 210 z 275
80,89 % 68,67 % 85,60 % 76,36 %
273. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 272/2017-4/3.1
CinemaView.sk 3.1
(4/2017)
13 000 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
73 z 250 47 z 175 18 z 75 138 z 500
29,20 % 26,86 % 24 % 27,60 %
274. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 1258/2012-2/3.2
Celkový kontext digitalizácie kín na Slovensku 3.2
(2/2012)
17 940 12 813 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166 z 225 62 z 150 65 z 125 127 z 275
73,78 % 41,33 % 52 % 46,18 %
275. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 259/2011-2/3.3
Doc.Incubator 3.3
(2/2011)
33 000 23 100 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 315 56 z 210 70 z 175 126 z 385
46,98 % 26,67 % 40 % 32,73 %
276. Punkchart films s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45282528
číslo žiadosti: 1521/2011-4/3.3
DOK.Incubator 3.3
(4/2011)
40 425 24 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 315 98 z 210 91 z 175 189 z 385
61,90 % 46,67 % 52 % 49,09 %
277. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 265/2016-4/3.2
Kapitoly z dejín a teórie dokumentárneho filmu (učebný text) 3.2
(4/2016)
2 000 1 800 1 800 1 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
242 z 250 170 z 175 71 z 75 483 z 500
96,80 % 97,14 % 94,67 % 96,60 %
278. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 107/2010-2/3.2
Reprezentácia minulosti v slovenskom televíznom vysielaní (1956-2010) 3.2
(2/2010)
3 500 3 300 3 300 3 300
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 20 62 98,41 63
279. SANDBERG Film s.r.o.
Štítová 6, 841 10, Bratislava - Devín
IČO: 45322180
číslo žiadosti: 937/2014-4/3.1
Jaro Rihák: NA DRUGU STRONU. Príbeh parníka Pentcho 3.1
(4/2014)
12 000 4 805 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
184 z 250 141 z 175 55 z 75 196 z 250
73,60 % 80,57 % 73,33 % 78,40 %
280. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 197/2010-2/3.3
East Silver – slovenský deň pre slovenských filmových profesionálov 3.3
(2/2010)
104 671 17 445 10 000 10 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 12 16 46 73,02 63
281. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 516/2013-3/3.3
East Silver – slovenský deň a program pre slovenských filmových profesionálov 2013 3.3
(3/2013)
55 000 13 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
92 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
40,89 % 0 % 0 % 0 %
282. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 672/2011-3/3.3
EX ORIENTE SLOVENSKO 3.3
(3/2011)
59 090 24 160 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
224 z 315 87,50 z 210 108,50 z 175 196 z 385
71,11 % 41,67 % 62 % 50,91 %
283. sentimentalfilm s.r.o.
Špitálska 20, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44473222
číslo žiadosti: 666/2011-3/3.3
East Silver – slovenský deň pre slovenských filmových profesionálov 2011 3.3
(3/2011)
108 204 15 500 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
248,50 z 315 91 z 210 114,33 z 175 205,33 z 385
78,89 % 43,33 % 65,33 % 53,33 %
284. Lukáš Sigmund
Grosslingova 20, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 509/2015-4/3.3
Účasť na medzinárodnom workshope Animation Sans Frontieres 3.3
(4/2015)
2 000 1 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
106 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,40 % 0 % 0 % 0 %
285. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1113/2013-3/3.2
Odborná diskusia o AVF 3.2
(3/2013)
2 002 1 777 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
207 z 225 126 z 150 118 z 125 244 z 275
92 % 84 % 94,40 % 88,73 %
286. Slovenská sekcia UNICA
Kubačova 13, 831 06, Bratislava - Rača
IČO: 42272009
číslo žiadosti: 598/2014-4/3.3
UNICA 2014 - tvorivý workshop 3.3
(4/2014)
11 340 7 840 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 132 z 175 57 z 75 189 z 250
80,40 % 75,43 % 76 % 75,60 %
287. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17323649
číslo žiadosti: 716/2012-2/3.4
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: výzvy a perspektívy 3.4
(2/2012)
2 000 1 520 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 225 107 z 150 105 z 125 212 z 275
81,33 % 71,33 % 84 % 77,09 %
288. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17323649
číslo žiadosti: 509/2013-3/3.3
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá 2 TEÓRIA - DIDAKTIKA - KRITIKA - PRAX 3.3
(3/2013)
2 652 2 502 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 105 z 150 106 z 125 211 z 275
