hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie schválená suma
1. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 949/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra Komárno 4.1
(4/2014)
79 668 39 834 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
107 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
42,80 % 0 % 0 % 0 %
2. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 639/2017-4/4.1
Digitalizácia Letného kina v Komárne 4.1
(4/2017)
68 548 23 988 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 131 z 175 58 z 75 384 z 500
78 % 74,86 % 77,33 % 76,80 %
3. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 299/2015-4/4.1
Digitalizácia kina TATRA Komárno 4.1
(4/2015)
99 448 33 308 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
204 z 250 146 z 175 68 z 75 214 z 250
81,60 % 83,43 % 90,67 % 85,60 %
4. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 1482/2012-2/4.1
DIGITALIZÁCIA KINA MLADOSŤ V BRATISLAVE K JEHO STOROČNICI 4.1
(2/2012)
97 036 52 036 45 900 45 900
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
187 z 225 119 z 150 116 z 125 235 z 275
83,11 % 79,33 % 92,80 % 85,45 %
5. CEKINO s.r.o.
Námestie Š.N.Hýroša 8, 034 01, Ružomberok
IČO: 51669439
číslo žiadosti: 641/2018-4/4.1
Kino Korzo Ružomberok - digitálna projekcia sála KORZO D - cinema 4.1
(4/2018)
42 598 21 299 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 164 z 200 42 z 50 419 z 500
85,20 % 82 % 84 % 83,80 %
6. Centrum voľného času
Farbiarska 35, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 954/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni 4.1
(4/2014)
101 625 35 700 29 000 29 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
195 z 250 144 z 175 53 z 75 197 z 250
78 % 82,29 % 70,67 % 78,80 %
7. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 823/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev - Centra Audiovizuálnej Kultúry 4.1
(4/2015)
57 402 28 701 27 000 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211 z 250 139 z 175 59 z 75 198 z 250
84,40 % 79,43 % 78,67 % 79,20 %
8. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 652/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti v Poprade 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
160 z 225 127 z 150 88 z 125 215 z 275
71,11 % 84,67 % 70,40 % 78,18 %
9. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 671/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spolocnosti CINEMAX, a.s. v NITRE 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 122 z 150 81 z 125 203 z 275
70,22 % 81,33 % 64,80 % 73,82 %
10. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 654/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Prešove 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 22 000 22 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
171 z 225 117 z 150 85 z 125 202 z 275
76 % 78 % 68 % 73,45 %
11. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 709/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu sály C vo viacsálovom kine CINEMAX Žilina. 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12,08 12,08 7,08 31,25 69,44 45
12. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 711/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Košiciach 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,92 14,92 13,92 43,75 97,22 45
13. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 817/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály G vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 225 97 z 150 61 z 125 158 z 275
65,78 % 64,67 % 48,80 % 57,45 %
14. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 710/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu Sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11,17 12,17 9,17 32,50 72,22 45
15. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 815/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Dunajskej Strede 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 10 750 10 750
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
149 z 225 107 z 150 77 z 125 184 z 275
66,22 % 71,33 % 61,60 % 66,91 %
16. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 816/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Prešove 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 225 97 z 150 61 z 125 158 z 275
65,78 % 64,67 % 48,80 % 57,45 %
17. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 651/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 115 z 150 87 z 125 202 z 275
74,22 % 76,67 % 69,60 % 73,45 %
18. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 814/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály F vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Banskej Bystrici 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
151 z 225 97 z 150 66 z 125 163 z 275
67,11 % 64,67 % 52,80 % 59,27 %
19. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 668/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trenčíne 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
163 z 225 116 z 150 81 z 125 197 z 275
72,44 % 77,33 % 64,80 % 71,64 %
20. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 653/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trnave. 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
