hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 304/2018-4/3.1
KINEČKO online svet filmu – 1.polrok 2018 3.1
(4/2018)
13 500 10 300 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 250 128 z 175 55 z 75 388 z 500
82 % 73,14 % 73,33 % 77,60 %
2. Kinečko online, o.z.
Javorová 1329/11, 900 24, Veľký Biel
IČO: 51431173
číslo žiadosti: 654/2018-4/3.1
KINEČKO november 2018 – máj 2019 3.1
(4/2018)
13 050 10 150 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 164 z 200 42 z 50 427 z 500
88,40 % 82 % 84 % 85,40 %
3. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1467/2013-3/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(3/2013)
59 875 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 225 150 z 150 120 z 125 270 z 275
100 % 100 % 96 % 98,18 %
4. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 214/2018-4/3.1
Hľadanie nového priestoru – peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika 3.1
(4/2018)
9 384 3 324 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 128 z 175 59 z 75 405 z 500
87,20 % 73,14 % 78,67 % 81 %
5. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 277/2016-4/3.1
Filmové recenzie autorka: Mgr.art. Zuzana Mojžišová, PhD. 3.1
(4/2016)
6 000 3 900 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 152 z 175 54 z 75 416 z 500
84 % 86,86 % 72 % 83,20 %
6. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1497/2011-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(4/2011)
10 000 7 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
308 z 315 136 z 210 165 z 175 301 z 385
97,78 % 64,76 % 94,29 % 78,18 %
7. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1782/2012-2/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 2012 3.1
(2/2012)
66 875 40 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 225 114 z 150 118 z 125 232 z 275
93,33 % 76 % 94,40 % 84,36 %
8. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1781/2012-2/3.1
Eva Vženteková: Uhrov diptych - Organ a Tri dcéry 3.1
(2/2012)
5 800 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 225 138 z 150 118 z 125 256 z 275
88,89 % 92 % 94,40 % 93,09 %
9. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 611/2016-4/3.1
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 -1969 3.1
(4/2016)
54 875 25 000 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
244 z 250 169 z 175 64 z 75 477 z 500
97,60 % 96,57 % 85,33 % 95,40 %
10. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 53/09/1-2010/3.1
Václav Macek: Ján Kadár 1918 - 1979 3.1
(1/2010)
14 000 8 000 4 000 4 000
11. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 255/2015-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 19. ročník - 2015 3.1
(4/2015)
24 920 18 100 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
237,50 z 250 168,75 z 175 68,75 z 75 237,50 z 250
95 % 96,43 % 91,67 % 95 %
12. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1104/2013-3/3.1
Naše filmové storočie, 100 osobných "najlepších" filmov autorov Františka Gyárfáša a Juraja Malíčka 3.1
(3/2013)
11 897 8 620 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
13. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 266/2018-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 22. ročník - 2018 3.1
(4/2018)
25 320 18 500 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
243 z 250 167 z 175 68 z 75 478 z 500
97,20 % 95,43 % 90,67 % 95,60 %
14. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 201/2011-2/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze (15. ročník / 2011) 3.1
(2/2011)
26 300 21 700 21 700 21 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
285 z 315 170 z 210 161 z 175 331 z 385
90,48 % 80,95 % 92 % 85,97 %
15. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 234/2017-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 21. ročník - 2017 3.1
(4/2017)
25 320 18 500 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
245 z 250 166 z 175 68 z 75 479 z 500
98 % 94,86 % 90,67 % 95,80 %
16. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 267/2018-4/3.1
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME ZBORNÍK Z 18. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2018)
6 600 5 500 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234 z 250 161 z 175 66 z 75 461 z 500
