hlavná stránka → zoznam žiadateľov 
Audiovizuálny fond

Zoznam žiadateľov

výzva:
typ žiadateľa:
(ne)vysporiadaní žiadatelia:
názov/meno IČO typ
žiadateľa
adresa počet reg.
žiadostí
počet
podpor. žiadostí
1. Oto Vojtičko OTTO-QUELLE 30647649 SZCO Hlavné námestie 76
060 01 Abrahámovce
1 1
2. Different-občianske združenie 30852552 PO_NE Andrejová 88
086 37 Andrejová
2 1
3. Fourth Culture Films Ltd. 68854543 PO 32 Castle Street
Badín
1 0
4. Matičné Studio Karola Plicku, s.r.o. 46553380 PO Horná 21
974 01 Badín
1 0
5. HERO SQUARED KFT 77638953 PO Dózsa György út 102
010 68 Badín
1
6. IRON LIBRI, s.r.o. 46215336 PO Hronského 1327/5
957 04 Bánovce nad Bebravou
1 0
7. Lavrik, Silvester 78819393 FO Hronského 1327
957 04 Bánovce nad Bebravou
4 2
8. Gábor, Peter 52481128 FO Karpastká 1
974 11 Banská Bystrica
5 1
9. Občianske združenie Vresk Factory 37897900 PO_NE Hronské Predmestie 1057/9
97404 Banská Bystrica
5 1
10. Zaživa na amfiteátri... Banská Bystrica 42397529 PO_NE Bernolákova 50
974 05 Banská Bystrica
1 0
11. Memory film s.r.o. 47166347 PO TATRANSKÁ 96
974 11 Banská Bystrica
5 2
12. NOVÉ TVÁRE / NEW FACES 42007445 PO_NE Rudlovská cesta 13
974 01 Banská Bystrica
1 0
13. Palúch, Martin 71564355 FO Beskydská 3
974 01 Banská Bystrica
3 3
14. Harmaniaková, Anna 72361563 FO Na Karlove 2
974 01 Banská Bystrica
4 0
15. Gradovová, Irina 91921114 FO Podháj 63
974 05 Banská Bystrica
1 1
16. Laputa 45021520 PO_NE Cesta k nemocnici 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
17. Boroš, Pavol 88613661 FO Zlatá 2
974 05 Banská Bystrica
1 0
18. FilmSTart spol. sr.o. 46929215 PO Robotnícka 13
974 01 Banská Bystrica
2 1
19. Envirofilm, n.o. 45737061 PO_NE Kráľovohoľská 2
974 11 Banská Bystrica
2 1
20. NAPIONIERI s. r. o. 45932018 PO Tatranská 51
974 11 Banská Bystrica
6 2
21. Mičev, Stanislav 19932558 FO Hronská 29
974 01 Banská Bystrica
1 0
22. ART FILM, n.o. 37954512 PO_NE Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
6 6
23. Šuster, Martin 82229215 FO Internátna, 39
974 04 Banská Bystrica
2 0
24. Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 PO_NE Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
1 1
25. Portugalský inštitút, o.z. 30788684 PO_NE Skuteckého 24
974 01 Banská Bystrica
1 0
26. KOLOTOČE s.r.o. 47218495 PO Nám.Š.Moysesa č.4
974 01 Banská Bystrica
2 1
27. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 PO_NE Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
1 0
28. Gajdoš, Jakub 51766223 FO Trieda SNP 8
974 01 Banská Bystrica
1 0
29. Majer, Radovan 89947764 FO Švermova 19
974 04 Banská Bystrica
1 0
30. Schwarz, Adam 94768181 FO Pod Banošom 2
974 11 Banská Bystrica
1 0
31. Mesto Banská Bystrica 00313271 PO_NE Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
1 0
32. za! amfiteáter 42308518 PO_NE Mládežnícka 3457/39
974 04 Banská Bystrica
2 1
33. Forza a.s. 36035092 PO Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica
1 0
34. Akadémia umení v Banskej Bystrici 31094970 PO_NE J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
41 21
35. Sujová, Ivana 93846255 FO Pieninská 21
974 11 Banská Bystrica
1 1
36. Krajčovič, Matej 94162357 FO Ružová 7
974 11 Banská Bystrica
2 0
37. Centaurus o.z. 45025495 PO_NE Lesná 1
974 01 Banská Bystrica
2 0
38. Sedlačko, Pavol 87174359 FO Bakossova 39
974 01 Banská Bystrica
2 0
39. Mesto Banská Štiavnica 00320501 PO_NE Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
969 24 Banská Štiavnica
11 10
40. FAJNDIZAJN, s.r.o. 46019928 PO Boženy Němcovej 321/1
969 01 Banská Štiavnica
2 1
41. Homo Felix o. z. 42264847 PO_NE Obrancov mieru 100/100
969 01 Banská Štiavnica
1 1
42. Filmodrom 42299331 PO_NE 1. maja 2
969 01 Banská Štiavnica
6 3
43. Mesto Bardejov 00321842 PO_NE Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
6 3
44. Divadlo Pôtoň, n.o. 37971361 PO_NE 358
935 03 Bátovce
1 1
45. Kino PO s.r.o. 53877187 PO Grobská 11C
900 27 Bernolákovo
2 1
46. KINO ÚSVIT BETLIAR 53167970 PO_NE Pokroku 314
049 21 Betliar
1 0
47. Malá scéna s.r.o 50091735 PO Šarfická 128/66
900 82 Blatné
4 0
48. Obec Blatnica 00316571 PO_NE Blatnica 1, 1
038 15 Blatnica
2 1
49. Ing. Miroslav Ciglian - MOON EYE STUDIO 45713332 SZCO Bobrovec 306
032 21 Bobrovec
1 0
50. Bohinská, Alžbeta 19392988 FO Šulianske jazero 499
930 31 Bodíky
4 1
51. Osuch, Peter 37459805 FO Štúrova 31
972 01 Bojnice
1 0
52. Obec Bošany 00310255 PO_NE SNP 112
956 18 Bošany
1 1
53. Fatrsíková, Ľudmila 35411389 FO Strečnianska 7
851 05 Bratislava - Čunovo
1 0
54. Semjan, Štefan 88275343 FO Bradáčova 5
851 02 Bratislava - Čunovo
1 0
55. Parralel s.r.o. 50353471 PO Na hrádzi 8
851 10 Bratislava - Čunovo
2 0
56. Brštiaková, Petra 37621686 FO Pútnická 140
841 06 Bratislava - Devín
1 0
57. Barracuda Movie s.r.o. 36691798 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Devín
14 14
58. SANDBERG Film s.r.o. 45322180 PO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
4 2
59. WHAT IF Films 53248937 PO Štítová 745/6
841 10 Bratislava - Devín
3 1
60. Náš Devín 50525701 PO_NE Štítová, 10/4105
841 10 Bratislava - Devín
1 0
61. Rihák, Daniel 19195341 FO Štítová 6
841 10 Bratislava - Devín
3 1
62. Kollár, Jozef 19144697 FO Ľudovíta Fullu 9
841 05 Bratislava - Devín
1 1
63. Streamline, s.r.o. 35696745 PO Na kaštieli 8
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 2
64. Zvalova, Adela 62768526 FO Kremencova 32
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
65. Dančiak, Stanislav 83874289 FO Bystrická 5881/2
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
66. HD Studio Production s.r.o. 47493755 PO Ivana Bukovčana 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
67. Mravec, Juraj 16982792 FO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
68. Leidenfrostová, Kristína 34326318 FO Ivana Bukovčana 28
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
6 4
69. FLEISCHER production s.r.o. 47680091 PO Eisnerova 40
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
70. ARTpoint s.r.o. 35970031 PO Istrijská 80
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
4 1
71. Jaroš, Martin 52889142 FO Hradištná 23
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
72. Michal Vasilko - HD STUDIO 43278183 SZCO Ivana Bukovčana 26
841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves
1 0
73. peacemaker films s.r.o. 52445933 PO Pavla Horova 26
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
3 3
74. AVI Studio,s.r.o. 35695463 PO Na vyhliadke 22
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
7 2
75. Maletzová, Soňa 62784291 FO Stefana Kralika 1/A
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
2 1
76. Mgr. Vladimír Štric - FILM 2000 36924199 SZCO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 2
77. Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru 36066273 PO_NE Gallayova 43
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
78. Vavrová, Yvonne 96693391 FO Valachovej 3
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
79. Global Motion Frames s.r.o. 43849296 PO Nejedlého 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
80. Zrebný, Slavomír 91348947 FO Pod záhradami 64
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
81. NINJA film s.r.o. 53107004 PO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
4 2
82. Kaliská, Michaela 23362191 FO Karola Adlera 13
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
83. Dr.Olejník Jiří, Filmové štúdio KB-6 32158271 SZCO Pri kríži 1
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
84. Spoločnosť prof. Martina Slivku 42255970 PO_NE Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
6 1
85. No Label Sound s.r.o. 36841706 PO Sokolíkova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
86. Frimmer, Martin 39338516 FO Bullova 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
87. Smitka, Igor 91334834 FO Saratovská 17
841 02 Bratislava - Dúbravka
3 0
88. Hory a mesto 36070360 PO_NE Strmé sady 5805/16
841 01 Bratislava - Dúbravka
13 11
89. Gejdoš, Pavel 88613944 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
90. Domček, Šimon 93182782 FO Bilíkova 20
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
91. Vrzgulová, Alžbeta 28791622 FO Bullova 21
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
92. 4av.sk, s. r. o. 45926859 PO Bilíkova 26
841 01 Bratislava - Dúbravka
7 1
93. Daniel Ondruš 40 963 250 SZCO Hanulova 9
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
94. Morgan Financial Group, s. r. o. 46488804 PO Bošániho 5
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 0
95. Pusztay, Michal 29667867 FO Tranovského 47
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
96. Remeňová, Viera 16995915 FO Chrobákova 45
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
97. Žudro 31817548 PO_NE Dražická 20
841 01 Bratislava - Dúbravka
8 6
98. Glasnerová, Magdaléna 48767637 FO Homolova 27
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
99. Poláček, Marek 78448492 FO Damborského 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
100. J.A.M. FILM 1999, s.r.o. 35766549 PO Fedákova 22
841 02 Bratislava - Dúbravka
5 1
101. Môťovská, Mária 05788803 FO Nejedlého 11
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 1
102. Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR 37308599 SZCO Nejedlého 53
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 0
103. Tóth, Miroslav 34128149 FO Ožvoldíkova 4
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
104. Popovičová, Alexandra 57735141 FO sokolikova 19
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 1
105. Gašparík, Peter 47698141 FO Pri Hrubej lúke 25
841 02 Bratislava - Dúbravka
2 1
106. ARTILERIA, s.r.o. 36706787 PO Drobného 23
841 01 Bratislava - Dúbravka
39 31
107. ARTAKTIV 42262852 PO_NE Pri Kríži 10
841 02 Bratislava - Dúbravka
1 0
108. FILM 2000, s.r.o. 46001174 PO Kpt. Rašu 14
841 01 Bratislava - Dúbravka
4 3
109. Medical Trade, s.r.o. 35882701 PO Bullova 1
841 01 Bratislava - Dúbravka
1 0
110. petit-grand 36696901 PO M. Sch. Trnavského 18
841 01 Bratislava - Dúbravka
2 1
111. LEON Productions, spol. s r.o. 35749041 PO Jadranská 41/2341
841 01 Bratislava - Dúbravka
32 24
112. Valentko, Roman 13549884 FO Dúbravka 5818
841 01 Bratislava - Dúbravka
3 2
113. Géci, Richard 83883613 FO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
114. Németh, Mário 75199876 FO Palmová 4
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
115. ARYTMIA s.r.o. 52210979 PO Františka Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
9 7
116. Jeleneková Michaela 37420241 SZCO F.Schmuckera 3
851 10 Bratislava - Jarovce
1 1
117. Námerová, Barbora 88536936 FO Rastlinná 8
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
118. RGBH Film s. r. o. 45588414 PO Rastlinná 21
851 10 Bratislava - Jarovce
2 0
119. PRAUS, ERIK 46044655 FO Segnerova 2, 689/2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
120. GEORGE MILLER s.r.o. 47602546 PO Majerníkova 1B/81
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
121. Teserakt, s.r.o. 45302618 PO Fadruszova 11
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
122. LAST FRAME PRODUCTION, s.r.o. 45881103 PO Ľ. Fullu 3416/9B
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
123. Reisel, Dominik 35551533 FO Pod Rovnicou 11
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 0
124. RAIMAN Production s.r.o. 35977019 PO Stare Grunty 21A
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 0
125. I.N.P. s.r.o. 35819634 PO Jamnického 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
11 2
126. Štefankovičová, Michaela 56243635 FO Púpavová 33
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
127. Mgr. Peter Drobka Cooperation Art Agency / C.A.A. 13976061 SZCO Jurigovo nám. 5
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 1
128. Centrum Umenia - Art for ART 42170109 PO_NE Kuklovská 1
841 08 Bratislava - Karlova Ves
2 0
129. Binder, Erik 32397392 FO Adámiho, 24
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
130. filmsomnia s.r.o. 47968877 PO Hany Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 3
131. halusicova, silvia 88538739 FO mokrohajska cesta 10
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
132. 3S Video, spol. s r.o. 35811242 PO Staré grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
133. Občianske združenie\"ŠUPKA\" 31772269 PO_NE Dúbravská cesta 11
845 32 Bratislava - Karlova Ves
1 0
134. Piknik Pictures, s.r.o. 36752649 PO Staré Grunty 61
841 04 Bratislava - Karlova Ves
22 8
135. objectif, s.r.o 47371048 PO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
23 21
136. Michalová, Tereza 50524771 FO Pod rovnicami 13
841 04 Bratislava - Karlova Ves
2 1
137. Gruska, Viliam 13999524 FO Jurigovo namestie 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
138. Návraty k pokladom 50464582 PO_NE Botanická 39
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
139. Aliancia žien Slovenska 30809177 PO_NE Nabělkova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
140. Rankov, Pavel 73451866 FO Nám. sv. Františka 18
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
141. MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 PO Staré Grunty 3633/214B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
65 33
142. Lepšík, Jan 84778944 FO Jurigovo námestie 15
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
143. Mišíková, Katarína 79877329 FO Pod Rovnicami 9
841 04 Bratislava - Karlova Ves
4 4
144. EDIT Studio, s.r.o. 46049428 PO Donnerova 717/17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
21 17
145. Moiré s. r . o. 47707381 PO Pribišova 3030/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
146. ARAR s.r.o. 46293591 PO Majerníkova 3048/3
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
147. Formats Pro Media s.r.o. 45531854 PO Púpavova 35
841 04 Bratislava - Karlova Ves
19 5
148. Lehotsky Film s.r.o. 47354496 PO Líščie údolie 12
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 2
149. štyri živly 31813291 PO_NE Novackého 2
841 04 Bratislava - Karlova Ves
20 19
150. Kaboš, Ladislav 92486511 FO Staré Grunty 334B
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 0
151. Drozda, Samuel 73375631 FO Hany Meličkovej 37
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 0
