hlavná stránka → zoznam žiadateľov 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadateľov

výzva:
typ žiadateľa:
(ne)vysporiadaní žiadatelia:
názov/meno IČO typ
žiadateľa
adresa počet reg.
žiadostí
počet
podpor. žiadostí
1. mee river 53607767 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1
2. FILM KOLEKTIV s.r.o. 54708931 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4
3. Mind & Art, s. r. o. 50975668 PO Vajnorská 21/A
831 03 Bratislava - Staré Mesto
1
4. Fórum inštitút pre výskum menšín 34028587 PO Parkova, 4
931 01 Šamorín
1
5. Globe 35894725 PO Kuklovska 15
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1
6. FILMSLOVAKIA, s.r.o. 54940265 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1
7. SUPER MEDIA, s.r.o. 52451488 PO Mliekarenská 10
821 08 Bratislava - Ružinov
1
8. MiOli entertainment, s.r.o. 51432714 PO Kvačalova 1008/43
821 08 Bratislava - Ružinov
1
9. Zamenis, s.r.o. 47079584 PO 624
919 03 Horné Orešany
1
10. Fly Fish, s.r.o. 36576026 PO Štefánikova 24
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
11. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ 30796865 PO_NE Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
12. Dušička, Tomáš 11949141 FO Piešťanská 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
13. PRAUS, ERIK 46044655 FO Segnerova 2, 689/2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
14. Král, Miroslav 98121324 FO Párovská 5
911 01 Nitra
1 0
15. Cvikova, Jana 82234147 FO Žabotova, 8
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
16. Mikulová, Katarína 57557844 FO Ventúrska 8
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
17. Lengyel, Branislav 42346914 FO Vajanského 1592/10
034 01 Ružomberok
1 0
18. Uličná, Rebeka 27599642 FO Tehelná 37
080 01 Prešov
1 0
19. Stašák, Michal 52874621 FO Vimperská 3010
962 12 Detva
1 0
20. Šišovič, Drahoš 81535976 FO Iľjušinova1031/4
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
21. Zimanyiová, Lucia 66668282 FO Pri píle 12
900 43 Hamuliakovo
1 0
22. Tofel, Milan 11485345 FO Dunajská 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
23. Bilská, Zuzana 78437749 FO Za hradbami, 34
902 01 Pezinok
1 0
24. AKRAN, s.r.o. 44883277 PO Ignáca Gešaja 14
900 28 Zálesie
1 0
25. PATRIZIO GENTE, s. r. o. 51059223 PO Tolstého 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 0
26. Kubicar, Matej 12425295 FO Palarikova 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
27. Horváthová, Juliána 53784863 FO Ul. 29. Augusta 28/C
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
28. Keď môžem pomôžem 51278561 PO_NE Moldavská 9
040 11 Košice - Západ
1 0
29. Biháry, Adrián 55178823 FO Generála Goliána 22
917 02 Trnava
1 0
30. CEKINO s.r.o. 51669439 PO Námestie Š.N.Hýroša 8
034 01 Ružomberok
1 0
31. Obec Halič 00316091 PO_NE Mierová 66
985 11 Halič
1 0
32. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica 42397529 PO_NE Bernolákova 50
974 05 Banská Bystrica
1 0
33. European Media Centre 42171881 PO_NE Osuského 6
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
34. Horský interneotvý klub, o.z. 36066508 PO_NE Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry
1 0
35. Štúdio J+J,s.r.o 36807869 PO Vysoká 65
054 01 Levoča
3 0
36. Mesto Handlová 00318094 PO_NE Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
1 0
37. Smrtníková, Alena 83743563 FO Cukrovar 227
925 21 Sládkovičovo
1 0
38. Alexander Niskač, samozaposlen v kulturi (producent, pedagog, fotograf) 87817269 PO Laborecká 8
066 01 Humenné
3 0
39. Slivková, Petra 96168752 FO Prúdová 12
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
40. Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 36066273 PO_NE Gallayova 43
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
41. Kristek, Dalibor 47123826 FO T. G. Masaryka 36
940 68 Nové Zámky
1 0
42. Grupač, Kristián 58865619 FO Okružná 2685/C
022 04 Čadca
1 0
43. Aton Multimedia spol. s r.o. 31737463 PO Rybárska 1
911 01 Trenčín
1 0
44. Maderova, Lubomira 56538814 FO Znievska 23
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
45. Teserakt, s.r.o. 45302618 PO Fadruszova 11
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
46. Balko, Peter 68555439 FO Ul. Pavla Dobsinskeho 5240/40A
984 01 Lučenec
1 0
47. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 PO Bojnická 10, P.O.BOX 70
830 00 Bratislava - Nové Mesto
3 0
48. Tutoky, Marián 32111632 FO Moskovská 29
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
49. Agentura RND, s.r.o. 35717076 PO Zahradnicka 95
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
50. RECin - Broadcast Your Event, s. r. o. 50638556 PO Bojnická 18/9851
831 04 Bratislava - Rača
1 0
51. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 PO Šustekova 8
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
52. Sakova, Martina 79197451 FO d.c.253
900 68 Plavecký Štvrtok
1 0
53. Susko, Tomáš 31468845 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
5 0
54. REGIA CIVITAS PRODUCTIONS s.r.o. 51106493 PO Halenárska 8819/10
917 01 Trnava
3 0
55. Vanák, Ivan 55299484 FO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
7 0
56. Mario Lorenc 41805500 SZCO Prašník 231
922 11 Prašník
1 0
57. Koškovský, Tibor 87543112 FO Hankovce 170
067 12 Hankovce
2 0
58. Jancura, Peter 73237865 FO Na podskalku 88
066 01 Humenné
1 0
59. Global Motion Frames s.r.o. 43849296 PO Nejedlého 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
60. LAST FRAME PRODUCTION, s.r.o. 45881103 PO Ľ. Fullu 3416/9B
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
61. La Plata Production s. r. o. 46910042 PO Silvánová 23/B
902 01 Pezinok
2 0
62. Nový film, s.r.o. 47534087 PO Škultétyho 28
080 01 Prešov
1 0
63. Zvalova, Adela 62768526 FO Kremencova 32
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
64. Štefan Bodor - Granfox 40614514 SZCO Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
65. OTHER CONTENT s. r. o. 44144415 PO Tomášikova 21
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
66. vidno s.r.o. 50630989 PO Konventná 9
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
67. Kaliská, Zuzana 57349612 FO nu
nu Bratislava - Staré Mesto
4 0
68. HBFilm, s.r.o. 35897660 PO Bratislavská 38
900 21 Svätý Jur
1 0
69. Benedek, David 17332913 FO Hany Zelinovej 3
903 01 Senec
2 0
70. Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 PO Bjornsonova 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
71. Reisel, Dominik 35551533 FO Pod Rovnicou 11
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 0
72. Raimanova, Dasa 45772997 FO Sulekova 22
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
73. Mesto Krompachy 00329282 PO_NE Námestie slobody 1
053 42 Krompachy
1 0
74. Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 PO_NE Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
75. Mgr. Vladimír Kucer - Charisma 32482221 SZCO Humenská 31
040 11 Košice - Západ
1 0
76. Géci, Richard 83883613 FO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
77. Pjonteková, Miroslava 57399211 FO Suchá hora 26
060 01 Kežmarok
1 0
78. NOVÉ TVÁRE / NEW FACES 42007445 PO_NE Rudlovská cesta 13
974 01 Banská Bystrica
1 0
79. Németh, Mário 75199876 FO Palmová 4
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
80. Breezymen 45630887 PO Račianska 243
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
81. Kojnok, Arnold 56138683 FO Sklárska 574/4
987 01 Poltár
1 0
82. Kováčová, Dominika 42987864 FO Jalšová 382
966 61 Hodruša-Hámre
1 0
83. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 36140953 PO_NE Prieložtek č. 1
036 01 Martin
5 0
84. Pauerová, Lucia 49647967 FO 19
985 02 Breznička
1 0
85. micháliková, simona 67813757 FO Osloboditeľov 680/16
914 41 Nemšová
1 0
86. Trnený, Richard 76394377 FO Tehelná 18
920 01 Hlohovec
2 0
87. PIXI FILM s.r.o. 47015802 PO Ukrajinská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
88. kňažková, soňa 54118411 FO považská 559/16
914 41 Nemšová
1 0
89. D-RELAX s.r.o. 46739831 PO Balaton 2
920 01 Hlohovec
3 0
90. TEREN s.r.o. 44592299 PO Šulekova 11
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
91. Šuplatová, Nikoleta 58977163 FO Heydukova 15
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
92. Art4 fun studio, s.r.o. 46437886 PO Rosná 6
040 01 Košice - Juh
1 0
93. Jasaň, Marek 13521682 FO Novomeského 16
903 01 Senec
1 0
94. Občianske združenie Občania tretieho milénia 35549475 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
95. LOS FILMOS s.r.o 04679217 PO Miletičova 23
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
96. Obec Pata 00306126 PO_NE Hlohovecká 103
925 53 Pata
1 0
97. Glocko, Peter 82829582 FO Staré záhrady 12
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
98. Fifth Fox & Reflector, s.r.o. 03589338 PO Nad Dunajom 6
841 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
99. K.B.service & consulting, s.r.o. 35823356 PO Družstevná 2
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
100. Šašalová, Ema 16348628 FO Poľná 56
040 14 Košice - Košická Nová Ves
1 0
101. noemo production s.r.o. 45943231 PO včelárska 5
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
102. Hevier, Daniel 83861186 FO Švabinského 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
103. RAIMAN Production s.r.o. 35977019 PO Stare Grunty 21A
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
104. Podhradská, Lea 18741869 FO Ružový háj 1352/3
929 01 Dunajská Streda
1 0
105. AKCENTT STUDIO, spol. s r.o. 31337635 PO Ipeľská 1
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
106. Kilián, Juraj 13747417 FO Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
107. Vydavateľstvo Európa, s.r.o. 35838256 PO Romanova 42
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
108. Zrebný, Slavomír 91348947 FO Pod záhradami 64
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
109. Balašková, Bronislava 78255893 FO Ota Holúska 1A
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 0
110. Your Dreams Factory 53647033 PO Tolstého 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
111. F. R. & G., spol. s r.o. 31330312 PO Ružová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
112. Oparty, Matúš 58246879 FO M. Gaceka
026 01 Dolný Kubín
1 0
113. 4:3, s.r.o. 56142731 PO Okrúhla 44
920 03 Hlohovec
1 0
114. BOČEV s.r.o. 43897291 PO Nábr.arm.gen.L.Svobodu 20/101938
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 0
115. Pastircakova, Debora 21163895 FO Panenská 30
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
116. Ústav pamäti národa 37977997 PO_NE Miletičova 19
820 18 Bratislava - Ružinov
1 0
117. Mountain resort Donovaly s. r. o. 31439195 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
118. balvan s.r.o. 47406500 PO Šoltésovej 2681/22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
119. Richard Hrubjak 37728580 SZCO 726
029 47 Oravská Polhora
1 0
120. Obec Ludanice 00310689 PO_NE SNP 448/69
956 11 Ludanice
1 0
121. Dančiak, Stanislav 83874289 FO Bystrická 5881/2
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
122. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 31825249 PO_NE Hornopotočná 23
918 43 Trnava
1 0
123. Prablesková, Michaela 21866195 FO Hanulova 20
949 01 Nitra
1 0
124. Pacek Halmová, Lucia 29173595 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
3 0
125. Imago Mundi Media s.r.o 35892242 PO Bernolákovská
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
126. Film Pro, s.r.o. 45383723 PO Polárna 8
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
127. Harmaniaková, Anna 72361563 FO Na Karlove 2
974 01 Banská Bystrica
4 0
128. Petrovičová, Michala 66479676 FO Pekná 366
908 73 Veľké Leváre
1 0
129. ASTRAS s. r. o. 44623712 PO Holíčska 19
851 05 Bratislava - Petržalka
3 0
130. Kaliská, Michaela 23362191 FO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
131. Fatrsíková, Ľudmila 35411389 FO Strečnianska 7
851 05 Bratislava - Čunovo
1 0
132. VISIONPRO MEDIA s.r.o. 47880651 PO Gajova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 0
133. Matia, Pavol 18788138 FO Vojenska, 1
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
134. Dr.Olejník Jiří, Filmové štúdio KB-6 32158271 SZCO Pri kríži 1
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
135. FULLEYE s.r.o. 50499165 PO Kopčianska 10
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