93,60 % 92 % 88 % 92,20 %
17. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 264/2016-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 20. ročník - 2016 3.1
(4/2016)
28 770 20 450 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
238 z 250 151 z 175 65 z 75 454 z 500
95,20 % 86,29 % 86,67 % 90,80 %
18. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 823/2012-2/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 16. ročník - 2012 3.1
(2/2012)
23 020 18 820 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 225 125 z 150 118 z 125 243 z 275
93,78 % 83,33 % 94,40 % 88,36 %
19. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 280/2014-4/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 18. ročník - 2014 3.1
(4/2014)
24 950 18 130 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
243 z 250 167 z 175 73 z 75 240 z 250
97,20 % 95,43 % 97,33 % 96 %
20. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 821/2012-2/3.1
MINORITY A FILM - ZBORNÍK Z 14. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(2/2012)
6 050 5 250 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 225 129 z 150 110 z 125 239 z 275
86,22 % 86 % 88 % 86,91 %
21. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 278/2014-4/3.1
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ - ZBORNÍK Z 15. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2014)
6 050 5 250 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 250 167 z 175 73 z 75 240 z 250
89,20 % 95,43 % 97,33 % 96 %
22. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 518/2013-3/3.1
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 17. ročník - 2013 3.1
(3/2013)
23 950 17 930 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 225 147 z 150 123 z 125 270 z 275
99,11 % 98 % 98,40 % 98,18 %
23. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 202/2011-2/3.1
KLUBOVÝ FILM 3.1
(2/2011)
4 150 3 750 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
253 z 315 130 z 210 150 z 175 280 z 385
80,32 % 61,90 % 85,71 % 72,73 %
24. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 262/2016-4/3.1
VLAK ZVANÝ FILM - ZBORNÍK Z 16. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(4/2016)
6 550 5 450 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 144 z 175 59 z 75 435 z 500
92,80 % 82,29 % 78,67 % 87 %
25. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 29/09/1-2010/3.1
KINO-IKON, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 3.1
(1/2010)
19 800 16 200 16 000 16 000
26. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 28/09/1-2010/3.1
BÉLA BALÁZS - CHVÁLA FILMOVÉHO UMENIA ZBORNÍK Z 12. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE 3.1
(1/2010)
8 400 6 400 6 000 6 000
27. Asociácia slovenských kameramanov
Svoradova 2, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067091
číslo žiadosti: 274/2016-4/3.1
Redakcia a priebežná aktualizácia webovej stránky Asociácie slovenských kameramanov (ASK) 3.1
(4/2016)
9 010 7 110 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
119 z 250 58 z 175 59 z 75 236 z 500
47,60 % 33,14 % 78,67 % 47,20 %
28. Diverzita o.z
Matúškova 1643/20, 026 01, Dolný Kubín
IČO: 36141658
číslo žiadosti: 215/2019-4/3.1
Filmové portréty (pracovný názov) 3.1
(4/2019)
10 653 10 120 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 250 0 z 200 0 z 50 149 z 500
59,60 % 0 % 0 % 29,80 %
29. F. R. & G., spol. s r.o.
Ružová 8, 900 28, Ivanka pri Dunaji
IČO: 31330312
číslo žiadosti: 567/2014-4/3.1
JARO RIHÁK: NA DRUGU STRONU 3.1
(4/2014)
7 900 4 805 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 130 z 175 73 z 75 203 z 250
64 % 74,29 % 97,33 % 81,20 %
30. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 592/2010-4/3.1
Homo Felix, Ročník II. 3.1
(4/2010)
17 880 16 400 15 000 15 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 19 21 61 96,83 63
31. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 1416/2011-4/3.1
Homo Felix, Ročník III. 3.1
(4/2011)
19 250 17 570 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
268 z 315 143 z 210 153 z 175 296 z 385
85,08 % 68,10 % 87,43 % 76,88 %
32. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 122/09/1-2010/3.1
Homo Felix, odborný časopis o animovanom filme. 3.1
(1/2010)
30 102 27 010 15 000 15 000
33. feel me film s.r.o.
