hlavná stránka → zoznam žiadateľov 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadateľov

výzva:
typ žiadateľa:
(ne)vysporiadaní žiadatelia:
názov/meno IČO typ
žiadateľa
adresa počet reg.
žiadostí
počet
podpor. žiadostí
1. Oto Vojtičko OTTO-QUELLE 30647649 SZCO Hlavné námestie 76
060 01 Abrahámovce
1 1
2. Different-občianske združenie 30852552 PO_NE Andrejová 88
086 37 Andrejová
2 1
3. Fourth Culture Films Ltd. 68854543 PO 32 Castle Street
Badín
1 0
4. Matičné Studio Karola Plicku, s.r.o. 46553380 PO Horná 21
974 01 Badín
1 0
5. IRON LIBRI, s.r.o. 46215336 PO Hronského 1327/5
957 04 Bánovce nad Bebravou
1 0
6. Lavrik, Silvester 78819393 FO Hronského 1327
957 04 Bánovce nad Bebravou
4 2
7. Gábor, Peter 52481128 FO Karpastká 1
974 11 Banská Bystrica
5 1
8. Občianske združenie Vresk Factory 37897900 PO_NE Hronské Predmestie 1057/9
97404 Banská Bystrica
5 1
9. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica 42397529 PO_NE Bernolákova 50
974 05 Banská Bystrica
1 0
10. Memory film s.r.o. 47166347 PO TATRANSKÁ 96
974 11 Banská Bystrica
5 2
11. NOVÉ TVÁRE / NEW FACES 42007445 PO_NE Rudlovská cesta 13
974 01 Banská Bystrica
1 0
12. Palúch, Martin 71564355 FO Beskydská 3
974 01 Banská Bystrica
3 3
13. Harmaniaková, Anna 72361563 FO Na Karlove 2
974 01 Banská Bystrica
4 0
14. Gradovová, Irina 91921114 FO Podháj 63
974 05 Banská Bystrica
1 1
15. Laputa 45021520 PO_NE Cesta k nemocnici 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
16. Boroš, Pavol 88613661 FO Zlatá 2
974 05 Banská Bystrica
1 0
17. FilmSTart spol. sr.o. 46929215 PO Robotnícka 13
974 01 Banská Bystrica
2 1
18. Envirofilm, n.o. 45737061 PO_NE Kráľovohoľská 2
974 11 Banská Bystrica
2 1
19. NAPIONIERI s. r. o. 45932018 PO Tatranská 51
974 11 Banská Bystrica
6 2
20. Mičev, Stanislav 19932558 FO Hronská 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
21. ART FILM, n.o. 37954512 PO_NE Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
6 6
22. Šuster, Martin 82229215 FO Internátna, 39
974 04 Banská Bystrica
2 1
23. Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 PO_NE Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
1 1
24. Portugalský inštitút, o.z. 30788684 PO_NE Skuteckého 24
974 01 Banská Bystrica
1 0
25. KOLOTOČE s.r.o. 47218495 PO Nám.Š.Moysesa č.4
974 01 Banská Bystrica
2 1
26. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 PO_NE Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
1 0
27. Gajdoš, Jakub 51766223 FO Trieda SNP 8
974 01 Banská Bystrica
1 0
28. Majer, Radovan 89947764 FO Švermova 19
974 04 Banská Bystrica
1 0
29. Schwarz, Adam 94768181 FO Pod Banošom 2
974 11 Banská Bystrica
1 0
30. Mesto Banská Bystrica 00313271 PO_NE Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
1 0
31. za! amfiteáter 42308518 PO_NE Mládežnícka 3457/39
974 04 Banská Bystrica
2 1
32. Forza a.s. 36035092 PO Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
1 0
33. Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970 PO_NE J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
41 21
34. Sujová, Ivana 93846255 FO Pieninská 21
974 11 Banská Bystrica
1 1
35. Krajčovič, Matej 94162357 FO Ružová 7
974 11 Banská Bystrica
2 0
36. Centaurus o.z. 45025495 PO_NE Lesná 1
974 01 Banská Bystrica
2 0
37. Sedlačko, Pavol 87174359 FO Bakossova 39
974 01 Banská Bystrica
2 0
38. Mesto Banská Štiavnica 00320501 PO_NE Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
969 24 Banská Štiavnica
11 10
39. FAJNDIZAJN, s.r.o. 46019928 PO Boženy Němcovej 321/1
969 01 Banská Štiavnica
2 1
40. Homo Felix o. z. 42264847 PO_NE Obrancov mieru 100/100
969 01 Banská Štiavnica
1 1
41. Filmodrom 42299331 PO_NE 1. maja 2
969 01 Banská Štiavnica
6 3
42. Laučíková, Ivana 11242474 FO Obrancov mieru 100/100
969 01 Banská Štiavnica
1 0
43. Mesto Bardejov 00321842 PO_NE Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
6 4
44. Golecová, Zlata 19934258 FO Přerovská 8
085 01 Bardejov
1 0
45. Divadlo Pôtoň, n.o. 37971361 PO_NE 358
935 03 Bátovce
1 1
46. Kino PO s.r.o. 53877187 PO Grobská 11C
900 27 Bernolákovo
2 2
47. KINO ÚSVIT BETLIAR 53167970 PO_NE Pokroku 314
049 21 Betliar
1 1
48. Malá scéna s.r.o 50091735 PO Šarfická 128/66
900 82 Blatné
4 0
49. Obec Blatnica 00316571 PO_NE Blatnica 1, 1
038 15 Blatnica
2 1
50. Ing. Miroslav Ciglian - MOON EYE STUDIO 45713332 SZCO Bobrovec 306
032 21 Bobrovec
1 0
51. Bohinská, Alžbeta 19392988 FO Šulianske jazero 499
930 31 Bodíky
4 1
52. Osuch, Peter 37459805 FO Štúrova 31
972 01 Bojnice
1 0
53. Obec Bošany 00310255 PO_NE SNP 112
956 18 Bošany
1 1
54. Fatrsíková, Ľudmila 35411389 FO Strečnianska 7
851 05 Bratislava - Čunovo
1 0
55. Semjan, Štefan 88275343 FO Bradáčova 5
851 02 Bratislava - Čunovo
1 0
56. Parralel s.r.o. 50353471 PO Na hrádzi 8
851 10 Bratislava - Čunovo
2 0
57. Brštiaková, Petra 37621686 FO Pútnická 140
841 06 Bratislava - Devín
1 0
58. Barracuda Movie s.r.o. 36691798 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
14 14
59. SANDBERG Film s.r.o. 45322180 PO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
4 2
60. WHAT IF Films 53248937 PO Štítová 745/6
841 10 Bratislava - Devín
4 1
61. Náš Devín 50525701 PO_NE Štítová, 10/4105
841 10 Bratislava - Devín
1 0
62. Rihák, Daniel 19195341 FO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
3 1
63. Kollár, Jozef 19144697 FO Ľudovíta Fullu 9
841 05 Bratislava - Devín
1 1
64. Streamline, s.r.o. 35696745 PO Na kaštieli 8
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 2
65. Zvalova, Adela 62768526 FO Kremencova 32
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
66. Dančiak, Stanislav 83874289 FO Bystrická 5881/2
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
67. HD Studio Production s.r.o. 47493755 PO Ivana Bukovčana 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
68. Mravec, Juraj 16982792 FO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
69. Leidenfrostová, Kristína 34326318 FO Ivana Bukovčana 28
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
6 4
70. FLEISCHER production s.r.o. 47680091 PO Eisnerova 40
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
71. ARTpoint s.r.o. 35970031 PO Istrijská 80
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 1
72. Jaroš, Martin 52889142 FO Hradištná 23
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
73. Michal Vasilko - HD STUDIO 43278183 SZCO Ivana Bukovčana 26
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
74. peacemaker films s.r.o. 52445933 PO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 3
75. AVI Studio,s.r.o. 35695463 PO Na vyhliadke 22
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
7 2
76. Maletzová, Soňa 62784291 FO Stefana Kralika 1/A
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
2 1
77. Mgr. Vladimír Štric - FILM 2000 36924199 SZCO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 2
78. Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 36066273 PO_NE Gallayova 43
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
79. Vavrová, Yvonne 96693391 FO Valachovej 3
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
80. Global Motion Frames s.r.o. 43849296 PO Nejedlého 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
81. Zrebný, Slavomír 91348947 FO Pod záhradami 64
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
82. NINJA film s.r.o. 53107004 PO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
6 2
83. Kaliská, Michaela 23362191 FO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
84. Dr.Olejník Jiří, Filmové štúdio KB-6 32158271 SZCO Pri kríži 1
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
85. Spoločnosť prof. Martina Slivku 42255970 PO_NE Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
6 1
86. No Label Sound s.r.o. 36841706 PO Sokolíkova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
87. Frimmer, Martin 39338516 FO Bullova 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
88. Smitka, Igor 91334834 FO Saratovská 17
841 02 Bratislava - Dúbravka
3 0
89. Hory a mesto 36070360 PO_NE Strmé sady 5805/16
841 01 Bratislava - Dúbravka
13 11
90. Gejdoš, Pavel 88613944 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
91. Domček, Šimon 93182782 FO Bilíkova 20
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
92. Vrzgulová, Alžbeta 28791622 FO Bullova 21
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
93. 4av.sk, s. r. o. 45926859 PO Bilíkova 26
841 01 Bratislava - Dúbravka
7 1
94. Daniel Ondruš 40 963 250 SZCO Hanulova 9
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
95. Morgan Financial Group, s. r. o. 46488804 PO Bošániho 5
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 0
96. Pusztay, Michal 29667867 FO Tranovského 47
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
97. Remeňová, Viera 16995915 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
98. Žudro 31817548 PO_NE Dražická 20
841 01 Bratislava - Dúbravka
8 6
99. Glasnerová, Magdaléna 48767637 FO Homolova 27
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
100. Poláček, Marek 78448492 FO Damborského 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
101. J.A.M. FILM 1999, s.r.o. 35766549 PO Fedákova 22
841 02 Bratislava - Dúbravka
5 1
102. Môťovská, Mária 05788803 FO Nejedlého 11
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
103. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR 37308599 SZCO Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
104. Tóth, Miroslav 34128149 FO Ožvoldíkova 4
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
105. Aschenbrennerova, Kristina 47991911 FO Karola Adlera 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
106. Popovičová, Alexandra 57735141 FO sokolikova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
107. Gašparík, Peter 47698141 FO Pri Hrubej lúke 25
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 1
108. ARTILERIA, s.r.o. 36706787 PO Drobného 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
41 32
109. ARTAKTIV 42262852 PO_NE Pri Kríži 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
110. FILM 2000, s.r.o. 46001174 PO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
4 3
111. Medical Trade, s.r.o. 35882701 PO Bullova 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
112. petit-grand 36696901 PO M. Sch. Trnavského 18
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
113. LEON Productions, spol. s r.o. 35749041 PO Jadranská 41/2341
841 01 Bratislava - Dúbravka
32 24
114. Valentko, Roman 13549884 FO Dúbravka 5818
841 01 Bratislava - Dúbravka
3 2
115. Géci, Richard 83883613 FO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
116. Németh, Mário 75199876 FO Palmová 4
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
117. ARYTMIA s.r.o. 52210979 PO Františka Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
9 7
118. Jeleneková Michaela 37420241 SZCO F.Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
1 1
119. Námerová, Barbora 88536936 FO Rastlinná 8
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
120. RGBH Film s. r. o. 45588414 PO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
121. PRAUS, ERIK 46044655 FO Segnerova 2, 689/2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
122. GEORGE MILLER s.r.o. 47602546 PO Majerníkova 1B/81
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
123. Teserakt, s.r.o. 45302618 PO Fadruszova 11
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
124. LAST FRAME PRODUCTION, s.r.o. 45881103 PO Ľ. Fullu 3416/9B
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
125. Reisel, Dominik 35551533 FO Pod Rovnicou 11
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 0
126. RAIMAN Production s.r.o. 35977019 PO Stare Grunty 21A
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
127. I.N.P. s.r.o. 35819634 PO Jamnického 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
11 2
128. Štefankovičová, Michaela 56243635 FO Púpavová 33
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
129. Mgr. Peter Drobka Cooperation Art Agency / C.A.A. 13976061 SZCO Jurigovo nám. 5
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
130. Centrum Umenia - Art for ART 42170109 PO_NE Kuklovská 1
841 08 Bratislava - Karlova Ves
2 0
131. Binder, Erik 32397392 FO Adámiho, 24
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
132. filmsomnia s.r.o. 47968877 PO Hany Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
6 3
133. halusicova, silvia 88538739 FO mokrohajska cesta 10
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
134. 3S Video, spol. s r.o. 35811242 PO Staré grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
135. Občianske združenie\"ŠUPKA\" 31772269 PO_NE Dúbravská cesta 11
845 32 Bratislava - Karlova Ves
1 0
136. Piknik Pictures, s.r.o. 36752649 PO Staré Grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
22 8
137. objectif, s.r.o 47371048 PO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
24 22
138. Michalová, Tereza 50524771 FO Pod rovnicami 13
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 1
139. Gruska, Viliam 13999524 FO Jurigovo namestie 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
140. Návraty k pokladom 50464582 PO_NE Botanická 39
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
141. Aliancia žien Slovenska 30809177 PO_NE Nabělkova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
142. Rankov, Pavel 73451866 FO Nám. sv. Františka 18
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
143. MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 PO Staré Grunty 3633/214B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
66 34
144. Lepšík, Jan 84778944 FO Jurigovo námestie 15
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
145. Mišíková, Katarína 79877329 FO Pod Rovnicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
4 4
146. EDIT Studio, s.r.o. 46049428 PO Donnerova 717/17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
21 17
147. Moiré s. r . o. 47707381 PO Pribišova 3030/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
148. ARAR s.r.o. 46293591 PO Majerníkova 3048/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
149. Formats Pro Media s.r.o. 45531854 PO Púpavova 35
841 04 Bratislava - Karlova Ves
19 5
150. Lehotsky Film s.r.o. 47354496 PO Líščie údolie 12
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 2
151. štyri živly 31813291 PO_NE Novackého 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
20 19
152. Kaboš, Ladislav 92486511 FO Staré Grunty 334B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
153. Drozda, Samuel 73375631 FO Hany Meličkovej 37
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
154. Raýman, Juraj 44975456 FO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 4
155. Hrínová, Barbora 32113151 FO H. Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 3
156. Ivan Popovič - MY STUDIO 32172567 SZCO Púpavová 26
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 3
157. Juračka, Pavol 34697233 FO Hany Meličkovej 4
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
158. Zum Zum production, s.r.o. 46789243 PO Pod rovnicami 49
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 1
159. Nota Media s. r. o. 44473397 PO Veternicová 27
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
160. Globe 35894725 PO Kuklovska 15
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1
161. doc.Darina Smržová - EDIT STUDIO 40963756 SZCO Donnerova 17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
162. PEGART s.r.o. 44011644 PO Pribišova 6
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
163. Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM 40969983 SZCO Hany Meličkovej 2989/14
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
164. Občianske združenie Nový Priestor - medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla 42258693 PO_NE Tománkova 2A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
165. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 31770746 PO_NE Pribišova 8
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
166. Andrea Václavínek IMPERIO production 48211834 SZCO Pribišova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
3 0
167. STRUKTURA, s.r.o. 44828993 PO Karloveská 5
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
168. Králiková Hashimoto, Lena 37853439 FO Beniakova 5/A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
169. Tonada, s.r.o. 45263523 PO Rajtáková 1450/19
841 03 Bratislava - Lamač
8 2
170. BA Production s.r.o 44255659 PO Plánky 390/4
840 02 Bratislava - Lamač
1 0
171. Horinek, Dávid 48284581 FO Bakošova 2101/30
841 03 Bratislava - Lamač
2 0
172. Valentková, Katarína 19361461 FO Studenohorská 17
841 03 Bratislava - Lamač
3 3
173. Blackout productions, s. r. o. 47433396 PO Zhorínska 1387/10
841 03 Bratislava - Lamač
4 0
174. Bad Puppy s.r.o. 52502139 PO Malokarpatské námestie 1125/3
841 03 Bratislava - Lamač
1 0
175. Mestská časť Bratislava-Lamač 00603414 PO_NE Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava - Lamač
1 0
176. NUNEZ NFE s.r.o. 45427518 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Lamač
22 6
177. Šima, Boris 76187566 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
178. Panáková, Silvia 32135921 FO Rozvodná 15
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
179. Kirchhoff, Robert 75817125 FO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
180. Nadácia Cvernovka 50063421 PO_NE Račianska 78
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
181. EuropaCinema ZV s.r.o. 36646245 PO Račianska 96
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