136. Mesto Tisovec 00319155 PO_NE Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
1 0
137. Žovinec, Martin 17375728 FO Karpatská 54
911 01 Trenčín
1 0
138. Krňanová, Daša 69111269 FO Sklárska 17
987 01 Poltár
1 0
139. Kurta, Adam 91912784 FO Letecká 16
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
140. Pivarčiová, Katarína 82324894 FO Vilová 31
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
141. Hirjak, Pavol 19584745 FO J.G. Tajovského 3
071 01 Michalovce
2 0
142. Dzurillová, Diana 22987162 FO E.M. Šoltésovej 7
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
143. HD Studio Production s.r.o. 47493755 PO Ivana Bukovčana 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
144. OREO s.r.o. 35849614 PO Vajnorská 1
831 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
145. OZ Priatelia divadla a filmu 42134897 PO_NE Cajlanská 203
902 01 Pezinok
2 0
146. Štiffel, Ján 36443339 FO Tkáčska 2/17
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
147. Zigova, Anabela 97123924 FO Riazanská 52
831 03 Bratislava - Ružinov
5 0
148. playwork production s.r.o. 63338214 PO Mikovíniho 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
149. Štefankovičová, Michaela 56243635 FO Púpavová 33
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
150. Malá scéna s.r.o 50091735 PO Šarfická 128/66
900 82 Blatné
5 0
151. Straka, Štefan 92723413 FO Jedlíkova 3
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
152. Ateliér.EM 42173663 PO_NE Gorazdova 31
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
153. Semjan, Štefan 88275343 FO Bradáčova 5
851 02 Bratislava - Čunovo
1 0
154. Eibner Production s.r.o. 44283679 PO Vazovova 7
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
155. Hvišč, Martin 94915417 FO Staré záhrady 36
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
156. Pavlac, Peter 56927332 FO Šteberlova 75
902 01 Pezinok
1 0
157. Freelancers 45556571 PO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
158. Palúchová, Jana 92512293 FO Hurbanova 1
984 01 Lučenec
1 0
159. Tureková, Vanda 76673382 FO Račianska 87
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
160. Čermák, Peter 83441146 FO Puškinova 12
902 01 Pezinok
1 0
161. Csalová, Ivana 76238766 FO Beniakova 28
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
162. Knopp, Erik 54587443 FO Špania Dolina 214
974 01 Špania Dolina
1 0
163. Romeofilms s.r.o. 47643277 PO Bajkalská 9/B
831 04 Bratislava - Ružinov
2 0
164. Janáč, Milo 54717728 FO Športová 30
056 01 Gelnica
1 0
165. MOVIO, s.r.o. 47090375 PO M.R.Štefánika 3512/20
955 01 Topoľčany
1 0
166. Rausová, Růžena 51741146 FO Hollého 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
167. Benko, Michal 11393463 FO Domaniža 491
018 16 Domaniža
1 0
168. Solařová, Barbora 72571596 FO Dubové 198
038 23 Dubové
1 0
169. Mravec, Juraj 16982792 FO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
170. Križka , Timotej 46534327 FO Timravina 3
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
171. Teren, Lukáš 67288323 FO Šulekova 11
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
172. Media Pro Entertainment Slovakia s r.o. 45508071 PO Bratislavská 1/d
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 0
173. Uličný, Tomáš 25892322 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
174. RAFAEL, s.r.o. 46936823 PO Pezinská 25
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
175. Grajciar, Marek 28124573 FO č.d. 188
962 66 Sebechleby
1 0
176. Epic production s.r.o 50729144 PO Alžbety Gwerkovej 27
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
177. Jurčišin-Kukľa, Jozef 97166876 FO Dúhová 110
900 26 Slovenský Grob
1 0
178. Adamove, Ján 35241248 FO Nešpora 2
984 03 Lučenec
1 0
179. Laputa 45021520 PO_NE Cesta k nemocnici 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
180. Gerbel, Jana 92321157 FO Björnsonova 3046/16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
181. Brodfilm 44783132 PO Palárikova 2
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
182. Boroš, Pavol 88613661 FO Zlatá 2
974 05 Banská Bystrica
1 0
183. Lovasová, Štefánia 35658615 FO Hviezdoslavova, 12
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
184. CLOSED CIRCLE PRODUCTION, s.r.o. 54510228 PO Nám.slobody 1194/21
926 01 Sereď
2 0
185. vrábel, peter 89796721 FO Sibírska 48
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
186. Versa Interactive and Publishing, s.r.o. 52301117 PO Ivánska cesta 410/26
821 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
187. Statos,s.r.o. 43769837 PO Kamenárska 14
821 04 Bratislava - Ružinov
1 0
188. Ing.Ján Valent - FOCUS 22659099 SZCO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
189. Guga, Ján 28382289 FO Nad tehelňou 69
911 01 Trenčín
1 0
190. Juraj Kilián 44873522 SZCO Floriánske námestie 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 0
191. Solovicová, Katarína 19643267 FO Hubeného 50
831 53 Bratislava - Rača
1 0
192. Pekarcik, Pavol 74661187 FO havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
1 0
193. Creative Station s.r.o. 50019961 PO Topoľčianska 33
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
194. Naturally s.r.o. 47792001 PO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
2 0
195. Parralel s.r.o. 50353471 PO Na hrádzi 8
851 10 Bratislava - Čunovo
2 0
196. Mgr. Ján Jurga 47018798 SZCO Murgašová 3196/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
197. Neskaradziany, Valery 62764915 FO Banícka 32
974 05 Malachov
1 0
198. Fourth Culture Films Ltd. 68854543 PO 32 Castle Street
Badín
1 0
199. Suroviak, Ondrej 63849483 FO Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
200. Hellios international s.r.o. 45247889 PO Estónska ul. č.20
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
201. Adamík Hrycová, Wanda 78249884 FO Beblavého 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
202. Pegasfilm s.r.o. 45425809 PO Tomášikova 26
821 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
203. Pirošková, Adriana 52296629 FO Holíčska 5
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
204. Obec Závod 00310158 PO_NE Sokolská 243
908 72 Závod
2 0
205. Klimáček, Viliam 47135344 FO Zadunajská 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
206. Frimmer, Martin 39338516 FO Bullova 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
207. Dielna autorského filmu 42171709 PO_NE Klenová 26
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
208. Ďuriška, Martin 31984331 FO Tomášovská 7/A
900 29 Nová Dedinka
1 0
209. Božena o.z. 42408628 PO_NE Petzvalova 47
040 11 Košice - Západ
1 0
210. Smitka, Igor 91334834 FO Saratovská 17
841 02 Bratislava - Dúbravka
3 0
211. HomeMedia Production s.r.o. 36771023 PO Seberíniho 2
821 03 Bratislava - Ružinov
2 0
212. Kazimír, Martin 78711557 FO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
213. Šimko, Ján 75447273 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
214. Lakčevič, Zvonko 67516836 FO Kadnárova 37
831 51 Bratislava - Nové Mesto
1 0
215. Nohelová, Šárka 46552941 FO Dobrovského 3
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
216. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby 36068284 PO_NE Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
217. Spolok rodákov Jozefa Kronera, OZ 42064724 PO_NE Staškov 577,
023 53 Staškov
1 0
218. občianske združenie Film Generácia 42412307 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
219. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN 47625538 SZCO Príbovce 70
038 42 Príbovce
1 0
220. Mičev, Stanislav 19932558 FO Hronská 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
221. ZDRUŽENIE JEKHETANE - SPOLU 31956131 PO_NE Jarkova 4
080 01 Prešov
1 0
222. Dingová, Bianka 21159778 FO Nám. J. Emanuela 304/14
922 03 Vrbové
1 0
223. Lenka Šturmankinová 50127161 SZCO Poničanova 62
040 17 Košice - Barca
1 0
224. Minarčin, Peter 41295472 FO Povina 19, 19
023 33 Povina
2 0
225. ARCONI 36769819 PO Pribinova 22
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
226. Rampal Dzurenko, Viktória 34875868 FO 1. mája 2540/12
960 01 Zvolen
2 0
227. PhDr. Pavol Štec - Promedium 41006461 SZCO Matuškova 2
040 11 Košice - Západ
1 0
228. Ing. Miroslav Ciglian - MOON EYE STUDIO 45713332 SZCO Bobrovec 306
032 21 Bobrovec
1 0
229. Gröber, Gabriel 38452395 FO Nám. Hraničiarov 35
851 03 Bratislava - Petržalka
4 0
230. Centrum Umenia - Art for ART 42170109 PO_NE Kuklovská 1
841 08 Bratislava - Karlova Ves
2 0
231. Detary film s.r.o. 44 755 040 PO Palisády 33
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
232. Kovács, Igor 63538266 FO SNP 35
900 21 Svätý Jur
4 0
233. Viva Studio, s.r.o. 31357792 PO Osadná 10
851 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
234. Bachratý, Rastislav (Radek) 82936692 FO Bezručova 6
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
235. FLEISCHER production s.r.o. 47680091 PO Eisnerova 40
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
236. Brath, Roman 45866643 FO pod zibricou 11
951 01 Štitáre
3 0
237. TOBOGANG s.r.o. 35868082 PO Ružinovská 3
821 02 Bratislava - Ružinov
3 0
238. R FILM, s.r.o. 44502176 PO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
239. X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 PO Dubová 33/A
931 01 Šamorín
1 0
240. Schwarz, Martin 79224619 FO Okružná 167
900 26 Slovenský Grob
3 0
241. Ugly Agency & Production s.r.o. 44671067 PO Dúhová 13
903 01 Senec
2 0
242. Genský, Roman 29476337 FO Pri tehelni 3
934 01 Levice
1 0
243. MFF Eko, s.r.o. 35955872 PO Súťažná 7
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
244. Baranová, Martina 76287886 FO Meteorová 1
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
245. Binder, Erik 32397392 FO Adámiho, 24
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
246. LADISLAV GULIK DRAP STUDIO 41680821 SZCO JANKA KRÁĽA 1549/44
958 06 Partizánske
2 0
247. 5050 productions, s.r.o. 47957778 PO Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 0
248. Hercegová, Kristina 58845451 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
249. Hajzoková, Erika 35865268 FO Sv.Vincenta, 2
821 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
250. Rómske mediálne centrum 31310397 PO_NE Južná trieda 53
040 01 Košice - Sever
2 0
251. Diverzita o.z 36141658 PO_NE Matúškova 1643/20
026 01 Dolný Kubín
1 0
252. Slastanova, Alexandra 39636713 FO Bajzova 1
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
253. MOW, a. s. 36706949 PO Vansovej 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
254. MMM group, s.r.o. 44997744 PO Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
255. Szomolányi, Anton 69886287 FO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
256. Kern, Branislav 53317386 FO Hrnčiarska 8
900 01 Modra
1 0
257. MOVE THE MOVIE s.r.o. 46925384 PO Račianska 143
831 54 Bratislava - Nové Mesto
2 0
258. Matyas Brych 50356186 SZCO Duklianská 644/13
089 01 Svidník
2 0
259. Čorba, Ján 51169983 FO Nová 403/33
976 96 Medzibrod
1 0
260. Jaroš, Martin 52889142 FO Hradištná 23
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
261. Michal Vasilko - HD STUDIO 43278183 SZCO Ivana Bukovčana 26
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
262. Video Studio PROMOTION s.r.o. 45417296 PO Meštianska 20/23
945 01 Komárno
1 0
263. Loupfilm s.r.o. 50504088 PO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 0
264. Noacho production s.r.o. 54581923 PO Račianska 88B
831 02 Bratislava - Rača
1 0
265. Vision Production, s.r.o. 36257699 PO Zvončín 248
919 01 Trnava
1 0
266. Ing. Miroslav Drobný 32601301 SZCO M.R.Štefánika 13
984 01 Lučenec
4 0
267. Juraj Galvánek - C-GA FILM 17359911 SZCO Budatínská 49
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
268. Obec Orechová Potôň 00305669 PO_NE Kostolná ulica 281/11
930 02 Orechová Potôň
1 0
269. ARTBAR s.r.o. 45415536 PO Radlinského 22
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
270. Kadlečík, Peter 49816847 FO Palkovičova
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
271. Malo, Martin 51410796 FO Nográdyho 6
960 01 Zvolen
1 0
272. BA Production s.r.o 44255659 PO Plánky 390/4
840 02 Bratislava - Lamač
1 0
273. halusicova, silvia 88538739 FO mokrohajska cesta 10
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
274. 3S Video, spol. s r.o. 35811242 PO Staré grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