65,33 % 70 % 84,80 % 76,73 %
289. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry
Laurinská 2, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 17328501
číslo žiadosti: 341/2014-4/3.3
Ateliér audiovizuálneho prekladu: audiovizuálna tvorba bez hraníc 3.3
(4/2014)
4 595 4 345 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 250 112 z 175 52 z 75 164 z 250
70 % 64 % 69,33 % 65,60 %
290. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 811/2015-4/3.3
Filmový kabinet 2016 (3. semester + Filmový kabinet plus) 3.3
(4/2015)
8 960 6 250 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212,50 z 250 150 z 175 62,50 z 75 212,50 z 250
85 % 85,71 % 83,33 % 85 %
291. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 602/2017-4/3.3
Filmový kabinet - 3. semester (zima - jar 2018) 3.3
(4/2017)
4 980 3 480 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 250 160 z 175 60 z 75 443 z 500
89,20 % 91,43 % 80 % 88,60 %
292. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1099/2013-3/3.1
ROZPRAVA O ŽÁNRI Peter Michalovič - Vlastimil Zuska 3.1
(3/2013)
15 298 8 098 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 225 147 z 150 124 z 125 271 z 275
95,56 % 98 % 99,20 % 98,55 %
293. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 287/2016-4/3.1
NEVIDITEĽNÉ DEJINY (S DOKUMENTARISTAMI) 3.1
(4/2016)
8 911 6 400 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 155 z 175 66 z 75 453 z 500
92,80 % 88,57 % 88 % 90,60 %
294. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1098/2013-3/3.3
FILMOVÝ KABINET 3.3
(3/2013)
7 100 4 200 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 225 135 z 150 120 z 125 255 z 275
84 % 90 % 96 % 92,73 %
295. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 277/2018-4/3.3
Filmový kabinet PLUS 2018 3.3
(4/2018)
5 555 3 945 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
214 z 250 142 z 175 61 z 75 417 z 500
85,60 % 81,14 % 81,33 % 83,40 %
296. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 589/2017-4/3.1
Projekt inovácie mesačníka Film.sk 3.1
(4/2017)
61 821 30 500 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 110 z 175 55 z 75 366 z 500
80,40 % 62,86 % 73,33 % 73,20 %
297. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 276/2018-4/3.1
Vydávanie inovovanej podoby mesačníka Film.sk - druhý polrok 2018 3.1
(4/2018)
32 561 15 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235 z 250 161 z 175 70 z 75 466 z 500
94 % 92 % 93,33 % 93,20 %
298. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 614/2016-4/3.3
Filmový kabinet 2017 3.3
(4/2016)
9 550 6 530 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 250 142 z 175 63 z 75 414 z 500
83,60 % 81,14 % 84 % 82,80 %
299. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 595/2014-4/3.3
Vlak zvaný film - 120 rokov na filmovej trati (pôv.názov OSTRO SLEDOVANÉ VLAKY Vlaky v dejinách slovenskej a svetovej kinematografie) 3.3
(4/2014)
27 990 12 910 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
242,50 z 250 163,75 z 175 61,25 z 75 225 z 250
97 % 93,57 % 81,67 % 90 %
300. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 476/2015-4/3.1
FILM AKO VOĽNÝ VERŠ 3.1
(4/2015)
9 552 6 600 6 600 6 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 250 160 z 175 69 z 75 229 z 250
90,80 % 91,43 % 92 % 91,60 %
301. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 941/2014-4/3.3
FILMOVÝ KABINET 2015 3.3
(4/2014)
8 930 6 190 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 156,25 z 175 70 z 75 226,25 z 250
84 % 89,29 % 93,33 % 90,50 %
302. Pavel Smejkal
Uherova 8, 040 11, Košice - Západ
číslo žiadosti: 1456/2013-3/3.3
Účasť na workshope DOK.Incubator v Lipsku 3.3
(3/2013)
490 340 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
77 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
34,22 % 0 % 0 % 0 %
303. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 546/2013-3/3.3
Dejiny slovenskej televízie 3.3
(3/2013)
10 000 10 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
73 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
32,44 % 0 % 0 % 0 %
304. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 575/2011-1/3.2
Dejiny slovenskej televízie 3.2
(1/2011)
10 550 10 550 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185,50 z 315 77 z 210 116,67 z 175 193,67 z 385
58,89 % 36,67 % 66,67 % 50,30 %
305. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 323/2014-4/3.2
Vývojové tendencie Slovenskej televízie (v období 1956 - 1989) 3.2
(4/2014)
18 850 17 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