152. Raýman, Juraj 44975456 FO Adámiho 15
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 4
153. Hrínová, Barbora 32113151 FO H. Meličkovej 20
841 05 Bratislava - Karlova Ves
5 3
154. Ivan Popovič - MY STUDIO 32172567 SZCO Púpavová 26
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 3
155. Juračka, Pavol 34697233 FO Hany Meličkovej 4
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
156. Zum Zum production, s.r.o. 46789243 PO Pod rovnicami 49
841 04 Bratislava - Karlova Ves
3 1
157. Nota Media s. r. o. 44473397 PO Veternicová 27
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
158. Globe 35894725 PO Kuklovska 15
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1
159. doc.Darina Smržová - EDIT STUDIO 40963756 SZCO Donnerova 17
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
160. PEGART s.r.o. 44011644 PO Pribišova 6
841 05 Bratislava - Karlova Ves
4 1
161. Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM 40969983 SZCO Hany Meličkovej 2989/14
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 1
162. Občianske združenie Nový Priestor - medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla 42258693 PO_NE Tománkova 2A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
163. Združenie inteligencie Rusínov Slovenska 31770746 PO_NE Pribišova 8
841 05 Bratislava - Karlova Ves
2 0
164. Andrea Václavínek IMPERIO production 48211834 SZCO Pribišova 2
841 05 Bratislava - Karlova Ves
3 0
165. STRUKTURA, s.r.o. 44828993 PO Karloveská 5
841 04 Bratislava - Karlova Ves
1 1
166. Králiková Hashimoto, Lena 37853439 FO Beniakova 5/A
841 05 Bratislava - Karlova Ves
1 1
167. Tonada, s.r.o. 45263523 PO Rajtáková 1450/19
841 03 Bratislava - Lamač
8 2
168. BA Production s.r.o 44255659 PO Plánky 390/4
840 02 Bratislava - Lamač
1 0
169. Horinek, Dávid 48284581 FO Bakošova 2101/30
841 03 Bratislava - Lamač
2 0
170. Valentková, Katarína 19361461 FO Studenohorská 17
841 03 Bratislava - Lamač
3 3
171. Blackout productions, s. r. o. 47433396 PO Zhorínska 1387/10
841 03 Bratislava - Lamač
4 0
172. Bad Puppy s.r.o. 52502139 PO Malokarpatské námestie 1125/3
841 03 Bratislava - Lamač
1 0
173. NUNEZ NFE s.r.o. 45427518 PO Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava - Lamač
17 5
174. Šima, Boris 76187566 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
175. Panáková, Silvia 32135921 FO Rozvodná 15
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
176. Kirchhoff, Robert 75817125 FO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
177. Nadácia Cvernovka 50063421 PO_NE Račianska 78
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
178. EuropaCinema ZV s.r.o. 36646245 PO Račianska 96
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
179. FilmWorx s.r.o. 50710699 PO Bajkalska 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
35 12
180. Slovenský filmový zväz 00587109 PO_NE Hálkova 34
83103 Bratislava - Nové Mesto
8 8
181. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. 17311462 PO Bojnická 10, P.O.BOX 70
830 00 Bratislava - Nové Mesto
3 0
182. TATRAFILM spol. s r.o. 31338925 PO Vajnorská 89
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 3
183. Breezymen 45630887 PO Račianska 243
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
184. Ster Century Cinemas, s.r.o. 47907380 PO Pluhová 2
831 03 Bratislava - Nové Mesto
14 7
185. PIXI FILM s.r.o. 47015802 PO Ukrajinská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
186. K.B.service & consulting, s.r.o. 35823356 PO Družstevná 2
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
187. Mountain resort Donovaly s. r. o. 31439195 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
188. Dayhey, s.r.o. 44075901 PO Rozvodná 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
22 9
189. Cinetype, s.r.o. 35834161 PO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
14 5
190. Krištúfek, Peter 67849177 FO Jeséniova 28
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 3
191. Film Europe s.r.o. 35934271 PO Matúškova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
123 97
192. plackartnyj s.r.o. 47691433 PO Tylova 1044/19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
9 8
193. Kurta, Adam 91912784 FO Letecká 16
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
194. BFILM s.r.o. 45655839 PO Vajnorská 18
831 04 Bratislava - Nové Mesto
113 62
195. playwork production s.r.o. 63338214 PO Mikovíniho 5
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
196. Spectral s.r.o. 47845384 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
8 5
197. Krizkova, Zuzana 87876825 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
198. Tureková, Vanda 76673382 FO Račianska 87
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
199. SONAF – Slovak National Film Agency a. s. 47819014 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
3 1
200. K2 Production s.r.o. 44752539 PO Vavrinecká 54
831 52 Bratislava - Nové Mesto
33 15
201. vrábel, peter 89796721 FO Sibírska 48
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
202. Nadácia TV JOJ 37925636 PO_NE Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
203. Dielna autorského filmu 42171709 PO_NE Klenová 26
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
204. Lakčevič, Zvonko 67516836 FO Kadnárova 37
831 51 Bratislava - Nové Mesto
1 0
205. Brezovská, Miroslava 69995263 FO Za kasárňou 56
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 1
206. DAFilms Slovensko 53033531 PO_NE Račianska 1575/78,
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
207. mee river 53607767 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1
208. Viva Studio, s.r.o. 31357792 PO Osadná 10
851 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
209. Szomolányi, Anton 69886287 FO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 0
210. MOVE THE MOVIE s.r.o. 46925384 PO Račianska 143
831 54 Bratislava - Nové Mesto
2 0
211. Slovenská produkčná, a.s. 35843624 PO Brečtanová 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 2
212. Križková, Tereza 32262397 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 1
213. mee, s.r.o. 46345001 PO Olivová 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 0
214. Art4, s.r.o. 36869716 PO Vajnorská 167
831 04 Bratislava - Nové Mesto
24 7
215. Ing. arch. Juraj Krumpolec 35332662 SZCO Jelšová 3
831 01 Bratislava - Nové Mesto
3 2
216. Moving Medical Media, s.r.o. 50179071 PO Lopenícka 24
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
217. Fáma Productions s.r.o. 35779730 PO Sibírska 8
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
218. Vizár, Matúš 47833068 FO Americká 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
219. MJ Advisory, s.r.o. 44173989 PO Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
220. CULTFILM s.r.o. 36782084 PO Bartoškova 8
831 04 Bratislava - Nové Mesto
7 3
221. Šebesta, Juraj 51821322 FO Kováčska 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
222. Ideas Film, s.r.o. 35821078 PO Hrdličkova 10
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 3
223. Elaia design studio, s.r.o. 35945966 PO Táborská 10
821 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
224. Niňaj, Jaroslav 45989669 FO Magurská 8
831 01 Bratislava - Nové Mesto
2 2
225. Gibová, Ivana 13191274 FO Mikovíniho 15
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
226. NO CAP s.r.o. 54779511 PO Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
227. Stalker Production 47197315 PO Jiskrova 1
831 04 Bratislava - Nové Mesto
4 2
228. Ultrafilm s.r.o. 36687260 PO Ukrajinská 10
831 02 Bratislava - Nové Mesto
29 13
229. VAL Productions SK, s.r.o. 43995578 PO Račianska 109/C
831 02 Bratislava - Nové Mesto
2 0
230. FILM INSTITUTE 50821628 PO_NE Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 1
231. Križková, Zuzana 27341629 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
232. Kinema s.r.o. 36360414 PO Sliačska 1/D
831 02 Bratislava - Nové Mesto
7 7
233. PRO Leaders, s.r.o. 36757284 PO Kalinčiakova 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
234. KODRETA furniture s.r.o. 36005908 PO Bajkalská 13495/7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
235. ADATAS, spol. s r.o. 31379052 PO Trnavská 7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
3 0
236. Fullframe s.r.o. 46999337 PO Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 1
237. Filmpark production s. r. o. 36356212 PO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
96 43
238. Krén, Juraj 92842572 FO Sibírska 41
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
239. Boris Šima szčo 43442081 SZCO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
240. D.N.A. s.r.o. 35814209 PO Šancová 3563/100
831 04 Bratislava - Nové Mesto
70 32
241. FilmPress.sk 42172659 PO_NE Čsl. parašutistov 15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 11
242. plutoon s.r.o. 47412241 PO Račianska 88 B
831 02 Bratislava - Nové Mesto
5 3
243. Agentúra SIGNUM s.r.o. 35732598 PO Kĺzavá 11
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 1
244. Fifiková, Anna 37816182 FO Ďurgalova 2
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
245. Hroníková, Kateřina 55397367 FO Tehelná 3006/15
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
246. Gazík, Martin 61457432 FO Ďumbierska 3E
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
247. S-MEDIA.TV s.r.o. 51171201 PO Sliačska 1/E
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
248. Stadtrucker, Ivan 66242445 FO Čs. parašutistov 21
831 03 Bratislava - Nové Mesto
3 1
249. Starinská Kacarová, Diana 73289753 FO Legionárska 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
250. Monsters films s.r.o. 52793338 PO Royova 27
831 05 Bratislava - Nové Mesto
2 2
251. Kozuch, Joanna 68642531 FO Tylova 19
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 2
252. Fitková, Katarína 75487486 FO Uhrová 24
831 01 Bratislava - Nové Mesto
1 0
253. per ART 42365147 PO_NE Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 0
254. Frame film SK, s.r.o. 53663730 PO Olivova 60
831 01 Bratislava - Nové Mesto
6 1
255. ilovefilm s.r.o. 35691859 PO Športová 121/7
831 04 Bratislava - Nové Mesto
10 6
256. Hulapa film, s. r. o. 45461163 PO Riazanská 36
831 03 Bratislava - Nové Mesto
13 10
257. Muránska, Ľubica 57746553 FO Ľubľanská 2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 1
258. atelier.doc, s.r.o. 43809537 PO Piešťanská 7
831 02 Bratislava - Nové Mesto
26 15
259. Csütörtökiová, Daniela 93647541 FO Odborárska 6/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
260. SHAKAZULU FILMS s.r.o. 51226804 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Nové Mesto
1 0
261. Real Music House 47418753 PO Ovručska 1666/2
831 02 Bratislava - Nové Mesto
1 0
262. Andrea Šestáková 46882332 SZCO Júnová 3201/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
4 0
263. SHARMANT s.r.o. 36705675 PO Vajnorská 10
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
264. ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 30844096 PO_NE Vidlicová 1849/9
831 01 Bratislava - Nové Mesto
7 6
265. Čenkovej deti 42176379 PO_NE Vtáčnik 1
83101 Bratislava - Nové Mesto
10 3
266. CULLODENROAD s.r.o. 51854139 PO Kukučínova 985/8
831 03 Bratislava - Nové Mesto
1 0
267. Záhon, Zoro 81924351 FO Trnavská 7
832 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
268. Važan, Peter 13554379 FO Račianska 16
831 04 Bratislava - Nové Mesto
2 0
269. DARKROOM s.r.o. 44853262 PO Brečtanová 1
833 14 Bratislava - Nové Mesto
1 1
270. Neveďal, Peter 17265191 FO Bajkalská 7A
831 04 Bratislava - Nové Mesto
1 1
271. Morgenstein, Nina 41642929 FO Cyprichova 8
831 54 Bratislava - Nové Mesto
1 0
272. ZA TRVALO UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ 30796865 PO_NE Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
273. Gregorčok, Andrej 66164676 FO Mamateyova 1584/3
851 04 Bratislava - Petržalka
3 3
274. Kalužáková, Veronika 64394189 FO Nám. Hraničiarov 27
851 03 Bratislava - Petržalka
3 3
275. Ekotopfilm spol. s r. o. 36667081 PO Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava - Petržalka
3 1
276. European Media Centre 42171881 PO_NE Osuského 6
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
277. budinsky, peter 69158476 FO wolkrova 25
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
278. Maderova, Lubomira 56538814 FO Znievska 23
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
279. MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 PO Šustekova 8
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
280. Susko, Tomáš 31468845 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 0
281. Cakanyova, Viera 76617512 FO Šustekova 15
851 04 Bratislava - Petržalka
5 4
282. Pauer, Marián 19798718 FO Znievska 28
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
283. CINEMAX Bratislava, s.r.o. 47661887 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
9 8
284. Kadlečík, Pavol 84761847 FO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
285. FilmFrame, s.r.o. 35969598 PO Cernysevskeho 10
851 01 Bratislava - Petržalka
26 7
286. Vadas, Marek 52173714 FO Topoľčianska 20
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
287. Mestská časť Bratislava-Petržalka 00603201 PO_NE Kutlíkova 17
852 12 Bratislava - Petržalka
1 1
288. KANIMEX s.r.o. 35797011 PO Haanova 39
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
289. Hevier, Daniel 83861186 FO Švabinského 12
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
290. Vydavateľstvo Európa, s.r.o. 35838256 PO Romanova 42
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
291. FESTIVAL SKORÉ MELÓNY, n.o. 37924818 PO_NE Tupolevova 18
851 01 Bratislava - Petržalka
2 2
292. Expanzia 44038488 PO Holíčska 6
851 05 Bratislava - Petržalka
1 1
293. ASTRAS s. r. o. 44623712 PO Holíčska 19
851 05 Bratislava - Petržalka
3 0
294. FULLEYE s.r.o. 50499165 PO Kopčianska 10
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
295. Pivarčiová, Katarína 82324894 FO Vilová 31
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
296. OKNO obč.z. 36070858 PO_NE Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
9 4
297. Epic production s.r.o 50729144 PO Alžbety Gwerkovej 27