133 z 225 105 z 150 66 z 125 171 z 275
59,11 % 70 % 52,80 % 62,18 %
21. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 655/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX v Žiline 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 107 z 150 81 z 125 188 z 275
70,22 % 71,33 % 64,80 % 68,36 %
22. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1523/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Poprade. 4.1
(4/2011)
71 950 35 975 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
158 z 225 104 z 150 97 z 125 201 z 275
70,22 % 69,33 % 77,60 % 73,09 %
23. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1522/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Skalici 4.1
(4/2011)
69 950 34 975 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
157 z 225 104 z 150 97 z 125 201 z 275
69,78 % 69,33 % 77,60 % 73,09 %
24. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 161/2013-4/4.1
Digitalizácia Letného kina Centrál Park Podhájska 4.1
(4/2013)
62 100 31 050 28 000 28 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
141 z 225 91 z 150 86 z 125 177 z 275
62,67 % 60,67 % 68,80 % 64,36 %
25. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 1076/2012-2/4.1
Digitalizácia kina NOVA Sereď 4.1
(2/2012)
139 800 40 800 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
169 z 225 118 z 150 93 z 125 211 z 275
75,11 % 78,67 % 74,40 % 76,73 %
26. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 618/2010-4/4.1
Digitalizácia kina NICOLAUS 4.1
(4/2010)
76 065 38 033 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 15 15 43 95,56 45
27. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 659/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Baník DK MH Handlova 4.1
(4/2013)
105 818 52 909 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
159 z 225 111 z 150 97 z 125 208 z 275
70,67 % 74 % 77,60 % 75,64 %
28. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 540/2012-2/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(2/2012)
105 210 52 000 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
146 z 225 92 z 150 68 z 125 160 z 275
64,89 % 61,33 % 54,40 % 58,18 %
29. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 714/2010-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2010)
101 170 50 585 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7 7 10 24 53,33 45
30. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 698/2011-3/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(3/2011)
103 469 51 735 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
128 z 225 97 z 150 86 z 125 183 z 275
56,89 % 64,67 % 68,80 % 66,55 %
31. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 479/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra v Námestove 4.1
(2/2012)
91 218 45 609 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 225 118 z 150 101 z 125 219 z 275
65,78 % 78,67 % 80,80 % 79,64 %
32. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 561/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Strojár Martin 4.1
(3/2011)
67 480 33 740 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 125 z 150 89 z 125 214 z 275
65,33 % 83,33 % 71,20 % 77,82 %
33. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 292/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Strojár - moderné mestské kino 4.1
(4/2013)
105 774 52 887 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 225 110 z 150 102 z 125 212 z 275
83,56 % 73,33 % 81,60 % 77,09 %
34. EuroCinema BB s.r.o.
T.Vansovej 2333/28, 960 01, Zvolen
IČO: 36726265
číslo žiadosti: 678/2011-3/4.1
Digitalizácia sály 6 v multikine CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA (pôvodný názov: Digitalizácia kinosály JURAJA JAKUBISKA v multikine EUROPA CINEMAS Banská Bystrica) 4.1
(3/2011)
107 910 50 000 23 000 23 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
165 z 225 93 z 150 78 z 125 171 z 275
73,33 % 62 % 62,40 % 62,18 %
35. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 281/2018-4/4.1
Digitalizácia Kina Film Europe 4.1
(4/2018)
46 480 23 240 20 000 20 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 147 z 175 64 z 75 431 z 500
88 % 84 % 85,33 % 86,20 %
36. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 601/2018-4/4.1
Digitalizácia sály "B" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2018)
62 000 31 000 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
222 z 250 168 z 200 41 z 50 431 z 500
88,80 % 84 % 82 % 86,20 %
37. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 1575/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2013)
55 905 27 952 27 500 27 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203,75 z 225 131,25 z 150 112,50 z 125 243,75 z 275
90,56 % 87,50 % 90 % 88,64 %
38. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 621/2016-4/4.1
Digitalizácia sály "R" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2016)
32 092 16 046 16 000 16 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
232 z 250 168 z 175 69 z 75 469 z 500
92,80 % 96 % 92 % 93,80 %
39. K13 - Košické kultúrne centrá
Kukučinová 2, 040 01, Košice - Juh
IČO: 42323975
číslo žiadosti: 826/2015-4/4.1
Digitalizácia multifunkčnej sály v Kasárňach kulturparku 4.1
(4/2015)
51 672 25 536 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