275. Balla, Tamas 46997075 FO Kapicova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
3 0
276. Ondrušová, Lýdia 53263235 FO Nad Laborcom 1770/6
071 01 Michalovce
1 0
277. MIDART,s.r.o. 36425087 PO P.O.Hviezdoslava
036 01 Martin
5 0
278. Safetycar media 42251877 PO_NE Čordákova 26
040 23 Košice - Sídlisko KVP
1 0
279. TA-SPORT, a.s. 36212245 PO Dlhé Hony 5268/9
058 01 Poprad
5 0
280. Brštiaková, Petra 37621686 FO Pútnická 140
841 06 Bratislava - Devín
1 0
281. Vrzgulová, Alžbeta 28791622 FO Bullova 21
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
282. IMAGINECOMMUNICATIONS s.r.o 36791440 PO Jána Stanislava 18
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
283. Chyť sa roboty OZ 42295513 PO_NE Andreja Hlinku 59
921 01 Piešťany
1 0
284. Moving Medical Media, s.r.o. 50179071 PO Lopenícka 24
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
285. Tokár, Martin 96192831 FO Vinné 36
072 31 Vinné
4 0
286. Višňový sad 50962761 PO_NE Prostějovská 46
080 01 Prešov
1 0
287. Fáma Productions s.r.o. 35779730 PO Sibírska 8
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
288. Vizár, Matúš 47833068 FO Americká 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
289. Horinek, Dávid 48284581 FO Bakošova 2101/30
841 03 Bratislava - Lamač
2 0
290. Divadlo RAMAGU o.z. 42232473 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
1 0
291. Guštafík, Stanislav 41887255 FO Vavrinecká 758/26
900 91 Limbach
1 0
292. Trišč, Matúš 11452792 FO Jarovnice 150
082 63 Jarovnice
3 0
293. Matisko, Roman 61868698 FO Šándorová 6
821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
294. MJ Advisory, s.r.o. 44173989 PO Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
295. Číková, Ivana 63281216 FO Pri struhe 17
831 07 Bratislava - Vajnory
8 0
296. Šaro, Martin 21735569 FO Staničná 1324/30
093 01 Vranov nad Topľou
1 0
297. Savková, Sabína 49481276 FO Kukučínova 2044/5
069 01 Snina
1 0
298. Občianske združenie\"ŠUPKA\" 31772269 PO_NE Dúbravská cesta 11
845 32 Bratislava - Karlova Ves
1 0
299. Obec Smižany 00691721 PO_NE Námestie M. Pajdušáka 50
053 11 Smižany
1 0
300. Harlem, s.r.o. 35970553 PO Grösslingová 67
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
301. IRON LIBRI, s.r.o. 46215336 PO Hronského 1327/5
957 04 Bánovce nad Bebravou
1 0
302. Fejer, Pavol 11744978 FO Adamiho 15
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
303. Halmová, Lucia 15454423 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
304. Mgr. Jaroslav Mikuš - Centaurus 34552642 SZCO Karpatská 370/26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
305. Be aware production s. r. o. 52036359 PO Stolárska 5
831 06 Bratislava - Rača
2 0
306. Branislav Molnár - Fotománia Plus 35327375 SZCO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
307. Vajda, Robert 51280841 FO Levočská 2957/2
010 08 Žilina
1 0
308. Midriak, Ľuboš 74159216 FO Mýtna 44
811 07 Bratislava - Staré Mesto
7 0
309. Vích, Miroslav 79886463 FO Palkovičova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
310. Kočišová, Nikola 77639724 FO Hlavná 511
094 14 Sečovská Polianka
1 0
311. Huba, Jakub 14357735 FO Staroturský chodník 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
312. Občianske združenie: Živá spoločnosť 42253039 PO_NE Páričkova 31
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
313. CREATV s.r.o. 31721958 PO Jesenského 10
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
314. FRESH FILM PRODUCTION s.r.o. 36844578 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
2 0
315. Občianske združenie Free Film 42203911 PO_NE Mesačná 10.
945 01 Komárno
1 0
316. INCOGNITO PRODUCTION 35860766 PO Desiata 2
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
317. Krnáč, Ján 19113626 FO Padličkovo 26
977 01 Brezno
1 0
318. VERTEX CREATION s.r.o. 36694835 PO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
2 0
319. Stredoeurópsky dom fotografie 54598133 PO_NE Prepoštská 2087/4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
3 0
320. Rudakova, Anastasia 31943724 FO Svateho Cyrila a Metoda 42
900 29 Nová Dedinka
1 0
321. MW Promotion spol. s r.o. 31620124 PO Komenského 2375/36
960 01 Zvolen
1 0
322. Elaia design studio, s.r.o. 35945966 PO Táborská 10
821 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
323. Návraty k pokladom 50464582 PO_NE Botanická 39
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
324. Gibová, Ivana 13191274 FO Mikovíniho 15
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
325. JM film s.r.o. 31678190 PO Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
1 0
326. Obec Demandice 00306878 PO_NE Hlavná č.236
935 85 Demandice
1 0
327. EMEDI, s.r.o. 36758485 PO Ľubická cesta 1268/33
060 01 Kežmarok
1 0
328. Morgan Financial Group, s. r. o. 46488804 PO Bošániho 5
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 0
329. IMAGINE VISION, s.r.o. 31735631 PO Masarykova 22
080 01 Prešov
1 0
330. Budzak, Dušan 16546878 FO Borinská 3
900 33 Marianka
1 0
331. Mestské kultúrne stredisko 00125598 PO_NE Mariánske námestie 1
053 04 Spišské Podhradie
3 0
332. Portugalský inštitút, o.z. 30788684 PO_NE Skuteckého 24
974 01 Banská Bystrica
1 0
333. Adamec, Igor 14757474 FO Klincová 17
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
334. REGIONMEDIA, s.r.o. 44195842 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
335. Fulmeková, Miriam 52987675 FO Panská 13
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
336. Filmové štúdio Danuvius s. r. o. 53639804 PO Majerníkova 3048/3
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
337. Ferencová, Marta 97293663 FO Námestie 1. mája 16
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
338. Puro Creative, s.r.o. 43781764 PO Gazdovská 537
031 04 Liptovský Mikuláš
1 0
339. VAL Productions SK, s.r.o. 43995578 PO Račianska 109/C
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
340. Panáková, Jaroslava 79973213 FO Nemcovej 2/16
036 01 Martin
1 0
341. Pusztay, Michal 29667867 FO Tranovského 47
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
342. Krištofovičová, Daša 81421821 FO Hodžova 8
949 01 Nitra
1 0
343. Divadelný ústav 00164691 PO_NE Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava - Staré Mesto
1 0
344. Macko, Dušan 37997299 FO Škultétyho 30
949 12 Nitra
1 0
345. Bobčík, Ivan_ 24576144 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
2 0
346. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 31562141 PO Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
1 0
347. Pilot film s.r.o. 52732258 PO Pavlovova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
348. Max Movie s.r.o, 35858532 PO Košická 37
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
349. fisheye s.r.o. 47595337 PO Klenová 13
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
350. ProReMi s.r.o 52370763 PO Tichá 2179/4
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
351. Lepšík, Jan 84778944 FO Jurigovo námestie 15
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
352. Križková, Zuzana 27341629 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
353. Filmpark, s. r. o. 34135642 PO Ružová dolina 19
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
354. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. 35966939 PO Palisady 42
811 06 Bratislava - Staré Mesto
8 0
355. PRO Leaders, s.r.o. 36757284 PO Kalinčiakova 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
356. Holloš, Vladimír 99456676 FO Panská 39
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
357. Iždinský, Mikuláš Krišpín 87666316 FO Štúrova 130/27
058 01 Poprad
1 0
358. ProStudio Film, spol. s r.o. 36721514 PO Havlíčkova 7
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
359. Géci, Matej 41927117 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
360. Pivovarník, Roman 91426543 FO Mudroňova 23
080 01 Prešov
1 0
361. KAFI-Občianské združenie 45005257 PO_NE Pasteurovo nám. 5
040 00 Košice - Juh
1 0
362. Matje! s. r. o. 50808591 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Rača
1 0
363. Ondríková, Daniela 77355575 FO Čimhová 184
027 12 Liesek
6 0
364. Beňová, Martina 15253533 FO ČSA 395/15
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
365. Kristián Capuliak - The Royal Pixels 55032231 SZCO Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
366. ADATAS, spol. s r.o. 31379052 PO Trnavská 7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 0
367. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 PO_NE Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
1 0
368. Námerová, Barbora 88536936 FO Rastlinná 8
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
369. NAMUR s.r.o. 45297240 PO Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
370. Dluhý, Daniel 21795636 FO Bardejovská 5
060 01 Kežmarok
2 0
371. YEAh s.r.o 54652383 PO Bočná 2748/2
946 03 Kolárovo
2 0
372. PAMARCH, s.r.o. 46282041 PO Štefánikova7
949 01 Nitra
1 0
373. Ľubomír Bukový - HALECORE Artivist 45634220 SZCO Jána Mazúra 2
036 01 Martin
1 0
374. Poláček, Marek 78448492 FO Damborského 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
375. Viluda, Ľubomír 23434364 FO Veľkolúcka 53
962 31 Veľká Lúka
1 0
376. Slovenský paralympijský výbor 31745661 PO_NE Benediktiho 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
377. Gajdoš, Jakub 51766223 FO Trieda SNP 8
974 01 Banská Bystrica
1 0
378. Majer, Radovan 89947764 FO Švermova 19
974 04 Banská Bystrica
1 0
379. SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. 45330433 PO Dlhá 1424/47
905 01 Senica
4 0
380. SONET 42172586 PO_NE Mlynarovičova 8
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
381. Moiré s. r . o. 47707381 PO Pribišova 3030/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
382. Pirohova, Jana 27173762 FO Čelakovského 4
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
383. ARAR s.r.o. 46293591 PO Majerníkova 3048/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
384. Mattway s.r.o 54234841 PO Garbiarska 14A
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
385. L.A.C. 34029052 PO_NE Priateľstva 91
930 02 Orechová Potôň
2 0
386. Mgr. art. Marek Valovčin 50075063 SZCO Sv. proroka Eliáša 117/1
094 14 Sečovská Polianka
1 0
387. Miestne kultúrne stredisko Terchová 00001306 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Žilina
2 0
388. SHAPE Production s. r. o. 52589625 PO Romanova 1654/1
851 02 Bratislava - Petržalka
2 0
389. Talking Stone Production s.r.o. 55217737 PO Mariánska 2224/9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
390. TRAKT 42148031 PO_NE Inovecká 4
911 01 Trenčín
1 0
391. Kľujev, Nazarij 79783768 FO Štefanikova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
392. promovie s.r.o. 48029645 PO Bradáčova 2
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
393. Škulová, Ivona 96475287 FO Továrenská 18
953 01 Zlaté Moravce
1 0
394. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. 47383984 PO Panenská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
395. Obec Pliešovce 00320170 PO_NE Hviezdoslavova 1
962 63 Pliešovce
2 0
396. Czuczor , Noël 99423466 FO Nábrežná 2
940 73 Nové Zámky
1 0
397. Green Talk s.r.o., 46370773 PO Gorkeho 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
398. Geletová, Petra 41126617 FO Pitelová 110
966 11 Trnavá Hora
1 0
399. Filming Zone, s.r.o. 36584991 PO Bukovec 72
044 20 Bukovec
2 0
400. Ingrid Ďurinová IPON Public Relations 32589875 SZCO Belanská 560/46
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
401. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o. 47467420 PO Podhájska 10
900 33 Marianka
4 0
402. Ďuriš, Michal 29899756 FO Trieda SNP 65
974 01 Banská Bystrica
1 0
403. SYMBIO FILM s.r.o. 45966745 PO Jozefská 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 0
404. Rózsa, Réka 39472336 FO Mierova 167
925 42 Trstice
3 0
405. Stará škola Kokava OZ 53560558 PO_NE Hviezdoslavova 496/1
985 05 Kokava nad Rimavicou
1 0
406. Anima Production spol. s r.o. 36321508 PO Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
4 0
407. Co. MKI & HUMANITA Slovakia, s.r.o. 36531481 PO Za humnami 732/49
949 01 Nitra
1 0
408. Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského 42272441 PO_NE Tomášikova 10/G
821 03 Bratislava - Ružinov
1 0
409. OYSTER agency 48076431 PO Partizánska 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
410. Kočiš, Michal 59287769 FO Tehelná 600/6
087 01 Giraltovce
1 0
411. Štrelinger, Viliam 52961835 FO Žilinská 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
412. Schwarz, Adam 94768181 FO Pod Banošom 2
974 11 Banská Bystrica
1 0
413. Ganobjak, Kristián 76961959 FO Oravské Veselé 177
029 62 Oravské Veselé
2 0
414. Ars Poetica 30852811 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
415. Rísová, Danica 47459978 FO Prievozská 31
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
416. Blackout productions, s. r. o. 47433396 PO Zhorínska 1387/10
841 03 Bratislava - Lamač
5 0
417. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00177431 PO_NE Štúrova 14/8
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
418. Štokovec, priestor pre kultúru 45022810 PO Ilija 47
969 03 Ilija
1 0
419. Vician, Marek 37357548 FO Vysoká, 12
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
420. Live AID 30801443 PO_NE Lazaretska 29
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
421. Molnár, Branislav 22299928 FO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
422. studio FILMSTORY s.r.o. 54907705 PO Kapitulská 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
423. well.sk s.r.o. 36811777 PO Tupolevova 9
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
424. Kelemen, Roman 18412513 FO Na Vŕšku 425/16
900 89 Častá
1 0
425. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR 37308599 SZCO Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
426. Kaboš, Ladislav 92486511 FO Staré Grunty 334B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
427. dog 95 film factory s. r. o. 52575098 PO Rosna 10
040 01 Košice - Juh
3 0
428. Martin Krištof 44284241 SZCO A. Bernoláka
010 01 Žilina
1 0
429. Studio JŠ, s.r.o. 46376194 PO Ul. 1 Mája 1435
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
430. OZ MENACHEM 53633976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
431. suggestive s.r.o. 50167715 PO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 0
432. Marek Šulík 41493532 SZCO č.d. 358
900 85 Vištuk
1 0
433. Krén, Juraj 92842572 FO Sibírska 41
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
434. OZ Cestou necestou 42270880 PO_NE Drotárska cesta 1470/4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
435. SOFRONIA 52096807 PO Hlinkova 30
040 06 Košice - Sever
1 0
436. Erik Bošnák - E.B. PRODUCTION 45462020 SZCO Ďumbierska 6871/14
080 01 Prešov
1 0
437. Hulman, Miloslav 41365779 FO Sadová 115/5
921 01 Piešťany
1 0
438. PO:CITY, s.r.o. 36661406 PO 17.novembra 162
080 01 Prešov
1 0
439. Big Bang Creative, s.r.o. 46008888 PO Majoránová 45
821 07 Bratislava - Ružinov
2 0
440. Zákuťanský, Peter 13968286 FO Marka Čulena 33
080 01 Prešov
1 0
441. Tóth, Miroslav 34128149 FO Ožvoldíkova 4
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
442. Drozda, Samuel 73375631 FO Hany Meličkovej 37
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
443. Aschenbrennerova, Kristina 47991911 FO Karola Adlera 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
444. Blažek, Ladislav 89476851 FO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
445. Petrov, Stanislav 86559354 FO Donnerova 19
851 07 Bratislava - Staré Mesto
2 0
446. Šeminská, Zuzana 63567727 FO Lesná, 5470/4
080 01 Prešov
1 0
447. Radical Productions s.r.o. 46687912 PO Fándlyho 980/30
919 43 Cífer
1 0
448. Slovenská sekcia UNICA 42272009 PO_NE Kubačova 13
831 06 Bratislava - Rača
2 0
449. Fabrika umenia 42377421 PO_NE Horská 1314/44
958 06 Partizánske
1 0
450. Bad Puppy s.r.o. 52502139 PO Malokarpatské námestie 1125/3
841 03 Bratislava - Lamač
1 0
451. TV SEN, s.r.o. 36225843 PO Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
1 0
452. Sabuchová, Alena 74639591 FO Pivovarská 24
034 01 Ružomberok
2 0
453. Novohradské osvetové stredisko 45020094 PO_NE J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec
1 0
454. Local Media Institute 42023408 PO_NE Nová Lehota 45
972 51 Handlová
1 0
455. o.z. Efilm 50082116 PO Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
456. TaO Productions s.r.o. 35831502 PO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
9 0
457. Film Tour 36796522 PO 297
925 26 Reca
1 0
458. Capuliak, Kristián 47726888 FO Dlha nad Oravou 74
027 55 Dlhá nad Oravou
1 0
459. Fifiková, Anna 37816182 FO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
460. Matičné Studio Karola Plicku, s.r.o. 46553380 PO Horná 21
974 01 Badín
1 0
461. Hroníková, Kateřina 55397367 FO Tehelná 3006/15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
462. Pavel Dvořák Vydavatreľstvo Rak 17358086 SZCO J. Holčeka 65
900 86 Budmerice
2 0
463. Igor Rešovský - AIM 30367735 SZCO Kvetoslavov 153
930 41 Kvetoslavov
1 0
464. Gazík, Martin 61457432 FO Ďumbierska 3E
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
465. Mgr.art. Viktor Tinák Uhrín 41035801 SZCO Slovenského 12
040 01 Košice - Sever
1 0
466. Crooked Peak s.r.o. 50737317 PO Šulekova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
467. Strnad, Michaela 42267767 FO Poštová 1
900 36 Slovenský Grob
3 0
468. Asociácia súčasného tanca 31769080 PO_NE Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
469. Šišovič, Šimon 22613788 FO Iľjušinova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
470. S-MEDIA.TV s.r.o. 51171201 PO Sliačska 1/E
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
471. Olekšák, Roman 18485453 FO Leškova 10
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 0
472. Trníková, Kristína 43331542 FO Ľ. Podjavorinskej 2
914 51 Trenčianske Teplice
1 0
473. Kultúrna scéna 42386497 PO_NE Nám. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
474. Laura, združenie mladých 31955916 PO_NE Mamateyova 4
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
475. Biermann, Rudolf 38218381 FO Pernek 346
900 53 Bratislava - Staré Mesto
1 0
476. Borsuková, Jana 27681386 FO Mierová 54
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
477. Marušic, Juraj 66623992 FO Mierová 167
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
478. Občianske združenie Pour Art 42128455 PO_NE Hlavná 68
900 31 Stupava
1 0
479. inframe pictures s.r.o. 53750977 PO Malé Zalužice 155
072 34 Zalužice
3 0
480. Kováč, Matej 95411583 FO Rimavské Janovce 4
980 01 Rimavské Janovce
3 0
481. Hansman, Ivan 64751661 FO Jasovská 3
857 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
482. ARTAKTIV 42262852 PO_NE Pri Kríži 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
483. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. 44667931 PO Sadová 29/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
8 0
484. Mesto Banská Bystrica 00313271 PO_NE Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
1 0
485. Potápačský klub Vodnár 35510455 PO_NE Námestie svätého Egídia 3
058 01 Poprad
2 0
486. Kameňolom 52792692 PO_NE Prievozska 1308/17a
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
487. Malovaníková (rod. Mikušová), Martina 82789286 FO Nábr.Sv.Cyrila 617/42
971 01 Prievidza
1 0
488. Ing. Filip Kontrík - Understand production 55245293 SZCO Sadová 128
059 86 Nová Lesná
1 0
489. verybuzy s.r.o. 35885301 PO Povraznícka 12
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
490. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa 42243432 PO_NE Pionierska 33
044 14 Čaňa
1 0
491. Osobnosti.sk 42170150 PO_NE Pri kríži 5
841 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
492. Berkat Slovensko, o.z. 42152445 PO_NE Priehon 104/19
972 05 Sebedražie
1 0
493. Mólo 42359503 PO_NE Medená 11
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
494. ZELNIK/VISUALS, s.r.o. 47145731 PO Hálova 8
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
495. Sater, Denis 44311891 FO Dravce 105
053 14 Dravce
3 0
496. Astrab, Matúš 47325499 FO Tulská 5308/53
974 04 Banská Bystrica
1 0
497. Štúdio Hačo s.r.o. 46487204 PO Novomeského 26
927 01 Šaľa
2 0
498. Petrovský, Michal 82437527 FO Radlinského 94
014 01 Bytča
1 0
499. Pastirčák, Daniel 84571898 FO Pifflová 3
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
500. Brandy, s.r.o. 35903384 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
501. Fitková, Katarína 75487486 FO Uhrová 24
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
502. per ART 42365147 PO_NE Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
503. Mesto Nová Dubnica 00317586 PO_NE Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
1 0
504. Lubomír Štecko - Neo - Media 40776999 SZCO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
505. FilmWorx s.r.o. 46730524 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 0
506. ImagIn Studios s.r.o 47383208 PO Dolinská 27
914 42 Horné Srnie
1 0
507. Noperfection, s.r.o. 50425480 PO Zemiansky Kvašov 2423/44
017 01 Považská Bystrica
1 0
508. Forza a.s. 36035092 PO Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
1 0
509. Chovanová, Alexandra 42527813 FO Dolné Orešany 558
919 02 Dolné Orešany
1 0
510. Patapuf o.z. 42181437 PO_NE Ľudovíta Fullu
901 01 Malacky
1 0
511. Cultura, o.z. 50382136 PO_NE Partizánska 424/9
914 51 Trenčianske Teplice
4 0
512. OZ KINO S 42247411 PO_NE Turgenevova 28
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
513. RGBH Film s. r. o. 45588414 PO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
514. frogmedia s.r.o. 46263900 PO Vajnorská 11
831 03 Bratislava - Ružinov
1 0
515. mesto Martin 00316792 PO_NE Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