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
298. KADMEDIA s.r.o. 44112840 PO Zadunajská cesta 1
851 01 Bratislava - Petržalka
8 3
299. Tirpáková, Ivana 51203979 FO Budatínska 3063/67
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
300. Creative Station s.r.o. 50019961 PO Topoľčianska 33
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
301. Michalovič, Peter 11628144 FO Blagoevova 22
851 04 Bratislava - Petržalka
2 2
302. Pirošková, Adriana 52296629 FO Holíčska 5
851 05 Bratislava - Petržalka
1 0
303. CINEMAX, a.s. 36612367 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Petržalka
28 15
304. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby 36068284 PO_NE Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
305. Pupala, Richard 16333416 FO Znievska 36
851 06 Bratislava - Petržalka
2 1
306. AM:PM, s.r.o. 35854944 PO Romanova 33
85102 Bratislava - Petržalka
13 2
307. Gröber, Gabriel 38452395 FO Nám. Hraničiarov 35
851 03 Bratislava - Petržalka
4 0
308. občianske združenie EEE 42179793 PO_NE Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
17 13
309. FRAME FILM s.r.o 45468907 PO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
7 5
310. Juraj Galvánek - C-GA FILM 17359911 SZCO Budatínská 49
851 06 Bratislava - Petržalka
1 0
311. 0000 s.r.o. 54805767 PO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
312. Balla, Tamas 46997075 FO Kapicova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
3 0
313. Hančinová, Hana 82163627 FO Mamateyova 30
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
314. Štecko, Lubomír 25718152 FO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
315. MAO production s.r.o. 35910704 PO Tematínska 2
851 05 Bratislava - Petržalka
8 3
316. FRESH FILM PRODUCTION s.r.o. 36844578 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
2 0
317. Farba, Andrej 32481556 FO Vígľašská 7
851 01 Bratislava - Petržalka
4 2
318. Peter Bielik 32216432 SZCO Námestie hraničiarov 16
851 03 Bratislava - Petržalka
1 1
319. Animoline, spol. s r.o. 35829290 PO Kopčianská 20
851 01 Bratislava - Petržalka
21 9
320. Pavlovičová, Eva 65282777 FO Rovniankova 4
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
321. SONET 42172586 PO_NE Mlynarovičova 8
851 03 Bratislava - Petržalka
1 0
322. Meressa Rusnokova, Daniela 65462256 FO Pankúchova 3
851 04 Bratislava - Petržalka
1 1
323. SHAPE Production s. r. o. 52589625 PO Romanova 1654/1
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
324. promovie s.r.o. 48029645 PO Bradáčova 2
851 02 Bratislava - Petržalka
1 0
325. Arsy-Versy, s.r.o. 45901805 PO Haanova 48
851 04 Bratislava - Petržalka
17 11
326. Znášiková, Jana 43337546 FO Haanova 41
851 04 Bratislava - Petržalka
3 2
327. Pinčíková, Mária 62796874 FO Bzovícka 14
851 07 Bratislava - Petržalka
5 2
328. Forum Film Slovakia s. r. o. 46148060 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
27 25
329. Divadlo Aréna 30777810 PO_NE Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava - Petržalka
6 4
330. Cinema City Slovakia s.r.o. 44066490 PO Einsteinova 20
851 01 Bratislava - Petržalka
4 3
331. well.sk s.r.o. 36811777 PO Tupolevova 9
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
332. P-MAT, n.o. 31820832 PO_NE Ambroseho 2
851 04 Bratislava - Petržalka
2 1
333. Pázman, Marcel 38258612 FO Gessayova 35
851 03 Bratislava - Petržalka
3 1
334. BeOnMind s.r.o. 45637440 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
5 2
335. Life o.z. 36070106 PO_NE Hrobáková 24
851 02 Bratislava - Petržalka
1 1
336. Palonder, František 91848396 FO Znievska 10
851 06 Bratislava - Petržalka
1 1
337. Šišovič, Šimon 22613788 FO Iľjušinova 4
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
338. Laura, združenie mladých 31955916 PO_NE Mamateyova 4
851 04 Bratislava - Petržalka
1 0
339. ZELNIK/VISUALS, s.r.o. 47145731 PO Hálova 8
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
340. Pastirčák, Daniel 84571898 FO Pifflová 3
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
341. Lubomír Štecko - Neo - Media 40776999 SZCO Pečnianska 29
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
342. All4films s.r.o. 47604077 PO Jasovská 37
851 07 Bratislava - Petržalka
9 2
343. Euforion – kultúrno voľnočasové fórum 31815308 PO_NE Černyševského 21
851 01 Bratislava - Petržalka
6 3
344. VANTAGE s.r.o. 44222769 PO Bosákova 7
851 04 Bratislava - Petržalka
2 0
345. Pamäť národa 42175267 PO_NE Romanova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
10 3
346. Filmus s.r.o. 47633247 PO Nám. hraničiarov 6/B
851 03 Bratislava - Petržalka
2 0
347. Sládeček, Ivan 97992749 FO Gercenova 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 0
348. PULZAR experimental film&video s.r.o. 36840874 PO Znievska 11
851 06 Bratislava - Petržalka
2 2
349. ARCHA production s.r.o. 53246039 PO Zadunajská cesta 7
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
350. Banyák, Jozef 41158136 FO Humenské nám. 7
851 07 Bratislava - Petržalka
2 2
351. Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 PO_NE Rovniankova 3
851 02 Bratislava - Petržalka
7 6
352. Paragliding Expedition Slovakia 42184941 PO_NE Vilova 27
851 01 Bratislava - Petržalka
2 0
353. Roško, Peter 61458916 FO Wolkrova 39
851 01 Bratislava - Petržalka
1 1
354. AKCENTT STUDIO, spol. s r.o. 31337635 PO Ipeľská 1
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
355. WildMedia, s. r. o. 54318581 PO Mramorová 1
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
1
356. Lovasová, Štefánia 35658615 FO Hviezdoslavova, 12
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
357. Hellios international s.r.o. 45247889 PO Estónska ul. č.20
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
358. Matisko, Roman 61868698 FO Šándorová 6
821 03 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 0
359. Združenie animačný ateliér detí a mládeže 42129117 PO_NE Vrakúnska 29
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 1
360. Alexandra, Gojdičová 32562418 FO Korytnická 6
821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
1 1
361. Out of home, o.z. 42206839 PO_NE Učiteľská 19
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
2 0
362. MPhilms s.r.o. 45354731 PO Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
104 57
363. ARTE 42177774 PO_NE Kadnárová 35
831 51 Bratislava - Rača
3 1
364. K2 STUDIO s.r.o. 31400990 PO Oráčska 18
831 06 Bratislava - Rača
50 42
365. Križková, Eva 72972954 FO Vtáčnik 1
831 01 Bratislava - Rača
5 3
366. Solovicová, Katarína 19643267 FO Hubeného 50
831 53 Bratislava - Rača
1 0
367. MPhilms 30800293 PO_NE Horná 5
831 52 Bratislava - Rača
16 14
368. Noacho production s.r.o. 54581923 PO Račianska 88B
831 02 Bratislava - Rača
1 0
369. MULTIKULTÚRA V NÁS 42182964 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
370. Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky 34017526 PO_NE Pekná cesta 9
831 52 Bratislava - Rača
3 1
371. Be aware production s. r. o. 52036359 PO Stolárska 5
831 06 Bratislava - Rača
2 0
372. Matje! s. r. o. 50808591 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Rača
1 0
373. Slovenská sekcia UNICA 42272009 PO_NE Kubačova 13
831 06 Bratislava - Rača
2 0
374. Piknik Service s.r.o. 52059545 PO Rača 10171
831 01 Bratislava - Rača
8 1
375. AH production, s.r.o. 36806951 PO Irkutská 14/D
851 10 Bratislava - Rusovce
24 19
376. Naturally s.r.o. 47792001 PO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
2 0
377. Branislav Molnár - Fotománia Plus 35327375 SZCO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
378. Molnár, Branislav 22299928 FO Balkánska 102
851 10 Bratislava - Rusovce
1 0
379. Slovenský ľudový umelecký kolektív 00164780 PO_NE Balkánska 31
853 08 Bratislava - Rusovce
2 2
380. Photomania Events s.r.o. 46836756 PO Balkánská 102
851 10 Bratislava - Rusovce
3 0
381. Mgr. Tomáš Pašteka - DETAIL 32195028 SZCO Kovácsova 22
851 10 Bratislava - Rusovce
1 1
382. Vidlička Vrťová, Barbara 64436454 FO Azovská 2
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
383. TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 PO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
131 83
384. Mgr. art. Peter Morávek - Film 48319902 SZCO Trenčianska 37
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
385. ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 35718463 PO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
69 42
386. Vanák, Ivan 55299484 FO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
4 0
387. OTHER CONTENT s. r. o. 44144415 PO Tomášikova 21
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
388. ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
70 31
389. Šošková, Eva 65211739 FO Súmračná, 3259/14
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
390. Glocko, Peter 82829582 FO Staré záhrady 12
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
391. noemo production s.r.o. 45943231 PO včelárska 5
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
392. Film Expanded 51898616 PO_NE Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
16 11
393. Wider s.r.o. 46342753 PO Miletičova 5B
821 08 Bratislava - Ružinov
35 10
394. Ústav pamäti národa 37977997 PO_NE Miletičova 19
820 18 Bratislava - Ružinov
1 0
395. Pacek Halmová, Lucia 29173595 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
3 0
396. Film Pro, s.r.o. 45383723 PO Polárna 8
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
397. Sardinka Production s.r.o. 47195673 PO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
13 3
398. Škop, Marko 35499963 FO Páričkova 1094/11
821 08 Bratislava - Ružinov
2 2
399. Ryšan, Matúš 43329537 FO Mliekarenská 11
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
400. Zigova, Anabela 97123924 FO Riazanská 52
831 03 Bratislava - Ružinov
5 0
401. Hvišč, Martin 94915417 FO Staré záhrady 36
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
402. Freelancers 45556571 PO Jadrová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
403. Romeofilms s.r.o. 47643277 PO Bajkalská 9/B
831 04 Bratislava - Ružinov
2 0
404. INOUT STUDIO, s.r.o. 44420773 PO Palkovičova 13
821 08 Bratislava - Ružinov
20 10
405. Kušnieriková, Lena 67579356 FO Trenčianska 27
821 09 Bratislava - Ružinov
3 2
406. TITANIC s.r.o. 31394264 PO Pavlovova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
10 9
407. Prokopová, Marta 85654149 FO Na Úvrati 16
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
408. Admiral Films, s.r.o. 48070441 PO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
6 2
409. Statos,s.r.o. 43769837 PO Kamenárska 14
821 04 Bratislava - Ružinov
1 0
410. Hucíková, Ivana 94953154 FO Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
8 5
411. Suroviak, Ondrej 63849483 FO Haburská 20
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
412. ARINAFILM s.r.o. 54548039 PO Dulovo nám. 4
821 08 Bratislava - Ružinov
7 3
413. H3-Creative s.r.o. 50391364 PO Nerudova 18082/1
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
414. Turčanová, Nina 17476144 FO Drieňová 23
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
415. HomeMedia Production s.r.o. 36771023 PO Seberíniho 2
821 03 Bratislava - Ružinov
2 0
416. Kazimír, Martin 78711557 FO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
417. Centire s.r.o. 36866857 PO Záhradnícka 72
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
418. GRIMALDI PRODUCTION s.r.o. 46972773 PO Šťastná 11
821 05 Bratislava - Ružinov
6 4
419. ARCONI 36769819 PO Pribinova 22
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
420. TOBOGANG s.r.o. 35868082 PO Ružinovská 3
821 02 Bratislava - Ružinov
3 0
421. R FILM, s.r.o. 44502176 PO Narcisová 14
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
422. Dobrovoda, Denis 17669156 FO Zahradnicka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
423. Polygon Production s.r.o. 35780690 PO Mliekárenská 8
821 09 Bratislava - Ružinov
4 3
424. nukleon frame, s.r.o. 54799295 PO Nitrianska 1130/5
821 08 Bratislava - Ružinov
3 0
425. MFF Eko, s.r.o. 35955872 PO Súťažná 7
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
426. Baranová, Martina 76287886 FO Meteorová 1
821 01 Bratislava - Ružinov
1 0
427. Slastanova, Alexandra 39636713 FO Bajzova 1
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
428. Združenie Mórica Beňovského 31802486 PO_NE Šalviová 8
821 01 Bratislava - Ružinov
4 1
429. Krnáč, Tomáš 35811628 FO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
430. Barbara Feglová 43107893 SZCO Za tehelňou 3
821 04 Bratislava - Ružinov
1 1
431. Kadlečík, Peter 49816847 FO Palkovičova
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
432. et cetera group, s.r.o. 46519793 PO Prúdová 3035/12
821 05 Bratislava - Ružinov
31 15
433. Csudai, Viktor 21852314 FO Na križovatkách 39
821 04 Bratislava - Ružinov
2 2
434. Halmová, Lucia 15454423 FO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
435. Vích, Miroslav 79886463 FO Palkovičova 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
436. Občianske združenie: Živá spoločnosť 42253039 PO_NE Páričkova 31
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
437. SEMTAM, s.r.o. 35833939 PO Rovníková 4
821 02 Bratislava - Ružinov
2 1
438. Kolenčík, Andrej 19867683 FO Miletičova 45
821 09 Bratislava - Ružinov
4 2
439. VERTEX CREATION s.r.o. 36694835 PO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
2 0
440. Adamec, Igor 14757474 FO Klincová 17
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
441. Čobejová, Michaela 89632628 FO Liptovská 32
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
442. Anzio s.r.o. 47240539 PO Mliekárenská 9
821 09 Bratislava - Ružinov
2 2
443. Pilot film s.r.o. 52732258 PO Pavlovova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
444. Max Movie s.r.o, 35858532 PO Košická 37
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
445. Filmpark, s. r. o. 34135642 PO Ružová dolina 19
821 08 Bratislava - Ružinov
4 0
446. Karol Trnka - KartA 32110465 SZCO Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
3 1
447. GENTA FILM 35917181 PO Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava - Ružinov
5 1
448. Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského 42272441 PO_NE Tomášikova 10/G