40,40 % 0 % 0 % 0 %
40. kino Danubius Štúrovo
Hlavná č.6, 943 01, Štúrovo
IČO: 34001085
číslo žiadosti: 617/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Danubius Štúrovo 4.1
(4/2010)
79 041 39 520 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 11 7 30 66,67 45
41. KINOX.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 46, 900 31, Stupava
IČO: 46287531
číslo žiadosti: 1330/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Stupave 4.1
(4/2013)
125 202 40 422 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 43 z 150 38 z 125 81 z 275
68 % 28,67 % 30,40 % 29,45 %
42. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 261/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
76 980 38 490 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 119 z 175 53 z 75 369 z 500
78,80 % 68 % 70,67 % 73,80 %
43. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 640/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
64 150 32 075 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
214 z 250 148 z 175 63 z 75 425 z 500
85,60 % 84,57 % 84 % 85 %
44. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 802/2015-4/4.1
Redigitalizácia kina Kultúra Ružomberok 4.1
(4/2015)
58 100 29 050 29 000 29 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
234 z 250 157 z 175 68 z 75 225 z 250
93,60 % 89,71 % 90,67 % 90 %
45. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 1546/2011-4/4.1
Digitalizácia ArtKina METRO Trenčín 4.1
(4/2011)
135 179 51 283 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 225 102 z 150 95 z 125 197 z 275
79,56 % 68 % 76 % 71,64 %
46. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 286/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 4.1
(4/2016)
30 000 15 000 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
68 z 250 68 z 175 31 z 75 167 z 500
27,20 % 38,86 % 41,33 % 33,40 %
47. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 342/2013-4/4.1
Audiovizuálny referenčný bod 4.1
(4/2013)
46 900 23 450 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
101 z 225 0 z 150 0 z 125 0 z 275
44,89 % 0 % 0 % 0 %
48. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 630/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 2 4.1
(4/2016)
40 000 20 000 18 000 18 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
216 z 250 158 z 175 60 z 75 434 z 500
86,40 % 90,29 % 80 % 86,80 %
49. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 1329/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Akademik 4.1
(4/2013)
76 189 29 790 29 790 29 790
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 128 z 150 104 z 125 232 z 275
82,67 % 85,33 % 83,20 % 84,36 %
50. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 576/2014-4/4.1
Digitalizácia kino žriedlo Bardejovské Kúpele 4.1
(4/2014)
91 842 38 934 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
213 z 250 152 z 175 60 z 75 212 z 250
85,20 % 86,86 % 80 % 84,80 %
51. Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01, Brezno
IČO: 00313319
číslo žiadosti: 935/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Mostár Brezno 4.1
(4/2014)
107 814 39 234 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 130 z 175 58 z 75 188 z 250
79,60 % 74,29 % 77,33 % 75,20 %
52. Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 962 12, Detva
IČO: 00319805
číslo žiadosti: 775/2013-4/4.1
DIGITÁLIZÁCIA KINA MARÍNA PRI KULTÚRNOM CENTRE ANDREJA SLÁDKOVIČA V DETVE 4.1
(4/2013)
97 362 48 681 37 000 37 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 225 115 z 150 98 z 125 213 z 275
74,67 % 76,67 % 78,40 % 77,45 %
53. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 955/2014-4/4.1
Digitalizácia kina v MsDK 4.1
(4/2014)
94 322 31 194 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 250 132 z 175 53 z 75 185 z 250
72,80 % 75,43 % 70,67 % 74 %
54. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 319/2018-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci 4.1
(4/2018)
88 414 44 207 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
208 z 250 134 z 175 58 z 75 400 z 500
83,20 % 76,57 % 77,33 % 80 %
55. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 693/2011-3/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(3/2011)
109 445 54 722 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
110 z 225 84 z 150 66 z 125 150 z 275
48,89 % 56 % 52,80 % 54,55 %
56. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 1084/2012-2/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(2/2012)
87 923 40 020 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 225 117 z 150 102 z 125 219 z 275
74,67 % 78 % 81,60 % 79,64 %
57. Mesto Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255, 023 02, Krásno nad Kysucou
IČO: 00314072
číslo žiadosti: 1552/2011-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2011)
105 210 52 605 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
138 z 225 67 z 150 86 z 125 153 z 275
61,33 % 44,67 % 68,80 % 55,64 %
58. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 587/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine 4.1
(4/2014)
87 793 34 473 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
206 z 250 148 z 175 58 z 75 206 z 250
82,40 % 84,57 % 77,33 % 82,40 %
59. Mesto Lučenec
