hlavná stránka → zoznam žiadateľov 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadateľov

výzva:
typ žiadateľa:
(ne)vysporiadaní žiadatelia:
názov/meno IČO typ
žiadateľa
adresa počet reg.
žiadostí
počet
podpor. žiadostí
1. Rebuy Stars, s.r.o. 46329684 PO Lazaretská 31
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1
2. Paprika Studios s.r.o. 50437500 PO Zochova 6-8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1
3. ProReMi s.r.o 52370763 PO Tichá 2179/4
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1
4. Fly Fish, s.r.o. 36576026 PO Štefánikova 24
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
5. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ 30796865 PO_NE Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
6. PRAUS, ERIK 46044655 FO Tatranská 96
974 11 Banská Bystrica
1 0
7. Král, Miroslav 98121324 FO Párovská 5
911 01 Nitra
1 0
8. Lengyel, Branislav 42346914 FO Vajanského 1592/10
034 01 Ružomberok
1 0
9. Uličná, Rebeka 27599642 FO Tehelná 37
080 01 Prešov
1 0
10. Tofel, Milan 11485345 FO Dunajská 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
11. AKRAN, s.r.o. 44883277 PO Ignáca Gešaja 14
900 28 Zálesie
1 0
12. Kubicar, Matej 12425295 FO Palarikova 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
13. Staviarsky production s.r.o. 50699261 PO Lomnická 6754/2
080 05 Prešov
1 0
14. CEKINO s.r.o. 51669439 PO Námestie Š.N.Hýroša 8
034 01 Ružomberok
1 0
15. Obec Halič 00316091 PO_NE Mierová 66
985 11 Halič
1 0
16. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica 42397529 PO_NE Bernolákova 50
974 05 Banská Bystrica
1 0
17. Horský interneotvý klub, o.z. 36066508 PO_NE Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry
1 0
18. Štúdio J+J,s.r.o 36807869 PO Vysoká 65
054 01 Levoča
3 0
19. Smrtníková, Alena 83743563 FO Cukrovar 227
925 21 Sládkovičovo
1 0
20. Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 36066273 PO_NE Gallayova 43
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
21. Kristek, Dalibor 47123826 FO T. G. Masaryka 36
940 68 Nové Zámky
1 0
22. Aton Multimedia spol. s r.o. 31737463 PO Rybárska 1
911 01 Trenčín
1 0
23. Maderova, Lubomira 56538814 FO Znievska 23
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
24. Teserakt, s.r.o. 45302618 PO Fadruszova 11
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
25. Balko, Peter 68555439 FO Ul. Pavla Dobsinskeho 5240/40A
984 01 Lučenec
1 0
26. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 PO Bojnická 10, P.O.BOX 70
830 00 Bratislava - Nové Mesto
3 0
27. Agentura RND, s.r.o. 35717076 PO Zahradnicka 95
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
28. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 PO Šustekova 8
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
29. Susko, Tomáš 31468845 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
3 0
30. Vanák, Ivan 55299484 FO A. Hlinku 55/57
921 01 Piešťany
3 0
31. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti 00358657 PO_NE Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
1 0
32. Mario Lorenc 41805500 SZCO Prašník 231
922 11 Prašník
1 0
33. Global Motion Frames s.r.o. 43849296 PO Nejedlého 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
34. LAST FRAME PRODUCTION, s.r.o. 45881103 PO Ľ. Fullu 3416/9B
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
35. Zvalova, Adela 62768526 FO Kremencova 32
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
36. OTHER CONTENT s. r. o. 44144415 PO Tomášikova 21
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
37. Arolla film, s.r.o 44998988 PO Komenského 501/18
033 01 Liptovský Hrádok
4 0
38. Kaliská, Zuzana 57349612 FO Hronská 2
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
4 0
39. HBFilm, s.r.o. 35897660 PO Bratislavská 38
900 21 Svätý Jur
1 0
40. Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 PO Bjornsonova 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
41. Mesto Krompachy 00329282 PO_NE Námestie slobody 1
053 42 Krompachy
1 0
42. Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 PO_NE Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
43. Mgr. Vladimír Kucer - Charisma 32482221 SZCO Humenská 31
040 11 Košice - Západ
1 0
44. Géci, Richard 83883613 FO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
45. Pjonteková, Miroslava 57399211 FO Suchá hora 26
060 01 Kežmarok
1 0
46. NOVÉ TVÁRE / NEW FACES 42007445 PO_NE Rudlovská cesta 13
974 01 Banská Bystrica
1 0
47. Németh, Mário 75199876 FO Palmová 4
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
48. Breezymen 45630887 PO Račianska 243
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
49. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 36140953 PO_NE Prieložtek č. 1
036 01 Martin
5 0
50. Pauerová, Lucia 49647967 FO 19
985 02 Breznička
1 0
51. micháliková, simona 67813757 FO Osloboditeľov 680/16
914 41 Nemšová
1 0
52. PIXI FILM s.r.o. 47015802 PO Ukrajinská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
53. kňažková, soňa 54118411 FO považská 559/16
914 41 Nemšová
1 0
54. Art4 fun studio, s.r.o. 46437886 PO Rosná 6
040 01 Košice - Juh
1 0
55. Občianske združenie Občania tretieho milénia 35549475 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
56. LOS FILMOS s.r.o 04679217 PO Miletičova 23
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
57. Obec Pata 00306126 PO_NE Hlohovecká 103
925 53 Pata
1 0
58. Glocko, Peter 82829582 FO Staré záhrady 12
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
59. Fifth Fox & Reflector, s.r.o. 03589338 PO Nad Dunajom 6
841 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
60. K.B.service & consulting, s.r.o. 35823356 PO Družstevná 2
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
61. noemo production s.r.o. 45943231 PO včelárska 5
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
62. Hevier, Daniel 83861186 FO Švabinského 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
63. RAIMAN Production s.r.o. 35977019 PO Stare Grunty 21A
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
64. AKCENTT STUDIO, spol. s r.o. 31337635 PO Ipeľská 1
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
65. Kilián, Juraj 13747417 FO Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
66. Vydavateľstvo Európa, s.r.o. 35838256 PO Romanova 42
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
67. Zrebný, Slavomír 91348947 FO Pod záhradami 64
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
68. F. R. & G., spol. s r.o. 31330312 PO Ružová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
69. BOČEV s.r.o. 43897291 PO Nábr.arm.gen.L.Svobodu 20/101938
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 0
70. Ústav pamäti národa 37977997 PO_NE Miletičova 19
820 18 Bratislava - Ružinov
1 0
71. Richard Hrubjak 37728580 SZCO 726
029 47 Oravská Polhora
1 0
72. Obec Ludanice 00310689 PO_NE SNP 448/69
956 11 Ludanice
1 0
73. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 31825249 PO_NE Hornopotočná 23
918 43 Trnava
1 0
74. Prablesková, Michaela 21866195 FO Hanulova 20
949 01 Nitra
1 0
75. Pacek Halmová, Lucia 29173595 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
3 0
76. Film Pro, s.r.o. 45383723 PO Polárna 8
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
77. Harmaniaková, Anna 72361563 FO Na Karlove 2
974 01 Banská Bystrica
4 0
78. Petrovičová, Michala 66479676 FO Pekná 366
908 73 Veľké Leváre
1 0
79. Fatrsíková, Ľudmila 35411389 FO Strečnianska 7
851 05 Bratislava - Čunovo
1 0
80. VISIONPRO MEDIA s.r.o. 47880651 PO Gajova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
81. Dr.Olejník Jiří, Filmové štúdio KB-6 32158271 SZCO Pri kríži 1
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
82. FULLEYE s.r.o. 50499165 PO Kopčianska 10
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
83. Mesto Tisovec 00319155 PO_NE Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
1 0
84. Žovinec, Martin 17375728 FO Karpatská 54
911 01 Trenčín
1 0
85. Krňanová, Daša 69111269 FO Sklárska 17
987 01 Poltár
1 0
86. Pivarčiová, Katarína 82324894 FO Vilová 31
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
87. HD Studio Production s.r.o. 47493755 PO Ivana Bukovčana 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
88. OREO s.r.o. 35849614 PO Vajnorská 1
831 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
89. OZ Priatelia divadla a filmu 42134897 PO_NE Cajlanská 203
902 01 Pezinok
1 0
90. Zigova, Anabela 97123924 FO Riazanská 52
831 03 Bratislava - Ružinov
3 0
91. playwork production s.r.o. 63338214 PO Mikovíniho 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
92. Malá scéna s.r.o 50091735 PO Šarfická 128/66
900 82 Blatné
4 0
93. Ateliér.EM 42173663 PO_NE Gorazdova 31
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
94. Semjan, Štefan 88275343 FO Bradáčova 5
851 02 Bratislava - Čunovo
1 0
95. Eibner Production s.r.o. 44283679 PO Vazovova 7
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
96. Hvišč, Martin 94915417 FO Staré záhrady 36
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
97. Pavlac, Peter 56927332 FO Šteberlova 75
902 01 Pezinok
1 0
98. Freelancers 45556571 PO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
99. Palúchová, Jana 92512293 FO Hurbanova 1
984 01 Lučenec
1 0
100. Tureková, Vanda 76673382 FO Račianska 87
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
101. Knopp, Erik 54587443 FO Špania Dolina 214
974 01 Špania Dolina
1 0
102. Romeofilms s.r.o. 47643277 PO Bajkalská 9/B
831 04 Bratislava - Ružinov
1 0
103. MOVIO, s.r.o. 47090375 PO M.R.Štefánika 3512/20
955 01 Topoľčany
1 0
104. Rausová, Růžena 51741146 FO Hollého 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
105. Solařová, Barbora 72571596 FO Dubové 198
038 23 Dubové
1 0
106. Križka , Timotej 46534327 FO Timravina 3
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
107. Media Pro Entertainment Slovakia s r.o. 45508071 PO Bratislavská 1/d
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 0
108. filmotras s.r.o. 46713379 PO Vištuk 358
900 85 Vištuk
1 0
109. Uličný, Tomáš 25892322 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
110. Krajňák, Matúš 41828968 FO Čergovská 20
080 09 Prešov
1 0
111. METAFORUM 51911523 PO_NE Špitálska 45
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 0
112. Grajciar, Marek 28124573 FO č.d. 188
962 66 Sebechleby
1 0
113. Adamove, Ján 35241248 FO Nešpora 2
984 03 Lučenec
1 0
114. Laputa 45021520 PO_NE Cesta k nemocnici 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
115. Brodfilm 44783132 PO Palárikova 2
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
116. Boroš, Pavol 88613661 FO Zlatá 2
974 05 Banská Bystrica
1 0
117. vrábel, peter 89796721 FO Sibírska 48
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
118. Statos,s.r.o. 43769837 PO Kamenárska 14
821 04 Bratislava - Ružinov
1 0
119. Ing.Ján Valent - FOCUS 22659099 SZCO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
120. Guga, Ján 28382289 FO Nad tehelňou 69
911 01 Trenčín
1 0
121. Juraj Kilián 44873522 SZCO Floriánske námestie 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 0
122. Solovicová, Katarína 19643267 FO Hubeného 50
831 53 Bratislava - Rača
1 0
123. Creative Station s.r.o. 50019961 PO Topoľčianska 33
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