182. FilmWorx s.r.o. 50710699 PO Bajkalska 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
39 12
183. Slovenský filmový zväz 00587109 PO_NE Hálkova 34
83103 Bratislava - Nové Mesto
9 9
184. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 PO Bojnická 10, P.O.BOX 70
830 00 Bratislava - Nové Mesto
3 0
185. TATRAFILM spol. s r.o. 31338925 PO Vajnorská 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 3
186. Breezymen 45630887 PO Račianska 243
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
187. Ster Century Cinemas, s.r.o. 47907380 PO Pluhová 2
831 03 Bratislava - Nové Mesto
14 8
188. PIXI FILM s.r.o. 47015802 PO Ukrajinská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
189. K.B.service & consulting, s.r.o. 35823356 PO Družstevná 2
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
190. Mountain resort Donovaly s. r. o. 31439195 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
191. Dayhey, s.r.o. 44075901 PO Rozvodná 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
26 9
192. Cinetype, s.r.o. 35834161 PO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
14 5
193. Krištúfek, Peter 67849177 FO Jeséniova 28
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 3
194. Film Europe s.r.o. 35934271 PO Matúškova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
123 98
195. plackartnyj s.r.o. 47691433 PO Tylova 1044/19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 8
196. Kurta, Adam 91912784 FO Letecká 16
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
197. BFILM s.r.o. 45655839 PO Vajnorská 18
831 04 Bratislava - Nové Mesto
113 64
198. playwork production s.r.o. 63338214 PO Mikovíniho 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
199. Spectral s.r.o. 47845384 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
8 5
200. Krizkova, Zuzana 87876825 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
201. Tureková, Vanda 76673382 FO Račianska 87
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
202. SONAF – Slovak National Film Agency a. s. 47819014 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
3 1
203. K2 Production s.r.o. 44752539 PO Vavrinecká 54
831 52 Bratislava - Nové Mesto
34 15
204. vrábel, peter 89796721 FO Sibírska 48
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
205. Nadácia TV JOJ 37925636 PO_NE Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
206. Dielna autorského filmu 42171709 PO_NE Klenová 26
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
207. VIRUSfilm s.r.o. 52180387 PO Grösslingová 69
811 09 Bratislava - Nové Mesto
21 9
208. Lakčevič, Zvonko 67516836 FO Kadnárova 37
831 51 Bratislava - Nové Mesto
1 0
209. Brezovská, Miroslava 69995263 FO Za kasárňou 56
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 1
210. DAFilms Slovensko 53033531 PO_NE Račianska 1575/78,
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
211. mee river 53607767 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1
212. Viva Studio, s.r.o. 31357792 PO Osadná 10
851 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
213. Szomolányi, Anton 69886287 FO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
214. MOVE THE MOVIE s.r.o. 46925384 PO Račianska 143
831 54 Bratislava - Nové Mesto
2 0
215. Slovenská produkčná, a.s. 35843624 PO Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 2
216. Križková, Tereza 32262397 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
217. mee, s.r.o. 46345001 PO Olivová 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
5
218. Art4, s.r.o. 36869716 PO Vajnorská 167
831 04 Bratislava - Nové Mesto
25 8
219. Ing. arch. Juraj Krumpolec 35332662 SZCO Jelšová 3
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 2
220. Moving Medical Media, s.r.o. 50179071 PO Lopenícka 24
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
221. Fáma Productions s.r.o. 35779730 PO Sibírska 8
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
222. Vizár, Matúš 47833068 FO Americká 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
223. MJ Advisory, s.r.o. 44173989 PO Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
224. CULTFILM s.r.o. 36782084 PO Bartoškova 8
831 04 Bratislava - Nové Mesto
7 3
225. Šebesta, Juraj 51821322 FO Kováčska 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
226. Ideas Film, s.r.o. 35821078 PO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 3
227. Elaia design studio, s.r.o. 35945966 PO Táborská 10
821 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
228. Niňaj, Jaroslav 45989669 FO Magurská 8
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 2
229. Gibová, Ivana 13191274 FO Mikovíniho 15
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
230. NO CAP s.r.o. 54779511 PO Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 1
231. Stalker Production 47197315 PO Jiskrova 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
4 2
232. Ultrafilm s.r.o. 36687260 PO Ukrajinská 10
831 02 Bratislava - Nové Mesto
29 13
233. VAL Productions SK, s.r.o. 43995578 PO Račianska 109/C
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
234. BRATISLAVA FILM ACADEMY 50821628 PO_NE Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 1
235. Križková, Zuzana 27341629 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
236. Kinema s.r.o. 36360414 PO Sliačska 1/D
831 02 Bratislava - Nové Mesto
7 7
237. PRO Leaders, s.r.o. 36757284 PO Kalinčiakova 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
238. KODRETA furniture s.r.o. 36005908 PO Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
239. ADATAS, spol. s r.o. 31379052 PO Trnavská 7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 0
240. Fullframe s.r.o. 46999337 PO Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 1
241. Filmpark production s. r. o. 36356212 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
97 43
242. Krén, Juraj 92842572 FO Sibírska 41
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
243. Boris Šima szčo 43442081 SZCO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
244. D.N.A. s.r.o. 35814209 PO Šancová 3563/100
831 04 Bratislava - Nové Mesto
71 36
245. FilmPress.sk 42172659 PO_NE Čsl. parašutistov 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
14 11
246. plutoon s.r.o. 47412241 PO Račianska 88 B
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
247. Agentúra SIGNUM s.r.o. 35732598 PO Kĺzavá 11
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
248. Fifiková, Anna 37816182 FO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
249. Hroníková, Kateřina 55397367 FO Tehelná 3006/15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
250. Gazík, Martin 61457432 FO Ďumbierska 3E
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
251. S-MEDIA.TV s.r.o. 51171201 PO Sliačska 1/E
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
252. Stadtrucker, Ivan 66242445 FO Čs. parašutistov 21
831 03 Bratislava - Nové Mesto
3 1
253. Starinská Kacarová, Diana 73289753 FO Legionárska 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
254. Monsters films s.r.o. 52793338 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
2 2
255. Kozuch, Joanna 68642531 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
256. Fitková, Katarína 75487486 FO Uhrová 24
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
257. per ART 42365147 PO_NE Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
258. Frame film SK, s.r.o. 53663730 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
7 1
259. Inštitút Pontón 55352758 PO_NE Ukrajinská 1671/4
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
260. ilovefilm s.r.o. 35691859 PO Športová 121/7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 6
261. Hulapa film, s. r. o. 45461163 PO Riazanská 36
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 10
262. FILMSLOVAKIA, s.r.o. 54940265 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1
263. Muránska, Ľubica 57746553 FO Ľubľanská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
264. atelier.doc, s.r.o. 43809537 PO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
28 15
265. Csütörtökiová, Daniela 93647541 FO Odborárska 6/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
266. SHAKAZULU FILMS s.r.o. 51226804 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 0
267. Real Music House 47418753 PO Ovručska 1666/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
268. Andrea Šestáková 46882332 SZCO Júnová 3201/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 0
269. SHARMANT s.r.o. 36705675 PO Vajnorská 10
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
270. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 30844096 PO_NE Vidlicová 1849/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
8 6
271. Čenkovej deti 42176379 PO_NE Vtáčnik 1
83101 Bratislava - Nové Mesto
10 3
272. CULLODENROAD s.r.o. 51854139 PO Kukučínova 985/8
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
273. Záhon, Zoro 81924351 FO Trnavská 7
832 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
274. Važan, Peter 13554379 FO Račianska 16
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
275. DARKROOM s.r.o. 44853262 PO Brečtanová 1
833 14 Bratislava - Nové Mesto
1 1
276. Neveďal, Peter 17265191 FO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
277. Morgenstein, Nina 41642929 FO Cyprichova 8
831 54 Bratislava - Nové Mesto
1 0
278. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ 30796865 PO_NE Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
279. Gregorčok, Andrej 66164676 FO Mamateyova 1584/3
851 04 Bratislava - Petržalka
3 3
280. Kalužáková, Veronika 64394189 FO Nám. Hraničiarov 27
851 03 Bratislava - Petržalka
3 3
281. Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081 PO Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
3 1
282. European Media Centre 42171881 PO_NE Osuského 6
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
283. budinsky, peter 69158476 FO wolkrova 25
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
284. Maderova, Lubomira 56538814 FO Znievska 23
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
285. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 PO Šustekova 8
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
286. Susko, Tomáš 31468845 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 0
287. Cakanyova, Viera 76617512 FO Šustekova 15
851 04 Bratislava - Petržalka
5 5
288. Pauer, Marián 19798718 FO Znievska 28
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
289. CINEMAX Bratislava, s.r.o. 47661887 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
9 9
290. Kadlečík, Pavol 84761847 FO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
291. FilmFrame, s.r.o. 35969598 PO Cernysevskeho 10
851 01 Bratislava - Petržalka
26 7
292. Vadas, Marek 52173714 FO Topoľčianska 20
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
293. Mestská časť Bratislava-Petržalka 00603201 PO_NE Kutlíkova 17
852 12 Bratislava - Petržalka
1 1
294. KANIMEX s.r.o. 35797011 PO Haanova 39
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
295. Hevier, Daniel 83861186 FO Švabinského 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
296. Vydavateľstvo Európa, s.r.o. 35838256 PO Romanova 42
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
297. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o. 37924818 PO_NE Tupolevova 18
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
298. Expanzia 44038488 PO Holíčska 6
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
299. ASTRAS s. r. o. 44623712 PO Holíčska 19
851 05 Bratislava - Petržalka
3 0
300. FULLEYE s.r.o. 50499165 PO Kopčianska 10
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
301. Pivarčiová, Katarína 82324894 FO Vilová 31
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
302. OKNO obč.z. 36070858 PO_NE Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
9 4
303. Epic production s.r.o 50729144 PO Alžbety Gwerkovej 27
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
304. KADMEDIA s.r.o. 44112840 PO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
8 3
305. Tirpáková, Ivana 51203979 FO Budatínska 3063/67
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
306. Creative Station s.r.o. 50019961 PO Topoľčianska 33
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
307. Michalovič, Peter 11628144 FO Blagoevova 22
851 04 Bratislava - Petržalka
2 2
308. Pirošková, Adriana 52296629 FO Holíčska 5
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
309. CINEMAX, a.s. 36612367 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
28 16
310. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby 36068284 PO_NE Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
311. Pupala, Richard 16333416 FO Znievska 36
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
312. AM:PM, s.r.o. 35854944 PO Romanova 33
85102 Bratislava - Petržalka
13 2
313. Gröber, Gabriel 38452395 FO Nám. Hraničiarov 35
851 03 Bratislava - Petržalka
4 0
314. občianske združenie EEE 42179793 PO_NE Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
17 13
315. FRAME FILM s.r.o 45468907 PO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
7 5
316. Juraj Galvánek - C-GA FILM 17359911 SZCO Budatínská 49
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
317. 0000 s.r.o. 54805767 PO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
318. Balla, Tamas 46997075 FO Kapicova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
3 0
319. Hančinová, Hana 82163627 FO Mamateyova 30
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
320. Štecko, Lubomír 25718152 FO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
321. MAO production s.r.o. 35910704 PO Tematínska 2
851 05 Bratislava - Petržalka
8 3
322. FRESH FILM PRODUCTION s.r.o. 36844578 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
2 0
323. Farba, Andrej 32481556 FO Vígľašská 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 2
324. Peter Bielik 32216432 SZCO Námestie hraničiarov 16
851 03 Bratislava - Petržalka
1 1
325. ARTillery, s.r.o 35881470 PO Belinskeho 20
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
326. Animoline, spol. s r.o. 35829290 PO Kopčianská 20
851 01 Bratislava - Petržalka
22 9
327. Pavlovičová, Eva 65282777 FO Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
328. SONET 42172586 PO_NE Mlynarovičova 8
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
329. Meressa Rusnokova, Daniela 65462256 FO Pankúchova 3
851 04 Bratislava - Petržalka
1 1
330. SHAPE Production s. r. o. 52589625 PO Romanova 1654/1
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
331. promovie s.r.o. 48029645 PO Bradáčova 2
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
332. Arsy-Versy, s.r.o. 45901805 PO Haanova 48
851 04 Bratislava - Petržalka
17 11
333. Znášiková, Jana 43337546 FO Haanova 41
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
334. Pinčíková, Mária 62796874 FO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
5 2
335. Forum Film Slovakia s. r. o. 46148060 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
27 25
336. Divadlo Aréna 30777810 PO_NE Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava - Petržalka
6 4
337. Cinema City Slovakia s.r.o. 44066490 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
4 4
338. well.sk s.r.o. 36811777 PO Tupolevova 9
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
339. P-MAT, n.o. 31820832 PO_NE Ambroseho 2
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
340. Pázman, Marcel 38258612 FO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
3 1
341. BeOnMind s.r.o. 45637440 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
5 2
342. Life o.z. 36070106 PO_NE Hrobáková 24
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
343. Palonder, František 91848396 FO Znievska 10
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
344. Šišovič, Šimon 22613788 FO Iľjušinova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
345. Laura, združenie mladých 31955916 PO_NE Mamateyova 4
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
346. ZELNIK/VISUALS, s.r.o. 47145731 PO Hálova 8
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
347. Pastirčák, Daniel 84571898 FO Pifflová 3
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
348. For Film, s.r.o. 47066857 PO Röntgenova 14
851 01 Bratislava - Petržalka
24 19
349. Lubomír Štecko - Neo - Media 40776999 SZCO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
350. All4films s.r.o. 47604077 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
9 2
351. Euforion – kultúrno voľnočasové fórum 31815308 PO_NE Černyševského 21
851 01 Bratislava - Petržalka
6 3
352. VANTAGE s.r.o. 44222769 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
353. Pamäť národa 42175267 PO_NE Romanova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
10 3
354. Filmus s.r.o. 47633247 PO Nám. hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava - Petržalka
2 0
355. Sládeček, Ivan 97992749 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
356. PULZAR experimental film&video s.r.o. 36840874 PO Znievska 11
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
357. ARCHA production s.r.o. 53246039 PO Zadunajská cesta 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
358. Banyák, Jozef 41158136 FO Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
359. Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 PO_NE Rovniankova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
7 6
360. Paragliding Expedition Slovakia 42184941 PO_NE Vilova 27