Bakošova 24, 841 03, Bratislava - Lamač
IČO: 36288764
číslo žiadosti: 936/2012-2/3.1
Homo Felix, ročník IV. 3.1
(2/2012)
23 310 20 810 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 225 100 z 150 119 z 125 219 z 275
91,11 % 66,67 % 95,20 % 79,64 %
34. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 381/2013-3/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(3/2013)
10 084 9 579 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
140 z 225 97 z 150 87 z 125 184 z 275
62,22 % 64,67 % 69,60 % 66,91 %
35. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 618/2018-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2018)
15 000 13 150 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 141 z 200 43 z 50 374 z 500
76 % 70,50 % 86 % 74,80 %
36. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 562/2014-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2014)
15 000 13 180 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 250 108 z 175 57 z 75 165 z 250
68 % 61,71 % 76 % 66 %
37. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 566/2017-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2017)
15 000 13 150 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 250 142 z 175 63 z 75 398 z 500
77,20 % 81,14 % 84 % 79,60 %
38. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 484/2016-4/3.1
Internetový filmový časopis FilmPress.sk 3.1
(4/2016)
15 000 13 150 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 135 z 175 57 z 75 396 z 500
81,60 % 77,14 % 76 % 79,20 %
39. FilmPress.sk
Čsl. parašutistov 15, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 42172659
číslo žiadosti: 468/2015-4/3.1
OZ FilmPress.sk 3.1
(4/2015)
15 000 13 350 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 250 108 z 175 55 z 75 163 z 250
72 % 61,71 % 73,33 % 65,20 %
40. Homo Felix o. z.
Obrancov mieru 100/100, 969 01, Banská Štiavnica
IČO: 42264847
číslo žiadosti: 1522/2013-3/3.1
Homo Felix International 2014 3.1
(3/2013)
26 950 16 650 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 225 117 z 150 130 z 125 247 z 275
92,44 % 78 % 104 % 89,82 %
41. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM
č.d. 558, 900 67, Láb
IČO: 41330145
číslo žiadosti: 1790/2012-2/3.1
Významné osobnosti strihovej skladby 3.1
(2/2012)
19 160 15 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
138 z 225 45 z 150 77 z 125 122 z 275
61,33 % 30 % 61,60 % 44,36 %
42. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 948/2014-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 24, č. 25 a The KINEČKO č. 4) 3.1
(4/2014)
22 650 13 450 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 250 115 z 175 52 z 75 167 z 250
70 % 65,71 % 69,33 % 66,80 %
43. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 666/2016-4/3.1
KINEČKO 2017 (www.kinecko.com) 3.1
(4/2016)
26 060 21 420 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 88 z 175 45 z 75 322 z 500
75,60 % 50,29 % 60 % 64,40 %
44. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 515/2015-4/3.1
KINEČKO 2015 (č. 26, č. 27, č. 28) 3.1
(4/2015)
23 700 13 400 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
190 z 250 117 z 175 56 z 75 173 z 250
76 % 66,86 % 74,67 % 69,20 %
45. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 820/2015-4/3.1
KINEČKO 2016 3.1
(4/2015)
22 900 13 500 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
183 z 250 121 z 175 44 z 75 165 z 250
73,20 % 69,14 % 58,67 % 66 %
46. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 525/2013-3/3.1
KINEČKO 2013 3.1
(3/2013)
35 050 28 850 19 000 19 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 225 114 z 150 119 z 125 233 z 275
88,44 % 76 % 95,20 % 84,73 %
47. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 675/2010-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2010)
8 433 7 000 7 000 7 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 21 63 100 63
48. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1496/2011-4/3.1
KINEČKO 3.1
(4/2011)
16 850 12 350 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
274,17 z 315 149,33 z 210 143,50 z 175 292,83 z 385
87,04 % 71,11 % 82 % 76,06 %
49. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 239/2011-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2011)
13 355 10 755 10 750 10 750
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
299,83 z 315 169,17 z 210 159,83 z 175 329 z 385
95,19 % 80,56 % 91,33 % 85,45 %
50. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1495/2011-4/3.1
The KINEČKO 3.1
(4/2011)
3 760 2 860 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235,67 z 315 128,33 z 210 126 z 175 254,33 z 385
74,81 % 61,11 % 72 % 66,06 %
51. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 135/2016-4/3.1
KINEČKO 2016 (č. 31 a č. 32) 3.1
(4/2016)
14 576 10 526 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 250 121 z 175 48 z 75 369 z 500
80 % 69,14 % 64 % 73,80 %
52. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 353/2014-4/3.1
KINEČKO 2014 3.1
(4/2014)
41 100 28 600 16 000 16 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 123 z 175 61 z 75 184 z 250
80,80 % 70,29 % 81,33 % 73,60 %
53. občianske združenie EEE
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 42179793
číslo žiadosti: 1801/2012-2/3.1
časopis KINEČKO 3.1
(2/2012)
5 750 4 100 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 225 109 z 150 107 z 125 216 z 275
89,78 % 72,67 % 85,60 % 78,55 %
54. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1482/2011-4/3.1
Edícia Cinematik: FRANCÚZSKY FILM NOIR 3.1
(4/2011)
10 900 9 650 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205,33 z 315 101,50 z 210 107,33 z 175 208,83 z 385
65,19 % 48,33 % 61,33 % 54,24 %
55. producer, s. r. o.