516. PodlahaShow 50087606 SZCO Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce
1 0
517. Dodoková, Tereza 55543988 FO Makovického 10
971 01 Prievidza
1 0
518. Náš Devín 50525701 PO_NE Štítová, 10/4105
841 10 Bratislava - Devín
1 0
519. Súkromná stredná odborná škola 37841700 PO_NE Fučíkova 426
925 21 Sládkovičovo
1 0
520. Medical Trade, s.r.o. 35882701 PO Bullova 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
521. UMENIE & FILM & MENŠINY 42230489 PO_NE Orechová 31
066 01 Humenné
1 0
522. Vana, Marek 51871573 FO Kuliskova 92
906 06 Vrbovce
2 0
523. Ondrej Šulaj 46830952 SZCO Gorkého 200/15
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
524. K13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PO_NE Kukučinová 2
040 01 Košice - Juh
1 0
525. Saturn Entertainment s r.o. 31382258 PO Senická 17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
526. Photomania Events s.r.o. 46836756 PO Balkánská 102
851 10 Bratislava - Rusovce
3 0
527. Robert Fiľo Wide Road Films 50976605 SZCO Letná 16
091 01 Stropkov
1 0
528. Mitašová, Renáta 63718764 FO Kuzmányho 923/27
017 01 Považská Bystrica
1 0
529. Pastirčáková, Debora 19261347 FO Panenská 30
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
530. Nipčová, Vanesa 21775152 FO Olichov 2
951 87 Volkovce
2 0
531. Diko, Lukáš 51668017 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
532. Miestne kultúrne stredisko v Terchovej 00364886 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Terchová
1 0
533. Out of home, o.z. 42206839 PO_NE Učiteľská 19
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
534. FOTON FILM s.r.o. 55658113 PO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
1 0
535. Csütörtökiová, Daniela 93647541 FO Odborárska 6/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
536. APA - Art Production Agency s.r.o. 35886447 PO Na Pasienku 62
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
537. Valentovič, Gregor 22144183 FO Fándlyho 1920/1
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
538. FUJART 42200091 PO_NE Perecká 24
934 05 Levice
1 0
539. Fascinujúce deti ,o,z. 50285335 PO_NE Partizánska 17
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
540. VANTAGE s.r.o. 44222769 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
541. LECA FILM production, s.r.o. 46079424 PO Červeňova 6
811 03 Bratislava - Staré Mesto
5 0
542. Šulc, Matej 62393291 FO Matuškova 4
040 11 Košice - Západ
2 0
543. Villaris, Marian 58575648 FO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
544. SPOT Production, s.r.o. 35744707 PO Révová 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
545. Mgr. art. Eva Gajdošová 45689571 SZCO Pavlovova 1049/18
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
546. REGIONPRODUKTION s.r.o. 46460730 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
547. SHAKAZULU FILMS s.r.o. 51226804 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 0
548. IMAGINE PRODUCTION s.r.o. 47503416 PO Tulská 19
960 01 Zvolen
1 0
549. Kalmár, Peter 19546828 FO Kuzmányho 23
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
550. Eva Čarnogurská - Umelecké videá 47632046 SZCO Fraňa Kráľa 10
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
551. Mgr.art. Tomáš Krupa 46566929 SZCO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
1 0
552. Real Music House 47418753 PO Ovručska 1666/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
553. Maliti Fraňová, Eva 24785975 FO Ružová dolina 20
821 09 Bratislava - Ružinov
2 0
554. Andrea Šestáková 46882332 SZCO Júnová 3201/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 0
555. SHARMANT s.r.o. 36705675 PO Vajnorská 10
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
556. Viecha, Pavol 89329981 FO Vajnorská, 10150/89A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
557. ICONUS s.r.o. 47085282 PO Pekná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
558. Bedna TV Slovakia, s.r.o. 44772386 PO Špitálska 57
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
559. Osuch, Peter 37459805 FO Štúrova 31
972 01 Bojnice
1 0
560. Stančíková, Marta 95189145 FO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
1 0
561. Adore Films s.r.o. 47412828 PO Zámocká 3
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
562. Udvorková, Dominika 12829686 FO Hrádok 243
916 33 Hrádok
1 0
563. Dombrovský, Peter 88595469 FO Čínska 2527/27
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 0
564. Point A Creative s. r. o. 55545611 PO Budatínska 3230/16
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
565. Kalinová, Barbora 15491327 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
566. Uriková, Soňa 21549257 FO Rozkvet 2074/156
017 01 Považská Bystrica
1 0
567. Lazor, Anna 45835115 FO Atenská č.18
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
2 0
568. Vízner, Lukáš 51277513 FO Ľubická cesta 33
060 01 Kežmarok
3 0
569. Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429 PO_NE Tomášikova 20
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
570. Gyárfáš Lutherová, Soňa 67457619 FO Floglova, 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
571. Savčáková, Jana 92448337 FO Dlha, 510/14
089 01 Svidník
1 0
572. Združenie v obraze 42176646 PO_NE Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
573. FILMIEM 42354501 PO_NE Šancová 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
574. Filmus s.r.o. 47633247 PO Nám. hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava - Petržalka
2 0
575. Gogár, Vladimír 61775434 FO Bulharská 31.
821 04 Bratislava - Ružinov
3 0
576. Občianske združenie Nový Priestor - medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla 42258693 PO_NE Tománkova 2A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
577. SLOVAK PRESS PHOTO 36844748 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
578. Sládeček, Ivan 97992749 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
579. Paššová, Laura 12264177 FO Sládkovičova, 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
4 0
580. Dumplings Film s.r.o. 53874943 PO Masarykova 1957/49
071 01 Michalovce
1 0
581. Krištúfková, Katarína 68568548 FO Strakova 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
582. Barták, Igor 18222781 FO Podzámčok 16
962 61 Podzámčok
1 0
583. IRISFILM s.r.o. 51419742 PO Zaježová 158
962 63 Pliešovce
2 0
584. Lukovič, Timotej 54522501 FO Poľovnícka 57
919 34 Biely Kostol
1 0
585. CULLODENROAD s.r.o. 51854139 PO Kukučínova 985/8
831 03 Bratislava - Nové Mesto
2 0
586. YARO LETO FILM s.r.o. 44997710 PO Školská 448/10
941 48 Podhájska
2 0
587. Pálenik, Jozef 46381313 FO Kašťieľska 281/21
919 51 Špačince
1 0
588. Mediastream, s.r.o. 45885788 PO Turistická 95
949 01 Nitra
2 0
589. Mikula, Jakub 82447128 FO Šulekova, 6
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
590. Rusnák, Juraj 64974953 FO Rúbanisko 3/31
984 03 Lučenec
1 0
591. plaftik, s.r.o. 35846445 PO Brestová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
2 0
592. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 31770746 PO_NE Pribišova 8
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
593. Bencsíková, Beáta 67922616 FO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
594. Móciková, Simona 51029421 FO Palkovičova 4276/24
955 01 Topoľčany
1 0
595. Turoň, Petr 67342193 FO Svätý Kríž 39
032 11 Svätý Kríž
3 0
596. Andrea Václavínek IMPERIO production 48211834 SZCO Pribišova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
3 0
597. Mchallenge s.r.o. 44685726 PO Hurbanova 4,
927 01 Šaľa
1 0
598. Záhon, Zoro 81924351 FO Trnavská 7
832 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
599. Martinetti (rod. Spalova), Martina 69537925 FO Kpt. Nálepku 24
920 01 Hlohovec
1 0
600. Skala, Peter 43468098 FO Slobody 30
862 61 Dobrá Niva
1 0
601. Mesto Poltár 00316342 PO_NE Železničná 489/1
987 01 Poltár
2 0
602. Zelina, Marian 48874189 FO Lopenícka 24
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
603. Chovan, Radoslav 23249962 FO Skautská 2
040 01 Košice - Sever
3 0
604. Čepková, Lenka 83639192 FO SNP 410/7
907 01 Myjava
2 0
605. Hrušková, Zuza 75356667 FO Doncova 1443/5
034 01 Ružomberok
1 0
606. Važan, Peter 13554379 FO Račianska 16
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
607. AZTV GROUP 35692031 PO Námestie SNP 11
974 01 Banská Bystrica
1 0
608. Pohanková, Oľga 73132141 FO Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
609. Fornayová, Petra 88746221 FO Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
610. Kozmon, Jozef 28444891 FO Bratislavská 76/36
900 21 Svätý Jur
1 0
611. Krajčovič, Matej 94162357 FO Ružová 7
974 11 Banská Bystrica
2 0
612. Furča Film s.r.o. 44332645 PO Šulekova 10
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
613. Centaurus o.z. 45025495 PO_NE Lesná 1
974 01 Banská Bystrica
2 0
614. IMAGINE VISIONS 50693921 PO Urbánkova 13
080 01 Prešov
1 0
615. Sedlačko, Pavol 87174359 FO Bakossova 39
974 01 Banská Bystrica
2 0
616. Paragliding Expedition Slovakia 42184941 PO_NE Vilova 27
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
617. Pňačeková, Michaela 17867936 FO Hlboká 49
949 01 Nitra
2 0
618. Artflow 51466236 PO Pribinova 22/A
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
619. Marek Urban, Marek Urban 32171158 FO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
620. Morgenstein, Nina 41642929 FO Cyprichova 8
831 54 Bratislava - Nové Mesto
1 0
621. Filma, s.r.o. 45411131 PO Jarková 77
08001 Prešov
1 0
622. Gärtner., Peter. 52862793 FO Svätoplukova 11
821 08 Bratislava - Ružinov
2 0
623. Kendera, Marek 68585841 FO Jána Jančeka 21
034 01 Ružomberok
4 0
624. Kerekesová, Katarína 59682317 FO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 0
625. Hudák, Marián 91134469 FO Sofijská 10
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 1
626. Piga, Martin 79511528 FO Budimír, 535
044 43 Budimír
1 1
627. Gábor, Peter 52481128 FO Karpastká 1
974 11 Banská Bystrica
5 1
628. Davidov, Tomáš 98586731 FO Buzulucká 2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
1 1
629. Vidlička Vrťová, Barbara 64436454 FO Azovská 2
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
630. Jonisová, Katarína 26168365 FO Brezová 14
953 01 Zlaté Moravce
1 1
631. Rýdza, Romana 65943916 FO Karpatská 20
914 41 Nemšová
1 1
632. Biermannova, Vanessa 53108035 FO Pernek 346
900 53 Pernek
3 1
633. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z. 42068509 PO_NE Lokca 269
029 51 Lokca
1 1
634. 71km, s.r.o. 47367547 PO Vajanského nábrežie 9
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 1
635. Panák, Erik 74396256 FO Winterova 1754 / 14
921 01 Piešťany
1 1
636. Stračiaková, Petra 78521939 FO Západ 1054/9
028 01 Trstená
1 1
637. Krajcova, Daniela 42928537 FO Mýtna 9
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 1
638. Staviarsky production s.r.o. 50699261 PO Sabinovská 241/9
083 01 Jakubovany
3 1
639. Panáková, Silvia 32135921 FO Rozvodná 15
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
640. Madness Productions s.r.o. 47612584 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
641. LJ Production s.r.o. 46910387 PO Pribinova 1172/7
020 01 Púchov
3 1
642. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok 37974238 PO_NE Belanská štvrť 575/18
033 01 Liptovský Hrádok
1 1
643. Kocourková, Veronika 36261358 FO Komenského 17
068 01 Medzilaborce
1 1
644. Občianske združenie Vresk Factory 37897900 PO_NE Hronské Predmestie 1057/9
97404 Banská Bystrica
5 1
645. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 00500879 PO_NE Námestie Ľudovíta Štúra 2357
955 01 Topoľčany
2 1
646. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p. 00165506 PO Kupeľná 107
962 71 Dudince
2 1
647. Atac Artistic s.r.o. 51077230 PO Bardejovská 1719/5
060 01 Kežmarok
1 1
648. Artéria 42118875 PO_NE Ďumbierska 29
949 01 Nitra
2 1
649. Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081 PO Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
3 1
650. Kirchhoff, Robert 75817125 FO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
651. Magic Seven Slovakia, spol. s r. o. 35765623 PO Štefánikova 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 1
652. Mgr. art. Peter Morávek - Film 48319902 SZCO Trenčianska 37
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
653. Nadácia Cvernovka 50063421 PO_NE Račianska 78
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
654. ARTE 42177774 PO_NE Kadnárová 35
831 51 Bratislava - Rača
3 1
655. Vladimír Mičúch, Aramisova 29254518 FO Levočská 2/37
010 01 Žilina
2 1
656. Ďuraňa, Matúš 33862365 FO Riečna 7
010 04 Žilina
2 1
657. Plančíková, Vladislava 65651498 FO Čierny Brod 472
925 08 Čierny Brod
1 1
658. GEORGE MILLER s.r.o. 47602546 PO Majerníkova 1B/81
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
659. EuropaCinema ZV s.r.o. 36646245 PO Račianska 96
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
660. EALLIN NOMAD Slovakia 44774958 PO Špitálska 57/16
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 1
661. OZ Menachem 53533976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
662. Piussi, Lucia 49839869 FO Karpatská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
663. Dom kultúry Púchov 00490741 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
1 1
664. Bečková, Petra 64561818 FO Teplická 45
914 01 Trenčianska Teplá
2 1
665. eSlovensko, o.z. 37832069 PO_NE M. R. Štefánika 13
984 01 Lučenec
3 1
666. Vavrová, Yvonne 96693391 FO Valachovej 3
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
667. Koláriková, Lenka 76578553 FO Riečka 102
974 01 Riečka
2 1
668. Pauer, Marián 19798718 FO Znievska 28
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
669. Liová, Zuzana 64767299 FO Kysucká 16
903 01 Senec
1 1
670. Obec Očová 00320153 PO_NE SNP 330/110
962 23 Očová
1 1
671. Maráky, Daniel 73852173 FO 29. augusta 362
900 46 Most pri Bratislave
2 1
672. kino Danubius Štúrovo 34001085 PO_NE Hlavná č.6
943 01 Štúrovo
1 1
673. Obec Bošany 00310255 PO_NE SNP 112
956 18 Bošany
1 1
674. Saganová, Kristína 54863482 FO Pálenická 602
922 21 Moravany nad Váhom
1 1
675. Julény, Jakub 50071181 FO Sládkovičova 1166/15
962 31 Sliač
1 1
676. ARS FORUM, o.z. 42193273 PO_NE Daxnerova 23
979 01 Rimavská Sobota
3 1
677. Štefankovič, Leo 95996855 FO Ráztočná 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
678. Hanuljak, Adam 86182999 FO Palárikova 21
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
679. Šošková, Eva 65211739 FO Súmračná, 3259/14
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
680. Vadas, Marek 52173714 FO Topoľčianska 20
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
681. Melikant, Jan 89738137 FO Agátová 4
052 01 Spišská Nová Ves
1 1
682. VŠETKO PRE ZDRAVIE, o.z. 42169771 PO_NE Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
683. Jones, Lenka 98884665 FO Raztocna 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
684. Bachratá, Libuša 96539542 FO Straková 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
685. LUX communication 30813000 PO_NE Kapitulská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
686. Mesto Vráble 00308641 PO_NE Hlavná 1221
952 01 Vráble
1 1
687. Mestská časť Bratislava-Petržalka 00603201 PO_NE Kutlíkova 17
852 12 Bratislava - Petržalka
1 1
688. KANIMEX s.r.o. 35797011 PO Haanova 39
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
689. Obec Nižná 00314684 PO_NE Nová doba 506
027 43 Nižná
1 1
690. Šufliarsky, Michal 35734235 FO Dostojevského rad 15
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
691. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii" 37923561 PO_NE M. R. Štefánika 9