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
361. Roško, Peter 61458916 FO Wolkrova 39
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
362. AKCENTT STUDIO, spol. s r.o. 31337635 PO Ipeľská 1
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
363. WildMedia, s. r. o. 54318581 PO Mramorová 1
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
1
364. Lovasová, Štefánia 35658615 FO Hviezdoslavova, 12
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
365. Hellios international s.r.o. 45247889 PO Estónska ul. č.20
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
366. Matisko, Roman 61868698 FO Šándorová 6
821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
367. Združenie animačný ateliér detí a mládeže 42129117 PO_NE Vrakúnska 29
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 1
368. Alexandra, Gojdičová 32562418 FO Korytnická 6
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 1
369. Out of home, o.z. 42206839 PO_NE Učiteľská 19
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
370. MPhilms s.r.o. 45354731 PO Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
109 58
371. ARTE 42177774 PO_NE Kadnárová 35
831 51 Bratislava - Rača
3 1
372. K2 STUDIO s.r.o. 31400990 PO Oráčska 18
831 06 Bratislava - Rača
51 42
373. Križková, Eva 72972954 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Rača
5 3
374. Solovicová, Katarína 19643267 FO Hubeného 50
831 53 Bratislava - Rača
1 0
375. MPhilms 30800293 PO_NE Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
16 14
376. Noacho production s.r.o. 54581923 PO Račianska 88B
831 02 Bratislava - Rača
1 0
377. MULTIKULTÚRA V NÁS 42182964 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
378. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky 34017526 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
379. Be aware production s. r. o. 52036359 PO Stolárska 5
831 06 Bratislava - Rača
2 0
380. Matje! s. r. o. 50808591 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Rača
1 0
381. Slovenská sekcia UNICA 42272009 PO_NE Kubačova 13
831 06 Bratislava - Rača
2 0
382. Piknik Service s.r.o. 52059545 PO Rača 10171
831 01 Bratislava - Rača
8 1
383. Naturally s.r.o. 47792001 PO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
2 0
384. Branislav Molnár - Fotománia Plus 35327375 SZCO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
385. Molnár, Branislav 22299928 FO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
386. Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 PO_NE Balkánska 31
853 08 Bratislava - Rusovce
2 2
387. Photomania Events s.r.o. 46836756 PO Balkánská 102
851 10 Bratislava - Rusovce
3 0
388. Mgr. Tomáš Pašteka - DETAIL 32195028 SZCO Kovácsova 22
851 10 Bratislava - Rusovce
1 1
389. Vidlička Vrťová, Barbara 64436454 FO Azovská 2
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
390. TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 PO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
135 84
391. Mgr. art. Peter Morávek - Film 48319902 SZCO Trenčianska 37
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
392. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 35718463 PO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
71 42
393. Vanák, Ivan 55299484 FO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
4 0
394. OTHER CONTENT s. r. o. 44144415 PO Tomášikova 21
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
395. ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
75 31
396. Šošková, Eva 65211739 FO Súmračná, 3259/14
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
397. Glocko, Peter 82829582 FO Staré záhrady 12
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
398. noemo production s.r.o. 45943231 PO včelárska 5
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
399. Film Expanded 51898616 PO_NE Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
16 11
400. Wider s.r.o. 46342753 PO Miletičova 5B
821 08 Bratislava - Ružinov
40 10
401. Ústav pamäti národa 37977997 PO_NE Miletičova 19
820 18 Bratislava - Ružinov
1 0
402. Pacek Halmová, Lucia 29173595 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
3 0
403. Film Pro, s.r.o. 45383723 PO Polárna 8
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
404. Sardinka Production s.r.o. 47195673 PO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
13 3
405. Škop, Marko 35499963 FO Páričkova 1094/11
821 08 Bratislava - Ružinov
2 2
406. Ryšan, Matúš 43329537 FO Mliekarenská 11
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
407. Zigova, Anabela 97123924 FO Riazanská 52
831 03 Bratislava - Ružinov
5 0
408. Hvišč, Martin 94915417 FO Staré záhrady 36
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
409. Freelancers 45556571 PO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
410. Romeofilms s.r.o. 47643277 PO Bajkalská 9/B
831 04 Bratislava - Ružinov
2 0
411. INOUT STUDIO, s.r.o. 44420773 PO Palkovičova 13
821 08 Bratislava - Ružinov
20 10
412. Kušnieriková, Lena 67579356 FO Trenčianska 27
821 09 Bratislava - Ružinov
3 3
413. TITANIC s.r.o. 31394264 PO Pavlovova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
10 9
414. Prokopová, Marta 85654149 FO Na Úvrati 16
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
415. Admiral Films, s.r.o. 48070441 PO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
8 2
416. Statos,s.r.o. 43769837 PO Kamenárska 14
821 04 Bratislava - Ružinov
1 0
417. Hucíková, Ivana 94953154 FO Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
8 5
418. Suroviak, Ondrej 63849483 FO Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
419. ARINAFILM s.r.o. 54548039 PO Dulovo nám. 4
821 08 Bratislava - Ružinov
9 4
420. H3-Creative s.r.o. 50391364 PO Nerudova 18082/1
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
421. Turčanová, Nina 17476144 FO Drieňová 23
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
422. HomeMedia Production s.r.o. 36771023 PO Seberíniho 2
821 03 Bratislava - Ružinov
2 0
423. Kazimír, Martin 78711557 FO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
424. Centire s.r.o. 36866857 PO Záhradnícka 72
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
425. GRIMALDI PRODUCTION s.r.o. 46972773 PO Šťastná 11
821 05 Bratislava - Ružinov
6 4
426. ARCONI 36769819 PO Pribinova 22
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
427. TOBOGANG s.r.o. 35868082 PO Ružinovská 3
821 02 Bratislava - Ružinov
3 0
428. R FILM, s.r.o. 44502176 PO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
429. Dobrovoda, Denis 17669156 FO Zahradnicka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
430. Polygon Production s.r.o. 35780690 PO Mliekárenská 8
821 09 Bratislava - Ružinov
4 3
431. nukleon frame, s.r.o. 54799295 PO Nitrianska 1130/5
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
432. MFF Eko, s.r.o. 35955872 PO Súťažná 7
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
433. Baranová, Martina 76287886 FO Meteorová 1
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
434. Slastanova, Alexandra 39636713 FO Bajzova 1
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
435. Združenie Mórica Beňovského 31802486 PO_NE Šalviová 8
821 01 Bratislava - Ružinov
4 1
436. Krnáč, Tomáš 35811628 FO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
437. Barbara Feglová 43107893 SZCO Za tehelňou 3
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
438. Kadlečík, Peter 49816847 FO Palkovičova
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
439. et cetera group, s.r.o. 46519793 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
31 15
440. Csudai, Viktor 21852314 FO Na križovatkách 39
821 04 Bratislava - Ružinov
2 2
441. Halmová, Lucia 15454423 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
442. Vích, Miroslav 79886463 FO Palkovičova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
443. Občianske združenie: Živá spoločnosť 42253039 PO_NE Páričkova 31
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
444. SEMTAM, s.r.o. 35833939 PO Rovníková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
2 1
445. Kolenčík, Andrej 19867683 FO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
4 2
446. VERTEX CREATION s.r.o. 36694835 PO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
2 0
447. Adamec, Igor 14757474 FO Klincová 17
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
448. Čobejová, Michaela 89632628 FO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
449. Anzio s.r.o. 47240539 PO Mliekárenská 9
821 09 Bratislava - Ružinov
2 2
450. Pilot film s.r.o. 52732258 PO Pavlovova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
451. Max Movie s.r.o, 35858532 PO Košická 37
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
452. Filmpark, s. r. o. 34135642 PO Ružová dolina 19
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
453. Karol Trnka - KartA 32110465 SZCO Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
3 1
454. GENTA FILM 35917181 PO Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava - Ružinov
5 1
455. Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského 42272441 PO_NE Tomášikova 10/G
821 03 Bratislava - Ružinov
1 0
456. Rísová, Danica 47459978 FO Prievozská 31
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
457. Big Bang Creative, s.r.o. 46008888 PO Majoránová 45
821 07 Bratislava - Ružinov
2 0
458. Sebik.tv s.r.o. 45505683 PO Jelačičova 22
821 08 Bratislava - Ružinov
5 1
459. Trnka, n.o. 45737037 PO_NE Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
4 1
460. Blažek, Ladislav 89476851 FO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
461. FRESH FABRIK, s.r.o. 46853812 PO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
462. FILM EXPANDED Distribution Company s. r. o. 53560345 PO Haburská 211/20
821 01 Bratislava - Ružinov
29 20
463. TaO Productions s.r.o. 35831502 PO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
9 0
464. Pašš, Patrik 84349993 FO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
1 1
465. Urc, Rudolf 29535458 FO Ondavská 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
466. Borsuková, Jana 27681386 FO Mierová 54
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
467. Matrka, Šimon 88671559 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
468. Marušic, Juraj 66623992 FO Mierová 167
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
469. Hučková, Valentína 76692856 FO Jasikova 18
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
470. Medvecký, Jakub 91127174 FO Trenčianska 27
821 09 Bratislava - Ružinov
3 2
471. Kuhn, Teodor 46779226 FO Sinokvetná 25
821 05 Bratislava - Ružinov
3 3
472. Kameňolom 52792692 PO_NE Prievozska 1308/17a
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
473. SPI International Czech Rep. and Slovakia s.r.o. 35803797 PO Haburská 35
821 01 Bratislava - Ružinov
1 1
474. Slovak Motion Picture s.r.o. 46588485 PO Sabinovská 12
821 02 Bratislava - Ružinov
12 3
475. Magic Box Slovakia, s.r.o 35832550 PO Trenčianska 47
821 09 Bratislava - Ružinov
27 22
476. MEBA Production, s.r.o. 45485666 PO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
9 2
477. Bródy, Henrich 93727275 FO Ružova dolina 20
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
478. frogmedia s.r.o. 46263900 PO Vajnorská 11
831 03 Bratislava - Ružinov
1 0
479. FilmStar s.r.o. 45871159 PO Haburská 29
821 01 Bratislava - Ružinov
2 1
480. SUPER MEDIA, s.r.o. 52451488 PO Mliekarenská 10
821 08 Bratislava - Ružinov
1
481. BONTONFILM a.s. 36006858 PO Drieňová 34
821 02 Bratislava - Ružinov
61 47
482. MiOli entertainment, s.r.o. 51432714 PO Kvačalova 1008/43
821 08 Bratislava - Ružinov
1
483. Villaris, Marian 58575648 FO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
484. Kolsa Films SK 53549899 PO Záhradnícka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
485. Mgr. art. Eva Gajdošová 45689571 SZCO Pavlovova 1049/18
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
486. Ridzoňová Ferenčuhová, Mária 89573494 FO Včelárska 15
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
487. ART FILM FEST s.r.o. 48284254 PO Tomášikova 30C
821 01 Bratislava - Ružinov
6 6
488. Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429 PO_NE Tomášikova 20
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
489. Združenie v obraze 42176646 PO_NE Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
490. Gogár, Vladimír 61775434 FO Bulharská 31.
821 04 Bratislava - Ružinov
3 0
491. Slovenský dokumentárny film, občianske združenie. 42261520 PO_NE Muškátová 34
821 01 Bratislava - Ružinov
3 1
492. Mirakl 50024701 PO_NE Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
493. plaftik, s.r.o. 35846445 PO Brestová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
2 0
494. Čermáková, Alena 67661423 FO Uránová 11
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
495. KUUL.TV, s.r.o. 36287890 PO Liptovská 31
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
496. Pohanková, Oľga 73132141 FO Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
497. Marek Urban, Marek Urban 32171158 FO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
498. Cvikova, Jana 82234147 FO Žabotova, 8
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
499. Mikulová, Katarína 57557844 FO Ventúrska 8
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
500. MIRAFILM s.r.o. 36729256 PO Pri Suchom Mlyne 72
811 04 Bratislava - Staré Mesto
7 4
501. Filmtopia s.r.o. 46819002 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
77 62
502. Cinematik, s. r. o. 45302847 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
33 31
503. FANTOMAS PRODUCTION 44724349 PO Špitálska 57
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 3
504. 71km, s.r.o. 47367547 PO Vajanského nábrežie 9
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 1
505. Krajcova, Daniela 42928537 FO Mýtna 9
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 1
506. Kubicar, Matej 12425295 FO Palarikova 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
507. Boiler 42268044 PO_NE Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
21 16
508. Madness Productions s.r.o. 47612584 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
509. CinemArt SK, s.r.o. 50071254 PO Grösslingová 2468/51
811 09 Bratislava - Staré Mesto
36 26
510. Pop Up Films s.r.o. 53022556 PO Chorvátska 2703/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 4
511. Asociácia slovenských kameramanov 36067091 PO_NE Svoradova 2
813 01 Bratislava - Staré Mesto
12 10
512. NOTES Production, s.r.o. 35917873 PO Karadzicova 39
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 2
513. Magic Seven Slovakia, spol. s r. o. 35765623 PO Štefánikova 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 1
514. ars_litera 30801273 PO_NE Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava - Staré Mesto
6 4
515. EALLIN NOMAD Slovakia 44774958 PO Špitálska 57/16
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 1
516. OZ Menachem 53533976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
517. Piussi, Lucia 49839869 FO Karpatská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
518. MAYA, spol. s r.o. 31362095 PO Čajakova 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
8 7
519. Agentura RND, s.r.o. 35717076 PO Zahradnicka 95
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
520. Biograf, literatúra, fotografia, o.z. 42355966 PO_NE Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 2
521. vidno s.r.o. 50630989 PO Konventná 9
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
522. Kaliská, Zuzana 57349612 FO nu
nu Bratislava - Staré Mesto
4 0
523. Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 PO Bjornsonova 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
524. Raimanova, Dasa 45772997 FO Sulekova 22
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
525. Bučka, Jana 82835944 FO Za sokolovňou 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 3
526. kaleidoscope s.r.o. 50178709 PO Špitálska 2214/20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 2
527. HITCHHIKER Cinema, s.r.o. 46540474 PO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
55 38
528. Piussi, Zuzana 36571951 FO Kuzmányho 12
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
529. Super film s.r.o. 43824625 PO Mýtna 42
811 07 Bratislava - Staré Mesto
40 26
530. Hanuljak, Adam 86182999 FO Palárikova 21
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
531. TEREN s.r.o. 44592299 PO Šulekova 11
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
532. VŠETKO PRE ZDRAVIE, o.z. 42169771 PO_NE Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
533. LOS FILMOS s.r.o 04679217 PO Miletičova 23
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
534. Bachratá, Libuša 96539542 FO Straková 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
535. LUX communication 30813000 PO_NE Kapitulská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
536. Človek v ohrození, n.o. 50082001 PO_NE Baštová 343/5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
11 10
537. DANAE Production s.r.o. 53327772 PO Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 2
538. Fifth Fox & Reflector, s.r.o. 03589338 PO Nad Dunajom 6
841 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
539. Kilián, Juraj 13747417 FO Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
540. BOČEV s.r.o. 43897291 PO Nábr.arm.gen.L.Svobodu 20/101938
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 0
541. Šufliarsky, Michal 35734235 FO Dostojevského rad 15
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
