hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 769/2013-4/4.2
E-cinema pre kremnickú Akropolu 4.2
(4/2013)
19 426 16 264 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 225 115 z 150 103 z 125 218 z 275
75,56 % 76,67 % 82,40 % 79,27 %
2. A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 267/2017-4/4.3
Kino inak - budovanie publika 4.3
(4/2017)
20 845 18 645 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
111 z 250 54 z 175 49 z 75 214 z 500
44,40 % 30,86 % 65,33 % 42,80 %
3. A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 767/2013-4/4.2
Modernizácia Kina inak v A4 - priestore pre súčasnú kultúru 4.2
(4/2013)
19 406 17 346 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 225 124 z 150 104 z 125 228 z 275
79,56 % 82,67 % 83,20 % 82,91 %
4. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 949/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra Komárno 4.1
(4/2014)
79 668 39 834 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
107 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,80 % 0 % 0 % 0 %
5. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 639/2017-4/4.1
Digitalizácia Letného kina v Komárne 4.1
(4/2017)
68 548 23 988 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 131 z 175 58 z 75 384 z 500
78 % 74,86 % 77,33 % 76,80 %
6. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 299/2015-4/4.1
Digitalizácia kina TATRA Komárno 4.1
(4/2015)
99 448 33 308 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 146 z 175 68 z 75 214 z 250
81,60 % 83,43 % 90,67 % 85,60 %
7. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 253/2017-4/4.3
Rozšírenie lokálnych marketingových služieb pre Kino Tatra Komárno 4.3
(4/2017)
22 256 16 422 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 116 z 175 58 z 75 373 z 500
79,60 % 66,29 % 77,33 % 74,60 %
8. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 1482/2012-2/4.1
DIGITALIZÁCIA KINA MLADOSŤ V BRATISLAVE K JEHO STOROČNICI 4.1
(2/2012)
97 036 52 036 45 900 45 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 119 z 150 116 z 125 235 z 275
83,11 % 79,33 % 92,80 % 85,45 %
9. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 627/2016-4/4.3
Zvýšenie komfortu a pohodlia pre návštevníkov kina Mladosť. 4.3
(4/2016)
37 402 17 338 17 000 17 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
235 z 250 166 z 175 69 z 75 470 z 500
94 % 94,86 % 92 % 94 %
10. BONA FIDE o.z.
Gorkého 2, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 31310711
číslo žiadosti: 285/2016-4/4.2
Digitalizácia Kina Tabačka technológiou E-cinema 4.2
(4/2016)
16 260 14 634 10 700 10 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 140 z 175 59 z 75 407 z 500
83,20 % 80 % 78,67 % 81,40 %
11. CEKINO s.r.o.
Námestie Š.N.Hýroša 8, 034 01, Ružomberok
IČO: 51669439
číslo žiadosti: 641/2018-4/4.1
Kino Korzo Ružomberok - digitálna projekcia sála KORZO D - cinema 4.1
(4/2018)
42 598 21 299 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 164 z 200 42 z 50 419 z 500
85,20 % 82 % 84 % 83,80 %
12. Centrum voľného času
Farbiarska 35, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 954/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni 4.1
(4/2014)
101 625 35 700 29 000 29 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 144 z 175 53 z 75 197 z 250
78 % 82,29 % 70,67 % 78,80 %
13. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 823/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev - Centra Audiovizuálnej Kultúry 4.1
(4/2015)
57 402 28 701 27 000 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 250 139 z 175 59 z 75 198 z 250
84,40 % 79,43 % 78,67 % 79,20 %
14. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 652/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti v Poprade 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 225 127 z 150 88 z 125 215 z 275
71,11 % 84,67 % 70,40 % 78,18 %
15. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 671/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spolocnosti CINEMAX, a.s. v NITRE 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 122 z 150 81 z 125 203 z 275
70,22 % 81,33 % 64,80 % 73,82 %
16. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 654/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Prešove 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 22 000 22 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
171 z 225 117 z 150 85 z 125 202 z 275
76 % 78 % 68 % 73,45 %
17. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 709/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu sály C vo viacsálovom kine CINEMAX Žilina. 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12,08 12,08 7,08 31,25 69,44 45
18. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 711/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Košiciach 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,92 14,92 13,92 43,75 97,22 45
19. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 817/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály G vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 225 97 z 150 61 z 125 158 z 275
65,78 % 64,67 % 48,80 % 57,45 %
20. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 710/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu Sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11,17 12,17 9,17 32,50 72,22 45
21. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 815/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Dunajskej Strede 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 10 750 10 750
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 225 107 z 150 77 z 125 184 z 275
66,22 % 71,33 % 61,60 % 66,91 %
22. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 816/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Prešove 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 225 97 z 150 61 z 125 158 z 275
65,78 % 64,67 % 48,80 % 57,45 %
23. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 651/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 115 z 150 87 z 125 202 z 275
74,22 % 76,67 % 69,60 % 73,45 %
24. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 814/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály F vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Banskej Bystrici 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 225 97 z 150 66 z 125 163 z 275
67,11 % 64,67 % 52,80 % 59,27 %
25. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 668/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trenčíne 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 116 z 150 81 z 125 197 z 275
72,44 % 77,33 % 64,80 % 71,64 %
26. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 653/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trnave. 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 225 105 z 150 66 z 125 171 z 275
59,11 % 70 % 52,80 % 62,18 %
27. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 655/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX v Žiline 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 107 z 150 81 z 125 188 z 275
70,22 % 71,33 % 64,80 % 68,36 %
28. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1523/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Poprade. 4.1
(4/2011)
71 950 35 975 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 104 z 150 97 z 125 201 z 275
70,22 % 69,33 % 77,60 % 73,09 %
29. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1522/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Skalici 4.1
(4/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
157 z 225 104 z 150 97 z 125 201 z 275
69,78 % 69,33 % 77,60 % 73,09 %
30. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 161/2013-4/4.1
Digitalizácia Letného kina Centrál Park Podhájska 4.1
(4/2013)
62 100 31 050 28 000 28 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 225 91 z 150 86 z 125 177 z 275
62,67 % 60,67 % 68,80 % 64,36 %
31. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 256/2016-4/4.3
Modernizácia Letného kina Centrál Park Podhájska 4.3
(4/2016)
8 440 4 220 3 900 3 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 148 z 175 65 z 75 434 z 500
