hlavná stránka → zoznam žiadateľov 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadateľov

výzva:
typ žiadateľa:
(ne)vysporiadaní žiadatelia:
názov/meno IČO typ
žiadateľa
adresa počet reg.
žiadostí
počet
podpor. žiadostí
1. Oto Vojtičko OTTO-QUELLE 30647649 SZCO Hlavné námestie 76
060 01 Abrahámovce
1 1
2. Fourth Culture Films Ltd. 68854543 PO 32 Castle Street
Badín
1 0
3. Lavrik, Silvester 78819393 FO Hronského 1327
957 04 Bánovce nad Bebravou
4 2
4. Gábor, Peter 52481128 FO Karpastká 1
974 11 Banská Bystrica
1 1
5. PRAUS, ERIK 46044655 FO Tatranská 96
974 11 Banská Bystrica
1 0
6. Gregorčok, Andrej 66164676 FO Kalinčiakova 18
974 05 Banská Bystrica
2 2
7. Občianske združenie Vresk Factory 37897900 PO_NE Hronské Predmestie 1057/9
97404 Banská Bystrica
5 1
8. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica 42397529 PO_NE Bernolákova 50
974 05 Banská Bystrica
1 0
9. NOVÉ TVÁRE / NEW FACES 42007445 PO_NE Rudlovská cesta 13
974 01 Banská Bystrica
1 0
10. Palúch, Martin 71564355 FO Beskydská 3
974 01 Banská Bystrica
1 1
11. Harmaniaková, Anna 72361563 FO Na Karlove 2
974 01 Banská Bystrica
4 0
12. Gradovová, Irina 91921114 FO Podháj 63
974 05 Banská Bystrica
1 1
13. Laputa 45021520 PO_NE Cesta k nemocnici 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
14. Boroš, Pavol 88613661 FO Zlatá 2
974 05 Banská Bystrica
1 0
15. FilmSTart spol. sr.o. 46929215 PO Robotnícka 13
974 01 Banská Bystrica
2 1
16. Envirofilm, n.o. 45737061 PO_NE Kráľovohoľská 2
974 11 Banská Bystrica
2 1
17. ART FILM, n.o. 37954512 PO_NE Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
6 6
18. Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 PO_NE Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
1 1
19. Portugalský inštitút, o.z. 30788684 PO_NE Skuteckého 24
974 01 Banská Bystrica
1 0
20. KINO INVEST s.r.o. 48235181 PO Moskovská 2333/4
974 04 Banská Bystrica
1 1
21. KOLOTOČE s.r.o. 47218495 PO Nám.Š.Moysesa č.4
974 01 Banská Bystrica
2 1
22. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 PO_NE Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
1 0
23. Forza a.s. 36035092 PO Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
1 0
24. Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970 PO_NE J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
27 17
25. Sujová, Ivana 93846255 FO Pieninská 21
974 11 Banská Bystrica
1 1
26. Krajčovič, Matej 94162357 FO Ružová 7
974 11 Banská Bystrica
2 0
27. Centaurus o.z. 45025495 PO_NE Lesná 1
974 01 Banská Bystrica
2 0
28. Mesto Banská Štiavnica 00320501 PO_NE Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
969 24 Banská Štiavnica
8 6
29. FAJNDIZAJN, s.r.o. 46019928 PO Boženy Němcovej 321/1
969 01 Banská Štiavnica
2 1
30. Homo Felix o. z. 42264847 PO_NE Obrancov mieru 100/100
969 01 Banská Štiavnica
1 1
31. Filmodrom 42299331 PO_NE 1. maja 2
969 01 Banská Štiavnica
6 3
32. Mesto Bardejov 00321842 PO_NE Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
2 1
33. Divadlo Pôtoň, n.o. 37971361 PO_NE 358
935 03 Bátovce
1 1
34. Malá scéna s.r.o 50091735 PO Šarfická 128/66
900 82 Blatné
1 0
35. Obec Blatnica 00316571 PO_NE Blatnica 1
038 15 Blatnica
1 1
36. Ing. Miroslav Ciglian - MOON EYE STUDIO 45713332 SZCO Bobrovec 306
032 21 Bobrovec
1 0
37. Osuch, Peter 37459805 FO Štúrova 31
972 01 Bojnice
1 0
38. Obec Bošany 00310255 PO_NE SNP 112
956 18 Bošany
1 1
39. Fatrsíková, Ľudmila 35411389 FO Strečnianska 7
851 05 Bratislava - Čunovo
1 0
40. Semjan, Štefan 88275343 FO Bradáčova 5
851 02 Bratislava - Čunovo
1 0
41. Parralel s.r.o. 50353471 PO Na hrádzi 8
851 10 Bratislava - Čunovo
2 0
42. CinemArt SK, s.r.o. 50071254 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
12 6
43. Barracuda Movie s.r.o. 36691798 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
14 14
44. SANDBERG Film s.r.o. 45322180 PO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
4 2
45. Raýman, Juraj 44975456 FO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Devín
2 2
46. Kollár, Jozef 19144697 FO Ľudovíta Fullu 9
841 05 Bratislava - Devín
1 1
47. Zvalova, Adela 62768526 FO Kremencova 32
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
48. HD Studio Production s.r.o. 47493755 PO Ivana Bukovčana 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
49. Leidenfrostová, Kristína 34326318 FO Ivana Bukovčana 28
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
5 3
50. FLEISCHER production s.r.o. 47680091 PO Eisnerova 40
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
51. ARTpoint s.r.o. 35970031 PO Istrijská 80
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 1
52. Michal Vasilko - HD STUDIO 43278183 SZCO Ivana Bukovčana 26
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
53. AVI Studio,s.r.o. 35695463 PO Na vyhliadke 22
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
7 2
54. Maletzová, Soňa 62784291 FO Stefana Kralika 1/A
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 1
55. Mgr. Vladimír Štric - FILM 2000 36924199 SZCO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 2
56. Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 36066273 PO_NE Gallayova 43
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
57. Global Motion Frames s.r.o. 43849296 PO Nejedlého 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
58. Dr.Olejník Jiří, Filmové štúdio KB-6 32158271 SZCO Pri kríži 1
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
59. Spoločnosť prof. Martina Slivku 42255970 PO_NE Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
6 1
60. No Label Sound s.r.o. 36841706 PO Sokolíkova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
61. Smitka, Igor 91334834 FO Saratovská 17
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
62. Hory a mesto 36070360 PO_NE Fedákova 24
841 02 Bratislava - Dúbravka
9 9
63. 4av.sk, s. r. o. 45926859 PO Bilíkova 26
841 01 Bratislava - Dúbravka
5 0
64. Daniel Ondruš 40 963 250 SZCO Hanulova 9
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
65. Morgan Financial Group, s. r. o. 46488804 PO Bošániho 5
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
66. Žudro 31817548 PO_NE Dražická 20
841 01 Bratislava - Dúbravka
5 3
67. Glasnerová, Magdaléna 48767637 FO Homolova 27
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
68. J.A.M. FILM 1999, s.r.o. 35766549 PO Fedákova 22
841 02 Bratislava - Dúbravka
5 1
69. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR 37308599 SZCO Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
70. Tóth, Miroslav 34128149 FO Ožvoldíkova 4
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
71. Popovičová, Alexandra 57735141 FO sokolikova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
72. ARTILERIA, s.r.o. 36706787 PO Drobného 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
29 22
73. ARTAKTIV 42262852 PO_NE Pri Kríži 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
74. FILM 2000, s.r.o. 46001174 PO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
4 3
75. Medical Trade, s.r.o. 35882701 PO Bullova 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
76. BONTONFILM a.s. 36006858 PO Na Vrátkach 1F
841 01 Bratislava - Dúbravka
22 17
77. petit-grand 36696901 PO M. Sch. Trnavského 18
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
78. LEON Productions, spol. s r.o. 35749041 PO Jadranská 41/2341
841 01 Bratislava - Dúbravka
25 18
79. Valentko, Roman 13549884 FO Dúbravka 5818
841 01 Bratislava - Dúbravka
3 2
80. Géci, Richard 83883613 FO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
81. Németh, Mário 75199876 FO Palmová 4
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
82. Jeleneková Michaela 37420241 SZCO F.Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
1 1
83. Námerová, Barbora 88536936 FO Rastlinná 8
851 10 Bratislava - Jarovce
1 0
84. RGBH Film s. r. o. 45588414 PO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
85. GEORGE MILLER s.r.o. 47602546 PO Majerníkova 1B/81
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
86. Teserakt, s.r.o. 45302618 PO Fadruszova 11
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
87. LAST FRAME PRODUCTION, s.r.o. 45881103 PO Ľ. Fullu 3416/9B
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
88. RAIMAN Production s.r.o. 35977019 PO Stare Grunty 21A
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
89. I.N.P. s.r.o. 35819634 PO Jamnického 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
9 1
90. Mgr. Peter Drobka Cooperation Art Agency / C.A.A. 13976061 SZCO Jurigovo nám. 5
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
91. Centrum Umenia - Art for ART 42170109 PO_NE Kuklovská 1
841 08 Bratislava - Karlova Ves
2 0
92. 3S Video, spol. s r.o. 35811242 PO Staré grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
93. Občianske združenie\"ŠUPKA\" 31772269 PO_NE Dúbravská cesta 11
845 32 Bratislava - Karlova Ves
1 0
94. objectif, s.r.o 47371048 PO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
12 12
95. Gruska, Viliam 13999524 FO Jurigovo namestie 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
96. Aliancia žien Slovenska 30809177 PO_NE Nabělkova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
97. Rankov, Pavel 73451866 FO Nám. sv. Františka 18
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
98. MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 PO Staré Grunty 3633/214B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
47 25
99. Vženteková, Eva 59761962 FO Pod Rovnicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 2
100. Mišíková, Katarína 79877329 FO Pod Rovicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 2
101. EDIT Studio, s.r.o. 46049428 PO Donnerova 717/17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
10 8
102. Moiré s. r . o. 47707381 PO Pribišova 3030/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
103. Formats Pro Media s.r.o. 45531854 PO Púpavova 35
841 04 Bratislava - Karlova Ves
19 5
104. Lehotsky Film s.r.o. 47354496 PO Líščie údolie 12
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 1
105. štyri živly 31813291 PO_NE Novackého 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
12 10
106. Hrínová, Barbora 32113151 FO H. Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 2
107. Zum Zum production, s.r.o. 46789243 PO Pod rovnicami 49
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 1
108. Nota Media s. r. o. 44473397 PO Veternicová 27
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
109. doc.Darina Smržová - EDIT STUDIO 40963756 SZCO Donnerova 17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
110. PEGART s.r.o. 44011644 PO Pribišova 6
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
111. Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM 40969983 SZCO Hany Meličkovej 2989/14
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
112. Občianske združenie Nový Priestor - medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla 42258693 PO_NE Tománkova 2A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
113. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 31770746 PO_NE Pribišova 8
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
114. STRUKTURA, s.r.o. 44828993 PO Karloveská 5
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
115. Králiková Hashimoto, Lena 37853439 FO Beniakova 5/A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
116. Tonada, s.r.o. 45263523 PO Studenohorská 2075/28
841 03 Bratislava - Lamač
6 1
117. BA Production s.r.o 44255659 PO Plánky 390/4
840 02 Bratislava - Lamač
1 0
118. Valentková, Katarína 19361461 FO Studenohorská 17
841 03 Bratislava - Lamač
3 3
119. feel me film s.r.o. 36288764 PO Bakošova 24
841 03 Bratislava - Lamač
19 17
120. Blackout productions, s. r. o. 47433396 PO Zhorínska 1387/10
841 03 Bratislava - Lamač
1 0
121. NUNEZ NFE s.r.o. 45427518 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Lamač
9 3
122. Šima, Boris 76187566 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
123. Panáková, Silvia 32135921 FO Rozvodná 15
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
124. Kirchhoff, Robert 75817125 FO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
125. EuropaCinema ZV s.r.o. 36646245 PO Račianska 96
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
126. FilmWorx Studios s.r.o. 50710699 PO Bajkalska 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1
127. Slovenský filmový zväz 00587109 PO_NE Hálkova 34
83103 Bratislava - Nové Mesto
4 4
128. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 PO Bojnická 10, P.O.BOX 70
830 00 Bratislava - Nové Mesto
3 0
129. TATRAFILM spol. s r.o. 31338925 PO Vajnorská 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 3
130. Breezymen 45630887 PO Račianska 243
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
131. Ster Century Cinemas, s.r.o. 47907380 PO Vajnorska 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
8 2
132. PIXI FILM s.r.o. 47015802 PO Ukrajinská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
133. K.B.service & consulting, s.r.o. 35823356 PO Družstevná 2
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
134. Cinetype, s.r.o. 35834161 PO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
13 5
135. Krištúfek, Peter 67849177 FO Jeséniova 28
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 3
136. Film Europe s.r.o. 35934271 PO Matúškova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
71 47
137. plackartnyj s.r.o. 47691433 PO Tylova 1044/19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
8 7
138. BFILM s.r.o. 45655839 PO Vajnorská 18
831 04 Bratislava - Nové Mesto
62 35
139. playwork production s.r.o. 63338214 PO Mikovíniho 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
140. Spectral s.r.o. 47845384 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
4 1
141. Krizkova, Zuzana 87876825 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
142. Tureková, Vanda 76673382 FO Račianska 87
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
143. SONAF – Slovak National Film Agency a. s. 47819014 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
3 1
144. K2 Production s.r.o. 44752539 PO Vavrinecká 54
831 52 Bratislava - Nové Mesto
25 10
145. vrábel, peter 89796721 FO Sibírska 48
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
146. Nadácia TV JOJ 37925636 PO_NE Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
147. Dielna autorského filmu 42171709 PO_NE Klenová 26
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
148. Brezovská, Miroslava 69995263 FO Za kasárňou 56
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 1
149. Viva Studio, s.r.o. 31357792 PO Osadná 10
851 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
150. Szomolányi, Anton 69886287 FO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
151. MOVE THE MOVIE s.r.o. 46925384 PO Račianska 143
831 54 Bratislava - Nové Mesto
2 0
152. Slovenská produkčná, a.s. 35843624 PO Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 2
153. Križková, Tereza 32262397 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
154. Art4, s.r.o. 36869716 PO Vajnorská 167
831 04 Bratislava - Nové Mesto
20 5
155. Ing. arch. Juraj Krumpolec 35332662 SZCO Jelšová 3
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 2
156. Moving Medical Media, s.r.o. 50179071 PO Lopenícka 24
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
157. Fáma Productions s.r.o. 35779730 PO Sibírska 8
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
158. Vizár, Matúš 47833068 FO Americká 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
159. MJ Advisory, s.r.o. 44173989 PO Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
160. CULTFILM s.r.o. 36782084 PO Bartoškova 8
831 04 Bratislava - Nové Mesto
6 3
161. Šebesta, Juraj 51821322 FO Kováčska 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
162. Ideas Film, s.r.o. 35821078 PO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 3
163. Elaia design studio, s.r.o. 35945966 PO Táborská 10
821 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
164. Niňaj, Jaroslav 45989669 FO Magurská 8
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 2
165. Ultrafilm s.r.o. 36687260 PO Ukrajinská 10
831 02 Bratislava - Nové Mesto
29 12
166. VAL Productions SK, s.r.o. 43995578 PO Račianska 109/C
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
167. Križková, Zuzana 27341629 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
168. PRO Leaders, s.r.o. 36757284 PO Kalinčiakova 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
169. ADATAS, spol. s r.o. 31379052 PO Trnavská 7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 0
170. Filmpark production, s. r. o. 36356212 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
78 34
171. Boris Šima szčo 43442081 SZCO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
172. D.N.A. s.r.o. 35814209 PO Šancová 3563/100
831 04 Bratislava - Nové Mesto
38 15
173. FilmPress.sk 42172659 PO_NE Čsl. parašutistov 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
8 6
174. plutoon s.r.o. 47412241 PO Račianska 88 B
831 02 Bratislava - Nové Mesto
4 3
175. Agentúra SIGNUM s.r.o. 35732598 PO Kĺzavá 11
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
176. Gazík, Martin 61457432 FO Ďumbierska 3E
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
177. Stadtrucker, Ivan 66242445 FO Čs. parašutistov 21
831 03 Bratislava - Nové Mesto
3 1
178. Starinská Kacarová, Diana 73289753 FO Legionárska 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
179. Kozuch, Joanna 68642531 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
180. Fitková, Katarína 75487486 FO Uhrová 24
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
181. per ART 42365147 PO_NE Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
182. ilovefilm s.r.o. 35691859 PO Športová 121/7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 6
183. Hulapa film, s. r. o. 45461163 PO Riazanská 36
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 10
184. Muránska, Ľubica 57746553 FO Ľubľanská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
185. atelier.doc, s.r.o. 43809537 PO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
17 12
186. Csütörtökiová, Daniela 93647541 FO Odborárska 6/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
187. SHAKAZULU FILMS s.r.o. 51226804 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 0
188. Real Music House 47418753 PO Ovručska 1666/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
189. Andrea Šestáková 46882332 SZCO Júnová 3201/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 0
190. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 30844096 PO_NE Vidlicová 1849/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 5
191. Čenkovej deti 42176379 PO_NE Vtáčnik 1
83101 Bratislava - Nové Mesto
10 3
192. Záhon, Zoro 81924351 FO Trnavská 7
832 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
193. Važan, Peter 13554379 FO Račianska 16
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
194. DARKROOM s.r.o. 44853262 PO Brečtanová 1
833 14 Bratislava - Nové Mesto
1 1
195. Neveďal, Peter 17265191 FO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
196. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ 30796865 PO_NE Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
197. Kalužáková, Veronika 64394189 FO Nám. Hraničiarov 27
851 03 Bratislava - Petržalka
2 2
198. Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081 PO Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
3 1
199. budinsky, peter 69158476 FO wolkrova 25
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
200. Maderova, Lubomira 56538814 FO Znievska 23
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
201. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 PO Šustekova 8
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
202. Susko, Tomáš 31468845 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
203. Cakanyova, Viera 76617512 FO Šustekova 15
851 04 Bratislava - Petržalka
2 2
204. Pauer, Marián 19798718 FO Znievska 28
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
205. CINEMAX Bratislava, s.r.o. 47661887 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
3 3
206. Kadlečík, Pavol 84761847 FO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
207. FilmFrame, s.r.o. 35969598 PO Sevcenkova 1
851 01 Bratislava - Petržalka
19 6
208. Vadas, Marek 52173714 FO Topoľčianska 20
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
209. Mestská časť Bratislava-Petržalka 00603201 PO_NE Kutlíkova 17
852 12 Bratislava - Petržalka
1 1
210. KANIMEX s.r.o. 35797011 PO Haanova 39
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
211. Hevier, Daniel 83861186 FO Švabinského 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
212. Vydavateľstvo Európa, s.r.o. 35838256 PO Romanova 42
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
213. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o. 37924818 PO_NE Tupolevova 18
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
214. Expanzia 44038488 PO Holíčska 6
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
215. FULLEYE s.r.o. 50499165 PO Kopčianska 10
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
216. Pivarčiová, Katarína 82324894 FO Vilová 31
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
217. OKNO obč.z. 36070858 PO_NE Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
5 3
218. KADMEDIA s.r.o. 44112840 PO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
5 1
219. Creative Station s.r.o. 50019961 PO Topoľčianska 33
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
220. Michalovič, Peter 11628144 FO Blagoevova 22
851 04 Bratislava - Petržalka
2 2
221. Pirošková, Adriana 52296629 FO Holíčska 5
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
222. CINEMAX, a.s. 36612367 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
19 7
223. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby 36068284 PO_NE Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
224. GRIMALDI PRODUCTION s.r.o. 46972773 PO Vyšehradská 8
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
225. Pupala, Richard 16333416 FO Znievska 36
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
226. AM:PM, s.r.o. 35854944 PO Romanova 33
85102 Bratislava - Petržalka
13 2
227. Gröber, Gabriel 38452395 FO Nám. Hraničiarov 35
851 03 Bratislava - Petržalka
4 0
228. občianske združenie EEE 42179793 PO_NE Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
17 13
229. smartin, s.r.o 36768782 PO Bzovická 4
851 07 Bratislava - Petržalka
1 1
230. FRAME FILM s.r.o 45468907 PO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
5 4
231. Juraj Galvánek - C-GA FILM 17359911 SZCO Budatínská 49
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
232. Mgr. Tamas Balla 46997075 SZCO Kapicova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
233. Štecko, Lubomír 25718152 FO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
234. MAO production s.r.o. 35910704 PO Tematínska 2
851 05 Bratislava - Petržalka
8 3
235. FRESH FILM PRODUCTION s.r.o. 36844578 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
2 0
236. Farba, Andrej 32481556 FO Vígľašská 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 2
237. Peter Bielik 32216432 SZCO Námestie hraničiarov 16
851 03 Bratislava - Petržalka
1 1
238. Animoline, spol. s r.o. 35829290 PO Kopčianská 20
851 01 Bratislava - Petržalka
21 9
239. Pavlovičová, Eva 65282777 FO Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
240. SONET 42172586 PO_NE Mlynarovičova 8
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
241. Meressa Rusnokova, Daniela 65462256 FO Pankúchova 3
851 04 Bratislava - Petržalka
1 1
242. Arsy-Versy, s.r.o. 45901805 PO Haanova 48
851 04 Bratislava - Petržalka
8 6
243. Znášiková, Jana 43337546 FO Haanova 41
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
244. Forum Film Slovakia s. r. o. 46148060 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
14 13
245. Divadlo Aréna 30777810 PO_NE Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava - Petržalka
5 4
246. well.sk s.r.o. 36811777 PO Tupolevova 9
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
247. P-MAT, n.o. 31820832 PO_NE Ambroseho 2
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
248. Pázman, Marcel 38258612 FO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
3 1
249. BeOnMind s.r.o. 45637440 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
250. Life o.z. 36070106 PO_NE Hrobáková 24
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
251. Palonder, František 91848396 FO Znievska 10
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
252. Šišovič, Šimon 22613788 FO Iľjušinova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
253. Laura, združenie mladých 31955916 PO_NE Mamateyova 4
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
254. ZELNIK/VISUALS, s.r.o. 47145731 PO Hálova 8
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
255. Lubomír Štecko - Neo - Media 40776999 SZCO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
256. All4films s.r.o. 47604077 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
6 2
257. Euforion – kultúrno voľnočasové fórum 31815308 PO_NE Černyševského 21
851 01 Bratislava - Petržalka
6 3
258. VANTAGE s.r.o. 44222769 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
259. Pamäť národa 42175267 PO_NE Romanova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
10 3
260. PULZAR experimental film&video s.r.o. 36840874 PO Znievska 11
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
261. Banyák, Jozef 41158136 FO Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
262. Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 PO_NE Rovniankova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
263. Paragliding Expedition Slovakia 42184941 PO_NE Vilova 27
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
264. Roško, Peter 61458916 FO Wolkrova 39
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
265. Kaliská, Zuzana 57349612 FO Hronská 2
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
4 0
266. AKCENTT STUDIO, spol. s r.o. 31337635 PO Ipeľská 1
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
267. Hellios international s.r.o. 45247889 PO Estónska ul. č.20
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
268. Združenie animačný ateliér detí a mládeže 42129117 PO_NE Vrakúnska 29
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 1
269. Alexandra, Gojdičová 32562418 FO Korytnická 6
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 1
270. MPhilms s.r.o. 45354731 PO Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
66 39
271. ARTE 42177774 PO_NE Kadnárová 35
831 51 Bratislava - Rača
3 1
272. K2 STUDIO s.r.o. 31400990 PO Oráčska 18
831 06 Bratislava - Rača
37 28
273. Križková, Eva 72972954 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Rača
5 3
274. Solovicová, Katarína 19643267 FO Hubeného 50
831 53 Bratislava - Rača
1 0
275. MPhilms 30800293 PO_NE Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
16 14
276. MULTIKULTÚRA V NÁS 42182964 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
277. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky 34017526 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
278. Matje! s. r. o. 50808591 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Rača
1 0
279. Slovenská sekcia UNICA 42272009 PO_NE Kubačova 13
831 06 Bratislava - Rača
2 0
280. AH production, s.r.o. 36806951 PO Irkutská 14/D
851 10 Bratislava - Rusovce
24 19
281. Naturally s.r.o. 47792001 PO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
282. Branislav Molnár - Fotománia Plus 35327375 SZCO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
283. Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 PO_NE Balkánska 31
853 08 Bratislava - Rusovce
2 2
284. Photomania Events s.r.o. 46836756 PO Balkánská 102
851 10 Bratislava - Rusovce
3 0
285. Mgr. Tomáš Pašteka - DETAIL 32195028 SZCO Kovácsova 22
851 10 Bratislava - Rusovce
1 1
286. Vidlička Vrťová, Barbara 64436454 FO Azovská 2
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
287. TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 PO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
105 69
288. Mgr. art. Peter Morávek - Film 48319902 SZCO Trenčianska 37
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
289. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 35718463 PO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
56 35
290. OTHER CONTENT s. r. o. 44144415 PO Tomášikova 21
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
291. ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 PO Košická 58
821 08 Bratislava - Ružinov
40 20
292. Glocko, Peter 82829582 FO Staré záhrady 12
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
293. noemo production s.r.o. 45943231 PO včelárska 5
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
294. Film Expanded 51898616 PO_NE Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
295. Wider s.r.o. 46342753 PO Miletičova 5B
821 08 Bratislava - Ružinov
13 2
296. Ústav pamäti národa 37977997 PO_NE Miletičova 19
820 18 Bratislava - Ružinov
1 0
297. Heyday, s.r.o. 44075901 PO Trenčianska 48
821 09 Bratislava - Ružinov
4 2
298. Pacek Halmová, Lucia 29173595 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
299. Film Pro, s.r.o. 45383723 PO Polárna 8
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
300. Škop, Marko 35499963 FO Páričkova 1094/11
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
301. Hvišč, Martin 94915417 FO Staré záhrady 36
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
302. Freelancers 45556571 PO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
303. Romeofilms s.r.o. 47643277 PO Bajkalská 9/B
831 04 Bratislava - Ružinov
1 0
304. INOUT STUDIO, s.r.o. 44420773 PO Palkovičova 13
821 08 Bratislava - Ružinov
15 6
305. TITANIC s.r.o. 31394264 PO Pavlovova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
8 6
306. Prokopová, Marta 85654149 FO Na Úvrati 16
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
307. Statos,s.r.o. 43769837 PO Kamenárska 14
821 04 Bratislava - Ružinov
1 0
308. Hucíková, Ivana 94953154 FO Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
3 2
309. H3-Creative s.r.o. 50391364 PO Nerudova 18082/1
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
310. Turčanová, Nina 17476144 FO Drieňová 23
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
311. Kazimír, Martin 78711557 FO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
312. Centire s.r.o. 36866857 PO Záhradnícka 72
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
313. ARCONI 36769819 PO Pribinova 22
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
314. R FILM, s.r.o. 44502176 PO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
315. Polygon Production s.r.o. 35780690 PO Mliekárenská 8
821 09 Bratislava - Ružinov
4 3
316. Baranová, Martina 76287886 FO Meteorová 1
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
317. Združenie Mórica Beňovského 31802486 PO_NE Šalviová 8
821 01 Bratislava - Ružinov
4 1
318. Krnáč, Tomáš 35811628 FO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
319. Barbara Feglová 43107893 SZCO Za tehelňou 3
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
320. Kadlečík, Peter 49816847 FO Palkovičova
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
321. et cetera group s.r.o. 46519793 PO Prúdová 12
821 05 Bratislava - Ružinov
27 15
322. FREE COOL IN s.r.o 35916991 PO Mliekarenská 19
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
323. Halmová, Lucia 15454423 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
324. Piknik Pictures, s.r.o. 36752649 PO Trenčianska 20
821 09 Bratislava - Ružinov
19 7
325. Vích, Miroslav 79886463 FO Palkovičova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
326. Občianske združenie: Živá spoločnosť 42253039 PO_NE Páričkova 31
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
327. SEMTAM, s.r.o. 35833939 PO Rovníková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
2 1
328. Kolenčík, Andrej 19867683 FO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
329. Adamec, Igor 14757474 FO Klincová 17
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
330. Anzio s.r.o. 47240539 PO Mliekárenská 9
821 09 Bratislava - Ružinov
2 2
331. Max Movie s.r.o, 35858532 PO Košická 37
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
332. Filmpark, s. r. o. 34135642 PO Ružová dolina 19
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
333. Karol Trnka - KartA 32110465 SZCO Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
3 1
334. GENTA FILM 35917181 PO Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava - Ružinov
5 1
335. Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského 42272441 PO_NE Tomášikova 10/G