542. Umelecký súbor Lúčnica 00164828 PO_NE Štúrova 6
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
543. studio LUX, s.r.o. 35822350 PO Kapitulská 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 2
544. Kalinová, Andrea 83185672 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
545. Janiš, Juraj 35215596 FO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
546. KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. 51063778 PO_NE Schillerova 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
547. Rebuy Stars, s.r.o. 46329684 PO Lazaretská 31
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
548. VISIONPRO MEDIA s.r.o. 47880651 PO Gajova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 0
549. Slovenská filmová a televízna akadémia 31755607 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
37 33
550. TATRA STAR, s.r.o. 31376525 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
12 1
551. OREO s.r.o. 35849614 PO Vajnorská 1
831 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
552. HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 35865148 PO Kollárovo námestie 19
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 3
553. Pašš, Patrik 45148344 FO Sladkovicova 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 2
554. ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. 35710802 PO Hviezdoslavovo námestie 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
14 5
555. Ateliér.EM 42173663 PO_NE Gorazdova 31
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
556. Eibner Production s.r.o. 44283679 PO Vazovova 7
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
557. Európsky inštitút, s.r.o. 47180811 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 1
558. Štepka, Juraj 40247830 FO Klobučnícka 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
559. Promea Communication spol. s r.o. 35772638 PO Tvarožkova 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 1
560. C 9, s.r.o. 35760991 PO Kraskova 2
831 02 Bratislava - Staré Mesto
6 1
561. Križka , Timotej 46534327 FO Timravina 3
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
562. Uličný, Tomáš 25892322 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
563. METAFORUM 51911523 PO_NE Špitálska 45
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 2
564. Ďuriš, Roman 51922586 FO Lermontovova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 3
565. Gerbel, Jana 92321157 FO Björnsonova 3046/16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
566. Brodfilm 44783132 PO Palárikova 2
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
567. Versa Interactive and Publishing, s.r.o. 52301117 PO Ivánska cesta 410/26
821 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
568. VIAFILM, s.r.o. 43796176 PO Na Vŕšku 10
811 01 Bratislava - Staré Mesto
8 2
569. KINEMATOGRAF, s.r.o. 46470786 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 5
570. Autistické centrum Andreas n.o. 31821677 PO_NE Galandova 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
571. Ing.Ján Valent - FOCUS 22659099 SZCO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
572. Koleják, Jozef 43315616 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 1
573. Juraj Kilián 44873522 SZCO Floriánske námestie 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 0
574. morusa s.r.o. 46862919 PO Pražská 3223/13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 1
575. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta 00397431 PO_NE Ventúrska 3
813 01 Bratislava - Staré Mesto
411 302
576. Jaroslav, Baran 43173839 FO Vyšehradská 11
851 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
577. Mgr. Ján Jurga 47018798 SZCO Murgašová 3196/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
578. Raketa s.r.o. 50971883 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 2
579. Murín, Gustáv 26589848 FO Hagarova 2549/17
831 51 Bratislava - Staré Mesto
1 1
580. Adamík Hrycová, Wanda 78249884 FO Beblavého 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
581. Pegasfilm s.r.o. 45425809 PO Tomášikova 26
821 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
582. UN FILM, s.r.o. 35873701 PO Drotárska 29
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 2
583. Klimáček, Viliam 47135344 FO Zadunajská 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
584. Wandal Production, s.r.o. 36787311 PO Mikulášska 1/A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
52 22
585. PFX SK s.r.o. 54652707 PO Karpatská 18
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3
586. FURIA FILM s.r.o. 36681971 PO Ferienčíkova 1
811 08 Bratislava - Staré Mesto
44 21
587. Iniciatíva Inakosť 37995545 PO_NE Rajská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 6
588. ANGRY TIGER s.r.o. 51672294 PO Fraňa Kráľa 31
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 2
589. Šimko, Ján 75447273 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
590. Nohelová, Šárka 46552941 FO Dobrovského 3
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
591. občianske združenie Film Generácia 42412307 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
592. Asociácia nezávislých producentov 45734011 PO_NE Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
17 13
593. Danay, Tomáš 11554364 FO Vavilovova 20
851 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
594. LIPSTICK s.r.o. 47606738 PO Koreničova 699/2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
12 8
595. Sigmund, Lukáš 69466954 FO Grosslingova 20
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 1
596. Fluidum Film s.r.o 46827978 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
10 2
597. Detary film s.r.o. 44 755 040 PO Palisády 33
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
598. Bachratý, Rastislav (Radek) 82936692 FO Bezručova 6
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
599. sentimentalfilm s.r.o. 44473222 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
94 35
600. Gregušová, Veronika 19346117 FO Vajanského nábrežie 19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
601. Balcarová Kucbelová, Katarína 34737758 FO Šoltésovej 22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
602. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o. 35737174 PO Šulekova 32
811 03 Bratislava - Staré Mesto
37 29
603. Bieliková, Zuzana 97984745 FO Anenská 3
810 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
604. Asociácia slovenských filmových klubov 30812976 PO_NE Grösslingová 43
811 09 Bratislava - Staré Mesto
251 231
605. 5050 productions, s.r.o. 47957778 PO Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 0
606. Hercegová, Kristina 58845451 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
607. Hajzoková, Erika 35865268 FO Sv.Vincenta, 2
821 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
608. Lasicová, Hana 58794399 FO Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 3
609. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 31343899 PO Búdkova 32
811 04 Bratislava - Staré Mesto
39 22
610. MOW, a. s. 36706949 PO Vansovej 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
611. Martiniaková, Mária 51653358 FO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
612. PubRes s. r. o. 31345824 PO Grösslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
138 84
613. ARTBAR s.r.o. 45415536 PO Radlinského 22
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
614. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z. 50133985 PO_NE Hurbanovo námestie 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 1
615. Košťál, Peter 72333795 FO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
616. Ars Nova - združenie 31806651 PO_NE Lovinského 18
811 02 Bratislava - Staré Mesto
7 2
617. NOVINSKI s.r.o. 35925957 PO Vlčkova 35
811 04 Bratislava - Staré Mesto
21 7
618. Buchelová, Martina 53885889 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 1
619. Vojtek, Jaroslav 99625699 FO Hany Meličkovej 14
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
620. IMAGINECOMMUNICATIONS s.r.o 36791440 PO Jána Stanislava 18
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
621. Seven hills, s.r.o. 47047291 PO Šulekova 1168/5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
622. FREE COOL IN s.r.o 35916991 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
623. Cicha, Eduard 35192481 FO Fajnorovo nábrežie 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
624. MIRAFOX, s.r.o. 36755320 PO Rajská 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
25 11
625. Badač, Peter 43276024 FO Nám. SNP 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 4
626. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie 31805604 PO_NE Františkánske nám. 7
811 01 Bratislava - Staré Mesto
7 4
627. Cibulková, Kristína 21458584 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
628. Materáková, Michaela 32454549 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
629. positive film, s. r. o. 46076158 PO Konventná 19
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
630. Harlem, s.r.o. 35970553 PO Grösslingová 67
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
631. Dzurindova, Zuzana 84256537 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 2
632. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o. 31326757 PO Lazaretská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
11 3
633. Slovenský filmový ústav 00891444 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
96 85
634. Paprika Studios s.r.o. 50437500 PO Zochova 6-8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 5
635. FOTOFO 30811911 PO_NE Prepoštská 4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
15 12
636. Fejer, Pavol 11744978 FO Adamiho 15
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
637. Mózer, Martin 29195122 FO Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
3 1
638. WANTED, spol. s r.o. 31374174 PO Vansovej 3
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 3
639. TRIZMA 46035931 PO Židovská 299/21
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
640. Midriak, Ľuboš 74159216 FO Mýtna 44
811 07 Bratislava - Staré Mesto
7 0
641. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o. 36188131 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
20 12
642. Huba, Jakub 14357735 FO Staroturský chodník 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
643. ANČA 42128323 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
22 18
644. FILM KOLEKTIV s.r.o. 54708931 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3
645. INCOGNITO PRODUCTION 35860766 PO Desiata 2
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
646. Stredoeurópsky dom fotografie 54598133 PO_NE Prepoštská 2087/4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
3 0
647. Hraník, Jakub 15588283 FO Na Hrebienku 4894/19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
648. Slovenská asociácia producentov v audiovízii 36061182 PO_NE Grösslingova 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
6 4
649. Horňák, Michal 43159146 FO Macharova 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
650. Artichoke s.r.o. 35864842 PO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
65 33
651. Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO 44919573 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 3
652. Filmaari s.r.o. 52218571 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
653. Allexim s.r.o. 36813516 PO Palisády 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 1
654. Fulmeková, Miriam 52987675 FO Panská 13
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
655. Filmové štúdio Danuvius s. r. o. 53639804 PO Majerníkova 3048/3
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
656. Ferencová, Marta 97293663 FO Námestie 1. mája 16
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
657. AQUA H 32054432 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
658. Divadelný ústav 00164691 PO_NE Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava - Staré Mesto
1 0
659. Bolješik, Richard 47889241 FO Drotárska cesta 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 1
660. atelier.doc 31812406 PO_NE Galandova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 4
661. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 17323649 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
662. noemo, s.r.o. 35886994 PO Pribinova 22/A
811 09 Bratislava - Staré Mesto
25 8
663. Pokorný, Peter 14673247 FO Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
664. fisheye s.r.o. 47595337 PO Klenová 13
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
665. ProReMi s.r.o 52370763 PO Tichá 2179/4
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
666. stoptime, s.r.o. 36724807 PO Lichardova 14
811 03 Bratislava - Staré Mesto
17 15
667. Crazy Company s.r.o. 47539241 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
668. Art Park, s.r.o. 48291749 PO Pavlovová 11
821 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
669. CHARACTER - Film Development Association 42181771 PO_NE Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
21 19
670. Madejova, Martina 47522692 FO Palkovičova 18
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
671. Balcar, Peter 49939797 FO Šoltésovej 2681/22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
672. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. 35966939 PO Palisady 42
811 06 Bratislava - Staré Mesto
8 0
673. Fornay, Mira 76257641 FO 29.augusta 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
674. Holloš, Vladimír 99456676 FO Panská 39
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
675. ProStudio Film, spol. s r.o. 36721514 PO Havlíčkova 7
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
676. Géci, Matej 41927117 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
677. Kristián Capuliak - The Royal Pixels 55032231 SZCO Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
678. NAMUR s.r.o. 45297240 PO Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
679. Remo, Miroslav 40921999 FO Haanova 48
851 04 Bratislava - Staré Mesto
4 4
680. Slovenský paralympijský výbor 31745661 PO_NE Benediktiho 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
681. Punkchart films s.r.o. 45282528 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
156 76
682. Pirohova, Jana 27173762 FO Čelakovského 4
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
683. Farkašová, Katarína 82153232 FO Nábělková 2
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
684. Talking Stone Production s.r.o. 55217737 PO Mariánska 2224/9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
685. Moncoľová, Ivana 64118327 FO Nám. SNP 14
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
686. Kľujev, Nazarij 79783768 FO Štefanikova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
687. Mokrá, Michaela 13593165 FO 29.augusta 4
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
688. Človek v ohrození 31799311 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
8 7
689. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. 36220418 PO Hradné údolie 9A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
15 6
690. Blaško, Michal 14747724 FO Bartóková 1
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
691. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. 47383984 PO Panenská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
692. Green Talk s.r.o., 46370773 PO Gorkeho 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
693. Voices 37925156 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
694. Viktorín, Jakub 37226219 FO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 4
695. Matrka, Simon 55579713 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
696. Kašová, Lucia 33949873 FO Na Brezinách 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 3
697. SYMBIO FILM s.r.o. 45966745 PO Jozefská 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 0
698. ita agentúra, s.r.o. 31345506 PO Čajakova 4033/13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
30 28
699. Kučíková, Kamila 79893229 FO Björnsonova 3039/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
700. Trančík, Dušan 63881839 FO Mateja Bela 8
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
701. OYSTER agency 48076431 PO Partizánska 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
702. Štrelinger, Viliam 52961835 FO Žilinská 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
703. DIGITRIXX, s.r.o. 36727806 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
704. Ars Poetica 30852811 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
705. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00177431 PO_NE Štúrova 14/8
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
706. Slovenská filharmónia 00164704 PO_NE Medená 3
816 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
707. Valentová, Oľga 82292281 FO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
708. Vician, Marek 37357548 FO Vysoká, 12
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
709. Live AID 30801443 PO_NE Lazaretska 29
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
710. MM Film s.r.o. 36680168 PO Poľná 17
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
711. Lesná, Ľubica 29342448 FO Tvarožková 1385/10
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
712. Silverart, s.r.o. 43788131 PO Tichá 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
43 28