88,40 % 84,57 % 86,67 % 86,80 %
32. Divadlo Pôtoň, n.o.
358, 935 03, Bátovce
IČO: 37971361
číslo žiadosti: 297/2015-4/4.2
Kino Hviezda / Len plátno, ja a film 4.2
(4/2015)
18 625 16 491 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 250 135 z 175 70 z 75 205 z 250
76,40 % 77,14 % 93,33 % 82 %
33. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 567/2016-4/4.3
Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II 4.3
(4/2016)
40 000 20 000 18 000 16 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 250 149 z 175 57 z 75 415 z 500
83,60 % 85,14 % 76 % 83 %
34. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 1076/2012-2/4.1
Digitalizácia kina NOVA Sereď 4.1
(2/2012)
139 800 40 800 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 225 118 z 150 93 z 125 211 z 275
75,11 % 78,67 % 74,40 % 76,73 %
35. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 328/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina NOVA Sereď 4.3
(4/2014)
67 946 33 973 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 250 151 z 175 62 z 75 213 z 250
82 % 86,29 % 82,67 % 85,20 %
36. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 618/2010-4/4.1
Digitalizácia kina NICOLAUS 4.1
(4/2010)
76 065 38 033 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 15 15 43 95,56 45
37. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 659/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Baník DK MH Handlova 4.1
(4/2013)
105 818 52 909 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
159 z 225 111 z 150 97 z 125 208 z 275
70,67 % 74 % 77,60 % 75,64 %
38. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 540/2012-2/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(2/2012)
105 210 52 000 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
146 z 225 92 z 150 68 z 125 160 z 275
64,89 % 61,33 % 54,40 % 58,18 %
39. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 714/2010-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2010)
101 170 50 585 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7 7 10 24 53,33 45
40. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 698/2011-3/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(3/2011)
103 469 51 735 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
128 z 225 97 z 150 86 z 125 183 z 275
56,89 % 64,67 % 68,80 % 66,55 %
41. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 479/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra v Námestove 4.1
(2/2012)
91 218 45 609 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 225 118 z 150 101 z 125 219 z 275
65,78 % 78,67 % 80,80 % 79,64 %
42. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 561/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Strojár Martin 4.1
(3/2011)
67 480 33 740 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 125 z 150 89 z 125 214 z 275
65,33 % 83,33 % 71,20 % 77,82 %
43. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 292/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Strojár - moderné mestské kino 4.1
(4/2013)
105 774 52 887 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 225 110 z 150 102 z 125 212 z 275
83,56 % 73,33 % 81,60 % 77,09 %
44. EuroCinema BB s.r.o.
T.Vansovej 2333/28, 960 01, Zvolen
IČO: 36726265
číslo žiadosti: 678/2011-3/4.1
Digitalizácia sály 6 v multikine CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA (pôvodný názov: Digitalizácia kinosály JURAJA JAKUBISKA v multikine EUROPA CINEMAS Banská Bystrica) 4.1
(3/2011)
107 910 50 000 23 000 23 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 93 z 150 78 z 125 171 z 275
73,33 % 62 % 62,40 % 62,18 %
45. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 281/2018-4/4.1
Digitalizácia Kina Film Europe 4.1
(4/2018)
46 480 23 240 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 147 z 175 64 z 75 431 z 500
88 % 84 % 85,33 % 86,20 %
46. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 808/2015-4/4.3
Pohodlné sedenie v Kine Film Europe 4.3
(4/2015)
27 779 9 949 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 149 z 175 62 z 75 211 z 250
83,20 % 85,14 % 82,67 % 84,40 %
47. FILMOVÝ KLUB BYTČA
Hlinkova 673, 014 01, Bytča
IČO: 42064767
číslo žiadosti: 938/2014-4/4.2
Technologická inovácia audiovizuálnej projekčnej technológie za účelom rozšírenia činnosti o.z. Filmový klub Bytča 4.2
(4/2014)
16 298 14 668 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 132 z 175 61 z 75 193 z 250
79,60 % 75,43 % 81,33 % 77,20 %
48. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 607/2017-4/4.4
Vývoj software "Vision" - druhá časť 4.4
(4/2017)
40 300 19 800 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
122,50 z 250 62,50 z 175 67,50 z 75 252,50 z 500
49 % 35,71 % 90 % 50,50 %
49. Filmpark production, s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 36356212
číslo žiadosti: 249/2017-4/4.4
Vývoj software "Vision" 4.4
(4/2017)
47 200 23 200 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 115 z 175 59 z 75 375 z 500
80,40 % 65,71 % 78,67 % 75 %
50. Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01, Rožňava
IČO: 31297781
číslo žiadosti: 952/2014-4/4.2
Kino Apollo 4.2
(4/2014)
20 390 18 290 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 250 124 z 175 50 z 75 174 z 250
67,60 % 70,86 % 66,67 % 69,60 %
51. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 601/2018-4/4.1
Digitalizácia sály "B" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2018)
62 000 31 000 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 250 168 z 200 41 z 50 431 z 500
88,80 % 84 % 82 % 86,20 %
52. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 1575/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2013)
55 905 27 952 27 500 27 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203,75 z 225 131,25 z 150 112,50 z 125 243,75 z 275
90,56 % 87,50 % 90 % 88,64 %
53. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 621/2016-4/4.1
Digitalizácia sály "R" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2016)
32 092 16 046 16 000 16 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 168 z 175 69 z 75 469 z 500
92,80 % 96 % 92 % 93,80 %
54. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN
Príbovce 70, 038 42, Príbovce
IČO: 47625538
číslo žiadosti: 628/2016-4/4.2
Kino Scala Prešov 4.2
(4/2016)
18 000 16 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
214 z 250 159 z 175 58 z 75 431 z 500
85,60 % 90,86 % 77,33 % 86,20 %
55. K13 - Košické kultúrne centrá
Kukučinová 2, 040 01, Košice - Juh
IČO: 42323975
číslo žiadosti: 826/2015-4/4.1
Digitalizácia multifunkčnej sály v Kasárňach kulturparku 4.1
(4/2015)
51 672 25 536 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
40,40 % 0 % 0 % 0 %
56. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 768/2013-4/4.2
KINEMATOGRAF - open air art kino - modernizácia E-cinema HD projekcie (obraz) 4.2
(4/2013)
15 733 14 033 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196 z 225 131 z 150 111 z 125 242 z 275
87,11 % 87,33 % 88,80 % 88 %
57. KINEMATOGRAF, s.r.o.
Grosslingova 63, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 46470786
číslo žiadosti: 572/2014-4/4.2
Kinematograf 2 - digitalizícia mobilného letného "Art kina" v regiónoch 4.2
(4/2014)
13 820 12 000 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 149 z 175 63 z 75 212 z 250
85,20 % 85,14 % 84 % 84,80 %
58. kino Danubius Štúrovo
Hlavná č.6, 943 01, Štúrovo
IČO: 34001085
číslo žiadosti: 617/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Danubius Štúrovo 4.1
(4/2010)
79 041 39 520 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 11 7 30 66,67 45
59. KINO INVEST s.r.o.
Moskovská 2333/4, 974 04, Banská Bystrica
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 252/2019-4/4.3
Výmena sedadiel v kinosále 2 KINA STAR Zvolen 4.3
(4/2019)
16 882 8 441 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 250 0 z 200 0 z 50 141 z 500
56,40 % 0 % 0 % 28,20 %
60. KINOX.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 46, 900 31, Stupava
IČO: 46287531
číslo žiadosti: 1330/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Stupave 4.1
(4/2013)
125 202 40 422 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 43 z 150 38 z 125 81 z 275
