hlavná stránka → štatistiky → zoznam žiadostí 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadostí

program:
podprogram:
oblasť:
výzva:
typ príspevku:
zobraz:
termíny:
p.č. žiadateľ názov projektu pod-
program/vyzva
celkové náklady požadovaná suma odporúčanie komisie celkové hodnotenie v % schválená suma
1. A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru
Karpatská 2 , 811 05, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 30853435
číslo žiadosti: 267/2017-4/4.3
Kino inak - budovanie publika 4.3
(4/2017)
20 845 18 645 0 214 z 500
43%
2. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 749/2020-4/4.3
Výmena kinoservera pre Kino Tatra Komárno 4.3
(4/2020)
8 040 4 020 4 000 459 z 500
92%
3 350
3. Baltazár Ryšavý - Boldi
č.d. 43, 946 02, Čalovec
IČO: 40175111
číslo žiadosti: 253/2017-4/4.3
Rozšírenie lokálnych marketingových služieb pre Kino Tatra Komárno 4.3
(4/2017)
22 256 16 422 5 000 373 z 500
75%
5 000
4. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 730/2019-4/4.5
Zviditeľnenie kina Mladosť 4.3
(4/2019)
8 356 7 485 7 000 470 z 500
94%
7 000
5. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám 17, 811 02, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 35758911
číslo žiadosti: 627/2016-4/4.3
Zvýšenie komfortu a pohodlia pre návštevníkov kina Mladosť. 4.3
(4/2016)
37 402 17 338 17 000 470 z 500
94%
17 000
6. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 392/2020-4/4.3
Modernizácia Kina Úsmev 2020 4.3
(4/2020)
4 500 2 250 2 200 417 z 500
83%
2 200
7. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 390/2020-4/4.5
Rozvoj publika v Kine Úsmev 4.3
(4/2020)
6 120 5 450 3 500 357 z 500
71%
3 500
8. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 735/2019-4/4.5
Rozvoj publika v Kine Úsmev 4.3
(4/2019)
6 150 4 300 0 175 z 500
35%
9. Cinefil
Mäsiarska 35, 040 01, Košice - Staré Mesto
IČO: 42240549
číslo žiadosti: 736/2019-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Úsmev 4.3
(4/2019)
6 506 3 253 0 175 z 500
35%
10. CINEMAX, a.s.
Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava - Petržalka
IČO: 36612367
číslo žiadosti: 702/2020-4/4.3
Ozvučenie kinosály ULTRA X CINEMAX v Prešove 4.3
(4/2020)
101 978 50 989 20 000 376 z 500
75%
20 000
11. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 256/2016-4/4.3
Modernizácia Letného kina Centrál Park Podhájska 4.3
(4/2016)
8 440 4 220 3 900 434 z 500
87%
3 900
12. CLASSIC MSL spol.s r.o.
Hlboká 728/1, 941 48, Podhájska
IČO: 35920092
číslo žiadosti: 240/2020-4/4.3
Modernizácia zvuku a výmena plátna v kine Tatra Vráble 4.3
(4/2020)
8 550 4 275 4 000 414 z 500
83%
4 000
13. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 567/2016-4/4.3
Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II 4.3
(4/2016)
40 000 20 000 18 000 415 z 500
83%
16 500
14. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 186/2019-4/4.3
Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III 4.3
(4/2019)
48 500 24 250 22 000 444 z 500
89%
22 000
15. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 328/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina NOVA Sereď 4.3
(4/2014)
67 946 33 973 25 000 418 z 500
84%
25 000
16. Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01, Sereď
IČO: 31871798
číslo žiadosti: 195/2019-4/4.5
Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III - propagácia a marketing 4.3
(4/2019)
5 360 4 824 3 000 406 z 500
81%
3 000
17. Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
IČO: 00355321
číslo žiadosti: 661/2019-4/4.3
Výmena sedadiel v Kine Kultúra Námestovo 4.3
(4/2019)