Ulica novohradská, 984 01, Lučenec
IČO: 00316181
číslo žiadosti: 700/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Apollo v Lučenci 4.1
(4/2010)
88 290 44 145 38 000 38 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 13 15 42 93,33 45
60. mesto Malacky
Radlinského 2751/1, 901 01, Malacky
IČO: 00304913
číslo žiadosti: 599/2011-3/4.1
Digitalizácia kina v Malackách 4.1
(3/2011)
91 044 45 522 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
188 z 225 113 z 150 104 z 125 217 z 275
83,56 % 75,33 % 83,20 % 78,91 %
61. mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
IČO: 00316792
číslo žiadosti: 807/2015-4/4.1
Amfiko Martin - digitalizácia amfiteátra technológiou D -Cinema 4.1
(4/2015)
89 454 39 454 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
117 z 250 0 z 175 0 z 75 0 z 250
46,80 % 0 % 0 % 0 %
62. Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01, Modra
IČO: 00304956
číslo žiadosti: 1493/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier v Modre 4.1
(2/2012)
94 876 34 188 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
153 z 225 108 z 150 97 z 125 205 z 275
68 % 72 % 77,60 % 74,55 %
63. Mesto Myjava
M.R.Štefánika 560/4, 907 01, Myjava
IČO: 00309745
číslo žiadosti: 286/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Primáš Myjava 4.1
(4/2015)
111 834 34 824 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
199 z 250 132 z 175 68 z 75 200 z 250
79,60 % 75,43 % 90,67 % 80 %
64. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 1452/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier Nové Zámky 4.1
(4/2011)
77 810 38 905 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
192 z 225 131 z 150 112 z 125 243 z 275
85,33 % 87,33 % 89,60 % 88,36 %
65. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 643/2017-4/4.1
Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema 4.1
(4/2017)
70 848 35 424 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
209 z 250 140 z 175 60 z 75 409 z 500
83,60 % 80 % 80 % 81,80 %
66. Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01, Partizánske
IČO: 00310905
číslo žiadosti: 550/2011-3/4.1
Digitalizácia Panoramatického kina v Partizánskom 4.1
(3/2011)
115 194 57 597 38 000 38 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
150 z 225 111 z 150 109 z 125 220 z 275
66,67 % 74 % 87,20 % 80 %
67. Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14, Pezinok
IČO: 00305022
číslo žiadosti: 1461/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v meste Pezinok 4.1
(4/2011)
126 672 43 792 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
179 z 225 124 z 150 90 z 125 214 z 275
79,56 % 82,67 % 72 % 77,82 %
68. Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42, Poprad
IČO: 00326470
číslo žiadosti: 501/2015-4/4.1
Digitalizácia Kina Tatran v Poprade 4.1
(4/2015)
74 510 37 250 33 000 33 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
221 z 250 149 z 175 59 z 75 208 z 250
88,40 % 85,14 % 78,67 % 83,20 %
69. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 705/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
137 z 225 76 z 150 35 z 125 111 z 275
60,89 % 50,67 % 28 % 40,36 %
70. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 1074/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
143 z 225 103 z 150 97 z 125 200 z 275
63,56 % 68,67 % 77,60 % 72,73 %
71. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 539/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(2/2012)
95 376 47 688 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
174 z 225 94 z 150 99 z 125 193 z 275
77,33 % 62,67 % 79,20 % 70,18 %
72. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 701/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(4/2010)
88 486 44 243 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 11 31 68,89 45
73. Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 00323560
číslo žiadosti: 307/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Snina 4.1
(4/2014)
91 944 38 934 36 000 36 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 144 z 175 49 z 75 193 z 250
79,20 % 82,29 % 65,33 % 77,20 %
74. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
číslo žiadosti: 719/2010-4/4.1
Obnova audiovizuálnej techniky - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 4.1
(4/2010)
93 720 46 860 39 000 39 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 13 14 40 88,89 45
75. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 429/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Dukla Svidník 4.1
(2/2012)
113 072 41 597 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 107 z 150 88 z 125 195 z 275
60 % 71,33 % 70,40 % 70,91 %
76. Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 1486/2011-4/4.1
Digitalizácia kina DK Šaľa 4.1
(4/2011)
93 372 46 686 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 114 z 150 97 z 125 211 z 275
79,11 % 76 % 77,60 % 76,73 %
77. Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61, Tisovec
IČO: 00319155
číslo žiadosti: 1595/2011-4/4.1
Kino Tisovec 4.1
(4/2011)
95 376 42 120 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
139 z 225 83 z 150 80 z 125 163 z 275
61,78 % 55,33 % 64 % 59,27 %
78. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 329/2014-4/4.1
Digitalizácia mestského kina 4.1
(4/2014)
