hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. 1115
P. Križku 393/10, 967 01, Kremnica
IČO: 42019648
číslo žiadosti: 391/2020-4/4.1
DCI kino v Kremnici 4.1
(4/2020)
42 000 21 000 19 000 408 z 500
82%
19 000
2. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 949/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra Komárno 4.1
(4/2014)
79 668 39 834 0 107 z 500
21%
3. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 639/2017-4/4.1
Digitalizácia Letného kina v Komárne 4.1
(4/2017)
68 548 23 988 20 000 384 z 500
77%
4. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 299/2015-4/4.1
Digitalizácia kina TATRA Komárno 4.1
(4/2015)
99 448 33 308 30 000 418 z 500
84%
30 000
5. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 1482/2012-2/4.1
DIGITALIZÁCIA KINA MLADOSŤ V BRATISLAVE K JEHO STOROČNICI 4.1
(2/2012)
97 036 52 036 45 900 422 z 500
84%
45 900
6. CEKINO s.r.o.
Námestie Š.N.Hýroša 8, 034 01, Ružomberok
IČO: 51669439
číslo žiadosti: 641/2018-4/4.1
Kino Korzo Ružomberok - digitálna projekcia sála KORZO D - cinema 4.1
(4/2018)
42 598 21 299 20 000 419 z 500
84%
7. Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01, Stará Ľubovňa
IČO: 00188131
číslo žiadosti: 954/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni 4.1
(4/2014)
101 625 35 700 29 000 392 z 500
78%
29 000
8. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 823/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev - Centra Audiovizuálnej Kultúry 4.1
(4/2015)
57 402 28 701 27 000 409 z 500
82%
27 000
9. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 306/2023-4/4.1
Výmena projektoru vo veľkej kinosále Kina Úsmev 4.1
(4/2023)
74 953 37 477 30 000 436 z 500
87%
30 000
10. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 701/2020-4/4.1
Technické zabezpečenie kinosály ULTRA X CINEMAX v Prešove OC NOVUM 4.1
(4/2020)
115 041 57 521 50 000 433 z 500
87%
50 000
11. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 703/2020-4/4.1
DIGITALIZÁCIA KINOSÁLY B v CINEMAX PREŠOV NOVUM 4.1
(4/2020)
55 041 27 521 25 000 439 z 500
88%
25 000
12. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 652/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti v Poprade 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0 375 z 500
75%
13. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 671/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spolocnosti CINEMAX, a.s. v NITRE 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0 361 z 500
72%
14. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 654/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Prešove 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 22 000 373 z 500
75%
22 000
15. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 709/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu sály C vo viacsálovom kine CINEMAX Žilina. 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12,08 12,08 7,08 31,25 69,44 45
16. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 711/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Košiciach 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14,92 14,92 13,92 43,75 97,22 45
17. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 817/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály G vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0 306 z 500
61%
18. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 710/2010-4/4.1
Technické zabezpečenie na digitalizáciu Sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(4/2010)
70 575 35 288 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
11,17 12,17 9,17 32,50 72,22 45
19. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 244/2024-4/4.1
Digitalizácia kinosály A / ULTRA X v CINEMAX KOŠICE 4.1
(4/2024)
119 760 50 000 25 000 330 z 500
66%
25 000
20. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 815/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Dunajskej Strede 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 10 750 333 z 500
67%
10 750
21. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 816/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály E vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Prešove 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0 306 z 500
61%
22. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 651/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály C vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Skalici 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0 369 z 500
74%
23. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 814/2012-2/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály F vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Banskej Bystrici 4.1
(2/2012)
70 000 35 000 0 314 z 500
63%
24. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 668/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trenčíne 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0 360 z 500
72%
25. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 653/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a.s. v Trnave. 4.1
(3/2011)
71 950 35 975 0 304 z 500
61%
26. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 655/2011-3/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX v Žiline 4.1
(3/2011)
69 950 34 975 0 346 z 500
69%
27. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1523/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Poprade. 4.1
(4/2011)
71 950 35 975 10 000 359 z 500
72%
10 000
28. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 1522/2011-4/4.1
Technické zabezpečenie digitalizácie sály B vo viacsálovom kine spoločnosti CINEMAX, a. s. v Skalici 4.1
(4/2011)
69 950 34 975 0 358 z 500
72%
29. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 161/2013-4/4.1
Digitalizácia Letného kina Centrál Park Podhájska 4.1
(4/2013)
62 100 31 050 28 000 318 z 500
64%
28 000
30. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 239/2020-4/4.1
Digitalizácia kina Tatra Vráble 4.1
(4/2020)
51 570 25 785 23 000 426 z 500
85%
23 000
31. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 1076/2012-2/4.1
Digitalizácia kina NOVA Sereď 4.1
(2/2012)
139 800 40 800 33 000 380 z 500
76%
33 000
32. Dom kultúry LM
Hollého 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 36139246
číslo žiadosti: 618/2010-4/4.1
Digitalizácia kina NICOLAUS 4.1
(4/2010)
76 065 38 033 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 15 15 43 95,56 45
33. Dom kultúry mesta Handlová
Námestie baníkov č. 3, 972 51, Handlová
IČO: 00516465
číslo žiadosti: 659/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Baník DK MH Handlova 4.1
(4/2013)
105 818 52 909 35 000 367 z 500
73%
35 000
34. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 540/2012-2/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(2/2012)
105 210 52 000 33 000 306 z 500
61%
33 000
35. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 714/2010-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2010)
101 170 50 585 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
7 7 10 24 53,33 45
36. DOM KULTÚRY V ČADCI
Matičné námestie č. 1434/11, 022 01, Čadca
IČO: 37798740
číslo žiadosti: 698/2011-3/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(3/2011)
103 469 51 735 0 311 z 500
62%
37. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 479/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra v Námestove 4.1
(2/2012)
91 218 45 609 35 000 367 z 500
73%
35 000
38. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 561/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Strojár Martin 4.1
(3/2011)
67 480 33 740 0 361 z 500
72%
39. Dom odborov Strojár, s.r.o.
Námestie S.H. Vajanského č. 2, 036 01, Martin
IČO: 31572596
číslo žiadosti: 292/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Strojár - moderné mestské kino 4.1
(4/2013)
105 774 52 887 35 000 400 z 500
80%
35 000
40. EuroCinema BB s.r.o.
T.Vansovej 2333/28, 960 01, Zvolen
IČO: 36726265
číslo žiadosti: 678/2011-3/4.1
Digitalizácia sály 6 v multikine CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA (pôvodný názov: Digitalizácia kinosály JURAJA JAKUBISKA v multikine EUROPA CINEMAS Banská Bystrica) 4.1
(3/2011)
107 910 50 000 23 000 336 z 500
67%
23 000
41. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 324/2021-4/4.1
Edison Filmhub Bratislava - Malá sála 4.1
(4/2021)
37 925 18 963 17 000 447 z 500
89%
17 000
42. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 281/2018-4/4.1
Digitalizácia Kina Film Europe 4.1
(4/2018)
46 480 23 240 20 000 431 z 500
86%
20 000
43. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 321/2021-4/4.1
Edison Filmhub Bratislava - Veľká sála 4.1
(4/2021)
43 195 21 598 21 000 462 z 500
92%
21 000
44. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 601/2018-4/4.1
Digitalizácia sály "B" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2018)
62 000 31 000 30 000 431 z 500
86%
30 000
45. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 1575/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2013)
55 905 27 952 27 500 446 z 500
89%
27 500
46. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 621/2016-4/4.1
Digitalizácia sály "R" kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI 4.1
(4/2016)
32 092 16 046 16 000 469 z 500
94%
16 000
47. K13 - Košické kultúrne centrá
Kukučinová 2, 040 01, Košice - Juh
IČO: 42323975
číslo žiadosti: 826/2015-4/4.1
Digitalizácia multifunkčnej sály v Kasárňach kulturparku 4.1
(4/2015)
51 672 25 536 0 101 z 500
20%
48. kino Danubius Štúrovo
Hlavná č.6, 943 01, Štúrovo
IČO: 34001085
číslo žiadosti: 617/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Danubius Štúrovo 4.1
(4/2010)
