hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. FOTOFO
Prepoštská 4, 814 99, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30811911
číslo žiadosti: 1498/2011-4/3.2
Slovenská kinematografia 1896 - 1914 3.2
(4/2011)
4 500 4 000 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
283 z 315 168 z 210 165 z 175 333 z 385
89,84 % 80 % 94,29 % 86,49 %
2. ACAPU, s.r.o.
Leškova 7/A, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 45418233
číslo žiadosti: 1485/2013-3/3.2
Výskum a tvorba metodiky vyhodnocovania efektivity poskytovania finančnej podpory na vývoj, tvorbu a šírenie audiovizuálnych diel a podpory rozvoja audiovizuálneho prostredia v jeho ostatných aspektoch (1. fáza) 3.2
(3/2013)
11 150 9 950 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 100 z 150 100 z 125 200 z 275
82,67 % 66,67 % 80 % 72,73 %
3. AM:PM, s.r.o.
Romanova 33, 85102 , Bratislava - Petržalka
IČO: 35854944
číslo žiadosti: 515/2012-2/3.2
Filmový marketing 3.2
(2/2012)
10 800 9 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
130 z 225 9 z 150 17 z 125 26 z 275
57,78 % 6 % 13,60 % 9,45 %
4. ANČA
Štefánikova 16, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 42128323
číslo žiadosti: 662/2016-4/3.2
Výskum animačného a herného priemyslu na Slovensku (1. fáza) 3.2
(4/2016)
10 550 6 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 250 63 z 175 44 z 75 227 z 500
48 % 36 % 58,67 % 45,40 %
5. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 256/2015-4/3.2
VLAK ZVANÝ FILM 16. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2015)
7 900 5 400 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232,50 z 250 168,75 z 175 68,75 z 75 237,50 z 250
93 % 96,43 % 91,67 % 95 %
6. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 1103/2013-3/3.2
FILM A KULTÚRNA PAMÄŤ 15. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(3/2013)
7 900 5 400 5 400 5 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 225 147 z 150 124 z 125 271 z 275
99,11 % 98 % 99,20 % 98,55 %
7. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 236/2017-4/3.2
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME 18. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(4/2017)
8 200 5 900 5 500 5 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
240 z 250 157 z 175 64 z 75 461 z 500
96 % 89,71 % 85,33 % 92,20 %
8. Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33, 811 04, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30812976
číslo žiadosti: 203/2011-2/3.2
MINORITY A FILM 14. česko-slovenská filmologická konferencia 3.2
(2/2011)
8 950 6 950 6 950 6 950
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
296 z 315 197 z 210 163 z 175 360 z 385
93,97 % 93,81 % 93,14 % 93,51 %
9. Miroslava Brezovská
Za kasárňou 56, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 665/2016-4/3.2
Straty a nálezy lokalizácie audiovizuálnych diel: Stručný pohľad na vývoj a rozvoj audiovizuálneho prekladu na Slovensku 3.2
(4/2016)
5 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 140 z 175 56 z 75 397 z 500
80,40 % 80 % 74,67 % 79,40 %
10. Centire s.r.o.
Záhradnícka 72, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 36866857
číslo žiadosti: 634/2017-4/3.2
Mapovanie audiovizuálneho sektora na Slovensku 3.2
(4/2017)
20 623 19 592 19 500 19 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
233 z 250 161 z 175 61 z 75 455 z 500
93,20 % 92 % 81,33 % 91 %
11. Janka Dudková
Vlčie hrdlo 5, 821 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 223/2018-4/3.2
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii NECS 2018 - Media Tactics and Engagement 3.2
(4/2018)
1 347 897 897 897
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
348 z 350 74 z 75 73 z 75 495 z 500
99,43 % 98,67 % 97,33 % 99 %
12. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 1330/2012-2/3.2
QUO VADIS CINEMA II. (AKTUÁLNY STAV KÍN NA SLOVENSKU A PERSPEKTÍVY ICH ĎALŠIEHO FUNGOVANIA) 3.2
(2/2012)
18 620 12 150 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 111 z 150 105 z 125 216 z 275
73,33 % 74 % 84 % 78,55 %
13. František Gyárfáš
Palisády 32, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1244/2011-1/3.2
Naše filmové storočie (100 osobných „najlepších“ filmov) 3.2
(1/2011)
9 600 5 600 3 291 3 291
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
239,17 z 315 128,33 z 210 151,67 z 175 280 z 385
75,93 % 61,11 % 86,67 % 72,73 %
14. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 260/2017-4/3.2
Ivan Július Kovačevič a týždenník Nástup 3.2
(4/2017)
2 800 2 600 2 600 2 600
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
349 z 350 75 z 75 75 z 75 499 z 500
99,71 % 100 % 100 % 99,80 %
15. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 1047/2013-3/3.2
Slovenské kino 1939-1945 ako priestor indoktrinácie, odporu a slasti 3.2
(3/2013)