68 % 28,67 % 30,40 % 29,45 %
61. KODRETA furniture s.r.o.
Krásno nad Kysucou 1363, 023 02, Krásno nad Kysucou
IČO: 36005908
číslo žiadosti: 268/2017-4/4.4
Autojib 4.4
(4/2017)
63 200 31 200 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
192 z 250 114 z 175 59 z 75 365 z 500
76,80 % 65,14 % 78,67 % 73 %
62. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 261/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
76 980 38 490 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 119 z 175 53 z 75 369 z 500
78,80 % 68 % 70,67 % 73,80 %
63. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 640/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
64 150 32 075 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
214 z 250 148 z 175 63 z 75 425 z 500
85,60 % 84,57 % 84 % 85 %
64. Kultúrne a spoločenské stredisko
Jašíkova 179, 023 54, Turzovka
IČO: 00145254
číslo žiadosti: 677/2013-4/4.2
Modernizácia kina JAŠÍK v Turzovke 4.2
(4/2013)
29 720 23 776 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
144 z 225 95 z 150 83 z 125 178 z 275
64 % 63,33 % 66,40 % 64,73 %
65. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01, Prievidza
IČO: 00516988
číslo žiadosti: 322/2014-4/4.2
Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD 4.2
(4/2014)
23 600 18 880 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 143 z 175 53 z 75 196 z 250
78,80 % 81,71 % 70,67 % 78,40 %
66. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii"
M. R. Štefánika 9, 972 71, Nováky
IČO: 37923561
číslo žiadosti: 774/2013-4/4.2
Nevysporiadaná žiadosť
Digitalizácia Kina Nováky 4.2
(4/2013)
25 432 22 888 12 500 12 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
123 z 225 89 z 150 79 z 125 168 z 275
54,67 % 59,33 % 63,20 % 61,09 %
67. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 270/2017-4/4.3
Výmena sedadiel v Kine Mier Modra 4.3
(4/2017)
60 000 30 000 29 000 29 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
207 z 250 127 z 175 58 z 75 392 z 500
82,80 % 72,57 % 77,33 % 78,40 %
68. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 802/2015-4/4.1
Redigitalizácia kina Kultúra Ružomberok 4.1
(4/2015)
58 100 29 050 29 000 29 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234 z 250 157 z 175 68 z 75 225 z 250
93,60 % 89,71 % 90,67 % 90 %
69. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 605/2018-4/4.3
Modernizácia technológie Kina Kultúra 4.3
(4/2018)
30 000 15 000 15 000 15 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
226 z 250 168 z 200 46 z 50 440 z 500
90,40 % 84 % 92 % 88 %
70. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 1546/2011-4/4.1
Digitalizácia ArtKina METRO Trenčín 4.1
(4/2011)
135 179 51 283 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 225 102 z 150 95 z 125 197 z 275
79,56 % 68 % 76 % 71,64 %
71. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 271/2017-4/4.3
Lokálny marketing ArtKina Metro Trenčín 4.3
(4/2017)
13 300 5 650 4 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 250 130 z 175 64 z 75 394 z 500
80 % 74,29 % 85,33 % 78,80 %
72. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 599/2014-4/4.3
Modernizácia ArtKina Metro Trenčín 4.3
(4/2014)
35 700 17 850 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 250 125 z 175 59 z 75 184 z 250
76,40 % 71,43 % 78,67 % 73,60 %
73. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 564/2017-4/4.3
VZDUCH v kine Scéna 4.3
(4/2017)
37 900 18 950 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
145 z 250 65 z 175 46 z 75 256 z 500
58 % 37,14 % 61,33 % 51,20 %
74. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 286/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 4.1
(4/2016)
30 000 15 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
68 z 250 68 z 175 31 z 75 167 z 500
27,20 % 38,86 % 41,33 % 33,40 %
75. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 1581/2013-4/4.2
Filmový klub a kino ''Mestská scéna'' 4.2
(4/2013)
13 500 10 500 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 117,50 z 150 97,50 z 125 215 z 275
73,33 % 78,33 % 78 % 78,18 %
76. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 342/2013-4/4.1
Audiovizuálny referenčný bod 4.1
(4/2013)
46 900 23 450 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
77. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 630/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 2 4.1
(4/2016)
40 000 20 000 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 250 158 z 175 60 z 75 434 z 500
86,40 % 90,29 % 80 % 86,80 %
78. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 642/2017-4/4.3
Výmena sedačiek v kine Akademik 4.3
(4/2017)
29 000 14 500 14 500 14 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
214 z 250 155 z 175 61 z 75 430 z 500
85,60 % 88,57 % 81,33 % 86 %
79. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 316/2018-4/4.3
Milka V. 4.3
(4/2018)
4 000 2 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 103 z 175 60 z 75 352 z 500
75,60 % 58,86 % 80 % 70,40 %
80. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 1329/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Akademik 4.1
(4/2013)
76 189 29 790 29 790 29 790
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 128 z 150 104 z 125 232 z 275
82,67 % 85,33 % 83,20 % 84,36 %
81. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 824/2015-4/4.2
Digitalizácia Bardejovského letného amfiteátra 4.2
(4/2015)
14 890 13 190 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
84 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
33,60 % 0 % 0 % 0 %
82. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 576/2014-4/4.1
Digitalizácia kino žriedlo Bardejovské Kúpele 4.1
(4/2014)
91 842 38 934 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 152 z 175 60 z 75 212 z 250
85,20 % 86,86 % 80 % 84,80 %
83. Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01, Brezno
IČO: 00313319
číslo žiadosti: 593/2016-4/4.3
Obnova interiéru kina Mostár v Brezne 4.3
(4/2016)
200 798 41 980 30 000 28 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 116 z 175 50 z 75 361 z 500
78 % 66,29 % 66,67 % 72,20 %
84. Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01, Brezno
IČO: 00313319
číslo žiadosti: 935/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Mostár Brezno 4.1
(4/2014)
107 814 39 234 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 130 z 175 58 z 75 188 z 250
79,60 % 74,29 % 77,33 % 75,20 %
85. Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 962 12, Detva
IČO: 00319805
číslo žiadosti: 775/2013-4/4.1
DIGITÁLIZÁCIA KINA MARÍNA PRI KULTÚRNOM CENTRE ANDREJA SLÁDKOVIČA V DETVE 4.1
(4/2013)
97 362 48 681 37 000 37 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 225 115 z 150 98 z 125 213 z 275
74,67 % 76,67 % 78,40 % 77,45 %
86. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 202/2018-4/4.3
Informovanosť=návštevnosť 4.3
(4/2018)
2 330 1 165 1 000 1 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 250 150 z 175 60 z 75 421 z 500
84,40 % 85,71 % 80 % 84,20 %
87. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 293/2015-4/4.3
Modernizácia kinosály v MsDK 4.3
(4/2015)
46 050 23 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
74 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
29,60 % 0 % 0 % 0 %
88. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 955/2014-4/4.1
Digitalizácia kina v MsDK 4.1
(4/2014)
94 322 31 194 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 250 132 z 175 53 z 75 185 z 250
72,80 % 75,43 % 70,67 % 74 %
89. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 319/2018-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci 4.1
(4/2018)
88 414 44 207 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 134 z 175 58 z 75 400 z 500
83,20 % 76,57 % 77,33 % 80 %
90. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 320/2018-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci 4.3
(4/2018)
102 392 51 196 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 133 z 175 57 z 75 393 z 500
81,20 % 76 % 76 % 78,60 %
91. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 245/2017-4/4.3
Projekčná plocha Kino Poľana 4.3
(4/2017)
13 638 6 819 4 000 4 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 250 118 z 175 55 z 75 367 z 500
77,60 % 67,43 % 73,33 % 73,40 %
92. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 341/2013-4/4.2
Digitalizácia kina Poľana Hriňová 4.2
(4/2013)
15 787 14 208 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
138 z 225 86 z 150 68 z 125 154 z 275
61,33 % 57,33 % 54,40 % 56 %
93. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 693/2011-3/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(3/2011)
109 445 54 722 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
110 z 225 84 z 150 66 z 125 150 z 275
48,89 % 56 % 52,80 % 54,55 %
94. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 1084/2012-2/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(2/2012)
87 923 40 020 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 225 117 z 150 102 z 125 219 z 275
74,67 % 78 % 81,60 % 79,64 %
95. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 603/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Iskra v Kežmarku 4.3
(4/2014)
4 442 2 221 2 000 2 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 250 121 z 175 52 z 75 173 z 250
72,80 % 69,14 % 69,33 % 69,20 %
96. Mesto Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255, 023 02, Krásno nad Kysucou
IČO: 00314072
číslo žiadosti: 1552/2011-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2011)
105 210 52 605 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
138 z 225 67 z 150 86 z 125 153 z 275
61,33 % 44,67 % 68,80 % 55,64 %
97. Mesto Krompachy
Námestie slobody 1, 053 42, Krompachy
IČO: 00329282
číslo žiadosti: 194/2019-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry Krompachy 4.2
(4/2019)
15 243 13 443 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
121 z 250 0 z 200 0 z 50 121 z 500
48,40 % 0 % 0 % 24,20 %
98. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 195/2018-4/4.3
Modernizácia kinosály - Kino Kultúra Krupina 4.3
(4/2018)
65 490 32 745 26 000 26 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
210 z 250 131 z 175 59 z 75 400 z 500
84 % 74,86 % 78,67 % 80 %
99. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 587/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine 4.1
(4/2014)
87 793 34 473 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 250 148 z 175 58 z 75 206 z 250
82,40 % 84,57 % 77,33 % 82,40 %
100. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 334/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine 4.2
(4/2014)
23 368 21 031 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
106 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,40 % 0 % 0 % 0 %
101. Mesto Lučenec
Ulica novohradská, 984 01, Lučenec
IČO: 00316181
číslo žiadosti: 700/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Apollo v Lučenci 4.1
(4/2010)
88 290 44 145 38 000 38 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 13 15 42 93,33 45
102. mesto Malacky
Radlinského 2751/1, 901 01, Malacky
IČO: 00304913
číslo žiadosti: 599/2011-3/4.1
Digitalizácia kina v Malackách 4.1
(3/2011)
91 044 45 522 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 225 113 z 150 104 z 125 217 z 275
83,56 % 75,33 % 83,20 % 78,91 %
103. mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
IČO: 00316792
číslo žiadosti: 807/2015-4/4.1
Amfiko Martin - digitalizácia amfiteátra technológiou D -Cinema 4.1
(4/2015)
89 454 39 454 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
46,80 % 0 % 0 % 0 %
104. Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01, Modra
IČO: 00304956
číslo žiadosti: 1493/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier v Modre 4.1
(2/2012)
94 876 34 188 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 108 z 150 97 z 125 205 z 275
68 % 72 % 77,60 % 74,55 %
105. Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01, Modra
IČO: 00304956
číslo žiadosti: 943/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Mier v Modre 4.3
(4/2014)
40 000 20 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
89 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
35,60 % 0 % 0 % 0 %
106. Mesto Myjava
M.R.Štefánika 560/4, 907 01, Myjava
IČO: 00309745
číslo žiadosti: 286/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Primáš Myjava 4.1
(4/2015)
111 834 34 824 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 132 z 175 68 z 75 200 z 250
79,60 % 75,43 % 90,67 % 80 %
107. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 1452/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier Nové Zámky 4.1
(4/2011)
77 810 38 905 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
192 z 225 131 z 150 112 z 125 243 z 275
85,33 % 87,33 % 89,60 % 88,36 %
108. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 321/2018-4/4.3
Výmena premietacieho plátna v kine Mier 4.3
(4/2018)
6 480 3 240 3 000 3 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 154 z 175 64 z 75 439 z 500
88,40 % 88 % 85,33 % 87,80 %
109. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 467/2015-4/4.2
Amfiteáter Nové Zámky 4.2
(4/2015)
21 170 19 053 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
124 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
49,60 % 0 % 0 % 0 %
110. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 643/2017-4/4.1
Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema 4.1
(4/2017)
70 848 35 424 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 250 140 z 175 60 z 75 409 z 500
83,60 % 80 % 80 % 81,80 %
111. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 332/2014-4/4.3
Pohodlné sedenie v kine Mier 4.3
(4/2014)
66 120 33 060 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
200 z 250 139 z 175 59 z 75 198 z 250
80 % 79,43 % 78,67 % 79,20 %
112. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 600/2014-4/4.2
Amfiteáter Nové Zámky 4.2
(4/2014)
21 170 19 053 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 250 98 z 175 51 z 75 149 z 250
67,60 % 56 % 68 % 59,60 %
113. Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01, Partizánske
IČO: 00310905
číslo žiadosti: 550/2011-3/4.1
Digitalizácia Panoramatického kina v Partizánskom 4.1
(3/2011)
115 194 57 597 38 000 38 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
150 z 225 111 z 150 109 z 125 220 z 275
66,67 % 74 % 87,20 % 80 %
114. Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01, Partizánske
IČO: 00310905
číslo žiadosti: 594/2014-4/4.3
Modernizácia kinosály Panoramatického kina Partizánske 4.3
(4/2014)
110 479 55 240 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 139 z 175 60 z 75 199 z 250
79,60 % 79,43 % 80 % 79,60 %
115. Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14, Pezinok
IČO: 00305022
číslo žiadosti: 1461/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v meste Pezinok 4.1
(4/2011)
126 672 43 792 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 225 124 z 150 90 z 125 214 z 275
79,56 % 82,67 % 72 % 77,82 %
116. Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42, Poprad
IČO: 00326470
číslo žiadosti: 501/2015-4/4.1
Digitalizácia Kina Tatran v Poprade 4.1
(4/2015)
74 510 37 250 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 149 z 175 59 z 75 208 z 250
88,40 % 85,14 % 78,67 % 83,20 %
117. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 705/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
137 z 225 76 z 150 35 z 125 111 z 275
60,89 % 50,67 % 28 % 40,36 %
118. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 1074/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
143 z 225 103 z 150 97 z 125 200 z 275
63,56 % 68,67 % 77,60 % 72,73 %
119. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 539/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(2/2012)
95 376 47 688 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 225 94 z 150 99 z 125 193 z 275
77,33 % 62,67 % 79,20 % 70,18 %
120. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 701/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(4/2010)
88 486 44 243 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 11 31 68,89 45
121. Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 00323560
číslo žiadosti: 307/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Snina 4.1
(4/2014)
91 944 38 934 36 000 36 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 144 z 175 49 z 75 193 z 250
79,20 % 82,29 % 65,33 % 77,20 %
122. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
číslo žiadosti: 719/2010-4/4.1
Obnova audiovizuálnej techniky - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 4.1
(4/2010)
93 720 46 860 39 000 39 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 13 14 40 88,89 45
123. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
číslo žiadosti: 333/2014-4/4.3
Modernizácia sedadiel - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 4.3
(4/2014)
87 812 43 906 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
196 z 250 140 z 175 57 z 75 197 z 250
78,40 % 80 % 76 % 78,80 %
124. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 429/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Dukla Svidník 4.1
(2/2012)
113 072 41 597 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 107 z 150 88 z 125 195 z 275
60 % 71,33 % 70,40 % 70,91 %
125. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 242/2017-4/4.3
Nový pohľad 4.3
(4/2017)
15 580 7 290 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
73 z 250 45 z 175 43 z 75 161 z 500
29,20 % 25,71 % 57,33 % 32,20 %
126. Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 1486/2011-4/4.1
Digitalizácia kina DK Šaľa 4.1
(4/2011)
93 372 46 686 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 114 z 150 97 z 125 211 z 275
79,11 % 76 % 77,60 % 76,73 %
127. Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 939/2014-4/4.3
Modernizácia kinosály - Kino DK Šaľa 4.3
(4/2014)
91 027 45 514 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 250 136 z 175 58 z 75 194 z 250
75,20 % 77,71 % 77,33 % 77,60 %
128. Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61, Tisovec
IČO: 00319155
číslo žiadosti: 1595/2011-4/4.1
Kino Tisovec 4.1
(4/2011)
95 376 42 120 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 83 z 150 80 z 125 163 z 275
61,78 % 55,33 % 64 % 59,27 %
129. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 329/2014-4/4.1
Digitalizácia mestského kina 4.1
(4/2014)
108 526 42 414 39 000 28 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 145 z 175 51 z 75 196 z 250
79,20 % 82,86 % 68 % 78,40 %
130. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 607/2018-4/4.3
Modernizácia kina Slávia 4.3
(4/2018)
60 648 30 324 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
224 z 250 174 z 200 42 z 50 440 z 500
89,60 % 87 % 84 % 88 %
131. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 1459/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(2/2012)
104 620 39 171 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
145 z 225 72 z 150 59 z 125 131 z 275
64,44 % 48 % 47,20 % 47,64 %
132. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 187/2013-4/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(4/2013)
104 620 39 171 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
143 z 225 98 z 150 70 z 125 168 z 275
63,56 % 65,33 % 56 % 61,09 %
133. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 1564/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier v Trstenej 4.1
(4/2011)
101 028 45 609 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 114 z 150 96 z 125 210 z 275
68,89 % 76 % 76,80 % 76,36 %
134. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 250/2017-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Mier Trstená 4.3
(4/2017)
73 914 36 500 29 000 29 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 129 z 175 57 z 75 394 z 500
83,20 % 73,71 % 76 % 78,80 %
135. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 944/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Mier v Trstenej 4.3
(4/2014)
92 504 46 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 128 z 175 59 z 75 187 z 250
80,40 % 73,14 % 78,67 % 74,80 %
136. Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01, Turčianske Teplice
IČO: 00317004
číslo žiadosti: 1488/2012-2/4.1
Digitálne kino pre Digitálne mesto 4.1
(2/2012)
72 210 36 105 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 95 z 150 85 z 125 180 z 275
60 % 63,33 % 68 % 65,45 %
137. Mesto Vráble
Hlavná 1221, 952 01, Vráble
IČO: 00308641
číslo žiadosti: 614/2013-4/4.2
Modernizácia kina Tatra 4.2
(4/2013)
31 420 26 028 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 93 z 150 92 z 125 185 z 275
70,22 % 62 % 73,60 % 67,27 %
138. Mesto Zlaté Moravce
1. mája č. 2, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 00308676
číslo žiadosti: 578/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach 4.1
(4/2014)
99 738 35 940 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 145 z 175 58 z 75 203 z 250
81,20 % 82,86 % 77,33 % 81,20 %
139. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 554/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Hron ul.SNP 119 Žiar nad Hronom 4.1
(2/2012)
90 765 45 383 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
152 z 225 89 z 150 80 z 125 169 z 275
67,56 % 59,33 % 64 % 61,45 %
140. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 678/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Hron v Žiari nad Hronom 4.1
(4/2013)
81 800 40 900 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
159 z 225 119 z 150 82 z 125 201 z 275
70,67 % 79,33 % 65,60 % 73,09 %
141. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 622/2016-4/4.3
Modernizácia kina Hron - II. etapa 4.3
(4/2016)
65 000 32 500 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 129 z 175 54 z 75 386 z 500
81,20 % 73,71 % 72 % 77,20 %
142. Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12, Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
číslo žiadosti: 585/2014-4/4.1
Digitalizácia Artkina za zrkadlom 4.1
(4/2014)
78 484 33 295 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 151 z 175 60 z 75 211 z 250
86 % 86,29 % 80 % 84,40 %
143. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 641/2017-4/4.3
Komplexný marketing kina Tatran v Poprade 4.3
(4/2017)
7 145 3 573 3 500 3 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 154 z 175 64 z 75 431 z 500
85,20 % 88 % 85,33 % 86,20 %
144. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 257/2019-4/4.1
Obnova premietacej techniky 4.1
(4/2019)
4 698 2 349 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 250 0 z 200 0 z 50 148 z 500
59,20 % 0 % 0 % 29,60 %
145. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 586/2018-4/4.3
Modernizácia projekčnej plochy Kina Centrum 4.3
(4/2018)
26 312 13 156 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
212 z 250 160 z 200 42 z 50 414 z 500
84,80 % 80 % 84 % 82,80 %
146. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 489/2015-4/4.1
Digitalizácia kina KLUB Revúca 4.1
(4/2015)
84 520 29 260 28 000 28 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 147 z 175 56 z 75 203 z 250
79,20 % 84 % 74,67 % 81,20 %
147. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 354/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.2