821 03 Bratislava - Ružinov
1 0
449. Rísová, Danica 47459978 FO Prievozská 31
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
450. Big Bang Creative, s.r.o. 46008888 PO Majoránová 45
821 07 Bratislava - Ružinov
2 0
451. Sebik.tv s.r.o. 45505683 PO Jelačičova 22
821 08 Bratislava - Ružinov
5 1
452. Trnka, n.o. 45737037 PO_NE Jašíkova 9
821 03 Bratislava - Ružinov
4 1
453. Blažek, Ladislav 89476851 FO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
2 0
454. FRESH FABRIK, s.r.o. 46853812 PO Páričkova 19
821 08 Bratislava - Ružinov
2 1
455. FILM EXPANDED Distribution Company s. r. o. 53560345 PO Haburská 211/20
821 01 Bratislava - Ružinov
27 17
456. TaO Productions s.r.o. 35831502 PO Palkovičova 8
821 08 Bratislava - Ružinov
9 0
457. Pašš, Patrik 84349993 FO Hríbová 9
821 05 Bratislava - Ružinov
1 1
458. Urc, Rudolf 29535458 FO Ondavská 6
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
459. Borsuková, Jana 27681386 FO Mierová 54
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
460. Matrka, Šimon 88671559 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Ružinov
1 1
461. Marušic, Juraj 66623992 FO Mierová 167
821 05 Bratislava - Ružinov
1 0
462. Hučková, Valentína 76692856 FO Jasikova 18
821 03 Bratislava - Ružinov
2 1
463. Medvecký, Jakub 91127174 FO Trenčianska 27
821 09 Bratislava - Ružinov
3 2
464. Kuhn, Teodor 46779226 FO Sinokvetná 25
821 05 Bratislava - Ružinov
3 3
465. Kameňolom 52792692 PO_NE Prievozska 1308/17a
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
466. SPI International Czech Rep. and Slovakia s.r.o. 35803797 PO Haburská 35
821 01 Bratislava - Ružinov
1 1
467. Slovak Motion Picture s.r.o. 46588485 PO Sabinovská 12
821 02 Bratislava - Ružinov
12 3
468. Magic Box Slovakia, s.r.o 35832550 PO Trenčianska 47
821 09 Bratislava - Ružinov
26 21
469. MEBA Production, s.r.o. 45485666 PO Haburská 16
821 01 Bratislava - Ružinov
9 2
470. Bródy, Henrich 93727275 FO Ružova dolina 20
821 09 Bratislava - Ružinov
2 1
471. frogmedia s.r.o. 46263900 PO Vajnorská 11
831 03 Bratislava - Ružinov
1 0
472. FilmStar s.r.o. 45871159 PO Haburská 29
821 01 Bratislava - Ružinov
2 1
473. SUPER MEDIA, s.r.o. 52451488 PO Mliekarenská 10
821 08 Bratislava - Ružinov
1
474. BONTONFILM a.s. 36006858 PO Drieňová 34
821 02 Bratislava - Ružinov
60 47
475. MiOli entertainment, s.r.o. 51432714 PO Kvačalova 1008/43
821 08 Bratislava - Ružinov
1
476. Villaris, Marian 58575648 FO Dohnányho 544/12
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
477. Kolsa Films SK 53549899 PO Záhradnícka 87
821 08 Bratislava - Ružinov
1 1
478. Mgr. art. Eva Gajdošová 45689571 SZCO Pavlovova 1049/18
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
479. Ridzoňová Ferenčuhová, Mária 89573494 FO Včelárska 15
821 05 Bratislava - Ružinov
2 2
480. ART FILM FEST s.r.o. 48284254 PO Tomášikova 30C
821 01 Bratislava - Ružinov
6 6
481. Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429 PO_NE Tomášikova 20
821 02 Bratislava - Ružinov
1 0
482. Združenie v obraze 42176646 PO_NE Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
483. Gogár, Vladimír 61775434 FO Bulharská 31.
821 04 Bratislava - Ružinov
3 0
484. Slovenský dokumentárny film, občianske združenie. 42261520 PO_NE Muškátová 34
821 01 Bratislava - Ružinov
3 1
485. Mirakl 50024701 PO_NE Nerudova 1
821 04 Bratislava - Ružinov
2 1
486. plaftik, s.r.o. 35846445 PO Brestová 3
821 02 Bratislava - Ružinov
2 0
487. Čermáková, Alena 67661423 FO Uránová 11
821 02 Bratislava - Ružinov
1 1
488. KUUL.TV, s.r.o. 36287890 PO Liptovská 31
821 08 Bratislava - Ružinov
4 1
489. Pohanková, Oľga 73132141 FO Palkovičova 9
821 08 Bratislava - Ružinov
1 0
490. Marek Urban, Marek Urban 32171158 FO Tekovská 7
821 09 Bratislava - Ružinov
1 0
491. Cvikova, Jana 82234147 FO Žabotova, 8
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
492. Mikulová, Katarína 57557844 FO Ventúrska 8
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
493. MIRAFILM s.r.o. 36729256 PO Pri Suchom Mlyne 72
811 04 Bratislava - Staré Mesto
7 4
494. Filmtopia s.r.o. 46819002 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
72 59
495. Cinematik, s. r. o. 45302847 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
30 28
496. FANTOMAS PRODUCTION 44724349 PO Špitálska 57
811 08 Bratislava - Staré Mesto
7 3
497. 71km, s.r.o. 47367547 PO Vajanského nábrežie 9
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 1
498. Krajcova, Daniela 42928537 FO Mýtna 9
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 1
499. Kubicar, Matej 12425295 FO Palarikova 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
500. Boiler 42268044 PO_NE Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
17 16
501. Madness Productions s.r.o. 47612584 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
502. CinemArt SK, s.r.o. 50071254 PO Grösslingová 2468/51
811 09 Bratislava - Staré Mesto
35 26
503. Pop Up Films s.r.o. 53022556 PO Chorvátska 2703/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 4
504. Asociácia slovenských kameramanov 36067091 PO_NE Svoradova 2
813 01 Bratislava - Staré Mesto
11 9
505. NOTES Production, s.r.o. 35917873 PO Karadzicova 39
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 2
506. Magic Seven Slovakia, spol. s r. o. 35765623 PO Štefánikova 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 1
507. ars_litera 30801273 PO_NE Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava - Staré Mesto
6 4
508. EALLIN NOMAD Slovakia 44774958 PO Špitálska 57/16
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 1
509. OZ Menachem 53533976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
510. Piussi, Lucia 49839869 FO Karpatská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
511. MAYA, spol. s r.o. 31362095 PO Čajakova 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
7 7
512. Agentura RND, s.r.o. 35717076 PO Zahradnicka 95
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
513. Biograf, literatúra, fotografia, o.z. 42355966 PO_NE Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 2
514. vidno s.r.o. 50630989 PO Konventná 9
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
515. Kaliská, Zuzana 57349612 FO nu
nu Bratislava - Staré Mesto
4 0
516. Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 PO Bjornsonova 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
517. Raimanova, Dasa 45772997 FO Sulekova 22
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
518. Bučka, Jana 82835944 FO Za sokolovňou 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 3
519. kaleidoscope s.r.o. 50178709 PO Špitálska 2214/20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 2
520. HITCHHIKER Cinema, s.r.o. 46540474 PO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
53 38
521. Piussi, Zuzana 36571951 FO Kuzmányho 12
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 3
522. Super film s.r.o. 43824625 PO Mýtna 42
811 07 Bratislava - Staré Mesto
37 26
523. Hanuljak, Adam 86182999 FO Palárikova 21
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
524. TEREN s.r.o. 44592299 PO Šulekova 11
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
525. VŠETKO PRE ZDRAVIE, o.z. 42169771 PO_NE Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
526. LOS FILMOS s.r.o 04679217 PO Miletičova 23
821 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
527. Bachratá, Libuša 96539542 FO Straková 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
528. LUX communication 30813000 PO_NE Kapitulská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
529. Človek v ohrození, n.o. 50082001 PO_NE Baštová 343/5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
11 10
530. DANAE Production s.r.o. 53327772 PO Šoltésovej 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 2
531. Fifth Fox & Reflector, s.r.o. 03589338 PO Nad Dunajom 6
841 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
532. Kilián, Juraj 13747417 FO Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
533. BOČEV s.r.o. 43897291 PO Nábr.arm.gen.L.Svobodu 20/101938
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 0
534. Šufliarsky, Michal 35734235 FO Dostojevského rad 15
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
535. Umelecký súbor Lúčnica 00164828 PO_NE Štúrova 6
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
536. studio LUX, s.r.o. 35822350 PO Kapitulská 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 2
537. Kalinová, Andrea 83185672 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
538. Janiš, Juraj 35215596 FO Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
539. KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. 51063778 PO_NE Schillerova 1
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
540. Rebuy Stars, s.r.o. 46329684 PO Lazaretská 31
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
541. VISIONPRO MEDIA s.r.o. 47880651 PO Gajova 8
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 0
542. Slovenská filmová a televízna akadémia 31755607 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
37 33
543. TATRA STAR, s.r.o. 31376525 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
12 1
544. OREO s.r.o. 35849614 PO Vajnorská 1
831 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
545. HITCHHIKER FILMS, s.r.o. 35865148 PO Kollárovo námestie 19
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 3
546. Pašš, Patrik 45148344 FO Sladkovicova 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 2
547. ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o. 35710802 PO Hviezdoslavovo námestie 16
811 01 Bratislava - Staré Mesto
14 5
548. Ateliér.EM 42173663 PO_NE Gorazdova 31
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
549. Eibner Production s.r.o. 44283679 PO Vazovova 7
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
550. Európsky inštitút, s.r.o. 47180811 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 1
551. Štepka, Juraj 40247830 FO Klobučnícka 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
552. Promea Communication spol. s r.o. 35772638 PO Tvarožkova 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 1
553. C 9, s.r.o. 35760991 PO Kraskova 2
831 02 Bratislava - Staré Mesto
6 1
554. Križka , Timotej 46534327 FO Timravina 3
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
555. Uličný, Tomáš 25892322 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
556. METAFORUM 51911523 PO_NE Špitálska 45
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 2
557. Ďuriš, Roman 51922586 FO Lermontovova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 3
558. Gerbel, Jana 92321157 FO Björnsonova 3046/16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
559. Brodfilm 44783132 PO Palárikova 2
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
560. Versa Interactive and Publishing, s.r.o. 52301117 PO Ivánska cesta 410/26
821 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
561. VIAFILM, s.r.o. 43796176 PO Na Vŕšku 10
811 01 Bratislava - Staré Mesto
8 2
562. KINEMATOGRAF, s.r.o. 46470786 PO Grosslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
5 4
563. Autistické centrum Andreas n.o. 31821677 PO_NE Galandova 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
564. Ing.Ján Valent - FOCUS 22659099 SZCO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
565. Koleják, Jozef 43315616 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 1
566. Juraj Kilián 44873522 SZCO Floriánske námestie 2
811 07 Bratislava - Staré Mesto
4 0
567. morusa s.r.o. 46862919 PO Pražská 3223/13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
4 1
568. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta 00397431 PO_NE Ventúrska 3
813 01 Bratislava - Staré Mesto
410 302
569. Jaroslav, Baran 43173839 FO Vyšehradská 11
851 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
570. Mgr. Ján Jurga 47018798 SZCO Murgašová 3196/6
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
571. Raketa s.r.o. 50971883 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
572. Murín, Gustáv 26589848 FO Hagarova 2549/17
831 51 Bratislava - Staré Mesto
1 1
573. Adamík Hrycová, Wanda 78249884 FO Beblavého 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
574. Pegasfilm s.r.o. 45425809 PO Tomášikova 26
821 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
575. UN FILM, s.r.o. 35873701 PO Drotárska 29
811 02 Bratislava - Staré Mesto
3 2
576. Klimáček, Viliam 47135344 FO Zadunajská 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
577. Wandal Production, s.r.o. 36787311 PO Mikulášska 1/A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
46 22
578. PFX SK s.r.o. 54652707 PO Karpatská 18
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2
579. FURIA FILM s.r.o. 36681971 PO Ferienčíkova 1
811 08 Bratislava - Staré Mesto
43 21
580. VIRUSfilm s.r.o. 52180387 PO Grösslingová 69
811 09 Bratislava - Staré Mesto
19 9
581. Iniciatíva Inakosť 37995545 PO_NE Rajská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
6 6
582. ANGRY TIGER s.r.o. 51672294 PO Fraňa Kráľa 31
811 05 Bratislava - Staré Mesto
6 2
583. Šimko, Ján 75447273 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
584. Nohelová, Šárka 46552941 FO Dobrovského 3
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
585. občianske združenie Film Generácia 42412307 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
586. Asociácia nezávislých producentov 45734011 PO_NE Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
16 13
587. Danay, Tomáš 11554364 FO Vavilovova 20
851 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
588. LIPSTICK s.r.o. 47606738 PO Koreničova 699/2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
12 8
589. Sigmund, Lukáš 69466954 FO Grosslingova 20
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 1
590. Fluidum Film s.r.o 46827978 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
10 2
591. Detary film s.r.o. 44 755 040 PO Palisády 33
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
592. Bachratý, Rastislav (Radek) 82936692 FO Bezručova 6
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
593. sentimentalfilm s.r.o. 44473222 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
90 35
594. Gregušová, Veronika 19346117 FO Vajanského nábrežie 19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
595. Balcarová Kucbelová, Katarína 34737758 FO Šoltésovej 22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
596. SOKOL KOLLAR, spol. s.r.o. 35737174 PO Šulekova 32
811 03 Bratislava - Staré Mesto
37 29
597. Bieliková, Zuzana 97984745 FO Anenská 3
810 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
598. Asociácia slovenských filmových klubov 30812976 PO_NE Grösslingová 43
811 09 Bratislava - Staré Mesto
246 227
599. 5050 productions, s.r.o. 47957778 PO Cukrová 14
811 08 Bratislava - Staré Mesto
5 0
600. Hercegová, Kristina 58845451 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
601. Hajzoková, Erika 35865268 FO Sv.Vincenta, 2
821 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
602. Lasicová, Hana 58794399 FO Dostojevského rad 11
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 3
603. JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 31343899 PO Búdkova 32
811 04 Bratislava - Staré Mesto
39 22
604. MOW, a. s. 36706949 PO Vansovej 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
605. Martiniaková, Mária 51653358 FO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
606. PubRes s. r. o. 31345824 PO Grösslingova 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
135 83
607. ARTBAR s.r.o. 45415536 PO Radlinského 22
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
608. Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z. 50133985 PO_NE Hurbanovo námestie 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 1
609. Košťál, Peter 72333795 FO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
610. Ars Nova - združenie 31806651 PO_NE Lovinského 18
811 02 Bratislava - Staré Mesto
7 2
611. NOVINSKI s.r.o. 35925957 PO Vlčkova 35
811 04 Bratislava - Staré Mesto
21 7
612. Buchelová, Martina 53885889 FO Šoltésovej 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 1
613. Vojtek, Jaroslav 99625699 FO Hany Meličkovej 14
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
614. IMAGINECOMMUNICATIONS s.r.o 36791440 PO Jána Stanislava 18
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
615. Seven hills, s.r.o. 47047291 PO Šulekova 1168/5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
616. FREE COOL IN s.r.o 35916991 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
617. Cicha, Eduard 35192481 FO Fajnorovo nábrežie 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
618. MIRAFOX, s.r.o. 36755320 PO Rajská 8
811 08 Bratislava - Staré Mesto
25 10
619. Badač, Peter 43276024 FO Nám. SNP 23
811 01 Bratislava - Staré Mesto
5 4
620. Európsky inštitút pre vedu, výskum a umenie 31805604 PO_NE Františkánske nám. 7
811 01 Bratislava - Staré Mesto
7 4
621. Cibulková, Kristína 21458584 FO Panská 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
622. Materáková, Michaela 32454549 FO Kmeťovo námestie 3
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
623. positive film, s. r. o. 46076158 PO Konventná 19
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 2
624. Harlem, s.r.o. 35970553 PO Grösslingová 67
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
625. Dzurindova, Zuzana 84256537 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 2
626. JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o. 31326757 PO Lazaretská 4
811 08 Bratislava - Staré Mesto
11 3
627. Slovenský filmový ústav 00891444 PO_NE Grösslingová 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
90 78
628. Paprika Studios s.r.o. 50437500 PO Zochova 6-8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 3
629. FOTOFO 30811911 PO_NE Prepoštská 4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
15 12
630. Fejer, Pavol 11744978 FO Adamiho 15
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
631. Mózer, Martin 29195122 FO Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
632. WANTED, spol. s r.o. 31374174 PO Vansovej 3
811 03 Bratislava - Staré Mesto
6 3
633. TRIZMA 46035931 PO Židovská 299/21
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 1
634. Midriak, Ľuboš 74159216 FO Mýtna 44
811 07 Bratislava - Staré Mesto
7 0
635. PARTNERS PRODUCTION, spol. s r.o. 36188131 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
20 12
636. Huba, Jakub 14357735 FO Staroturský chodník 1
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
637. ANČA 42128323 PO_NE Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
22 18
638. FILM KOLEKTIV s.r.o. 54708931 PO Grösslingová 63
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 0
639. INCOGNITO PRODUCTION 35860766 PO Desiata 2
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
640. Stredoeurópsky dom fotografie 54598133 PO_NE Prepoštská 2087/4
814 99 Bratislava - Staré Mesto
2 0
641. Hraník, Jakub 15588283 FO Na Hrebienku 4894/19
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
642. Slovenská asociácia producentov v audiovízii 36061182 PO_NE Grösslingova 32
811 09 Bratislava - Staré Mesto
6 4
643. Horňák, Michal 43159146 FO Macharova 9
851 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
644. Artichoke s.r.o. 35864842 PO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
61 33
645. Sylvia Hanáková - ARTAS FOTO 44919573 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 3
646. Filmaari s.r.o. 52218571 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
647. Allexim s.r.o. 36813516 PO Palisády 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 1
648. Fulmeková, Miriam 52987675 FO Panská 13
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
649. Filmové štúdio Danuvius s. r. o. 53639804 PO Majerníkova 3048/3
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
650. Ferencová, Marta 97293663 FO Námestie 1. mája 16
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
651. AQUA H 32054432 SZCO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
652. Divadelný ústav 00164691 PO_NE Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava - Staré Mesto
1 0
653. Bolješik, Richard 47889241 FO Drotárska cesta 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 1
654. atelier.doc 31812406 PO_NE Galandova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
5 4
655. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 17323649 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
2 2
656. noemo, s.r.o. 35886994 PO Pribinova 22/A
811 09 Bratislava - Staré Mesto
25 8
657. Pokorný, Peter 14673247 FO Úprkova 15
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
658. fisheye s.r.o. 47595337 PO Klenová 13
831 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
659. ProReMi s.r.o 52370763 PO Tichá 2179/4
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
660. stoptime, s.r.o. 36724807 PO Lichardova 14
811 03 Bratislava - Staré Mesto
17 14
661. Crazy Company s.r.o. 47539241 PO Zámocká 22
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 2
662. Art Park, s.r.o. 48291749 PO Pavlovová 11
821 08 Bratislava - Staré Mesto
2 1
663. CHARACTER - Film Development Association 42181771 PO_NE Konventná 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