972 71 Nováky
1 1
692. Expanzia 44038488 PO Holíčska 6
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
693. Janiš, Juraj 35215596 FO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
694. Kysucké múzeum v Čadci 36145076 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
2 1
695. Rebuy Stars, s.r.o. 46329684 PO Lazaretská 31
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
696. INGENIUM Slovakia s.r.o. 44897855 PO Vajanského 29/5953
917 01 Trnava
2 1
697. Čechová, Simona 83786454 FO Ulica Vladimíra Clementisa 6644/28
917 01 Trnava
1 1
698. TATRA STAR, s.r.o. 31376525 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
12 1
699. Mesto Rimavská Sobota 00319031 PO_NE Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
2 1
700. Spoločnosť prof. Martina Slivku 42255970 PO_NE Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
6 1
701. Pivovarníková, Martina 68521486 FO Potočná 10
056 01 Gelnica
2 1
702. Vlček, Miroslav 76993527 FO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 1
703. Ryšan, Matúš 43329537 FO Mliekarenská 11
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
704. Gradovová, Irina 91921114 FO Podháj 63
974 05 Banská Bystrica
1 1
705. CEPER FILM, s.r.o. 46230114 PO Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
3 1
706. Krizkova, Zuzana 87876825 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
707. Centková, Natália 54096596 FO Vrátna 44
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
708. ReAnimare 37850440 PO_NE Františkánska 2
917 01 Trnava
1 1
709. Európsky inštitút, s.r.o. 47180811 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 1
710. Štepka, Juraj 40247830 FO Klobučnícka 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
711. Promea Communication spol. s r.o. 35772638 PO Tvarožkova 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 1
712. SONAF – Slovak National Film Agency a. s. 47819014 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
3 1
713. C 9, s.r.o. 35760991 PO Kraskova 2
831 02 Bratislava - Staré Mesto
6 1
714. RAMAGU FILM 48412104 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
3 1
715. Petrovský, Michal 27542579 FO Radlinského 94/7
014 01 Bytča
2 1
716. Hriň, Marek 46298835 FO Medzi vodami 201/1
965 01 Žiar nad Hronom
4 1
717. Mesto Detva 00319805 PO_NE J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
1 1
718. Sárkány, Vladislava 97352882 FO Záhumnie 401/20
906 37 Sološnica
3 1
719. Prokopová, Marta 85654149 FO Na Úvrati 16
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
720. Mgr. Peter Drobka Cooperation Art Agency / C.A.A. 13976061 SZCO Jurigovo nám. 5
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
721. GRAND SLOVAKIA, s.r.o. 36011045 PO Terany 39
962 68 Terany
3 1
722. György, Dominik 68839798 FO Venevská 28
990 01 Veľký Krtíš
2 1
723. Autistické centrum Andreas n.o. 31821677 PO_NE Galandova 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
724. FilmSTart spol. sr.o. 46929215 PO Robotnícka 13
974 01 Banská Bystrica
2 1
725. Koleják, Jozef 43315616 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 1
726. morusa s.r.o. 46862919 PO Pražská 3223/13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 1
727. Jaroslav, Baran 43173839 FO Vyšehradská 11
851 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
728. Vozárová, Veronika 36779817 FO Mierová 195/45
072 22 Strážske
2 1
729. Ferenczová, Zuza 54666362 FO Jablonové 172
900 54 Jablonové
1 1
730. Nadácia TV JOJ 37925636 PO_NE Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
731. Gemerské osvetové stredisko 31297781 PO_NE Betliarska 8
048 01 Rožňava
1 1
732. Envirofilm, n.o. 45737061 PO_NE Kráľovohoľská 2
974 11 Banská Bystrica
2 1
733. No Label Sound s.r.o. 36841706 PO Sokolíkova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
734. Murín, Gustáv 26589848 FO Hagarova 2549/17
831 51 Bratislava - Staré Mesto
1 1
735. H3-Creative s.r.o. 50391364 PO Nerudova 18082/1
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
736. Ivančíková, Lenka 35126966 FO Dolná Streda 282
925 63 Dolná Streda
1 1
737. PFX SK s.r.o. 54652707 PO Karpatská 18
811 05 Bratislava - Staré Mesto
4 1
738. Turčanová, Nina 17476144 FO Drieňová 23
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
739. Living documentary 42255058 PO_NE Úzka 2740/30
900 42 Dunajská Lužná
4 1
740. Matej Mazák - animovaný film 47886111 PO Novákova 2
036 01 Martin
1 1
741. Centire s.r.o. 36866857 PO Záhradnícka 72
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
742. Vladimír Kampf 32131348 SZCO Dechtice 507
919 53 Dechtice
2 1
743. tóthová, roberta 41936313 FO Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
3 1
744. Brezovská, Miroslava 69995263 FO Za kasárňou 56
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 1
745. Blažek, Simona 33782171 FO Prievozská 1308/13A
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
746. Pupala, Richard 16333416 FO Znievska 36
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
747. Gejdoš, Pavel 88613944 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
748. Out of Frame s.r.o. 36664456 PO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
3 1
749. Čermáková Uličná, Soňa 84649838 FO Kvetoslavov 381
930 41 Kvetoslavov
2 1
750. Mátyus, Róbert 42626379 FO Národná trieda 67
040 01 Košice - Sever
1 1
751. Timko, Ľubomír 77214339 FO Požiarna 15
044 24 Poproč
1 1
752. Pnacekova, Michaela 18858559 FO Hlboka 49
104 39 Nitra
1 1
753. Sigmund, Lukáš 69466954 FO Grosslingova 20
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 1
754. Micenková, Jana 94595957 FO Húskova 15
040 11 Košice - Sídlisko KVP
2 1
755. smartin, s.r.o 36768782 PO Hradská 124
821 07 Bratislava - Vrakuňa
2 1
756. Tokárová, Tereza 28775125 FO Belanská
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
757. Oľhová, Tereza 18398366 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
1 1
758. Balcarová Kucbelová, Katarína 34737758 FO Šoltésovej 22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
759. Fifik, Ľubomír 38156321 FO Plavecký Štvrtok 3619
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
760. nukleon frame, s.r.o. 54799295 PO Čajakova 4033/13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 1
761. Sotáková, Zuzana 54151859 FO Hodvábna 1291/9
075 01 Trebišov
2 1
762. Bieliková, Zuzana 97984745 FO Anenská 3
810 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
763. Obermajer, Lukáš 64942929 FO Oreské 120
908 63 Oreské
3 1
764. Martiniaková, Mária 51653358 FO Kuchyňa 1281
900 52 Kuchyňa
3 1
765. ARTpoint s.r.o. 35970031 PO Istrijská 80
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 1
766. Združenie Mórica Beňovského 31802486 PO_NE Šalviová 8
821 01 Bratislava - Ružinov
4 1
767. Vermona s.r.o. 54664578 PO Novozámocká 197
951 12 Ivanka pri Nitre
2 1
768. Cinetica, s.r.o. 46348018 PO J.Rumana 29
031 01 Liptovský Mikuláš
2 1
769. FAJNDIZAJN, s.r.o. 46019928 PO Boženy Němcovej 321/1
969 01 Banská Štiavnica
2 1
770. Krnáč, Tomáš 35811628 FO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
771. Different-občianske združenie 30852552 PO_NE Andrejová 88
086 37 Andrejová
2 1
772. Barbara Janišová Feglová 43107893 SZCO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
773. Bachynec, Matúš 89525664 FO Halalovka 30
911 08 Trenčín
1 1
774. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z. 50133985 PO_NE Hurbanovo námestie 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 1
775. Košťál, Peter 72333795 FO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
776. BONA FIDE o.z. 31310711 PO_NE Gorkého 2
040 01 Košice - Staré Mesto
2 1
777. Domček, Šimon 93182782 FO Bilíkova 20
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
778. ansze, s.r.o. 54218314 PO Debraď 138
045 01 Debraď
1 1
779. BODVA STUDIO s.r.o. 45866708 PO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
6 1
780. Buchelová, Martina 53885889 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 1
781. Vojtek, Jaroslav 99625699 FO Hany Meličkovej 14
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
782. Križková, Tereza 32262397 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
783. Hančinová, Hana 82163627 FO Mamateyova 30
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
784. Štecko, Lubomír 25718152 FO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
785. Verešová, Veronika 54213255 FO Hlavná, 158/179
013 14 Kamenná Poruba
1 1
786. Seven hills, s.r.o. 47047291 PO Šulekova 1168/5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
787. Šuster, Martin 82229215 FO Internátna, 39
974 04 Banská Bystrica
2 1
788. MULTIKULTÚRA V NÁS 42182964 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
789. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky 34017526 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
790. Cibulková, Kristína 21458584 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
791. Materáková, Michaela 32454549 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
792. Balko, Peter W. 47584831 FO Pavla Dobšinského 5240/40A
984 01 Lučenec
1 1
793. Mózer, Martin 29195122 FO Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
3 1
794. 4av.sk, s. r. o. 45926859 PO Bilíkova 26
841 01 Bratislava - Dúbravka
7 1
795. Molnár, Csaba 75426474 FO Mesačná 10
945 01 Komárno
1 1
796. Gonda, Martin 75863167 FO Čordáková 8
040 11 Košice - Západ
3 1
797. Bohinská, Alžbeta 19392988 FO Šulianske jazero 499
930 31 Bodíky
4 1
798. BAD IDEA, o.z. 45782415 PO_NE Orgovánová 3413/2
945 01 Komárno
2 1
799. Obec Margecany 00329347 PO_NE Obchodná 7
055 01 Margecany
1 1
800. TRIZMA 46035931 PO Židovská 299/21
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
801. Michalová, Tereza 50524771 FO Pod rovnicami 13
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 1
802. Združenie animačný ateliér detí a mládeže 42129117 PO_NE Vrakúnska 29
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 1
803. SEMTAM, s.r.o. 35833939 PO Rovníková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
2 1
804. Šebesta, Juraj 51821322 FO Kováčska 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
805. IFFTT, o.z. 50222066 PO_NE M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
1 1
806. Daniel Ondruš 40 963 250 SZCO Hanulova 9
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
807. Dlhý, široký a bystrozraký 42317339 PO_NE M.Rázusa 1751/44
960 01 Zvolen
2 1
808. Gruska, Viliam 13999524 FO Jurigovo namestie 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
809. Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 PO_NE Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
1 1
810. Povykom 42372631 PO_NE Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 1
811. Hraník, Jakub 15588283 FO Na Hrebienku 4894/19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
812. Štumpf, Dávid 87119258 FO Práce 6/7
945 01 Komárno
1 1
813. Horňák, Michal 43159146 FO Macharova 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
814. Mesto Púchov 00317748 PO_NE Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
2 1
815. Homo Felix o. z. 42264847 PO_NE Obrancov mieru 100/100
969 01 Banská Štiavnica
1 1
816. NO CAP s.r.o. 54779511 PO Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava - Nové Mesto
2 1
817. Aliancia žien Slovenska 30809177 PO_NE Nabělkova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
818. Mihalčínová, Anna 29224389 FO Fibichova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
819. Filmaari s.r.o. 52218571 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
820. Moučka, Marek 84522788 FO Magurská 2
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
821. Peter Bielik 32216432 SZCO Námestie hraničiarov 16
851 03 Bratislava - Petržalka
1 1
822. ARTillery, s.r.o 35881470 PO Belinskeho 20
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
823. Allexim s.r.o. 36813516 PO Palisády 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 1
824. Urban, Marek 66384712 FO J. Murgaša 700/8
971 01 Prievidza
1 1
825. Bandiková, Andrea 45767815 FO Družstevná, 8
036 01 Martin
2 1
826. AQUA H 32054432 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
827. Čobejová, Michaela 89632628 FO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
3 1
828. Divadlo Pôtoň, n.o. 37971361 PO_NE 358
935 03 Bátovce
1 1
829. Rankov, Pavel 73451866 FO Nám. sv. Františka 18
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
830. Remeňová, Viera 16995915 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
831. Bolješik, Richard 47889241 FO Drotárska cesta 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 1
832. KOLOTOČE s.r.o. 47218495 PO Nám.Š.Moysesa č.4
974 01 Banská Bystrica
2 1
833. IN FILM Bratislava s.r.o. 55110975 PO Pernek 346
900 53 Pernek
6 1
834. Mestské kultúrne stredisko 00352179 PO_NE Starý trh č.46
060 01 Kežmarok
2 1
835. Mesto Myjava 00309745 PO_NE M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava
1 1
836. Art Park, s.r.o. 48291749 PO Pavlovová 11
821 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
837. VINŢAFILMS s.r.o. 54707960 PO Brezová 2004/14
953 01 Zlaté Moravce
2 1
838. Madejova, Martina 47522692 FO Palkovičova 18
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
839. Sevastyanov, Anastasia 57855934 FO Stančeka 1280/9
971 01 Prievidza
1 1
840. Balcar, Peter 49939797 FO Šoltésovej 2681/22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
841. Fornay, Mira 76257641 FO 29.augusta 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
842. KODRETA furniture s.r.o. 36005908 PO Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
843. Smejkal, Pavel 61548171 FO Uherova 8
040 11 Košice - Západ
3 1
844. Hošková, Michaela 64857395 FO Palkovičova 2O8/2B
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
845. Jeleneková Michaela 37420241 SZCO F.Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
1 1
846. Černeková, Lucia 55171287 FO Bernolákova 2082
955 01 Topoľčany
6 1
847. DDP s.r.o. 46728970 PO Jaselská 2389/2
960 01 Zvolen
2 1
848. Kasanický, Filip 39532919 FO Liptovská 2113/17
034 01 Ružomberok
1 1
849. Glasnerová, Magdaléna 48767637 FO Homolova 27
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
850. Pavlovičová, Eva 65282777 FO Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
851. Spolok PAMODAJ 42391491 PO_NE B.Němcovej 4035/2
036 01 Martin
1 1
852. Zuzana Burianová 45370800 SZCO Andreja Kmeťa 305/40
010 01 Žilina
1 1
853. Atarax spol. s r.o. 31689647 PO Puškinova 2
040 01 Košice - Staré Mesto
12 1
854. Motte s.r.o. 45419965 PO Trebuľa 1741/17
962 31 Sliač
7 1
855. Farkašová, Katarína 82153232 FO Nábělková 2
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
856. Meressa Rusnokova, Daniela 65462256 FO Pankúchova 3
851 04 Bratislava - Petržalka
1 1
857. Fullframe s.r.o. 46999337 PO Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 1
858. Krištof, Martin 58637234 FO sv. Bystríka 3
010 08 Žilina
1 1
859. Zabloudil, René 13123738 FO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
4 1
860. Moncoľová, Ivana 64118327 FO Nám. SNP 14
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
861. Mokrá, Michaela 13593165 FO 29.augusta 4
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
862. Karol Trnka - KartA 32110465 SZCO Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
3 1
863. GENTA FILM 35917181 PO Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava - Ružinov
5 1
864. Voices 37925156 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
865. Obec Blatnica 00316571 PO_NE Blatnica 1, 1
038 15 Blatnica
2 1
866. Meliš, Tibor 85895322 FO Mierové námestie 93/26
019 01 Ilava
1 1
867. Šulák, Róbert 86849255 FO Trnavská 22.