(4/2014)
16 891 15 201 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
51 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
20,40 % 0 % 0 % 0 %
148. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 956/2014-4/4.2
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.2
(4/2014)
19 401 16 401 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
112 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
44,80 % 0 % 0 % 0 %
149. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 538/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Považan v MsKS Nové Mesto nad Váhom 4.1
(2/2012)
90 066 45 033 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 107 z 150 99 z 125 206 z 275
68,89 % 71,33 % 79,20 % 74,91 %
150. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 545/2012-2/4.1
Digitalizácia kina DK Galanta 4.1
(2/2012)
92 546 46 272 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
171 z 225 120 z 150 98 z 125 218 z 275
76 % 80 % 78,40 % 79,27 %
151. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 553/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.1
(2/2012)
101 249 45 309 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 225 64 z 150 45 z 125 109 z 275
53,33 % 42,67 % 36 % 39,64 %
152. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 271/2016-4/4.1
Digitalizácia prírodného kina Galanta 4.1
(4/2016)
111 784 41 784 37 400 37 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
229 z 250 146 z 175 63 z 75 438 z 500
91,60 % 83,43 % 84 % 87,60 %
153. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 629/2016-4/4.3
Modernizácia sedadiel v Kine Klub Revúca 4.3
(4/2016)
77 440 38 720 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 133 z 175 54 z 75 390 z 500
81,20 % 76 % 72 % 78 %
154. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 1470/2011-4/4.1
Digitalizácia kina mesta Humenné 4.1
(4/2011)
91 218 45 609 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 123 z 150 92 z 125 215 z 275
79,11 % 82 % 73,60 % 78,18 %
155. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 135/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Junior Levice 4.1
(4/2013)
82 044 41 022 34 500 34 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 225 111 z 150 105 z 125 216 z 275
80,89 % 74 % 84 % 78,55 %
156. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 287/2015-4/4.3
Modernizácia kina Junior Levice 4.3
(4/2015)
97 711 48 856 25 000 25 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 141 z 175 68 z 75 209 z 250
81,20 % 80,57 % 90,67 % 83,60 %
157. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 1465/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2011)
101 249 45 309 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 84 z 150 83 z 125 167 z 275
65,33 % 56 % 66,40 % 60,73 %
158. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 676/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2013)
97 366 48 683 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
142 z 225 111 z 150 85 z 125 196 z 275
63,11 % 74 % 68 % 71,27 %
159. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 1351/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v KSC Fontána v Piešťanoch 4.1
(4/2011)
93 086 46 543 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 97 z 150 95 z 125 192 z 275
82,67 % 64,67 % 76 % 69,82 %
160. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 269/2017-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály novými sedadlami v jedno sálovom kina Fontána v Piešťanoch 4.3
(4/2017)
62 000 31 000 29 000 24 200
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
218 z 250 142 z 175 63 z 75 423 z 500
87,20 % 81,14 % 84 % 84,60 %
161. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 654/2017-4/4.3
On line propagácia a predaj vstupeniek 4.3
(4/2017)
3 220 1 610 1 500 1 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 144 z 175 58 z 75 406 z 500
81,60 % 82,29 % 77,33 % 81,20 %
162. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 486/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier Senec 4.1
(2/2012)
115 800 34 264 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
173 z 225 133 z 150 97 z 125 230 z 275
76,89 % 88,67 % 77,60 % 83,64 %
163. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 1458/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mladosť Senica 4.1
(2/2012)
113 317 39 090 35 100 35 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 113 z 150 104 z 125 217 z 275
79,11 % 75,33 % 83,20 % 78,91 %
164. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 606/2018-4/4.3
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica 4.3
(4/2018)
106 320 53 160 42 000 42 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
205 z 250 152 z 200 40 z 50 397 z 500
82 % 76 % 80 % 79,40 %
165. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357, 955 01, Topoľčany
IČO: 00500879
číslo žiadosti: 1437/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Topoľčany 4.1
(4/2011)
88 052 44 026 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 99 z 150 90 z 125 189 z 275
74,22 % 66 % 72 % 68,73 %
166. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357, 955 01, Topoľčany
IČO: 00500879
číslo žiadosti: 337/2014-4/4.3
rekonštrukcia interiéru a vestibulu kina, výmena sedadiel 4.3
(4/2014)
150 000 40 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
94 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
37,60 % 0 % 0 % 0 %
167. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti
Rumunskej armády 195, 981 01, Hnúšťa
IČO: 00358657
číslo žiadosti: 464/2013-4/4.2
Digitalizácia kina Rimava v Hnúšti 4.2
(4/2013)
7 453 6 708 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
45,33 % 0 % 0 % 0 %
168. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 222/2018-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály kina Torysa Sabinov 4.3
(4/2018)
68 114 34 057 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 250 153 z 175 60 z 75 429 z 500
86,40 % 87,43 % 80 % 85,80 %
169. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 945/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Torysa v Sabinove 4.1
(4/2014)
96 148 36 495 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 143 z 175 60 z 75 203 z 250
81,20 % 81,71 % 80 % 81,20 %
170. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 1376/2011-4/4.1
Digitalizácia obrazu kina Centrum Michalovce 4.1
(4/2011)
104 508 52 254 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 225 119 z 150 109 z 125 228 z 275
80,44 % 79,33 % 87,20 % 82,91 %
171. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 1457/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Mladosť vo Vranove 4.1
(4/2011)
84 240 42 120 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 225 127 z 150 115 z 125 242 z 275
88 % 84,67 % 92 % 88 %
172. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 1334/2013-4/4.2
Letné kino 4.2
(4/2013)
18 180 16 000 14 000 14 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177 z 225 118 z 150 105 z 125 223 z 275
78,67 % 78,67 % 84 % 81,09 %
173. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 804/2015-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály kina Mladosť 4.3
(4/2015)
39 800 19 900 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 147 z 175 62 z 75 209 z 250
85,20 % 84 % 82,67 % 83,60 %
174. Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59, Banská Bystrica
IČO: 35986077
číslo žiadosti: 1574/2013-4/4.2
Modernizácia kinosály Múzea SNP technológiou E-cinema HD 4.2
(4/2013)
13 000 11 700 11 500 11 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
175 z 225 120 z 150 100 z 125 220 z 275
77,78 % 80 % 80 % 80 %
175. Obec Bošany
SNP 112, 956 18, Bošany
IČO: 00310255
číslo žiadosti: 301/2013-4/4.2