91 258 45 629 42 000 427 z 500
85%
41 900
18. Film Europe s.r.o.
Matúškova 10, 831 01, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 35934271
číslo žiadosti: 808/2015-4/4.3
Pohodlné sedenie v Kine Film Europe 4.3
(4/2015)
27 779 9 949 6 000 419 z 500
84%
6 000
19. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 718/2020-4/4.5
Skvalitnenie a rozširovanie marketingových činností kina Golden Apple Cinema v Liptovskom Mikuláši 4.3
(4/2020)
23 469 20 900 0 127 z 500
25%
20. Golden Apple Cinema s.r.o.
Kamenné pole 4449/3, 031 01, Liptovský Mikuláš
IČO: 46760482
číslo žiadosti: 719/2020-4/4.3
Modernizácia ozvučenia v sále R multikina Golden Apple Cinema o zvukový systém DOLBY ATMOS 4.3
(4/2020)
101 886 50 940 20 000 375 z 500
75%
21. KINO INVEST s.r.o.
Námestie republiky 5994/32, 984 01, Lučenec
IČO: 48235181
číslo žiadosti: 252/2019-4/4.3
Výmena sedadiel v kinosále 2 KINA STAR Zvolen 4.3
(4/2019)
16 882 8 441 0 141 z 500
28%
22. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 682/2020-4/4.5
Rozšírenie marketingových nástrojov a viditeľnosti kina MIER Modra 4.3
(4/2020)
8 240 7 416 7 000 439 z 500
88%
7 000
23. Kultúrne centrum Modra
Sokolská 8, 900 01, Modra
IČO: 00350109
číslo žiadosti: 270/2017-4/4.3
Výmena sedadiel v Kine Mier Modra 4.3
(4/2017)
60 000 30 000 29 000 392 z 500
78%
29 000
24. Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02, Bratislava - Petržalka
IČO: 00179949
číslo žiadosti: 235/2021-4/4.3
Modernizácia kina Lúky 4.3
(4/2021)
21 045 10 500 10 500 472 z 500
94%
10 500
25. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
Antona Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
IČO: 36010456
číslo žiadosti: 605/2018-4/4.3
Modernizácia technológie Kina Kultúra 4.3
(4/2018)
30 000 15 000 15 000 440 z 500
88%
15 000
26. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 271/2017-4/4.3
Lokálny marketing ArtKina Metro Trenčín 4.3
(4/2017)
13 300 5 650 4 500 394 z 500
79%
 
27. LampART
Karpatská 62, 911 01, Trenčín
IČO: 37917358
číslo žiadosti: 599/2014-4/4.3
Modernizácia ArtKina Metro Trenčín 4.3
(4/2014)
35 700 17 850 12 000 375 z 500
75%
12 000
28. M@M o.z.
M.R. Štefánika 54, 036 01, Martin
IČO: 42062969
číslo žiadosti: 564/2017-4/4.3
VZDUCH v kine Scéna 4.3
(4/2017)
37 900 18 950 0 256 z 500
51%
29. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 642/2017-4/4.3
Výmena sedačiek v kine Akademik 4.3
(4/2017)
29 000 14 500 14 500 430 z 500
86%
14 500
30. Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, Banská Štiavnica, 969 24, Banská Štiavnica
IČO: 00320501
číslo žiadosti: 316/2018-4/4.3
Milka V. 4.3
(4/2018)
4 000 2 000 1 000 352 z 500
70%
31. Mesto Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01, Bardejov
IČO: 00321842
číslo žiadosti: 734/2019-4/4.3
Zvýšenie pohodlia a komfortu divákom Kina Žriedlo 4.3
(4/2019)
89 884 44 942 40 000 419 z 500
84%
40 000
32. Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01, Brezno
IČO: 00313319
číslo žiadosti: 593/2016-4/4.3
Obnova interiéru kina Mostár v Brezne 4.3
(4/2016)
200 798 41 980 30 000 361 z 500
72%
28 200
33. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 328/2021-4/4.3
Obnova plátna v Kine Lastovička 4.3
(4/2021)
4 762 2 242 2 200 462 z 500
92%
2 200
34. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 202/2018-4/4.3
Informovanosť=návštevnosť 4.3
(4/2018)
2 330 1 165 1 000 421 z 500