821 03 Bratislava - Ružinov
1 0
336. Rísová, Danica 47459978 FO Prievozská 31
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
337. Big Bang Creative, s.r.o. 46008888 PO Majoránová 45
821 07 Bratislava - Ružinov
2 0
338. Sebik.tv s.r.o. 45505683 PO Jelačičova 22
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
339. Trnka, n.o. 45737037 PO_NE Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
4 1
340. Blažek, Ladislav 89476851 FO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
341. TaO Productions s.r.o. 35831502 PO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
9 0
342. Pašš, Patrik 84349993 FO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
1 1
343. Borsuková, Jana 27681386 FO Mierová 54
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
344. Matrka, Šimon 88671559 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
345. Marušic, Juraj 66623992 FO Mierová 167
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
346. Kuhn, Teodor 46779226 FO Sinokvetná 25
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
347. SPI International Czech Rep. and Slovakia s.r.o. 35803797 PO Haburská 35
821 01 Bratislava - Ružinov
1 1
348. Slovak Motion Picture s.r.o. 46588485 PO Sabinovská 12
821 02 Bratislava - Ružinov
5 1
349. Magic Box Slovakia, s.r.o 35832550 PO Trenčianska 47
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
350. MEBA Production, s.r.o. 45485666 PO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
9 2
351. Bródy, Henrich 93727275 FO Ružova dolina 20
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
352. frogmedia s.r.o. 46263900 PO Vajnorská 11
831 03 Bratislava - Ružinov
1 0
353. FilmStar s.r.o. 45871159 PO Haburská 29
821 01 Bratislava - Ružinov
2 1
354. Mgr. art. Eva Gajdošová 45689571 SZCO Pavlovova 1049/18
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
355. Ridzoňová Ferenčuhová, Mária 89573494 FO Včelárska 15
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
356. Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429 PO_NE Tomášikova 20
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
357. Združenie v obraze 42176646 PO_NE Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
358. Gogár, Vladimír 61775434 FO Bulharská 31.
821 04 Bratislava - Ružinov
3 0
359. Slovenský dokumentárny film, občianske združenie. 42261520 PO_NE Muškátová 34
821 01 Bratislava - Ružinov
3 1
360. Mirakl 50024701 PO_NE Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
361. plaftik, s.r.o. 35846445 PO Brestová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
2 0
362. Čermáková, Alena 67661423 FO Uránová 11
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
363. KUUL.TV, s.r.o. 36287890 PO Liptovská 31
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
364. Pohanková, Oľga 73132141 FO Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
365. Marek Urban, Marek Urban 32171158 FO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
366. MIRAFILM s.r.o. 36729256 PO Pri Suchom Mlyne 72
811 04 Bratislava - Staré Mesto
7 4
367. Filmtopia s.r.o. 46819002 PO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Staré Mesto
24 17
368. FANTOMAS PRODUCTION 44724349 PO Špitálska 57
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 3
369. 71km, s.r.o. 47367547 PO Vajanského nábrežie 9
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 1
370. Kubicar, Matej 12425295 FO Palarikova 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
371. Boiler 42268044 PO_NE Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
13 12
372. Madness Productions s.r.o. 47612584 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
373. Asociácia slovenských kameramanov 36067091 PO_NE Svoradova 2
813 01 Bratislava - Staré Mesto
6 4
374. NOTES Production, s.r.o. 35917873 PO Karadzicova 39
811 07 Bratislava - Staré Mesto
3 2
375. Magic Seven Slovakia, spol. s r. o. 35765623 PO Štefánikova 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 1
376. ars_litera 30801273 PO_NE Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava - Staré Mesto
6 4
377. Piussi, Lucia 49839869 FO Karpatská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
378. MAYA, spol. s r.o. 31362095 PO Čajakova 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
4 3
379. Agentura RND, s.r.o. 35717076 PO Zahradnicka 95
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
380. Biograf, literatúra, fotografia, o.z. 42355966 PO_NE Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 2
381. Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 PO Bjornsonova 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
382. kaleidoscope s.r.o. 50178709 PO Špitálska 2214/20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
383. HITCHHIKER Cinema, s.r.o. 46540474 PO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
36 24
384. Piussi, Zuzana 36571951 FO Kuzmanyho 12
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 2
385. Super film s.r.o. 43824625 PO Mýtna 42
811 07 Bratislava - Staré Mesto
8 8
386. Hanuljak, Adam 86182999 FO Palárikova 21
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
387. VŠETKO PRE ZDRAVIE, o.z. 42169771 PO_NE Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
388. LOS FILMOS s.r.o 04679217 PO Miletičova 23
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
389. LUX communication 30813000 PO_NE Kapitulská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
390. Človek v ohrození, n.o. 50082001 PO_NE Baštová 343/5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
391. Fifth Fox & Reflector, s.r.o. 03589338 PO Nad Dunajom 6
841 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
392. Kilián, Juraj 13747417 FO Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
393. BOČEV s.r.o. 43897291 PO Nábr.arm.gen.L.Svobodu 20/101938
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 0
394. Šufliarsky, Michal 35734235 FO Dostojevského rad 15
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
395. Umelecký súbor Lúčnica 00164828 PO_NE Štúrova 6
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
396. studio LUX, s.r.o. 35822350 PO Kapitulská 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 2
397. Kalinová, Andrea 83185672 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
398. Rebuy Stars, s.r.o. 46329684 PO Lazaretská 31
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
399. Sardinka Production s.r.o. 47195673 PO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Staré Mesto
6 2
400. VISIONPRO MEDIA s.r.o. 47880651 PO Gajova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
401. Slovenská filmová a televízna akadémia 31755607 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
25 23
402. TATRA STAR, s.r.o. 31376525 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
11 2
403. OREO s.r.o. 35849614 PO Vajnorská 1
831 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
404. HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 35865148 PO Kollárovo námestie 19
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 3
405. Zigova, Anabela 97123924 FO Bjornsonova 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
406. Pašš, Patrik 45148344 FO Sladkovicova 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
407. ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. 35710802 PO Hviezdoslavovo námestie 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
12 4
408. Ateliér.EM 42173663 PO_NE Gorazdova 31
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
409. Eibner Production s.r.o. 44283679 PO Vazovova 7
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
410. Európsky inštitút, s.r.o. 47180811 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 1
411. Promea Communication spol. s r.o. 35772638 PO Tvarožkova 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
5 1
412. C 9, s.r.o. 35760991 PO Kraskova 2
831 02 Bratislava - Staré Mesto
6 1
413. Križka , Timotej 46534327 FO Timravina 3
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
414. Uličný, Tomáš 25892322 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
415. METAFORUM 51911523 PO_NE Špitálska 45
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
416. Kušnieriková, Lena 67579356 FO Šancová 50
831 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
417. Brodfilm 44783132 PO Palárikova 2
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
418. VIAFILM, s.r.o. 43796176 PO Na Vŕšku 10
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 2
419. KINEMATOGRAF, s.r.o. 46470786 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
420. Autistické centrum Andreas n.o. 31821677 PO_NE Galandova 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
421. Ing.Ján Valent - FOCUS 22659099 SZCO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
422. Juraj Kilián 44873522 SZCO Floriánske námestie 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 0
423. morusa s.r.o. 46862919 PO Pražská 3223/13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 1
424. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta 00397431 PO_NE Ventúrska 3
813 01 Bratislava - Staré Mesto
299 210
425. Jaroslav, Baran 43173839 FO Vyšehradská 11
851 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
426. Mgr. Ján Jurga 47018798 SZCO Murgašová 3196/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
427. Murín, Gustáv 26589848 FO Hagarova 2549/17
831 51 Bratislava - Staré Mesto
1 1
428. Pegasfilm s.r.o. 45425809 PO Tomášikova 26
821 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
429. UN FILM, s.r.o. 35873701 PO Drotárska 29
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 2
430. Klimáček, Viliam 47135344 FO Zadunajská 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
431. Wandal Production, s.r.o. 36787311 PO Mikulášska 1/A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
30 17
432. FURIA FILM s.r.o. 36681971 PO Ferienčíkova 1
811 08 Bratislava - Staré Mesto
32 14
433. Iniciatíva Inakosť 37995545 PO_NE Rajská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
434. Šimko, Ján 75447273 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
435. občianske združenie Film Generácia 42412307 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
436. Asociácia nezávislých producentov 45734011 PO_NE Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
12 9
437. Danay, Tomáš 11554364 FO Vavilovova 20
851 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
438. Sigmund, Lukáš 69466954 FO Grosslingova 20
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
439. Fluidum Film s.r.o 46827978 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
10 2
440. Detary film s.r.o. 44 755 040 PO Palisády 33
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
441. Bachratý, Rastislav (Radek) 82936692 FO Bezručova 6
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
442. TOBOGANG s.r.o. 35868082 PO Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 0
443. sentimentalfilm s.r.o. 44473222 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
64 30
444. Gregušová, Veronika 19346117 FO Vajanského nábrežie 19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
445. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o. 35737174 PO Šulekova 32
811 03 Bratislava - Staré Mesto
37 29
446. Bieliková, Zuzana 97984745 FO Anenská 3
810 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
447. Asociácia slovenských filmových klubov 30812976 PO_NE Brnianska 33
811 04 Bratislava - Staré Mesto
171 150
448. 5050 productions, s.r.o. 47957778 PO Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 0
449. Hercegová, Kristina 58845451 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
450. Lasicová, Hana 58794399 FO Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
451. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 31343899 PO Búdkova 32
811 04 Bratislava - Staré Mesto
37 20
452. MOW, a. s. 36706949 PO Vansovej 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
453. Martiniaková, Mária 51653358 FO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
454. PubRes s. r. o. 31345824 PO Grösslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
83 49
455. filmsomnia s.r.o. 47968877 PO Kozia 21
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
456. ARTBAR s.r.o. 45415536 PO Radlinského 22
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
457. Asociácia slovenských filmových strihačov 50133985 PO_NE Hurbanovo námestie 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
458. Ars Nova - združenie 31806651 PO_NE Lovinského 18
811 02 Bratislava - Staré Mesto
7 2
459. NOVINSKI s.r.o. 35925957 PO Dostojevského rad 2547/13
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 1
460. Buchelová, Martina 53885889 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
461. Csudai, Viktor 21852314 FO Na križovatkách 39
821 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
462. IMAGINECOMMUNICATIONS s.r.o 36791440 PO Jána Stanislava 18
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
463. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie 31805604 PO_NE Františkánske nám. 7
811 01 Bratislava - Staré Mesto
7 4
464. Cibulková, Kristína 21458584 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
465. positive film, s. r. o. 46076158 PO Konventná 19
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
466. Harlem, s.r.o. 35970553 PO Grösslingová 67
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
467. Dzurindova, Zuzana 84256537 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
468. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o. 31326757 PO Lazaretská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
11 3
469. Slovenský filmový ústav 00891444 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
43 39
470. FOTOFO 30811911 PO_NE Prepoštská 4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
11 9
471. Fejer, Pavol 11744978 FO Adamiho 15
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
472. Bohinská, Alžbeta 19392988 FO Trenčianska 48
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
473. WANTED, spol. s r.o. 31374174 PO Vansovej 3
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 3
474. TRIZMA 46035931 PO Židovská 299/21
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
475. Midriak, Ľuboš 74159216 FO Mýtna 44
811 07 Bratislava - Staré Mesto
7 0
476. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o. 36188131 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
20 12
477. Huba, Jakub 14357735 FO Staroturský chodník 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
478. ANČA 42128323 PO_NE Krížna 10
811 07 Bratislava - Staré Mesto
12 9
479. INCOGNITO PRODUCTION 35860766 PO Desiata 2
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
480. Hraník, Jakub 15588283 FO Na Hrebienku 4894/19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
481. Slovenská asociácia producentov v audiovízii 36061182 PO_NE Grösslingova 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
6 4
482. Artichoke s.r.o. 35864842 PO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
36 20
483. Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO 44919573 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 3
484. Allexim s.r.o. 36813516 PO Palisády 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 1
485. Ferencová, Marta 97293663 FO Námestie 1. mája 16
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
486. AQUA H 32054432 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
487. Čobejová, Michaela 89632628 FO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
488. Divadelný ústav 00164691 PO_NE Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava - Staré Mesto
1 0
489. Bolješik, Richard 47889241 FO Drotárska cesta 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 1
490. atelier.doc 31812406 PO_NE Galandova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 4
491. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 17323649 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
492. noemo, s.r.o. 35886994 PO Pribinova 22/A
811 09 Bratislava - Staré Mesto
12 5
493. Pokorný, Peter 14673247 FO Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
494. fisheye s.r.o. 47595337 PO Klenová 13
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