79 041 39 520 31 000 31 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
12 11 7 30 66,67 45
49. KINOX.SK s.r.o.
Hviezdoslavova 46, 900 31, Stupava
IČO: 46287531
číslo žiadosti: 1330/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Stupave 4.1
(4/2013)
125 202 40 422 0 234 z 500
47%
50. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 261/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
76 980 38 490 0 369 z 500
74%
51. KOLOTOČE s.r.o.
Nám.Š.Moysesa č.4, 974 01, Banská Bystrica
IČO: 47218495
číslo žiadosti: 640/2017-4/4.1
Digitalizácia BANSKOBYSTRICKÉHO AMFITEÁTRA Paľa Bielika 4.1
(4/2017)
64 150 32 075 32 000 425 z 500
85%
26 400
52. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 236/2021-4/4.1
Digitalizácia kina Lúky 4.1
(4/2021)
29 063 14 500 14 500 474 z 500
95%
14 500
53. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 802/2015-4/4.1
Redigitalizácia kina Kultúra Ružomberok 4.1
(4/2015)
58 100 29 050 29 000 459 z 500
92%
29 000
54. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 905/2022-4/4.1
Nákup projektoru podľa štandardov DCI 4.1
(4/2022)
57 876 28 930 26 000 427 z 500
85%
26 000
55. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 1546/2011-4/4.1
Digitalizácia ArtKina METRO Trenčín 4.1
(4/2011)
135 179 51 283 30 000 376 z 500
75%
30 000
56. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 327/2021-4/4.1
Nákup kinoservera podľa štandardu DCI 4.1
(4/2021)
5 595 2 720 2 700 466 z 500
93%
2 700
57. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 339/2022-4/4.1
Nákup projektoru podľa štandardov DCI 4.1
(4/2022)
49 224 24 612 19 000 397 z 500
79%
58. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 286/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 4.1
(4/2016)
30 000 15 000 0 167 z 500
33%
59. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 342/2013-4/4.1
Audiovizuálny referenčný bod 4.1
(4/2013)
46 900 23 450 0 101 z 500
20%
60. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 630/2016-4/4.1
Digitalizácia kina Scéna 2 4.1
(4/2016)
40 000 20 000 18 000 434 z 500
87%
18 000
61. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01, Topoľčany
IČO: 36728683
číslo žiadosti: 735/2023-4/4.1
Obnova projekčnej techniky - Kino Topoľčany 4.1
(4/2023)
104 640 50 000 40 000 413 z 500
83%
40 000
62. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 1329/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Akademik 4.1
(4/2013)
76 189 29 790 29 790 418 z 500
84%
29 790
63. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 576/2014-4/4.1
Digitalizácia kino žriedlo Bardejovské Kúpele 4.1
(4/2014)
91 842 38 934 35 000 425 z 500
85%
35 000
64. Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01, Brezno
IČO: 00313319
číslo žiadosti: 935/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Mostár Brezno 4.1
(4/2014)
107 814 39 234 30 000 387 z 500
77%
30 000
65. Mesto Detva
J. G. Tajovského 7, 962 12, Detva
IČO: 00319805
číslo žiadosti: 775/2013-4/4.1
DIGITÁLIZÁCIA KINA MARÍNA PRI KULTÚRNOM CENTRE ANDREJA SLÁDKOVIČA V DETVE 4.1
(4/2013)
97 362 48 681 37 000 381 z 500
76%
37 000
66. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 955/2014-4/4.1
Digitalizácia kina v MsDK 4.1
(4/2014)
94 322 31 194 27 000 367 z 500
73%
 
67. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 319/2018-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci 4.1
(4/2018)
88 414 44 207 32 000 400 z 500
80%
32 000
68. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 693/2011-3/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(3/2011)
109 445 54 722 0 260 z 500
52%
69. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 1084/2012-2/4.1
Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok 4.1
(2/2012)
87 923 40 020 33 000 387 z 500
77%
33 000
70. Mesto Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255, 023 02, Krásno nad Kysucou
IČO: 00314072
číslo žiadosti: 1552/2011-4/4.1
Digitalizácia kina 4.1
(4/2011)
105 210 52 605 0 291 z 500
58%
71. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 587/2014-4/4.1
Digitalizácia Kina Kultúra a Amfiteátra Viliama Polónyiho v Krupine 4.1
(4/2014)