124. Naturally s.r.o. 47792001 PO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
125. Parralel s.r.o. 50353471 PO Na hrádzi 8
851 10 Bratislava - Čunovo
2 0
126. Mgr. Ján Jurga 47018798 SZCO Murgašová 3196/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
127. Raketa s.r.o. 50971883 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
128. Fourth Culture Films Ltd. 68854543 PO 32 Castle Street
Badín
1 0
129. Suroviak, Ondrej 63849483 FO Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
130. Hellios international s.r.o. 45247889 PO Estónska ul. č.20
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
131. Adamík Hrycová, Wanda 78249884 FO Beblavého 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
132. Pegasfilm s.r.o. 45425809 PO Tomášikova 26
821 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
133. Pirošková, Adriana 52296629 FO Holíčska 5
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
134. Obec Závod 00310158 PO_NE Sokolská 243
908 72 Závod
2 0
135. Klimáček, Viliam 47135344 FO Zadunajská 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
136. Dielna autorského filmu 42171709 PO_NE Klenová 26
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
137. Ďuriška, Martin 31984331 FO Tomášovská 7/A
900 29 Nová Dedinka
1 0
138. Božena o.z. 42408628 PO_NE Petzvalova 47
040 11 Košice - Západ
1 0
139. Smitka, Igor 91334834 FO Saratovská 17
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
140. Kazimír, Martin 78711557 FO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
141. ANGRY TIGER s.r.o. 51672294 PO Fraňa Kráľa 31
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
142. Šimko, Ján 75447273 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
143. tóthová, roberta 41936313 FO Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
1 0
144. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby 36068284 PO_NE Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
145. Spolok rodákov Jozefa Kronera, OZ 42064724 PO_NE Staškov 577,
023 53 Staškov
1 0
146. občianske združenie Film Generácia 42412307 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
147. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN 47625538 SZCO Príbovce 70
038 42 Príbovce
1 0
148. ZDRUŽENIE JEKHETANE - SPOLU 31956131 PO_NE Jarkova 4
080 01 Prešov
1 0
149. Dingová, Bianka 21159778 FO Nám. J. Emanuela 304/14
922 03 Vrbové
1 0
150. Lenka Šturmankinová 50127161 SZCO Poničanova 62
040 17 Košice - Barca
1 0
151. ARCONI 36769819 PO Pribinova 22
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
152. PhDr. Pavol Štec - Promedium 41006461 SZCO Matuškova 2
040 11 Košice - Západ
1 0
153. Ing. Miroslav Ciglian - MOON EYE STUDIO 45713332 SZCO Bobrovec 306
032 21 Bobrovec
1 0
154. Sigmund, Lukáš 69466954 FO Grosslingova 20
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 0
155. Gröber, Gabriel 38452395 FO Nám. Hraničiarov 35
851 03 Bratislava - Petržalka
4 0
156. Centrum Umenia - Art for ART 42170109 PO_NE Kuklovská 1
841 08 Bratislava - Karlova Ves
2 0
157. Detary film s.r.o. 44 755 040 PO Palisády 33
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
158. Viva Studio, s.r.o. 31357792 PO Osadná 10
851 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
159. Bachratý, Rastislav (Radek) 82936692 FO Bezručova 6
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
160. FLEISCHER production s.r.o. 47680091 PO Eisnerova 40
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
161. TOBOGANG s.r.o. 35868082 PO Ružinovská 3
821 02 Bratislava - Ružinov
3 0
162. R FILM, s.r.o. 44502176 PO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
163. Dobrovoda, Denis 17669156 FO Zahradnicka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
164. Ugly Agency & Production s.r.o. 44671067 PO Dúhová 13
903 01 Senec
2 0
165. Genský, Roman 29476337 FO Pri tehelni 3
934 01 Levice
1 0
166. Baranová, Martina 76287886 FO Meteorová 1
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
167. LADISLAV GULIK DRAP STUDIO 41680821 SZCO JANKA KRÁĽA 1549/44
958 06 Partizánske
2 0
168. 5050 productions, s.r.o. 47957778 PO Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 0
169. Hercegová, Kristina 58845451 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
170. Rómske mediálne centrum 31310397 PO_NE Južná trieda 53
040 01 Košice - Sever
2 0
171. Diverzita o.z 36141658 PO_NE Matúškova 1643/20
026 01 Dolný Kubín
1 0
172. MOW, a. s. 36706949 PO Vansovej 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
173. MMM group, s.r.o. 44997744 PO Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
174. Szomolányi, Anton 69886287 FO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
175. MOVE THE MOVIE s.r.o. 46925384 PO Račianska 143
831 54 Bratislava - Nové Mesto
2 0
176. Matyas Brych 50356186 SZCO Duklianská 644/13
089 01 Svidník
1 0
177. Different-občianske združenie 30852552 PO_NE Andrejová 88
086 37 Andrejová
1 0
178. Michal Vasilko - HD STUDIO 43278183 SZCO Ivana Bukovčana 26
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
179. Video Studio PROMOTION s.r.o. 45417296 PO Meštianska 20/23
945 01 Komárno
1 0
180. Loupfilm s.r.o. 50504088 PO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 0
181. Vision Production, s.r.o. 36257699 PO Zvončín 248
919 01 Trnava
1 0
182. Ing. Miroslav Drobný 32601301 SZCO M.R.Štefánika 13
984 01 Lučenec
4 0
183. Juraj Galvánek - C-GA FILM 17359911 SZCO Budatínská 49
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
184. filmsomnia s.r.o. 47968877 PO Kozia 21
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
185. Obec Orechová Potôň 00305669 PO_NE Kostolná ulica 281/11
930 02 Orechová Potôň
1 0
186. ARTBAR s.r.o. 45415536 PO Radlinského 22
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
187. Kadlečík, Peter 49816847 FO Palkovičova
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
188. Malo, Martin 51410796 FO Nográdyho 6
960 01 Zvolen
1 0
189. BA Production s.r.o 44255659 PO Plánky 390/4
840 02 Bratislava - Lamač
1 0
190. Buchelová, Martina 53885889 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 0
191. halusicova, silvia 88538739 FO mokrohajska cesta 10
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
192. 3S Video, spol. s r.o. 35811242 PO Staré grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
193. Balla, Tamas 46997075 FO Kapicova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
3 0
194. Hančinová, Hana 82163627 FO Landererova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
195. MIDART,s.r.o. 36425087 PO P.O.Hviezdoslava
036 01 Martin
5 0
196. Safetycar media 42251877 PO_NE Čordákova 26
040 23 Košice - Sídlisko KVP
1 0
197. TA-SPORT, a.s. 36212245 PO Dlhé Hony 5268/9
058 01 Poprad
5 0
198. Brštiaková, Petra 37621686 FO Pútnická 140
841 06 Bratislava - Devín
1 0
199. IMAGINECOMMUNICATIONS s.r.o 36791440 PO Jána Stanislava 18
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
200. Chyť sa roboty OZ 42295513 PO_NE Andreja Hlinku 59
921 01 Piešťany
1 0
201. Moving Medical Media, s.r.o. 50179071 PO Lopenícka 24
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
202. FREE COOL IN s.r.o 35916991 PO Mliekarenská 19
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
203. Fáma Productions s.r.o. 35779730 PO Sibírska 8
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
204. Vizár, Matúš 47833068 FO Americká 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
205. Horinek, Dávid 48284581 FO Ústie nad Priehradou 40
028 01 Trstená
1 0
206. Divadlo RAMAGU o.z. 42232473 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
1 0
207. Trišč, Matúš 11452792 FO Jarovnice 150
082 63 Jarovnice
1 0
208. MJ Advisory, s.r.o. 44173989 PO Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
209. Číková, Ivana 63281216 FO Pri struhe 17
831 07 Bratislava - Vajnory
8 0
210. Občianske združenie\"ŠUPKA\" 31772269 PO_NE Dúbravská cesta 11
845 32 Bratislava - Karlova Ves
1 0
211. Obec Smižany 00691721 PO_NE Námestie M. Pajdušáka 50
053 11 Smižany
1 0
212. Harlem, s.r.o. 35970553 PO Grösslingová 67
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
213. Fejer, Pavol 11744978 FO Adamiho 15
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
214. KINOX.SK s.r.o. 46287531 PO Hviezdoslavova 46
900 31 Stupava
1 0
215. Halmová, Lucia 15454423 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
216. Mgr. Jaroslav Mikuš - Centaurus 34552642 SZCO Karpatská 370/26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
217. Branislav Molnár - Fotománia Plus 35327375 SZCO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
218. Bohinská, Alžbeta 19392988 FO Trenčianska 48
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
219. Midriak, Ľuboš 74159216 FO Mýtna 44
811 07 Bratislava - Staré Mesto
7 0
220. Vích, Miroslav 79886463 FO Palkovičova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
221. Huba, Jakub 14357735 FO Staroturský chodník 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
222. Občianske združenie: Živá spoločnosť 42253039 PO_NE Páričkova 31
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
223. CREATV s.r.o. 31721958 PO Jesenského 10
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
224. FRESH FILM PRODUCTION s.r.o. 36844578 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
2 0
225. Občianske združenie Free Film 42203911 PO_NE Mesačná 10.
945 01 Komárno
1 0
226. Smatana, Martin 76617163 FO Baničova 18
010 15 Žilina
3 0
227. INCOGNITO PRODUCTION 35860766 PO Desiata 2
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
228. Krnáč, Ján 19113626 FO Padličkovo 26
977 01 Brezno
1 0
229. VERTEX CREATION s.r.o. 36694835 PO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
230. Rudakova, Anastasia 31943724 FO Svateho Cyrila a Metoda 42
900 29 Nová Dedinka
1 0
231. MW Promotion spol. s r.o. 31620124 PO Komenského 2375/36
960 01 Zvolen
1 0
232. Elaia design studio, s.r.o. 35945966 PO Táborská 10
821 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
233. JM film s.r.o. 31678190 PO Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
1 0
234. Obec Demandice 00306878 PO_NE Hlavná č.236
935 85 Demandice
1 0
235. Morgan Financial Group, s. r. o. 46488804 PO Bošániho 5
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
236. IMAGINE VISION, s.r.o. 31735631 PO Masarykova 22
080 01 Prešov
1 0
237. Stalker Production 47197315 PO Jiskrova 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
238. Mestské kultúrne stredisko 00125598 PO_NE Mariánske námestie 1
053 04 Spišské Podhradie
3 0
239. Portugalský inštitút, o.z. 30788684 PO_NE Skuteckého 24
974 01 Banská Bystrica
1 0
240. Adamec, Igor 14757474 FO Klincová 17
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
241. REGIONMEDIA, s.r.o. 44195842 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
242. Ferencová, Marta 97293663 FO Námestie 1. mája 16
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
243. VAL Productions SK, s.r.o. 43995578 PO Račianska 109/C
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
244. Panáková, Jaroslava 79973213 FO Nemcovej 2/16
036 01 Martin
1 0
245. Čobejová, Michaela 89632628 FO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
246. Pusztay, Michal 29667867 FO Tranovského 47
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