108 526 42 414 39 000 28 300
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 145 z 175 51 z 75 196 z 250
79,20 % 82,86 % 68 % 78,40 %
79. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 1459/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(2/2012)
104 620 39 171 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
145 z 225 72 z 150 59 z 125 131 z 275
64,44 % 48 % 47,20 % 47,64 %
80. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 187/2013-4/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(4/2013)
104 620 39 171 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
143 z 225 98 z 150 70 z 125 168 z 275
63,56 % 65,33 % 56 % 61,09 %
81. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 1564/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier v Trstenej 4.1
(4/2011)
101 028 45 609 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 114 z 150 96 z 125 210 z 275
68,89 % 76 % 76,80 % 76,36 %
82. Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01, Turčianske Teplice
IČO: 00317004
číslo žiadosti: 1488/2012-2/4.1
Digitálne kino pre Digitálne mesto 4.1
(2/2012)
72 210 36 105 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
135 z 225 95 z 150 85 z 125 180 z 275
60 % 63,33 % 68 % 65,45 %
83. Mesto Zlaté Moravce
1. mája č. 2, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 00308676
číslo žiadosti: 578/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach 4.1
(4/2014)
99 738 35 940 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 145 z 175 58 z 75 203 z 250
81,20 % 82,86 % 77,33 % 81,20 %
84. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 554/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Hron ul.SNP 119 Žiar nad Hronom 4.1
(2/2012)
90 765 45 383 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
152 z 225 89 z 150 80 z 125 169 z 275
67,56 % 59,33 % 64 % 61,45 %
85. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 678/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Hron v Žiari nad Hronom 4.1
(4/2013)
81 800 40 900 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
159 z 225 119 z 150 82 z 125 201 z 275
70,67 % 79,33 % 65,60 % 73,09 %
86. Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12, Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
číslo žiadosti: 585/2014-4/4.1
Digitalizácia Artkina za zrkadlom 4.1
(4/2014)
78 484 33 295 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
215 z 250 151 z 175 60 z 75 211 z 250
86 % 86,29 % 80 % 84,40 %
87. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 257/2019-4/4.1
Obnova premietacej techniky 4.1
(4/2019)
4 698 2 349 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
148 z 250 0 z 200 0 z 50 148 z 500
59,20 % 0 % 0 % 29,60 %
88. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 489/2015-4/4.1
Digitalizácia kina KLUB Revúca 4.1
(4/2015)
84 520 29 260 28 000 28 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 250 147 z 175 56 z 75 203 z 250
79,20 % 84 % 74,67 % 81,20 %
89. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 538/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Považan v MsKS Nové Mesto nad Váhom 4.1
(2/2012)
90 066 45 033 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
155 z 225 107 z 150 99 z 125 206 z 275
68,89 % 71,33 % 79,20 % 74,91 %
90. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 545/2012-2/4.1
Digitalizácia kina DK Galanta 4.1
(2/2012)
92 546 46 272 35 000 35 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
171 z 225 120 z 150 98 z 125 218 z 275
76 % 80 % 78,40 % 79,27 %
91. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 553/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.1
(2/2012)
101 249 45 309 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
120 z 225 64 z 150 45 z 125 109 z 275
53,33 % 42,67 % 36 % 39,64 %
92. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 271/2016-4/4.1
Digitalizácia prírodného kina Galanta 4.1
(4/2016)
111 784 41 784 37 400 37 400
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
229 z 250 146 z 175 63 z 75 438 z 500
91,60 % 83,43 % 84 % 87,60 %
93. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 1470/2011-4/4.1
Digitalizácia kina mesta Humenné 4.1
(4/2011)
91 218 45 609 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 123 z 150 92 z 125 215 z 275
79,11 % 82 % 73,60 % 78,18 %
94. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 135/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Junior Levice 4.1
(4/2013)
82 044 41 022 34 500 34 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
182 z 225 111 z 150 105 z 125 216 z 275
80,89 % 74 % 84 % 78,55 %
95. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 1465/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2011)
101 249 45 309 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
147 z 225 84 z 150 83 z 125 167 z 275
65,33 % 56 % 66,40 % 60,73 %
96. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 676/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2013)
97 366 48 683 34 000 34 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
142 z 225 111 z 150 85 z 125 196 z 275
63,11 % 74 % 68 % 71,27 %
97. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 1351/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v KSC Fontána v Piešťanoch 4.1
(4/2011)