21 19
664. Madejova, Martina 47522692 FO Palkovičova 18
821 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
665. Balcar, Peter 49939797 FO Šoltésovej 2681/22
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
666. FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. 35966939 PO Palisady 42
811 06 Bratislava - Staré Mesto
8 0
667. Fornay, Mira 76257641 FO 29.augusta 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
668. Holloš, Vladimír 99456676 FO Panská 39
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
669. ProStudio Film, spol. s r.o. 36721514 PO Havlíčkova 7
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
670. Géci, Matej 41927117 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 0
671. Kristián Capuliak - The Royal Pixels 55032231 SZCO Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
672. NAMUR s.r.o. 45297240 PO Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
673. Remo, Miroslav 40921999 FO Haanova 48
851 04 Bratislava - Staré Mesto
4 4
674. Slovenský paralympijský výbor 31745661 PO_NE Benediktiho 5
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
675. Punkchart films s.r.o. 45282528 PO Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
152 73
676. Pirohova, Jana 27173762 FO Čelakovského 4
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
677. Farkašová, Katarína 82153232 FO Nábělková 2
841 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
678. Talking Stone Production s.r.o. 55217737 PO Mariánska 2224/9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 0
679. Moncoľová, Ivana 64118327 FO Nám. SNP 14
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
680. Kľujev, Nazarij 79783768 FO Štefanikova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
681. Mokrá, Michaela 13593165 FO 29.augusta 4
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
682. Človek v ohrození 31799311 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
8 7
683. PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. 36220418 PO Hradné údolie 9A
811 01 Bratislava - Staré Mesto
15 6
684. Blaško, Michal 14747724 FO Bartóková 1
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 2
685. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE SR, s. r. o. 47383984 PO Panenská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
686. Green Talk s.r.o., 46370773 PO Gorkeho 4
811 01 Bratislava - Staré Mesto
3 0
687. Voices 37925156 PO_NE Baštová 5
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
688. Viktorín, Jakub 37226219 FO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 4
689. Matrka, Simon 55579713 FO Hontianska 10
821 09 Bratislava - Staré Mesto
1 1
690. Kašová, Lucia 33949873 FO Na Brezinách 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
5 3
691. SYMBIO FILM s.r.o. 45966745 PO Jozefská 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 0
692. ita agentúra, s.r.o. 31345506 PO Čajakova 4033/13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
30 28
693. Kučíková, Kamila 79893229 FO Björnsonova 3039/3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
694. Trančík, Dušan 63881839 FO Mateja Bela 8
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
695. OYSTER agency 48076431 PO Partizánska 2
811 03 Bratislava - Staré Mesto
4 0
696. Štrelinger, Viliam 52961835 FO Žilinská 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
697. DIGITRIXX, s.r.o. 36727806 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
698. Ars Poetica 30852811 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
699. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00177431 PO_NE Štúrova 14/8
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
700. Slovenská filharmónia 00164704 PO_NE Medená 3
816 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
701. Valentová, Oľga 82292281 FO Jelenia 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
702. Vician, Marek 37357548 FO Vysoká, 12
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
703. Live AID 30801443 PO_NE Lazaretska 29
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 0
704. MM Film s.r.o. 36680168 PO Poľná 17
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
705. Lesná, Ľubica 29342448 FO Tvarožková 1385/10
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
706. Silverart, s.r.o. 43788131 PO Tichá 4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
40 26
707. Luther&Partner s.r.o. 36701335 PO Flöglova 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
708. OZ MENACHEM 53633976 PO_NE Obchodná 7
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
709. Korec, Pavol 61329218 FO Groslingova 34
811 09 Bratislava - Staré Mesto
9 5
710. suggestive s.r.o. 50167715 PO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
2 0
711. CineVision, s.r.o. 50626272 PO Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - Staré Mesto
8 2
712. OZ Adrenalín 42412501 PO_NE Myjavská 8
811 03 Bratislava - Staré Mesto
3 3
713. Hanáková, Petra 19362652 FO Gorkého 9
811 01 Bratislava - Staré Mesto
6 6
714. OZ Cestou necestou 42270880 PO_NE Drotárska cesta 1470/4
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
715. Mind & Art, s. r. o. 50975668 PO Vajnorská 21/A
831 03 Bratislava - Staré Mesto
1
716. Grusková, Anna 11585846 FO Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 2
717. BIOSCOP BRATISLAVA s.r.o. 35758911 PO Hviezdoslavovo nám 17
811 02 Bratislava - Staré Mesto
12 11
718. Šveda, Róbert 76457753 FO Šancová 48
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
719. Známa firma s.r.o 47160829 PO Gajova 9
811 09 Bratislava - Staré Mesto
9 5
720. FARBYKA, s.r.o. 35831901 PO Dunajská 58
811 08 Bratislava - Staré Mesto
8 1
721. Petrov, Stanislav 86559354 FO Donnerova 19
851 07 Bratislava - Staré Mesto
2 0
722. Bright Sight Pictures, s.r.o. 50922777 PO Žilinská 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
21 10
723. Mediapulz s.r.o. 36615153 PO Klemensova 5
811 09 Bratislava - Staré Mesto
3 2
724. o.z. Efilm 50082116 PO Štefánikova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
725. Trizmová, Miroslava 73655236 FO Štefánikova 21
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
726. Roller, Tomáš 38758116 FO Dobrovičova 5
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
727. PERMANENT PRODUCTION s.r.o. 47483971 PO Lovinského 18
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 2
728. Asociácia súčasného tanca 31769080 PO_NE Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
729. ANIMFILM, s.r.o. 44100817 PO Škovránčia 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
6 1
730. CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897 PO Ševčenkova 19
851 01 Bratislava - Staré Mesto
167 109
731. Olekšák, Roman 18485453 FO Leškova 10
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 0
732. Biermann, Rudolf 38218381 FO Pernek 346
900 53 Bratislava - Staré Mesto
1 0
733. Holubova, Dorota 85298482 FO Sieniewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 2
734. Filmarium s.r.o. 44453744 PO Palárikova 12
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 3
735. Hansman, Ivan 64751661 FO Jasovská 3
857 07 Bratislava - Staré Mesto
1 0
736. Artactive j.s.a. 52377261 PO Drotárska cesta 21/A
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 1
737. Občianske združenie Supertrieda 42138604 PO_NE Heydukova 18
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 2
738. Sliepková, Barbora 22215415 FO Smrečianska 45
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 1
739. Magat, Peter 33917457 FO Sulekova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 1
740. verybuzy s.r.o. 35885301 PO Povraznícka 12
811 05 Bratislava - Staré Mesto
2 0
741. DESANT 48273635 PO Topoľová 3650/17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 1
742. Osobnosti.sk 42170150 PO_NE Pri kríži 5
841 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
743. Mólo 42359503 PO_NE Medená 11
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
744. nutprodukcia s.r.o. 48281239 PO Lazaretská 13
811 08 Bratislava - Staré Mesto
61 32
745. Brandy, s.r.o. 35903384 PO Zámocká 18
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
746. Hudec, Dušan 26936472 FO Justičná 5
811 07 Bratislava - Staré Mesto
5 4
747. FilmWorx s.r.o. 46730524 PO Lovinského 39
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 0
748. Továreň 5/7/11, s.r.o 36821845 PO Medená 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 1
749. Reminiscencie 48412015 PO_NE Jelenia 10
811 05 Bratislava - Staré Mesto
12 7
750. Laxton s.r.o. 46394486 PO Západný rad 37
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 1
751. Ditte, Lucia 63313982 FO Benediktiho 4
811 05 Bratislava - Staré Mesto
3 2
752. Holubník 45782016 PO_NE Sienkiewiczova 4
811 09 Bratislava - Staré Mesto
2 1
753. Oniščenko, Juraj 29248453 FO Kmeťovo námestie 1
811 07 Bratislava - Staré Mesto
1 1
754. Ondrej Šulaj 46830952 SZCO Gorkého 200/15
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
755. Saturn Entertainment s r.o. 31382258 PO Senická 17
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 0
756. Pastirčáková, Debora 19261347 FO Panenská 30
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
757. Diko, Lukáš 51668017 FO Podjavorinskej 7
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
758. A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 30853435 PO_NE Karpatská 2
811 05 Bratislava - Staré Mesto
4 1
759. Kratochvíl, Jakub 17213166 FO Šoltésovej 32
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
760. Valentovič, Gregor 22144183 FO Fándlyho 1920/1
811 03 Bratislava - Staré Mesto
2 0
761. The Factory 52458679 PO Jedlíkova 5
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
762. Fascinujúce deti ,o,z. 50285335 PO_NE Partizánska 17
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 0
763. Petit Press, a.s. 35790253 PO Lazaretská 12
811 08 Bratislava - Staré Mesto
4 3
764. Kolejáková, Veronika 45916126 FO Karadžičova 49
811 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
765. SPOT Production, s.r.o. 35744707 PO Révová 7
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
766. ekran s.r.o. 44550880 PO Urbánkova 5
811 04 Bratislava - Staré Mesto
1 1
767. Mazl s.r.o. 36705799 PO Haydnova 21
811 02 Bratislava - Staré Mesto
4 3
768. AZYL Production s.r.o. 35799498 PO Panenská 13
811 03 Bratislava - Staré Mesto
74 38
769. Hoppanová, Anastasia 89436744 FO Západný rad 11
811 04 Bratislava - Staré Mesto
3 1
770. Krasnohorsky, Juraj 66868391 FO Čapkova 16
811 04 Bratislava - Staré Mesto
2 2
771. Piško, Rastislav 74966442 FO Kozia 12
811 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
772. Adore Films s.r.o. 47412828 PO Zámocká 3
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 0
773. Kalinová, Barbora 15491327 FO Gajova 17
811 09 Bratislava - Staré Mesto
1 0
774. escadra s.r.o. 46605355 PO Špitalska 20
811 08 Bratislava - Staré Mesto
13 4
775. B PRODUCTION s.r.o. 52359581 PO Vysoká 2/B
811 06 Bratislava - Staré Mesto
11 4
776. Gyárfáš Lutherová, Soňa 67457619 FO Floglova, 3
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
777. FILMIEM 42354501 PO_NE Šancová 13
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
778. Suchý, Michal (Mišo) 99447549 FO Francisciho 9
811 08 Bratislava - Staré Mesto
1 1
779. SLOVAK PRESS PHOTO 36844748 PO Björnsonova 16
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
780. Paššová, Laura 12264177 FO Sládkovičova, 1
811 06 Bratislava - Staré Mesto
2 0
781. Guča s. r. o. 47586001 PO Šancova 15
811 05 Bratislava - Staré Mesto
24 17
782. Dudková, Janka 15824521 FO Vlčie hrdlo 5
821 07 Bratislava - Staré Mesto
2 2
783. ACAPU, s.r.o. 45418233 PO Leškova 7/A
811 04 Bratislava - Staré Mesto
13 4
784. Mikula, Jakub 82447128 FO Šulekova, 6
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
785. producer, s. r. o. 44441134 PO Lazaretská 2398/11
811 08 Bratislava - Staré Mesto
3 3
786. Návrat 31746209 PO_NE Šancová 42
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
787. JandL, marketing a reklama, s.r.o. 31356036 PO Štefánikova 6
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 1
788. Mosnák, Fedor 93981454 FO Muskátová 40
821 00 Bratislava - Staré Mesto
1 1
789. Filmmar, s.r.o. 35842270 PO Jakubovo námestie 3
811 09 Bratislava - Staré Mesto
4 1
790. Gyárfáš, František 47626925 FO Palisády 32
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 1
791. FOUR spol. s r.o. 35722657 PO Liptovská 5
821 09 Bratislava - Staré Mesto
4 2
792. Žilinčárová, Kristína 21433571 FO Slávičie údolie 10
811 02 Bratislava - Staré Mesto
1 0
793. Fornayová, Petra 88746221 FO Anenská 1
811 05 Bratislava - Staré Mesto
1 0
794. Furča Film s.r.o. 44332645 PO Šulekova 10
811 06 Bratislava - Staré Mesto
1 0
795. VLNA 36067148 PO_NE Vlčkova 18
811 06 Bratislava - Staré Mesto
11 9
796. Petráňová, Miriam 85596645 FO Pražská 13
811 04 Bratislava - Staré Mesto
5 3
797. Slovenská spoločnosť prekladateľov um. literatúry 17328501 PO_NE Laurinská 2
811 01 Bratislava - Staré Mesto
1 1
798. Timčák, Jozef 55222178 FO Studenohorská 15
841 03 Bratislava - Staré Mesto
1 1
799. Číková, Ivana 63281216 FO Pri struhe 17
831 07 Bratislava - Vajnory
8 0
800. Štefankovič, Leo 95996855 FO Ráztočná 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
801. Jones, Lenka 98884665 FO Raztocna 22
821 07 Bratislava - Vrakuňa
1 1
802. smartin, s.r.o 36768782 PO Hradská 124
821 07 Bratislava - Vrakuňa
2 1
803. Balašková, Bronislava 78255893 FO Ota Holúska 1A
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 0
804. ARTREAL, s.r.o. 31379184 PO Prídavkova 27
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 3
805. Media Pro Entertainment Slovakia s r.o. 45508071 PO Bratislavská 1/d
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 0
806. S PRO ALFA SK, s.r.o. 36812315 PO Záhumenská 26
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
7 5
807. Nezisková organizácia FIFFBA 42166551 PO_NE Bratislavská 57
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
4 3
808. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 PO Bratislavská 1/A
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
3 1
809. Oľga Marošová - OLI 34998730 SZCO Donska 20
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
2 1
810. Diviak, Filip 27177491 FO Podkerepušky 650/24
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
1 1
811. Pauerová, Lucia 49647967 FO 19
985 02 Breznička
1 0
812. Mesto Brezno 00313319 PO_NE Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno
2 2
813. Krnáč, Ján 19113626 FO Padličkovo 26
977 01 Brezno
1 0
814. Hošková, Michaela 64857395 FO Horná 15
977 01 Brezno
1 1
815. Technické služby Brezno 00183067 PO_NE Rázusova 16
977 01 Brezno
6 5
816. Piga, Martin 79511528 FO Budimír, 535
044 43 Budimír
1 1
817. Pavel Dvořák Vydavatreľstvo Rak 17358086 SZCO J. Holčeka 65
900 86 Budmerice
2 0
818. Filming Zone, s.r.o. 36584991 PO Bukovec 72
044 20 Bukovec
2 0
819. Petrovský, Michal 27542579 FO Radlinského 94/7
014 01 Bytča
2 1
820. FILMOVÝ KLUB BYTČA 42064767 PO_NE Hlinkova 673
014 01 Bytča
6 5
821. Petrovský, Michal 82437527 FO Radlinského 94
014 01 Bytča
1 0
822. Gärtner., Peter. 52862793 FO Lúčna 1014/1
014 01 Bytča
1 0
823. RAFAEL, s.r.o. 46936823 PO Pezinská 25
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
824. Out of Frame s.r.o. 36664456 PO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
3 1
825. APA - Art Production Agency s.r.o. 35886447 PO Na Pasienku 62
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
826. Bencsíková, Beáta 67922616 FO Hlboká 50
900 25 Chorvátsky Grob
1 0
827. Hanulák, Lukáš 77288639 FO Suché miesto 36
900 25 Chorvátsky Grob
5 3
828. Radical Productions s.r.o. 46687912 PO Fándlyho 980/30
919 43 Cífer
1 0
829. Kysucké múzeum v Čadci 36145076 PO_NE Moyzesova 50
022 01 Čadca
2 1
830. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 36145203 PO_NE Ul. 17. Novembra 1258
022 01 Čadca
6 3
831. DOM KULTÚRY V ČADCI 37798740 PO_NE Matičné námestie č. 1434/11
022 01 Čadca
4 2
832. Bobčík, Ivan_ 24576144 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
2 0
833. Bobčík, Ivan 47458354 FO Mierová 2121
022 01 Čadca
1 1
834. Baltazár Ryšavý - Boldi 40175111 SZCO č.d. 43
946 02 Čalovec
11 8
835. Súkromná základná umelecká škola-Pionierska 33, Čaňa 42243432 PO_NE Pionierska 33
044 14 Čaňa
1 0
836. Kelemen, Roman 18412513 FO Na Vŕšku 425/16
900 89 Častá
1 0
837. Plančíková, Vladislava 65651498 FO Čierny Brod 472
925 08 Čierny Brod
1 1
838. ansze, s.r.o. 54218314 PO Debraď 138
045 01 Debraď
1 1
839. Vladimír Kampf 32131348 SZCO Dechtice 507
919 53 Dechtice
2 1
840. Danubestory o.z. 42290791 PO_NE Dechtice 507
919 53 Dechtice
18 3
841. Obec Demandice 00306878 PO_NE Hlavná č.236
935 85 Demandice
1 0
842. Stašák, Michal 52874621 FO Vimperská 3010
962 12 Detva
1 0
843. Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve 31916503 PO_NE Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
2 1
844. Mesto Detva 00319805 PO_NE J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
1 1
845. Capuliak, Kristián 47726888 FO Dlha nad Oravou 74
027 55 Dlhá nad Oravou
1 0
846. Skala, Peter 43468098 FO Slobody 30
862 61 Dobrá Niva
1 0
847. Král, Vladimír 37699823 FO Doľany 90
900 88 Doľany
1 1
848. Ivančíková, Lenka 35126966 FO Dolná Streda 282
925 63 Dolná Streda
1 1
849. Filmový klub 23 Dolný Kubín 37910361 PO_NE Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín
2 2
850. Oparty, Matúš 58246879 FO M. Gaceka
026 01 Dolný Kubín
1 0
851. Diverzita o.z 36141658 PO_NE Matúškova 1643/20
026 01 Dolný Kubín
1 0
852. Benko, Michal 11393463 FO Domaniža 491
018 16 Domaniža
1 0
853. Sater, Denis 44311891 FO Dravce 105
053 14 Dravce
3 0
854. Vlček, Miroslav 76993527 FO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 1
855. Loupfilm s.r.o. 50504088 PO Pod vodojemom 13
044 31 Družstevná pri Hornáde
1 0
856. Mesto Dubnica nad Váhom 00317209 PO_NE Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
11 8
857. Solařová, Barbora 72571596 FO Dubové 198
038 23 Dubové
1 0
858. SLOVTHERMAE,Kúpele Diamant Dudince,š.p. 00165506 PO Kupeľná 107
962 71 Dudince
2 1
859. Living documentary 42255058 PO_NE Úzka 2740/30
900 42 Dunajská Lužná
4 1
860. Podhradská, Lea 18741869 FO Ružový háj 1352/3
929 01 Dunajská Streda
1 0
861. Zabloudil, René 13123738 FO Záhradnícka 10
929 01 Dunajská Streda
2 0
862. Boroš, Rastislav 68177715 FO Letištná 1632/26
929 01 Dunajská Streda
4 3
863. Mestské kultúrne stredisko 00059404 PO_NE Mierové námestie 942/3
924 01 Galanta
3 3
864. Pivovarníková, Martina 68521486 FO Potočná 10
056 01 Gelnica
2 1
865. Janáč, Milo 54717728 FO Športová 30
056 01 Gelnica
1 0
866. Kočiš, Michal 59287769 FO Tehelná 600/6
087 01 Giraltovce
1 0
867. Obec Halič 00316091 PO_NE Mierová 66
985 11 Halič
1 0
868. Zimanyiová, Lucia 66668282 FO Pri píle 12
900 43 Hamuliakovo
1 0
869. Mesto Handlová 00318094 PO_NE Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
1 0
870. Dom kultúry mesta Handlová 00516465 PO_NE Námestie baníkov č. 3
972 51 Handlová
6 3
871. Local Media Institute 42023408 PO_NE Nová Lehota 45
972 51 Handlová
1 0
872. Media Voice 48414085 PO_NE Okružná 21/1
972 51 Handlová
5 4
873. Koškovský, Tibor 87543112 FO Hankovce 170
067 12 Hankovce
2 0
874. Trnený, Richard 76394377 FO Tehelná 18
920 01 Hlohovec
2 0
875. D-RELAX s.r.o. 46739831 PO Balaton 2
920 01 Hlohovec
2 0
876. Mesto Hlohovec 00312509 PO_NE M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
3 3
877. Mestské kultúrne centrum Hlohovec 00182877 PO_NE Námestie sv. Michala 3
920 01 Hlohovec
3 2
878. Chudy, Richard 51958970 FO Okrúhla 44
920 03 Hlohovec
2 1
879. Martinetti (rod. Spalova), Martina 69537925 FO Kpt. Nálepku 24
920 01 Hlohovec
1 0
880. Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti 00358657 PO_NE Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa
3 1
881. Vodráška, Igor 63175583 FO Hlavná 25
981 01 Hnúšťa
3 1
882. Zamenis, s.r.o. 47079584 PO 624
919 03 Horné Orešany
1
883. ImagIn Studios s.r.o 47383208 PO Dolinská 27
914 42 Horné Srnie
1 0
884. Udvorková, Dominika 12829686 FO Hrádok 243
916 33 Hrádok
1 0
885. Mesto Hriňová 00319961 PO_NE Partizánska 1612
962 05 Hriňová
6 4
886. Žgančíková, Marcela 44592221 FO Kostolná 29
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
1 1
887. Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 PO_NE Gorkého 1
066 01 Humenné
10 9
888. Alexander Niskač, samozaposlen v kulturi (producent, pedagog, fotograf) 87817269 PO Laborecká 8
066 01 Humenné
3 0
889. Totiková, Adriana 76856915 FO Gaštanová 79
066 01 Humenné
2 2
890. Hnát, Martin 50095595 FO SNP 25
066 01 Humenné
3 2
891. UMENIE & FILM & MENŠINY 42230489 PO_NE Orechová 31
066 01 Humenné
1 0
892. Meliš, Tibor 85895322 FO Mierové námestie 93/26
019 01 Ilava
1 1
893. Štokovec, priestor pre kultúru 45022810 PO Ilija 47
969 03 Ilija
1 0
894. Tofel, Milan 11485345 FO Dunajská 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
895. F. R. & G., spol. s r.o. 31330312 PO Ružová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
896. Mančuška, Ján 89383516 FO Moyzesova 31
900 28 Ivanka pri Dunaji
3 2
897. CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. 44667931 PO Sadová 29/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