84%
1 000
35. Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
číslo žiadosti: 293/2015-4/4.3
Modernizácia kinosály v MsDK 4.3
(4/2015)
46 050 23 000 0 74 z 500
15%
36. Mesto Handlová
Námestie baníkov 7, 972 51, Handlová
IČO: 00318094
číslo žiadosti: 253/2019-4/4.3
Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová 4.3
(4/2019)
122 006 39 194 35 000 430 z 500
86%
37. Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1, 920 01, Hlohovec
IČO: 00312509
číslo žiadosti: 320/2018-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci 4.3
(4/2018)
102 392 51 196 35 000 393 z 500
79%
35 000
38. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 245/2017-4/4.3
Projekčná plocha Kino Poľana 4.3
(4/2017)
13 638 6 819 4 000 367 z 500
73%
4 000
39. Mesto Hriňová
Partizánska 1612, 962 05, Hriňová
IČO: 00319961
číslo žiadosti: 669/2019-4/4.3
Výmena sedačiek v kine Poľana 4.3
(4/2019)
37 635 18 818 0 102 z 500
20%
40. Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok
IČO: 00326283
číslo žiadosti: 603/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Iskra v Kežmarku 4.3
(4/2014)
4 442 2 221 2 000 355 z 500
71%
2 000
41. Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01, Krupina
IČO: 00320056
číslo žiadosti: 195/2018-4/4.3
Modernizácia kinosály - Kino Kultúra Krupina 4.3
(4/2018)
65 490 32 745 26 000 400 z 500
80%
26 000
42. Mesto Modra
Dukelská 38, 900 01, Modra
IČO: 00304956
číslo žiadosti: 943/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia kina Mier v Modre 4.3
(4/2014)
40 000 20 000 0 89 z 500
18%
43. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 321/2018-4/4.3
Výmena premietacieho plátna v kine Mier 4.3
(4/2018)
6 480 3 240 3 000 439 z 500
88%
3 000
44. Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 940 35, Nové Zámky
IČO: 00309150
číslo žiadosti: 332/2014-4/4.3
Pohodlné sedenie v kine Mier 4.3
(4/2014)
66 120 33 060 25 000 398 z 500
80%
25 000
45. Mesto Partizánske
Námestie SNP 212/4, 958 01, Partizánske
IČO: 00310905
číslo žiadosti: 594/2014-4/4.3
Modernizácia kinosály Panoramatického kina Partizánske 4.3
(4/2014)
110 479 55 240 25 000 398 z 500
80%
25 000
46. Mesto Poltár
Železničná 489/1, 987 01, Poltár
IČO: 00316342
číslo žiadosti: 344/2021-4/4.3
Zásuvné hľadisko - kino Ipeľ v Poltári 4.3
(4/2021)
179 391 89 696 0 56 z 500
11%
47. Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie č. 7, 052 70, Spišská Nová Ves
IČO: 00329614
číslo žiadosti: 333/2014-4/4.3
Modernizácia sedadiel - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 4.3
(4/2014)
87 812 43 906 25 000 393 z 500
79%
25 000
48. Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, Svidník
IČO: 00331023
číslo žiadosti: 242/2017-4/4.3
Nový pohľad 4.3
(4/2017)
15 580 7 290 0 161 z 500
32%
49. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 259/2019-4/4.3
Modernizácia kinosály 2019 - Kino DK Šaľa 4.3
(4/2019)
161 462 49 748 37 000 444 z 500
89%
37 000
50. Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7, 927 15, Šaľa
IČO: 00306185
číslo žiadosti: 939/2014-4/4.3
Modernizácia kinosály - Kino DK Šaľa 4.3
(4/2014)
91 027 45 514 18 000 382 z 500
76%
 
51. Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25, Trebišov
IČO: 00331996
číslo žiadosti: 607/2018-4/4.3
Modernizácia kina Slávia 4.3
(4/2018)
60 648 30 324 30 000 440 z 500
88%
30 000
52. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 250/2017-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Mier Trstená 4.3
(4/2017)
73 914 36 500 29 000 394 z 500
79%
29 000
53. Mesto Trstená
Bernolákova 96/8, 028 01, Trstená
IČO: 00314897
číslo žiadosti: 944/2014-4/4.3
Modernizácia vybavenia Kina Mier v Trstenej 4.3
(4/2014)
92 504 46 000 18 000 388 z 500
78%
54. Mesto Žiar nad Hronom
Š.Moysesa 46, 965 19, Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
číslo žiadosti: 622/2016-4/4.3
Modernizácia kina Hron - II. etapa 4.3
(4/2016)
65 000 32 500 25 000 386 z 500
77%
25 000
55. Mestská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01, Poprad
IČO: 42381193
číslo žiadosti: 641/2017-4/4.3
Komplexný marketing kina Tatran v Poprade 4.3
(4/2017)
7 145 3 573 3 500 431 z 500
86%
3 500
56. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 568/2019-4/4.3
Výmena premietacieho plátna v kine Záhoran 4.3
(4/2019)
4 680 2 340 2 300 457 z 500
91%
2 300
57. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 256/2019-4/4.5
Lokálny marketing kina Záhoran Malacky 4.3
(4/2019)
8 676 7 752 3 000 382 z 500
76%
3 000
58. Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919, 901 01, Malacky
IČO: 00350117
číslo žiadosti: 255/2019-4/4.3
Modernizácia zvuku 4.3
(4/2019)
21 966 10 983 7 000 412 z 500
82%
7 000
59. Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Strojárska 2060/95, 069 01, Snina
IČO: 42089697
číslo žiadosti: 586/2018-4/4.3
Modernizácia projekčnej plochy Kina Centrum 4.3
(4/2018)
26 312 13 156 12 000 414 z 500
83%
12 000
60. Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 14/18, 050 01, Revúca
IČO: 00138789
číslo žiadosti: 629/2016-4/4.3
Modernizácia sedadiel v Kine Klub Revúca 4.3
(4/2016)
77 440 38 720 30 000 390 z 500
78%
30 000
61. Mestské kultúrne stredisko Levice
A. Sládkoviča 2, 934 01, Levice
IČO: 00060526
číslo žiadosti: 287/2015-4/4.3
Modernizácia kina Junior Levice 4.3
(4/2015)
97 711 48 856 25 000 412 z 500
82%
25 000
62. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 237/2021-4/4.5
Lokálny marketing a rozvoj publika kina Fontána v Piešťanoch. 4.3
(4/2021)
17 197 15 477 11 000 377 z 500
75%
11 000
63. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A.Dubčeka č.27, 921 34, Piešťany
IČO: 00 182 869
číslo žiadosti: 269/2017-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály novými sedadlami v jedno sálovom kina Fontána v Piešťanoch 4.3
(4/2017)
62 000 31 000 29 000 423 z 500
85%
24 200
64. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
Nám. Š.M.Daxnera 1723, 979 01, Rimavská Sobota
IČO: 00358649
číslo žiadosti: 654/2017-4/4.3
On line propagácia a predaj vstupeniek 4.3
(4/2017)
3 220 1 610 1 500 406 z 500
81%
1 500
65. Mestské kultúrne stredisko Senica
Námestie oslobodenia 11/17, 905 01, Senica
IČO: 00514071
číslo žiadosti: 606/2018-4/4.3
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica 4.3
(4/2018)
106 320 53 160 42 000 397 z 500
79%
42 000
66. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Námestie Ľudovíta Štúra 2357, 955 01, Topoľčany
IČO: 00500879
číslo žiadosti: 337/2014-4/4.3
rekonštrukcia interiéru a vestibulu kina, výmena sedadiel 4.3
(4/2014)
150 000 40 000 0 94 z 500
19%
67. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov
IČO: 00149683
číslo žiadosti: 222/2018-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály kina Torysa Sabinov 4.3
(4/2018)
68 114 34 057 30 000 429 z 500