87 793 34 473 32 000 412 z 500
82%
32 000
72. Mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01, Lučenec
IČO: 00316181
číslo žiadosti: 700/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Apollo v Lučenci 4.1
(4/2010)
88 290 44 145 38 000 38 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
14 13 15 42 93,33 45
73. Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A,, 901 01, Malacky
IČO: 00304913
číslo žiadosti: 579/2019-4/4.1
Redigitalizácia kina Záhoran Malacky 4.1
(4/2019)
85 356 42 678 40 000 460 z 500
92%
40 000
74. Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A,, 901 01, Malacky
IČO: 00304913
číslo žiadosti: 599/2011-3/4.1
Digitalizácia kina v Malackách 4.1
(3/2011)
91 044 45 522 34 000 405 z 500
81%
34 000
75. mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin
IČO: 00316792
číslo žiadosti: 807/2015-4/4.1
Amfiko Martin - digitalizácia amfiteátra technológiou D -Cinema 4.1
(4/2015)
89 454 39 454 0 117 z 500
23%
76. Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30, 071 01, Michalovce
IČO: 00325490
číslo žiadosti: 512/2023-4/4.1
Redigitalizácia obrazu kina Centrum v Michalovciach – obnova premietacej digitálnej technológie 4.1
(4/2023)
106 980 50 000 45 000 449 z 500
90%
45 000
77. Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01, Modra
IČO: 00304956
číslo žiadosti: 1493/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier v Modre 4.1
(2/2012)
94 876 34 188 32 000 358 z 500
72%
32 000
78. Mesto Myjava
M.R.Štefánika 560/4, 907 01, Myjava
IČO: 00309745
číslo žiadosti: 286/2015-4/4.1
Digitalizácia kina Primáš Myjava 4.1
(4/2015)
111 834 34 824 30 000 399 z 500
80%
30 000
79. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 1452/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier Nové Zámky 4.1
(4/2011)
77 810 38 905 32 500 435 z 500
87%
32 500
80. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 643/2017-4/4.1
Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema 4.1
(4/2017)
70 848 35 424 32 000 409 z 500
82%
32 000
81. Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01, Partizánske
IČO: 00310905
číslo žiadosti: 550/2011-3/4.1
Digitalizácia Panoramatického kina v Partizánskom 4.1
(3/2011)
115 194 57 597 38 000 370 z 500
74%
38 000
82. Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14, Pezinok
IČO: 00305022
číslo žiadosti: 1461/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v meste Pezinok 4.1
(4/2011)
126 672 43 792 30 000 393 z 500
79%
30 000
83. Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14, Pezinok
IČO: 00305022
číslo žiadosti: 767/2023-4/4.1
Redigitalizácia Kina Pezinok 4.1
(4/2023)
82 705 41 352 33 000 400 z 500
80%
33 000
84. Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42, Poprad
IČO: 00326470
číslo žiadosti: 501/2015-4/4.1
Digitalizácia Kina Tatran v Poprade 4.1
(4/2015)
74 510 37 250 33 000 429 z 500
86%
33 000
85. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 705/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 0 248 z 500
50%
86. Mesto Púchov
Štefánikova 821/21, 020 01, Púchov
IČO: 00317748
číslo žiadosti: 1074/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Púchov 4.1
(2/2012)
81 222 40 610 32 000 343 z 500
69%
32 000
87. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 539/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(2/2012)
95 376 47 688 35 000 367 z 500
73%
35 000
88. Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00319031
číslo žiadosti: 701/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Orbis 4.1
(4/2010)
88 486 44 243 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 10 11 31 68,89 45
89. Mesto Snina
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 00323560
číslo žiadosti: 307/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Snina 4.1
(4/2014)
91 944 38 934 36 000 391 z 500
78%
36 000
90. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
číslo žiadosti: 719/2010-4/4.1
Obnova audiovizuálnej techniky - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 4.1
(4/2010)
93 720 46 860 39 000 39 000
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
13 13 14 40 88,89 45
91. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 429/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Dukla Svidník 4.1
(2/2012)
113 072 41 597 34 000 330 z 500
66%
34 000
92. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 1486/2011-4/4.1
Digitalizácia kina DK Šaľa 4.1
(4/2011)
93 372 46 686 30 000 389 z 500
78%
30 000
93. Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61, Tisovec
IČO: 00319155
číslo žiadosti: 1595/2011-4/4.1
Kino Tisovec 4.1
(4/2011)
95 376 42 120 0 302 z 500
60%
94. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 329/2014-4/4.1
Digitalizácia mestského kina 4.1
(4/2014)
108 526 42 414 39 000 394 z 500
79%
28 300
95. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 1459/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(2/2012)
104 620 39 171 0 276 z 500
55%
96. Mesto Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4, 914 51, Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
číslo žiadosti: 187/2013-4/4.1
Digitalizácia Kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach 4.1
(4/2013)
104 620 39 171 30 000 311 z 500
62%
30 000
97. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 1564/2011-4/4.1
Digitalizácia Kina Mier v Trstenej 4.1
(4/2011)
101 028 45 609 30 000 365 z 500
73%
30 000
98. Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01, Turčianske Teplice
IČO: 00317004
číslo žiadosti: 1488/2012-2/4.1
Digitálne kino pre Digitálne mesto 4.1
(2/2012)
72 210 36 105 32 000 315 z 500
63%
32 000
99. Mesto Zlaté Moravce
1. mája č. 2, 953 01, Zlaté Moravce
IČO: 00308676
číslo žiadosti: 578/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Tekov v Zlatých Moravciach 4.1
(4/2014)
99 738 35 940 32 000 406 z 500
81%
32 000
100. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 554/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Hron ul.SNP 119 Žiar nad Hronom 4.1
(2/2012)
90 765 45 383 0 321 z 500
64%
101. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 678/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Hron v Žiari nad Hronom 4.1
(4/2013)
81 800 40 900 34 000 360 z 500
72%
34 000
102. Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12, Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
číslo žiadosti: 585/2014-4/4.1
Digitalizácia Artkina za zrkadlom 4.1
(4/2014)
78 484 33 295 30 000 426 z 500
85%
30 000
103. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 257/2019-4/4.1
Obnova premietacej techniky 4.1
(4/2019)
4 698 2 349 0 148 z 500
30%
104. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 489/2015-4/4.1
Digitalizácia kina KLUB Revúca 4.1
(4/2015)
84 520 29 260 28 000 401 z 500
80%
28 000
105. Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00350702
číslo žiadosti: 538/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Považan v MsKS Nové Mesto nad Váhom 4.1
(2/2012)
90 066 45 033 35 000 361 z 500
72%
35 000
106. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 545/2012-2/4.1
Digitalizácia kina DK Galanta 4.1
(2/2012)
92 546 46 272 35 000 389 z 500
78%
35 000
107. Mestské kultúrne stredisko
Mariánske námestie 1, 053 04, Spišské Podhradie
IČO: 00125598
číslo žiadosti: 553/2012-2/4.1
Digitalizácia Kina Slovan Spišské Podhradie 4.1
(2/2012)
101 249 45 309 0 229 z 500
46%
108. Mestské kultúrne stredisko
Mierové námestie 942/3, 924 01, Galanta
IČO: 00059404
číslo žiadosti: 271/2016-4/4.1
Digitalizácia prírodného kina Galanta 4.1
(4/2016)
111 784 41 784 37 400 438 z 500
88%
37 400
109. Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1, 066 01, Humenné
IČO: 00351865
číslo žiadosti: 1470/2011-4/4.1
Digitalizácia kina mesta Humenné 4.1
(4/2011)
91 218 45 609 30 000 393 z 500
79%
30 000
110. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 135/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Junior Levice 4.1
(4/2013)
82 044 41 022 34 500 398 z 500
80%
34 500
111. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 706/2023-4/4.1
Re-digitalizácia kina Junior Levice 4.1
(4/2023)
98 760 49 380 40 000 415 z 500
83%
40 000
112. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 1465/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2011)