495. stoptime, s.r.o. 36724807 PO Kozia 17
811 03 Bratislava - Staré Mesto
10 8
496. Crazy Company s.r.o. 47539241 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
497. CHARACTER - Film Development Association 42181771 PO_NE Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
17 15
498. Madejova, Martina 47522692 FO Palkovičova 18
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
499. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. 35966939 PO Palisady 42
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 0
500. Holloš, Vladimír 99456676 FO Panská 39
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
501. ProStudio Film, spol. s r.o. 36721514 PO Havlíčkova 7
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
502. Géci, Matej 41927117 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
503. NAMUR s.r.o. 45297240 PO Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
504. Remo, Miroslav 40921999 FO Haanova 48
851 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
505. Slovenský paralympijský výbor 31745661 PO_NE Benediktiho 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
506. Punkchart films s.r.o. 45282528 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
90 44
507. Pirohova, Jana 27173762 FO Čelakovského 4
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
508. Farkašová, Katarína 82153232 FO Nábělková 2
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
509. Moncoľová, Ivana 64118327 FO Nám. SNP 14
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
510. Človek v ohrození 31799311 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
8 7
511. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. 36220418 PO Hradné údolie 9A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
14 5
512. Blaško, Michal 14747724 FO Bartóková 1
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
513. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. 47383984 PO Panenská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
514. Voices 37925156 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
515. Viktorín, Jakub 37226219 FO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 2
516. Matrka, Simon 55579713 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
517. Kasova, Lucia 33949873 FO Na Brezinách 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
518. SYMBIO FILM COMPANY,s.r.o. 45966745 PO 29.augusta 19
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
519. ita agentúra, s.r.o. 31345506 PO Čajakova 4033/13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
21 20
520. Kučíková, Kamila 79893229 FO Björnsonova 3039/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
521. Trančík, Dušan 63881839 FO Mateja Bela 8
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
522. Štrelinger, Viliam 52961835 FO Žilinská 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
523. DIGITRIXX, s.r.o. 36727806 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
524. Ars Poetica 30852811 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
525. Valentová, Oľga 82292281 FO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
526. Live AID 30801443 PO_NE Lazaretska 29
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
527. MM Film s.r.o. 36680168 PO Poľná 17
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
528. Lesná, Ľubica 29342448 FO Tvarožková 1385/10
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
529. Silverart, s.r.o. 43788131 PO Tichá 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
12 8
530. Luther&Partner s.r.o. 36701335 PO Flöglova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
531. Korec, Pavol 61329218 FO Groslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
532. CineVision, s.r.o. 50626272 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Staré Mesto
2 2
533. Hanáková, Petra 19362652 FO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
4 4
534. Grusková, Anna 11585846 FO Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 1
535. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. 35758911 PO Hviezdoslavovo nám 17
811 02 Bratislava - Staré Mesto
5 5
536. Šveda, Róbert 76457753 FO Šancová 48
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
537. Známa firma s.r.o 47160829 PO Gajova 9
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
538. FARBYKA, s.r.o. 35831901 PO Dunajská 58
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 2
539. Petrov, Stanislav 86559354 FO Donnerova 19
851 07 Bratislava - Staré Mesto
2 0
540. Bright Sight Pictures, s.r.o. 50922777 PO Žilinská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 2
541. Mediapulz s.r.o. 36615153 PO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
542. o.z. Efilm 50082116 PO Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
543. Trizmová, Miroslava 73655236 FO Štefánikova 21
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
544. Roller, Tomáš 38758116 FO Dobrovičova 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
545. PERMANENT PRODUCTION s.r.o. 47483971 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 2
546. Asociácia súčasného tanca 31769080 PO_NE Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
547. ANIMFILM, s.r.o. 44100817 PO Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 1
548. CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Staré Mesto
116 68
549. Olekšák, Roman 18485453 FO Leškova 10
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
550. Biermann, Rudolf 38218381 FO Pernek 346
900 53 Bratislava - Staré Mesto
1 0
551. Filmarium s.r.o. 44453744 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 3
552. Hansman, Ivan 64751661 FO Jasovská 3
857 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
553. Občianske združenie Supertrieda 42138604 PO_NE Heydukova 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 2
554. verybuzy s.r.o. 35885301 PO Povraznícka 12
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
555. DESANT 48273635 PO Topoľová 3650/17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
556. Osobnosti.sk 42170150 PO_NE Pri kríži 5
841 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
557. Mólo 42359503 PO_NE Medená 11
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
558. Ivan Popovič - MY STUDIO 32172567 SZCO Hviezdoslavovo nám. 12
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
559. nutprodukcia s.r.o. 48281239 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
19 10
560. Brandy, s.r.o. 35903384 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
561. Hudec, Dušan 26936472 FO Justičná 5
811 07 Bratislava - Staré Mesto
5 4
562. FilmWorx s.r.o. 46730524 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 0
563. Továreň 5/7/11, s.r.o 36821845 PO Medená 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
564. Reminiscencie 48412015 PO_NE Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
7 4
565. Holubník 45782016 PO_NE Sienkiewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
566. Oniščenko, Juraj 29248453 FO Kmeťovo námestie 1
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
567. Ondrej Šulaj 46830952 SZCO Gorkého 200/15
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
568. Saturn Entertainment s r.o. 31382258 PO Senická 17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
569. Pastirčáková, Debora 19261347 FO Panenská 30
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
570. A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435 PO_NE Karpatská 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 1
571. Kratochvíl, Jakub 17213166 FO Šoltésovej 32
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
572. Petit Press, a.s. 35790253 PO Lazaretská 12
811 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
573. SPOT Production, s.r.o. 35744707 PO Révová 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
574. ekran s.r.o. 44550880 PO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
575. Mazl s.r.o. 36705799 PO Haydnova 21
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
576. AZYL Production s.r.o. 35799498 PO Panenská 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
39 16
577. Krasnohorsky, Juraj 66868391 FO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
578. Piško, Rastislav 74966442 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
579. Adore Films s.r.o. 47412828 PO Zámocká 3
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
580. Kalinová, Barbora 15491327 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
581. ART FILM FEST s.r.o. 48284254 PO Tomášikova 30C
821 01 Bratislava - Staré Mesto
4 3
582. FILMIEM 42354501 PO_NE Šancová 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
583. Suchý, Michal (Mišo) 99447549 FO Francisciho 9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
584. SLOVAK PRESS PHOTO 36844748 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
585. Guča s. r. o. 47586001 PO Šancova 15
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 3
586. Dudková, Janka 15824521 FO Vlčie hrdlo 5
821 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
587. Korec, Palo 79995953 FO Grosslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
588. ACAPU, s.r.o. 45418233 PO Leškova 7/A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 4
589. Návrat 31746209 PO_NE Šancová 42
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
590. Mosnák, Fedor 93981454 FO Muskátová 40
821 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
591. Filmmar, s.r.o. 35842270 PO Jakubovo námestie 3
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 1
592. Gyárfáš, František 47626925 FO Palisády 32
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
593. FOUR spol. s r.o. 35722657 PO Liptovská 5
821 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
594. Furča Film s.r.o. 44332645 PO Šulekova 10
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
595. VLNA 36067148 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
9 8
596. Petráňová, Miriam 85596645 FO Pražská 13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 3
597. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry 17328501 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
598. Timčák, Jozef 55222178 FO Studenohorská 15
841 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
599. Číková, Ivana 63281216 FO Pri struhe 17
831 07 Bratislava - Vajnory
8 0
600. Štefankovič, Leo 95996855 FO Ráztočná 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
601. Jones, Lenka 98884665 FO Raztocna 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
602. ARTREAL, s.r.o. 31379184 PO Prídavkova 27
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 3
603. Media Pro Entertainment Slovakia s r.o. 45508071 PO Bratislavská 1/d
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 0
604. S PRO ALFA SK, s.r.o. 36812315 PO Záhumenská 26
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
7 5
605. Nezisková organizácia FIFFBA 42166551 PO_NE Bratislavská 57
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
4 3
606. Oľga Marošová - OLI 34998730 SZCO Donska 20
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 1
607. Pauerová, Lucia 49647967 FO 19
985 02 Breznička
1 0
608. Mesto Brezno 00313319 PO_NE Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
2 2
609. Krnáč, Ján 19113626 FO Padličkovo 26
977 01 Brezno
1 0
610. Pavel Dvořák Vydavatreľstvo Rak 17358086 SZCO J. Holčeka 65
900 86 Budmerice
2 0
611. Filming Zone, s.r.o. 36584991 PO Bukovec 72
044 20 Bukovec
2 0
612. Petrovský, Michal 27542579 FO Radlinského 94/7
014 01 Bytča
1 1
613. FILMOVÝ KLUB BYTČA 42064767 PO_NE Hlinkova 673
014 01 Bytča
5 4
614. Petrovský, Michal 82437527 FO Radlinského 94
014 01 Bytča
1 0
615. Gärtner., Peter. 52862793 FO Lúčna 1014/1
014 01 Bytča
1 0
616. APA - Art Production Agency s.r.o. 35886447 PO Na Pasienku 62
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
617. Bencsíková, Beáta 67922616 FO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
618. Hanulák, Lukáš 77288639 FO Suché miesto 36
900 25 Chorvátsky Grob
5 3
619. Radical Productions s.r.o. 46687912 PO Fándlyho 980/30
919 43 Cífer
1 0
620. Kysucké múzeum v Čadci 36145076 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
2 1
621. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 36145203 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
4 3
622. DOM KULTÚRY V ČADCI 37798740 PO_NE Matičné námestie č. 1434/11
022 01 Čadca
3 1
623. Bobčík, Ivan_ 24576144 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
2 0
624. Bobčík, Ivan 47458354 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
1 1
625. Baltazár Ryšavý - Boldi 40175111 SZCO č.d. 43
946 02 Čalovec
5 3
626. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa 42243432 PO_NE Pionierska 33
044 14 Čaňa
1 0
627. Plančíková, Vladislava 65651498 FO Čierny Brod 472
925 08 Čierny Brod
1 1
628. Vladimír Kampf 32131348 SZCO Dechtice 507
919 53 Dechtice
2 1
629. Danubestory o.z. 42290791 PO_NE Dechtice 507
919 53 Dechtice
18 3
630. Obec Demandice 00306878 PO_NE Hlavná č.236
935 85 Demandice
1 0
631. Mesto Detva 00319805 PO_NE J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
1 1
632. Skala, Peter 43468098 FO Slobody 30
862 61 Dobrá Niva
1 0
633. Král, Vladimír 37699823 FO Doľany 90
900 88 Doľany
1 1
634. Ivančíková, Lenka 35126966 FO Dolná Streda 282
925 63 Dolná Streda
1 1
635. Filmový klub 23 Dolný Kubín 37910361 PO_NE Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín
2 2
636. Medvecký, Jakub 91127174 FO Zochova 1019/20
026 01 Dolný Kubín
1 0
637. Loupfilm s.r.o. 50504088 PO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 0
638. Mesto Dubnica nad Váhom 00317209 PO_NE Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
4 2
639. Solařová, Barbora 72571596 FO Dubové 198
038 23 Dubové
1 0
640. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p. 00165506 PO Kupeľná 107
962 71 Dudince
2 1
641. Living documentary 42255058 PO_NE Úzka 2740/30
900 42 Dunajská Lužná
4 1
642. LIPSTICK s.r.o. 47606738 PO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
2 2
643. Zabloudil, René 13123738 FO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
2 0
644. Boroš, Rastislav 68177715 FO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
4 3
645. Mestské kultúrne stredisko 00059404 PO_NE Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
2 2
646. Pivovarníková, Martina 68521486 FO Potočná 10
056 01 Gelnica
2 0
647. Kočiš, Michal 59287769 FO Tehelná 600/6
087 01 Giraltovce
1 0
648. Obec Halič 00316091 PO_NE Mierová 66
985 11 Halič
1 0
649. Dom kultúry mesta Handlová 00516465 PO_NE Námestie baníkov č. 3
972 51 Handlová
3 2
650. Local Media Institute 42023408 PO_NE Nová Lehota 45
972 51 Handlová
1 0
651. Mediálny Hlas - Media Voice 48414085 PO_NE Československej armády 1927/40
972 51 Handlová
2 2
652. Mesto Hlohovec 00312509 PO_NE M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
2 2
653. Martinetti (rod. Spalova), Martina 69537925 FO Kpt. Nálepku 24
920 01 Hlohovec
1 0
654. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti 00358657 PO_NE Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
1 0
655. ImagIn Studios s.r.o 47383208 PO Dolinská 27
914 42 Horné Srnie
1 0
656. Udvorková, Dominika 12829686 FO Hrádok 243
916 33 Hrádok
1 0
657. Mesto Hriňová 00319961 PO_NE Partizánska 1612
962 05 Hriňová
3 3
658. Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 PO_NE Gorkého 1
066 01 Humenné
4 4
659. Totiková, Adriana 76856915 FO Gaštanová 79
066 01 Humenné
2 2
660. Hnát, Martin 50095595 FO SNP 25
066 01 Humenné
1 0
661. UMENIE & FILM & MENŠINY 42230489 PO_NE Orechová 31
066 01 Humenné
1 0
662. Baláž, Michal 64325737 FO Duchnovičova 18
066 01 Humenné
1 0
663. Meliš, Tibor 85895322 FO Mierové námestie 93/26
019 01 Ilava
1 1
664. Štokovec, priestor pre kultúru 45022810 PO Ilija 47
969 03 Ilija
1 0
665. Tofel, Milan 11485345 FO Dunajská 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
666. F. R. & G., spol. s r.o. 31330312 PO Ružová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
667. Mančuška, Ján 89383516 FO Moyzesova 31
900 28 Ivanka pri Dunaji
3 2
668. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. 44667931 PO Sadová 29/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