Lazaretská 2398/11, 811 08, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 44441134
číslo žiadosti: 1755/2012-2/3.1
Alain Resnais 3.1
(2/2012)
12 800 11 600 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 225 103 z 150 107 z 125 210 z 275
80,89 % 68,67 % 85,60 % 76,36 %
56. Publikum.sk
Hospodárska 93, 917 01, Trnava
IČO: 42160049
číslo žiadosti: 272/2017-4/3.1
CinemaView.sk 3.1
(4/2017)
13 000 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
73 z 250 47 z 175 18 z 75 138 z 500
29,20 % 26,86 % 24 % 27,60 %
57. SANDBERG Film s.r.o.
Štítová 6, 841 10, Bratislava - Devín
IČO: 45322180
číslo žiadosti: 937/2014-4/3.1
Jaro Rihák: NA DRUGU STRONU. Príbeh parníka Pentcho 3.1
(4/2014)
12 000 4 805 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
184 z 250 141 z 175 55 z 75 196 z 250
73,60 % 80,57 % 73,33 % 78,40 %
58. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1099/2013-3/3.1
ROZPRAVA O ŽÁNRI Peter Michalovič - Vlastimil Zuska 3.1
(3/2013)
15 298 8 098 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 225 147 z 150 124 z 125 271 z 275
95,56 % 98 % 99,20 % 98,55 %
59. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 287/2016-4/3.1
NEVIDITEĽNÉ DEJINY (S DOKUMENTARISTAMI) 3.1
(4/2016)
8 911 6 400 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 155 z 175 66 z 75 453 z 500
92,80 % 88,57 % 88 % 90,60 %
60. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 589/2017-4/3.1
Projekt inovácie mesačníka Film.sk 3.1
(4/2017)
61 821 30 500 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 110 z 175 55 z 75 366 z 500
80,40 % 62,86 % 73,33 % 73,20 %
61. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 276/2018-4/3.1
Vydávanie inovovanej podoby mesačníka Film.sk - druhý polrok 2018 3.1
(4/2018)
32 561 15 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235 z 250 161 z 175 70 z 75 466 z 500
94 % 92 % 93,33 % 93,20 %
62. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 476/2015-4/3.1
FILM AKO VOĽNÝ VERŠ 3.1
(4/2015)
9 552 6 600 6 600 6 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 250 160 z 175 69 z 75 229 z 250
90,80 % 91,43 % 92 % 91,60 %
63. Anton Szomolányi
Hrdličkova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 282/2016-4/3.1
Dokončenie knižnej publikácie "Kamera! Beží!" 3.1
(4/2016)
9 870 5 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 101,25 z 175 60 z 75 321,25 z 500
64 % 57,86 % 80 % 64,25 %
64. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 688/2011-3/3.1
Jana Dudková: Slovenský film v ére transkulturality 3.1
(3/2011)
6 060 4 100 4 100 4 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
296,33 z 315 169,17 z 210 144,67 z 175 313,83 z 385
94,07 % 80,56 % 82,67 % 81,52 %
65. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 661/2016-4/3.1
Martin Ciel: FILM A POLITIKA (Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989) 3.1
(4/2016)
6 800 5 160 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
231 z 250 154 z 175 59 z 75 444 z 500
92,40 % 88 % 78,67 % 88,80 %
66. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 588/2017-4/3.1
Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989 3.1
(4/2017)
7 200 5 560 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
227 z 250 163 z 175 63 z 75 453 z 500
90,80 % 93,14 % 84 % 90,60 %
67. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 144/2010-2/3.1
Vnem v zrkadle fotografie a filmu 3.1
(2/2010)
8 500 5 800 4 500 4 500
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
19 13 17 49 77,78 63
68. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 942/2014-4/3.1
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 3.1
(4/2014)
11 450 8 250 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 250 155 z 175 66 z 75 221 z 250