Digitalizácia kina v Dome kultúry-Bošany 4.2
(4/2013)
19 208 17 286 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
146 z 225 85 z 150 77 z 125 162 z 275
64,89 % 56,67 % 61,60 % 58,91 %
176. Obec Demandice
Hlavná č.236, 935 85, Demandice
IČO: 00306878
číslo žiadosti: 252/2017-4/4.2
Digitalizácia kina HVIEZDA v Demandiciach. 4.2
(4/2017)
17 513 15 762 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
102 z 250 78 z 175 43 z 75 223 z 500
40,80 % 44,57 % 57,33 % 44,60 %
177. Obec Halič
Mierová 66, 985 11, Halič
IČO: 00316091
číslo žiadosti: 605/2014-4/4.2
Modernizácia kina Hviezda v Haliči 4.2
(4/2014)
18 803 16 300 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
140 z 250 104 z 175 39 z 75 143 z 250
56 % 59,43 % 52 % 57,20 %
178. Obec Ludanice
SNP 448/69, 956 11, Ludanice
IČO: 00310689
číslo žiadosti: 589/2014-4/4.2
Digitalizácia kina v Kultúrnom dome Ludanice 4.2
(4/2014)
25 238 22 713 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 250 101 z 175 43 z 75 144 z 250
56,40 % 57,71 % 57,33 % 57,60 %
179. Obec Margecany
Obchodná 7, 055 01, Margecany
IČO: 00329347
číslo žiadosti: 356/2014-4/4.2
Modernizácia kina Družba Margecany 4.2
(4/2014)
18 212 14 168 11 000 11 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 250 127 z 175 43 z 75 170 z 250
66 % 72,57 % 57,33 % 68 %
180. Obec Nižná
Nová doba 506, 027 43, Nižná
IČO: 00314684
číslo žiadosti: 770/2013-4/4.2
Kino Ostražica 4.2
(4/2013)
22 538 20 283 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 225 102 z 150 82 z 125 184 z 275
58,67 % 68 % 65,60 % 66,91 %
181. Obec Očová
SNP 330/110, 962 23, Očová
IČO: 00320153
číslo žiadosti: 312/2013-4/4.2
Modernizácia kina Osveta v Očovej 4.2
(4/2013)
20 914 18 822 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
136 z 225 92 z 150 76 z 125 168 z 275
60,44 % 61,33 % 60,80 % 61,09 %
182. Obec Orechová Potôň
Kostolná ulica 281/11, 930 02, Orechová Potôň
IČO: 00305669
číslo žiadosti: 258/2019-4/4.2
Kino Orechová Potôň 4.2
(4/2019)
17 111 14 911 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
114 z 250 0 z 200 0 z 50 114 z 500
45,60 % 0 % 0 % 22,80 %
183. Obec Pata
Hlohovecká 103, 925 53, Pata
IČO: 00306126
číslo žiadosti: 584/2014-4/4.2
Digitalizácia kina v obci Pata 4.2
(4/2014)
21 788 19 599 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
132 z 250 97 z 175 41 z 75 138 z 250
52,80 % 55,43 % 54,67 % 55,20 %
184. Obec Pliešovce
Hviezdoslavova 1, 962 63, Pliešovce
IČO: 00320170
číslo žiadosti: 805/2015-4/4.2
Kino Pliešovce 4.2
(4/2015)
22 092 19 882 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
99 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
39,60 % 0 % 0 % 0 %
185. Obec Pliešovce
Hviezdoslavova 1, 962 63, Pliešovce
IČO: 00320170
číslo žiadosti: 292/2015-4/4.2
Kino Pliešovce 4.2
(4/2015)
25 509 22 958 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
150 z 250 103 z 175 58 z 75 161 z 250
60 % 58,86 % 77,33 % 64,40 %
186. Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11, Smižany
IČO: 00691721
číslo žiadosti: 1333/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Smižanoch 4.1
(4/2013)
93 600 34 254 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 225 114 z 150 90 z 125 204 z 275
74,67 % 76 % 72 % 74,18 %
187. Obec Smolenice
SNP 52, 919 04, Smolenice
IČO: 00312983
číslo žiadosti: 211/2018-4/4.2
Digitalizácia kina v KD Smolenice 4.2
(4/2018)
24 365 21 865 12 000 12 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 250 109 z 175 48 z 75 339 z 500
72,80 % 62,29 % 64 % 67,80 %
188. Obec Závod
Sokolská 243, 908 72, Závod
IČO: 00310158
číslo žiadosti: 806/2015-4/4.2
Digitalizácia kina MÁJ technológiou E - CINEMA v obci Závod 4.2
(4/2015)
18 361 16 461 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
118 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
47,20 % 0 % 0 % 0 %
189. Obec Závod
Sokolská 243, 908 72, Závod
IČO: 00310158
číslo žiadosti: 932/2014-4/4.2
Digitalizácia kina Máj technológiou E-cinema HD v obci Závod 4.2
(4/2014)
18 361 16 525 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
109 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
43,60 % 0 % 0 % 0 %
190. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 363/2014-4/4.1
Modernizácia kina Mier Považská Bystrica technológiou D-cinema 4.1
(4/2014)
64 180 32 090 28 000 22 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177 z 250 137 z 175 49 z 75 186 z 250
70,80 % 78,29 % 65,33 % 74,40 %
191. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1475/2012-2/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 1 4.1
(2/2012)
87 443 42 318 37 000 37 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 225 127 z 150 117 z 125 244 z 275
86,22 % 84,67 % 93,60 % 88,73 %
192. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 626/2016-4/4.3
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - modernizácia kina - výmena kinokresiel a úpravy elevácie, skvalitnenie pohodlia návštevníkov kina, vytvorenie sedenia pre imobilných návštevníkov, zlepšenie pozorovacej vzdialenosti a uhlov 4.3
(4/2016)
107 094 53 540 47 000 47 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
229 z 250 153 z 175 67 z 75 449 z 500
91,60 % 87,43 % 89,33 % 89,80 %
193. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 606/2017-4/4.1
Kino Lumiere - server K1 4.1
(4/2017)
17 193 7 805 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 150 z 175 70 z 75 440 z 500
88 % 85,71 % 93,33 % 88 %
194. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 290/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 4 4.1
(4/2015)
76 955 30 847 28 000 26 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 250 156 z 175 77 z 75 233 z 250
90 % 89,14 % 102,67 % 93,20 %
195. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 810/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2015)
72 616 30 416 17 000 17 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 250 139 z 175 60 z 75 199 z 250
89,20 % 79,43 % 80 % 79,60 %
196. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1576/2013-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 2 4.1
(4/2013)
89 000 39 000 38 000 38 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211,25 z 225 135 z 150 117,50 z 125 252,50 z 275
93,89 % 90 % 94 % 91,82 %
197. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 605/2017-4/4.3
Kino Lumiere - modernizácia a marketing 4.3
(4/2017)
17 580 8 790 6 000 6 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221,25 z 250 151,25 z 175 68,75 z 75 441,25 z 500
88,50 % 86,43 % 91,67 % 88,25 %
198. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 640/2018-4/4.3
Kino Lumiere - modernizácia a marketing (fáza II) 4.3
(4/2018)
26 300 13 150 9 000 9 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 139 z 200 45 z 50 392 z 500
83,20 % 69,50 % 90 % 78,40 %
199. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 940/2014-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2014)
75 162 30 847 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
219 z 250 132 z 175 61 z 75 193 z 250
87,60 % 75,43 % 81,33 % 77,20 %
200. Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08, Bratislava - Rusovce
IČO: 00164780
číslo žiadosti: 510/2015-4/4.1
Kino SĽUK - rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti 4.1
(4/2015)
56 790 28 395 27 000 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 148 z 175 59 z 75 207 z 250
80,40 % 84,57 % 78,67 % 82,80 %
201. Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08, Bratislava - Rusovce
IČO: 00164780
číslo žiadosti: 612/2016-4/4.3
Oprava a revitalizácia hľadiska kina SĽUK 4.3
(4/2016)
105 000 30 000 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 250 115 z 175 44 z 75 345 z 500
74,40 % 65,71 % 58,67 % 69 %
202. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p.