8 0
669. ICONUS s.r.o. 47085282 PO Pekná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
670. Pjonteková, Miroslava 57399211 FO Suchá hora 26
060 01 Kežmarok
1 0
671. Dluhý, Daniel 21795636 FO Bardejovská 5
060 01 Kežmarok
2 0
672. Mesto Kežmarok 00326283 PO_NE Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
3 2
673. rEhit s.r.o. 36504246 PO Hlavne námestie 76
060 01 Kežmarok
1 0
674. Video Studio PROMOTION s.r.o. 45417296 PO Meštianska 20/23
945 01 Komárno
1 0
675. Molnár, Csaba 75426474 FO Mesačná 10
945 01 Komárno
1 1
676. BAD IDEA, o.z. 45782415 PO_NE Orgovánová 3413/2
945 01 Komárno
2 1
677. Občianske združenie Free Film 42203911 PO_NE Mesačná 10.
945 01 Komárno
1 0
678. Štumpf, Dávid 87119258 FO Práce 6/7
945 01 Komárno
1 1
679. Lenka Šturmankinová 50127161 SZCO Poničanova 62
040 17 Košice - Barca
1 0
680. Davidov, Tomáš 98586731 FO Buzulucká 2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
1 1
681. Dušan Davidov-TITUS film 17097771 SZCO Buzulucká č.2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
13 6
682. Art4 fun studio, s.r.o. 46437886 PO Rosná 6
040 01 Košice - Juh
1 0
683. KAFI-Občianské združenie 45005257 PO_NE Pasteurovo nám. 5
040 00 Košice - Juh
1 0
684. Dynamo Productions s.r.o. 48125521 PO Pasteurovo nám. 5
040 01 Košice - Juh
3 2
685. K13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PO_NE Kukučinová 2
040 01 Košice - Juh
1 0
686. Kristóf, György 71245799 FO Pasterurovo námestie 5
040 01 Košice - Juh
3 1
687. 500 42244919 PO_NE Textilná 4
040 12 Košice - Nad jazerom
9 3
688. Rampáček, Róbert 95859752 FO Národná trieda 35
040 01 Košice - Sever
1 1
689. Mátyus, Róbert 42626379 FO Národná trieda 67
040 01 Košice - Sever
1 1
690. Rómske mediálne centrum 31310397 PO_NE Južná trieda 53
040 01 Košice - Sever
2 0
691. partizanfilm s.r.o 36816981 PO Havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
13 10
692. Mgr.art. Viktor Tinák Uhrín 41035801 SZCO Slovenského 12
040 01 Košice - Sever
1 0
693. ResArtis o.z. 42240832 PO_NE Hlinkova 30
040 01 Košice - Sever
8 3
694. Chovan, Radoslav 23249962 FO Skautská 2
040 01 Košice - Sever
1 0
695. Micenková, Jana 94595957 FO Húskova 15
040 11 Košice - Sídlisko KVP
1 1
696. Safetycar media 42251877 PO_NE Čordákova 26
040 23 Košice - Sídlisko KVP
1 0
697. Hudák, Marián 91134469 FO Sofijská 10
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 1
698. Fly Fish, s.r.o. 36576026 PO Štefánikova 24
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
699. Spoločnosť a film 42108870 PO_NE Muránska 8
040 01 Košice - Staré Mesto
3 2
700. Nadácia City TV 35506849 PO_NE Jesenského 12
040 01 Košice - Staré Mesto
8 3
701. BONA FIDE o.z. 31310711 PO_NE Gorkého 2
040 01 Košice - Staré Mesto
2 1
702. CREATV s.r.o. 31721958 PO Jesenského 10
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
703. Atarax spol. s r.o. 31689647 PO Puškinova 2
040 01 Košice - Staré Mesto
9 0
704. Cinefil 42240549 PO_NE Mäsiarska 35
040 01 Košice - Staré Mesto
5 3
705. OZ KINO S 42247411 PO_NE Turgenevova 28
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
706. Kalmár, Peter 19546828 FO Kuzmányho 23
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
707. Mgr. Vladimír Kucer - Charisma 32482221 SZCO Humenská 31
040 11 Košice - Západ
1 0
708. Božena o.z. 42408628 PO_NE Petzvalova 47
040 11 Košice - Západ
1 0
709. PhDr. Pavol Štec - Promedium 41006461 SZCO Matuškova 2
040 11 Košice - Západ
1 0
710. Gonda, Martin 75863167 FO Čordáková 8
040 11 Košice - Západ
3 1
711. Smejkal, Pavel 61548171 FO Uherova 8
040 11 Košice - Západ
3 1
712. Šulc, Matej 62393291 FO Matuškova 4
040 11 Košice - Západ
2 0
713. Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 PO_NE Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
714. KODRETA furniture s.r.o. 36005908 PO Krásno nad Kysucou 1363
023 02 Krásno nad Kysucou
1 1
715. Studio JŠ, s.r.o. 46376194 PO Ul. 1 Mája 1435
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
716. 1115 42019648 PO_NE P. Križku 393/10
967 01 Kremnica
1 1
717. Mesto Krupina 00320056 PO_NE Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
4 3
718. Čermáková Uličná, Soňa 84649838 FO Kvetoslavov 381
930 41 Kvetoslavov
2 1
719. Igor Rešovský - AIM 30367735 SZCO Kvetoslavov 153
930 41 Kvetoslavov
1 0
720. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM 41330145 SZCO č.d. 558
900 67 Láb
2 1
721. BLUE FACES s.r.o. 45354642 PO Hviezdoslavova 53
018 63 Ladce
2 2
722. Ďuriš, Roman 51922586 FO Koháryho 4
934 01 Levice
1 1
723. Genský, Roman 29476337 FO Pri tehelni 3
934 01 Levice
1 0
724. FUJART 42200091 PO_NE Perecká 24
934 05 Levice
1 0
725. Mestské kultúrne stredisko Levice 00060526 PO_NE A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
5 5
726. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 42080312 PO_NE Námestie Majstra Pavla 54
054 01 Levoča
4 3
727. Štúdio J+J,s.r.o 36807869 PO Vysoká 65
054 01 Levoča
3 0
728. Lapšanská, Kristína 98573245 FO Francisciho 14
054 01 Levoča
3 2
729. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok 37974238 PO_NE Belanská štvrť 575/18
033 01 Liptovský Hrádok
1 1
730. Arolla film, s.r.o 44998988 PO Komenského 501/18
033 01 Liptovský Hrádok
4 0
731. Ingrid Ďurinová IPON Public Relations 32589875 SZCO Belanská 560/46
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
732. Ďurinová, Paulína 12766111 FO Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok
2 2
733. Dom kultúry LM 36139246 PO_NE Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
4 4
734. CEPER FILM, s.r.o. 46230114 PO Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
3 1
735. PHOENIX FILM s.r.o. 47690844 PO Cez vody 13/19 - Bodice
031 01 Liptovský Mikuláš
3 2
736. Cinetica, s.r.o. 46348018 PO J.Rumana 29
031 01 Liptovský Mikuláš
2 1
737. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 PO_NE Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
2 2
738. Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 PO Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš
7 6
739. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z. 42068509 PO_NE Lokca 269
029 51 Lokca
1 1
740. Balko, Peter 68555439 FO Ul. Pavla Dobsinskeho 5240/40A
984 01 Lučenec
1 0
741. eSlovensko, o.z. 37832069 PO_NE M. R. Štefánika 13
984 01 Lučenec
3 1
742. Mesto Lučenec 00316181 PO_NE Ulica novohradská
984 01 Lučenec
1 1
743. Palúchová, Jana 92512293 FO Hurbanova 1
984 01 Lučenec
1 0
744. Adamove, Ján 35241248 FO Nešpora 2
984 03 Lučenec
1 0
745. Ing. Miroslav Drobný 32601301 SZCO M.R.Štefánika 13
984 01 Lučenec
4 0
746. Obec Ludanice 00310689 PO_NE SNP 448/69
956 11 Ludanice
1 0
747. Mestské centrum kultúry Malacky 00350117 PO_NE Záhorácka 1919
901 01 Malacky
3 3
748. mesto Malacky 00304913 PO_NE Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
1 1
749. Patapuf o.z. 42181437 PO_NE Ľudovíta Fullu
901 01 Malacky
1 0
750. Obec Margecany 00329347 PO_NE Obchodná 7
055 01 Margecany
1 1
751. BEETLE s.r.o. 36737780 PO Topoľová 3
900 33 Marianka
20 6
752. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o. 47467420 PO Podhájska 10
900 33 Marianka
4 0
753. M@M o.z. 42062969 PO_NE M.R. Štefánika 54
036 01 Martin
5 2
754. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 36140953 PO_NE Prieložtek č. 1
036 01 Martin
5 0
755. Televízia Turiec, s.r.o. 31647308 PO Moskovská 1
036 01 Martin
2 1
756. Oľhová, Mária 18116194 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
1 1
757. Matej Mazák - animovaný film 47886111 PO Novákova 2
036 01 Martin
1 1
758. Oľhová, Tereza 18398366 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
1 1
759. MIDART,s.r.o. 36425087 PO P.O.Hviezdoslava
036 01 Martin
5 0
760. Panáková, Jaroslava 79973213 FO Nemcovej 2/16
036 01 Martin
1 0
761. Spolok PAMODAJ 42391491 PO_NE B.Němcovej 4035/2
036 01 Martin
1 1
762. Dom odborov Strojár, s.r.o. 31572596 PO Námestie S.H. Vajanského č. 2
036 01 Martin
5 4
763. mesto Martin 00316792 PO_NE Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
764. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE 00186660 PO_NE Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce
4 4
765. Ťapák, Marek 42828729 FO Buková 573
900 42 Miloslavov
2 1
766. Kultúrne centrum Modra 00350109 PO_NE Sokolská 8
900 01 Modra
2 2
767. Mesto Modra 00304956 PO_NE Dukelská 38
900 01 Modra
2 1
768. Imrich Nagy-BODVA STUDIO 32698151 SZCO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
5 2
769. BODVA STUDIO s.r.o. 45866708 PO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
6 1
770. Povykom 42372631 PO_NE Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 0
771. Gašparík, Peter 53593459 FO Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
1 1
772. Maráky, Daniel 73852173 FO 29. augusta 362
900 46 Most pri Bratislave
2 1
773. KFS production, s. r. o. 44168870 PO 134
900 46 Most pri Bratislave
16 8
774. Mesto Myjava 00309745 PO_NE M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava
1 1
775. Čepková, Lenka 83639192 FO SNP 410/7
907 01 Myjava
2 0
776. Dom kultúry v Námestove 00355321 PO_NE Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
4 4
777. Rýdza, Romana 65943916 FO Karpatská 20
914 41 Nemšová
1 1
778. micháliková, simona 67813757 FO Osloboditeľov 680/16
914 41 Nemšová
1 0
779. kňažková, soňa 54118411 FO považská 559/16
914 41 Nemšová
1 0
780. Král, Miroslav 98121324 FO Párovská 5
911 01 Nitra
1 0
781. VERTIGO 37854968 PO_NE UKF-ÚLUK, Štefánikova 67
949 01 Nitra
5 5
782. Artéria 42118875 PO_NE Ďumbierska 29
949 01 Nitra
2 1
783. MLYNY CINEMAS spol. s r.o. 47979372 PO Koceľova 8
949 01 Nitra
3 3
784. Felix, Adam 58134488 FO Jána Galbavého 3
949 01 Nitra
1 1
785. Bučka, Jana 82835944 FO Pod Hájom 6
949 11 Nitra
2 1
786. Prablesková, Michaela 21866195 FO Hanulova 20
949 01 Nitra
1 0
787. PAMARCH, s.r.o. 46282041 PO Štefánikova7
949 01 Nitra
1 0
788. Co. MKI & HUMANITA Slovakia, s.r.o. 36531481 PO Za humnami 732/49
949 01 Nitra
1 0
789. dive 2000 production,s.r.o. 44251891 PO Farská 22
949 01 Nitra
18 9
790. Mediastream, s.r.o. 45885788 PO Turistická 95
949 01 Nitra
2 0
791. Bučková, Jana 53291167 FO Pod Hájom 6, Nitra
949 11 Nitra
1 1
792. Pňačeková, Michaela 17867936 FO Hlboká 49
949 01 Nitra
2 0
793. Obec Nižná 00314684 PO_NE Nová doba 506
027 43 Nižná
1 1
794. PSYCHÉ film, s.r.o. 36662151 PO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
4 2
795. Kuboš, Marek 96977322 FO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
3 3
796. FILMÁRIK TRENČÍN o.z. 51201160 PO_NE Nová Bošáca 335
913 08 Nová Bošáca
1 0
797. Ďuriška, Martin 31984331 FO Tomášovská 7/A
900 29 Nová Dedinka
1 0
798. Rudakova, Anastasia 31943724 FO Svateho Cyrila a Metoda 42
900 29 Nová Dedinka
1 0
799. Balážová, Soňa 47579514 FO P.O.Hviezdoslava 85/12-28
018 51 Nová Dubnica
2 0
800. Mesto Nová Dubnica 00317586 PO_NE Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
1 0
801. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii" 37923561 PO_NE M. R. Štefánika 9
972 71 Nováky
1 1
802. Rausová, Růžena 51741146 FO Hollého 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
803. Mgr. Jaroslav Mikuš - Centaurus 34552642 SZCO Karpatská 370/26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
804. Mestské kultúrne stredisko 00350702 PO_NE Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
4 4
805. Mesto Nové Zámky 00309150 PO_NE Hlavné námestie 10
940 35 Nové Zámky
9 7
806. Kristek, Dalibor 47123826 FO T. G. Masaryka 36
940 68 Nové Zámky
1 0
807. Czuczor , Noël 99423466 FO Nábrežná 2
940 73 Nové Zámky
1 0
808. Nemčeková, Jana 91747393 FO Gúgska 25
940 01 Nové Zámky
3 1
809. Bobocká, Michaela 92553765 FO Očkov 123
916 22 Očkov
1 1
810. Obec Očová 00320153 PO_NE SNP 330/110
962 23 Očová
1 1
811. Richard Hrubjak 37728580 SZCO 726
029 47 Oravská Polhora
1 0
812. L.A.C. 34029052 PO_NE Priateľstva 91
930 02 Orechová Potôň
2 0
813. Obermajer, Lukáš 64942929 FO Oreské 120
908 63 Oreské
3 1
814. Ľubomír Beňo P.ART 17769311 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
3 3
815. LAVAS 42023165 PO_NE Mostová 231
958 04 Partizánske
6 2
816. LADISLAV GULIK DRAP STUDIO 41680821 SZCO JANKA KRÁĽA 1549/44
958 06 Partizánske
2 0
817. Fabrika umenia 42377421 PO_NE Horská 1314/44
958 06 Partizánske
1 0
818. Mesto Partizánske 00310905 PO_NE Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske
2 2
819. Obec Pata 00306126 PO_NE Hlohovecká 103
925 53 Pata
1 0
820. Rudolf Biermann 41532287 SZCO Pernek 346
900 53 Pernek
10 2
821. GARFIELD FILM s.r.o. 45240540 PO Pernek 346
900 53 Pernek
8 5
822. Pezinské kultúrne centrum 42129168 PO_NE Holubyho 42
902 01 Pezinok
3 3
823. Mesto Pezinok 00305022 PO_NE Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok
1 1
824. Berezňáková, Barbora 16163965 FO Bernolákova 58
902 01 Pezinok
6 3
825. OZ Priatelia divadla a filmu 42134897 PO_NE Cajlanská 203
902 01 Pezinok
1 0
826. Vlnová, Dorota 71448855 FO Svätoplukova 14
902 01 Pezinok
1 0
827. Pavlac, Peter 56927332 FO Šteberlova 75
902 01 Pezinok
1 0
828. MIRAFOX, s.r.o. 36755320 PO Majakovského 19
90201 Pezinok
19 8
829. Šulák, Róbert 86849255 FO Trnavská 22.