247. Divadelný ústav 00164691 PO_NE Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava - Staré Mesto
1 0
248. Bobčík, Ivan_ 24576144 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
2 0
249. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 31562141 PO Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
1 0
250. Max Movie s.r.o, 35858532 PO Košická 37
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
251. fisheye s.r.o. 47595337 PO Klenová 13
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
252. Križková, Zuzana 27341629 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
253. Kinema s.r.o. 36360414 PO Astrová 6
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
254. Filmpark, s. r. o. 34135642 PO Ružová dolina 19
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
255. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. 35966939 PO Palisady 42
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 0
256. PRO Leaders, s.r.o. 36757284 PO Kalinčiakova 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
257. Holloš, Vladimír 99456676 FO Panská 39
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
258. ProStudio Film, spol. s r.o. 36721514 PO Havlíčkova 7
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
259. Géci, Matej 41927117 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
260. KAFI-Občianské združenie 45005257 PO_NE Pasteurovo nám. 5
040 00 Košice - Juh
1 0
261. Matje! s. r. o. 50808591 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Rača
1 0
262. ADATAS, spol. s r.o. 31379052 PO Trnavská 7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 0
263. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 PO_NE Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
1 0
264. Námerová, Barbora 88536936 FO Rastlinná 8
851 10 Bratislava - Jarovce
1 0
265. Kasanický, Filip 39532919 FO Liptovská 2113/17
034 01 Ružomberok
1 0
266. NAMUR s.r.o. 45297240 PO Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
267. Dluhý, Daniel 21795636 FO Bardejovská 5
060 01 Kežmarok
2 0
268. PAMARCH, s.r.o. 46282041 PO Štefánikova7
949 01 Nitra
1 0
269. Slovenský paralympijský výbor 31745661 PO_NE Benediktiho 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
270. Hnát, Martin 50095595 FO SNP 25
066 01 Humenné
1 0
271. Gajdoš, Jakub 51766223 FO Trieda SNP 8
974 01 Banská Bystrica
1 0
272. Sotník, Matej 19677994 FO A. Nográdyho 576/22
960 01 Zvolen
2 0
273. SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. 45330433 PO Dlhá 1424/47
905 01 Senica
4 0
274. SONET 42172586 PO_NE Mlynarovičova 8
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
275. Moiré s. r . o. 47707381 PO Pribišova 3030/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
276. Pirohova, Jana 27173762 FO Čelakovského 4
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
277. L.A.C. 34029052 PO_NE Priateľstva 91
930 02 Orechová Potôň
2 0
278. Mgr. art. Marek Valovčin 50075063 SZCO Sv. proroka Eliáša 117/1
094 14 Sečovská Polianka
1 0
279. Miestne kultúrne stredisko Terchová 00001306 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Žilina
1 0
280. Zabloudil, René 13123738 FO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
2 0
281. Kľujev, Nazarij 79783768 FO Štefanikova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
282. promovie s.r.o. 48029645 PO Bradáčova 2
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
283. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. 47383984 PO Panenská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
284. Obec Pliešovce 00320170 PO_NE Hviezdoslavova 1
962 63 Pliešovce
2 0
285. Czuczor , Noël 99423466 FO Nábrežná 2
940 73 Nové Zámky
1 0
286. Pinčíková, Mária 62796874 FO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
1 0
287. Geletová, Petra 41126617 FO Pitelová 110
966 11 Trnavá Hora
1 0
288. Filming Zone, s.r.o. 36584991 PO Bukovec 72
044 20 Bukovec
2 0
289. Ingrid Ďurinová IPON Public Relations 32589875 SZCO Belanská 560/46
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
290. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o. 47467420 PO Podhájska 10
900 33 Marianka
4 0
291. SYMBIO FILM COMPANY,s.r.o. 45966745 PO 29.augusta 19
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
292. Rózsa, Réka 39472336 FO Mierova 167
925 42 Trstice
2 0
293. Gažová, Gabriela 24181233 FO Južná 15
934 01 Levice
1 0
294. Anima Production spol. s r.o. 36321508 PO Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
3 0
295. Co. MKI & HUMANITA Slovakia, s.r.o. 36531481 PO Za humnami 732/49
949 01 Nitra
1 0
296. Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského 42272441 PO_NE Tomášikova 10/G
821 03 Bratislava - Ružinov
1 0
297. Kočiš, Michal 59287769 FO Tehelná 600/6
087 01 Giraltovce
1 0
298. Štrelinger, Viliam 52961835 FO Žilinská 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
299. Schwarz, Adam 94768181 FO Pod Banošom 2
974 11 Banská Bystrica
1 0
300. Ars Poetica 30852811 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
301. Rísová, Danica 47459978 FO Prievozská 31
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
302. Blackout productions, s. r. o. 47433396 PO Zhorínska 1387/10
841 03 Bratislava - Lamač
2 0
303. Vodráška, Igor 63175583 FO Hlavná 25
981 01 Hnúšťa
1 0
304. Štokovec, priestor pre kultúru 45022810 PO Ilija 47
969 03 Ilija
1 0
305. Live AID 30801443 PO_NE Lazaretska 29
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
306. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 PO Bratislavská 1/A
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 0
307. well.sk s.r.o. 36811777 PO Tupolevova 9
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
308. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR 37308599 SZCO Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
309. Studio JŠ, s.r.o. 46376194 PO Ul. 1 Mája 1435
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
310. Marek Šulík 41493532 SZCO č.d. 358
900 85 Vištuk
1 0
311. Erik Bošnák - E.B. PRODUCTION 45462020 SZCO Ďumbierska 6871/14
080 01 Prešov
1 0
312. Hulman, Miloslav 41365779 FO Sadová 115/5
921 01 Piešťany
1 0
313. Big Bang Creative, s.r.o. 46008888 PO Majoránová 45
821 07 Bratislava - Ružinov
2 0
314. BeOnMind s.r.o. 45637440 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
4 0
315. Zákuťanský, Peter 13968286 FO Marka Čulena 33
080 01 Prešov
1 0
316. Tóth, Miroslav 34128149 FO Ožvoldíkova 4
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
317. Blažek, Ladislav 89476851 FO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
318. Petrov, Stanislav 86559354 FO Donnerova 19
851 07 Bratislava - Staré Mesto
2 0
319. Radical Productions s.r.o. 46687912 PO Fándlyho 980/30
919 43 Cífer
1 0
320. Slovenská sekcia UNICA 42272009 PO_NE Kubačova 13
831 06 Bratislava - Rača
2 0
321. Fabrika umenia 42377421 PO_NE Horská 1314/44
958 06 Partizánske
1 0
322. TV SEN, s.r.o. 36225843 PO Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
1 0
323. Sabuchová, Alena 74639591 FO Pivovarská 24
034 01 Ružomberok
1 0
324. Local Media Institute 42023408 PO_NE Nová Lehota 45
972 51 Handlová
1 0
325. o.z. Efilm 50082116 PO Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
326. TaO Productions s.r.o. 35831502 PO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
9 0
327. Fifiková, Anna 37816182 FO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
328. Pavel Dvořák Vydavatreľstvo Rak 17358086 SZCO J. Holčeka 65
900 86 Budmerice
2 0
329. Igor Rešovský - AIM 30367735 SZCO Kvetoslavov 153
930 41 Kvetoslavov
1 0
330. Gazík, Martin 61457432 FO Ďumbierska 3E
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
331. Mgr.art. Viktor Tinák Uhrín 41035801 SZCO Slovenského 12
040 01 Košice - Sever
1 0
332. Strnad, Michaela 42267767 FO Poštová 1
900 36 Slovenský Grob
3 0
333. Asociácia súčasného tanca 31769080 PO_NE Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
334. Šišovič, Šimon 22613788 FO Iľjušinova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
335. Olekšák, Roman 18485453 FO Leškova 10
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
336. Laura, združenie mladých 31955916 PO_NE Mamateyova 4
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
337. Biermann, Rudolf 38218381 FO Pernek 346
900 53 Bratislava - Staré Mesto
1 0
338. Borsuková, Jana 27681386 FO Mierová 54
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
339. Marušic, Juraj 66623992 FO Mierová 167
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
340. Občianske združenie Pour Art 42128455 PO_NE Hlavná 68
900 31 Stupava
1 0
341. Hansman, Ivan 64751661 FO Jasovská 3
857 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
342. ARTAKTIV 42262852 PO_NE Pri Kríži 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
343. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. 44667931 PO Sadová 29/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
8 0
344. Potápačský klub Vodnár 35510455 PO_NE Námestie svätého Egídia 3
058 01 Poprad
2 0
345. verybuzy s.r.o. 35885301 PO Povraznícka 12
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
346. DESANT 48273635 PO Topoľová 3650/17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
347. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa 42243432 PO_NE Pionierska 33
044 14 Čaňa
1 0
348. Osobnosti.sk 42170150 PO_NE Pri kríži 5
841 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
349. Berkat Slovensko, o.z. 42152445 PO_NE Priehon 104/19
972 05 Sebedražie
1 0
350. Mólo 42359503 PO_NE Medená 11
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
351. ZELNIK/VISUALS, s.r.o. 47145731 PO Hálova 8
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
352. Štúdio Hačo s.r.o. 46487204 PO Novomeského 26
927 01 Šaľa
2 0
353. Petrovský, Michal 82437527 FO Radlinského 94
014 01 Bytča
1 0
354. Brandy, s.r.o. 35903384 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
355. za! amfiteáter 42308518 PO_NE Pražská 1
960 01 Zvolen
1 0
356. Fitková, Katarína 75487486 FO Uhrová 24
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
357. per ART 42365147 PO_NE Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
358. Mesto Nová Dubnica 00317586 PO_NE Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
1 0
359. Lubomír Štecko - Neo - Media 40776999 SZCO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
360. FilmWorx s.r.o. 46730524 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 0
361. ImagIn Studios s.r.o 47383208 PO Dolinská 27
914 42 Horné Srnie
1 0
362. Noperfection, s.r.o. 50425480 PO Zemiansky Kvašov 2423/44
017 01 Považská Bystrica
1 0
363. Forza a.s. 36035092 PO Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
1 0
364. FILMÁRIK TRENČÍN o.z. 51201160 PO_NE Nová Bošáca 335
913 08 Nová Bošáca
1 0
365. Patapuf o.z. 42181437 PO_NE Ľudovíta Fullu
901 01 Malacky
1 0
366. Cultura, o.z. 50382136 PO_NE Partizánska 424/9
914 51 Trenčianske Teplice
2 0
367. OZ KINO S 42247411 PO_NE Turgenevova 28
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
368. RGBH Film s. r. o. 45588414 PO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
369. frogmedia s.r.o. 46263900 PO Vajnorská 11
831 03 Bratislava - Ružinov
1 0
370. mesto Martin 00316792 PO_NE Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