Kupeľná 107, 962 71, Dudince
IČO: 00165506
číslo žiadosti: 269/2013-4/4.2
E-cinema DIAMANT Dudince 4.2
(4/2013)
16 028 14 425 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
203. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p.
Kupeľná 107, 962 71, Dudince
IČO: 00165506
číslo žiadosti: 1571/2013-4/4.2
E-cinema DIAMANT Dudince 4.2
(4/2013)
16 925 14 425 13 000 13 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
146,25 z 225 103,75 z 150 87,50 z 125 191,25 z 275
65 % 69,17 % 70 % 69,55 %
204. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 194/2013-4/4.1
Digitalizácia Mestského amfiteátra Trnava 4.1
(4/2013)
99 851 35 000 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 225 110 z 150 101 z 125 211 z 275
80 % 73,33 % 80,80 % 76,73 %
205. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 623/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(4/2010)
128 542 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 9 11 30 66,67 45
206. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 257/2016-4/4.3
Kino Hviezda Trnava - výmena projekčnej plochy 4.3
(4/2016)
8 500 4 250 3 700 3 700
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
202 z 250 137 z 175 57 z 75 396 z 500
80,80 % 78,29 % 76 % 79,20 %
207. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 544/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(3/2011)
115 260 50 000 38 000 38 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 225 132 z 150 108 z 125 240 z 275
85,78 % 88 % 86,40 % 87,27 %
208. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 284/2016-4/4.3
Modernizácia vyše 50-ročného kina, skvalitnenie pohodlia pre návštevníkov Kina Nostalgia (v priestoroch nerekonštruovaného ex-kina Nivy) 4.3
(4/2016)
57 000 28 500 28 500 28 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
240 z 250 157 z 175 69 z 75 466 z 500
96 % 89,71 % 92 % 93,20 %
209. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 1077/2012-2/4.1
Digitalizácia Nostalgie – záchrana i obnova tradície. 4.1
(2/2012)
62 500 46 250 46 250 46 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
171 z 225 129 z 150 124 z 125 253 z 275
76 % 86 % 99,20 % 92 %
210. Súkromná stredná odborná škola
Fučíkova 426, 925 21, Sládkovičovo
IČO: 37841700
číslo žiadosti: 825/2015-4/4.2
Digitalizácia kina v Sládkovičove 4.2
(4/2015)
23 035 20 600 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
110 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
44 % 0 % 0 % 0 %
211. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 507/2015-4/4.1
Digitalizácia sály číslo 4 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2015)
45 723 22 862 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 134 z 175 48 z 75 182 z 250
75,60 % 76,57 % 64 % 72,80 %
212. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1493/2011-4/4.1
Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine Ster Century Cinemas Žilina) (pôvodný názov:Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine City Cinemas Žilina) 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 103 z 150 95 z 125 198 z 275
68,44 % 68,67 % 76 % 72 %
213. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1494/2011-4/4.1
digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 104 z 150 95 z 125 199 z 275
68,44 % 69,33 % 76 % 72,36 %
214. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 684/2010-4/4.1
Dígitalizácia kina prevádzkovateľa - spoločnosti TATRAFILM: ÚSMEV Košice, Kasárenské nám. 1 4.1
(4/2010)
139 000 50 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 2 7 18 40 45
215. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 683/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Žilina 4.1
(4/2010)
139 000 68 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 2 7 19 42,22 45
216. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 682/2010-4/4.1
Digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2010)
139 000 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 1 8 19 42,22 45
217. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 681/2010-4/4.1
Digitalizácia dvoch kinosál v pripravovaných kinosálach multikina Citycinemas Žilina. Planované otvorenie 18.11.2010 4.1
(4/2010)
265 000 100 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 1 6 15 33,33 45
218. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 342/2014-4/4.1
Digitalizácia kinosály č.3 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2014)
57 015 28 508 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 250 125 z 175 55 z 75 180 z 250
68 % 71,43 % 73,33 % 72 %
219. Televízia Turiec, s.r.o.
Moskovská 1, 036 01, Martin
IČO: 31647308
číslo žiadosti: 607/2010-4/4.1
Digitalizácia kina MOSKVA Martin 4.1
(4/2010)
86 913 43 456 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 12 10 32 71,11 45
220. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 357/2014-4/4.3
Dať počuť filmu – rekonštrukcia a modernizácia S1 – Stanica Žilina-Záriečie 4.3
(4/2014)
27 275 13 100 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
114 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
45,60 % 0 % 0 % 0 %
221. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 953/2014-4/4.2
Na ceste od experimentu k štandartu - modernizácia kina Stanica Žilina Záriečie 4.2
(4/2014)
17 930 13 450 5 000 5 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 250 128 z 175 23 z 75 151 z 250
67,60 % 73,14 % 30,67 % 60,40 %
222. Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00164828
číslo žiadosti: 596/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Dom umenia Piešťany 4.1
(4/2014)
130 305 42 958 27 000 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 250 121 z 175 52 z 75 173 z 250
68,80 % 69,14 % 69,33 % 69,20 %
223. VERTIGO
UKF-ÚLUK, Štefánikova 67, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 298/2015-4/4.3
Modernizácia projekčnej plochy 4.3
(4/2015)
16 500 8 250 8 000 8 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
228 z 250 150 z 175 80 z 75 230 z 250
91,20 % 85,71 % 106,67 % 92 %
224. VERTIGO
UKF-ÚLUK, Štefánikova 67, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 195/2013-4/4.2
Obnovenie činnosti bývalého kina Tatra - záchrana kontinuity filmovo-klubového hnutia v Nitre 4.2
(4/2013)
16 115 14 500 14 500 14 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
191 z 225 128 z 150 112 z 125 240 z 275
84,89 % 85,33 % 89,60 % 87,27 %
225. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, 976 81, Podbrezová
IČO: 31562141
číslo žiadosti: 251/2017-4/4.1
Kino Hutník: obnovenie prevádzky kina v Podbrezovej 4.1
(4/2017)
38 800 19 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 135 z 175 53 z 75 385 z 500
78,80 % 77,14 % 70,67 % 77 %
 14 576 2346 947 3863 684 4903 454 940
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.