8 0
898. ICONUS s.r.o. 47085282 PO Pekná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
1 0
899. Vermona s.r.o. 54664578 PO Novozámocká 197
951 12 Ivanka pri Nitre
2 0
900. Ferenczová, Zuza 54666362 FO Jablonové 172
900 54 Jablonové
1 1
901. Staviarsky production s.r.o. 50699261 PO Sabinovská 241/9
083 01 Jakubovany
3 1
902. Staviarska, Mgr.art. Mária 23816775 FO Sabinovská, 241/9
083 01 Jakubovany
3 3
903. Trišč, Matúš 11452792 FO Jarovnice 150
082 63 Jarovnice
3 0
904. Verešová, Veronika 54213255 FO Hlavná, 158/179
013 14 Kamenná Poruba
1 1
905. Pjonteková, Miroslava 57399211 FO Suchá hora 26
060 01 Kežmarok
1 0
906. EMEDI, s.r.o. 36758485 PO Ľubická cesta 1268/33
060 01 Kežmarok
1 0
907. Mestské kultúrne stredisko 00352179 PO_NE Starý trh č.46
060 01 Kežmarok
2 1
908. Dluhý, Daniel 21795636 FO Bardejovská 5
060 01 Kežmarok
2 0
909. Mesto Kežmarok 00326283 PO_NE Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
3 2
910. rEhit s.r.o. 36504246 PO Hlavne námestie 76
060 01 Kežmarok
2 1
911. Stará škola Kokava OZ 53560558 PO_NE Hviezdoslavova 496/1
985 05 Kokava nad Rimavicou
1 0
912. Pressburg Partners Production s.r.o. 53518501 PO školská 2743/3
946 03 Kolárovo
3 1
913. YEAh s.r.o 54652383 PO Bočná 2748/2
946 03 Kolárovo
1 0
914. Video Studio PROMOTION s.r.o. 45417296 PO Meštianska 20/23
945 01 Komárno
1 0
915. Vertigo Distribution 52121143 PO Ul. gen. Klapku 68/43
945 01 Komárno
6 2
916. Molnár, Csaba 75426474 FO Mesačná 10
945 01 Komárno
1 1
917. BAD IDEA, o.z. 45782415 PO_NE Orgovánová 3413/2
945 01 Komárno
2 1
918. Občianske združenie Free Film 42203911 PO_NE Mesačná 10.
945 01 Komárno
1 0
919. Štumpf, Dávid 87119258 FO Práce 6/7
945 01 Komárno
1 1
920. Worst Films, s.r.o. 53473116 PO Slnečnicová 4
945 04 Komárno
1 0
921. Lenka Šturmankinová 50127161 SZCO Poničanova 62
040 17 Košice - Barca
1 0
922. Davidov, Tomáš 98586731 FO Buzulucká 2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
1 1
923. Dušan Davidov-TITUS film 17097771 SZCO Buzulucká č.2
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
17 7
924. Art4 fun studio, s.r.o. 46437886 PO Rosná 6
040 01 Košice - Juh
1 0
925. KAFI-Občianské združenie 45005257 PO_NE Pasteurovo nám. 5
040 00 Košice - Juh
1 0
926. Dynamo Productions s.r.o. 48125521 PO Pasteurovo nám. 5
040 01 Košice - Juh
12 4
927. dog 95 film factory s. r. o. 52575098 PO Rosna 10
040 01 Košice - Juh
3 0
928. K13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PO_NE Kukučinová 2
040 01 Košice - Juh
1 0
929. Kristóf, György 71245799 FO Pasterurovo námestie 5
040 01 Košice - Juh
5 1
930. Šašalová, Ema 16348628 FO Poľná 56
040 14 Košice - Košická Nová Ves
1 0
931. Bari, Dominik 95877817 FO Golianova 16
040 18 Košice - Krásna
1 1
932. 500 42244919 PO_NE Textilná 4
040 12 Košice - Nad jazerom
12 5
933. Bosák, Julián 14593791 FO Ždiarska 4
040 12 Košice - Nad jazerom
1 1
934. Pekarcik, Pavol 74661187 FO havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
1 0
935. Rampáček, Róbert 95859752 FO Vodná 6
040 01 Košice - Sever
2 2
936. Mátyus, Róbert 42626379 FO Národná trieda 67
040 01 Košice - Sever
1 1
937. Rómske mediálne centrum 31310397 PO_NE Južná trieda 53
040 01 Košice - Sever
2 0
938. partizanfilm s.r.o 36816981 PO Havlíčkova 40
040 01 Košice - Sever
25 17
939. SOFRONIA 52096807 PO Hlinkova 30
040 06 Košice - Sever
1 0
940. Mgr.art. Viktor Tinák Uhrín 41035801 SZCO Slovenského 12
040 01 Košice - Sever
1 0
941. Engler, Igor 59423281 FO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
4 1
942. ResArtis o.z. 42240832 PO_NE Hlinkova 30
040 01 Košice - Sever
8 3
943. DRYEYE Film s. r. o. 53694511 PO Watsonova 1
040 01 Košice - Sever
2 2
944. Chovan, Radoslav 23249962 FO Skautská 2
040 01 Košice - Sever
3 0
945. Micenková, Jana 94595957 FO Húskova 15
040 11 Košice - Sídlisko KVP
2 1
946. Safetycar media 42251877 PO_NE Čordákova 26
040 23 Košice - Sídlisko KVP
1 0
947. Hudák, Marián 91134469 FO Sofijská 10
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
2 1
948. Dombrovský, Peter 88595469 FO Čínska 2527/27
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
1 0
949. Lazor, Anna 45835115 FO Atenská č.18
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
2 0
950. Fly Fish, s.r.o. 36576026 PO Štefánikova 24
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
951. Spoločnosť a film 42108870 PO_NE Muránska 8
040 01 Košice - Staré Mesto
3 2
952. Matia, Pavol 18788138 FO Vojenska, 1
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
953. Centková, Natália 54096596 FO Vrátna 44
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
954. Nadácia City TV 35506849 PO_NE Jesenského 12
040 01 Košice - Staré Mesto
8 3
955. Tokárová, Tereza 28775125 FO Belanská
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
956. BONA FIDE o.z. 31310711 PO_NE Gorkého 2
040 01 Košice - Staré Mesto
2 1
957. CREATV s.r.o. 31721958 PO Jesenského 10
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
958. Mihalčínová, Anna 29224389 FO Fibichova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
959. Moučka, Marek 84522788 FO Magurská 2
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
960. Mattway s.r.o 54234841 PO Garbiarska 14A
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
961. Atarax spol. s r.o. 31689647 PO Puškinova 2
040 01 Košice - Staré Mesto
12 1
962. Cinefil 42240549 PO_NE Mäsiarska 35
040 01 Košice - Staré Mesto
26 14
963. OZ KINO S 42247411 PO_NE Turgenevova 28
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
964. Kalmár, Peter 19546828 FO Kuzmányho 23
040 01 Košice - Staré Mesto
1 0
965. uuu, s.r.o. 46642561 PO Vodná 941/6
040 01 Košice - Staré Mesto
1 1
966. Keď môžem pomôžem 51278561 PO_NE Moldavská 9
040 11 Košice - Západ
1 0
967. Mgr. Vladimír Kucer - Charisma 32482221 SZCO Humenská 31
040 11 Košice - Západ
1 0
968. Božena o.z. 42408628 PO_NE Petzvalova 47
040 11 Košice - Západ
1 0
969. PhDr. Pavol Štec - Promedium 41006461 SZCO Matuškova 2
040 11 Košice - Západ
1 0
970. Gonda, Martin 75863167 FO Čordáková 8
040 11 Košice - Západ
3 1
971. Smejkal, Pavel 61548171 FO Uherova 8
040 11 Košice - Západ
3 1
972. kerekesfilm s.r.o. 54002095 PO Mikoviniho 31
040 11 Košice - Západ
17 7
973. Šulc, Matej 62393291 FO Matuškova 4
040 11 Košice - Západ
2 0
974. CinePunkt s.r.o. 54031176 PO Trieda SNP 61
040 11 Košice - Západ
2 1
975. Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 PO_NE Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
976. Studio JŠ, s.r.o. 46376194 PO Ul. 1 Mája 1435
023 02 Krásno nad Kysucou
1 0
977. 1115 42019648 PO_NE P. Križku 393/10
967 01 Kremnica
4 3
978. Mesto Krompachy 00329282 PO_NE Námestie slobody 1
053 42 Krompachy
1 0
979. Mesto Krupina 00320056 PO_NE Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
7 5
980. Čermáková Uličná, Soňa 84649838 FO Kvetoslavov 381
930 41 Kvetoslavov
2 1
981. Igor Rešovský - AIM 30367735 SZCO Kvetoslavov 153
930 41 Kvetoslavov
1 0
982. Mgr.art. Simona Vallovičová - 4 FILM 41330145 SZCO č.d. 558
900 67 Láb
4 2
983. BLUE FACES s.r.o. 45354642 PO Hviezdoslavova 53
018 63 Ladce
2 2
984. Svjetski films s.r.o. 54058082 PO Koháryho ulica 904/4
931 04 Levice
2 1
985. Genský, Roman 29476337 FO Pri tehelni 3
934 01 Levice
1 0
986. Gažová, Gabriela 24181233 FO Južná 15
934 01 Levice
4 2
987. FUJART 42200091 PO_NE Perecká 24
934 05 Levice
1 0
988. Mestské kultúrne stredisko Levice 00060526 PO_NE A. Sládkoviča 2
934 01 Levice
11 10
989. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča 42080312 PO_NE Námestie Majstra Pavla 54
054 01 Levoča
7 5
990. Štúdio J+J,s.r.o 36807869 PO Vysoká 65
054 01 Levoča
3 0
991. Lapšanská, Kristína 98573245 FO Francisciho 14
054 01 Levoča
3 2
992. Ondríková, Daniela 77355575 FO Čimhová 184
027 12 Liesek
4 0
993. Guštafík, Stanislav 41887255 FO Vavrinecká 758/26
900 91 Limbach
1 0
994. ARTŠTÚDIO Liptovský Hrádok 37974238 PO_NE Belanská štvrť 575/18
033 01 Liptovský Hrádok
1 1
995. Arolla film, s.r.o 44998988 PO Komenského 501/18
033 01 Liptovský Hrádok
7 2
996. Beňová, Martina 15253533 FO ČSA 395/15
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
997. Ingrid Ďurinová IPON Public Relations 32589875 SZCO Belanská 560/46
033 01 Liptovský Hrádok
1 0
998. Ďurinová, Paulína 12766111 FO Belanská 560
033 01 Liptovský Hrádok
4 4
999. Dom kultúry LM 36139246 PO_NE Hollého 4
031 01 Liptovský Mikuláš
10 8
1000. CEPER FILM, s.r.o. 46230114 PO Štúrova 4330/25
031 01 Liptovský Mikuláš
3 1
1001. PHOENIX FILM s.r.o. 47690844 PO Cez vody 13/19 - Bodice
031 01 Liptovský Mikuláš
3 2
1002. Cinetica, s.r.o. 46348018 PO J.Rumana 29
031 01 Liptovský Mikuláš
2 1
1003. Puro Creative, s.r.o. 43781764 PO Gazdovská 537
031 04 Liptovský Mikuláš
1 0
1004. feel me film s.r.o. 36288764 PO Borbisova 990/33
031 01 Liptovský Mikuláš
20 18
1005. Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 36145246 PO_NE Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
2 2
1006. Golden Apple Cinema s.r.o. 46760482 PO Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš
17 12
1007. SCÉNA PRE VŠETKÝCH o.z. 42068509 PO_NE Lokca 269
029 51 Lokca
1 1
1008. Balko, Peter 68555439 FO Ul. Pavla Dobsinskeho 5240/40A
984 01 Lučenec
1 0
1009. eSlovensko, o.z. 37832069 PO_NE M. R. Štefánika 13
984 01 Lučenec
3 1
1010. Mesto Lučenec 00316181 PO_NE Novohradská 1
984 01 Lučenec
2 2
1011. Palúchová, Jana 92512293 FO Hurbanova 1
984 01 Lučenec
1 0
1012. Adamove, Ján 35241248 FO Nešpora 2
984 03 Lučenec
1 0
1013. Ing. Miroslav Drobný 32601301 SZCO M.R.Štefánika 13
984 01 Lučenec
4 0
1014. Balko, Peter W. 47584831 FO Pavla Dobšinského 5240/40A
984 01 Lučenec
1 1
1015. KINO INVEST s.r.o. 48235181 PO Námestie republiky 5994/32
984 01 Lučenec
8 6
1016. Novohradské osvetové stredisko 45020094 PO_NE J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec
1 0
1017. Obec Ludanice 00310689 PO_NE SNP 448/69
956 11 Ludanice
1 0
1018. Spevák, Jakub 44511134 FO Ortútska cesta 189
974 05 Malachov
1 1
1019. Mestské centrum kultúry Malacky 00350117 PO_NE Záhorácka 1919
901 01 Malacky
12 10
1020. Mesto Malacky 00304913 PO_NE Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky
2 2
1021. Patapuf o.z. 42181437 PO_NE Ľudovíta Fullu
901 01 Malacky
1 0
1022. Obec Margecany 00329347 PO_NE Obchodná 7
055 01 Margecany
1 1
1023. BEETLE s.r.o. 36737780 PO Topoľová 3
900 33 Marianka
33 12
1024. Budzak, Dušan 16546878 FO Borinská 3
900 33 Marianka
1 0
1025. JFK film Jednotná Filmová Kompánia s.r.o. 47467420 PO Podhájska 10
900 33 Marianka
4 0
1026. M@M o.z. 42062969 PO_NE M.R. Štefánika 54
036 01 Martin
5 2
1027. LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 36140953 PO_NE Prieložtek č. 1
036 01 Martin
5 0
1028. Televízia Turiec, s.r.o. 31647308 PO Moskovská 1
036 01 Martin
6 4
1029. Oľhová, Mária 18116194 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
2 2
1030. Matej Mazák - animovaný film 47886111 PO Novákova 2
036 01 Martin
1 1
1031. Oľhová, Tereza 18398366 FO Kuzmányho 37
036 01 Martin
1 1
1032. MIDART,s.r.o. 36425087 PO P.O.Hviezdoslava
036 01 Martin
5 0
1033. Panáková, Jaroslava 79973213 FO Nemcovej 2/16
036 01 Martin
1 0
1034. Bandiková, Andrea 45767815 FO Družstevná, 8
036 01 Martin
1 1
1035. Ľubomír Bukový - HALECORE Artivist 45634220 SZCO Jána Mazúra 2
036 01 Martin
1 0
1036. Spolok PAMODAJ 42391491 PO_NE B.Němcovej 4035/2
036 01 Martin
1 1
1037. Kultúrna scéna 42386497 PO_NE Nám. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
1038. Dom odborov Strojár, s.r.o. 31572596 PO Námestie S.H. Vajanského č. 2
036 01 Martin
5 4
1039. mesto Martin 00316792 PO_NE Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
1 0
1040. Čorba, Ján 51169983 FO Nová 403/33
976 96 Medzibrod
1 0
1041. Kocourková, Veronika 36261358 FO Komenského 17
068 01 Medzilaborce
1 1
1042. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, MICHALOVCE 00186660 PO_NE Námestie osloboditeľov 25
071 01 Michalovce
10 9
1043. Hirjak, Pavol 19584745 FO J.G. Tajovského 3
071 01 Michalovce
1 0
1044. Mihalyiová, Michaela 31629129 FO Moskovská 4
071 01 Michalovce
2 2
1045. Ondrušová, Lýdia 53263235 FO Nad Laborcom 1770/6
071 01 Michalovce
1 0
1046. Mesto Michalovce 00325490 PO_NE Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
2 0
1047. Dumplings Film s.r.o. 53874943 PO Masarykova 1957/49
071 01 Michalovce
1 0
1048. Ťapák, Marek 42828729 FO Buková 573
900 42 Miloslavov
2 1
1049. Kultúrne centrum Modra 00350109 PO_NE Sokolská 8
900 01 Modra
8 8
1050. Kern, Branislav 53317386 FO Hrnčiarska 8
900 01 Modra
1 0
1051. Mesto Modra 00304956 PO_NE Dukelská 38
900 01 Modra
2 1
1052. Imrich Nagy-BODVA STUDIO 32698151 SZCO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
5 2
1053. BODVA STUDIO s.r.o. 45866708 PO Námestie Mieru 5
045 01 Moldava nad Bodvou
6 1
1054. Saganová, Kristína 54863482 FO Pálenická 602
922 21 Moravany nad Váhom
1 1
1055. Povykom 42372631 PO_NE Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 1
1056. Gašparík, Peter 53593459 FO Moravské Lieskové 284
916 42 Moravské Lieskové
3 3
1057. Maráky, Daniel 73852173 FO 29. augusta 362
900 46 Most pri Bratislave
2 1
1058. KFS production, s. r. o. 44168870 PO Krátka 134/12
900 46 Most pri Bratislave