713. Luther&Partner s.r.o. 36701335 PO Flöglova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
714. OZ MENACHEM 53633976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
715. Korec, Pavol 61329218 FO Groslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
9 5
716. suggestive s.r.o. 50167715 PO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 0
717. CineVision, s.r.o. 50626272 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Staré Mesto
8 2
718. OZ Adrenalín 42412501 PO_NE Myjavská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 3
719. Hanáková, Petra 19362652 FO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 6
720. OZ Cestou necestou 42270880 PO_NE Drotárska cesta 1470/4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
721. Mind & Art, s. r. o. 50975668 PO Vajnorská 21/A
831 03 Bratislava - Staré Mesto
1
722. Grusková, Anna 11585846 FO Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 2
723. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. 35758911 PO Hviezdoslavovo nám 17
811 02 Bratislava - Staré Mesto
12 12
724. Šveda, Róbert 76457753 FO Šancová 48
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
725. Známa firma s.r.o 47160829 PO Gajova 9
811 09 Bratislava - Staré Mesto
9 5
726. FARBYKA, s.r.o. 35831901 PO Dunajská 58
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 1
727. Petrov, Stanislav 86559354 FO Donnerova 19
851 07 Bratislava - Staré Mesto
2 0
728. Bright Sight Pictures, s.r.o. 50922777 PO Žilinská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
23 10
729. Mediapulz s.r.o. 36615153 PO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
730. o.z. Efilm 50082116 PO Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
731. Trizmová, Miroslava 73655236 FO Štefánikova 21
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
732. Roller, Tomáš 38758116 FO Dobrovičova 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
733. PERMANENT PRODUCTION s.r.o. 47483971 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 2
734. Asociácia súčasného tanca 31769080 PO_NE Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
735. ANIMFILM, s.r.o. 44100817 PO Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 1
736. CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Staré Mesto
169 110
737. Olekšák, Roman 18485453 FO Leškova 10
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
738. Biermann, Rudolf 38218381 FO Pernek 346
900 53 Bratislava - Staré Mesto
1 0
739. Holubova, Dorota 85298482 FO Sieniewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
740. Filmarium s.r.o. 44453744 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 3
741. Hansman, Ivan 64751661 FO Jasovská 3
857 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
742. Artactive j.s.a. 52377261 PO Drotárska cesta 21/A
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 1
743. Občianske združenie Supertrieda 42138604 PO_NE Heydukova 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 2
744. Sliepková, Barbora 22215415 FO Smrečianska 45
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 1
745. Magat, Peter 33917457 FO Sulekova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
746. verybuzy s.r.o. 35885301 PO Povraznícka 12
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
747. DESANT 48273635 PO Topoľová 3650/17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 1
748. Osobnosti.sk 42170150 PO_NE Pri kríži 5
841 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
749. Mólo 42359503 PO_NE Medená 11
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
750. nutprodukcia s.r.o. 48281239 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
65 34
751. Brandy, s.r.o. 35903384 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
752. Hudec, Dušan 26936472 FO Justičná 5
811 07 Bratislava - Staré Mesto
5 4
753. FilmWorx s.r.o. 46730524 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 0
754. Továreň 5/7/11, s.r.o 36821845 PO Medená 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
755. Reminiscencie 48412015 PO_NE Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
12 7
756. Laxton s.r.o. 46394486 PO Západný rad 37
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
757. Ditte, Lucia 63313982 FO Benediktiho 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 2
758. Jeleneková, Agata 68478375 FO Vlčkova 35
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
759. Holubník 45782016 PO_NE Sienkiewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
760. Oniščenko, Juraj 29248453 FO Kmeťovo námestie 1
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
761. Ondrej Šulaj 46830952 SZCO Gorkého 200/15
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
762. Saturn Entertainment s r.o. 31382258 PO Senická 17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
763. Pastirčáková, Debora 19261347 FO Panenská 30
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
764. Diko, Lukáš 51668017 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
765. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435 PO_NE Karpatská 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
4 2
766. Kratochvíl, Jakub 17213166 FO Šoltésovej 32
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
767. Valentovič, Gregor 22144183 FO Fándlyho 1920/1
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
768. The Factory 52458679 PO Jedlíkova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
769. Fascinujúce deti ,o,z. 50285335 PO_NE Partizánska 17
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
770. Petit Press, a.s. 35790253 PO Lazaretská 12
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
771. Kolejáková, Veronika 45916126 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
772. SPOT Production, s.r.o. 35744707 PO Révová 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
773. ekran s.r.o. 44550880 PO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
774. Mazl s.r.o. 36705799 PO Haydnova 21
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
775. AZYL Production s.r.o. 35799498 PO Panenská 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
74 40
776. Hoppanová, Anastasia 89436744 FO Západný rad 11
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 1
777. Krasnohorsky, Juraj 66868391 FO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
778. Piško, Rastislav 74966442 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
779. Adore Films s.r.o. 47412828 PO Zámocká 3
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
780. Kalinová, Barbora 15491327 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
781. escadra s.r.o. 46605355 PO Špitalska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
15 4
782. B PRODUCTION s.r.o. 52359581 PO Vysoká 2/B
811 06 Bratislava - Staré Mesto
12 4
783. Gyárfáš Lutherová, Soňa 67457619 FO Floglova, 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
784. FILMIEM 42354501 PO_NE Šancová 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
785. Suchý, Michal (Mišo) 99447549 FO Francisciho 9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
786. SLOVAK PRESS PHOTO 36844748 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
787. Paššová, Laura 12264177 FO Sládkovičova, 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
3 0
788. Guča s. r. o. 47586001 PO Šancova 15
811 05 Bratislava - Staré Mesto
25 19
789. Dudková, Janka 15824521 FO Vlčie hrdlo 5
821 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
790. ACAPU, s.r.o. 45418233 PO Leškova 7/A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 4
791. Mikula, Jakub 82447128 FO Šulekova, 6
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
792. producer, s. r. o. 44441134 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 3
793. Návrat 31746209 PO_NE Šancová 42
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
794. JandL, marketing a reklama, s.r.o. 31356036 PO Štefánikova 6
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
795. Mosnák, Fedor 93981454 FO Muskátová 40
821 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
796. Filmmar, s.r.o. 35842270 PO Jakubovo námestie 3
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 1
797. Gyárfáš, František 47626925 FO Palisády 32
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
798. FOUR spol. s r.o. 35722657 PO Liptovská 5
821 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
799. Žilinčárová, Kristína 21433571 FO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 0
800. Fornayová, Petra 88746221 FO Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
801. Furča Film s.r.o. 44332645 PO Šulekova 10
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
802. VLNA 36067148 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
11 9
803. Petráňová, Miriam 85596645 FO Pražská 13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 3
804. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry 17328501 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
805. Timčák, Jozef 55222178 FO Studenohorská 15
841 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
806. Číková, Ivana 63281216 FO Pri struhe 17
831 07 Bratislava - Vajnory
8 0
807. Štefankovič, Leo 95996855 FO Ráztočná 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
808. Jones, Lenka 98884665 FO Raztocna 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
809. smartin, s.r.o 36768782 PO Hradská 124
821 07 Bratislava - Vrakuňa
2 1
810. Balašková, Bronislava 78255893 FO Ota Holúska 1A
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 0
811. ARTREAL, s.r.o. 31379184 PO Prídavkova 27
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 3
812. Media Pro Entertainment Slovakia s r.o. 45508071 PO Bratislavská 1/d
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 0
813. S PRO ALFA SK, s.r.o. 36812315 PO Záhumenská 26
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
7 5
814. Nezisková organizácia FIFFBA 42166551 PO_NE Bratislavská 57
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
4 3
815. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 PO Bratislavská 1/A
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 2
816. Oľga Marošová - OLI 34998730 SZCO Donska 20
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 1
817. Diviak, Filip 27177491 FO Podkerepušky 650/24
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 1
818. Pauerová, Lucia 49647967 FO 19
985 02 Breznička
1 0
819. Mesto Brezno 00313319 PO_NE Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
2 2
820. Krnáč, Ján 19113626 FO Padličkovo 26
977 01 Brezno
1 0
821. Hošková, Michaela 64857395 FO Horná 15
977 01 Brezno
1 1
822. Technické služby Brezno 00183067 PO_NE Rázusova 16
977 01 Brezno
6 6
823. Piga, Martin 79511528 FO Budimír, 535
044 43 Budimír
1 1
824. Pavel Dvořák Vydavatreľstvo Rak 17358086 SZCO J. Holčeka 65
900 86 Budmerice
2 0
825. Filming Zone, s.r.o. 36584991 PO Bukovec 72
044 20 Bukovec
2 0
826. Petrovský, Michal 27542579 FO Radlinského 94/7
014 01 Bytča
2 1
827. FILMOVÝ KLUB BYTČA 42064767 PO_NE Hlinkova 673
014 01 Bytča
6 5
828. Petrovský, Michal 82437527 FO Radlinského 94
014 01 Bytča
1 0
829. Gärtner., Peter. 52862793 FO Lúčna 1014/1
014 01 Bytča
1 0
830. RAFAEL, s.r.o. 46936823 PO Pezinská 25
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
831. Out of Frame s.r.o. 36664456 PO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
3 1
832. APA - Art Production Agency s.r.o. 35886447 PO Na Pasienku 62
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
833. Bencsíková, Beáta 67922616 FO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
834. Hanulák, Lukáš 77288639 FO Suché miesto 36
900 25 Chorvátsky Grob
5 3
835. Radical Productions s.r.o. 46687912 PO Fándlyho 980/30
919 43 Cífer
1 0
836. Kysucké múzeum v Čadci 36145076 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
2 1
837. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 36145203 PO_NE Ul. 17. Novembra 1258
022 01 Čadca
6 3
838. DOM KULTÚRY V ČADCI 37798740 PO_NE Matičné námestie č. 1434/11
022 01 Čadca
4 2
839. Bobčík, Ivan_ 24576144 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
2 0
840. Bobčík, Ivan 47458354 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
1 1
841. Baltazár Ryšavý - Boldi 40175111 SZCO č.d. 43
946 02 Čalovec
11 8
842. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa 42243432 PO_NE Pionierska 33
044 14 Čaňa
1 0
843. Kelemen, Roman 18412513 FO Na Vŕšku 425/16
900 89 Častá
1 0
844. Plančíková, Vladislava 65651498 FO Čierny Brod 472
925 08 Čierny Brod
1 1
845. ansze, s.r.o. 54218314 PO Debraď 138
045 01 Debraď
1 1
846. Vladimír Kampf 32131348 SZCO Dechtice 507
919 53 Dechtice
2 1
847. Danubestory o.z. 42290791 PO_NE Dechtice 507
919 53 Dechtice
18 3
848. Obec Demandice 00306878 PO_NE Hlavná č.236
935 85 Demandice
1 0
849. Stašák, Michal 52874621 FO Vimperská 3010
962 12 Detva
1 0
850. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve 31916503 PO_NE Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
2 2
851. Mesto Detva 00319805 PO_NE J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
1 1
852. Capuliak, Kristián 47726888 FO Dlha nad Oravou 74
027 55 Dlhá nad Oravou
1 0
853. Skala, Peter 43468098 FO Slobody 30
862 61 Dobrá Niva
1 0
854. Král, Vladimír 37699823 FO Doľany 90
900 88 Doľany
1 1
855. Ivančíková, Lenka 35126966 FO Dolná Streda 282
925 63 Dolná Streda
1 1
856. Chovanová, Alexandra 42527813 FO Dolné Orešany 558
919 02 Dolné Orešany
1 0
857. Filmový klub 23 Dolný Kubín 37910361 PO_NE Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín
2 2
858. Oparty, Matúš 58246879 FO M. Gaceka
026 01 Dolný Kubín
1 0
859. Diverzita o.z 36141658 PO_NE Matúškova 1643/20
026 01 Dolný Kubín
1 0
860. Benko, Michal 11393463 FO Domaniža 491
018 16 Domaniža
1 0
861. Sater, Denis 44311891 FO Dravce 105
053 14 Dravce
3 0
862. Vlček, Miroslav 76993527 FO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 1
863. Loupfilm s.r.o. 50504088 PO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 0
864. Mesto Dubnica nad Váhom 00317209 PO_NE Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
11 9
865. Solařová, Barbora 72571596 FO Dubové 198
038 23 Dubové
1 0
866. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p. 00165506 PO Kupeľná 107
962 71 Dudince
2 1
867. Living documentary 42255058 PO_NE Úzka 2740/30
900 42 Dunajská Lužná
4 1
868. Podhradská, Lea 18741869 FO Ružový háj 1352/3
929 01 Dunajská Streda
1 0
869. Zabloudil, René 13123738 FO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
3 0
870. Boroš, Rastislav 68177715 FO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
4 3
871. FOTON FILM s.r.o. 55658113 PO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
1 0
872. Mestské kultúrne stredisko 00059404 PO_NE Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
3 3
873. Pivovarníková, Martina 68521486 FO Potočná 10
056 01 Gelnica
2 1
874. Janáč, Milo 54717728 FO Športová 30
056 01 Gelnica
1 0
875. Kočiš, Michal 59287769 FO Tehelná 600/6
087 01 Giraltovce
1 0
876. Obec Halič 00316091 PO_NE Mierová 66
985 11 Halič
1 0
877. Zimanyiová, Lucia 66668282 FO Pri píle 12
900 43 Hamuliakovo
1 0
878. Mesto Handlová 00318094 PO_NE Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
1 0
879. Dom kultúry mesta Handlová 00516465 PO_NE Námestie baníkov č. 3
972 51 Handlová
7 4
880. Local Media Institute 42023408 PO_NE Nová Lehota 45
972 51 Handlová
1 0
881. Media Voice 48414085 PO_NE Okružná 21/1
972 51 Handlová
5 4
882. Lacková, Viera 00000021 FO Okružná 1880/21
972 51 Handlová
1 0
883. Koškovský, Tibor 87543112 FO Hankovce 170
067 12 Hankovce
2 0
884. Trnený, Richard 76394377 FO Tehelná 18
920 01 Hlohovec
2 0
885. D-RELAX s.r.o. 46739831 PO Balaton 2
920 01 Hlohovec
2 0
886. Mesto Hlohovec 00312509 PO_NE M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
3 3
887. Mestské kultúrne centrum Hlohovec 00182877 PO_NE Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec
3 3
888. Chudy, Richard 51958970 FO Okrúhla 44
920 03 Hlohovec
3 1
889. Martinetti (rod. Spalova), Martina 69537925 FO Kpt. Nálepku 24
920 01 Hlohovec
1 0
890. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti 00358657 PO_NE Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
3 2
891. Vodráška, Igor 63175583 FO Hlavná 25
981 01 Hnúšťa
3 1
892. Zamenis, s.r.o. 47079584 PO 624
919 03 Horné Orešany
1
893. ImagIn Studios s.r.o 47383208 PO Dolinská 27
914 42 Horné Srnie
1 0
894. Udvorková, Dominika 12829686 FO Hrádok 243
916 33 Hrádok
1 0
895. Mesto Hriňová 00319961 PO_NE Partizánska 1612
962 05 Hriňová
6 5
896. Žgančíková, Marcela 44592221 FO Kostolná 29
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
1 1
897. Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 PO_NE Gorkého 1
066 01 Humenné
10 10
898. Alexander Niskač, samozaposlen v kulturi (producent, pedagog, fotograf) 87817269 PO Laborecká 8
066 01 Humenné
3 0
899. Totiková, Adriana 76856915 FO Gaštanová 79
066 01 Humenné
2 2
900. Hnát, Martin 50095595 FO SNP 25
066 01 Humenné
3 2
901. UMENIE & FILM & MENŠINY 42230489 PO_NE Orechová 31
066 01 Humenné
1 0
902. Meliš, Tibor 85895322 FO Mierové námestie 93/26
019 01 Ilava
1 1
903. Štokovec, priestor pre kultúru 45022810 PO Ilija 47
969 03 Ilija
1 0
904. Tofel, Milan 11485345 FO Dunajská 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
905. F. R. & G., spol. s r.o. 31330312 PO Ružová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
906. Mančuška, Ján 89383516 FO Moyzesova 31
900 28 Ivanka pri Dunaji
3 2
907. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. 44667931 PO Sadová 29/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