902 01 Pezinok
1 1
868. WHAT IF Films 53248937 PO Štítová 745/6
841 10 Bratislava - Devín
5 1
869. Matrka, Simon 55579713 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
870. Worst Films, s.r.o. 53473116 PO Slnečnicová 4
945 04 Komárno
1 1
871. J.A.M. FILM 1999, s.r.o. 35766549 PO Fedákova 22
841 02 Bratislava - Dúbravka
5 1
872. Kučíková, Kamila 79893229 FO Björnsonova 3039/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
873. Môťovská, Mária 05788803 FO Nejedlého 11
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
874. Trančík, Dušan 63881839 FO Mateja Bela 8
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
875. DIGITRIXX, s.r.o. 36727806 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
876. Vodráška, Igor 63175583 FO Hlavná 25
981 01 Hnúšťa
3 1
877. Slovenská filharmónia 00164704 PO_NE Medená 3
816 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
878. Valentová, Oľga 82292281 FO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
879. Lesná, Ľubica 29342448 FO Tvarožková 1385/10
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
880. Luther&Partner s.r.o. 36701335 PO Flöglova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
881. Chovanec, Lenka 78214168 FO Mýtna 33
902 01 Pezinok
1 1
882. Slobodná kultúra s.r.o. 54034370 PO Volgogradská 11065/20
080 01 Prešov
1 1
883. Laučíková, Ivana 11242474 FO Borbisova 990/33
031 01 Liptovský Mikuláš
1 1
884. P-MAT, n.o. 31820832 PO_NE Ambroseho 2
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
885. Túlavé kino 52126200 PO_NE Ignáca Gešaja 25
900 28 Zálesie
2 1
886. Mesto Turčianske Teplice 00317004 PO_NE Partizánska 413/1
039 01 Turčianske Teplice
1 1
887. Boris Šima szčo 43442081 SZCO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
888. Bari, Dominik 95877817 FO Golianova 16
040 18 Košice - Krásna
1 1
889. Pázman, Marcel 38258612 FO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
3 1
890. Trokšiarová, Veronika 37153594 FO ČSA 223/81
967 01 Kremnica
1 1
891. Sebik.tv s.r.o. 45505683 PO Jelačičova 22
821 08 Bratislava - Ružinov
5 1
892. Šveda, Róbert 76457753 FO Šancová 48
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
893. Golecová, Zlata 19934258 FO Přerovská 8
085 01 Bardejov
1 1
894. Alexandra, Gojdičová 32562418 FO Korytnická 6
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 1
895. Life o.z. 36070106 PO_NE Hrobáková 24
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
896. Trnka, n.o. 45737037 PO_NE Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
4 1
897. Ťapák, Marek 42828729 FO Buková 573
900 42 Miloslavov
2 1
898. FARBYKA, s.r.o. 35831901 PO Dunajská 58
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 1
899. Šulík, Marek 48288739 FO č.d.358
900 85 Vištuk
1 1
900. FRESH FABRIK, s.r.o. 46853812 PO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
901. EuroCinema BB s.r.o. 36726265 PO T.Vansovej 2333/28
960 01 Zvolen
1 1
902. Palonder, František 91848396 FO Znievska 10
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
903. Agentúra SIGNUM s.r.o. 35732598 PO Kĺzavá 11
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
904. Bobčík, Ivan 47458354 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
1 1
905. Trizmová, Miroslava 73655236 FO Štefánikova 21
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
906. Popovičová, Alexandra 57735141 FO sokolikova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
907. Gašparík, Peter 47698141 FO Pri Hrubej lúke 25
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 1
908. Roller, Tomáš 38758116 FO Dobrovičova 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
909. Balážová, Soňa 47579514 FO P.O.Hviezdoslava 85/12-28
018 51 Nová Dubnica
2 1
910. Piknik Service s.r.o. 52059545 PO Rača 10171
831 01 Bratislava - Rača
10 1
911. Nemčeková, Barbora 53453522 FO Dlhá 60
949 01 Nitra
1 1
912. ANIMFILM, s.r.o. 44100817 PO Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 1
913. Elšík, Jozef 71264979 FO L. Svobodu 2166/13
909 01 Skalica
1 1
914. Pašš, Patrik 84349993 FO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
1 1
915. Šulík, Juraj 42845386 FO Daxnerova 8
010 01 Žilina
2 1
916. Mesto Poprad 00326470 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
1 1
917. Urc, Rudolf 29535458 FO Ondavská 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
918. Halamová, Terézia 57263555 FO Kultúrna 16
949 01 Nitra
1 1
919. Matrka, Šimon 88671559 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
920. Engler, Igor 59423281 FO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
5 1
921. Stadtrucker, Ivan 66242445 FO Čs. parašutistov 21
831 03 Bratislava - Nové Mesto
3 1
922. Artactive j.s.a. 52377261 PO Drotárska cesta 21/A
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 1
923. Sliepková, Barbora 22215415 FO Smrečianska 45
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 1
924. SPI International Czech Rep. and Slovakia s.r.o. 35803797 PO Haburská 35
821 01 Bratislava - Ružinov
1 1
925. Magat, Peter 33917457 FO Sulekova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
926. Starinská Kacarová, Diana 73289753 FO Legionárska 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
927. Vydavateľstvo Absynt s.r.o. 50378619 PO Moyzesova 925/53
010 01 Žilina
1 1
928. Juračka, Pavol 34697233 FO Hany Meličkovej 4
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
929. Lacková, Viera 00000021 FO Okružná 1880/21
972 51 Handlová
1 1
930. Mesto Modra 00304956 PO_NE Dukelská 38
900 01 Modra
2 1
931. za! amfiteáter 42308518 PO_NE Mládežnícka 3457/39
974 04 Banská Bystrica
2 1
932. Zum Zum production, s.r.o. 46789243 PO Pod rovnicami 49
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 1
933. Továreň 5/7/11, s.r.o 36821845 PO Medená 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
934. Gombiková, Jana 75732428 FO Hodžova 11
911 01 Trenčín
1 1
935. Kultúrne a spoločenské stredisko 00145254 PO_NE Jašíkova 179
023 54 Turzovka
1 1
936. Mestská časť Bratislava-Lamač 00603414 PO_NE Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava - Lamač
1 1
937. Bródy, Henrich 93727275 FO Ružova dolina 20
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
938. Inštitút Pontón 55352758 PO_NE Ukrajinská 1671/4
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
939. Nota Media s. r. o. 44473397 PO Veternicová 27
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
940. Fabian, Roman 41121965 FO Svätoplukova 1467/30
020 01 Púchov
1 1
941. Laxton s.r.o. 46394486 PO Západný rad 37
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
942. Jeleneková, Agata 68478375 FO Vlčkova 35
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
943. Král, Vladimír 37699823 FO Doľany 90
900 88 Doľany
1 1
944. Holubník 45782016 PO_NE Sienkiewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
945. Oniščenko, Juraj 29248453 FO Kmeťovo námestie 1
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
946. doc.Darina Smržová - EDIT STUDIO 40963756 SZCO Donnerova 17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
947. FilmStar s.r.o. 45871159 PO Haburská 29
821 01 Bratislava - Ružinov
2 1
948. Nemčeková, Jana 91747393 FO Gúgska 25
940 01 Nové Zámky
5 1
949. Muránska, Ľubica 57746553 FO Ľubľanská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
950. PEGART s.r.o. 44011644 PO Pribišova 6
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
951. Kratochvíl, Jakub 17213166 FO Šoltésovej 32
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
952. The Factory 52458679 PO Jedlíkova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
953. Maletzová, Soňa 62784291 FO Stefana Kralika 1/A
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
2 1
954. Mgr. Tomáš Pašteka - DETAIL 32195028 SZCO Kovácsova 22
851 10 Bratislava - Rusovce
1 1
955. KINO ÚSVIT BETLIAR 53167970 PO_NE Pokroku 314
049 21 Betliar
3 1
956. Kolsa Films SK 53549899 PO Záhradnícka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
957. ekran s.r.o. 44550880 PO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
958. Hoppanová, Anastasia 89436744 FO Západný rad 11
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 1
959. Piško, Rastislav 74966442 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
960. Oľga Marošová - OLI 34998730 SZCO Donska 20
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 1
961. petit-grand 36696901 PO M. Sch. Trnavského 18
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
962. PJF s.r.o. 46424792 PO Športová 2886/82
926 01 Sereď
2 1
963. Mesto Snina 00323560 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
1 1
964. Rihák, Daniel 19195341 FO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
3 1
965. Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM 40969983 SZCO Hany Meličkovej 2989/14
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
966. VIA IURIS - Centrum pre práva občana 00631213 PO_NE Radničné námestie 9
902 01 Pezinok
1 1
967. Oto Vojtičko OTTO-QUELLE 30647649 SZCO Hlavné námestie 76
060 01 Abrahámovce
1 1
968. Obertová, Veronika 57881254 FO A.Hlinku 115
921 01 Piešťany
1 1
969. Suchý, Michal (Mišo) 99447549 FO Francisciho 9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
970. Žgančíková, Marcela 44592221 FO Kostolná 29
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
1 1
971. Šifra, Miroslav 36148627 FO Na Kapustnice, 33/7
059 17 Vernár
2 1
972. Bosák, Julián 14593791 FO Ždiarska 4
040 12 Košice - Nad jazerom
1 1
973. Slovenský dokumentárny film, občianske združenie. 42261520 PO_NE Muškátová 34
821 01 Bratislava - Ružinov
3 1
974. Mirakl 50024701 PO_NE Martina Rázusa 9
071 01 Michalovce
2 1
975. rEhit s.r.o. 36504246 PO Hlavne námestie 76
060 01 Kežmarok
2 1
976. Obec Smolenice 00312983 PO_NE SNP 52
919 04 Smolenice
1 1
977. Bučková, Jana 53291167 FO Pod Hájom 6, Nitra
949 11 Nitra
1 1
978. Kristóf, György 71245799 FO Pasterurovo námestie 5
040 01 Košice - Juh
7 1
979. ARCHA production s.r.o. 53246039 PO Zadunajská cesta 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
980. Návrat 31746209 PO_NE Šancová 42
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
981. PIXLA produktion s.r.o. 48084069 PO Plavecký Štvrtok 511
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
982. Diviak, Filip 27177491 FO Podkerepušky 650/24
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 1
983. Clontz, Naďa 53848398 FO Holubyho 351/25
916 01 Stará Turá
1 1
984. JandL, marketing a reklama, s.r.o. 31356036 PO Štefánikova 6
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
985. Mgr.art Katarína Kerekesová - OD PLOTNY 40051463 SZCO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
986. Mosnák, Fedor 93981454 FO Muskátová 40
821 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
987. Mesto Zlaté Moravce 00308676 PO_NE 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
1 1
988. Sujová, Ivana 93846255 FO Pieninská 21
974 11 Banská Bystrica
1 1
989. Filmmar, s.r.o. 35842270 PO Jakubovo námestie 3
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 1
990. Gyárfáš, František 47626925 FO Palisády 32
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
991. STRUKTURA, s.r.o. 44828993 PO Karloveská 5
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
992. Králiková Hashimoto, Lena 37853439 FO Beniakova 5/A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
993. Brnušáková, Mária 21517781 FO Sibírska 45
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 1
994. Žilinčárová, Kristína 21433571 FO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 1
995. KUUL.TV, s.r.o. 36287890 PO Liptovská 31
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
996. Kollár, Jozef 19144697 FO Ľudovíta Fullu 9
841 05 Bratislava - Devín
1 1
997. DARKROOM s.r.o. 44853262 PO Brečtanová 1
833 14 Bratislava - Nové Mesto
1 1
998. Minár, Peter 44859272 FO Jozefská 1
921 01 Piešťany
1 1
999. Kerekes, Peter 83397987 FO Vištuk 277
900 85 Vištuk
2 1
1000. Roško, Peter 61458916 FO Wolkrova 39
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
1001. uuu, s.r.o. 46642561 PO Vodná 941/6
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
1002. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry 17328501 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1003. Neveďal, Peter 17265191 FO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
1004. Timčák, Jozef 55222178 FO Studenohorská 15
841 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
1005. Streamline, s.r.o. 35696745 PO Na kaštieli 8
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 2
1006. Mgr. Vladimír Štric - FILM 2000 36924199 SZCO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 2
1007. Tonada, s.r.o. 45263523 PO Rajtáková 1450/19
841 03 Bratislava - Lamač
8 2
1008. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve 31916503 PO_NE Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
3 2
1009. Memory film s.r.o. 47166347 PO TATRANSKÁ 96
974 11 Banská Bystrica
5 2
1010. NOTES Production, s.r.o. 35917873 PO Karadzicova 39
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 2
1011. budinsky, peter 69158476 FO wolkrova 25
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
1012. Felix, Adam 58134488 FO Jána Galbavého 3
949 01 Nitra
2 2
1013. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti 00358657 PO_NE Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
3 2
1014. M@M o.z. 42062969 PO_NE M.R. Štefánika 54
036 01 Martin
5 2
1015. Biograf, literatúra, fotografia, o.z. 42355966 PO_NE Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1016. Filmový klub 23 Dolný Kubín 37910361 PO_NE Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín
2 2
1017. Arolla film, s.r.o 44998988 PO Komenského 501/18
033 01 Liptovský Hrádok
8 2
1018. Kadlečík, Pavol 84761847 FO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
1019. kaleidoscope s.r.o. 50178709 PO Špitálska 2214/20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 2
1020. Snopek, Martin 63234721 FO Prostredná 9
902 01 Svätý Jur
2 2
1021. Svjetski films s.r.o. 54058082 PO Koháryho ulica 904/4
931 04 Levice
4 2
1022. Spoločnosť a film 42108870 PO_NE Muránska 8
040 01 Košice - Staré Mesto
3 2
1023. Kino PO s.r.o. 53877187 PO Grobská 11C
900 27 Bernolákovo
3 2
1024. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o. 37924818 PO_NE Tupolevova 18
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
1025. Krupa, Tomas 58186838 FO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
3 2
1026. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 53740408 PO_NE Hlavná 1
917 71 Trnava
2 2
1027. Umelecký súbor Lúčnica 00164828 PO_NE Štúrova 6
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1028. NINJA film s.r.o. 53107004 PO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
10 2
1029. studio LUX, s.r.o. 35822350 PO Kapitulská 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 2
1030. Kalinová, Andrea 83185672 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1031. KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. 51063778 PO_NE Schillerova 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1032. I.N.P. s.r.o. 35819634 PO Jamnického 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
12 2
1033. Mesto Lučenec 00316181 PO_NE Novohradská 1
984 01 Lučenec
2 2
1034. WildMedia, s. r. o. 54318581 PO Mramorová 1
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 2
1035. Škop, Marko 35499963 FO Páričkova 1094/11
821 08 Bratislava - Ružinov
2 2
1036. Pašš, Patrik 45148344 FO Sladkovicova 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1037. LAVAS 42023165 PO_NE Mostová 231
958 04 Partizánske
6 2
1038. Mesto Spišská Nová Ves 00329614 PO_NE Radničné námestie č. 7
052 70 Spišská Nová Ves
2 2
1039. Oľhová, Mária 18116194 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
2 2
1040. filmotras s.r.o. 46713379 PO Vištuk 358
900 85 Vištuk
3 2
1041. PHOENIX FILM s.r.o. 47690844 PO Cez vody 13/19 - Bodice
031 01 Liptovský Mikuláš
3 2
1042. METAFORUM 51911523 PO_NE Špitálska 45
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1043. Mesto Svidník 00331023 PO_NE Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidník
5 2
1044. VIAFILM, s.r.o. 43796176 PO Na Vŕšku 10
811 01 Bratislava - Staré Mesto
8 2
1045. Tirpáková, Ivana 51203979 FO Budatínska 3063/67
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
1046. Rampáček, Róbert 95859752 FO Vodná 6
040 01 Košice - Sever
2 2
1047. Kováčik, Peter 44451787 FO Na stebničku 533/17
086 33 Zborov
4 2
1048. Imrich Nagy-BODVA STUDIO 32698151 SZCO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
5 2
1049. Michalovič, Peter 11628144 FO Blagoevova 22
851 04 Bratislava - Petržalka
2 2
1050. Raketa s.r.o. 50971883 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
10 2
1051. Mesto Brezno 00313319 PO_NE Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
2 2
1052. UN FILM, s.r.o. 35873701 PO Drotárska 29
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1053. Lapšanská, Kristína 98573245 FO Francisciho 14
054 01 Levoča
3 2
1054. DOM KULTÚRY V ČADCI 37798740 PO_NE Matičné námestie č. 1434/11
022 01 Čadca
4 2
1055. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves 00352454 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
4 2
1056. NAPIONIERI s. r. o. 45932018 PO Tatranská 51
974 11 Banská Bystrica
6 2
1057. Totiková, Adriana 76856915 FO Gaštanová 79
066 01 Humenné
2 2
1058. Danay, Tomáš 11554364 FO Vavilovova 20
851 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1059. AM:PM, s.r.o. 35854944 PO Romanova 33
85102 Bratislava - Petržalka
13 2
1060. Fluidum Film s.r.o 46827978 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
10 2
1061. Gregušová, Veronika 19346117 FO Vajanského nábrežie 19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1062. Dobrovoda, Denis 17669156 FO Záhradnícka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
3 2
1063. Top kreativ, spol.s.r.o. 46161732 PO Hliny 1411/3
017 01 Považská Bystrica
3 2
1064. Mihalyiová, Michaela 31629129 FO Moskovská 4
071 01 Michalovce
2 2
1065. Peter Hledík Barok film 17390818 SZCO Gogolova 27
914 51 Trenčianske Teplice
5 2
1066. Slovenská produkčná, a.s. 35843624 PO Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 2
1067. Ars Nova - združenie 31806651 PO_NE Lovinského 18
811 02 Bratislava - Staré Mesto
7 2
1068. mee, s.r.o. 46345001 PO Olivová 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
5 2