84,40 % 88,57 % 88 % 88,40 %
69. Vydavateľstvo Európa, s.r.o.
Romanova 42 , 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 35838256
číslo žiadosti: 507/2013-3/3.1
W. Barnes Tatum: Ježiš vo filme, prvých sto rokov a viac 3.1
(3/2013)
12 760 5 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
72 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
32 % 0 % 0 % 0 %
70. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 301/2018-4/3.1
Vydanie knihy Kamera! - Beží... alebo niekoľko múdrostí ako tvoriť pohyblivý obraz /druhý diel/ 3.1
(4/2018)
8 700 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
142,50 z 250 72,50 z 175 35 z 75 250 z 500
57 % 41,43 % 46,67 % 50 %
71. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 302/2018-4/3.1
Veľká ilúzia 3.1
(4/2018)
20 350 7 350 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 250 69 z 175 47 z 75 249 z 500
53,20 % 39,43 % 62,67 % 49,80 %
72. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.
Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 17311462
číslo žiadosti: 252/2016-4/3.1
Karol Plicka 3.1
(4/2016)
39 240 5 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 250 102 z 175 67 z 75 316 z 500
58,80 % 58,29 % 89,33 % 63,20 %
73. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 506/2015-4/3.1
Priestorový zvuk – realizácia zvukového environmentu 3.1
(4/2015)
2 496 2 110 2 100 2 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 156 z 175 60 z 75 216 z 250
85,20 % 89,14 % 80 % 86,40 %
74. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 504/2015-4/3.1
Praktická dramaturgia 3.1
(4/2015)
2 360 2 200 2 200 2 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 250 152 z 175 60 z 75 212 z 250
90 % 86,86 % 80 % 84,80 %
75. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 505/2015-4/3.1
Špecifiká rozprávania vo viac - príbehových filmoch 3.1
(4/2015)
1 750 1 600 1 600 1 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 149 z 175 60 z 75 209 z 250
84 % 85,14 % 80 % 83,60 %
76. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 591/2017-4/3.1
Obrazy (proti) extrémizmu - výroba DVD 3.1
(4/2017)
10 335 5 115 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 110 z 175 41 z 75 353 z 500
80,80 % 62,86 % 54,67 % 70,60 %
77. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1096/2013-3/3.1
Filmové premýšľanie o Rómoch 3.1
(3/2013)
3 430 1 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
103 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,78 % 0 % 0 % 0 %
78. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1094/2013-3/3.1
A predsa sa animuje! 3.1
(3/2013)
6 450 6 050 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
103 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,78 % 0 % 0 % 0 %
79. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 270/2016-4/3.1
Transformation Processes in Post-Scialist Screen Media 3.1
(4/2016)
5 500 4 500 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235 z 250 166 z 175 45 z 75 446 z 500
94 % 94,86 % 60 % 89,20 %
80. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 268/2016-4/3.1
Svetlo a farba v kameramanskej tvorbe 3.1
(4/2016)
3 750 3 550 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 250 130 z 175 43 z 75 398 z 500
90 % 74,29 % 57,33 % 79,60 %
81. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 269/2016-4/3.1
Písať príbeh ( Pôvodný názov - Ako sme (sa) učili alebo o scenáristike a všeličom inom.) 3.1
(4/2016)
5 430 5 130 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 125 z 175 43 z 75 386 z 500
87,20 % 71,43 % 57,33 % 77,20 %
82. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 267/2016-4/3.1
Skriptá réžie 3.1
(4/2016)
3 850 3 650 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 250 70 z 175 43 z 75 264 z 500
60,40 % 40 % 57,33 % 52,80 %
83. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 266/2016-4/3.1