78 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
31,20 % 0 % 0 % 0 %
306. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 210/2011-2/3.4
LEGENDY FILMU (2011) 3.4
(2/2011)
13 300 8 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 315 87 z 210 100 z 175 187 z 385
64,44 % 41,43 % 57,14 % 48,57 %
307. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 118/2010-2/3.4
LEGENDY FILMU 3.4
(2/2010)
13 350 8 650 4 000 4 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
15 15 16 46 73,02 63
308. Michaela Strnad
Poštová 1, 900 36, Slovenský Grob
číslo žiadosti: 936/2014-4/3.3
Serial -Eyes 3.3
(4/2014)
4 500 3 200 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
56 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
22,40 % 0 % 0 % 0 %
309. Anton Szomolányi
Hrdličkova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 1100/2013-3/3.2
Ako "nakamerovať" film. 3.2
(3/2013)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,33 % 0 % 0 % 0 %
310. Anton Szomolányi
Hrdličkova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 282/2016-4/3.1
Dokončenie knižnej publikácie "Kamera! Beží!" 3.1
(4/2016)
9 870 5 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 101,25 z 175 60 z 75 321,25 z 500
64 % 57,86 % 80 % 64,25 %
311. Leo Štefankovič
Ráztočná 22, 821 07, Bratislava - Vrakuňa
číslo žiadosti: 670/2018-4/3.2
O DRAMATURGII TAK TROCHU CELKOM INAK 3.2
(4/2018)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
341 z 350 72 z 75 71 z 75 484 z 500
97,43 % 96 % 94,67 % 96,80 %
312. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 145/2012-2/3.4
4 živly pre deti 3.4
(2/2012)
3 005 2 155 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 225 139 z 150 118 z 125 257 z 275
91,56 % 92,67 % 94,40 % 93,45 %
313. štyri živly
Novackého 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 31813291
číslo žiadosti: 1121/2013-3/3.3
Detské 4 živly - animačný workshop 3.3
(3/2013)
3 680 2 930 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
97 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
43,11 % 0 % 0 % 0 %
314. Marek Šulík
č.d.358, 900 85, Vištuk
číslo žiadosti: 481/2011-1/3.3
Zvonky šťastia (pracovný názov Príbehy strachu) 3.3
(1/2011)
2 300 2 100 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 315 126 z 210 148 z 175 274 z 385
65,08 % 60 % 84,57 % 71,17 %
315. TaO Productions s.r.o.
Palkovičova 8, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 35831502
číslo žiadosti: 590/2014-4/3.2
Film 'Vyššia moc' ako učebná pomôcka pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. 3.2
(4/2014)
4 800 3 750 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
69 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
27,60 % 0 % 0 % 0 %
316. Katarína Tomková
Šrobárova 19, 979 01, Rimavská Sobota
číslo žiadosti: 822/2015-4/3.3
EAVE Producers Workshop / účasť 3.3
(4/2015)
8 810 5 100 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 250 139 z 175 55 z 75 194 z 250
72,40 % 79,43 % 73,33 % 77,60 %
317. Adriana Totiková
Gaštanová 79, 066 01, Humenné
číslo žiadosti: 1131/2013-3/3.3
Tie roky 90te! (účasť na MAIA workshope) 3.3
(3/2013)
2 100 1 700 1 600 1 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 106 z 150 98 z 125 204 z 275
68,89 % 70,67 % 78,40 % 74,18 %
318. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
IČO: 31825249
číslo žiadosti: 69/09/1-2010/3.2
AUTORSKOPRÁVNA OCHRANA FILMOVEJ PRODUKCIE A TVORBY AKO HNACIEHO MOTORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU V EURÓPSKOM A GLOBÁLNOM MERADLE 3.2
(1/2010)
53 000 50 000 0
319. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 301/2015-4/3.3
My Street Films 3.3
(4/2015)
16 680 7 200 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 250 115 z 175 40 z 75 155 z 250
68 % 65,71 % 53,33 % 62 %
320. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 322/2018-4/3.2
Tu bolo kino 3.2
(4/2018)
14 790 5 600 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 250 122 z 175 36 z 75 352 z 500
77,60 % 69,71 % 48 % 70,40 %
321. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 934/2014-4/3.3
ODBORNÉ ŠKOLENIE NA TÉMU NOVÉ TRENDY VO FILMOVEJ DISTRIBÚCII 2015-16 3.3
(4/2014)
22 000 20 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
90 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
36 % 0 % 0 % 0 %
322. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 930/2014-4/3.2
ODBORNÝ VÝSKUM V OBLASTI ŠTATISTICKÉHO SLEDOVANIA VÝSLEDKOV FILMOVEJ DISTRIBÚCIE A KÍN V SR 3.2
(4/2014)