1069. Csudai, Viktor 21852314 FO Na križovatkách 39
821 04 Bratislava - Ružinov
2 2
1070. Ing. arch. Juraj Krumpolec 35332662 SZCO Jelšová 3
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 2
1071. FREE COOL IN s.r.o 35916991 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
4 2
1072. Cicha, Eduard 35192481 FO Fajnorovo nábrežie 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1073. positive film, s. r. o. 46076158 PO Konventná 19
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1074. Dzurindova, Zuzana 84256537 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1075. KINOX.SK s.r.o. 46287531 PO Hviezdoslavova 46
900 31 Stupava
4 2
1076. Kolenčík, Andrej 19867683 FO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
4 2
1077. SANDBERG Film s.r.o. 45322180 PO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
4 2
1078. Farba, Andrej 32481556 FO Vígľašská 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 2
1079. Niňaj, Jaroslav 45989669 FO Magurská 8
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 2
1080. Mesto Žiar nad Hronom 00321125 PO_NE Š.Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
3 2
1081. Stalker Production 47197315 PO Jiskrova 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
4 2
1082. Staviarsky, Víťazoslav 22657275 FO Javorinská 25
080 01 Prešov
5 2
1083. Anzio s.r.o. 47240539 PO Mliekárenská 9
821 09 Bratislava - Ružinov
2 2
1084. BRATISLAVA FILM ACADEMY 50821628 PO_NE Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 2
1085. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 17323649 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1086. Pokorný, Peter 14673247 FO Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1087. Mesto Stropkov 00331007 PO_NE Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
2 2
1088. Pressburg Partners Production s.r.o. 53518501 PO školská 2743/3
946 03 Kolárovo
3 2
1089. Crazy Company s.r.o. 47539241 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1090. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO 41473272 SZCO Agátová 1097/3
900 23 Viničné
4 2
1091. Hnát, Martin 50095595 FO SNP 25
066 01 Humenné
3 2
1092. BLUE FACES s.r.o. 45354642 PO Hviezdoslavova 53
018 63 Ladce
2 2
1093. Blaško, Michal 14747724 FO Bartóková 1
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1094. Znášiková, Jana 43337546 FO Haanova 41
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
1095. Lehotsky Film s.r.o. 47354496 PO Líščie údolie 12
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 2
1096. Langerová, Viera 15296119 FO Okružná 772/70
058 02 Poprad
2 2
1097. Bobocká, Michaela 92553765 FO Očkov 123
916 22 Očkov
2 2
1098. Gažová, Gabriela 24181233 FO Južná 15
934 01 Levice
4 2
1099. Mančuška, Ján 89383516 FO Moyzesova 31
900 28 Ivanka pri Dunaji
3 2
1100. Mesto Michalovce 00325490 PO_NE Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
2 2
1101. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 PO Bratislavská 1/A
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 2
1102. CineVision, s.r.o. 50626272 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Staré Mesto
8 2
1103. Grusková, Anna 11585846 FO Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1104. BeOnMind s.r.o. 45637440 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
5 2
1105. Límová, Zuzana 54875621 FO Halalovka 64
911 08 Trenčín
2 2
1106. Mediapulz s.r.o. 36615153 PO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1107. Mesto Malacky 00304913 PO_NE Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky
2 2
1108. PERMANENT PRODUCTION s.r.o. 47483971 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 2
1109. Holubova, Dorota 85298482 FO Sieniewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1110. Mesto Partizánske 00310905 PO_NE Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske
2 2
1111. Hučková, Valentína 76692856 FO Jasikova 18
821 03 Bratislava - Ružinov
4 2
1112. Medvecký, Jakub 91127174 FO Trenčianska 27
821 09 Bratislava - Ružinov
3 2
1113. Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 PO_NE Balkánska 31
853 08 Bratislava - Rusovce
2 2
1114. Občianske združenie Supertrieda 42138604 PO_NE Heydukova 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 2
1115. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM 41330145 SZCO č.d. 558
900 67 Láb
4 2
1116. DESANT 48273635 PO Topoľová 3650/17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 2
1117. Monsters films s.r.o. 52793338 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
4 2
1118. Spevák, Jakub 44511134 FO Ortútska cesta 189
974 05 Malachov
2 2
1119. Kozuch, Joanna 68642531 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
1120. Crooked Peak Production, s.r.o. 45485666 PO Vajanského 128/5
053 61 Spišské Vlachy
10 2
1121. All4films s.r.o. 47604077 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
9 2
1122. Cinedu o.z. 51201160 PO_NE Nová Bošáca 335
913 08 Nová Bošáca
3 2
1123. Chudy, Richard 51958970 FO Okrúhla 44
920 03 Hlohovec
3 2
1124. Frame film SK, s.r.o. 53663730 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
7 2
1125. Ditte, Lucia 63313982 FO Benediktiho 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 2
1126. AVI Studio,s.r.o. 35695463 PO Na vyhliadke 22
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
7 2
1127. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435 PO_NE Karpatská 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
4 2
1128. Mesto Kežmarok 00326283 PO_NE Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
3 2
1129. Kolejáková, Veronika 45916126 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1130. Baláž, Michal 64325737 FO Krajinská cesta 70
900 21 Svätý Jur
3 2
1131. Ridzoňová Ferenčuhová, Mária 89573494 FO Včelárska 15
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
1132. Mgr.art Mária Staviarska 75041719 SZCO Lomnická 2
080 05 Prešov
2 2
1133. Martin Tokár 44702248 SZCO Vinné 36
072 31 Vinné
2 2
1134. Krasnohorsky, Juraj 66868391 FO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1135. CinePunkt s.r.o. 54031176 PO Trieda SNP 61
040 11 Košice - Západ
2 2
1136. Lavrik, Silvester 78819393 FO Hronského 1327
957 04 Bánovce nad Bebravou
4 2
1137. DRYEYE Film s. r. o. 53694511 PO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
7 2
1138. FLY UNITED 37902041 PO_NE Levočská 2
010 08 Žilina
4 2
1139. Publikum.sk 42160049 PO_NE Hospodárska 93
917 01 Trnava
4 2
1140. PULZAR experimental film&video s.r.o. 36840874 PO Znievska 11
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
1141. Dudková, Janka 15824521 FO Vlčie hrdlo 5
821 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
1142. Valentko, Roman 13549884 FO Dúbravka 5818
841 01 Bratislava - Dúbravka
3 2
1143. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 PO_NE Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
2 2
1144. FOUR spol. s r.o. 35722657 PO Liptovská 5
821 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
1145. Čermáková, Alena 67661423 FO Uránová 11
821 02 Bratislava - Ružinov
2 2
1146. Banyák, Jozef 41158136 FO Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
1147. Šima, Boris 76187566 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 3
1148. FANTOMAS PRODUCTION 44724349 PO Špitálska 57
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 3
1149. Gregorčok, Andrej 66164676 FO Mamateyova 1584/3
851 04 Bratislava - Petržalka
3 3
1150. Kalužáková, Veronika 64394189 FO Nám. Hraničiarov 27
851 03 Bratislava - Petržalka
3 3
1151. TATRAFILM spol. s r.o. 31338925 PO Vajnorská 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 3
1152. Ľubomír Beňo P.ART 17769311 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
3 3
1153. Bučka, Jana 82835944 FO Za sokolovňou 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 3
1154. Piussi, Zuzana 36571951 FO Kuzmányho 12
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
1155. Palúch, Martin 71564355 FO Beskydská 3
974 01 Banská Bystrica
3 3
1156. Sardinka Production s.r.o. 47195673 PO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
14 3
1157. Krištúfek, Peter 67849177 FO Jeséniova 28
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 3
1158. HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 35865148 PO Kollárovo námestie 19
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 3
1159. ARTREAL, s.r.o. 31379184 PO Prídavkova 27
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 3
1160. Ové Pictures, s.r.o. 45711950 PO A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany
3 3
1161. Ďuriš, Roman 51922586 FO Lermontovova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 3
1162. Kušnieriková, Lena 67579356 FO Trenčianska 27
821 09 Bratislava - Ružinov
3 3
1163. Rudolf Biermann 41532287 SZCO Pernek 346
900 53 Pernek
15 3
1164. MARLEN Media Group s.r.o. 45860289 PO Berehovská 2168/1
075 01 Trebišov
10 3
1165. Križková, Eva 72972954 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Rača
5 3
1166. Admiral Films, s.r.o. 48070441 PO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
9 3
1167. M.O.M.ent production s.r.o. 36723738 PO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
15 3
1168. KADMEDIA s.r.o. 44112840 PO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
8 3
1169. DogDocs 42148260 PO_NE Bratislavská 415/15
010 01 Žilina
13 3
1170. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 42208033 PO_NE Námestie A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce
5 3
1171. ANGRY TIGER s.r.o. 51672294 PO Fraňa Kráľa 31
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 3
1172. Nadácia City TV 35506849 PO_NE Jesenského 12
040 01 Košice - Staré Mesto
8 3
1173. DAFilms Slovensko 53033531 PO_NE Račianska 1575/78,
831 02 Bratislava - Nové Mesto
6 3
1174. Almostar s.r.o. 46340599 PO Štvrť SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice
7 3
1175. Polygon Production s.r.o. 35780690 PO Mliekárenská 8
821 09 Bratislava - Ružinov
4 3
1176. Lasicová, Hana 58794399 FO Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 3
1177. 0000 s.r.o. 54805767 PO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
3 3
1178. Vertigo Distribution 52121143 PO Ul. gen. Klapku 68/43
945 01 Komárno
7 3
1179. RECORD, s.r.o. 36648973 PO Ružová 1360/42
96001 Zvolen
17 3
1180. MAO production s.r.o. 35910704 PO Tematínska 2
851 05 Bratislava - Petržalka
8 3
1181. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o. 31326757 PO Lazaretská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
11 3
1182. CULTFILM s.r.o. 36782084 PO Bartoškova 8
831 04 Bratislava - Nové Mesto
7 3
1183. WANTED, spol. s r.o. 31374174 PO Vansovej 3
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 3
1184. Ideas Film, s.r.o. 35821078 PO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 3
1185. Gašparík, Peter 53593459 FO Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 3
1186. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 36728683 PO Nám. Ľ. Štúra 2357/2
955 01 Topoľčany
3 3
1187. Mestské kultúrne stredisko 00059404 PO_NE Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
3 3
1188. Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO 44919573 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 3
1189. Vženteková, Eva 59761962 FO Južná 11
921 01 Piešťany
5 3
1190. Filmodrom 42299331 PO_NE 1. maja 2
969 01 Banská Štiavnica
6 3
1191. Mesto Hlohovec 00312509 PO_NE M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
3 3
1192. gotthardt film, s.r.o. 46073078 PO 29.januára 649/29
059 38 Štrba
5 3
1193. Valentková, Katarína 19361461 FO Studenohorská 17
841 03 Bratislava - Lamač
3 3
1194. Sotník, Matej 19677994 FO A. Nográdyho 576/22
960 01 Zvolen
4 3
1195. Pinčíková, Mária 62796874 FO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
6 3
1196. Nezisková organizácia FIFFBA 42166551 PO_NE Bratislavská 57
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
4 3
1197. MM Film s.r.o. 36680168 PO Poľná 17
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
1198. Boroš, Rastislav 68177715 FO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
4 3
1199. OZ Adrenalín 42412501 PO_NE Myjavská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 3
1200. plutoon s.r.o. 47412241 PO Račianska 88 B
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
1201. Nový film 42105404 PO_NE Škultétyho 28
080 01 Prešov
8 3
1202. Staviarska, Mgr.art. Mária 23816775 FO Sabinovská, 241/9
083 01 Jakubovany
3 3
1203. Mesto Trenčianske Teplice 00312088 PO_NE M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
4 3
1204. Filmarium s.r.o. 44453744 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 3
1205. FILM 2000, s.r.o. 46001174 PO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
4 3
1206. Kuhn, Teodor 46779226 FO Sinokvetná 25
821 05 Bratislava - Ružinov
4 3
1207. Trik film s.r.o. 47608200 PO Prostredná 9
900 21 Svätý Jur
4 3
1208. Slovak Motion Picture s.r.o. 46588485 PO Sabinovská 12
821 02 Bratislava - Ružinov
12 3
1209. Mestské kultúrne centrum Hlohovec 00182877 PO_NE Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec
3 3
1210. Hrínová, Barbora 32113151 FO H. Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 3
1211. Ivan Popovič - MY STUDIO 32172567 SZCO Púpavová 26
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 3
1212. LV Production, s.r.o. 44819749 PO Veľkolúcka 1226/53
962 31 Veľká Lúka
9 3
1213. Studio Bororo s.r.o. 52667120 PO Baničova 3395/18
010 15 Žilina
6 3
1214. Euforion – kultúrno voľnočasové fórum 31815308 PO_NE Černyševského 21
851 01 Bratislava - Petržalka
6 3
1215. ResArtis o.z. 42240832 PO_NE Hlinkova 30
040 01 Košice - Sever
8 3
1216. Petit Press, a.s. 35790253 PO Lazaretská 12
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
1217. Mazl s.r.o. 36705799 PO Haydnova 21
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
1218. Pamäť národa 42175267 PO_NE Romanova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
10 3
1219. Tomková, Katarína 47755713 FO Šrobárova 19
979 01 Rimavská Sobota
4 3
1220. Čenkovej deti 42176379 PO_NE Vtáčnik 1
83101 Bratislava - Nové Mesto
10 3
1221. sarkany s.r.o. 46953795 PO Záhumnie 401/20
906 31 Sološnica
6 3
1222. Danubestory o.z. 42290791 PO_NE Dechtice 507
919 53 Dechtice
18 3
1223. producer, s. r. o. 44441134 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 3
1224. Hanulák, Lukáš 77288639 FO Suché miesto 36
900 25 Chorvátsky Grob
5 3
1225. Petráňová, Miriam 85596645 FO Pražská 13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 3
1226. MIRAFILM s.r.o. 36729256 PO Pri Suchom Mlyne 72
811 04 Bratislava - Staré Mesto
7 4
1227. Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o. 36268071 PO Nám.M.R.Štefánika 560/4
907 14 Myjava
5 4
1228. Mesto Pezinok 00305022 PO_NE Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok
4 4
1229. Púchovská kultúra, s.r.o. 50648616 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
6 4
1230. ars_litera 30801273 PO_NE Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava - Staré Mesto
6 4
1231. 1115 42019648 PO_NE P. Križku 393/10
967 01 Kremnica
4 4
1232. DANAE Production s.r.o. 53327772 PO Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
14 4
1233. Mesto Bardejov 00321842 PO_NE Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
6 4
1234. Vlnová, Dorota 71448855 FO Svätoplukova 14
902 01 Pezinok
5 4
1235. OKNO obč.z. 36070858 PO_NE Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
10 4
1236. PSYCHÉ film, s.r.o. 36662151 PO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
8 4
1237. Krajňák, Matúš 41828968 FO Čergovská 20
080 01 Prešov
7 4
1238. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 36145203 PO_NE Ul. 17. Novembra 1258
022 01 Čadca
7 4
1239. GRIMALDI PRODUCTION s.r.o. 46972773 PO Šťastná 11
821 05 Bratislava - Ružinov
7 4
1240. filmsomnia s.r.o. 47968877 PO Hany Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
7 4
1241. Badač, Peter 43276024 FO Nám. SNP 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 4
1242. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie 31805604 PO_NE Františkánske nám. 7
811 01 Bratislava - Staré Mesto
7 4
1243. Smatana, Martin 76617163 FO Baničova 18
010 15 Žilina
5 4
1244. Slovenská asociácia producentov v audiovízii 36061182 PO_NE Grösslingova 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
6 4
1245. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o. 48146307 PO Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
7 4
1246. atelier.doc 31812406 PO_NE Galandova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 4
1247. Mišíková, Katarína 79877329 FO Pod Rovnicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
4 4
1248. Remo, Miroslav 40921999 FO Haanova 48
851 04 Bratislava - Staré Mesto
4 4
1249. Viktorín, Jakub 37226219 FO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 4
1250. Kašová, Lucia 33949873 FO Na Brezinách 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
7 4
1251. Divadlo Aréna 30777810 PO_NE Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava - Petržalka
6 4
1252. Dynamo Productions s.r.o. 48125521 PO Pasteurovo nám. 5
040 01 Košice - Juh
17 4
1253. Cinema City Slovakia s.r.o. 44066490 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
5 4
1254. peacemaker films s.r.o. 52445933 PO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 4
1255. Kuboš, Marek 96977322 FO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
4 4
1256. Raýman, Juraj 44975456 FO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 4
1257. Dom odborov Strojár, s.r.o. 31572596 PO Námestie S.H. Vajanského č. 2
036 01 Martin
5 4
1258. Hudec, Dušan 26936472 FO Justičná 5
811 07 Bratislava - Staré Mesto
5 4
1259. Ďurinová, Paulína 12766111 FO Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok
5 4
1260. ACAPU, s.r.o. 45418233 PO Leškova 7/A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 4
1261. Cakanyova, Viera 76617512 FO Šustekova 15
851 04 Bratislava - Petržalka
5 5
1262. Dom kultúry mesta Handlová 00516465 PO_NE Námestie baníkov č. 3
972 51 Handlová
8 5
1263. Mesto Hriňová 00319961 PO_NE Partizánska 1612
962 05 Hriňová
7 5
1264. Televízia Turiec, s.r.o. 31647308 PO Moskovská 1
036 01 Martin
7 5
1265. Cinetype, s.r.o. 35834161 PO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
14 5
1266. ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. 35710802 PO Hviezdoslavovo námestie 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