8 0
908. ICONUS s.r.o. 47085282 PO Pekná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
909. Vermona s.r.o. 54664578 PO Novozámocká 197
951 12 Ivanka pri Nitre
2 0
910. Ferenczová, Zuza 54666362 FO Jablonové 172
900 54 Jablonové
1 1
911. Staviarsky production s.r.o. 50699261 PO Sabinovská 241/9
083 01 Jakubovany
3 1
912. Staviarska, Mgr.art. Mária 23816775 FO Sabinovská, 241/9
083 01 Jakubovany
3 3
913. Trišč, Matúš 11452792 FO Jarovnice 150
082 63 Jarovnice
3 0
914. Verešová, Veronika 54213255 FO Hlavná, 158/179
013 14 Kamenná Poruba
1 1
915. Pjonteková, Miroslava 57399211 FO Suchá hora 26
060 01 Kežmarok
1 0
916. EMEDI, s.r.o. 36758485 PO Ľubická cesta 1268/33
060 01 Kežmarok
1 0
917. Mestské kultúrne stredisko 00352179 PO_NE Starý trh č.46
060 01 Kežmarok
2 1
918. Dluhý, Daniel 21795636 FO Bardejovská 5
060 01 Kežmarok
2 0
919. Mesto Kežmarok 00326283 PO_NE Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
3 2
920. rEhit s.r.o. 36504246 PO Hlavne námestie 76
060 01 Kežmarok
2 1
921. Stará škola Kokava OZ 53560558 PO_NE Hviezdoslavova 496/1
985 05 Kokava nad Rimavicou
1 0
922. Pressburg Partners Production s.r.o. 53518501 PO školská 2743/3
946 03 Kolárovo
3 2
923. YEAh s.r.o 54652383 PO Bočná 2748/2
946 03 Kolárovo
2 0
924. Video Studio PROMOTION s.r.o. 45417296 PO Meštianska 20/23
945 01 Komárno
1 0
925. Vertigo Distribution 52121143 PO Ul. gen. Klapku 68/43
945 01 Komárno
6 2
926. Molnár, Csaba 75426474 FO Mesačná 10
945 01 Komárno
1 1
927. BAD IDEA, o.z. 45782415 PO_NE Orgovánová 3413/2
945 01 Komárno
2 1
928. Občianske združenie Free Film 42203911 PO_NE Mesačná 10.
945 01 Komárno
1 0
929. Štumpf, Dávid 87119258 FO Práce 6/7
945 01 Komárno
1 1
930. Worst Films, s.r.o. 53473116 PO Slnečnicová 4
945 04 Komárno
1 1
931. Lenka Šturmankinová 50127161 SZCO Poničanova 62
040 17 Košice - Barca
1 0
932. Davidov, Tomáš 98586731 FO Buzulucká 2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
1 1
933. Dušan Davidov-TITUS film 17097771 SZCO Buzulucká č.2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
17 7
934. Art4 fun studio, s.r.o. 46437886 PO Rosná 6
040 01 Košice - Juh
1 0
935. KAFI-Občianské združenie 45005257 PO_NE Pasteurovo nám. 5
040 00 Košice - Juh
1 0
936. Dynamo Productions s.r.o. 48125521 PO Pasteurovo nám. 5
040 01 Košice - Juh
14 4
937. dog 95 film factory s. r. o. 52575098 PO Rosna 10
040 01 Košice - Juh
3 0
938. K13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PO_NE Kukučinová 2
040 01 Košice - Juh
1 0
939. Kristóf, György 71245799 FO Pasterurovo námestie 5
040 01 Košice - Juh
6 1
940. Šašalová, Ema 16348628 FO Poľná 56
040 14 Košice - Košická Nová Ves
1 0
941. Bari, Dominik 95877817 FO Golianova 16
040 18 Košice - Krásna
1 1
942. 500 42244919 PO_NE Textilná 4
040 12 Košice - Nad jazerom
12 5
943. Bosák, Julián 14593791 FO Ždiarska 4
040 12 Košice - Nad jazerom
1 1
944. Pekarcik, Pavol 74661187 FO havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
1 0
945. Rampáček, Róbert 95859752 FO Vodná 6
040 01 Košice - Sever
2 2
946. Mátyus, Róbert 42626379 FO Národná trieda 67
040 01 Košice - Sever
1 1
947. Rómske mediálne centrum 31310397 PO_NE Južná trieda 53
040 01 Košice - Sever
2 0
948. partizanfilm s.r.o 36816981 PO Havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
25 20
949. SOFRONIA 52096807 PO Hlinkova 30
040 06 Košice - Sever
1 0
950. Mgr.art. Viktor Tinák Uhrín 41035801 SZCO Slovenského 12
040 01 Košice - Sever
1 0
951. Engler, Igor 59423281 FO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
4 1
952. ResArtis o.z. 42240832 PO_NE Hlinkova 30
040 01 Košice - Sever
8 3
953. DRYEYE Film s. r. o. 53694511 PO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
4 2
954. Chovan, Radoslav 23249962 FO Skautská 2
040 01 Košice - Sever
3 0
955. Micenková, Jana 94595957 FO Húskova 15
040 11 Košice - Sídlisko KVP
2 1
956. Safetycar media 42251877 PO_NE Čordákova 26
040 23 Košice - Sídlisko KVP
1 0
957. Hudák, Marián 91134469 FO Sofijská 10
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
2 1
958. Dombrovský, Peter 88595469 FO Čínska 2527/27
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 0
959. Lazor, Anna 45835115 FO Atenská č.18
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
2 0
960. Fly Fish, s.r.o. 36576026 PO Štefánikova 24
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
961. Spoločnosť a film 42108870 PO_NE Muránska 8
040 01 Košice - Staré Mesto
3 2
962. Matia, Pavol 18788138 FO Vojenska, 1
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
963. Centková, Natália 54096596 FO Vrátna 44
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
964. Nadácia City TV 35506849 PO_NE Jesenského 12
040 01 Košice - Staré Mesto
8 3
965. Tokárová, Tereza 28775125 FO Belanská
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
966. BONA FIDE o.z. 31310711 PO_NE Gorkého 2
040 01 Košice - Staré Mesto
2 1
967. CREATV s.r.o. 31721958 PO Jesenského 10
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
968. Mihalčínová, Anna 29224389 FO Fibichova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
969. Moučka, Marek 84522788 FO Magurská 2
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
970. Mattway s.r.o 54234841 PO Garbiarska 14A
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
971. Atarax spol. s r.o. 31689647 PO Puškinova 2
040 01 Košice - Staré Mesto
12 1
972. Cinefil 42240549 PO_NE Mäsiarska 35
040 01 Košice - Staré Mesto
26 16
973. OZ KINO S 42247411 PO_NE Turgenevova 28
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
974. Kalmár, Peter 19546828 FO Kuzmányho 23
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
975. uuu, s.r.o. 46642561 PO Vodná 941/6
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
976. Keď môžem pomôžem 51278561 PO_NE Moldavská 9
040 11 Košice - Západ
1 0
977. Mgr. Vladimír Kucer - Charisma 32482221 SZCO Humenská 31
040 11 Košice - Západ
1 0
978. Božena o.z. 42408628 PO_NE Petzvalova 47
040 11 Košice - Západ
1 0
979. PhDr. Pavol Štec - Promedium 41006461 SZCO Matuškova 2
040 11 Košice - Západ
1 0
980. Gonda, Martin 75863167 FO Čordáková 8
040 11 Košice - Západ
3 1
981. Smejkal, Pavel 61548171 FO Uherova 8
040 11 Košice - Západ
3 1
982. kerekesfilm s.r.o. 54002095 PO Mikoviniho 31
040 11 Košice - Západ
20 8
983. Šulc, Matej 62393291 FO Matuškova 4
040 11 Košice - Západ
2 0
984. CinePunkt s.r.o. 54031176 PO Trieda SNP 61
040 11 Košice - Západ
2 2
985. Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 PO_NE Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
986. Studio JŠ, s.r.o. 46376194 PO Ul. 1 Mája 1435
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
987. 1115 42019648 PO_NE P. Križku 393/10
967 01 Kremnica
4 4
988. Trokšiarová, Veronika 37153594 FO ČSA 223/81
967 01 Kremnica
1 0
989. Mesto Krompachy 00329282 PO_NE Námestie slobody 1
053 42 Krompachy
1 0
990. Mesto Krupina 00320056 PO_NE Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
7 6
991. Čermáková Uličná, Soňa 84649838 FO Kvetoslavov 381
930 41 Kvetoslavov
2 1
992. Igor Rešovský - AIM 30367735 SZCO Kvetoslavov 153
930 41 Kvetoslavov
1 0
993. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM 41330145 SZCO č.d. 558
900 67 Láb
4 2
994. BLUE FACES s.r.o. 45354642 PO Hviezdoslavova 53
018 63 Ladce
2 2
995. Svjetski films s.r.o. 54058082 PO Koháryho ulica 904/4
931 04 Levice
3 1
996. Genský, Roman 29476337 FO Pri tehelni 3
934 01 Levice
1 0
997. Gažová, Gabriela 24181233 FO Južná 15
934 01 Levice
4 2
998. FUJART 42200091 PO_NE Perecká 24
934 05 Levice
1 0
999. Mestské kultúrne stredisko Levice 00060526 PO_NE A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
13 11
1000. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 42080312 PO_NE Námestie Majstra Pavla 54
054 01 Levoča
7 6
1001. Štúdio J+J,s.r.o 36807869 PO Vysoká 65
054 01 Levoča
3 0
1002. Lapšanská, Kristína 98573245 FO Francisciho 14
054 01 Levoča
3 2
1003. Ondríková, Daniela 77355575 FO Čimhová 184
027 12 Liesek
5 0
1004. Guštafík, Stanislav 41887255 FO Vavrinecká 758/26
900 91 Limbach
1 0
1005. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok 37974238 PO_NE Belanská štvrť 575/18
033 01 Liptovský Hrádok
1 1
1006. Arolla film, s.r.o 44998988 PO Komenského 501/18
033 01 Liptovský Hrádok
7 2
1007. Beňová, Martina 15253533 FO ČSA 395/15
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
1008. Ingrid Ďurinová IPON Public Relations 32589875 SZCO Belanská 560/46
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
1009. Ďurinová, Paulína 12766111 FO Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok
4 4
1010. Dom kultúry LM 36139246 PO_NE Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
10 9
1011. CEPER FILM, s.r.o. 46230114 PO Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
3 1
1012. PHOENIX FILM s.r.o. 47690844 PO Cez vody 13/19 - Bodice
031 01 Liptovský Mikuláš
3 2
1013. Cinetica, s.r.o. 46348018 PO J.Rumana 29
031 01 Liptovský Mikuláš
2 1
1014. Puro Creative, s.r.o. 43781764 PO Gazdovská 537
031 04 Liptovský Mikuláš
1 0
1015. feel me film s.r.o. 36288764 PO Borbisova 990/33
031 01 Liptovský Mikuláš
20 18
1016. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 PO_NE Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
2 2
1017. Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 PO Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš
17 14
1018. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z. 42068509 PO_NE Lokca 269
029 51 Lokca
1 1
1019. Balko, Peter 68555439 FO Ul. Pavla Dobsinskeho 5240/40A
984 01 Lučenec
1 0
1020. eSlovensko, o.z. 37832069 PO_NE M. R. Štefánika 13
984 01 Lučenec
3 1
1021. Mesto Lučenec 00316181 PO_NE Novohradská 1
984 01 Lučenec
2 2
1022. Palúchová, Jana 92512293 FO Hurbanova 1
984 01 Lučenec
1 0
1023. Adamove, Ján 35241248 FO Nešpora 2
984 03 Lučenec
1 0
1024. Ing. Miroslav Drobný 32601301 SZCO M.R.Štefánika 13
984 01 Lučenec
4 0
1025. Balko, Peter W. 47584831 FO Pavla Dobšinského 5240/40A
984 01 Lučenec
1 1
1026. KINO INVEST s.r.o. 48235181 PO Námestie republiky 5994/32
984 01 Lučenec
8 7
1027. Novohradské osvetové stredisko 45020094 PO_NE J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec
1 0
1028. Obec Ludanice 00310689 PO_NE SNP 448/69
956 11 Ludanice
1 0
1029. Spevák, Jakub 44511134 FO Ortútska cesta 189
974 05 Malachov
1 1
1030. Mestské centrum kultúry Malacky 00350117 PO_NE Záhorácka 1919
901 01 Malacky
12 11
1031. Mesto Malacky 00304913 PO_NE Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky
2 2
1032. Patapuf o.z. 42181437 PO_NE Ľudovíta Fullu
901 01 Malacky
1 0
1033. Obec Margecany 00329347 PO_NE Obchodná 7
055 01 Margecany
1 1
1034. BEETLE s.r.o. 36737780 PO Topoľová 3
900 33 Marianka
35 13
1035. Budzak, Dušan 16546878 FO Borinská 3
900 33 Marianka
1 0
1036. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o. 47467420 PO Podhájska 10
900 33 Marianka
4 0
1037. M@M o.z. 42062969 PO_NE M.R. Štefánika 54
036 01 Martin
5 2
1038. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 36140953 PO_NE Prieložtek č. 1
036 01 Martin
5 0
1039. Televízia Turiec, s.r.o. 31647308 PO Moskovská 1
036 01 Martin
6 5
1040. Oľhová, Mária 18116194 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
2 2
1041. Matej Mazák - animovaný film 47886111 PO Novákova 2
036 01 Martin
1 1
1042. Oľhová, Tereza 18398366 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
1 1
1043. MIDART,s.r.o. 36425087 PO P.O.Hviezdoslava
036 01 Martin
5 0
1044. Panáková, Jaroslava 79973213 FO Nemcovej 2/16
036 01 Martin
1 0
1045. Bandiková, Andrea 45767815 FO Družstevná, 8
036 01 Martin
1 1
1046. Ľubomír Bukový - HALECORE Artivist 45634220 SZCO Jána Mazúra 2
036 01 Martin
1 0
1047. Spolok PAMODAJ 42391491 PO_NE B.Němcovej 4035/2
036 01 Martin
1 1
1048. Kultúrna scéna 42386497 PO_NE Nám. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
1049. Dom odborov Strojár, s.r.o. 31572596 PO Námestie S.H. Vajanského č. 2
036 01 Martin
5 4
1050. mesto Martin 00316792 PO_NE Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
1051. Čorba, Ján 51169983 FO Nová 403/33
976 96 Medzibrod
1 0
1052. Kocourková, Veronika 36261358 FO Komenského 17
068 01 Medzilaborce
1 1
1053. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE 00186660 PO_NE Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce
10 10
1054. Hirjak, Pavol 19584745 FO J.G. Tajovského 3
071 01 Michalovce
1 0
1055. Mihalyiová, Michaela 31629129 FO Moskovská 4
071 01 Michalovce
2 2
1056. Ondrušová, Lýdia 53263235 FO Nad Laborcom 1770/6
071 01 Michalovce
1 0
1057. Mesto Michalovce 00325490 PO_NE Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
2 0
1058. Dumplings Film s.r.o. 53874943 PO Masarykova 1957/49
071 01 Michalovce
1 0
1059. Ťapák, Marek 42828729 FO Buková 573
900 42 Miloslavov
2 1
1060. Kultúrne centrum Modra 00350109 PO_NE Sokolská 8
900 01 Modra
8 8
1061. Kern, Branislav 53317386 FO Hrnčiarska 8
900 01 Modra
1 0
1062. Mesto Modra 00304956 PO_NE Dukelská 38
900 01 Modra
2 1
1063. Imrich Nagy-BODVA STUDIO 32698151 SZCO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
5 2
1064. BODVA STUDIO s.r.o. 45866708 PO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
6 1
1065. Saganová, Kristína 54863482 FO Pálenická 602
922 21 Moravany nad Váhom
1 1
1066. Povykom 42372631 PO_NE Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 1
1067. Gašparík, Peter 53593459 FO Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 3
1068. Maráky, Daniel 73852173 FO 29. augusta 362
900 46 Most pri Bratislave
2 1
1069. KFS production, s. r. o. 44168870 PO Krátka 134/12
900 46 Most pri Bratislave
33 18
1070. Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o. 36268071 PO Nám.M.R.Štefánika 560/4
907 14 Myjava
4 4
1071. Mesto Myjava 00309745 PO_NE M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava
1 1
1072. Čepková, Lenka 83639192 FO SNP 410/7
907 01 Myjava
2 0
1073. Dom kultúry v Námestove 00355321 PO_NE Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
11 11
1074. Rýdza, Romana 65943916 FO Karpatská 20
914 41 Nemšová
1 1
1075. micháliková, simona 67813757 FO Osloboditeľov 680/16
914 41 Nemšová
1 0
1076. kňažková, soňa 54118411 FO považská 559/16
914 41 Nemšová
1 0
1077. Král, Miroslav 98121324 FO Párovská 5
911 01 Nitra
1 0
1078. VERTIGO 37854968 PO_NE Botanická 1677/3
949 01 Nitra
10 9
1079. Artéria 42118875 PO_NE Ďumbierska 29
949 01 Nitra
2 1
1080. MLYNY CINEMAS spol. s r.o. 47979372 PO Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
9 9
1081. Felix, Adam 58134488 FO Jána Galbavého 3
949 01 Nitra
2 2
1082. Prablesková, Michaela 21866195 FO Hanulova 20
949 01 Nitra
1 0
1083. Pnacekova, Michaela 18858559 FO Hlboka 49
104 39 Nitra
1 1
1084. Krištofovičová, Daša 81421821 FO Hodžova 8
949 01 Nitra
1 0
1085. Macko, Dušan 37997299 FO Škultétyho 30
949 12 Nitra
1 0
1086. PAMARCH, s.r.o. 46282041 PO Štefánikova7
949 01 Nitra
1 0
1087. Co. MKI & HUMANITA Slovakia, s.r.o. 36531481 PO Za humnami 732/49
949 01 Nitra
1 0
1088. dive 2000 production,s.r.o. 44251891 PO Farská 22
949 01 Nitra
19 9
1089. Halamová, Terézia 57263555 FO Kultúrna 16
949 01 Nitra
1 1
1090. Mediastream, s.r.o. 45885788 PO Turistická 95
949 01 Nitra
2 0
1091. Bučková, Jana 53291167 FO Pod Hájom 6, Nitra
949 11 Nitra
1 1
1092. Pňačeková, Michaela 17867936 FO Hlboká 49
949 01 Nitra
2 0
1093. Obec Nižná 00314684 PO_NE Nová doba 506
027 43 Nižná
1 1
1094. PSYCHÉ film, s.r.o. 36662151 PO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
7 4
1095. Kuboš, Marek 96977322 FO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
4 4
1096. Cinedu o.z. 51201160 PO_NE Nová Bošáca 335
913 08 Nová Bošáca
2 1
1097. Ďuriška, Martin 31984331 FO Tomášovská 7/A
900 29 Nová Dedinka
1 0
1098. Rudakova, Anastasia 31943724 FO Svateho Cyrila a Metoda 42
900 29 Nová Dedinka
1 0
1099. Balážová, Soňa 47579514 FO P.O.Hviezdoslava 85/12-28
018 51 Nová Dubnica
2 1
1100. Mesto Nová Dubnica 00317586 PO_NE Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
1 0
1101. Ing. Filip Kontrík - Understand production 55245293 SZCO Sadová 128
059 86 Nová Lesná
1 0
1102. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii" 37923561 PO_NE M. R. Štefánika 9
972 71 Nováky
1 1
1103. Rausová, Růžena 51741146 FO Hollého 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
1104. Mgr. Jaroslav Mikuš - Centaurus 34552642 SZCO Karpatská 370/26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
1105. Mestské kultúrne stredisko 00350702 PO_NE Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
12 11
1106. Mesto Nové Zámky 00309150 PO_NE Hlavné námestie 10
940 35 Nové Zámky
15 13
1107. Kristek, Dalibor 47123826 FO T. G. Masaryka 36
940 68 Nové Zámky
1 0
1108. Czuczor , Noël 99423466 FO Nábrežná 2
940 73 Nové Zámky
1 0
1109. Nemčeková, Jana 91747393 FO Gúgska 25
940 01 Nové Zámky
5 1
1110. Bobocká, Michaela 92553765 FO Očkov 123
916 22 Očkov
2 2
1111. Obec Očová 00320153 PO_NE SNP 330/110
962 23 Očová
1 1
1112. Richard Hrubjak 37728580 SZCO 726
029 47 Oravská Polhora
1 0
1113. Ganobjak, Kristián 76961959 FO Oravské Veselé 177
029 62 Oravské Veselé
2 0
1114. Obec Orechová Potôň 00305669 PO_NE Kostolná ulica 281/11
930 02 Orechová Potôň
1 0
1115. L.A.C. 34029052 PO_NE Priateľstva 91
930 02 Orechová Potôň
2 0
1116. Obermajer, Lukáš 64942929 FO Oreské 120
908 63 Oreské
3 1
1117. Ľubomír Beňo P.ART 17769311 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
3 3
1118. LAVAS 42023165 PO_NE Mostová 231
958 04 Partizánske
6 2
1119. LADISLAV GULIK DRAP STUDIO 41680821 SZCO JANKA KRÁĽA 1549/44
958 06 Partizánske
2 0
1120. Fabrika umenia 42377421 PO_NE Horská 1314/44
958 06 Partizánske
1 0
1121. Mesto Partizánske 00310905 PO_NE Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske
2 2
1122. KINOPE s.r.o 52546551 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
5 5
1123. Obec Pata 00306126 PO_NE Hlohovecká 103
925 53 Pata
1 0
1124. Biermannova, Vanessa 53108035 FO Pernek 346
900 53 Pernek
2 0
1125. Rudolf Biermann 41532287 SZCO Pernek 346
900 53 Pernek
15 3
1126. IN FILM Bratislava s.r.o. 55110975 PO Pernek 346
900 53 Pernek
4 1
1127. GARFIELD FILM s.r.o. 45240540 PO Pernek 346
900 53 Pernek
15 11
1128. Bilská, Zuzana 78437749 FO Za hradbami, 34
902 01 Pezinok
1 0
1129. Pezinské kultúrne centrum 42129168 PO_NE Holubyho 42
902 01 Pezinok
11 9
1130. Mesto Pezinok 00305022 PO_NE Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok
1 1
1131. La Plata Production s. r. o. 46910042 PO Silvánová 23/B
902 01 Pezinok
2 0
1132. Berezňáková, Barbora 16163965 FO Bernolákova 58
902 01 Pezinok
12 6
1133. OZ Priatelia divadla a filmu 42134897 PO_NE Cajlanská 203
902 01 Pezinok
2 0
1134. Vlnová, Dorota 71448855 FO Svätoplukova 14
902 01 Pezinok
4 4
1135. Pavlac, Peter 56927332 FO Šteberlova 75
902 01 Pezinok
1 0
1136. Čermák, Peter 83441146 FO Puškinova 12
902 01 Pezinok
1 0
1137. Šulák, Róbert 86849255 FO Trnavská 22.