2 950 2 800 2 800 2 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 225 122 z 150 109 z 125 231 z 275
92,89 % 81,33 % 87,20 % 84 %
16. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 600/2018-4/3.2
Od Tatier po Azovské more (prvý slovenský celovečerný film) 3.2
(4/2018)
2 000 1 800 1 800 1 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
348 z 350 73 z 75 73 z 75 494 z 500
99,43 % 97,33 % 97,33 % 98,80 %
17. Petra Hanáková
Gorkého 9, 811 01, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 552/2011-1/3.2
KINEMATOGRAFIA SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 3.2
(1/2011)
5 100 4 500 4 500 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
289,33 z 315 168 z 210 145,83 z 175 313,83 z 385
91,85 % 80 % 83,33 % 81,52 %
18. Barbora Hrínová
H. Meličkovej 20, 841 05, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 340/2014-4/3.2
Špecifiká rozprávania vo viac-príbehových filmoch 3.2
(4/2014)
3 200 3 200 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 157 z 175 67 z 75 224 z 250
86 % 89,71 % 89,33 % 89,60 %
19. Martin Krištof
sv. Bystríka 3, 010 08, Žilina
číslo žiadosti: 771/2011-1/3.2
Oral History - mapovanie dejín slovenskej kinematografie cez výpovede pracovníkov kín 3.2
(1/2011)
3 500 2 600 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
256,67 z 315 145,83 z 210 116,67 z 175 262,50 z 385
81,48 % 69,44 % 66,67 % 68,18 %
20. Eva Križková
Vtáčnik 1, 831 01, Bratislava - Rača
číslo žiadosti: 514/2015-4/3.2
Alternatívna distribúcia filmov 3.2
(4/2015)
4 500 2 950 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 250 111 z 175 52 z 75 163 z 250
70 % 63,43 % 69,33 % 65,20 %
21. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 729/2012-2/3.2
Rozprava o žánri. Žánre vysoké a prekliato nízke 3.2
(2/2012)
3 000 3 000 2 700 2 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
207 z 225 118 z 150 122 z 125 240 z 275
92 % 78,67 % 97,60 % 87,27 %
22. Peter Michalovič
Blagoevova 22, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 55/2016-4/3.2
Miloslav Luther – televízne filmy, seriály a série 3.2
(4/2016)
2 800 2 800 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
240 z 250 160 z 175 72 z 75 472 z 500
96 % 91,43 % 96 % 94,40 %
23. Katarína Mišíková
Pod Rovicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 262/2017-4/3.2
Aktívna účasť na NECS konferencii Sensibility and the Senses: Media, Bodies, Practices 3.2
(4/2017)
1 050 900 900 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
341 z 350 72 z 75 65 z 75 478 z 500
97,43 % 96 % 86,67 % 95,60 %
24. Katarína Mišíková
Pod Rovicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 617/2018-4/3.2
Sociálny realizmus v súčasnom slovenskom filme 3.2
(4/2018)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
342 z 350 70 z 75 69 z 75 481 z 500
97,71 % 93,33 % 92 % 96,20 %
25. Peter Neveďal
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 305/2018-4/3.2
"Filmová produkcia a distribúcia" - pracovný názov 3.2
(4/2018)
4 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
278 z 350 54 z 75 61 z 75 393 z 500
79,43 % 72 % 81,33 % 78,60 %
26. Juraj Oniščenko
Kmeťovo námestie 1, 811 07, Bratislava - Staré Mesto
číslo žiadosti: 279/2018-4/3.2
Dejiny svetovej kinematografie I 3.2
(4/2018)
7 500 3 000 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
260 z 350 45 z 75 49 z 75 354 z 500
74,29 % 60 % 65,33 % 70,80 %
27. Martin Palúch
Beskydská 3, 974 01, Banská Bystrica
číslo žiadosti: 512/2013-3/3.2
Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 3.2
(3/2013)
4 035 3 800 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
176 z 225 105 z 150 103 z 125 208 z 275
78,22 % 70 % 82,40 % 75,64 %
28. Erik Panák
Winterova 1754 / 14, 921 01, Piešťany
číslo žiadosti: 1323/2011-1/3.2
Výskumná práca vedúca k realizácii publikácie o filmovej produkcii dlhometrážnych filmov. 3.2
(1/2011)
13 000 6 000 1 750 1 750
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234,50 z 315 124,83 z 210 131,83 z 175 256,67 z 385
74,44 % 59,44 % 75,33 % 66,67 %
29. Jaroslava Panáková
Nemcovej 2/16, 036 01, Martin
číslo žiadosti: 517/2015-4/3.2
Vizuálna kultúra v kontexte (post)socialistických transformácií. 3.2
(4/2015)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
88 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
35,20 % 0 % 0 % 0 %
30. Marián Pauer
Znievska 28, 851 06, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 273/2016-4/3.2
IVAN RUMANOVSKÝ 3.2
(4/2016)
3 000 3 000 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 146 z 175 64 z 75 407 z 500
78,80 % 83,43 % 85,33 % 81,40 %
31. Eva Pavlovičová
Rovniankova 4, 851 02, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 1472/2013-3/3.2
Filmové právo v Slovenskej republike 3.2
(3/2013)
3 200 3 200 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 98 z 150 78 z 125 176 z 275