6 450 6 050 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 110 z 175 53 z 75 163 z 250
64 % 62,86 % 70,67 % 65,20 %
323. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 593/2017-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2018 3.3
(4/2017)
23 700 14 850 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 250 116 z 175 46 z 75 355 z 500
77,20 % 66,29 % 61,33 % 71 %
324. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 280/2016-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2016 3.3
(4/2016)
15 500 8 000 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196 z 250 125 z 175 66 z 75 387 z 500
78,40 % 71,43 % 88 % 77,40 %
325. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 266/2017-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2017 3.3
(4/2017)
21 161 14 350 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 250 115 z 175 59 z 75 365 z 500
76,40 % 65,71 % 78,67 % 73 %
326. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 631/2018-4/3.3
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2019 3.3
(4/2018)
32 700 21 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
192 z 250 95 z 200 40 z 50 327 z 500
76,80 % 47,50 % 80 % 65,40 %
327. Marek Urban
J. Murgaša 700/8, 971 01, Prievidza
číslo žiadosti: 616/2018-4/3.2
Výskumné metódy pre študentov filmových a divadelných štúdií 3.2
(4/2018)
3 300 3 000 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
309 z 350 53 z 75 53 z 75 415 z 500
88,29 % 70,67 % 70,67 % 83 %
328. VIAFILM, s.r.o.
Na Vŕšku 10, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 43796176
číslo žiadosti: 247/2014-4/3.3
Film Directing Workshop s PETER WEBBER v Londýne 3.3
(4/2014)
1 430 1 350 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 250 141 z 175 66 z 75 207 z 250
83,60 % 80,57 % 88 % 82,80 %
329. Barbara Vidlička Vrťová
Azovská 2, 821 08, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 1259 /2011-1/ 3.2
Producentská dramaturgia a vývoj audiovizuálnych diel 3.2
(1/2011)
6 720 5 350 1 250 1 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200,67 z 315 110,83 z 210 134,17 z 175 245 z 385
63,70 % 52,78 % 76,67 % 63,64 %
330. Jakub Viktorín
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 159/2013-3/3.3
Creative Minds in Cannes 2013 - Účasť na programe 3.3
(3/2013)
2 120 2 120 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
207 z 225 140 z 150 120 z 125 260 z 275
92 % 93,33 % 96 % 94,55 %
331. Jakub Viktorín
Lazaretská 13, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1075/2012-2/3.3
BRIGHT YOUNG SCREENS - FESTIVAL TRAINING SEMINAR - účasť na seminári 3.3
(2/2012)
400 350 350 350
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 225 140 z 150 110 z 125 250 z 275
89,78 % 93,33 % 88 % 90,91 %
332. Aramisova Vladimír Mičúch
Levočská 2/37, 010 01, Žilina
číslo žiadosti: 479/2015-4/3.3
Zabezpečenie účasti autora na viacetapovom medzinárodnom workshope SCRIPT 2 FILM v Grécku. 3.3
(4/2015)
1 332 692 0
333. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 688/2011-3/3.1
Jana Dudková: Slovenský film v ére transkulturality 3.1
(3/2011)
6 060 4 100 4 100 4 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
296,33 z 315 169,17 z 210 144,67 z 175 313,83 z 385
94,07 % 80,56 % 82,67 % 81,52 %
334. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 661/2016-4/3.1
Martin Ciel: FILM A POLITIKA (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989) 3.1
(4/2016)
6 800 5 160 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
231 z 250 154 z 175 59 z 75 444 z 500
92,40 % 88 % 78,67 % 88,80 %
335. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 588/2017-4/3.1
Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989 3.1
(4/2017)
7 200 5 560 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 250 163 z 175 63 z 75 453 z 500
90,80 % 93,14 % 84 % 90,60 %
336. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 144/2010-2/3.1
Vnem v zrkadle fotografie a filmu 3.1
(2/2010)
8 500 5 800 4 500 4 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
19 13 17 49 77,78 63
337. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 161/2011-2/3.2
Film a história v 20. storočí – medzi dneškom a minulosťou 3.2
(2/2011)
15 950 12 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 315 71 z 210 95 z 175 166 z 385
70,48 % 33,81 % 54,29 % 43,12 %
338. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 942/2014-4/3.1
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 3.1
(4/2014)
11 450 8 250 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 250 155 z 175 66 z 75 221 z 250