902 01 Pezinok
1 1
830. Chovanec, Lenka 78214168 FO Mýtna 33
902 01 Pezinok
1 1
831. VIA IURIS - Centrum pre práva občana 00631213 PO_NE Radničné námestie 9
902 01 Pezinok
1 1
832. ARINA s.r.o. 36258377 PO Winterova 14
921 01 Piešťany
85 42
833. Panák, Erik 74396256 FO Winterova 1754 / 14
921 01 Piešťany
1 1
834. Vanák, Ivan 55299484 FO A. Hlinku 55/57
921 01 Piešťany
2 0
835. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 00 182 869 PO_NE A.Dubčeka č.27
921 34 Piešťany
5 5
836. Ové Pictures, s.r.o. 45711950 PO A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany
3 3
837. Chyť sa roboty OZ 42295513 PO_NE Andreja Hlinku 59
921 01 Piešťany
1 0
838. Hulman, Miloslav 41365779 FO Sadová 115/5
921 01 Piešťany
1 0
839. Obertová, Veronika 57881254 FO A.Hlinku 115
921 01 Piešťany
1 1
840. Minár, Peter 44859272 FO Jozefská 1
921 01 Piešťany
1 1
841. PIXLA produktion s.r.o. 48084069 PO Plavecký Štvrtok 511
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
842. Obec Pliešovce 00320170 PO_NE Hviezdoslavova 1
962 63 Pliešovce
2 0
843. IRISFILM s.r.o. 51419742 PO Zaježová 158
962 63 Pliešovce
1 0
844. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 31562141 PO Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
1 0
845. CLASSIC MSL spol.s r.o. 35920092 PO Hlboká 728/1
941 48 Podhájska
3 3
846. YARO LETO FILM s.r.o. 44997710 PO Školská 448/10
941 48 Podhájska
2 0
847. Barták, Igor 18222781 FO Podzámčok 16
962 61 Podzámčok
1 0
848. Krňanová, Daša 69111269 FO Sklárska 17
987 01 Poltár
1 0
849. Horský film Poprad, n.f. 31949517 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
10 9
850. TA-SPORT, a.s. 36212245 PO Dlhé Hony 5268/9
058 01 Poprad
5 0
851. JM film s.r.o. 31678190 PO Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
1 0
852. Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 PO_NE Námestie sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad
3 3
853. Langerová, Viera 15296119 FO Okružná 772/70
058 02 Poprad
1 1
854. Mesto Poprad 00326470 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
1 1
855. Potápačský klub Vodnár 35510455 PO_NE Námestie svätého Egídia 3
058 01 Poprad
2 0
856. Timko, Ľubomír 77214339 FO Požiarna 15
044 24 Poproč
1 1
857. sľúková, martina 26885199 FO Pôtor 92
991 03 Pôtor
3 3
858. Top kreativ, spol.s.r.o. 46161732 PO Hliny 1411/3
017 01 Považská Bystrica
3 2
859. Badač, Peter 43276024 FO Stred 50/29
017 01 Považská Bystrica
4 3
860. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o. 48146307 PO Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
4 3
861. Anima Production spol. s r.o. 36321508 PO Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
3 0
862. PX CENTRUM 31118127 PO_NE Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
7 4
863. Noperfection, s.r.o. 50425480 PO Zemiansky Kvašov 2423/44
017 01 Považská Bystrica
1 0
864. Uriková, Soňa 21549257 FO Rozkvet 2074/156
017 01 Považská Bystrica
1 0
865. Mario Lorenc 41805500 SZCO Prašník 231
922 11 Prašník
1 0
866. Uličná, Rebeka 27599642 FO Tehelná 37
080 01 Prešov
1 0
867. Staviarsky production s.r.o. 50699261 PO Lomnická 6754/2
080 05 Prešov
1 0
868. Krajňák, Matúš 41828968 FO Čergovská 20
080 09 Prešov
1 0
869. ZDRUŽENIE JEKHETANE - SPOLU 31956131 PO_NE Jarkova 4
080 01 Prešov
1 0
870. IMAGINE VISION, s.r.o. 31735631 PO Masarykova 22
080 01 Prešov
1 0
871. Staviarsky, Víťazoslav 22657275 FO Lomnická 2
080 05 Prešov
3 2
872. Erik Bošnák - E.B. PRODUCTION 45462020 SZCO Ďumbierska 6871/14
080 01 Prešov
1 0
873. Zákuťanský, Peter 13968286 FO Marka Čulena 33
080 01 Prešov
1 0
874. Nový film 42105404 PO_NE Škultétyho 28
080 01 Prešov
4 0
875. Mgr.art Mária Staviarska 75041719 SZCO Lomnická 2
080 05 Prešov
2 2
876. PO.CITY 42038995 PO_NE Royova 2
080 05 Prešov
4 3
877. Filma, s.r.o. 45411131 PO Jarková 77
08001 Prešov
1 0
878. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN 47625538 SZCO Príbovce 70
038 42 Príbovce
1 0
879. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 00516988 PO_NE Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
7 6
880. Urban, Marek 66384712 FO J. Murgaša 700/8
971 01 Prievidza
1 1
881. LJ Production s.r.o. 46910387 PO Pribinova 1172/7
020 01 Púchov
1 1
882. Dom kultúry Púchov 00490741 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
1 1
883. Mesto Púchov 00317748 PO_NE Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
2 1
884. Fabian, Roman 41121965 FO Svätoplukova 1467/30
020 01 Púchov
1 1
885. Mestské kultúrne stredisko 00138789 PO_NE Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca
4 4
886. Koláriková, Lenka 76578553 FO Riečka 102
974 01 Riečka
2 1
887. ARS FORUM, o.z. 42193273 PO_NE Daxnerova 23
979 01 Rimavská Sobota
3 1
888. Mesto Rimavská Sobota 00319031 PO_NE Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
2 1
889. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota 00358649 PO_NE Nám. Š.M.Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
3 3
890. Tomková, Katarína 47755713 FO Šrobárova 19
979 01 Rimavská Sobota
3 3
891. Gemerské osvetové stredisko 31297781 PO_NE Betliarska 8
048 01 Rožňava
1 1
892. Lengyel, Branislav 42346914 FO Vajanského 1592/10
034 01 Ružomberok
1 0
893. CEKINO s.r.o. 51669439 PO Námestie Š.N.Hýroša 8
034 01 Ružomberok
1 1
894. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 36010456 PO Antona Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
5 5
895. Sabuchová, Alena 74639591 FO Pivovarská 24
034 01 Ružomberok
1 0
896. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 00149683 PO_NE Janka Borodáča 18
083 01 Sabinov
4 3
897. Grajciar, Marek 28124573 FO č.d. 188
962 66 Sebechleby
1 0
898. Berkat Slovensko, o.z. 42152445 PO_NE Priehon 104/19
972 05 Sebedražie
1 0
899. Liová, Zuzana 64767299 FO Kysucká 16
903 01 Senec
1 1
900. Mestské kultúrne stredisko Senec 00350125 PO_NE Námestie 1. mája 2
903 01 Senec
2 2
901. Ugly Agency & Production s.r.o. 44671067 PO Dúhová 13
903 01 Senec
2 0
902. SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. 45330433 PO Dlhá 1424/47
905 01 Senica
4 0
903. Mestské kultúrne stredisko Senica 00514071 PO_NE Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
2 2
904. TV SEN, s.r.o. 36225843 PO Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
1 0
905. Dom kultúry 31871798 PO_NE Školská 118/1
926 01 Sereď
6 6
906. PJF s.r.o. 46424792 PO Športová 2886/82
926 01 Sereď
2 1
907. Elšík, Jozef 71264979 FO L. Svobodu 2166/13
909 01 Skalica
1 1
908. Smrtníková, Alena 83743563 FO Cukrovar 227
925 21 Sládkovičovo
1 0
909. Súkromná stredná odborná škola 37841700 PO_NE Fučíkova 426
925 21 Sládkovičovo
1 0
910. Motte s.r.o. 45419965 PO Trebuľa 1741/17
962 31 Sliač
7 1
911. Strnad, Michaela 42267767 FO Poštová 1
900 36 Slovenský Grob
3 0
912. Obec Smižany 00691721 PO_NE Námestie M. Pajdušáka 50
053 11 Smižany
1 0
913. Obec Smolenice 00312983 PO_NE SNP 52
919 04 Smolenice
1 1
914. Mestské kultúrne a osvetové stredisko 42089697 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
2 2
915. Mesto Snina 00323560 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
1 1
916. sarkany s.r.o. 46953795 PO Sološnica 401
906 31 Sološnica
5 3
917. Melikant, Jan 89738137 FO Agátová 4
052 01 Spišská Nová Ves
1 1
918. Občianske združenie Občania tretieho milénia 35549475 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
919. Mesto Spišská Nová Ves 00329614 PO_NE Radničné námestie č. 7
052 70 Spišská Nová Ves
2 2
920. Mestské kultúrne centrum 00352454 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
2 1
921. MMM group, s.r.o. 44997744 PO Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
922. Divadlo RAMAGU o.z. 42232473 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
1 0
923. Mestské kultúrne stredisko 00125598 PO_NE Mariánske námestie 1
053 04 Spišské Podhradie
3 0
924. Centrum voľného času 00188131 PO_NE Farbiarska 35
064 01 Stará Ľubovňa
3 3
925. Clontz, Naďa 53848398 FO Holubyho 351/25
916 01 Stará Turá
1 1
926. Spolok rodákov Jozefa Kronera, OZ 42064724 PO_NE Staškov 577,
023 53 Staškov
1 0
927. Robert Fiľo Wide Road Films 50976605 SZCO Letná 16
091 01 Stropkov
1 0
928. Cinematik, s.r.o. 45302847 PO Bitúnková 1453/23
900 31 Stupava
16 13
929. Mandala Pictures, s.r.o. 45418110 PO Mariánska 18
900 31 Stupava
26 12