65,33 % 65,33 % 62,40 % 64 %
32. PubRes s. r. o.
Grösslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31345824
číslo žiadosti: 1258/2012-2/3.2
Celkový kontext digitalizácie kín na Slovensku 3.2
(2/2012)
17 940 12 813 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
166 z 225 62 z 150 65 z 125 127 z 275
73,78 % 41,33 % 52 % 46,18 %
33. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 265/2016-4/3.2
Kapitoly z dejín a teórie dokumentárneho filmu (učebný text) 3.2
(4/2016)
2 000 1 800 1 800 1 800
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
242 z 250 170 z 175 71 z 75 483 z 500
96,80 % 97,14 % 94,67 % 96,60 %
34. Mária Ridzoňová Ferenčuhová
Včelárska 15, 821 05, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 107/2010-2/3.2
Reprezentácia minulosti v slovenskom televíznom vysielaní (1956-2010) 3.2
(2/2010)
3 500 3 300 3 300 3 300
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
21 21 20 62 98,41 63
35. Slovenská filmová a televízna akadémia
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 31755607
číslo žiadosti: 1113/2013-3/3.2
Odborná diskusia o AVF 3.2
(3/2013)
2 002 1 777 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
207 z 225 126 z 150 118 z 125 244 z 275
92 % 84 % 94,40 % 88,73 %
36. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 575/2011-1/3.2
Dejiny slovenskej televízie 3.2
(1/2011)
10 550 10 550 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
185,50 z 315 77 z 210 116,67 z 175 193,67 z 385
58,89 % 36,67 % 66,67 % 50,30 %
37. Ivan Stadtrucker
Čs. parašutistov 21, 831 03, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 323/2014-4/3.2
Vývojové tendencie Slovenskej televízie (v období 1956 - 1989) 3.2
(4/2014)
18 850 17 850 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
78 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
31,20 % 0 % 0 % 0 %
38. Anton Szomolányi
Hrdličkova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
číslo žiadosti: 1100/2013-3/3.2
Ako "nakamerovať" film. 3.2
(3/2013)
3 000 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,33 % 0 % 0 % 0 %
39. Leo Štefankovič
Ráztočná 22, 821 07, Bratislava - Vrakuňa
číslo žiadosti: 670/2018-4/3.2
O DRAMATURGII TAK TROCHU CELKOM INAK 3.2
(4/2018)