371. PodlahaShow 50087606 SZCO Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce
1 0
372. Súkromná stredná odborná škola 37841700 PO_NE Fučíkova 426
925 21 Sládkovičovo
1 0
373. Medical Trade, s.r.o. 35882701 PO Bullova 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
374. UMENIE & FILM & MENŠINY 42230489 PO_NE Orechová 31
066 01 Humenné
1 0
375. Ondrej Šulaj 46830952 SZCO Gorkého 200/15
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
376. K13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PO_NE Kukučinová 2
040 01 Košice - Juh
1 0
377. Saturn Entertainment s r.o. 31382258 PO Senická 17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
378. Photomania Events s.r.o. 46836756 PO Balkánská 102
851 10 Bratislava - Rusovce
3 0
379. Robert Fiľo Wide Road Films 50976605 SZCO Letná 16
091 01 Stropkov
1 0
380. Pastirčáková, Debora 19261347 FO Panenská 30
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
381. Miestne kultúrne stredisko v Terchovej 00364886 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Terchová
1 0
382. Csütörtökiová, Daniela 93647541 FO Odborárska 6/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
383. APA - Art Production Agency s.r.o. 35886447 PO Na Pasienku 62
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
384. FUJART 42200091 PO_NE Perecká 24
934 05 Levice
1 0
385. VANTAGE s.r.o. 44222769 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
386. LECA production, s.r.o. 46079424 PO Martina Rázusa
911 01 Trenčín
3 0
387. Baláž, Michal 64325737 FO Duchnovičova 18
066 01 Humenné
1 0
388. Šulc, Matej 62393291 FO Matuškova 4
040 11 Košice - Západ
2 0
389. SPOT Production, s.r.o. 35744707 PO Révová 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
390. Mgr. art. Eva Gajdošová 45689571 SZCO Pavlovova 1049/18
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
391. REGIONPRODUKTION s.r.o. 46460730 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
392. SHAKAZULU FILMS s.r.o. 51226804 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 0
393. IMAGINE PRODUCTION s.r.o. 47503416 PO Tulská 19
960 01 Zvolen
1 0
394. Kalmár, Peter 19546828 FO Kuzmányho 23
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
395. Mgr.art. Tomáš Krupa 46566929 SZCO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
1 0
396. Real Music House 47418753 PO Ovručska 1666/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
397. Andrea Šestáková 46882332 SZCO Júnová 3201/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 0
398. ICONUS s.r.o. 47085282 PO Pekná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
399. Osuch, Peter 37459805 FO Štúrova 31
972 01 Bojnice
1 0
400. Stančíková, Marta 95189145 FO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
1 0
401. Adore Films s.r.o. 47412828 PO Zámocká 3
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
402. Udvorková, Dominika 12829686 FO Hrádok 243
916 33 Hrádok
1 0
403. Kalinová, Barbora 15491327 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
404. Uriková, Soňa 21549257 FO Rozkvet 2074/156
017 01 Považská Bystrica
1 0
405. Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429 PO_NE Tomášikova 20
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
406. Združenie v obraze 42176646 PO_NE Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
407. FILMIEM 42354501 PO_NE Šancová 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
408. Gogár, Vladimír 61775434 FO Bulharská 31.
821 04 Bratislava - Ružinov
3 0
409. Občianske združenie Nový Priestor - medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla 42258693 PO_NE Tománkova 2A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
410. SLOVAK PRESS PHOTO 36844748 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
411. Barták, Igor 18222781 FO Podzámčok 16
962 61 Podzámčok
1 0
412. IRISFILM s.r.o. 51419742 PO Zaježová 158
962 63 Pliešovce
1 0
413. YARO LETO FILM s.r.o. 44997710 PO Školská 448/10
941 48 Podhájska
2 0
414. Pálenik, Jozef 46381313 FO Kašťieľska 281/21
919 51 Špačince
1 0
415. Mediastream, s.r.o. 45885788 PO Turistická 95
949 01 Nitra
2 0
416. plaftik, s.r.o. 35846445 PO Brestová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
2 0
417. rEhit s.r.o. 36504246 PO Hlavne námestie 76
060 01 Kežmarok
1 0
418. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 31770746 PO_NE Pribišova 8
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
419. Bencsíková, Beáta 67922616 FO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
420. Móciková, Simona 51029421 FO Palkovičova 4276/24
955 01 Topoľčany
1 0
421. Mchallenge s.r.o. 44685726 PO Hurbanova 4,
927 01 Šaľa
1 0
422. Záhon, Zoro 81924351 FO Trnavská 7
832 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
423. Martinetti (rod. Spalova), Martina 69537925 FO Kpt. Nálepku 24
920 01 Hlohovec
1 0
424. Skala, Peter 43468098 FO Slobody 30
862 61 Dobrá Niva
1 0
425. Chovan, Radoslav 23249962 FO Skautská 2
040 01 Košice - Sever
1 0
426. Čepková, Lenka 83639192 FO SNP 410/7
907 01 Myjava
2 0
427. Važan, Peter 13554379 FO Račianska 16
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
428. Pohanková, Oľga 73132141 FO Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
429. Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 PO_NE Rovniankova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
430. Krajčovič, Matej 94162357 FO Ružová 7
974 11 Banská Bystrica
2 0
431. Furča Film s.r.o. 44332645 PO Šulekova 10
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
432. Centaurus o.z. 45025495 PO_NE Lesná 1
974 01 Banská Bystrica
2 0
433. Paragliding Expedition Slovakia 42184941 PO_NE Vilova 27
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
434. Pňačeková, Michaela 17867936 FO Hlboká 49
949 01 Nitra
2 0
435. Marek Urban, Marek Urban 32171158 FO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
436. Filma, s.r.o. 45411131 PO Jarková 77
08001 Prešov
1 0
437. Gärtner., Peter. 52862793 FO Lúčna 1014/1
014 01 Bytča
1 0
438. Hudák, Marián 91134469 FO Sofijská 10
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 1
439. Gábor, Peter 52481128 FO Karpastká 1
974 11 Banská Bystrica
1 1
440. Davidov, Tomáš 98586731 FO Buzulucká 2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
1 1
441. Vidlička Vrťová, Barbara 64436454 FO Azovská 2
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
442. Rýdza, Romana 65943916 FO Karpatská 20
914 41 Nemšová
1 1
443. Streamline, s.r.o. 35696745 PO Na kaštieli 8
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
2 1
444. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z. 42068509 PO_NE Lokca 269
029 51 Lokca
1 1
445. 71km, s.r.o. 47367547 PO Vajanského nábrežie 9
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 1
446. Panák, Erik 74396256 FO Winterova 1754 / 14
921 01 Piešťany
1 1
447. Stračiaková, Petra 78521939 FO Západ 1054/9
028 01 Trstená
1 1
448. Krajcova, Daniela 42928537 FO Mýtna 9
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 1
449. Panáková, Silvia 32135921 FO Rozvodná 15
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
450. Madness Productions s.r.o. 47612584 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
451. LJ Production s.r.o. 46910387 PO Pribinova 1172/7
020 01 Púchov
2 1
452. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok 37974238 PO_NE Belanská štvrť 575/18
033 01 Liptovský Hrádok
1 1
453. Občianske združenie Vresk Factory 37897900 PO_NE Hronské Predmestie 1057/9
97404 Banská Bystrica
5 1
454. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 00500879 PO_NE Námestie Ľudovíta Štúra 2357
955 01 Topoľčany
2 1
455. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p. 00165506 PO Kupeľná 107
962 71 Dudince
2 1
456. MEMORY FILM 47166347 PO TATRANSKÁ 96
974 11 Banská Bystrica
1 1
457. Artéria 42118875 PO_NE Ďumbierska 29
949 01 Nitra
2 1
458. Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081 PO Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
3 1
459. Mesto Pezinok 00305022 PO_NE Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok
1 1
460. Kirchhoff, Robert 75817125 FO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
461. Magic Seven Slovakia, spol. s r. o. 35765623 PO Štefánikova 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 1
462. Mesto Handlová 00318094 PO_NE Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
1 1
463. Mgr. art. Peter Morávek - Film 48319902 SZCO Trenčianska 37
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
464. ARTE 42177774 PO_NE Kadnárová 35
831 51 Bratislava - Rača
3 1
465. Vladimír Mičúch, Aramisova 29254518 FO Levočská 2/37
010 01 Žilina
2 1
466. Plančíková, Vladislava 65651498 FO Čierny Brod 472
925 08 Čierny Brod
1 1
467. GEORGE MILLER s.r.o. 47602546 PO Majerníkova 1B/81
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
468. EuropaCinema ZV s.r.o. 36646245 PO Račianska 96
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
469. Piussi, Lucia 49839869 FO Karpatská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
470. Dom kultúry Púchov 00490741 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
1 1
471. Bečková, Petra 64561818 FO Teplická 45
914 01 Trenčianska Teplá
2 1
472. eSlovensko, o.z. 37832069 PO_NE M. R. Štefánika 13
984 01 Lučenec
3 1
473. Koláriková, Lenka 76578553 FO Riečka 102
974 01 Riečka
2 1
474. Pauer, Marián 19798718 FO Znievska 28
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
475. Liová, Zuzana 64767299 FO Kysucká 16
903 01 Senec
1 1
476. Obec Očová 00320153 PO_NE SNP 330/110
962 23 Očová
1 1
477. Maráky, Daniel 73852173 FO 29. augusta 362
900 46 Most pri Bratislave
2 1
478. kino Danubius Štúrovo 34001085 PO_NE Hlavná č.6
943 01 Štúrovo
1 1
479. Obec Bošany 00310255 PO_NE SNP 112
956 18 Bošany
1 1
480. Kadlečík, Pavol 84761847 FO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
481. ARS FORUM, o.z. 42193273 PO_NE Daxnerova 23
979 01 Rimavská Sobota
3 1
482. kaleidoscope s.r.o. 50178709 PO Špitálska 2214/20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
483. Snopek, Martin 63234721 FO Prostredná 9
902 01 Svätý Jur
2 1
484. Štefankovič, Leo 95996855 FO Ráztočná 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
485. Hanuljak, Adam 86182999 FO Palárikova 21
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
486. Vadas, Marek 52173714 FO Topoľčianska 20
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
487. Melikant, Jan 89738137 FO Agátová 4
052 01 Spišská Nová Ves
1 1
488. VŠETKO PRE ZDRAVIE, o.z. 42169771 PO_NE Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
489. Jones, Lenka 98884665 FO Raztocna 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
490. LUX communication 30813000 PO_NE Kapitulská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
491. 1115 42019648 PO_NE P. Križku 393/10
967 01 Kremnica
1 1
492. Mesto Vráble 00308641 PO_NE Hlavná 1221
952 01 Vráble
1 1
493. Mestská časť Bratislava-Petržalka 00603201 PO_NE Kutlíkova 17
852 12 Bratislava - Petržalka
1 1
494. KANIMEX s.r.o. 35797011 PO Haanova 39
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
495. Obec Nižná 00314684 PO_NE Nová doba 506
027 43 Nižná
1 1
496. Mesto Bardejov 00321842 PO_NE Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
3 1
497. Palúch, Martin 71564355 FO Beskydská 3
974 01 Banská Bystrica
1 1
498. Televízia Turiec, s.r.o. 31647308 PO Moskovská 1
036 01 Martin
2 1
499. Šufliarsky, Michal 35734235 FO Dostojevského rad 15
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
500. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii" 37923561 PO_NE M. R. Štefánika 9
972 71 Nováky
1 1
501. Umelecký súbor Lúčnica 00164828 PO_NE Štúrova 6
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
502. Expanzia 44038488 PO Holíčska 6
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
503. Kalinová, Andrea 83185672 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 1
504. Kysucké múzeum v Čadci 36145076 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
2 1
505. INGENIUM Slovakia s.r.o. 44897855 PO Vajanského 29/5953
917 01 Trnava
2 1
506. Mesto Lučenec 00316181 PO_NE Ulica novohradská
984 01 Lučenec
1 1
507. TATRA STAR, s.r.o. 31376525 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
12 1
508. Mesto Rimavská Sobota 00319031 PO_NE Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
2 1
509. Spoločnosť prof. Martina Slivku 42255970 PO_NE Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