930. Šlauka, Juraj 95172986 FO Marcheggská 55
900 31 Stupava
5 1
931. KINOX.SK s.r.o. 46287531 PO Hviezdoslavova 46
900 31 Stupava
1 0
932. MFF Piešťany, o.z. 30856663 PO_NE Bitúnková 1453/23
900 31 Stupava
5 5
933. Občianske združenie Pour Art 42128455 PO_NE Hlavná 68
900 31 Stupava
1 0
934. producer, s.r.o. 44441134 PO Bitúnková 1453/23
900 31 Stupava
3 3
935. HBFilm, s.r.o. 35897660 PO Bratislavská 38
900 21 Svätý Jur
1 0
936. Snopek, Martin 63234721 FO Prostredná 9
902 01 Svätý Jur
1 1
937. Trik film s.r.o. 47608200 PO Prostredná 9
900 21 Svätý Jur
3 3
938. Mesto Svidník 00331023 PO_NE Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidník
2 1
939. Mesto Šaľa 00306185 PO_NE Námestie sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
5 4
940. Štúdio Hačo s.r.o. 46487204 PO Novomeského 26
927 01 Šaľa
2 0
941. Mchallenge s.r.o. 44685726 PO Hurbanova 4,
927 01 Šaľa
1 0
942. Pálenik, Jozef 46381313 FO Kašťieľska 281/21
919 51 Špačince
1 0
943. Knopp, Erik 54587443 FO Špania Dolina 214
974 01 Špania Dolina
1 0
944. gotthardt film, s.r.o. 46073078 PO 29.januára 649/29
059 38 Štrba
5 3
945. kino Danubius Štúrovo 34001085 PO_NE Hlavná č.6
943 01 Štúrovo
1 1
946. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 00062448 PO_NE Hasičská 25
943 01 Štúrovo
1 1
947. Miestne kultúrne stredisko v Terchovej 00364886 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Terchová
1 0
948. Mesto Tisovec 00319155 PO_NE Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
1 0
949. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 00500879 PO_NE Námestie Ľudovíta Štúra 2357
955 01 Topoľčany
2 1
950. MOVIO, s.r.o. 47090375 PO M.R.Štefánika 3512/20
955 01 Topoľčany
1 0
951. Černeková, Lucia 55171287 FO Bernolákova 2082
955 01 Topoľčany
5 1
952. Móciková, Simona 51029421 FO Palkovičova 4276/24
955 01 Topoľčany
1 0
953. MARLEN Media Group s.r.o. 45860289 PO Berehovská 2168/1
075 01 Trebišov
10 3
954. Mesto Trebišov 00331996 PO_NE M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
4 3
955. Bečková, Petra 64561818 FO Teplická 45
914 01 Trenčianska Teplá
2 1
956. Almostar s.r.o. 46340599 PO Štvrť SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice
7 3
957. Peter Hledík Barok film 17390818 SZCO Gogolova 27
914 51 Trenčianske Teplice
5 2
958. IFFTT, o.z. 50222066 PO_NE M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
1 1
959. Mesto Trenčianske Teplice 00312088 PO_NE M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
4 3
960. Cultura, o.z. 50382136 PO_NE Partizánska 424/9
914 51 Trenčianske Teplice
2 0
961. Aton Multimedia spol. s r.o. 31737463 PO Rybárska 1
911 01 Trenčín
1 0
962. HoryZonty 42018641 PO_NE Radlinského 9
911 05 Trenčín
9 7
963. Žovinec, Martin 17375728 FO Karpatská 54
911 01 Trenčín
1 0
964. Guga, Ján 28382289 FO Nad tehelňou 69
911 01 Trenčín
1 0
965. LampART 37917358 PO_NE Karpatská 62
911 01 Trenčín
3 2
966. Límová, Zuzana 54875621 FO Halalovka 64
911 08 Trenčín
2 2
967. Gombíková, Jana 75732428 FO Hodžova 11
911 01 Trenčín
1 1
968. LECA production, s.r.o. 46079424 PO Martina Rázusa
911 01 Trenčín
2 1
969. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 31825249 PO_NE Hornopotočná 23
918 43 Trnava
1 0
970. INGENIUM Slovakia s.r.o. 44897855 PO Vajanského 29/5953
917 01 Trnava
2 1
971. ReAnimare 37850440 PO_NE Františkánska 2
917 01 Trnava
1 1
972. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 PO_NE Hlavná 17
917 01 Trnava
7 6
973. Vision Production, s.r.o. 36257699 PO Zvončín 248
919 01 Trnava
1 0
974. REGIONMEDIA, s.r.o. 44195842 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
975. REGIONPRODUKTION s.r.o. 46460730 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
976. Publikum.sk 42160049 PO_NE Hospodárska 93
917 01 Trnava
4 2
977. Geletová, Petra 41126617 FO Pitelová 110
966 11 Trnavá Hora
1 0
978. Stračiaková, Petra 78521939 FO Západ 1054/9
028 01 Trstená
1 1
979. Mesto Trstená 00314897 PO_NE Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
6 5
980. Horinek, Dávid 48284581 FO Ústie nad Priehradou 40
028 01 Trstená
1 0
981. Rózsa, Réka 39472336 FO Mierova 167
925 42 Trstice
2 0
982. Mesto Turčianske Teplice 00317004 PO_NE Partizánska 413/1
039 01 Turčianske Teplice
1 1
983. Kultúrne a spoločenské stredisko 00145254 PO_NE Jašíkova 179
023 54 Turzovka
1 1
984. LV Production, s.r.o. 44819749 PO Veľkolúcka 1226/53
962 31 Veľká Lúka
8 3
985. Petrovičová, Michala 66479676 FO Pekná 366
908 73 Veľké Leváre
1 0
986. Kinečko online, o.z. 51431173 PO_NE Javorová 1329/11
900 24 Veľký Biel
2 2
987. tóthová, roberta 41936313 FO Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
1 0
988. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO 41473272 SZCO Agátová 1097/3
900 23 Viničné
4 2
989. Martin Tokár 44702248 SZCO Vinné 36
072 31 Vinné
2 2
990. Peter Kerekes s.r.o. 35932368 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
41 28
991. filmotras s.r.o. 46713379 PO Vištuk 358
900 85 Vištuk
1 0
992. Fool Moon, s. r. o. 44992122 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
35 30
993. Marek Šulík 41493532 SZCO č.d. 358
900 85 Vištuk
1 0
994. Šulík, Marek 48288739 FO č.d.358
900 85 Vištuk
1 1
995. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) 42263603 PO_NE Vištuk, č. 277
900 85 Vištuk
10 9
996. Mgr.art Katarína Kerekesová - OD PLOTNY 40051463 SZCO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
997. Mesto Vráble 00308641 PO_NE Hlavná 1221
952 01 Vráble
1 1
998. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 35519088 PO_NE M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
5 5
999. Dingová, Bianka 21159778 FO Nám. J. Emanuela 304/14
922 03 Vrbové
1 0
1000. Horský interneotvý klub, o.z. 36066508 PO_NE Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry
1 0
1001. AKRAN, s.r.o. 44883277 PO Ignáca Gešaja 14
900 28 Zálesie
1 0
1002. M.O.M.ent production s.r.o. 36723738 PO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
15 3
1003. Furia Film+ s.r.o. 45429383 PO Ivanska 3
900 28 Zálesie
9 4
1004. Stančíková, Marta 95189145 FO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
1 0
1005. Obec Závod 00310158 PO_NE Sokolská 243
908 72 Závod
2 0
1006. Kováčik, Peter 44451787 FO Na stebničku 533/17
086 33 Zborov
3 2
1007. Mesto Zlaté Moravce 00308676 PO_NE 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
1 1
1008. RECORD, s.r.o. 36648973 PO Ružová 1360/42
96001 Zvolen
8 2
1009. Dlhý, široký a bystrozraký 42317339 PO_NE M.Rázusa 1751/44
960 01 Zvolen
2 1
1010. DDP s.r.o. 46728970 PO Jaselská 2389/2
960 01 Zvolen
2 1
1011. Sotník, Matej 19677994 FO A. Nográdyho 576/22
960 01 Zvolen
1 0
1012. EuroCinema BB s.r.o. 36726265 PO T.Vansovej 2333/28
960 01 Zvolen
1 1
1013. za! amfiteáter 42308518 PO_NE Pražská 1
960 01 Zvolen
1 0
1014. IMAGINE PRODUCTION s.r.o. 47503416 PO Tulská 19
960 01 Zvolen
1 0
1015. Mesto Žiar nad Hronom 00321125 PO_NE Š.Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
3 2
1016. Mestské kultúrne centrum 37952005 PO_NE SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
2 2
1017. Krajcova, Daniela 42928537 FO Rakove 34
010 01 Žilina
3 1
1018. Vladimír Mičúch, Aramisova 29254518 FO Levočská 2/37
010 01 Žilina
2 1
1019. Krupa, Tomas 58186838 FO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
3 2
1020. DogDocs 42148260 PO_NE Bratislavská 415/15
010 01 Žilina
13 3
1021. Truc sphérique 36143693 PO_NE Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3
010 01 Žilina
13 9
1022. Smatana, Martin 76617163 FO Baničova 18
010 15 Žilina
1 0
1023. Zuzana Burianová 45370800 SZCO Andreja Kmeťa 305/40
010 01 Žilina
1 1
1024. Miestne kultúrne stredisko Terchová 00001306 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Žilina
1 0
1025. Krištof, Martin 58637234 FO sv. Bystríka 3
010 08 Žilina
1 1
1026. Šulík, Juraj 42845386 FO Daxnerova 8
010 01 Žilina
2 1
1027. Magat, Peter 33917457 FO Jana Kovalika 18
010 01 Žilina
1 1
1028. Hailstone s.r.o. 47392371 PO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
8 5
1029. Mgr.art. Tomáš Krupa 46566929 SZCO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
1 0
1030. FLY UNITED 37902041 PO_NE Levočská 2
010 08 Žilina
4 2
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2018 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.