14 5
1267. Spectral s.r.o. 47845384 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
8 5
1268. KINEMATOGRAF, s.r.o. 46470786 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 5
1269. Hucíková, Ivana 94953154 FO Riazanská 14417/110A
831 02 Bratislava - Nové Mesto
9 5
1270. Leidenfrostová, Kristína 34326318 FO Ivana Bukovčana 28
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
7 5
1271. ARINAFILM s.r.o. 54548039 PO Dulovo nám. 4
821 08 Bratislava - Ružinov
11 5
1272. FILMOVÝ KLUB BYTČA 42064767 PO_NE Hlinkova 673
014 01 Bytča
6 5
1273. Sľúková, Martina 26885199 FO Pôtor 92
991 03 Pôtor
6 5
1274. FRAME FILM s.r.o 45468907 PO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
7 5
1275. Šlauka, Juraj 95172986 FO Marcheggská 55
900 31 Stupava
10 5
1276. Paprika Studios s.r.o. 50437500 PO Zochova 6-8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
7 5
1277. Festival Cinematik, o.z. 30856663 PO_NE Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
5 5
1278. Formats Pro Media s.r.o. 45531854 PO Púpavova 35
841 04 Bratislava - Karlova Ves
19 5
1279. S PRO ALFA SK, s.r.o. 36812315 PO Záhumenská 26
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
7 5
1280. Korec, Pavol 61329218 FO Groslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
9 5
1281. Známa firma s.r.o 47160829 PO Gajova 9
811 09 Bratislava - Staré Mesto
9 5
1282. Furia Film plus s.r.o. 45429383 PO Ivanska 3
900 28 Zálesie
17 5
1283. Media Voice 48414085 PO_NE Okružná 21/1
972 51 Handlová
6 5
1284. KINOPE s.r.o 52546551 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
6 5
1285. B PRODUCTION s.r.o. 52359581 PO Vysoká 2/B
811 06 Bratislava - Staré Mesto
16 5
1286. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 42080312 PO_NE Námestie Majstra Pavla 54
054 01 Levoča
7 6
1287. Mestské kultúrne a osvetové stredisko 42089697 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
7 6
1288. 500 42244919 PO_NE Textilná 4
040 12 Košice - Nad jazerom
13 6
1289. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota 00358649 PO_NE Nám. Š.M.Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
7 6
1290. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 00516988 PO_NE Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
7 6
1291. ART FILM, n.o. 37954512 PO_NE Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
6 6
1292. Žudro 31817548 PO_NE Dražická 20
841 01 Bratislava - Dúbravka
8 6
1293. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. 36220418 PO Hradné údolie 9A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
15 6
1294. Mestské kultúrne stredisko Senica 00514071 PO_NE Námestie oslobodenia 11/17
905 01 Senica
8 6
1295. Hanáková, Petra 19362652 FO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 6
1296. ilovefilm s.r.o. 35691859 PO Športová 121/7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 6
1297. Technické služby Brezno 00183067 PO_NE Rázusova 16
977 01 Brezno
7 6
1298. Mesto Krupina 00320056 PO_NE Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
9 6
1299. Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 PO_NE Rovniankova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
8 6
1300. Pop Up Films s.r.o. 53022556 PO Chorvátska 2703/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
9 7
1301. MAYA, spol. s r.o. 31362095 PO Čajakova 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
8 7
1302. FilmFrame, s.r.o. 35969598 PO Cernysevskeho 10
851 01 Bratislava - Petržalka
27 7
1303. Berezňáková, Barbora 16163965 FO Bernolákova 58
902 01 Pezinok
13 7
1304. LampART 37917358 PO_NE Karpatská 62
911 01 Trenčín
16 7
1305. Iniciatíva Inakosť 37995545 PO_NE Rajská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 7
1306. Mesto Trebišov 00331996 PO_NE M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
9 7
1307. Dušan Davidov-TITUS film 17097771 SZCO Buzulucká č.2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
18 7
1308. Mestské kultúrne centrum 37952005 PO_NE SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
8 7
1309. KINO INVEST s.r.o. 48235181 PO Námestie republiky 5994/32
984 01 Lučenec
10 7
1310. Kinema s.r.o. 36360414 PO Sliačska 1/D
831 02 Bratislava - Nové Mesto
8 7
1311. Človek v ohrození 31799311 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
8 7
1312. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 00062448 PO_NE Hasičská 25
943 01 Štúrovo
9 7
1313. Reminiscencie 48412015 PO_NE Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
13 7
1314. ART FILM FEST s.r.o. 48284254 PO Kukučínova 81/2
040 01 Košice - Juh
8 7
1315. escadra s.r.o. 46605355 PO Špitalska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
19 7
1316. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 30844096 PO_NE Vidlicová 1849/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
8 7
1317. Pezinské kultúrne centrum 42129168 PO_NE Holubyho 42
902 01 Pezinok
8 8
1318. Kultúrne centrum Modra 00350109 PO_NE Sokolská 8
900 01 Modra
9 8
1319. Mesto Šaľa 00306185 PO_NE Nám. sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
10 8
1320. Ster Century Cinemas, s.r.o. 47907380 PO Pluhová 2
831 03 Bratislava - Nové Mesto
15 8
1321. Centrum voľného času 00188131 PO_NE Farbiarska 35/7
064 01 Stará Ľubovňa
9 8
1322. Baltazár Ryšavý - Boldi 40175111 SZCO č.d. 43
946 02 Čalovec
11 8
1323. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 PO_NE Spartakovská 1/B
917 01 Trnava
10 8
1324. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 00149683 PO_NE Janka Borodáča 18
083 01 Sabinov
10 8
1325. Mestské kultúrne stredisko Senec 00350125 PO_NE Námestie 1. mája 2
903 01 Senec
9 8
1326. Art4, s.r.o. 36869716 PO Vajnorská 167
831 04 Bratislava - Nové Mesto
27 8
1327. Piknik Pictures, s.r.o. 36752649 PO Staré Grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
22 8
1328. ARYTMIA s.r.o. 52210979 PO Františka Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
11 8
1329. VERTIGO 37854968 PO_NE Botanická 1677/3
949 01 Nitra
10 9
1330. MLYNY CINEMAS spol. s r.o. 47979372 PO Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
10 9
1331. Slovenský filmový zväz 00587109 PO_NE Hálkova 34
83103 Bratislava - Nové Mesto
10 9
1332. CINEMAX Bratislava, s.r.o. 47661887 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
10 9
1333. Dom kultúry LM 36139246 PO_NE Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
11 9
1334. plackartnyj s.r.o. 47691433 PO Tylova 1044/19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 9
1335. TITANIC s.r.o. 31394264 PO Pavlovova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
10 9
1336. Mesto Dubnica nad Váhom 00317209 PO_NE Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
12 9
1337. VIRUSfilm s.r.o. 52180387 PO Grösslingová 69
811 09 Bratislava - Nové Mesto
22 9
1338. LIPSTICK s.r.o. 47606738 PO Koreničova 699/2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
12 9
1339. NOVINSKI s.r.o. 35925957 PO Vlčkova 35
811 04 Bratislava - Staré Mesto
24 9
1340. Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 PO_NE Námestie sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad
10 9
1341. noemo, s.r.o. 35886994 PO Pribinova 22/A
811 09 Bratislava - Staré Mesto
28 9
1342. dive 2000 production,s.r.o. 44251891 PO Farská 22
949 01 Nitra
19 9
1343. kerekesfilm s.r.o. 54002095 PO Mikoviniho 31
040 11 Košice - Západ
24 9
1344. NUNEZ NFE s.r.o. 45427518 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Lamač
26 9
1345. PO.CITY 42038995 PO_NE Prostějovská 4840/28
080 01 Prešov
10 9
1346. Za hranicami o.z. 51431173 PO_NE Javorová 1329/11
900 24 Veľký Biel
10 9
1347. VLNA 36067148 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
11 9
1348. Asociácia slovenských kameramanov 36067091 PO_NE Svoradova 2
813 01 Bratislava - Staré Mesto
13 10
1349. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE 00186660 PO_NE Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce
11 10
1350. FilmWorx s.r.o. 50710699 PO Bajkalska 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
41 10
1351. Človek v ohrození, n.o. 50082001 PO_NE Baštová 343/5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
13 10
1352. Mesto Banská Štiavnica 00320501 PO_NE Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
969 24 Banská Štiavnica
11 10
1353. Truc sphérique 36143693 PO_NE Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3
010 01 Žilina
14 10
1354. Animoline, spol. s r.o. 35829290 PO Kopčianská 20
851 01 Bratislava - Petržalka
22 10
1355. PX CENTRUM 31118127 PO_NE Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
16 10
1356. Mestské kultúrne stredisko 00138789 PO_NE Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca
11 10
1357. Hulapa film, s. r. o. 45461163 PO Riazanská 36
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 10
1358. Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 PO_NE Gorkého 1
066 01 Humenné
13 11
1359. Mestské centrum kultúry Malacky 00350117 PO_NE Záhorácka 1919
901 01 Malacky
13 11
1360. Film Expanded 51898616 PO_NE Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
16 11
1361. Mesto Trstená 00314897 PO_NE Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
13 11
1362. INOUT STUDIO, s.r.o. 44420773 PO Palkovičova 13
821 08 Bratislava - Ružinov
20 11
1363. Hory a mesto 36070360 PO_NE Sasinkova 20/225
900 21 Svätý Jur
14 11
1364. Dom kultúry v Námestove 00355321 PO_NE Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
13 11
1365. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 36010456 PO Antona Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
13 11
1366. MIRAFOX, s.r.o. 36755320 PO Rajská 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
26 11
1367. Mestské kultúrne stredisko 00350702 PO_NE Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
13 11
1368. Arsy-Versy, s.r.o. 45901805 PO Haanova 48
851 04 Bratislava - Petržalka
17 11
1369. Bright Sight Pictures, s.r.o. 50922777 PO Žilinská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
26 11
1370. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 00 182 869 PO_NE A.Dubčeka č.27
921 34 Piešťany
13 12
1371. Wider s.r.o. 46342753 PO Miletičova 5B
821 08 Bratislava - Ružinov
46 12
1372. Mandala Pictures, s.r.o. 45418110 PO Mariánska 18
900 31 Stupava
27 12
1373. FOTOFO 30811911 PO_NE Prepoštská 4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
17 12
1374. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o. 36188131 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
20 12
1375. GARFIELD FILM s.r.o. 45240540 PO Pernek 346
900 53 Pernek
16 12
1376. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. 35758911 PO Hviezdoslavovo nám 17
811 02 Bratislava - Staré Mesto
13 12
1377. Hailstone s.r.o. 47392371 PO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
17 12
1378. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 35519088 PO_NE M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
13 12
1379. CLASSIC MSL spol.s r.o. 35920092 PO Hlboká 728/1
941 48 Podhájska
13 13
1380. Mesto Nové Zámky 00309150 PO_NE Hlavné námestie 10
940 35 Nové Zámky
16 13
1381. Dom kultúry 31871798 PO_NE Školská 118/1
926 01 Sereď
14 13
1382. HoryZonty 42018641 PO_NE Radlinského 9
911 05 Trenčín
14 13
1383. Dayhey, s.r.o. 44075901 PO Rozvodná 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
29 13
1384. občianske združenie EEE 42179793 PO_NE Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
17 13
1385. Ultrafilm s.r.o. 36687260 PO Ukrajinská 10
831 02 Bratislava - Nové Mesto
29 13
1386. Mestské kultúrne stredisko Levice 00060526 PO_NE A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
14 13
1387. MPhilms 30800293 PO_NE Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
16 14
1388. Asociácia nezávislých producentov 45734011 PO_NE Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
17 14
1389. Barracuda Movie s.r.o. 36691798 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
14 14
1390. Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 PO Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš
19 14
1391. Horský film Poprad, n.f. 31949517 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
15 15
1392. et cetera group, s.r.o. 46519793 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
31 15
1393. stoptime, s.r.o. 36724807 PO Lichardova 14
811 03 Bratislava - Staré Mesto
18 15
1394. FilmPress.sk 42172659 PO_NE Čsl. parašutistov 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
17 15
1395. K2 Production s.r.o. 44752539 PO Vavrinecká 54
831 52 Bratislava - Nové Mesto
34 16
1396. CINEMAX, a.s. 36612367 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
30 16
1397. Cinefil 42240549 PO_NE Mäsiarska 35
040 01 Košice - Staré Mesto
31 16
1398. BEETLE s.r.o. 36737780 PO Topoľová 3
900 33 Marianka
38 17
1399. EDIT Studio, s.r.o. 46049428 PO Donnerova 717/17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
21 17
1400. atelier.doc, s.r.o. 43809537 PO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
30 17
1401. Boiler 42268044 PO_NE Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
21 18
1402. feel me film s.r.o. 36288764 PO Borbisova 990/33
031 01 Liptovský Mikuláš
20 18
1403. CHARACTER - Film Development Association 42181771 PO_NE Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
21 19
1404. štyri živly 31813291 PO_NE Novackého 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
20 19
1405. For Film, s.r.o. 47066857 PO Röntgenova 14
851 01 Bratislava - Petržalka
24 19
1406. partizanfilm s.r.o 36816981 PO Havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
27 20
1407. Guča s. r. o. 47586001 PO Šancova 15
811 05 Bratislava - Staré Mesto
36 20
1408. KFS production, s. r. o. 44168870 PO Krátka 134/12
900 46 Most pri Bratislave
37 21
1409. FURIA FILM s.r.o. 36681971 PO Ferienčíkova 1
811 08 Bratislava - Staré Mesto
45 22
1410. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 31343899 PO Búdkova 32
811 04 Bratislava - Staré Mesto
39 22
1411. objectif, s.r.o 47371048 PO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
24 22
1412. ANČA 42128323 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
27 22
1413. Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970 PO_NE J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
45 22
1414. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) 42263603 PO_NE Vištuk, č. 277
900 85 Vištuk
22 22
1415. Wandal Production, s.r.o. 36787311 PO Mikulášska 1/A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
56 23
1416. FILM EXPANDED Distribution Company s. r. o. 53560345 PO Haburská 211/20
821 01 Bratislava - Ružinov
34 23
1417. LEON Productions, spol. s r.o. 35749041 PO Jadranská 41/2341
841 01 Bratislava - Dúbravka
33 24
1418. Magic Box Slovakia, s.r.o 35832550 PO Trenčianska 47
821 09 Bratislava - Ružinov
30 25
1419. Forum Film Slovakia s. r. o. 46148060 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
28 26
1420. Super film s.r.o. 43824625 PO Mýtna 42
811 07 Bratislava - Staré Mesto
45 27
1421. CinemArt SK, s.r.o. 50071254 PO Grösslingová 2468/51
811 09 Bratislava - Staré Mesto
40 28
1422. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o. 35737174 PO Šulekova 32
811 03 Bratislava - Staré Mesto
37 29
1423. ita agentúra, s.r.o. 31345506 PO Čajakova 4033/13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
31 29
1424. Cinematik, s. r. o. 45302847 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
33 31
1425. ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
79 33
1426. ARTILERIA, s.r.o. 36706787 PO Drobného 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
42 33
1427. MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 PO Staré Grunty 3633/214B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
68 34
1428. Silverart, s.r.o. 43788131 PO Tichá 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
49 34
1429. Artichoke s.r.o. 35864842 PO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
71 36
1430. Slovenská filmová a televízna akadémia 31755607 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
42 37
1431. Peter Kerekes s.r.o. 35932368 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
54 37
1432. sentimentalfilm s.r.o. 44473222 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
104 38
1433. D.N.A. s.r.o. 35814209 PO Šancová 3563/100
831 04 Bratislava - Nové Mesto
74 38
1434. nutprodukcia s.r.o. 48281239 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
70 40
1435. HITCHHIKER Cinema, s.r.o. 46540474 PO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
60 41
1436. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 35718463 PO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
73 43
1437. K2 STUDIO s.r.o. 31400990 PO Oráčska 18
831 06 Bratislava - Rača
51 43
1438. Filmpark production s. r. o. 36356212 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
97 44
1439. AZYL Production s.r.o. 35799498 PO Panenská 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
78 44
1440. Fool Moon, s. r. o. 44992122 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
55 49
1441. BONTONFILM a.s. 36006858 PO Drieňová 34
821 02 Bratislava - Ružinov
70 52
1442. MPhilms s.r.o. 45354731 PO Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
115 60
1443. ARINA s.r.o. 36258377 PO Winterova 14
921 01 Piešťany
117 61
1444. BFILM s.r.o. 45655839 PO Vajnorská 18
831 04 Bratislava - Nové Mesto
116 65
1445. Filmtopia s.r.o. 46819002 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
85 68
1446. Punkchart films s.r.o. 45282528 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
165 81
1447. Slovenský filmový ústav 00891444 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
99 88
1448. PubRes s. r. o. 31345824 PO Grösslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
145 89
1449. TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 PO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
141 91
1450. Film Europe s.r.o. 35934271 PO Matúškova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
126 101
1451. CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Staré Mesto
176 114
1452. Asociácia slovenských filmových klubov 30812976 PO_NE Grösslingová 43
811 09 Bratislava - Staré Mesto
269 243
1453. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta 00397431 PO_NE Ventúrska 3
813 01 Bratislava - Staré Mesto
437 317
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2024 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.