6 1
510. Pivovarníková, Martina 68521486 FO Potočná 10
056 01 Gelnica
2 1
511. Škop, Marko 35499963 FO Páričkova 1094/11
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
512. Gradovová, Irina 91921114 FO Podháj 63
974 05 Banská Bystrica
1 1
513. Pašš, Patrik 45148344 FO Sladkovicova 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
514. Vlnová, Dorota 71448855 FO Svätoplukova 14
902 01 Pezinok
1 1
515. CEPER FILM, s.r.o. 46230114 PO Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
3 1
516. Krizkova, Zuzana 87876825 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
517. ReAnimare 37850440 PO_NE Františkánska 2
917 01 Trnava
1 1
518. Európsky inštitút, s.r.o. 47180811 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 1
519. Promea Communication spol. s r.o. 35772638 PO Tvarožkova 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
5 1
520. SONAF – Slovak National Film Agency a. s. 47819014 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
3 1
521. C 9, s.r.o. 35760991 PO Kraskova 2
831 02 Bratislava - Staré Mesto
6 1
522. Petrovský, Michal 27542579 FO Radlinského 94/7
014 01 Bytča
1 1
523. Ďuriš, Roman 51922586 FO Koháryho 4
934 01 Levice
1 1
524. Hriň, Marek 46298835 FO Medzi vodami 201/1
965 01 Žiar nad Hronom
1 1
525. Kušnieriková, Lena 67579356 FO Šancová 50
831 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
526. Mesto Svidník 00331023 PO_NE Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidník
2 1
527. Mesto Detva 00319805 PO_NE J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
1 1
528. Prokopová, Marta 85654149 FO Na Úvrati 16
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
529. Mgr. Peter Drobka Cooperation Art Agency / C.A.A. 13976061 SZCO Jurigovo nám. 5
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
530. GRAND SLOVAKIA, s.r.o. 36011045 PO Okružná 128
962 71 Dudince
1 1
531. Autistické centrum Andreas n.o. 31821677 PO_NE Galandova 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
532. FilmSTart spol. sr.o. 46929215 PO Robotnícka 13
974 01 Banská Bystrica
2 1
533. Tirpáková, Ivana 51203979 FO Budatínska 3063/67
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
534. morusa s.r.o. 46862919 PO Pražská 3223/13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 1
535. Jaroslav, Baran 43173839 FO Vyšehradská 11
851 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
536. Rampáček, Róbert 95859752 FO Národná trieda 35
040 01 Košice - Sever
1 1
537. Vozárová, Veronika 36779817 FO Mierová 195/45
072 22 Strážske
1 1
538. Ferenczová, Zuza 54666362 FO Jablonové 172
900 54 Jablonové
1 1
539. Nadácia TV JOJ 37925636 PO_NE Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
540. Gemerské osvetové stredisko 31297781 PO_NE Betliarska 8
048 01 Rožňava
1 1
541. Envirofilm, n.o. 45737061 PO_NE Kráľovohoľská 2
974 11 Banská Bystrica
2 1
542. No Label Sound s.r.o. 36841706 PO Sokolíkova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
543. Murín, Gustáv 26589848 FO Hagarova 2549/17
831 51 Bratislava - Staré Mesto
1 1
544. H3-Creative s.r.o. 50391364 PO Nerudova 18082/1
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
545. Ivančíková, Lenka 35126966 FO Dolná Streda 282
925 63 Dolná Streda
1 1
546. Turčanová, Nina 17476144 FO Drieňová 23
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
547. DOM KULTÚRY V ČADCI 37798740 PO_NE Matičné námestie č. 1434/11
022 01 Čadca
3 1
548. Living documentary 42255058 PO_NE Úzka 2740/30
900 42 Dunajská Lužná
4 1
549. Matej Mazák - animovaný film 47886111 PO Novákova 2
036 01 Martin
1 1
550. Centire s.r.o. 36866857 PO Záhradnícka 72
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
551. Vladimír Kampf 32131348 SZCO Dechtice 507
919 53 Dechtice
2 1
552. Mestské kultúrne centrum 00352454 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
2 1
553. GRIMALDI PRODUCTION s.r.o. 46972773 PO Vyšehradská 8
851 06 Bratislava - Petržalka
3 1
554. Brezovská, Miroslava 69995263 FO Za kasárňou 56
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 1
555. Pupala, Richard 16333416 FO Znievska 36
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
556. Gejdoš, Pavel 88613944 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
557. Out of Frame s.r.o. 36664456 PO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
1 1
558. Čermáková Uličná, Soňa 84649838 FO Kvetoslavov 381
930 41 Kvetoslavov
2 1
559. Mátyus, Róbert 42626379 FO Národná trieda 67
040 01 Košice - Sever
1 1
560. Timko, Ľubomír 77214339 FO Požiarna 15
044 24 Poproč
1 1
561. Pnacekova, Michaela 18858559 FO Hlboka 49
104 39 Nitra
1 1
562. Micenková, Jana 94595957 FO Húskova 15
040 11 Košice - Sídlisko KVP
2 1
563. smartin, s.r.o 36768782 PO Hradská 124
821 07 Bratislava - Vrakuňa
2 1
564. Oľhová, Tereza 18398366 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
1 1
565. Fifik, Ľubomír 38156321 FO Plavecký Štvrtok 3619
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
566. Sotáková, Zuzana 54151859 FO Hodvábna 1291/9
075 01 Trebišov
1 1
567. Bieliková, Zuzana 97984745 FO Anenská 3
810 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
568. Obermajer, Lukáš 64942929 FO Oreské 120
908 63 Oreské
3 1
569. Lasicová, Hana 58794399 FO Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
570. Martiniaková, Mária 51653358 FO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
571. ARTpoint s.r.o. 35970031 PO Istrijská 80
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 1
572. Združenie Mórica Beňovského 31802486 PO_NE Šalviová 8
821 01 Bratislava - Ružinov
4 1
573. Cinetica, s.r.o. 46348018 PO J.Rumana 29
031 01 Liptovský Mikuláš
2 1
574. FAJNDIZAJN, s.r.o. 46019928 PO Boženy Němcovej 321/1
969 01 Banská Štiavnica
2 1
575. Krnáč, Tomáš 35811628 FO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
576. Barbara Feglová 43107893 SZCO Za tehelňou 3
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
577. Bachynec, Matúš 89525664 FO Halalovka 30
911 08 Trenčín
1 1
578. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z. 50133985 PO_NE Hurbanovo námestie 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 1
579. Košťál, Peter 72333795 FO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
580. BONA FIDE o.z. 31310711 PO_NE Gorkého 2
040 01 Košice - Staré Mesto
2 1
581. BODVA STUDIO s.r.o. 45866708 PO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
6 1
582. Križková, Tereza 32262397 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
583. Štecko, Lubomír 25718152 FO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
584. Cicha, Eduard 35192481 FO Fajnorovo nábrežie 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
585. MULTIKULTÚRA V NÁS 42182964 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
586. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky 34017526 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
587. Cibulková, Kristína 21458584 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
588. Balko, Peter W. 47584831 FO Pavla Dobšinského 5240/40A
984 01 Lučenec
1 1
589. Šlauka, Juraj 95172986 FO Marcheggská 55
900 31 Stupava
7 1
590. 4av.sk, s. r. o. 45926859 PO Bilíkova 26
841 01 Bratislava - Dúbravka
6 1
591. Molnár, Csaba 75426474 FO Mesačná 10
945 01 Komárno
1 1
592. Gonda, Martin 75863167 FO Čordáková 8
040 11 Košice - Západ
3 1
593. Beaver production s.r.o. 52036359 PO J.Stanislava 7
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
594. BAD IDEA, o.z. 45782415 PO_NE Orgovánová 3413/2
945 01 Komárno
2 1
595. Obec Margecany 00329347 PO_NE Obchodná 7
055 01 Margecany
1 1
596. TRIZMA 46035931 PO Židovská 299/21
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
597. Združenie animačný ateliér detí a mládeže 42129117 PO_NE Vrakúnska 29
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 1
598. SEMTAM, s.r.o. 35833939 PO Rovníková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
2 1
599. Kolenčík, Andrej 19867683 FO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
3 1
600. Šebesta, Juraj 51821322 FO Kováčska 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
601. IFFTT, o.z. 50222066 PO_NE M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
1 1
602. Daniel Ondruš 40 963 250 SZCO Hanulova 9
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
603. Dlhý, široký a bystrozraký 42317339 PO_NE M.Rázusa 1751/44
960 01 Zvolen
2 1
604. Gruska, Viliam 13999524 FO Jurigovo namestie 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
605. Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 PO_NE Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
1 1
606. Povykom 42372631 PO_NE Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 1
607. Hraník, Jakub 15588283 FO Na Hrebienku 4894/19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
608. Gašparík, Peter 53593459 FO Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
1 1
609. Štumpf, Dávid 87119258 FO Práce 6/7
945 01 Komárno
1 1
610. Horňák, Michal 43159146 FO Macharova 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
611. Mesto Púchov 00317748 PO_NE Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
2 1
612. Homo Felix o. z. 42264847 PO_NE Obrancov mieru 100/100
969 01 Banská Štiavnica
1 1
613. Aliancia žien Slovenska 30809177 PO_NE Nabělkova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
614. Mihalčínová, Anna 29224389 FO Fibichova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
615. Peter Bielik 32216432 SZCO Námestie hraničiarov 16
851 03 Bratislava - Petržalka
1 1
616. Allexim s.r.o. 36813516 PO Palisády 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 1
617. Urban, Marek 66384712 FO J. Murgaša 700/8
971 01 Prievidza
1 1
618. AQUA H 32054432 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
619. Divadlo Pôtoň, n.o. 37971361 PO_NE 358
935 03 Bátovce
1 1
620. Rankov, Pavel 73451866 FO Nám. sv. Františka 18
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
621. Remeňová, Viera 16995915 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
622. Bolješik, Richard 47889241 FO Drotárska cesta 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 1
623. ARYTMIA s.r.o. 52210979 PO Františka Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
2 1
624. KOLOTOČE s.r.o. 47218495 PO Nám.Š.Moysesa č.4
974 01 Banská Bystrica
2 1
625. Pokorný, Peter 14673247 FO Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
626. Mesto Myjava 00309745 PO_NE M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava
1 1
627. Madejova, Martina 47522692 FO Palkovičova 18
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
628. KODRETA furniture s.r.o. 36005908 PO Krásno nad Kysucou 1363
023 02 Krásno nad Kysucou
1 1
629. Smejkal, Pavel 61548171 FO Uherova 8
040 11 Košice - Západ
3 1
630. Jeleneková Michaela 37420241 SZCO F.Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
1 1
631. Černeková, Lucia 55171287 FO Bernolákova 2082
955 01 Topoľčany
5 1
632. DDP s.r.o. 46728970 PO Jaselská 2389/2
960 01 Zvolen
2 1
633. Glasnerová, Magdaléna 48767637 FO Homolova 27
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
634. Pavlovičová, Eva 65282777 FO Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
635. Spolok PAMODAJ 42391491 PO_NE B.Němcovej 4035/2
036 01 Martin
1 1
636. Zuzana Burianová 45370800 SZCO Andreja Kmeťa 305/40
010 01 Žilina
1 1
637. Atarax spol. s r.o. 31689647 PO Puškinova 2
040 01 Košice - Staré Mesto
10 1
638. Motte s.r.o. 45419965 PO Trebuľa 1741/17
962 31 Sliač
7 1
639. Farkašová, Katarína 82153232 FO Nábělková 2
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
640. Meressa Rusnokova, Daniela 65462256 FO Pankúchova 3
851 04 Bratislava - Petržalka
1 1
641. Krištof, Martin 58637234 FO sv. Bystríka 3
010 08 Žilina
1 1
642. Moncoľová, Ivana 64118327 FO Nám. SNP 14
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
643. Karol Trnka - KartA 32110465 SZCO Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
3 1
644. Blaško, Michal 14747724 FO Bartóková 1
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
645. GENTA FILM 35917181 PO Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava - Ružinov
5 1
646. Voices 37925156 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
647. Obec Blatnica 00316571 PO_NE Blatnica 1
038 15 Blatnica
1 1
648. Meliš, Tibor 85895322 FO Mierové námestie 93/26
019 01 Ilava
1 1
649. Šulák, Róbert 86849255 FO Trnavská 22.