93 086 46 543 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
186 z 225 97 z 150 95 z 125 192 z 275
82,67 % 64,67 % 76 % 69,82 %
98. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 486/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier Senec 4.1
(2/2012)
115 800 34 264 32 000 32 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
173 z 225 133 z 150 97 z 125 230 z 275
76,89 % 88,67 % 77,60 % 83,64 %
99. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 1458/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mladosť Senica 4.1
(2/2012)
113 317 39 090 35 100 35 100
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
178 z 225 113 z 150 104 z 125 217 z 275
79,11 % 75,33 % 83,20 % 78,91 %
100. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357, 955 01, Topoľčany
IČO: 00500879
číslo žiadosti: 1437/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Topoľčany 4.1
(4/2011)
88 052 44 026 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
167 z 225 99 z 150 90 z 125 189 z 275
74,22 % 66 % 72 % 68,73 %
101. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 945/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Torysa v Sabinove 4.1
(4/2014)
96 148 36 495 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
203 z 250 143 z 175 60 z 75 203 z 250
81,20 % 81,71 % 80 % 81,20 %
102. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 1376/2011-4/4.1
Digitalizácia obrazu kina Centrum Michalovce 4.1
(4/2011)
104 508 52 254 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
181 z 225 119 z 150 109 z 125 228 z 275
80,44 % 79,33 % 87,20 % 82,91 %
103. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 1457/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Mladosť vo Vranove 4.1
(4/2011)
84 240 42 120 32 500 32 500
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
198 z 225 127 z 150 115 z 125 242 z 275
88 % 84,67 % 92 % 88 %
104. Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11, Smižany
IČO: 00691721
číslo žiadosti: 1333/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Smižanoch 4.1
(4/2013)
93 600 34 254 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
168 z 225 114 z 150 90 z 125 204 z 275
74,67 % 76 % 72 % 74,18 %
105. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 363/2014-4/4.1
Modernizácia kina Mier Považská Bystrica technológiou D-cinema 4.1
(4/2014)
64 180 32 090 28 000 22 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
177 z 250 137 z 175 49 z 75 186 z 250
70,80 % 78,29 % 65,33 % 74,40 %
106. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1475/2012-2/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 1 4.1
(2/2012)
87 443 42 318 37 000 37 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
194 z 225 127 z 150 117 z 125 244 z 275
86,22 % 84,67 % 93,60 % 88,73 %
107. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 606/2017-4/4.1
Kino Lumiere - server K1 4.1
(4/2017)
17 193 7 805 7 000 7 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
220 z 250 150 z 175 70 z 75 440 z 500
88 % 85,71 % 93,33 % 88 %
108. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 290/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 4 4.1
(4/2015)
76 955 30 847 28 000 26 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
225 z 250 156 z 175 77 z 75 233 z 250
90 % 89,14 % 102,67 % 93,20 %
109. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 810/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2015)
72 616 30 416 17 000 17 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
223 z 250 139 z 175 60 z 75 199 z 250
89,20 % 79,43 % 80 % 79,60 %
110. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1576/2013-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 2 4.1
(4/2013)
89 000 39 000 38 000 38 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
211,25 z 225 135 z 150 117,50 z 125 252,50 z 275
93,89 % 90 % 94 % 91,82 %
111. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 940/2014-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2014)
75 162 30 847 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
219 z 250 132 z 175 61 z 75 193 z 250
87,60 % 75,43 % 81,33 % 77,20 %
112. Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08, Bratislava - Rusovce
IČO: 00164780
číslo žiadosti: 510/2015-4/4.1
Kino SĽUK - rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti 4.1
(4/2015)
56 790 28 395 27 000 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
201 z 250 148 z 175 59 z 75 207 z 250
80,40 % 84,57 % 78,67 % 82,80 %
113. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 194/2013-4/4.1
Digitalizácia Mestského amfiteátra Trnava 4.1
(4/2013)
99 851 35 000 30 000 30 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
180 z 225 110 z 150 101 z 125 211 z 275
80 % 73,33 % 80,80 % 76,73 %
114. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 623/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(4/2010)
128 542 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 9 11 30 66,67 45
115. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 544/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(3/2011)
115 260 50 000 38 000 38 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
193 z 225 132 z 150 108 z 125 240 z 275
85,78 % 88 % 86,40 % 87,27 %
116. stoptime, s.r.o.