86%
30 000
68. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 204/2021-4/4.5
Intenzifikácia marketingu kina Mladosť vo Vranove nad Topľou 4.3
(4/2021)
8 600 7 740 6 500 395 z 500
79%
6 500
69. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou
M.R.Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
IČO: 35519088
číslo žiadosti: 804/2015-4/4.3
Modernizácia vybavenia kinosály kina Mladosť 4.3
(4/2015)
39 800 19 900 18 000 422 z 500
84%
18 000
70. Pezinské kultúrne centrum
Holubyho 42, 902 01, Pezinok
IČO: 42129168
číslo žiadosti: 342/2021-4/4.5
Marketing Kina Pezinok - inovatívne formy marketingu a propagácie, návrat divákov do kinosály 4.3
(4/2021)
10 800 9 720 7 000 380 z 500
76%
7 000
71. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 731/2019-4/4.3
Estetizácia kinosály kina Mier 4.3
(4/2019)
104 784 52 392 0 114 z 500
23%
72. PX CENTRUM
Centrum 16/21, 017 01, Považská Bystrica
IČO: 31118127
číslo žiadosti: 530/2020-4/4.3
Zväčšenie diskového poľa digitálneho projektora v kine Mier Považská Bystrica 4.3
(4/2020)
3 300 1 650 1 100 388 z 500
78%
1 100
73. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 626/2016-4/4.3
Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - modernizácia kina - výmena kinokresiel a úpravy elevácie, skvalitnenie pohodlia návštevníkov kina, vytvorenie sedenia pre imobilných návštevníkov, zlepšenie pozorovacej vzdialenosti a uhlov 4.3
(4/2016)
107 094 53 540 47 000 449 z 500
90%
47 000
74. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 717/2020-4/4.5
Kino doma ako marketingový nástroj na rozvoj publika 4.3
(4/2020)
26 181 18 408 13 000 379 z 500
76%
13 000
75. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 605/2017-4/4.3
Kino Lumiere - modernizácia a marketing 4.3
(4/2017)
17 580 8 790 6 000 440 z 500
88%
6 000
76. Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 00891444
číslo žiadosti: 640/2018-4/4.3
Kino Lumiere - modernizácia a marketing (fáza II) 4.3
(4/2018)
26 300 13 150 9 000 392 z 500
78%
9 000
77. Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08, Bratislava - Rusovce
IČO: 00164780
číslo žiadosti: 612/2016-4/4.3
Oprava a revitalizácia hľadiska kina SĽUK 4.3
(4/2016)
105 000 30 000 18 000 345 z 500
69%
18 000
78. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Spartakovská 1/B, 917 01, Trnava
IČO: 00598135
číslo žiadosti: 257/2016-4/4.3
Kino Hviezda Trnava - výmena projekčnej plochy 4.3
(4/2016)
8 500 4 250 3 700 396 z 500
79%
3 700
79. stoptime, s.r.o.
Lichardova 14, 811 03, Bratislava - Staré Mesto
IČO: 36724807
číslo žiadosti: 284/2016-4/4.3
Modernizácia vyše 50-ročného kina, skvalitnenie pohodlia pre návštevníkov Kina Nostalgia (v priestoroch nerekonštruovaného ex-kina Nivy) 4.3
(4/2016)
57 000 28 500 28 500 466 z 500
93%
28 250
80. Truc sphérique
Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3, 010 01, Žilina
IČO: 36143693
číslo žiadosti: 357/2014-4/4.3
Dať počuť filmu – rekonštrukcia a modernizácia S1 – Stanica Žilina-Záriečie 4.3
(4/2014)
27 275 13 100 0 114 z 500
23%
81. VERTIGO
Botanická 1677/3, 949 01, Nitra
IČO: 37854968
číslo žiadosti: 298/2015-4/4.3
Modernizácia projekčnej plochy 4.3
(4/2015)
16 500 8 250 8 000 458 z 500
92%
8 000
 3 850 7481 806 8301 068 400962 800
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk

 © aSc 2021 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.