Obrazy extrémizmu 3.1
(4/2016)
7 670 6 920 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 123 z 175 43 z 75 367 z 500
80,40 % 70,29 % 57,33 % 73,40 %
84. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 264/2018-4/3.1
Rozhovory o filmovej hudbe 3.1
(4/2018)
3 950 3 350 2 800 2 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212 z 250 129 z 175 63 z 75 404 z 500
84,80 % 73,71 % 84 % 80,80 %
85. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1095/2013-3/3.1
Kapitoly z dejín svetového filmu 3.1
(3/2013)
6 525 4 025 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 88 z 150 107 z 125 195 z 275
73,33 % 58,67 % 85,60 % 70,91 %
86. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 259/2017-4/3.1
Skriptá réžie 3.1
(4/2017)
5 850 5 150 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 250 71 z 175 30 z 75 218 z 500
46,80 % 40,57 % 40 % 43,60 %
87. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 258/2017-4/3.1
Teória hudobnej nahrávky 3.1
(4/2017)
6 240 5 835 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 157 z 175 30 z 75 407 z 500
88 % 89,71 % 40 % 81,40 %
88. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 614/2018-4/3.1
PROFESIA - KAMERAMAN I 3.1
(4/2018)
3 880 3 380 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
124 z 250 10 z 200 1 z 50 135 z 500
49,60 % 5 % 2 % 27 %
89. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 592/2014-4/3.1
Monografia Dokumentárny film v krajinách Vyšehradskej štvorky 3.1
(4/2014)
6 620 4 260 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 159 z 175 63 z 75 222 z 250
88,40 % 90,86 % 84 % 88,80 %
90. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 591/2014-4/3.1
A predsa sa animuje! 3.1
(4/2014)
6 450 5 450 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 250 128 z 175 53 z 75 181 z 250
71,20 % 73,14 % 70,67 % 72,40 %
91. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 338/2014-4/3.1
Nový slovenský film: produkčné, estetické, distribučné a kritické východiská 3.1
(4/2014)
2 310 1 010 1 010 1 010
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 170 z 175 61 z 75 231 z 250
87,20 % 97,14 % 81,33 % 92,40 %
92. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1448/2013-3/3.1
Filmové premýšľanie o Rómoch 3.1
(3/2013)
3 430 1 950 1 800 1 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 125 z 150 95 z 125 220 z 275
72,44 % 83,33 % 76 % 80 %
93. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 623/2016-4/3.1
Strih zvuku - príprava zvukového materiálu na zvukovú mixáž 3.1
(4/2016)
8 000 7 600 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 106 z 175 36 z 75 339 z 500
78,80 % 60,57 % 48 % 67,80 %
94. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 625/2016-4/3.1
Tlač dvoch publikácií Svetlo a farba v kameramanskej tvorbe autora prof. Ďuriša a tlač publikácie Ako sme (sa) učili alebo o scénaristike a všeličom inom. Autori Prof. Dušan Dušek a doc. Mgr. art Jozef Puškáš 3.1
(4/2016)
5 000 4 500 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
231 z 250 167 z 175 44 z 75 442 z 500
92,40 % 95,43 % 58,67 % 88,40 %
95. Zum Zum production, s.r.o.
Pod rovnicami 49, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46789243
číslo žiadosti: 593/2014-4/3.1
Marínka Somarinka 3.1
(4/2014)
9 666 4 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
107 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,80 % 0 % 0 % 0 %
96. Zum Zum production, s.r.o.
Pod rovnicami 49, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
IČO: 46789243
číslo žiadosti: 613/2016-4/3.1
Pracovný zošit Marínka Somarinka 3.1
(4/2016)
3 660 3 460 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
115 z 250 78 z 175 31 z 75 224 z 500
46 % 44,57 % 41,33 % 44,80 %
 1 441 264979 887635 660603 660
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.