84,40 % 88,57 % 88 % 88,40 %
339. Vydavateľstvo Európa, s.r.o.
Romanova 42 , 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 35838256
číslo žiadosti: 507/2013-3/3.1
W. Barnes Tatum: Ježiš vo filme, prvých sto rokov a viac 3.1
(3/2013)
12 760 5 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
72 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
32 % 0 % 0 % 0 %
340. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 301/2018-4/3.1
Vydanie knihy Kamera! - Beží... alebo niekoľko múdrostí ako tvoriť pohyblivý obraz /druhý diel/ 3.1
(4/2018)
8 700 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
142,50 z 250 72,50 z 175 35 z 75 250 z 500
57 % 41,43 % 46,67 % 50 %
341. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 302/2018-4/3.1
Veľká ilúzia 3.1
(4/2018)
20 350 7 350 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 250 69 z 175 47 z 75 249 z 500
53,20 % 39,43 % 62,67 % 49,80 %
342. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 252/2016-4/3.1
Karol Plicka 3.1
(4/2016)
39 240 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 250 102 z 175 67 z 75 316 z 500
58,80 % 58,29 % 89,33 % 63,20 %
343. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 506/2015-4/3.1
Priestorový zvuk – realizácia zvukového environmentu 3.1
(4/2015)
2 496 2 110 2 100 2 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 156 z 175 60 z 75 216 z 250
85,20 % 89,14 % 80 % 86,40 %
344. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 504/2015-4/3.1
Praktická dramaturgia 3.1
(4/2015)
2 360 2 200 2 200 2 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 250 152 z 175 60 z 75 212 z 250
90 % 86,86 % 80 % 84,80 %
345. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 503/2015-4/3.2
Konferencia SIECE – Transformačné procesy a nové technológie v audiovizuálnych médiách 3.2
(4/2015)
23 300 14 100 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 134 z 175 59 z 75 193 z 250
80,80 % 76,57 % 78,67 % 77,20 %
346. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 505/2015-4/3.1
Špecifiká rozprávania vo viac - príbehových filmoch 3.1
(4/2015)
1 750 1 600 1 600 1 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 149 z 175 60 z 75 209 z 250
84 % 85,14 % 80 % 83,60 %
347. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 294/2015-4/3.2
Konferencia "Transformácie štátnomonopolných kinematografií po roku 1989 – stredovýchodeurópske kinematografie na ceste k sebazadefinovaniu". 3.2
(4/2015)
4 150 3 850 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203,33 z 250 166,67 z 175 43,33 z 75 210 z 250
81,33 % 95,24 % 57,78 % 84 %
348. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 591/2017-4/3.1
Obrazy (proti) extrémizmu - výroba DVD 3.1
(4/2017)
10 335 5 115 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 110 z 175 41 z 75 353 z 500
80,80 % 62,86 % 54,67 % 70,60 %
349. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1096/2013-3/3.1
Filmové premýšľanie o Rómoch 3.1
(3/2013)
3 430 1 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
103 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,78 % 0 % 0 % 0 %
350. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1094/2013-3/3.1
A predsa sa animuje! 3.1
(3/2013)
6 450 6 050 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
103 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,78 % 0 % 0 % 0 %
351. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 295/2015-4/3.3
6th European Editing Masterclass 3.3
(4/2015)
25 400 12 700 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216,25 z 250 163,75 z 175 50 z 75 213,75 z 250
86,50 % 93,57 % 66,67 % 85,50 %
352. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 270/2016-4/3.1
Transformation Processes in Post-Scialist Screen Media 3.1
(4/2016)
5 500 4 500 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235 z 250 166 z 175 45 z 75 446 z 500
94 % 94,86 % 60 % 89,20 %
353. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 148/2010-2/3.5
VÝBER Z TVORBY ŠTUDENTOV FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY V BRATISLAVE 1990-2010 2 DVD (400 MINÚT) 10000 VÝLISKOV 3.5
(2/2010)
13 143 11 543 11 500 11 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
18 17 18 53 84,13 63
354. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 268/2016-4/3.1
Svetlo a farba v kameramanskej tvorbe 3.1
(4/2016)
3 750 3 550 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 250 130 z 175 43 z 75 398 z 500
90 % 74,29 % 57,33 % 79,60 %
355. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 269/2016-4/3.1
Písať príbeh ( Pôvodný názov - Ako sme (sa) učili alebo o scenáristike a všeličom inom.) 3.1
(4/2016)
5 430 5 130 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 125 z 175 43 z 75 386 z 500
87,20 % 71,43 % 57,33 % 77,20 %
356. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 267/2016-4/3.1
Skriptá réžie 3.1
(4/2016)
3 850 3 650 0