Kozia 17, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 1077/2012-2/4.1
Digitalizácia Nostalgie – záchrana i obnova tradície. 4.1
(2/2012)
62 500 46 250 46 250 46 250
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
171 z 225 129 z 150 124 z 125 253 z 275
76 % 86 % 99,20 % 92 %
117. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 507/2015-4/4.1
Digitalizácia sály číslo 4 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2015)
45 723 22 862 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
189 z 250 134 z 175 48 z 75 182 z 250
75,60 % 76,57 % 64 % 72,80 %
118. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1493/2011-4/4.1
Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine Ster Century Cinemas Žilina) (pôvodný názov:Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine City Cinemas Žilina) 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 103 z 150 95 z 125 198 z 275
68,44 % 68,67 % 76 % 72 %
119. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1494/2011-4/4.1
digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
154 z 225 104 z 150 95 z 125 199 z 275
68,44 % 69,33 % 76 % 72,36 %
120. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 684/2010-4/4.1
Dígitalizácia kina prevádzkovateľa - spoločnosti TATRAFILM: ÚSMEV Košice, Kasárenské nám. 1 4.1
(4/2010)
139 000 50 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 2 7 18 40 45
121. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 683/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Žilina 4.1
(4/2010)
139 000 68 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 2 7 19 42,22 45
122. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 682/2010-4/4.1
Digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2010)
139 000 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 1 8 19 42,22 45
123. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 681/2010-4/4.1
Digitalizácia dvoch kinosál v pripravovaných kinosálach multikina Citycinemas Žilina. Planované otvorenie 18.11.2010 4.1
(4/2010)
265 000 100 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 1 6 15 33,33 45
124. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 342/2014-4/4.1
Digitalizácia kinosály č.3 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2014)
57 015 28 508 10 000 10 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
170 z 250 125 z 175 55 z 75 180 z 250
68 % 71,43 % 73,33 % 72 %
125. Televízia Turiec, s.r.o.
Moskovská 1, 036 01, Martin
IČO: 31647308
číslo žiadosti: 607/2010-4/4.1
Digitalizácia kina MOSKVA Martin 4.1
(4/2010)
86 913 43 456 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 12 10 32 71,11 45
126. Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00164828
číslo žiadosti: 596/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Dom umenia Piešťany 4.1
(4/2014)
130 305 42 958 27 000 27 000
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
172 z 250 121 z 175 52 z 75 173 z 250
68,80 % 69,14 % 69,33 % 69,20 %
127. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, 976 81, Podbrezová
IČO: 31562141
číslo žiadosti: 251/2017-4/4.1
Kino Hutník: obnovenie prevádzky kina v Podbrezovej 4.1
(4/2017)
38 800 19 400 0
Hodnotenie komisie
Kritérium 1
PROJEKT
Kritérium 2
ROZPOČET
Kritérium 3
ŽIADATEĽ
Kritérium 2 a 3 spolu
197 z 250 135 z 175 53 z 75 385 z 500
78,80 % 77,14 % 70,67 % 77 %
 10 977 8404 941 2182 592 1902 436 490
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.