902 01 Pezinok
1 1
650. Matrka, Simon 55579713 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
651. Kasova, Lucia 33949873 FO Na Brezinách 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
652. J.A.M. FILM 1999, s.r.o. 35766549 PO Fedákova 22
841 02 Bratislava - Dúbravka
5 1
653. Kučíková, Kamila 79893229 FO Björnsonova 3039/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
654. Bobocká, Michaela 92553765 FO Očkov 123
916 22 Očkov
1 1
655. Trančík, Dušan 63881839 FO Mateja Bela 8
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
656. DIGITRIXX, s.r.o. 36727806 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
657. Valentová, Oľga 82292281 FO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
658. Lesná, Ľubica 29342448 FO Tvarožková 1385/10
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
659. Luther&Partner s.r.o. 36701335 PO Flöglova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
660. Chovanec, Lenka 78214168 FO Mýtna 33
902 01 Pezinok
1 1
661. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 00062448 PO_NE Hasičská 25
943 01 Štúrovo
1 1
662. Korec, Pavol 61329218 FO Groslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 1
663. P-MAT, n.o. 31820832 PO_NE Ambroseho 2
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
664. Mesto Turčianske Teplice 00317004 PO_NE Partizánska 413/1
039 01 Turčianske Teplice
1 1
665. Boris Šima szčo 43442081 SZCO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
666. Pázman, Marcel 38258612 FO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
3 1
667. Grusková, Anna 11585846 FO Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 1
668. Sebik.tv s.r.o. 45505683 PO Jelačičova 22
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
669. Šveda, Róbert 76457753 FO Šancová 48
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
670. Alexandra, Gojdičová 32562418 FO Korytnická 6
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 1
671. Life o.z. 36070106 PO_NE Hrobáková 24
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
672. Známa firma s.r.o 47160829 PO Gajova 9
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 1
673. Trnka, n.o. 45737037 PO_NE Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
4 1
674. Ťapák, Marek 42828729 FO Buková 573
900 42 Miloslavov
2 1
675. FARBYKA, s.r.o. 35831901 PO Dunajská 58
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 1
676. Šulík, Marek 48288739 FO č.d.358
900 85 Vištuk
1 1
677. EuroCinema BB s.r.o. 36726265 PO T.Vansovej 2333/28
960 01 Zvolen
1 1
678. Mesto Malacky 00304913 PO_NE Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky
2 1
679. Palonder, František 91848396 FO Znievska 10
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
680. Agentúra SIGNUM s.r.o. 35732598 PO Kĺzavá 11
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
681. Bobčík, Ivan 47458354 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
1 1
682. Trizmová, Miroslava 73655236 FO Štefánikova 21
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
683. Popovičová, Alexandra 57735141 FO sokolikova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
684. Roller, Tomáš 38758116 FO Dobrovičova 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
685. Balážová, Soňa 47579514 FO P.O.Hviezdoslava 85/12-28
018 51 Nová Dubnica
2 1
686. Nový film 42105404 PO_NE Škultétyho 28
080 01 Prešov
4 1
687. ANIMFILM, s.r.o. 44100817 PO Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 1
688. Elšík, Jozef 71264979 FO L. Svobodu 2166/13
909 01 Skalica
1 1
689. Pašš, Patrik 84349993 FO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
1 1
690. Šulík, Juraj 42845386 FO Daxnerova 8
010 01 Žilina
2 1
691. Mesto Poprad 00326470 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
1 1
692. Matrka, Šimon 88671559 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
693. Medvecký, Jakub 91127174 FO Zochova 1019/20
026 01 Dolný Kubín
2 1
694. Stadtrucker, Ivan 66242445 FO Čs. parašutistov 21
831 03 Bratislava - Nové Mesto
3 1
695. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM 41330145 SZCO č.d. 558
900 67 Láb
2 1
696. SPI International Czech Rep. and Slovakia s.r.o. 35803797 PO Haburská 35
821 01 Bratislava - Ružinov
1 1
697. Slovak Motion Picture s.r.o. 46588485 PO Sabinovská 12
821 02 Bratislava - Ružinov
7 1
698. Magat, Peter 33917457 FO Jana Kovalika 18
010 01 Žilina
1 1
699. Starinská Kacarová, Diana 73289753 FO Legionárska 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
700. Mesto Modra 00304956 PO_NE Dukelská 38
900 01 Modra
2 1
701. Kozuch, Joanna 68642531 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
702. Zum Zum production, s.r.o. 46789243 PO Pod rovnicami 49
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 1
703. Továreň 5/7/11, s.r.o 36821845 PO Medená 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
704. Gombíková, Jana 75732428 FO Hodžova 11
911 01 Trenčín
1 1
705. Kultúrne a spoločenské stredisko 00145254 PO_NE Jašíkova 179
023 54 Turzovka
1 1
706. Bródy, Henrich 93727275 FO Ružova dolina 20
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
707. Nota Media s. r. o. 44473397 PO Veternicová 27
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
708. Fabian, Roman 41121965 FO Svätoplukova 1467/30
020 01 Púchov
1 1
709. Král, Vladimír 37699823 FO Doľany 90
900 88 Doľany
1 1
710. Holubník 45782016 PO_NE Sienkiewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
711. Oniščenko, Juraj 29248453 FO Kmeťovo námestie 1
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
712. doc.Darina Smržová - EDIT STUDIO 40963756 SZCO Donnerova 17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
713. FilmStar s.r.o. 45871159 PO Haburská 29
821 01 Bratislava - Ružinov
2 1
714. Nemčeková, Jana 91747393 FO Gúgska 25
940 01 Nové Zámky
3 1
715. Muránska, Ľubica 57746553 FO Ľubľanská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
716. PEGART s.r.o. 44011644 PO Pribišova 6
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
717. A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435 PO_NE Karpatská 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 1
718. Kratochvíl, Jakub 17213166 FO Šoltésovej 32
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
719. Maletzová, Soňa 62784291 FO Stefana Kralika 1/A
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 1
720. Mgr. Tomáš Pašteka - DETAIL 32195028 SZCO Kovácsova 22
851 10 Bratislava - Rusovce
1 1
721. Petit Press, a.s. 35790253 PO Lazaretská 12
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
722. ekran s.r.o. 44550880 PO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
723. Piško, Rastislav 74966442 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
724. Oľga Marošová - OLI 34998730 SZCO Donska 20
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 1
725. petit-grand 36696901 PO M. Sch. Trnavského 18
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
726. PJF s.r.o. 46424792 PO Športová 2886/82
926 01 Sereď
2 1
727. Mesto Snina 00323560 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
1 1
728. Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM 40969983 SZCO Hany Meličkovej 2989/14
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
729. VIA IURIS - Centrum pre práva občana 00631213 PO_NE Radničné námestie 9
902 01 Pezinok
1 1
730. Oto Vojtičko OTTO-QUELLE 30647649 SZCO Hlavné námestie 76
060 01 Abrahámovce
1 1
731. Obertová, Veronika 57881254 FO A.Hlinku 115
921 01 Piešťany
1 1
732. Suchý, Michal (Mišo) 99447549 FO Francisciho 9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
733. Slovenský dokumentárny film, občianske združenie. 42261520 PO_NE Muškátová 34
821 01 Bratislava - Ružinov
3 1
734. Mirakl 50024701 PO_NE Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
735. Obec Smolenice 00312983 PO_NE SNP 52
919 04 Smolenice
1 1
736. Bučková, Jana 53291167 FO Pod Hájom 6, Nitra
949 11 Nitra
1 1
737. Kristóf, György 71245799 FO Pasterurovo námestie 5
040 01 Košice - Juh
4 1
738. Návrat 31746209 PO_NE Šancová 42
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
739. PIXLA produktion s.r.o. 48084069 PO Plavecký Štvrtok 511
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
740. Clontz, Naďa 53848398 FO Holubyho 351/25
916 01 Stará Turá
1 1
741. Mgr.art Katarína Kerekesová - OD PLOTNY 40051463 SZCO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
742. Mosnák, Fedor 93981454 FO Muskátová 40
821 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
743. Mesto Zlaté Moravce 00308676 PO_NE 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
1 1
744. Sujová, Ivana 93846255 FO Pieninská 21
974 11 Banská Bystrica
1 1
745. Filmmar, s.r.o. 35842270 PO Jakubovo námestie 3
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 1
746. Gyárfáš, František 47626925 FO Palisády 32
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
747. STRUKTURA, s.r.o. 44828993 PO Karloveská 5
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
748. Králiková Hashimoto, Lena 37853439 FO Beniakova 5/A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
749. Čermáková, Alena 67661423 FO Uránová 11
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
750. KUUL.TV, s.r.o. 36287890 PO Liptovská 31
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
751. Kollár, Jozef 19144697 FO Ľudovíta Fullu 9
841 05 Bratislava - Devín
1 1
752. DARKROOM s.r.o. 44853262 PO Brečtanová 1
833 14 Bratislava - Nové Mesto
1 1
753. Minár, Peter 44859272 FO Jozefská 1
921 01 Piešťany
1 1
754. Roško, Peter 61458916 FO Wolkrova 39
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
755. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry 17328501 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
756. Neveďal, Peter 17265191 FO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
757. Timčák, Jozef 55222178 FO Studenohorská 15
841 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
758. Šima, Boris 76187566 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
759. Gregorčok, Andrej 66164676 FO Mamateyova 1584/3
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
760. Mgr. Vladimír Štric - FILM 2000 36924199 SZCO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 2
761. Tonada, s.r.o. 45263523 PO Studenohorská 2075/28
841 03 Bratislava - Lamač
7 2
762. Kalužáková, Veronika 64394189 FO Nám. Hraničiarov 27
851 03 Bratislava - Petržalka
2 2
763. NOTES Production, s.r.o. 35917873 PO Karadzicova 39
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 2
764. budinsky, peter 69158476 FO wolkrova 25
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
765. FilmWorx Studios s.r.o. 50710699 PO Bajkalska 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
6 2
766. Mestské kultúrne a osvetové stredisko 42089697 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
2 2
767. Felix, Adam 58134488 FO Jána Galbavého 3
949 01 Nitra
2 2
768. Cakanyova, Viera 76617512 FO Šustekova 15
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
769. M@M o.z. 42062969 PO_NE M.R. Štefánika 54
036 01 Martin
5 2
770. Biograf, literatúra, fotografia, o.z. 42355966 PO_NE Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 2
771. Filmový klub 23 Dolný Kubín 37910361 PO_NE Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín
2 2
772. Dom kultúry mesta Handlová 00516465 PO_NE Námestie baníkov č. 3
972 51 Handlová
3 2
773. Bučka, Jana 82835944 FO Pod Hájom 6
949 11 Nitra
2 2
774. Piussi, Zuzana 36571951 FO Kuzmanyho 12
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 2
775. Človek v ohrození, n.o. 50082001 PO_NE Baštová 343/5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
776. Spoločnosť a film 42108870 PO_NE Muránska 8
040 01 Košice - Staré Mesto
3 2
777. Film Expanded 51898616 PO_NE Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
3 2
778. Wider s.r.o. 46342753 PO Miletičova 5B
821 08 Bratislava - Ružinov
14 2
779. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o. 37924818 PO_NE Tupolevova 18
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
780. Krupa, Tomas 58186838 FO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
3 2
781. studio LUX, s.r.o. 35822350 PO Kapitulská 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 2
782. Heyday, s.r.o. 44075901 PO Trenčianska 48
821 09 Bratislava - Ružinov
4 2
783. I.N.P. s.r.o. 35819634 PO Jamnického 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
10 2
784. Sardinka Production s.r.o. 47195673 PO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Staré Mesto
8 2
785. Spectral s.r.o. 47845384 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
5 2
786. LAVAS 42023165 PO_NE Mostová 231
958 04 Partizánske
6 2
787. Mesto Spišská Nová Ves 00329614 PO_NE Radničné námestie č. 7
052 70 Spišská Nová Ves
2 2
788. Oľhová, Mária 18116194 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
2 2
789. PHOENIX FILM s.r.o. 47690844 PO Cez vody 13/19 - Bodice
031 01 Liptovský Mikuláš
3 2
790. Rudolf Biermann 41532287 SZCO Pernek 346
900 53 Pernek
10 2
791. VIAFILM, s.r.o. 43796176 PO Na Vŕšku 10
811 01 Bratislava - Staré Mesto
8 2
792. LampART 37917358 PO_NE Karpatská 62
911 01 Trenčín
3 2
793. Kováčik, Peter 44451787 FO Na stebničku 533/17
086 33 Zborov
3 2
794. Imrich Nagy-BODVA STUDIO 32698151 SZCO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
5 2
795. Michalovič, Peter 11628144 FO Blagoevova 22
851 04 Bratislava - Petržalka
2 2
796. Mesto Brezno 00313319 PO_NE Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
2 2
797. UN FILM, s.r.o. 35873701 PO Drotárska 29
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 2
798. Lapšanská, Kristína 98573245 FO Francisciho 14
054 01 Levoča
3 2
799. VIRUSfilm s.r.o. 52180387 PO Košická 37
821 09 Bratislava - Ružinov
6 2
800. Iniciatíva Inakosť 37995545 PO_NE Rajská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 2
801. NAPIONIERI s. r. o. 45932018 PO Tatranská 51
974 11 Banská Bystrica
2 2