32 18
1059. Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o. 36268071 PO Nám.M.R.Štefánika 560/4
907 14 Myjava
4 3
1060. Mesto Myjava 00309745 PO_NE M.R.Štefánika 560/4
907 01 Myjava
1 1
1061. Čepková, Lenka 83639192 FO SNP 410/7
907 01 Myjava
2 0
1062. Dom kultúry v Námestove 00355321 PO_NE Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
11 10
1063. Rýdza, Romana 65943916 FO Karpatská 20
914 41 Nemšová
1 1
1064. micháliková, simona 67813757 FO Osloboditeľov 680/16
914 41 Nemšová
1 0
1065. kňažková, soňa 54118411 FO považská 559/16
914 41 Nemšová
1 0
1066. Král, Miroslav 98121324 FO Párovská 5
911 01 Nitra
1 0
1067. VERTIGO 37854968 PO_NE Botanická 1677/3
949 01 Nitra
10 8
1068. Artéria 42118875 PO_NE Ďumbierska 29
949 01 Nitra
2 1
1069. MLYNY CINEMAS spol. s r.o. 47979372 PO Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
9 8
1070. Felix, Adam 58134488 FO Jána Galbavého 3
949 01 Nitra
2 2
1071. Prablesková, Michaela 21866195 FO Hanulova 20
949 01 Nitra
1 0
1072. Pnacekova, Michaela 18858559 FO Hlboka 49
104 39 Nitra
1 1
1073. Krištofovičová, Daša 81421821 FO Hodžova 8
949 01 Nitra
1 0
1074. Macko, Dušan 37997299 FO Škultétyho 30
949 12 Nitra
1 0
1075. PAMARCH, s.r.o. 46282041 PO Štefánikova7
949 01 Nitra
1 0
1076. Co. MKI & HUMANITA Slovakia, s.r.o. 36531481 PO Za humnami 732/49
949 01 Nitra
1 0
1077. dive 2000 production,s.r.o. 44251891 PO Farská 22
949 01 Nitra
19 9
1078. Halmová, Terézia 57263555 FO Kultúrna 16
949 01 Nitra
1 0
1079. Mediastream, s.r.o. 45885788 PO Turistická 95
949 01 Nitra
2 0
1080. Bučková, Jana 53291167 FO Pod Hájom 6, Nitra
949 11 Nitra
1 1
1081. Pňačeková, Michaela 17867936 FO Hlboká 49
949 01 Nitra
2 0
1082. Obec Nižná 00314684 PO_NE Nová doba 506
027 43 Nižná
1 1
1083. PSYCHÉ film, s.r.o. 36662151 PO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
7 4
1084. Kuboš, Marek 96977322 FO Hamuliakova 410
027 43 Nižná
4 4
1085. CINEDU, o.z. 51201160 PO_NE Nová Bošáca 335
913 08 Nová Bošáca
2 1
1086. Ďuriška, Martin 31984331 FO Tomášovská 7/A
900 29 Nová Dedinka
1 0
1087. Rudakova, Anastasia 31943724 FO Svateho Cyrila a Metoda 42
900 29 Nová Dedinka
1 0
1088. Balážová, Soňa 47579514 FO P.O.Hviezdoslava 85/12-28
018 51 Nová Dubnica
2 1
1089. Mesto Nová Dubnica 00317586 PO_NE Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica
1 0
1090. Kultúrne centrum mesta Nováky,n.o. "v likvidácii" 37923561 PO_NE M. R. Štefánika 9
972 71 Nováky
1 1
1091. Rausová, Růžena 51741146 FO Hollého 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
1092. Mgr. Jaroslav Mikuš - Centaurus 34552642 SZCO Karpatská 370/26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 0
1093. Mestské kultúrne stredisko 00350702 PO_NE Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
12 10
1094. Mesto Nové Zámky 00309150 PO_NE Hlavné námestie 10
940 35 Nové Zámky
15 12
1095. Kristek, Dalibor 47123826 FO T. G. Masaryka 36
940 68 Nové Zámky
1 0
1096. Czuczor , Noël 99423466 FO Nábrežná 2
940 73 Nové Zámky
1 0
1097. Nemčeková, Jana 91747393 FO Gúgska 25
940 01 Nové Zámky
5 1
1098. Bobocká, Michaela 92553765 FO Očkov 123
916 22 Očkov
2 2
1099. Obec Očová 00320153 PO_NE SNP 330/110
962 23 Očová
1 1
1100. Richard Hrubjak 37728580 SZCO 726
029 47 Oravská Polhora
1 0
1101. Ganobjak, Kristián 76961959 FO Oravské Veselé 177
029 62 Oravské Veselé
2 0
1102. Obec Orechová Potôň 00305669 PO_NE Kostolná ulica 281/11
930 02 Orechová Potôň
1 0
1103. L.A.C. 34029052 PO_NE Priateľstva 91
930 02 Orechová Potôň
2 0
1104. Obermajer, Lukáš 64942929 FO Oreské 120
908 63 Oreské
3 1
1105. Ľubomír Beňo P.ART 17769311 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
3 3
1106. LAVAS 42023165 PO_NE Mostová 231
958 04 Partizánske
6 2
1107. LADISLAV GULIK DRAP STUDIO 41680821 SZCO JANKA KRÁĽA 1549/44
958 06 Partizánske
2 0
1108. Fabrika umenia 42377421 PO_NE Horská 1314/44
958 06 Partizánske
1 0
1109. Mesto Partizánske 00310905 PO_NE Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske
2 2
1110. KINOPE s.r.o 52546551 SZCO Generála Svobodu 1141/3
958 01 Partizánske
5 4
1111. Obec Pata 00306126 PO_NE Hlohovecká 103
925 53 Pata
1 0
1112. Biermannova, Vanessa 53108035 FO Pernek 346
900 53 Pernek
1 0
1113. Rudolf Biermann 41532287 SZCO Pernek 346
900 53 Pernek
15 3
1114. IN FILM Bratislava s.r.o. 55110975 PO Pernek 346
900 53 Pernek
3 1
1115. GARFIELD FILM s.r.o. 45240540 PO Pernek 346
900 53 Pernek
15 11
1116. Bilská, Zuzana 78437749 FO Za hradbami, 34
902 01 Pezinok
1 0
1117. Pezinské kultúrne centrum 42129168 PO_NE Holubyho 42
902 01 Pezinok
9 8
1118. Mesto Pezinok 00305022 PO_NE Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok
1 1
1119. La Plata Production s. r. o. 46910042 PO Silvánová 23/B
902 01 Pezinok
1 0
1120. Berezňáková, Barbora 16163965 FO Bernolákova 58
902 01 Pezinok
12 6
1121. OZ Priatelia divadla a filmu 42134897 PO_NE Cajlanská 203
902 01 Pezinok
2 0
1122. Vlnová, Dorota 71448855 FO Svätoplukova 14
902 01 Pezinok
4 3
1123. Pavlac, Peter 56927332 FO Šteberlova 75
902 01 Pezinok
1 0
1124. Čermák, Peter 83441146 FO Puškinova 12
902 01 Pezinok
1 0
1125. Šulák, Róbert 86849255 FO Trnavská 22.
902 01 Pezinok
1 1
1126. Chovanec, Lenka 78214168 FO Mýtna 33
902 01 Pezinok
1 1
1127. VIA IURIS - Centrum pre práva občana 00631213 PO_NE Radničné námestie 9
902 01 Pezinok
1 1
1128. ARINA s.r.o. 36258377 PO Winterova 14
921 01 Piešťany
116 60
1129. Panák, Erik 74396256 FO Winterova 1754 / 14
921 01 Piešťany
1 1
1130. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 00 182 869 PO_NE A.Dubčeka č.27
921 34 Piešťany
12 11
1131. Ové Pictures, s.r.o. 45711950 PO A. Hlinku 115/6433
921 01 Piešťany
3 3
1132. Chyť sa roboty OZ 42295513 PO_NE Andreja Hlinku 59
921 01 Piešťany
1 0
1133. Vženteková, Eva 59761962 FO Južná 11
921 01 Piešťany
5 3
1134. Hulman, Miloslav 41365779 FO Sadová 115/5
921 01 Piešťany
1 0
1135. Obertová, Veronika 57881254 FO A.Hlinku 115
921 01 Piešťany
1 1
1136. Minár, Peter 44859272 FO Jozefská 1
921 01 Piešťany
1 1
1137. Sakova, Martina 79197451 FO d.c.253
900 68 Plavecký Štvrtok
1 0
1138. Fifik, Ľubomír 38156321 FO Plavecký Štvrtok 3619
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
1139. PIXLA produktion s.r.o. 48084069 PO Plavecký Štvrtok 511
900 68 Plavecký Štvrtok
1 1
1140. Obec Pliešovce 00320170 PO_NE Hviezdoslavova 1
962 63 Pliešovce
2 0
1141. IRISFILM s.r.o. 51419742 PO Zaježová 158
962 63 Pliešovce
2 0
1142. Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 31562141 PO Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
1 0
1143. CLASSIC MSL spol.s r.o. 35920092 PO Hlboká 728/1
941 48 Podhájska
13 11
1144. YARO LETO FILM s.r.o. 44997710 PO Školská 448/10
941 48 Podhájska
2 0
1145. Barták, Igor 18222781 FO Podzámčok 16
962 61 Podzámčok
1 0
1146. Kojnok, Arnold 56138683 FO Sklárska 574/4
987 01 Poltár
1 0
1147. Krňanová, Daša 69111269 FO Sklárska 17
987 01 Poltár
1 0
1148. Mesto Poltár 00316342 PO_NE Železničná 489/1
987 01 Poltár
2 0
1149. Horský film Poprad, n.f. 31949517 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
14 14
1150. TA-SPORT, a.s. 36212245 PO Dlhé Hony 5268/9
058 01 Poprad
5 0
1151. JM film s.r.o. 31678190 PO Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
1 0
1152. Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 PO_NE Námestie sv. Egídia 43/86
058 01 Poprad
9 8
1153. Iždinský, Mikuláš Krišpín 87666316 FO Štúrova 130/27
058 01 Poprad
1 0
1154. Langerová, Viera 15296119 FO Okružná 772/70
058 02 Poprad
2 2
1155. Mesto Poprad 00326470 PO_NE Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
1 1
1156. Potápačský klub Vodnár 35510455 PO_NE Námestie svätého Egídia 3
058 01 Poprad
2 0
1157. Timko, Ľubomír 77214339 FO Požiarna 15
044 24 Poproč
1 1
1158. Sľúková, Martina 26885199 FO Pôtor 92
991 03 Pôtor
6 5
1159. Top kreativ, spol.s.r.o. 46161732 PO Hliny 1411/3
017 01 Považská Bystrica
3 2
1160. J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o. 48146307 PO Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
7 4
1161. Anima Production spol. s r.o. 36321508 PO Slovenských partizánov 1131/51
017 01 Považská Bystrica
4 0
1162. PX CENTRUM 31118127 PO_NE Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
14 9
1163. Noperfection, s.r.o. 50425480 PO Zemiansky Kvašov 2423/44
017 01 Považská Bystrica
1 0
1164. Mitašová, Renáta 63718764 FO Kuzmányho 923/27
017 01 Považská Bystrica
1 0
1165. Uriková, Soňa 21549257 FO Rozkvet 2074/156
017 01 Považská Bystrica
1 0
1166. Minarčin, Peter 41295472 FO Povina 19, 19
023 33 Povina
2 0
1167. Mario Lorenc 41805500 SZCO Prašník 231
922 11 Prašník
1 0
1168. Uličná, Rebeka 27599642 FO Tehelná 37
080 01 Prešov
1 0
1169. Krajňák, Matúš 41828968 FO Čergovská 20
080 01 Prešov
5 4
1170. ZDRUŽENIE JEKHETANE - SPOLU 31956131 PO_NE Jarkova 4
080 01 Prešov
1 0
1171. Višňový sad 50962761 PO_NE Prostějovská 46
080 01 Prešov
1 0
1172. IMAGINE VISION, s.r.o. 31735631 PO Masarykova 22
080 01 Prešov
1 0
1173. Staviarsky, Víťazoslav 22657275 FO Javorinská 25
080 01 Prešov
5 2
1174. Pivovarník, Roman 91426543 FO Mudroňova 23
080 01 Prešov
1 0
1175. Slobodná kultúra s.r.o. 54034370 PO Volgogradská 11065/20
080 01 Prešov
1 0
1176. Erik Bošnák - E.B. PRODUCTION 45462020 SZCO Ďumbierska 6871/14
080 01 Prešov
1 0
1177. PO:CITY, s.r.o. 36661406 PO 17.novembra 162
080 01 Prešov
1 0
1178. Zákuťanský, Peter 13968286 FO Marka Čulena 33
080 01 Prešov
1 0
1179. Šeminská, Zuzana 63567727 FO Lesná, 5470/4
080 01 Prešov
1 0
1180. Nový film 42105404 PO_NE Škultétyho 28
080 01 Prešov
8 3
1181. Mgr.art Mária Staviarska 75041719 SZCO Lomnická 2
080 05 Prešov
2 2
1182. PO.CITY 42038995 PO_NE Prostějovská 4840/28
080 01 Prešov
8 8
1183. IMAGINE VISIONS 50693921 PO Urbánkova 13
080 01 Prešov
1 0
1184. Filma, s.r.o. 45411131 PO Jarková 77
08001 Prešov
1 0
1185. Juraj Domonkoš - KOBYLA DIZAJN 47625538 SZCO Príbovce 70
038 42 Príbovce
1 0
1186. Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 00516988 PO_NE Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
7 6
1187. Urban, Marek 66384712 FO J. Murgaša 700/8
971 01 Prievidza
1 1
1188. Sevastyanov, Anastasia 57855934 FO Stančeka 1280/9
971 01 Prievidza
1 1
1189. Dodoková, Tereza 55543988 FO Makovického 10
971 01 Prievidza
1 0
1190. LJ Production s.r.o. 46910387 PO Pribinova 1172/7
020 01 Púchov
3 1
1191. Púchovská kultúra, s.r.o. 50648616 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
5 2
1192. Dom kultúry Púchov 00490741 PO Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov
1 1
1193. Mesto Púchov 00317748 PO_NE Štefánikova 821/21
020 01 Púchov
2 1
1194. Fabian, Roman 41121965 FO Svätoplukova 1467/30
020 01 Púchov
1 1
1195. Film Tour 36796522 PO 297
925 26 Reca
1 0
1196. Mestské kultúrne stredisko 00138789 PO_NE Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca
10 9
1197. Koláriková, Lenka 76578553 FO Riečka 102
974 01 Riečka
2 1
1198. ARS FORUM, o.z. 42193273 PO_NE Daxnerova 23
979 01 Rimavská Sobota
3 1
1199. Mesto Rimavská Sobota 00319031 PO_NE Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
2 1
1200. Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota 00358649 PO_NE Nám. Š.M.Daxnera 1723
979 01 Rimavská Sobota
5 5
1201. Tomková, Katarína 47755713 FO Šrobárova 19
979 01 Rimavská Sobota
4 3
1202. Gemerské osvetové stredisko 31297781 PO_NE Betliarska 8
048 01 Rožňava
1 1
1203. Lengyel, Branislav 42346914 FO Vajanského 1592/10
034 01 Ružomberok
1 0
1204. CEKINO s.r.o. 51669439 PO Námestie Š.N.Hýroša 8
034 01 Ružomberok
1 0
1205. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 36010456 PO Antona Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
11 10
1206. Kasanický, Filip 39532919 FO Liptovská 2113/17
034 01 Ružomberok
1 1
1207. Sabuchová, Alena 74639591 FO Pivovarská 24
034 01 Ružomberok
2 0
1208. Hrušková, Zuza 75356667 FO Doncova 1443/5
034 01 Ružomberok
1 0
1209. Kendera, Marek 68585841 FO Jána Jančeka 21
034 01 Ružomberok
4 0
1210. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 00149683 PO_NE Janka Borodáča 18
083 01 Sabinov
9 7
1211. Grajciar, Marek 28124573 FO č.d. 188
962 66 Sebechleby
1 0
1212. Berkat Slovensko, o.z. 42152445 PO_NE Priehon 104/19
972 05 Sebedražie
1 0
1213. Kočišová, Nikola 77639724 FO Hlavná 511
094 14 Sečovská Polianka
1 0
1214. Mgr. art. Marek Valovčin 50075063 SZCO Sv. proroka Eliáša 117/1
094 14 Sečovská Polianka
1 0
1215. Liová, Zuzana 64767299 FO Kysucká 16
903 01 Senec
1 1
1216. Benedek, David 17332913 FO Hany Zelinovej 3
903 01 Senec
2 0
1217. Jasaň, Marek 13521682 FO Novomeského 16
903 01 Senec
1 0
1218. Mestské kultúrne stredisko Senec 00350125 PO_NE Námestie 1. mája 2
903 01 Senec
8 7
1219. Ugly Agency & Production s.r.o. 44671067 PO Dúhová 13
903 01 Senec
2 0
1220. SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o. 45330433 PO Dlhá 1424/47
905 01 Senica
4 0
1221. Mestské kultúrne stredisko Senica 00514071 PO_NE Námestie oslobodenia 11/17
905 01 Senica
5 4
1222. TV SEN, s.r.o. 36225843 PO Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
1 0
1223. Dom kultúry 31871798 PO_NE Školská 118/1
926 01 Sereď
13 12
1224. CLOSED CIRCLE PRODUCTION, s.r.o. 54510228 PO Nám.slobody 1194/21
926 01 Sereď
1