101 249 45 309 30 000 314 z 500
63%
113. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01, Levoča
IČO: 42080312
číslo žiadosti: 676/2013-4/4.1
Digitalizácia kina Úsmev Levoča 4.1
(4/2013)
97 366 48 683 34 000 338 z 500
68%
34 000
114. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 1351/2011-4/4.1
Digitalizácia kina v KSC Fontána v Piešťanoch 4.1
(4/2011)
93 086 46 543 32 500 378 z 500
76%
32 500
115. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 341/2022-4/4.1
RE-DIGITALIZÁCIA KINA MIER SENEC 4.1
(4/2022)
83 880 41 940 35 000 422 z 500
84%
35 000
116. Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 903 01, Senec
IČO: 00350125
číslo žiadosti: 486/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mier Senec 4.1
(2/2012)
115 800 34 264 32 000 403 z 500
81%
32 000
117. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 734/2023-4/4.1
Redigitalizácia kina v Senici 4.1
(4/2023)
103 367 50 000 45 000 444 z 500
89%
45 000
118. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 1458/2012-2/4.1
Digitalizácia kina Mladosť Senica 4.1
(2/2012)
113 317 39 090 35 100 395 z 500
79%
35 100
119. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357, 955 01, Topoľčany
IČO: 00500879
číslo žiadosti: 1437/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Topoľčany 4.1
(4/2011)
88 052 44 026 30 000 356 z 500
71%
30 000
120. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 945/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Torysa v Sabinove 4.1
(4/2014)
96 148 36 495 30 000 406 z 500
81%
30 000
121. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce
IČO: 00186660
číslo žiadosti: 1376/2011-4/4.1
Digitalizácia obrazu kina Centrum Michalovce 4.1
(4/2011)
104 508 52 254 32 500 409 z 500
82%
32 500
122. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 1457/2011-4/4.1
Digitalizácia kina Mladosť vo Vranove 4.1
(4/2011)
84 240 42 120 32 500 440 z 500
88%
32 500
123. Mountain resort Donovaly s. r. o.
Bajkalská 7A, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31439195
číslo žiadosti: 343/2022-4/4.1
Kino PT JAVORINA 4.1
(4/2022)
29 908 14 954 0 119 z 500
24%
124. noemo, s.r.o.
Pribinova 22/A, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35886994
číslo žiadosti: 332/2024-4/4.1
KINO OVSIŠTE 4.1
(4/2024)
80 540 40 270 0 129 z 500
26%
125. Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11, Smižany
IČO: 00691721
číslo žiadosti: 1333/2013-4/4.1
Digitalizácia kina v Smižanoch 4.1
(4/2013)
93 600 34 254 30 000 372 z 500
74%
126. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 363/2014-4/4.1
Modernizácia kina Mier Považská Bystrica technológiou D-cinema 4.1
(4/2014)
64 180 32 090 28 000 363 z 500
73%
22 000
127. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1475/2012-2/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 1 4.1
(2/2012)
87 443 42 318 37 000 438 z 500
88%
37 000
128. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 387/2023-4/4.1
Kino Lumiere: redigitalizácia kinosály K3 4.1
(4/2023)
64 836 32 418 25 000 425 z 500
85%
25 000
129. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 388/2023-4/4.1
Kino Lumiere: redigitalizácia kinosály K4 4.1
(4/2023)
64 836 32 418 25 000 425 z 500
85%
25 000
130. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 606/2017-4/4.1
Kino Lumiere - server K1 4.1
(4/2017)
17 193 7 805 7 000 440 z 500
88%
7 000
131. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 290/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 4 4.1
(4/2015)
76 955 30 847 28 000 458 z 500
92%
26 000
132. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 810/2015-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2015)
72 616 30 416 17 000 422 z 500
84%
17 000
133. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 716/2020-4/4.1
Redigitalizácia kinosály - projektor K1 4.1
(4/2020)
68 652 33 750 33 000 465 z 500
93%
33 000
134. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 1576/2013-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu digitalizácia kinosály číslo 2 4.1
(4/2013)
89 000 39 000 38 000 463 z 500
93%
38 000
135. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 940/2014-4/4.1