902 01 Pezinok
1 1
1138. Chovanec, Lenka 78214168 FO Mýtna 33
902 01 Pezinok
1 1
1139. VIA IURIS - Centrum pre práva občana 00631213 PO_NE Radničné námestie 9
902 01 Pezinok
1 1
1140. ARINA s.r.o. 36258377 PO Winterova 14
921 01 Piešťany
116 61
1141. Panák, Erik 74396256 FO Winterova 1754 / 14
921 01 Piešťany
1 1
1142. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 00 182 869 PO_NE A.Dubčeka č.27
921 34 Piešťany
12 12
1143. Ové Pictures, s.r.o. 45711950 PO A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany
3 3
1144. Chyť sa roboty OZ 42295513 PO_NE Andreja Hlinku 59
921 01 Piešťany
1 0
1145. Vženteková, Eva 59761962 FO Južná 11
921 01 Piešťany
5 3
1146. Hulman, Miloslav 41365779 FO Sadová 115/5
921 01 Piešťany
1 0
1147. Obertová, Veronika 57881254 FO A.Hlinku 115
921 01 Piešťany
1 1
1148. Minár, Peter 44859272 FO Jozefská 1
921 01 Piešťany
1 1
1149. Sakova, Martina 79197451 FO d.c.253
900 68 Plavecký Štvrtok
1 0
1150. Fifik, Ľubomír 38156321 FO Plavecký Štvrtok 3619
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
1151. PIXLA produktion s.r.o. 48084069 PO Plavecký Štvrtok 511
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
1152. Obec Pliešovce 00320170 PO_NE Hviezdoslavova 1
962 63 Pliešovce
2 0
1153. IRISFILM s.r.o. 51419742 PO Zaježová 158
962 63 Pliešovce
2 0
1154. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 31562141 PO Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
1 0
1155. CLASSIC MSL spol.s r.o. 35920092 PO Hlboká 728/1
941 48 Podhájska
13 13
1156. YARO LETO FILM s.r.o. 44997710 PO Školská 448/10
941 48 Podhájska
2 0
1157. Barták, Igor 18222781 FO Podzámčok 16
962 61 Podzámčok
1 0
1158. Kojnok, Arnold 56138683 FO Sklárska 574/4
987 01 Poltár
1 0
1159. Krňanová, Daša 69111269 FO Sklárska 17
987 01 Poltár
1 0
1160. Mesto Poltár 00316342 PO_NE Železničná 489/1
987 01 Poltár
2 0
1161. Horský film Poprad, n.f. 31949517 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
14 14
1162. TA-SPORT, a.s. 36212245 PO Dlhé Hony 5268/9
058 01 Poprad
5 0
1163. JM film s.r.o. 31678190 PO Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
1 0
1164. Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 PO_NE Námestie sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad
9 9
1165. Iždinský, Mikuláš Krišpín 87666316 FO Štúrova 130/27
058 01 Poprad
1 0
1166. Langerová, Viera 15296119 FO Okružná 772/70
058 02 Poprad
2 2
1167. Mesto Poprad 00326470 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
1 1
1168. Potápačský klub Vodnár 35510455 PO_NE Námestie svätého Egídia 3
058 01 Poprad
2 0
1169. Timko, Ľubomír 77214339 FO Požiarna 15
044 24 Poproč
1 1
1170. Sľúková, Martina 26885199 FO Pôtor 92
991 03 Pôtor
6 5
1171. Top kreativ, spol.s.r.o. 46161732 PO Hliny 1411/3
017 01 Považská Bystrica
3 2
1172. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o. 48146307 PO Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
7 4
1173. Anima Production spol. s r.o. 36321508 PO Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
4 0
1174. PX CENTRUM 31118127 PO_NE Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
14 10
1175. Noperfection, s.r.o. 50425480 PO Zemiansky Kvašov 2423/44
017 01 Považská Bystrica
1 0
1176. Mitašová, Renáta 63718764 FO Kuzmányho 923/27
017 01 Považská Bystrica
1 0
1177. Uriková, Soňa 21549257 FO Rozkvet 2074/156
017 01 Považská Bystrica
1 0
1178. Minarčin, Peter 41295472 FO Povina 19, 19
023 33 Povina
6 0
1179. Mario Lorenc 41805500 SZCO Prašník 231
922 11 Prašník
1 0
1180. Uličná, Rebeka 27599642 FO Tehelná 37
080 01 Prešov
1 0
1181. Krajňák, Matúš 41828968 FO Čergovská 20
080 01 Prešov
5 4
1182. ZDRUŽENIE JEKHETANE - SPOLU 31956131 PO_NE Jarkova 4
080 01 Prešov
1 0
1183. Višňový sad 50962761 PO_NE Prostějovská 46
080 01 Prešov
1 0
1184. IMAGINE VISION, s.r.o. 31735631 PO Masarykova 22
080 01 Prešov
1 0
1185. Staviarsky, Víťazoslav 22657275 FO Javorinská 25
080 01 Prešov
5 2
1186. Pivovarník, Roman 91426543 FO Mudroňova 23
080 01 Prešov
1 0
1187. Slobodná kultúra s.r.o. 54034370 PO Volgogradská 11065/20
080 01 Prešov
1 1
1188. Erik Bošnák - E.B. PRODUCTION 45462020 SZCO Ďumbierska 6871/14
080 01 Prešov
1 0
1189. PO:CITY, s.r.o. 36661406 PO 17.novembra 162
080 01 Prešov
1 0
1190. Zákuťanský, Peter 13968286 FO Marka Čulena 33
080 01 Prešov
1 0
1191. Šeminská, Zuzana 63567727 FO Lesná, 5470/4
080 01 Prešov
1 0
1192. Nový film 42105404 PO_NE Škultétyho 28
080 01 Prešov
8 3
1193. Mgr.art Mária Staviarska 75041719 SZCO Lomnická 2
080 05 Prešov
2 2
1194. PO.CITY 42038995 PO_NE Prostějovská 4840/28
080 01 Prešov
8 8
1195. IMAGINE VISIONS 50693921 PO Urbánkova 13
080 01 Prešov
1 0
1196. Filma, s.r.o. 45411131 PO Jarková 77
08001 Prešov
1 0
1197. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN 47625538 SZCO Príbovce 70
038 42 Príbovce
1 0
1198. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 00516988 PO_NE Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
7 6
1199. Urban, Marek 66384712 FO J. Murgaša 700/8
971 01 Prievidza
1 1
1200. Sevastyanov, Anastasia 57855934 FO Stančeka 1280/9
971 01 Prievidza
1 1
1201. Dodoková, Tereza 55543988 FO Makovického 10
971 01 Prievidza
1 0
1202. LJ Production s.r.o. 46910387 PO Pribinova 1172/7
020 01 Púchov
3 1
1203. Púchovská kultúra, s.r.o. 50648616 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
5 4
1204. Dom kultúry Púchov 00490741 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
1 1
1205. Mesto Púchov 00317748 PO_NE Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
2 1
1206. Fabian, Roman 41121965 FO Svätoplukova 1467/30
020 01 Púchov
1 1
1207. Film Tour 36796522 PO 297
925 26 Reca
1 0
1208. Mestské kultúrne stredisko 00138789 PO_NE Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca
10 10
1209. Koláriková, Lenka 76578553 FO Riečka 102
974 01 Riečka
2 1
1210. ARS FORUM, o.z. 42193273 PO_NE Daxnerova 23
979 01 Rimavská Sobota
3 1
1211. Mesto Rimavská Sobota 00319031 PO_NE Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
2 1
1212. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota 00358649 PO_NE Nám. Š.M.Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
6 5
1213. Tomková, Katarína 47755713 FO Šrobárova 19
979 01 Rimavská Sobota
4 3
1214. Gemerské osvetové stredisko 31297781 PO_NE Betliarska 8
048 01 Rožňava
1 1
1215. Lengyel, Branislav 42346914 FO Vajanského 1592/10
034 01 Ružomberok
1 0
1216. CEKINO s.r.o. 51669439 PO Námestie Š.N.Hýroša 8
034 01 Ružomberok
1 0
1217. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 36010456 PO Antona Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
11 11
1218. Kasanický, Filip 39532919 FO Liptovská 2113/17
034 01 Ružomberok
1 1
1219. Sabuchová, Alena 74639591 FO Pivovarská 24
034 01 Ružomberok
2 0
1220. Hrušková, Zuza 75356667 FO Doncova 1443/5
034 01 Ružomberok
1 0
1221. Kendera, Marek 68585841 FO Jána Jančeka 21
034 01 Ružomberok
4 0
1222. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 00149683 PO_NE Janka Borodáča 18
083 01 Sabinov
9 8
1223. Grajciar, Marek 28124573 FO č.d. 188
962 66 Sebechleby
1 0
1224. Berkat Slovensko, o.z. 42152445 PO_NE Priehon 104/19
972 05 Sebedražie
1 0
1225. Kočišová, Nikola 77639724 FO Hlavná 511
094 14 Sečovská Polianka
1 0
1226. Mgr. art. Marek Valovčin 50075063 SZCO Sv. proroka Eliáša 117/1
094 14 Sečovská Polianka
1 0
1227. Liová, Zuzana 64767299 FO Kysucká 16
903 01 Senec
1 1
1228. Benedek, David 17332913 FO Hany Zelinovej 3
903 01 Senec
2 0
1229. Jasaň, Marek 13521682 FO Novomeského 16
903 01 Senec
1 0
1230. Mestské kultúrne stredisko Senec 00350125 PO_NE Námestie 1. mája 2
903 01 Senec
8 8
1231. Ugly Agency & Production s.r.o. 44671067 PO Dúhová 13
903 01 Senec
2 0
1232. SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. 45330433 PO Dlhá 1424/47
905 01 Senica
4 0
1233. Mestské kultúrne stredisko Senica 00514071 PO_NE Námestie oslobodenia 11/17
905 01 Senica
6 5
1234. TV SEN, s.r.o. 36225843 PO Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
1 0
1235. Dom kultúry 31871798 PO_NE Školská 118/1
926 01 Sereď
13 13
1236. CLOSED CIRCLE PRODUCTION, s.r.o. 54510228 PO Nám.slobody 1194/21
926 01 Sereď
1
1237. PJF s.r.o. 46424792 PO Športová 2886/82
926 01 Sereď
2 1
1238. Elšík, Jozef 71264979 FO L. Svobodu 2166/13
909 01 Skalica
1 1
1239. Smrtníková, Alena 83743563 FO Cukrovar 227
925 21 Sládkovičovo
1 0
1240. Súkromná stredná odborná škola 37841700 PO_NE Fučíkova 426
925 21 Sládkovičovo
1 0
1241. Julény, Jakub 50071181 FO Sládkovičova 1166/15
962 31 Sliač
1 1
1242. Motte s.r.o. 45419965 PO Trebuľa 1741/17
962 31 Sliač
7 1
1243. Jurčišin-Kukľa, Jozef 97166876 FO Dúhová 110
900 26 Slovenský Grob
1 0
1244. Schwarz, Martin 79224619 FO Okružná 167
900 26 Slovenský Grob
3 0
1245. Strnad, Michaela 42267767 FO Poštová 1
900 36 Slovenský Grob
3 0
1246. Obec Smižany 00691721 PO_NE Námestie M. Pajdušáka 50
053 11 Smižany
1 0
1247. Obec Smolenice 00312983 PO_NE SNP 52
919 04 Smolenice
1 1
1248. Mestské kultúrne a osvetové stredisko 42089697 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
6 6
1249. Savková, Sabína 49481276 FO Kukučínova 2044/5
069 01 Snina
1 0
1250. Mesto Snina 00323560 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
1 1
1251. Sárkány, Vladislava 97352882 FO Záhumnie 401/20
906 37 Sološnica
2 0
1252. sarkany s.r.o. 46953795 PO Záhumnie 401/20
906 31 Sološnica
6 3
1253. Melikant, Jan 89738137 FO Agátová 4
052 01 Spišská Nová Ves
1 1
1254. Občianske združenie Občania tretieho milénia 35549475 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
1255. Mesto Spišská Nová Ves 00329614 PO_NE Radničné námestie č. 7
052 70 Spišská Nová Ves
2 2
1256. Mestské kultúrne centrum 00352454 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
3 2
1257. MMM group, s.r.o. 44997744 PO Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
1258. Eva Čarnogurská - Umelecké videá 47632046 SZCO Fraňa Kráľa 10
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
1259. RAMAGU FILM 48412104 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
3 1
1260. Divadlo RAMAGU o.z. 42232473 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
1 0
1261. Mestské kultúrne stredisko 00125598 PO_NE Mariánske námestie 1
053 04 Spišské Podhradie
3 0
1262. Centrum voľného času 00188131 PO_NE Farbiarska 35/7
064 01 Stará Ľubovňa
8 8
1263. Clontz, Naďa 53848398 FO Holubyho 351/25
916 01 Stará Turá
1 1
1264. Spolok rodákov Jozefa Kronera, OZ 42064724 PO_NE Staškov 577,
023 53 Staškov
1 0
1265. Vozárová, Veronika 36779817 FO Mierová 195/45
072 22 Strážske
2 1
1266. Mesto Stropkov 00331007 PO_NE Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
2 2
1267. Robert Fiľo Wide Road Films 50976605 SZCO Letná 16
091 01 Stropkov
1 0
1268. Mandala Pictures, s.r.o. 45418110 PO Mariánska 18
900 31 Stupava
27 12
1269. Šlauka, Juraj 95172986 FO Marcheggská 55
900 31 Stupava
10 5
1270. KINOX.SK s.r.o. 46287531 PO Hviezdoslavova 46
900 31 Stupava