3 000 3 000 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
341 z 350 72 z 75 71 z 75 484 z 500
97,43 % 96 % 94,67 % 96,80 %
40. TaO Productions s.r.o.
Palkovičova 8, 821 08, Bratislava - Ružinov
IČO: 35831502
číslo žiadosti: 590/2014-4/3.2
Film 'Vyššia moc' ako učebná pomôcka pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. 3.2
(4/2014)
4 800 3 750 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
69 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
27,60 % 0 % 0 % 0 %
41. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
IČO: 31825249
číslo žiadosti: 69/09/1-2010/3.2
AUTORSKOPRÁVNA OCHRANA FILMOVEJ PRODUKCIE A TVORBY AKO HNACIEHO MOTORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU V EURÓPSKOM A GLOBÁLNOM MERADLE 3.2
(1/2010)
53 000 50 000 0
42. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 322/2018-4/3.2
Tu bolo kino 3.2
(4/2018)
14 790 5 600 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 250 122 z 175 36 z 75 352 z 500
77,60 % 69,71 % 48 % 70,40 %
43. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vidlicová 1849/9, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30844096
číslo žiadosti: 930/2014-4/3.2
ODBORNÝ VÝSKUM V OBLASTI ŠTATISTICKÉHO SLEDOVANIA VÝSLEDKOV FILMOVEJ DISTRIBÚCIE A KÍN V SR 3.2
(4/2014)
6 450 6 050 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 250 110 z 175 53 z 75 163 z 250
64 % 62,86 % 70,67 % 65,20 %
44. Marek Urban
J. Murgaša 700/8, 971 01, Prievidza
číslo žiadosti: 616/2018-4/3.2
Výskumné metódy pre študentov filmových a divadelných štúdií 3.2
(4/2018)
3 300 3 000 2 500 2 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
309 z 350 53 z 75 53 z 75 415 z 500
88,29 % 70,67 % 70,67 % 83 %
45. Barbara Vidlička Vrťová
Azovská 2, 821 08, Bratislava - Ružinov
číslo žiadosti: 1259 /2011-1/ 3.2
Producentská dramaturgia a vývoj audiovizuálnych diel 3.2
(1/2011)
6 720 5 350 1 250 1 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200,67 z 315 110,83 z 210 134,17 z 175 245 z 385
63,70 % 52,78 % 76,67 % 63,64 %
46. VLNA
Vlčkova 18, 811 06, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36067148
číslo žiadosti: 161/2011-2/3.2
Film a história v 20. storočí – medzi dneškom a minulosťou 3.2
(2/2011)
15 950 12 500 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 315 71 z 210 95 z 175 166 z 385
70,48 % 33,81 % 54,29 % 43,12 %
47. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 503/2015-4/3.2
Konferencia SIECE – Transformačné procesy a nové technológie v audiovizuálnych médiách 3.2
(4/2015)
23 300 14 100 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 134 z 175 59 z 75 193 z 250
80,80 % 76,57 % 78,67 % 77,20 %
48. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 294/2015-4/3.2
Konferencia "Transformácie štátnomonopolných kinematografií po roku 1989 – stredovýchodeurópske kinematografie na ceste k sebazadefinovaniu". 3.2
(4/2015)
4 150 3 850 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203,33 z 250 166,67 z 175 43,33 z 75 210 z 250
81,33 % 95,24 % 57,78 % 84 %
49. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 615/2018-4/3.2
Prezentácia dokumenárneho interview a aktívna účasť prof. Zuzany Gindl Tatárovej na panelovej diskusii v rámci Kongresu a valného zhromaždenia CILECTu (medzinárodná organizácia vysokých filmových škôl. 3.2
(4/2018)
2 052 1 900 1 400 1 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
237 z 250 164 z 200 21 z 50 422 z 500
94,80 % 82 % 42 % 84,40 %
50. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 103/09/1-2010/3.2
METAMORFÓZY ŚTUDENTSKEJ FILMOVEJ TVORBY (ZA 20 ROKOV TRVANIA FTF VŠMU) 3.2
(1/2010)
10 700 8 900 5 300 5 300
51. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00397431
číslo žiadosti: 1449/2013-3/3.2
Antológia kritickej reflexie slovenského filmu 3.2
(3/2013)
2 580 2 080 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,33 % 0 % 0 % 0 %
52. Eva Vženteková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 500/2011-1/3.2
Umelecko-historická a sakrálna reflexia Uhrovho diptychu Organ a Tri dcéry ako východisko reinterpretácie 3.2
(1/2011)
1 000 1 000 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
253,17 z 315 179,67 z 210 134,17 z 175 313,83 z 385
80,37 % 85,56 % 76,67 % 81,52 %
53. Eva Vženteková
Pod Rovnicami 9, 841 04, Bratislava - Karlova Ves
číslo žiadosti: 1079/2013-3/3.2
Obraz histórie, mentality a identity v slovenskom filme. Obdobie 1938 - 1945 3.2
(3/2013)
1 500 1 500 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212 z 225 143 z 150 124 z 125 267 z 275
94,22 % 95,33 % 99,20 % 97,09 %
54. Jana Znášiková
Haanova 41, 851 04, Bratislava - Petržalka
číslo žiadosti: 821/2015-4/3.2
Animovaná tvorba pre deti, ako edukatívno - výchovný prostriedok. 3.2
(4/2015)
4 718 3 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
73 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
29,20 % 0 % 0 % 0 %
 412 627327 059149 138145 638
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.