802. Totiková, Adriana 76856915 FO Gaštanová 79
066 01 Humenné
2 2
803. Danay, Tomáš 11554364 FO Vavilovova 20
851 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
804. LIPSTICK s.r.o. 47606738 PO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
4 2
805. AM:PM, s.r.o. 35854944 PO Romanova 33
85102 Bratislava - Petržalka
13 2
806. Fluidum Film s.r.o 46827978 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
10 2
807. Mestské kultúrne stredisko Senec 00350125 PO_NE Námestie 1. mája 2
903 01 Senec
2 2
808. Gregušová, Veronika 19346117 FO Vajanského nábrežie 19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
809. Top kreativ, spol.s.r.o. 46161732 PO Hliny 1411/3
017 01 Považská Bystrica
3 2
810. Peter Hledík Barok film 17390818 SZCO Gogolova 27
914 51 Trenčianske Teplice
5 2
811. Slovenská produkčná, a.s. 35843624 PO Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 2
812. Ars Nova - združenie 31806651 PO_NE Lovinského 18
811 02 Bratislava - Staré Mesto
7 2
813. NOVINSKI s.r.o. 35925957 PO Vlčkova 35
811 04 Bratislava - Staré Mesto
8 2
814. Csudai, Viktor 21852314 FO Na križovatkách 39
821 04 Bratislava - Ružinov
2 2
815. RECORD, s.r.o. 36648973 PO Ružová 1360/42
96001 Zvolen
8 2
816. Ing. arch. Juraj Krumpolec 35332662 SZCO Jelšová 3
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 2
817. positive film, s. r. o. 46076158 PO Konventná 19
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
818. Dzurindova, Zuzana 84256537 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 2
819. SANDBERG Film s.r.o. 45322180 PO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
4 2
820. Farba, Andrej 32481556 FO Vígľašská 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 2
821. Niňaj, Jaroslav 45989669 FO Magurská 8
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 2
822. Mesto Žiar nad Hronom 00321125 PO_NE Š.Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
3 2
823. Mestské kultúrne stredisko 00059404 PO_NE Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
2 2
824. Mestské kultúrne centrum 37952005 PO_NE SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
2 2
825. Staviarsky, Víťazoslav 22657275 FO Lomnická 2
080 05 Prešov
3 2
826. Anzio s.r.o. 47240539 PO Mliekárenská 9
821 09 Bratislava - Ružinov
2 2
827. KINO INVEST s.r.o. 48235181 PO Moskovská 2333/4
974 04 Banská Bystrica
3 2
828. Vženteková, Eva 59761962 FO Pod Rovnicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 2
829. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 17323649 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
830. Mesto Hlohovec 00312509 PO_NE M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
2 2
831. Crazy Company s.r.o. 47539241 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
832. Mišíková, Katarína 79877329 FO Pod Rovicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 2
833. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO 41473272 SZCO Agátová 1097/3
900 23 Viničné
4 2
834. Remo, Miroslav 40921999 FO Haanova 48
851 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
835. BLUE FACES s.r.o. 45354642 PO Hviezdoslavova 53
018 63 Ladce
2 2
836. Znášiková, Jana 43337546 FO Haanova 41
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
837. Mestské kultúrne stredisko Senica 00514071 PO_NE Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
2 2
838. Lehotsky Film s.r.o. 47354496 PO Líščie údolie 12
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 2
839. Viktorín, Jakub 37226219 FO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 2
840. Langerová, Viera 15296119 FO Okružná 772/70
058 02 Poprad
2 2
841. Mančuška, Ján 89383516 FO Moyzesova 31
900 28 Ivanka pri Dunaji
3 2
842. Dynamo Productions s.r.o. 48125521 PO Pasteurovo nám. 5
040 01 Košice - Juh
3 2
843. CineVision, s.r.o. 50626272 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Staré Mesto
6 2
844. Límová, Zuzana 54875621 FO Halalovka 64
911 08 Trenčín
2 2
845. Mediapulz s.r.o. 36615153 PO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
846. Raýman, Juraj 44975456 FO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Devín
2 2
847. PERMANENT PRODUCTION s.r.o. 47483971 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 2
848. Mesto Partizánske 00310905 PO_NE Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske
2 2
849. Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 PO_NE Balkánska 31
853 08 Bratislava - Rusovce
2 2
850. Mediálny Hlas - Media Voice 48414085 PO_NE Československej armády 1927/40
972 51 Handlová
3 2
851. Občianske združenie Supertrieda 42138604 PO_NE Heydukova 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 2
852. Kuhn, Teodor 46779226 FO Sinokvetná 25
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
853. Hrínová, Barbora 32113151 FO H. Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 2
854. MEBA Production, s.r.o. 45485666 PO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
9 2
855. All4films s.r.o. 47604077 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
7 2
856. AVI Studio,s.r.o. 35695463 PO Na vyhliadke 22
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
7 2
857. Mesto Kežmarok 00326283 PO_NE Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
3 2
858. Ridzoňová Ferenčuhová, Mária 89573494 FO Včelárska 15
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
859. Mgr.art Mária Staviarska 75041719 SZCO Lomnická 2
080 05 Prešov
2 2
860. Martin Tokár 44702248 SZCO Vinné 36
072 31 Vinné
2 2
861. Krasnohorsky, Juraj 66868391 FO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
862. Lavrik, Silvester 78819393 FO Hronského 1327
957 04 Bánovce nad Bebravou
4 2
863. FLY UNITED 37902041 PO_NE Levočská 2
010 08 Žilina
4 2
864. Publikum.sk 42160049 PO_NE Hospodárska 93
917 01 Trnava
4 2
865. PULZAR experimental film&video s.r.o. 36840874 PO Znievska 11
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
866. Dudková, Janka 15824521 FO Vlčie hrdlo 5
821 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
867. Korec, Palo 79995953 FO Grosslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
868. Valentko, Roman 13549884 FO Dúbravka 5818
841 01 Bratislava - Dúbravka
3 2
869. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 PO_NE Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
2 2
870. FOUR spol. s r.o. 35722657 PO Liptovská 5
821 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
871. Banyák, Jozef 41158136 FO Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
872. FANTOMAS PRODUCTION 44724349 PO Špitálska 57
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 3
873. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 42080312 PO_NE Námestie Majstra Pavla 54
054 01 Levoča
4 3
874. CLASSIC MSL spol.s r.o. 35920092 PO Hlboká 728/1
941 48 Podhájska
3 3
875. Pezinské kultúrne centrum 42129168 PO_NE Holubyho 42
902 01 Pezinok
3 3
876. Kultúrne centrum Modra 00350109 PO_NE Sokolská 8
900 01 Modra
3 3
877. TATRAFILM spol. s r.o. 31338925 PO Vajnorská 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 3
878. Ľubomír Beňo P.ART 17769311 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
3 3
879. Mesto Hriňová 00319961 PO_NE Partizánska 1612
962 05 Hriňová
4 3
880. Ster Century Cinemas, s.r.o. 47907380 PO Vajnorska 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 3
881. Centrum voľného času 00188131 PO_NE Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
3 3
882. Krištúfek, Peter 67849177 FO Jeséniova 28
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 3
883. Berezňáková, Barbora 16163965 FO Bernolákova 58
902 01 Pezinok
6 3
884. HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 35865148 PO Kollárovo námestie 19
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 3
885. ARTREAL, s.r.o. 31379184 PO Prídavkova 27
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 3
886. PSYCHÉ film, s.r.o. 36662151 PO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
5 3
887. Ové Pictures, s.r.o. 45711950 PO A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany
3 3
888. 500 42244919 PO_NE Textilná 4
040 12 Košice - Nad jazerom
9 3
889. MARLEN Media Group s.r.o. 45860289 PO Berehovská 2168/1
075 01 Trebišov
10 3
890. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 36145203 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
4 3
891. Križková, Eva 72972954 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Rača
5 3
892. KINEMATOGRAF, s.r.o. 46470786 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 3
893. Hucíková, Ivana 94953154 FO Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
5 3
894. M.O.M.ent production s.r.o. 36723738 PO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
15 3
895. KADMEDIA s.r.o. 44112840 PO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
7 3
896. DogDocs 42148260 PO_NE Bratislavská 415/15
010 01 Žilina
13 3
897. Leidenfrostová, Kristína 34326318 FO Ivana Bukovčana 28
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
5 3
898. Mesto Dubnica nad Váhom 00317209 PO_NE Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
5 3
899. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota 00358649 PO_NE Nám. Š.M.Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
3 3
900. Mesto Trebišov 00331996 PO_NE M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
4 3
901. Nadácia City TV 35506849 PO_NE Jesenského 12
040 01 Košice - Staré Mesto
8 3
902. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 00149683 PO_NE Janka Borodáča 18
083 01 Sabinov
4 3
903. Almostar s.r.o. 46340599 PO Štvrť SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice
7 3
904. Sľúková, Martina 26885199 FO Pôtor 92
991 03 Pôtor
3 3
905. Polygon Production s.r.o. 35780690 PO Mliekárenská 8
821 09 Bratislava - Ružinov
4 3
906. MAO production s.r.o. 35910704 PO Tematínska 2
851 05 Bratislava - Petržalka
8 3
907. Badač, Peter 43276024 FO Stred 50/29
017 01 Považská Bystrica
4 3
908. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o. 31326757 PO Lazaretská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
11 3
909. CULTFILM s.r.o. 36782084 PO Bartoškova 8
831 04 Bratislava - Nové Mesto
6 3
910. WANTED, spol. s r.o. 31374174 PO Vansovej 3
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 3
911. Ideas Film, s.r.o. 35821078 PO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 3
912. Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO 44919573 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 3
913. Filmodrom 42299331 PO_NE 1. maja 2
969 01 Banská Štiavnica
6 3
914. gotthardt film, s.r.o. 46073078 PO 29.januára 649/29
059 38 Štrba
5 3
915. Valentková, Katarína 19361461 FO Studenohorská 17
841 03 Bratislava - Lamač
3 3
916. Nezisková organizácia FIFFBA 42166551 PO_NE Bratislavská 57
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
4 3
917. MM Film s.r.o. 36680168 PO Poľná 17
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
918. Boroš, Rastislav 68177715 FO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
4 3
919. Kuboš, Marek 96977322 FO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
3 3
920. plutoon s.r.o. 47412241 PO Račianska 88 B
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
921. Bright Sight Pictures, s.r.o. 50922777 PO Žilinská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 3
922. Mesto Trenčianske Teplice 00312088 PO_NE M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
4 3
923. Filmarium s.r.o. 44453744 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 3
924. FILM 2000, s.r.o. 46001174 PO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
4 3
925. Trik film s.r.o. 47608200 PO Prostredná 9
900 21 Svätý Jur
3 3
926. Ivan Popovič - MY STUDIO 32172567 SZCO Púpavová 26
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 3
927. LV Production, s.r.o. 44819749 PO Veľkolúcka 1226/53
962 31 Veľká Lúka
9 3
928. Euforion – kultúrno voľnočasové fórum 31815308 PO_NE Černyševského 21
851 01 Bratislava - Petržalka
6 3
929. ResArtis o.z. 42240832 PO_NE Hlinkova 30
040 01 Košice - Sever
8 3
930. Ďurinová, Paulína 12766111 FO Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok
3 3
931. Mazl s.r.o. 36705799 PO Haydnova 21
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
932. NUNEZ NFE s.r.o. 45427518 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Lamač
9 3
933. Pamäť národa 42175267 PO_NE Romanova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
10 3
934. Tomková, Katarína 47755713 FO Šrobárova 19
979 01 Rimavská Sobota
3 3
935. Čenkovej deti 42176379 PO_NE Vtáčnik 1
83101 Bratislava - Nové Mesto
10 3
936. sarkany s.r.o. 46953795 PO Sološnica 401
906 31 Sološnica
6 3
937. Guča s. r. o. 47586001 PO Šancova 15
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 3
938. Danubestory o.z. 42290791 PO_NE Dechtice 507
919 53 Dechtice
18 3
939. producer, s. r. o. 44441134 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 3
940. Mesto Krupina 00320056 PO_NE Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
4 3
941. Kinečko online, o.z. 51431173 PO_NE Javorová 1329/11
900 24 Veľký Biel
4 3
942. Hanulák, Lukáš 77288639 FO Suché miesto 36
900 25 Chorvátsky Grob
5 3
943. Petráňová, Miriam 85596645 FO Pražská 13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 3
944. MIRAFILM s.r.o. 36729256 PO Pri Suchom Mlyne 72
811 04 Bratislava - Staré Mesto
7 4
945. MLYNY CINEMAS spol. s r.o. 47979372 PO Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
4 4
946. ars_litera 30801273 PO_NE Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava - Staré Mesto
6 4
947. MAYA, spol. s r.o. 31362095 PO Čajakova 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 4
948. CINEMAX Bratislava, s.r.o. 47661887 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
4 4
949. ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. 35710802 PO Hviezdoslavovo námestie 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
13 4
950. Baltazár Ryšavý - Boldi 40175111 SZCO č.d. 43