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - digitalizácia kinosály číslo 3 4.1
(4/2014)
75 162 30 847 0 412 z 500
82%
136. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 386/2023-4/4.1
Redigitalizácia Kino Lumiere - laserový RGB projektor 4K 4.1
(4/2023)
131 852 50 000 40 000 428 z 500
86%
40 000
137. Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08, Bratislava - Rusovce
IČO: 00164780
číslo žiadosti: 510/2015-4/4.1
Kino SĽUK - rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti 4.1
(4/2015)
56 790 28 395 27 000 408 z 500
82%
27 000
138. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 194/2013-4/4.1
Digitalizácia Mestského amfiteátra Trnava 4.1
(4/2013)
99 851 35 000 30 000 391 z 500
78%
30 000
139. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 623/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(4/2010)
128 542 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 9 11 30 66,67 45
140. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 544/2011-3/4.1
Digitalizácia kina Hviezda Trnava 4.1
(3/2011)
115 260 50 000 38 000 433 z 500
87%
38 000
141. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 1077/2012-2/4.1
Digitalizácia Nostalgie – záchrana i obnova tradície. 4.1
(2/2012)
62 500 46 250 46 250 424 z 500
85%
46 250
142. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 507/2015-4/4.1
Digitalizácia sály číslo 4 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2015)
45 723 22 862 10 000 371 z 500
74%
143. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1493/2011-4/4.1
Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine Ster Century Cinemas Žilina) (pôvodný názov:Digitalizácia kinosály č. 3 v multikine City Cinemas Žilina) 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 10 000 352 z 500
70%
10 000
144. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 1494/2011-4/4.1
digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2011)
69 180 34 590 0 353 z 500
71%
145. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 684/2010-4/4.1
Dígitalizácia kina prevádzkovateľa - spoločnosti TATRAFILM: ÚSMEV Košice, Kasárenské nám. 1 4.1
(4/2010)
139 000 50 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
9 2 7 18 40 45
146. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 683/2010-4/4.1
Digitalizácia kina Centrum Žilina 4.1
(4/2010)
139 000 68 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 2 7 19 42,22 45
147. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 682/2010-4/4.1
Digitalizácia multikina CITY CINEMAS v Košiciach, Toryská 5 - prevádzkovateľ TATRAFILM spol. s r.o. Bratislava 4.1
(4/2010)
139 000 60 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 1 8 19 42,22 45
148. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 681/2010-4/4.1
Digitalizácia dvoch kinosál v pripravovaných kinosálach multikina Citycinemas Žilina. Planované otvorenie 18.11.2010 4.1
(4/2010)
265 000 100 000 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
8 1 6 15 33,33 45
149. TATRAFILM spol. s r.o.
Vajnorská 89, 831 04, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 31338925
číslo žiadosti: 342/2014-4/4.1
Digitalizácia kinosály č.3 multikina Ster Century Cinemas Košice 4.1
(4/2014)
57 015 28 508 10 000 350 z 500
70%
10 000
150. Televízia Turiec, s.r.o.
Moskovská 1, 036 01, Martin
IČO: 31647308
číslo žiadosti: 607/2010-4/4.1
Digitalizácia kina MOSKVA Martin 4.1
(4/2010)
86 913 43 456 0
Hodnotenie komisie podľa kritérií
obsah financie prínos body spolu body v % max. počet bodov
10 12 10 32 71,11 45
151. Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00164828
číslo žiadosti: 596/2014-4/4.1
Digitalizácia kina Dom umenia Piešťany 4.1
(4/2014)
130 305 42 958 27 000 345 z 500
69%
27 000
152. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, 976 81, Podbrezová
IČO: 31562141
číslo žiadosti: 251/2017-4/4.1
Kino Hutník: obnovenie prevádzky kina v Podbrezovej 4.1
(4/2017)
38 800 19 400 0 385 z 500
77%
 12 765 3955 801 0033 265 3903 085 090
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2024 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.