1225. PJF s.r.o. 46424792 PO Športová 2886/82
926 01 Sereď
2 1
1226. Elšík, Jozef 71264979 FO L. Svobodu 2166/13
909 01 Skalica
1 1
1227. Smrtníková, Alena 83743563 FO Cukrovar 227
925 21 Sládkovičovo
1 0
1228. Súkromná stredná odborná škola 37841700 PO_NE Fučíkova 426
925 21 Sládkovičovo
1 0
1229. Julény, Jakub 50071181 FO Sládkovičova 1166/15
962 31 Sliač
1 1
1230. Motte s.r.o. 45419965 PO Trebuľa 1741/17
962 31 Sliač
7 1
1231. Jurčišin-Kukľa, Jozef 97166876 FO Dúhová 110
900 26 Slovenský Grob
1 0
1232. Schwarz, Martin 79224619 FO Okružná 167
900 26 Slovenský Grob
3 0
1233. Strnad, Michaela 42267767 FO Poštová 1
900 36 Slovenský Grob
3 0
1234. Obec Smižany 00691721 PO_NE Námestie M. Pajdušáka 50
053 11 Smižany
1 0
1235. Obec Smolenice 00312983 PO_NE SNP 52
919 04 Smolenice
1 1
1236. Mestské kultúrne a osvetové stredisko 42089697 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
6 5
1237. Savková, Sabína 49481276 FO Kukučínova 2044/5
069 01 Snina
1 0
1238. Mesto Snina 00323560 PO_NE Strojárska 2060/95
069 01 Snina
1 1
1239. Sárkány, Vladislava 97352882 FO 401
906 37 Sološnica
1 0
1240. sarkany s.r.o. 46953795 PO Sološnica 401
906 31 Sološnica
6 3
1241. Melikant, Jan 89738137 FO Agátová 4
052 01 Spišská Nová Ves
1 1
1242. Občianske združenie Občania tretieho milénia 35549475 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
1243. Mesto Spišská Nová Ves 00329614 PO_NE Radničné námestie č. 7
052 70 Spišská Nová Ves
2 2
1244. Mestské kultúrne centrum 00352454 PO_NE Radničné námestie č.4
052 01 Spišská Nová Ves
3 2
1245. MMM group, s.r.o. 44997744 PO Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
1246. Eva Čarnogurská - Umelecké videá 47632046 SZCO Fraňa Kráľa 10
052 01 Spišská Nová Ves
1 0
1247. RAMAGU FILM 48412104 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
3 1
1248. Divadlo RAMAGU o.z. 42232473 PO_NE Štúrova 446/54
061 01 Spišská Stará Ves
1 0
1249. Mestské kultúrne stredisko 00125598 PO_NE Mariánske námestie 1
053 04 Spišské Podhradie
3 0
1250. Centrum voľného času 00188131 PO_NE Farbiarska 35/7
064 01 Stará Ľubovňa
8 7
1251. Clontz, Naďa 53848398 FO Holubyho 351/25
916 01 Stará Turá
1 1
1252. Spolok rodákov Jozefa Kronera, OZ 42064724 PO_NE Staškov 577,
023 53 Staškov
1 0
1253. Vozárová, Veronika 36779817 FO Mierová 195/45
072 22 Strážske
2 1
1254. Mesto Stropkov 00331007 PO_NE Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
2 1
1255. Robert Fiľo Wide Road Films 50976605 SZCO Letná 16
091 01 Stropkov
1 0
1256. Mandala Pictures, s.r.o. 45418110 PO Mariánska 18
900 31 Stupava
27 12
1257. Šlauka, Juraj 95172986 FO Marcheggská 55
900 31 Stupava
10 5
1258. KINOX.SK s.r.o. 46287531 PO Hviezdoslavova 46
900 31 Stupava
3 0
1259. MFF Piešťany, o.z. 30856663 PO_NE Bitúnková 1453/23
900 31 Stupava
5 5
1260. Občianske združenie Pour Art 42128455 PO_NE Hlavná 68
900 31 Stupava
1 0
1261. HBFilm, s.r.o. 35897660 PO Bratislavská 38
900 21 Svätý Jur
1 0
1262. Snopek, Martin 63234721 FO Prostredná 9
902 01 Svätý Jur
2 2
1263. Kovács, Igor 63538266 FO SNP 35
900 21 Svätý Jur
3 0
1264. Trik film s.r.o. 47608200 PO Prostredná 9
900 21 Svätý Jur
4 3
1265. Baláž, Michal 64325737 FO Krajinská cesta 70
900 21 Svätý Jur
3 1
1266. Turoň, Petr 67342193 FO Svätý Kríž 39
032 11 Svätý Kríž
3 0
1267. Mesto Svidník 00331023 PO_NE Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidník
4 2
1268. Matyas Brych 50356186 SZCO Duklianská 644/13
089 01 Svidník
2 0
1269. Mesto Šaľa 00306185 PO_NE Nám. sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
9 7
1270. Štúdio Hačo s.r.o. 46487204 PO Novomeského 26
927 01 Šaľa
2 0
1271. Mchallenge s.r.o. 44685726 PO Hurbanova 4,
927 01 Šaľa
1 0
1272. X-BIONIC® SPHERE a.s. 46640134 PO Dubová 33/A
931 01 Šamorín
1 0
1273. Fórum inštitút pre výskum menšín 34028587 PO Parkova, 4
931 01 Šamorín
1 0
1274. Pálenik, Jozef 46381313 FO Kašťieľska 281/21
919 51 Špačince
1 0
1275. Knopp, Erik 54587443 FO Špania Dolina 214
974 01 Špania Dolina
1 0
1276. Roman Brath 45866643 SZCO pod zibricou 11
951 01 Štitáre
1 0
1277. gotthardt film, s.r.o. 46073078 PO 29.januára 649/29
059 38 Štrba
5 3
1278. kino Danubius Štúrovo 34001085 PO_NE Hlavná č.6
943 01 Štúrovo
1 1
1279. Mestské kultúrne stredisko Štúrovo 00062448 PO_NE Hasičská 25
943 01 Štúrovo
8 6
1280. GRAND SLOVAKIA, s.r.o. 36011045 PO Terany 39
962 68 Terany
3 1
1281. Miestne kultúrne stredisko v Terchovej 00364886 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Terchová
1 0
1282. Mesto Tisovec 00319155 PO_NE Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
1 0
1283. Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 00500879 PO_NE Námestie Ľudovíta Štúra 2357
955 01 Topoľčany
2 1
1284. MOVIO, s.r.o. 47090375 PO M.R.Štefánika 3512/20
955 01 Topoľčany
1 0
1285. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 36728683 PO Nám. Ľ. Štúra 2357/2
955 01 Topoľčany
1 1
1286. Černeková, Lucia 55171287 FO Bernolákova 2082
955 01 Topoľčany
6 1
1287. Móciková, Simona 51029421 FO Palkovičova 4276/24
955 01 Topoľčany
1 0
1288. MARLEN Media Group s.r.o. 45860289 PO Berehovská 2168/1
075 01 Trebišov
10 3
1289. Mesto Trebišov 00331996 PO_NE M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
8 6
1290. Sotáková, Zuzana 54151859 FO Hodvábna 1291/9
075 01 Trebišov
1 1
1291. Bečková, Petra 64561818 FO Teplická 45
914 01 Trenčianska Teplá
2 1
1292. Almostar s.r.o. 46340599 PO Štvrť SNP 128/14
914 51 Trenčianske Teplice
7 3
1293. Peter Hledík Barok film 17390818 SZCO Gogolova 27
914 51 Trenčianske Teplice
5 2
1294. IFFTT, o.z. 50222066 PO_NE M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
1 1
1295. Mesto Trenčianske Teplice 00312088 PO_NE M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
4 3
1296. Trníková, Kristína 43331542 FO Ľ. Podjavorinskej 2
914 51 Trenčianske Teplice
1 0
1297. Cultura, o.z. 50382136 PO_NE Partizánska 424/9
914 51 Trenčianske Teplice
4 0
1298. Aton Multimedia spol. s r.o. 31737463 PO Rybárska 1
911 01 Trenčín
1 0
1299. HoryZonty 42018641 PO_NE Radlinského 9
911 05 Trenčín
13 12
1300. Žovinec, Martin 17375728 FO Karpatská 54
911 01 Trenčín
1 0
1301. Guga, Ján 28382289 FO Nad tehelňou 69
911 01 Trenčín
1 0
1302. LampART 37917358 PO_NE Karpatská 62
911 01 Trenčín
14 7
1303. Bachynec, Matúš 89525664 FO Halalovka 30
911 08 Trenčín
1 1
1304. TRAKT 42148031 PO_NE Inovecká 4
911 01 Trenčín
1 0
1305. Límová, Zuzana 54875621 FO Halalovka 64
911 08 Trenčín
2 2
1306. Gombíková, Jana 75732428 FO Hodžova 11
911 01 Trenčín
1 1
1307. LECA production, s.r.o. 46079424 PO Martina Rázusa
911 01 Trenčín
4 0
1308. REGIA CIVITAS PRODUCTIONS s.r.o. 51106493 PO Halenárska 8819/10
917 01 Trnava
3 0
1309. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 53740408 PO_NE Hlavná 1
917 71 Trnava
2 1
1310. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 31825249 PO_NE Hornopotočná 23
918 43 Trnava
1 0
1311. INGENIUM Slovakia s.r.o. 44897855 PO Vajanského 29/5953
917 01 Trnava
2 1
1312. Čechová, Simona 83786454 FO Ulica Vladimíra Clementisa 6644/28
917 01 Trnava
1 1
1313. ReAnimare 37850440 PO_NE Františkánska 2
917 01 Trnava
1 1
1314. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 PO_NE Spartakovská 1/B
917 01 Trnava
10 8
1315. Vision Production, s.r.o. 36257699 PO Zvončín 248
919 01 Trnava
1 0
1316. REGIONMEDIA, s.r.o. 44195842 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
1317. REGIONPRODUKTION s.r.o. 46460730 PO Mýtna 2113/38
917 01 Trnava
1 0
1318. Publikum.sk 42160049 PO_NE Hospodárska 93
917 01 Trnava
4 2
1319. Geletová, Petra 41126617 FO Pitelová 110
966 11 Trnavá Hora
1 0
1320. Stračiaková, Petra 78521939 FO Západ 1054/9
028 01 Trstená
1 1
1321. Mesto Trstená 00314897 PO_NE Bernolákova 96/8
028 01 Trstená
12 10
1322. Rózsa, Réka 39472336 FO Mierova 167
925 42 Trstice
3 0
1323. Mesto Turčianske Teplice 00317004 PO_NE Partizánska 413/1
039 01 Turčianske Teplice
1 1
1324. Kultúrne a spoločenské stredisko 00145254 PO_NE Jašíkova 179
023 54 Turzovka
1 1
1325. Viluda, Ľubomír 23434364 FO Veľkolúcka 53
962 31 Veľká Lúka
1 0
1326. LV Production, s.r.o. 44819749 PO Veľkolúcka 1226/53
962 31 Veľká Lúka
9 3
1327. Petrovičová, Michala 66479676 FO Pekná 366
908 73 Veľké Leváre
1 0
1328. PodlahaShow 50087606 SZCO Veľké Lovce
941 42 Veľké Lovce
1 0
1329. Za hranicami o.z. 51431173 PO_NE Javorová 1329/11
900 24 Veľký Biel
9 9
1330. György, Dominik 68839798 FO Venevská 28
990 01 Veľký Krtíš
2 1
1331. tóthová, roberta 41936313 FO Nemocničná 14
990 01 Veľký Krtíš
2 1
1332. Šifra, Miroslav 36148627 FO Na Kapustnice, 33/7
059 17 Vernár
1 1
1333. Mgr.art. Peter Kučera – OPONA STUDIO 41473272 SZCO Agátová 1097/3
900 23 Viničné
4 2
1334. Tokár, Martin 96192831 FO Vinné 36
072 31 Vinné
3 0
1335. Martin Tokár 44702248 SZCO Vinné 36
072 31 Vinné
2 2
1336. Peter Kerekes s.r.o. 35932368 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
54 37
1337. filmotras s.r.o. 46713379 PO Vištuk 358
900 85 Vištuk
3 2
1338. Fool Moon, s. r. o. 44992122 PO Vištuk 277
900 85 Vištuk
52 47
1339. Marek Šulík 41493532 SZCO č.d. 358
900 85 Vištuk
1 0
1340. Šulík, Marek 48288739 FO č.d.358
900 85 Vištuk
1 1
1341. Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) 42263603 PO_NE Vištuk, č. 277
900 85 Vištuk
17 17
1342. Mgr.art Katarína Kerekesová - OD PLOTNY 40051463 SZCO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
1343. Kerekes, Peter 83397987 FO Vištuk 277
900 85 Vištuk
1 1
1344. Mesto Vráble 00308641 PO_NE Hlavná 1221
952 01 Vráble
1 1
1345. Šaro, Martin 21735569 FO Staničná 1324/30
093 01 Vranov nad Topľou
1 0
1346. Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 35519088 PO_NE M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
12 10
1347. Dingová, Bianka 21159778 FO Nám. J. Emanuela 304/14
922 03 Vrbové
1 0
1348. Horský interneotvý klub, o.z. 36066508 PO_NE Starý Smokovec 7
062 01 Vysoké Tatry
1 0
1349. AKRAN, s.r.o. 44883277 PO Ignáca Gešaja 14
900 28 Zálesie
1 0
1350. M.O.M.ent production s.r.o. 36723738 PO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
15 3
1351. Túlavé kino 52126200 PO_NE Ignáca Gešaja 25
900 28 Zálesie
2 1
1352. Furia Film plus s.r.o. 45429383 PO Ivanska 3
900 28 Zálesie
14 5
1353. Stančíková, Marta 95189145 FO Malinovská 316/92
900 28 Zálesie
1 0
1354. inframe pictures s.r.o. 53750977 PO Malé Zalužice 155
072 34 Zalužice
1 0
1355. Obec Závod 00310158 PO_NE Sokolská 243
908 72 Závod
2 0
1356. Kováčik, Peter 44451787 FO Na stebničku 533/17
086 33 Zborov
4 2
1357. Jonisová, Katarína 26168365 FO Brezová 14
953 01 Zlaté Moravce
1 1
1358. Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 42208033 PO_NE Námestie A. Hlinku 1
953 01 Zlaté Moravce
4 2
1359. VINŢAFILMS s.r.o. 54707960 PO Brezová 2004/14
953 01 Zlaté Moravce
1 1
1360. Škulová, Ivona 96475287 FO Továrenská 18
953 01 Zlaté Moravce
1 0
1361. Mesto Zlaté Moravce 00308676 PO_NE 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
1 1
1362. Rampal Dzurenko, Viktória 34875868 FO 1. mája 2540/12
960 01 Zvolen
2 0
1363. Malo, Martin 51410796 FO Nográdyho 6
960 01 Zvolen
1 0
1364. RECORD, s.r.o. 36648973 PO Ružová 1360/42
96001 Zvolen
14 3
1365. Dlhý, široký a bystrozraký 42317339 PO_NE M.Rázusa 1751/44
960 01 Zvolen
2 1
1366. MW Promotion spol. s r.o. 31620124 PO Komenského 2375/36
960 01 Zvolen
1 0
1367. DDP s.r.o. 46728970 PO Jaselská 2389/2
960 01 Zvolen
2 1
1368. Sotník, Matej 19677994 FO A. Nográdyho 576/22
960 01 Zvolen
3 2
1369. EuroCinema BB s.r.o. 36726265 PO T.Vansovej 2333/28
960 01 Zvolen
1 1
1370. IMAGINE PRODUCTION s.r.o. 47503416 PO Tulská 19
960 01 Zvolen
1 0
1371. Hriň, Marek 46298835 FO Medzi vodami 201/1
965 01 Žiar nad Hronom
4 1
1372. Mesto Žiar nad Hronom 00321125 PO_NE Š.Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom
3 2
1373. Mestské kultúrne centrum 37952005 PO_NE SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
7 6
1374. Vladimír Mičúch, Aramisova 29254518 FO Levočská 2/37
010 01 Žilina
2 1
1375. Ďuraňa, Matúš 33862365 FO Riečna 7
010 04 Žilina
1 0
1376. Krupa, Tomas 58186838 FO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
3 2
1377. DogDocs 42148260 PO_NE Bratislavská 415/15
010 01 Žilina
13 3
1378. Truc sphérique 36143693 PO_NE Stanica Žilina Záriečie, Závodská cesta 3
010 01 Žilina
14 10
1379. Vajda, Robert 51280841 FO Levočská 2957/2
010 08 Žilina
1 0
1380. Smatana, Martin 76617163 FO Baničova 18
010 15 Žilina
5 4
1381. Zuzana Burianová 45370800 SZCO Andreja Kmeťa 305/40
010 01 Žilina
1 1
1382. Miestne kultúrne stredisko Terchová 00001306 PO_NE ul. sv. Martina č. 245
013 06 Žilina
2 0
1383. Krištof, Martin 58637234 FO sv. Bystríka 3
010 08 Žilina
1 1
1384. Šulík, Juraj 42845386 FO Daxnerova 8
010 01 Žilina
2 1
1385. Vydavateľstvo Absynt s.r.o. 50378619 PO Moyzesova 925/53
010 01 Žilina
1 1
1386. Studio Bororo s.r.o. 52667120 PO Baničova 3395/18
010 15 Žilina
5 2
1387. Hailstone s.r.o. 47392371 PO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
16 10
1388. Mgr.art. Tomáš Krupa 46566929 SZCO Smreková 3095/22
010 07 Žilina
1 0
1389. FLY UNITED 37902041 PO_NE Levočská 2
010 08 Žilina
4 2
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2023 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.