946 02 Čalovec
6 4
951. OKNO obč.z. 36070858 PO_NE Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
7 4
952. FRAME FILM s.r.o 45468907 PO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
5 4
953. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie 31805604 PO_NE Františkánske nám. 7
811 01 Bratislava - Staré Mesto
7 4
954. Slovenská asociácia producentov v audiovízii 36061182 PO_NE Grösslingova 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
6 4
955. Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 PO_NE Námestie sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad
4 4
956. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o. 48146307 PO Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
5 4
957. atelier.doc 31812406 PO_NE Galandova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 4
958. Divadlo Aréna 30777810 PO_NE Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava - Petržalka
6 4
959. Hanáková, Petra 19362652 FO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 4
960. PX CENTRUM 31118127 PO_NE Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
8 4
961. Dom odborov Strojár, s.r.o. 31572596 PO Námestie S.H. Vajanského č. 2
036 01 Martin
5 4
962. Hudec, Dušan 26936472 FO Justičná 5
811 07 Bratislava - Staré Mesto
5 4
963. ART FILM FEST s.r.o. 48284254 PO Tomášikova 30C
821 01 Bratislava - Staré Mesto
4 4
964. ACAPU, s.r.o. 45418233 PO Leškova 7/A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 4
965. PO.CITY 42038995 PO_NE Chmeľová 6
080 06 Ľubotice
4 4
966. Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 PO_NE Gorkého 1
066 01 Humenné
5 5
967. Mestské centrum kultúry Malacky 00350117 PO_NE Záhorácka 1919
901 01 Malacky
7 5
968. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE 00186660 PO_NE Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce
5 5
969. Slovenský filmový zväz 00587109 PO_NE Hálkova 34
83103 Bratislava - Nové Mesto
5 5
970. Mesto Šaľa 00306185 PO_NE Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
6 5
971. Dom kultúry LM 36139246 PO_NE Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
5 5
972. Cinetype, s.r.o. 35834161 PO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
14 5
973. FILMOVÝ KLUB BYTČA 42064767 PO_NE Hlinkova 673
014 01 Bytča
5 5
974. Dom kultúry v Námestove 00355321 PO_NE Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
6 5
975. Mestské kultúrne stredisko 00350702 PO_NE Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
5 5
976. MFF Piešťany, o.z. 30856663 PO_NE Bitúnková 1453/23
900 31 Stupava
5 5
977. Žudro 31817548 PO_NE Dražická 20
841 01 Bratislava - Dúbravka
6 5
978. Formats Pro Media s.r.o. 45531854 PO Púpavova 35
841 04 Bratislava - Karlova Ves
19 5
979. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. 36220418 PO Hradné údolie 9A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
14 5
980. S PRO ALFA SK, s.r.o. 36812315 PO Záhumenská 26
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
7 5
981. Cinefil 42240549 PO_NE Mäsiarska 35
040 01 Košice - Staré Mesto
9 5
982. Mestské kultúrne stredisko 00138789 PO_NE Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca
5 5
983. Furia Film plus s.r.o. 45429383 PO Ivanska 3
900 28 Zálesie
10 5
984. Magic Box Slovakia, s.r.o 35832550 PO Trenčianska 47
821 09 Bratislava - Ružinov
7 5
985. Reminiscencie 48412015 PO_NE Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
9 5
986. Hailstone s.r.o. 47392371 PO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
11 5
987. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 30844096 PO_NE Vidlicová 1849/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
7 5
988. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 35519088 PO_NE M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
5 5
989. VERTIGO 37854968 PO_NE UKF-ÚLUK, Štefánikova 67
949 01 Nitra
6 6
990. Asociácia slovenských kameramanov 36067091 PO_NE Svoradova 2
813 01 Bratislava - Staré Mesto
9 6
991. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 00 182 869 PO_NE A.Dubčeka č.27
921 34 Piešťany
6 6
992. FilmFrame, s.r.o. 35969598 PO Cernysevskeho 10
851 01 Bratislava - Petržalka
21 6
993. Mesto Trstená 00314897 PO_NE Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
7 6
994. TITANIC s.r.o. 31394264 PO Pavlovova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
8 6
995. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 PO_NE Hlavná 17
917 01 Trnava
7 6
996. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 00516988 PO_NE Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
7 6
997. ART FILM, n.o. 37954512 PO_NE Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
6 6
998. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 36010456 PO Antona Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
6 6
999. Art4, s.r.o. 36869716 PO Vajnorská 167
831 04 Bratislava - Nové Mesto
21 6
1000. noemo, s.r.o. 35886994 PO Pribinova 22/A
811 09 Bratislava - Staré Mesto
15 6
1001. GARFIELD FILM s.r.o. 45240540 PO Pernek 346
900 53 Pernek
9 6
1002. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. 35758911 PO Hviezdoslavovo nám 17
811 02 Bratislava - Staré Mesto
7 6
1003. FilmPress.sk 42172659 PO_NE Čsl. parašutistov 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
9 6
1004. ilovefilm s.r.o. 35691859 PO Športová 121/7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 6
1005. Mestské kultúrne stredisko Levice 00060526 PO_NE A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
6 6
1006. Mesto Nové Zámky 00309150 PO_NE Hlavné námestie 10
940 35 Nové Zámky
9 7
1007. BEETLE s.r.o. 36737780 PO Topoľová 3
900 33 Marianka
23 7
1008. plackartnyj s.r.o. 47691433 PO Tylova 1044/19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
8 7
1009. INOUT STUDIO, s.r.o. 44420773 PO Palkovičova 13
821 08 Bratislava - Ružinov
15 7
1010. Mesto Banská Štiavnica 00320501 PO_NE Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
969 24 Banská Štiavnica
8 7
1011. Dušan Davidov-TITUS film 17097771 SZCO Buzulucká č.2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
15 7
1012. Človek v ohrození 31799311 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
8 7
1013. Arsy-Versy, s.r.o. 45901805 PO Haanova 48
851 04 Bratislava - Petržalka
11 7
1014. Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 PO Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš
8 7
1015. Dom kultúry 31871798 PO_NE Školská 118/1
926 01 Sereď
8 8
1016. HoryZonty 42018641 PO_NE Radlinského 9
911 05 Trenčín
9 8
1017. CINEMAX, a.s. 36612367 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
20 8
1018. MIRAFOX, s.r.o. 36755320 PO Rajská 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
20 8
1019. Piknik Pictures, s.r.o. 36752649 PO Staré Grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
22 8
1020. VLNA 36067148 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
9 8
1021. CinemArt SK, s.r.o. 50071254 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
18 9
1022. Super film s.r.o. 43824625 PO Mýtna 42
811 07 Bratislava - Staré Mesto
11 9
1023. Truc sphérique 36143693 PO_NE Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3
010 01 Žilina
13 9
1024. Hory a mesto 36070360 PO_NE Fedákova 24
841 02 Bratislava - Dúbravka
10 9
1025. Asociácia nezávislých producentov 45734011 PO_NE Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
13 9
1026. stoptime, s.r.o. 36724807 PO Kozia 17
811 03 Bratislava - Staré Mesto
11 9
1027. Animoline, spol. s r.o. 35829290 PO Kopčianská 20
851 01 Bratislava - Petržalka
21 9
1028. Silverart, s.r.o. 43788131 PO Tichá 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
14 9
1029. dive 2000 production,s.r.o. 44251891 PO Farská 22
949 01 Nitra
18 9
1030. Horský film Poprad, n.f. 31949517 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
10 10
1031. FOTOFO 30811911 PO_NE Prepoštská 4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
12 10
1032. ANČA 42128323 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
12 10
1033. KFS production, s. r. o. 44168870 PO 134
900 46 Most pri Bratislave
19 10
1034. Hulapa film, s. r. o. 45461163 PO Riazanská 36
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 10
1035. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) 42263603 PO_NE Vištuk, č. 277
900 85 Vištuk
12 10
1036. EDIT Studio, s.r.o. 46049428 PO Donnerova 717/17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
15 11
1037. štyri živly 31813291 PO_NE Novackého 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
12 11
1038. K2 Production s.r.o. 44752539 PO Vavrinecká 54
831 52 Bratislava - Nové Mesto
27 12
1039. Mandala Pictures, s.r.o. 45418110 PO Mariánska 18
900 31 Stupava
27 12
1040. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o. 36188131 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
20 12
1041. partizanfilm s.r.o 36816981 PO Havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
15 12
1042. atelier.doc, s.r.o. 43809537 PO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
18 12
1043. Boiler 42268044 PO_NE Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
15 13
1044. občianske združenie EEE 42179793 PO_NE Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
17 13
1045. Ultrafilm s.r.o. 36687260 PO Ukrajinská 10
831 02 Bratislava - Nové Mesto
29 13
1046. nutprodukcia s.r.o. 48281239 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
24 13
1047. MPhilms 30800293 PO_NE Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
16 14
1048. objectif, s.r.o 47371048 PO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
15 14
1049. Barracuda Movie s.r.o. 36691798 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
14 14
1050. Cinematik, s. r. o. 45302847 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
17 15
1051. FURIA FILM s.r.o. 36681971 PO Ferienčíkova 1
811 08 Bratislava - Staré Mesto
35 15
1052. et cetera group, s.r.o. 46519793 PO Prúdová 12
821 05 Bratislava - Ružinov
27 15
1053. CHARACTER - Film Development Association 42181771 PO_NE Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
18 15
1054. Forum Film Slovakia s. r. o. 46148060 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
17 16
1055. feel me film s.r.o. 36288764 PO Bakošova 24
841 03 Bratislava - Lamač
19 17
1056. D.N.A. s.r.o. 35814209 PO Šancová 3563/100
831 04 Bratislava - Nové Mesto
43 17
1057. Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970 PO_NE J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
27 17
1058. AH production, s.r.o. 36806951 PO Irkutská 14/D
851 10 Bratislava - Rusovce
24 19
1059. Wandal Production, s.r.o. 36787311 PO Mikulášska 1/A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
35 19
1060. Filmtopia s.r.o. 46819002 PO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Staré Mesto
27 20
1061. BONTONFILM a.s. 36006858 PO Na Vrátkach 1F
841 01 Bratislava - Dúbravka
26 20
1062. AZYL Production s.r.o. 35799498 PO Panenská 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
47 20
1063. LEON Productions, spol. s r.o. 35749041 PO Jadranská 41/2341
841 01 Bratislava - Dúbravka
29 20
1064. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 31343899 PO Búdkova 32
811 04 Bratislava - Staré Mesto
38 21
1065. Artichoke s.r.o. 35864842 PO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
39 21
1066. ita agentúra, s.r.o. 31345506 PO Čajakova 4033/13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
23 21
1067. ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 PO Prúdová 12
821 05 Bratislava - Ružinov
47 23
1068. ARTILERIA, s.r.o. 36706787 PO Drobného 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
32 25
1069. Slovenská filmová a televízna akadémia 31755607 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
28 26
1070. HITCHHIKER Cinema, s.r.o. 46540474 PO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
42 28
1071. Peter Kerekes s.r.o. 35932368 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
44 28
1072. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o. 35737174 PO Šulekova 32
811 03 Bratislava - Staré Mesto
37 29
1073. MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 PO Staré Grunty 3633/214B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
53 29
1074. sentimentalfilm s.r.o. 44473222 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
71 31
1075. K2 STUDIO s.r.o. 31400990 PO Oráčska 18
831 06 Bratislava - Rača
41 32
1076. Fool Moon, s. r. o. 44992122 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
39 33
1077. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 35718463 PO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
59 37
1078. Filmpark production, s. r. o. 36356212 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
86 38
1079. BFILM s.r.o. 45655839 PO Vajnorská 18
831 04 Bratislava - Nové Mesto
76 40
1080. MPhilms s.r.o. 45354731 PO Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
73 42
1081. Slovenský filmový ústav 00891444 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
49 46
1082. ARINA s.r.o. 36258377 PO Winterova 14
921 01 Piešťany
95 48
1083. Punkchart films s.r.o. 45282528 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
99 48
1084. Film Europe s.r.o. 35934271 PO Matúškova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
81 57
1085. PubRes s. r. o. 31345824 PO Grösslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
95 57
1086. TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 PO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
112 73
1087. CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Staré Mesto
130 79
1088. Asociácia slovenských filmových klubov 30812976 PO_NE Brnianska 33
811 04 Bratislava - Staré Mesto
191 172
1089. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta 00397431 PO_NE Ventúrska 3
813 01 Bratislava - Staré Mesto
303 225
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2019 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.