3 2
1271. MFF Piešťany, o.z. 30856663 PO_NE Bitúnková 1453/23
900 31 Stupava
5 5
1272. Občianske združenie Pour Art 42128455 PO_NE Hlavná 68
900 31 Stupava
1 0
1273. HBFilm, s.r.o. 35897660 PO Bratislavská 38
900 21 Svätý Jur
1 0
1274. Snopek, Martin 63234721 FO Prostredná 9
902 01 Svätý Jur
2 2
1275. Kovács, Igor 63538266 FO SNP 35
900 21 Svätý Jur
3 0
1276. Trik film s.r.o. 47608200 PO Prostredná 9
900 21 Svätý Jur
4 3
1277. Baláž, Michal 64325737 FO Krajinská cesta 70
900 21 Svätý Jur
3 2
1278. Turoň, Petr 67342193 FO Svätý Kríž 39
032 11 Svätý Kríž
3 0
1279. Mesto Svidník 00331023 PO_NE Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidník
4 2
1280. Matyas Brych 50356186 SZCO Duklianská 644/13
089 01 Svidník
2 0
1281. Mesto Šaľa 00306185 PO_NE Nám. sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
9 8
1282. Štúdio Hačo s.r.o. 46487204 PO Novomeského 26
927 01 Šaľa
2 0
1283. Mchallenge s.r.o. 44685726 PO Hurbanova 4,
927 01 Šaľa
1 0
1284. X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 PO Dubová 33/A
931 01 Šamorín
1 0
1285. Fórum inštitút pre výskum menšín 34028587 PO Parkova, 4
931 01 Šamorín
1
1286. Pálenik, Jozef 46381313 FO Kašťieľska 281/21
919 51 Špačince
1 0
1287. Knopp, Erik 54587443 FO Špania Dolina 214
974 01 Špania Dolina
1 0
1288. Roman Brath 45866643 SZCO pod zibricou 11
951 01 Štitáre
1 0
1289. gotthardt film, s.r.o. 46073078 PO 29.januára 649/29
059 38 Štrba
5 3
1290. kino Danubius Štúrovo 34001085 PO_NE Hlavná č.6
943 01 Štúrovo
1 1
1291. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 00062448 PO_NE Hasičská 25
943 01 Štúrovo
8 7
1292. GRAND SLOVAKIA, s.r.o. 36011045 PO Terany 39
962 68 Terany
3 1
1293. Miestne kultúrne stredisko v Terchovej 00364886 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Terchová
1 0
1294. Mesto Tisovec 00319155 PO_NE Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
1 0
1295. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 00500879 PO_NE Námestie Ľudovíta Štúra 2357
955 01 Topoľčany
2 1
1296. MOVIO, s.r.o. 47090375 PO M.R.Štefánika 3512/20
955 01 Topoľčany
1 0
1297. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 36728683 PO Nám. Ľ. Štúra 2357/2
955 01 Topoľčany
3 1
1298. Černeková, Lucia 55171287 FO Bernolákova 2082
955 01 Topoľčany
6 1
1299. Móciková, Simona 51029421 FO Palkovičova 4276/24
955 01 Topoľčany
1 0
1300. MARLEN Media Group s.r.o. 45860289 PO Berehovská 2168/1
075 01 Trebišov
10 3
1301. Mesto Trebišov 00331996 PO_NE M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
8 7
1302. Sotáková, Zuzana 54151859 FO Hodvábna 1291/9
075 01 Trebišov
1 1
1303. Bečková, Petra 64561818 FO Teplická 45
914 01 Trenčianska Teplá
2 1
1304. Almostar s.r.o. 46340599 PO Štvrť SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice
7 3
1305. Peter Hledík Barok film 17390818 SZCO Gogolova 27
914 51 Trenčianske Teplice
5 2
1306. IFFTT, o.z. 50222066 PO_NE M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
1 1
1307. Mesto Trenčianske Teplice 00312088 PO_NE M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
4 3
1308. Trníková, Kristína 43331542 FO Ľ. Podjavorinskej 2
914 51 Trenčianske Teplice
1 0
1309. Cultura, o.z. 50382136 PO_NE Partizánska 424/9
914 51 Trenčianske Teplice
4 0
1310. Aton Multimedia spol. s r.o. 31737463 PO Rybárska 1
911 01 Trenčín
1 0
1311. HoryZonty 42018641 PO_NE Radlinského 9
911 05 Trenčín
13 12
1312. Žovinec, Martin 17375728 FO Karpatská 54
911 01 Trenčín
1 0
1313. Guga, Ján 28382289 FO Nad tehelňou 69
911 01 Trenčín
1 0
1314. LampART 37917358 PO_NE Karpatská 62
911 01 Trenčín
14 7
1315. Bachynec, Matúš 89525664 FO Halalovka 30
911 08 Trenčín
1 1
1316. TRAKT 42148031 PO_NE Inovecká 4
911 01 Trenčín
1 0
1317. Límová, Zuzana 54875621 FO Halalovka 64
911 08 Trenčín
2 2
1318. Gombiková, Jana 75732428 FO Hodžova 11
911 01 Trenčín
1 1
1319. LECA production, s.r.o. 46079424 PO Martina Rázusa
911 01 Trenčín
4 0
1320. REGIA CIVITAS PRODUCTIONS s.r.o. 51106493 PO Halenárska 8819/10
917 01 Trnava
3 0
1321. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 53740408 PO_NE Hlavná 1
917 71 Trnava
2 2
1322. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 31825249 PO_NE Hornopotočná 23
918 43 Trnava
1 0
1323. INGENIUM Slovakia s.r.o. 44897855 PO Vajanského 29/5953
917 01 Trnava
2 1
1324. Čechová, Simona 83786454 FO Ulica Vladimíra Clementisa 6644/28
917 01 Trnava
1 1
1325. ReAnimare 37850440 PO_NE Františkánska 2
917 01 Trnava
1 1
1326. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 PO_NE Spartakovská 1/B
917 01 Trnava
10 8
1327. Vision Production, s.r.o. 36257699 PO Zvončín 248
919 01 Trnava
1 0
1328. REGIONMEDIA, s.r.o. 44195842 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
1329. REGIONPRODUKTION s.r.o. 46460730 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
1330. Publikum.sk 42160049 PO_NE Hospodárska 93
917 01 Trnava
4 2
1331. Geletová, Petra 41126617 FO Pitelová 110
966 11 Trnavá Hora
1 0
1332. Stračiaková, Petra 78521939 FO Západ 1054/9
028 01 Trstená
1 1
1333. Mesto Trstená 00314897 PO_NE Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
12 11
1334. Rózsa, Réka 39472336 FO Mierova 167
925 42 Trstice
3 0
1335. Mesto Turčianske Teplice 00317004 PO_NE Partizánska 413/1
039 01 Turčianske Teplice
1 1
1336. Kultúrne a spoločenské stredisko 00145254 PO_NE Jašíkova 179
023 54 Turzovka
1 1
1337. Viluda, Ľubomír 23434364 FO Veľkolúcka 53
962 31 Veľká Lúka
1 0
1338. LV Production, s.r.o. 44819749 PO Veľkolúcka 1226/53
962 31 Veľká Lúka
9 3
1339. Petrovičová, Michala 66479676 FO Pekná 366
908 73 Veľké Leváre
1 0
1340. PodlahaShow 50087606 SZCO Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce
1 0
1341. Za hranicami o.z. 51431173 PO_NE Javorová 1329/11
900 24 Veľký Biel
9 9
1342. György, Dominik 68839798 FO Venevská 28
990 01 Veľký Krtíš
2 1
1343. tóthová, roberta 41936313 FO Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
2 1
1344. Šifra, Miroslav 36148627 FO Na Kapustnice, 33/7
059 17 Vernár
1 1
1345. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO 41473272 SZCO Agátová 1097/3
900 23 Viničné
4 2
1346. Tokár, Martin 96192831 FO Vinné 36
072 31 Vinné
3 0
1347. Martin Tokár 44702248 SZCO Vinné 36
072 31 Vinné
2 2
1348. Peter Kerekes s.r.o. 35932368 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
54 37
1349. filmotras s.r.o. 46713379 PO Vištuk 358
900 85 Vištuk
3 2
1350. Fool Moon, s. r. o. 44992122 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
54 48
1351. Marek Šulík 41493532 SZCO č.d. 358
900 85 Vištuk
1 0
1352. Šulík, Marek 48288739 FO č.d.358
900 85 Vištuk
1 1
1353. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) 42263603 PO_NE Vištuk, č. 277
900 85 Vištuk
18 17
1354. Mgr.art Katarína Kerekesová - OD PLOTNY 40051463 SZCO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
1355. Kerekes, Peter 83397987 FO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
1356. Nipčová, Vanesa 21775152 FO Olichov 2
951 87 Volkovce
1 0
1357. Mesto Vráble 00308641 PO_NE Hlavná 1221
952 01 Vráble
1 1
1358. Šaro, Martin 21735569 FO Staničná 1324/30
093 01 Vranov nad Topľou
1 0
1359. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 35519088 PO_NE M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
12 12
1360. Vana, Marek 51871573 FO Kuliskova 92
906 06 Vrbovce
1 0
1361. Dingová, Bianka 21159778 FO Nám. J. Emanuela 304/14
922 03 Vrbové
1 0
1362. Horský interneotvý klub, o.z. 36066508 PO_NE Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry
1 0
1363. AKRAN, s.r.o. 44883277 PO Ignáca Gešaja 14
900 28 Zálesie
1 0
1364. M.O.M.ent production s.r.o. 36723738 PO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
15 3
1365. Túlavé kino 52126200 PO_NE Ignáca Gešaja 25
900 28 Zálesie
2 1
1366. Furia Film plus s.r.o. 45429383 PO Ivanska 3
900 28 Zálesie
15 5
1367. Stančíková, Marta 95189145 FO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
1 0
1368. inframe pictures s.r.o. 53750977 PO Malé Zalužice 155
072 34 Zalužice
1 0
1369. Obec Závod 00310158 PO_NE Sokolská 243
908 72 Závod
2 0
1370. Kováčik, Peter 44451787 FO Na stebničku 533/17
086 33 Zborov
4 2
1371. Jonisová, Katarína 26168365 FO Brezová 14
953 01 Zlaté Moravce
1 1
1372. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 42208033 PO_NE Námestie A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce
4 3
1373. VINŢAFILMS s.r.o. 54707960 PO Brezová 2004/14
953 01 Zlaté Moravce
2 1
1374. Škulová, Ivona 96475287 FO Továrenská 18
953 01 Zlaté Moravce
1 0
1375. Mesto Zlaté Moravce 00308676 PO_NE 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
1 1
1376. Rampal Dzurenko, Viktória 34875868 FO 1. mája 2540/12
960 01 Zvolen
2 0
1377. Malo, Martin 51410796 FO Nográdyho 6
960 01 Zvolen
1 0
1378. RECORD, s.r.o. 36648973 PO Ružová 1360/42
96001 Zvolen
14 3
1379. Dlhý, široký a bystrozraký 42317339 PO_NE M.Rázusa 1751/44
960 01 Zvolen
2 1
1380. MW Promotion spol. s r.o. 31620124 PO Komenského 2375/36
960 01 Zvolen
1 0
1381. DDP s.r.o. 46728970 PO Jaselská 2389/2
960 01 Zvolen
2 1
1382. Sotník, Matej 19677994 FO A. Nográdyho 576/22
960 01 Zvolen
4 2
1383. EuroCinema BB s.r.o. 36726265 PO T.Vansovej 2333/28
960 01 Zvolen
1 1
1384. IMAGINE PRODUCTION s.r.o. 47503416 PO Tulská 19
960 01 Zvolen
1 0
1385. Hriň, Marek 46298835 FO Medzi vodami 201/1
965 01 Žiar nad Hronom
4 1
1386. Mesto Žiar nad Hronom 00321125 PO_NE Š.Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
3 2
1387. Mestské kultúrne centrum 37952005 PO_NE SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
7 7
1388. Vladimír Mičúch, Aramisova 29254518 FO Levočská 2/37
010 01 Žilina
2 1
1389. Ďuraňa, Matúš 33862365 FO Riečna 7
010 04 Žilina
1 0
1390. Krupa, Tomas 58186838 FO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
3 2
1391. DogDocs 42148260 PO_NE Bratislavská 415/15
010 01 Žilina
13 3
1392. Truc sphérique 36143693 PO_NE Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3
010 01 Žilina
14 10
1393. Vajda, Robert 51280841 FO Levočská 2957/2
010 08 Žilina
1 0
1394. Smatana, Martin 76617163 FO Baničova 18
010 15 Žilina
5 4
1395. Zuzana Burianová 45370800 SZCO Andreja Kmeťa 305/40
010 01 Žilina
1 1
1396. Miestne kultúrne stredisko Terchová 00001306 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Žilina
2 0
1397. Krištof, Martin 58637234 FO sv. Bystríka 3
010 08 Žilina
1 1
1398. Šulík, Juraj 42845386 FO Daxnerova 8
010 01 Žilina
2 1
1399. Vydavateľstvo Absynt s.r.o. 50378619 PO Moyzesova 925/53
010 01 Žilina
1 1
1400. Studio Bororo s.r.o. 52667120 PO Baničova 3395/18
010 15 Žilina
5 2
1401. Hailstone s.r.o. 47392371 PO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
17 10
1402. Mgr.art. Tomáš Krupa 46566929 SZCO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
1 0
1403. FLY UNITED 37902041 PO_NE Levočská 2
010 08 Žilina
4 2
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2023 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.